ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2"

Transcript

1 1 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης. Πραγµατοποιείται διότι το αργίλιο 3 H, ή Al(s) 6HCl(aq) AlCl3(aq) 3H (Al) είναι δραστικότερο του υδρογόνου (Η). Η αντίδραση είναι αντίδραση διπλής αντικατάστασης. Πραγµατοποιείται διότι ένα από τα προϊόντα της (το CO ) είναι αέριο (το παραγόµενο HCO3 είναι ασταθής ένωση και στη θέση του -στα προϊόντα- γράφεται CO ΗΟ).. Λάθος Τα στοιχεία µιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθµό στοιβάδων. Τα στοιχεία µιας (κύριας) οµάδας έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας. Σωστό Το αργίλιο (Al) είναι δραστικότερο µέταλλο από τον χαλκό (Cu) οπότε θα αντιδράσει µε αυτόν και θα τον αντικαταστήσει σύµφωνα µε τη αντίδραση: Al(s) CuSO4(aq) Cu(s) AlSO4(aq) µε αποτέλεσµα να καταστραφεί (διαλυθεί) το δοχείο. Σωστό Ζ = 6 6p & 6e. A = 14 Z N = 14 6 N = 14 N = 8. Άρα (αριθ. - αριθ. e) = 8 6 = Θέµα 4ο 1,6 % w/v σηµαίνει ότι σε 100ml διαλύµατος 1 περιέχονται 1,6g ΗΝΟ3 Mr(HNO3) = 1.ArH 1.ArN 3.ArO = Mr(HNO3) = 63 = m 1, 6 = = 0,mol HNO3 Mr 63 0, C = 1M 0,1

2 Έστω L ΗΟ πρέπει να προστεθούν στα 00mL (0,L) του διαλύµατος 1 ώστε να προκύψει διάλυµα συγκέντρωσης C = 0,5M. Ισχύει ότι 1 = = 0, (1) C1.1 = C. 1.0, = 0,5. = 0,4L (400mL) διαλύµατος (1) 0,4 = 0, = 0,L (00mL) νερού πρέπει να προστεθούν Σε 100g διαλύµατος 1 περιέχονται 1,6g ΗΝΟ3 Mr(ΗΝΟ3) = 1.ArΗ 1.ArΝ.3.ArO) = ) Mr(ΗΝΟ3) = 63 Mr(Ca(OH)) = 1.ArCa.(1.ArH.1.ArO) = 1.40.( ) Mr(Ca(OH)) = 74 ΗΝΟ3. 63g 1,6g x = 74. Ca(OH) Ca(NO3) 74g x; 1, 6 x = 7,4g Ca(OH) απαιτούνται.63 HO

3 3 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης. Πραγµατοποιείται διότι το αργίλιο 3 H, ή Al(s) 6HCl(aq) AlCl3(aq) 3H (Al) είναι δραστικότερο του υδρογόνου (Η). Η αντίδραση είναι αντίδραση διπλής αντικατάστασης. Πραγµατοποιείται διότι ένα από τα προϊόντα της (το SO ) είναι αέριο (το παραγόµενο HSO3 είναι ασταθής ένωση και στη θέση του -στα προϊόντα- γράφεται SO ΗΟ).. (Λ)άθος Τα στοιχεία µιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθµό στοιβάδων. Τα στοιχεία µιας (κύριας) οµάδας έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας. (Λ)άθος Ο γραµµοµοριακός όγκος (m), δηλ. ο όγκος που καταλαµβάνει 1mol, οποιουδήποτε αερίου σε STP είναι ίσος µε,4l, άρα mol οποιουδήποτε αερίου σε STP καταλαµβάνουν (.,4)=44,8L. (Σ)ωστό Ζ = 6 6p & 6e. A = 14 Z N = 14 6 N = 14 N = 8. Άρα (αριθ. - αριθ. e) = 8 6 = Θέµα 4ο ιάλυµα 1 = C. = 0,5.0, = 0,1mol HNO3 περιέχονται στα 00mL του διαλύµατος 1 Mr(HNO3) = 1.ArH 1.ArN 3.ArO = Mr(HNO3) = 63 = m m =.Mr = 0,1.63 m = 6,3g HNO3 Mr

4 4 Έστω L ΗΟ πρέπει να προστεθούν στα 00mL (0,L) του διαλύµατος 1 ώστε να προκύψει διάλυµα συγκέντρωσης C = 0,1M. Ισχύει ότι: 1 = = (0, ) (1) C1.1 = C. 0,5.0, = 0,1. = 1L (1000 ml) διαλύµατος Από την (1) 1 = 0, = 0,8L (800mL) νερού πρέπει να προστεθούν Mr(Ca(OH)) = 1.ArCa.(1.ArO.1.ArH) = 1.40.( ) Mr(Ca(OH)) = 74 ΗΝΟ3 mol 0,1 mol x = 74. Ca(OH) 74g x; 0,1 x = 3,7g Ca(OH) απαιτούνται Ca(NO3) HO

5 5 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 A) Γνωρίζουµε ότι συνήθως η διαλυτότητα των στερεών στο νερό αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας, ενώ η διαλυτότητα των αερίων στο νερό µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Με βάση αυτό, από το διάγραµµα προκύπτει ότι η ουσία Β είναι στερεή και η Α αέρια. i) Από τα δεδοµένα του διαγράµµατος η διαλυτότητα της Α στους 60 C είναι 1g A/100g HO και της Β 3,5g B/100g HO. ii) Από το διάγραµµα προκύπτει ότι η διαλυτότητα της αέριας ουσίας Α στους 0 C είναι ίση µε 4g A/100g HO. Άρα η µεταβολή (αύξηση) της διαλυτότητας είναι ίση µε: (4-1) = 3g A/100g HO, ή, σαν ποσοστό Β) (4-1).100 = 300% αύξηση 1 Έστω x ο Α.Ο. του C στο ανθρακικό ανιόν (CO3-) 1.AOC 3.AOO = - 1.x 3.(-) = - x = 4. A) B) Z(s) HI(aq) ZI(aq) H MgCO3(aq) HCl(aq) MgCl(aq) CO HO Σωστή απάντηση είναι η i Αιτιολόγηση PA.A = A.R.TA (1) PB.B = B.R.TB () PA.A A.R.TA (1) = (3) PB.B B.R.TB () Ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας σηµαίνει ότι PA = PB (4) και TA = TB (5) Από τις (3), (4), & (5) προκύπτει ότι A A = B B Θέµα 4ο ιάλυµα 1 = C. = 0,6.0,5 = 0,3mol CaCl περιέχονται στα 500mL του διαλύµατος

6 6 1 Mr(CaCl) = 1.ArCa.ArCl = ,5 Mr(CaCl) = 111 = m m =.Mr = 0,3.111 m = 33,3g CaCl Mr C1.1 = C. 0,6.0,04 = C.0,4 C = 0,06M ιάλυµα 1 = C. = 0,6.0,1 = 0,06mol CaCl περιέχονται στα 100mL του διαλύµατος 1 KCO3 1 mol x; CaCl CaCO3 KCl 1 mol 0,06 mol x = 0,06mol KCO3 απαιτούνται για να αντιδράσουν µε την ποσότητα του CaCl που περιέχεται στα 100mL του διαλύµατος 1. Τα 0,06mol KCO3 περιέχονται στον ζητούµενο όγκο του διαλύµατος KCO3 συγκέντρωσης 0,1Μ. ιάλυµα KCO3 0, 06 = = = 0,6L (600mL) διαλύµατος KCO3 απαιτούνται C 0,1

7 7 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 A) Mr = 86 5.ArC ν.arh 1.ArO = v = 86 v = 10, άρα ο Μ.Τ. της ένωσης είναι C5H10O. Β) Γνωρίζουµε ότι συνήθως η διαλυτότητα των στερεών στο νερό αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας, ενώ η διαλυτότητα των αερίων στο νερό µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Με βάση αυτό, από το διάγραµµα προκύπτει ότι η ουσία Β είναι στερεή και η Α αέρια. i) Από τα δεδοµένα του διαγράµµατος η διαλυτότητα της Α στους 10 C είναι 6g A/100g HO και της Β,5g B/100g HO. ii) Από το διάγραµµα προκύπτει ότι η διαλυτότητα της στερεής ουσίας Β στους 40 C είναι ίση µε 3g Β/100g HO. Άρα η µεταβολή (αύξηση) της διαλυτότητας του στερεού είναι ίση µε (3-,5) = 0,5g Β/100g HO, ή, σαν ποσοστό (3 -, 5).100 = 0%, 5 αύξηση. Α) 3 H, 3HCl(aq) Al(s) AlCl3(aq) CaCl(aq) NaS(aq) NaCl(aq) CaS ΗS(aq) Mg(OH)(s) MgS(aq) HO ή 6HCl(aq) Al(s) AlCl3(aq) 3H. Β) i) NaS θειούχο νάτριο ii) Mg(OH) υδροξείδιο του µαγνησίου iii) HCN υδροκυάνιο Θέµα 4ο ιάλυµα συγκέντρωσης 1Μ σηµαίνει ότι σε 1L διαλύµατος περιέχεται 1mol HCl Mr(HCl) = 1.ArH 1.ArCl = ,5 Mr(HCl) = 36,5, άρα 1mol HCl ζυγίζει 36,5g Σε 1000mL διαλύµατος 1 Σε 100mL διαλύµατος 1 περιέχονται 36,5g HCl x;

8 8 x = 36,5 100 x = 3,65g HCl περιέχονται στα 100mL του διαλύµατος 1, άρα το 1000 διάλυµα 1 έχει περιεκτικότητα 3,65 % w/v Έστω L ΗΟ πρέπει να προστεθούν στα 00mL (0,L) του διαλύµατος 1 ώστε να προκύψει διάλυµα συγκέντρωσης C = 0,5M. Ισχύει ότι 1 = = (0, ) (1) C1.1 = C. 1.0, = 0,5. = 0,8L (800mL) διαλύµατος (1) 0,8 = 0, = 0,6L δηλαδή (0,6.1000) = 600mL νερού πρέπει να προστεθούν ιάλυµα 1 = C. = 1.0, = 0,mol ΗCl περιέχονται στα 00mL του διαλύµατος 1 Mg 4g y; y = 4 HCl MgCl H mol 0, mol 0, y =,4g Mg απαιτούνται για να αντιδράσουν πλήρως µε τα 00mL του διαλύµατος 1.

9 9 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Α) Pb(NO3)(aq) NaCl(aq) PbCl(aq) NaNO3(aq) ΗSO4(aq) Ca(OH)(s) CaSO4(aq) HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) Η αντίδραση είναι αντίδραση εξουδετέρωσης (µεταθετική αντίδραση). Πραγµατοποιείται 3 H, ή Al(s) 6HCl(aq) AlCl3(aq) 3H διότι το σχηµατίζεται η ελαχιστη ιοντιζόµενη ένωση νερό (HO). Η αντίδραση είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης. Πραγµατοποιείται διότι το αργίλιο (Al) είναι δραστικότερο του υδρογόνου (Η).. Α) Από τα δεδοµένα του διαγράµµατος προκύπτει ότι η διαλυτότητα της ουσίας Χ στους 40 C είναι 0g Χ/100g HO, δηλαδή για να παρασκευαστεί κορεσµένο υδατικό διάλυµα της ουσίας Χ στους 40 C θα πρέπει να διαλυθούν 0g της Χ σε 100g HO. Έτσι η διάλυση 15g (15<0) της Χ σε 100g HO έχει σαν αποτέλεσµα την παρασκευή ακόρεστου διαλύµατος. Εποµένως η πρόταση είναι λανθασµένη.. Β) Σύµβολο στοιχείου Ηλεκτρονιακή κατανοµή Οµάδα Π.Π Περίοδος Π.Π Χ K () L(5) A η Ψ K () L(8) M(7) ΙΙA 3η Ζ K () L(8) Μ(8) Ν(1) ΙA 4η Θέµα 4ο Mr(HNO3) = 1.ArH 1.ArN 3.ArO = Mr(HNO3) = 63 = m 0, 63 = = 0,01mol HNO3 Mr 63 0, 01 = = = 0,1L (100mL) διαλύµατος C 0,1 Το τελικό διάλυµα θα έχει όγκο 3 = 1 = = 600mL 3 = 0,6L C1.1 C. = C3.3 0,1.0,3 0,.0,3 = C3.0,6 C3 = 0,15M

10 10 Αρχικό διάλυµα = C. = 0,1. = 0,mol HNO3 Το άλας που θα προκύψει είναι το Ca(NO3) Mr(Ca(NO3)) = 1.ArCa.(1.ArN.3.ArO) = 1.40.( ) Mr(Ca(NO3)) = 164 ΗΝΟ3 mol 0, mol x = 164. Ca(OH) Ca(NO3) 164g x; 0, x = 16,4g Ca(NO3) θα παραχθούν 164 HO

11 11 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 3 H, Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaOH(aq) HBr(aq) NaBr(aq) HO CaCl(aq) KS(aq) CaS KCl(aq) Η αντίδραση είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης. Πραγµατοποιείται διότι το αργίλιο ή Al(s) 6HCl(aq) AlCl3(aq) 3H (Al) είναι δραστικότερο του υδρογόνου (Η). Η αντίδραση είναι αντίδραση εξουδετέρωσης (µεταθετική αντίδραση). Πραγµατοποιείται διότι το σχηµατίζεται η ελαχιστη ιοντιζόµενη ένωση νερό (HO).. Α) 6C: K() L(4) 5B: 6C: K() L(4) 14Si: K() L(3) K() L(8) M(4) Είναι γνωστό ότι η ηλεκτρονιακή δοµή και κυρίως τα εξωτερικά ηλεκτρόνια (ηλεκτρόνια σθένους) ευθύνονται για τη χηµική συµπεριφορά του ατόµου. Λαµβάνοντας υπόψη µόνο τον αριθµό των ηλεκτρονίων σθένους, από τις παραπάνω ηλεκτρονιακές δοµές συµπεραίνουµε ότι το ζεύγος των στοιχείων που έχουν ανάλογες ιδιότητες είναι το (6C & 14Si) αφού και τα δύο έχουν στην εξωτερική τους στοιβάδα 4e-.. B) Γνωρίζουµε ότι η διαλυτότητα των αερίων ελαττώνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας. Το διάλυµα στους C είναι κορεσµένο άρα στη δεδοµένη ποσότητα διαλύτη έχει διαλυθεί η µέγιστη ποσότητα CO(g) που µπορεί να διαλυθεί. Με θέρµανση του διαλύµατος, η διαλυτότητα του CO(g) ελαττώνεται και εφόσον το διάλυµα βρίσκεται σε ανοιχτό δοχείο, το CO(g) αποµακρύνεται από το διάλυµα µε τη µορφή φυσαλίδων. Έτσι το διάλυµα στους 5 C θα είναι πάλι κορεσµένο, αλλά θα περιέχεται στην ίδια ποσότητα διαλύτη µικρότερη ποσότητα CO(g) µε αποτέλεσµα η περιεκτικότητα του διαλύµατος να ελαττωθεί. Παρατήρηση Το ζήτηµα µπορεί να απαντηθεί και µε τον παρακάτω συλλογισµό. C: ιαλυτότητα xg CO/100g HO, και περιεκτικότητα διαλύµατος είναι: Π1 = %w/w x x

12 1 5 C: ιαλυτότητα yg CO/100g HO και περιεκτικότητα διαλύµατος είναι: Π = y y %w/w εδοµένο: ιαλυτότητα (5 C) < ιαλυτότητα ( C) y < x Υπόθεση: Έστω Π Π1 Π Π1 x y y.(100 x) x.(100 y) 100 x 100 y 100.y x.y 100.x x.y 100.y 100.x y x που είναι άτοπο αφού y < x, άρα Π < Π1 Θέµα 4ο ιάλυµα 1 = C. = 0,.0,5 = 0,05 mol KOH Mr(KOH) = 1.ArK 1.ArO 1.ArH = Mr(KOH) = 56 = m m =.Mr = 0,05.56 m =,8g KOH Mr C1.1 = C. 0,.0,04 = C.0,16 C = 0,05M ιάλυµα 1 = C. = 0,.0, = 0,04mol KOH ΚΟΗ mol 0,04 mol x =.,4. (ΝΗ4)SΟ4 KSO4 NH3.,4L x; 0, 04 x = 0,896L NH3 (σε STP) θα παραχθούν HO

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2, D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος 1 Web page www.a8eno.gr e-ail vrentzou@a8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή a8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Στοιχειομετρία Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Θέµα ασκήσεως Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας σε διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών που το ένα ζεύγος παρουσιάζει περιορισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Πολυχρόνης Σ. Καραγκιοζίδης. Σχολικός Σύµβουλος. Ακροπόλεως 49, 54634, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνα: 2310205997 6944935177 E-mail: info@polkarag.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα