ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1. Bασικά Στοιχεία των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ 1 Κεφάλαιο 2. υνάµεις της Αγοράς: Ζήτηση και Προσφορά 39 Κεφάλαιο 3. Ποσοτική Ανάλυση Ζήτησης 83 Κεφάλαιο 4. Η Θεωρία της Ατοµικής Συµπεριφοράς 133 Κεφάλαιο 5. ιαδικασία και Κόστη Παραγωγής 175 Κεφάλαιο 6. Οργάνωση της Επιχείρησης 227 Κεφάλαιο 7. Η Φύση του Κλάδου 265 Κεφάλαιο 8. ιαχείριση σε Ανταγωνιστικές, Μονοπωλιακές, και Μονοπωλιακά Ανταγωνιστικές Αγορές 299 Κεφάλαιο 9. Βασικά Ολιγοπωλιακά Υποδείγµατα 355 Κεφάλαιο 10. Θεωρία Παιγνίων: Το Ολιγοπώλιο από Μέσα 355 Κεφάλαιο 11. Στρατηγικές Τιµολόγησης Επιχειρήσεων µε ύναµη στην Αγορά 397 Κεφάλαιο 12. Οικονοµικά της Πληροφόρησης 449 Κεφάλαιο 13. Προχωρηµένα Θέµατα Επιχειρηµατικής Στρατηγικής 493 Κεφάλαιο 14. Οδηγός Ενός Μάνατζερ για τον Έλεγχο της Αγοράς 581 Μελέτη Υπόθεσης. Προκλήσεις στην Time Warner 625 Παράρτηµα Α Απαντήσεις σε Επιλεγµένα Προβλήµατα στο Τέλος κάθε Κεφαλαίου 667 Παράρτηµα Β Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία και Αναφορές 671 Ευρετήριο Ονοµάτων 689 Ευρετήριο Όρων 691

2 xx Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ Βασικά Στοιχεία των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ 1 Τίτλος: Η Amcott Χάνει $3,5 Εκατοµµύρια. Ο Μάνατζερ Απολύεται 1 Εισαγωγή 2 Μάνατζερ 3 Οικονοµικά 3 Ορισµός των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ 4 Οικονοµικά της Αποτελεσµατικής ιοίκησης 4 Καθορισµός Στόχων και Περιορισµών 5 Αναγνώριση της Φύσης και της Σηµασίας των Κερδών 5 Οικονοµικά Κέρδη έναντι Λογιστικών Κερδών 6 Ο Ρόλος των Κερδών 7 Το Πλαίσιο των Πέντε υνάµεων και Κερδοφορία Κλάδου 8 Κατανόηση των Κινήτρων 13 Κατανόηση Αγορών 14 Ανταγωνισµός Καταναλωτή-Παραγωγού 14 Ανταγωνισµός Μεταξύ Καταναλωτών 15 Ανταγωνισµός Μεταξύ Παραγωγών 15 Κράτος και Αγορά 15 Αναγνώριση της ιαχρονικής Αξίας του Χρήµατος 15 Ανάλυση Παρούσας Αξίας 16 Παρούσα Αξία Περιουσιακών Στοιχείων στο ιηνεκές 18 Χρήση Οριακής Ανάλυσης 22 ιακριτές Αποφάσεις 22 Συνεχείς Αποφάσεις 25 Αποφάσεις Επαύξησης 27 Εκµάθηση των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ 28 Απάντηση στον Τίτλο 28 Βασικοί Όροι και Έννοιες 29 Εννοιολογικές Ερωτήσεις και Αριθµητικά Προβλήµατα 29 Προβλήµατα και Εφαρµογές 31 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 36 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 36 Παράρτηµα: Υπολογισµός της Μεγιστοποίησης των Καθαρών Οφελών 37 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 1-1: Στόχοι των Επιχειρήσεων στην Παγκόσµια Οικονοµία µας 8 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 1-2: Κέρδη και Εξέλιξη του Κλάδου των Υπολογιστών 12 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 1-3: Μέλη της Υψηλής Κοινωνίας 21

3 Περιεχόµενα xxi ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΟ υνάµεις της Αγοράς: Ζήτηση και Προσφορά 39 Τίτλος: Samsung και Hynix Semiconductor Μειώνουν την Παραγωγή Τσιπ 39 Εισαγωγή 40 Ζήτηση 40 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης 41 Εισόδηµα 42 Τιµές Σχετικών Προϊόντων 44 ιαφήµιση και Προτιµήσεις Καταναλωτών 45 Πληθυσµός 46 Προσδοκίες Καταναλωτών 46 Άλλοι Παράγοντες 46 Συνάρτηση Ζήτησης 46 Πλεόνασµα Καταναλωτή 49 Προσφορά 51 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Προσφοράς 51 Τιµές Εισροών 52 Τεχνολογία ή Κρατικοί Κανονισµοί 52 Αριθµός Eταιρειών 52 Υποκατάστατα στην Παραγωγή 53 Φόροι 53 Προσδοκίες Παραγωγών 54 Συνάρτηση Προσφοράς 55 Πλεόνασµα Παραγωγού 57 Ισορροπία Αγοράς 58 Περιορισµοί Τιµών και Ισορροπία της Αγοράς 60 Ανώτατες Τιµές (Οροφές) 61 Κατώτατες Τιµές 65 Συγκριτική Στατική 67 Μεταβολές στη Ζήτηση 67 Μεταβολές στην Προσφορά 69 Ταυτόχρονες Μετατοπίσεις σε Προσφορά και Ζήτηση 69 Απάντηση στον Τίτλο 73 Σύνοψη 74 Βασικοί Όροι και Έννοιες 74 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 75 Προβλήµατα και Εφαρµογές 77 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 81 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 82 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 2-1: Η Ζυθοποιία Asahi Ltd. και η Ασιατική Ύφεση 44 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 2-2: Εµπορικός Νόµος 2002, NAFTA, και Καµπύλη Προσφοράς 53 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 2-3: Ανώτατες Τιµές (Οροφές)

4 xxii Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Κατώτατες Τιµές σε Όλο τον Κόσµο 65 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 2-4: Παγκοσµιοποίηση και Προσφορά Αναψυκτικών 70 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 2-5: Χρήση Λογιστικού Φύλλου για Υπολογισµό Ισορροπίας στο Υπόδειγµα Προσφοράς και Ζήτησης 71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ Ποσοτική Ανάλυση Ζήτησης 83 Τίτλος: Νικητές της ηµοπρασίας Ασύρµατης Επικοινωνίας Πληρώνουν $7 ισεκατοµµύρια 83 Εισαγωγή 84 Η Έννοια της Ελαστικότητας 85 Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιµή 86 Ελαστικότητα και Συνολικά Έσοδα 87 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ελαστικότητα ως προς την τιµή 89 ιαθέσιµα Υποκατάστατα 90 Χρόνος 92 Συµµετοχή στις απάνες 93 Οριακά Έσοδα και Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιµή 94 Σταυροειδής Ελαστικότητα ως προς την Τιµή 96 Εισοδηµατική Ελαστικότητα 99 Άλλες Ελαστικότητες 101 Εξαγωγή Ελαστικοτήτων από Συναρτήσεις Ζήτησης 102 Ελαστικότητες για Γραµµικές Συναρτήσεις Ζήτησης 102 Ελαστικότητες για Μη Γραµµικές Συναρτήσεις Ζήτησης 104 Ανάλυση Παλινδρόµησης 107 Αξιολόγηση της Στατιστικής Σηµασίας Εκτιµώµενων Συντελεστών 110 ιαστήµατα Εµπιστοσύνης 110 Η Στατιστική t 112 Αξιολόγηση της Συνολικής Προσαρµογής της Γραµµής Παλινδρόµησης 113 Συντελεστής προσδιορισµού R Η Στατιστική F 115 Μη Γραµµικές και Πολλαπλές Παλινδροµήσεις 115 Μη Γραµµικές Παλινδροµήσεις 115 Πολλαπλή Παλινδρόµηση 118 Μια Προειδοποίηση 119 Απάντηση στον Τίτλο 121 Σύνοψη 123 Βασικοί Όροι και Έννοιες 123 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 124 Προβλήµατα και Εφαρµογές 126 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 131 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 131

5 Περιεχόµενα xxiii Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 3-1: Υπολογισµός και Χρήση της Τοξοειδούς Ελαστικότητας: Μια Εφαρµογή στην Αγορά Ακινήτων 91 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 3-2: Ανελαστική Ζήτηση για Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 95 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 3-3: Χρήση Σταυροειδών Ελαστικοτήτων ως προς την τιµή για τη Βελτίωση των Πωλήσεων Νέων Αυτοκινήτων ως Συνέπεια της Αύξησης της Τιµής της Βενζίνης 98 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 3-4: Online Ψώνια στην Ευρώπη: Ελαστικότητες Ζήτησης για Προσωπικούς Ψηφιακούς Βοηθούς στη Βάση Τεχνικών ΜηΓραµµικής Παλινδρόµησης 116 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ Η Θεωρία της Ατοµικής Συµπεριφοράς 133 Τίτλος: Επιχείρηση Συσκευασίας Χρησιµοποιεί την Υπερωριακή Απασχόληση προκειµένου να Ξεπεράσει την Έλλειψη Εργατικού υναµικού 133 Εισαγωγή 134 Συµπεριφορά Καταναλωτών 134 Περιορισµοί 138 Εισοδηµατικός Περιορισµός 138 Μεταβολές στο Εισόδηµα 142 Μεταβολές στις Τιµές 143 Ισορροπία Καταναλωτών 144 Συγκριτική Στατική 146 Μεταβολές Τιµών και Συµπεριφορά Καταναλωτών 146 Μεταβολές στο Εισόδηµα και Συµπεριφορά Καταναλωτών 148 Αποτελέσµατα Υποκατάστασης και Εισοδήµατος 150 Εφαρµογές της Ανάλυσης Καµπυλών Αδιαφορίας 152 Επιλογές Καταναλωτών 152 Αγοράζετε Ένα, κι Ένα ώρο 152 Χρηµατικά ώρα, ώρα σε Είδος, και ωροεπιταγές 154 Επιλογές Εργαζοµένων και Μάνατζερ 157 Ένα Απλοποιηµένο Υπόδειγµα της Επιλογής Εισοδήµατος- Ελεύθερου Χρόνου 158 Οι Αποφάσεις των Μάνατζερ 159 Η Σχέση µεταξύ Ανάλυσης Καµπυλών Αδιαφορίας και Καµπυλών Ζήτησης 161 Ατοµική Ζήτηση 161 Ζήτηση Αγοράς 162 Απάντηση στον Τίτλο 163 Σύνοψη 164 Βασικοί Όροι και Έννοιες 165 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 166 Προβλήµατα και Εφαρµογές 169 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 172

6 xxiv Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 172 Παράρτηµα: Μια Προσέγγιση Υπολογισµού στην Ατοµική Συµπεριφορά 173 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 4-1: Καµπύλες Αδιαφορίας και Προτιµήσεις Κινδύνου 139 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 4-2: Μεταβολές Τιµών και ιαχείριση Αποθεµάτων για Επιχειρήσεις Πολλαπλών Προϊόντων 147 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 4-3: Αποτελέσµατα Εισοδήµατος και Κυκλικές Οικονοµικές ιακυµάνσεις 152 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 4-4: Η «Απώλεια Νεκρού Βάρους» των ώρων σε Είδος 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ιαδικασία και Κόστη Παραγωγής 175 Τίτλος:Η Boeing Χάνει τη Μάχη αλλά Κερδίζει τον Πόλεµο 175 Εισαγωγή 176 Συνάρτηση Παραγωγής 176 Βραχυπρόθεσµες Αποφάσεις έναντι Μακροπρόθεσµων Αποφάσεων 177 Μέτρα Παραγωγικότητας 178 Συνολικό Προϊόν 178 Μέσο Προϊόν 178 Οριακό Προϊόν 179 Ο Ρόλος του Μάνατζερ στην Παραγωγική ιαδικασία 181 Παραγωγή σύµφωνα µε τη Συνάρτηση Παραγωγής 181 Χρήση του Σωστού Επιπέδου Εισροών 181 Αλγεβρικοί Τύποι των Συναρτήσεων Παραγωγής 183 Αλγεβρικά Μέτρα Παραγωγικότητας 186 Καµπύλες Ισοπαραγωγής 188 Καµπύλες Ίσου Κόστους 191 Ελαχιστοποίηση Κόστους 192 Βέλτιστη Υποκατάσταση Εισροής 195 Συνάρτηση Κόστους 197 Βραχυπρόθεσµα Κόστη 197 Μέσα και Οριακά Κόστη 199 Σχέσεις µεταξύ Ειδών Κόστους 202 Σταθερά και Εφάπαξ Κόστη 203 Αλγεβρική ΜορφήΣυναρτήσεων Κόστους 205 Μακροπρόθεσµα Κόστη 206 Οικονοµίες Κλίµακας 208 Υπενθύµιση:Οικονοµικό Κόστος έναντι Λογιστικού Κόστους 208 Συναρτήσεις Κόστους Πολλαπλής Παραγωγής 209 Οικονοµίες Σκοπού 210 Συµπληρωµατικότητα Κόστους 210 Απάντηση στον Τίτλο 213 Σύνοψη 213

7 Περιεχόµενα xxv Βασικοί Όροι και Έννοιες 214 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 215 Προβλήµατα και Εφαρµογές 217 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 222 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 223 Παράρτηµα: Υπολογισµός Παραγωγής και Κόστους 224 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 5-1: Από πού Προέρχεται η Τεχνολογία; 184 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 5-2:Πρόσθετες Παροχές και Υποκατάσταση Εισροών 198 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 5-3: Υπολογισµός Συναρτήσεων Παραγωγής, Συναρτήσεων Κόστους, και Αποδόσεων Κλίµακας 207 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 5-4: ιεθνείς Επιχειρήσεις Εκµεταλλεύονται Οικονοµίες Κλίµακας 209 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΙ Οργάνωση της Επιχείρησης 227 Τίτλος: Κορεάτικη Επιχείρηση Επενδύει 30 τρισεκατοµµύρια Γουόν σε Κάθετη Ολοκλήρωση 227 Εισαγωγή 228 Μέθοδοι Προµήθειας Εισροών 229 Αγορά Εισροών µε Χρήση Άµεσης Συναλλαγής 230 Απόκτηση Εισροών βάσει Σύµβασης 230 Παραγωγή Εισροών Εσωτερικά 231 Κόστη συναλλαγών 231 Είδη Εξειδικευµένων Επενδύσεων 232 Συγκεκριµένη Τοποθεσία 233 Ειδικά υλικά περιουσιακά στοιχεία 233 Αφιερωµένα περιουσιακά στοιχεία 233 Ανθρώπινο Κεφάλαιο 233 Συνέπειες των Εξειδικευµένων Επενδύσεων 233 απανηρή ιαπραγµάτευση 234 Υπο-επένδυση 234 Καιροσκοπισµός και το «Πρόβληµα Οµηρίας» 235 Βέλτιστη Προµήθεια Εισροών 236 Άµεση Συναλλαγή 236 Συµβάσεις 238 Κάθετη Ολοκλήρωση 242 Το Οικονοµικό Αντιστάθµισµα 243 Αποδοχές του Μανατζερ και το Πρόβληµα Εντολέα-Εντολοδόχου 246 υνάµεις που Πειθαρχούν τους Μάνατζερ 249 Συµβάσεις Κινήτρων 249 Εξωτερικά Κίνητρα 250 [Καλή] Φήµη 250 Εξαγορές 250

8 xxvi Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Το Πρόβληµα Μάνατζερ-Εργαζόµενου Εντολέα-Εντολοδόχου 250 Λύσεις στο Πρόβληµα Μάνατζερ-Εργαζόµενου Εντολέα- 251 Εντολοδόχου 251 Συµµετοχή στα Κέρδη 251 Συµµετοχή στα Έσοδα 251 Αµοιβές [εργασίας] ανά Τεµάχιο 251 Καταµετρητές Χρόνου και Επιτόπιοι Έλεγχοι 252 Απάντηση στον Τίτλο 254 Σύνοψη 254 Βασικοί Όροι και Έννοιες 255 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 255 Προβλήµατα και Εφαρµογές 257 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 260 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 260 Παράρτηµα: Προσέγγιση µιας Καµπύλης Αδιαφορίας στα Κίνητρα του Μάνατζερ 261 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 6-1: Το Κόστος Χρήσης µιας Αναποτελεσµατικής Μεθόδου Προµήθειας Εισρών 236 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 6-2: Παράγοντες που Επηρεάζουν τη ιάρκεια Συµβάσεων Λιθάνθρακα και Φυσικού Αερίου 241 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 6-3: Η Εξέλιξη των Αποφάσεων Εισροών στην Αυτοκινητοβιοµηχανία 244 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 6-4: Αµοιβή βάσει Απόδοσης 253 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΤΑ Η Φύση του Κλάδου 265 Τίτλος: H Microsoft Φρενάρει τη Συγχώνευση µε την Intuit 265 Εισαγωγή 266 ιάρθρωση Αγοράς 266 Μέγεθος Επιχείρησης 267 Συγκέντρωση του Κλάδου 268 είκτες Συγκέντρωσης του Κλάδου 268 Συγκέντρωση του Κλάδου στις ΗΠΑ 270 Περιορισµοί των εικτών Συγκέντρωσης 271 Τεχνολογία 274 Ζήτηση και Συνθήκες Αγοράς 274 υνατότητα Εισόδου 276 Συµπεριφορά 278 Τιµολογιακή Συµπεριφορά 278 Ενέργειες Oλοκλήρωσης και Συγχώνευσης 280 Κάθετη Ολοκλήρωση 280 Οριζόντια Ολοκλήρωση 281 Ευρύτερες Συγχωνεύσεις 282 Έρευνα και Ανάπτυξη 282

9 Περιεχόµενα xxvii ιαφήµιση 283 Απόδοση 283 Κέρδη 283 Κοινωνική Ευηµερία 283 Το Παράδειγµα ιάρθρωσης-συµπεριφοράς-απόδοσης 285 Αιτιώδης Άποψη 285 Κριτική Ανατροφοδότησης 285 Σχέση µε το Πλαίσιο Πέντε υνάµεων 287 Επισκόπηση του Υπόλοιπου Βιβλίου 287 Τέλειος Ανταγωνισµός 287 Μονοπώλιο 287 Μονοπωλιακός Ανταγωνισµός 288 Ολιγοπώλιο 288 Απάντηση στον Τίτλο 290 Σύνοψη 290 Βασικοί Όροι και Έννοιες 291 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 291 Προβλήµατα και Εφαρµογές 293 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 296 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 297 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 7-1: Το Σύστηµα Ταξινόµησης Κλάδων Βόρειας Αµερικής (NAICS) Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 7-2: Ελαστικότητα Ζήτησης στα Επίπεδα Επιχείρησης και Αγοράς 277 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 7-3: Η Εξέλιξη της ιάρθρωσης Αγοράς στον Κλάδο Υπολογιστών 289 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΚΤΩ ιαχείριση σε Ανταγωνιστικές, Μονοπωλιακές, και Μονοπωλιακά Ανταγωνιστικές Αγορές 299 Τίτλος: Η Νέα Επιτυχία των McDonald s: Σπέσιαλ Καφές 299 Εισαγωγή 300 Τέλειος Ανταγωνισµός 300 Ζήτηση στην Αγορά και Επίπεδα Επιχείρησης 301 Βραχυπρόθεσµες Αποφάσεις Παραγωγής 302 Μεγιστοποίηση Κερδών 302 Ελαχιστοποίηση Ζηµιών 307 Βραχυπρόθεσµες Καµπύλες Προσφοράς Επιχείρησης και Κλάδου 310 Μακροπρόθεσµες Αποφάσεις 312 Μονοπώλιο 314 Μονοπωλιακή ύναµη 314 Πηγές της Μονοπωλιακής ύναµης 316 Οικονοµίες Κλίµακας 316

10 xxviii Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Οικονοµίες Σκοπού 317 Συµπληρωµατικότητα Κόστους 317 Πατέντες ( ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας) και Άλλα Νοµικά Εµπόδια 318 Μεγιστοποίηση Κερδών 319 Οριακά Έσοδα 319 Απόφαση Παραγωγής 323 Απουσία της Καµπύλης Προσφοράς 326 Αποφάσεις Πολλαπλών Εργοστασίων 327 Συνέπειες των Εµποδίων Εισόδου 329 Μονοπωλιακός Ανταγωνισµός 331 Συνθήκες για Μονοπωλιακό Ανταγωνισµό 331 Μεγιστοποίηση Κέρδους 332 Μακροπρόθεσµη Ισορροπία 334 Συνέπειες από την ιαφοροποίηση Προϊόντων 337 Βέλτιστες Αποφάσεις ιαφήµισης 338 Απάντηση στον Τίτλο 341 Σύνοψη 341 Βασικοί Όροι και Έννοιες 342 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 342 Προβλήµατα και Εφαρµογές 346 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 350 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 351 Παράρτηµα: Υπολογισµός της Μεγιστοποίησης Κέρδους 352 Παράρτηµα: Η Άλγεβρα Συναρτήσεων Τέλειας Ανταγωνιστικής Προσφοράς 353 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 8-1: Peugeot-Citroen της Γαλλίας: Ενας Αποδέκτης Τιµών στην Αγορά Αυτοκινήτων της Κίνας 309 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 8-2: Προστασία Πατέντας, Εµπορικού Σήµατος και Πνευµατικών ικαιωµάτων 320 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 8-3: ιαφοροποίηση Προϊόντος, Φάγωµα των πωλήσεων, και το Χαµόγελο της Colgate 335 KEΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΕΑ Βασικά Ολιγοπωλιακά Υποδείγµατα 355 Τίτλος: Οι Τιµές του Αργού Πετρελαίου Μειώνονται, όµως οι Καταναλωτές σε Κάποιες Περιοχές δεν Αισθάνονται καµία Ελάφρυνση από τη Μείωση αυτή 355 Εισαγωγή 356 Συνθήκες για Ολιγοπώλιο 356 Ο Ρόλος των Πεποιθήσεων και της Στρατηγικής Αλληλεπίδρασης 356 Μεγιστοποίηση Κέρδους σε Τέσσερις Περιπτώσεις Ολιγοπωλίου 358 Ολιγοπώλιο Sweezy 359 Ολιγοπώλιο Cournot 360 Συναρτήσεις Αντίδρασης και Ισορροπία 361

11 Περιεχόµενα xxix Καµπύλες Ίσου Κέρδους 367 Μεταβολές στα Οριακά Κόστη 370 Συµπαιγνία 371 Ολιγοπώλιο Stackelberg 373 Ολιγοπώλιο Bertrand 378 Σύγκριση Υποδειγµάτων Ολιγοπωλίων 380 Cournot 380 Stackelberg 381 Bertrand 381 Συµπαιγνία 381 ιεκδικήσιµες Αγορές 383 Απάντηση στον Τίτλο 384 Σύνοψη 386 Βασικοί Όροι και Έννοιες 387 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 387 Προβλήµατα και Εφαρµογές 390 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 393 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 393 Παράρτηµα: Ολιγοπώλιο Bertrand ιαφοροποιηµένων Προϊόντων 395 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 9-1: έσµευση στο Ολιγοπώλιο Stackelberg 375 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 9-2: Ανταγωνισµός Τιµών και Αριθµός Πωλητών: Στοιχεία από Online και Εργαστηριακές Αγορές 379 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 9-3: Χρήση Λογιστικού Φύλλου για τον Υπολογισµό Αποτελεσµάτων Ολιγοπωλίων Cournot, Stackelberg και Συµπαιγνίας 382 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑ Θεωρία Παιγνίων: Το Ολιγοπώλιο από Μέσα 397 Τίτλος: Η US Airways Επαναφέρει τα ωρεάν Ποτά 397 Εισαγωγή 398 Επισκόπηση Παιγνίων και Στρατηγική Σκέψη 398 Παίγνια Ταυτόχρονων Κινήσεων, Μιας Προσπάθειας 399 Θεωρία 400 Εφαρµογές των Παιγνίων Μιας Προσπάθειας 403 Αποφάσεις Τιµολόγησης 403 Αποφάσεις ιαφήµισης και Ποιότητας 406 Αποφάσεις Συντονισµού 407 Έλεγχος Υπαλλήλων 408 ιαπραγµάτευση Nash 410 Παίγνια Επαναλαµβανόµενα στο ιηνεκές 412 Θεωρία 412 Επανεξέταση Παρούσας Αξίας 412 Υποστήριξη Συµπαιγνίας µε Στρατηγικές Ενεργοποίησης 413

12 xxx Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Συµπαιγνία σε Παίγνια Τιµολόγησης 416 Αριθµός Επιχειρήσεων 416 Μέγεθος Επιχείρησης 418 Ιστορικό της Αγοράς 418 Μηχανισµοί Επιβολής Τιµωρίας 418 Μια Εφαρµογή Παιγνίων Επαναλαµβανοµένων στο ιηνεκές στην Ποιότητα Προϊόντων 419 Πεπερασµένως Επαναλαµβανόµενα Παίγνια 420 Παίγνια µε Αβέβαιη Τελική Χρονική Περίοδο 420 Επαναλαµβανόµενα Παίγνια µε Γνωστή Τελική Περίοδο: Το Πρόβληµα Τέλους Περιόδου 423 Εφαρµογές του Προβλήµατος Τέλους Περιόδου 425 Παραιτήσεις και Αποχωρήσεις 425 Ο πωλητής φιδέλαιου 426 Παίγνια Πολλαπλών Φάσεων 427 Θεωρία 427 Εφαρµογές Παιγνίων Πολλαπλών Φάσεων 430 Το Παίγνιο Εισόδου 430 Καινοτοµία 431 ιαδοχική ιαπραγµάτευση 433 Απάντηση στον Τίτλο 436 Σύνοψη 437 Βασικοί Όροι και Έννοιες 438 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 438 Προβλήµατα και Εφαρµογές 441 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 447 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 447 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 10-1: Ένα (όχι και τόσο) Υπέροχο Μυαλό στο Χόλυγουντ: Ισορροπία Nash ή Opie ; 404 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 10-2: Στρατηγικές Ενεργοποίησης στον Κλάδο των Αποβλήτων 417 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 10-3: Στρατηγικές Εισόδου σε ιεθνείς Αγορές: Ψεκασµού ή Καταρράκτη; 432 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ ΕΚΑ Στρατηγικές Τιµολόγησης Επιχειρήσεων µε ύναµη στην Αγορά 449 Τίτλος: Ο Μίκυ-Μάους σάς Επιτρέπει «ωρεάν» Περιηγήσεις στα Θεµατικά Πάρκα της Disney World 449 Εισαγωγή 450 Βασικές Στρατηγικές Τιµολόγησης 450 Ανασκόπηση του Βασικού Κανόνα Μεγιστοποίησης Κέρδους 450 Ένας Απλός Κανόνας Τιµολόγησης για Μονοπώλιο και Μονοπωλιακό Ανταγωνισµό 451

13 Περιεχόµενα xxxi Ένας Απλός Κανόνας Τιµολόγησης για το Ολιγοπώλιο Cournot 455 Στρατηγικές που Αποφέρουν Ακόµη Μεγαλύτερα Κέρδη 457 Εξαγωγή Πλεονάσµατος από Καταναλωτές 458 Τιµολογιακή διάκριση 458 ιπλή Τιµολόγηση 464 Τιµολόγηση Συσκευασίας 466 Συνδυασµός Εµπορευµάτων 468 Στρατηγικές Τιµολόγησης για Ειδικές ιαρθρώσεις Κόστους και Ζήτησης 472 Τιµολόγηση Φορτίου Αιχµής 472 Σταυροειδείς Επιδοτήσεις 474 Τιµολόγηση Μεταβίβασης 474 Στρατηγικές Τιµολόγησης σε Αγορές µε Έντονο Ανταγωνισµό Τιµών 477 Αντιστοίχιση Τιµών 477 Πρόκληση Συνέπειας στη Μάρκα 480 Τυχαία Τιµολόγηση 481 Απάντηση στον Τίτλο 482 Σύνοψη 483 Βασικοί Όροι και Έννοιες 484 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 484 Προβλήµατα και Εφαρµογές 486 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 490 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 491 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 11-1: Τιµολόγηση Μικτού Κέρδους µε Πρακτικούς Κανόνες 452 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 11-2: Συνδυασµός Εµπορευµάτων και «Πλαίσια Τιµών» σε Οnline Αγορές 471 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 11-3: Η Επικράτηση Πολιτικών Αντιστοίχισης Τιµών και Άλλες Εγγυήσεις Χαµηλών Τιµών 479 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 11-4: Τυχαία Τιµολόγηση στον Κλάδο Αερογραµµών 482 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ω ΕΚΑ Οικονοµικά της Πληροφόρησης 493 Τίτλος: Επιχείρηση Αποχωρεί από τη ηµοπρασία Ραδιοφωνικών Συχνοτήτων της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) 493 Εισαγωγή 494 Μέση Τιµή και ιακύµανση 494 Αβεβαιότητα και Συµπεριφορά Καταναλωτών 497 Αποστροφή Κινδύνου 497 Αποφάσεις Μάνατζερ µε Καταναλωτές που Αποστρέφονται τον Κίνδυνο 498 Έρευνα Καταναλωτών 500 Αβεβαιότητα και Επιχείρηση 503

14 xxxii Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Αποστροφή Κινδύνου 503 Έρευνα Παραγωγών 507 Μεγιστοποίηση Κέρδους 508 Αβεβαιότητα και Αγορά 510 Ασύµµετρη Πληροφόρηση 510 Επαχθής Επιλογή 512 Ηθικός Κίνδυνος 513 Σήµανση και ιαδικασία Επιλογής 514 ηµοπρασίες 517 Είδη ηµοπρασιών 518 Αγγλική ηµοπρασία 518 ηµοπρασία Σφραγισµένης Προσφοράς Πρώτης Τιµής 519 ηµοπρασία Σφραγισµένης Προσφοράς εύτερης Τιµής 519 Ολλανδική ηµοπρασία 520 Μορφές Πληροφόρησης 521 Ανεξάρτητες Ιδιωτικές Αξίες 521 Εκτιµήσεις Σχετιζόµενων Αξιών 521 Βέλτιστες Στρατηγικές Προσφοράς για Συµµετέχοντες Αδιάφορους στον Κίνδυνο 523 Στρατηγικές για ηµοπρασίες Ανεξάρτητων Ιδιωτικών Αξιών 523 Στρατηγικές για ηµοπρασίες Συνδεδεµένων Αξιών 526 Αναµενόµενα Έσοδα σε Εναλλακτικά Είδη ηµοπρασιών 528 Απάντηση στον Τίτλο 531 Σύνοψη 531 Βασικοί Όροι και Έννοιες 533 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 533 Προβλήµατα και Εφαρµογές 536 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 540 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 540 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 12-1: Αποστροφή Κινδύνου και Αξία Πώλησης της Επιχείρησης: Το Παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης 499 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 12-2: Η Αξία της Πληροφόρησης σε Online Αγορές 504 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 12-3: ηµοπρασίες εύτερης Τιµής στο ebay 520 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 12-4: ηµοπρασίες µε Παίκτες που Αποστρέφονται τον Κίνδυνο 530 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΡΙΑ Προχωρηµένα Θέµατα Επιχειρηµατικής Στρατηγικής 541 Τίτλος: Η Barkley και η Sharpe Ανακοινώνουν τα Σχέδιά τους στην Εµπορική Έκθεση 541 Εισαγωγή 542

15 Περιεχόµενα xxxiii Πολιτική Μείωσης Τιµών για Αποτροπή Εισόδου στην Αγορά 543 Θεωρητική Βάση της Πολιτικής Μείωσης Τιµών 543 Η Πολιτική Μείωσης Τιµών Μπορεί να Αποτύχει να Αποτρέψει την Είσοδο 546 Σύνδεση της Τιµής Πριν την Είσοδο µε τα Κέρδη Μετά την Είσοδο 547 Μηχανισµοί έσµευσης 547 Αποτελέσµατα Καµπύλης Εκµάθησης 549 Ατελής Πληροφόρηση 549 Αποτελέσµατα Φήµης 550 υναµικά Ζητήµατα 550 Επιθετική Τιµολόγηση για Μείωση του Ανταγωνισµού 554 Αύξηση του Κόστους των Ανταγωνιστών για Μείωση του Ανταγωνισµού 556 Στρατηγικές που Εµπεριέχουν το Οριακό Κόστος 557 Στρατηγικές που Εµπεριέχουν Σταθερά Κόστη 558 Στρατηγικές για Κάθετα Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις 559 Κάθετος Αποκλεισµός 560 Συµπίεση Τιµής-Κόστους 560 Τιµολογιακή διάκριση ως Στρατηγικό Εργαλείο 561 Μεταβολή στο Συγχρονισµό Αποφάσεων ή στη Σειρά Κινήσεων 561 Πλεονεκτήµατα Αυτού που Κινείται Πρώτος 561 Πλεονεκτήµατα Αυτού που Κινείται εύτερος 564 Τιµολόγηση ιείσδυσης για Υπέρβαση των Αποτελεσµάτων ικτύου 565 Τι είναι ίκτυο; 566 Εξωτερικές Οικονοµίες ικτύου 566 Πλεονεκτήµατα Αυτού που κινείται Πρώτος Λόγω Εγκλωβισµού των Καταναλωτών 568 Χρήση Τιµολόγησης ιείσδυσης για «Αλλαγή του Παιγνίου» 569 Απάντηση στον Τίτλο 572 Σύνοψη 572 Βασικοί Όροι και Έννοιες 573 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 573 Προβλήµατα και Εφαρµογές 577 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 580 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 580 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 13-1: Επιχειρηµατική Στρατηγική στη Microsoft 544 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 13-2: Η U.S. Steel Επιλέγει να µην Εφαρµόσει Πολιτική Μείωσης Τιµών 552 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 13-3: Πρώτος στην Αγορά, Πρώτος και στην Επιτυχία; Ή Πρώτος στην Αποτυχία; 564 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 13-4: Εξωτερικές Οικονοµίες ικτύου και Τιµολόγηση ιείσδυσης στις ηµοπρασίες Yahoo! 570

16 xxxiv Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ Οδηγός Ενός Μάνατζερ για τον Έλεγχο της Αγοράς 581 Τίτλος: Η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου (FTC) Εγκρίνει υπό Όρους Συγχώνευση $10,3 ισεκατοµµυρίων 581 Εισαγωγή 582 Αστοχία της Αγοράς 582 ύναµη στην Αγορά 582 Αντιµονοπωλιακή Πολιτική 584 Ρύθµιση Τιµών 588 Εξωτερικές Οικονοµίες 593 Νόµος περί Καθαρού Αέρα 595 ηµόσια Αγαθά 598 Ατελής Πληροφόρηση 603 Κανόνες κατά Αθέµιτης Χρήσης Εµπιστευτικών Πληροφοριών 603 Πιστοποίηση 604 Αλήθεια στο ανεισµό 605 Αλήθεια στη ιαφήµιση 606 Επιβολή Συµβάσεων 606 Κερδοσκοπία 608 Κυβερνητική Πολιτική και ιεθνείς Αγορές 610 Ποσοστώσεις 610 ασµοί 612 Εφάπαξ ασµοί 612 Έµµεσοι ασµοί 613 Απάντηση στον Τίτλο 614 Σύνοψη 615 Βασικοί Όροι και Έννοιες 615 Εννοιολογικές ερωτήσεις και αριθµητικά προβλήµατα 616 Προβλήµατα και Εφαρµογές 619 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 622 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία 623 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 14-1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ζητά από τις Αερογραµµές Εξηγήσεις για τις Πρακτικές Τιµολογιακής ιάκρισης 586 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 14-2: Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικού Ρεύµατος 592 Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων 14-3: Υπηρεσία Ανταγωνισµού του Καναδά 607 ΥΠΟΘΕΣΗ Προκλήσεις στην Time Warner 625 Σηµείωση του Συγγραφέα σχετικά µε την Υπόθεση 624 Ιστορικό 626

17 Περιεχόµενα xxxv Επισκόπηση του Κλάδου και των Εργασιών της Time Warner 627 America Online 628 Συνθήκες Αγοράς 629 ραστηριότητες της AOL 630 AOL Europe 630 Οπτικοακουστικά Μέσα Ψυχαγωγίας 631 Παραγωγή και ιανοµή Κινηµατογραφικών Ταινιών 632 Η Βιοµηχανία του Κινηµατογράφου 632 Ανταγωνισµός 634 Τηλεοπτικά Προγράµµατα 635 ιανοµή Home Video 635 Εκδόσεις 636 Εκδόσεις Περιοδικών 636 Περιοδικά Online 637 Εκδόσεις Βιβλίων 638 Προγραµµατισµός ικτύων 638 Καλωδιακά Συστήµατα 640 Αναλογική και Ψηφιακή Καλωδιακή Τηλεόραση 640 Υπηρεσία ιαδικτύου Υψηλής Ταχύτητας 641 Υπηρεσίες Τηλεφωνίας 641 Ανταγωνισµός 642 Φορείς Άµεσης ορυφορικής Μετάδοσης 642 Νεο-εισερχόµενοι Πάροχοι 643 Συνδυασµός 644 Θέµατα Ρύθµισης 645 Τεχνολογικά Θέµατα 645 Τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνειας (HDTV) 645 Ψηφιακές Συσκευές Εγγραφής Βίντεο (DVR) 646 Προκλήσεις 647 Ασκήσεις Βασισµένες σε Πραγµατικές Υποθέσεις 648 Υποµνήµατα 648 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία και Αναφορές 658 Παράρτηµα: Πειστήρια 660 Παράρτηµα Α Απαντήσεις σε Επιλεγµένα Προβλήµατα στο Τέλος κάθε Κεφαλαίου 667 Παράρτηµα Β Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία και Αναφορές 671 Ευρετήριο Ονοµάτων 689 Ευρετήριο Όρων 691

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Βασική ιάκριση: Προϊόντα κάθετα διαφοροποιηµένα (κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα οριζόντια διαφοροποιηµένα (δεν υπάρχει κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς και για ποιον; Πότε η Επιδίωξη του Ατοµικού Συµφέροντος υπηρετεί το Κοινωνικό Συµφέρον;

ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς και για ποιον; Πότε η Επιδίωξη του Ατοµικού Συµφέροντος υπηρετεί το Κοινωνικό Συµφέρον; Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Πεδίο Εφαρµογής των Οικονοµικών Τι είναι τα οικονοµικά; Ένας ορισµός των οικονοµικών Μικροοικονοµική Μακροοικονοµική ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα σε Συντομία

Περιεχόμενα σε Συντομία Περιεχόμενα σε Συντομία Πρόλογος Σελίδα vii ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Κεφάλαιο 1 Πεδίο Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων 3 Παράρτημα: Επισκόπηση Βασικών Εννοιών στα Οικονομικά 22 Κεφάλαιο 2 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα περιεχόμενα. ΜΕΡΟΣ 1o Εισαγωγή: Αγορές και τιμές 1 1 Εισαγωγικά 3 2 Τα βασικά για την προσφορά και τη ζήτηση 21

Σύντομα περιεχόμενα. ΜΕΡΟΣ 1o Εισαγωγή: Αγορές και τιμές 1 1 Εισαγωγικά 3 2 Τα βασικά για την προσφορά και τη ζήτηση 21 Σύντομα περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ 1o Εισαγωγή: Αγορές και τιμές 1 1 Εισαγωγικά 3 2 Τα βασικά για την προσφορά και τη ζήτηση 21 ΜΕΡΟΣ 2o Παραγωγοί, καταναλωτές και ανταγωνιστικές αγορές 65 3 Συμπεριφορά καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων Ολιγοπώλιο Υπάρχουν ελάχιστοι πωλητές ενός προϊόντος Ο ανταγωνισµός δεν στηρίζεται µόνο στην τιµή Υπάρχουν εµπόδια εισόδου (στον κλάδο) υοπώλιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ. Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή!Το διοικητικό στέλεχος είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τις εισροές µιας επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ. Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή Το διοικητικό στέλεχος είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τις εισροές μιας επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική Οργάνωση

Βιοµηχανική Οργάνωση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Βιοµηχανική Οργάνωση Καθηγητής: Γιάννης Κατσουλάκος Πτέρυγα Δεριγνύ, 4 ος Όροφος. Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 16:00-17:00, Τρίτη 16:00-17:00. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η δοµή της αγοράς: Τέλειος ανταγωνισµός, µονοπώλιο και µονοπωλιακός ανταγωνισµός Η δοµή της αγοράς Περισσότερος αντα αγωνισµός Τέλειος

Διαβάστε περισσότερα

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010)

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010) Τίτλος Μαθήµατος: Κωδικός Μαθήµατος: Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράµηνο προσφοράς Μαθήµατος: Αριθµός ECTS: Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρόλεξα και ασκήσεις για το βιβλίο:

Σταυρόλεξα και ασκήσεις για το βιβλίο: Σταυρόλεξα και ασκήσεις για το βιβλίο: Norwood, F. Bailey και Lusk, Jayson L. (2013) Μάρκετινγκ και Τιμές Αγροτικών Προϊόντων. Broken Hill Publishers Ltd. 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 25 Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 27 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 43 Κεφάλαιο 3 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. 1 Εισαγωγή Θεωρία Παιγνίων υό Λόγια για το Αντικείµενο Μερικά Ιστορικά Στοιχεία Ενα Παράδοξο Παιχνίδι...

Πρόλογος. 1 Εισαγωγή Θεωρία Παιγνίων υό Λόγια για το Αντικείµενο Μερικά Ιστορικά Στοιχεία Ενα Παράδοξο Παιχνίδι... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xv 1 Εισαγωγή 1 1.1 Θεωρία Παιγνίων υό Λόγια για το Αντικείµενο........ 1 1.2 Μερικά Ιστορικά Στοιχεία..................... 3 1.3 Ενα Παράδοξο Παιχνίδι...................... 4 Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Κεφάλαιο 7 Ε. Σαρτζετάκης Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Η μορφή αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιέχει στοιχεία πλήρους ανταγωνισμού (ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Συνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto Συνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούµε πόσες φορές θα κάνουµε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ Ονομάζεται η δομή της αγοράς που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σχετικά μικρού αριθμού επιχειρήσεων αλλά μεγάλες σε μέγεθος σχετικά με την αγορά που εξυπηρετούν. Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Βασική αιτία δημιουργίας Μονοπωλίου Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η. Ζήτηση, Προσφορά, Ελαστικότητες και Ισορροπία

ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η. Ζήτηση, Προσφορά, Ελαστικότητες και Ισορροπία ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η Ζήτηση, Προσφορά, Ελαστικότητες και Ισορροπία Μάθημα : Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική 1 Τί είναι αγορά; Είναι μια ομάδα αγοραστών και πωλητών ενός συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Ενότητα 1: Νικόλαος Χαριτάκης Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Περιεχόμενα Ορισμοί Τέλειος ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Ολιγοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Μορφές Αγορών μεταξύ Μονοπωλίου και Τέλειου Ανταγωνισμού Ο Ατελής Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

3. Παίγνια Αλληλουχίας

3. Παίγνια Αλληλουχίας 3. Παίγνια Αλληλουχίας Τα παίγνια αλληλουχίας πραγµατεύονται περιπτώσεις όπου οι κινήσεις των παικτών διαδέχονται η µια την άλλη, σε αντίθεση µε τα παίγνια όπου οι αποφάσεις των παικτών γίνονται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος των δημοσίων επιχειρήσεων είναι η άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων που σκοπό έχει το παραγόμενο προϊόν να προσφέρεται σε προσιτή τιμή και σε επαρκή ποσότητα λαμβανομένου υπόψη του κόστους παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. U(q, m) = B(q) + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m

Μονοπώλιο. U(q, m) = B(q) + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m Μονοπώλιο 1. Χωρίς διάκριση τιμών Καταναλωτές Χ D (P) U(, m) = B() + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m Καταναλωτές λήπτες τιμών Παραγωγοί : 1 επιχείρηση Γνωρίζει Χ D (P) ή P D () Έχει συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές

Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές 1. Παρακίνηση: Στήριξη τιμών αγροτικών προϊόντων 2. Νεκρή ζημία: «Μία αγορά τέλειου ανταγωνισμού χωρίς παρέμβαση μεγιστοποιεί τι συνολικό πλεόνασμα» 3. Κυβερνητική παρέμβαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός.

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός. Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης υνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto υνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ «Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Οικονομική. Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες εβδομαδιαίως, Θεωρία, Διδάσκον: Νικόλαος Τσούνης. Νικόλαος Τσούνης Δημόσια Οικονομική 1

Δημόσια Οικονομική. Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες εβδομαδιαίως, Θεωρία, Διδάσκον: Νικόλαος Τσούνης. Νικόλαος Τσούνης Δημόσια Οικονομική 1 Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες εβδομαδιαίως, Θεωρία, Διδάσκον: 1 Κοινωνική Ευημερία και Ιδιωτικός Τομέας Συνθήκες μεγιστοποίησης κοινωνικής ευημερίας Άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων Πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1. Αλγεβρικές συναρτήσεις... 3 1.1 Η έννοια της συνάρτησης... 3 1.2 Ασαφείς και σαφείς συναρτήσεις... 3 1.3 Γραφικές απεικονίσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τέσσερις βασικές μορφές οργάνωσης της αγοράς: ο πλήρης ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο μονοπωλιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Διδάσκοντες: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται ο φοιτητής / τρια να κατανοήσει πως δουλεύουν οι αγορές και τι τις κάνει περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Αγοράς. Κλωνάρης Στάθης

Μορφές Αγοράς. Κλωνάρης Στάθης Στον πραγµατικό κόσµο υπάρχει ένας τροµακτικός αριθµός ποικίλων αγορών. Παρατηρούµε πολύ διαφορετικά πρότυπα συµπεριφοράς από την πλευρά των παραγωγών σε όλες τις αγορές: σε κάποιες αγορές οι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ισχύος στην αγορά Εισαγωγή για το έρος II...

Πηγές ισχύος στην αγορά Εισαγωγή για το έρος II... Περιεχόμενα I Εισαγωγή 1 Τι είναι οι Αγορές και οι Στρατηγικές; 1.1 Αγορές........................................ 1.2 Στρατηγικές..................................... 1.3 Υποδείγματα και υλικό του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Σύντομα Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Οι αρχές και η πρακτική της οικονομικής επιστήμης Κεφάλαιο 2 Οικονομικοί μέθοδοι και οικονομικά ερωτήματα Κεφάλαιο 3 Αριστοποίηση: Κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι. Ανδρέας Δριχούτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι. Ανδρέας Δριχούτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μικροοικονομική Ανάλυση Ι Ανδρέας Δριχούτης, h Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική της Διοίκησης

Οικονομική της Διοίκησης ΒΟΟΚ REVIEW - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 10 (2006), 165-172 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΒΟΟΚ REVIEW Χάρης Ναξόκηc; Αν. ΚοΒηyητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ηλίας 1. Ν ικολόπουλος - Σταυριανή Β. Σπυριούνη Οικονομική της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι ένας κλάδος που αποτελείται από μία μόνο εταιρεία. Ένα δυοπώλιο είναι ένας κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές.

ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές. ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές. Α 1 Α 2 Α 3 Β 1 Β 2 Β 3 1, -1 0, 0-1, 0 0, 0 0, 6 10, -1 2, 0 10, -1-1, -1 Α 1 Α 2 Α 3 Β 1 Β

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2013-2014 ΔΕΟ 43 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό της βιομηχανικής οργάνωσης ή βιομηχανικής οικονομικής, θα λέγαμε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27 Διάλεξη 8 Ολιγοπώλιο VA 27 Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από μια και μόνο επιχείρηση. Ένα δυοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από δυο επιχειρήσεις. Ένα ολιγοπώλιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο. Μικροοικονομική. Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο. Ανταγωνισµός ποσότητας. Μια σύγχρονη προσέγγιση

10/3/17. Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο. Μικροοικονομική. Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο. Ανταγωνισµός ποσότητας. Μια σύγχρονη προσέγγιση 0/3/7 HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 8 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι ένας κλάδος που αποτελείται από μία μόνο εταιρεία. Ένα δυοπώλιο είναι ένας κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών /3/7 HL R. VRIN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Οι Τρέχουσες Πολυεθνικές Προκλήσεις και η Παγκόσµια Οικονοµία... 22

Κεφάλαιο 1 Οι Τρέχουσες Πολυεθνικές Προκλήσεις και η Παγκόσµια Οικονοµία... 22 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 21 Κεφάλαιο 1 Οι Τρέχουσες Πολυεθνικές Προκλήσεις και η Παγκόσµια Οικονοµία... 22 Χρηµατοοικονοµική Παγκοσµιοποίηση και Κίνδυνος... 22 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΜΕΡΟΣ Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, επιστημονικός υπεύθυνος ΜοΚΕ ΕΜΠ, Y.Caloghirou@ntua.gr «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 6: Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Νέες Ιδρύσεις Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α2 Β2 Γ2 2 Α1 1,0 5,-1-1,-2 9,-2 Β1 2,1-2,0 0,2 0,-1 Γ1 0,3 14,2 2,1 8,1 1 1,2 0,1 3,0-1,0

Α2 Β2 Γ2 2 Α1 1,0 5,-1-1,-2 9,-2 Β1 2,1-2,0 0,2 0,-1 Γ1 0,3 14,2 2,1 8,1 1 1,2 0,1 3,0-1,0 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ιδάσκων: Ε. Πετράκης. Επαναληπτική Εξέταση: 15/09/99 Απαντήστε στα τρία από τα τέσσερα θέµατα. Όλα τα υποερωτήµατα βαθµολογούνται το ίδιο. 1. Θεωρήσατε ένα ολιγοπωλιακό κλάδο όπου τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου

Εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εξέταση στο µάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ENATO ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1820 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική Οικονομία

Μεταλλευτική Οικονομία Μεταλλευτική Οικονομία Ενότητα 4: Δομή αγοράς Διαμόρφωση Τιμών Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης Μονοπωλιακή επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που είναι ο μοναδικός παραγωγός ενός προϊόντος, το οποίο δεν έχει στενά υποκατάστατα. Ένας κλάδος που ελέγχεται από μία μονοπωλιακή επιχείρηση είναι γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Mικροοικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ. Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Mικροοικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ. Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Mικροοικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2. Οικονοµική Θεµελίωση: Δοµές Αγοράς Χ. Μήλλιου - ΟΠΑ 2 Αγορά Τι είναι η αγορά; Στην αγορά κάθε προϊόντος υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 5: Μορφές αγοράς Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 5: Μορφές αγοράς Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 5: Μορφές αγοράς Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονομική της επικοινωνίας

Εισαγωγή στην οικονομική της επικοινωνίας 1. Χειμερινό Εισαγωγή στην οικονομική της επικοινωνίας Εξάμηνο 14-15 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα