Περίγραμμα Εισηγήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίγραμμα Εισηγήσεων"

Transcript

1 Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: η Διάλεξη Φυσική αγωγή, Η Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παιδική ανάπτυξη, μαθητής Α/θμιας εκπαίδευσης, φυσική κατάσταση Ο μαθητής στην Α/θμια εκπαίδευση Σκοποί και στόχοι της Φ.Α (γνωστική, αντιληπτική, ψυχοκινητική ανάπτυξη) Fitness και ευεξία Κοινωνική ανάπτυξη Οικογένεια και κινητική ανάπτυξη Nichols, B. (1994). Moving and Learning. The elementary school physical education experience. USA: Mosby. Pp Bonello, M. (1999). How TEPE makes PE magic in Malta. A success story. Teaching Elementary Physical Education, 10(6), Kirk, D. & Macdonald, D. (1999). Imagining beyond the present. Recent developments and future prospects in Australian primary schools. Teaching Elementary Physical Education, 10(6), Meikson, G. & Blokh, I. (1999). The condition of physical education in Russia. Teaching Elementary Physical Education, 10(6), Whelan, J. (1999). An insider s view of primary physical education in England. Teaching Elementary Physical Education, 10(6), Physical education, child development, elementary school child, fitness Διάλεξη 2 Γνωστική ανάπτυξη Γνωστική έννοια της μάθησης Γνωστική διαδικασία Θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης Κριτική σκέψη Αποκλίνουσα κινητική ικανότητα Στρατηγικές διευκόλυνσης κριτικής σκέψης Υψηλότερου βαθμού σκέψη Γνωστική ανάπτυξη, γνωστική διαδικασία, κριτική σκέψη, αποκλίνουσα κινητική ικανότητα, υψηλότερου βαθμού σκέψη Cognitive development, cognitive process, critical thinking, 1

2 Gallahue, D. G. (1996). Developmental physical education for today s children. Dubuque, IA, Brown & Benchmark. Pp Hautala, R. (1996). Gym class with Coach Piaget How cognitive development theories can be used in PE. Teaching Elementary Physical Education, 7(1), McBride, R.E. & Cleland, F. (1998). Critical thinking in physical education. Putting the theory where it belongs: in the gymnasium. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 69 (7), Solmon, M.A. & Lee, A. (1996). Entry characteristics, practice variables, and cognition: student mediation of instruction. Journal of Teaching in Physical Education, 15, Yongue, B. (1998). Relationship between cognitive and psychomotor development Piaget in the gym. The Physical Educator, 55(1), divergent movement ability, higher-order thinking Διάλεξη 3 Συναισθηματική ανάπτυξη Αυτοαντίληψη Αυτοεκτίμηση Συνεργατική μάθηση Κοινωνικοποίηση Μοντέλα προσωπικής-κοινωνικής ανάπτυξης Ηθική ανάπτυξη Παράγοντες που επηρεάζουν τη συναισθηματική ανάπτυξη Αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση, συναισθηματική, κοινωνική,, ηθική ανάπτυξη, ευ αγωνίζεσθαι Self-concept, self-esteem, affective development, social development, moral development, fair play Arnold, P. (2000). Sport, moral development and the role of the teacher: implications for research and moral education. Quest, 53(2), Laker, A. (2000). Beyond the Boundaries of Physical Education. Educating young people for citizenship and social responsibility. New York: Routledge/ Falmer. Pp Gallahue, D. G. (1996). Developmental physical education for today s children. Dubuque, IA, Brown & Benchmark. Pp Stoll, S.K., Beller, J., & Barmann, T. (1997). The purpose of the game: responsibility in action. Strategies, 11(2), 5-7. Tjeerdsma, B. (1999). Physical education as a social and emotional development laboratory. Teaching Elementary Physical Education, 10 (4), Διάλεξη 4 Ετερογένεια και Ετερογενές τμήμα και ισότητα Πολυπολιτισμικότητα, 2

3 πολυπολιτισμικότητα στη Φ.Α. Διαφορές φύλου Προσδοκίες διδάσκοντα Διαφορές κινητικής ικανότητας Παιδιά με ιδιαιτερότητες Ελκυστικότητα σώματος Διαφορές κουλτούρας Hellison, D., & Templin, T. (1991). A reflective approach to teaching physical education. Champaign, IL: Human Kinetics. pp Siedentop, D. (1991). Developing teaching skills in physical education (3 rd ed.). CA: Mayfield. pp Hernandez, B. (1993). Restructuring in a multiethnic environment Linda Vista elementary school San Diego, California. Lock, R. S, Minarik, L. T. & Omata, J. (1999). Gender and the problem of diversity: action, research in physical education. Quest, 51, Martinek, T. J. (1997). Serving underserved youth through physical activity. Quest, 49, 3-7. διαφορές φύλου, επιπέδου, προσδοκίες διδάσκοντα multicultural, gender, level differences, teacher expectations Διάλεξη 5 Δημιουργία περιβάλλοντος μάθησης, επικοινωνίας και ελέγχου Περιβάλλον μάθησης Στρατηγικές-Συστήματα πειθαρχίας Ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς Μείωση του χρόνου παθητικής συμμετοχής και των προβλημάτων συμπεριφοράς Καθορισμός και εφαρμογή των κανόνων Πρωτόκολλα οργάνωσης Θετική επικοινωνία Ανταμοιβές Graham, G. (1992). Teaching children physical education. Becoming a master teacher. Champaign IL: Human Kinetics. Pp Rink, J. (1998). Teaching Physical Education for Learning. U.S.A: McGraw-Hill. Pp Crowford Askins, J., & Conkell, C. (1995). Nontraditional warm-up tasks for increasing skills related practice time. Teaching Elementary physical education, 6(5), Moone, T. (1997). Teaching students with respect. Teaching Elementary Physical Education, 8(5), Todorovich J., & Curtner-Smith M. (1998). Creating a positive learning environment in middle school physical education. Teaching Elementary Physical Education, 9(4), περιβάλλον μάθησης, πρωτόκολλα συμπεριφοράς, στρατηγικές πειθαρχίας, συναισθηματική ανάπτυξη, θετική επικοινωνία learning environment, behavior protocols, discipline strategies, affective development, positive communication 3

4 Διάλεξη 6 Το πρόγραμμα φυσικής αγωγής: Σχεδιασμός και υλοποίηση Μοντέλα φυσικής αγωγής Καθορισμός στόχων και περιεχομένου Φ.Α. Σχεδιασμός του προγράμματος Φ.Α. Αποτελεσματική χρήση του χώρου, χρόνου και του υλικού Σχεδιασμός και μεγιστοποίηση μάθησης Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης Συστηματική επίβλεψη και ανατροφοδότηση Εξατομίκευση της διδασκαλίας Pangrazi, R. (1997). Teaching Elementary Physical Education. A handbook for the classroom teacher. U.S.A: Allyn and Bacon. Pp Rink, J. (1998). Teaching Physical Education for Learning. U.S.A: McGraw-Hill. Pp , Stillwell, J. (1995). The nature of curriculum. Teaching Elementary Physical Education, 7(3), Grineski, S. (1996). Improving practices in elementary physical education. Obstacle courses and learning stations. Teaching Elementary Physical education, 7(4), Siedentop, D., Doutis, P., & Tsangaridou, N. (1994). Don t sweat gym! An analysis of curriculum and instruction. Journal of Teaching in Physical Education, 13, μοντέλα φυσικής αγωγής, αναπτυξιακά κατάλληλη φυσική αγωγή, σχεδιασμός προγράμματος υλοποίηση μαθήματος, μεγιστοποίηση μάθησης, physical education models,developmentally p.e. lesson, program planning implementing p.e. lesson, maximize learning Διάλεξη 7 Αποτελεσματική διδασκαλία και αξιολόγησή της Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας Στάδια ανάπτυξης του αποτελεσματικού διδάσκοντα Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διδάσκοντα Προφορική - μη προφορική επικοινωνία Αξιολόγηση της διδασκαλίας Τεχνικές και Εργαλεία Παρατήρησης Αξιολόγηση από μαθητές αποτελεσματική διδασκαλία, γνωρίσματα διδάσκοντα, επικοινωνία συστηματική παρατήρηση, αξιολόγηση effective teaching personal traits, teaching, assessment, communication, systematic observation, assessment Pangrazi, R. (2001). Dynamic physical education for elementary school children (13 th ed.). USA: Allyn & Bacon. Pp Rink, J. E. (1998). Teaching Physical Education for Learning. U.S.A: Mc-Graw-Hill. Pp Curtner-Smith, M. D., Kerr, I. G., Kuesel, K., Curtner- 4

5 Smith, M. E. (1995). Pupil behaviors in British physical education classes: a descriptive-analytic study. International Journal of Physical Education, 32(1), Gusthart, J. L., Kelly, I.M., & Rink, J. (1997). The validity of the qualitative measures of teaching performance scale as a measure of teacher effectiveness. Journal of Teaching in Physical Education, 16,(2), Lacy, A., LaMaster, K., & Tommaney, W. (1996). Teacher behaviors and student academic learning time in physical education. The Physical Educator, 53(1), Διάλεξη 8 Διαθεματική διδασκαλία Ορισμοί-Επιδράσεις Κινητική δράση και διαθεματική διδασκαλία Μοντέλα διαθεματικής διδασκαλίας Ενοποίηση Φυσικής αγωγής με άλλες γνωστικές περιοχές Πρακτικές Εφαρμογές Διαθεματική διδασκαλία, πρόγραμμα, φυσική αγωγή, πρωτοβάθμια εκπαίδευση Interdisciplinary, integrated curriculum, teaching, physical education, elementary school Cone, T.P., Werner, P., Cone, S., & Woods, A.M. (1998). Interdisciplinary teaching through physical education. Champaign, IL: Human Kinetics. Pp Cone, S., & Cone, T. (1999). The interdisciplinary puzzle. Putting the pieces together. Teaching Elementary Physical Education, Jan., Garcia, C. & Garcia, L. (1996). The value of integration. Activities that get children involved. Teaching Elementary Physical Education, 7(3), Lake, K. (1994). Integrated curriculum. (close-up 16) Διάλεξη 9 Η τεχνολογία στην εκπαίδευση των παιδιών Τηλεοπτικά μέσα και εκπαίδευση Η/Υ και εκπαίδευση Επιδράσεις σε γνωστικές περιοχές Θέσεις NAYEC Παιδιά και Internet Cotton, K. ( ). Computer-assisted instruction. Pierce, P. (1994). Technology integration into early childhood curricula: where we ve been, where we are, where we should go. Τηλεοπτικά μέσα, υπολογιστές, διαδίκτυο, εκπαίδευση TV, video, computers, Internet, and education 5

6 NAEYC Position Statement. (1996). Technology and young children. Ages 3 through 8. Haugland, S. (1997). Haugland developmental software scale. Savetz, K. ( ). Ergonomics for the littlest computer user. Διάλεξη 10 Ανάπτυξη, μάθηση και τεχνολογία Ανάπτυξη και τεχνολογία Μάθηση και τεχνολογία Η/Υ: Οφέλη Πολυμέσα και εκπαίδευση Φυσική αγωγή και Η/Υ Φυσική αγωγή και τεχνολογία Jones, T., & Paolucci, R. (1999). Evaluating the effectiveness of educational technology on learning outcomes : A research framework. Journal of Research in Computing in Education 32(1), Najjar, L.J. (1996). Multimedia information and learning. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 5, Technology connections (www.netc.org) Silverman, S. (1997). Technology and physical education: present, possibilities and potential problems. Quest, 49, Τεχνολογία, ανάπτυξη, μάθηση, πολυμέσα, φυσική αγωγή Technology, development, learning, mulitmedia, physical education Διάλεξη 11 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση μαθητών Αξιολόγηση μαθητών Κινητική, γνωστική, συναισθηματική αξιολόγηση Διαμορφωτική και συνολική αξιολόγηση Εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα Αξιολόγηση με νόρμες και κριτήρια Εναλλακτική αξιολόγηση Τύποι αξιολόγησης Βαθμολόγηση μαθητών Σκοποί βαθμολόγησης Βαθμολόγηση απόδοσης, προσπάθειας, συμπεριφοράς Τύποι βαθμολόγησης Βαθμολόγηση με νόρμες και κριτήρια Rink, J. (1998). Teaching Physical Education for Learning. U.S.A: McGraw-Hill. Pp Adams, D., Raciborski, R. & Ladda, S. (1999). Constructing rubrics from systematic progressions. Teaching Elementary Physical Education, 10(5), 7-9. Kleinman, I. (1997). Grading: A powerful teaching tool. JOPERD, 68 (5), Matanin, M., Tannehill, D. (1994). Assessment and grading in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 13, Scheimer, S. (1999). Assessing student learning- αξιολόγηση, διαμορφωτική, συνολική αξιολόγηση, κινητική, γνωστική, συναισθηματική αξιολόγηση, βαθμολογία. formative, summative assessment, psychomotor, cognitive, affective assessment, grading. 6

7 simplified. Teaching Elementary Physical Education, 10(4), Διάλεξη 12 Βραχυπρόθεσμες-μακροπρόθεσμες επιδράσεις της Φ.Δ Παράγοντες επιρροής της συμμετοχής σε Φ.Δ. Δραστηριότητες δράσης και υπαίθριες Επίδραση των γονέων Συνεργασία σχολείου-κοινωνίας Συνεργασία σχολείου-πανεπιστημίου Μορφές και βασικές αρχές συνεργασίας Συνεργασία Πανεπιστημίου, σχολείου και οικογένειας για την προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της διδασκαλίας Health Education Authority. (1997). Young people and physical activity. A literature review. London. Pp 5-15, Hellison, D. (2000). Physical activity programs for underserved youth. Journal of Science and Medicine in Sport, 3(3), Fleming, D. (1996). Promoting parental advocacy. Teaching Elementary Physical Education, 7(5), Martinek, T. J. & Schempp, P. G. (1988). An introduction to models for collaboration. Journal of Teaching Physical Education, 7(3), Graham, G. (1988). Collaboration in physical education: a lot like marriage? Journal of Teaching Physical Education, 7(3), φυσική δραστηριότητα για υγεία, μοντέλα συνεργασίας, βελτίωση διδασκαλίας health related physical activity, collaboration models, outdoor physical activity, teaching improvement 7

Αξιολόγηση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε Ποιοτικά Στοιχεία ιδασκαλίας

Αξιολόγηση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε Ποιοτικά Στοιχεία ιδασκαλίας Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (1), 29 38 ηµοσιεύτηκε: 30 Μαρτίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), 29-38 Released: March 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ;

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ; ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ; Βασιλειάδου Ό., έρρη Β., Εµµανουηλίδου Κ., Τζέτζης Γ., Κιουµουρτζόγλου Ε. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 149-161 Released: November 30 th, 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημιουργικότητα στη Φυσική Αγωγή: Η Έμφαση και η Εξέλιξή της. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ΣΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Δημιουργικότητα στη Φυσική Αγωγή: Η Έμφαση και η Εξέλιξή της. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ΣΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (2), 52 61 Δημοσιεύτηκε: Ιούνιος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (2), 52-61 Released: June 2014 www.pe.uth.gr/emag

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση

Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση [Μιλτιάδης Πρώιος] 1 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση Μιλτιάδης Πρώιος Επίκουρος Καθηγητής Εισαγωγή Ο αθλητισμός είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων: Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων: Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση Επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων: Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση Impact of intervention programmes on kindergarten children s social skills: Theoretical

Διαβάστε περισσότερα

Ψ2302: Εισαγωγή στη Σχολική Ψ.

Ψ2302: Εισαγωγή στη Σχολική Ψ. Ψ2302: Εισαγωγή στη Σχολική Ψ. -Εκπαίδευση των Σχολικών Ψυχολόγων (IΙ) Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Δημήτρης Νικολόπουλος Εκπαίδευση Σχολικών Ψ. (IΙ) Επαναπροσδιορισμός Εκπαίδευσης Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής.

Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 20, 3-15 2009 Ε.Α.Ψ. Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής Αναστάσιος Μίχης 1, Ηλίας Μπεζεβέγκης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (2), 91-101 Released: September, 2012 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και εκπαίδευση. Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας

Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και εκπαίδευση. Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και εκπαίδευση. Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας ΣΥΝΕΔΡΙΟ 20 & 21 Απριλίου 2013 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Learner-Centered Distance Education with the use of a learning styles inventory

Supporting Learner-Centered Distance Education with the use of a learning styles inventory Η υποστήριξη της µαθητοκεντρικής από απόσταση εκπαίδευσης µε τη χρήση ενός εργαλείου αναγνώρισης τύπων µάθησης Supporting Learner-Centered Distance Education with the use of a learning styles inventory

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Γυμνάσια: Προάγεται η Φυσική Δραστηριότητα για την Υγεία;

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Γυμνάσια: Προάγεται η Φυσική Δραστηριότητα για την Υγεία; Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 341 351 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 341-351 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεύθυνση Εργασίας: Tηλ., & Fax (Εργασίας): E-mail: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπάθεια σύστασης ενός ενιαίου σετ κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα

Η προσπάθεια σύστασης ενός ενιαίου σετ κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα Η προσπάθεια σύστασης ενός ενιαίου σετ κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, στα πλαίσια του ερευνητικού σχεδίου RELEASE Μαίρη Κουτσελίνη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος Αναπληρωτής Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεύθυνση Εργασίας: Tηλ., & Fax (Εργασίας): E-mail: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου 1 Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου Ο Γιάννης Θεοδωράκης είναι καθηγητής Αθλητικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διετέλεσε μεταξύ των άλλων αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2008-2012), μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΕΠΗ: Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην Εκπαίδευση.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΕΠΗ: Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Γαλήνη Ρεκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διευθύντρια Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών Διευθύντρια του Επιστημονικού Περιοδικού: Έρευνα στην Εκπαίδευση / ISSN: 2241-7303) (www.ereunastinekpaideusi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γραμματικόπουλου Βασιλείου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γραμματικόπουλου Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γραμματικόπουλου Βασιλείου Ιούνιος 2014 Όνομα Επίθετο Θέση Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Ιστοσελίδα e- mail Βασίλης Γραμματικόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών-µαθητών στη σχολική τάξη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωσή τους

Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών-µαθητών στη σχολική τάξη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωσή τους Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών-µαθητών στη σχολική τάξη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωσή τους Μπαραλός. Γ. - Φωτοπούλου. Χ. Summary The recent intra-subject common framework curriculum

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Marios Goudas DPESS, University of Thessaly Karies, 42100, Trikala Tel. +30 2431047045. Education

CURRICULUM VITAE. Marios Goudas DPESS, University of Thessaly Karies, 42100, Trikala Tel. +30 2431047045. Education CURRICULUM VITAE Marios Goudas DPESS, University of Thessaly Karies, 42100, Trikala Tel. +30 2431047045 Education 1991-1994 Phd University of Exeter, Department of Physical Education. (Dissertation: Intrinsic

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 19, 48-60 2008 Ε.Α.Ψ. Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση Αλέξανδρος Νικολόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο -Εποικοδομιστική Προσέγγιση 1.

Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο -Εποικοδομιστική Προσέγγιση 1. Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο -Εποικοδομιστική Προσέγγιση 1. Αναστασιάδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE CHRYSANTHI SKOUMPOURDI kara@aegean.gr http://www.ltee.gr/skoumpourdi

CURRICULUM VITAE CHRYSANTHI SKOUMPOURDI kara@aegean.gr http://www.ltee.gr/skoumpourdi CURRICULUM VITAE CHRYSANTHI SKOUMPOURDI kara@aegean.gr http://www.ltee.gr/skoumpourdi Associate Professor in the Department of Sciences of Preschool Education and of Educational Planning, University of

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7 (2), 103 113 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7 (2), 103 113 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7 (2), 103 113 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7 (2), 103-113 Released: September 30, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του. Ηλία Καρασαββίδη. Επίκουρου Καθηγητή

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του. Ηλία Καρασαββίδη. Επίκουρου Καθηγητή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Ηλία Καρασαββίδη Επίκουρου Καθηγητή Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ. Μαρία Καρανικόλα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ξέστερνου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ξέστερνου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα