Χρειάζεται επείγουσα...νοσηλεία!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρειάζεται επείγουσα...νοσηλεία!"

Transcript

1 αφιερωµένα σην ενηµέρωση Εβδομαδιαία πολιική εφημερίδα Πάρου - Ανιπάρου Σκέψου ον πλανήη σου... ανακύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Φύλλο 95 Έος 65ο Νέα Περίοδος Έος Ίδρυσης 1945 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αποκλεισική συνένευξη ου ανιπροέδρου ης ΠΑΕ Παναθηναϊκός σον Ν. Σαρρή σελ.11 ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. για έργα σο νησί σελ.2 ΣΠΙΤΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΛΕΥΚΩΝ Η περαιέρω αξιοποίησή ου απασχολεί ους αρμόδιους φορείς, για να ο "χαίροναι", εκός από ους ανθρώπους ου πνεύμαος και οι κάοικοι ου νησιού. σελ.5 ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΩΝ για ον "Καλλικράη" με προσκεκλημένους ους βουλευές ου νομού, ον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη και ην Έπαρχο Γρηγορία Πρωολάη. Η συνάνηση θα γίνει ην Κυριακή 7 Φεβρουαρίου σις 7μιση ο βράδυ, σην αίθουσα Καλουδά. σελ.9 ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ έθηκε επιακικά σο νέο Περιφερειάρχη από ους οπικούς άρχονες. Αναμένοναι ώρα οι κινήσεις ου κ. Μπρακουμάσου, μήπως και σαμαήσει η ανεξέλεγκη ανόρυξη. σελ.4 Ακέφαλο ο Κένρο Υγείας Πάρου Χρειάζεαι επείγουσα...νοσηλεία! ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ακέφαλο είναι αυή η σιγμή ο Κένρο Υγείας Πάρου, μεά ην παραίηση ου Προέδρου ης Διοικούσας Επιροπής Γ. Μπιζά και ου μέλους κ. Δέσποινας Πώλου. Από ην άλλη, οι γιαροί, επιφορισμένοι με ο έργο ους σο Κένρο Υγείας, δεν έχουν ο χρόνο, αλλά και δεν δικαιούναι ν ασχοληθούν με διοικηικά ζηήμαα. Έσι, η λειουργία ου Κ.Υ. είναι προβλημαική και αυό φάνηκε σε όλο ου ο μεγαλείο με ο ελευαίο περισαικό, που από κακή συνεννόηση παρέμεινε σην προβλήα ασθενής με εγκεφαλικό επεισόδιο. Η ΦΠ επικοινώνησε με ο Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη και έθεσε ο ερώημα, ι μέλλει γενέσθαι με ο συγκεκριμένο ζήημα. Η απάνησή ου δεν δίνει λύση, αφού δεν είναι αρμοδιόηα ου Δήμου να η δώσει. Συγκεκριμένα, ο κ. Βλαχογιάννης αναφέρει: «Αν και δεν είναι αρμοδιόηα ων Πρωοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυοδιοίκησης, η υπόθεση ων Κένρων Υγείας, εμείς ως Δήμος, σο βαθμό που μπορούμε, πάνα είμασε δίπλα, βοηθάμε και όσες φορές μας ζηήθηκε οποιαδήποε βοήθεια, με πάρα πολύ προθυμία ην προσφέραμε. Από κει και πέρα, σον ρόπο λειουργίας και σο διορισμό γιαρών, νοσηλευικού προσωπικού και Διοίκησης, ην ευθύνη ην έχει η Κυβέρνηση, προς ην οποία επανειλημμένα έχουμε απευθυνθεί και πιέσαμε για ην κάλυψη κενών και καλύερης λειουργίας ου Κ.Υ. Περνάμε ώρα μια μεαβαική περίοδο, καθόι έχουμε ην αλλαγή ης Κυβέρνησης και δεν έχουν ορισεί ακόμη νέες διοικήσεις σα νοσοκομεία και σα Κ.Υ. Ελπίζουμε, όι αυό θα συμβεί σύνομα. Σύμφωνα με ις πληροφορίες που έχω από ην Αθήνα, ενός ων ημερών θα ορισούν οι διοικήσεις ων νοσοκομείων και αμέσως μεά ων Κ.Υ. Αυή η καθυσέρηση οφείλεαι σην επιλογή ης Κυβέρνησης να ορισούν οι διοικήσεις με αξιοκραικά κριήρια και όχι με κομμαικά». Μπιζάς: Εγώ παραιήθηκα μία ημέρα πριν από ο περισαικό σο λιμάνι. Αυή η σιγμή δεν υπάρχει διοικηική Επιροπή, εκός από ον κ. Βελένζα, που είναι ο εκπρόσωπος ου Δήμου. ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ - ΤΖΑΚΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΘΕΡΜΟ - ΥΓΡΟ - ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Κάμπος Νάουσα, Πάρος Τηλ.: Κιν.:

2 2 Δημοικό Λιμενικό Ταμείο Ομοφωνία σα έργα Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέη αποκαάσασης ου Ο κ. Κονός ενημέρωσε ο Συμβούλιο, όι η μελέη, κόσους ευρώ, δεν αφορά μόνο ο λιμάνι ης Προικιάς, αλλά όλα α λιμάνια ου νησιού και ης Ανιπάρου. Υπάρχει είπε εαιρία που παραλαμβάνει α ορυκέλαια, α σερεά απόβληα θα μεαφέροναι σο ΧΥΤΑ, α λύμαα σην αποχέευση σε συνεργασία με η ΔΕΥΑΠ και απομένει να υπάρξει συνεννόηση με κάποια εαιρία που θα παραλαμβάνει α περελαιοειδή. Η μελέη αναμένεαι να ολοκληρωθεί σε περίπου ένα μήνα. λιμένα Παροικιάς. Πρόκειαι για ην αποκαάσαση ων καθιζήσεων και ων μικρών σπηλαιώσεων σις προβλήες. Οι μεγάλες σπηλαιώσεις είχαν αποκαασαθεί ο περασμένο καλοκαίρι, μεά ο κλείσιμο ου λιμανιού από ο λιμεναρχείο. Το κόσος ης ολοκλήρωσης ου έργου, ανέρχεαι σις ευρώ. Μεά ην έγκριση ης μελέης, θα γίνει δημοπράηση και προκήρυξη ου διαγωνισμού. Ταμείου η μελέη για ην επισκευή ου υφισάμενου μόλου σο αλιευικό κααφύγιο ης Αλυκής. Ο προϋπολογισμός ου έργου είναι ευρώ και η ανάθεση θα γίνει σον εργολάβο που ασχολείαι με λιμενικά έργα Γ. Τσώλη. Ομόφωνα ελήφθη απόφαση για ην ανάθεση μελέ- Καόπιν αιημάων φορέων ου νησιού για δενδρο- ης διαχείρισης αποβλήων πλοίων. Η προσασία ων λιμανιών από α απόβληα προβλέπεαι από Κοινοική οδηγία και θα έπρεπε, όπως είπε ο πρόεδρος κ. Κονός, να είχε υποβληθεί ο σχέδιο από ον 8ο μήνα ου Μάλισα ο κ. Κονός, κλήθηκε από ο λιμεναρχείο και έδωσε καάθεση για ους λόγους ης καθυσέρησης, ους οποίους είχαμε δημοσιεύσει σο προηγούμενο φύλλο ης ΦΠ, όπως και ις δηλώσεις ης υπουργούς Οικονομίας Λ. κασέλη ση Σύρο, για πρόσιμα σα λιμάνια ης Νάξου και ης Πάρου. Ο κ. Κονός ανέφερε, όι προς ο παρόν δεν έχει επιβληθεί κανένα πρόέος 65ο, Νέα Περίοδος, Έος ίδρυσης 1945 σιμο, για να συμπληρώκωδικός Ενύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 95 σει ο λιμενάρχης κ. Ραγκούσης, όι θα πρέπει ο Ιδρυής: Φραγκίσκος Γαϊάνος Ιδιοκήης/ Εκδόης/ Διευθυνής: έργο αυό να προχωρήν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ σει γρήγορα, γιαί η ΚοιΑρχισυναξία: Μαρία Δουλγέρη νοική Οδηγία επιβάλει Αθληικό ρεποράζ: Νίκος Σαρρής Εμπορικό μήμα - Διαφήμιση: με αυσηρόηα η δηελισάβε Καροδαύλη - Ραγκούση μιουργία ων υποδομών Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Μαριλένα Γαβριήλ αυών. Εβδομ αδι αί α πολ ι ική εφ ημ ερίδ α Πάρου -Αν ιπάρου Εκύπωση: Αγ. Απόσολοι Νάουσας, Πάρος T.K ηλ: fax: mail to: website: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Αλάνικ (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αροποιείο Αλιπράνη, Αρόπολις, Πραήριο άρου Αλιπράνη, Κάβα Τάσσος, Πρακορείο αξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωροπωλείο Αλιπράνη, Καφέ ωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, βιβλιοπωλείο Πολύχρωµο, Περίπερο ΟΤΕ, Πρακορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος Ραγκούση ΝΑΟΥΣΑ: Σαρανινού Μαργαρία, Αριανούσου Ιωάννα «Σαΐα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα. Αροποιείο Μαργαρίη, Αροποιείο Μπαίσα, Αροποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία χρωµαοπωλείο, Erkyna Travel, καάσηµα Γερµανός ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ: Αροποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουµή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καληµέρα, Ζαχαροπλασείο Νικήας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO. ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίης ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπερο Ιωάννη Χανιώη, περίπερο Βρεού Νικολάου, Παραδοσιακός Φούρνος ης Αγκαιριάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφογιάννη Μαρία (Σ/Μ Κολιόπουλος) ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α. Μπάλιου, Τάσου Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο, Νικόλας Πανελαίος (Ράφης) ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριάνος, περίπερο Ιάκωβου Μαριάνου Αν δεν βρίσκεε ην εφηµερίδα σα προκαθορισµένα σηµεία, καλέσε µας σο ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ηλ Ομόφωνα ενέκρινε ο Δ.Σ. ου Δημοικού Λιμενικού φύευση περιοχών αρμοδιόηας ου Δ.Λ.Τ., ο θέμα συζηήθηκε σο Δ.Σ. και πέρασε ομόφωνα. Όπως είπε ο πρόεδρος κ. Κονός, υπάρχουν προάσεις από α Τοπικά Διαμερίσμαα και από ο ΝΟΠ για δενδροφυεύσεις σα Λιβάδια, σο Πίσω Λιβάδι, σο Βίνζι σην Παροικιά, σα παρέρια ση Μαρίνα ης Νάουσας κ.λπ. Από ους κ.κ. Μελανίη και Ραγκούση έγινε πρόαση να φυευούν αρμυρίκια, που υπάρχουν πολλά σε όλο ο νησί, ώσε να μην υπάρξει ιδιαίερο κόσος για αγορά άλλων φυών ή δένρων. Εγκρίθηκαν οι προγραμμαικές συμβάσεις για ην καθαριόηα Πάρου και Ανιπάρου. Η προγραμμαική σύμβαση ου Δήμου Πάρου ανέρχεαι σε ευρώ, και ης Ανιπάρου σε ευρώ, που θα χορηγηθούν σε ρεις δόσεις. Εγινε ανικαάσαση μελών ου Δ.Σ. ου Δ.Λ.Τ. μεά η συναξιοδόηση ου Λιμενάρχη Ηλ. Κουνρομιχάλη. Ση θέση ου ορίσηκε ο εκελών χρέη Λιμενάρχη κ. Ραγκούσης με αναπληρωή ον κ. Ποροκάλη. Ένα εργοάξιο η πλαεία ης Νάουσας Αλλαγή ου οπίου Ξεκίνησαν ην περασμένη Πέμπη α έργα για ην αναμόρφωση ης πλαείας ης Νάουσας. Ένα έργο «όνειρο» πολλών εών όλων ων καοίκων ης πόλης, όπως είπε η πρόεδρος ου Τοπικού Συμβουλίου Νάουσας Μαρία Τριπολισιώη και σημείωσε όι θ αλλάξει η εικόνα ης πλαείας όαν ολοκληρωθεί ο έργο. Όσο θα διαρκέσουν όμως α έργα, η κ. Τριπολισιώη ζηεί ην καανόηση και ην ανοχή πολιών και επαγγελμαιών. Το έργο, καλώς εχόνων ων πραγμάων, αναμένεαι να ολοκληρωθεί σε περίπου ρεις μήνες, ανέφερε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και σημείωσε όι κάθε έργο προκαλεί ανασάωση, που όμως έχει η σημασία ης, γιαί θ αλλάξει η εικόνα ης πλαείας προς α καλύερο. Όπως είπε, έως ο Πάσχα θα έχει σρωθεί η πρώη φάση ης πλαείας και εφόσον κριθεί απαραίηο, για ις ημέρες εκείνες θα σαμαήσουν α έργα και θα συνεχισούν εναικά μεά ο Πάσχα, ώσε με η νέα σαιζόν να έχει ολοκληρωθεί ο έργο και παραδοθεί σους πολίες και ους επισκέπες. Συγκεκριμένα, μεά από παρέμβαση ου Εμποροεπαγγελμαικού Συλλόγου Πάρου Ανιπάρου, θα επιδιωχθεί έως ις 24 Μαρίου να έχει πέσει ο μπεόν, να σαμαήσουν α έργα για ην περίοδο ου Πάσχα, ώσε να δουλέψουν οι επαγγελμαίες και θα συνεχισούν μεά ις γιορές. Ο κ. Βλαχογιάννης, είπε πως η ανάπλαση ήαν κάι που ο δικαιούναν οι πολίες ης Νάουσας και ζήησε ην καανόηση καοίκων και επαγγελμαιών, για όσο διάσημα θα είναι σε εξέλιξη α έργα. Επιβλέπονες μηχανικοί είναι οι κ.κ. Ραγκούσης και Μωραϊίδης. ΑΙΡΕΤΙΚΑ ου Χρίσου Γεωργούση Χορηγοί και εθελονές Σην Αλυκή ο οπικός Σύλλογος έκοψε ην πία ου και αφιέρωσε η μέρα σον Δημήρη Καλανδράνη, ον άνθρωπο που βοήθησε με συγκινηική αφοσίωση και αφιλοκέρδεια ο Σύλλογο. Ο λόγος ο καλός πρέπει να λέγεαι σην ώρα ου, γιαί ο καιρός φεύγει γρήγορα και συχνά αποξεχνιόμασε με άλλα. Ο «Αρχίλοχος» όλμησε πρώος, σε δύσκολες ώρες διαιρέσεων, να ονομάσει ον Ανασάσιο Κυλάκο επίιμο μέλος ου και προχωρώνας να ιμήσει συμπαριώες μας για ο έργο ους. Τον Ευθύμιο Κεμπάμπη, ην Αικαερίνη Λεονή, ην Μαρία Ναυπλιώη, ον Νίκο Αλιπράνη, ην Έφη Πανσελήνου, ον Ηλία Παπαδημηρακόπουλο και άλλους. Ση συνέχεια «Οι φίλοι ης Πάρου» έδωσαν μεγάλη σημασία σο να ιμούν κάθε χρόνο πολίες με ξεχωρισή δρασηριόηα. Έσι ιμήθηκαν ο Ανώνης Ποπολάνος, ο «Αρχίλοχος», ο Νίκος Σαρρής, ο Τζων Πακ και άλλοι. Θα άξιζε να αναφερθούμε σε εθνεώες. Το Δημήρη Κονδύλη, ον Ανώνη Αλιπράνη, ον Ζαχαρία Σέλλα, ον Όθωνα Κάπαρη. Ίσως χρειάζεαι να ξαναπάμε σο εήσιο πολιισικό μνημόσυνο, για να δείχνουμε όι δεν ξεχνούμε, όι δεν μας υφλώνει όσο ο παρόν, ώσε να ζούμε με ανέσεις και ρήγμαα. Όι βρίσκουμε καιρό για πράξεις συμβολικές που λευερώνουν μηνύμαα. Ο πολύς ορθολογισμός μας σέλνει έξω από ον ορθολογισμό, διαμορφώνονάς μας σε παίγνια ης ζωής, όχι σε καπεάνιους ης που βλέπουν βαθύερα και μακρύερα. Τα ρέχονα μέρα ης επικαιρόηας αφήνουν έξω από ους λογαριασμούς ακριβά νοήμαα, πέρα από συμβάσεις και σχήμαα. Εκείνοι που «χάθηκαν μέσα σον ύπνο» υπήρξαν ανάμεσά μας και πρόλαβαν ίσως να βιώσουν μια αναγνώριση. Σον αρνηικό λόγο, σην κριική, είμασε πρόθυμοι πάνα, η θεική προσέγγιση σπανίζει, ίσως γιαί δεν μιλάμε όσο πρέπει με ον εαυό μας πρώα. Τον συνάνθρωπο ον θέλουμε έλειο και σην επιμέρηση ων πράξεων δεν μένουμε σα θεικά, αλλά υπερονίζουμε αυό που νομίζουμε αρνηικό. Η σχολική αγωγή δεν κααγίνεαι με η γονιμόηα ης ανθρώπινης συμπεριφοράς και σην κοινωνία περισσεύουν α μαθήμαα ης πολιικής: «Πράε έσι ώσε να είσαι πάνα σο όχι, πράε έσι ώσε ο άλλος απένανι να είναι η κόλαση κι εσύ μόνος ο παράδεισος, ώσε ν' αναδείχνεις α αρνηικά, να προωθείς ην καχυποψία και ην απαξίωση, να είσαι όχι συνρέχης, αλλά δικασής αμείλικος». Συχνά έχουμε σο μυαλό μας ον παράδεισο, κάι εξωκοσμικό, εξωπλανηικό, κάι που ίσως συμβαίνει σε μακρινό γαλαξία. Κρίνουμε λοιπόν όχι με α μέρα ης γης, αλλά με άλλα, εξωγήινα. Αλλά όσο ο καλό, όσο και ο κακό, διαμορφώνοναι και ξευλίγοναι εδώ δίπλα μας και πρέπει να ο ανιμεωπίσουμε με α ρέχονα μέρα και όχι με αυά που ισχύουν σα όνειρα. Να ζυγίζουμε λοιπόν με σαθμά ανθρώπινα και να μη ζηούμε ημίθεους και Ζαραούσρες. Σρεφόμενοι προς α θεικά δεν ρίχνουμε διαρκώς νερό σο μύλο ης άρνησης και διαμορφώνουμε κοινωνία ανοιχή σην καρδιά ου ανθρώπου και ειρηνικόερη. Πολλά ης πολιισικής ζωής πήγαν μπροσά, όχι μόνο με όσους φαίνοναι, αλλά και με εκείνους που βοηθούν από α παρασκήνια. Χορηγοί, εθελονές, συνρέχες ης «ευθηνίας ιλασμών», αλλάζουν ο ψυχρό οπίο και διαμορφώνουν νέες συνθήκες μέσα ση σύγχρονη αδιαφορία. Άξιος ο μισθός ους.

3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓ.ΝΕΡΟΥ ΓΟΙ ΨΥΧΟΛΟ Μ. ΝΔΥ Ε Α ΙΚ ΠΑΙΔ ΙΕΣ ΤΕΡ Ε ΚΑΦ ΦΟΥΡΝΟΙ ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΙΑ ΩΤΗΡ Μ Μ Ο Κ ΟΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑ 300 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

4 4 Το καλύερο για ον ουρισμό Τη συμμεοχή ης σε όλες ις εκθέσεις σην Ελλάδα, σις οποίες συμμεέχει η Νομαρχία Κυκλάδων, αποφάσισε η Επιροπή Τουρισμού ου Δήμου. Αποφάσισε επίσης, να πάρει μέρος σις εκθέσεις σο Βερολίνο, σο Λονδίνο ο Νοέμβριο και ση Μόσχα. Η απόφαση ης Τουρισικής Επιροπής θα συζηηθεί σο Δημοικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί. Επισολή Κώσα Μπιζά* Συμμεοχή ου Δήμου Πάρου σις Τουρισικές Εκθέσεις Επισολή προς ην Τουρισική Επιροπή ου Δήμου Πάρου έσειλε ο Δημοικός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς, με αφορμή δημοσίευμα ης ΦΠ για ις σκέψεις ης Τουρισικής Επιροπής, σχεικά με ην προβολή ου νησιού. Δημοσιεύουμε ην επισολή: Την παραπάνω επισολή, η σέλνω με αφορμή ις δηλώσεις ης Ανιπροέδρου ης Τουρισικής Επιροπής κ. Μαρίας Τριβυζά σην εφημερίδα "Φωνή ης Πάρου", σις , όι φέος ο Δήμος Πάρου δεν θα συμμεάσχει σις εκθέσεις Φιλοξένια, Τουρισικό Πανόραμα, Βερολίνο κ.λπ., αλλά θα δοθεί έμφαση σην έκθεση ων Βρυξελλών, ης Μόσχα, ης Βαρκελώνης κ.α. Επίσης, σο Δημοικό Συμβούλιο σις ο Πρόεδρος ης Τουρισικής Επιροπής κ. Μανόλης Ραγκούσης ανέφερε σην συνεδρίαση όι α παραπάνω αποελούν πρόθεση ης Τουρισικής Επιροπής. Κα αρχήν θα ήθελα να διαφωνήσω με ην πρακική που ακολουθήθηκε, ώσε να δημοσιοποιηθεί η απόφαση για η μη συμμεοχή σις παραπάνω εκθέσεις. Να ονίσω, όι η ουρισική επιροπή θα συνεδριάσει ην Πέμπη Ασχολούμαι και συμμεέχω σην ουρισική επιροπή από ο Οι παραπάνω εκθέσεις Φιλοξένια και Τουρισικό Πανόραμα αποελούσαν από όε σημανικούς όπους συνάνησης με ους υποψήφιους Έλληνες πελάες μας, καθώς και με αρκεά γραφεία ου εσωερικού ή ου εξωερικού, ειδικά σην Θεσσαλονίκη. Τα ελευαία χρόνια, από ο 2004 και έπεια, υπήρχε συνεργασία με η Νομαρχιακή επιροπή ουρισμού και συμμεείχαμε σε όλες ις εκθέσεις που έπαιρνε μέρος η Νομαρχία, όσο σο εσωερικό όσο και σο εξωερικό. Η συμμεοχή μαζί με ην Νομαρχία εξασφάλιζε ο ελάχισο δυναό κόσος για ο Δήμο. Ταυόχρονα, ο Δήμος συμμεείχε και σε εκθέσεις σε συνεργασία με ην Περιφέρεια και ον Ε.Ο.Τ., ενώ πέρυσι υπήρξε και η επιυχημένη συμμεοχή ης Νομαρχίας σο Μερό ου Συνάγμαος με ην παρουσία και ου νησιού μας. Οι Παριανοί ουρισικοί επιχειρημαίες που κααβάλλουν εησίως ο ουρισικό έλος ( περίπου) για ην πληρωμή ων εξόδων συμμεοχής σις εκθέσεις, καθώς και για ην εκύπωση ων διαφημισικών ενύπων, αγωνιούν για ην προσεχή ουρισική περίοδο και ελπίζουν να μην λάμψει με ην απουσία ης η Πάρος από ις δύο βασικόερες και σημανικόερες εκθέσεις ης Ελλάδος όπως και από ις δύο σημανικόερες Ευρωπαϊκές ( Βερολίνο και Λονδίνο ). Επίσης, είναι γνωσό σε όσους ουλάχισον ασχολούναι με ον ουρισικό κλάδο, όι περίπου ο 80% ων πελαών μας προέρχοναι από ην Ελληνική αγο- Ερώηση Βρούση ση Βουλή για μεαφορές σα νησιά Εκίναξη ους κόσους Ερώηση ση Βουλή για απόφαση ης Κυβέρνησης που αφορά η μεαφορά προϊόνων σα νησιά μας, με ην οποία εκινάσσεαι "ως και 40% ο κόσος μεαφοράς ων φορίων από και προς α νησιά", καέθεσε ο βουλευής Κυκλάδων ης Ν.Δ. Γ. Βρούσης. Ο κ. Βρούσης επισημαίνει μεαξύ άλλων, πως «ενώ μέχρι σήμερα οι μεαφορικές επιχειρήσεις μεέφεραν από και προς α νησιά ων Κυκλάδων ις κενές καρόσες φορωμένες επάνω σε άλλες καρόσες φορηγών και χωρίς μάλισα να έχει εθεί ποέ θέμα ασφάλειας, σύμφωνα με ην υπ αριθμό 01/ πρόσφαη μόνιμη ασυνομική εγκύκλιο ης Διεύθυνσης Λιμενικής Ασυνομίας, απαγορεύεαι σο εξής αυή η πρακική». Ο κ. Βρούσης ζήησε από ους Υπουργούς Προσασίας ου Πολίη και Μεαφορών, Υποδομών και Δικύων «να παρέμβουν άμεσα για ην επίλυση ου προβλήμαος, προκειμένου να επανέλθει ο προϊσχύον καθεσώς ση θαλάσσια μεαφορά φορίων από και προς α νησιά ων Κυκλάδων και πάνοε μέσα σο πλαίσιο ης προβλεπόμενης ασφάλειας». Να υπενθυμίσουμε, όι για ο ίδιο θέμα έσειλε επισολή προς ην Υπουργό Οικονομίας Λούκα Κασέλη ο Εμποροεπαγγελμαικός Σύλλογος Πάρου - Ανιπάρου. Μην ξεχνάμε ην Αϊή! Φορείς, αλλά και μεμονωμένοι πολίες συνδράμουν σην προσπάθεια ου Εμποροεπαγγελμαικού Συλλόγου Πάρου Ανιπάρου, για η συγκένρωση φαρμάκων, που μέσω ων ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ, θα φάσουν σους πολύ φωχούς και πληγένες από ο σεισμό, Αϊινούς. Οι Γιαροί ου Κόσμου ενημέρωσαν ο σύλλογο για α φάρμακα που είναι απαραίηα, ο οποίος με η σειρά ου ενημέρωσε με δελίο Τύπου ους φαρμακοποιούς ου νησιού, ώσε όσοι θέλουν να βοηθήσουν, ν αγοράσουν εκείνα α φάρμακα από η λίσα ων γιαρών. Τα φάρμακα είναι: Δερμαολογικές αλοιφές με κοριζόνη, μικοσανίν διάλυμα για ο σόμα, ανιμικιιασικά ενέσιμα παυσίπονα, μηρονιναζολίν ενέσιμο, βλεννολιικά σιρόπια και βιαμίνες σε σιρόπι. ρά και ο υπόλοιπο προέρχεαι από η Γαλλική, Γερμανική, Ιαλική, Αγγλική και Αμερικάνικη αγορά κυρίως. Δυσυχώς, η έλλειψη μεγάλου αεροδρομίου που να εξασφαλίζει απευθείας πήσεις από ο εξωερικό, οι φηνόερες αναγωνίσριες χώρες Τουρκία, Κροαία κ.α., καθώς και οι χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρουμε, δεν συγκινούν πλεόν ους ξένους ουρίσες. Χρειάζεαι να γίνουν πολλά και σημανικά, αν θέλουμε να προσελκύσουμε ξανά ους αλλοδαπούς ουρίσες. Θεωρώ λοιπόν αρκεά ριψοκίνδυνη και βιασική ην απόφαση για μη συμμεοχή σις δύο παραπάνω ουρισικές εκθέσεις ης χώρας μας. Θέλω να πισεύω όι α μέλη ης ουρισικής επιροπής, λαμβάνονας υπόψη και η φεινή δύσκολη ουρισική περίοδο, όχι μόνο δεν θ αποφασίσουν για μη συμμεοχή σις δύο παραπάνω ουρισικές εκθέσεις, αλλά θα κααθέσουν προάσεις και απόψεις για ην περαιέρω προβολή ου νησιού μας σε όλη ην Ελληνική Επικράεια και ειδικόερα σις μεγαλύερες πόλεις ης χώρας μας. Τη σημερινή κρίσιμη εποχή θα ήαν άοπο να απουσιάζουμε από ις παραπάνω εκθέσεις και να αφήσουμε ο πεδίο ελεύθερο σε αναγωνισικά νησιά, όπως η Σανορίνη, η Μύκονος, η Νάξος, η Σύρος, η Μήλος κ.α. Η Ελληνική αγορά θα πρέπει να δεχεί επίσης μηνύμαα ης Πάρου μέσω ραδιοφωνικών, ηλεοπικών και ένυπων μέσων. Ακόμη, η ουρισική επιροπή θα πρέπει να κααθέσει προάσεις για ην εικόνα και α προβλήμαα που παρουσιάζουμε ως ουρισικός προορισμός (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εμπορικό λιμάνι ποιόηα παρεχόμενων υπηρεσιών, έλλειψη αεροδρομίου, ακοπλοϊκή σύνδεση με η Θεσ/νίκη, υψηλό κόσος εισιηρίων κλπ). *Πρόεδρος Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωμαίων Πάρου Ανιπάρου «Μανώ Μαυρογένους» Το θέμα ων γεωρήσεων έθηκε επιακικά σο νέο Περιφερειάρχη από ους οπικούς άρχονες Αναμένοναι κινήσεις Το θέμα ων γεωρήσεων ήαν ο πρώο που έθηκε από ους οπικούς άρχονες σον νέο Περιφερειάρχη Β. Μπρακουμάσο, καά η συνάνηση που είχαν μαζί ου, εδώ σο νησί και οι απανήσεις που πήραν, ήσαν κα αρχάς, θεικές. Ση συνάνηση ήσαν: ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, η Έπαρχος Γρηγορία Πρωολάη, ο Πρόεδρος ης ΔΕΥΑΠ Σ. Φραγκούλης, ανιδήμαρχοι και δημοικοί σύμβουλοι. Ο κ. Μπρακουμάσος δεσμεύηκε, όι ο θέμα ων γεωρήσεων σην Πάρο θα ον απασχολήσει άμεσα και εφόσον ελέγξει και με ους υπηρεσιακούς παράγονες όλες ις παραμέρους, δεν αποκλείεαι να επαναφέρει ην Κανονισική απόφαση, ώσε να έχει λόγο ο Δημοικό Συμβούλιο και κα επέκαση οι Παριανοί. Το θέμα πάνως αναλύθηκε από όλους ους παραβρισκόμενους ση συνάνηση, κααέθηκαν οι ενσάσεις και α ερωήμαα και αναμένοναι ώρα οι κινήσεις ου Περιφερειάρχη. Εν ω μεαξύ, με μία πολυσέλιδη επισολή απάνηση σε προηγούμενο δημοσίευμα ης ΦΠ για ις γεωρήσεις, ο αρμόδιος υπάλληλος κ. Νόκας εξηγεί καά η δική ου γνώμη, γιαί δίνοναι συνεχώς άδειες ανόρυξης γεωρήσεων σην Πάρο και σην Ανίπαρο. Απανήσεις, ις οποίες εκμηριώνει μεν, αλλά εύκολα μπορούν ν ανικρουσούν με επίσης εκμηριωμένα επιχειρήμαα. Η επισολή απάνηση ου κ. Νόκα, είναι λέξεις και είναι αδύναον να διαεθούν, ουλάχισον έσσερις σελίδες, για να δημοσιευθεί. Οποιοσδήποε όμως αναγνώσης ή εκπρόσωπος φορέα ενδιαφέρεαι, η επισολή είναι ση διάθεσή ου.

5 Σπίι Λογοεχνίας Λευκών Να αξιοποιηθεί ορθολογισικά για όλους... Η περαιέρω αξιοποίηση ου Σπιιού ης Λογοεχνίας σις Λεύκες, είναι αίημα ης πλειοψηφίας ου Τοπικού Συμβουλίου, αλλά και ης πλειοψηφίας ων Λευκιανών. Ένα ζήημα που συζηιόαν ανεπίσημα εδώ και πολύ καιρό, ώσπου σην κοπή ης πίας ων Λευκιανών, ο ζήημα, ανορθόδοξα μεν, έθηκε δε, από ο μέλος ου Τοπικού Συμβουλίου κ. Κυδωνιέα, προκαλώνας ην ενόχληση ου Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη. Ίσως, γιαί ο Δήμαρχος είχε ήδη πάρει ο μήνυμα, από ις έσω και χαμηλών όνων ανιδράσεις ων καοίκων, που εκιμούν όι ο κίριο θα πρέπει να λειουργήσει και για ους ίδιους και όχι μόνο για ους ανθρώπους ου πνεύμαος, που φιλοξενούναι καά διασήμαα. Γι αυό και έχει ξεκινήσει η διερεύνηση αξιοποίησης ου κιρίου, ώσε να υπάρχουν και έσοδα, αλλά να ο «χαίροναι» και οι Παριανοί. Το Σπίι ης Λογοεχνίας σοιχίζει σο Δήμο ο χρόνο, ,71 ευρώ. Δηλαδή, ευρώ αμοιβή προσωπικού εργοδοικές εισφορές (μία υπάλληλος που εργάζεαι 7 ημέρες ην εβδομάδα), ένυπα γραφική ύλη 200 ευρώ, υλικά μέσης ανάλωσης ευρώ, παροχή υπηρεσιών και λειουργικά έξοδα δράσης ,71 ευρώ. Είναι πολλά α λεφά, για να δαπανώναι μόνο και μόνο για να φιλοξενούναι συγγραφείς και άνθρωποι ου πνεύμαος γενικόερα, ους οποίους δεν ανιλαμβάνεαι κανείς, ενώ οι Παριανοί βλέπουν ο κίριο μόνο απ έξω Σε όσους απευθυνθήκαμε και μιλήσαμε για ο Σπίι ης Λογοεχνίας, όλοι είναι υπέρ ης λειουργίας ου, όπως λειουργεί σήμερα, διαυπώνουν όμως και ις ενσάσεις ους Θέλουν ο κάι επιπλέον, που να καλύπει και ους νόπιους. Πρώος πρώος ο Δήμαρχος. Εκιμά όι η φιλοξενία ανθρώπων ου πνεύμαος, Ελλήνων και ξένων, είναι η καλύερη διαφήμιση για ην Πάρο και ειδικόερα για ις Λεύκες. Όμως μας λέει, επειδή είδαμε όι η προγραμμαική σύμβαση με ο ΕΚΕΜΕΛ (λήγει ο 2014), δεν μας δεσμεύει σο να ο αξιοποιήσουμε περαιέρω, διερευνούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώες να λειουργήσουν μια καφεέρια ή οιδήποε άλλο «δένει» με ο χώρο, που θα βελιώνει και θα δίνει μια άλλη προοπική και «ζωή» σο χωριό. «Το Σπίι ης Λογοεχνίας είναι ένα εγχείρημα, ο οποίο κα αρχάς είναι θεικό», δηλώνει ση ΦΠ, ο επικεφαλής ης μειοψηφίας Λ. Κονός και προσθέει: «Το να χρησιμοποιείαι για εκπαιδευικούς σκοπούς, ανώερου ή ανώαου επιπέδου, είναι θεικό, γιαί αυό αναβαθμίζει, όχι μόνο ις Λεύκες, αλλά και ην Πάρο και ην Ελλάδα γενικόερα. Απ όι όμως φαίνεαι, δεν έχει πεύχει ο σκοπό ου, αλλά και αν ενδεχομένως ον έχει πεύχει, δεν έχουν κααφέρει να μας πείσουν γι αυό, αυοί που έχουν ην ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν, οι υπεύθυνοι, να υπερασπισούν ο δρόμο που έχει πάρει αυή η υπόθεση και αν χρειασεί, να καθίσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε ο ι θα γίνει σο μέλλον και με ποιο ρόπο θα γίνει». Έπιπλο - Φωισικό - Διακόσµηση Επωφεληθείε από ις εκπώσεις µας! ΑΠΟ 20% ΕΩΣ 50% 1ο καάσηµα Πλαεία Νάουσας 2ο καάσηµα Περιφερειακός Νάουσας ηλ.: Το κίριο θέλει συνήρηση Η ΦΠ επικοινώνησε και με ον κ. Κυδωνιέα, Τοπικό Σύμβουλο Λευκών, που έθεσε ο θέμα. Όπως λέει, ο κίριο πρέπει άμεσα να συνηρηθεί, γιαί και «μόνο φιλοξενία που προσφέρουμε σε έναν έοιο χώρο, προσβάλουμε ους φιλοξενούμενους. Τα υδραυλικά είναι πεπαλαιωμένα και παρουσιάζουν προβλήμαα συνέχεια. Είναι ο μοναδικό περιουσιακό σοιχείο που έχει ο Δήμος και χρειάζεαι ανακαίνιση. Ο κ. Κυδωνιεύς, δηλώνει όι θα θέσει ο θέμα σο Δημοικό Συμβούλιο και θα ζηήσει να ου απανήσουν σχεικά με ο ποιος ευθύνεαι για η συνήρησή ου, ι προβλέπει η σύμβαση με ο ΕΚΕΜΕΛ και αν πραγμαικά ο σκοπός για ον οποίο έχει εκχωρηθεί σο ΕΚΕΜΕΛ έχει επιευχθεί. Όπως λέει, οι άνθρωποι που φιλοξενούναι είναι πράγμαι συγγραφείς και άνθρωποι ου πνεύμαος και καλώς φιλοξενούναι. Αν όμως, μπορεί παράλληλα να λειουργήσει ως ξενώνας και να φιλοξενούναι Παριανοί που δεν διαμένουν εδώ και δεν έχουν ιδιοκησία σο νησί, ας διαεθούν γι αυούς 2-3 δωμάια Ιούλιο και Αύγουσο. Ο Δήμος, προσθέει, επειδή είναι πολλά α χρήμαα, ίσως δεν έχει η δυναόηα να ο ανακαινίσει. Μπορούμε όμως, να προσπαθήσουμε να ενάξουμε ο έργο σε κάποιο αναπυξιακό πρόγραμμα. Το Σπίι ης Λογοεχνίας, πρέπει να λειουργήσει έσι, ώσε να ικανοποιείαι και ο αρχικός σκοπός ης ίδρυσης, αλλά και οι Παριανοί. Παραδοσιακό Καφενείο Σε εκκρεμόηα είναι ένα ακόμη ζήημα σις Λεύκες, που αφορά σο Παραδοσιακό Καφενείο. Για ο θέμα αυό, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης μας λέει, πως «ως Δημοικό Συμβούλιο σκεφόμασε να έρθουμε σε επαφή με ον ιδιοκήη και να ου προείνουμε να ο αγοράσουμε και ασφαλώς να ο αξιοποιήσουμε. Εάν δεν δεχεί, θα βρούμε κάποια άλλη λύση». ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΚΗΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ Ξύλινα ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ & ΚΟΥΖΙΝΕΣ -20% ΕΠΙΠΛΑ -50% *Οι προσφορές ισχύουν έως 20/03 Με αγορές άνω ων 8.000, ΔΩΡΟ 4ήµερο αξίδι για 2 άοµα σε ΠΡΑΓΑ, ή ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ! 4ο χλµ. Παροικίας - Αλυκής, ηλ.: , fax: 24552

6 6 Η έκοψε πία Η RE/MAX ALL STAR, καλωσορίζονας ο 2010, έκοψε ην πία σα γραφεία ης, παρουσία όλων ων συνεργαών ης εαιρείας. Με ην ευκαιρία ης εκδήλωσης, ο κ. Δημήρης Μέξης, ιδιοκήης ου γραφείου, ανακοίνωσε όι η RE/ MAX Πάρου / Ανιπάρου ανεδείχθη ο 8ο καλύερο γραφείο RE/MAX σην Ελλάδα (επί συνόλου 73 γραφείων) και 1ο γραφείο μεαξύ αυών ης επαρχίας για ο Διαηρείαι έσι η παράδοση ης RE/MAX Πάρου που ην θέλει από ιδρύσεώς ης (2005) να αναδει- κνύεαι ση λίσα ων TOP δέκα γραφείων Πανελλαδικώς κάθε χρόνο. Επιπροσθέως, ο κ. Μέξης ανακοίνωσε όι ο συνεργάης ου γραφείου Νίκος Μιχαλακόπουλος βραβεύηκε, καακώνας η θέση ου 3ου καλύερου συνεργάη ης RE/MAX Πανελλαδικώς για ο 2009 (επί συνόλου 500 συνεργαών). Πολιισμός Εκδήλωση ου καηχηικού σχολείου Εκαοναπυλιανής Μέσα σε μια ζεσή και οικογενειακή αμόσφαιρα πραγμαοποιήθηκε ην Κυριακή 31 Ιανουαρίου, ο απόγευμα, σην αίθουσα εκδηλώσεων ου Οίκου Ευγηρίας Ποιμανικής Μερίμνης «Παναγία Εκαοναπυλιανή», η γιορή ου Καηχηικού Σχολείου ου Ιερού Προσκυνήμαος. Τα παιδιά όλων ων μημάων, με αφορμή ην εορή ων Τριών Ιεραρχών, προσέφεραν σους διαβιούνες γέρονες ου Γηροκομείου και ους γονείς ους, που είχαν καακλύσει ην αίθουσα, ον ασείρευο πλούο ης γνώσης ης ζωής και ου έργου ων «ριών φωσήρων» ης Καππαδοκίας. Η δρασηριόηά ους πολύπλευρη και η συγγραφική ους κληρονομιά όσο πλούσια, που αναδείχηκαν «γίγανες» ου πνεύμαος. Σο πλευρό ους, με ισχυρή και συνάμα ευεργεική επιρροή, οι άγιες μηέρες ους. Την όμορφη γιορή πλαισίωσαν η Βυζανινή Χορωδία ου κ. Εμμανουήλ Χανιώη και η Παιδική Χορωδία ης κ. Μαρουλίας Κονού. Οι ήχοι ης βυζανινής Μουσικής, αλλά και οι παιδικές φωνές αγαλλίασαν και εύφραναν ις ψυχές όλων. Ο Σεβασμιώαος Ποιμενάρχης κ. Καλλίνικος με ον κααληκήριο χαιρεισμό ου ολοκλήρωσε ην όμορφη αυή γιορή. Αναμφισβήηο συμπέρασμα ης εκδήλωσης, σύμφωνα με ο Ιερό Προσκύνημα, είναι όι ο Καηχηικό Σχολείο σις μέρες μας λειουργεί συμπληρωμαικά σην αναροφή ων νέων μας, προσφέρει γνώσεις, βιώμαα ασφάλειας, αγάπης και εμπισοσύνης. Είναι ελπιδοφόρο που αριθμεί όσους μαθηές! Από ην κοπή ης πίας ου Συλλόγου Φίλων ου Παναθηναϊκού ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Εξωραϊσικός Σύλλογος Μώλου Μαρμάρων Πάρου «Ο Άγιος Νικόλαος» Αξιόιμε κ. Διευθυνά, ση σήλη «Η φωνή ων αναγνωσών» ου φύλλου Νο 93/ ης εφημερίδας «Φωνή ης Πάρου», δημοσιεύθηκε επισολή ου κ. Σ. Σέλλα με ίλο «Αποχεευικό Μώλου & Εξωραϊσικός Σύλλογος». Σε απάνηση ης εν λόγω συκοφανικής επισολής επιθυμούμε να παραηρήσουμε α ακόλουθα: 1. Ο κ. Σ. Σέλλας, ο οποίος επιχειρεί ανεπιυχώς να εμφανίσει ον εαυόν ου ως προσάη ου περιβάλλονος, ηρεί σιγήν ιχθύος όσον αφορά ην εκ μέρους ου αλλοίωση ου φυσικού περιβάλλονος, εναποθέονας, ον Ιούνιο ου 2008, μεγάλη ποσόηα μπάζων σε ακάλυπη ιδιοκησία ου, που βρίσκεαι σε απόσαση περίπου 40 μέρων από ην ακογραμμή ης παραλίας ου Μώλου. Πρέπει να ονίσουμε όι ο ίδιο άομο προέβη σις συγκεκριμένες πράξεις αυθαίρεα, παρόλο που αναμφιβόλως γνώριζε όι η περιοχή ου Μώλου ανήκει σο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκυο «NATURA 2000». Μεά ις παράνομες αυές ενέργειες ου επισολογράφου, παρενέβη αμέσως η «WWF Ελλάς» όσο σο Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου όσο και σο Δήμο Πάρου. Διαπισώνονας η βάναυση κακοποίηση ου περιβάλλονος και σε επίρρωση ων προσπαθειών ης «WWF Ελλάς», ο Σύλλογός μας, από κοινού με ην Ελληνική Εαιρεία Περιβάλλονος και Πολιισμού, καθώς και ον Περιβαλλονικό-Πολιισικό Σύλλογο «Οι φίλοι ου Δρυού», καήγγειλε ο γεγονός σις αρμόδιες Αρχές. Το Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου επέβαλε αμέσως σον παραβάη κ. Σ. Σέλλα α αναλογούνα πρόσιμα, ενώ αυόχρονα, ση σοβαρή αυή υπόθεση παρενέβησαν, λόγω αρμοδιόηας, η Διεύθυνση Περιβάλλονος ης Περιφέρειας Νοίου Αιγαίου καθώς και η Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλονος ης Νομαρχίας Κυκλάδων. Όλα α σχεικά έγγραφα που αποδεικνύουν ις προαναφερόμενες καασροφικές για ο περιβάλλον ενέργειες ου κ. Σ. Σέλλα, βρίσκοναι ση διάθεση ης έγκριης εφημερίδας σας. 2. Λαμβάνονας υπόψη α ανωέρω, καανοούμε ην προσωπική εμπάθεια ου συνάκη και ανιπαρερχόμεθα προς ο παρόν ις απαξιωικές και προσβληικές επισημάνσεις ου όσον αφορά ον Πρόεδρο και α μέλη ου Συλλόγου μας, επιφυλασσόμενοι βεβαίως κάθε νομίμου δικαιώμαός μας. Κρίνουμε ωσόσο σκόπιμο, να πληροφορήσουμε ον όψιμο αυόκληο θεμαοφύλακα ων περιβαλλονικών αξιών όι: (α) Ο Εξωραϊσικός Σύλλογος ουδέποε διαδραμάισε ση μακρόχρονη ισορία ου θεσμικό ρόλο, όπως ανακριβώς ισχυρίζεαι ο συνάκης ης επισολής, δεδομένου όι ούο δεν προβλέπεαι ούε σε νόμο αλλά ούε και σο καασαικό ου. (β) Με ενέργειες ου Συλλόγου μας έχουν αποφευχθεί σο παρελθόν αρκεές απόπειρες καασροφής ου μοναδικού φυσικού περιβάλλονος ης περιοχής μας. Αναφέρουμε ενδεικικά ις παλαιόερες προθέσεις καασκευής σο Μώλο σκουπιδόοπου, εμπορικού λιμανιού κ.λπ. Με ον ρόπο αυό, ο Σύλλογος αποδεικνύει συνεχώς ην περιβαλλονική ου ευαισθησία σην πράξη και όχι με λόγια. (γ) Όσον αφορά η νομιμόηα ων διοικηικών πράξεων ου Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου, σις οποίες αναφέρεαι ο επισολογράφος και οι οποίες εκδόθηκαν μεά ην παραπομπή σην ποινική δικαιοσύνη εσσάρων υπαλλήλων ης Πολεοδομίας Νάξου, αρμόδια να κρίνουν είναι μόνο α διοικηικά δικασήρια και όχι φυσικά ο κ. Σ. Σέλλας. (δ) Τέλος, ο κ. Σ. Σέλλας μας καηγορεί ανερυθρίασα όι ανιδρούμε σο έργο ης σύνδεσης ου οικισμού μας με ο κενρικό δίκυο διάθεσης υγρών αποβλήων, επειδή α μέλη ου Συλλόγου «δεν θέλουν να πληρώνουν α έλη αποχέευσης» (!). Επισημαίνουμε, όι ο εν λόγω άομο παραποιεί για ους δικούς ου λόγους ην πραγμαικόηα, αφού είναι γνωσό ση Δ.Ε.Υ.Α.Π. όι α μέλη μας ενέκριναν ομόφωνα, καά η γενική ους συνέλευση, ην περσινή δημόσια πρόαση ου προέδρου ης Δημοικής Επιχείρησης κ. Σ. Φραγκούλη για η σύνδεση ης περιοχής με ο κενρικό αποχεευικό δίκυο. Εκείνο ο οποίο πράγμαι επισημάναμε ση Δ.Ε.Υ.Α.Π., είναι μόνο η πισή εφαρμογή ων διαάξεων που αφορούν ην περιβαλλονική αδειοδόηση ου προγραμμαιζόμενου έργου. Ο πρόεδρος ου Δ.Σ. Ιωάννης Κληρονόμος

7 Πολιισμός Από ην κοπή ης πίας ων ερασιεχνών αλιέων 7 Κοπή πίας για ον Πολιισικό Σύλλογο Αγκαιριάς Ο Εμποροεπαγγελμαικός Σύλλογος Πάρου Ανιπάρου πραγμαοποιεί Αποκριάικο Χορό ο Σάββαο 13/02/2010 σην αβέρνα ου «Σκανδάλη» σην Αλυκή. Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας σας προσκαλεί ην Κυριακή ο μεσημέρι 07/02/2010 σον αποκριάικο χορό ου σην αβέρνα 5Φ(Μεσάδα). Θα μας διασκεδάσει η υπέροχη Μουσική Ομάδα DELAPARO και ο χορευικό μας. Τιμή εισόδου 7 ευρώ. Σας περιμένουμε για ξεφάνωμα και πολύ κέφι. Η Τοπική Επιροπή ης Νέας Δημοκραίας Πάρου Ανιπάρου και ο Πρόεδρός ης, προσκαλούν μέλη και φίλους σην κοπή ης πίας ην Κυριακή 7 Φεβρουαρίου σο κένρο «Δελφίνι» σις 11 ο πρωί. Με ην άμπωη ήρθαν ξανά σην επιφάνεια α ανθρώπινα οσά Το «μυσήριο» σον Άϊ Γιάννη Δέη Aνακαλύψε ο pilates µε α αυθενικά µηχανήµαα! "Σε 10 συνεδρίες νιώθεις η διαφορά, σε 20 συνεδρίες βλέπεις η διαφορά και σε 30 συνεδρίες έχεις ένα νέο σώµα!" Joseph H. Pilates Με λαμπρόηα και καάνυξη γιοράσηκε σο Γηροκομείο η ανάμνηση ης κοίμησης ου Αγίου Αρσενίου ου εν Πάρω. Τη Δευέρα 1 Φεβρουαρίου, με η συμμεοχή εθελονών και φίλων ης Μονάδας, ελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειουργία από ον αιδεσιμολογιώαο πρωοπρεσβύερο π. Συλιανό Μπιζά. Μεά ο πέρας ης Θείας Λειουργίας, ο π. Συλιανός, σο σαλόνι ης Μονάδας, έλεσε ην ακολουθία ου Αγιασμού. Ευχαρισήριο Αισθανόμασε ην ανάγκη να ευχαρισήσουμε δημόσια ο προσωπικό ου Κένρου Υγείας Πάρου και ιδιαίερα ην ιαρό κ. J. Dam-Χαραλάμπους, καθώς και ους αξιωμαικούς και ο πλήρωμα ου πλοίου ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ, για ην άοκνη φρονίδα και ανθρωπιά που υπέδειξαν ση μηέρα και γιαγιά μας Κασανιά Μαργαρία, καά η διάρκεια ης νοσηλείας και μεαφοράς ης ση Σύρο σις 25/01/2010. Οικογένεια Κων/νου και Χρυσούλας Παπαδάκη Πριν από περίπου έξι χρόνια, σην παραλία ου Άη Γιάννη Δέη ση Νάουσα και αφού είχαν «ραβηχεί» α νερά, είχαν εμφανισεί μέσα ση θάλασσα, ένας ανθρώπινος σκελεός και ένα κρανίο. Το φαινόμενο ης άμπωης σημειώθηκε ξανά πριν από λίγες ημέρες και α οσά βγήκαν και πάλι σην επιφάνεια. Σύμφωνα με ον κ. Κώσα Κασαπίδη, σάλθηκε δείγμα σο Δημόκριο για εξέαση, αλλά ουδέποε υπήρξε απάνηση. Ο ίδιος, ο οποίος είναι και αρχαιολόγος, εκιμά όι δεν μπορούμε να κάνουμε αναφορά για ευρήμαα από ην αρχαιόηα. Εφόσον όμως δεν υπήρξε απάνηση, παραμένει άγνωση η αυόηά ους. Ο κ. Κασαπίδης, αποκλείει πάνως ο ενδεχόμενο, να είναι οσά Ρώσων σραιωών, από ην περίοδο που είχαν ην κυριαρχία ων Κυκλάδων (1797), γιαί όπως λέει, ο νοσοκομείο ους ήαν λίγο πριν από ο καρνάγιο. Ανίθεα, ο αρχαιολόγος κ. Κουράγιος δεν αποκλείει αυό ο ενδεχόμενο. Επιβεβαιώνει, όι πράγμαι οι Ρώσοι είχαν μεαξύ ου ξενοδοχείου, που είναι σην περιοχή και ου καρνάγιου, λοιμοκαθαρήριο και σημειώνει, όι καά ις εργασίες για ην ανέγερση ου ξενοδοχείου είχαν βρεθεί οσά, αλλά και κουμπιά από σολές Ρώσων σραιωών. Δεν βρέθηκαν όμως αγγεία ή κερίσμαα που συνόδευαν ους νεκρούς καά ην αρχαιόηα και άρα εκιμά όι α ευρήμαα πιθανόαα δεν ανάγοναι σε αρχαϊκή περίοδο. Με α δεδομένα αυά, ουδείς μπορεί να εξάγει συμπεράσμαα, αν πρόκειαι για οσά ή όχι, Ρώσων σραιωών. Υπάρχει όμως ένα ζήημα. Οι Ρώσοι που είχαν επισκεφθεί ην Πάρο πέρσι ην άνοιξη και ο καλοκαίρι, ρώησαν επανειλημμένως εάν γνώριζε κανείς που υπάρχει ρωσικό νεκροαφείο και έδειξαν ιδιαίερο ενδιαφέρον γι αυό. Είναι ανάγκη, ώρα που ξαναεμφανίσηκαν α οσά, αφενός μεν να περισυλλεγούν και αφεέρου να ολοκληρωθεί η έρευνα, για η χρονολογική αυοποίηση ων ευρημάων. Οίκος Ευγηρίας Ποιμανικής Μερίμνης «Παναγία Εκαοναπυλιανή» Νάουσα, Πάρος ηλ./fax:

8 8 Αγγελίες ευκαιρίας. Τηλ.: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πυχιούχος ΕΚΒ Ζυρίχης / Κολωνίας Μέλος Γερµανικού Συλλόγου Ψυχ/ων IFB Ελβεία / NGH ΗΠΑ ιαχείριση συναισθηµάων & κρίσεων Ειδίκευση σην πρόληψη & ανιµεώπιση ου παιδικού ραύµαος ΠΑΡΟΣ ΑΘΗΝΑ / ηλ.: ενέργεια από ον ήλιο ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΡΙΚΥΚΛΟ, PIAGGIO ΑΡ 50cc μονέλο 2007 πωλείαι. Τηλ.: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (MERCEDES 404), υπ αριθ. κυκλοφορίας ΕΜΖ 4118, πωλείαι μαζί με ις αναλογούσες σε αυό μεοχές ης Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ σε ποσοσό 50% ή 100%. Αναλλάσσεαι και με ακίνηο. Τηλ.: ΞΥΛΙΝΑ ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΑ, κάσα - ζαμιλίκια με διπλά ζάμια έοιμα για βάψιμο. πωλούναι. Τηλ.: ΜΑΛΤΕΖ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ, πωλούναι, 2 μηνών, καθαρόαιμα από γονείς εξωερικού. Τιμή προσιή. Τηλ.: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ελλανίκου 20, Αθήνα , photovoltaic.gr Ανιπρόσωπος, Πάρου - Ανιπάρου Φωοβολαϊκά & αιολικά συσήμαα Σαμάης & Γιάννης Βιζηλαίος Μάρπησσα, ηλ.: , ΠΩΛΕΙΤΑΙ Καοικία 80μ2 με 2 υ/δ, ενδοδαπέδια θέρμανση, όλες ις ηλεκρ.συσκευές 1 σρέμμα δικιά ου γη, 50μ. από ην παραλία ου δελφινιού σην Παροικία. Ιδανική για μόνιμη καοικία. Αφοί Ιωακειμίδη ΑΕΕ ηλ AIR CONDITION FUJITSU R-410A BTU (κασέα οροφής), πωλείαι σχεδόν αμεαχείρισο. Τιμή: Τηλ.: ΔΥΟ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ (χωρίς πλάη) πωλούναι, απεσαρία καπιονέ μαύρη 1,80 χ 0,50 χ 0,45 εκ. ύψος. Καάλληλοι για καάσημα, γραφείο ή ιαρείο. Τιμή: 450 για ους δύο και 250 για ον ένα. Τηλ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΠΙ HONDA INOVA 5 cc, πωλείαι, 8.500χλμ, 3ος 06, σέρβις Ιούνιος 09, καινούργια λάσιχα & 2 ρεζέρβα & κουκούλα. Τηλ.: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ HONDA HRV 1600cc, μονέλο 2005, full extra, 3πορο, πωλείαι σε καλή καάσαση. Τηλ.: SCOOTER SYM, πωλείαι μονέλο 2005, 200 cc σε ιμή Να µην ξεχάσω.. να επικοινωνήσω σο για ο ΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ! ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΛΥΚΗ, πέρινη βίλα 230.μ., άνεοι χώροι,4 υπνοδωμάια, 3 μπάνια, ανεξάρηος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, βεράνες, καλοριφέρ, air condition, ειδική καασκευή, κήπος 810.μ., πισίνα Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ » Απλή αγγελία ιδιωών (ως 15 λέξεις): 5,00» Απλή αγγελία μεσιών (ως 15 λέξεις): 3,00» Έγχρωμη αγγελία: 10,00» Αγγελία με φωο (ως 15 λέξεις): 15,00» Αγγελία πέραν ων 15 λέξεων: 0,25 / λέξη ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03.μ., περόκιση με ην ποιο ωραία θέα ου νησιού για απαιηικούς. Μεγάλες βεράνες, πέργολες, bbq, κήπος φυεμένος, γκαράζ, Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούναι 10 σρέμμαα με θέα προς η θάλασσα. Τηλ.: ΚΑΜΠΙ, οικία 65.μ., με κήμα μ., βεράνες, καλοριφέρ, αράσα, θέα, πέρινη μάνρα Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. livadas.de Τηλ ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλούναι διαμερίσμαα καινούργια 85.μ., 80.μ., 76.μ. και 60.μ. Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50.μ. Καασκευασική Εαιρία Ανιπαριώης. Τηλ.: , ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πωλείαι διαμέρισμα 33.μ. ισόγειο. Τηλ.: , ΠΑΡΟΣ, μονοκαοικία 65μ με 100μ υπόγειο σε οικόπεδο 4.000μ, χίζει ακόμη 155μ, θέα θάλασσα, ιμή ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ www. Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-53 ΠΑΡΟΣ, ανεξάρηη μονοκαοικία 3 επιπέδων 160μ παραδοσιακού ύφους, 3 υ/δ, ξενώνας, 400μ από παραλία & σε ήσυχη περιοχή, οικόπεδο 5 800μ με αμπέλι, δένρα & κήπο με φυά, δυναόηα πισίνας, πολύ καλή θέα ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ www. Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, αγροεμάχιο 6.350μ σε ήσυχο σημείο, ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεαι μεζονέα με σαλόνι - κουζίνα, 4 υπνοδωμάια και κενρική θέρμανση για όλο ο χρόνο. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούργια περόχιση οικία 89.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, πέργολες Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΚΑΜΠΙ, οικία 70.μ. περόχιση, με κήμα μ., βεράνες, καλοριφέρ, αράσα, θέα, πέρινη μάνρα Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείαι, εν ενεργεία, πλήρως εξοπλισμένο, σην παραλία ης Παροικίας. Τηλ.: ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), ενοικιάζεαι μεζονέα 110m2. Τηλ.: ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεαι ριάρι με 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Τηλ.: ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κήμα (15 λεπά από Παροικιά) μ. με καοικιά, αποθήκες και παλαιό μύλο (ημιελή). 220 ελιές και πολλά οπωροφόρα. Ηλεκροδοείαι με φωοβολαϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή Τηλ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (δεξιά μεριά), πωλείαι χωράφι 6 σρέμμαα, οικοδομήσιμο, δασικό (με πισοποίηση δασαρχείου). Σην εξαιρεική Τιμή ων Τηλ.: , Απλή αγγελία ιδιωών ως 15 λέξεις ΔΩΡΕΑΝ οι 2 πρώες δημοσιεύσεις. ΈΛΗΤΑΣ, οικία 117.μ. 2 μεγάλες κρεβαοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια, ζακούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βεράνες με πέργολες, ανεμπόδιση θέα ου λιμανιού και ηλιοβασιλέμαος Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. Τηλ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πωλείαι κήμα ενός ορίων οικισμού, με θέα και σε καλή ιμή. Tηλ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ κονά σε 2 παραλίες, θέα θάλασσα ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ Κωδικός: ΠΠ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια περόχιση οικία 45.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βεράνες, πέργολες, καλοριφέρ, κήπος Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟΜΟ), πωλείαι οικόπεδο ενός σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, νερό, φως, πολλά φρουόδενρα και παλιά καοικία 35m2. Tηλ.: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζοναι καασήμαα, γραφεία και 1 αποθήκη 160.μ. με ιδιωικό παρκινγκ. Τηλ.: , ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδοναι σε ενήλικες και παιδιά. Προεοιμασία Celi 1-5 Diploma, κραικό πισοποιηικό. Τηλ.: ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΤΟΠΙΟΣ, αναλαμβάνει σκαψίμαα, κλαδέμαα και γενικά περιποίηση κήπων. Τηλ.: ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, αναλαμβάνει φύλαξη βρεφώνπαιδιών (15εής πείρα) Τηλ.: , ΚΥΡΙΑ από ην Βουλγαρία (με χαριά) ζηεί εργασία για καθαρισμούς σπιιών, σιδέρωμα κλπ. Τηλ.: ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, μόνιμος κάοικος Πάρου με συσάσεις, αναλαμβάνει παιδιά και ηλικιωμένους σε όλη ην Πάρο. Τηλ.: ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85.μ. περόχιση, με θέα ην Ανίπαρο, 2 κρεβαοκάμαρες, σαλόνι, σκεπασή βεράνα, καλοριφέρ, μεγάλες βεράνες με πέργολες, κήπος περιφραγμένος Εκπώσεις ή ευκολίες δεκές. Τηλ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΗ, με λίγα Ελληνικά μόνιμος κάοικος Πάρου με συσάσεις, αναλαμβάνει καθαρισμούς σπιιών, σίδερο και βοήθεια ηλικιωμένων σε όλη ην Πάρο. Τηλ.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ με ην επωνυμία «Αλυγαριές», σο κένρο ης Παροικίας (λιμάνι), πωλείαι εν ενεργεία σε συμφέρουσα ιμή. Τηλ.: Κος Νίκος. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ DELIVERY ζηείαι για ο σουβλαζίδικο «Κομφούζιο» ση Νάουσα. Τηλ.: , ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΣΠΙΤΙ, ζηείαι επιπλωμένο για σεζόν με 2 υπνοδωμάια και 2 μπάνια. Τηλ.: Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ HOMESTORES", ειδών οικιακού εξοπλισμού, ζηά υπεύθυνο και συνυπεύθυνο για ο καάσημα ης Πάρου. Απαραίηα προσόνα: Προϋπηρεσία σο χώρο 2 έη ουλάχισον, γνώσεις χειρισμού Η/Υ, γνώση Αγγλικών, ως 40 εών (αφορά ον υπεύθυνο καασήμαος). Η εαιρία προσφέρει: Άρισο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας, ελκυσικό πακέο αποδοχών, δυναόηες εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σείλουν βιογραφικό με σην διεύθυνση: andreadis.com ή με fax σο ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΝΑΟΥΣΑ, πωλείαι μεζονέα καινούργια 95.μ. ενός οικισμού σε προνομιούχα θέση, θέα ση θάλασσα και όχι ηχορύπανση, 2 δωμάια, 2 μπάνια, σαλοκουζίνα, ζάκι, κλιμαισμός, κενρική θέρμανση και γκαράζ. Τηλ.: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΑΔΟΣ, κονά ση ΔΕΥΑΠ, ενοικιάζεαι δυάρι καινούργιο, 50.μ. αυόνομη θέρμανση, με θέα ο λιμάνι ης Παροικίας. Τηλ.: , ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεαι επιπλωμένο μαγαζί 50.μ. Τηλ.: , ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, σε κενρικό σημείο, ενοικιάζεαι καάσημα 70m2. Καάλληλο για καφέ - εσιαόριο. Τηλ.: Κος Βασίλης. Η νηπιαγωγός, οι γονείς και α παιδιά ου Νηπιαγωγείου Λευκών, θα ήθελαν να ευχαρισήσουν ον Σύλλογο "ΥΡΙΑ", καθώς προσέφερε α χρισουγεννιάικα δώρα ους, χαρίζονάς ους μεγάλη χαρά. Ιδιαίερα ευχαρισούμε ην πρόεδρο ου Συλλόγου, κυρία Βούλα Κρηικού, η οποία σην χρισουγεννιάικη γιορούλα μας, με μεγάλη προθυμία και επιυχία, νύθηκε Αη Βασίλης και μοίρασε α δώρα! Καλή Χρονιά!

9 9 22 Επί ποδός οι Ανιπαριώες για ο σχέδιο «Καλλικράης» Κώσας Γρίσπος «Θέλουμε αυόνομο Δήμο» Καά ου ενδεχόμενου συνένωσης Πάρου Ανιπάρου με ο σχέδιο «Καλλικράης, είναι σην πλειοψηφία ους φορείς και κάοικοι ου μικρού νησιού. Την ανίθεσή ους ην εξέφρασαν ην περασμένη Τεάρη σε συγκένρωση που συγκάλεσε μία άυπη συνονισική επιροπή, σην οποία προσήλθαν περίπου 200 άομα. Όσοι οποθεήθηκαν, δήλωσαν ην επιθυμία ους, ο νησί να παραμείνει αυόνομος ΟΤΑ και μάλισα να εξελιχεί σε δήμο. Οι ομιληές από όλο ο πολιικό φάσμα ανέλυσαν ις επιπώσεις που θα έχει μια ενδεχόμενη συνένωση σην Τοπική Αυοδιοίκηση ης Ανιπάρου και κάλεσαν ην Κυβέρνηση να σεβασεί ις απόψεις ου Κοινοικού Συμβουλίου, ης ΤΕΔΚ και ου ΙΤΑ διαηρώνας ον ΟΤΑ. Η άυπη επιροπή που αποελείαι από ους: Γιάννη Τριανάφυλλο, Κώσα Φαρούπο, Τάσος Φαρούπο, Νίκο Μαριάνο, Κώσα Τριανάφυλλο, Σωήρη Σκούρη, Γιάννη Λεβενάκη, Αρέμη Τριανάφυλλο και Κώσα Γρίσπο, συνεχίζει ο μάζεμα υπογραφών ις οποίες θα σείλει μαζί με επισολή σον υπουργό Εσωερικών Γ. Ραγκούση, από ον οποίο ζηούν να ους συνανήσει και να μιλήσει μαζί ους. Σην επισολή ους προς ον υπουργό, οι Ανιπαριώες ζηούν να λάβει υπόψη ου ον γεωγραφικό παράγονα, που είναι καθορισικός, ις διαφορεικές ανάγκες και προεραιόηες ων δύο νησιών και ο γεγονός ης αναγωνισικόηας μεαξύ ων δύο νησιών και να διαηρήσει η Διοικηική αυονομία ης Ανιπάρου. Ζηούν εππίσης, η μεαροπή ης Κοινόηας σε Δήμο, για να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι απαραίηες υποδομές, που θα εξυπηρεήσουν ικανοποιηικά α οπικά συμφέρονα. Τα μέλη ης επιροπής θα συνανηθούν και με ο Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, σον οποίο θα θέσουν επίσης ους προβλημαισμούς ους. Παράλληλα, καλούν όλους ους βουλευές ου νομού, ον Δήμαρχο και ην έπαρχο, σε λαϊκή συνέλευση ην Κυριακή σην αίθουσα Καλουδά σις 7.30 μ.μ. Σην ανακοίνωσή ους, μεαξύ άλλων επισημαίνουν: «Νομίζουμε όι είναι πρέπον, σε όσο σοβαρές αποφάσεις, οι εκλεγμένοι ανιπρόσωποι ου λαού, ν ακούσουν και η γνώμη αυών που ους ίμησαν με ην ψήφο ους». για MENU; Μόνο σο ιµοκαάλογοι σουβέρ σουπλά Επειδή σηµασία έχει...πώς ο σερβίρεις! mexican food pizza SCOPA coffeeholic «Όχι» σην εεροδιοίκηση «Σο ενδεχόμενο ης συνένωσης, σύμφωνα με ο σχέδιο διαβούλευσης, η Ανίπαρος θα ΕΤΕΡΟΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ», αναφέρει σο σχολιασμό ου για ο σχέδιο «Καλλικράης», ο Κώσας Γρίσπος. Δημοσιεύουμε ις απόψεις ου, που απηχούν και ις απόψεις ης πλειοψηφίας ων Ανιπαριωών: «Σους νέους δήμους, εκλογικές περιφέρειες είναι οι πρώην Δήμοι και Κοινόηες που συνενώνοναι, καθώς και α δημοικά διαμερίσμαα σους δήμους που διαθέουν, οι δε έδρες καανέμοναι σε αναλογία με ον πληθυσμό ης κάθε επιμέρους εκλογικής περιφέρειας. Επομένως, σε ένα πιθανολογούμενο 25μελες δημοικό συμβούλιο ου Δήμου Πάρου-Ανιπάρου(κρίσιμο θέμα και ο όνομα), η Ανίπαρος θα έχει ρεις δημοικούς συμβούλους. Οι οπικοί Ανιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ου Δήμου που αυίζοναι με ους δήμους / κοινόηες, που συνενώνοναι σο πλαίσιο ης Νέας Αρχιεκονικής. Σους δήμους που συνενώνοναι υπάρχει ανάγκη για ον εκ ου σύνεγγυς συνονισμό ων υπηρεσιών σο πλαίσιο ων αποφάσεων ου δημάρχου. Οι οπικοί ανιδήμαρχοι επιλέγοναι μεαξύ ων συμβούλων που προέρχοναι από ους συνενωμένους δήμους - κοινόηες και ασκούν αρμοδιόηες που έχουν οπικό χαρακήρα. Οι οπικοί ανιδήμαρχοι αναλαμβάνουν κυρίως ο συνονισμό ων οπικών διοικηικών υπηρεσιών, ου οπικού ΚΑΠΗ, παιδικού σαθμού κλπ., ην υποσήριξη και ο συνονισμό ων οπικών συμβουλίων κ.ά.. Ο Ανιδήμαρχος για ην Ανίπαρο θα ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ από ο δήμαρχο. Συγκροούναι πεναμελή οπικά συμβούλια σε όλα α υπάρχονα οπικά διαμερίσμαα, με πληθυσμό ουλάχισον 1000 καοίκων. Πέρα από ην πείρα από ον Καποδίσρια, που διαπισώσαμε όι ο θεσμός ων οπικών συμβουλίων απέυχε, βλέπουμε όι οι αρμοδιόηές ους είναι σε επίπεδο αλλαγής λάμπας και επιδιόρθωσης βρύσης που είναι η συμμεοχή ους σα μικρά και μεσαία έργα ου νησιού! Επίσης, υπάρχει γεωγραφική ασυνέχεια λόγω ης θάλασσας. Πως θα ξεπερασεί η καχυποψία ου Ανιπαριώη για μεροληπική ανιμεώπιση; Πόσος χρόνος και χρήμα θα χρειάζοναι για να πηγαίνει ο Ανιπαριώης σην Παροικία; Δεν έχουν διαφορεικές ανάγκες ανάπυξης α δύο νησιά; Μειώνεαι ο δημοκραικός έλεγχος ου Δήμου και αυξάνεαι η αδιαφάνεια για ο δημόη ης Ανιπάρου; Πως είναι σίγουρο όι δεν θα χειροερέψει η πρόσβαση ων Ανιπαριωών σις υπηρεσίες ου Δήμου; Πως θα πεισεί ο Ανιπαριώης όι δεν θα υπάρξει μεροληψία για α έργα υπέρ ης Πάρου και ην προβολή ου ουρισικού προϊόνος; Δεν θα πρέπει ν αυξηθούν α δρομολόγια και να γίνει συνεχής η επικοινωνία μεαξύ ων δύο νησιών και να επιδοηθεί η γραμμή;

10 10 Νίκη ου ΑΟΠ με ον Μαρπησσαϊκό Αθληισμός προέβει σε διορθωικές κινήσεις και ρίσκαρε με ένα πιο επιθεικό σχήμα, αλλά και ο ΑΟΠ έγινε πιο επιθεικός. Έβρισκε πιο εύκολα διαδρόμους και εοιμαζόαν να σκοράρει, κάι που έγινε με ον «συνήθη ύποπο» Αρκουλή, που με ένα εκπληκικό σου έξω από ην περιοχή σο 53 εδωσε ο προβάδισμα σην ομάδα ου ΑΟΠ, για να έρθει ο Γκιόκα σο 62 με κονινό πλασέ να ελειώσει ουσιασικά ο παιχνίδι και να ου δώσει μια παρά πολύ σημανική νίκη για η συνέχεια ου πρωαθλήμαος. Η μάχη για ην καάληψη ης 2ης θέσης όπως φαίνεαι θα συνεχισεί μέχρι ην ελευαία αγωνισική, εκεί όπου ο ΑΟΠ θα φιλοξενήσει ην ομάδα ης Θύελλας και εκεί θα κριθούν όλα. Από ην άλλη, ο Μαρπησσαϊκός θα δώσει η δική ου μάχη με ον Ασέρα Τραγαίας για ην αποφυγή ου υποβιβασμού. Ευχόμασε ολόψυχα περασικά και καλή ανάρρωση σον ποδοσφαιρισή ου Μαρπησσαικού Γεμελιάρη που αποχώρισε με ασθενοφόρο από ο γήπεδο. Σύμφωνα με ις πρώες πληροφορίες έχει υποσεί ρήξη σο γόναο. Ισόπαλο με 1-1 ο μας ου Νηρέα με ον Ασέρα Με νίκη συνέχισε ις υποχρεώσεις ου σο πρωάθλημα η ομάδα ου ΑΟΠ, καθώς επιβλήθηκε χωρίς να συνανήσει ιδιαίερα προβλήμαα με 2-0 απένανι σον Μαρπησσαϊκό. Σο άλλο Παριανό παιχνίδι Νηρέας και Ασέρας Μαρμάρων ήρθαν ισόπαλοι με 1-1 και μοιρασήκαν βαθμούς, αλλά όχι ενυπώσεις ΑΟΠ Σε ένα ηλιόλουσο μεσημέρι(περίεργο για ην εποχή)σο δημοικό σάδιο ης Παροικίας αναμερηθήκαν δυο Παριανές ομάδες μας. Ο ΑΟΠ με ον Μαρπησσαϊκό, με σόχο και οι δυο η νίκη. Το πρώο ημίχρονο κύλησε ουσιασικά με μια φάση για ην ομάδα ου ΑΟΠ σην οποία είπε όχι ο πολύ καλός για ακόμα ένα παιχνίδι ερμαοφύλακας ου Μαρπησσαϊκού Βινζηλαίος, με αποέλεσμα να βάζει σε ανησυχία ην ομάδα ου ΑΟΠ και ους φιλάθλους ου (περίπου 150). Σο δεύερο ημίχρονο, ο προπονηής ου ΑΟΠ ΝΗΡΕΑΣ Το πρώο πράγμα που θα ερχόαν σο μυαλό ου καθενός αν παρακολουθούσε ον αγώνα ανάμεσα σον Νηρέα και σον Ασέρα Μαρμάρων, είναι ο ερώημα, πως είναι δυναόν αυή η ομάδα να μάχεαι για ην παραμονή ης σην καηγορία: Με έναν πολύ καλό προπονηή (Κένερ)και ρεις πολύ ποιοικούς παίκες, η ομάδα ου Ασέρα εύκολα θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα από α εισιήρια για α μπαράζ ανόδου, αλλά ο άυχο γεγονός με ην Αναγέννηση να ου παίρνει ο παιχνίδι σα χαριά, ου έκοψε η φορά. Σα αγωνισικό μέρος ώρα, αν λέγαμε όι ο Νηρέας πήρε ισοπαλία από ον Ασέρα και κοιώνας η βαθμολογία, θα νόμιζε κανείς, όι ασειευόμασε, δεν είναι έσι. Ο Ασέρας έπαιξε παρά πολύ καλά, με περίσσια ψυχικά αποθέμαα και φαινόαν σο γήπεδο όι ήθελε περισσόερο η νίκη και ο ελικό αποέλεσμα, αλλά μόνο πικρία έφερε σους παίκες και παράγονες ης ομάδας. Ο Μοσράος με άψογη εκέλεση φάουλ έδωσε ο προβάδισμα σην ομάδα ου Νηρέα σο 50, αλλά 7 λεπά αργόερα, ο καλύερος παίκης ου γηπέδου (Βιζηλέος), έφερε ο παιχνίδι σα ίσια και λίγο έλειψε να πάρει ο παιχνίδι μόνος ου 3 λεπά αργόερα, αλλά ο σου ου καέληξε σο δοκάρι. Ο Νηρέας, ας μην επαναλαμβανόμασε, περιμένει α μπαράζ και έχει καεβάσει αχύηα. Ανίθεα ο Ασέρας θα δώσει μεγάλη μάχη για ην παραμονή ου σην καηγορία. Ευχή όλων μας είναι, να α κααφέρουν οι ομάδες μας σους σόχους που έχουν βάλει. 2oς όμιλος Ομάδα Βαθμολ. Αγώνες Γκολ Πανναξιακός Θύελλα Καμαρίου Α.Ο.Πάρου Πανθηραϊκός Καρεράδος Ασέρας Τραγαίας 9-33 Μαρπησσαϊκός Α.Ο.Λάβα η Αγωνισική Πανθηραϊκός Καρεράδος 4-2 Α.Ο.Πάρου Μαρπησσαϊκός 2-0 Θύελλα Ασέρας Τραγαίας 2-0 Πανναξιακός Α.Ο.Λάβα 8-0 3oς όμιλος Ομάδα Βαθμολ. Αγώνες Γκολ Νηρέας Αναγέννηση Νάξου Α.Σ.Ιου Φιλώι Ασέρας Μαρμάρων Παμμηλιακός Κορωνίδα Αναγέννηση Νάξου Κορωνίδα 2-0 Νηρέας Ασέρας Μαρμάρων η Αγωνισική Νίκη εφηβικού σο μπάσκε Μεγάλη νίκη πέυχε ο εφηβικό μήμα ου Μαρπησσαικού μέσα ση Σύρο ενανίον ης Ερμούπολης με σκορ Τα παιδιά ου Καζακίδη με πολύ πάθος και ρομερή αγωνισικόηα έδωσαν ον καλύερο εαυό ους σο παρκέ, θέλονας να δείξουν όι η βαθμολογία είναι πλασμαική, μιας και όαν βρεθούν όλοι μαζί σα εκός έδρας παιχνίδια μπορούν να χυπήσουν οποιονδήποε ανίπαλο. Έσι από νωρίς έδειξαν ις διαθέσεις ους, αφού αν και ήαν πίσω σο σκορ σο ημίχρονο με 32-39, βρέθηκαν σην ρίη περίοδο να απανήσουν και να προηγηθούν 50-45(υπικά γηπεδούχος η ομάδα ης Μάρπησσας). Σο έαρο δεκάλεπο με ψυχραιμία καάφεραν να φέρουν ο παιχνίδι εκεί που ήθελαν με ελικό σκορ ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός: (Καζακίδης): Σκιαδάς Μ.,Γκράν Α. 5, Χερουβείμ Π. 4, Περόπουλος Φ. 6, Κοριάνος Ορ. 9, Πιαράς Ηλ., Σελιμαι Α. 8, Καπαρός Δ. 20, Περόπουλος Π. 14. Ο Ν.Ο.Π. ευχαρισεί ους χορηγούς ου» Τη ναυιλιακή εαιρεία BLUE STAR FERRIES» Την εαιρεία ΜAGIC MARINE» Τον κ. Μπίσια Κωνσανίνο» Την εαιρεία Μ. ΒΕΡΔΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - GOODY S» Την εαιρεία DSK FOILS

«Προσβλητική» και «απαξιωτική» ενέργεια

«Προσβλητική» και «απαξιωτική» ενέργεια Σκέψου ον πλανήη σου... ανακύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιική εφημερίδα Πάρου - Ανιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα σην ενηµέρωση Παρασκευή 1 Οκωβρίου 2010 Φύλλο 127 www.fonitisparou.gr Έος 65 ο Νέα Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ. Με τον «Καλλικράτη» χάνεται το αυτοδιοίκητο. Κ. Ροκονίδας, μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ. Με τον «Καλλικράτη» χάνεται το αυτοδιοίκητο. Κ. Ροκονίδας, μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Φύλλο 93 Έτος 65 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση του νερού με υπευθυνότητα

Διαχείριση του νερού με υπευθυνότητα Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου ΕΝΑΣ ΠΑΛΙΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ο κ. Εμμανουήλ Κανάλης είναι ο νέος λιμενάρχης Πάρου στη θέση του αποχωρίσαντος λιμενάρχη Ηλία Κουντρομιχάλη Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρό πλήγμα στα "τυφλά" οικόπεδα

Ισχυρό πλήγμα στα τυφλά οικόπεδα Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 Φύλλο 98 Έτος 65 ο Νέα Περίοδος Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Βλαχογιάννη - Σιφουνάκη Τροχιοδρομεί το νέο αεροδρόμιο

Συνάντηση Βλαχογιάννη - Σιφουνάκη Τροχιοδρομεί το νέο αεροδρόμιο Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2009 Φύλλο 86 Έτος 65 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 Επιστολή Δήμου για την καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

άλλων και από τη σκοπιά της τουριστικής ανάπτυξης. Και μάλιστα σε μια χρονιά που μόνο δυσοίωνα μηνύματα λαμβάνουμε

άλλων και από τη σκοπιά της τουριστικής ανάπτυξης. Και μάλιστα σε μια χρονιά που μόνο δυσοίωνα μηνύματα λαμβάνουμε Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 Φύλλο 152 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτική» βόμβα σε Λεύκες - Κώστο

«Εκπαιδευτική» βόμβα σε Λεύκες - Κώστο Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 138 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζουμε με νέα έργα για την Πάρο

Συνεχίζουμε με νέα έργα για την Πάρο Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010 Φύλλο 136 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ομόφωνα στην εντατική η υγεία

Ομόφωνα στην εντατική η υγεία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 Φύλλο 146 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

«Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας»

«Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας» Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011 Φύλλο 168 Έτος 66 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου το Τεχνικό Πρόγραμμα

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου το Τεχνικό Πρόγραμμα Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αν τιπάρου Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009 Φύλλο 90 Έτος 65ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρεαλιστικά, τα απόλυτα αναγκαία

Ρεαλιστικά, τα απόλυτα αναγκαία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 Φύλλο 151 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον μονόδρομος

Ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον μονόδρομος Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 Φύλλο 147 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσουμε ενωμένοι - δυναμικά!

Να απαντήσουμε ενωμένοι - δυναμικά! Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 Φύλλο 153 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη με όραμα και ομόνοια

Ανάπτυξη με όραμα και ομόνοια Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010 Φύλλο 125 www.fonitisparou.gr Έτος 65

Διαβάστε περισσότερα

Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές

Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 Φύλλο 178 Έτος 66 ο Νέα Περίοδος Έτος

Διαβάστε περισσότερα

2 Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 www.fonitisparou.gr

2 Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 www.fonitisparou.gr Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ Οκτώβριος αφιερωµένα στην ενηµέρωση Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 Φύλλο 183 www.fonitisparou.gr Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Εκρηκτικά τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Μέτρα Σήμερα! Αύριο θα είναι αργά

Εκρηκτικά τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Μέτρα Σήμερα! Αύριο θα είναι αργά Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 Φύλλο 143-144 www.fonitisparou.gr Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ www.fonitisparou.gr Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Τετάρτη 20 Μαΐου 09 Έτος: 64ο Νέα περίοδος Φύλλο: 61 Έτος Ίδρυσης 1945 «Κλειστό»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτέλεσμα μεγάλων προσδοκιών

Αποτέλεσμα μεγάλων προσδοκιών Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αν τιπάρου Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009 Φύλλο 80 Έτος 64ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 Αυτοδύναμη Κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινάει το μεγαλόπνοο και ελπιδοφόρο έργο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ

Ξεκινάει το μεγαλόπνοο και ελπιδοφόρο έργο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 Φύλλο 197 www.fonitisparou.gr Έτος 67

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 19:25 ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 07:30

ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 19:25 ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 07:30 Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010 Φύλλο 131 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο

Διαβάστε περισσότερα

Να συνδυάσουμε το αυθόρμητο με τη συνειδητή πολιτική επιλογή

Να συνδυάσουμε το αυθόρμητο με τη συνειδητή πολιτική επιλογή Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 Φύλλο 164 Έτος 66 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 238 www.fonitisparou.gr Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 238 www.fonitisparou.gr Έτος 67 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 68 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Φύλλο 238 www.fonitisparou.gr Έτος 67

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ ΠΑΡΟΥ www.fonitisparou.gr 16 3233 Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Τετάρτη 11 Μαρτίου 09 Έτος: 64ο Νέα περίοδος Φύλλο: 52 Έτος Ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αντίπαρος επιλέχθηκε από το «Δημόκριτο» για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE + Πανελλήνια περιβαλλοντική πρωτοπορία

Η Αντίπαρος επιλέχθηκε από το «Δημόκριτο» για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE + Πανελλήνια περιβαλλοντική πρωτοπορία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011 Φύλλο 170 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση χρονοδιαγράμματος έργων

Δέσμευση χρονοδιαγράμματος έργων Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011 Φύλλο 177 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

Ν αρχίσει άμεσα το έργο

Ν αρχίσει άμεσα το έργο Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009 Έτος 64 ο Νέα Περίοδος Φύλλο 67 www.fonitisparou.gr Έτος ίδρυσης 1945 Λογγοβάρδειο Νοσοκομείο Πάρου Ν αρχίσει άμεσα το έργο Ένα νοσοκομείο στο νησί μας, είναι αίτημα και όνειρο όλων

Διαβάστε περισσότερα

"Ξαναζωντανεύουν τα αρχαία Από τις 9 Ιουνίου 2011 ξεκινάει το ταξίδι της Φλόγας της. εργαστήρια γλυπτικής"

Ξαναζωντανεύουν τα αρχαία Από τις 9 Ιουνίου 2011 ξεκινάει το ταξίδι της Φλόγας της. εργαστήρια γλυπτικής 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου Σκέψου τον πλανήτη σου... Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 Φύλλο 165 Έτος 66ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 ανακύκλωσε τη

Διαβάστε περισσότερα

«Εαρινή συμφωνία» στις αερομεταφορές

«Εαρινή συμφωνία» στις αερομεταφορές αφιερωµένα στην ενηµέρωση Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Φύλλο 101 Έτος 65ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 Λ. ΚΟΝΤΟΣ: ΑΣ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα