Κανόνες του Σκακιού της FIDE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανόνες του Σκακιού της FIDE"

Transcript

1 Κανόνες του Σκακιού της FIDE Οι Κανόνες του Σκακιού της FIDE ρυθµίζουν το παιχνίδι επί της σκακιέρας. Η επίσηµη έκδοση των Κανόνων του Σκακιού περιλαµβάνεται στο αγγλικό κείµενο, που εγκρίθηκε στο 75ο Συνέδριο της FIDE στην Καλβιά της Μαγιόρκα (Ισπανία) τον Οκτώβριο του 2004 και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου Στους παρόντες Κανόνες, µε τον όρο "αυτός" σε όλες τις πτώσεις εννοείται και ο όρος "αυτή" στις αντίστοιχες πτώσεις. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Οι Κανόνες του Σκακιού δεν µπορούν να προβλέψουν κάθε ενδεχόµενο που µπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια µιας παρτίδας, ούτε µπορούν να ρυθµίσουν όλα τα διοικητικά θέµατα. Σε περιπτώσεις που δεν περιγράφονται επακριβώς από κάποιο άρθρο των Κανόνων θα πρέπει να είναι δυνατή η λήψη της σωστής απόφασης µε βάση τη µελέτη αναλόγων καταστάσεων που περιγράφονται από τους Κανόνες. Οι Κανόνες προϋποθέτουν διαιτητές που έχουν τις απαραίτητες ικανότητες, σωστή κρίση, και απόλυτη αντικειµενικότητα. Αν οι διατάξεις είναι πολύ αναλυτικές, θα στερούν ενδεχοµένως από το διαιτητή την ελευθερία της κρίσης του και έτσι θα τον εµποδίζουν να βρει για κάποιο πρόβληµα µια λύση που θα υπαγορεύεται από το ευ αγωνίζεσθαι, τη λογική, και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Η FIDE καλεί όλους τους σκακιστές και όλες τις οµοσπονδίες να αποδεχτούν αυτή την οπτική γωνία. Κάθε οµοσπονδία-µέλος έχει το δικαίωµα να εισαγάγει επιµέρους αναλυτικότερους κανονισµούς εφόσον: α. δεν είναι ασύµβατοι µε τους επίσηµους Κανόνες του Σκακιού β. η εφαρµογή τους περιορίζεται σε τοπικές διοργανώσεις της συγκεκριµένης οµοσπονδίας, και γ. δεν ισχύουν για οποιοδήποτε µατς, πρωτάθληµα, ή προκριµατικό αγώνα της FIDE, ούτε για τουρνουά τίτλων ή αξιολόγησης της FIDE. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Άρθρο 1 Φύση και σκοπός της σκακιστικής παρτίδας 1.1. Κάθε σκακιστική παρτίδα διεξάγεται µεταξύ δύο αντιπάλων, που κινούν εναλλάξ τα κοµµάτια τους επάνω σε µια τετράγωνη πλάκα που ονοµάζεται "σκακιέρα". Την παρτίδα αρχίζει ο παίκτης µε τα λευκά κοµµάτια. Ο παίκτης "έχει την κίνηση" µόλις "ολοκληρωθεί" η κίνηση του αντιπάλου του Σκοπός κάθε παίκτη είναι να "επιτεθεί" στο βασιλιά του αντιπάλου έτσι ώστε ο αντίπαλος να µην έχει νόµιµη κίνηση. Ο παίκτης που επιτυγχάνει το σκοπό αυτό λέγεται ότι "κάνει µατ" το βασιλιά του αντιπάλου και κερδίζει την παρτίδα. εν επιτρέπεται να αφήνει ένας παίκτης το βασιλιά του υπό επίθεση, ούτε να εκθέτει το βασιλιά του σε επίθεση, ούτε να "αιχµαλωτίζει" το βασιλιά του αντίπαλου παίκτη. Ο αντίπαλός του, του οποίου ο βασιλιάς έγινε µατ, χάνει την παρτίδα Αν η θέση είναι τέτοια ώστε να είναι αδύνατο να κάνει µατ οποιοσδήποτε από τους δύο παίκτες, η παρτίδα λήγει ισόπαλη. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 1 από 22

2 Άρθρο 2 Αρχική θέση των κοµµατιών επάνω στη σκακιέρα 2.1. Η σκακιέρα αποτελείται από ένα πλέγµα 8x8 και συνολικά 64 ίσων τετραγώνων που έχουν εναλλάξ ανοιχτό (τα "λευκά τετράγωνα") και βαθύ χρώµα (τα "µαύρα τετράγωνα"). Η σκακιέρα τοποθετείται ανάµεσα στους παίκτες έτσι ώστε το γωνιακό τετράγωνό της που είναι πιο κοντά στο δεξιό χέρι του παίκτη να είναι λευκό Στην έναρξη της παρτίδας, ο ένας παίκτης έχει 16 ανοιχτόχρωµους πεσσούς (τα "λευκά κοµµάτια") και ο άλλος έχει 16 βαθύχρωµους πεσσούς (τα "µαύρα κοµµάτια"): Τα κοµµάτια αυτά έχουν την εξής κατανοµή: Ένας λευκός βασιλιάς, συνήθως µε το σύµβολο Μία λευκή βασίλισσα, συνήθως µε το σύµβολο ύο λευκοί πύργοι, συνήθως µε το σύµβολο ύο λευκοί αξιωµατικοί, συνήθως µε το σύµβολο ύο λευκοί ίπποι, συνήθως µε το σύµβολο Οκτώ λευκά πιόνια, συνήθως µε το σύµβολο Ένας µαύρος βασιλιάς, συνήθως µε το σύµβολο Μία µαύρη βασίλισσα, συνήθως µε το σύµβολο ύο µαύροι πύργοι, συνήθως µε το σύµβολο ύο µαύροι αξιωµατικοί, συνήθως µε το σύµβολο ύο µαύροι ίπποι, συνήθως µε το σύµβολο Οκτώ µαύρα πιόνια, συνήθως µε το σύµβολο 2.3. Η αρχική θέση των κοµµατιών επάνω στη σκακιέρα είναι η εξής: 2.4. Οι οκτώ κατακόρυφες στήλες πλάτους ενός τετραγώνου ονοµάζονται "κάθετες". Οι οκτώ οριζόντιες γραµµές ύψους ενός τετραγώνου ονοµάζονται "οριζόντιες". Κάθε ευθεία γραµµή που αποτελείται από τετράγωνα ίδιου χρώµατος που εφάπτονται στη γωνία τους ονοµάζεται "διαγώνια". Άρθρο 3 Κίνηση των κοµµατιών 3.1. εν επιτρέπεται η µετακίνηση κοµµατιού σε τετράγωνο που κατέχεται ήδη από άλλο κοµµάτι ίδιου χρώµατος. Αν ένα κοµµάτι µετακινηθεί σε τετράγωνο που κατέχεται από κοµµάτι του αντιπάλου, αιχµαλωτίζει σαν µέρος της ίδιας κίνησης το κοµµάτι του αντιπάλου και το αφαιρεί από τη σκακιέρα. Ένα κοµµάτι λέγεται ότι "επιτίθεται" σε αντίπαλο κοµµάτι όταν το επιτιθέµενο κοµµάτι µπορεί να αιχµαλωτίσει, σύµφωνα µε τα Άρθρα 3.2. ως 3.8, το αντίπαλο κοµµάτι στο τετράγωνο όπου βρίσκεται αυτό το αντίπαλο κοµµάτι. Ένα κοµµάτι θεωρείται ότι επιτίθεται σε ένα τετράγωνο, ακόµη και όταν το κοµµάτι αυτό δεν µπορεί να µετακινηθεί στο συγκεκριµένο τετράγωνο επειδή µε την κίνηση αυτή θα άφηνε εκτεθειµένο ή θα τοποθετούσε το βασιλιά του ιδίου χρώµατος σε επίθεση. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 2 από 22

3 3.2. Ο αξιωµατικός µπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε τετράγωνο των διαγώνιων γραµµών στις οποίες στέκεται Ο πύργος µπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε τετράγωνο της κάθετης ή της οριζόντιας γραµµής στις οποίες στέκεται Η βασίλισσα µπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε τετράγωνο της κάθετης, της οριζόντιας, ή των διαγώνιων γραµµών στις οποίες στέκεται Όταν κάνουν αυτές τις κινήσεις, ο αξιωµατικός, ο πύργος, και η βασίλισσα δεν επιτρέπεται να υπερπηδήσουν κοµµάτια που φράζουν την κίνησή τους. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 3 από 22

4 3.6. Ο ίππος µπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε από τα τετράγωνα είναι πλησιέστερα στο τετράγωνο όπου στέκεται, αρκεί το τετράγωνο αυτό να µη βρίσκεται στην κάθετη, στην οριζόντια, ή στις διαγώνιες γραµµές όπου ήδη στέκεται α. Το πιόνι µπορεί να προχωρήσει προς τα εµπρός, στο αµέσως επόµενο τετράγωνο της κάθετης γραµµής όπου στέκεται, και εφόσον αυτό το επόµενο τετράγωνο είναι κενό, ή β. κατά την πρώτη κίνησή του µόνο, το πιόνι µπορεί να κινηθεί όπως στην παράγραφο (α), αλλά µπορεί επίσης, εναλλακτικά, να προχωρήσει κατά δύο τετράγωνα κατά µήκος της κάθετης γραµµής όπου στέκεται, και εφόσον και τα δύο αυτά τετράγωνα είναι κενά, ή γ. το πιόνι µπορεί να προχωρήσει σε ένα από τα δύο διαγωνίως εµπρός τετράγωνα του τετραγώνου όπου στέκεται, µε την προϋπόθεση ότι στο τετράγωνο αυτό υπάρχει κοµµάτι του αντιπάλου, το οποίο κατά την κίνηση αυτή αιχµαλωτίζεται από το πιόνι. δ. Πιόνι που επιτίθεται σε τετράγωνο, από το οποίο πέρασε αντίπαλο πιόνι κάνοντας την ταυτόχρονη κίνηση δύο τετραγώνων από την αρχική του θέση, µπορεί να αιχµαλωτίσει αυτό το αντίπαλο πιόνι σαν να είχε προχωρήσει µόνο κατά ένα τετράγωνο. Αυτός ο τρόπος αιχµαλώτισης είναι νόµιµος µόνο κατά την αµέσως επόµενη κίνηση και ονοµάζεται αιχµαλώτιση "αν πασάν" (en passant που σηµαίνει στα Γαλλικά "κατά τη διέλευση"). Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 4 από 22

5 ε. Όταν ένα πιόνι φτάσει στην οριζόντια γραµµή που απέχει περισσότερο από την αρχική του θέση, πρέπει να µετατραπεί, σαν µέρος της ίδιας κίνησης, σε ένα νέο κοµµάτι: βασίλισσα ή πύργο ή αξιωµατικό ή ίππο του ίδιου χρώµατος. Η επιλογή του παίκτη δεν περιορίζεται σε κοµµάτια που έχουν ήδη αιχµαλωτιστεί. Αυτή η µετατροπή ενός πιονιού σε άλλο κοµµάτι ονοµάζεται "προαγωγή" και η επίδραση του νέου κοµµατιού είναι άµεση α. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι κίνησης του βασιλιά, είτε: i. σε οποιοδήποτε από τα διπλανά τετράγωνα, µε την προϋπόθεση ότι δεν επιτίθενται στο τετράγωνο αυτό ένα ή περισσότερα κοµµάτια του αντιπάλου. ή ii. µε "ροκέ". Πρόκειται για µία κίνηση του βασιλιά και ενός από τους δύο πύργους του ίδιου χρώµατος επάνω στην ίδια οριζόντια γραµµή, η οποία θεωρείται απλή κίνηση του βασιλιά και εκτελείται µε τον εξής τρόπο: ο βασιλιάς µετακινείται από το αρχικό του τετράγωνο κατά δύο τετράγωνα προς τον πύργο και στη συνέχεια ο πύργος αυτός µετακινείται στο τετράγωνο το οποίο µόλις διέσχισε ο βασιλιάς. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 5 από 22

6 Πριν από ροκέ του λευκού στην πτέρυγα του βασιλιά Πριν από ροκέ του µαύρου στην πτέρυγα της βασίλισσας Μετά από ροκέ του λευκού στην πτέρυγα του βασιλιά Μετά από ροκέ του µαύρου στην πτέρυγα της βασίλισσας Πριν από ροκέ του λευκού στην πτέρυγα της βασίλισσας Πριν από ροκέ του µαύρου στην πτέρυγα του βασιλιά Μετά από ροκέ του λευκού στην πτέρυγα της βασίλισσας Μετά από ροκέ του µαύρου στην πτέρυγα του βασιλιά 1. Το δικαίωµα του ροκέ έχει χαθεί: α. όταν ο βασιλιάς έχει ήδη κινηθεί, ή β. µε πύργο που έχει ήδη κινηθεί 2. Το ροκέ απαγορεύεται προσωρινά: α. όταν ένα ή περισσότερα κοµµάτια του αντιπάλου επιτίθενται στο τετράγωνο όπου στέκεται ο βασιλιάς, στο τετράγωνο που πρέπει να διασχίσει, ή στο τετράγωνο όπου θα καταλήξει. β. όταν υπάρχει οποιοδήποτε κοµµάτι ανάµεσα στο βασιλιά και στον πύργο µε τον οποίο πρόκειται να γίνει το ροκέ Ο βασιλιάς λέγεται ότι "είναι σε σαχ", όταν δέχεται επίθεση από ένα ή περισσότερα κοµµάτια του αντιπάλου, ακόµη και όταν αυτά τα κοµµάτια εµποδίζονται να κινηθούν στο τετράγωνο αυτό επειδή µε την κίνηση αυτή θα άφηναν εκτεθειµένο ή θα τοποθετούσαν το βασιλιά τους σε σαχ. εν επιτρέπεται κίνηση κοµµατιού όταν η κίνηση αυτή εκθέτει το βασιλιά του ίδιου χρώµατος σε σαχ ή τον αφήνει εκτεθειµένο σε σαχ. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 6 από 22

7 Άρθρο 4 Τρόπος κίνησης των κοµµατιών 4.1. Κάθε κίνηση πρέπει να γίνεται µόνο µε το ένα χέρι Με την προϋπόθεση ότι θα το δηλώσει προηγουµένως (λέγοντας π.χ. "ζαντούµπ" ή "διορθώνω"), ο παίκτης που έχει την κίνηση επιτρέπεται να τακτοποιήσει ένα ή περισσότερα κοµµάτια στα τετράγωνα όπου στέκονται Με την εξαίρεση του Άρθρου 4.2, αν ο παίκτης που έχει την κίνηση αγγίξει εσκεµµένα επάνω στη σκακιέρα α. ένα ή περισσότερα από τα δικά του κοµµάτια, θα πρέπει να κινήσει το πρώτο από αυτά τα κοµµάτια που µπορεί να κινηθεί, ή β. ένα ή περισσότερα από τα κοµµάτια του αντιπάλου του, θα πρέπει να αιχµαλωτίσει το πρώτο από τα κοµµάτια που άγγιξε και µπορεί να αιχµαλωτιστεί, ή γ. από ένα κοµµάτι κάθε χρώµατος, θα πρέπει να αιχµαλωτίσει µε το κοµµάτι του το κοµµάτι του αντιπάλου του ή, αν η κίνηση αυτή δεν είναι νόµιµη, να κινήσει ή να αιχµαλωτίσει το πρώτο από τα κοµµάτια που άγγιξε και µπορεί να κινηθεί ή να αιχµαλωτιστεί. Αν δεν είναι σαφές αν ο παίκτης άγγιξε πρώτα το δικό του κοµµάτι ή το κοµµάτι του αντιπάλου του, θα θεωρείται ότι ο παίκτης πρώτα άγγιξε το δικό του κοµµάτι και µετά του αντιπάλου α. Αν ένας παίκτης αγγίξει εσκεµµένα το βασιλιά και έναν πύργο του, θα πρέπει να κάνει ροκέ σε εκείνη την πτέρυγα εφόσον η κίνηση αυτή είναι νόµιµη. β. Αν ένας παίκτης αγγίξει εσκεµµένα έναν πύργο του και µετά αγγίξει το βασιλιά του, δεν επιτρέπεται κατά την κίνηση αυτή να κάνει ροκέ σε εκείνη την πτέρυγα και η κατάσταση θα ρυθµιστεί σύµφωνα µε το Άρθρο 4.3.(α). γ. Αν ένας παίκτης, σκοπεύοντας να κάνει ροκέ, αγγίξει το βασιλιά του ή αγγίξει ταυτόχρονα το βασιλιά του και έναν πύργο του, αλλά το ροκέ στην πτέρυγα αυτή δεν είναι νόµιµο, ο παίκτης αυτός πρέπει να κάνει κάποια άλλη νόµιµη κίνηση µε το βασιλιά του, συµπεριλαµβανοµένου και του ροκέ από την άλλη πτέρυγα. Αν ο βασιλιάς δεν έχει νόµιµη κίνηση, ο παίκτης είναι ελεύθερος να κάνει όποια άλλη νόµιµη κίνηση θέλει. δ. Αν ένας παίκτης προάγει ένα πιόνι, η επιλογή του κοµµατιού οριστικοποιείται µόλις το κοµµάτι αγγίξει το τετράγωνο προαγωγής Αν δεν µπορεί να κινήσει ή να αιχµαλωτίσει κανένα από τα κοµµάτια που άγγιξε, ο παίκτης επιτρέπεται να κάνει οποιαδήποτε άλλη νόµιµη κίνηση Όταν µε νόµιµη κίνηση ή σαν µέρος µιας νόµιµης κίνησης αφεθεί ένα κοµµάτι σε κάποιο τετράγωνο, δεν επιτρέπεται να µετακινηθεί µετά σε άλλο τετράγωνο. Εφόσον όλες οι άλλες απαιτήσεις του Άρθρου 3 ικανοποιούνται, η κίνηση θεωρείται ότι έχει γίνει: α. στην περίπτωση της αιχµαλώτισης, όταν έχει αποµακρυνθεί από τη σκακιέρα το αιχµαλωτισµένο κοµµάτι και ο παίκτης, αφού τοποθέτησε το δικό του κοµµάτι στο νέο τετράγωνο, αφήσει από το χέρι του το κοµµάτι που έκανε την αιχµαλωσία β. στην περίπτωση του ροκέ, όταν το χέρι του παίκτη αφήσει τον πύργο στο τετράγωνο που µόλις διέσχισε ο βασιλιάς. Αν ο παίκτης αφήσει από το χέρι του το βασιλιά, η κίνηση δεν έχει γίνει ακόµη, αλλά ο παίκτης δεν έχει πλέον το δικαίωµα να κάνει άλλη κίνηση εκτός από ροκέ από την πλευρά αυτή, εφόσον είναι νόµιµο γ. στην περίπτωση της προαγωγής ενός πιονιού, όταν το πιόνι έχει αποµακρυνθεί από τη σκακιέρα και το χέρι του παίκτη έχει αφήσει από το χέρι του το νέο κοµµάτι, αφού το τοποθετήσει στο τετράγωνο προαγωγής. Αν ο παίκτης αφήσει από το χέρι του το πιόνι που έφτασε στο τετράγωνο προαγωγής, η κίνηση δεν έχει γίνει ακόµη, αλλά ο παίκτης δεν έχει πλέον το δικαίωµα να παίξει το πιόνι σε άλλο τετράγωνο. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 7 από 22

8 4.7. Ο παίκτης χάνει το δικαίωµά του να υποβάλει αίτηµα για παραβίαση του Άρθρου 4.3 ή 4.4 από τον αντίπαλό του µόλις αγγίξει σκόπιµα κάποιο κοµµάτι. Άρθρο 5 Η ολοκλήρωση της παρτίδας 5.1. α. Νικητής της παρτίδας είναι ο παίκτης που κάνει µατ το βασιλιά του αντίπαλου παίκτη. Η παρτίδα λήγει αµέσως, µε την προϋπόθεση ότι η θέση µατ προέκυψε από νόµιµη κίνηση. β. Νικητής της παρτίδας είναι ο παίκτης του οποίου ο αντίπαλος δηλώνει ότι εγκαταλείπει. Η παρτίδα λήγει αµέσως α. Η παρτίδα λήγει ισόπαλη όταν ο παίκτης που έχει την κίνηση δεν έχει νόµιµη κίνηση και ο βασιλιάς του δεν είναι σε σαχ. Η παρτίδα λήγει τότε µε "πατ". Η παρτίδα λήγει αµέσως, µε την προϋπόθεση ότι η θέση πατ προέκυψε από νόµιµη κίνηση. β. Η παρτίδα λήγει ισόπαλη όταν προκύψει κάποια θέση από την οποία κανένας από τους δύο παίκτες δεν µπορεί να κάνει µατ τον αντίπαλο βασιλιά µε οποιαδήποτε σειρά νόµιµων κινήσεων. Η παρτίδα λήγει τότε µε "νεκρή θέση". Η παρτίδα λήγει αµέσως, µε την προϋπόθεση ότι η νεκρή θέση προέκυψε από νόµιµη κίνηση. γ. Η παρτίδα λήγει ισόπαλη µε συµφωνία των δύο παικτών κατά τη διάρκεια της παρτίδας. Η παρτίδα λήγει αµέσως. ( είτε το Άρθρο 9.1). δ. Η παρτίδα µπορεί να κατακυρωθεί ισόπαλη εφόσον µία εντελώς ίδια θέση πρόκειται να εµφανιστεί ή έχει εµφανιστεί στη σκακιέρα το λιγότερο τρεις φορές. ( είτε το Άρθρο 9.2). ε. Η παρτίδα µπορεί να κατακυρωθεί ισόπαλη εφόσον κάθε παίκτης έκανε το λιγότερο τις τελευταίες 50 διαδοχικές κινήσεις του χωρίς να κινήσει πιόνι ή να αιχµαλωτίσει κοµµάτι ή πιόνι. ( είτε το Άρθρο 9.3). ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Άρθρο 6 Το σκακιστικό χρονόµετρο 6.1. Το "σκακιστικό χρονόµετρο" είναι ένα χρονόµετρο µε δύο ενδείξεις χρόνου, που συνδέονται µεταξύ τους έτσι ώστε ανά πάσα στιγµή να µπορεί να λειτουργεί µόνο η µία από τις δύο. "Ρολόι" στους Κανόνες του Σκακιού είναι η µία από τις δύο ενδείξεις χρόνου. "Πτώση σηµαίας" είναι η λήξη του προκαθορισµένου χρόνου για τον παίκτη α. Όταν γίνεται χρήση του σκακιστικού χρονοµέτρου, κάθε παίκτης πρέπει να παίξει τουλάχιστον έναν αριθµό κινήσεων ή όλες τις κινήσεις του µέσα στην προκαθορισµένη χρονική περίοδο. Επίσης, επιτρέπεται να αποκτά επιπλέον χρόνο µε κάθε κίνηση. Όλες αυτές οι ρυθµίσεις πρέπει να έχουν οριστεί από πριν. β. Ο χρόνος που εξοικονοµείται από τον παίκτη κατά τη διάρκεια µιας περιόδου προστίθεται στο διαθέσιµο χρόνο του για την επόµενη περίοδο. Εξαίρεση αποτελούν οι αγώνες µε "καθυστέρηση χρόνου". Σε αγώνες µε καθυστέρηση χρόνου, κάθε παίκτης αρχίζει µε έναν προκαθορισµένο "βασικό χρόνο σκέψης". Επιπλέον, κάθε παίκτης αποκτά επίσης µια µονάδα από "σταθερό πρόσθετο χρόνο" µε κάθε κίνηση. Η ανάλωση του βασικού χρόνου αρχίζει µετά από την εξάντληση του πρόσθετου χρόνου. Εφόσον ο παίκτης σταµατήσει το ρολόι του πριν από την εξάντληση του πρόσθετου χρόνου, ο βασικός χρόνος σκέψης δεν µεταβάλλεται, ανεξάρτητα από το κλάσµα του πρόσθετου χρόνου που χρησιµοποίησε Κάθε ένδειξη χρόνου διαθέτει µία "σηµαία". Αµέσως µετά την πτώση µιας σηµαίας πρέπει να ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων του Άρθρου 6.2(α) Πριν αρχίσει η παρτίδα, ο διαιτητής αποφασίζει πού θα τοποθετηθεί το χρονόµετρο. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 8 από 22

9 6.5. Την καθορισµένη ώρα για την έναρξη της παρτίδας, τίθεται σε λειτουργία το ρολόι του παίκτη µε τα λευκά κοµµάτια Αν αρχικά δεν είναι παρών κανένας από τους δύο παίκτες, ο παίκτης µε τα λευκά κοµµάτια χάνει όλο το χρόνο που θα περάσει µέχρι την άφιξή του εκτός αν η προκήρυξη των αγώνων προβλέπει διαφορετικά ή ο διαιτητής αποφασίσει αλλιώς Όποιος παίκτης εµφανιστεί στη σκακιέρα µε καθυστέρηση περισσότερη από µία ώρα από την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης της παρτίδας χάνει την παρτίδα εκτός αν η προκήρυξη των αγώνων προβλέπει διαφορετικά ή ο διαιτητής αποφασίσει αλλιώς α. Κατά τη διάρκεια της παρτίδας, κάθε παίκτης, αφού κάνει την κίνησή του στη σκακιέρα, θα σταµατάει το ρολόι του και θα ξεκινάει το ρολόι του αντιπάλου του. Κάθε παίκτης πρέπει πάντα να έχει τη δυνατότητα να σταµατήσει το ρολόι του. Η κίνησή του δεν θεωρείται ολοκληρωµένη µέχρι να σταµατήσει το ρολόι του, εκτός και αν η κίνησή του αυτή τερµατίζει την παρτίδα. ( είτε τα Άρθρα 5.1 και 5.2). Ο χρόνος που µεσολαβεί αφού κάνει ο παίκτης την κίνηση στη σκακιέρα και µέχρι να σταµατήσει το ρολόι του ξεκινώντας το ρολόι του αντιπάλου του θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στον προκαθορισµένο χρόνο του παίκτη. β. Κάθε παίκτης πρέπει να σταµατάει το ρολόι του µε το ίδιο χέρι που έκανε την κίνησή του. Απαγορεύεται να κρατάει ο παίκτης το δάχτυλό του επάνω στο κουµπί ή να κρατάει "µετέωρο" το χέρι του επάνω από το ρολόι. γ. Οι παίκτες πρέπει να χειρίζονται το σκακιστικό χρονόµετρο µε το σωστό τρόπο. Απαγορεύεται να το κτυπούν βίαια, να το σηκώνουν, ή να το αναποδογυρίζουν. Μη σωστή χρήση του χρονοµέτρου θα τιµωρείται σύµφωνα µε το Άρθρο δ. Αν ένας παίκτης αδυνατεί να χρησιµοποιήσει το χρονόµετρο, µπορεί να ορίσει ένα βοηθό, αποδεκτό από το διαιτητή, για να εκτελεί αυτή την ενέργεια. Ο διαιτητής θα προσαρµόσει το ρολόι του παίκτη µε δίκαιο τρόπο Μία σηµαία θεωρείται ότι έπεσε όταν παρατηρήσει το γεγονός ο διαιτητής ή όταν οποιοσδήποτε από τους δύο παίκτες υποβάλει έγκυρο σχετικό αίτηµα Με την εξαίρεση των περιπτώσεων εφαρµογής του Άρθρου 5.1 ή ενός από τα Άρθρα 5.2 (α), (β) και (γ), αν ένας παίκτης δεν ολοκληρώσει τον προκαθορισµένο αριθµό κινήσεων στον προκαθορισµένο χρόνο του, ο παίκτης αυτός χάνει την παρτίδα. Ωστόσο, η παρτίδα κατακυρώνεται ισόπαλη αν η θέση είναι τέτοια ώστε ο αντίπαλος του παίκτη δεν µπορεί να κάνει µατ το βασιλιά του παίκτη µε οποιαδήποτε σειρά νόµιµων κινήσεων, ακόµη και αν ο παίκτης έπαιζε τις χειρότερες δυνατές κινήσεις Εφόσον δεν υπάρχει εµφανής βλάβη, οι ενδείξεις των ρολογιών θεωρούνται έγκυρες. Σκακιστικό χρονόµετρο µε εµφανή βλάβη πρέπει να αντικαθίσταται. Ο διαιτητής θα αντικαθιστά το χρονόµετρο και θα καθορίζει κατά την κρίση του τις ενδείξεις χρόνου που θα πρέπει να τεθούν στο εφεδρικό σκακιστικό χρονόµετρο Αν έχουν πέσει και οι δύο σηµαίες και είναι αδύνατο να διαπιστωθεί ποια σηµαία έπεσε πρώτη, τότε α. Αν το γεγονός συµβεί σε οποιαδήποτε περίοδο της παρτίδας εκτός από την τελευταία, η παρτίδα θα συνεχίζεται. β. Αν το γεγονός συµβεί στην περίοδο της παρτίδας όπου πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι υπόλοιπες κινήσεις, η παρτίδα θα κατακυρώνεται ισόπαλη. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 9 από 22

10 6.13. α. Αν η παρτίδα πρέπει να διακοπεί, ο διαιτητής θα σταµατάει τα ρολόγια. β. Ο παίκτης επιτρέπεται να σταµατήσει και τα δύο ρολόγια µόνο για να ζητήσει τη βοήθεια του διαιτητή για παράδειγµα, όταν έχει εκτελέσει προαγωγή και το απαιτούµενο κοµµάτι δεν είναι διαθέσιµο. γ. Και στις δύο περιπτώσεις, ο διαιτητής θα αποφασίζει πότε θα αρχίσει ξανά η παρτίδα. δ. Αν ένας παίκτης σταµατήσει και τα δύο ρολόγια για να ζητήσει τη βοήθεια του διαιτητή, ο διαιτητής πρέπει να αποφασίσει αν ο παίκτης τα σταµάτησε δικαιολογηµένα. Αν είναι προφανές ότι ο παίκτης δεν είχε βάσιµο λόγο να σταµατήσει τα ρολόγια, ο παίκτης θα τιµωρείται σύµφωνα µε το Άρθρο Αν προκύψει κάποια αντικανονικότητα ή αν πρέπει να αποκατασταθεί µια προηγούµενη θέση των κοµµατιών, ο διαιτητής θα καθορίζει κατά την κρίση του την ένδειξη χρόνου που θα τεθεί στα ρολόγια. Επίσης, αν χρειάζεται, θα προσαρµόζει το µετρητή κινήσεων του ρολογιού Επιτρέπεται να υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο οθόνες και σκακιέρες επίδειξης που δείχνουν την τρέχουσα θέση στη σκακιέρα, τις κινήσεις και τον αριθµό των κινήσεων που έχουν γίνει, και χρονόµετρα που δείχνουν επίσης τον αριθµό των κινήσεων. Ωστόσο, οι παίκτες δεν µπορούν να υποβάλλουν αιτήµατα βασισµένοι αποκλειστικά σε πληροφορίες που παρουσιάζονται µε αυτόν τον τρόπο. Άρθρο 7 Αντικανονικότητες 7.1 α. Αν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια µιας παρτίδας ότι η αρχική θέση των κοµµατιών δεν ήταν σωστή, η παρτίδα θα ακυρώνεται και θα αρχίζει νέα παρτίδα. β. Αν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια µιας παρτίδας ότι το µοναδικό λάθος ήταν ότι η σκακιέρα δεν είχε τοποθετηθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 2.1, η παρτίδα θα συνεχιστεί αφού µεταφερθεί η τρέχουσα θέση σε σωστά τοποθετηµένη σκακιέρα Αν µια παρτίδα άρχισε µε αντίθετα χρώµατα, η παρτίδα θα συνεχιστεί εκτός αν ο διαιτητής αποφασίσει διαφορετικά Αν ένας παίκτης µετατοπίσει ένα ή περισσότερα κοµµάτια, θα πρέπει να αποκαταστήσει τη σωστή θέση εις βάρος του δικού του χρόνου. Αν χρειάζεται, ο παίκτης ή ο αντίπαλός του θα σταµατήσει τα ρολόγια και θα ζητήσει τη βοήθεια του διαιτητή. Ο διαιτητής έχει το δικαίωµα να τιµωρήσει τον παίκτη που µετατόπισε τα κοµµάτια α. Αν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια µιας παρτίδας ότι έχει ολοκληρωθεί κάποια αντικανονική κίνηση, συµπεριλαµβανοµένης της αντικανονικής προαγωγής πιονιού και της αιχµαλωσίας του αντίπαλου βασιλιά, θα επαναφέρεται η θέση ακριβώς πριν από την αντικανονικότητα. Αν δεν µπορεί να καθοριστεί η θέση ακριβώς πριν από την αντικανονικότητα, η παρτίδα θα συνεχίζεται από την πλησιέστερη πριν από την αντικανονικότητα προσδιορίσιµη θέση. Τα ρολόγια θα ρυθµίζονται σύµφωνα µε το Άρθρο Ως προς την κίνηση µε την οποία θα αντικατασταθεί η αντικανονική κίνηση εφαρµόζεται το Άρθρο 4.3. Η παρτίδα θα συνεχίζεται από αυτή την αποκατεστηµένη θέση. β. Για τις δύο πρώτες αντικανονικές κινήσεις ενός παίκτη που θα απαιτήσουν την εφαρµογή της διαδικασίας του Άρθρου 7.4(α), ο διαιτητής θα προσθέσει κάθε φορά από δύο λεπτά στο χρόνο του αντιπάλου του την τρίτη φορά που θα παίξει ο ίδιος παίκτης µία αντικανονική κίνηση, ο διαιτητής θα κατακυρώσει την παρτίδα εις βάρος του. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 10 από 22

11 7.5. Αν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια µιας παρτίδας ότι κάποια κοµµάτια µετατοπίστηκαν από τα τετράγωνά τους, θα επαναφέρεται η θέση ακριβώς πριν από την αντικανονικότητα. Αν δεν µπορεί να καθοριστεί η θέση ακριβώς πριν από την αντικανονικότητα, η παρτίδα θα συνεχίζεται από την πλησιέστερη πριν από την αντικανονικότητα προσδιορίσιµη θέση. Τα ρολόγια θα ρυθµίζονται σύµφωνα µε το Άρθρο Η παρτίδα θα συνεχίζεται από αυτή την αποκατεστηµένη θέση. Άρθρο 8 Η καταγραφή των κινήσεων 8.1. Κατά τη διάρκεια της παρτίδας κάθε παίκτης είναι υποχρεωµένος να καταγράφει στο "παρτιδόφυλλο" της διοργάνωσης τις κινήσεις του και τις κινήσεις του αντιπάλου του µε το σωστό τρόπο, κίνηση προς κίνηση, όσο πιο καθαρά και ευανάγνωστα µπορεί, χρησιµοποιώντας την αλγεβρική σηµειογραφία (Παράρτηµα Ε). Απαγορεύεται να καταγράφει πρώτα τις κινήσεις, εκτός αν ο παίκτης υποβάλλει αίτηµα ισοπαλίας σύµφωνα µε το Άρθρο 9.2 ή 9.3. Αν θέλει ο παίκτης, επιτρέπεται πρώτα να απαντήσει και µετά να καταγράψει την κίνηση του αντιπάλου του. Πριν παίξει την επόµενη κίνησή του θα πρέπει να έχει ήδη καταγράψει την προηγούµενη δική του κίνηση. Και οι δύο παίκτες πρέπει να καταγράφουν στο παρτιδόφυλλό τους την πρόταση ισοπαλίας (Παράρτηµα Ε.12). Αν ένας παίκτης αδυνατεί να καταγράφει τις κινήσεις, µπορεί να ορίσει ένα βοηθό, αποδεκτό από το διαιτητή, για να καταγράφει τις κινήσεις. Ο διαιτητής θα προσαρµόσει το ρολόι του παίκτη µε δίκαιο τρόπο Το παρτιδόφυλλο πρέπει να είναι ορατό για το διαιτητή σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας Τα παρτιδόφυλλα αποτελούν ιδιοκτησία των διοργανωτών των αγώνων Αν ένας παίκτης έχει λιγότερα από πέντε λεπτά στο ρολόι του σε κάποιο στάδιο µιας περιόδου και δεν του προστίθενται τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα επιπλέον χρόνου µε κάθε κίνηση, δεν είναι υποχρεωµένος να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Άρθρου 8.1. Αµέσως µόλις πέσει µία σηµαία, ο παίκτης αυτός είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει πλήρως το παρτιδόφυλλό του πριν κάνει κίνηση στη σκακιέρα α. Αν λόγω του Άρθρου 8.4 κανένας από τους δύο παίκτες δεν είναι υποχρεωµένος να καταγράφει την παρτίδα, θα πρέπει να προσπαθήσει να είναι παρών και να καταγράφει την παρτίδα ο διαιτητής ή ένας βοηθός του. Σε τέτοια περίπτωση, αµέσως µόλις πέσει µία σηµαία, ο διαιτητής θα σταµατάει τα ρολόγια. Στη συνέχεια, οι δύο παίκτες θα ενηµερώσουν τα παρτιδόφυλλά τους χρησιµοποιώντας το παρτιδόφυλλο του διαιτητή ή του αντιπάλου τους. β. Αν λόγω του Άρθρου 8.4 µόνο ο ένας παίκτης δεν είναι υποχρεωµένος να καταγράφει την παρτίδα, ο παίκτης αυτός είναι υποχρεωµένος αµέσως µόλις πέσει η µία σηµαία να ενηµερώσει πλήρως το παρτιδόφυλλό του πριν κάνει κίνηση στη σκακιέρα. Εφόσον ο παίκτης αυτός έχει την κίνηση, µπορεί να χρησιµοποιήσει το παρτιδόφυλλο του αντιπάλου του, αλλά θα πρέπει να του το επιστρέψει πριν κάνει κίνηση. γ. Αν δεν υπάρχει πλήρως ενηµερωµένο παρτιδόφυλλο, οι παίκτες πρέπει, υπό την επίβλεψη του διαιτητή ή ενός βοηθού του, να αναπαραστήσουν την παρτίδα σε µια άλλη σκακιέρα. Ο διαιτητής ή ο βοηθός του θα πρέπει, πριν αρχίσει η αναπαράσταση να καταγράψει την τρέχουσα θέση στη σκακιέρα, τις ενδείξεις των ρολογιών, και τον αριθµό των κινήσεων που έχουν γίνει, εφόσον η συγκεκριµένη πληροφορία είναι διαθέσιµη. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 11 από 22

12 8.6. Αν δεν είναι δυνατή η ενηµέρωση των παρτιδόφυλλων έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι ο ένας παίκτης ξεπέρασε τον προκαθορισµένο χρόνο σκέψης του, η επόµενη κίνηση που θα γίνει θα θεωρείται ως η πρώτη της επόµενης χρονικής περιόδου, εκτός και αν υπάρχουν αποδείξεις ότι έχουν γίνει περισσότερες κινήσεις Κατά την ολοκλήρωση της παρτίδας και οι δύο παίκτες θα υπογράφουν και τα δύο παρτιδόφυλλα µαζί µε το αποτέλεσµα της παρτίδας. Το αποτέλεσµα αυτό θα ισχύει ακόµη και αν είναι εσφαλµένο, εκτός και αν ο διαιτητής αποφασίσει διαφορετικά. Άρθρο 9 Η ισόπαλη παρτίδα 9.1. α. Ο παίκτης που θέλει να κάνει πρόταση ισοπαλίας πρέπει να την προτείνει αφού παίξει την κίνησή του στη σκακιέρα και πριν σταµατήσει το ρολόι του και ξεκινήσει το ρολόι του αντιπάλου του. Πρόταση ισοπαλίας που γίνεται οποιαδήποτε άλλη στιγµή κατά τη διάρκεια της παρτίδας παραµένει ισχυρή, αλλά θα πρέπει να εξεταστεί και το Άρθρο εν επιτρέπεται η σύνδεση όρων µε την πρόταση. Και στις δύο περιπτώσεις, η πρόταση δεν µπορεί να αποσυρθεί και παραµένει σε ισχύ µέχρι να την αποδεχτεί ο αντίπαλος, να την απορρίψει προφορικά, να την απορρίψει αγγίζοντας κάποιο κοµµάτι µε σκοπό να το κινήσει ή να το αιχµαλωτίσει, ή µέχρι να λήξει η παρτίδα µε κάποιον άλλο τρόπο. β. H πρόταση ισοπαλίας θα καταγράφεται µε κάποιο σύµβολο από κάθε παίκτη στο παρτιδόφυλλό του. ( είτε το Παράρτηµα Ε). γ. Αίτηµα ισοπαλίας σύµφωνα µε τα Άρθρα 9.2, 9.3, ή 10.2 θα θεωρείται ισοδύναµο µε πρόταση ισοπαλίας Η παρτίδα κατακυρώνεται ισόπαλη µετά από ορθό αίτηµα του παίκτη που έχει την κίνηση όταν, για τουλάχιστον τρίτη φορά (και όχι υποχρεωτικά µετά από επανάληψη κινήσεων) η ίδια θέση α. πρόκειται να εµφανιστεί, και εφόσον ο παίκτης γράψει πρώτα την κίνηση στο παρτιδόφυλλό του και δηλώσει στο διαιτητή την πρόθεσή του να παίξει την κίνηση αυτή, ή β. µόλις εµφανίστηκε και την κίνηση έχει ο παίκτης που κάνει το αίτηµα της ισοπαλίας. Οι θέσεις θεωρούνται ίδιες για τις ανωτέρω παραγράφους (α) και (β) αν την κίνηση έχει ο ίδιος παίκτης, κοµµάτια ίδιου είδους και χρώµατος καταλαµβάνουν τα ίδια τετράγωνα, και οι κινήσεις που έχουν στη διάθεσή τους όλα τα κοµµάτια και των δύο παικτών είναι ίδιες. Οι θέσεις δεν είναι ίδιες αν κάποιο πιόνι που µπορούσε να αιχµαλωτιστεί "αν πασάν" δεν είναι πλέον δυνατό να αιχµαλωτιστεί µε αυτό τον τρόπο ή αν το δικαίωµα για ροκέ έχει αλλάξει προσωρινά ή οριστικά Η παρτίδα κατακυρώνεται ισόπαλη µετά από ορθό αίτηµα του παίκτη που έχει την κίνηση αν, α. ο παίκτης γράψει στο παρτιδόφυλλό του και δηλώσει στο διαιτητή την πρόθεσή του να παίξει την κίνηση αυτή, το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι η ολοκλήρωση των τελευταίων 50 διαδοχικών κινήσεων από κάθε παίκτη κατά τις οποίες δεν θα έχει κινηθεί κανένα πιόνι και δεν θα έχει αιχµαλωτιστεί κανένα κοµµάτι ή πιόνι, ή β. οι τελευταίες 50 διαδοχικές κινήσεις και των δύο παικτών έγιναν χωρίς να κινηθεί κανένα πιόνι και χωρίς να αιχµαλωτιστεί κανένα κοµµάτι ή πιόνι. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 12 από 22

13 9.4. Αν ένας παίκτης κάνει κίνηση χωρίς να υποβάλει αίτηµα ισοπαλίας, χάνει για την κίνηση αυτή το δικαίωµα του αιτήµατος σύµφωνα µε τα Άρθρα 9.2 ή Αν ένας παίκτης υποβάλει αίτηµα ισοπαλίας σύµφωνα µε τα Άρθρα 9.2 ή 9.3 θα πρέπει αµέσως να σταµατήσει και τα δύο ρολόγια. εν επιτρέπεται να αποσύρει την πρότασή του. α. Αν το αίτηµά του αποδειχτεί ορθό, η παρτίδα κατακυρώνεται αµέσως ισόπαλη. β. Αν το αίτηµά του αποδειχτεί εσφαλµένο, ο διαιτητής θα προσθέσει τρία λεπτά στον υπολειπόµενο χρόνο του αντιπάλου του. Επιπλέον, εφόσον ο αιτών έχει περισσότερα από δύο λεπτά υπολειπόµενο χρόνο στο ρολόι του, ο διαιτητής θα αφαιρέσει το µισό από τον υπολειπόµενο χρόνο του αιτούντος και µέχρι, το πολύ, τρία λεπτά. Αν ο αιτών είχε υπολειπόµενο χρόνο περισσότερο από ένα αλλά λιγότερο από δύο λεπτά, ο υπολειπόµενος χρόνος του θα πρέπει να µειωθεί στο ένα λεπτό. Αν ο αιτών είχε υπολειπόµενο χρόνο λιγότερο από ένα λεπτό, ο διαιτητής δεν θα κάνει αλλαγές στο ρολόι του αιτούντος. Η παρτίδα θα συνεχίζεται µε την εκτέλεση της δηλωθείσας κίνησης Η παρτίδα κατακυρώνεται ισόπαλη όταν φτάσει σε θέση όπου είναι αδύνατη η εκτέλεση µατ µε οποιαδήποτε σειρά νόµιµων κινήσεων, ακόµη και µε το πιο αδέξιο παιχνίδι. Η παρτίδα λήγει αµέσως, µε την προϋπόθεση ότι η θέση προέκυψε από νόµιµη κίνηση. Άρθρο 10 Ολοκλήρωση µε γρήγορο παιχνίδι (Quickplay Finish) "Ολοκλήρωση µε γρήγορο παιχνίδι" ("Quickplay Finish") ονοµάζεται η φάση µιας παρτίδας όπου όλες οι (υπολειπόµενες) κινήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν σε πεπερασµένο προκαθορισµένο χρόνο Αν ο παίκτης που έχει την κίνηση έχει λιγότερα από δύο λεπτά υπολειπόµενο χρόνο στο ρολόι του, µπορεί να υποβάλλει αίτηµα ισοπαλίας πριν πέσει η σηµαία του. Θα πρέπει να σταµατήσει τα ρολόγια και να καλέσει το διαιτητή. α. Αν ο διαιτητής συµφωνήσει ότι ο αντίπαλος δεν προσπαθεί να κερδίσει την παρτίδα µε κανονικά µέσα ή ότι είναι αδύνατο να κερδίσει µε κανονικά µέσα, θα κατακυρώνει την παρτίδα ισόπαλη. ιαφορετικά θα αναβάλλει την απόφασή του ή θα απορρίπτει το αίτηµα. β. Αν ο διαιτητής αναβάλλει την απόφασή του, µπορεί να προσθέσει δύο επιπλέον λεπτά στον υπολειπόµενο χρόνο σκέψης του αντιπάλου του αιτούντος και η παρτίδα θα συνεχιστεί εφόσον είναι δυνατό, µε παρουσία διαιτητή. Ο διαιτητής θα ανακοινώσει το οριστικό αποτέλεσµα αργότερα στη διάρκεια της παρτίδας ή µετά από την πτώση µίας σηµαίας. Ο διαιτητής θα κατακυρώνει την παρτίδα ισόπαλη αν συµφωνεί ότι η τελική θέση δεν µπορεί να κερδηθεί µε κανονικά µέσα ή ότι ο αντίπαλος δεν προσπαθούσε επαρκώς να κερδίσει την παρτίδα µε κανονικά µέσα. γ. Αν ο διαιτητής απορρίψει το αίτηµα, θα προσθέσει δύο επιπλέον λεπτά στον υπολειπόµενο χρόνο σκέψης του αντιπάλου του αιτούντος. δ. Η απόφαση του διαιτητή σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.2 α, β, και γ είναι τελική. Άρθρο 11 Βαθµολογία Εφόσον δεν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό εκ των προτέρων, ο παίκτης που κερδίζει την παρτίδα ή κερδίζει λόγω µηδενισµού του αντιπάλου βαθµολογείται µε ένα βαθµό (1), ο παίκτης που χάνει την παρτίδα ή µηδενίζεται βαθµολογείται µε µηδέν βαθµούς (0), και ο παίκτης που κάνει ισοπαλία βαθµολογείται µε µισό βαθµό (1/2). Άρθρο 12 Η συµπεριφορά των παικτών Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα µπορούσε να οδηγήσει το παιχνίδι του σκακιού σε ανυποληψία. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 13 από 22

14 12.2. α. Κατά τη διάρκεια της παρτίδας οι παίκτες απαγορεύεται να κάνουν χρήση κάθε είδους σηµειώσεων, πηγών πληροφοριών και συµβουλών, καθώς και να αναλύουν σε άλλη σκακιέρα. β. Απαγορεύεται αυστηρά σε όλους να έχουν µαζί τους στις εγκαταστάσεις των αγώνων κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας χωρίς την άδεια του διαιτητή. Αν ηχήσει το κινητό τηλέφωνο που έχει φέρει ένας παίκτης µαζί του στις εγκαταστάσεις των αγώνων κατά τη διάρκεια της παρτίδας, ο παίκτης αυτός θα χάνει την παρτίδα. Η βαθµολογία του αντιπάλου του θα καθορίζεται από το διαιτητή Το παρτιδόφυλλο θα χρησιµοποιείται µόνο για την καταγραφή των κινήσεων, του χρόνου στα ρολόγια, των προτάσεων ισοπαλίας, θεµάτων σχετικών µε αιτήµατα και άλλων σχετικών δεδοµένων Οι παίκτες που ολοκληρώνουν την παρτίδα τους θα θεωρούνται πλέον θεατές Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπουν τις "εγκαταστάσεις των αγώνων" χωρίς άδεια του διαιτητή. Ως "εγκαταστάσεις των αγώνων" ορίζεται ο αγωνιστικός χώρος, τα αποχωρητήρια, τα αναψυκτήρια, το καπνιστήριο, και όποιοι άλλοι χώροι έχουν οριστεί από το διαιτητή. Ο παίκτης που έχει την κίνηση δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπει τις εγκαταστάσεις των αγώνων χωρίς άδεια του διαιτητή Απαγορεύεται ο περισπασµός ή η παρενόχληση του αντιπάλου µε οποιονδήποτε τρόπο. Εδώ συµπεριλαµβάνονται τα αδικαιολόγητα αιτήµατα και οι αδικαιολόγητες προτάσεις ισοπαλίας Η παραβίαση οποιουδήποτε σηµείου των Άρθρων 12.1 ως 12.6 θα τιµωρείται µε ποινές όπως στο Άρθρο Η επίµονη άρνηση ενός παίκτη να συµµορφωθεί µε τους Κανόνες του Σκακιού θα τιµωρείται µε απώλεια της παρτίδας. Η βαθµολογία του αντιπάλου του θα καθορίζεται από το διαιτητή Αν και οι δύο παίκτες κριθούν ένοχοι σύµφωνα µε το Άρθρο 12.8, η παρτίδα θα κατακυρώνεται χαµένη και για τους δύο παίκτες. Άρθρο 13 Ο ρόλος του διαιτητή (δείτε το Προοίµιο) Ο διαιτητής θα επιβλέπει την αυστηρή τήρηση των Κανόνων του Σκακιού Ο διαιτητής θα ενεργεί προς το συµφέρον της διοργάνωσης. Θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση καλού αγωνιστικού περιβάλλοντος και τη µη παρενόχληση των παικτών. Θα επιβλέπει την πρόοδο της διοργάνωσης Ο διαιτητής θα παρακολουθεί τις παρτίδες, ιδιαίτερα όταν στους παίκτες αποµένει λίγος χρόνος, θα επιβάλλει τις αποφάσεις που θα παίρνει και, όπου απαιτείται, τις ποινές των παικτών Ο διαιτητής µπορεί να επιβάλλει µία ή περισσότερες από τις εξής ποινές: α. προειδοποίηση, β. αύξηση του υπολειπόµενου χρόνου του αντιπάλου, γ. µείωση του υπολειπόµενου χρόνου του παραβάτη, δ. κατακύρωση της παρτίδας ως χαµένης, ε. µείωση της βαθµολογίας που σηµείωσε ο παραβάτης στη συγκεκριµένη παρτίδα, στ. αύξηση της βαθµολογίας που σηµείωσε στη συγκεκριµένη παρτίδα ο αντίπαλος µέχρι τη µέγιστη δυνατή βαθµολογία για την παρτίδα αυτή, ζ. αποβολή από τη διοργάνωση. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 14 από 22

15 13.5. Ο διαιτητής µπορεί να δώσει πρόσθετο χρόνο στον έναν ή και στους δύο παίκτες στην περίπτωση που υπάρξει παρενόχληση της παρτίδας από εξωτερικούς παράγοντες Ο διαιτητής δεν πρέπει να παρεµβαίνει στην παρτίδα εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στους Κανόνες του Σκακιού. εν πρέπει να αποκαλύπτει τον αριθµό των παιγµένων κινήσεων µε την εξαίρεση της εφαρµογής του Άρθρου 8.5, και αφού µία τουλάχιστον σηµαία έχει πέσει. Ο διαιτητής θα πρέπει να αποφεύγει να ενηµερώνει έναν παίκτη ότι ο αντίπαλός του ολοκλήρωσε την κίνησή του ή ότι ο ίδιος ο παίκτης δεν έχει πατήσει το ρολόι του α. Οι θεατές και οι παίκτες άλλων παρτίδων δεν επιτρέπεται να συζητούν σχετικά µε την παρτίδα ή να παρεµβαίνουν σε αυτή µε οποιονδήποτε τρόπο. Αν είναι απαραίτητο, ο διαιτητής µπορεί να αποβάλλει τους παραβάτες από τις εγκαταστάσεις των αγώνων. β. Απαγορεύεται για τους πάντες η χρήση κινητού τηλεφώνου στις εγκαταστάσεις των αίθουσα αγώνων και σε κάθε άλλο χώρο που θα ορίσει ο διαιτητής. Άρθρο 14 FIDE 14. Οι οµοσπονδίες-µέλη µπορούν να ζητούν από τη FIDE να εκδίδει επίσηµες αποφάσεις για προβλήµατα σχετικά µε τους Κανόνες του Σκακιού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Α. ιακοπή παρτίδων A1. α. Αν µια παρτίδα δεν έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του προκαθορισµένου αγωνιστικού χρόνου, ο διαιτητής θα ζητήσει από τον παίκτη που έχει την κίνηση να "γράψει κρυφή" την κίνηση αυτή. Ο παίκτης πρέπει να γράψει την κίνησή του στο παρτιδόφυλλό του µε αναµφισβήτητη σηµειογραφία, να τοποθετήσει το παρτιδόφυλλό του και το παρτιδόφυλλο του αντιπάλου του σε ένα φάκελο, να σφραγίσει το φάκελο, και τότε πια να σταµατήσει το ρολόι του, χωρίς να ξεκινήσει το ρολόι του αντιπάλου. Μέχρι να σταµατήσει τα ρολόγια, ο παίκτης διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την κρυφή του κίνηση. Αν έχοντας πάρει από το διαιτητή την εντολή να γράψει κρυφή την κίνησή του, ο παίκτης κάνει κίνηση επάνω στη σκακιέρα, ο παίκτης θα πρέπει να γράψει αυτή την κίνηση στο παρτιδόφυλλό του ως κρυφή κίνηση. β. Αν ένας παίκτης που έχει την κίνηση αποφασίσει να διακόψει την παρτίδα πριν από το τέλος του προκαθορισµένου αγωνιστικού χρόνου, θα θεωρηθεί ότι έγραψε την κρυφή του κίνηση την ώρα που θα αντιστοιχούσε στο τέλος του προκαθορισµένου αγωνιστικού χρόνου και ανάλογα θα καταγραφεί ο χρόνος που του αποµένει. A2. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: α. τα ονόµατα των παικτών β. η θέση αµέσως πριν από την κρυφή κίνηση γ. ο χρόνος που έχει χρησιµοποιήσει ο κάθε παίκτης δ. το όνοµα του παίκτη που έγραψε την κρυφή κίνηση ε. τον αριθµό της κρυφής κίνησης στ. την πρόταση ισοπαλίας, εφόσον παραµένει σε ισχύ ζ. την ηµεροµηνία, την ώρα, και το χώρο όπου θα συνεχιστεί η παρτίδα. A3. Ο διαιτητής θα ελέγξει την ακρίβεια αυτών των στοιχείων στο φάκελο και θα είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξή του. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 15 από 22

16 A4. Αν ένας παίκτης προτείνει ισοπαλία αφού ο αντίπαλός του γράψει την κρυφή κίνηση, η πρόταση θα παραµένει σε ισχύ µέχρι ο αντίπαλός του να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει όπως στο Άρθρο 9.1. A5. Πριν από τη συνέχιση της παρτίδας, θα τοποθετηθεί στη σκακιέρα η θέση που υπήρχε ακριβώς πριν από την κρυφή κίνηση και το ρολόι του κάθε παίκτη θα ρυθµιστεί έτσι ώστε να δείχνει το χρόνο που είχε καταναλώσει κατά τη διακοπή της παρτίδας. A6. Αν πριν από τη συνέχισή της η παρτίδα συµφωνηθεί ισόπαλη ή αν ένας από τους παίκτες ενηµερώσει το διαιτητή ότι εγκαταλείπει, η παρτίδα ολοκληρώνεται. A7. Ο φάκελος θα πρέπει να ανοίγει µόνο όταν είναι παρών ο παίκτης που πρέπει να απαντήσει στην κρυφή κίνηση. A8. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων των Άρθρων 6.10 και 9.6, η παρτίδα θα θεωρείται χαµένη από τον παίκτη που έγραψε κρυφή κίνηση η οποία α. είναι ασαφής, ή β. δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η πραγµατική της σηµασία, ή γ. είναι αντικανονική. A9. Αν, την προβλεπόµενη ώρα συνέχισης, α. είναι παρών ο παίκτης που πρέπει να απαντήσει στην κρυφή κίνηση, ο διαιτητής θα ανοίξει το φάκελο, θα εκτελέσει την κρυφή κίνηση στη σκακιέρα, και θα ξεκινήσει το ρολόι του παίκτη που πρέπει να απαντήσει. β. δεν είναι παρών ο παίκτης που πρέπει να απαντήσει στην κρυφή κίνηση, ο διαιτητής θα ξεκινήσει το ρολόι του. Μόλις εµφανιστεί ο παίκτης, µπορεί να σταµατήσει το ρολόι του και να καλέσει το διαιτητή. Τότε, ο διαιτητής θα ανοίξει το φάκελο και θα εκτελέσει την κρυφή κίνηση στη σκακιέρα. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει ξανά το ρολόι του παίκτη. γ. δεν είναι παρών ο παίκτης που έγραψε την κρυφή κίνηση, ο αντίπαλός του έχει το δικαίωµα να γράψει την απάντησή του στο παρτιδόφυλλό του, να κλείσει το παρτιδόφυλλο σε νέο φάκελο, και µετά να σταµατήσει το ρολόι του και να ξεκινήσει το ρολόι του απόντος αντιπάλου του. Στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος θα πρέπει να δοθεί στο διαιτητή για φύλαξη και θα ανοιχτεί µόλις εµφανιστεί ο απών αντίπαλος. A10. Ο παίκτης χάνει την παρτίδα αν εµφανιστεί στη σκακιέρα µε καθυστέρηση µεγαλύτερη από µια ώρα από την προγραµµατισµένη ώρα συνέχισης (εκτός αν η προκήρυξη των αγώνων προβλέπει διαφορετικά ή ο διαιτητής αποφασίσει αλλιώς). Αν όµως ο απών παίκτης είναι ο παίκτης που έγραψε την κρυφή κίνηση, η παρτίδα κατακυρώνεται διαφορετικά εφόσον: α. ο απών παίκτης έχει κερδίσει την παρτίδα επειδή µε την κρυφή του κίνηση εκτελεί µατ, ή β. ο απών παίκτης προκάλεσε ισόπαλη παρτίδα επειδή µε την κρυφή του κίνηση δηµιούργησε στη σκακιέρα πατ ή κάποια θέση όπως αυτές που περιγράφονται στο Άρθρο 9.6, ή γ. ο παίκτης που είναι παρών στη σκακιέρα έχει χάσει την παρτίδα σύµφωνα µε το Άρθρο Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 16 από 22

17 A11. α. Αν χαθεί ο φάκελος που περιέχει την κρυφή κίνηση, η παρτίδα θα συνεχιστεί από τη θέση της διακοπής µε τους χρόνους σκέψης που έχουν καταγραφεί τη στιγµή της διακοπής. Αν δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί ο χρόνος που έχει χρησιµοποιήσει ο κάθε παίκτης, ο διαιτητής θα αποφασίσει ποιες θα είναι οι ενδείξεις των ρολογιών. Ο παίκτης που είχε γράψει την κρυφή κίνηση θα εκτελέσει στη σκακιέρα την κίνηση που, κατά δήλωσή του, είχε κρύψει στο φάκελο. β. Αν είναι αδύνατο να αποκατασταθεί η θέση της διακοπής, η παρτίδα ακυρώνεται και στη θέση της παίζεται νέα παρτίδα. A12. Αν κατά τη συνέχιση της παρτίδας ένας από τους δύο παίκτες υποδείξει, πριν παίξει την πρώτη του κίνηση, ότι η ένδειξη στα ρολόγια δεν ανταποκρίνεται στον πραγµατικό χρόνο σκέψης, το λάθος πρέπει να διορθωθεί. Αν το λάθος δεν διαπιστωθεί τότε, η παρτίδα θα συνεχιστεί χωρίς διόρθωση, εκτός αν ο διαιτητής εκτιµήσει ότι οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές. A13. Η διάρκεια κάθε περιόδου συνέχισης θα ελέγχεται από το χρονόµετρο του διαιτητή. Οι ώρες έναρξης και λήξης θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων. Παράρτηµα Β. Ράπιντ (Rapid) B1. Παρτίδα "ράπιντ" ("Rapidplay") είναι µία παρτίδα όπου όλες οι κινήσεις πρέπει να εκτελεστούν µε προκαθορισµένο χρόνο σκέψης από 15 µέχρι 60 λεπτά για κάθε παίκτη ή µε σύστηµα αρχικού συν προστιθέµενου χρόνου ανά κίνηση όταν ο αρχικός χρόνος συν το 60πλάσιο του προστιθέµενου χρόνου για κάθε κίνηση είναι από 15 µέχρι 60 λεπτά. B2. Το παιχνίδι υπακούει στους Κανόνες του Σκακιού της FIDE εκτός από τις επόµενες περιπτώσεις, όπου αντικαθίστανται από τους Κανόνες του Ράπιντ. B3. Οι παίκτες δεν είναι απαραίτητο να καταγράφουν τις κινήσεις. B4. Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων τριών κινήσεων από κάθε παίκτη, δεν είναι δυνατή η διατύπωση αιτηµάτων σχετικά µε εσφαλµένη αρχική τοποθέτηση των κοµµατιών, εσφαλµένο προσανατολισµό της σκακιέρας, ή εσφαλµένη ρύθµιση του χρονοµέτρου. Στην περίπτωση εναλλαγής της αρχικής θέσης βασιλιά και βασίλισσας, το ροκέ µε το βασιλιά αυτόν δεν επιτρέπεται. B5. Ο διαιτητής θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις σε εφαρµογή του Άρθρου 4 ("Τρόπος κίνησης των κοµµατιών") µόνο αν του το ζητήσει ο ένας ή και οι δύο παίκτες. B6. Η αντικανονική κίνηση θεωρείται ολοκληρωµένη µόλις τεθεί σε λειτουργία το ρολόι του αντιπάλου. Σε εκείνο το σηµείο, και πριν παίξει την κίνησή του, νοµιµοποιείται ο παίκτης να καταγγείλει ότι ο αντίπαλός του ολοκλήρωσε αντικανονική κίνηση. Ο διαιτητής θα παίρνει απόφαση µόνο µετά από µια τέτοια καταγγελία. Ωστόσο, ο διαιτητής θα παρεµβαίνει, εφόσον είναι δυνατό, αν βρεθούν και οι δύο βασιλιάδες σε σαχ ή αν δεν ολοκληρωθεί η προαγωγή ενός πιονιού. Β7. Η σηµαία θεωρείται ότι έχει πέσει όταν ένας παίκτης διατυπώσει ορθό σχετικό αίτηµα. Ο διαιτητής θα αποφεύγει την υπόδειξη της πτώσης σηµαίας. B8. Για να ζητήσει νίκη από χρόνο, ο αιτών πρέπει να σταµατήσει και τα δύο ρολόγια και να ενηµερώσει το διαιτητή. Για να εγκριθεί το αίτηµά του, θα πρέπει µετά το σταµάτηµα των ρολογιών η σηµαία του αιτούντος να παραµένει όρθια και η σηµαία του αντιπάλου του να έχει πέσει. B9. Αν έχουν πέσει και οι δύο σηµαίες, η παρτίδα κατακυρώνεται ισόπαλη. Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 17 από 22

18 Παράρτηµα Γ. Μπλιτς (Blitz) Γ1. Παρτίδα "µπλιτς" ("Blitz Game") είναι µία παρτίδα όπου όλες οι κινήσεις πρέπει να εκτελεστούν µε προκαθορισµένο χρόνο σκέψης λιγότερο από 15 λεπτά για κάθε παίκτη ή µε σύστηµα αρχικού συν προστιθέµενου χρόνου ανά κίνηση όταν ο αρχικός χρόνος συν το 60πλάσιο του προστιθέµενου χρόνου για κάθε κίνηση είναι λιγότερο από 15 λεπτά. Γ2. Το παιχνίδι υπακούει στους Κανόνες του Ράπιντ όπως στο Παράρτηµα Β των Κανόνων του Σκακιού της FIDE, εκτός από τις επόµενες περιπτώσεις, όπου αντικαθίστανται από τους Κανόνες του Μπλιτς. Τα άρθρα 10.2 και Β6 δεν ισχύουν. Γ3. Η αντικανονική κίνηση θεωρείται ολοκληρωµένη µόλις τεθεί σε λειτουργία το ρολόι του αντιπάλου. Σε εκείνο το σηµείο, και πριν παίξει την κίνησή του, νοµιµοποιείται ο παίκτης να ζητήσει να κατακυρωθεί η παρτίδα ως νίκη του. Πάντως, αν ένας παίκτης δεν µπορεί να κάνει µατ τον αντίπαλο βασιλιά µε οποιαδήποτε σειρά νόµιµων κινήσεων, ακόµη και µε το πιο αδέξιο αντιπαιχνίδι, ο αντίπαλός του έχει το δικαίωµα πριν παίξει την κίνησή του να ζητήσει να κατακυρωθεί η παρτίδα ισόπαλη. Αφού παίξει ένας παίκτης την κίνησή του, δεν µπορεί να ζητήσει να αποκατασταθεί η τυχόν αντικανονική κίνηση του αντιπάλου του. Παράρτηµα. Ολοκλήρωση µε γρήγορο παιχνίδι (Quickplay Finish) όταν δεν υπάρχει διαιτητής στην αίθουσα αγώνων 1. Σε παρτίδες που παίζονται σύµφωνα µε το Άρθρο 10, ο παίκτης µπορεί να υποβάλλει αίτηµα για να κατακυρωθεί η παρτίδα ισόπαλη εφόσον στο ρολόι του αποµένουν λιγότερα από δύο λεπτά και πριν πέσει η σηµαία του. Αµέσως η παρτίδα ολοκληρώνεται. Το αίτηµα µπορεί να υποβληθεί µε τον ισχυρισµό ότι α. ο αντίπαλός του δεν µπορεί να κερδίσει µε κανονικά µέσα, ή β. ο αντίπαλός του δεν καταβάλλει προσπάθεια να κερδίσει µε κανονικά µέσα. Στην περίπτωση (α) ο παίκτης πρέπει να καταγράψει την τελική θέση και ο αντίπαλός του να την επικυρώσει. Στην περίπτωση (β) ο παίκτης πρέπει να καταγράψει την τελική θέση και να συνυποβάλλει ένα ενηµερωµένο παρτιδόφυλλο. Ο αντίπαλος πρέπει να επικυρώσει τόσο το παρτιδόφυλλο, όσο και την τελική θέση. Το αίτηµα υποβάλλεται σε ένα διαιτητή, του οποίου η απόφαση θα είναι η τελική. Παράρτηµα Ε. Αλγεβρική σηµειογραφία Η FIDE αναγνωρίζει για τα τουρνουά και τα µατς της µόνο ένα σύστηµα σηµειογραφίας, το Αλγεβρικό Σύστηµα, και συνιστά τη χρήση αυτής της ενιαίας σκακιστικής σηµειογραφίας και για τα σκακιστικά βιβλία και περιοδικά. Παρτιδόφυλλα που χρησιµοποιούν σύστηµα σηµειογραφίας διαφορετικό από το αλγεβρικό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία στις περιστάσεις όπου συνήθως απαιτείται το παρτιδόφυλλο για τέτοιο σκοπό. ιαιτητής που διαπιστώνει ότι κάποιος παίκτης χρησιµοποιεί σύστηµα σηµειογραφίας διαφορετικό από το Αλγεβρικό Σύστηµα, θα πρέπει να προειδοποιεί αυτόν τον παίκτη ότι έχει αυτή την υποχρέωση. Περιγραφή του Αλγεβρικού Συστήµατος E1. Στα επόµενα, "κοµµάτι" εννοείται κάθε κοµµάτι εκτός από πιόνι. Ε2. Κάθε κοµµάτι συµβολίζεται από ένα κεφαλαίο γράµµα, συνήθως το αρχικό γράµµα του ονόµατός του. Παράδειγµα: Ρ = βασιλιάς, Β = βασίλισσα, Π = πύργος, Α = αξιωµατικός, Ι = ίππος. (Για να µη γίνεται σύγχυση βασιλιά-βασίλισσας, χρησιµοποιείται για το βασιλιά το Ρ από το παλιότερο, γαλλικό, "Ρουά"). Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 18 από 22

19 E3. Για το κεφαλαίο γράµµα που συµβολίζει το όνοµα του κοµµατιού, κάθε παίκτης επιτρέπεται να χρησιµοποιεί το γράµµα που χρησιµοποιείται συνήθως στη χώρα του. Παράδειγµα F = fou (αξιωµατικός στα γαλλικά), ή L = loper (αξιωµατικός στα ολλανδικά). Στα έντυπα συνιστάται η χρήση συµβόλων (figurines) που απεικονίζουν τα κοµµάτια. E4. Τα πιόνια δεν χαρακτηρίζονται από αρχικό γράµµα, αλλά από την απουσία τέτοιου γράµµατος. Παραδείγµατα: e5, d4, a5. E5. Οι οκτώ κάθετες (από τα αριστερά προς τα δεξιά για τα Λευκά και από τα δεξιά προς τα αριστερά για τα Μαύρα) χαρακτηρίζονται από τα πεζά γράµµατα a, b, c, d, e, f, g, και h, αντιστοίχως. E6. Οι οκτώ οριζόντιες (από κάτω προς τα επάνω για τα Λευκά και από επάνω προς τα κάτω για τα Μαύρα) αριθµούνται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8, αντιστοίχως. Εποµένως, στην αρχική θέση τα λευκά κοµµάτια και πιόνια τοποθετούνται στην πρώτη και στη δεύτερη οριζόντια και τα µαύρα κοµµάτια και πιόνια στην όγδοη και στην έβδοµη οριζόντια. E7. Η άµεση συνέπεια των προηγούµενων κανόνων είναι ότι κάθε ένα από τα εξήντα τέσσερα τετράγωνα χαρακτηρίζεται µονοσήµαντα από ένα και µοναδικό συνδυασµό γράµµατος και αριθµού. E8. Η κίνηση κάθε κοµµατιού υποδηλώνεται από (α) το αρχικό γράµµα του ονόµατος του συγκεκριµένου κοµµατιού και (β) το τετράγωνο άφιξής του. Μεταξύ (α) και (β) δεν υπάρχει ενωτική παύλα. Παραδείγµατα: Αe5, Ιf3, Πd1. Στην περίπτωση των πιονιών αρκεί η αναφορά του τετραγώνου άφιξης. Παραδείγµατα: e5, d4, a5. E9. Όταν ένα κοµµάτι αιχµαλωτίζει αντίπαλο κοµµάτι, τοποθετείται το σύµβολο x µεταξύ (α) το αρχικού γράµµατος του ονόµατος του συγκεκριµένου κοµµατιού και (β) του τετραγώνου άφιξής του. Παραδείγµατα: Αxe5, Ιxf3, Πxd1. Όταν ένα πιόνι αιχµαλωτίζει αντίπαλο κοµµάτι, πρέπει να αναφέρεται η κάθετος αναχώρησης, το σύµβολο x, και το τετράγωνο άφιξης. Παραδείγµατα: dxe5, gxf3, axb5. Στην περίπτωση αιχµαλωσίας "αν πασάν" ως τετράγωνο άφιξης αναφέρεται το τετράγωνο όπου τελικά καταλήγει το πιόνι µετά την κίνησή του και επισυνάπτεται η ένδειξη "e.p." Παράδειγµα: exd6 e.p. E10. Αν υπάρχουν δύο ίδια κοµµάτια που µπορούν να κινηθούν στο ίδιο τετράγωνο, η κίνηση του κοµµατιού υποδηλώνεται µε τον εξής τρόπο: Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 19 από 22

20 1. Αν και τα δύο κοµµάτια βρίσκονται στην ίδια οριζόντια: µε (α) το αρχικό γράµµα του ονόµατος του κοµµατιού, (β) την κάθετη του τετραγώνου αναχώρησης, και (γ) το τετράγωνο άφιξης. 2. Αν και τα δύο κοµµάτια βρίσκονται στην ίδια κάθετη: µε (α) το αρχικό γράµµα του ονόµατος του κοµµατιού, (β) την οριζόντια του τετραγώνου αναχώρησης, και (γ) το τετράγωνο άφιξης. 3. Αν τα δύο κοµµάτια βρίσκονται σε διαφορετικές οριζόντιες και κάθετες, είναι προτιµότερη η µέθοδος (1). Αν η κίνηση περιλαµβάνει αιχµαλωσία κοµµατιού, τοποθετείται το σύµβολο x µεταξύ των (β) και (γ). Παραδείγµατα: Υπάρχουν δύο ίπποι, στα τετράγωνα g1 και e1, και ο ένας τους µετακινείται στο τετράγωνο f3: θα γράψετε είτε Ιgf3 είτε Ιef3, ανάλογα µε την περίπτωση. Υπάρχουν δύο ίπποι, στα τετράγωνα g5 και g1, και ο ένας τους µετακινείται στο τετράγωνο f3: θα γράψετε είτε Ι5f3 είτε Ι1f3, ανάλογα µε την περίπτωση. Υπάρχουν δύο ίπποι, στα τετράγωνα h2 και d4, και ο ένας τους µετακινείται στο τετράγωνο f3: θα γράψετε είτε Ιhf3 είτε Ιdf3, ανάλογα µε την περίπτωση. Αν ο ίππος αιχµαλωτίζει µε την κίνησή του ένα αντίπαλο κοµµάτι στο τετράγωνο f3, τα προηγούµενα παραδείγµατα τροποποιούνται µε την παρεµβολή του συµβόλου x: (1) είτε Ιgxf3 είτε Ιexf3, (2) είτε Ι5xf3 είτε Ι1xf3, (3) είτε Ιhxf3 or Ιdxf3, ανάλογα µε την περίπτωση. E11. Αν υπάρχουν δύο πιόνια που µπορούν να αιχµαλωτίσουν το ίδιο κοµµάτι ή πιόνι του αντιπάλου, το πιόνι που κινείται υποδεικνύεται µε (α) το γράµµα της καθέτου αναχώρησης, (β) το σύµβολο x, και (γ) το τετράγωνο άφιξης. Παράδειγµα: Αν υπάρχουν λευκά πιόνια στα τετράγωνα c4 και e4 και ένα µαύρο πιόνι ή κοµµάτι στο τετράγωνο d5, η σηµειογραφία της κίνησης των Λευκών θα είναι είτε cxd5 είτε exd5, ανάλογα µε την περίπτωση. E12. Στην περίπτωση της προαγωγής ενός πιονιού, θα αναγράφεται η κίνηση του πιονιού ακολουθούµενη από το αρχικό γράµµα του νέου κοµµατιού. Παραδείγµατα: d8β, f8ι, b1α, g1π. E13. Η πρόταση ισοπαλίας θα σηµειώνεται µε την ένδειξη (=). Βασικές συντοµογραφίες: 0-0 ροκέ µε τον πύργο h1 ή µε τον πύργο h8 (ροκέ στην πτέρυγα του βασιλιά) ροκέ µε τον πύργο a1 ή µε τον πύργο a8 (ροκέ στην πτέρυγα της βασίλισσας) x "παίρνει" + "σαχ" ++ ή # "σαχ και µατ" e.p. παίρνει "en passant" ("αν πασάν") είγµα παρτίδας: 1. e4 e5 2. Ιf3 If6 3. d4 exd4 4. e5 Ιe4 5. Bxd4 d5 6. exd6 e.p. Ixd6 7. Ag5 Ic6 8. Be3+ Ae7 9. Ibd Πe8 11. Pb1 (=) Κανόνες Σκακιού της FIDE, 2005 Σελίδα 20 από 22

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κανόνες σκακιού FIDE 2009 - Μετάφραση Μετάφραση: Βύρων Τσορµπατζόγλου - Σάββας Μαυροµούστακος Φιλολογική επιµέλεια: Νίκος Λιάλιας (Φιλόλογος, Καθηγητής Κολεγίου «ΕΛΑΣΑΛ»)

Διαβάστε περισσότερα

Chess Academy Free Lessons Ακαδημία Σκάκι Δωρεάν Μαθήματα. Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης

Chess Academy Free Lessons Ακαδημία Σκάκι Δωρεάν Μαθήματα. Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης Οι κινήσεις των κομματιών Σκοπός της παρτίδας, το Ματ Πατ Επιμέλεια: Γιάννης Κατσίρης Παρατήρηση: Μόνο σε αυτό το μάθημα όταν λέμε κομμάτι εννοούμε κομμάτι ή πιόνι και όταν λέμε κομμάτια εννοούμε κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. Ακολουθίες. Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να ορίζουμε το διάνυσμα.

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. Ακολουθίες. Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να ορίζουμε το διάνυσμα. Ακολουθίες ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να ορίζουμε το διάνυσμα. Να ορίζουμε τις σχέσεις μεταξύ διανυσμάτων (παράλληλα, ομόρροπα, αντίρροπα, ίσα και αντίθετα διανύσματα). Να προσθέτουμε και

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Κομμάτια Μικρής Εμβέλειας. 1.2.1 Το άλογο

1.2 Κομμάτια Μικρής Εμβέλειας. 1.2.1 Το άλογο 1.2 Κομμάτια Μικρής Εμβέλειας 1.2.1 Το άλογο Το άλογο είναι το καλπάζον φάντασμα της σκακιέρας και αν τυχόν το ακούσετε, ίσως να είναι πολύ αργά για σας. Η μοναδική σχήματος L κίνηση του ταιριάζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία παιγνίων Δημήτρης Χριστοφίδης Εκδοση 1η: Παρασκευή 3 Απριλίου 2015. Παραδείγματα Παράδειγμα 1. Δυο άτομα παίζουν μια παραλλαγή του σκακιού όπου σε κάθε βήμα ο κάθε παίκτης κάνει δύο κανονικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (με βάση τις οδηγίες της CMAS) Σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού: Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα τρισδιάστατο άθλημα που παίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού,

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10 Έκδοση 2009 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIVB ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ I. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο σηµειωτής πρέπει να ελέγξει εάν έχουν συµπληρωθεί κατάλληλα οι γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015)

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015) ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΣΣΘΧ: 26/10.11.2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Site: http://theschess.wordpress.com e-mail: saeakeam@hotmail.com Β. ΌΛΓΑΣ 285-546 55 ΤΗΛ : 2310-419 269, ΦΑΞ: 2310-417

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΛΙΜΠΕΡΟ Οι Λίμπερο πρέπει να φορούν στολή (Η JACKET/BIB ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14 «ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14 «ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ Ο βασιλιάς του σκάκι είμαι εγώ με ανεκτίμητη αξία θεωρώ μόνο με ΜΑΤ μπορείς να με εγκλωβίσεις κι έτσι την παρτίδα να κερδίσεις. Βήματα πολλά δεν κάνω είμαι από όλους υπεράνω. Τη μάχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Προετοιμασία νησιών για 2 παίκτες: Προετοιμασία νησιών για 3 παίκτες: Η περιοχή των νησιών αποτελείται από 9 πλακίδια νησιών (επιλεγμένα τυχαία) και 4 κομμάτια πλαισίου. Η περιοχή των νησιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω.

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Σκοπός σας είναι να είστε ο πρώτος παίκτης που θα ξεφωρτωθεί όλες του τις κάρτες. Το τοτέμ τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔIΑ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ - ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ

ΠΕΔIΑ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ - ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ Τα Πεδία της μάχης είναι μια νέα εμπειρία τουρνουά του League of Legends που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα και να αναμετρηθείτε με άλλες ομάδες από τη χώρα σας. Δεν έχει σημασία η θέση σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου. «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής Κατηγορία Πανεπιστημίου «WRO Bowling» Κανόνες δοκιμασίας 2015 1 1. Περιγραφή δοκιμασίας Το φετινό όνομα της δοκιμασίας του διαγωνισμού στην κατηγορία του Πανεπιστημίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ Ο Βορράς και η Ανατολή κάθονται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος, καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι ευθύνη του Βορρά να τοποθετήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (037) Μπάτσιου Σοφία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (037) Μπάτσιου Σοφία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Η διεθνής κοινότητα του ποδοσφαίρου συμμετέχει στους Παραoλυμπιακούς αγώνες με ομάδες από αθλητές με εγκεφαλική παράλυση και με προβλήματα στην όραση. Στις μέρες μας μόνο ομάδες ανδρών συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΖΑΡΙΑ! Αυτή είναι μία επέκταση μόνο για το παιχνίδι της alea Las Vegas. Χρησιμοποιήστε τους κανόνες του βασικού παιχνιδιού με τις παρακάτω προσθήκες, επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αλγόριθµοι Αναζήτησης σε Παίγνια ύο Αντιπάλων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση

Κεφάλαιο 5. Αλγόριθµοι Αναζήτησης σε Παίγνια ύο Αντιπάλων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Κεφάλαιο 5 Αλγόριθµοι Αναζήτησης σε Παίγνια ύο Αντιπάλων Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αλγόριθµοι Αναζήτησης σε Παίγνια ύο Αντιπάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα και προετοιμασία για τέσσερις παίκτες

Περιεχόμενα και προετοιμασία για τέσσερις παίκτες Ένα παιχνίδι του Peter Prinz για 2-4 παίκτες Σαν αρχαιολόγοι, οι παίκτες αποκτούν την γνώση που απαιτείται για να ξεκινήσουν αποστολές σε Αίγυπτο, Μεσοποταμία, Κρήτη και Ελλάδα. Ποιός έχει τη δύναμη να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09 www.e-sudoku.gr 1 3O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 2 MAIOY 2009 Οι παρόντες κανονισμοί συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπ όψιν τους επίσημους κανονισμούς του παιχνιδιού καθώς και τους κανονισμούς της World Puzzle

Διαβάστε περισσότερα

οποία ερχόµενη πίσω από τη γραµµή εκκίνησης κτυπήσει την αριθµηµένη µπίλια.

οποία ερχόµενη πίσω από τη γραµµή εκκίνησης κτυπήσει την αριθµηµένη µπίλια. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΚΤΑΜΠΑΛΟ 1. Σκοπός του παιχνιδιού. Το παιγνίδι παίζεται µε δηλωµένα χτυπήµατα και παίζεται µε µια άσπρη µπίλια και δεκαπέντε αριθµηµένες µπίλιες από το 1 ως το 15. Ο ένας παίκτης

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω στον πίνακα έχουµε γραµµένο το γινόµενο 1 2 3 4 595. ύο παίκτες Α και Β παίζουν το εξής παιχνίδι. Ο ένας µετά τον άλλο, διαγράφουν από έναν παράγοντα του γινοµένου αρχίζοντας από τον παίκτη Α. Νικητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΜΠΟΛ Άρθρο 1ο ΤΟ ΓΗΠΕ Ο Ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ιαστάσεις 20 Χ 40 µέτρα 2 περιοχές τέρµατος και το υπόλοιπο γήπεδο Οι µεγάλες γραµµές ονοµάζονται πλάγιες γραµµές Οι µικρές γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

2-5 Παίκτες - Ηλικία 13+ - 60 λεπτά

2-5 Παίκτες - Ηλικία 13+ - 60 λεπτά Το Cinque Terre, είναι ένα απότομο παράκτιο κομμάτι της Ιταλικής Ριβιέρας και αποτελείται από πέντε χωριά. Τα χωριά αυτά είναι γνωστά για την ομορφιά, την κουλτούρα και το φαγητό τους, αλλά και το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ Το SLEUTH είναι ένα φανταστικό παιχνίδι έρευνας για 3 έως 7 παίκτες. Μέσα από έξυπνες ερωτήσεις προς τους αντιπάλους του, κάθε παίκτης συλλέγει στοιχεία και έπειτα, χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τουρνουά. Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon

Κανονισμός Τουρνουά. Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon Κανονισμός Τουρνουά Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon Οκτώβριος 2015 1. ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ... 2 1.1 Ερμηνεία και σκοπός... 2 1.2 Εθιμοτυπία... 2 1.3 Προσωπικό... 2 1.4 Εγγραφές... 3 1.5 Επίσημες Γλώσσες... 3 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α -Β -Γ -Δ -Ε 2009-2012

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α -Β -Γ -Δ -Ε 2009-2012 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α -Β -Γ -Δ -Ε 2009-2012 Ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2009 1 Άρθρο 1: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ. Ένα παιχνίδι ισχύος για 2 παίκτες, ηλικίας 13 και άνω.

ΣΚΟΠΟΣ. Ένα παιχνίδι ισχύος για 2 παίκτες, ηλικίας 13 και άνω. Ένα παιχνίδι ισχύος για 2 παίκτες, ηλικίας 13 και άνω. Στα παλαιότερα χρόνια, οι μεγαλύτεροι μονάρχες κατασκεύαζαν ναούς για να επιδείξουν τη δύναμή τους και τον μεγάλο πλούτο τους. Οι μεγαλύτεροι ναοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής

Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής Επιμέλεια: Κούρτης Δημήτρης Περίπτωση Α: Νόμος 27 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΑΓΟΡΑ Νόμος 27Α Θέλει ο αντίπαλος αριστερά να

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Διευκρινήσεις σς Νέους Κανονισμούς Υδατοσφαίρισης Αθήνα:08 :08/11/ 11/2005 Ποια είναι η ποινή για ένα αμυνόμενο παίκτη που προσπαθεί να μπλοκάρει την μπάλα με τα δύο χέρια;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ένα έξυπνο παιχνίδι τοποθέτησης πλακιδίων για 2-5 παίκτες, 8 ετών και άνω από τον Klaus-Jurgen Wrede

Ένα έξυπνο παιχνίδι τοποθέτησης πλακιδίων για 2-5 παίκτες, 8 ετών και άνω από τον Klaus-Jurgen Wrede Ένα έξυπνο παιχνίδι τοποθέτησης πλακιδίων για 2-5 παίκτες, 8 ετών και άνω από τον Klaus-Jurgen Wrede Η πόλη Καρκασόνε στα νότια της Γαλλίας, φημίζεται για τις ιδιαίτερες Ρωμαϊκές και Μεσαιωνικές της οχυρώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ 2010 I.T.F. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΤΖΙ ΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ 2010 I.T.F. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΤΖΙ ΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ 2010 I.T.F. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΤΖΙ ΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το γήπεδο 2. Μόνιµα εξαρτήµατα 3. Η µπάλα 4. Η ρακέτα 5. Το σκορ

Διαβάστε περισσότερα

Ποδόσφαιρο, τι είναι?

Ποδόσφαιρο, τι είναι? ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ποδόσφαιρο, τι είναι? επίθεση Κύκλος τεσσάρων φάσεων σκοράρισμα εναλλαγή + - παρεμπόδιση ανάπτυξης άμυνα ανάπτυξη + - εναλλαγή αποσόβηση σκοραρίσματος Στόχος του παιχνιδιού: Νίκη Ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2012-2013 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Πετοσφαίριση. Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης

Πετοσφαίριση. Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης Πετοσφαίριση Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης Ιστορία της πετοσφαίρισης Η πετοσφαίριση επινοήθηκε το 1895 από τον Αμερικανό καθηγητή Γουίλιαμ Μόργκαν. Προσπαθώντας να

Διαβάστε περισσότερα

Language: English / Greek

Language: English / Greek Rules of Coerceo by Coerceo Company Greek translation by Chronis Perrakis Κανόνες του Coerceo Language: English / Greek Πνευματικά Δικαιώματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αναμετάδοση με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες λεπτομέρειες και τρελά βίντεο σας περιμένουν στο: skull-and-roses.com

Περισσότερες λεπτομέρειες και τρελά βίντεο σας περιμένουν στο: skull-and-roses.com Οι συμμορίες τσοπεράδων, επέλεγαν παραδοσιακά τους αρχηγούς τους με έναν διαγωνισμό που ονομάζεται Πίσω στο Πεζοδρόμιο, στον οποίο οι υποψήφιοι προσπαθούσαν να αντέξουν περισσότερο, όσο τους τραβούσε μια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 4 (για µαθητές της Γ' τάξης Γυµνασίου και Α' τάξης Λυκείου)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 4 (για µαθητές της Γ' τάξης Γυµνασίου και Α' τάξης Λυκείου) Kangourou Sans Frontières αγκουρό Ελλάς Επώνυµο:... Όνοµα:... Όνοµα πατέρα:... e-mail:... ιεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Εξεταστικό έντρο:... Σχολείο προέλευσης:... Τάξη:... Θέµατα αγκουρό 007 Επίπεδο: 4 (για

Διαβάστε περισσότερα

BRIDGE ÑÉÓÔÉÍÁ ÓÕÑÁÊÏÐÏÕËÏÕ

BRIDGE ÑÉÓÔÉÍÁ ÓÕÑÁÊÏÐÏÕËÏÕ BRIDGE ÃÍÙÑÉÌÉÁ ÌÅ ÔÏ ÁÈËÇÌÁ ÑÉÓÔÉÍÁ ÓÕÑÁÊÏÐÏÕËÏÕ Ξεκινώντας να παίζουμε μπριτζ Γνωριμία με το παιχνίδι Το μπριτζ παίζεται με 4 παίκτες: Τον Βορά, την Ανατολή, το Νότο και τη Δύση! Ο Βοράς είναι συμπαίκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τόπος διεξαγωγής Στο ΤΡΑΣΤ, έδρα του ομίλου Μπρίτζ Λευκωσίας. Πρόγραμμα Εγγραφή Μεχρι 8:00 μμ, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Πρώτο σκέλος 10:00 πμ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περίληψη του παιχνιδιού. Προετοιµασία. Παίζοντας το παιχνίδι

Περιεχόµενα. Περίληψη του παιχνιδιού. Προετοιµασία. Παίζοντας το παιχνίδι Ένα παιχνίδι τοποθέτησης πλακιδίων για 2-5 παίκτες, 13 ετών και άνω από τον Klaus-Jurgen Wrede Η Γαλλική πόλη Καρκασόνε, είναι διάσηµη για τα µεγαλειώδη τείχη της τα οποία κατασκευάστηκαν στο Μεσαίωνα.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Και όπως και στη ζωή, έτσι κι εδώ δεν υπάρχει δεύτερος...

Και όπως και στη ζωή, έτσι κι εδώ δεν υπάρχει δεύτερος... ΚΑΝΟΝΕΣ Σ το παιχνίδι αυτό παίρνετε το ρόλο ενός εξερευνητή των πόλων, διαγωνιζόμενοι για το ποιός θα φτάσει πρώτος στο Νότιο Πόλο. Σε κάθε γύρο, επιλέγετε ένα σετ ζαριών με τα οποία θα προσπαθήσετε να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WPT 21 CASH GAME CHALLENGE 2 ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WPT 21 CASH GAME CHALLENGE 2 ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WPT 21 CASH GAME CHALLENGE 2 ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Η ανώνυµος εταιρία REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. διενεργεί στις 8 Οκτωβρίου 2014 το CASH GAME CHALLENGE

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περίληψη

Σκοπός του παιχνιδιού. Περίληψη Σκοπός του παιχνιδιού Είστε διαβολάκια στην Κόλαση, στο διαλλειμά σας από τα βασανιστήρια των χαμένων ψυχών. Ασφαλώς και έχει πάρα πολύ ζέστη, κι έτσι κάθεστε στο μπαρ του Πανδοχείου Τελική Κρίση.Αποφασίσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ αρ.2014/διοργανωσεισ/3b 16/01/2015 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-2016 Α. ΟΜΑΔΕΣ 1. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται ημέρα Πέμπτη (εκτός αν η Εκτελεστική αποφασίσει διαφορετικά) σε ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey, England 1 Κανόνες του Παιχνιδιού και Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ 2.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ 2.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ 2.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2.1.1 Η επάνω επιφάνεια του τραπεζίου γνωστή επίσης,σαν επιφάνεια παιδιάς είναι ορθογώνια µήκους 2,74 µ. πλάτους 1,525 µ. και βρίσκεται σε οριζόντια θέση 76 εκ. πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες

Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA Εγκύκλιος αρ. 1322 Ζυρίχη, 25 Οκτωβρίου 2012 SG/bru Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Στην Αυλή του Βασιλιά Νέα αξιώματα πρέπει να καταληφθούν! Οι Άρχοντες αιτούνται για τα καλύτερα αξιώματα της χώρας, αναζητώντας δύναμη και προνόμια. Νέα περιεχόμενα και αλλαγές στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού 2 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΝΟΗΜΑ Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ www iopor.com e-mail: info @ iopor.com ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ BIC TECHNO- RS:X 21-22/02/2015 Αρτέμιδα υπό την αιγίδα της ΕΙΟ με την αρωγή των ΝΟΑΣ και ΝΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ρίξτε τα ζάρια και κτίστε την πόλη σας

Ρίξτε τα ζάρια και κτίστε την πόλη σας Ρίξτε τα ζάρια και κτίστε την πόλη σας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Οι παίκτες σαν έξυπνοι ηγέτες, προσπαθούν να γεμίσουν τις αρχικά άδειες πόλεις του, κερδίζοντας όσο περισσότερους πόντους μπορούν. Αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επανάληψη

Εισαγωγή στην επανάληψη Εισαγωγή στην επανάληψη Στο κεφάλαιο αυτό ήρθε η ώρα να μελετήσουμε την επανάληψη στον προγραμματισμό λίγο πιο διεξοδικά! Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, χωρίς πολλές επεξηγήσεις, σε προηγούμενα κεφάλαια τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια η απόσταση από το σημείο του πέναλτι μέχρι τη γραμμή του τέρματος;

1. Ποια η απόσταση από το σημείο του πέναλτι μέχρι τη γραμμή του τέρματος; 2 1. Ποια η απόσταση από το σημείο του πέναλτι μέχρι τη γραμμή του τέρματος; 10 μ (11 γιάρδες). 11 μ (12 γιάρδες). 9 μ (10 γιάρδες). 12 μ (13 γιάρδες). 2. Τα κοντάρια με σημαία που τοποθετούνται στο κόρνερ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρουσία αυτή η ΚΕΔ /ΕΠΟ επιχειρεί:

Με την παρουσία αυτή η ΚΕΔ /ΕΠΟ επιχειρεί: Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας παρουσιάζει σήμερα 01/04/2014 τους Κανόνες του Παιχνιδιού σε ένα σύνολο 800 ερωτήσεων απαντήσεων που περιλαμβάνουν το σύνολο των Κανόνων.

Διαβάστε περισσότερα

0 1 0 0 0 1 p q 0 P =

0 1 0 0 0 1 p q 0 P = Στοχαστικές Ανελίξεις - Σεπτέμβριος 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ (1) Απαντήστε σε όλα τα θέματα. Τα θέματα είναι ισοδύναμα. (2) Οι απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες. Απαντήσεις χωρίς να φαίνεται η απαιτούμενη εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξερευνήστε τη μυστηριώδη νήσο La Isla, και κυνηγήστε ζώα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν εξαφανισμένα. Το ευγενές Ντόντο, το προσεκτικό Γιγάντιο Φόσα, τον άπιαστο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πλου Κύπελλο Ομίλων Θέμη Μαγουλά Platu 25 2012

Οδηγίες Πλου Κύπελλο Ομίλων Θέμη Μαγουλά Platu 25 2012 Οδηγίες Πλου Κύπελλο Ομίλων Θέμη Μαγουλά Platu 25 2012 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισμοί: a) Κανονισμοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS) 2009-2012 b) Οι κανονισμοί της κλάσεως c) Η Προκήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό. Επεξήγηση ενδείξεων ασύρματου θερμοστάτη RF Digi 2HF Εισαγωγή και εξαγωγή μπαταριών Ο θερμοστάτης έχει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει πότε οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μόλις η φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημιουργίας - γέννησης του αθλήματος έχει καταγραφεί η 29 Δεκεμβρίου 1891

Ημερομηνία δημιουργίας - γέννησης του αθλήματος έχει καταγραφεί η 29 Δεκεμβρίου 1891 Η καλαθοσφαίριση ή πιο συχνά μπάσκετ, είναι ένα ομαδικό άθλημα Ημερομηνία δημιουργίας - γέννησης του αθλήματος έχει καταγραφεί η 29 Δεκεμβρίου 1891 Δημιουργός του ήταν ο Καναδός, καθηγητής φυσικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 22 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα 1o: Lines man ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ [25 Μονάδες] Το ποδόσφαιρο από την ανακάλυψή του στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, έγινε το πιο δημοφιλές αλλά και το πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ου ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Artemis Cup Λέρος 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ου ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Artemis Cup Λέρος 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ου ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Artemis Cup Λέρος 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δήµος Λέρου, Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης, Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Αρτεµις». ΣΤΗΡΙΞΗ: Δήµος Λέρου, Μορφωτικός Πολιτιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία κάρτες ξεκινήματος μένουν κλειστές. Κανόνες παιξίματος.

Προετοιμασία κάρτες ξεκινήματος μένουν κλειστές. Κανόνες παιξίματος. Κάπου στο Λονδίνο κρύβεται ο αυτόνομος Χ. Η Σέκλαντ Γιάρντ έχει στη διαθεσή της δύο, τρεις ως πέντε σεκίτες για να τον εντοπίσουν. Κινούνται με ταξί, μετρό ή λεωφορείο κι έχουν στη διάθεση τους ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 21 22/05/2011 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 21 22/05/2011 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 21 22/05/2011 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας και στους κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναζήτησης σε Παίγνια Δύο Αντιπάλων

Αλγόριθμοι Αναζήτησης σε Παίγνια Δύο Αντιπάλων Τεχνητή Νοημοσύνη 06 Αλγόριθμοι Αναζήτησης σε Παίγνια Δύο Αντιπάλων Εισαγωγικά (1/3) Τα προβλήματα όπου η εξέλιξη των καταστάσεων εξαρτάται από δύο διαφορετικά σύνολα τελεστών μετάβασης που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro)

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές εμφάνισης (εξόδου) και αριθμητικές πράξεις δείξε Εμφανίζει στην οθόνη έναν αριθμό, το αποτέλεσμα πράξεων, μια λέξη ή μια λίστα (ομάδα) λέξεων. δείξε 200 200 δείξε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου

Οδηγός Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου Οδηγός Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου Όνομα Παιγνίου: Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Όροι Συμμετοχής Απαγορεύεται η συμμετοχή στο παίγνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΛΑΧΕΊΟΥ

ΟΔΗΓΌΣ ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΛΑΧΕΊΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΟΔΗΓΌΣ ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΛΑΧΕΊΟΥ Όνομα Παιγνίου: Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Όροι Συμμετοχής Απαγορεύεται η συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα