ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PEM, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1 kw ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Επίκουρος Καθ. Γ. Μαρνέλλος Δρ. Κ. Αθανασίου Υπ. Διδ. Ν. Κακλίδης ΚΟΖΑΝΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

2 1. Εισαγωγή Στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού έργου EURE/SMART του ΙNTERREG IIIC με τίτλο Europe Uses Renewable Energy, κατασκευάστηκε η συνδυασμένη μονάδα αναερόβιας ζύμωσης κτηνοτροφικών υποπροϊόντων και κυψέλης καυσίμου τύπου PEM, συνολικής ισχύος 1 kw, η οποία εγκαταστάθηκε στον αύλιο χώρο του ΚΕΠΕ Ν.Α. Κοζάνης. Η Ερευνητική Ομάδα των Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανέλαβε να εξετάσει την σωστή λειτουργία και διασύνδεση των επιμέρους κύριων συσκευών, από τις οποίες αποτελείται η ολοκληρωμένη μονάδα, δηλαδή α) τον Αναερόβιο ζυμωτή β) τον Αναμορφωτή βιοαερίου και γ) την Κυψέλη καυσίμου τύπου PEM. 2. Συνοπτική περιγραφή της συνδυασμένης μονάδας Ένα συνοπτικό διάγραμμα ροής της μονάδας απεικονίζεται στο Σχήμα 1. Σχήμα 1: Συνοπτικό διάγραμμα ροής της συνδυασμένης μονάδας αναερόβιας ζύμωσης και κυψέλης καυσίμου τύπου PEM Η μονάδα έχει ως στόχο την μετατροπή κτηνοτροφικών απορριμμάτων σε βιοαέριο και τελικά την παραγωγή, σε κυψέλη καυσίμου τύπου PEM, ηλεκτρικής ισχύος 1 kw. Συγκεκριμένα, τα κτηνοτροφικά απορρίμματα αραιωμένα σε νερό εισέρχονται στην δεξαμενή του αναερόβιου ζυμωτή. Σε σταθερή θερμοκρασία και υπό συνεχή ανάδευση, από τον αναερόβιο ζυμωτή παράγεται βιοαέριο (μίγμα CH 4 /CO 2 και ίχνη Η 2 S), η σύσταση του οποίου εξαρτάται από την Α ύλη (απορρίμματα). Στην συνέχεια απομακρύνονται τα ίχνη Η 2 S και το βιοαέριο εισέρχεται σε μία διάταξη, η οποία 2

3 αποτελείται από πέντε καταλυτικούς αντιδραστήρες σε σειρά, όπου μετατρέπεται σε ένα αέριο μίγμα πλούσιο σε Η 2 (περίπου 70 80%). Ουσιαστικά η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνει έναν αντιδραστήρα αναμόρφωσης με υδρατμούς του βιοαερίου σε αέριο σύνθεσης (CO και Η 2 ), το οποίο στην συνέχεια μέσω δύο αντιδραστήρων μετατόπισης του υδραερίου (υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας) και δύο αντιδραστήρων μεθανιοποίησης, μετατρέπεται σε ένα μίγμα πλούσιο σε υδρογόνο. Σκοπός όλων αυτών των σταδίων είναι η μείωση του CO (αποτελεί δηλητήριο για τα ηλεκτρόδια Pt των κυψελών καυσίμου τύπου PEM) σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες των 50 ppm. Τέλος, το παραγόμενο αέριο μίγμα από την διάταξη των αντιδραστήρων, οδηγείται στην κυψέλη καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος 1 kw. 3. Εργασίες/Μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν Αρχικοί Έλεγχοι Αρχικά, ελέγχθηκε η συνολική διάταξη για τυχόν αστοχίες του κατασκευαστή. Στην συνέχεια επιβεβαιώθηκαν οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, μετά την εγκατάσταση της στον αύλιο χώρο του ΚΕΠΕ Ν.Α Κοζάνης. Επίσης, εξετάστηκαν όλες οι συνδέσεις και σωληνώσεις, ως προς την στεγανότητά τους και για διαρροές αερίων, με τη χρήση σαπωνοδιαλύματος. Ο εξοπλισμός στο σύνολο του, ήταν σύμφωνος με τις προδιαγραφές που είχαν περιγραφεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια των οργάνων. Επίσης, οι συνδέσεις και οι σωληνώσεις ήταν σωστά τοποθετημένες και δεν παρουσιάστηκαν διαρροές αερίων. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η βαθμονόμηση των διαφόρων ροομέτρων της μονάδας. Συγκεκριμένα, σε κάθε ροόμετρο τροφοδοτούνταν, σε καθορισμένη ογκομετρική παροχή (χρησιμοποιήθηκε ροόμετρο φυσαλίδας), μίγματα CH 4 /CO 2 σε διάφορες αναλογίες ώστε να προσομοιαστεί το μίγμα του βιοαερίου που θα παράγεται από τον αναερόβιο ζυμωτή. Σε κάθε ένδειξη του ροομέτρου καταγραφόταν η ογκομετρική παροχή και κατασκευάστηκαν για κάθε ροόμετρο διαγράμματα, όπου η πραγματική ογκομετρική παροχή απεικονιζόταν στον κάθετο άξονα και η αντίστοιχη ένδειξη του ροομέτρου στον οριζόντιο άξονα. Τα σημεία ενώθηκαν σε μία καμπύλη, η οποία μελλοντικά ανάλογα με την ένδειξη του ροομέτρου θα απεικονίζει ουσιαστικά την πραγματική ογκομετρική παροχή που διαρρέει τα ροόμετρα. 3

4 Εξέταση λειτουργίας του αναερόβιου ζυμωτή Αρχικά εξετάστηκαν όλες οι συνδέσεις/σωληνώσεις, η στεγανότητα του αναερόβιου ζυμωτή και η λειτουργία του αναδευτήρα και του θερμοσίφωνα (boiler). Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα κατά την προκαταρκτική εξέταση. Στην συνέχεια, ακολούθησε η διαδικασία εκκίνησης της λειτουργίας (start up) του αναερόβιου ζυμωτή. Η διαδικασία εκκίνησης περιελάμβανε αρχικά την τροφοδοσία του ζυμωτή με κτηνοτροφικά απορρίμματα (κοπριά από αγελάδες) αραιωμένα σε νερό. Αρχικά, και σε θερμοκρασία λειτουργίας 37 ο C, παρατηρήθηκαν προϊόντα οξείδωσης (π.χ. CO, CO 2, H 2 O), τα οποία αποδόθηκαν στο οξυγόνο του αέρα που περιέχεται στην δεξαμενή. Στην συνέχεια οι ρυθμοί των συγκεκριμένων προϊόντων μειώθηκαν με το χρόνο, όπου ξεκίνησε η παραγωγή του βιοαερίου (μίγμα CH 4 και CO 2 ), η σύσταση του οποίου σταθεροποιήθηκε κατά την 15 η ημέρα λειτουργίας του αναερόβιου ζυμωτή. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι όταν η περιεκτικότητα του βιοαερίου σταθεροποιήθηκε, ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης του ph του διαλύματος με βαθμιαία προσθήκη ΝaΟΗ. Η επιθυμητή τιμή του ph του περιεχομένου της δεξαμενής ήταν ίση με 7. Συνεπώς, ανά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβανόταν δείγμα από την δεξαμενή και μετριόταν η τιμή του ph σε πεχάμετρο ειδικό για λύματα. Αρχικά η τιμή του ph ήταν ίση με 5,8 και προστέθηκε ανάλογη ποσότητα ΝaΟΗ. Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα μετρήθηκε ξανά το ph, το οποίο βρέθηκε ίσο με 6,8. Θεωρήθηκε ότι η συγκεκριμένη τιμή ήταν ικανοποιητική και κατά συνέπεια σταμάτησε η προσθήκη του ΝaΟΗ. Η τελική σύσταση (κατά mole), σε μόνιμη κατάσταση, του βιοαερίου ήταν ίση με 62% CH 4 και 36% CO 2 σε συνολική ογκομετρική ροή ίση με 125 lt/hr, δηλαδή 25,8 lt CH 4 /day. Η συγκεκριμένη αναλογία θεωρείται ιδιαιτέρως θετική, ως πρώτο δείγμα, όσον αφορά την μετέπειτα παραγωγή υδρογόνου στην διεργασία αναμόρφωσης και τελικά το ύψος της παραγόμενης ισχύος στην κυψέλη καυσίμου Στην συνέχεια και κατά την 20 η ημέρα διαπιστώθηκε μείωση στις παραγόμενες ποσότητες, οπότε τροφοδοτήθηκε ο αναερόβιος ζυμωτής με περαιτέρω ποσότητα Α ύλης. Η ανάλυση της περιεκτικότητας του βιοαερίου σε CH 4 και CO 2, πραγματοποιήθηκε σε αέριο χρωματογράφο (SHIMADJU GC 14B), ο οποίος ήταν εξοπλισμένος με 4

5 ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD) και στήλες διαχωρισμού Molecular Sieve 13X και Porapack QS. Επίσης, η μέτρηση του ph, πραγματοποιούνταν λαμβάνοντας κατά τακτά χρονικά διαστήματα δείγματα από το περιεχόμενο της δεξαμενής μέσω ειδικής διαμορφωμένης διάταξης. Εξέταση λειτουργίας της διεργασίας αναμόρφωσης του βιοαερίου Η συγκεκριμένη διάταξη βασίζεται στην διεργασία αναμόρφωσης του παραγόμενου βιοαερίου από τον αναερόβιο ζυμωτή με ατμό για την παραγωγή μίγματος υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα κατά την αντίδραση: CH 4 + CO 2 + 2H 2 O (l) 2CO 2 + 4H 2 Η αντίδραση αναμόρφωσης είναι μια ενδόθερμη διεργασία η οποία απαιτεί θερμότητα για τη διεξαγωγή της. Για την αυτονομία του συστήματος (ώστε να μην απαιτείται εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας), η απαιτούμενη θερμότητα λαμβάνεται από την ταυτόχρονη καύση μέρους του καυσίμου σύμφωνα με την αντίδραση καύσης του βιοαερίου: CH 4 + CO 2 + 2O 2 2CO 2 + 2H 2 O (l) Για την επίτευξη αυτονομίας του συστήματος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι απαιτείται η κατά το δυνατό μέγιστη ανάκτηση της παραγόμενης θερμότητας, χρησιμοποιήθηκαν πλακοειδείς αντιδραστήρες εναλλάκτες θερμότητας, στους οποίους πραγματοποιούνται ταυτόχρονα οι δύο ανωτέρω αντιδράσεις. Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας των αντιδραστήρων τοιχώματος, εκατέρωθεν της διαχωριστικής επιφάνειας των δύο ρευμάτων του αντιδραστήρα εναλλάκτη εναποτέθηκαν οι καταλύτες της ενδόθερμης αντίδρασης και της αντίδρασης καύσης, αντίστοιχα. Η θερμότητα που εκλύεται κατά την καύση χρησιμοποιείται στην ενδόθερμη αντίδραση στην αντίθετη πλευρά του τοιχώματος, η οποία πραγματοποιείται επίσης σε μικρούς χρόνους παραμονής. Σχηματική αναπαράσταση τομής μιας πλάκας ενός πλακοειδούς αντιδραστήρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. 5

6 Σχήμα 2: Σχηματική παράσταση τομής πλακοειδούς αντιδραστήρα Αρχικά, το νερό εισάγεται σε ατμο γεννήτρια όπου αεριοποιείται. Στην έξοδο της ατμο γεννήτριας ο ατμός αναμιγνύεται με το βιοαέριο, και το μίγμα προθερμαίνεται σε εναλλάκτη προθερμαντή έτσι ώστε η θερμοκρασία εισόδου του αερίου ρεύματος προς αναμόρφωση στον αντιδραστήρα να φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα (~560 0 C). Στη συνέχεια το μίγμα αναμορφώνεται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ ο C, όπου λαμβάνει χώρα η εξής αντίδραση: CH 4 + CO 2 + 2H 2 O 2CO 2 + 4H 2 Στο αέριο ρεύμα εξόδου του αντιδραστήρα αναμόρφωσης εκτός από το CO 2 και το H 2, υπάρχει σημαντική ποσότητα CO (~10%). Έτσι, ακολουθεί η αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου (Water Gas Shift), που σκοπό έχει την απομάκρυνση του CO, το οποίο αποτελεί «δηλητήριο» για τα ηλεκτρόδια Pt των κυψελών καυσίμου τύπου PEM, αλλά και την επιπλέον παραγωγή υδρογόνου: CO + H 2 O CO 2 + H 2 Η αντίδραση πραγματοποιείται σε δύο στάδια: ένα σε υψηλή θερμοκρασία (~ C) και ένα σε χαμηλή (~245 0 C). Το αέριο ρεύμα στην έξοδο του αντιδραστήρα υψηλής θερμοκρασίας περιέχει 3 5% CO, ενώ μετά τον αντιδραστήρα χαμηλής θερμοκρασίας το CO κυμαίνεται από 0,3 1%. Ακολουθεί η αντίδραση μεθανοποίησης του CO, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση της συγκέντρωσής του στα επιθυμητά επίπεδα (< 30 ppm). Και αυτή η διεργασία λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια. Στους δύο αντιδραστήρες μεθανιοποίησης το υπολειπόμενο CO στην ουσία εκμηδενίζεται αφού αντιδρά 6

7 εκλεκτικά με κλάσμα του υδρογόνου του ρεύματος, οδηγώντας σε μεθάνιο (μικρές ποσότητες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των κυψελών καυσίμου) κατά την ακόλουθη στοιχειομετρία: CO + 3H 2 CH 4 + H 2 O Για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος αναμόρφωσης, αποφασίστηκε να εξεταστούν δύο διαφορετικές τροφοδοσίες μία με καθαρό μεθάνιο (100%) και μία δεύτερη που θα προσομοιάζει το βιοαέριο που παράγεται από τον αναερόβιο ζυμωτή, οπότε επιλέχθηκε η αναλογία CH 4 /CO 2 =60/40. Το τελικό αποτέλεσμα ελέγχθηκε από δύο αναλυτές Η 2 και CO συνεχούς ανάλυσης (HORIBA), όπου θα μετριόταν το ρεύμα εξόδου από τον 5 ο καταλυτικό αντιδραστήρα, όπου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή η περιεκτικότητα σε υδρογόνο θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερη από 70% ενώ η συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα μικρότερη από 30 ppm, ώστε αυτό το ρεύμα να ήταν κατάλληλο για την απ ευθείας τροφοδοσία του στην κυψέλη καυσίμου. Λόγω της μεταβλητότητας των συγκεντρώσεων του μεθανίου στην τροφοδοσία της μονάδας αναμόρφωσης η λειτουργία της μονάδας γίνεται μόνο χειροκίνητα. Ουσιαστικά τρεις είναι οι είσοδοι στην μονάδα, το βιοαέριο που παράγεται από τον ζυμωτή, το νερό που απαιτείται για την αναμόρφωση του βιοαερίου και ο αέρας για την καύση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μέρος του βιοαερίου χρησιμοποιείται για την καύση του και το υπόλοιπο για την αναμόρφωσή του σε υδρογόνο. Αρχικά, και προτού ξεκινήσει η λειτουργία του συστήματος, πραγματοποιήθηκε η βαθμονόμηση των ροομέτρων μάζας που ελέγχουν την ποσότητα του βιοαερίου που εισάγεται για καύση, την ποσότητα του βιοαερίου που εισέρχεται για την αναμόρφωση, την ποσότητα του νερού και την ποσότητα του αέρα. Η βαθμονόμηση πραγματοποιήθηκε με την ίδια λογική που ακολουθήθηκε στην περίπτωση των ροομέτρων του αναερόβιου ζυμωτή, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχαν ενδείξεις στα ροόμετρα αλλά αναλογικά σήματα δυναμικού και έντασης ρεύματος. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. 7

8 Πίνακας 1: Βαθμονόμηση ηλεκτρικών ροόμετρων (MFC) για παροχή καθαρού μεθανίου ή μίγματος 60% 40% μεθανίου διοξειδίου στο κανάλι της αναμόρφωσης και στο κανάλι της καύσης. MFC 1, Βιοαέριο Αναμόρφωσης Βαθμονόμηση Βαθμονόμηση 100% CH % CH 4 CO 2 MFC 2, Βιοαέριο Καύσης Βαθμονόμηση Βαθμονόμηση 100% CH % CH 4 CO 2 Έξοδος Ρυθμός Ροής Ρυθμός Ροής Έξοδος Ρυθμός Ροής Ρυθμός Ροής (V) (l/min) (l/min) (V) (l/min) (l/min) ,5 0,54 0,45 1 1,06 0,90 1,5 1,60 1,35 2 2,16 1,80 2,5 2,65 2,25 3 3,19 2,70 3,5 3,70 3,15 4 4,16 3,60 4,5 4,88 4,05 5 5,22 4, ,5 0,37 0,30 1 0,73 0,60 1,5 1,08 0,90 2 1,45 1,20 2,5 1,78 1,50 3 2,12 1,80 3,5 2,48 2,10 4 2,76 2,40 4,5 3,10 2,70 5 3,47 3,00 Εξισώσεις γραμμικού τύπου μέσω ελαχίστων τετραγώνων: 100% CH 4 : Ροή =1,0517*V 0,0232 Ροή = 0,6829*V 0,0563 Μίγμα: Ροή = 0,9*V Ροή = 0,59988*V 0,032 8

9 Πίνακας 2: Βαθμονόμηση αντλιών αέρα και νερού Αντλία αέρα Αντλία νερού Έξοδος Ρυθμός Ροής Αέρα Έξοδος Ρυθμός Νερού (ma) (l/min) (V) (ml/min) 7,5 0,54 8 2,46 8,5 4,38 9 6,29 9,5 8, ,12 10,5 12, ,95 11,5 15, ,78 12,5 19, ,62 13,5 23, , ,36 15,5 29, ,73 16,5 32, ,10 17,5 35, ,48 18,5 39, ,85 19,5 42, , ,8 3 8,7 4 11,6 5 14,5 6 17,4 7 20,3 8 23,2 9 26, ,0 Εξισώσεις γραμμικού τύπου μέσω ελαχίστων τετραγώνων: Αέρας: Ροή =3,4474*Ι 24,274 Νερό: Ροή = 2,9*V 9

10 Ουσιαστικά και βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην διαδικασία έναρξης της μονάδας και ιδιαίτερα στις θερμοκρασίες λειτουργίας των καταλυτικών αντιδραστήρων. Συγκεκριμένα και όπως διαπιστώθηκε από τις δοκιμές, εάν προσεγγιστούν και σταθεροποιηθούν οι επιθυμητές θερμοκρασίες λειτουργίας των αντιδραστήρων τότε το σύστημα λειτουργεί απρόσκοπτα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές (Η 2 > 70% και CO < 30 ppm). Συνεπώς, οι τιμές των θερμοκρασιών λειτουργίας των αντιδραστήρων αποτελούν ένδειξη για την σωστή λειτουργία του συστήματος. Το επόμενο βήμα ήταν η έναρξη λειτουργίας της μονάδας. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος όλων των τιμών των θερμοστοιχείων για εξακρίβωση ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Στην συνέχεια ρυθμίστηκαν τα set points των εναλλακτών θερμότηταςαντιδραστήρων μετατόπισης και μεθανοποίησης. Αυτό επιτεύχθηκε από τον πίνακα HEAT EXCHANGERS του ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας των καταλυτών των συγκεκριμένων αντιδραστήρων είναι: C, για τον αντιδραστήρα μετατόπισης του υδραερίου υψηλής θερμοκρασίας C, για τον αντιδραστήρα μετατόπισης του υδραερίου χαμηλής θερμοκρασίας C, για τον 1 ο αντιδραστήρα μεθανιοποίησης και C, για τον 2 ο αντιδραστήρα μεθανιοποίησης Έπειτα, ανοίξαμε την βαλβίδα V4 προς την έξοδο και ρυθμίσαμε την ροή του αέρα για την καύση στα 20mA (Πίνακας 2) για μερικά δευτερόλεπτα για τον καθαρισμό των θαλάμων καύσης. Στην συνέχεια ρυθμίσαμε τα set points της ροής του αέρα και του κλάσματος του βιοαερίου για καύση στις κατάλληλες παροχές και εκκινήσαμε τον σπινθηριστή για την επίτευξη ανάφλεξης του μίγματος (πίνακας BURNER ). Οι παροχές αυτές ήταν ίσες με 4,5 lt/min αέρα και 0,25 lt/min βιοαερίου. Μετέπειτα, αυξήσαμε σταδιακά και παράλληλα τις ροές του βιοαερίου και του αέρα (με λόγο κοντά στον στοιχειομετρικό της καύσης του μεθανίου, περίπου 0,9 1) και ελέγχουμε την τιμή της θερμοκρασίας Τ 0 της οθόνης BURNER, έτσι ώστε η Τ 0 να πλησιάσει τους C. Οι τελικές τιμές ήταν ίσες με 9,5 lt/min αέρας και 0,6 lt/min καθαρού μεθανίου. Ακολούθησε η προθέρμανση των θαλάμων καύσης. Στο στάδιο αυτό η θερμοκρασία Τ 0 δεν πρέπει να ξεπερνά τους C, ενώ περιμέναμε έτσι ώστε η θερμοκρασία 10

11 Τ burner της οθόνης REFORMER TEMP να ξεπεράσει τους C. Η όλη διαδικασία διήρκησε περίπου 20 λεπτά. Το σημείο αυτό ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο αφού θα πρέπει να σβήσει η καύση η οποία γίνεται μπροστά στον καυστήρα και να μεταφερθεί μέσα στους θαλάμους καύσης ώστε να γίνεται καταλυτικά στις πλάκες καύσης. Αυτό επιτεύχθηκε αρχικά μειώνοντας λίγο την παροχή του αέρα, και μετά κλείνοντας την παροχή μεθανίου για 1 2 sec και ανοίγοντάς την εν συνεχεία. Οι τελικές παροχές αέρα και μεθανίου που απαιτήθηκαν ήταν ίσες με 6,5 και 0,6 lt/min, αντίστοιχα και ο λόγος τους κοντά στον στοιχειομετρικό. Η καύση όντως είχε μεταφερθεί μέσα στις καταλυτικές πλάκες, αφού η Τ burner αυξανόταν σταδιακά, ενώ αφού η καύση δεν ελάμβανε χώρα στην αρχή του καυστήρα, η Τ 0 μειωνόταν συνεχώς. Παράλληλα, με την προθέρμανση των θερμαντήρων αέρα (set point= C) στο ενεργό πεδίο της οθόνης SHIFT PREHEATER και γυρίζοντας τον διπλανό διακόπτη στη θέση ΟΝ, αυξανόταν σταδιακά οι ποσότητες του καυσίμου και αέρα διατηρώντας ένα λόγο περίσσειας περίπου 1,1 1,2 ώστε η θερμοκρασία Τ burner να αυξάνεται σταδιακά. Όταν η θερμοκρασία των θερμαντήρων αυξήθηκε στους 80 0 C, άνοιξε η παροχή του αέρα ώστε να λάβει χώρα η προθέρμανση των αντιδραστήρων μετατόπισης και μεθανοποίησης. Αυτό επιτεύχθηκε ανοίγοντας της βαλβίδες H. UP και H. DOWN της οθόνης SHIFT PREHEATER καθώς και το μπουτόν λειτουργίας της αντλίας αέρα. Όταν η θερμοκρασία όλων των αντιδραστήρων μετατόπισης και μεθανοποίησης ξεπέρασε τους C (E9, E10, E11 και E12 στην οθόνη HEAT EXCHANGERS ) και η θερμοκρασία Τ burner out ξεπέρασε τους C, το σύστημα ήταν πλέον έτοιμο να υποδεχθεί την υγρή παροχή του νερού. Αυτό πραγματοποιήθηκε ενεργοποιώντας τα πεδία της βαλβίδας V 3, της λειτουργίας της αντλίας και ρυθμίζοντας σε συγκεκριμένο set point την αντλία νερού. Αρχικά, η παροχή του νερού ρυθμίζεται περίπου στο 25% της δυναμικότητας και σταδιακά αυξάνεται μέχρι το 100% αυτής. Στην συνέχεια, αναμένεται μέχρι η θερμοκρασία στους θαλάμους καύσης (Τ burner στην οθόνη REFORMER TEMP ) να προσεγγίσει τους C, οπότε και διακόπτεται η θέρμανση των θερμαντήρων (set point σους heater = 0), καθώς και η παροχή του αέρα 11

12 (κλείνοντας το μπουτόν λειτουργίας αέρα, και τις βαλβίδες H. UP και H. DOWN στην οθόνη SHIFT PREHEATER ). Έπειτα, ξεκίνησε η λειτουργία του αναμορφωτή ανοίγοντας την παροχή του βιοαερίου αναμόρφωσης (βαλβίδα V 1 στη οθόνη REFORMER FEED ) και ρυθμίσαμε την παροχή του περίπου στο 25% της δυναμικότητας, ενώ αυξανόταν σταδιακά μέχρι και το 100% της δυναμικότητας. Οι ροές για τη σωστή λειτουργία της μονάδας σε διάφορες δυναμικότητες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ροές αυτές αντιστοιχούν σε μίγμα CH 4 /CO 2 σε ποσοστά 60 40%, και ο λόγος Νερού/C είναι ίσος με 3.5. Πίνακας 3: Ροές βιοαερίου, νερού, αέρα για τις διεργασίες αναμόρφωσης και καύσης Αναμόρφωση Καύση Δυναμικότητα μονάδας Ροή βιοαερίου (l/min) Ροή νερού (ml/min) Ροή βιοαερίου (l/min) Ροή αέρα (l/min) 500W 3,89 6,4 2, W 5,83 9,6 3,89 30 Οι τελικές τιμές των θερμοκρασιών τόσο των καταλυτικών αντιδραστήρων όσο και των βοηθητικών παροχών σε λειτουργία σε μόνιμη κατάσταση, ήταν ίσες με: Αντιδραστήρας μετατόπισης του υδραερίου υψηλής θερμοκρασίας = C Αντιδραστήρας μετατόπισης του υδραερίου χαμηλής θερμοκρασίας = C 1 ος Αντιδραστήρας μεθανιοποίησης = C 2 ος Αντιδραστήρας μεθανιοποίησης = C Θερμοκρασία Ατμού, Τ steam out = C Θερμοκρασία Εισόδου Αναμόρφωσης, T ref inlet = C Θερμοκρασία Εξόδου Αναμόρφωσης, T ref out = C Θερμοκρασία Καυστήρα προ Σπινθηριστή, T pro ignite = C Θερμοκρασία Θαλάμου Καύσης, T burner = C Θερμοκρασία Εξόδου Καύσης, T burnerout = C 12

13 Τελικά, στις συνθήκες αυτές και για τις δύο τροφοδοσίες που χρησιμοποιήθηκαν (καθαρό μεθάνιο και CH 4 /CO 2 =60/40) ελέγχθηκε η παραγωγή υδρογόνου, η οποία κυμαινόταν από 72,6 77,2%, ενώ η συγκέντρωση του CO από ppm. Οι τιμές αυτές ήταν άκρως ικανοποιητικές για την τροφοδοσία της κυψέλης καυσίμου. Σε μόνιμες συνθήκες και για τη σωστή λειτουργία της μονάδας αμέσως μετά την διαδικασία έναρξης, ελέγχονταν σε διαρκή βάση τα παρακάτω: 1. Όλες οι παρεχόμενες ροές είναι οι απαιτούμενες. 2. Η θερμοκρασία καύσης (T burner ) να κυμαίνεται μεταξύ C. 3. Οι θερμοκρασίες Τ 0 και Τ pro ignit, η τιμή των οποίων όταν αυξηθεί υπερβολικά (> C), υποδηλώνει ότι η καύση έχει γυρίσει προς τα πίσω και γίνεται μπροστά στον καυστήρα και όχι στις καταλυτικές πλάκες. 4. Οι πιέσεις εισόδου και εξόδου του συστήματος να είναι μεταξύ 0,05 0,15 bar. 5. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας των αντιδραστήρων και των βοηθητικών παροχών να είναι εντός ορίων. Εξέταση λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου τύπου PEM Οι κυψελίδες καυσίμου αποτελούν μια νέα, τεχνολογία αιχμής που συγκαταλέγεται στα εναλλακτικά συστήματα μετατροπής ενέργειας και προβλέπεται ότι θα μπορέσει να αντικαταστήσει επάξια τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Πρόκειται για συσκευές που μετατρέπουν άμεσα τη χημική ενέργεια ενός καυσίμου ταυτόχρονα σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα. Οι κυψέλες καυσίμου αποτελούνται από δύο ηλεκτρόδια και ένα ηλεκτρολυτικό μέσο. Το ένα ηλεκτρόδιο τροφοδοτείται συνεχώς με καύσιμο, ενώ το άλλο εκτίθεται σε κάποιο οξειδωτικό μέσο (συνήθως τον ατμοσφαιρικό αέρα) και συνδέονται μεταξύ τους μέσω εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος. Η πιο απλή κυψελίδα καυσίμου είναι αυτή που τροφοδοτείται με Η 2 στην άνοδο και Ο 2 στην κάθοδο. Το Η 2 στην άνοδο διασπάται σε ιόντα Η + και ηλεκτρόνια e. Τα ιόντα μέσω του ηλεκτρολύτη φτάνουν στην κάθοδο, ενώ τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσω του εξωτερικού κυκλώματος παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Μόλις τα ιόντα και τα e φτάσουν στην κάθοδο πραγματοποιείται αντίδραση με το Ο 2 και παράγεται νερό και θερμότητα. Οι ημιαντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στην άνοδο και στην κάθοδο, καθώς και η συνολική αντίδραση φαίνονται παρακάτω: 13

14 Άνοδος Η 2 2Η + + 2e Κάθοδος 2Η + + 1/2Ο 2 + 2e H 2 O Συνολική αντίδραση Η 2 + 1/2Ο 2 Η 2 Ο Μια κυψελίδα καυσίμου που χρησιμοποιεί υδρογόνο ως καύσιμο και οξυγόνο ως οξειδωτικό παρουσιάζεται στο Σχήμα 3. Σχήμα 3: Κυψελίδα καυσίμου με Η 2 ως καύσιμο και Ο 2 ως οξειδωτικό Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των κυψελίδων καυσίμου που καθιστούν ελκυστική την ανάπτυξή τους είναι: Καλύτερη εκμετάλλευση της ενέργειας του καυσίμου, σε σύγκριση με τις μηχανές εσωτερικής καύσης, λόγω του υψηλού βαθμού απόδοσης. Απλότητα στην κατασκευή, καθώς η κυψελίδα καυσίμου περιλαμβάνει ελάχιστα ή καθόλου κινητά μέρη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε συστήματα υψηλής αξιοπιστίας, χαμηλής ηχητικής όχλησης και μεγάλης διάρκειας ζωής. Χαμηλές εκπομπές. Τα προϊόντα της κύριας αντίδρασης των κυψελίδων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο Η 2 είναι το Η 2 Ο και αυτό σημαίνει ότι οι εκπομπές τους είναι μηδενικές. Αυτό είναι και το κύριο πλεονέκτημά τους όταν χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές αυτοκίνησης. 14

15 Τα κυριότερα μειονεκτήματά τους συνοψίζονται στα εξής: Υψηλό αρχικό κόστος κατασκευής του συστήματος (καταλύτες, ηλεκτρολύτες, βοηθητικά εξαρτήματα). H υποβάθμιση των ηλεκτροδίων και η ανάγκη για απομάκρυνση του CO από τις κυψελίδες υδρογόνου και του αέρα από τις αλκαλικές κυψελίδες καυσίμου. Στα ηλεκτροχημικά στοιχεία καυσίμου η διεργασία λαμβάνει χώρα σχεδόν σε σταθερή θερμοκρασία και για το λόγο αυτό θεωρείται προσεγγιστικά ισοθερμοκρασιακή. Το μεγαλύτερο μέρος της χημικής ενέργειας των αντιδρώντων μετατρέπεται σε ηλεκτρική, αφού δεν καταναλώνεται για την αύξηση της θερμοκρασίας. Οι κυψελίδες καυσίμου δεν υπακούουν στους περιορισμούς του κύκλου Carnot σχετικά με τη μέγιστη θερμοκρασία, όπως συμβαίνει στις συμβατικές θερμικές μηχανές. Η θερμική απόδοση των μηχανών αυτών δίνεται από τη σχέση W η th = Q net in όπου W net είναι το καθαρό αποδιδόμενο έργο και Q in η θερμότητα που εκλύεται από το καύσιμο. Η μέγιστη θερμική απόδοση που μπορεί να αποδώσει μια θερμική μηχανή καθορίζεται από τον περιορισμό του κύκλου Carnot: η th, C =1 T T όπου Τ L είναι η χαμηλή θερμοκρασία, συνήθως η θερμοκρασία περιβάλλοντος και Τ H η υψηλότερη θερμοκρασία του κύκλου. Στις συμβατικές θερμικές μηχανές υπάρχουν απώλειες της χημικής ενέργειας του καυσίμου κατά τη διεργασία της καύσης, καθώς και απώλειες που οφείλονται σε αναντιστρεπτότητες των κινητών τμημάτων τους. L H Οι κυψελίδες καυσίμου δεν περιλαμβάνουν κινητά μέρη και γι αυτό οι αποδόσεις τους είναι υψηλότερες σε σχέση με τις θερμικές μηχανές. Η απόδοσή τους δίνεται από την εξίσωση η th = n e F E HHV όπου HHV είναι η ανώτερη θερμογόνος δύναμη, F η σταθερά του Faraday (F = Cb/mol) και n e ο αριθμός των ηλεκτρονίων που μεταφέρονται ανά mole 15

16 καυσίμου. Ο όρος ( n e F E ) αντιστοιχεί στο έργο της κυψελίδας που παράγεται από την κίνηση των ηλεκτρονίων, λόγω της διαφοράς δυναμικού. To μέγιστο έργο που μπορεί να παραχθεί από μια κυψελίδα καυσίμου είναι ίσο με τη μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας του Gibbs, ΔG, μεταξύ των αντιδρώντων και των προϊόντων και η οποία είναι διαθέσιμη για την παραγωγή έργου, δηλαδή W cell = G. Στο Σχήμα 4 πραγματοποιείται η σύγκριση των αποδόσεων μιας max, κυψελίδας καυσίμου και μιας συμβατικής θερμικής μηχανής. Σχήμα 4: Σύγκριση της απόδοσης κελιού καυσίμου και θερμικής μηχανής (Carnot) Μια από τις πιο βασικές σχέσεις της ηλεκτροχημικής κινητικής είναι η εξίσωση του Nerst. Για μια θεωρητική συνολική αντίδραση της μορφής a Α + b Β m Μ + n Ν η εξίσωση του Nerst δίνεται από τη σχέση: Ε = Ε o RT n F e P ln P m M a A P P n N b B όπου Ε ο είναι το δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος, j P i οι μερικές πιέσεις των αντιδρώντων και των προϊόντων και n e ο αριθμός των μεταφερόμενων ηλεκτρονίων, i η ένωση που συμμετέχει στην αντίδραση και j ο στοιχειομετρικός αριθμός κάθε ένωσης. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, καθοριστικό για τη συμπεριφορά των ηλεκτροδίων, είναι το ρεύμα ανταλλαγής I ο. Εξ ορισμού το ρεύμα ανταλλαγής είναι ο ρυθμός οξείδωσης ή αναγωγής μιας ημιαντίδρασης σε κατάσταση ισορροπίας. Κατά την 16

17 οξείδωση στην άνοδο αναπτύσσεται το ανοδικό ρεύμα I α, ενώ κατά την αναγωγή (κάθοδος) το καθοδικό ρεύμα Ι c. Στην κατάσταση ισορροπίας ισχύει Ι ο = Ι α = Ι c και το αντίστοιχο δυναμικό του ηλεκτροδίου είναι το δυναμικό ισορροπίας Ε ο. Η πυκνότητα ρεύματος συναρτήσει του ρεύματος ανταλλαγής εκφράζεται, μέσω της εξίσωσης Butler Volmer ως εξής: i = i o ( β ) n β F η n 1 F η exp exp RT RT όπου β είναι ο συντελεστής μεταφοράς φορτίου (0<β<1), n ο αριθμός ηλεκτρονίων που μετέχουν στην αντίδραση και η η υπέρταση που ορίζεται και αναλύεται στη συνέχεια. Υπέρταση ονομάζεται η απόκλιση από το αντιστρεπτό δυναμικό ή δυναμικό ισορροπίας (δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος) που οφείλεται σε διάφορες αναντιστρεπτότητες κατά τη λειτουργία της κυψελίδας καυσίμου, δηλαδή η = E E o. Κατά την ηλεκτροχημική αντίδραση στη διεπιφάνεια ηλεκτροδίου ηλεκτρολύτη λαμβάνει χώρα μεταφορά φορτίου. Η αντίδραση της μεταφοράς φορτίου είναι δυνατό να συνοδεύεται και από επιμέρους χημικές αντιδράσεις ή φυσικά φαινόμενα όπως τη διάχυση των αντιδρώντων προς τα ηλεκτρόδια. Στην περίπτωση που κάποια από αυτές τις αντιδράσεις πραγματοποιείται με βραδύ ρυθμό, επιβραδύνεται η μεταφορά φορτίου. Το φορτίο συσσωρεύεται στη μία πλευρά της διαχωριστικής επιφάνειας και εμφανίζεται το φαινόμενο της υπέρτασης. Υπάρχουν τέσσερα κύρια είδη υπέρτασης: Υπέρταση Ενεργοποίησης η act Συνδέεται άμεσα με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το ηλεκτρόδιο και συνεπώς με την ταχύτητα της ηλεκτροχημικής αντίδρασης. Ονομάζεται και πόλωση του ηλεκτροδίου και αιτία εμφάνισής της είναι ο αργός ρυθμός της ημιαντίδρασης στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου. Η αργή κινητική των ηλεκτροδίων έχει ιδιαίτερη επίδραση στην υπέρταση ενεργοποίησης κυρίως στις κυψελίδες καυσίμου χαμηλής θερμοκρασίας. Η σχέση βάση της οποίας υπολογίζεται η υπέρταση είναι RT i η act = ln anf i o 17

18 όπου με α συμβολίζεται ο συντελεστής μεταφοράς που εκφράζει το λόγο της υπέρτασης που αναφέρεται στην αντίδραση και με ι ο συμβολίζεται η πυκνότητα του ρεύματος ανταλλαγής. Υπέρταση Συγκέντρωσης η conc Η μεταφορά μάζας που λαμβάνει χώρα κατά τη λειτουργία μιας κυψελίδας καυσίμου πραγματοποιείται με διάχυση, συναγωγή ή φυσικό διαχωρισμό. Όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο ο όρος του φυσικού διαχωρισμού είναι αμελητέος, ενώ ο όρος της συναγωγής εξαφανίζεται όταν η διεργασία πραγματοποιείται σε σταθερές συνθήκες. Η υπέρταση συγκέντρωσης εκφράζει τη διάχυση μάζας και εξαρτάται από τη γεωμετρία της κυψελίδας. Καθορίζεται από το ρυθμό ροής των αντιδρώντων στον ηλεκτρολύτη και από το ρυθμό απομάκρυνσης των προϊόντων της αντίδρασης και μπορεί να εμφανιστεί τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Όσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα που εφαρμόζεται στην κυψελίδα, τόσο μικρότερη είναι η ζώνη των αντιδρώντων και μεγαλύτερη η παραγωγή των προϊόντων. Συνεπώς, σε υψηλές πυκνότητες ρεύματος η υπέρταση που οφείλεται στη διάχυση μάζας είναι μεγαλύτερη. Ωμική Υπέρταση η ohm Η μορφή αυτή της υπέρτασης οφείλεται στην αντίσταση που εμφανίζεται στη ροή των ηλεκτρονίων εξαιτίας του υλικού των ηλεκτροδίων καθώς και στην αντίσταση στην κίνηση των ιόντων διαμέσου του ηλεκτρολύτη. Είναι ανάλογη προς την πυκνότητα του ρεύματος και η εξάρτηση της είναι γραμμική. Υπολογίζεται από τη σχέση : η ohm = I R όπου το R αναφέρεται στην ειδική αντίσταση της επιφάνειας και περιλαμβάνει όρους σχετικούς όχι μόνο με τον ηλεκτρολύτη, αλλά και με τα ηλεκτρόδια, τους συλλέκτες ρεύματος και τα καλώδια οδηγούς που υπάρχουν στο σύστημα. Υπέρταση Λόγω Διαπερατότητας Καυσίμου (Crossover) η cross Οφείλεται στην απώλεια καυσίμου διαμέσου του ηλεκτρολύτη, ο ρόλος του οποίου, όπως έχει αναφερθεί, είναι να άγει μόνο ιόντα. Αναπόφευκτα, μια ποσότητα καυσίμου διαπερνά τον ηλεκτρολύτη και η επίδραση στο δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος (Open 18

19 Circuit Voltage, OCV) γίνεται αισθητή, κυρίως στις κυψελίδες καυσίμου που λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η απόδοση των κυψελίδων καυσίμου καθορίζεται από το δυναμικό που μετράται στην έξοδο της κυψελίδας, το οποίο δίνεται ως συνάρτηση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος ή της καμπύλης υπέρτασης όπως, φαίνεται στο Σχήμα 5. Σχήμα 5: Καμπύλες υπέρτασης και ισχύος για κυψελίδα καυσίμου Το μετρούμενο δυναμικό Ε ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα του δυναμικού ισορροπίας Ε ο, του δυναμικού λόγω απωλειών κατά μήκος του ηλεκτρολύτη Ε L και των αναπτυσσόμενων υπερτάσεων: E = E o E L η act η ohm η Το δυναμικό ισορροπίας προκύπτει από τη θερμοδυναμική ανάλυση της πραγματοποιούμενης αντίδρασης. Προσδιορίζεται με βάση την ελεύθερη ενέργεια Gibbs και δίνεται από τις εξισώσεις: E o G = nf o και G = G ( T ) conc P H P 2 + RT ln P όπου ΔG ο (Τ) είναι η ελεύθερη ενέργεια Gibbs τη αντίδρασης για την περίπτωση που όλα τα είδη βρίσκονται σε πρότυπες συνθήκες, ενώ οι πιέσεις στο δεύτερο όρο της εξίσωσης αναφέρονται στις πραγματικές πιέσεις των ουσιών στις συνθήκες λειτουργίας της κυψελίδας. Σε πειραματικές συνθήκες, ως καύσιμο στις κυψελίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι υδρογονάνθρακες. Οι μερικές πιέσεις των προϊόντων δεν μπορούν να μετρηθούν ή να ελεγχθούν και γι αυτό ως δυναμικό της κυψελίδας H O O 2 19

20 θεωρείται, κατά κύριο λόγο, το δυναμικό πρότυπης κατάστασης. Σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος το μετρούμενο δυναμικό ταυτίζεται με την ηλεκτρεγερτική δύναμη του Nerst. Η θεωρητική τιμή του δυναμικού ανοιχτού κυκλώματος (OCV) μιας κυψελίδας που G λειτουργεί με υδρογόνο δίνεται από τη σχέση E = από την οποία προκύπτει μια 2 F τιμή περίπου ίση με 1,2 V για θερμοκρασία λειτουργίας 100 C. Ωστόσο, στην πράξη η τιμή του δυναμικού είναι πολλές φορές μικρότερη από τη θεωρητική. Στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται η απόδοση μιας κυψελίδας που λειτουργεί στους 70 C και σε πίεση 1 atm. Σχήμα 6: Γραφική παράσταση δυναμικού/ρεύματος για κυψελίδες καυσίμου χαμηλής θερμοκρασίας Η κυψέλη καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε στην συνδυασμένη μονάδα, ήταν μία κυψέλη καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC), η οποία λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες ( ο C). Ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιήθηκε είναι μια μεμβράνη ανταλλαγής ιόντων τύπου NAFION (πολυφθοροσουλφονικό οξύ), η οποία χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική πρωτονιακή αγωγιμότητά της. Το ανοδικό ηλεκτρόδιο αποτελείται από άνθρακα με επίστρωση ηλεκτροκαταλύτη από διμεταλλικό μίγμα Λευκόχρυσο Ρουθηνίου (Pt Ru), ενώ η κάθοδος αποτελούνταν από Λευκόχρυσο. Η επιφάνεια του κάθε ηλεκτροδίου ήταν ίση με 15 cm X 8 cm= 120 cm 2. Τα στοιχεία διασύνδεσης είναι, επίσης, από άνθρακα. 20

21 Η κυψέλη καυσίμου, ουσιαστικά αποτελείται από μία συστοιχία 20 μοναδιαίων κυψελών καυσίμου, η οποία κάθε μία παράγει από W ηλεκτρική ισχύ, ενώ συνολικά η συστοιχία δύναται να παράγει σε ιδανικές συνθήκες μέχρι 1 kw. Για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας της συστοιχίας της κυψέλης καυσίμου, επιλέχθηκε να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά της συστοιχίας (δυναμικό, ένταση ρεύματος και παραγόμενη ισχύς) σε δύο διαφορετικά μίγματα τροφοδοσίας, ένα με καθαρό υδρογόνο (100%) και ένα μίγμα 70% Η 2 σε Ηe. Επίσης, επιλέχθηκε να μελετηθεί και η επίδραση της θερμοκρασίας λειτουργίας για την περίπτωση τροφοδοσίας μίγματος καθαρού υδρογόνου. 30 T = 60 o C P H2 = 100 kpa Δυναμικό, V P H2 = 70 kpa Ισχύς, W Ένταση Ρεύματος, A Σχήμα 7: Χαρακτηριστικά δυναμικού έντασης ρεύματος ισχύος για την κυψέλη καυσίμου τύπου PEM. Επίδραση της μερικής πίεσης του Η 2 στην τροφοδοσία. (Τ= 60 o C) 0 Στο Σχήμα 7, απεικονίζεται ένα διάγραμμα δυναμικού έντασης ισχύος της κυψέλης καυσίμου τύπου PEM, σε θερμοκρασία λειτουργίας ίση με 60 ο C, στην περίπτωση τροφοδοσίας μιγμάτων 100% και 70% Η 2 σε Ήλιο. Είναι φανερό ότι με αύξηση της μερικής πίεσης του υδρογόνου αυξάνεται και η παραγόμενη ισχύ, η οποία προσεγγίζει σε ικανοποιητικό βαθμό το 1 kw, όπως προδιαγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της διάταξης. Επίσης, από την καμπύλη Ι V, διαπιστώνεται ότι σε χαμηλά ρεύματα, εμφανίζεται μία μικρή υπέρταση ενεργοποίησης η οποία οφείλεται στην δυσκολία 21

22 ενεργοποίησης του ηλεκτροδίου σε χαμηλές θερμοκρασίες, όσον αφορά την οξείδωση του υδρογόνου σε πρωτόνια. Σε μεγαλύτερα ρεύματα, η συσχέτιση μεταξύ του δυναμικού και της εντάσεως του ρεύματος είναι γραμμική και οφείλεται στην ωμική υπέρταση λόγω της αντίστασης του ηλεκτρολύτη και των λοιπών ηλεκτρικών συνδέσεων, η οποία μειώνεται με αύξηση της μερικής πίεσης του υδρογόνου. Τέλος, δεν διαφάνηκε υπέρταση συγκέντρωσης, το οποίο υποδηλώνει ότι στις συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας δεν λαμβάνει χώρα αντίσταση στην μεταφορά μάζας. 30 P H2 = 100 kpa T = 70 o C T = 60 o C Δυναμικό, V Ισχύς, W Ένταση Ρεύματος, A Σχήμα 8: Χαρακτηριστικά δυναμικού έντασης ρεύματος ισχύος για την κυψέλη καυσίμου τύπου PEM. Επίδραση της θερμοκρασίας. (P H2 = 100 kpa) 0 Τέλος, στο Σχήμα 8, απεικονίζεται η συσχέτιση μεταξύ του δυναμικού έντασης ισχύος για μερική πίεση υδρογόνου ίση με 100 kpa και σε θερμοκρασίες λειτουργίας 60 ο C και 70 o C. Είναι φανερό ότι υπάρχει βελτίωση στην παραγόμενη ισχύ με αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία όμως δεν είναι σημαντική. 4. Συμπεράσματα Ο σκοπός της παρούσας τεχνικής εκθέσεως, ήταν να διαπιστώσει και να επιβεβαιώσει, μέσω πειραματικών μετρήσεων, την ορθή λειτουργία της συνδυασμένης μονάδας αναερόβιας ζύμωσης κτηνοτροφικών απορριμμάτων και κυψέλης καυσίμου συνολικής 22

23 ισχύος 1 kw, η οποία κατασκευάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου EURE/SMART του ΙNTERREG IIIC με τίτλο Europe Uses Renewable Energy. Μέσω των ελέγχων και πειραματικών μετρήσεων που έλαβαν χώρα, και όπως αναλύθηκε προηγουμένως, διαπιστώθηκε ότι όλες οι επιμέρους κύριες συσκευές (αναερόβιος ζυμωτής, αναμόρφωση βιοαερίου και κυψέλη καυσίμου), λειτουργούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που δόθηκαν από τον κατασκευαστή της μονάδας. Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί ένα καινοτόμο έργο (είναι το πρώτο στην Ελληνική επικράτεια) με υψηλές δυνατότητες, αφού μπορεί να επεξεργαστεί σημαντική ποσότητα απορριμμάτων και μπορεί να παράγει μέχρι 1 kw ηλεκτρική ισχύ. Στο άμεσο μέλλον, η μονάδα δύναται να επεξεργαστεί ενεργειακές καλλιέργειες, φυτικά υπολείμματα, λυματολάσπη και όλα τα ζυμώσιμα αστικά απορρίμματα. Οι συντάκτες της τεχνικής έκθεσης θα ήθελαν σε αυτό το σημείο να επισημάνουν ότι η μονάδα δεν θα πρέπει να μείνει μόνο ως ένα επιδεικτικό έργο, αλλά να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως ένα σημαντικό εργαλείο διεξαγωγής εφαρμοσμένης έρευνας σε συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις: Εγκατάσταση συστήματος απαγωγών στο χώρο του ISOBOX Εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων στο χώρο του ISOBOX Προμήθεια συστήματος αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή TCD και FID Προμήθεια συστήματος αναλυτών αερίων συνεχούς ανάλυσης CH 4, CO 2, CO, H 2, H 2 S Εγκατάσταση συστήματος πλήρους ελέγχου και αυτοματοποίησης της λειτουργίας της μονάδας. 23

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Χηµικών ιεργασιών ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Γ. Γούλα, Θ. Παπαδάµ, Ι. Γεντεκάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ποιες από τις παρακάτω διεργασίες παραγωγής ισχύος έχει το υψηλότερο CO 2 αποτύπωμα A) Καύση μεθανίου για παραγόμενη ισχύ 1 MW B) Καύση

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυψέλες καυσίμου με απευθείας τροφοδοσία φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) H 298

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) H 298 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 4-5 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση Από τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί και δεχόμενοι ότι όλα τα αέρια είναι ιδανικά, να υπολογίσετε: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ. Χρήστος Παππάς Επίκουρος Καθηγητής

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ. Χρήστος Παππάς Επίκουρος Καθηγητής - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Χρήστος Παππάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Οξείδωση ονομάζεται η αύξηση του αριθμού οξείδωσης. Κατά τη διάρκεια της οξείδωσης αποβάλλονται ηλεκτρόνια. Αναγωγή ονομάζεται η μείωση του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης Γενικά, όταν έχουμε δεδομένα συγκέντρωσης-χρόνου και θέλουμε να βρούμε την τάξη μιας αντίδρασης, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα σε εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr Επιταχυνόμενες μέθοδοι μελέτης της φθοράς: Μέθοδος Tafel και μέθοδος ηλεκτροχημικής εμπέδησης Αντώνης Καραντώνης, και Δημήτρης Δραγατογιάννης 1 Σκοπός της άσκησης Στην άσκηση αυτή θα μελετηθεί η διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Β. Στεργιόπουλος και Π. Τσιακάρας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Το Ενεργειακό Πρόβλημα Τα 10 Σημαντικότερα Παγκόσμια Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SOFC ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ. Αγρίνιο

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SOFC ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ. Αγρίνιο ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SOFC ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ Ε. Βακουφτσή 1, Γ. Μαρνέλλος 1,2, Κ. Αθανασίου 2, Φ.Α. Κουτελιέρης 3 1 Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου.

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου. ΕΡΩΤΗΜΑ Δίνεται το σύστημα δεξαμενών του διπλανού σχήματος, όπου: q,q : h,h : Α : R : οι παροχές υγρού στις δύο δεξαμενές, τα ύψη του υγρού στις δύο δεξαμενές, η διατομή των δεξαμενών και η αντίσταση ροής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

2-1. I I i. ti (3) Q Q i. όπου Q το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο που μεταφέρεται και είναι: (4)

2-1. I I i. ti (3) Q Q i. όπου Q το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο που μεταφέρεται και είναι: (4) 2-1 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΟΝΤΩΝ Θέμα ασκήσεως: Προσδιορισμός αριθμού μεταφοράς ιόντων με την μέθοδο Horf. Θεωρία Κατά την εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου σε ιοντικό διάλυμα, ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) 1 η Άσκηση 1000 mol ιδανικού αερίου με cv J mol -1 K -1 και c

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) 1 η Άσκηση 1000 mol ιδανικού αερίου με cv J mol -1 K -1 και c ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 3-4 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση mol ιδανικού αερίου με c.88 J mol - K - και c p 9. J mol - K - βρίσκονται σε αρχική πίεση p =.3 kpa και θερμοκρασία Τ =

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός υπολογισμός του πρότυπου δυναμικού ενός οξειδοαναγωγικού ημιστοιχείου.

Εργαστηριακός υπολογισμός του πρότυπου δυναμικού ενός οξειδοαναγωγικού ημιστοιχείου. Εργαστήριο Φυσικής Χηµείας Π. Δ. Γιαννακουδάκης Εργαστηριακός υπολογισμός του πρότυπου δυναμικού ενός οξειδοαναγωγικού ημιστοιχείου. 1. κατηγορίες ημιστοιχείων Ένα ημιστοιχείο αποτελείται πάντα από δύο

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προηγούµενων εξεταστικών περιόδων. 1 ο Θέµα Ιανουαρίου 2005

Θέµατα προηγούµενων εξεταστικών περιόδων. 1 ο Θέµα Ιανουαρίου 2005 Θέµατα προηγούµενων εξεταστικών περιόδων 1 ο Θέµα Ιανουαρίου 2005 Σε ένα επίπεδο ηλεκτρόδιο ενεργού επιφάνειας 2 cm 2, που χρησιµοποιείται ως άνοδος σε µία ηλεκτρολυτική κυψέλη που περιέχει διάλυµα 2*10-3

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ.

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απάντ. σε σημειώσεις από τα ΜΕΚ ΙΙ ή την φυσική Να δώστε τους ορισμούς των πιο κάτω μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, περιέχει χημική ενέργεια. H χημική ενέργεια οφείλεται στις δυνάμεις του δεσμού (που συγκρατούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κελιού Καυσίµου (II) Τα Κελιά Καυσίµου έχουν ένα αριθµό πλεονεκτηµάτων πέραν του συµβατικού εξοπλισµού παραγωγής ενέργειας τα οποία είναι: υ

Περιγραφή Κελιού Καυσίµου (II) Τα Κελιά Καυσίµου έχουν ένα αριθµό πλεονεκτηµάτων πέραν του συµβατικού εξοπλισµού παραγωγής ενέργειας τα οποία είναι: υ Περιγραφή Κελιού Καυσίµου (I) Στην προσπάθεια να δώσουµε ένα κατανοητό και κατά το δυνατόν σαφή ορισµό για το τι είναι τα κελιά καυσίµου, θα µπορούσαµε να πούµε ότι: Τα κελιά καυσίµου είναι ηλεκτροχηµικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1)

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΕΚΤΡΟΥΤΩΝ Θέµα ασκήσεως Μελέτη της µεταβολής της αγωγιµότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη µε την συγκέντρωση, προσδιορισµός της µοριακής αγωγιµότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού οξέος,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραπροϊόν της παραγωγής του βιοντίζελ Ακάθαρτη Γλυκερίνη Crude Glycerine Αυξανόμενη παραγωγή του Τεράστια αποθέματα ακάθαρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας 5 ο Μάθηµα: Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας 95 5 o Χηµική κινητική Ταχύτητα αντίδρασης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Χηµική κινητική: Χηµική κινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

(1) v = k[a] a [B] b [C] c, (2) - RT

(1) v = k[a] a [B] b [C] c, (2) - RT Χηµική Κινητική Αντικείµενο της Χηµικής Κινητικής είναι η µελέτη της ταχύτητας µιας αντιδράσεως, ο καθορισµός των παραγόντων που την επηρεάζουν και η εύρεση ποσοτικής έκφρασης για τον κάθε παράγοντα, δηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία:

Διπλωματική εργασία: Διπλωματική εργασία: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΔΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΑ Στρογγύλης Βασίλης Α.Ε.Μ.:1082 Τσομπανάκη Νίκη Α.Ε.Μ.:1099 Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOLAR KIT Ηλιακός σταθμός κυκλοφορίας ηλιακού ρευστού ( γκυκόλης ) για τον αυτοματισμό και έλεγχο του ζεστού νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ 5.1 ΑΣΚΗΣΗ 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ Α' ΜΕΡΟΣ: Ηλεκτρόλυση του νερού. ΘΕΜΑ: Εύρεση της μάζας οξυγόνου και υδρογόνου που εκλύονται σε ηλεκτρολυτική

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3.1 Εισαγωγή Η μετάδοση θερμότητας, στην πράξη, γίνεται όχι αποκλειστικά με έναν από τους τρεις δυνατούς μηχανισμούς (αγωγή, μεταφορά, ακτινοβολία),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αέριων Χημικών Ρύπων

ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αέριων Χημικών Ρύπων ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αέριων Χημικών Ρύπων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚEΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚEΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚEΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 1. Ορισμοί 2. Εξισορρόπηση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής 3. Διαγράμματα Eh-pH 4. Σημαντικές βιο-γεωχημικές αντιδράσεις ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Οποιοδήποτε είδος αντιδραστήρα με γνωστό τρόπο ανάμειξης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της κινητικής καταλυτικών αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Δ. Κουτσονικόλας 1, Σ. Τόπης 3, Σ. Καλδής 2, Γ. Σκόδρας 1,2,3 και Γ.Π. Σακελλαρόπουλος 1,2,3 * 1 Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ 16111 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ MultiLog

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ MultiLog ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ MultiLog Αντωνίου Κωνσταντίνος ΠΕ04-02 (χημικός) ΓΕ.Λ Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Το

Διαβάστε περισσότερα

Στις εξισώσεις σχεδιασμού υπεισέρχεται ο ρυθμός της αντίδρασης. Επομένως, είναι βασικό να γνωρίζουμε την έκφραση που περιγράφει το ρυθμό.

Στις εξισώσεις σχεδιασμού υπεισέρχεται ο ρυθμός της αντίδρασης. Επομένως, είναι βασικό να γνωρίζουμε την έκφραση που περιγράφει το ρυθμό. Βασικές Εξισώσεις Σχεδιασμού (ΣΔΟΥΚΟΣ 2-, 2-) t = n i dn i V n i R και V = n i dn i t n i R Στις εξισώσεις σχεδιασμού υπεισέρχεται ο ρυθμός της αντίδρασης. Επομένως, είναι βασικό να γνωρίζουμε την έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η υγρή εκχύλιση βρίσκει εφαρμογή όταν. Η σχετική πτητικότητα των συστατικών του αρχικού διαλύματος είναι κοντά στη

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο της φυσικοχημείας που ερευνά τις διεργασίες που. και οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρόνια, ιόντα).

Κεφάλαιο της φυσικοχημείας που ερευνά τις διεργασίες που. και οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρόνια, ιόντα). ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Κεφάλαιο της φυσικοχημείας που ερευνά τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε διαλύματα ή τήγματα, όπου συμμετέχουν και οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρόνια, ιόντα). Πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Βιοαερίου. Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής Αποθήκευσης Βιοαερίου ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Μονάδες Βιοαερίου. Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής Αποθήκευσης Βιοαερίου ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής Αποθήκευσης Βιοαερίου PUXIN / Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής - Αποθήκευσης Βιοαερίου 1 Η Εταιρία PUXIN Η Εταιρία Shenzhen Puxin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ Η απορρόφηση ενέργειας από τα άτομα γίνεται ασυνεχώς και σε καθορισμένες ποσότητες. Λαμβάνοντας ένα άτομο ορισμένα ποσά ενέργειας κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ]

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ] ΕΠΑΓΩΓΗ 1) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΕ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των γαλβανικών και ηλεκτρολυτικών κελιών καθώς και των εφαρμογών τους. Θεωρητικό Μέρος Όταν φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιβαλλοντική Χημεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Περιβαλλοντική Χημεία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 3: Ισοζύγιο Ενέργειας Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Υδροχημεία. Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Υδροχημεία. Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Υδροχημεία Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των οξειδοαναγωγικών φαινομένων, δυναμικό οξειδοαναγωγής Κατανόηση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα