ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ. Τηλέμαχος Α. Τσίτσιος Νεφρολογικό τμήμα ΓΝ Κομοτηνής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ. Τηλέμαχος Α. Τσίτσιος Νεφρολογικό τμήμα ΓΝ Κομοτηνής"

Transcript

1 ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Τηλέμαχος Α. Τσίτσιος Νεφρολογικό τμήμα ΓΝ Κομοτηνής

2 Αύξηση του πληθυσμού ηλικίας >65 ετών JNCV, Arch Intern Med 1993

3 Ηλικιακή κατανομή των υπερτασικών στον πληθυσμό των ΗΠΑ (NHANES III) Hypertensives Within Age Group (%) million hypertensives 26.0% of US population 26% 74% Age Groups (y) 9.6 Franklin SS, J Hypertension 1999

4 Επίπτωση της ΑΥ στους Αμερικανούς ηλικίας 20 ετών και ηλικιωμένων σε σχέση με την ηλικία και το φύλο (NHANES IV: ) Heart Disease and Stroke Statistics, AHA 2004

5 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ορισμός: >140 <90 mm Hg Αιτιολογία: ελάττωση της ευενδοτότητας της αορτής με την ηλικία (αύξηση της σκλήρυνσης των αγγείων) σκληρή αορτή ελάττωση των ελαστικών ινών αύξηση του κολλαγόνου πάχυνση του έσω χιτώνα ηδιαστολική πίεση παραμένει σταθερή ήελαττώνεται εξ αιτίας της σκλήρυνσης της αορτής

6 Χαρακτηριστικά της υπέρτασης στους ηλικιωμένους Αύξηση συστολική και Διαφορική πίεση μάζα αριστερής κοιλίας (πάχυνση τοιχώματος) αρτηριακή σκλήρυνση υπολογισμένη ολική περιφερική αντίσταση Μείωση καρδιακή παροχή και καρδιακή συχνότητα νεφρική ροή αίματος, ρενίνη πλάσματος, επίπεδα αγγειοτενσίνης II αρτηριακή ενδοτικότητα και όγκος αίματος διαστολική ΑΠ Black H, JCH 2003

7 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ

8 ΨΕΥΔΟΫΠΕΡΤΑΣΗ ( Ι ) Οόρος «ψευδοϋπέρταση» αναφέρεταιστις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στην ενδαρτηριακά καταγραφόμενη αρτηριακή πίεση (ΑΠ) και την πίεσηπου μετριέται με το πιεσόμετρο

9 ΨΕΥΔΟΫΠΕΡΤΑΣΗ ( ΙΙ ) Ηένδειξη του μανόμετρου είναι πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική ΑΠ Το ενδεχόμενο της ψευδοϋπέρτασης πρέπει να ελέγχεται αν οασθενής έχει υψηλές τιμές ΑΠ χωρίς κλινικά ευρήματα ανάλογα με τόσο βαριάς μορφής υπέρταση

10 Η ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 20 17,1 17,4 Prevalence % ,6 8,1 8,7 11, n = 752 n = 861 n = 1120 n = 1211 n = 566 n = 138 Anderson GH, J Hypertension 1994

11 Κλινική σημασία της αρτηριακής υπέρτασης στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου

12 Πρόβλεψη καρδιοαγγειακού κινδύνου: Ηλικία <50 ετών : ΔΑΠ καλύτερα από ΣΑΠ Ηλικία 50-59ετών: ΣΑΠ, ΔΑΠ, ΔΠ ίσης προγνωστικής αξίας Ηλικία >60 ετών: η ΣΑΠ συσχετίζεται θετικά, ενώ ηδαπ αρνητικά Franklin et al, Circulation 2001

13 Η από κοινού επίδραση της ΣΑΠ και ΔΠ στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. The Framingham Heart Study Ταυτόχρονη ΣΑΠ και ΔΑΠ κατά 20 mmhg Περιφερικές αντιστάσεις 150/70 170/90 170/90 ΑΣ 170/70 Franklin et al, Circulation 1999

14 Η Διαφορική Πίεση καθίσταται ακόμη σημαντικότερος προγνωστικός δείκτης καρδιοαγγειακού κινδύνου όταν συνοδεύεται και από άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως υπερτροφία αριστερής κοιλίας, ΣΔ

15 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Finns aged (mean 88) Συστολική Πίεση mmhg 5ετής επιβίωση < >200 Διαστολική Πίεση mmhg 10 0 < >110 Mattila et al, BMJ 1988

16 JNC-7 Στην πλειονότητα των ασθενών, ησυστολική υπέρταση αποτελεί σπουδαιότερο παράγοντα καρδιοαγγειακού κινδύνου από ότι ηδιαστολική ΑΠ, εκτός από τους ασθενείς <50 ετών

17 Θεραπεία

18 Θεραπευτικές υποδείξεις για τους ηλικιωμένους σύμφωνα με την JNC 7 Οι συστάσεις δεν διαφέρουν σε σχέση με την ηλικία για: Τις παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής Τις επιλογές στην φαρμακευτική αγωγή

19 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ύ ί ς ς ί 5-10 mmhg/10kg ή ή 8-14 mmhg Ά ς ί 2-8 mmhg ύ ό ής ός ά ό ς ς 4-9 mmhg 2 4 mmhg

20 Free End of Point, % % 70.1% Hazard 71.4% 39.5% 58.1% 32.0% Ratios Relati ve to Usual Care 52.1% 29.0% Sodium Reduction and Weight Loss: 0.47 (95% CI, ), P<.001 Sodium Reduction: 0.60 (95% CI, ), P<.001 Weight Loss: 0.64 (95% CI, , P=.002 Sodium Reduction and Weight Loss (n=147 ) Sodium Reduction (n=144) Weight Loss (n=147) Usual Care (n=147) 50.0% 23.9% 43.6% 16.3% Time after Withd rawal, mo ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ TONE Study. JAMA 1998;279:844 TONE Study, JAMA 1998

21 ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Μελέτη ΑΠ αρχική ΑΠ τελική HOT EWPHE SHEP Syst-Eur Δεν υπάρχουν δεδομένα για μείωση της ΣΑΠ<140 mmhg

22 Τα υπάρχοντα φάρμακα μειώνουν επαρκώς τις περιφερικές αγγειακές αντιστάσεις (ΔΑΠ), όχι όμως και την αρτηριακή σκλήρυνση (ΣΑΠ, ΔΠ) Ησωστή αντιμετώπιση της συστολικής υπέρτασης πρέπει να αποσκοπεί στην μείωση της Συστολικής ΑΠ και διατήρηση ήκαι αύξηση της Διαστολικής ΑΠ (αποφυγή J-φαινόμενου)

23 Επειδή ανεξάρτητα από την παρουσία άλλων παραγόντων κινδύνου, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος για καρδιαγγειακό επεισόδιο, το απόλυτο όφελος από την αντιϋπερτασική θεραπεία είναι μεγαλύτερο στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από όσο στα νεότερα άτομα (βαθμός βεβαιότητας Α)

24 Φαίνεται ότι για να αποτραπεί ένας θάνατος καρδιακής αιτιολογίας, πρέπει να θεραπευθούν για 5 χρόνια 205 νεώτεροι αλλά μόνο 58 πιο ηλικιωμένοι υπερτασικοί ασθενείς

25 Αρχικός συνδυασμός θεραπειών για την αντιμετώπιση της υπέρτασης Διουρητικά α-μεα ή AT-1 αποκλειστές Ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου

26 ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Στηθάγχη Κολπική ταχυκαρδία και μαρμαρυγή Καρδιακή ανεπάρκεια ΣΔ (τύποι Ι και ΙΙ) με πρωτεϊνουρία ΣΔ τύπου ΙΙ Ιδιοπαθής τρόμος Υπερτροφία προστάτη Νεφρική ανεπάρκεια β-αποκλειστές, ανταγωνιστές Ca β-αποκλειστές, βεραπαμίλη, διλτιαζέμη α-μεα, AT-1, καρβεντιλόλη α-μεα, AT-1, ανταγωνιστές Ca Χαμηλές δόσεις διουρητικών Μη εκλεκτικοί β αποκλειστές α 1 -αποκλειστές α-μεα, AT-1 αποκλειστές

27 Πέντε τυχαιοποιημένες μελέτες της αντιϋπερτασικής θεραπείας (n= >60 έτη) Total numbers of individuals affected T C T C T Μη θανατηφόρα συμβάντα Θανατηφόρα συμβάντα 494 C 362 T 344 C 0 % reduction in odds Stroke -34% p<0.001 CHD -19% p<0.005 Vascular deaths -23% p<0.001 All other deaths -7% NS T = treatment,, C = control; ; SBP diff mm Hg,, DBP diff 5 66 mm; Follow-up 5 years MacMahon, Clin Exp Hypertension 1993

28 ΣΧΟΛΙΑ Οι β-αποκλειστές υπολείπονται από τους ΑΤ-1 1 (LIFE( LIFE) υπολείπονται από CCB (ASCOT) υπολείπονται από τα διουρητικά (MRC) στους ηλικιωμένους υπολείπονται από τα θειαζιδικά διουρητικά σε «meta- analysis» (Psaty) Η αμλοδιπίνη είναι τουλάχιστον ίδια με τους α-μεα (ALLHAT) και τους ΑΤ-1 (VALUE)

29 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ (HYVET) Σε 2100 υπερτασικούς ηλικίας >80 ετών (τυχαιοποιημένη μελέτη) χωρίς θεραπεία, με θεραπεία (α-μεαήδιουρητικά) Παρακολούθηση για 5 χρόνια Αποτέλεσμα: μείωση κατά 40% των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων

30 HYVET: αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης 1283 υπερτασικοί ασθενείς ηλικίας >80 ετών τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδες με διουρητικό, α- ήάνευ θεραπείας Στόχος BP <150/80, παρακολούθηση 13 μήνες ΜΕΑ Αποτελέσματα: Ολική θνησιμότητα: καμία επίδραση Καρδιαγγειακή θνησιμότητα: καμία επίδραση αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια: Διουρητικά: RR 0,313, p<0,01 α- ΜΕΑ: RR 0,629, p=0,21 Bulpitt et al, J Hypertens 2003

31 ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΣΗ (Ι) Πτώση της συστολικής ΑΠ κατά 20 mmhg μετά από ένα λεπτό ορθοστασίας θεωρείται συνήθως παθολογική και ενδεικτική ορθοστατικής υπότασης

32 ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΣΗ (ΙΙ) Στο γενικό πληθυσμό υγιών ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, ορθοστατική υπόταση διαπιστώθηκε σε 10,4% στο 1 λεπτό μετά την έγερση από την καθιστή σε όρθια θέση και σε 12% στα 3 λεπτά, ενώ 17,3% είχαν ορθοστατικήυπότασηκαιστο 1 καιστα 3 λεπτά Applegate et al 1991

33 ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Μεταβολή της συστολικής αρτηριακής πίεσης σε όρθια θέση (mmhg) Basal supine systolic Συστολική αρτηριακή πίεση σε ύπτια θέση (mmhg) blood pressure (mm Hg) Relationship between basal supine systolic blood pressure and postural change in systolic blood pressure for aggregate data from older subjects. Clin Sci 1985;69: Clin Sci 1985

34 ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΣΗ (ΙΙΙ) Οι αιτίες εμφάνισης ορθοστατικής υπότασης περιλαμβάνουν: 1. Την σοβαρή απώλεια όγκου (διουρητικά) 2. Την δυσλειτουργία τασεο-αντανακλαστικών μηχανισμών 3. Την ανεπάρκεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος (α- 4. Την χορήγηση συγκεκριμένων φλεβοδιασταλτικών φαρμάκων αποκλειστές και α,β-αποκλειστές) 5. Τους αντιπαρκινσονικούς, αντιψυχωσικούς παράγοντες, τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

35 ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΣΗ (ΙV) Υπάρχει μία ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της σοβαρότητας της ορθοστατικής υπότασης και του πρόωρου θανάτου καθώςκαιαυξημένου αριθμού πτώσεων και καταγμάτων

36 ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΣΗ (V) Πρόληψη-θεραπεία της ορθοστατικής υπότασης Δοκιμαστική διακοπή των αντιϋπερτασικών φαρμάκων (μπορεί όμως και να βελτιωθεί με την αντιϋπερτασική θεραπεία) Ύπνος με το κεφάλι ψηλά, ισομετρική άσκηση Φάρμακα που μπορεί να βοηθήσουν: η ερυθροποιητίνη, το ανάλογο της σωματοστατίνης οκτρεοτίδη, ο α-αγωνιστής μιδοδρίνη

37 Συμπεράσματα (Ι) Θα αυξηθεί οαριθμός των υπερτασικών με την αύξηση της ηλικίας Τα 2/3 του πληθυσμού >65 ετών εμφανίζουν υπέρταση Ηυπέρταση σχετίζεται με τη σκλήρυνση των αρτηριών Οι ηλικιωμένοι έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά ρύθμισης της ΑΠ Ηρύθμιση της ΑΠ είναι σημαντικότερη από τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν

38 Συμπεράσματα (ΙΙ) Ηθεραπεία της ΣΥ ακολουθεί τους γενικούς κανόνες Συνιστώνται μικρότερες αρχικές δόσεις στη θεραπεία Απαιτούνται συνολικά κανονικές δόσεις και συνδυασμοί για την επίτευξη του στόχου της ΑΠ Τα διουρητικά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά Τα οφέλη της θεραπείας στους υπερήλικες δεν έχουν αποδειχθεί επαρκώς

39 «Ο χρόνος σε ποιήσει πολλά ών νυν δοξάζεις μεταβαλλόντα επί ταναντία τίθεσθαι» ΠΛΑΤΩΝ Οχρόνος θα σε μάθει, πολλά που τώρα πιστεύεις, να τ` αλλάξεις και να δεχτείς τα αντίθετα

40

Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης και καρδιαγγειακή προστασία σε ηλικιωμένους. Αδαμοπούλου Ευδοκία Καρδιολόγος Ιατρείο Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ.

Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης και καρδιαγγειακή προστασία σε ηλικιωμένους. Αδαμοπούλου Ευδοκία Καρδιολόγος Ιατρείο Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ. Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης και καρδιαγγειακή προστασία σε ηλικιωμένους Αδαμοπούλου Ευδοκία Καρδιολόγος Ιατρείο Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ. Πειραιά Οι ηλικιωμένοι ασθενείς αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director

YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director Κυριώτεροι Παράγοντες Κινδύνου Στεφανιαίας Νόσου Τροποποιήσιμοι παράγοντες Υπερχοληστερολαιμία Κάπνισμα Υπέρταση Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 16 Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες οδηγίες διάγνωσης & θεραπείες αρτηριακής υπέρτασης» Μανώλης Σ Καλλίστρατος,MD,PhD,FESC Hypertension Specialist of ESH

«Νέες οδηγίες διάγνωσης & θεραπείες αρτηριακής υπέρτασης» Μανώλης Σ Καλλίστρατος,MD,PhD,FESC Hypertension Specialist of ESH «Νέες οδηγίες διάγνωσης & θεραπείες αρτηριακής υπέρτασης» Μανώλης Σ Καλλίστρατος,MD,PhD,FESC Hypertension Specialist of ESH Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Διαγνωστική προσέγγιση Μέτρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ www.hypertension.gr 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Παναγιώτης Κόκκορης Ενδοκρινολόγος- ιαβητολόγος Επιµελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία είναι µια πολύ συνηθισµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

YΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Κάρμεν Τασιοπούλου. Τασιοπούλου Επιμελήτρια Β ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

YΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Κάρμεν Τασιοπούλου. Τασιοπούλου Επιμελήτρια Β ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ YΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κάρμεν Τασιοπούλου Τασιοπούλου Επιμελήτρια Β ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Παχυσαρκία: Τάσεις Η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ PRACTICE GUIDELINES ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):271-285 Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH 196 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH Σ. Αντωνόπουλος, Π. Μιστυλής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 50 ΦΥΣ ΥΠΕΡ ΣΝ ΑΕΕ ΧΑΑ ΧΚΑ ΘΑΝΑΤΟΙ/1000 40 30 20 10 0 ΑΝ ΓΥΝ ΑΝ ΓΥΝ ΑΝ ΓΥΝ ΑΝ ΓΥΝ RR 2 2,2 3,8 2,6 2,0 3,7 4,0 3,0 Kannel,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφική υποστήριξη και παράγοντες κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Διατροφική υποστήριξη και παράγοντες κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Διατροφική υποστήριξη και παράγοντες κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Χάρης Δημοσθενόπουλος MMedSci. PhDc Κλινικός Διαιτολόγος-Βιολόγος Προϊστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αντιπρόεδρος ΕΜΠΑΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ

Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ ΔΕΒΕ 23ο ετήσιοσυνέδριο 13-11-2009 Χρήστος Γ. Σαββόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Τμήμα Αγγειακών Παθήσεων & Υπέρτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Exforge 5 mg/80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. NewsLetter Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) TEYXΟΣ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ταυτότητα - Περιεχόμενα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας

Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος, DrMedSci, FESC Αναπλ. Καθηγητής Βιοστατιστικής & Επιδημιολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η υπέρταση ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 5 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Θεραπεία των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Σύγχρονες απόψειςè Ξενοδοχείο Montana Καρπενήσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Σύνοψη των Συστάσεων της εύτερης Κοινής Συµβουλευτικής Οµάδας Ευρωπαϊκών και άλλων Εταιρειών* για την Πρόληψη της Στεφανιαίας Νόσου * Ευρωπαϊκή Καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα. 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα. 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές ΟδηγίεςÈ Ξενοδοχείο PORTARIA Πορταριά,

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα καρδιαγγειακά περιστατικά Πρόληψη

Επείγοντα καρδιαγγειακά περιστατικά Πρόληψη Επείγοντα καρδιαγγειακά περιστατικά Πρόληψη Δημήτρης Ζ. Ψυρρόπουλος, MD, PhD -Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» -Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες

Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες Γεώργιος Στέργιου Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Κέντρο Υπέρτασης, Γ' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Σωτηρία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις αναπτυγμένες χώρες τα λεγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Copalia 5 mg/80 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 14 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2651 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Amlopen 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Amlopen σκληρά καψάκια 5mg/cap & 10mg/cap: Κάθε σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Επανεκτίμηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Διαχείριση της Υπέρτασης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Α. Πιτταράς Αντιπρόεδρος Μ.Παπαβασιλείου Γεν. Γραμματέας Θ. Μακρής Ταμίας Χ. Γράσσος ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Ελληνική Νεφρολογία 2012; 24 (4): 229-240 Ανασκόπηση Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Γ. Σπανός

Διαβάστε περισσότερα