ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ. τα «πώς ντας σε όλα μας ό πλούσιο φωτογρ. λίδα 3. όλης. Διαβάστε στη σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει τις ιδέες σας...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ. τα «πώς ντας σε όλα μας ό πλούσιο φωτογρ. λίδα 3. όλης. Διαβάστε στη σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει τις ιδέες σας..."

Transcript

1 μ Κηπο ανία Π ΕΡ Ι Ο Δ Ι ΚΗ ΕΚ Δ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑ Ι ΤΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑ ΛΛΟ Ν Αγαπηοί φίλοι ου πράσινου, Όλοι μας διαπισώνουμε καθημερινά ο έλλειμμα που υπάρχει σε καθαρό νερό και αέρα, σο πράσινο, ση διαχείριση ων σκουπιδιών και ην ανάπυξη οικολογικών ρόπων ζωής που θα σέβοναι ο περιβάλλον. Σόχος ης εφημερίδας που κραάε σα χέρια σας είναι να συμβάλλει σην καλλιέργεια μιας «πράσινης» συνείδησης, ανλώνας όσο από ην εκδοική δρασηριόηα ων εκδόσεων Αθ. Σαμούλης όσο και από η δράση συναφών οργανώσεων και φορέων. Ο κήπος και η φρονίδα ου, η σωσή διαχείριση ων υδάινων πόρων και η ανακύκλωση ων σκουπιδιών είναι μερικά μόνο από α πράγμαα που μπορούμε να εφαρμόσουμε σην καθημερινόηά μας για να κάνουμε η ζωή μας καλύερη και... πιο πράσινη! Μάθεε πώς σις επόμενες σελίδες... Σην Κηπομανία θα υπάρχει πάνα χώρος για όλους εσάς... Μπορείε να μας σείλεε ις ιδέες σας, ους προβλημαισμούς σας και ό,ι άλλο εσείς θεωρείε όι μπορεί να συμβάλλει σην υιοθέηση νέων ρόπων συμπεριφοράς, έσι ώσε η επαφή μας με ο πράσινο, εκός από χόμπι, να γίνει και μάθημα ζωής! Για ην εφημερίδα Κηπομανία Εκδόσεις Σαμού λη, Αβέρωφ 2, Αθήνα stamoulis.gr W EDDI NG FRE E PRE SS Μία μοναδική, πολυελής έκδοση με ην πληρέσερη συλλογή φυών για ον ελληνικό κήπο και συνοδευικό DVD με πάνω από φυά και φωογραφίες! Το νέο σημείο αναφοράς για γεωπόνους, κηποέχνες, φυωριούχους, αλλά και για κάθε ερασιέχνη που αναζηά πρακικές γνώσεις και συμβουλές για ην καθημερινή ενασχόλησή ου με α φυά ου κήπου ή ης βεράσα ε νας. ιαβάσ φέρου Δ ενδια 5 μία γγραφέα & 4. σελ ου συ σις υξη ε λη. ν έ συν η Πά Γιάνν  ç ôéóìýí åìðëïõäïóç ê ΝΤΑ ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ ς οδηγός μάς αποκαλύο πρακικός αυό ικής, απανώυρ πο κη ς η πει α «μυσικά» «γιαί» και α», α «πώς νας σε όλα μας αφικό ό πλούσιο φωογρ α «πόε». Μέσα απ οδηγίες, εξεάζοναι μα υλικό και βήμα βή ν φυα περιποίησης ω καθημερινά ζηήμα, όπως ο ας ν ρά βε ς η ι ών ου κήπου κα ανση, ο, ο πόισμα, η λίπ πολλαπλασιασμός σία από α οσ κλάδεμα, η πρ κές συνθήκες, ιρι κα ις Διαβάσ ση σε ε ους εχθρούς και λίδα 3 μ ί α... αν ις ασθένειες. όλης ης ύ άκρι Ανδρι λης ων συγ ση εφ γραφέω σόπου λου κα ι Θυμά ν κη. S STOR IE đ ΚΟΜΠΟΣΤ ĕą ćĉ, ĕą đ đăą čÿ đĕĉ āĕąď. ď ÿ ĈČ ĘĄ Ā ďđ! õēąčĕččāē ĔĖ ąđėďāē èā Ą-ąā Ą đćċćăĉē ĆČĄ ďą w gr compost_ex2124.indd ίλοι ση διάθεσή σας! øç ñù øîïç øôù ïôñõô ø ĄďĄčĄĎĞęĈĕĈ đčą ĈĂďĄČ ĕą čąĕąďďċďĝĕĉēą ĖĎČčÿ, ÿċĉĕĉ ğē ďą ėĕčÿđĉĕĉ ĀďĄ Ą Ďĝ ćđęĉăđ čđ ĝĕĕ, Ĉ ČĎĀĐĈĕĈ ĕą čąďğĕĉēą ĈĒĆĄĎĈĂĄ, ėĕčÿđĉĕĉ ĕđ ĔĚĔĕĝ ĈĂĆ Ą ÞĎĎĚĔĕĈ, ĝďą ĝĕą ĘĒĈČÿĉĈĔĕĈ, Ĉčĕĝē Ą ĝ ĕđ ąčąďăđ ĄĖĕĝ, ąēăĕčđď ĕąč āćċ Ĕĕđ ďđččđčėēč ĝ ĔĄē! lis. u o m a t s ww ΚΗΠΟΣ & ΦΥΤΑ (με συνοδευικό DVD) Διαβάσε ση σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει ις ιδέες σας... ĈĕÿĕĈ ĄďĄčĖčĎĚċđĞď να ανθίσουν. ĆČĄ ďą ėĕčÿđĉĕĉ čđ ĝĕĕ ĆĒāĆđĒĄ čąč ĈĞčđĎĄ, ĝĕđ ČčĒĝ ĘğĒđ čč Ąď ćčąċāĕĉĕĉ. 1 Χειμώνας øă ãďą ĝĕą Τεύχος Ą Ą è Ą - èāā èā øç ç ñù øîïç ñù ù øø î ï ïç ç øôù øôù øô ïô ïô ïôñõô ø ôñõô ôñõô ø ñõô ñ õ ø úĕčÿđĕĉ 100% ąčđďđćččĝ ĎĂ ĄĔ Ą Ĕ Ą Ą ĝ... ĕą ĔčđĖ ĂćČĄ ĔĄē! Ken Thompson Όσο μικρό χώρο και αν διαθέουμε, μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε σην προσασία ου περιβάλλονος μεαρέπονας α πράσινα υπολείμμαα σε λίπασμα για ον κήπο μας. Ο χρησικός αυός οδηγός μάς εξηγεί βήμα βήμα όλα όσα χρειάζεαι να γνωρίζουμε για να φιάξουμε μόνοι μας κομπόσ γρήγορα και εύκολα!, ε α σας Θέλε σκουπίδι ς και α σα ι, σικά ενεκέ ε δρα κουπιδο ερα; Αν να ε σ ώ σ ι ε ύ ο λ μ να ει κα χεε νεε αφρύ μυρίζ α ο επιύ να ελ άνεε να θ νκ ε πώς 8. να ο ε διαβάσ ελ. ό ση σ 10/10/2008 4:16:11 ȝȝ

2 Ελληνικός κήπος Ένα βιβλίο σαθμός για ην ελληνική κηποεχνία! Με ιδιαίερη χαρά οι Εκδόσεις Αθ. Σαμούλης παρουσιάζουν ο βιβλίο ου γνωσού γεωπόνου-κηποέχνη Γιάννη Σπανιδάκη, πρώην ιευθυνή Κήπων και ενδροσοιχιών ου δήμου Αθηναίων και υπεύθυνου για πολλά πρωοπόρα έργα όπως ο Γκολφ ης Γλυφάδας, με ίλο Ελληνικός Κήπος. Γραμμένο ειδικά για ις εδαφοκλιμαικές συνθήκες ης χώρας μας και εμπλουισμένο με πλούσιο φωογραφικό υλικό αποελεί ο απόσαγμα μιας ολόκληρης ζωής ενεργούς ενασχόλησης με ην κηποεχνία και περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζεε για ο σχεδιασμό, ην καασκευή και η συνήρηση ου ελληνικού κήπου! Διαβάζονας ο βιβλίο, θα μάθουμε να απανάμε σο «πώς» και σο «γιαί», συνδυάζονας αρμονικά η λογική και ο συναίσθημα σην ενασχόλησή μας με ον κήπο. Σο βιβλίο αυό θα βρείε πρακικές συμβουλές για: ην επιλογή ων φυών και ων υλικών, ο φως και ο φωισμό, ο νερό ως διακοσμηικό και λειουργικό παράγονα, ην έννοια και η σημασία ου χρώμαος σον κήπο. Η επαγγελμαική συνέπεια ου Γιάννη Σπανιδάκη ον έχει καασήσει ιδιαίερα αγαπηό σο ευρύ κοινό και αυό απουπώθηκε και σην παρουσίαση ου βιβλίου που πραγμαοποιήθηκε σο Πνευμαικό Κένρο ου ήμου Κηφισιάς, ο οποίο γέμισε ασφυκικά από φίλους ου κήπου και ων λουλουδιών. Σο πάνελ ων ομιληών συμμεείχαν εξέχουσες προσωπικόηες: ο π. Πρύανης ου Γεωπονικού Πανεπισημίου Αθηνών και π. Γ.Γ. ου Υπουργείου Παιδείας κ. Ανδρέας Καραμάνος, ο γνωσός αρχιέκων κ. Ανδρέας Τομπάζης και ο συγγραφέας ου βιβλίου, γεωπόνος-κηποέχνης κ. Γιάννης Σπανιδάκης. Την εκδήλωση προλόγησε και συνόνισε ο ήμαρχος Κηφισιάς και Πρόεδρος ου Ε.Σ..Κ.Ν. Αικής, γεωπόνος κ. Νίκος Χιωάκης. Ακολουθήσε κι εσείς ο Γιάννη Σπανιδάκη σε μία απολαυσική διαδρομή ση γνώση ης φύσης, ση γνώση ης ζωής! Κήπος και κλιμαική αλλαγή 2 ÐñïôÜóåéò ãéá Ýíá âéþóéìï ìýëëïí ου Γιάννη Σπανιδάκη Γεωπόνου-Κηποέχνη γενές περιβάλλον πρέπει να εοιμασθούμε να ις αμβλύνουμε καά ο δυναόν για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Υπάρχουν όμως πολλά που μπορούμε να κάνουμε σον περίγυρό μας, ώσε να περιορίσουμε ή να απαλύνουμε ις σχεικές επιδράσεις. Ας δούμε μερικά από αυά: _ ιαμόρφωση νέας σχεδιασικής ανιλήψεως ης διαμορφώσεως ου υπαίθριου χώρου χωρίς μιμηισμούς άλλων περιοχών και διαφορεικών κλιμάων. _ Επιλογή ανθεκικών φυών σις νέες συνθήκες, που ίσως δεν ακολουθούν όσο πολύ η «μόδα» ή δεν ικανοποιούν με επάρκεια ις διακοσμηικές απαιήσεις μας, αλλά θα είναι μακροβιόερα και εύχρησα. _ Ανικαάσαση όλων ων φυών που έχουν υψηλές απαιήσεις σε νερό ή αμοσφαιρική υγρασία με ξηροφυικά και ιδιαίερα ων χλοοαπήων με ανθεκικές εδαφοκαλύψεις. _ Λεπομερέσερη προσαρμογή ων προγραμμάων συνηρήσεως ου κήπου σα σημερινά δεδομένα και προσπάθεια περιορισμού κάθε περιής σπαάλης υλικών (λιπασμάων, φυοπροσαευικών σκευασμάων κ.λπ.). _ Εφαρμογή αυσηρού προγράμμαος εξοικονομήσεως νερού (σωσή διαμόρφωση ανάγλυφου ων επιφανειών, νυκερινό πρόγραμμα ποίσμαος ή εγκαάσαση συσήμαος υπεδαφίου αρδεύσεως, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση νερού, αξιοποίηση βρόχινου νερού κ.λπ.) και ης οργανικής ουσίας που αποελούν α θεμέλια ου κήπου. Το πρόγραμμα Οι κλιμαικές αλλαγές είναι πλέον οραές και ο μόνο που ακόμη δεν προσδιορίσαμε είναι η χρονική πρόοδος ης εξέλιξής ους, καθώς και ο ανίσοιχο μέγεθός ους. Οι αλλαγές αυές σίγουρα θα επηρεάσουν και ην καθημερινή ζωή ου ερασιέχνη κηπουρού, αλλά και ου επαγγελμαία κηποέχνη. Φυσικά ο νερό ως ένας καθορισικός παράγων σην ανάπυξη ου κήπου θα είναι ο βασικό κεφάλαιο ου προβλήμαος. Τα επίγεια και υπόγεια αποθέμαα νερού μειώνοναι, οι βροχοπώσεις περιορίζοναι αλλά αυόχρονα γίνοναι και ακαάσαες εποχιακά, η ποιόηα ου νερού χειροερεύει, η ερημοποίηση προχωρά και καλύπει νέες εκάσεις πράσινες μέχρι χθες. Οι αλλαγές αυές, μαζί με ις ανίσοιχες ης θερμοκρασίας, θα είναι καθορισικές για ο ανθρωπογενές αλλά και ο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίερα ης Μεσογείου όπου και ανήκουμε. Τις μεαβολές που θα υποσεί ο ανθρωποαυό συμπληρώνεαι με ις καάλληλες καλλιεργηικές φρονίδες (κλάδεμα, σκάλισμα κ.λπ.). _ Η επαναχρησιμοποίηση ων απορριμμάων ου κήπου και ου σπιιού αφού κομποσοποιηθούν, διασώζει και αυξάνει ην πολύιμη οργανική ουσία συμβάλλονας ση διαήρηση ης υγρασίας. _ Περιορισμό ου «σφραγίσμαος» ου εδάφους με υλικά που μηδενίζουν ην απορρόφηση ου νερού και ης υγρασίας από ο χώμα και ην αποθήκευση ους σο έδαφος. _ Εφαρμογή συνδυασμών φυών που να συνελούν σην παρακράηση ης εδαφικής υγρασίας (πυκνή φύευση, φυά με πλούσιο και ανθεκικό φύλλωμα αλλά και βαθύ ριζικό σύσημα κ.λπ.). _ Συνεχείς αναδασώσεις και βελιώσεις υφισαμένων δασών με σκοπό ην αύξηση ης βιομάζας, ώσε να αυξηθεί η αμοσφαιρική υγρασία και ο οξυγόνο. _ Συνεχείς επεκάσεις ων πρασίνων δημοσίων χώρων ώσε να δημιουργείαι μια ευρύερη φυική κοινωνία που ανθίσααι αποελεσμαικόερα σις αλλαγές. Αυές οι συνοπικές προάσεις θα πρέπει να αποελέσουν η βάση δράσεως αόμων και ομάδων σε οπικό και εθνικό επίπεδο ώσε να υποβοηθήσουμε η Φύση να ανακάμψει, εάν αυό είναι εφικό. Το πρόβλημα ων αλλαγών δεν είναι μόνο δικό μου ή δικό σου, ελληνικό ή ευρωπαϊκό. Είναι ο πρόβλημα που αφορά όλους ους καοίκους ου πλανήη μας.

3 Οδηγός κηπουρικής για όλους Πολλοί λένε: «ε χρειάζεαι να γνωρίζω πώς λειουργεί ο κήπος, γιαί θα πληρώνω ον κηπουρό να ασχοληθεί με αυόν». Όμως ο κήπος δεν είναι ου κηπουρού, αλλά δικός ους! Νέα εμπλουισμένη έκδοση ου επιυχημένου βιβλίου ων γεωπόνων Τ. Ανδρισόπουλου και Ν. Θυμάκη Η απασχόληση με α φυά μπορεί να μας προσφέρει μεγάλη ευχαρίσηση. Είναι μία ευκαιρία για επικοινωνία με η Φύση επειδή α φυά μπορούν να είναι πανού, σον κήπο, ση βεράνα, ακόμη και μέσα σο σπίι. Ο πρακικός αυός οδηγός, ση δεύερη εμπλουισμένη έκδοσή ου, έρχεαι να μας αποδείξει σην πράξη όι η κηπουρική είναι για όλους, αποκαλύπονας α «μυσικά» ης και απανώνας σε όλα μας α «πώς», α «γιαί» και α «πόε». Πρακικά θέμαα κηπουρικής και οι εργασίες ης εποχής παρουσιάζοναι ανά δίμηνο. Έσι, ο αναγνώσης μπορεί να ξέρει κάθε σιγμή ου έους ι θα κάνει για να φρονίσει α φυά ου και με ποιο ρόπο. Φυσικά, έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιόμορφες ελληνικές κλιμαικές συνθήκες που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές απ η μία άκρη ης χώρας μέχρι ην άλλη. Μέσα από πλούσιο φωογραφικό υλικό και βήμα βήμα οδηγίες, εξεάζοναι καθημερινά ζηήμαα πε- ριποίησης ων φυών ου κήπου και ης βεράνας, όπως ο πολλαπλασιασμός, ο πόισμα, η λίπανση, ο κλάδεμα, η προσασία από ις καιρικές συνθήκες, ους εχθρούς και ις ασθένειες. Ιδιαίερη έμφαση δίδεαι επίσης σις συνθήκες που επικραούν σις πόλεις, καθώς α φυά σις βεράνες και σους λίγους κήπους πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σο κλίμα, ση σκίαση από α ψηλά κίρια, ση ρύπανση ης αμόσφαιρας, ακόμα και σην ξηρή αμόσφαιρα ενός διαμερίσμαος. Παρουσιάζοναι φυά που ευδοκιμούν σην Ελλάδα και που ση μεγάλη ους πλειοψηφία υπάρχουν σα φυώριά μας. Περιλαμβάνοναι όμως και κάποια που δεν είναι όσο διαδεδομένα, με σόχο να γίνουν γνωσά σο ευρύ κοινό. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΈΈνα ββιβλίο βλί που αποσκοπείί σο να καλλιεργήσει ο μεράκι για η φρονίδα ου κήπου και ης βεράνας, ώσε η ενασχόλησή μας με ην κηπουρική, εκός από χόμπι, να γίνει και μάθημα ζωής! γίν Κηπουρική ρω δ ιέ ς... ισ θ ή μα α κα ι μυ να συ, α μα ρώ χ Έν α πα ιχ νί δ ι με Με ο βιβλίο σας, παρορύνεε κάποιον να ασχοληθεί με ην κηπουρική. Γιαί να ο κάνει αυό; Ανδρισόπουλος: εν ξέρω. Γιαί να περνάει ην ώρα ου βλέπονας ηλεόραση; Προφανώς επειδή ον ευχαρισεί. Αν η βαριέαι, αν κανένα κανάλι δεν έχει κάι ενδιαφέρον, όε θα πρέπει να βρει κάι άλλο να κάνει που να ου αρέσει. Και η κηπουρική μπορεί να προσφέρει ευχαρίσηση. Και η συλλογή γραμμαοσήμων μπορεί... Πισεύω όι πρέπει να ανιδρούμε σε αυά που δεν μας αρέσουν. Να μην α αφήνουμε να περνούν. Θυμάκης: Η κηπουρική είναι η πιο όμορφη απασχόληση σον κόσμο. Θεωρείαι κορυφαία μορφή εργασιοθεραπείας. Η επικοινωνία με η Φύση, η άσκηση, η μελέη για α φυά και πολύ περισσόερο η παραήρηση ου πώς μεγαλώνουν και ο «νοιάξιμο», δίνουν πληρόηα ση ζωή μας, ιδιαίερα σα συναισθή συναισθήμαά μας. Γιαί «Κήπος & Βεράνα»; Τελικά σε ποιους απευθύνεαι ο βιβλίο σας; Θυμάκης: Σε κάθε άνθρωπο που θέλει να έχει σχέση με α φυά όπου και αν είναι αυά, σον κήπο, ση βεράνα ή μέσα σο σπίι, είε είναι ερασιέχνης είε επαγγελμαίας. Υπάρχουν ελάχισα βιβλία με αυό ο ανικείμενο από Έλληνες συγγραφείς για ις μεσογειακές συνθήκες. Τα πιο πολλά απ αυά που κυκλοφορούν είναι μεαφρασμένα. Θεωρώ όι αποελεί θεμέλιο λίθο σον παιδευικό ρόλο ου Πρασίνου συνολικά σον πολίη, ον γονιό, ον άνθρωπο ου σήμερα Ανδρισόπουλος: Το βιβλίο μας απευθύνεαι σε όλους αυούς που βρίσκουν ευχαρίσηση όαν παίζουν με χώμαα, νερό, λουλούδια και φύλλα. Βλέπονας η λέξη «ημερολόγιο» σον ίλο, νιώθουμε όι ανοίγονας ις σελίδες θα βρούμε ένα «μπούσουλα» για εργασίες ανά περίοδο. Αυό είναι ο βιβλίο; Ανδρισόπουλος: Πολλοί μας ρωούν: «Να βάλω ώρα λίπασμα ση γαρδένια μου ή να περιμένω;». Σο βιβλίο είναι συγκενρωμένες πολλές απανήσεις σε έοιες ερωήσεις. Επίσης, με η δεύερη έκδοση θέλουμε να απανήσουμε και σε ερωήσεις που ξεκινούν με ένα «πώς». «Πώς να κλαδέψω ην ριαναφυλλιά μου;», μας ρωούν. Λοιπόν, ις απανήσεις σε παρόμοιες ερωήσεις ις βάλαμε σε μία νέα ενόηα σην αρχή ου βιβλίου. Θυμάκης: Κακά α ψέμαα, μπορεί ο χρόνος να είναι σχεικός, αλλά ο προγραμμαισμός οδηγεί σε επιυχημένες ενέργειες. Κάθε πράγμα γίνεαι σον καιρό ου και αυό για ο οικοσύσημα ου κήπου ή για κάθε φυό είναι σημανικό, όσο για ην ομορφιά ου όσο και για η βιωσιμόηά ου! Ναι, μιλάμε για ημερολόγιο, αφού «μυσικά» ης κηπουρικής ως έχνης, νώμοπαρουσιάζοναι η σωσή εποχή, μεε γνώμονα ην εμπειρία μας. 3

4 ΤΟ ΝΕΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ, ΚΗΠΟΤΕΧΝΕΣ, ΦΥΤΩΡΙΟΥΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ Κήπος και φυά Συνένευξη με ο συγγραφέα Γιάννη Πάλη H πολυελής αυή έκδοση αποελεί προφανώς για σας ένα έργο ζωής. Τι σας οδήγησε ση συγγραφή αυού ου βιβλίου και σε ι κοινό απευθύνεσε; Τα πρώα χρόνια ης επαγγελμαικής μου δρασηριόηας ήμουν φυωριούχος. Αναζηούσα εναγωνίως να βρω οποιοδήποε σοιχείο για α φυά που καλλιεργούσα και κυρίως φωογραφικό υλικό ων φυών σε ώριμη ηλικία. υσυχώς για πάρα πολλά χρόνια και ακόμη και ώρα α βιβλία που μπορεί να βρει κανείς σην ελληνική αγορά είναι ή ξενόγλωσσα ή σην καλύερη περίπωση μεαφρασμένα. Ήαν μια απόφαση που πάρθηκε σαδιακά. Κααρχάς ξεκίνησα να κάνω μια βάση δεδομένων ν για ο φυώριό μου, αργόερα αυή η βάση ην μεεξέλιξα σε ηλεκρονική εγκυκλοπαίδεια και ελικά πήρα ην απόφαση ης μεαροπής ης σε βιβλίο. Αυό κράησε πένε χρόνια. Το βιβλίο αυό μπορεί να ικανοποιήσει ις απαιήσεις ενός ερασινα βρει πληροφορίες για η συνήρηση και ην ανάπυξη ων φυών που έχνη αλλά και ενός επαγγελμαία. Ο ερασιέχνης μπορεί έχει σον κήπο ου ή σο μπαλκόνι ου. Μπορεί επίσης να μάθει πώς να πολλαπλασιάζει α φυά μόνος ου, να αναζηήσει ποια φυά θα αγοράσει για μια νέα φύευση. Ο επαγγελμαίας έχει συγκενρωμένο φωογραφικό υλικό για ην επίδειξη ων φυών σε έναν πελάη, μπορεί να αναζηήσει εύκολα ποια φυά θα χρησιμοποιήσει καά η σχεδίαση ενός κήπου ή ακόμη να βρει βασικές πληροφορίες για φυά που ακόμη δεν έχει χρησιμοποιήσει. Η πολυελής αυή έκδοση περιλαμβάνει ην πληρέσερη συλλογή φυών για ον ελληνικό κήπο, δημιουργώνας ένα νέο σημείο αναφοράς για γεωπόνους, κηποέχνες, φυωριούχους, αλλά και για κάθε ερασιέχνη που αναζηά πρακικές γνώσεις και συμβουλές για ην καθημερινή ενασχόλησή ου με α φυά ου κήπου ή ης βεράνας. Σις σελίδες ου βιβλίου θα βρείε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεε για ην επιλογή, η φύευση και ην περιποίηση ων φυών ου κήπου και ης βεράνας, παρουσίαση φυών, καθώς και μαθήμαα κηποεχνίας βήμα-βήμα. Σο δίγλωσσο συνοδευικό DVD (ελληνικά, αγγλικά) περιέχεαι βίνεο με μαθήμαα κηποεχνίας και δωρεάν ο πρόγραμμα Gardens & Plants (free version) σο οποίο μπορείε μεαξύ άλλων να βρείε πάνω από φυά και φωογραφίες, να δημιουργήσεε λίσα φυών και προσφορών από επιχειρήσεις και να κάνεε κράηση ιμών και μεγεθών φυών, δημιουργώνας έσι ο δικό σας ιδανικό κήπο. Από ην εμπειρία σας, ποια θεωρείε όι είναι α βασικά προβλήμαα που ανιμεωπίζει όποιος ασχολείαι με ον κήπο ση χώρα μας και πώς μπορεί να βοηθήσει ο βιβλίο σας σ αυό; Τα προβλήμαα που συνανά κανείς είναι πολλά. Θα αναφερθώ όμως σε όι έχει σχέση και με ο βιβλίο μου. Υπάρχει περιορισμένη γνώση γύρω από α καλλωπισικά φυά και ακόμη μικρόερη όσον αφορά ις διαφορές ων ποικιλιών, κυκλοφορούν κυρίως ποικιλίες που προορίζοναι για ην κενρική και βόρεια Ευρώπη ενώ οι κήποι καασκευάζοναι συνήθως χωρίς κάποια σοιχειώδη φυοεχνική μελέη. Αποέλεσμα όλων αυών είναι μεά από λίγο χρόνο από ην εγκαάσαση ου κήπου μας να έχουμε ή απώλεια φυών καθώς αυά που χρησιμοποιήσαμε ήαν ακαάλληλα ή να έχουμε κακό αισθηικό αποέλεσμα καθώς α φυά μας, παρόι επιβίωσαν, χρησιμοποιήθηκαν σε λάθος θέσεις και με λάθος ρόπο. Τελικά ο κήπος μας μεά από λίγο χρόνο είναι αποκαρδιωικός και εγκααλείπεαι ολοκληρωικά οκλ και από εμάς. Το βιβλίο μου προείνει ην εισαγωγή νέων ειδών και ποικιλιών φυών κααλληλόερων για χρήση ση χώρα μας και παρέχει μια πολύ λεπομερή περιγρα- φή ων κυριόερων ποικιλιών που χρησιμοποιούναι σήμερα ώσε να είναι σε θέση και ο επαγγελμαίας αλλά και ο ερασιέχνης να χρησιμοποιήσουν ο καάλληλο φυικό υλικό ση σωσή ου θέση. 4

5 Τελευαία έχουν κυκλοφορήσει σην ελληνική αγορά διάφορες μεαφράσεις ξενόγλωσσων βιβλίων για ον κήπο. Σε ι πισεύεε όι διαφοροποιείαι ο δικό σας σε σχέση με αυά; Τα περισσόερα από α βιβλία που κυκλοφορούν σην Ελλάδα έχουν γραφεί κυρίως σε χώρες ης κενρικής και βορείου Ευρώπης. Τι απαιήσεις έχει ελικά ένα φυό σην Ελλάδα όαν ο συγγραφέας σο Μιλάνο λέει όι δεν θέλει πολύ νερό ή ο συγγραφέας σο Λονδίνο λέει όι ο φυό έχει μεγάλες απαιήσεις σε φως και είναι ευαίσθηο σους παγεούς; Η διαφορά με ο βιβλίο μου είναι όι οι εδαφοκλιμαικές απαιήσεις ων φυών αφορούν ον ελληνικό χώρο. Το βιβλίο σας έχει πλούσιο φωογραφικό υλικό. Πόσο δύσκολο ήαν να ο συλλέξεε; Θα σας πω μόνο όι για η συλλογή ου φωογραφι-φικού υλικού χρειάσηκε να αξιδέψουμε σε Ιαλία,, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβεία, Αγγλία, Βουλγαρία και φυσικά ην Ελλάδα. Οι δυσκολίες που συνανήσαμε σε κάθε αξίδι ήαν απρόβλεπες. Για παράδειγμα οργανώσαμε ένα αξίδι σο Λονδίνο από ις 5 έως ις 10 Μαρίου για η φωογράφιση πρώιμων βολβών καθώς γνωρίζαμε όι ο χρόνος αυός ήαν ο ιδανικός α προηγούμενα χρόνια και όι σο Λονδίνο είχαν φυευεί βολβοί! Αποέλεσμα ήαν να έχουμε σφοδρή χιονόπωση όλες ις μέρες και να επισρέψουμε με 5-6 φωογραφίες και κόσος αξιδιού Τέοια απρόοπα συνανήσαμε πολλά, ο δυσκολόερο όλων όμως ήαν ο σωσός προσδιορισμός και η αξινόμηση ου φωογραφικού υλικού για ο οποίο δαπανήθηκε πάνω από ένας χρόνος. Η έκδοση συνοδεύεαι και από ένα DVD. Μπορείε να μας πείε ι περιλαμβάνεαι σε αυό και ποια είναι η χρησιμόηά ου; Το DVD περιλαμβάνει ρία πράγμαα. Τα μηνύμαα ων χορηγών ης έκδοσης, 38 λεπά βίνεο με μαθήμαα για η συνήρηση και ον πολλαπλασιασμό ων φυών και έλος η δωρεάν έκδοση ου προγράμμαος Gardens and Plants. Είναι προφανές όι ο DVD είναι χρήσιμο σε κάθε ερασιέχνη που θέλει να εμπλουίσει ις γνώσεις ου πάνω σις πρακικές ης συνήρησης και ου πολλαπλασιασμού ων φυών. íå ôï òïóõûóôå áêýá óôï ëáôàóôèíà óá STAND ÃÁ¹º Á μ¹μ ¹ Á ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. ôöî º ê Á ªÆ»ÃË Ένας Αποδοικός Ευέλικος Σύγχρονος Ποιοικός ρόπος να εμπλουίσεε ε ο καάσημά σας προσφέρονας νέα προϊόνα! Κενρίσε ο ενδιαφέρον ων πελαών σας μέσα από μια μεγάλη συλλογή βιβλίων που απευθύνοναι όσο σον ερασιέχνη όσο και σον επαγγελμαία. Εναχθείε κι εσείς σο δίκυο συνεργαών ων Εκδόσεων Σαμούλη κι επωφεληθείε από ους προνομιακούς και συμφέρονες όρους συνεργασίας. ας. ΑΘΗΝΑ: Αβέρωφ 2, Αθήνα, Τηλ.: , Fax: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Καραολή & ημηρίου 87, Πειραιάς, Τηλ.: , Fax: Μικροί πράσινοι θησαυροί ου Γιάννη Πάλη ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΚΩΝΟΦΟΡΑ Πλήρης κααγραφή ων ειδών και ποικιλιών ων κωνοφόρων, με κριήριο η χρήση ους και ις δυναόηες καλλιέργειάς ους σο ξηρό και θερμό κλίμα ης Ελλάδας. ΠΟΛΥΕΤΗ ΑΝΘΟΦΥΤΑ Γνωρίσε α χαρακηρισικά ης πλέον καλ- λιεργούμενης καηγορίας φυών σε κήπους και πάρκα παγκοσμίως. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεε για ην κυριόερη καηγορία φυών που βλέπουμε σους κήπους και α πάρκα ης χώρας μας. 5

6 Αρδευικά δίκυα πρασίνου «Εγχειρίδιο αυο-εκπαίδευσης και εχνικής εφαρμογής ης διαχείρισης νερού σε έργα αρχιεκονικής οπίου» χαρακηρίζει ο συγγραφέας και έμπειρος γεωπόνος ο βιβλίο ου, που αποελεί εμπερισαωμένη μελέη όσο και πρωόυπη για α δεδομένα ης περιορισμένης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Το βιβλίο προσφέρει όλες ις απαραίηες θεωρηικές και εχνικές γνώσεις σε όσους ασχολούναι με ο ασικό και περιασικό πράσινο και ειδικόερα με ο ανικείμενο ων αρδευικών δικύων πρασίνου. Ο γεωπόνος και κάθε άλλος εχνικός θα βρουν σις σελίδες ου όλη η σύγχρονη εχνογνωσία που χρειάζοναι, για να συνδυάσουν εύκολα και αποελεσμαικά η θεωρία με ην αρισοεχνική εφαρμογή. Σο αρχικό κεφάλαιο παρουσιάζεαι η διαχρονική εξέλιξη ης εχνολογίας άρδευσης ων δικύων άρδευσης. Το πρώο μέρος περιγράφει αναλυικά α διάφορα μήμαά ους - όπως σωληνώσεις, εξαρήμαα συνδεσμολογίας, ελέγχου και προσασίας δικύων, εκοξευήρες, σαλάκες, ηλεκρικά/ηλεκρονικά μέρη και ανλίες. Ση συνέχεια αναλύοναι οι πιο έγκυρες εχνικές σχεδιασμού αρδευικών δικύων. Ακολουθούν θεωρηικά δεδομένα για ο έδαφος και ο νερό, για ις βασικές αρχές υδραυλικής που εφαρμόζοναι σο σχεδιασμό και η λειουργία δικύων άρδευσης και έλος, για ζηήμαα εγκαάσασης, που εξασφαλίζουν απρόσκοπη λειουργία και υποδειγμαική ανάπυξη χλοοαπήων. Η παρουσίαση σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει σχολιασμό και αξιολόγηση από ο συγγραφέα, έγχρωμο φωογραφικό υλικό, επεξηγημαικές εικόνες, καόψεις κ.λπ. ενώ σο έλος υπάρχει εύχρησο παράρημα με λεξικό αγγλο-ελληνι- κών όρων και γλωσσάρι. ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Βιολογική καλλιέργεια χειμερινών κηπευικών Πρακικό εγχειρίδιο βιολογικής γεωργίας ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ Κυκλοφορεί αρχές Φεβρουαρίου Καάλληλο για επαγγελμαίες και ερασιέχνες βιοκαλλιεργηές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγηής Πανεπισημίου Ιωαννίνων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α: ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΑΡΟΣ, Γεωπόνος - Σύμβουλος Βιολογικής Γεωργίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γεωπόνος - Σύμβουλος Βιολογικής Γεωργίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Γεωπόνος -Υπεύθυνος Συσημάων Πισοποίησης Αγροικών Προϊόνων ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΚΩΝΤΗΣ, Γεωπόνος - Επικεφαλής Επιθεωρηής Βιολογικής Γεωργίας Σα εγχειρίδια αυά γίνεαι προσπάθεια να εξηγηθούν με απλά λόγια έννοιες και εχνικές που έχουν να κάνουν με ην άσκηση ης βιολογικής γεωργίας και να δοθούν εφαρμόσιμες και πρακικές οδηγίες για ην παραγωγή ων πιο σημανικών καλλιεργειών σον ελληνικό χώρο. Η δομή ων εγχειριδίων είναι σπονδυλωή και κάθε εγχειρίδιο εξεάζει μια συγκεκριμένη ενόηα, είναι αυόνομο και οι πληροφορίες δίνοναι με ρόπο φιλικό προς ον αναγνώση. Τα κηπευικά αποελούν α προϊόνα εκείνα που προκαλούν η μεγαλύερη ανησυχία σους κααναλωές σχεικά με ην ασφάλεια και ην ποιόηά ους. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές πως οι χρόνοι ασφαλείας από ην ελευαία χρήση χημικών - συνθεικών φυοφαρμάκων πριν ην συγκομιδή παραβιάζοναι από ους παραγωγούς, με αποέλεσμα ην ύπαρξη υπολειμμάων χημικών φυοπροσαευικών ουσιών σα προϊόνα που φάνουν σον κααναλωή (μερικές φορές πάνω και από α επιρεπά όρια). Επίσης, οι καλλιέργειες κηπευικών εκός εποχής, που επιβάλλουν οι νέες κααναλωικές συνήθειες, απαιούν μεγάλες ανάγκες σε εισροές και ενέργεια και επιβαρύνουν ο περιβάλλον και ο ελικό προϊόν σο πλαίσιο ης μη ελεγχόμενης συμβαικής γεωργίας. Έσι α ελευαία χρόνια πολλοί είναι οι κααναλωές που σράφηκαν σα λαχανικά βιολογικής γεωργίας, αναζηώνας ην ποιόηα και ην ασφάλεια. Η βιολογική παραγωγή κηπευικών είναι ένας δυναμικός, αλλά και ευαίσθηος κλάδος, ο οποίος συνισά έναν από ους κύριους μοχλούς ανάπυξης ης βιολογικής γεωργίας, καθώς αποελεί ον κράχη αλλά και η βιρίνα ης βιολογικής γεωργίας σην αγορά. Το εγχειρίδιο αυό θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελμαία ή νεοεισερχόμενο ση βιολογική γεωργία αλλά και σε όσους θέλουν να αποκήσουν βασικές γνώσεις για ην αειφόρο αυή μέθοδο παραγωγής αγροικών προϊόνων. Σις σελίδες ου θα βρείε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεε για η βιολογική καλλιέργεια ων χειμερινών κηπευικών: ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Επιλογή οποθεσίας Πολλαπλασιασικό Υλικό Απευθείας σπορά - παραγωγή σπορόφυων Μεαφύευση Εδαφολογικές αναλύσεις - Φυλλοδιαγνωσική Σοιχεία για σπορές Αμειψισπορά - Συγκαλλιέργεια Ε ΑΦΟΣ - ΘΡΕΨΗ Χλωρή Λίπανση Λιπάσμαα - Βελιωικά εδάφους ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εχθροί και ασθένειες 6 Τέλος, μπορεί να φανεί χρήσιμο και για ους κααναλωές, όσους ουλάχισον θα ήθελαν μια πρώη γνωριμία με α βιολογικά προϊόνα, ενώ είναι βέβαιο πως θα λύσει και πολλές από ις απορίες ους (ι εισροές χρησιμοποιούναι, ι διαφορές υπάρχουν με α συμβαικά, γιαί είναι πιο ποιοικά αλλά και πιο ακριβά κ.ά.).

7 Υψηλή ανθοδεική για ην ωραιόερη μέρα ης ζωής μας Wedding Stories Οι Εκδόσεις Αθ. Σαμούλης, που επί 25 έη δρασηριοποιούναι σο χώρο ου εξειδικευμένου βιβλίου, βρίσκοναι σην ευχάριση θέση να ανακοινώσουν ην κυκλοφορία ης έκδοσης Wedding Stories σε συνεργασία με ην Ολλανδική κοινοπραξία DUTCH CREATIONS. Ενα βιβλίο που θα κάνει ις ιδέες σας... να ανθίσουν! Ο διεθνούς φήμης Ολλανδός Master Florist Robert Koene παρουσιάζει υπέροχες ιδέες για ο σολισμό ου γάμου και ης δεξίωσης με φόνο πανέμορφες οποθεσίες ης χώρας μας: Ένας πολυελής γάμος με θέα ην Ακρόπολη, ένας γάμος σην εξοχή με φόνο ο Μουσείο Οίνου σα Μεσόγεια ης Αικής, ένας μυθικός γάμος μέσα σο απέρανο γαλάζιο ης Σανορίνης, ένας εξωικός γάμος σην παραλία ων Ασεριών, ένα γαμήλιο παραμύθι με φόνο ο υποβληικό ακρωήρι ου Σουνίου, ένας ζεσός οικογενειακός χρισουγεννιάικος γάμος μέσα σην αρχονική φινέσα ου κααπράσινου Πηλίου. Το Wedding Stories, με ις μοναδικές συνθέσεις ων λουλουδιών που παρουσιάζει, αλλά και ο DVD με η βήμα προς βήμα προεοιμασία ους, θα αποελέσουν πηγή έμπνευσης για ανθοπώλες, σιλίσες, διοργανωές γάμων, αξιδιωικά γραφεία σην Ελλάδα και σο εξωερικό, αλλά και κάθε λάρη ου lifestyle. Για όσους ενδιαφέροναι να ανακαλύψουν α μυσικά ης ανθοδεικής έχνης, μαζί με ο λεύκωμα προσφέρεαι δωρεάν ένα DVD διαρκείας 1 ώρας και 10 λεπών με βήμα-βήμα οδηγίες από η δημιουργία ων ανθοσυνθέσεων κάθε γάμου. Ένα χρήσιμο εργαλείο για ους επαγγελμαίες ανθοδέες, αλλά και γι αυούς που αγαπούν α λουλούδια. 7

8 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ Επιέλους, ένα βιβλίο για ο κομπόσ με οδηγίες και συμβουλές που μπορούν να εφαρμοσούν εύκολα και άμεσα!,. Η καασκευή ου κομπόσ είναι όχι μόνο απλή αλλά και διασκεδασική! Ελάχισα πράγμαα είναι καλύερα για α φυά σας και για ο περιβάλλον απ όι ο σπιικό κομπόσ κήπου και σο βιβλίο αυό θα βρείε πρακικές συμβουλές και παραδείγμαα για να φιάξεε μόνοι σας κομπόσ γρή- γορα και εύκολα!,. -,,,,,,! Όλα όσα πεάμε, α οποία κάποε ήαν ζωνανά, μπορούν να ανακυκλωθούν. Αυό ο βιβλίο είναι εδώ για να σας βοηθήσει να ξεφύγεε από όλο αυό ο μυσήριο και ην αλαι- πωρία που υποίθεαι όι συνοδεύει ην καασκευή ου κομπόσ. Μας διευκρινίζει όι η καασκευή ου κομπόσ δεν απαιεί σκληρή δουλειά, δεν κοσίζει σχεδόν ίποα και όι ο μοναδικό συσαικό που χρειάζεσε είναι η υπομονή. εν πρόκειαι για κά- ποια ιδιαίερη συναγή, αλλά ο βιβλίο πραγμαικά εξηγεί όι, ακόμα κι αν α πράγμαα πάνε σραβά, εάν εσείς καανοήσεε ις βασικές αρχές και μάθε- ε από α λάθη σας, σύνομα θα βρείε η μέθοδο εκείνη που αιριάζει σ εσάς και σο είδος ης κηπουρικής σας. Ξεκινώνας από α κααλληλόερα για διάβρωση υλικά και φάνονας σα δοχεία και ις αποικίες σκωλήκων, ο βιβλίο αυό παρέχει πρακικές οδη- γίες σχεικά με η μεαροπή ων απορριμμάων ου νοικοκυριού σας σε φιλικό προς ο περιβάλλον λίπασμα. Σις σελίδες ου βιβλίου θα βρείε μάθεε πώς να φιάξεε ένα επιλέξεε α καλύερα εργαλεία Η καασκευή ου κομπόσ δε μοιάζει καθόλου με ην επένδυση με απεσαρία ενός δωμαίου ή ο φιάξιμο μίας βρύσης που σάζει. Και α δύο μπορεί να φιαχούν όσο άσχημα, που να εύχεσε να μην είχαε καν μπει σον κόπο να ασχοληθείε με αυά. Όσον αφορά όμως σην καασκευή ου κομπόσ, ο χρόνος και η έλλειψη άξης είναι με ο μέρος σας. -! 100%...! Ken Thompson Φιάξε κομπόσ σε ελάχισο χώρο, ακόμα και αν δεν έχεε κήπο! compost_ex2124.indd 1 10/10/2008 4:16:11 Τα συσαικά ου κομπόσ Η σύνθεση ου κομπόσ μοιάζει με η μαγειρική. Το μυσικό βρίσκεαι σο ποια συσαικά θα χρησιμοποιήσουμε και ποια θα παραλείψουμε. Μην ανησυχείε όμως σε ανίθεση με ο ψήσιμο ενός κέικ, η χρήση ων σωσών αναλογιών δεν είναι καθορισική, ο χρόνος ψησίμαος εξαράαι από εσάς και α συσαικά ων σκουπιδιών είναι ένα θεικό σοιχείο.... ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ Το σπίι και ειδικά η κουζίνα αποελούν βασική πηγή ων συσαικών ου κομπόσ. Οποιαδήποε πράσινα (ή ποροκαλί ή κίρινα ή μώβ) απορρίμμαα λαχανικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σο σωρό ου κομπόσ. Μην αποθαρρύνεσε από η σκληρή εμφάνιση μερικών, όπως συμβαίνει με ις φλούδες ου γκρέηπφρου αυά θα κομποσοποιηθούν εξίσου γρήγορα με α υπόλοιπα υλικά λαχανικών. εν υπάρχει επίσης κανένα πρόβλημα με α περισσευούμενα, μαγειρεμένα λαχανικά. Θεωρηικά α απορρίμμαα κρεάων ή ψαριών (μαγειρεμένων ή όχι) μπορούν να κομποσοποιηθούν, πρέπει όμως ο δοχείο για ο κομπόσ σας να είναι ανθεκικό σα ζώα. Τι βάζουμε μέσα: κόκκους καφέ, παλιά βαμβακερά, μεαξωά ή μάλλινα είδη ρουχισμού (σχισμένα), σόφλια αυγών, σκουπίδια από πάωμα, κομμαάκια μαλλιών ή νυχιών, χαρικά και χαρόνια, περιώμαα λαγών ή χάμσερ, φακελάκια σαγιού, σκόνη από ηλεκρική σκούπα, απορρίμμαα λαχανικών, ρίμμαα ξύλου. Τι παραλείπουμε: περιώμαα σκύλου ή γάας, ρίμμαα από κώκ και γαιάνθρακα, γαλακοκομικά προιόνα, πάνες μιας χρήσεως, απορρίμμαα κρεάων και ψαριών, έλαια ή λίπη. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (αφού η διαβάσεε πρώα) 8 Ακόμα κι αν όλα πάνε σραβά, πάλι θα κααφέρεε αφ να φιάξεε κομπόσ σο έλος. Άλλωσε, όλα όσα χρειάζεσε, εκός από ο βιβλίο αυό, βρίσκοναι ήδη σο νοικοκυριό σας! Υπεύθυνος έκδοσης: Ανώνης Σαμούλης Σύναξη: Φώης Αϊβάζης, Σαυρούλα Σαμάη, Πέρος Ρέππας Επιμέλεια Κειμένων: Φώης Αϊβάζης Καλλιεχνική Επιμέλεια: Τέη Σώλου Παραγωγή: Απόσολος Σαμούλης

_Σχήµα 2_. Σελίδα 1 από 5. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση. Άξονας περιστροφής τροχού. Άξονας γύρω από. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση

_Σχήµα 2_. Σελίδα 1 από 5. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση. Άξονας περιστροφής τροχού. Άξονας γύρω από. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση ιονύσης Μηρόπουλος Κίνηση σερεού Παραηρήσεις ση µεαπωική κίνηση ενός σρεφόµενου ροχού Η ανάρηση αυή έγινε µε αφορµή: 1) Την πολύ καλή και ενδιαφέρουσα ανάρηση ου συναδέλφου Νίκου αµαόπουλου µε ίλο «Μεαπωική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ V. ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 1. Εισαγωγή Ση µέχρι ώρα συζήησή µας για ην µηχανική συµπεριφορά ων µεαλλικών υλικών, όπου εξεάσαµε ην ελασική και ην πλασική ους συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας.

Θεματική ενότητα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας. Εργασία 5 Θεμαική ενόηα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για ον έλεγχο ης ποιόηας. Άσκηση 1 (η άσκηση έχει λυθεί βάσει ων διευκρινίσεων που δόθηκαν από ον καθηγηή ) α) Το καάλληλο σαισικό εργαλείο που θα

Διαβάστε περισσότερα

13. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

13. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις Κ Χρισοδολίδης: Μαθηµαικό Σµπλήρµα για α Εισαγγικά Μαθήµαα Φσικής 67 3 Σνήθεις διαφορικές εξισώσεις 3 Ορισµοί Μια εξίσση πο περιέχει παραγώγος κάποιας σνάρησης, ονοµάζεαι διαφορική εξίσση ( Ε) Αν η σνάρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Εργαστήριο Ηλεκτρικών κυκλωμάτων Εργασήριο Ηλεκρικών κυκλωμάων Αυό έργο χορηγείαι με άδεια Creaive Commons Aribuion-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.. Σκοπός ων πειραμάων Ονομ/νυμο: Μηρόπουλος Σπύρος Τμήμα: Ε6 Το εργασήριο πραγμαοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πανελή Α. Δείρογλου Πυχιούχου Παιδαγωγικού Τήαος Δηοικής Εκπαίδευσης Το Ολοήερο Δηοικό Σχολείο από η σκοπιά ων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είαι γωσό, η Μουσική είαι Μαθημαικά και (σο βάθος) υπάρχει, μία «αδιόραη αρμοία» μεαξύ αυώ ω δύο. Έα μουσικό έργο, διέπεαι από μαθημαικούς όμους, σε ό,ι αφορά ις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας

Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας Μιχαηλίδου Ειρήνη ΚΠΕ Λαυρίου ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Συμβατική γεωργία Ολοκληρωμένη γεωργία (διαχείριση) Παραδοσιακή γεωργία Φυσική γεωργία Αειφόρος γεωργία Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

«Προσβλητική» και «απαξιωτική» ενέργεια

«Προσβλητική» και «απαξιωτική» ενέργεια Σκέψου ον πλανήη σου... ανακύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιική εφημερίδα Πάρου - Ανιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα σην ενηµέρωση Παρασκευή 1 Οκωβρίου 2010 Φύλλο 127 www.fonitisparou.gr Έος 65 ο Νέα Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Ελληνικό Σαισικό Ινσιούο Πρακικά 8 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σαισικής (5) σελ.35-34 ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Παπάνα Αγγελική και Κουγιουμζής Δημήρης

Διαβάστε περισσότερα

Με αντένσταση απαντά ο Χρ. Βλαχογιάννης

Με αντένσταση απαντά ο Χρ. Βλαχογιάννης Σκέψου ον πλανήη σου... ανακύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιική εφημερίδα Πάρου - Ανιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα σην ενηµέρωση Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 140 www.fonitisparou.gr Έος 65 ο Νέα Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται επείγουσα...νοσηλεία!

Χρειάζεται επείγουσα...νοσηλεία! αφιερωµένα σην ενηµέρωση Εβδομαδιαία πολιική εφημερίδα Πάρου - Ανιπάρου Σκέψου ον πλανήη σου... ανακύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Φύλλο 95 Έος 65ο Νέα Περίοδος Έος Ίδρυσης 1945 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αποκλεισική συνένευξη

Διαβάστε περισσότερα

TO MONTEΛΟ ΤΗΕ ΕΡΠΙΣΗΣ (Reptation Model)

TO MONTEΛΟ ΤΗΕ ΕΡΠΙΣΗΣ (Reptation Model) TO MOTEΛΟ ΤΗΕ ΕΡΠΙΣΗΣ (epttion Moel) Η έννοια ου σωλήνα (tube) σις περιελίξεις (entglements). Αλληλεπιδράσεις-interpenetrtion Τοπολογικοί περιορισμοί (σην lterl/κάθεη κίνηση) Tube moel [e Gennes ; Ewrs

Διαβάστε περισσότερα

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης Multi Post Ενδορζοί άξς ανασύσασης MultiPost Σύσηµα νδορζών αξόνων α αποαάσαση µ ρηνώδη υλά Το σύσηµα Multi Post ης D+Z που πρλαµβάν άξς αασυασµένους από αθαρό άνο ίνα ένα ύολο σο χρσµό α δοµασµένο σύσηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-I

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-I ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-I ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Μοναδιαία βηµαική συνάρηση (Ui Sep Fucio) U () =, U () =, .5 - -

Διαβάστε περισσότερα

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Φεβρουαρίου 2012 ΚΠΕ Δραπετσώνας Επιμορφωτική Ημερίδα Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΗ Χριστίνα Κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ι. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Αριάν Ντότσι

Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ι. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Αριάν Ντότσι Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Αριάν Ντότσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορία του Σπαραγγιού... 1. Συγκομιδή και Επεξεργασία... 1. Μυστικά Καλλιέργειας... 2. Παραγωγή Σπαραγγιού... 3. Τεχνικές Βιολογικής Καλλιέργειας Σπαραγγιού...

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογαφίας & Αλιείας ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χισόφοος Γ. Κουίας*, Αχιλλέας Γ. Σαμαάς** *Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες Ο ρόλος ων οπικών ποικιλιών σην νάπυξη: Τ κλάθι ων περιφερειών κι οι οπικές ποικιλίες Δρ Τζουράνη Ειρήνη Ερευνήρι Γ Ινσιούο Γεωργοοικονοικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Προκλήσεις γι ην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ NOTATION ΓΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ -Bd, Steat and Lghtfoot "Tanpot Phenomena" -Bd, Amtong and Haage

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΛΥΚΙΣΚΟΣ ( HUMULUS LUPULUS) (γερμανικά HOPFEN και αγγλικά HOPS. Ο Γεωπόνος Παύλος Καπόγλου αναφέρθηκε στις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΥΦΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΥΦΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΥΦΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τρούφα είναι ένα µανιτάρι, που µεγαλώνει κάτω από το έδαφος (5-30 cm), συµβιώνοντας µε το ριζικό σύστηµα ορισµένων δένδρων Η καλλιέργειά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ηλιούπολη 12 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10 ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Μυκόνου 34, Ηλιούπολη Οριοθετείται από: Aριστερά από την οδό Πάφου, δεξιά από την οδό Αιγίνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Ρύπανση του εδάφους

4.2 Ρύπανση του εδάφους 110 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 4.2 Ρύπανση του εδάφους Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπαίνουν το έδαφος Ερωτήσεις κατανόησης θεωρίας και προβλήματα 2-1. Η ρύπανση του εδάφους οφείλεται κυρίως στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση

Βιολογικά προϊόντα κήπου. Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση Η φύση ως πρότυπο Σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό εδάφους, υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφόρηση στην πώληση προϊόντων

Η Πληροφόρηση στην πώληση προϊόντων Πρακτκή εξάσκηση Μάρκετινγκ Η Πληροφόρηση στην πώληση προϊόντων Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πληροφόρηση στην πώληση προϊόντων Συγγραφείς Δρ. Andrea Grimm, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά του Θαμνώνα και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua.

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua. χαρτί χαρτόνι γυαλί πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα υπόλοιπα απόβλητα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Advance mix 1. ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Advance mix 2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Advance mix 1. ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Advance mix 2 Η Εταιρεία Η Plants Βase είναι μια εταιρεία νεοσύστατη που εμπορεύεται φυτοχώματα και κομπόστ - εδαφοβελτιωτικά. Διαθέτει ευρεία και πάμπληθη γκάμα προϊόντων δικών της, ενώ παράλληλα με την άγαστη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα ρ. E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (.Ε) Τηλ. 281 0 245851, Fax. 281 0 245873, ekab@nagref-her.gr Τι είναι η εδαφοκάλυψη Εδαφοκαλυψη είναι η µέθοδος κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Ιστορικό Η Οινοποιία Δαρεμά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης γενεών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που ξεκινά πριν από πολλές δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Το σύστημα περιποίησης του γκαζόν Ο χλοοτάπητας το "πράσινο σαλόνι"! Το μυστικό......κρύβεται σε ένα σύστημα περιποίησης γκαζόν που καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Bόλτα πόλη. Bόλτα πόλη πόλη. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη.

Bόλτα πόλη. Bόλτα πόλη πόλη. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. ÊÐÅ ÄÑÁÐÅÔÓÙÍÁÓ ÊÐÅ ÄÑÁÐÅÔÓÙÍÁÓ ÊÐÅ ÄÑÁÐÅÔÓÙÍÁÓ Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας: Ηλιάδης Νίκος, Σαββοπούλου Άννα Βασιλοπούλου Σμαράγδα Μπία Δήμητρα Παπαδοπούλου Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΚΡΟΣ ΚΑΦΕΣ, ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

ΠΙΚΡΟΣ ΚΑΦΕΣ, ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΠΙΚΡΟΣ ΚΑΦΕΣ, ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑ Λ ΛΟΝΤΙΚΟ και ΕΠΙΧ ΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑ Μ Μ Α ΤΟΥ 1 ΟΥ ΓΥ Μ ΝΑ ΣΙΟΥ Μ ΟΣΧ ΑΤΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕΡΟΣ Α :ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΚΑΛ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ., έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ. ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΡΗ ΤΑΞΗ: Β 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Θέµα: Τούνδρα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ; (ΣΕΛ. 4-7) 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

2013-14. Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική καλλιέργεια. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ www.bhc-training.gr

2013-14. Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική καλλιέργεια. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ www.bhc-training.gr 2013-14 Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική καλλιέργεια ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ www.bhc-training.gr Σεμινάριο Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική Καλλιέργεια Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου

Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου Μακροστοιχεία ( C O Η ) Ν Ρ Κ Με αυτή τη σειρά και στα λιπάσματα Ιχνοστοιχεία Mn Mg Zn B... (Fe) 15/10/2011 ΚΠΕ Λαυρίου 2 Ανόργανη Οργανική (χηλική)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ευημερία. Αειφόρος Ανάπτυξη. Κοινωνική Ισότητα. Πολιτιστική Ζωτικότητα. Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας. Greek

Οικονομική Ευημερία. Αειφόρος Ανάπτυξη. Κοινωνική Ισότητα. Πολιτιστική Ζωτικότητα. Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας. Greek Αειφόρος Ανάπτυξη Πολιτιστική Ζωτικότητα Οικονομική Ευημερία Κοινωνική Ισότητα Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας Greek Καλωσήλθατε στην Υπηρεσία Οργανικής Κουζίνας του Norwood Payneham & St Peters Η Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 09 (Νο3) Μάρτιος 09 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα. Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα. Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ελιά στη σύγχρονη εποχή Η Ελαιοκαλλιέργεια στην σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

ΤΟ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΤΟ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Τάξη Β Σχ. Έτος 2012-2013 1 Περιεχόμενα TΟ ΕΛΑΤΟ... 2 ΔΑΦΝΗ... 4 ΤΟ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ... 5 ΤΟ ΕΛΑΤΟ... 6 ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ...

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη Νικόλαος Διγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη πόλης. Εισαγωγή

Διάταξη πόλης. Εισαγωγή Για οποιαδήποτε H μετάφραση παράλειψη, έγινε από το ridergr για το http:// ://www www.age age4greeks greeks.gr Επικοινωνήστε λάθος μαζί μετάφραση μας στο info@age ή ορθογραφικό age4greeks greeks.gr λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων 26-27 Απριλίου 2007 Λίµνη Πλαστήρα Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Το παρόν άρθρο το θεωρώ συνέχεια των προηγούμενων άρθρων σχετικά με τους ευκαλύπτους και μετά από πολλές ερωτήσεις φίλων μελισσοκόμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα,

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα, «Ο σχολικός κήπος μέσα από ένα πρόγραμμα Π.Ε.: Κομποστοποίηση-Κατασκευή βραχόκηπου» Παρασκευή 2 Μαΐου 2014,Π.Ε. & Δ.Ε. Β Αθήνας Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ. Έχω μια γλυκιά μανούλα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα