ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ. τα «πώς ντας σε όλα μας ό πλούσιο φωτογρ. λίδα 3. όλης. Διαβάστε στη σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει τις ιδέες σας...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ. τα «πώς ντας σε όλα μας ό πλούσιο φωτογρ. λίδα 3. όλης. Διαβάστε στη σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει τις ιδέες σας..."

Transcript

1 μ Κηπο ανία Π ΕΡ Ι Ο Δ Ι ΚΗ ΕΚ Δ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑ Ι ΤΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑ ΛΛΟ Ν Αγαπηοί φίλοι ου πράσινου, Όλοι μας διαπισώνουμε καθημερινά ο έλλειμμα που υπάρχει σε καθαρό νερό και αέρα, σο πράσινο, ση διαχείριση ων σκουπιδιών και ην ανάπυξη οικολογικών ρόπων ζωής που θα σέβοναι ο περιβάλλον. Σόχος ης εφημερίδας που κραάε σα χέρια σας είναι να συμβάλλει σην καλλιέργεια μιας «πράσινης» συνείδησης, ανλώνας όσο από ην εκδοική δρασηριόηα ων εκδόσεων Αθ. Σαμούλης όσο και από η δράση συναφών οργανώσεων και φορέων. Ο κήπος και η φρονίδα ου, η σωσή διαχείριση ων υδάινων πόρων και η ανακύκλωση ων σκουπιδιών είναι μερικά μόνο από α πράγμαα που μπορούμε να εφαρμόσουμε σην καθημερινόηά μας για να κάνουμε η ζωή μας καλύερη και... πιο πράσινη! Μάθεε πώς σις επόμενες σελίδες... Σην Κηπομανία θα υπάρχει πάνα χώρος για όλους εσάς... Μπορείε να μας σείλεε ις ιδέες σας, ους προβλημαισμούς σας και ό,ι άλλο εσείς θεωρείε όι μπορεί να συμβάλλει σην υιοθέηση νέων ρόπων συμπεριφοράς, έσι ώσε η επαφή μας με ο πράσινο, εκός από χόμπι, να γίνει και μάθημα ζωής! Για ην εφημερίδα Κηπομανία Εκδόσεις Σαμού λη, Αβέρωφ 2, Αθήνα stamoulis.gr W EDDI NG FRE E PRE SS Μία μοναδική, πολυελής έκδοση με ην πληρέσερη συλλογή φυών για ον ελληνικό κήπο και συνοδευικό DVD με πάνω από φυά και φωογραφίες! Το νέο σημείο αναφοράς για γεωπόνους, κηποέχνες, φυωριούχους, αλλά και για κάθε ερασιέχνη που αναζηά πρακικές γνώσεις και συμβουλές για ην καθημερινή ενασχόλησή ου με α φυά ου κήπου ή ης βεράσα ε νας. ιαβάσ φέρου Δ ενδια 5 μία γγραφέα & 4. σελ ου συ σις υξη ε λη. ν έ συν η Πά Γιάνν  ç ôéóìýí åìðëïõäïóç ê ΝΤΑ ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ ς οδηγός μάς αποκαλύο πρακικός αυό ικής, απανώυρ πο κη ς η πει α «μυσικά» «γιαί» και α», α «πώς νας σε όλα μας αφικό ό πλούσιο φωογρ α «πόε». Μέσα απ οδηγίες, εξεάζοναι μα υλικό και βήμα βή ν φυα περιποίησης ω καθημερινά ζηήμα, όπως ο ας ν ρά βε ς η ι ών ου κήπου κα ανση, ο, ο πόισμα, η λίπ πολλαπλασιασμός σία από α οσ κλάδεμα, η πρ κές συνθήκες, ιρι κα ις Διαβάσ ση σε ε ους εχθρούς και λίδα 3 μ ί α... αν ις ασθένειες. όλης ης ύ άκρι Ανδρι λης ων συγ ση εφ γραφέω σόπου λου κα ι Θυμά ν κη. S STOR IE đ ΚΟΜΠΟΣΤ ĕą ćĉ, ĕą đ đăą čÿ đĕĉ āĕąď. ď ÿ ĈČ ĘĄ Ā ďđ! õēąčĕččāē ĔĖ ąđėďāē èā Ą-ąā Ą đćċćăĉē ĆČĄ ďą w gr compost_ex2124.indd ίλοι ση διάθεσή σας! øç ñù øîïç øôù ïôñõô ø ĄďĄčĄĎĞęĈĕĈ đčą ĈĂďĄČ ĕą čąĕąďďċďĝĕĉēą ĖĎČčÿ, ÿċĉĕĉ ğē ďą ėĕčÿđĉĕĉ ĀďĄ Ą Ďĝ ćđęĉăđ čđ ĝĕĕ, Ĉ ČĎĀĐĈĕĈ ĕą čąďğĕĉēą ĈĒĆĄĎĈĂĄ, ėĕčÿđĉĕĉ ĕđ ĔĚĔĕĝ ĈĂĆ Ą ÞĎĎĚĔĕĈ, ĝďą ĝĕą ĘĒĈČÿĉĈĔĕĈ, Ĉčĕĝē Ą ĝ ĕđ ąčąďăđ ĄĖĕĝ, ąēăĕčđď ĕąč āćċ Ĕĕđ ďđččđčėēč ĝ ĔĄē! lis. u o m a t s ww ΚΗΠΟΣ & ΦΥΤΑ (με συνοδευικό DVD) Διαβάσε ση σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει ις ιδέες σας... ĈĕÿĕĈ ĄďĄčĖčĎĚċđĞď να ανθίσουν. ĆČĄ ďą ėĕčÿđĉĕĉ čđ ĝĕĕ ĆĒāĆđĒĄ čąč ĈĞčđĎĄ, ĝĕđ ČčĒĝ ĘğĒđ čč Ąď ćčąċāĕĉĕĉ. 1 Χειμώνας øă ãďą ĝĕą Τεύχος Ą Ą è Ą - èāā èā øç ç ñù øîïç ñù ù øø î ï ïç ç øôù øôù øô ïô ïô ïôñõô ø ôñõô ôñõô ø ñõô ñ õ ø úĕčÿđĕĉ 100% ąčđďđćččĝ ĎĂ ĄĔ Ą Ĕ Ą Ą ĝ... ĕą ĔčđĖ ĂćČĄ ĔĄē! Ken Thompson Όσο μικρό χώρο και αν διαθέουμε, μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε σην προσασία ου περιβάλλονος μεαρέπονας α πράσινα υπολείμμαα σε λίπασμα για ον κήπο μας. Ο χρησικός αυός οδηγός μάς εξηγεί βήμα βήμα όλα όσα χρειάζεαι να γνωρίζουμε για να φιάξουμε μόνοι μας κομπόσ γρήγορα και εύκολα!, ε α σας Θέλε σκουπίδι ς και α σα ι, σικά ενεκέ ε δρα κουπιδο ερα; Αν να ε σ ώ σ ι ε ύ ο λ μ να ει κα χεε νεε αφρύ μυρίζ α ο επιύ να ελ άνεε να θ νκ ε πώς 8. να ο ε διαβάσ ελ. ό ση σ 10/10/2008 4:16:11 ȝȝ

2 Ελληνικός κήπος Ένα βιβλίο σαθμός για ην ελληνική κηποεχνία! Με ιδιαίερη χαρά οι Εκδόσεις Αθ. Σαμούλης παρουσιάζουν ο βιβλίο ου γνωσού γεωπόνου-κηποέχνη Γιάννη Σπανιδάκη, πρώην ιευθυνή Κήπων και ενδροσοιχιών ου δήμου Αθηναίων και υπεύθυνου για πολλά πρωοπόρα έργα όπως ο Γκολφ ης Γλυφάδας, με ίλο Ελληνικός Κήπος. Γραμμένο ειδικά για ις εδαφοκλιμαικές συνθήκες ης χώρας μας και εμπλουισμένο με πλούσιο φωογραφικό υλικό αποελεί ο απόσαγμα μιας ολόκληρης ζωής ενεργούς ενασχόλησης με ην κηποεχνία και περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζεε για ο σχεδιασμό, ην καασκευή και η συνήρηση ου ελληνικού κήπου! Διαβάζονας ο βιβλίο, θα μάθουμε να απανάμε σο «πώς» και σο «γιαί», συνδυάζονας αρμονικά η λογική και ο συναίσθημα σην ενασχόλησή μας με ον κήπο. Σο βιβλίο αυό θα βρείε πρακικές συμβουλές για: ην επιλογή ων φυών και ων υλικών, ο φως και ο φωισμό, ο νερό ως διακοσμηικό και λειουργικό παράγονα, ην έννοια και η σημασία ου χρώμαος σον κήπο. Η επαγγελμαική συνέπεια ου Γιάννη Σπανιδάκη ον έχει καασήσει ιδιαίερα αγαπηό σο ευρύ κοινό και αυό απουπώθηκε και σην παρουσίαση ου βιβλίου που πραγμαοποιήθηκε σο Πνευμαικό Κένρο ου ήμου Κηφισιάς, ο οποίο γέμισε ασφυκικά από φίλους ου κήπου και ων λουλουδιών. Σο πάνελ ων ομιληών συμμεείχαν εξέχουσες προσωπικόηες: ο π. Πρύανης ου Γεωπονικού Πανεπισημίου Αθηνών και π. Γ.Γ. ου Υπουργείου Παιδείας κ. Ανδρέας Καραμάνος, ο γνωσός αρχιέκων κ. Ανδρέας Τομπάζης και ο συγγραφέας ου βιβλίου, γεωπόνος-κηποέχνης κ. Γιάννης Σπανιδάκης. Την εκδήλωση προλόγησε και συνόνισε ο ήμαρχος Κηφισιάς και Πρόεδρος ου Ε.Σ..Κ.Ν. Αικής, γεωπόνος κ. Νίκος Χιωάκης. Ακολουθήσε κι εσείς ο Γιάννη Σπανιδάκη σε μία απολαυσική διαδρομή ση γνώση ης φύσης, ση γνώση ης ζωής! Κήπος και κλιμαική αλλαγή 2 ÐñïôÜóåéò ãéá Ýíá âéþóéìï ìýëëïí ου Γιάννη Σπανιδάκη Γεωπόνου-Κηποέχνη γενές περιβάλλον πρέπει να εοιμασθούμε να ις αμβλύνουμε καά ο δυναόν για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Υπάρχουν όμως πολλά που μπορούμε να κάνουμε σον περίγυρό μας, ώσε να περιορίσουμε ή να απαλύνουμε ις σχεικές επιδράσεις. Ας δούμε μερικά από αυά: _ ιαμόρφωση νέας σχεδιασικής ανιλήψεως ης διαμορφώσεως ου υπαίθριου χώρου χωρίς μιμηισμούς άλλων περιοχών και διαφορεικών κλιμάων. _ Επιλογή ανθεκικών φυών σις νέες συνθήκες, που ίσως δεν ακολουθούν όσο πολύ η «μόδα» ή δεν ικανοποιούν με επάρκεια ις διακοσμηικές απαιήσεις μας, αλλά θα είναι μακροβιόερα και εύχρησα. _ Ανικαάσαση όλων ων φυών που έχουν υψηλές απαιήσεις σε νερό ή αμοσφαιρική υγρασία με ξηροφυικά και ιδιαίερα ων χλοοαπήων με ανθεκικές εδαφοκαλύψεις. _ Λεπομερέσερη προσαρμογή ων προγραμμάων συνηρήσεως ου κήπου σα σημερινά δεδομένα και προσπάθεια περιορισμού κάθε περιής σπαάλης υλικών (λιπασμάων, φυοπροσαευικών σκευασμάων κ.λπ.). _ Εφαρμογή αυσηρού προγράμμαος εξοικονομήσεως νερού (σωσή διαμόρφωση ανάγλυφου ων επιφανειών, νυκερινό πρόγραμμα ποίσμαος ή εγκαάσαση συσήμαος υπεδαφίου αρδεύσεως, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση νερού, αξιοποίηση βρόχινου νερού κ.λπ.) και ης οργανικής ουσίας που αποελούν α θεμέλια ου κήπου. Το πρόγραμμα Οι κλιμαικές αλλαγές είναι πλέον οραές και ο μόνο που ακόμη δεν προσδιορίσαμε είναι η χρονική πρόοδος ης εξέλιξής ους, καθώς και ο ανίσοιχο μέγεθός ους. Οι αλλαγές αυές σίγουρα θα επηρεάσουν και ην καθημερινή ζωή ου ερασιέχνη κηπουρού, αλλά και ου επαγγελμαία κηποέχνη. Φυσικά ο νερό ως ένας καθορισικός παράγων σην ανάπυξη ου κήπου θα είναι ο βασικό κεφάλαιο ου προβλήμαος. Τα επίγεια και υπόγεια αποθέμαα νερού μειώνοναι, οι βροχοπώσεις περιορίζοναι αλλά αυόχρονα γίνοναι και ακαάσαες εποχιακά, η ποιόηα ου νερού χειροερεύει, η ερημοποίηση προχωρά και καλύπει νέες εκάσεις πράσινες μέχρι χθες. Οι αλλαγές αυές, μαζί με ις ανίσοιχες ης θερμοκρασίας, θα είναι καθορισικές για ο ανθρωπογενές αλλά και ο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίερα ης Μεσογείου όπου και ανήκουμε. Τις μεαβολές που θα υποσεί ο ανθρωποαυό συμπληρώνεαι με ις καάλληλες καλλιεργηικές φρονίδες (κλάδεμα, σκάλισμα κ.λπ.). _ Η επαναχρησιμοποίηση ων απορριμμάων ου κήπου και ου σπιιού αφού κομποσοποιηθούν, διασώζει και αυξάνει ην πολύιμη οργανική ουσία συμβάλλονας ση διαήρηση ης υγρασίας. _ Περιορισμό ου «σφραγίσμαος» ου εδάφους με υλικά που μηδενίζουν ην απορρόφηση ου νερού και ης υγρασίας από ο χώμα και ην αποθήκευση ους σο έδαφος. _ Εφαρμογή συνδυασμών φυών που να συνελούν σην παρακράηση ης εδαφικής υγρασίας (πυκνή φύευση, φυά με πλούσιο και ανθεκικό φύλλωμα αλλά και βαθύ ριζικό σύσημα κ.λπ.). _ Συνεχείς αναδασώσεις και βελιώσεις υφισαμένων δασών με σκοπό ην αύξηση ης βιομάζας, ώσε να αυξηθεί η αμοσφαιρική υγρασία και ο οξυγόνο. _ Συνεχείς επεκάσεις ων πρασίνων δημοσίων χώρων ώσε να δημιουργείαι μια ευρύερη φυική κοινωνία που ανθίσααι αποελεσμαικόερα σις αλλαγές. Αυές οι συνοπικές προάσεις θα πρέπει να αποελέσουν η βάση δράσεως αόμων και ομάδων σε οπικό και εθνικό επίπεδο ώσε να υποβοηθήσουμε η Φύση να ανακάμψει, εάν αυό είναι εφικό. Το πρόβλημα ων αλλαγών δεν είναι μόνο δικό μου ή δικό σου, ελληνικό ή ευρωπαϊκό. Είναι ο πρόβλημα που αφορά όλους ους καοίκους ου πλανήη μας.

3 Οδηγός κηπουρικής για όλους Πολλοί λένε: «ε χρειάζεαι να γνωρίζω πώς λειουργεί ο κήπος, γιαί θα πληρώνω ον κηπουρό να ασχοληθεί με αυόν». Όμως ο κήπος δεν είναι ου κηπουρού, αλλά δικός ους! Νέα εμπλουισμένη έκδοση ου επιυχημένου βιβλίου ων γεωπόνων Τ. Ανδρισόπουλου και Ν. Θυμάκη Η απασχόληση με α φυά μπορεί να μας προσφέρει μεγάλη ευχαρίσηση. Είναι μία ευκαιρία για επικοινωνία με η Φύση επειδή α φυά μπορούν να είναι πανού, σον κήπο, ση βεράνα, ακόμη και μέσα σο σπίι. Ο πρακικός αυός οδηγός, ση δεύερη εμπλουισμένη έκδοσή ου, έρχεαι να μας αποδείξει σην πράξη όι η κηπουρική είναι για όλους, αποκαλύπονας α «μυσικά» ης και απανώνας σε όλα μας α «πώς», α «γιαί» και α «πόε». Πρακικά θέμαα κηπουρικής και οι εργασίες ης εποχής παρουσιάζοναι ανά δίμηνο. Έσι, ο αναγνώσης μπορεί να ξέρει κάθε σιγμή ου έους ι θα κάνει για να φρονίσει α φυά ου και με ποιο ρόπο. Φυσικά, έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιόμορφες ελληνικές κλιμαικές συνθήκες που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές απ η μία άκρη ης χώρας μέχρι ην άλλη. Μέσα από πλούσιο φωογραφικό υλικό και βήμα βήμα οδηγίες, εξεάζοναι καθημερινά ζηήμαα πε- ριποίησης ων φυών ου κήπου και ης βεράνας, όπως ο πολλαπλασιασμός, ο πόισμα, η λίπανση, ο κλάδεμα, η προσασία από ις καιρικές συνθήκες, ους εχθρούς και ις ασθένειες. Ιδιαίερη έμφαση δίδεαι επίσης σις συνθήκες που επικραούν σις πόλεις, καθώς α φυά σις βεράνες και σους λίγους κήπους πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σο κλίμα, ση σκίαση από α ψηλά κίρια, ση ρύπανση ης αμόσφαιρας, ακόμα και σην ξηρή αμόσφαιρα ενός διαμερίσμαος. Παρουσιάζοναι φυά που ευδοκιμούν σην Ελλάδα και που ση μεγάλη ους πλειοψηφία υπάρχουν σα φυώριά μας. Περιλαμβάνοναι όμως και κάποια που δεν είναι όσο διαδεδομένα, με σόχο να γίνουν γνωσά σο ευρύ κοινό. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΈΈνα ββιβλίο βλί που αποσκοπείί σο να καλλιεργήσει ο μεράκι για η φρονίδα ου κήπου και ης βεράνας, ώσε η ενασχόλησή μας με ην κηπουρική, εκός από χόμπι, να γίνει και μάθημα ζωής! γίν Κηπουρική ρω δ ιέ ς... ισ θ ή μα α κα ι μυ να συ, α μα ρώ χ Έν α πα ιχ νί δ ι με Με ο βιβλίο σας, παρορύνεε κάποιον να ασχοληθεί με ην κηπουρική. Γιαί να ο κάνει αυό; Ανδρισόπουλος: εν ξέρω. Γιαί να περνάει ην ώρα ου βλέπονας ηλεόραση; Προφανώς επειδή ον ευχαρισεί. Αν η βαριέαι, αν κανένα κανάλι δεν έχει κάι ενδιαφέρον, όε θα πρέπει να βρει κάι άλλο να κάνει που να ου αρέσει. Και η κηπουρική μπορεί να προσφέρει ευχαρίσηση. Και η συλλογή γραμμαοσήμων μπορεί... Πισεύω όι πρέπει να ανιδρούμε σε αυά που δεν μας αρέσουν. Να μην α αφήνουμε να περνούν. Θυμάκης: Η κηπουρική είναι η πιο όμορφη απασχόληση σον κόσμο. Θεωρείαι κορυφαία μορφή εργασιοθεραπείας. Η επικοινωνία με η Φύση, η άσκηση, η μελέη για α φυά και πολύ περισσόερο η παραήρηση ου πώς μεγαλώνουν και ο «νοιάξιμο», δίνουν πληρόηα ση ζωή μας, ιδιαίερα σα συναισθή συναισθήμαά μας. Γιαί «Κήπος & Βεράνα»; Τελικά σε ποιους απευθύνεαι ο βιβλίο σας; Θυμάκης: Σε κάθε άνθρωπο που θέλει να έχει σχέση με α φυά όπου και αν είναι αυά, σον κήπο, ση βεράνα ή μέσα σο σπίι, είε είναι ερασιέχνης είε επαγγελμαίας. Υπάρχουν ελάχισα βιβλία με αυό ο ανικείμενο από Έλληνες συγγραφείς για ις μεσογειακές συνθήκες. Τα πιο πολλά απ αυά που κυκλοφορούν είναι μεαφρασμένα. Θεωρώ όι αποελεί θεμέλιο λίθο σον παιδευικό ρόλο ου Πρασίνου συνολικά σον πολίη, ον γονιό, ον άνθρωπο ου σήμερα Ανδρισόπουλος: Το βιβλίο μας απευθύνεαι σε όλους αυούς που βρίσκουν ευχαρίσηση όαν παίζουν με χώμαα, νερό, λουλούδια και φύλλα. Βλέπονας η λέξη «ημερολόγιο» σον ίλο, νιώθουμε όι ανοίγονας ις σελίδες θα βρούμε ένα «μπούσουλα» για εργασίες ανά περίοδο. Αυό είναι ο βιβλίο; Ανδρισόπουλος: Πολλοί μας ρωούν: «Να βάλω ώρα λίπασμα ση γαρδένια μου ή να περιμένω;». Σο βιβλίο είναι συγκενρωμένες πολλές απανήσεις σε έοιες ερωήσεις. Επίσης, με η δεύερη έκδοση θέλουμε να απανήσουμε και σε ερωήσεις που ξεκινούν με ένα «πώς». «Πώς να κλαδέψω ην ριαναφυλλιά μου;», μας ρωούν. Λοιπόν, ις απανήσεις σε παρόμοιες ερωήσεις ις βάλαμε σε μία νέα ενόηα σην αρχή ου βιβλίου. Θυμάκης: Κακά α ψέμαα, μπορεί ο χρόνος να είναι σχεικός, αλλά ο προγραμμαισμός οδηγεί σε επιυχημένες ενέργειες. Κάθε πράγμα γίνεαι σον καιρό ου και αυό για ο οικοσύσημα ου κήπου ή για κάθε φυό είναι σημανικό, όσο για ην ομορφιά ου όσο και για η βιωσιμόηά ου! Ναι, μιλάμε για ημερολόγιο, αφού «μυσικά» ης κηπουρικής ως έχνης, νώμοπαρουσιάζοναι η σωσή εποχή, μεε γνώμονα ην εμπειρία μας. 3

4 ΤΟ ΝΕΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ, ΚΗΠΟΤΕΧΝΕΣ, ΦΥΤΩΡΙΟΥΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ Κήπος και φυά Συνένευξη με ο συγγραφέα Γιάννη Πάλη H πολυελής αυή έκδοση αποελεί προφανώς για σας ένα έργο ζωής. Τι σας οδήγησε ση συγγραφή αυού ου βιβλίου και σε ι κοινό απευθύνεσε; Τα πρώα χρόνια ης επαγγελμαικής μου δρασηριόηας ήμουν φυωριούχος. Αναζηούσα εναγωνίως να βρω οποιοδήποε σοιχείο για α φυά που καλλιεργούσα και κυρίως φωογραφικό υλικό ων φυών σε ώριμη ηλικία. υσυχώς για πάρα πολλά χρόνια και ακόμη και ώρα α βιβλία που μπορεί να βρει κανείς σην ελληνική αγορά είναι ή ξενόγλωσσα ή σην καλύερη περίπωση μεαφρασμένα. Ήαν μια απόφαση που πάρθηκε σαδιακά. Κααρχάς ξεκίνησα να κάνω μια βάση δεδομένων ν για ο φυώριό μου, αργόερα αυή η βάση ην μεεξέλιξα σε ηλεκρονική εγκυκλοπαίδεια και ελικά πήρα ην απόφαση ης μεαροπής ης σε βιβλίο. Αυό κράησε πένε χρόνια. Το βιβλίο αυό μπορεί να ικανοποιήσει ις απαιήσεις ενός ερασινα βρει πληροφορίες για η συνήρηση και ην ανάπυξη ων φυών που έχνη αλλά και ενός επαγγελμαία. Ο ερασιέχνης μπορεί έχει σον κήπο ου ή σο μπαλκόνι ου. Μπορεί επίσης να μάθει πώς να πολλαπλασιάζει α φυά μόνος ου, να αναζηήσει ποια φυά θα αγοράσει για μια νέα φύευση. Ο επαγγελμαίας έχει συγκενρωμένο φωογραφικό υλικό για ην επίδειξη ων φυών σε έναν πελάη, μπορεί να αναζηήσει εύκολα ποια φυά θα χρησιμοποιήσει καά η σχεδίαση ενός κήπου ή ακόμη να βρει βασικές πληροφορίες για φυά που ακόμη δεν έχει χρησιμοποιήσει. Η πολυελής αυή έκδοση περιλαμβάνει ην πληρέσερη συλλογή φυών για ον ελληνικό κήπο, δημιουργώνας ένα νέο σημείο αναφοράς για γεωπόνους, κηποέχνες, φυωριούχους, αλλά και για κάθε ερασιέχνη που αναζηά πρακικές γνώσεις και συμβουλές για ην καθημερινή ενασχόλησή ου με α φυά ου κήπου ή ης βεράνας. Σις σελίδες ου βιβλίου θα βρείε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεε για ην επιλογή, η φύευση και ην περιποίηση ων φυών ου κήπου και ης βεράνας, παρουσίαση φυών, καθώς και μαθήμαα κηποεχνίας βήμα-βήμα. Σο δίγλωσσο συνοδευικό DVD (ελληνικά, αγγλικά) περιέχεαι βίνεο με μαθήμαα κηποεχνίας και δωρεάν ο πρόγραμμα Gardens & Plants (free version) σο οποίο μπορείε μεαξύ άλλων να βρείε πάνω από φυά και φωογραφίες, να δημιουργήσεε λίσα φυών και προσφορών από επιχειρήσεις και να κάνεε κράηση ιμών και μεγεθών φυών, δημιουργώνας έσι ο δικό σας ιδανικό κήπο. Από ην εμπειρία σας, ποια θεωρείε όι είναι α βασικά προβλήμαα που ανιμεωπίζει όποιος ασχολείαι με ον κήπο ση χώρα μας και πώς μπορεί να βοηθήσει ο βιβλίο σας σ αυό; Τα προβλήμαα που συνανά κανείς είναι πολλά. Θα αναφερθώ όμως σε όι έχει σχέση και με ο βιβλίο μου. Υπάρχει περιορισμένη γνώση γύρω από α καλλωπισικά φυά και ακόμη μικρόερη όσον αφορά ις διαφορές ων ποικιλιών, κυκλοφορούν κυρίως ποικιλίες που προορίζοναι για ην κενρική και βόρεια Ευρώπη ενώ οι κήποι καασκευάζοναι συνήθως χωρίς κάποια σοιχειώδη φυοεχνική μελέη. Αποέλεσμα όλων αυών είναι μεά από λίγο χρόνο από ην εγκαάσαση ου κήπου μας να έχουμε ή απώλεια φυών καθώς αυά που χρησιμοποιήσαμε ήαν ακαάλληλα ή να έχουμε κακό αισθηικό αποέλεσμα καθώς α φυά μας, παρόι επιβίωσαν, χρησιμοποιήθηκαν σε λάθος θέσεις και με λάθος ρόπο. Τελικά ο κήπος μας μεά από λίγο χρόνο είναι αποκαρδιωικός και εγκααλείπεαι ολοκληρωικά οκλ και από εμάς. Το βιβλίο μου προείνει ην εισαγωγή νέων ειδών και ποικιλιών φυών κααλληλόερων για χρήση ση χώρα μας και παρέχει μια πολύ λεπομερή περιγρα- φή ων κυριόερων ποικιλιών που χρησιμοποιούναι σήμερα ώσε να είναι σε θέση και ο επαγγελμαίας αλλά και ο ερασιέχνης να χρησιμοποιήσουν ο καάλληλο φυικό υλικό ση σωσή ου θέση. 4

5 Τελευαία έχουν κυκλοφορήσει σην ελληνική αγορά διάφορες μεαφράσεις ξενόγλωσσων βιβλίων για ον κήπο. Σε ι πισεύεε όι διαφοροποιείαι ο δικό σας σε σχέση με αυά; Τα περισσόερα από α βιβλία που κυκλοφορούν σην Ελλάδα έχουν γραφεί κυρίως σε χώρες ης κενρικής και βορείου Ευρώπης. Τι απαιήσεις έχει ελικά ένα φυό σην Ελλάδα όαν ο συγγραφέας σο Μιλάνο λέει όι δεν θέλει πολύ νερό ή ο συγγραφέας σο Λονδίνο λέει όι ο φυό έχει μεγάλες απαιήσεις σε φως και είναι ευαίσθηο σους παγεούς; Η διαφορά με ο βιβλίο μου είναι όι οι εδαφοκλιμαικές απαιήσεις ων φυών αφορούν ον ελληνικό χώρο. Το βιβλίο σας έχει πλούσιο φωογραφικό υλικό. Πόσο δύσκολο ήαν να ο συλλέξεε; Θα σας πω μόνο όι για η συλλογή ου φωογραφι-φικού υλικού χρειάσηκε να αξιδέψουμε σε Ιαλία,, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβεία, Αγγλία, Βουλγαρία και φυσικά ην Ελλάδα. Οι δυσκολίες που συνανήσαμε σε κάθε αξίδι ήαν απρόβλεπες. Για παράδειγμα οργανώσαμε ένα αξίδι σο Λονδίνο από ις 5 έως ις 10 Μαρίου για η φωογράφιση πρώιμων βολβών καθώς γνωρίζαμε όι ο χρόνος αυός ήαν ο ιδανικός α προηγούμενα χρόνια και όι σο Λονδίνο είχαν φυευεί βολβοί! Αποέλεσμα ήαν να έχουμε σφοδρή χιονόπωση όλες ις μέρες και να επισρέψουμε με 5-6 φωογραφίες και κόσος αξιδιού Τέοια απρόοπα συνανήσαμε πολλά, ο δυσκολόερο όλων όμως ήαν ο σωσός προσδιορισμός και η αξινόμηση ου φωογραφικού υλικού για ο οποίο δαπανήθηκε πάνω από ένας χρόνος. Η έκδοση συνοδεύεαι και από ένα DVD. Μπορείε να μας πείε ι περιλαμβάνεαι σε αυό και ποια είναι η χρησιμόηά ου; Το DVD περιλαμβάνει ρία πράγμαα. Τα μηνύμαα ων χορηγών ης έκδοσης, 38 λεπά βίνεο με μαθήμαα για η συνήρηση και ον πολλαπλασιασμό ων φυών και έλος η δωρεάν έκδοση ου προγράμμαος Gardens and Plants. Είναι προφανές όι ο DVD είναι χρήσιμο σε κάθε ερασιέχνη που θέλει να εμπλουίσει ις γνώσεις ου πάνω σις πρακικές ης συνήρησης και ου πολλαπλασιασμού ων φυών. íå ôï òïóõûóôå áêýá óôï ëáôàóôèíà óá STAND ÃÁ¹º Á μ¹μ ¹ Á ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. ôöî º ê Á ªÆ»ÃË Ένας Αποδοικός Ευέλικος Σύγχρονος Ποιοικός ρόπος να εμπλουίσεε ε ο καάσημά σας προσφέρονας νέα προϊόνα! Κενρίσε ο ενδιαφέρον ων πελαών σας μέσα από μια μεγάλη συλλογή βιβλίων που απευθύνοναι όσο σον ερασιέχνη όσο και σον επαγγελμαία. Εναχθείε κι εσείς σο δίκυο συνεργαών ων Εκδόσεων Σαμούλη κι επωφεληθείε από ους προνομιακούς και συμφέρονες όρους συνεργασίας. ας. ΑΘΗΝΑ: Αβέρωφ 2, Αθήνα, Τηλ.: , Fax: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Καραολή & ημηρίου 87, Πειραιάς, Τηλ.: , Fax: Μικροί πράσινοι θησαυροί ου Γιάννη Πάλη ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΚΩΝΟΦΟΡΑ Πλήρης κααγραφή ων ειδών και ποικιλιών ων κωνοφόρων, με κριήριο η χρήση ους και ις δυναόηες καλλιέργειάς ους σο ξηρό και θερμό κλίμα ης Ελλάδας. ΠΟΛΥΕΤΗ ΑΝΘΟΦΥΤΑ Γνωρίσε α χαρακηρισικά ης πλέον καλ- λιεργούμενης καηγορίας φυών σε κήπους και πάρκα παγκοσμίως. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεε για ην κυριόερη καηγορία φυών που βλέπουμε σους κήπους και α πάρκα ης χώρας μας. 5

6 Αρδευικά δίκυα πρασίνου «Εγχειρίδιο αυο-εκπαίδευσης και εχνικής εφαρμογής ης διαχείρισης νερού σε έργα αρχιεκονικής οπίου» χαρακηρίζει ο συγγραφέας και έμπειρος γεωπόνος ο βιβλίο ου, που αποελεί εμπερισαωμένη μελέη όσο και πρωόυπη για α δεδομένα ης περιορισμένης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Το βιβλίο προσφέρει όλες ις απαραίηες θεωρηικές και εχνικές γνώσεις σε όσους ασχολούναι με ο ασικό και περιασικό πράσινο και ειδικόερα με ο ανικείμενο ων αρδευικών δικύων πρασίνου. Ο γεωπόνος και κάθε άλλος εχνικός θα βρουν σις σελίδες ου όλη η σύγχρονη εχνογνωσία που χρειάζοναι, για να συνδυάσουν εύκολα και αποελεσμαικά η θεωρία με ην αρισοεχνική εφαρμογή. Σο αρχικό κεφάλαιο παρουσιάζεαι η διαχρονική εξέλιξη ης εχνολογίας άρδευσης ων δικύων άρδευσης. Το πρώο μέρος περιγράφει αναλυικά α διάφορα μήμαά ους - όπως σωληνώσεις, εξαρήμαα συνδεσμολογίας, ελέγχου και προσασίας δικύων, εκοξευήρες, σαλάκες, ηλεκρικά/ηλεκρονικά μέρη και ανλίες. Ση συνέχεια αναλύοναι οι πιο έγκυρες εχνικές σχεδιασμού αρδευικών δικύων. Ακολουθούν θεωρηικά δεδομένα για ο έδαφος και ο νερό, για ις βασικές αρχές υδραυλικής που εφαρμόζοναι σο σχεδιασμό και η λειουργία δικύων άρδευσης και έλος, για ζηήμαα εγκαάσασης, που εξασφαλίζουν απρόσκοπη λειουργία και υποδειγμαική ανάπυξη χλοοαπήων. Η παρουσίαση σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει σχολιασμό και αξιολόγηση από ο συγγραφέα, έγχρωμο φωογραφικό υλικό, επεξηγημαικές εικόνες, καόψεις κ.λπ. ενώ σο έλος υπάρχει εύχρησο παράρημα με λεξικό αγγλο-ελληνι- κών όρων και γλωσσάρι. ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Βιολογική καλλιέργεια χειμερινών κηπευικών Πρακικό εγχειρίδιο βιολογικής γεωργίας ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ Κυκλοφορεί αρχές Φεβρουαρίου Καάλληλο για επαγγελμαίες και ερασιέχνες βιοκαλλιεργηές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγηής Πανεπισημίου Ιωαννίνων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α: ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΑΡΟΣ, Γεωπόνος - Σύμβουλος Βιολογικής Γεωργίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γεωπόνος - Σύμβουλος Βιολογικής Γεωργίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Γεωπόνος -Υπεύθυνος Συσημάων Πισοποίησης Αγροικών Προϊόνων ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΚΩΝΤΗΣ, Γεωπόνος - Επικεφαλής Επιθεωρηής Βιολογικής Γεωργίας Σα εγχειρίδια αυά γίνεαι προσπάθεια να εξηγηθούν με απλά λόγια έννοιες και εχνικές που έχουν να κάνουν με ην άσκηση ης βιολογικής γεωργίας και να δοθούν εφαρμόσιμες και πρακικές οδηγίες για ην παραγωγή ων πιο σημανικών καλλιεργειών σον ελληνικό χώρο. Η δομή ων εγχειριδίων είναι σπονδυλωή και κάθε εγχειρίδιο εξεάζει μια συγκεκριμένη ενόηα, είναι αυόνομο και οι πληροφορίες δίνοναι με ρόπο φιλικό προς ον αναγνώση. Τα κηπευικά αποελούν α προϊόνα εκείνα που προκαλούν η μεγαλύερη ανησυχία σους κααναλωές σχεικά με ην ασφάλεια και ην ποιόηά ους. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές πως οι χρόνοι ασφαλείας από ην ελευαία χρήση χημικών - συνθεικών φυοφαρμάκων πριν ην συγκομιδή παραβιάζοναι από ους παραγωγούς, με αποέλεσμα ην ύπαρξη υπολειμμάων χημικών φυοπροσαευικών ουσιών σα προϊόνα που φάνουν σον κααναλωή (μερικές φορές πάνω και από α επιρεπά όρια). Επίσης, οι καλλιέργειες κηπευικών εκός εποχής, που επιβάλλουν οι νέες κααναλωικές συνήθειες, απαιούν μεγάλες ανάγκες σε εισροές και ενέργεια και επιβαρύνουν ο περιβάλλον και ο ελικό προϊόν σο πλαίσιο ης μη ελεγχόμενης συμβαικής γεωργίας. Έσι α ελευαία χρόνια πολλοί είναι οι κααναλωές που σράφηκαν σα λαχανικά βιολογικής γεωργίας, αναζηώνας ην ποιόηα και ην ασφάλεια. Η βιολογική παραγωγή κηπευικών είναι ένας δυναμικός, αλλά και ευαίσθηος κλάδος, ο οποίος συνισά έναν από ους κύριους μοχλούς ανάπυξης ης βιολογικής γεωργίας, καθώς αποελεί ον κράχη αλλά και η βιρίνα ης βιολογικής γεωργίας σην αγορά. Το εγχειρίδιο αυό θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελμαία ή νεοεισερχόμενο ση βιολογική γεωργία αλλά και σε όσους θέλουν να αποκήσουν βασικές γνώσεις για ην αειφόρο αυή μέθοδο παραγωγής αγροικών προϊόνων. Σις σελίδες ου θα βρείε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεε για η βιολογική καλλιέργεια ων χειμερινών κηπευικών: ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Επιλογή οποθεσίας Πολλαπλασιασικό Υλικό Απευθείας σπορά - παραγωγή σπορόφυων Μεαφύευση Εδαφολογικές αναλύσεις - Φυλλοδιαγνωσική Σοιχεία για σπορές Αμειψισπορά - Συγκαλλιέργεια Ε ΑΦΟΣ - ΘΡΕΨΗ Χλωρή Λίπανση Λιπάσμαα - Βελιωικά εδάφους ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εχθροί και ασθένειες 6 Τέλος, μπορεί να φανεί χρήσιμο και για ους κααναλωές, όσους ουλάχισον θα ήθελαν μια πρώη γνωριμία με α βιολογικά προϊόνα, ενώ είναι βέβαιο πως θα λύσει και πολλές από ις απορίες ους (ι εισροές χρησιμοποιούναι, ι διαφορές υπάρχουν με α συμβαικά, γιαί είναι πιο ποιοικά αλλά και πιο ακριβά κ.ά.).

7 Υψηλή ανθοδεική για ην ωραιόερη μέρα ης ζωής μας Wedding Stories Οι Εκδόσεις Αθ. Σαμούλης, που επί 25 έη δρασηριοποιούναι σο χώρο ου εξειδικευμένου βιβλίου, βρίσκοναι σην ευχάριση θέση να ανακοινώσουν ην κυκλοφορία ης έκδοσης Wedding Stories σε συνεργασία με ην Ολλανδική κοινοπραξία DUTCH CREATIONS. Ενα βιβλίο που θα κάνει ις ιδέες σας... να ανθίσουν! Ο διεθνούς φήμης Ολλανδός Master Florist Robert Koene παρουσιάζει υπέροχες ιδέες για ο σολισμό ου γάμου και ης δεξίωσης με φόνο πανέμορφες οποθεσίες ης χώρας μας: Ένας πολυελής γάμος με θέα ην Ακρόπολη, ένας γάμος σην εξοχή με φόνο ο Μουσείο Οίνου σα Μεσόγεια ης Αικής, ένας μυθικός γάμος μέσα σο απέρανο γαλάζιο ης Σανορίνης, ένας εξωικός γάμος σην παραλία ων Ασεριών, ένα γαμήλιο παραμύθι με φόνο ο υποβληικό ακρωήρι ου Σουνίου, ένας ζεσός οικογενειακός χρισουγεννιάικος γάμος μέσα σην αρχονική φινέσα ου κααπράσινου Πηλίου. Το Wedding Stories, με ις μοναδικές συνθέσεις ων λουλουδιών που παρουσιάζει, αλλά και ο DVD με η βήμα προς βήμα προεοιμασία ους, θα αποελέσουν πηγή έμπνευσης για ανθοπώλες, σιλίσες, διοργανωές γάμων, αξιδιωικά γραφεία σην Ελλάδα και σο εξωερικό, αλλά και κάθε λάρη ου lifestyle. Για όσους ενδιαφέροναι να ανακαλύψουν α μυσικά ης ανθοδεικής έχνης, μαζί με ο λεύκωμα προσφέρεαι δωρεάν ένα DVD διαρκείας 1 ώρας και 10 λεπών με βήμα-βήμα οδηγίες από η δημιουργία ων ανθοσυνθέσεων κάθε γάμου. Ένα χρήσιμο εργαλείο για ους επαγγελμαίες ανθοδέες, αλλά και γι αυούς που αγαπούν α λουλούδια. 7

8 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ Επιέλους, ένα βιβλίο για ο κομπόσ με οδηγίες και συμβουλές που μπορούν να εφαρμοσούν εύκολα και άμεσα!,. Η καασκευή ου κομπόσ είναι όχι μόνο απλή αλλά και διασκεδασική! Ελάχισα πράγμαα είναι καλύερα για α φυά σας και για ο περιβάλλον απ όι ο σπιικό κομπόσ κήπου και σο βιβλίο αυό θα βρείε πρακικές συμβουλές και παραδείγμαα για να φιάξεε μόνοι σας κομπόσ γρή- γορα και εύκολα!,. -,,,,,,! Όλα όσα πεάμε, α οποία κάποε ήαν ζωνανά, μπορούν να ανακυκλωθούν. Αυό ο βιβλίο είναι εδώ για να σας βοηθήσει να ξεφύγεε από όλο αυό ο μυσήριο και ην αλαι- πωρία που υποίθεαι όι συνοδεύει ην καασκευή ου κομπόσ. Μας διευκρινίζει όι η καασκευή ου κομπόσ δεν απαιεί σκληρή δουλειά, δεν κοσίζει σχεδόν ίποα και όι ο μοναδικό συσαικό που χρειάζεσε είναι η υπομονή. εν πρόκειαι για κά- ποια ιδιαίερη συναγή, αλλά ο βιβλίο πραγμαικά εξηγεί όι, ακόμα κι αν α πράγμαα πάνε σραβά, εάν εσείς καανοήσεε ις βασικές αρχές και μάθε- ε από α λάθη σας, σύνομα θα βρείε η μέθοδο εκείνη που αιριάζει σ εσάς και σο είδος ης κηπουρικής σας. Ξεκινώνας από α κααλληλόερα για διάβρωση υλικά και φάνονας σα δοχεία και ις αποικίες σκωλήκων, ο βιβλίο αυό παρέχει πρακικές οδη- γίες σχεικά με η μεαροπή ων απορριμμάων ου νοικοκυριού σας σε φιλικό προς ο περιβάλλον λίπασμα. Σις σελίδες ου βιβλίου θα βρείε μάθεε πώς να φιάξεε ένα επιλέξεε α καλύερα εργαλεία Η καασκευή ου κομπόσ δε μοιάζει καθόλου με ην επένδυση με απεσαρία ενός δωμαίου ή ο φιάξιμο μίας βρύσης που σάζει. Και α δύο μπορεί να φιαχούν όσο άσχημα, που να εύχεσε να μην είχαε καν μπει σον κόπο να ασχοληθείε με αυά. Όσον αφορά όμως σην καασκευή ου κομπόσ, ο χρόνος και η έλλειψη άξης είναι με ο μέρος σας. -! 100%...! Ken Thompson Φιάξε κομπόσ σε ελάχισο χώρο, ακόμα και αν δεν έχεε κήπο! compost_ex2124.indd 1 10/10/2008 4:16:11 Τα συσαικά ου κομπόσ Η σύνθεση ου κομπόσ μοιάζει με η μαγειρική. Το μυσικό βρίσκεαι σο ποια συσαικά θα χρησιμοποιήσουμε και ποια θα παραλείψουμε. Μην ανησυχείε όμως σε ανίθεση με ο ψήσιμο ενός κέικ, η χρήση ων σωσών αναλογιών δεν είναι καθορισική, ο χρόνος ψησίμαος εξαράαι από εσάς και α συσαικά ων σκουπιδιών είναι ένα θεικό σοιχείο.... ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ Το σπίι και ειδικά η κουζίνα αποελούν βασική πηγή ων συσαικών ου κομπόσ. Οποιαδήποε πράσινα (ή ποροκαλί ή κίρινα ή μώβ) απορρίμμαα λαχανικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σο σωρό ου κομπόσ. Μην αποθαρρύνεσε από η σκληρή εμφάνιση μερικών, όπως συμβαίνει με ις φλούδες ου γκρέηπφρου αυά θα κομποσοποιηθούν εξίσου γρήγορα με α υπόλοιπα υλικά λαχανικών. εν υπάρχει επίσης κανένα πρόβλημα με α περισσευούμενα, μαγειρεμένα λαχανικά. Θεωρηικά α απορρίμμαα κρεάων ή ψαριών (μαγειρεμένων ή όχι) μπορούν να κομποσοποιηθούν, πρέπει όμως ο δοχείο για ο κομπόσ σας να είναι ανθεκικό σα ζώα. Τι βάζουμε μέσα: κόκκους καφέ, παλιά βαμβακερά, μεαξωά ή μάλλινα είδη ρουχισμού (σχισμένα), σόφλια αυγών, σκουπίδια από πάωμα, κομμαάκια μαλλιών ή νυχιών, χαρικά και χαρόνια, περιώμαα λαγών ή χάμσερ, φακελάκια σαγιού, σκόνη από ηλεκρική σκούπα, απορρίμμαα λαχανικών, ρίμμαα ξύλου. Τι παραλείπουμε: περιώμαα σκύλου ή γάας, ρίμμαα από κώκ και γαιάνθρακα, γαλακοκομικά προιόνα, πάνες μιας χρήσεως, απορρίμμαα κρεάων και ψαριών, έλαια ή λίπη. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (αφού η διαβάσεε πρώα) 8 Ακόμα κι αν όλα πάνε σραβά, πάλι θα κααφέρεε αφ να φιάξεε κομπόσ σο έλος. Άλλωσε, όλα όσα χρειάζεσε, εκός από ο βιβλίο αυό, βρίσκοναι ήδη σο νοικοκυριό σας! Υπεύθυνος έκδοσης: Ανώνης Σαμούλης Σύναξη: Φώης Αϊβάζης, Σαυρούλα Σαμάη, Πέρος Ρέππας Επιμέλεια Κειμένων: Φώης Αϊβάζης Καλλιεχνική Επιμέλεια: Τέη Σώλου Παραγωγή: Απόσολος Σαμούλης

Πως λύνεται ένα πρόβληµα.

Πως λύνεται ένα πρόβληµα. Πως λύνεαι ένα πρόβληµα. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, α βήµαα για ην παραγωγή λογισµικού είναι: 1. Καανόηση προβλήµαος 2. Επίλυση ου προβλήµαος 3. Λογικός έλεγχος ης λύσης (αν υπάρχουν λάθη πήγαινε σο 1.)

Διαβάστε περισσότερα

_Σχήµα 2_. Σελίδα 1 από 5. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση. Άξονας περιστροφής τροχού. Άξονας γύρω από. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση

_Σχήµα 2_. Σελίδα 1 από 5. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση. Άξονας περιστροφής τροχού. Άξονας γύρω από. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση ιονύσης Μηρόπουλος Κίνηση σερεού Παραηρήσεις ση µεαπωική κίνηση ενός σρεφόµενου ροχού Η ανάρηση αυή έγινε µε αφορµή: 1) Την πολύ καλή και ενδιαφέρουσα ανάρηση ου συναδέλφου Νίκου αµαόπουλου µε ίλο «Μεαπωική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ V. ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 1. Εισαγωγή Ση µέχρι ώρα συζήησή µας για ην µηχανική συµπεριφορά ων µεαλλικών υλικών, όπου εξεάσαµε ην ελασική και ην πλασική ους συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας.

Θεματική ενότητα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας. Εργασία 5 Θεμαική ενόηα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για ον έλεγχο ης ποιόηας. Άσκηση 1 (η άσκηση έχει λυθεί βάσει ων διευκρινίσεων που δόθηκαν από ον καθηγηή ) α) Το καάλληλο σαισικό εργαλείο που θα

Διαβάστε περισσότερα

13. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

13. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις Κ Χρισοδολίδης: Μαθηµαικό Σµπλήρµα για α Εισαγγικά Μαθήµαα Φσικής 67 3 Σνήθεις διαφορικές εξισώσεις 3 Ορισµοί Μια εξίσση πο περιέχει παραγώγος κάποιας σνάρησης, ονοµάζεαι διαφορική εξίσση ( Ε) Αν η σνάρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Το σύστημα αναμονής M/G/1

Εργαστηριακή Άσκηση Το σύστημα αναμονής M/G/1 Εργασηριακή Άσκηση 4 5 Το σύσημα αναμονής M/G/ Γιάννης Γαροφαλάκης, Καθηγηής Αθανάσιος Ν.Νικολακόπουλος, Phd(c) Σκοπός ης παρούσας εργασίας είναι η εξερεύνηση ων βασικών ιδιοήων ενός από α κλασικόερα μονέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ 4.1 Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Όαν η εχνολογία εξελίσσεαι η πρώη ερώηση µας είναι καά πόσο θα υιοθεηθεί δεδοµένου ης µεγάλης εγκαεσηµένης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Σ. Μπούταλη Αναπληρωτή Καθηγητή Δ.Π.Θ. ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βοηθητικές σημειώσεις στο μάθημα ΣΑΕ ΙΙ

Γιάννη Σ. Μπούταλη Αναπληρωτή Καθηγητή Δ.Π.Θ. ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βοηθητικές σημειώσεις στο μάθημα ΣΑΕ ΙΙ Γιάννη Σ Μπούαλη Αναπληρωή Καθηγηή ΔΠΘ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βοηθηικές σημειώσεις σο μάθημα ΣΑΕ ΙΙ Ξάνθη, Μάιος 7 Ι Μπούαλη Λύση ων εξισώσεων καάσασης ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε αυό ο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Εργαστήριο Ηλεκτρικών κυκλωμάτων Εργασήριο Ηλεκρικών κυκλωμάων Αυό έργο χορηγείαι με άδεια Creaive Commons Aribuion-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.. Σκοπός ων πειραμάων Ονομ/νυμο: Μηρόπουλος Σπύρος Τμήμα: Ε6 Το εργασήριο πραγμαοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΝΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για κάθε γραµµικό και χρονικά αναλλοίωο σύσηµα συνεχούς χρόνου ισχύει όι η απόκριση y() ου όαν αυό διεγείρεαι από είσοδο x() δίνεαι από η σχέση: y () = x( ) h ( ) d = x ()

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι κινηήρες αυής ης καηγορίας ροφοδοούναι από κάποια πηγή συνεχούς άσης. Από καασκευασικής απόψεως, δεν παρουσιάζουν καμία διαφορά σε σχέση με ις γεννήριες ΣΡ. Βασικό πλεονέκημά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Πολλαπλοί χημικοί αντιδραστήρες

Κεφάλαιο 5 Πολλαπλοί χημικοί αντιδραστήρες Κεφάλαιο 5 Πολλαπλοί χημικοί ανιδρασήρες Σε ορισμένες περιπώσεις, σε μια χημική βιομηχανία, η χρήση ενός μόνο χημικού ανιδρασήρα δεν είναι όσο αποελεσμαική όσο θα ήαν επιθυμηό. Συνεπώς, είναι απαραίηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πανελή Α. Δείρογλου Πυχιούχου Παιδαγωγικού Τήαος Δηοικής Εκπαίδευσης Το Ολοήερο Δηοικό Σχολείο από η σκοπιά ων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλύτερες περιπέτειες

Μεγαλύτερες περιπέτειες Μεγαλύερες εριέειες Μεά ην ανάρηση «Ένα σύσημα σωμάων σε εριέειες» ας άμε ένα βήμα αρακάω, ση μελέη ου συσήμαος σωμάων και ης εφαρμογής ου γενικευμένου νόμου ου Νεύωνα. --------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είαι γωσό, η Μουσική είαι Μαθημαικά και (σο βάθος) υπάρχει, μία «αδιόραη αρμοία» μεαξύ αυώ ω δύο. Έα μουσικό έργο, διέπεαι από μαθημαικούς όμους, σε ό,ι αφορά ις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 90º. 180º ω. Οι απαντήσεις και τα σχετικά σχόλια

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 90º. 180º ω. Οι απαντήσεις και τα σχετικά σχόλια Φυσική καεύθυνσης Γ Σερεό σώµα ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ άξονας 9º 18º Ο ροχός ου σχήµαος έχει ροπή αδράνειας Ι και σρέφεαι γύρ από ον άξονά ου µε γνιακή αχύηα µέρου.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΣΤ 1 ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανακύκλωση ΣΤ 1 ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ανακύκλωση ΣΤ 1 ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεια σας! Είμαι η Μαρία και θα σας μιλήσω για την ανακύκλωση μπαταριών. Γεια σας! Είμαι η Χαριτίνη και θα σας μιλήσω για την κομποστοποίηση. Γεια σας! Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας

Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας Μιχαηλίδου Ειρήνη ΚΠΕ Λαυρίου ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Συμβατική γεωργία Ολοκληρωμένη γεωργία (διαχείριση) Παραδοσιακή γεωργία Φυσική γεωργία Αειφόρος γεωργία Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 145 Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική. Τελική εξέταση 5 Μάη 2007 Ομάδα 2 η

ΦΥΣ 145 Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική. Τελική εξέταση 5 Μάη 2007 Ομάδα 2 η ΦΥΣ 145 Υπολογισικές Μέθοδοι ση Φυσική Τελική εξέαση 5 Μάη 2007 Ομάδα 2 η Γράψε ο ονομαεπώνυμο, αριθμό αυόηας και ο password σας σο πάνω μέρος ης αυής ης σελίδας. Πρέπει να απανήσεε και σα 5 προβλήμαα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ι. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ Ισορροπία Σωματιδίου Στατική Ισορροπία Στερεού Σώματος

ΦΥΣΙΚΗ Ι. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ Ισορροπία Σωματιδίου Στατική Ισορροπία Στερεού Σώματος ΔΥΝΑΜΕΙΣ Διανυσμαική Φύση ης Δύναμης Σύνθεση Δυνάμεων ΡΟΠΗ Η Έννοια ης Ροπής Ροπή Πολλών Δυνάμεων Ζεύγος Δυνάμεων ΦΥΣΙΚΗ Ι ΤΜΗΜΑ Α Α. Καραμπαρμπούνης, Ε. Συλιάρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,, 4 5 ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΛΩΡΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΛΩΡΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΧΛΩΡΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Φεβρουαρίου 2012 ΚΠΕ Δραπετσώνας Επιμορφωτική Ημερίδα Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΗ Χριστίνα Κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Στρατηγικής Κεντρικού Ελέγχου Ροών σε Αποχετευτικά ίκτυα µε Έµφαση στην Εφαρµογή της στον Ελλαδικό Χώρο

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Στρατηγικής Κεντρικού Ελέγχου Ροών σε Αποχετευτικά ίκτυα µε Έµφαση στην Εφαρµογή της στον Ελλαδικό Χώρο ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Παραγωγής & ιοίκησης Ανάπυξη και Αξιολόγηση Σραηγικής Κενρικού Ελέγχου Ροών σε Αποχεευικά ίκυα µε Έµφαση σην Εφαρµογή ης σον Ελλαδικό Χώρο ιαριβή που υπεβλήθη για ην

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΞΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΞΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών Εργασήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΞΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ 1. Τόξο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση διεργασίας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σύγκλισης (Pinch Technology)

Ολοκλήρωση διεργασίας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σύγκλισης (Pinch Technology) Θέμα: Ολοκλήρωση διεργασίας χρησιμοποιώνας ην εχνολογία σύγκλισης (Pinch Technology) Εισηγηές: Εμμανουήλ Κοζαμπασάκης, Πανεπισήμιο ου Maπchester, Ινσιούο Ε πισήμης και Τεχνολογίας, UMST, U.K. καθηγ. Bodo

Διαβάστε περισσότερα

, e + Σε ένα δείγμα ίδιων ραδιενεργών πυρήνων η πιθανότητα διάσπασης για κάποιο συγκεκριμένο πυρήνα είναι τυχαία.

, e + Σε ένα δείγμα ίδιων ραδιενεργών πυρήνων η πιθανότητα διάσπασης για κάποιο συγκεκριμένο πυρήνα είναι τυχαία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ Πυρηνικοί Μεασχημαισμοί Οι δυναοί πυρηνικοί μεσχημαισμοί είναι : Εκπομπή σωμαιδίων-α : 4 2 H Εκπομπή σωμαιδίων-β : - ν, + Εκπομπή ακίνων-γ : φωόνιο Σχάση : διάσπαση πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική συμπεριφορά των λογικών κυκλωμάτων MOS. Διάλεξη 10

Δυναμική συμπεριφορά των λογικών κυκλωμάτων MOS. Διάλεξη 10 Δυναμική συμπεριφορά ων λογικών κυκλωμάων MOS Διάλεξη 10 Δομή ης διάλεξης Εισαγωγή Ανισροφέας NMOS με φορίο ύπου αραίωσης Ανισροφέας CMOS Διάφορα ζηήμαα Ασκήσεις Δυναμική συμπεριφορά ων λογικών κυκλωμάων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Ελληνικό Σαισικό Ινσιούο Πρακικά 8 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σαισικής (5) σελ.35-34 ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Παπάνα Αγγελική και Κουγιουμζής Δημήρης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Θεωρούµε όι Έσω X µία διακριή χρονοσειρά 0 ± ±. µ x Ε{X } και γ { X X } E { [ X µ ][ X µ ] } ( 0 ± cov + + x x Το φάσµα ισχύος ης X ορίζεαι

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Περασμένων Εξετάσεων και Απαντήσεις

Θέματα Περασμένων Εξετάσεων και Απαντήσεις Θέμαα Περασμένων Εξεάσεων και Απανήσεις Εξεάσεις Ιουνίου. ΘΕΜΑ.,5 μονάδα Δίνεαι ο ΓΧΑ σύσημα με κρουσική απόκριση iπ h co8 π π Να βρεθεί η έξοδός ου αν η είσοδός είναι co π co 6π co 8π i W, < Εφαρμόζονας

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ε ΟΜΕΝΑ

ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ε ΟΜΕΝΑ Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ, 07 ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ε ΟΜΕΝΑ οκός Οπλισµένου Σκυροέµαος Ενισχυµένη µε Σρώση Οπλισµένου Σκυροέµαος Φ0 Φ0 η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΕΦΑΡΜΟΓΗ Yλικά : C5/30, Φ0 S Άνοιγµαοκού:

Διαβάστε περισσότερα

Ο δάσκαλος που με εμπνέει

Ο δάσκαλος που με εμπνέει Είναι πολύ σημαντικό για μένα η δασκάλα που μου κάνει μάθημα να με εμπνέει, γιατί έτσι θα ενδιαφέρομαι περισσότερο για τα μαθήματά μου και θα προσπαθώ να γίνομαι κάθε φορά καλύτερη. Θα προτιμούσα η δασκάλα

Διαβάστε περισσότερα

TO MONTEΛΟ ΤΗΕ ΕΡΠΙΣΗΣ (Reptation Model)

TO MONTEΛΟ ΤΗΕ ΕΡΠΙΣΗΣ (Reptation Model) TO MOTEΛΟ ΤΗΕ ΕΡΠΙΣΗΣ (epttion Moel) Η έννοια ου σωλήνα (tube) σις περιελίξεις (entglements). Αλληλεπιδράσεις-interpenetrtion Τοπολογικοί περιορισμοί (σην lterl/κάθεη κίνηση) Tube moel [e Gennes ; Ewrs

Διαβάστε περισσότερα

Ροπή δύναμης. Τι προκαλεί την επιτάχυνση ενός υλικού σημείου; Η άσκηση δύναμης F πάνω του. Τι προκαλεί την γωνιακή επιτάχυνση ενός στερεού σώματος;

Ροπή δύναμης. Τι προκαλεί την επιτάχυνση ενός υλικού σημείου; Η άσκηση δύναμης F πάνω του. Τι προκαλεί την γωνιακή επιτάχυνση ενός στερεού σώματος; Τι προκαλεί ην επιάχυνση ενός υλικού σημείου; Η άσκηση δύναμης F πάνω ου Τι προκαλεί ην γωνιακή επιάχυνση ενός σερεού σώμαος; Η ροπή δύναμης F Για να αλλάξουμε ην περισροφική καάσαση ενός σώμαος παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο. Κυκλώματα με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας

Κεφάλαιο 3 ο. Κυκλώματα με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Κεφάλαιο 3 ο Κυκλώμαα με σοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Η διαφορά μεαξύ ης ανάλυσης ων ωμικών κυκλωμάων, που μελεήσαμε ως ώρα, και ων κυκλωμάων που ακολουθούν είναι όι οι εξισώσεις που προκύπουν από ην

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΡΙΝΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΑΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ

ΚΑΤΡΙΝΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΑΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ Ημερομηνία 16/3/2017 Μέσο Συντάκτης Link www.talcmag.gr Πελιώ Παπαδιά http://www.talcmag.gr/sinenteyxeis/katrina-tsantali/ ΚΑΤΡΙΝΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΑΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Με αντένσταση απαντά ο Χρ. Βλαχογιάννης

Με αντένσταση απαντά ο Χρ. Βλαχογιάννης Σκέψου ον πλανήη σου... ανακύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιική εφημερίδα Πάρου - Ανιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα σην ενηµέρωση Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 140 www.fonitisparou.gr Έος 65 ο Νέα Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

H Ναταλί Σαμπά στο babyspace.gr

H Ναταλί Σαμπά στο babyspace.gr H Ναταλί Σαμπά στο babyspace.gr Συνέντευξη της Ναταλί Σαμπά στη Βάλια Κουρκουμέλη. (Από το babyspace.gr. Ημερομηνία online έκδοσης: 22/07/2010) Η παιγνιοθεραπεία για τη Ναταλί Σαμπά ήταν η ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΛΥΚΙΣΚΟΣ ( HUMULUS LUPULUS) (γερμανικά HOPFEN και αγγλικά HOPS. Ο Γεωπόνος Παύλος Καπόγλου αναφέρθηκε στις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Προσβλητική» και «απαξιωτική» ενέργεια

«Προσβλητική» και «απαξιωτική» ενέργεια Σκέψου ον πλανήη σου... ανακύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιική εφημερίδα Πάρου - Ανιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα σην ενηµέρωση Παρασκευή 1 Οκωβρίου 2010 Φύλλο 127 www.fonitisparou.gr Έος 65 ο Νέα Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ι. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Αριάν Ντότσι

Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ι. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Αριάν Ντότσι Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Αριάν Ντότσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορία του Σπαραγγιού... 1. Συγκομιδή και Επεξεργασία... 1. Μυστικά Καλλιέργειας... 2. Παραγωγή Σπαραγγιού... 3. Τεχνικές Βιολογικής Καλλιέργειας Σπαραγγιού...

Διαβάστε περισσότερα

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης Multi Post Ενδορζοί άξς ανασύσασης MultiPost Σύσηµα νδορζών αξόνων α αποαάσαση µ ρηνώδη υλά Το σύσηµα Multi Post ης D+Z που πρλαµβάν άξς αασυασµένους από αθαρό άνο ίνα ένα ύολο σο χρσµό α δοµασµένο σύσηµα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-I

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-I ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-I ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Μοναδιαία βηµαική συνάρηση (Ui Sep Fucio) U () =, U () =, .5 - -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Δυνατότητες και προοπτικές του επαγγέλματος που θέλω να ακολουθήσω μέσα από το Διαδίκτυο

Πρόγραμμα: Δυνατότητες και προοπτικές του επαγγέλματος που θέλω να ακολουθήσω μέσα από το Διαδίκτυο Επάγγελμα: Αγρότης Συμμετέχει το τμήμα πρακτικής του τομέα Γεωπονίας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ελευσίνας Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Βαγγέλης Μακρής ΠΕ1812 Πρόγραμμα: Δυνατότητες και προοπτικές του επαγγέλματος που θέλω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Δήμος Καλαμαριάς ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η κομποστοποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες Ο ρόλος ων οπικών ποικιλιών σην νάπυξη: Τ κλάθι ων περιφερειών κι οι οπικές ποικιλίες Δρ Τζουράνη Ειρήνη Ερευνήρι Γ Ινσιούο Γεωργοοικονοικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Προκλήσεις γι ην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης

Ενημέρωση για την εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης Ενημέρωση για την εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης ΠΑΓΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Μηχανικός Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. - έργα διαχείρισης Α.Σ.Α. Ένας Χ.Υ.Τ.Α. στο Ν. Τρικάλων Πέντε Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το

Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το Ελένη Κουννή Ε 2 Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα και θα μαθαίνω περισσότερα πράγματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ερευνητική εργασία του 2ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω, τάξη Α Επιβλέποντες καθηγητές: ΔΑΡΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕ 04 ΚΩΤΣΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 19 Χρόνος διεξαγωγής: Α τετράμηνο 2012-13 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία 10 η Ενότητα Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται επείγουσα...νοσηλεία!

Χρειάζεται επείγουσα...νοσηλεία! αφιερωµένα σην ενηµέρωση Εβδομαδιαία πολιική εφημερίδα Πάρου - Ανιπάρου Σκέψου ον πλανήη σου... ανακύκλωσε η ΦΩΝΗ σου Φύλλο 95 Έος 65ο Νέα Περίοδος Έος Ίδρυσης 1945 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αποκλεισική συνένευξη

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ. Κατανόηση γραπτού λόγου. Γεια σου, Μαργαρίτα!

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ. Κατανόηση γραπτού λόγου. Γεια σου, Μαργαρίτα! Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ Κατανόηση γραπτού λόγου Γεια σου, Μαργαρίτα! Έμαθα να γράφω καλά. Ρώτησες πού μένω! Είμαι από την Ελλάδα αλλά μένουμε στην Αυστραλία.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρός λαχανόκηπος στο νηπιαγωγείο μας!

Μικρός λαχανόκηπος στο νηπιαγωγείο μας! Μικρός λαχανόκηπος στο νηπιαγωγείο μας! Δεν έχουμε λαχανόκηπο έξω στην αυλή, διότι καταστράφηκε ο χώρος του πέρυσι από έναν δυνατό αέρα. Είπαμε, όμως, ότι μπορούμε να φτιάξουμε έναν μικρό μέσα στην τάξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο της Μ. Autism Resource CD v Resource Code RC115

Το βιβλίο της Μ. Autism Resource CD v Resource Code RC115 Το βιβλίο της Μ Γεια σας με λένε Μ. Είμαι 9 χρονών και μένω στο με τους γονείς μου και τα 2 αδέρφια μου, τον Γιάννη που είναι 10 και τον Βασίλη που είναι 3. Έχω κι ένα σκυλάκι που το λένε Κάντι και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΡΑΣΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ. Δημήτρης Σάββας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ. Δημήτρης Σάββας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ Δημήτρης Σάββας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών Καταγωγή του φυτού Η πιπεριά κατάγεται από την κεντρική Αμερική. Αρχικά η πιπεριά χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» Εισήγηση ΠΑΝΔΟΙΚΟ Θέμα: Η Κυκλική Οικονομία με την Πολυγωνική Λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ι. ΤΜΗΜΑ Α Ε. Στυλιάρης

ΦΥΣΙΚΗ Ι. ΤΜΗΜΑ Α Ε. Στυλιάρης (Με ιδέες και υλικό από ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΧΩΡΟ Καρεσιανές Συνεαγμένες Εσωερικό Γινόμενο Διανυσμάων Εξωερικό Γινόμενο Διανυσμάων Βαθμωό Γινόμενο Τριών Διανυσμάων ΔΥΝΑΜΕΙΣ Διανυσμαική Φύση ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Μανίκας Γιώργος. Μανιάτη Ευαγγελία

Μανίκας Γιώργος. Μανιάτη Ευαγγελία Γ3 «Ειδικότερα εμείς ως μαθητές, οι οποίοι δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να ελέγχουμε άμεσα με το δικαίωμα της ψήφου μας τη δημοκρατία της χώρας μας, μπορούμε να συμβάλλουμε στο να υπάρχει δημοκρατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογαφίας & Αλιείας ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χισόφοος Γ. Κουίας*, Αχιλλέας Γ. Σαμαάς** *Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπισήιο Θεσσαλίας Τήα Ηλεκρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογισών Άσκηση : Λυένες Ασκήσεις Έσω ένα σύσηα νήης, σο οποίο έχουε προσθέσει ια κρυφή νήη θυάων 6 θέσεων εαξύ ης κρυφής νήης δεδοένων L και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΛΑΧΑΝΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΩΝ - ΣΤΑΥΡΑΝΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αναβάθμιση του σχολικού χώρου, η περίπτωση του σχολικού κήπου

Περιβαλλοντική αναβάθμιση του σχολικού χώρου, η περίπτωση του σχολικού κήπου Περιβαλλοντική αναβάθμιση του σχολικού χώρου, η περίπτωση του σχολικού κήπου Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 2 Οκτωβρίου 2013 Ας πρασινίσουμε τα Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ NOTATION ΓΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ -Bd, Steat and Lghtfoot "Tanpot Phenomena" -Bd, Amtong and Haage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ηλιούπολη 12 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10 ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Μυκόνου 34, Ηλιούπολη Οριοθετείται από: Aριστερά από την οδό Πάφου, δεξιά από την οδό Αιγίνης και

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης

Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Ε Τάξη Όνομα: Ημερομηνία 1. Ορθογραφία 2. Άκουσε και βάλε στο φαγητό που αρέσει στη Μαρίνα. 1 3. Σημείωσε με το ζώο που έχει το κάθε παιδί. Μαρίνα Γάτα σκύλος κουνέλι χρυσόψαρο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της τυχαίας ιαδικασίας

Η Έννοια της τυχαίας ιαδικασίας Η Έννοια ης υχαίας ιαδικασίας Η έννοια ης υχαίας διαδικασίας, βασίζεαι σην επέκαση ης έννοιας ης υχαίας µεαβληής, ώσε να συµπεριλάβει ο χρόνο. Σεκάθεαποέλεσµα s k ενόςπειράµαοςύχης ανισοιχούµε, σύµφωναµεκάποιοκανόνα,

Διαβάστε περισσότερα