Ευχαριστώ για τη πρόσκληση!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευχαριστώ για τη πρόσκληση!"

Transcript

1 Ένταξη της Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών ρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου- Κλήµη Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΙΜΕΤ Κύρια Ερευνήτρια : Έξυπνες Μεταφορές και ίκτυα Επιφανείας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας & ικτύων Μεταφορών Τηλ: : Web:

2 Ευχαριστώ για τη πρόσκληση! ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΚΕΤΑ 2

3 οµή Παρουσίασης 1. Θέση της ΠΙΝ στο ιευρωπαϊκό δίκτυο 2. Η εθνική πολιτική θαλασσίων µεταφορών και οι ανάγκες της ΠΙΝ για την υλοποίηση της 3. Ποιες προτεραιότητες για την ΠΙΝ στο τοµέα των µεταφορών και γιατί?

4 οµή Παρουσίασης 1. Θέση της ΠΙΝ στο ιευρωπαϊκό δίκτυο

5 Η θέση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Στην Ελλάδα υτικό Λιµενικό Σύστηµα στην Ευρώπη & Μεσόγειο. ιάδροµος Αδριατική-Ιόνιο : «Πύλη εισόδου και διαµετακόµισης» της Ελλάδας µε τη λοιπή Ευρώπη αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης µε τα Βαλκάνια, τον Εύξεινο Πόντο και τη Μέση Ανατολή µέσω της ανάπτυξης συνδυασµένης µεταφοράς, άµεσα θαλάσσιας - οδικής και µακροπρόθεσµα µέσω της σιδηροδροµικής Εγνατίας

6 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πολιτικής για τους Λιµένες ιευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη: Μεταφορές» Επενδύσεις 31,7 δις ευρώ για την αναβάθµιση των ευρωπαϊκών υποδοµών µεταφορών, την κατασκευή των ελλειπόντων κρίκων και την εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης (21,7 δις + 10 δις Ταµείο Συνοχής) Εκτεταµένο (Comprehensive) ίκτυο (2050) Κεντρικό (Core) ίκτυo (2030) 10 ιάδροµοι Προτεραιότητα ς ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ Μ (comprehensive network)

7 Αναδιάταξη ροών Ανάπτυξη λιµένων Μεσογείου σε πύλες διαµετακοµιστικού εµπορίου Στήριξη συνέργειας λιµένων µέσω της εξειδίκευσης των υπηρεσιών Αριστεία στις υπηρεσίες Νέες ευκαιρίες και προκλήσεις!!! Επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης των περιφερειών µέσω ανάπτυξης λιµένων και µεταφορών. Ανάπτυξη περιφερειών. συνέργειας Ενιαίος Οικονοµικός χώρος Μεσογείου νέες αγορές

8 Σε τι ωφελείται η περιφέρεια? Στο ιαµετακοµιστικό εµπόριο....ελαχιστα Στις εµπορευµατικές µεταφορές....ικανοποιητικα υποστηρίζοντας εξαγωγή των προϊόντων Στις επιβατικές µεταφορές ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ διαµορφώνοντας υποδοµές σε 1-2 λιµάνια που θα διαθέτουν υποδοµές και υπηρεσίες διεθνούς εµβέλειας και ποιοτικής πιστοποίησης. Στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης της περιφέρειας ΠΟΛΥ αν επιτευχθεί αύξηση συνδέσεων µε λιµάνια του εξωτερικού και ευέλικτη διασύνδεση µε λιµάνια εσωτερικού: Οι επιβάτες transit όπως καιτα εµπορεύµατα transit δεν αποδίδουν σηµαντικά οφέλη στην ανάπτυξη. Η ΠΙΝ πρέπει να αποτελέσει σηµαντικό «Προορισµό» Συνέργεια µε τους φορείς της ναυτιλίας και του τουρισµού ιατοµεακό Σχέδιο για εκσυγχρονισµό υπηρεσιών και υποδοµών

9 Ευρωπαϊκά Έργα στον τοµέα των µεταφορών που συµµετέχουν εταίροι από την ΠΙΝ GREECE - ITALY Acronym Name of Project Priority Axis Objective Participant CSP CiELo SUMMIT Cross -Border Sustainable Ports City-Port Eco Logistic Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies 2.1 Promotion of cross-border integrated and sustainable connections 2.1 Promotion of cross-border 2. Improve accessibility to sustainable integrated and sustainable networks and services connections 2.2 Improvement of transport, information and communication networks and services GREECE - ALBANIA Region of Ionian Islands Corfu Municipality Sole Shareholder co.s.a. Municipality of Corfu Enterprise for Common Welfare Acronym Name of Project Priority Axis Objective Participant EL-PORT-AL Enhancement of Joint Environmental Actions at the Ports of the Crossborder Area Corfu- Igoumenitsa - Sarande 2. Promotion and development of the environment and natural and cultural resources Αδριατική 2.1 Promotion and protection of the environmental resources of the area Corfu Port Authority SA Acronym Name of Project Priority Axis Objective Participant ADRI- SEAPLANES Implementing Seaplanes System in Adriatic Basin 3. Accesibility and networks 3.2 Sustainable mobility systems Regional Unit of Corfu MED Acronym Name of Project Priority Axis Objective Participant 3. Improvement of mobility and 3.1 Improvement of maritime accessibility and of transit capacities through multimodality and DEVELOP-MED DEVELOPMED Project territorial accessibilty intermodality Region of Ionian Islands

10 οµή Παρουσίασης 2. Η εθνική πολιτική θαλασσίων µεταφορών και οι ανάγκες της ΠΙΝ για την υλοποίηση της

11 Εφαρµογή Εθνικής Στρατηγικής Λιµένων στην ΠΙΝ «Οι ελληνικοί λιµένες µπορούν και οφείλουν να αποτελέσουν «οχήµατα ανάπτυξης» για τη χώρα, τόσο στο επίπεδο των τοπικών οικονοµιών, όσο καισεεθνικόεπίπεδο. Κατάταξη Λιμένα Γενικά εμπορεύματα Φορτία Χύδην Ε/Κ Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Αναψυχή Αλιευτικά Κέρκυρα Κ1 (Διεθνούς Ενδιαφέροντος) Αργοστόλι Ζάκυνθος Λευκάδα Κ2 (Εθνικής Σημασίας) Κ2(Εθνικής Σημασίας) Κ3(Μείζονος Ενδιαφέροντος) (ΚοινήΥπουργικήΑπόφασηΥπουργώνΕσ...Α., ΥπΟι.Ο., Πε.Χω. ΕκαιΕ.Ν.Α.Ν.Π. Αρ /02/07, ΦΕΚ Β 202/ ) Ανάπτυξη υποδοµών σύµφωνα µε τι ανάγκες όχι σύµφωνα µε τοπικιστικά συµφέροντα ή δεοντολογικές κατατάξεις Ορθολογικό σχέδιο της Περιφέρειας για τη διασύνδεση των λιµένων της Περιφέρεια Ορθολογική χρήση υφιστάµενων χώρων και υποδοµών των λιµένων

12 Εφαρµογή Εθνικής Στρατηγικής Λιµένων στην ΠΙΝ ΠρέπειναδοθείιδιαίτερηέµφασηστοκοµµάτιτηςΑκτοπλοΐας, Κρουαζιέρας και Αναψυχής ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝOΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ COM(2007) 574 «Μια ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» «Όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης διασυνδέονται και ότι οι πολιτικές που συνδέονται µε τη θάλασσα πρέπει να αναπτύσσονται συνεκτικά εάν θέλουµε να αποκοµίσουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα» Ανάπτυξη των µεταφορών σε συνέργεια µε άλλους τοµείς οικονοµικής ανάπτυξης

13 Ρόλος λιµανιών Ιονίων νήσων στην οικονοµία (1/2) Εξυπηρέτηση Μόνιµων κατοίκων Τροφοδοσία σε σηµαντικό βαθµό (ιδιαίτερα για τα µικρότερα νησιά, σχεδόντοσύνολο) τροφίµωνκαιλοιπώνκαταναλωτικώνπροϊόντων, κατασκευαστικών υλικών, µηχανηµάτων-µηχανών και συσκευών Μετακίνηση των µονίµων κατοίκων από και προς την ηπειρωτική χώρα και τα µεγάλα αστικά κέντρα Τουρισµός Κρουαζιέρα transit : ΑνεπτυγµένηστολιµάνιτηςΚέρκυρας Μέσαστους 10 δηµοφιλέστερους προορισµούς κρουαζιέρας της Μεσογείου (The CRUISE Show) home port : Ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς τις χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις των λιµένων (και τις χερσαίες συνδέσεις από και προς διεθνή αεροδρόµια)

14 Ρόλος λιµανιών Ιονίων νήσων στην οικονοµία (2/2) Τουρισµός σκαφών αναψυχής (yachting) Ο έντονα νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής του Ιονίου, επικουρούµενος από την ποιότητα και τον πλούτο των φυσικών και ιστορικών πόρων, κοντά στα παράλια µεγάλων τµηµάτων της ηπειρωτικής χώρας, δηµιουργούν ευνοϊκότατες προοπτικές Απουσία εξειδικευµένων σχετικών λιµενικών εγκαταστάσεων (οργανωµένες Μαρίνες) πολλά σκάφη αναψυχής να εξυπηρετούνται σήµερα σε διάφορους λιµένες γενικού χαρακτήρα (επιβατικούς, αλιευτικά καταφύγια κλπ.) ή και σε φυσικούς όρµους/κόλπους, χωρίς λιµενική υποδοµή Ειδικά Προβλήµατα όπως διαχείµαση, συντήρηση-επισκευές, φύλαξη, εξυπηρετήσεις για προµήθειες, άµεση πρόσβαση σε αεροδρόµιο µε σύνδεση µε τις χώρες / περιοχές προέλευσης των ιδιοκτητών και χρηστών των σκαφών αναψυχής Στροφήτουριστώνσεοργανωµένεςµαρίνεςγειτονικώνκρατώνκαι, µε συνέπεια, την ελλιπή αξιοποίηση των σχετικών δυνατοτήτων για εισροή πόρων στη χώρα, την ανάπτυξη της απασχόλησης και την ενίσχυση των τοπικών οικονοµιών

15 οµή Παρουσίασης 3. Ποιες προτεραιότητες για την ΠΙΝ στο τοµέα των µεταφορών και γιατί?

16 Ανάλυση SWOT (1/2) ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ(STRENGTHS STRENGTHS) Περιφέρεια νήσων, πολλά λιμάνια και επομένως ποικιλία χρήσεων που δυνητικά μπορεί να εξυπηρετήσειποικίλεςανάγκες. Η μακρά παραδοσιακή ενασχόληση με την θάλασσα έχει συνδράμει στην δημιουργία έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού και επαρκών υποδομών που καθίστανται άμεσα διαθέσιμα τόσο για την κατάρτιση πληρωμάτων όσο και για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών / επαγγελμάτων(π.χ. ναυπηγοεπισκευαστική). Δυναμική ανάπτυξη περιοχών που ανήκουν στην προχώρα & ενδοχώρα των λιμένων λόγω θέσης της ΠΙΝ στον χώρο της Μεσογείου και της Αδριατικής Λιμένες της ΠΙΝ στο Διευρωπαϊκό δίκτυο και το Εθνικόλιμενικόσύστημα. Τουριστική υποδομή και αναγνωρισιμότητα ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES) Ελλείψεις στις υποδομές και ανωδομές των λιμένων για υποδοχή κρουαζιέρας και για την εξυπηρέτηση πλοίων νέας τεχνολογίας κα παροχή άριστωνυπηρεσιών. Περιορισμοί στην επέκταση, ορθολογική οργάνωση και αξιοποίηση χώρων των λιμένων λόγω άμεσης επαφής με τον περιβάλλοντα αστικό ιστό. Ανεπαρκής διασύνδεση των λιμανιών του Ιονίου με τα χερσαία και εναέρια δίκτυα μεταφορών περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα συνδυασμένων μεταφορών για επιβάτες τουρίστες και εμπορεύματα. Έλλειψη ορθολογικού σχεδιασμού και προγραμματισμού. Οι λιμένες λειτουργούν χωρίς επεξεργασμένη εξειδίκευση, αναπτύσσεται άγονος ανταγωνισμός μεταξύ τους, προτείνονται έργα υποδομής χωρίς σαφή προοπτική για την αξιοποίηση τους. Έλλειψη συνέργειας μεταξύ κλάδων οικονομίας και ιδιωτικήςκαιδημόσιαςπρωτοβουλίας.

17 Ανάλυση SWOT (2/2)( ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) Δυνατότητα εξυπηρέτησης συνδυασμένων μεταφορών) Υιοθέτηση αναπτυξιακών σχεδίων σύμφωνα με πρόταση καινοτόμου εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ενίσχυση του ρόλου του Ιονίου ως «πύλη εισροής» προς Βαλκάνια, Αδριατική Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, άνοιγμα λιμένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με την μορφή παραχώρησης δικαιώματος αξιοποίησης και ανάπτυξης συγκεκριμένης λιμενικής δραστηριότητας (π.χ. κρουαζιέρα, εμπορευματοκιβώτια, car terminal, μαρίνα) και την υποχρέωση υλοποίησης των αναγκαίων επενδύσεων. Αξιοποίηση των λιμένων του Ιονίου ως home ports για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και την προσέλκυσητουριστώνυψηλούεισοδήματος. ΚΙΝΔΥΝΟΙ (THREATS) Ο συνεχιζόμενος περιορισμός της δυνατότητας συνδυασμένων μεταφορών, λόγω της ανεπαρκούς διασύνδεσης των λιμένων με τα χερσαία δίκτυα μεταφορών(οδικά, σιδηροδρομικά). Έντονος ανταγωνισμός από άλλους λιμένες (Κροατίας, Σλοβενίας, Ιταλίας και Αλβανίας) με διεθνείς συνεργασίες, που λειτουργούν είτε ως διαμετακομιστικά κέντρα, είτε ως οργανωμένοι λιμένες υποδοχής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής(μαρίνες). Η παρατεινόμενη παγκόσμια & εθνική οικονομική ύφεση, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων και να υποχρεώνει σε αναθεώρηση των επιχειρηματικών σχεδίων, για την διατήρηση της βιωσιμότητας των λιμένων. Η έλλειψη δυνατότητας και πόρων για να συμπληρωθεί η ανεπαρκής λιμενική υποδομή ειδικότερα για μεγάλα επιβατηγά πλοία (π.χ. κρουαζιερόπλοια) που περιορίζει τον αριθμό των επισκέψεων πλοίων.

18 Προτάσεις επιχειρησιακού Σχεδιασµού της ΠΙΝ

19 ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ για µεταφορές Μπορούν να γίνουν έχουνγίνει!!! Χρήση καινοτομικού δυναμικού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο Μόνιμες δομές συνεργασίας Παρόχων και διαχειριστών συστημάτων μεταφορών για την ένταξη της καινοτομίας στην οργάνωση και λειτουργία των μεταφορών Clusters ITS τουρισμούενέργειας Έξυπνα λιμάνια Έξυπνες πόλεις(smart cities) ΗλεκτρονικάΣυστήματα& υπηρεσίες υποστήριξης βιώσιμης κινητικότητας, προστασίας περιβάλλοντος και πρόσβασης σε υπηρεσίες τουρισμού Μοντέρνες και προσωποποιημένες υπηρεσίες μεταφοράς και τουρισμού

20 Ευχαριστώ για τη προσοχή σας Εταιρεία ιαχείριση Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Thessaloniki Technology Park Management & Development Corporation S.A. (TTP/MDC SA) Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) Association of Industries Energy: 1 Industrial Technologies: 3 Chemical Products: 3 Services: 4 Food & Beverage: 1 Health: 6 IT Technologies: 13 of Northern Greece (FING) American Farm School Hellenic Petroleum S.A. Hellenic Fertilizers SA K & N Efthymiadis S.A. 20

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης - Πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP009 Title Ιόνια Νησιά Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ - Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ - Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ - Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ηµήτριος Μακρής, ρ Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Ειδικός επιστήµονας Θαλασσίων Μεταφορών ΟΛΘ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π.3.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA Π.3.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 6 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 5 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 3 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 1 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 2 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 4

ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 6 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 5 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 3 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 1 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 2 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 4 2015 Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των συστημάτων διασύνδεσης λιμένων ενδοχώρας στην περιοχή της Μεσογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Η αναπτυξιακή ιστορία των νησιών του ελληνικού αρχιπελάγους χάνεται στα βάθη των αιώνων, επιβεβαιώνοντας όμως ότι πολλά από τα νησιά που σήμερα χαρακτηρίζονται ως υπανάπτυκτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) MΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ( Τόµος Β ) Ανάδοχος Γραφείο Μελετών «ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» Σαλαµίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα