Χρειάζεται επείγουσα...νοσηλεία!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρειάζεται επείγουσα...νοσηλεία!"

Transcript

1 αφιερωµένα σην ενηµέρωση Εβδομαδιαία πολιική εφημερίδα Πάρου - Ανιπάρου Σκέψου ον πλανήη σου... ανακύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Φύλλο 95 Έος 65ο Νέα Περίοδος Έος Ίδρυσης 1945 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αποκλεισική συνένευξη ου ανιπροέδρου ης ΠΑΕ Παναθηναϊκός σον Ν. Σαρρή σελ.11 ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. για έργα σο νησί σελ.2 ΣΠΙΤΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΛΕΥΚΩΝ Η περαιέρω αξιοποίησή ου απασχολεί ους αρμόδιους φορείς, για να ο "χαίροναι", εκός από ους ανθρώπους ου πνεύμαος και οι κάοικοι ου νησιού. σελ.5 ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΩΝ για ον "Καλλικράη" με προσκεκλημένους ους βουλευές ου νομού, ον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη και ην Έπαρχο Γρηγορία Πρωολάη. Η συνάνηση θα γίνει ην Κυριακή 7 Φεβρουαρίου σις 7μιση ο βράδυ, σην αίθουσα Καλουδά. σελ.9 ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ έθηκε επιακικά σο νέο Περιφερειάρχη από ους οπικούς άρχονες. Αναμένοναι ώρα οι κινήσεις ου κ. Μπρακουμάσου, μήπως και σαμαήσει η ανεξέλεγκη ανόρυξη. σελ.4 Ακέφαλο ο Κένρο Υγείας Πάρου Χρειάζεαι επείγουσα...νοσηλεία! ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ακέφαλο είναι αυή η σιγμή ο Κένρο Υγείας Πάρου, μεά ην παραίηση ου Προέδρου ης Διοικούσας Επιροπής Γ. Μπιζά και ου μέλους κ. Δέσποινας Πώλου. Από ην άλλη, οι γιαροί, επιφορισμένοι με ο έργο ους σο Κένρο Υγείας, δεν έχουν ο χρόνο, αλλά και δεν δικαιούναι ν ασχοληθούν με διοικηικά ζηήμαα. Έσι, η λειουργία ου Κ.Υ. είναι προβλημαική και αυό φάνηκε σε όλο ου ο μεγαλείο με ο ελευαίο περισαικό, που από κακή συνεννόηση παρέμεινε σην προβλήα ασθενής με εγκεφαλικό επεισόδιο. Η ΦΠ επικοινώνησε με ο Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη και έθεσε ο ερώημα, ι μέλλει γενέσθαι με ο συγκεκριμένο ζήημα. Η απάνησή ου δεν δίνει λύση, αφού δεν είναι αρμοδιόηα ου Δήμου να η δώσει. Συγκεκριμένα, ο κ. Βλαχογιάννης αναφέρει: «Αν και δεν είναι αρμοδιόηα ων Πρωοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυοδιοίκησης, η υπόθεση ων Κένρων Υγείας, εμείς ως Δήμος, σο βαθμό που μπορούμε, πάνα είμασε δίπλα, βοηθάμε και όσες φορές μας ζηήθηκε οποιαδήποε βοήθεια, με πάρα πολύ προθυμία ην προσφέραμε. Από κει και πέρα, σον ρόπο λειουργίας και σο διορισμό γιαρών, νοσηλευικού προσωπικού και Διοίκησης, ην ευθύνη ην έχει η Κυβέρνηση, προς ην οποία επανειλημμένα έχουμε απευθυνθεί και πιέσαμε για ην κάλυψη κενών και καλύερης λειουργίας ου Κ.Υ. Περνάμε ώρα μια μεαβαική περίοδο, καθόι έχουμε ην αλλαγή ης Κυβέρνησης και δεν έχουν ορισεί ακόμη νέες διοικήσεις σα νοσοκομεία και σα Κ.Υ. Ελπίζουμε, όι αυό θα συμβεί σύνομα. Σύμφωνα με ις πληροφορίες που έχω από ην Αθήνα, ενός ων ημερών θα ορισούν οι διοικήσεις ων νοσοκομείων και αμέσως μεά ων Κ.Υ. Αυή η καθυσέρηση οφείλεαι σην επιλογή ης Κυβέρνησης να ορισούν οι διοικήσεις με αξιοκραικά κριήρια και όχι με κομμαικά». Μπιζάς: Εγώ παραιήθηκα μία ημέρα πριν από ο περισαικό σο λιμάνι. Αυή η σιγμή δεν υπάρχει διοικηική Επιροπή, εκός από ον κ. Βελένζα, που είναι ο εκπρόσωπος ου Δήμου. ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ - ΤΖΑΚΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΘΕΡΜΟ - ΥΓΡΟ - ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Κάμπος Νάουσα, Πάρος Τηλ.: Κιν.:

2 2 Δημοικό Λιμενικό Ταμείο Ομοφωνία σα έργα Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέη αποκαάσασης ου Ο κ. Κονός ενημέρωσε ο Συμβούλιο, όι η μελέη, κόσους ευρώ, δεν αφορά μόνο ο λιμάνι ης Προικιάς, αλλά όλα α λιμάνια ου νησιού και ης Ανιπάρου. Υπάρχει είπε εαιρία που παραλαμβάνει α ορυκέλαια, α σερεά απόβληα θα μεαφέροναι σο ΧΥΤΑ, α λύμαα σην αποχέευση σε συνεργασία με η ΔΕΥΑΠ και απομένει να υπάρξει συνεννόηση με κάποια εαιρία που θα παραλαμβάνει α περελαιοειδή. Η μελέη αναμένεαι να ολοκληρωθεί σε περίπου ένα μήνα. λιμένα Παροικιάς. Πρόκειαι για ην αποκαάσαση ων καθιζήσεων και ων μικρών σπηλαιώσεων σις προβλήες. Οι μεγάλες σπηλαιώσεις είχαν αποκαασαθεί ο περασμένο καλοκαίρι, μεά ο κλείσιμο ου λιμανιού από ο λιμεναρχείο. Το κόσος ης ολοκλήρωσης ου έργου, ανέρχεαι σις ευρώ. Μεά ην έγκριση ης μελέης, θα γίνει δημοπράηση και προκήρυξη ου διαγωνισμού. Ταμείου η μελέη για ην επισκευή ου υφισάμενου μόλου σο αλιευικό κααφύγιο ης Αλυκής. Ο προϋπολογισμός ου έργου είναι ευρώ και η ανάθεση θα γίνει σον εργολάβο που ασχολείαι με λιμενικά έργα Γ. Τσώλη. Ομόφωνα ελήφθη απόφαση για ην ανάθεση μελέ- Καόπιν αιημάων φορέων ου νησιού για δενδρο- ης διαχείρισης αποβλήων πλοίων. Η προσασία ων λιμανιών από α απόβληα προβλέπεαι από Κοινοική οδηγία και θα έπρεπε, όπως είπε ο πρόεδρος κ. Κονός, να είχε υποβληθεί ο σχέδιο από ον 8ο μήνα ου Μάλισα ο κ. Κονός, κλήθηκε από ο λιμεναρχείο και έδωσε καάθεση για ους λόγους ης καθυσέρησης, ους οποίους είχαμε δημοσιεύσει σο προηγούμενο φύλλο ης ΦΠ, όπως και ις δηλώσεις ης υπουργούς Οικονομίας Λ. κασέλη ση Σύρο, για πρόσιμα σα λιμάνια ης Νάξου και ης Πάρου. Ο κ. Κονός ανέφερε, όι προς ο παρόν δεν έχει επιβληθεί κανένα πρόέος 65ο, Νέα Περίοδος, Έος ίδρυσης 1945 σιμο, για να συμπληρώκωδικός Ενύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 95 σει ο λιμενάρχης κ. Ραγκούσης, όι θα πρέπει ο Ιδρυής: Φραγκίσκος Γαϊάνος Ιδιοκήης/ Εκδόης/ Διευθυνής: έργο αυό να προχωρήν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ σει γρήγορα, γιαί η ΚοιΑρχισυναξία: Μαρία Δουλγέρη νοική Οδηγία επιβάλει Αθληικό ρεποράζ: Νίκος Σαρρής Εμπορικό μήμα - Διαφήμιση: με αυσηρόηα η δηελισάβε Καροδαύλη - Ραγκούση μιουργία ων υποδομών Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Μαριλένα Γαβριήλ αυών. Εβδομ αδι αί α πολ ι ική εφ ημ ερίδ α Πάρου -Αν ιπάρου Εκύπωση: Αγ. Απόσολοι Νάουσας, Πάρος T.K ηλ: fax: mail to: website: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Αλάνικ (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αροποιείο Αλιπράνη, Αρόπολις, Πραήριο άρου Αλιπράνη, Κάβα Τάσσος, Πρακορείο αξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωροπωλείο Αλιπράνη, Καφέ ωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, βιβλιοπωλείο Πολύχρωµο, Περίπερο ΟΤΕ, Πρακορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος Ραγκούση ΝΑΟΥΣΑ: Σαρανινού Μαργαρία, Αριανούσου Ιωάννα «Σαΐα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα. Αροποιείο Μαργαρίη, Αροποιείο Μπαίσα, Αροποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία χρωµαοπωλείο, Erkyna Travel, καάσηµα Γερµανός ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ: Αροποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουµή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καληµέρα, Ζαχαροπλασείο Νικήας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO. ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίης ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπερο Ιωάννη Χανιώη, περίπερο Βρεού Νικολάου, Παραδοσιακός Φούρνος ης Αγκαιριάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφογιάννη Μαρία (Σ/Μ Κολιόπουλος) ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α. Μπάλιου, Τάσου Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο, Νικόλας Πανελαίος (Ράφης) ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριάνος, περίπερο Ιάκωβου Μαριάνου Αν δεν βρίσκεε ην εφηµερίδα σα προκαθορισµένα σηµεία, καλέσε µας σο ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ηλ Ομόφωνα ενέκρινε ο Δ.Σ. ου Δημοικού Λιμενικού φύευση περιοχών αρμοδιόηας ου Δ.Λ.Τ., ο θέμα συζηήθηκε σο Δ.Σ. και πέρασε ομόφωνα. Όπως είπε ο πρόεδρος κ. Κονός, υπάρχουν προάσεις από α Τοπικά Διαμερίσμαα και από ο ΝΟΠ για δενδροφυεύσεις σα Λιβάδια, σο Πίσω Λιβάδι, σο Βίνζι σην Παροικιά, σα παρέρια ση Μαρίνα ης Νάουσας κ.λπ. Από ους κ.κ. Μελανίη και Ραγκούση έγινε πρόαση να φυευούν αρμυρίκια, που υπάρχουν πολλά σε όλο ο νησί, ώσε να μην υπάρξει ιδιαίερο κόσος για αγορά άλλων φυών ή δένρων. Εγκρίθηκαν οι προγραμμαικές συμβάσεις για ην καθαριόηα Πάρου και Ανιπάρου. Η προγραμμαική σύμβαση ου Δήμου Πάρου ανέρχεαι σε ευρώ, και ης Ανιπάρου σε ευρώ, που θα χορηγηθούν σε ρεις δόσεις. Εγινε ανικαάσαση μελών ου Δ.Σ. ου Δ.Λ.Τ. μεά η συναξιοδόηση ου Λιμενάρχη Ηλ. Κουνρομιχάλη. Ση θέση ου ορίσηκε ο εκελών χρέη Λιμενάρχη κ. Ραγκούσης με αναπληρωή ον κ. Ποροκάλη. Ένα εργοάξιο η πλαεία ης Νάουσας Αλλαγή ου οπίου Ξεκίνησαν ην περασμένη Πέμπη α έργα για ην αναμόρφωση ης πλαείας ης Νάουσας. Ένα έργο «όνειρο» πολλών εών όλων ων καοίκων ης πόλης, όπως είπε η πρόεδρος ου Τοπικού Συμβουλίου Νάουσας Μαρία Τριπολισιώη και σημείωσε όι θ αλλάξει η εικόνα ης πλαείας όαν ολοκληρωθεί ο έργο. Όσο θα διαρκέσουν όμως α έργα, η κ. Τριπολισιώη ζηεί ην καανόηση και ην ανοχή πολιών και επαγγελμαιών. Το έργο, καλώς εχόνων ων πραγμάων, αναμένεαι να ολοκληρωθεί σε περίπου ρεις μήνες, ανέφερε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και σημείωσε όι κάθε έργο προκαλεί ανασάωση, που όμως έχει η σημασία ης, γιαί θ αλλάξει η εικόνα ης πλαείας προς α καλύερο. Όπως είπε, έως ο Πάσχα θα έχει σρωθεί η πρώη φάση ης πλαείας και εφόσον κριθεί απαραίηο, για ις ημέρες εκείνες θα σαμαήσουν α έργα και θα συνεχισούν εναικά μεά ο Πάσχα, ώσε με η νέα σαιζόν να έχει ολοκληρωθεί ο έργο και παραδοθεί σους πολίες και ους επισκέπες. Συγκεκριμένα, μεά από παρέμβαση ου Εμποροεπαγγελμαικού Συλλόγου Πάρου Ανιπάρου, θα επιδιωχθεί έως ις 24 Μαρίου να έχει πέσει ο μπεόν, να σαμαήσουν α έργα για ην περίοδο ου Πάσχα, ώσε να δουλέψουν οι επαγγελμαίες και θα συνεχισούν μεά ις γιορές. Ο κ. Βλαχογιάννης, είπε πως η ανάπλαση ήαν κάι που ο δικαιούναν οι πολίες ης Νάουσας και ζήησε ην καανόηση καοίκων και επαγγελμαιών, για όσο διάσημα θα είναι σε εξέλιξη α έργα. Επιβλέπονες μηχανικοί είναι οι κ.κ. Ραγκούσης και Μωραϊίδης. ΑΙΡΕΤΙΚΑ ου Χρίσου Γεωργούση Χορηγοί και εθελονές Σην Αλυκή ο οπικός Σύλλογος έκοψε ην πία ου και αφιέρωσε η μέρα σον Δημήρη Καλανδράνη, ον άνθρωπο που βοήθησε με συγκινηική αφοσίωση και αφιλοκέρδεια ο Σύλλογο. Ο λόγος ο καλός πρέπει να λέγεαι σην ώρα ου, γιαί ο καιρός φεύγει γρήγορα και συχνά αποξεχνιόμασε με άλλα. Ο «Αρχίλοχος» όλμησε πρώος, σε δύσκολες ώρες διαιρέσεων, να ονομάσει ον Ανασάσιο Κυλάκο επίιμο μέλος ου και προχωρώνας να ιμήσει συμπαριώες μας για ο έργο ους. Τον Ευθύμιο Κεμπάμπη, ην Αικαερίνη Λεονή, ην Μαρία Ναυπλιώη, ον Νίκο Αλιπράνη, ην Έφη Πανσελήνου, ον Ηλία Παπαδημηρακόπουλο και άλλους. Ση συνέχεια «Οι φίλοι ης Πάρου» έδωσαν μεγάλη σημασία σο να ιμούν κάθε χρόνο πολίες με ξεχωρισή δρασηριόηα. Έσι ιμήθηκαν ο Ανώνης Ποπολάνος, ο «Αρχίλοχος», ο Νίκος Σαρρής, ο Τζων Πακ και άλλοι. Θα άξιζε να αναφερθούμε σε εθνεώες. Το Δημήρη Κονδύλη, ον Ανώνη Αλιπράνη, ον Ζαχαρία Σέλλα, ον Όθωνα Κάπαρη. Ίσως χρειάζεαι να ξαναπάμε σο εήσιο πολιισικό μνημόσυνο, για να δείχνουμε όι δεν ξεχνούμε, όι δεν μας υφλώνει όσο ο παρόν, ώσε να ζούμε με ανέσεις και ρήγμαα. Όι βρίσκουμε καιρό για πράξεις συμβολικές που λευερώνουν μηνύμαα. Ο πολύς ορθολογισμός μας σέλνει έξω από ον ορθολογισμό, διαμορφώνονάς μας σε παίγνια ης ζωής, όχι σε καπεάνιους ης που βλέπουν βαθύερα και μακρύερα. Τα ρέχονα μέρα ης επικαιρόηας αφήνουν έξω από ους λογαριασμούς ακριβά νοήμαα, πέρα από συμβάσεις και σχήμαα. Εκείνοι που «χάθηκαν μέσα σον ύπνο» υπήρξαν ανάμεσά μας και πρόλαβαν ίσως να βιώσουν μια αναγνώριση. Σον αρνηικό λόγο, σην κριική, είμασε πρόθυμοι πάνα, η θεική προσέγγιση σπανίζει, ίσως γιαί δεν μιλάμε όσο πρέπει με ον εαυό μας πρώα. Τον συνάνθρωπο ον θέλουμε έλειο και σην επιμέρηση ων πράξεων δεν μένουμε σα θεικά, αλλά υπερονίζουμε αυό που νομίζουμε αρνηικό. Η σχολική αγωγή δεν κααγίνεαι με η γονιμόηα ης ανθρώπινης συμπεριφοράς και σην κοινωνία περισσεύουν α μαθήμαα ης πολιικής: «Πράε έσι ώσε να είσαι πάνα σο όχι, πράε έσι ώσε ο άλλος απένανι να είναι η κόλαση κι εσύ μόνος ο παράδεισος, ώσε ν' αναδείχνεις α αρνηικά, να προωθείς ην καχυποψία και ην απαξίωση, να είσαι όχι συνρέχης, αλλά δικασής αμείλικος». Συχνά έχουμε σο μυαλό μας ον παράδεισο, κάι εξωκοσμικό, εξωπλανηικό, κάι που ίσως συμβαίνει σε μακρινό γαλαξία. Κρίνουμε λοιπόν όχι με α μέρα ης γης, αλλά με άλλα, εξωγήινα. Αλλά όσο ο καλό, όσο και ο κακό, διαμορφώνοναι και ξευλίγοναι εδώ δίπλα μας και πρέπει να ο ανιμεωπίσουμε με α ρέχονα μέρα και όχι με αυά που ισχύουν σα όνειρα. Να ζυγίζουμε λοιπόν με σαθμά ανθρώπινα και να μη ζηούμε ημίθεους και Ζαραούσρες. Σρεφόμενοι προς α θεικά δεν ρίχνουμε διαρκώς νερό σο μύλο ης άρνησης και διαμορφώνουμε κοινωνία ανοιχή σην καρδιά ου ανθρώπου και ειρηνικόερη. Πολλά ης πολιισικής ζωής πήγαν μπροσά, όχι μόνο με όσους φαίνοναι, αλλά και με εκείνους που βοηθούν από α παρασκήνια. Χορηγοί, εθελονές, συνρέχες ης «ευθηνίας ιλασμών», αλλάζουν ο ψυχρό οπίο και διαμορφώνουν νέες συνθήκες μέσα ση σύγχρονη αδιαφορία. Άξιος ο μισθός ους.

3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓ.ΝΕΡΟΥ ΓΟΙ ΨΥΧΟΛΟ Μ. ΝΔΥ Ε Α ΙΚ ΠΑΙΔ ΙΕΣ ΤΕΡ Ε ΚΑΦ ΦΟΥΡΝΟΙ ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΙΑ ΩΤΗΡ Μ Μ Ο Κ ΟΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑ 300 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

4 4 Το καλύερο για ον ουρισμό Τη συμμεοχή ης σε όλες ις εκθέσεις σην Ελλάδα, σις οποίες συμμεέχει η Νομαρχία Κυκλάδων, αποφάσισε η Επιροπή Τουρισμού ου Δήμου. Αποφάσισε επίσης, να πάρει μέρος σις εκθέσεις σο Βερολίνο, σο Λονδίνο ο Νοέμβριο και ση Μόσχα. Η απόφαση ης Τουρισικής Επιροπής θα συζηηθεί σο Δημοικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί. Επισολή Κώσα Μπιζά* Συμμεοχή ου Δήμου Πάρου σις Τουρισικές Εκθέσεις Επισολή προς ην Τουρισική Επιροπή ου Δήμου Πάρου έσειλε ο Δημοικός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς, με αφορμή δημοσίευμα ης ΦΠ για ις σκέψεις ης Τουρισικής Επιροπής, σχεικά με ην προβολή ου νησιού. Δημοσιεύουμε ην επισολή: Την παραπάνω επισολή, η σέλνω με αφορμή ις δηλώσεις ης Ανιπροέδρου ης Τουρισικής Επιροπής κ. Μαρίας Τριβυζά σην εφημερίδα "Φωνή ης Πάρου", σις , όι φέος ο Δήμος Πάρου δεν θα συμμεάσχει σις εκθέσεις Φιλοξένια, Τουρισικό Πανόραμα, Βερολίνο κ.λπ., αλλά θα δοθεί έμφαση σην έκθεση ων Βρυξελλών, ης Μόσχα, ης Βαρκελώνης κ.α. Επίσης, σο Δημοικό Συμβούλιο σις ο Πρόεδρος ης Τουρισικής Επιροπής κ. Μανόλης Ραγκούσης ανέφερε σην συνεδρίαση όι α παραπάνω αποελούν πρόθεση ης Τουρισικής Επιροπής. Κα αρχήν θα ήθελα να διαφωνήσω με ην πρακική που ακολουθήθηκε, ώσε να δημοσιοποιηθεί η απόφαση για η μη συμμεοχή σις παραπάνω εκθέσεις. Να ονίσω, όι η ουρισική επιροπή θα συνεδριάσει ην Πέμπη Ασχολούμαι και συμμεέχω σην ουρισική επιροπή από ο Οι παραπάνω εκθέσεις Φιλοξένια και Τουρισικό Πανόραμα αποελούσαν από όε σημανικούς όπους συνάνησης με ους υποψήφιους Έλληνες πελάες μας, καθώς και με αρκεά γραφεία ου εσωερικού ή ου εξωερικού, ειδικά σην Θεσσαλονίκη. Τα ελευαία χρόνια, από ο 2004 και έπεια, υπήρχε συνεργασία με η Νομαρχιακή επιροπή ουρισμού και συμμεείχαμε σε όλες ις εκθέσεις που έπαιρνε μέρος η Νομαρχία, όσο σο εσωερικό όσο και σο εξωερικό. Η συμμεοχή μαζί με ην Νομαρχία εξασφάλιζε ο ελάχισο δυναό κόσος για ο Δήμο. Ταυόχρονα, ο Δήμος συμμεείχε και σε εκθέσεις σε συνεργασία με ην Περιφέρεια και ον Ε.Ο.Τ., ενώ πέρυσι υπήρξε και η επιυχημένη συμμεοχή ης Νομαρχίας σο Μερό ου Συνάγμαος με ην παρουσία και ου νησιού μας. Οι Παριανοί ουρισικοί επιχειρημαίες που κααβάλλουν εησίως ο ουρισικό έλος ( περίπου) για ην πληρωμή ων εξόδων συμμεοχής σις εκθέσεις, καθώς και για ην εκύπωση ων διαφημισικών ενύπων, αγωνιούν για ην προσεχή ουρισική περίοδο και ελπίζουν να μην λάμψει με ην απουσία ης η Πάρος από ις δύο βασικόερες και σημανικόερες εκθέσεις ης Ελλάδος όπως και από ις δύο σημανικόερες Ευρωπαϊκές ( Βερολίνο και Λονδίνο ). Επίσης, είναι γνωσό σε όσους ουλάχισον ασχολούναι με ον ουρισικό κλάδο, όι περίπου ο 80% ων πελαών μας προέρχοναι από ην Ελληνική αγο- Ερώηση Βρούση ση Βουλή για μεαφορές σα νησιά Εκίναξη ους κόσους Ερώηση ση Βουλή για απόφαση ης Κυβέρνησης που αφορά η μεαφορά προϊόνων σα νησιά μας, με ην οποία εκινάσσεαι "ως και 40% ο κόσος μεαφοράς ων φορίων από και προς α νησιά", καέθεσε ο βουλευής Κυκλάδων ης Ν.Δ. Γ. Βρούσης. Ο κ. Βρούσης επισημαίνει μεαξύ άλλων, πως «ενώ μέχρι σήμερα οι μεαφορικές επιχειρήσεις μεέφεραν από και προς α νησιά ων Κυκλάδων ις κενές καρόσες φορωμένες επάνω σε άλλες καρόσες φορηγών και χωρίς μάλισα να έχει εθεί ποέ θέμα ασφάλειας, σύμφωνα με ην υπ αριθμό 01/ πρόσφαη μόνιμη ασυνομική εγκύκλιο ης Διεύθυνσης Λιμενικής Ασυνομίας, απαγορεύεαι σο εξής αυή η πρακική». Ο κ. Βρούσης ζήησε από ους Υπουργούς Προσασίας ου Πολίη και Μεαφορών, Υποδομών και Δικύων «να παρέμβουν άμεσα για ην επίλυση ου προβλήμαος, προκειμένου να επανέλθει ο προϊσχύον καθεσώς ση θαλάσσια μεαφορά φορίων από και προς α νησιά ων Κυκλάδων και πάνοε μέσα σο πλαίσιο ης προβλεπόμενης ασφάλειας». Να υπενθυμίσουμε, όι για ο ίδιο θέμα έσειλε επισολή προς ην Υπουργό Οικονομίας Λούκα Κασέλη ο Εμποροεπαγγελμαικός Σύλλογος Πάρου - Ανιπάρου. Μην ξεχνάμε ην Αϊή! Φορείς, αλλά και μεμονωμένοι πολίες συνδράμουν σην προσπάθεια ου Εμποροεπαγγελμαικού Συλλόγου Πάρου Ανιπάρου, για η συγκένρωση φαρμάκων, που μέσω ων ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ, θα φάσουν σους πολύ φωχούς και πληγένες από ο σεισμό, Αϊινούς. Οι Γιαροί ου Κόσμου ενημέρωσαν ο σύλλογο για α φάρμακα που είναι απαραίηα, ο οποίος με η σειρά ου ενημέρωσε με δελίο Τύπου ους φαρμακοποιούς ου νησιού, ώσε όσοι θέλουν να βοηθήσουν, ν αγοράσουν εκείνα α φάρμακα από η λίσα ων γιαρών. Τα φάρμακα είναι: Δερμαολογικές αλοιφές με κοριζόνη, μικοσανίν διάλυμα για ο σόμα, ανιμικιιασικά ενέσιμα παυσίπονα, μηρονιναζολίν ενέσιμο, βλεννολιικά σιρόπια και βιαμίνες σε σιρόπι. ρά και ο υπόλοιπο προέρχεαι από η Γαλλική, Γερμανική, Ιαλική, Αγγλική και Αμερικάνικη αγορά κυρίως. Δυσυχώς, η έλλειψη μεγάλου αεροδρομίου που να εξασφαλίζει απευθείας πήσεις από ο εξωερικό, οι φηνόερες αναγωνίσριες χώρες Τουρκία, Κροαία κ.α., καθώς και οι χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρουμε, δεν συγκινούν πλεόν ους ξένους ουρίσες. Χρειάζεαι να γίνουν πολλά και σημανικά, αν θέλουμε να προσελκύσουμε ξανά ους αλλοδαπούς ουρίσες. Θεωρώ λοιπόν αρκεά ριψοκίνδυνη και βιασική ην απόφαση για μη συμμεοχή σις δύο παραπάνω ουρισικές εκθέσεις ης χώρας μας. Θέλω να πισεύω όι α μέλη ης ουρισικής επιροπής, λαμβάνονας υπόψη και η φεινή δύσκολη ουρισική περίοδο, όχι μόνο δεν θ αποφασίσουν για μη συμμεοχή σις δύο παραπάνω ουρισικές εκθέσεις, αλλά θα κααθέσουν προάσεις και απόψεις για ην περαιέρω προβολή ου νησιού μας σε όλη ην Ελληνική Επικράεια και ειδικόερα σις μεγαλύερες πόλεις ης χώρας μας. Τη σημερινή κρίσιμη εποχή θα ήαν άοπο να απουσιάζουμε από ις παραπάνω εκθέσεις και να αφήσουμε ο πεδίο ελεύθερο σε αναγωνισικά νησιά, όπως η Σανορίνη, η Μύκονος, η Νάξος, η Σύρος, η Μήλος κ.α. Η Ελληνική αγορά θα πρέπει να δεχεί επίσης μηνύμαα ης Πάρου μέσω ραδιοφωνικών, ηλεοπικών και ένυπων μέσων. Ακόμη, η ουρισική επιροπή θα πρέπει να κααθέσει προάσεις για ην εικόνα και α προβλήμαα που παρουσιάζουμε ως ουρισικός προορισμός (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εμπορικό λιμάνι ποιόηα παρεχόμενων υπηρεσιών, έλλειψη αεροδρομίου, ακοπλοϊκή σύνδεση με η Θεσ/νίκη, υψηλό κόσος εισιηρίων κλπ). *Πρόεδρος Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωμαίων Πάρου Ανιπάρου «Μανώ Μαυρογένους» Το θέμα ων γεωρήσεων έθηκε επιακικά σο νέο Περιφερειάρχη από ους οπικούς άρχονες Αναμένοναι κινήσεις Το θέμα ων γεωρήσεων ήαν ο πρώο που έθηκε από ους οπικούς άρχονες σον νέο Περιφερειάρχη Β. Μπρακουμάσο, καά η συνάνηση που είχαν μαζί ου, εδώ σο νησί και οι απανήσεις που πήραν, ήσαν κα αρχάς, θεικές. Ση συνάνηση ήσαν: ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, η Έπαρχος Γρηγορία Πρωολάη, ο Πρόεδρος ης ΔΕΥΑΠ Σ. Φραγκούλης, ανιδήμαρχοι και δημοικοί σύμβουλοι. Ο κ. Μπρακουμάσος δεσμεύηκε, όι ο θέμα ων γεωρήσεων σην Πάρο θα ον απασχολήσει άμεσα και εφόσον ελέγξει και με ους υπηρεσιακούς παράγονες όλες ις παραμέρους, δεν αποκλείεαι να επαναφέρει ην Κανονισική απόφαση, ώσε να έχει λόγο ο Δημοικό Συμβούλιο και κα επέκαση οι Παριανοί. Το θέμα πάνως αναλύθηκε από όλους ους παραβρισκόμενους ση συνάνηση, κααέθηκαν οι ενσάσεις και α ερωήμαα και αναμένοναι ώρα οι κινήσεις ου Περιφερειάρχη. Εν ω μεαξύ, με μία πολυσέλιδη επισολή απάνηση σε προηγούμενο δημοσίευμα ης ΦΠ για ις γεωρήσεις, ο αρμόδιος υπάλληλος κ. Νόκας εξηγεί καά η δική ου γνώμη, γιαί δίνοναι συνεχώς άδειες ανόρυξης γεωρήσεων σην Πάρο και σην Ανίπαρο. Απανήσεις, ις οποίες εκμηριώνει μεν, αλλά εύκολα μπορούν ν ανικρουσούν με επίσης εκμηριωμένα επιχειρήμαα. Η επισολή απάνηση ου κ. Νόκα, είναι λέξεις και είναι αδύναον να διαεθούν, ουλάχισον έσσερις σελίδες, για να δημοσιευθεί. Οποιοσδήποε όμως αναγνώσης ή εκπρόσωπος φορέα ενδιαφέρεαι, η επισολή είναι ση διάθεσή ου.

5 Σπίι Λογοεχνίας Λευκών Να αξιοποιηθεί ορθολογισικά για όλους... Η περαιέρω αξιοποίηση ου Σπιιού ης Λογοεχνίας σις Λεύκες, είναι αίημα ης πλειοψηφίας ου Τοπικού Συμβουλίου, αλλά και ης πλειοψηφίας ων Λευκιανών. Ένα ζήημα που συζηιόαν ανεπίσημα εδώ και πολύ καιρό, ώσπου σην κοπή ης πίας ων Λευκιανών, ο ζήημα, ανορθόδοξα μεν, έθηκε δε, από ο μέλος ου Τοπικού Συμβουλίου κ. Κυδωνιέα, προκαλώνας ην ενόχληση ου Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη. Ίσως, γιαί ο Δήμαρχος είχε ήδη πάρει ο μήνυμα, από ις έσω και χαμηλών όνων ανιδράσεις ων καοίκων, που εκιμούν όι ο κίριο θα πρέπει να λειουργήσει και για ους ίδιους και όχι μόνο για ους ανθρώπους ου πνεύμαος, που φιλοξενούναι καά διασήμαα. Γι αυό και έχει ξεκινήσει η διερεύνηση αξιοποίησης ου κιρίου, ώσε να υπάρχουν και έσοδα, αλλά να ο «χαίροναι» και οι Παριανοί. Το Σπίι ης Λογοεχνίας σοιχίζει σο Δήμο ο χρόνο, ,71 ευρώ. Δηλαδή, ευρώ αμοιβή προσωπικού εργοδοικές εισφορές (μία υπάλληλος που εργάζεαι 7 ημέρες ην εβδομάδα), ένυπα γραφική ύλη 200 ευρώ, υλικά μέσης ανάλωσης ευρώ, παροχή υπηρεσιών και λειουργικά έξοδα δράσης ,71 ευρώ. Είναι πολλά α λεφά, για να δαπανώναι μόνο και μόνο για να φιλοξενούναι συγγραφείς και άνθρωποι ου πνεύμαος γενικόερα, ους οποίους δεν ανιλαμβάνεαι κανείς, ενώ οι Παριανοί βλέπουν ο κίριο μόνο απ έξω Σε όσους απευθυνθήκαμε και μιλήσαμε για ο Σπίι ης Λογοεχνίας, όλοι είναι υπέρ ης λειουργίας ου, όπως λειουργεί σήμερα, διαυπώνουν όμως και ις ενσάσεις ους Θέλουν ο κάι επιπλέον, που να καλύπει και ους νόπιους. Πρώος πρώος ο Δήμαρχος. Εκιμά όι η φιλοξενία ανθρώπων ου πνεύμαος, Ελλήνων και ξένων, είναι η καλύερη διαφήμιση για ην Πάρο και ειδικόερα για ις Λεύκες. Όμως μας λέει, επειδή είδαμε όι η προγραμμαική σύμβαση με ο ΕΚΕΜΕΛ (λήγει ο 2014), δεν μας δεσμεύει σο να ο αξιοποιήσουμε περαιέρω, διερευνούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώες να λειουργήσουν μια καφεέρια ή οιδήποε άλλο «δένει» με ο χώρο, που θα βελιώνει και θα δίνει μια άλλη προοπική και «ζωή» σο χωριό. «Το Σπίι ης Λογοεχνίας είναι ένα εγχείρημα, ο οποίο κα αρχάς είναι θεικό», δηλώνει ση ΦΠ, ο επικεφαλής ης μειοψηφίας Λ. Κονός και προσθέει: «Το να χρησιμοποιείαι για εκπαιδευικούς σκοπούς, ανώερου ή ανώαου επιπέδου, είναι θεικό, γιαί αυό αναβαθμίζει, όχι μόνο ις Λεύκες, αλλά και ην Πάρο και ην Ελλάδα γενικόερα. Απ όι όμως φαίνεαι, δεν έχει πεύχει ο σκοπό ου, αλλά και αν ενδεχομένως ον έχει πεύχει, δεν έχουν κααφέρει να μας πείσουν γι αυό, αυοί που έχουν ην ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν, οι υπεύθυνοι, να υπερασπισούν ο δρόμο που έχει πάρει αυή η υπόθεση και αν χρειασεί, να καθίσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε ο ι θα γίνει σο μέλλον και με ποιο ρόπο θα γίνει». Έπιπλο - Φωισικό - Διακόσµηση Επωφεληθείε από ις εκπώσεις µας! ΑΠΟ 20% ΕΩΣ 50% 1ο καάσηµα Πλαεία Νάουσας 2ο καάσηµα Περιφερειακός Νάουσας ηλ.: Το κίριο θέλει συνήρηση Η ΦΠ επικοινώνησε και με ον κ. Κυδωνιέα, Τοπικό Σύμβουλο Λευκών, που έθεσε ο θέμα. Όπως λέει, ο κίριο πρέπει άμεσα να συνηρηθεί, γιαί και «μόνο φιλοξενία που προσφέρουμε σε έναν έοιο χώρο, προσβάλουμε ους φιλοξενούμενους. Τα υδραυλικά είναι πεπαλαιωμένα και παρουσιάζουν προβλήμαα συνέχεια. Είναι ο μοναδικό περιουσιακό σοιχείο που έχει ο Δήμος και χρειάζεαι ανακαίνιση. Ο κ. Κυδωνιεύς, δηλώνει όι θα θέσει ο θέμα σο Δημοικό Συμβούλιο και θα ζηήσει να ου απανήσουν σχεικά με ο ποιος ευθύνεαι για η συνήρησή ου, ι προβλέπει η σύμβαση με ο ΕΚΕΜΕΛ και αν πραγμαικά ο σκοπός για ον οποίο έχει εκχωρηθεί σο ΕΚΕΜΕΛ έχει επιευχθεί. Όπως λέει, οι άνθρωποι που φιλοξενούναι είναι πράγμαι συγγραφείς και άνθρωποι ου πνεύμαος και καλώς φιλοξενούναι. Αν όμως, μπορεί παράλληλα να λειουργήσει ως ξενώνας και να φιλοξενούναι Παριανοί που δεν διαμένουν εδώ και δεν έχουν ιδιοκησία σο νησί, ας διαεθούν γι αυούς 2-3 δωμάια Ιούλιο και Αύγουσο. Ο Δήμος, προσθέει, επειδή είναι πολλά α χρήμαα, ίσως δεν έχει η δυναόηα να ο ανακαινίσει. Μπορούμε όμως, να προσπαθήσουμε να ενάξουμε ο έργο σε κάποιο αναπυξιακό πρόγραμμα. Το Σπίι ης Λογοεχνίας, πρέπει να λειουργήσει έσι, ώσε να ικανοποιείαι και ο αρχικός σκοπός ης ίδρυσης, αλλά και οι Παριανοί. Παραδοσιακό Καφενείο Σε εκκρεμόηα είναι ένα ακόμη ζήημα σις Λεύκες, που αφορά σο Παραδοσιακό Καφενείο. Για ο θέμα αυό, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης μας λέει, πως «ως Δημοικό Συμβούλιο σκεφόμασε να έρθουμε σε επαφή με ον ιδιοκήη και να ου προείνουμε να ο αγοράσουμε και ασφαλώς να ο αξιοποιήσουμε. Εάν δεν δεχεί, θα βρούμε κάποια άλλη λύση». ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΚΗΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ Ξύλινα ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ & ΚΟΥΖΙΝΕΣ -20% ΕΠΙΠΛΑ -50% *Οι προσφορές ισχύουν έως 20/03 Με αγορές άνω ων 8.000, ΔΩΡΟ 4ήµερο αξίδι για 2 άοµα σε ΠΡΑΓΑ, ή ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ! 4ο χλµ. Παροικίας - Αλυκής, ηλ.: , fax: 24552

6 6 Η έκοψε πία Η RE/MAX ALL STAR, καλωσορίζονας ο 2010, έκοψε ην πία σα γραφεία ης, παρουσία όλων ων συνεργαών ης εαιρείας. Με ην ευκαιρία ης εκδήλωσης, ο κ. Δημήρης Μέξης, ιδιοκήης ου γραφείου, ανακοίνωσε όι η RE/ MAX Πάρου / Ανιπάρου ανεδείχθη ο 8ο καλύερο γραφείο RE/MAX σην Ελλάδα (επί συνόλου 73 γραφείων) και 1ο γραφείο μεαξύ αυών ης επαρχίας για ο Διαηρείαι έσι η παράδοση ης RE/MAX Πάρου που ην θέλει από ιδρύσεώς ης (2005) να αναδει- κνύεαι ση λίσα ων TOP δέκα γραφείων Πανελλαδικώς κάθε χρόνο. Επιπροσθέως, ο κ. Μέξης ανακοίνωσε όι ο συνεργάης ου γραφείου Νίκος Μιχαλακόπουλος βραβεύηκε, καακώνας η θέση ου 3ου καλύερου συνεργάη ης RE/MAX Πανελλαδικώς για ο 2009 (επί συνόλου 500 συνεργαών). Πολιισμός Εκδήλωση ου καηχηικού σχολείου Εκαοναπυλιανής Μέσα σε μια ζεσή και οικογενειακή αμόσφαιρα πραγμαοποιήθηκε ην Κυριακή 31 Ιανουαρίου, ο απόγευμα, σην αίθουσα εκδηλώσεων ου Οίκου Ευγηρίας Ποιμανικής Μερίμνης «Παναγία Εκαοναπυλιανή», η γιορή ου Καηχηικού Σχολείου ου Ιερού Προσκυνήμαος. Τα παιδιά όλων ων μημάων, με αφορμή ην εορή ων Τριών Ιεραρχών, προσέφεραν σους διαβιούνες γέρονες ου Γηροκομείου και ους γονείς ους, που είχαν καακλύσει ην αίθουσα, ον ασείρευο πλούο ης γνώσης ης ζωής και ου έργου ων «ριών φωσήρων» ης Καππαδοκίας. Η δρασηριόηά ους πολύπλευρη και η συγγραφική ους κληρονομιά όσο πλούσια, που αναδείχηκαν «γίγανες» ου πνεύμαος. Σο πλευρό ους, με ισχυρή και συνάμα ευεργεική επιρροή, οι άγιες μηέρες ους. Την όμορφη γιορή πλαισίωσαν η Βυζανινή Χορωδία ου κ. Εμμανουήλ Χανιώη και η Παιδική Χορωδία ης κ. Μαρουλίας Κονού. Οι ήχοι ης βυζανινής Μουσικής, αλλά και οι παιδικές φωνές αγαλλίασαν και εύφραναν ις ψυχές όλων. Ο Σεβασμιώαος Ποιμενάρχης κ. Καλλίνικος με ον κααληκήριο χαιρεισμό ου ολοκλήρωσε ην όμορφη αυή γιορή. Αναμφισβήηο συμπέρασμα ης εκδήλωσης, σύμφωνα με ο Ιερό Προσκύνημα, είναι όι ο Καηχηικό Σχολείο σις μέρες μας λειουργεί συμπληρωμαικά σην αναροφή ων νέων μας, προσφέρει γνώσεις, βιώμαα ασφάλειας, αγάπης και εμπισοσύνης. Είναι ελπιδοφόρο που αριθμεί όσους μαθηές! Από ην κοπή ης πίας ου Συλλόγου Φίλων ου Παναθηναϊκού ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Εξωραϊσικός Σύλλογος Μώλου Μαρμάρων Πάρου «Ο Άγιος Νικόλαος» Αξιόιμε κ. Διευθυνά, ση σήλη «Η φωνή ων αναγνωσών» ου φύλλου Νο 93/ ης εφημερίδας «Φωνή ης Πάρου», δημοσιεύθηκε επισολή ου κ. Σ. Σέλλα με ίλο «Αποχεευικό Μώλου & Εξωραϊσικός Σύλλογος». Σε απάνηση ης εν λόγω συκοφανικής επισολής επιθυμούμε να παραηρήσουμε α ακόλουθα: 1. Ο κ. Σ. Σέλλας, ο οποίος επιχειρεί ανεπιυχώς να εμφανίσει ον εαυόν ου ως προσάη ου περιβάλλονος, ηρεί σιγήν ιχθύος όσον αφορά ην εκ μέρους ου αλλοίωση ου φυσικού περιβάλλονος, εναποθέονας, ον Ιούνιο ου 2008, μεγάλη ποσόηα μπάζων σε ακάλυπη ιδιοκησία ου, που βρίσκεαι σε απόσαση περίπου 40 μέρων από ην ακογραμμή ης παραλίας ου Μώλου. Πρέπει να ονίσουμε όι ο ίδιο άομο προέβη σις συγκεκριμένες πράξεις αυθαίρεα, παρόλο που αναμφιβόλως γνώριζε όι η περιοχή ου Μώλου ανήκει σο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκυο «NATURA 2000». Μεά ις παράνομες αυές ενέργειες ου επισολογράφου, παρενέβη αμέσως η «WWF Ελλάς» όσο σο Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου όσο και σο Δήμο Πάρου. Διαπισώνονας η βάναυση κακοποίηση ου περιβάλλονος και σε επίρρωση ων προσπαθειών ης «WWF Ελλάς», ο Σύλλογός μας, από κοινού με ην Ελληνική Εαιρεία Περιβάλλονος και Πολιισμού, καθώς και ον Περιβαλλονικό-Πολιισικό Σύλλογο «Οι φίλοι ου Δρυού», καήγγειλε ο γεγονός σις αρμόδιες Αρχές. Το Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου επέβαλε αμέσως σον παραβάη κ. Σ. Σέλλα α αναλογούνα πρόσιμα, ενώ αυόχρονα, ση σοβαρή αυή υπόθεση παρενέβησαν, λόγω αρμοδιόηας, η Διεύθυνση Περιβάλλονος ης Περιφέρειας Νοίου Αιγαίου καθώς και η Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλονος ης Νομαρχίας Κυκλάδων. Όλα α σχεικά έγγραφα που αποδεικνύουν ις προαναφερόμενες καασροφικές για ο περιβάλλον ενέργειες ου κ. Σ. Σέλλα, βρίσκοναι ση διάθεση ης έγκριης εφημερίδας σας. 2. Λαμβάνονας υπόψη α ανωέρω, καανοούμε ην προσωπική εμπάθεια ου συνάκη και ανιπαρερχόμεθα προς ο παρόν ις απαξιωικές και προσβληικές επισημάνσεις ου όσον αφορά ον Πρόεδρο και α μέλη ου Συλλόγου μας, επιφυλασσόμενοι βεβαίως κάθε νομίμου δικαιώμαός μας. Κρίνουμε ωσόσο σκόπιμο, να πληροφορήσουμε ον όψιμο αυόκληο θεμαοφύλακα ων περιβαλλονικών αξιών όι: (α) Ο Εξωραϊσικός Σύλλογος ουδέποε διαδραμάισε ση μακρόχρονη ισορία ου θεσμικό ρόλο, όπως ανακριβώς ισχυρίζεαι ο συνάκης ης επισολής, δεδομένου όι ούο δεν προβλέπεαι ούε σε νόμο αλλά ούε και σο καασαικό ου. (β) Με ενέργειες ου Συλλόγου μας έχουν αποφευχθεί σο παρελθόν αρκεές απόπειρες καασροφής ου μοναδικού φυσικού περιβάλλονος ης περιοχής μας. Αναφέρουμε ενδεικικά ις παλαιόερες προθέσεις καασκευής σο Μώλο σκουπιδόοπου, εμπορικού λιμανιού κ.λπ. Με ον ρόπο αυό, ο Σύλλογος αποδεικνύει συνεχώς ην περιβαλλονική ου ευαισθησία σην πράξη και όχι με λόγια. (γ) Όσον αφορά η νομιμόηα ων διοικηικών πράξεων ου Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου, σις οποίες αναφέρεαι ο επισολογράφος και οι οποίες εκδόθηκαν μεά ην παραπομπή σην ποινική δικαιοσύνη εσσάρων υπαλλήλων ης Πολεοδομίας Νάξου, αρμόδια να κρίνουν είναι μόνο α διοικηικά δικασήρια και όχι φυσικά ο κ. Σ. Σέλλας. (δ) Τέλος, ο κ. Σ. Σέλλας μας καηγορεί ανερυθρίασα όι ανιδρούμε σο έργο ης σύνδεσης ου οικισμού μας με ο κενρικό δίκυο διάθεσης υγρών αποβλήων, επειδή α μέλη ου Συλλόγου «δεν θέλουν να πληρώνουν α έλη αποχέευσης» (!). Επισημαίνουμε, όι ο εν λόγω άομο παραποιεί για ους δικούς ου λόγους ην πραγμαικόηα, αφού είναι γνωσό ση Δ.Ε.Υ.Α.Π. όι α μέλη μας ενέκριναν ομόφωνα, καά η γενική ους συνέλευση, ην περσινή δημόσια πρόαση ου προέδρου ης Δημοικής Επιχείρησης κ. Σ. Φραγκούλη για η σύνδεση ης περιοχής με ο κενρικό αποχεευικό δίκυο. Εκείνο ο οποίο πράγμαι επισημάναμε ση Δ.Ε.Υ.Α.Π., είναι μόνο η πισή εφαρμογή ων διαάξεων που αφορούν ην περιβαλλονική αδειοδόηση ου προγραμμαιζόμενου έργου. Ο πρόεδρος ου Δ.Σ. Ιωάννης Κληρονόμος

7 Πολιισμός Από ην κοπή ης πίας ων ερασιεχνών αλιέων 7 Κοπή πίας για ον Πολιισικό Σύλλογο Αγκαιριάς Ο Εμποροεπαγγελμαικός Σύλλογος Πάρου Ανιπάρου πραγμαοποιεί Αποκριάικο Χορό ο Σάββαο 13/02/2010 σην αβέρνα ου «Σκανδάλη» σην Αλυκή. Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας σας προσκαλεί ην Κυριακή ο μεσημέρι 07/02/2010 σον αποκριάικο χορό ου σην αβέρνα 5Φ(Μεσάδα). Θα μας διασκεδάσει η υπέροχη Μουσική Ομάδα DELAPARO και ο χορευικό μας. Τιμή εισόδου 7 ευρώ. Σας περιμένουμε για ξεφάνωμα και πολύ κέφι. Η Τοπική Επιροπή ης Νέας Δημοκραίας Πάρου Ανιπάρου και ο Πρόεδρός ης, προσκαλούν μέλη και φίλους σην κοπή ης πίας ην Κυριακή 7 Φεβρουαρίου σο κένρο «Δελφίνι» σις 11 ο πρωί. Με ην άμπωη ήρθαν ξανά σην επιφάνεια α ανθρώπινα οσά Το «μυσήριο» σον Άϊ Γιάννη Δέη Aνακαλύψε ο pilates µε α αυθενικά µηχανήµαα! "Σε 10 συνεδρίες νιώθεις η διαφορά, σε 20 συνεδρίες βλέπεις η διαφορά και σε 30 συνεδρίες έχεις ένα νέο σώµα!" Joseph H. Pilates Με λαμπρόηα και καάνυξη γιοράσηκε σο Γηροκομείο η ανάμνηση ης κοίμησης ου Αγίου Αρσενίου ου εν Πάρω. Τη Δευέρα 1 Φεβρουαρίου, με η συμμεοχή εθελονών και φίλων ης Μονάδας, ελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειουργία από ον αιδεσιμολογιώαο πρωοπρεσβύερο π. Συλιανό Μπιζά. Μεά ο πέρας ης Θείας Λειουργίας, ο π. Συλιανός, σο σαλόνι ης Μονάδας, έλεσε ην ακολουθία ου Αγιασμού. Ευχαρισήριο Αισθανόμασε ην ανάγκη να ευχαρισήσουμε δημόσια ο προσωπικό ου Κένρου Υγείας Πάρου και ιδιαίερα ην ιαρό κ. J. Dam-Χαραλάμπους, καθώς και ους αξιωμαικούς και ο πλήρωμα ου πλοίου ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ, για ην άοκνη φρονίδα και ανθρωπιά που υπέδειξαν ση μηέρα και γιαγιά μας Κασανιά Μαργαρία, καά η διάρκεια ης νοσηλείας και μεαφοράς ης ση Σύρο σις 25/01/2010. Οικογένεια Κων/νου και Χρυσούλας Παπαδάκη Πριν από περίπου έξι χρόνια, σην παραλία ου Άη Γιάννη Δέη ση Νάουσα και αφού είχαν «ραβηχεί» α νερά, είχαν εμφανισεί μέσα ση θάλασσα, ένας ανθρώπινος σκελεός και ένα κρανίο. Το φαινόμενο ης άμπωης σημειώθηκε ξανά πριν από λίγες ημέρες και α οσά βγήκαν και πάλι σην επιφάνεια. Σύμφωνα με ον κ. Κώσα Κασαπίδη, σάλθηκε δείγμα σο Δημόκριο για εξέαση, αλλά ουδέποε υπήρξε απάνηση. Ο ίδιος, ο οποίος είναι και αρχαιολόγος, εκιμά όι δεν μπορούμε να κάνουμε αναφορά για ευρήμαα από ην αρχαιόηα. Εφόσον όμως δεν υπήρξε απάνηση, παραμένει άγνωση η αυόηά ους. Ο κ. Κασαπίδης, αποκλείει πάνως ο ενδεχόμενο, να είναι οσά Ρώσων σραιωών, από ην περίοδο που είχαν ην κυριαρχία ων Κυκλάδων (1797), γιαί όπως λέει, ο νοσοκομείο ους ήαν λίγο πριν από ο καρνάγιο. Ανίθεα, ο αρχαιολόγος κ. Κουράγιος δεν αποκλείει αυό ο ενδεχόμενο. Επιβεβαιώνει, όι πράγμαι οι Ρώσοι είχαν μεαξύ ου ξενοδοχείου, που είναι σην περιοχή και ου καρνάγιου, λοιμοκαθαρήριο και σημειώνει, όι καά ις εργασίες για ην ανέγερση ου ξενοδοχείου είχαν βρεθεί οσά, αλλά και κουμπιά από σολές Ρώσων σραιωών. Δεν βρέθηκαν όμως αγγεία ή κερίσμαα που συνόδευαν ους νεκρούς καά ην αρχαιόηα και άρα εκιμά όι α ευρήμαα πιθανόαα δεν ανάγοναι σε αρχαϊκή περίοδο. Με α δεδομένα αυά, ουδείς μπορεί να εξάγει συμπεράσμαα, αν πρόκειαι για οσά ή όχι, Ρώσων σραιωών. Υπάρχει όμως ένα ζήημα. Οι Ρώσοι που είχαν επισκεφθεί ην Πάρο πέρσι ην άνοιξη και ο καλοκαίρι, ρώησαν επανειλημμένως εάν γνώριζε κανείς που υπάρχει ρωσικό νεκροαφείο και έδειξαν ιδιαίερο ενδιαφέρον γι αυό. Είναι ανάγκη, ώρα που ξαναεμφανίσηκαν α οσά, αφενός μεν να περισυλλεγούν και αφεέρου να ολοκληρωθεί η έρευνα, για η χρονολογική αυοποίηση ων ευρημάων. Οίκος Ευγηρίας Ποιμανικής Μερίμνης «Παναγία Εκαοναπυλιανή» Νάουσα, Πάρος ηλ./fax:

8 8 Αγγελίες ευκαιρίας. Τηλ.: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πυχιούχος ΕΚΒ Ζυρίχης / Κολωνίας Μέλος Γερµανικού Συλλόγου Ψυχ/ων IFB Ελβεία / NGH ΗΠΑ ιαχείριση συναισθηµάων & κρίσεων Ειδίκευση σην πρόληψη & ανιµεώπιση ου παιδικού ραύµαος ΠΑΡΟΣ ΑΘΗΝΑ / ηλ.: ενέργεια από ον ήλιο ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΡΙΚΥΚΛΟ, PIAGGIO ΑΡ 50cc μονέλο 2007 πωλείαι. Τηλ.: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (MERCEDES 404), υπ αριθ. κυκλοφορίας ΕΜΖ 4118, πωλείαι μαζί με ις αναλογούσες σε αυό μεοχές ης Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ σε ποσοσό 50% ή 100%. Αναλλάσσεαι και με ακίνηο. Τηλ.: ΞΥΛΙΝΑ ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΑ, κάσα - ζαμιλίκια με διπλά ζάμια έοιμα για βάψιμο. πωλούναι. Τηλ.: ΜΑΛΤΕΖ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ, πωλούναι, 2 μηνών, καθαρόαιμα από γονείς εξωερικού. Τιμή προσιή. Τηλ.: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ελλανίκου 20, Αθήνα , photovoltaic.gr Ανιπρόσωπος, Πάρου - Ανιπάρου Φωοβολαϊκά & αιολικά συσήμαα Σαμάης & Γιάννης Βιζηλαίος Μάρπησσα, ηλ.: , ΠΩΛΕΙΤΑΙ Καοικία 80μ2 με 2 υ/δ, ενδοδαπέδια θέρμανση, όλες ις ηλεκρ.συσκευές 1 σρέμμα δικιά ου γη, 50μ. από ην παραλία ου δελφινιού σην Παροικία. Ιδανική για μόνιμη καοικία. Αφοί Ιωακειμίδη ΑΕΕ ηλ AIR CONDITION FUJITSU R-410A BTU (κασέα οροφής), πωλείαι σχεδόν αμεαχείρισο. Τιμή: Τηλ.: ΔΥΟ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ (χωρίς πλάη) πωλούναι, απεσαρία καπιονέ μαύρη 1,80 χ 0,50 χ 0,45 εκ. ύψος. Καάλληλοι για καάσημα, γραφείο ή ιαρείο. Τιμή: 450 για ους δύο και 250 για ον ένα. Τηλ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΠΙ HONDA INOVA 5 cc, πωλείαι, 8.500χλμ, 3ος 06, σέρβις Ιούνιος 09, καινούργια λάσιχα & 2 ρεζέρβα & κουκούλα. Τηλ.: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ HONDA HRV 1600cc, μονέλο 2005, full extra, 3πορο, πωλείαι σε καλή καάσαση. Τηλ.: SCOOTER SYM, πωλείαι μονέλο 2005, 200 cc σε ιμή Να µην ξεχάσω.. να επικοινωνήσω σο για ο ΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ! ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΛΥΚΗ, πέρινη βίλα 230.μ., άνεοι χώροι,4 υπνοδωμάια, 3 μπάνια, ανεξάρηος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, βεράνες, καλοριφέρ, air condition, ειδική καασκευή, κήπος 810.μ., πισίνα Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ » Απλή αγγελία ιδιωών (ως 15 λέξεις): 5,00» Απλή αγγελία μεσιών (ως 15 λέξεις): 3,00» Έγχρωμη αγγελία: 10,00» Αγγελία με φωο (ως 15 λέξεις): 15,00» Αγγελία πέραν ων 15 λέξεων: 0,25 / λέξη ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03.μ., περόκιση με ην ποιο ωραία θέα ου νησιού για απαιηικούς. Μεγάλες βεράνες, πέργολες, bbq, κήπος φυεμένος, γκαράζ, Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούναι 10 σρέμμαα με θέα προς η θάλασσα. Τηλ.: ΚΑΜΠΙ, οικία 65.μ., με κήμα μ., βεράνες, καλοριφέρ, αράσα, θέα, πέρινη μάνρα Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. livadas.de Τηλ ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλούναι διαμερίσμαα καινούργια 85.μ., 80.μ., 76.μ. και 60.μ. Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50.μ. Καασκευασική Εαιρία Ανιπαριώης. Τηλ.: , ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πωλείαι διαμέρισμα 33.μ. ισόγειο. Τηλ.: , ΠΑΡΟΣ, μονοκαοικία 65μ με 100μ υπόγειο σε οικόπεδο 4.000μ, χίζει ακόμη 155μ, θέα θάλασσα, ιμή ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ www. Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-53 ΠΑΡΟΣ, ανεξάρηη μονοκαοικία 3 επιπέδων 160μ παραδοσιακού ύφους, 3 υ/δ, ξενώνας, 400μ από παραλία & σε ήσυχη περιοχή, οικόπεδο 5 800μ με αμπέλι, δένρα & κήπο με φυά, δυναόηα πισίνας, πολύ καλή θέα ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ www. Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, αγροεμάχιο 6.350μ σε ήσυχο σημείο, ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεαι μεζονέα με σαλόνι - κουζίνα, 4 υπνοδωμάια και κενρική θέρμανση για όλο ο χρόνο. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούργια περόχιση οικία 89.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, πέργολες Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΚΑΜΠΙ, οικία 70.μ. περόχιση, με κήμα μ., βεράνες, καλοριφέρ, αράσα, θέα, πέρινη μάνρα Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείαι, εν ενεργεία, πλήρως εξοπλισμένο, σην παραλία ης Παροικίας. Τηλ.: ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), ενοικιάζεαι μεζονέα 110m2. Τηλ.: ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεαι ριάρι με 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Τηλ.: ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κήμα (15 λεπά από Παροικιά) μ. με καοικιά, αποθήκες και παλαιό μύλο (ημιελή). 220 ελιές και πολλά οπωροφόρα. Ηλεκροδοείαι με φωοβολαϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή Τηλ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (δεξιά μεριά), πωλείαι χωράφι 6 σρέμμαα, οικοδομήσιμο, δασικό (με πισοποίηση δασαρχείου). Σην εξαιρεική Τιμή ων Τηλ.: , Απλή αγγελία ιδιωών ως 15 λέξεις ΔΩΡΕΑΝ οι 2 πρώες δημοσιεύσεις. ΈΛΗΤΑΣ, οικία 117.μ. 2 μεγάλες κρεβαοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια, ζακούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βεράνες με πέργολες, ανεμπόδιση θέα ου λιμανιού και ηλιοβασιλέμαος Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. Τηλ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πωλείαι κήμα ενός ορίων οικισμού, με θέα και σε καλή ιμή. Tηλ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ κονά σε 2 παραλίες, θέα θάλασσα ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ Κωδικός: ΠΠ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια περόχιση οικία 45.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βεράνες, πέργολες, καλοριφέρ, κήπος Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟΜΟ), πωλείαι οικόπεδο ενός σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, νερό, φως, πολλά φρουόδενρα και παλιά καοικία 35m2. Tηλ.: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζοναι καασήμαα, γραφεία και 1 αποθήκη 160.μ. με ιδιωικό παρκινγκ. Τηλ.: , ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδοναι σε ενήλικες και παιδιά. Προεοιμασία Celi 1-5 Diploma, κραικό πισοποιηικό. Τηλ.: ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΤΟΠΙΟΣ, αναλαμβάνει σκαψίμαα, κλαδέμαα και γενικά περιποίηση κήπων. Τηλ.: ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, αναλαμβάνει φύλαξη βρεφώνπαιδιών (15εής πείρα) Τηλ.: , ΚΥΡΙΑ από ην Βουλγαρία (με χαριά) ζηεί εργασία για καθαρισμούς σπιιών, σιδέρωμα κλπ. Τηλ.: ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, μόνιμος κάοικος Πάρου με συσάσεις, αναλαμβάνει παιδιά και ηλικιωμένους σε όλη ην Πάρο. Τηλ.: ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85.μ. περόχιση, με θέα ην Ανίπαρο, 2 κρεβαοκάμαρες, σαλόνι, σκεπασή βεράνα, καλοριφέρ, μεγάλες βεράνες με πέργολες, κήπος περιφραγμένος Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. Τηλ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΗ, με λίγα Ελληνικά μόνιμος κάοικος Πάρου με συσάσεις, αναλαμβάνει καθαρισμούς σπιιών, σίδερο και βοήθεια ηλικιωμένων σε όλη ην Πάρο. Τηλ.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ με ην επωνυμία «Αλυγαριές», σο κένρο ης Παροικίας (λιμάνι), πωλείαι εν ενεργεία σε συμφέρουσα ιμή. Τηλ.: Κος Νίκος. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ DELIVERY ζηείαι για ο σουβλαζίδικο «Κομφούζιο» ση Νάουσα. Τηλ.: , ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΣΠΙΤΙ, ζηείαι επιπλωμένο για σεζόν με 2 υπνοδωμάια και 2 μπάνια. Τηλ.: Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ HOMESTORES", ειδών οικιακού εξοπλισμού, ζηά υπεύθυνο και συνυπεύθυνο για ο καάσημα ης Πάρου. Απαραίηα προσόνα: Προϋπηρεσία σο χώρο 2 έη ουλάχισον, γνώσεις χειρισμού Η/Υ, γνώση Αγγλικών, ως 40 εών (αφορά ον υπεύθυνο καασήμαος). Η εαιρία προσφέρει: Άρισο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας, ελκυσικό πακέο αποδοχών, δυναόηες εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σείλουν βιογραφικό με σην διεύθυνση: andreadis.com ή με fax σο ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΝΑΟΥΣΑ, πωλείαι μεζονέα καινούργια 95.μ. ενός οικισμού σε προνομιούχα θέση, θέα ση θάλασσα και όχι ηχορύπανση, 2 δωμάια, 2 μπάνια, σαλοκουζίνα, ζάκι, κλιμαισμός, κενρική θέρμανση και γκαράζ. Τηλ.: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΑΔΟΣ, κονά ση ΔΕΥΑΠ, ενοικιάζεαι δυάρι καινούργιο, 50.μ. αυόνομη θέρμανση, με θέα ο λιμάνι ης Παροικίας. Τηλ.: , ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεαι επιπλωμένο μαγαζί 50.μ. Τηλ.: , ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, σε κενρικό σημείο, ενοικιάζεαι καάσημα 70m2. Καάλληλο για καφέ - εσιαόριο. Τηλ.: Κος Βασίλης. Η νηπιαγωγός, οι γονείς και α παιδιά ου Νηπιαγωγείου Λευκών, θα ήθελαν να ευχαρισήσουν ον Σύλλογο "ΥΡΙΑ", καθώς προσέφερε α χρισουγεννιάικα δώρα ους, χαρίζονάς ους μεγάλη χαρά. Ιδιαίερα ευχαρισούμε ην πρόεδρο ου Συλλόγου, κυρία Βούλα Κρηικού, η οποία σην χρισουγεννιάικη γιορούλα μας, με μεγάλη προθυμία και επιυχία, νύθηκε Αη Βασίλης και μοίρασε α δώρα! Καλή Χρονιά!

9 9 22 Επί ποδός οι Ανιπαριώες για ο σχέδιο «Καλλικράης» Κώσας Γρίσπος «Θέλουμε αυόνομο Δήμο» Καά ου ενδεχόμενου συνένωσης Πάρου Ανιπάρου με ο σχέδιο «Καλλικράης, είναι σην πλειοψηφία ους φορείς και κάοικοι ου μικρού νησιού. Την ανίθεσή ους ην εξέφρασαν ην περασμένη Τεάρη σε συγκένρωση που συγκάλεσε μία άυπη συνονισική επιροπή, σην οποία προσήλθαν περίπου 200 άομα. Όσοι οποθεήθηκαν, δήλωσαν ην επιθυμία ους, ο νησί να παραμείνει αυόνομος ΟΤΑ και μάλισα να εξελιχεί σε δήμο. Οι ομιληές από όλο ο πολιικό φάσμα ανέλυσαν ις επιπώσεις που θα έχει μια ενδεχόμενη συνένωση σην Τοπική Αυοδιοίκηση ης Ανιπάρου και κάλεσαν ην Κυβέρνηση να σεβασεί ις απόψεις ου Κοινοικού Συμβουλίου, ης ΤΕΔΚ και ου ΙΤΑ διαηρώνας ον ΟΤΑ. Η άυπη επιροπή που αποελείαι από ους: Γιάννη Τριανάφυλλο, Κώσα Φαρούπο, Τάσος Φαρούπο, Νίκο Μαριάνο, Κώσα Τριανάφυλλο, Σωήρη Σκούρη, Γιάννη Λεβενάκη, Αρέμη Τριανάφυλλο και Κώσα Γρίσπο, συνεχίζει ο μάζεμα υπογραφών ις οποίες θα σείλει μαζί με επισολή σον υπουργό Εσωερικών Γ. Ραγκούση, από ον οποίο ζηούν να ους συνανήσει και να μιλήσει μαζί ους. Σην επισολή ους προς ον υπουργό, οι Ανιπαριώες ζηούν να λάβει υπόψη ου ον γεωγραφικό παράγονα, που είναι καθορισικός, ις διαφορεικές ανάγκες και προεραιόηες ων δύο νησιών και ο γεγονός ης αναγωνισικόηας μεαξύ ων δύο νησιών και να διαηρήσει η Διοικηική αυονομία ης Ανιπάρου. Ζηούν εππίσης, η μεαροπή ης Κοινόηας σε Δήμο, για να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι απαραίηες υποδομές, που θα εξυπηρεήσουν ικανοποιηικά α οπικά συμφέρονα. Τα μέλη ης επιροπής θα συνανηθούν και με ο Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, σον οποίο θα θέσουν επίσης ους προβλημαισμούς ους. Παράλληλα, καλούν όλους ους βουλευές ου νομού, ον Δήμαρχο και ην έπαρχο, σε λαϊκή συνέλευση ην Κυριακή σην αίθουσα Καλουδά σις 7.30 μ.μ. Σην ανακοίνωσή ους, μεαξύ άλλων επισημαίνουν: «Νομίζουμε όι είναι πρέπον, σε όσο σοβαρές αποφάσεις, οι εκλεγμένοι ανιπρόσωποι ου λαού, ν ακούσουν και η γνώμη αυών που ους ίμησαν με ην ψήφο ους». για MENU; Μόνο σο ιµοκαάλογοι σουβέρ σουπλά Επειδή σηµασία έχει...πώς ο σερβίρεις! mexican food pizza SCOPA coffeeholic «Όχι» σην εεροδιοίκηση «Σο ενδεχόμενο ης συνένωσης, σύμφωνα με ο σχέδιο διαβούλευσης, η Ανίπαρος θα ΕΤΕΡΟΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ», αναφέρει σο σχολιασμό ου για ο σχέδιο «Καλλικράης», ο Κώσας Γρίσπος. Δημοσιεύουμε ις απόψεις ου, που απηχούν και ις απόψεις ης πλειοψηφίας ων Ανιπαριωών: «Σους νέους δήμους, εκλογικές περιφέρειες είναι οι πρώην Δήμοι και Κοινόηες που συνενώνοναι, καθώς και α δημοικά διαμερίσμαα σους δήμους που διαθέουν, οι δε έδρες καανέμοναι σε αναλογία με ον πληθυσμό ης κάθε επιμέρους εκλογικής περιφέρειας. Επομένως, σε ένα πιθανολογούμενο 25μελες δημοικό συμβούλιο ου Δήμου Πάρου-Ανιπάρου(κρίσιμο θέμα και ο όνομα), η Ανίπαρος θα έχει ρεις δημοικούς συμβούλους. Οι οπικοί Ανιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ου Δήμου που αυίζοναι με ους δήμους / κοινόηες, που συνενώνοναι σο πλαίσιο ης Νέας Αρχιεκονικής. Σους δήμους που συνενώνοναι υπάρχει ανάγκη για ον εκ ου σύνεγγυς συνονισμό ων υπηρεσιών σο πλαίσιο ων αποφάσεων ου δημάρχου. Οι οπικοί ανιδήμαρχοι επιλέγοναι μεαξύ ων συμβούλων που προέρχοναι από ους συνενωμένους δήμους - κοινόηες και ασκούν αρμοδιόηες που έχουν οπικό χαρακήρα. Οι οπικοί ανιδήμαρχοι αναλαμβάνουν κυρίως ο συνονισμό ων οπικών διοικηικών υπηρεσιών, ου οπικού ΚΑΠΗ, παιδικού σαθμού κλπ., ην υποσήριξη και ο συνονισμό ων οπικών συμβουλίων κ.ά.. Ο Ανιδήμαρχος για ην Ανίπαρο θα ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ από ο δήμαρχο. Συγκροούναι πεναμελή οπικά συμβούλια σε όλα α υπάρχονα οπικά διαμερίσμαα, με πληθυσμό ουλάχισον 1000 καοίκων. Πέρα από ην πείρα από ον Καποδίσρια, που διαπισώσαμε όι ο θεσμός ων οπικών συμβουλίων απέυχε, βλέπουμε όι οι αρμοδιόηές ους είναι σε επίπεδο αλλαγής λάμπας και επιδιόρθωσης βρύσης που είναι η συμμεοχή ους σα μικρά και μεσαία έργα ου νησιού! Επίσης, υπάρχει γεωγραφική ασυνέχεια λόγω ης θάλασσας. Πως θα ξεπερασεί η καχυποψία ου Ανιπαριώη για μεροληπική ανιμεώπιση; Πόσος χρόνος και χρήμα θα χρειάζοναι για να πηγαίνει ο Ανιπαριώης σην Παροικία; Δεν έχουν διαφορεικές ανάγκες ανάπυξης α δύο νησιά; Μειώνεαι ο δημοκραικός έλεγχος ου Δήμου και αυξάνεαι η αδιαφάνεια για ο δημόη ης Ανιπάρου; Πως είναι σίγουρο όι δεν θα χειροερέψει η πρόσβαση ων Ανιπαριωών σις υπηρεσίες ου Δήμου; Πως θα πεισεί ο Ανιπαριώης όι δεν θα υπάρξει μεροληψία για α έργα υπέρ ης Πάρου και ην προβολή ου ουρισικού προϊόνος; Δεν θα πρέπει ν αυξηθούν α δρομολόγια και να γίνει συνεχής η επικοινωνία μεαξύ ων δύο νησιών και να επιδοηθεί η γραμμή;

10 10 Νίκη ου ΑΟΠ με ον Μαρπησσαϊκό Αθληισμός προέβει σε διορθωικές κινήσεις και ρίσκαρε με ένα πιο επιθεικό σχήμα, αλλά και ο ΑΟΠ έγινε πιο επιθεικός. Έβρισκε πιο εύκολα διαδρόμους και εοιμαζόαν να σκοράρει, κάι που έγινε με ον «συνήθη ύποπο» Αρκουλή, που με ένα εκπληκικό σου έξω από ην περιοχή σο 53 εδωσε ο προβάδισμα σην ομάδα ου ΑΟΠ, για να έρθει ο Γκιόκα σο 62 με κονινό πλασέ να ελειώσει ουσιασικά ο παιχνίδι και να ου δώσει μια παρά πολύ σημανική νίκη για η συνέχεια ου πρωαθλήμαος. Η μάχη για ην καάληψη ης 2ης θέσης όπως φαίνεαι θα συνεχισεί μέχρι ην ελευαία αγωνισική, εκεί όπου ο ΑΟΠ θα φιλοξενήσει ην ομάδα ης Θύελλας και εκεί θα κριθούν όλα. Από ην άλλη, ο Μαρπησσαϊκός θα δώσει η δική ου μάχη με ον Ασέρα Τραγαίας για ην αποφυγή ου υποβιβασμού. Ευχόμασε ολόψυχα περασικά και καλή ανάρρωση σον ποδοσφαιρισή ου Μαρπησσαικού Γεμελιάρη που αποχώρισε με ασθενοφόρο από ο γήπεδο. Σύμφωνα με ις πρώες πληροφορίες έχει υποσεί ρήξη σο γόναο. Ισόπαλο με 1-1 ο μας ου Νηρέα με ον Ασέρα Με νίκη συνέχισε ις υποχρεώσεις ου σο πρωάθλημα η ομάδα ου ΑΟΠ, καθώς επιβλήθηκε χωρίς να συνανήσει ιδιαίερα προβλήμαα με 2-0 απένανι σον Μαρπησσαϊκό. Σο άλλο Παριανό παιχνίδι Νηρέας και Ασέρας Μαρμάρων ήρθαν ισόπαλοι με 1-1 και μοιρασήκαν βαθμούς, αλλά όχι ενυπώσεις ΑΟΠ Σε ένα ηλιόλουσο μεσημέρι(περίεργο για ην εποχή)σο δημοικό σάδιο ης Παροικίας αναμερηθήκαν δυο Παριανές ομάδες μας. Ο ΑΟΠ με ον Μαρπησσαϊκό, με σόχο και οι δυο η νίκη. Το πρώο ημίχρονο κύλησε ουσιασικά με μια φάση για ην ομάδα ου ΑΟΠ σην οποία είπε όχι ο πολύ καλός για ακόμα ένα παιχνίδι ερμαοφύλακας ου Μαρπησσαϊκού Βινζηλαίος, με αποέλεσμα να βάζει σε ανησυχία ην ομάδα ου ΑΟΠ και ους φιλάθλους ου (περίπου 150). Σο δεύερο ημίχρονο, ο προπονηής ου ΑΟΠ ΝΗΡΕΑΣ Το πρώο πράγμα που θα ερχόαν σο μυαλό ου καθενός αν παρακολουθούσε ον αγώνα ανάμεσα σον Νηρέα και σον Ασέρα Μαρμάρων, είναι ο ερώημα, πως είναι δυναόν αυή η ομάδα να μάχεαι για ην παραμονή ης σην καηγορία: Με έναν πολύ καλό προπονηή (Κένερ)και ρεις πολύ ποιοικούς παίκες, η ομάδα ου Ασέρα εύκολα θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα από α εισιήρια για α μπαράζ ανόδου, αλλά ο άυχο γεγονός με ην Αναγέννηση να ου παίρνει ο παιχνίδι σα χαριά, ου έκοψε η φορά. Σα αγωνισικό μέρος ώρα, αν λέγαμε όι ο Νηρέας πήρε ισοπαλία από ον Ασέρα και κοιώνας η βαθμολογία, θα νόμιζε κανείς, όι ασειευόμασε, δεν είναι έσι. Ο Ασέρας έπαιξε παρά πολύ καλά, με περίσσια ψυχικά αποθέμαα και φαινόαν σο γήπεδο όι ήθελε περισσόερο η νίκη και ο ελικό αποέλεσμα, αλλά μόνο πικρία έφερε σους παίκες και παράγονες ης ομάδας. Ο Μοσράος με άψογη εκέλεση φάουλ έδωσε ο προβάδισμα σην ομάδα ου Νηρέα σο 50, αλλά 7 λεπά αργόερα, ο καλύερος παίκης ου γηπέδου (Βιζηλέος), έφερε ο παιχνίδι σα ίσια και λίγο έλειψε να πάρει ο παιχνίδι μόνος ου 3 λεπά αργόερα, αλλά ο σου ου καέληξε σο δοκάρι. Ο Νηρέας, ας μην επαναλαμβανόμασε, περιμένει α μπαράζ και έχει καεβάσει αχύηα. Ανίθεα ο Ασέρας θα δώσει μεγάλη μάχη για ην παραμονή ου σην καηγορία. Ευχή όλων μας είναι, να α κααφέρουν οι ομάδες μας σους σόχους που έχουν βάλει. 2oς όμιλος Ομάδα Βαθμολ. Αγώνες Γκολ Πανναξιακός Θύελλα Καμαρίου Α.Ο.Πάρου Πανθηραϊκός Καρεράδος Ασέρας Τραγαίας 9-33 Μαρπησσαϊκός Α.Ο.Λάβα η Αγωνισική Πανθηραϊκός Καρεράδος 4-2 Α.Ο.Πάρου Μαρπησσαϊκός 2-0 Θύελλα Ασέρας Τραγαίας 2-0 Πανναξιακός Α.Ο.Λάβα 8-0 3oς όμιλος Ομάδα Βαθμολ. Αγώνες Γκολ Νηρέας Αναγέννηση Νάξου Α.Σ.Ιου Φιλώι Ασέρας Μαρμάρων Παμμηλιακός Κορωνίδα Αναγέννηση Νάξου Κορωνίδα 2-0 Νηρέας Ασέρας Μαρμάρων η Αγωνισική Νίκη εφηβικού σο μπάσκε Μεγάλη νίκη πέυχε ο εφηβικό μήμα ου Μαρπησσαικού μέσα ση Σύρο ενανίον ης Ερμούπολης με σκορ Τα παιδιά ου Καζακίδη με πολύ πάθος και ρομερή αγωνισικόηα έδωσαν ον καλύερο εαυό ους σο παρκέ, θέλονας να δείξουν όι η βαθμολογία είναι πλασμαική, μιας και όαν βρεθούν όλοι μαζί σα εκός έδρας παιχνίδια μπορούν να χυπήσουν οποιονδήποε ανίπαλο. Έσι από νωρίς έδειξαν ις διαθέσεις ους, αφού αν και ήαν πίσω σο σκορ σο ημίχρονο με 32-39, βρέθηκαν σην ρίη περίοδο να απανήσουν και να προηγηθούν 50-45(υπικά γηπεδούχος η ομάδα ης Μάρπησσας). Σο έαρο δεκάλεπο με ψυχραιμία καάφεραν να φέρουν ο παιχνίδι εκεί που ήθελαν με ελικό σκορ ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός: (Καζακίδης): Σκιαδάς Μ.,Γκράν Α. 5, Χερουβείμ Π. 4, Περόπουλος Φ. 6, Κοριάνος Ορ. 9, Πιαράς Ηλ., Σελιμαι Α. 8, Καπαρός Δ. 20, Περόπουλος Π. 14. Ο Ν.Ο.Π. ευχαρισεί ους χορηγούς ου» Τη ναυιλιακή εαιρεία BLUE STAR FERRIES» Την εαιρεία ΜAGIC MARINE» Τον κ. Μπίσια Κωνσανίνο» Την εαιρεία Μ. ΒΕΡΔΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - GOODY S» Την εαιρεία DSK FOILS

«Προσβλητική» και «απαξιωτική» ενέργεια

«Προσβλητική» και «απαξιωτική» ενέργεια Σκέψου ον πλανήη σου... ανακύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιική εφημερίδα Πάρου - Ανιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα σην ενηµέρωση Παρασκευή 1 Οκωβρίου 2010 Φύλλο 127 www.fonitisparou.gr Έος 65 ο Νέα Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ V. ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 1. Εισαγωγή Ση µέχρι ώρα συζήησή µας για ην µηχανική συµπεριφορά ων µεαλλικών υλικών, όπου εξεάσαµε ην ελασική και ην πλασική ους συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας.

Θεματική ενότητα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας. Εργασία 5 Θεμαική ενόηα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για ον έλεγχο ης ποιόηας. Άσκηση 1 (η άσκηση έχει λυθεί βάσει ων διευκρινίσεων που δόθηκαν από ον καθηγηή ) α) Το καάλληλο σαισικό εργαλείο που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ. τα «πώς ντας σε όλα μας ό πλούσιο φωτογρ. λίδα 3. όλης. Διαβάστε στη σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει τις ιδέες σας...

ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ. τα «πώς ντας σε όλα μας ό πλούσιο φωτογρ. λίδα 3. όλης. Διαβάστε στη σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει τις ιδέες σας... μ Κηπο ανία Π ΕΡ Ι Ο Δ Ι ΚΗ ΕΚ Δ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑ Ι ΤΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑ ΛΛΟ Ν Αγαπηοί φίλοι ου πράσινου, Όλοι μας διαπισώνουμε καθημερινά ο έλλειμμα που υπάρχει σε καθαρό νερό και αέρα, σο πράσινο, ση διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 Α) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-7326.003 Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2.482.788,49

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ALEXANDRA HOTEL Κτισμένο σε παραδοσιακό στυλ, ακριβώς πάνω από την παραλία της μαύρης άμμου στο Καμάρι, το Hotel Alexandra, βρίσκεται στα προάστια του Καμαρίου. Οι επισκέπτες του μπορούν να απολαύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση του νερού με υπευθυνότητα

Διαχείριση του νερού με υπευθυνότητα Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου ΕΝΑΣ ΠΑΛΙΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ο κ. Εμμανουήλ Κανάλης είναι ο νέος λιμενάρχης Πάρου στη θέση του αποχωρίσαντος λιμενάρχη Ηλία Κουντρομιχάλη Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε κατάστημα με έπιπλα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε κατάστημα με έπιπλα ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - Σε κατάστημα με έπιπλα Α ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σε κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

θεση: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - NEΡΟΤΡΙΒΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ www.cfcompany.gr +30210 9229467 info@cfcompany.gr www.cpistudio.com

θεση: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - NEΡΟΤΡΙΒΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ www.cfcompany.gr +30210 9229467 info@cfcompany.gr www.cpistudio.com θεση: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - NEΡΟΤΡΙΒΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ www.cfcompany.gr +30210 9229467 info@cfcompany.gr PHOTOS: www.cpistudio.com ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Απόδραση στο σπίτι σας ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμα ακίνητα πωλήσεων στον Δ.Πυλαίας 327

Διαθέσιμα ακίνητα πωλήσεων στον Δ.Πυλαίας 327 1 -''INTERHOME'' πωλείται γκαρσονιέρα 50τμ 1Δ 1ου ορόφου ετοιμοπαράδοτο το διαμέρισμα διαθέτει ατομικό φυσικό αέριο, θωρακισμένη πόρτα. (κωδ 28828) Τιμή 100.000 Καλέστε 2310317100 6936146412 Κωδ.: < 28828

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ. Με τον «Καλλικράτη» χάνεται το αυτοδιοίκητο. Κ. Ροκονίδας, μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ. Με τον «Καλλικράτη» χάνεται το αυτοδιοίκητο. Κ. Ροκονίδας, μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Φύλλο 93 Έτος 65 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ Τεχνική Διαπραγματεύσεων Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης Θα αναφερθώ σε μια εμπορική διαπραγμάτευση από την εργασιακή μου πείρα. Πρόκειται για μία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης Multi Post Ενδορζοί άξς ανασύσασης MultiPost Σύσηµα νδορζών αξόνων α αποαάσαση µ ρηνώδη υλά Το σύσηµα Multi Post ης D+Z που πρλαµβάν άξς αασυασµένους από αθαρό άνο ίνα ένα ύολο σο χρσµό α δοµασµένο σύσηµα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια.

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια. Μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία Αμμουδάρα, το Hotel Handakas βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου αμπελώνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και πισίνα. Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Ο Σύλλογος, ευαίσθητος σε θέματα παιδείας, πάντα συνέτρεχε υλικά και ηθικά με τις δυνάμεις που διέθετε, ώστε να παραμένει το Σχολείο ένα ζωντανό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια.

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια. Το ξενοδοχείο Kambos Village είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Αγία Μαρίνα Κρήτης, στρατηγικά τοποθετημένο μεταξύ της πόλης των Χανίων και του θέρετρου του Πλατανιά. Χτισμένο σε προνομιακή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές

Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 Φύλλο 178 Έτος 66 ο Νέα Περίοδος Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

άλλων και από τη σκοπιά της τουριστικής ανάπτυξης. Και μάλιστα σε μια χρονιά που μόνο δυσοίωνα μηνύματα λαμβάνουμε

άλλων και από τη σκοπιά της τουριστικής ανάπτυξης. Και μάλιστα σε μια χρονιά που μόνο δυσοίωνα μηνύματα λαμβάνουμε Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 Φύλλο 152 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιήσιμη Γη στο Δ. Θεσσαλονίκης

Αξιοποιήσιμη Γη στο Δ. Θεσσαλονίκης Αξιοποιήσιμη Γη στο Δ. Θεσσαλονίκης Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ www.fonitisparou.gr Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ M. Τετάρτη 15 Απριλίου 09 Έτος: 64ο Νέα περίοδος Φύλλο: 57 Έτος Ίδρυσης 1945 Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΧΑΝΤΖΗ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΧΑΝΤΖΗ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΑΓΑΠΗ ΚΤΗΜΑ ΧΑΝΤΖΗ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ Επιλέξαμε την πιο όμορφη περιοχή της Χαλκιδικής για να κτίσουμε τα όνειρά σας. Στη χερσόνησο του Άθωνος μόλις 2 χλμ. από το τείχος

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρό πλήγμα στα "τυφλά" οικόπεδα

Ισχυρό πλήγμα στα τυφλά οικόπεδα Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 Φύλλο 98 Έτος 65 ο Νέα Περίοδος Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα άρθρο για µια καταστροφική πληµµύρα.

Γράφοντας ένα άρθρο για µια καταστροφική πληµµύρα. Γράφοντας ένα άρθρο για µια καταστροφική πληµµύρα. Στο µάθηµα των Ελληνικών στην Στ ηµοτικού, στην ενότητα «Η ζωή έξω απ την πόλη», ζητείται από τους µαθητές να γράψουν ένα άρθρο για τις καταστροφές που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr Η Έκθεση Τρόφιμα - Ποτά - Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική & Ξενοδοχειακός - Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ INTERHOME. Σύνολο ακινήτων 27 42 1Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟ διαμερισμα 42τμ 1ΔΣΚW 2ος καινούριο ( Κωδ.9903 )Τιμή 65.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ INTERHOME. Σύνολο ακινήτων 27 42 1Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟ διαμερισμα 42τμ 1ΔΣΚW 2ος καινούριο ( Κωδ.9903 )Τιμή 65. 1 2 3 4 5 6 ΚΟΡΔΕΛΙΟ διαμερισμα 42τμ 1ΔΣΚW 2ος καινούριο ( Κωδ.9903 )Τιμή 65.000 ΚΟΡΔΕΛΙΟ ακινητο ετοιμοπαραδοτο 65 τμ 1Δ 2ος αψογη διαρρυθμιση μεγαλους χωρους με συνθετικα κουφωματα μεγαλα μπαλκονια αποθηκη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα ακίνητα στην Χαλκιδική (01/2010)

Επιλεγμένα ακίνητα στην Χαλκιδική (01/2010) ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 70τμ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΦΑΝΑΤΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΒΙΛΛΑ 350τμ ( 2C plat room ping-pong k.a) ΜΕ 1 ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΗΠΟ 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΓΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον μονόδρομος

Ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον μονόδρομος Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 Φύλλο 147 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 2 η μέρα 5/3/12: ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άφιξη το πρωί στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου. Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Παροναξίας. Από τον Απρίλιο έρχεται και το Ro-Ro

Φωνή της Πάρου. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου. Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Παροναξίας. Από τον Απρίλιο έρχεται και το Ro-Ro ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Τετάρτη 26 Μαρτίου 08 Έτος: 63 ο Νεα περίοδος Φύλλο: 3 Έτος Ίδρυσης 1945 Έφυγε πλήρης ημερών Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Παροναξίας

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσουμε ενωμένοι - δυναμικά!

Να απαντήσουμε ενωμένοι - δυναμικά! Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 Φύλλο 153 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου

Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Είναι ιδιαίτερη χαρά για

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΗΔ-ΣΛΟ Αριθ. Απόφασης 3/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA 30/03 έως 13/04/2015 H οµή Ενηµέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων της Equal Society σας παρουσιάζει τις ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά. 3,6 & 8 ημέρες. Ξενοδοχεία. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου..

Χανιά. 3,6 & 8 ημέρες. Ξενοδοχεία. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου.. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου.. Διακοπές - Fly & Drive Κρητική μαντινάδα Χανιά 3,6 & 8 ημέρες Ξενοδοχεία HOTEL THEO 4* Βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 ης /2010 1. 14. 2. / 15. 3. 16. 4. 17. 5. 18. 6. 19. 7. 20. 8. 21. 9. 10. 11. 12. 22. / 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 ης /2010 Πέμπτη 29 Απριλίου 2010, 09:00 μ.μ. 14 Γενικά πριν την ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ ΠΑΡΟΥ www.fonitisparou.gr 16 3233 Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Τετάρτη 11 Μαρτίου 09 Έτος: 64ο Νέα περίοδος Φύλλο: 52 Έτος Ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. Η κοινωνία της Πάρου θα προωθήσει το πάγιο αίτημά της. Ενώνονται οι έμποροι του Αιγαίου. Επικαιρότητα Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ.

Φωνή της Πάρου. Η κοινωνία της Πάρου θα προωθήσει το πάγιο αίτημά της. Ενώνονται οι έμποροι του Αιγαίου. Επικαιρότητα Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ. ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Τετάρτη 9 Απριλίου 08 Έτος: 63 ο Νεα περίοδος Φύλλο: 5 Έτος Ίδρυσης 1945 Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου Επικαιρότητα Σημαντικά τα προβλήματα στη Μάρπησσα Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 21 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. Σύνολο ακινήτων 30. Οροφος, κατασκ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. Σύνολο ακινήτων 30. Οροφος, κατασκ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΑ 1 (Αγ. Γεώργιος) 350τμ ΣΚWC2MΠ 2επίπεδη βίλα ήσυχη τοποθεσία άψογη λειτουργικότητα τζάκι δρύινα δάπεδα μεγάλο σαλόνι πανοραμική θέα κόλπου πυλωτή κηπος 250τμ (κωδ 3198) 1.200 Κωδ.: < 3198 > 330 330

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στο Όνειρό σας!

Καλώς ήρθατε στο Όνειρό σας! Καλώς ήρθατε στο Όνειρό σας! Οικισμός ΠΑΝΟΡΑΜΑ www.oikokourtidis.gr Παραλία Ορφανίου Καβάλας Καλώς ήρθατε στην Κάριανη Η τοποθεσία της Κάριανης προσφέρει στον επισκέπτη μια σειρά από φυσικά και ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 238 www.fonitisparou.gr Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 238 www.fonitisparou.gr Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 68 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 238 www.fonitisparou.gr Έτος 67

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Γιατί να ανακαινίσω! Eπειδή: - Θέλω να ανακαινίσω - Πρέπει να ανακαινίσω - Είναι απαραίτητο να ανακαινίσω Υπάρχει λοιπόν αρχικά είτε το θέλω, είτε το πρέπει, είτε το είναι απαραίτητο.

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 19:25 ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 07:30

ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 19:25 ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 07:30 Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010 Φύλλο 131 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel Το ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel σας επιτρέπει να καλομάθετε τον εαυτό σας και να απολαύσετε όμορφες καλοκαιρινές μέρες, ακριβώς στο κέντρο του γνωστού θερέτρου του Πλατανιά, λίγα χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις...

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις... ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια Ένας επίγειος ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ summer paradise Εκεί που θα χαλαρώσεις... Κρυστάλλινα νερά Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ Το Skiathos Club βρίσκεται σε απόσταση 800µ. από την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

2 Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 www.fonitisparou.gr

2 Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 www.fonitisparou.gr Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ Οκτώβριος αφιερωµένα στην ενηµέρωση Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 Φύλλο 183 www.fonitisparou.gr Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών π π ø π 2 03-10-07 23:22 Page 1 π π øσ π À π ª π π Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών Κατασκηνώσεων στην Κύπρο για τα παιδιά των συναδέλφων. Η κατασκήνωση από φέτος αναβαθµίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υπηρεσίες Διαμονής & Λοιπά ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑ (ATHENS CYPRIA) *** Διομείας 5, 10563 Αθήνα Τηλ. 210-3238034/8 Fax. 210-3248792

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση χρονοδιαγράμματος έργων

Δέσμευση χρονοδιαγράμματος έργων Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011 Φύλλο 177 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

Ρεαλιστικά, τα απόλυτα αναγκαία

Ρεαλιστικά, τα απόλυτα αναγκαία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 Φύλλο 151 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες & Τοπία. Οι Εικόνες

Εικόνες & Τοπία. Οι Εικόνες Οι Εικόνες Ο χρόνος σμίλεψε πάνω της αισθητική αρχετυπική. Εικόνες παλιές και φυσικές της προσδίδουν μια δύναμη μαγνητική πάνω στον επισκέπτη που της παραδίνεται μαγεμένος με το παιχνίδι της ζωής, κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Ενοικίαση διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα