ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ Αγενής µέθοδος πολλαπλασιασµού Με χρήση µοσχευµάτων βλαστού και φύλλου-οφθαλµού οφθαλµού το ζητούµενο είναι ο σχηµατισµός ρίζας Με χρήση µοσχεύµατος ρίζας και φύλλου πρέπει να δηµιουργηθούν τόσο βλαστοί όσο και ρίζες Κατά τη διαδικασία ριζοβολίας µοσχευµάτων διακρίνουµε δύο στάδια: Ριζογένεση (έναρξη σχηµατισµού ριζών) Ανάπτυξη ριζών Άρα θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι θα πρέπει να βελτιώσουµε την τεχνική και στα δύο στάδια 1

2 Η χρησιµοποίηση και η επιτυχία µοσχευµάτων για πολλαπλασιασµό φυτών βασίζεται στην αποδιαφοροποίηση κυττάρων Προέλευση ριζών σε µοσχεύµατα Αποδιαφοροποίηση (dedifferentiation) είναι τα πρώτα στάδια σχηµατισµού τυχαίων ριζών ή/και βλαστών όπου ήδη διαφοροποιηµένα κύτταρα µετά από κάποιο ερέθισµα σχηµατίζουν νέες µεριστωµατικές περιοχές σχηµατίζουν κύτταρα µε µεριστωµατική δραστηριότητα 2

3 ύο τύποι τυχαίων ριζών: Προσχηµατισµένες ρίζες Σχηµατισµός ριζών µετά από τραυµατισµό Στάδια σχηµατισµού ριζών µετά από τραυµατισµό Σχηµατισµός νεκρωτικής ζώνης και εναπόθεση σουµπερίνης στο τραύµα για προστασία Τα ζωντανά κύτταρα κάτω από αυτό το στρώµα σχηµατίζουν ένα στρώµα από παρεγχυµατικά κύτταρα που αναπτύσσεται σε περίδερµα Κάποια κύτταρα κοντά στην περιοχή του καµβίου ή του φλοιού διαιρούνται και σχηµατίζουν τυχαίες ρίζες 3

4 Στάδια σχηµατισµού τυχαίων ριζών κατά τη διαίρεση των κυττάρων: Αποδιαφοροποίηση συγκεκριµένων διαφοροποιηµένων κυττάρων Σχηµατισµός ριζικών καταβολών (κοντά σε αγγειώδη ιστό) Ανάπτυξη ριζικών καταβολών σε οργανωµένα ριζικά αρχέτυπα (ριζίδια primordia) Έξοδος ριζιδίων και σχηµατισµός αγγειακής σύνδεσης µε το αγγειακό σύστηµα του βλαστού Το σηµείο σχηµατισµού ριζιδίων σε ένα βλαστό ξυλώδους πολυετούς φυτού βρίσκεται στα αγγεία του δευτερογενούς ηθµού, ή µερικές φορές στα κύτταρα καµβίου, ηθµού, αγγειώδεις δεσµίδες κτλ. 4

5 Σχέση σκληρεγχυµατικού ιστού και ριζοβολίας (όχι αξιόπιστο κριτήριο) Η παρουσία κάλλου στη βάση του µοσχεύµατος σε µερικά είδη είναι ένδειξη ριζοβολίας ενώ σε άλλα όχι (όχι αξιόπιστο κριτήριο) εν φαίνεται να παίζει κάποιο µηχανικό ρόλο στην επαγωγή ριζοβολίας, µπορεί να παίζει όµως κάποιο βιοχηµικό ρόλο (λιγνίνη) Ρόλος των ορµονών στο σχηµατισµό ρίζας και βλαστού Υπόθεση ριζοκαλίνης Η παρουσία των οφθαλµών σε ένα µόσχευµα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ριζοβολίας Σηµαντική η παρουσία τους κατά τις τρεις τέσσερις πρώτες ηµέρες µετά τη δηµιουργία των µοσχευµάτων Μετά από αυτόν τον χρόνο δεν κρίνεται αναγκαία η παρουσία τους Σηµαντική και η παρουσία των φύλλων 5

6 Ριζοκαλίνη Σύµπλεγµα ενός γενικού χηµικού ερεθίσµατος Πιθανόν: Αυξίνη Σάκχαρα Οξυγόνο Εξωγενώς εφαρµοζόµενη Θρεπτική κατάσταση µοσχεύµατος? Παροχή οξυγόνου στο µόσχευµα? Το υπεροξείδιο του οξυγόνου ελευθερώνει οξυγόνο εφαρµογή κατά τη ριζοβολία? Φυτορυθµιστικές ουσίες Αυξίνες IBA, IAA, α-naa εσµευµένες µορφές (αµιδικό δεσµό, εστερικό δεσµό) πιο ενεργές µορφές αυξινών Το εξωγενώς εφαρµοζόµενο ΙΒΑ αυξάνει την ευαισθησία των ιστών στο ΙΑΑ Κυτοκινίνες ΒΑ, ΚΙΝΕΤΙΝ, TDZ, ΖΕΑΤΙΝ, 2iP Σε ποικιλίες όπου βρέθηκαν υψηλά επίπεδα κυτοκινινών τα µοσχεύµατα δε ριζοβολούν εύκολα Γιββερελλίνες Αιθυλένιο Αµπσισικό οξύ Άλλοι φυτορυθµιστικοί παράγοντες (φαινολικές ενώσεις, παρεµποδιστές / επιβραδυντές αύξησης κτλ) 6

7 Πως µπορώ να αυξήσω την παραγωγή ή τη συγκέντρωση ΙΑΑ ενδογενώς? Χαραγή των µητρικών βλαστών? Εξωγενής εφαρµογή ΙΑΑ ή προδρόµων ουσιών? 7

8 Μπορώ να χρησιµοποιήσω δεσµευµένες µορφές αυξινών? (είναι καλύτερες πηγές αυξίνης για τη ριζοβολία) Κατά τις πρώτες 4 ηµέρες µετά την τοποθέτηση στην υδρονέφωση συµβαίνουν κάποιες διεργασίες (σχηµατισµός ριζικών καταβολών) που απαιτούν παρουσία αυξίνης. Μπορώ να έχω συνεχή παρουσία αυξίνης? ιαφυλλικά Εφαρµογή µε ριζοπότισµα στο υπόστρωµα Εφόσον οι κυτοκινίνες έχουν αρνητική επίδραση στη ριζοβολία, µήπως οι δύσκολες να ριζοβολήσουν ποικιλίες έχουν υψηλά επίπεδα κυτοκινινών? Μπορώ να βρω τρόπο να αποπλύνω τις ενδογενείς κυτοκινίνες? Εφαρµογή UV ακτινοβολίας στα µοσχεύµατα πριν την εφαρµογή αυξίνης τι µπορεί να κάνει? 8

9 Εµβάπτιση µοσχευµάτων σε ζεστό νερό βοήθησε τη ριζοβολία µε την παραγωγή αιθυλενίου. Αν εφαρµόσουµε εξωτερικά αιθυλένιο τι µπορεί να γίνει? Εφόσον το ΑΒΑ ανταγωνίζεται τις κυτοκινίνες και τις γιββερελλίνες µήπως εξωγενής εφαρµογή του στα µητρικά φυτά επιτρέψει υψηλότερα ποσοστά ριζοβολίας? Συνεργιστικοί παράγοντες ριζοβολίας Φαινολικές ενώσεις Πολυαµίνες Επιβραδυντές/παρεµποδιστές βλάστησης Brassinosteroids Jasmonates Σαλικιλικό οξύ Εξωγενής εφαρµογή? 9

10 Εφόσον κάποιοι από τους συνεργιστές ριζοβολίας παρεµποδίζουν την οξείδωση του ΙΑΑ από το ένζυµο οξειδάση του ΙΑΑ Μήπως θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε εξωγενώς παρεµποδιστές της οξειδάσης του ΙΑΑ? Οι φαινολικές ενώσεις φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο Οι mono-phenols φαίνεται να δρουν παρεµποδιστικά (p-coumaric acid) Οι polyphenols (chlorogenic acid, catechol, caffeic acid κτλ) φαίνεται να δρουν συνεργιστικά (όπως και όλες οι φαινολικές ενώσεις µε τα ΟΗ σε όρθο θέση και ελεύθερη την πάρα θέση Η ανανεωµένη θεωρία ριζοκαλίνης: Αποτελείται από τρία συστατικά Ειδκός παράγοντας (πιθανόν ο-διφαινόλη) που παράγεται από τα φύλλα Μη ειδικός παράγοντας (αυξίνη) που µεταφέρεται από τα φύλλα Ειδικό ένζυµο (πιθανόν πολυφαινολοξειδάση, υπεροξειδάση, καταλάση?) 10

11 Βιοχηµική βάση ανάπτυξης τυχαίων ριζών Ισορροπία παρεµποδιστών και ουσιών που προωθούν τη ριζοβολία Ποικιλίες που ριζοβολούν δύσκολα ή και καθόλου είτε δεν έχουν ενδογενείς ουσίες που προωθούν τη ριζοβολία είτε έχουν υψηλά επίπεδα παρεµποδιστών ριζοβολίας Υπάρχουν όµως και ενδείξεις ότι στις δύσκολες να ριζοβολήσουν ποικιλίες ίσως να φταίει η µειωµένη ευαισθησία στις αυξίνες παρά η ελλιπή συγκέντρωση αυτών Πως µπορώ να µειώσω τους παρεµποδιστές ριζοβολίας? Πως µπορώ να αυξήσω την ευαισθησία στην αυξίνη? Χειρισµοί µητρικών φυτών προς αύξηση ριζοβολίας µοσχευµάτων τους 11

12 Χειρισµοί µητρικών φυτών προς αύξηση ριζοβολίας µοσχευµάτων τους Γνωρίζουµε ότι τα µοσχεύµατα από φυτά σε νεανική φάση ριζοβολούν σε ψηλότερο ποσοστό Πως διατηρούµε ή επαναφέρουµε ένα µητρικό φυτό σε νεανική κατάσταση? 1. Προωθώντας το σχηµατισµό οφθαλµών σε τεµάχια ριζών και χρησιµοποιώντας τους βλαστούς ως µοσχεύµατα 2. Ψεκάζοντας µε γιββερελλίνη ή και µίγµατα µε κυτοκινίνη, παρεµποδιστές αύξησης και αυξίνες 3. Χρησιµοποιώντας σφαιροβλάστες 4. Χρησιµοποιώντας φυτά παραγόµενα από ιστοκαλλιέργεια 5. Εµβολιάζοντας σε υποκείµενο που βρίσκεται σε νεανική φάση Συσκότιση και ριζοβολία µοσχευµάτων Ολική συσκότιση (etiolation( etiolation) Μερική συσκότιση (banding)( Καλό είναι η συσκότιση να γίνεται όσο τα κύτταρα είναι αδιαφοροποίητα Τι συµβαίνει κατά τη συσκότιση Χλωρωτικά φυτά (η χλωροφύλλη δεν συνδέεται µε τη ριζοβολία όµως) Υπερ-ενυδάτωση ενυδάτωση Αύξηση µεσογονατίων διαστηµάτων Μειωµένη µηχανική αντίσταση 12

13 Επιπλέον: Αύξηση αδιαφοροποίητων κυττάρων στην περιοχή του ηθµού και στο περικύκλιο Μεταπίπτουν πιο εύκολα σε µεριστωµατική κατάσταση ώστε να παραχθούν ριζικές καταβολές Μειωµένη εναπόθεση σουµπερίνης ΙΑΑ Η ενδογενής δραστηριότητα όχι σηµαντικά διαφορετική Αυξηµένη κινητικότητα στα ηλιαζόµενα Αυξηµένη όµως ευαισθησία των µοσχευµάτων σε παρεχόµενη αυξίνη Με τη συσκότιση βρέθηκε επίσης ότι: Αυξάνεται η συγκέντρωση των φαινολικών ουσιών Μειώνεται η ενεργότητα της υπεροξειδάσης Αύξηση των ο-διφαινολών µε ταυτόχρονη συνεισφορά τους στην παρεµπόδιση της δράσης της οξειδάσης του ΙΑΑ 13

14 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΛΗΨΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ Η καλύτερη εποχή ριζοβολίας σχετίζεται µε τη φυσιολογική κατάσταση του φυτού και όχι µε το ηµερολογιακό έτος. Πως µπορούµε να διατηρήσουµε το µητρικό φυτό σε αυτήν την κατάσταση που δίνει υψηλά ποσοστά ριζοβολίας των µοσχευµάτων του? Αυστηρό κλάδεµα Το υψηλότερο ποσοστό ριζοβολίας δεν οφείλεται στο ότι είναι πιο ζωηροί, µάλλον το αντίθετο: Οι λιγότερο ζωηροί βλαστοί ριζοβολούν σε υψηλότερα ποσοστά 14

15 Επηρεάζοντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες ανάπτυξης των µητρικών φυτών Επηρεάζοντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες ανάπτυξης των µητρικών φυτών Υδατική κατάσταση Θερµοκρασία (µικρή σηµασία) Φως (ένταση,( φωτοπερίοδος) Αυξίνη Φωτοσύνθεση υδατάνθρακες Σκίαση αυξάνει την ευαισθησία στην εφαρµογή αυξίνης, αυξάνονται τα ποσοστά ριζοβολίας, οι φαινολικές ενώσεις δεν καταναλώνονται για σχηµατισµό λιγνίνης και έτσι χρησιµοποιούνται για τη ριζοβολία των µοσχευµάτων 15

16 Χαραγή Εµπλουτισµός µε διοξείδιο του άνθρακα Υδατάνθρακες παίζουν κάποιο ρόλο αλλά όχι ρυθµιστικό Μεγάλη σηµασία έχει ο λόγος C/N Ρυθµιστικό ρόλο παίζει στο λόγο αυτό το άζωτο Πως ρυθµίζουµε το επίπεδο του αζώτου άρα και το λόγο C/N? Μεταχείριση µοσχευµάτων 16

17 Μεταχείριση µοσχευµάτων Αποθήκευση µοσχευµάτων και προ-µεταχειρίσεις Πρέπει να αποφύγουµε απώλειες νερού από τα µοσχεύµατα Καλύτερα να αποθηκεύονται σε χαµηλή θερµοκρασία και υψηλή σχετική υγρασία Προµεταχειρίσεις: ΑΒΑ που ρυθµίζει το κλείσιµο των στοµατίων Εµβάπτιση σε διάλυµα σακχαρόζης 2-5% για 24 ώρες Αυξίνες Υψηλή συγκέντρωση αυξίνης όµως δρα ανασταλτικά στην έκπτυξη των οφθαλµών του µοσχεύµατος Κυρίως χρησιµοποιούνται ΙΒΑ και α-ναα µόνα τους ή σε µίγµα Επίσης και το 2,4 D Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και κάποια ένωση τύπου φαινόξυ που φαίνεται να αυξάνουν τα ποσοστά ριζοβολίας µαζί µε αυξίνη Η όξινη µορφή αυξίνης διαλύεται πρώτα σε αλκοόλη (30% κ.ο.) ή σε υδροξείδιο αµµωνίου, ενώ υπάρχουν πλέον και τα υδατοδιαλυτά άλατά τους Εστέρες και αµίδια των ΙΑΑ και ΙΒΑ χρησιµοποιούνται επίσης µε καλά αποτελέσµατα. Πιθανόν γιατί όταν διασπώνται εντός του φυτού ελευθερώνουν αυξίνη και φαινολική ένωση Χρησιµοποίηση κυκλοδεξτρινών για προστασία των αυξινών 17

18 Θρεπτική κατάσταση µοσχευµάτων και ριζοβολία 18

19 Θρεπτική κατάσταση µοσχευµάτων (ανόργανα στοιχεία) Ρόλος Ν πρωτεϊνες και νουκλεϊκά οξέα Zn προωθεί το σχηµατισµό τρυπτοφάνης Fe, Cu, Mo αυξάνονται κατά τα πρώτα στάδια ριζοβολίας Mn ενεργοποιητής ΙΑΑ οξειδάσης B αυξάνει ενεργότητα ΙΑΑ οξειδάσης Θέλουµε χαµηλή ενεργότητα ΙΑΑ οξειδάση στην αρχή και ίσως υψηλότερη αργότερα Υψηλή συγκέντρωση Mn σε φύλλα δύσκολης για ριζοβολία ποικιλίας αβοκάντο Τι κάνουµε µε αυτά τα στοιχεία? Απόπλυση θρεπτικών στοιχείων Ν, P,, Κ, Ca, Mg αποπλένονται από τα φύλλα υπό συνθήκες υδρονέφωσης N, Mn > Ca, Mg, S, K > Fe, Zn, P, Cl Τι κάνουµε σε αυτήν την περίπτωση? ιαφυλλική λίπανση µέσω υδρονέφωσης Εµπλουτισµός υποστρώµατος µε αργής αποδέσµευσης λιπάσµατα ή επιφανειακή εφαρµογή Επιδρούν θετικά κατά το δεύτερο στάδιο ριζοβολίας (ανάπτυξη ριζών) και όχι κατά τη ριζογένεση Μειώνει το ποσοστό ριζοβολίας Σχηµατισµός από άλγη στην επιφάνεια των φύλλων Αύξηση αλατότητας υποστρώµατος 19

20 Το Β επηρεάζει κυρίως την ανάπτυξη των ριζών (2ο στάδιο) και λιγότερο τη ριζογένεση (ίσως µέσω της επίδρασής του στην ΙΑΑ-ox αλλά και στις συζευγµένες µορφές µε φαινολικές ενώσεις) Η εφαρµογή Ca (δυσκίνητο εντός του φυτού) φαίνεται ότι µαζί µε Β αυξάνει τη ριζοβολία σε κάποια είδη εν έχει γίνει πολύ έρευνα µε τη θρέψη και τους συνεργιστές ριζοβολίας Τελικά είναι σηµαντικότερο να φροντίσουµε να έχουµε τη µητρική φυτεία σε καλή θρεπτική κατάσταση Τραυµατισµός µοσχευµάτων 20

21 Τραυµατισµός µοσχευµάτων Είσοδος ορµονών στο µόσχευµα Αύξηση έντασης αναπνοής Έκλυση αιθυλενίου που έµµεσα σχετίζεται µε το σχηµατισµό ριζών Αύξηση συγκέντρωσης φαινολικών ουσιών Μπορούµε να αυξήσουµε την ενεργότητα των ενζύµων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή φαινολικών ουσιών? Περιβαλλοντικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια ριζοβολίας 21

22 Περιβαλλοντικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια ριζοβολίας Τα συστήµατα ριζοβολίας έχουν σχεδιαστεί µε γνώµονα: ιατήρηση ατµόσφαιρας µε χαµηλό δυναµικό εξατµισοδιαπνοής ιατήρηση επιτρεπτών θερµοκρασιών ιατήρηση επιπέδου φωτισµού Το µόσχευµα δεν αναπληρώνει το νερό που χάνει από τα φύλλα (πολύ µικρή σηµασία έχουν τα φύλλα σε αυτό) Η απορρόφηση νερού από τα µοσχεύµατα µειώνεται αφότου αυτά έχουν τοποθετηθεί στον πάγκο ριζοβολίας, πιθανόν λόγω εµβολής των αγγείων του ξύλου ή των τραχεϊδων Το ίδιο που συµβαίνει και µε τα κοµµένα λουλούδια Τι κάνουµε σε αυτήν την περίπτωση? 22

23 Θερµοκρασία Η επαγωγή ριζικών καταβολών εξαρτάται άµεσα από τη θερµοκρασία, η αύξηση όµως των ριζών εξαρτάται άµεσα από το επίπεδο των διαθέσιµων υδατανθράκων Η βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξης ενός φυτού είναι πιθανόν η βέλτιστη για ριζοβολία των µοσχευµάτων του Φως Ένταση φωτισµού µερικά είδη ριζοβολούν καλύτερα υπό χαµηλής έντασης φωτισµό Φωτοπερίοδος σε µερικά φυτά παίζει ρόλο σε άλλα όχι Μήκος κύµατος αντικρουόµενες απόψεις όσον αφορά το µήκος κύµατος που επιδρά θετικά Φωτοσύνθεση µοσχευµάτων Η φωτοσυνθετική δραστηριότητα ΕΝ είναι απόλυτη προϋπόθεση για ριζοβολία µοσχευµάτων άρριζων µοσχευµάτων φθάνει το µέγιστο υπό χαµηλές τιµές PAR Υψηλές τιµές PAR δεν βελτιώνουν τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και υπάρχει κίνδυνος να αφυδατωθεί το µόσχευµα Η φωτοσύνθεση είναι σηµαντική κατά τη φάση επιµήκυνσης των ριζών 23

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκοµία πραγµατεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάµνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ IN VITRO ΤΟΥ ΑΜΥΓ ΑΛΟΡΟ ΑΚΙΝΟΥ Ρ1 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ X. Κ. ΚΙΤΣΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2008 2 1. ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 1.1. Οι ιδιότητες του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ρ. Ρούσσος Πέτρος 1 ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ. Φλέµινγκ 15, Μαρούσι 151 23 (τηλ. 210-6800900) Η ελιά πολλαπλασιάζεται σχετικά εύκολα, σε σύγκριση µε άλλα οπωροφόρα δένδρα και µάλιστα εφαρµόζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF AGRICULTURE POSTGRADUATE STUDIES PROGRAMME SCIENCE OF HORTICULTURE

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF AGRICULTURE POSTGRADUATE STUDIES PROGRAMME SCIENCE OF HORTICULTURE ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ «ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΑΛΩΣΗ, ΒΛΑΣΤΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥ Α. ΡΟΥΣΣΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ Γ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ IN VITRO

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ IN VITRO ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ IN VITRO ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙ ΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Για την ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες αυτών σε θρεπτικά στοιχεία. Τα θρεπτικά στοιχεία προσλαμβάνονται από το έδαφος και από το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Χρήσιμοι όροι Αγενής πολλαπλασιασμός Κύτταρα Οφθαλμοί Θρεπτικό υπόστρωμα Έκφυτο ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1 Ορισμοί Ιστοκαλλιέργεια είναι η τεχνική ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΥΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγενής Πολλαπλασιασμός. Οι κλώνοι. Ηχίμαιρα. Πηγές λήψης πολ/κού υλικού. Αγενής και παθογόνα ΑΓΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Αγενής Πολλαπλασιασμός. Οι κλώνοι. Ηχίμαιρα. Πηγές λήψης πολ/κού υλικού. Αγενής και παθογόνα ΑΓΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΓΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ Γιώργος Νάνος, Αναπλ. Καθηγητής Εργ. Δενδροκομίας, Π.Θ. Αγενής Πολλαπλασιασμός Τι είναι αγενής πολλαπλασιασμός Τι περιλαμβάνει: απομικτικούς σπόρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για το υπόγειο μέρος όσο είναι και για το υπέργειο. Σε καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη το οξυγόνο διαχέεται

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ.

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Βασικά μαθήματα μορφολογίας και φυσιολογίας Σπερματοφύτων ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδιαφέρον και η χρήση των φυτών στον άνθρωπο. Η ιστορία και η εξέλιξη της βοτανικής επιστήμης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA VISCOSA

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA VISCOSA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εµβολιασµοί Ενοφθαλµισµοί

Εµβολιασµοί Ενοφθαλµισµοί 55 Άσκηση 5 η Εµβολιασµοί Ενοφθαλµισµοί Με τον όρο εµβολιασµός εννοούµε την τεχνική που χρησιµοποιείται για να ενώσουµε µέρη διαφορετικών φυτών, φέρνοντας σε επαφή τα κάµβιά τους και δηµιουργώντας συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 12 2 Οι προσπάθειες χρησιμοποίησης χημικών ουσιών με σκοπό τον επηρεασμό

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Επίδραση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στην ανάπτυξη και σε βιοχηµικά χαρακτηριστικά των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Αυτόνομη Λειτουργία Πλήρους Ελεγχόμενου Θερμοκηπίου από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και Έλεγχος Εσωτερικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνεισφορά εντός κοίτης αποθέσεων κατσίγαρου στην ποιότητα του ποταµού Ευρώτα» ΚΟΥΣΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρ. Ν.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης http://www.agrool.gr 1 of 130 Σαρρής Φ. Παναγιώτης Μοριακός Βιολόγος Κλινική Χηµεία-MSc, Φυτοµικροβιολογία-Βιοτεχνολογία-MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΤΟ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ

ΤΟ ΦΥΤΟ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η κατανάλωση των µικρών φρούτων (νωπά ή µεταποιηµένων) σε συνδυασµό µε άλλες φυτικές τροφές φαίνεται ότι αυξάνει την αίσθηση της ευηµερίας: Τα µεγάλα πλεονεκτήµατα της καλλιέργειας των µικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια και συγγραφή κειμένου: Δημήτρης Λιοδακάκης και Γιώργος Λιοδακάκης

Επιμέλεια και συγγραφή κειμένου: Δημήτρης Λιοδακάκης και Γιώργος Λιοδακάκης Επιμέλεια και συγγραφή κειμένου: Δημήτρης Λιοδακάκης και Γιώργος Λιοδακάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γυψοφίλη είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά φυτά που τα άνθη της αποτελούν το συμπληρωματικό στοιχείο στις ανθικές συνθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας.

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας. Καλλιέργεια Σουλτανίνας Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παράγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή (5%) επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΕΚΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΣΤΟΓΕΝΕΣΗΣ IN VITRO ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα