ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών] ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ταυτότητα της έρευνας Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 1044 μαθητών και γονέων των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και των κέντρων ξένων γλωσσών της Αττικής, εκ των οποίων οι 530 ήταν μαθητές ή γονείς μαθητών που φοιτούν σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και οι 514 μαθητές ή γονείς μαθητών που φοιτούν σε κέντρα ξένων γλωσσών. Το ήμισυ του δείγματος που προήλθε από τις λίστες χρηστών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης κατανεμήθηκε ισάριθμα μεταξύ μαθητών και γονέων, ενώ το έτερο ήμισυ του δείγματος που προήλθε από τις λίστες χρηστών κέντρων ξένων γλωσσών περιελάμβανε στη συντριπτική του πλειοψηφία γονείς, καθώς οι χρήστες κέντρων ξένων γλωσσών είναι συνηθέστερα ανήλικοι κάτω των 16 ετών με τους οποίους κρίθηκε ότι δεν θα ήταν σκόπιμη η επικοινωνία. Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του δείγματος περιελάμβανε την αναλογική αντιπροσώπευση των περιοχών της Αττικής στη βάση του πλήθους των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών ανά περιοχή σύμφωνα με τη λίστα μελών των δύο αντίστοιχων επαγγελματικών συλλόγων (βλ. Πίνακα 1 για την κατανομή του δείγματος ανά περιοχή). Από κάθε περιοχή επιλέχθηκε τυχαία ένας αριθμός φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών από τα οποία ζητήθηκε να αποσταλούν τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών τους. Τα στοιχεία αυτά εισήχθησαν σε βάση δεδομένων από την οποία επιλέχθηκε τυχαία ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών και γονέων. Στη βάση του συγκεκριμένου σχεδίου δειγματοληψίας και του μεγέθους του δείγματος, το μέγιστο σφάλμα εκτίμησης υπολογίζεται στο ±3%. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της τυχαίας δειγματοληψίας στο τελευταίο στάδιο της επιλογής εξασφαλίζει τη συμπερίληψη στο δείγμα ικανού και ανάλογου ως προς τα μεγέθη του πληθυσμού αριθμού μαθητών από τις τρεις τάξεις του λυκείου και τις αντίστοιχες των κέντρων ξένων γλωσσών. 1

2 Πίνακας 1: Κατανομή δείγματος ανά περιοχή ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Στην τηλεφωνική έρευνα έλαβαν μέρος οκτώ συνεντευκτές και ένας επόπτης. Για τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αυτόματων κλήσεων και συμπλήρωσης μέσω Η/Υ (CATI) της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς. Σημειώνεται ότι οι τηλεφωνικοί αριθμοί χρηστών που εισήχθησαν στο σύστημα αποσυνδέθηκαν από τα λοιπά προσωπικά στοιχεία προκειμένου να διαφυλαχτεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Η έρευνα έλαβε χώρα κατά την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής περιόδου, χρονική στιγμή που κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη για την καταγραφή στάσεων επί του ζητήματος της φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση των λιστών των χρηστών ώστε να μην περιληφθούν σε αυτές μαθητές ή γονείς μαθητών που έχουν φοιτήσει στα σχετικά φροντιστήρια κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο, καθώς κρίθηκε ότι η γνώμη τους, παρότι χρήσιμη, δεν θα συνέβαλε στο σχηματισμό της τρέχουσας εικόνας του ειδικού πληθυσμού για τις υπηρεσίες φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν τέτοιοι μαθητές ή γονείς μαθητών στις λίστες που απεστάλησαν από τους επαγγελματικούς συλλόγους, οι συνεντεύξεις δεν υλοποιήθηκαν. Κριτήρια επιλογής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών Πριν από την ανάλυση των απαντήσεων στα ερωτήματα της έρευνας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρότι η έρευνα απευθύνθηκε σε δύο διαφορετικά δείγματα πληθυσμού, κρίθηκε σκόπιμο κάποια από τα ερωτήματα να τεθούν και στα δύο δείγματα, καθώς πολλοί από τους μαθητές των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης φοιτούν ή έχουν φοιτήσει παράλληλα και σε κέντρα ξένων γλωσσών, ενώ πολλοί από τους γονείς της μίας ή της άλλης κατηγορίας χρηστών φροντιστηριακής 2

3 εκπαίδευσης έχουν ήδη διαμορφώσει τις απόψεις τους σχετικά και με την άλλη κατηγορία μέσω της φοίτησης του ίδιου ή άλλου παιδιού τους. Εκκινώντας από το ερώτημα καθορισμού των δύο βασικών κριτηρίων επιλογής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, ως πρωταρχικό κριτήριο διακρίνεται η ποιότητα του προσωπικού του φροντιστηρίου και δευτερευόντως οι πρότερες επιδόσεις και επιτυχίες μαθητών του φροντιστηρίου. Αξιοσημείωτη είναι η σχετικά χαμηλότερη ιεράρχηση του κόστους ως κριτηρίου επιλογής του φροντιστηρίου μόλις το 37% των ερωτώμενων το πρόκριναν μεταξύ των δύο σημαντικότερων σε μια περίοδο που η αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού έχει τεκμηριωμένα επιδεινωθεί και παράλληλα η κοινή γνώμη βάλλεται από πληροφορίες για την επιβολή νέων μέτρων. Ως προς τη σημασία του κόστους ως παράγοντα διαμόρφωσης της επιλογής φροντιστηρίου θα πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί ότι η σημασία του κριτηρίου αυτού πιθανότατα υποτιμάται προς όφελος κοινωνικά περισσότερο αποδεκτών επιλογών, όπως αυτές που σχετίζονται, εν προκειμένω, με την ουσία της φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Χαμηλότερη είναι η αξία που αποδίδεται στο κριτήριο της απόστασης από τον τόπο κατοικίας (24%) και του μεγέθους των τμημάτων (12%). Τονίζεται ότι δεν εντοπίστηκαν αξιόλογες διαφορές ως προς την επιλογή των κριτηρίων μεταξύ των μαθητών και των γονέων του δείγματος με μόνη ίσως εξαίρεση τη σχετικά μεγαλύτερη έμφαση που δόθηκε από τους γονείς στο κριτήριο του μεγέθους των τμημάτων (βλ. Πίνακα 2 παρακάτω). Διαφορές στην επιλογή των σημαντικότερων κριτηρίων επιλογής δεν εντοπίστηκαν ούτε και μεταξύ ερωτώμενων διαφορετικού φύλου, ηλικιακής κατηγορίας ή μορφωτικού επιπέδου. Οριακά θα μπορούσε να καταγραφεί μόνο το γεγονός ότι η κατανομή των προτιμήσεων μεταξύ των κριτηρίων είναι περισσότερο ομοιόμορφη μεταξύ των νεότερων ηλικιακών και των περισσότερο μορφωμένων στρωμάτων, ενώ οι γονείς άνω των 45 ετών όπως και οι λιγότερο μορφωμένοι γονείς δίνουν πιο συγκεκριμένη διάσταση στα κριτήρια επιλογής φροντιστηρίου και ειδικότερα προτάσσουν το ζευγάρι ποιότητας προσωπικού και κόστους. 3

4 Πίνακας 2: Ιεράρχηση κριτηρίου ως ένα εκ των δύο σημαντικότερων για την επιλογή φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης (% συνόλου ερωτώμενων) ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΛΛΟ Στο αντίστοιχο ερώτημα για τα κριτήρια επιλογής του κέντρου ξένων γλωσσών, οι απαντήσεις των ερωτώμενων δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές. Ως πρώτο κριτήριο μετρήθηκε η ποιότητα του προσωπικού του φροντιστηρίου και ως δεύτερο οι πρότερες επιδόσεις και επιτυχίες μαθητών του κέντρου. Ωστόσο, ως αρκετά σημαντικό κριτήριο επιλογής του κέντρου ξένων γλωσσών προβάλλει η απόσταση του κέντρου από την οικία των μαθητών (35%), εύρημα απολύτως ερμηνεύσιμο στη βάση της μικρής ηλικίας του μέσου μαθητή ενός κέντρου ξένων γλωσσών και της συνεπαγόμενης αυξημένης σημασίας της ευκολίας πρόσβασης στο χώρο εκμάθησης των γλωσσών. Το κριτήριο του κόστους εμφανίζεται στα ίδια περίπου επίπεδα σημαντικότητας με αυτά της απόστασης (34%), όπως επίσης στα ίδια επίπεδα με αυτά στα οποία είχαμε συναντήσει το κόστος στο ερώτημα για τα κριτήρια επιλογής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι οι γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν αυτήν την περίοδο σε κέντρα ξένων γλωσσών συμμερίζονται απολύτως τις ιεραρχήσεις που περιγράψαμε παραπάνω, όπως άλλωστε σκιαγραφείται και μέσω της σύγκρισης των δύο τελευταίων στηλών του Πίνακα 3. 4

5 Πίνακας 3: Ιεράρχηση κριτηρίου ως ένα εκ των δύο σημαντικότερων για την επιλογή κέντρου ξένων γλωσσών (% συνόλου ερωτώμενων) ΣΥΝΟΛΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 0 0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ 7 7 ΕΝΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 4 4 ΑΛΛΟ 5 5 Διαφορές στην επιλογή των σημαντικότερων κριτηρίων επιλογής δεν εντοπίστηκαν μεταξύ ερωτώμενων διαφορετικού φύλου, ηλικιακής κατηγορίας ή μορφωτικού επιπέδου, όπως ακριβώς και στο προηγούμενο ερώτημα. Σημειώνεται μόνο ότι οι νεότεροι γονείς ιεραρχούν συχνότερα ως σημαντικό το ζήτημα της απόστασης μεταξύ κέντρου ξένων γλωσσών και οικίας πιθανότατα επειδή τα παιδιά τους είναι τα νεότερα ενώ οι χαμηλότερης μόρφωσης γονείς θέτουν συχνότερα από τους υπόλοιπους το κόστος ως ένα από τα κορυφαία κριτήρια επιλογής πιθανότατα εξαιτίας του χαμηλότερου εισοδήματός τους. Συχνότητα και αιτίες αλλαγής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης ή κέντρου ξένων γλωσσών Στο ερώτημα για το εάν έχουν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους αλλάξει φροντιστήριο ή κέντρο ξένων γλωσσών από το ένα σχολικό έτος στο άλλο, το 28% του δείγματος απάντησε καταφατικά, με το ποσοστό να είναι σχετικά μεγαλύτερο μεταξύ των μαθητών και των γονέων μαθητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης (33%) σε σχέση με τους μαθητές και τους γονείς μαθητών κέντρων ξένων γλωσσών (23%). Το συγκεκριμένο εύρημα αξιολογείται ως ένδειξη της μεγαλύτερης αγωνίας ή των αυξημένων απαιτήσεων των χρηστών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, η μη ικανοποίηση των οποίων τους οδηγεί ευκολότερα στην απόφαση αποχώρησης από το φροντιστήριο στο οποίο είχαν φοιτήσει. 5

6 Έχετε αλλάξει φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ή κέντρο ξένων γλωσσών από το ένα σχολικό έτος στο άλλο; 28% 72% ΝΑΙ ΌΧΙ Γράφημα 1 Ως βασική αιτία αλλαγής φροντιστηρίου ή κέντρου ξένων γλωσσών καταγράφεται η κακή εντύπωση για την ποιότητα του προσωπικού (45%), εύρημα που συνδέεται και με το αντίστοιχο προηγούμενης ερώτησης στην οποία η ποιότητα προσωπικού εμφανίστηκε ως το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής φροντιστηρίου ή κέντρου ξένων γλωσσών. Άλλες αιτίες, όπως η αδυναμία ανταπόκρισης στο κόστος διδάκτρων, η αλλαγή τόπου κατοικίας ή οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών συγκεντρώνουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά επιλογής (βλ. Γράφημα 2). Θα πρέπει βέβαια και στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η σχετιζόμενη με την ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού αιτία αποχώρησης αποτελεί την κοινωνικά πιο αποδεκτή απάντηση και συνεπώς πιθανότατα συγκεντρώνει δυσανάλογα μεγαλύτερο αριθμό ερωτώμενων. 6

7 Λόγοι αλλαγής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης ή κέντρου ξένων γλωσσών (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής) άλλο 8 μειωμένη ένταση ελέγχου πορείας μαθητών 4 λανθασμένη εντύπωση για το περιβάλλον μάθησης 8 μειωμένες εξωδιδακτικές δραστηριότητες 1 μεγάλο μέγεθος τμημάτων 2 χαμηλές επιδόσεις μαθητή 9 κακή εντύπωση για την ποιότητα το προσωπικού 45 αλλαγή τόπου κατοικίας 9 αδυναμία ανταπόκρισης στο κόστος διδάκτρων Γράφημα 2 Αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν από τους μαθητές και τους γονείς της μίας και της άλλης υπό-ομάδας, σημειώνεται ότι το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν ως αιτία αποχώρησης την αδυναμία ανταπόκρισης στο κόστος των διδάκτρων ήταν σημαντικά μεγαλύτερο μεταξύ των μαθητών και γονέων μαθητών που φοιτούν σε κέντρα ξένων γλωσσών (17% έναντι 9% για τους μαθητές και γονείς μαθητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης). Γίνεται φανερό ότι ο ανταγωνισμός των τιμών μεταξύ των κέντρων ξένων γλωσσών είναι παράγοντας ικανός να ενεργοποιήσει χρήστες προς την αποχώρηση, ενώ κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται στην περίπτωση των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης. Εμπειρία παρακολούθησης ιδιαίτερων μαθημάτων και αιτίες προσχώρησης σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών Η έρευνα επιχείρησε να καταγράψει τον όγκο της μετατόπισης από την επιλογή παρακολούθησης ιδιαίτερων μαθημάτων προς την επιλογή παρακολούθησης της φροντιστηριακής εκπαίδευσης και να διερευνήσει τις αιτίες της μετατόπισης αυτής. Εκτιμάται, στη βάση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας, ότι το ποσοστό αυτό φτάνει στο 30% του συνόλου του δείγματος (με μια απόκλιση της τάξης των τριών 7

8 ποσοστιαίων μονάδων για τον πληθυσμό σύμφωνα με το σφάλμα εκτίμησης). Από αυτούς, το 17% παρακολουθούσαν ιδιαίτερα μαθήματα μέσης εκπαίδευσης, το 9% παρακολουθούσαν ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών και το 4% έκαναν και τα δύο. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό υπερεκτιμά την πραγματική μετατόπιση μαθητών από την παρακολούθηση ιδιαιτέρων μαθημάτων προς τη φροντιστηριακή εκπαίδευση, καθώς ένα ποσοστό αυτών που παρακολουθούσαν ιδιαίτερα μαθήματα συνεχίζουν να το κάνουν παρά το γεγονός ότι πλέον φοιτούν παράλληλα και σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ή κέντρα ξένων γλωσσών. Πριν από τη φοίτησή σας στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ή στο κέντρο ξένων γλωσσών στο οποίο βρίσκεστε τώρα, κάνατε ιδιαίτερα μαθήματα; 17% 9% 70% 4% ναι, σε μαθήματα μέσης εκπαίδευσης ναι, σε μαθήματα ξένων γλωσσών ναι, και στα δύο όχι Γράφημα 3 Κληθέντες να αιτιολογήσουν την επιλογή τους να φοιτήσουν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους σε κάποιο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ή σε κέντρο ξένων γλωσσών είτε διακόπτοντας τα ιδιαίτερα μαθήματα, είτε συνεχίζοντάς τα παράλληλα με τη φοίτηση σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, οι ερωτώμενοι μοιράστηκαν μεταξύ των επιλογών του χαμηλότερου κόστους και της καλύτερης οργάνωσης και κάλυψης των αναγκών των μαθητών, επιλογές που προσφέρουν τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Το εύρημα αυτό αποκαλύπτει πως η επιλογή ένταξης σε συστήματα φροντιστηριακής εκπαίδευσης δεν εδράζεται αποκλειστικά σε ζητήματα κόστους, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος αποδίδει στη φροντιστηριακή εκπαίδευση αμιγώς θετικά χαρακτηριστικά, όπως η παροχή πιο οργανωμένων και ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή η δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, και όχι απλώς συγκριτικά πλεονεκτήματα. 8

9 Λόγοι απόφασης φοίτησης σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών μετά από παρακολούθηση ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ άλλο χαμηλότερο κόστος καλύτερη οργάνωση και συνολικ ή κάλυψη των αναγκών του μαθητή ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας ευκαιρία για κοινωνικοποίηση και πρωτοβουλίες του μαθητή μέσης εκπαίδευσης ξένων γλωσσών Γράφημα 4 Στο Γράφημα 4, παρουσιάζονται τα ποσοστά που συγκέντρωσε κάθε μία επιλογή της σχετικής λίστας του ερωτηματολογίου στο δείγμα των μαθητών και γονέων μαθητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και στο δείγμα των μαθητών και γονέων μαθητών κέντρων ξένων γλωσσών. Δεν εντοπίστηκαν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των απαντήσεων των δύο δειγμάτων με εξαίρεση το γεγονός ότι στο δείγμα των κέντρων ξένων γλωσσών, το ¼ των ερωτώμενων δεν επέλεξαν καμία από τις προτεινόμενες επιλογές της λίστας (βλ. υψηλό ποσοστό για την επιλογή «άλλο» στο δείγμα των κέντρων ξένων γλωσσών σε αντίθεση με τα χαμηλότερα ποσοστά για τις απαντήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων από τους μαθητές). Το υψηλό αυτό ποσοστό δείχνει ότι ένα τμήμα των ερωτώμενων πιθανότατα εκείνο που συνεχίζει να παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών παράλληλα με αυτά του κέντρου ξένων γλωσσών- δεν καλύφθηκε από τις προτεινόμενες επιλογές, οι οποίες βασίζονται στην υπόθεση της οριστικής διακοπής των ιδιαιτέρων μαθημάτων. Στάσεις έναντι της αξίας της φροντιστηριακής εκπαίδευσης και κομβικός φορέας επιλογών φροντιστηριακής εκπαίδευσης Η έρευνα επιχείρησε ακόμη να εντοπίσει την κατανομή του βάρους της επιλογής φροντιστηριακής εκπαίδευσης μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Το σχετικό εύρημα ωστόσο δεν είναι σαφές στην περίπτωση του δείγματος των μαθητών και 9

10 γονέων μαθητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, καθώς σε έξι από τις δέκα οικογένειες γονείς και παιδιά φαίνονται να αποφασίζουν από κοινού. Η απόφαση λαμβάνεται από το παιδί μόλις στο 13% των περιπτώσεων, ενώ στο υπόλοιπο 22% η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στο γονέα. Καθαρότερη είναι η εικόνα στο δείγμα των κέντρων ξένων γλωσσών, στο οποίο η πλειοψηφία (53%) απάντησε ότι η επιλογή γίνεται αποκλειστικά από το γονέα και μόνο το 39% δήλωσε ότι η επιλογή γίνεται από κοινού. Είναι προφανές ότι η διαφορά αυτή δικαιολογείται στη βάση της μικρότερης ηλικίας το μέσου μαθητή κέντρου ξένων γλωσσών. Βάρος επιλογής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών στο γονέα στο παιδί 6 13 και στο γονέα και στο παιδί ΔΞ/ΔΑ μέσης εκπαίδευσης ξένων γλωσσών Γράφημα 5 Σημειώνεται ότι οι ίδιοι οι μαθητές έχουν ελαφρώς διαφορετικές εκτιμήσεις για την κατανομή του βάρους της επιλογής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης σε σχέση με τους γονείς τους, καθώς μεταξύ αυτών το 20% δηλώνουν ότι η επιλογή γίνεται αποκλειστικά από τους ίδιους και το 12% δηλώνουν ότι η επιλογή γίνεται μόνο από τους γονείς τους. Αντιθέτως, πολλοί από τους γονείς εμφάνισαν μια εικόνα μεγαλύτερου ελέγχου της διαδικασίας επιλογής, καθώς στο 29% των περιπτώσεων δήλωσαν ότι η επιλογή γίνεται από τους ίδιους και μόλις στο 6% ότι γίνεται από τα παιδιά τους. Διαφορές πάντως δεν εντοπίστηκαν μεταξύ των γονέων διαφορετικής ηλικίας ή διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου, με μοναδική οριακή εξαίρεση τη μεγαλύτερη εμπλοκή των περισσότερο μορφωμένων γονέων στην επιλογή του φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης (και του κέντρου ξένων γλωσσών) σε σχέση με τους λιγότερο μορφωμένους, οι οποίοι ίσως αισθάνονται περισσότερο ανασφαλείς στη διαχείριση εκπαιδευτικών θεμάτων. 10

11 Οι στάσεις του δείγματος έναντι του έργου των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών επιχειρήθηκε να καταγράφηκαν μέσω του ερωτήματος για τον κύριο λόγο έναρξης της φοίτησης στον έναν ή στον άλλον τύπο φροντιστηρίου. Από τις απαντήσεις, διαπιστώνεται η ουσιαστική ταύτιση της επιλογής φοίτησης σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης με την επιτυχία εισαγωγής σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Περισσότερα από τα 2/3 του δείγματος δήλωσαν ότι αυτός είναι ο λόγος της φοίτησής τους σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, ενώ μόλις το 17% ανέφερε ως αιτία τη βοήθεια με τα μαθήματα του σχολείου ένδειξη της υποβάθμισης της αξίας της λυκειακής εκπαίδευσης- και το 13% ανέφερε ως αιτία την ουσιαστική μάθηση. Σημειώνεται ότι η κατανομή των απαντήσεων δεν διαφέρει μεταξύ ομάδων του πληθυσμού με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία και το επίπεδο μόρφωσης, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο ρόλος του φροντιστηρίου ως οχήματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κυρίαρχος και την ίδια στιγμή απολύτως αποδεκτός από την κοινή γνώμη. Στο δείγμα των μαθητών και, κυρίως, γονέων μαθητών κέντρων ξένων γλωσσών παρατηρείται μια περισσότερο ισόρροπη κατανομή μεταξύ των επιλογών της πιο εργαλειακής επιλογής της απόκτησης πτυχίων στις ξένες γλώσσες (57%) και της ουσιαστικής μάθησης (37%). Ενδεικτικό της απόλυτης απαξίωσης της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στα σχολεία είναι το γεγονός ότι μόνο το 3% του δείγματος επέλεξε ως βασική αιτία της φοίτησης σε κέντρα ξένων γλωσσών τη βοήθεια των μαθητών στο σχολείο. Μια μικρή μόνο διαφοροποίηση εντοπίζεται εδώ ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων, καθώς οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγουν εξίσου συχνά ως κυρίαρχο λόγο έναρξης της φοίτησης των παιδιών τους σε κέντρα ξένων γλωσσών την ουσιαστική μάθηση (41%) και την απόκτηση πτυχίων ξένων γλωσσών (41%) και όχι το δεύτερο λόγο συχνότερα από τον πρώτο όπως παρατηρήθηκε στο σύνολο του δείγματος. 11

12 Λόγος έναρξης της φοίτησης σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης 2% 13% 17% 68% άλλο ουσιαστική μάθηση βοήθεια για το σχολείο επιτυχία στις πανελλαδικ ές εξετάσεις Γράφημα 6 Λόγος έναρξης της φοίτησης σε κέντρο ξένων γλωσσών 3% 37% 57% 3% άλλο ουσιαστική μάθηση βοήθεια για το σχολείο απόκτηση πτυχίων στις ξένες γλώσσες Γράφημα 7 Διαθέσιμη δαπάνη για φροντιστηριακή εκπαίδευση και απόψεις σχετικά με προτάσεις μείωσης της δαπάνης Από τους ερωτώμενους ζητήθηκε ακόμα να γνωστοποιήσουν το ύψος της δαπάνης στην οποία προβαίνει το νοικοκυριό τους συνολικά (δηλαδή για το σύνολο των παιδιών της οικογενείας) για την αποπληρωμή διδάκτρων φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών σε ετήσια βάση προκειμένου να γίνει εκτίμηση των σημερινών οικονομικών δυνατοτήτων πραγματοποίησης δαπανών αυτού του χαρακτήρα της μέσης οικογένειας στην Αττική. Στον Πίνακα 4 12

13 παρακάτω δίνονται οι σχετικές κατανομές, οι οποίες εμφανίζουν ισοκατανεμημένα τα ποσοστά στις επιλογές μεταξύ των 1500 έως και άνω των 4000 ευρώ για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και 700 έως 2200 ευρώ για τα κέντρα ξένων γλωσσών. Πίνακας 4: Διαθέσιμη δαπάνη για φροντιστηριακή εκπαίδευση για το σύνολο του νοικοκυριού (% συνόλου ερωτώμενων) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Έως 400 ευρώ 2 5 Από ευρώ 3 10 Από ευρώ 3 19 Από ευρώ 4 19 Από ευρώ Από ευρώ 19 8 Από ευρώ 23 3 Άνω των 4000 ευρώ 19 2 ΔΞ/ΔΑ Στην έρευνα επίσης καταγράφηκε το επίπεδο πληροφόρησης για τα επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ προγράμματα βοήθειας μαθητών γυμνασίου και λυκείου στα δημόσια σχολεία, καθώς και ο βαθμός αποδοχής πρότασης σύμφωνα με την οποία τα προγράμματα αυτά θα αντικατασταθούν με τη χορήγηση κουπονιών μέσω των εφοριών στις οικογένειες στη βάση κοινωνικών κριτηρίων προκειμένου εκείνες να τα χρησιμοποιήσουν όπως επιθυμούν, ακόμα και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Σε σχέση με το βαθμό πληροφόρησης, διαπιστώθηκε ότι μόλις το 54% του συνολικού δείγματος γνώριζε την ύπαρξη τέτοιων προγραμμάτων, ποσοστό που βεβαίως ήταν υψηλότερο μεταξύ των μαθητών και των γονέων μαθητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης (62%) οι οποίοι και έχουν αμεσότερο ενδιαφέρον για τέτοιου τύπου προγράμματα σε σύγκριση με τους γονείς μικρότερων μαθητών που φοιτούν σε κέντρα ξένων γλωσσών. Αναφορικά με την διατυπωθείσα πρόταση, η μεγάλη πλειοψηφία (72%) τοποθετήθηκε θετικά και μόνο το 18% του δείγματος στάθηκε αρνητικά, πιθανότατα για λόγους που σχετίζονται είτε με την εκπλήρωση των κριτηρίων διάθεσης των κουπονιών, είτε με την ίδια την αξιακή τους τοποθέτηση έναντι της ιδιωτικής εκπαίδευσης (Βλ.Γράφημα 8). Σημειώνεται ότι το ποσοστό άρνησης ήταν πιο υψηλό μεταξύ των γονέων σε σχέση με τους μαθητές, μεταξύ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (22% άρνηση στην πρόταση) σε σχέση 13

14 με τους λιγότερο μορφωμένους γονείς και στους γονείς ηλικίας ετών (24% άρνηση) σε σχέση με τους γονείς των λοιπών κατηγοριών). Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση αντικατάστασης των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας με το σύστημα διανομής κουπονιών (% συνόλου); συμφωνώ διαφωνώ Γράφημα 8 Σύνοψη ευρημάτων Η φροντιστηριακή εκπαίδευση φαίνεται να παραμένει βασική προτεραιότητα των σημερινών οικογενειών, καθώς τα μέλη τους τόσο οι γονείς, όσο και οι μαθητές συνεχίζουν να δαπανούν σημαντικό τμήμα του οικογενειακού εισοδήματός τους για την αγορά σχετικών υπηρεσιών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών και κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η έρευνα εκτίμησε τη μέση σχετική δαπάνη ανά οικογένεια, αθροιστικά και για τους δύο τύπους φροντιστηριακής εκπαίδευσης, στο ποσό των 3500 ευρώ περίπου, ποσό που αντιστοιχεί στο 1/9 του μέσου οικογενειακού εισοδήματος κατά την τρέχουσα περίοδο. Ως ένδειξη της αυξημένης σημασίας που αποδίδεται στις υπηρεσίες αυτές καταγράφεται η σχετικά χαμηλή ιεράρχηση του κόστους ως παράγοντα επιλογής του φροντιστηρίου ή του κέντρου ξένων γλωσσών στο οποίο θα φοιτήσει ένας μαθητής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κορυφή της σχετικής λίστας κριτηρίων επιλογής βρέθηκε η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και του προσωπικού και ο άμεσα σχετιζόμενος και ευκολότερα ελεγχόμενος δείκτης των επιτυχιών των μαθητών του φροντιστηρίου. Το ύψος των διδάκτρων δεν εμφανίζεται ούτε ως η βασική αιτία αλλαγής κέντρου ξένων γλωσσών ή φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης από τη μια σχολική χρονιά στην επόμενη, εύρημα που πρέπει να συνδεθεί με τα προηγούμενα συμπεράσματα. Ακόμα και στην περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης ιδιαιτέρων μαθημάτων 14

15 και της απόφασης φοίτησης σε φροντιστήριο, το κόστος δεν φαίνεται να είναι ο μόνος παράγοντας ερμηνείας. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών γίνονται αντιληπτά ως επιλογές που προσφέρουν συγκεκριμένες θετικές ιδιότητες, όπως η παροχή συστηματικής και ολοκληρωμένης υπηρεσίας. Αναφορικά με την κατανομή του βάρους της επιλογής φροντιστηρίου μεταξύ του γονέα και του παιδιού, η έρευνα αποκαλύπτει ότι αυτό γέρνει σαφώς προς τον πρώτο, ανεξαρτήτως δημογραφικών χαρακτηριστικών του γονέα και παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι μαθητές έχουν ελαφρώς διαφορετική (πιο ισχυρή) εικόνα για την αξία της δικής τους άποψης στην τελική επιλογή. Γονείς και μαθητές πάντως φαίνονται να μοιράζονται παρόμοιες θέσεις για την αξία της φοίτησής τους σε φροντιστήρια, καθώς η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις και η απόκτηση πτυχίων ξένων γλωσσών αποτελούν τον κυρίαρχο λόγο της έναρξης φοίτησης σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών αντιστοίχως. Παρότι αυτή η εργαλειοποίηση της φροντιστηριακής εκπαίδευσης πιθανόν δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες ορισμένων παρόχων τέτοιων υπηρεσιών, η σύμπνοια γονέων και παιδιών ως προς τη στόχευση της φοίτησης σε φροντιστήρια και η σχεδόν απόλυτη κυριαρχία αυτού του παράγοντα έναντι άλλων (βοήθεια για το σχολείο, ουσιαστική μάθηση μη συνδεδεμένη με τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων) σίγουρα διευκολύνει τις προσπάθειες ανταπόκρισης του κλάδου στη ζήτηση των υπηρεσιών φροντιστηριακής εκπαίδευσης. 15

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014 Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014 Απρίλιος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Φορέας Ανάθεσης Τύπος και Μέθοδος Πληθυσµός Κάλυψη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 14-15 Δεκεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούνιος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 10-11 Νοεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η βία στην ελληνική κοινωνία

Η βία στην ελληνική κοινωνία 11/2012 4-2013 Η βία στην ελληνική κοινωνία 2013 Ημερομηνία δημοσίευσης 21/3/2013 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική και εκλογική έρευνα κοινής γνώμης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης του Φροντιστηρίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2016, από γονείς μαθητών μας της Α & Β Λυκείου

Αποτελέσματα αξιολόγησης του Φροντιστηρίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2016, από γονείς μαθητών μας της Α & Β Λυκείου της 21ης Φεβρουαρίου 2016, από γονείς μαθητών μας της Α & Β Λυκείου Αγαπητοί γονείς, των μαθητών μας της Α & Β Λυκείου, σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι όλα όσα μας επισημάνατε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων Μαρτίου 2016

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων Μαρτίου 2016 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 29-30 Μαρτίου 2016 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος Απρίλ 2010 ιος Έρευνα 20-23/04

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος Απρίλ 2010 ιος Έρευνα 20-23/04 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2010 1 Ανάθεση: www.zoomnews.gr. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 20 έως και 23 Απριλίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21-937419-1, ΦΑΞ: 21-9374192 Email: gpo-ae@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 120

Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων & του κατοχικού δανείου Μάιος 2013 1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΙΟΎΛΙΟΣ 2015

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΙΟΎΛΙΟΣ 2015 7.16 1 Τι Πιστεύουν οι Έλληνες για τη Δημοκρατική Συμμετοχή & τους Θεσμούς Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιούλιος 16 2 Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 13.2.27 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων 25-27 Mαρτίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών της Α Λυκείου Στα πλαίσια του μαθήματος «Tεχνολογία» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας. Μάιος 2016

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας. Μάιος 2016 Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μάιος 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την aboutpeople. ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 523 άνδρες & γυναίκες, 18 και άνω. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 18-20

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για το "Νέο Λύκειο" Μάρτιος 2014

Έρευνα για τις απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για το Νέο Λύκειο Μάρτιος 2014 Έρευνα για τις απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για το "Νέο Λύκειο" Μάρτιος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση των απόψεων των γονέων και των εκπαιδευτικών για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Με σκοπό τον σχεδιασμό εξειδικευμένων επικοινωνιακών δράσεων για την εντατικοποίηση της ενημέρωσης των πολιτών, η Αρχή απευθύνθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11 Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Επωνυµία του διενεργήσαντος την έρευνα: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009 Έρευνα για το Δημόσιο Χρέος Ιανουάριος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων 15-17 Απριλίου 215 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Μάιος 2014 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Action 24. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 29 Απριλίου έως και 2 Μαΐου 2014. Τύπος έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων. Νοέμβριος 2014

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων. Νοέμβριος 2014 Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων Νοέμβριος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX

Ποια ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Ποια ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX 7 στους 10 ζουν σε ιδιόκτητο ακίνητο και η πλειοψηφία θα επέλεγε σπίτι 120 τ.μ. με 4 δωμάτια Σε ακίνητο 120 τετραγωνικών μέτρων, με 4 δωμάτια,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος. Η βαθμολογική κλίμακα για το ερωτηματολόγιο είναι η ακόλουθη:

Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος. Η βαθμολογική κλίμακα για το ερωτηματολόγιο είναι η ακόλουθη: Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά στην αξιολόγηση των μαθημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος Δεκέ 2009 μβριος Έρευνα 14-18/12

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος Δεκέ 2009 μβριος Έρευνα 14-18/12 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 14 έως και 18 Δεκεμβρίου 2009. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιανουάριος 2014

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιανουάριος 2014 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 14 έως και 16 Ιανουαρίου 2014. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση

Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση Παραδοτέο 3Γ: Τελική Μελέτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Οδηγός Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 17-18 Ιανουαρίου 2015

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 17-18 Ιανουαρίου 2015 Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 17-18 Ιανουαρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 1-2 Σεπτεμβρίου 2016

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 1-2 Σεπτεμβρίου 2016 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 1-2 Σεπτεμβρίου 2016 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης για τα Πολύκεντρα Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Σχολική Χρονιά:

Έκθεση Αξιολόγησης για τα Πολύκεντρα Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Σχολική Χρονιά: Έκθεση Αξιολόγησης για τα Πολύκεντρα Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Σχολική Χρονιά: 2013 2014 ΒΚ/18.01.013 Α 9 Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Ενότητα 1 Συγκεντρωτικά στοιχεία 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΥΑΝΕΙΕ-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. επτέμβριος 2009

ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΥΑΝΕΙΕ-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. επτέμβριος 2009 ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T - pint (Thessalniki s pint) ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΥΑΝΕΙΕ-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ επτέμβριος 2009 Η Σαυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα