ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Λ.Ι.Κ.Ο.Κ) CYPRUS HISTORIC & CLASSIC MOTOR CLUB (C.H.C.M.C.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Λ.Ι.Κ.Ο.Κ) CYPRUS HISTORIC & CLASSIC MOTOR CLUB (C.H.C.M.C.)"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Λ.Ι.Κ.Ο.Κ) CYPRUS HISTORIC & CLASSIC MOTOR CLUB (C.H.C.M.C.) Οδός Λεωνίδα Χριστοδούλου αρ. 16, Τ. Κ / Ταχ. κιβ , Τ. Τ Λεμεσος ΑΡΘΡΟ 1: Τηλ Συνίσταται Λέσχη υπό την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» με έδρα την Λεμεσό στην οδό Λεωνίδα Χριστοδούλου αρ. 16, 3020, Λεμεσός η οποία εις το εξής θα καλείται Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Λ.Ι.Κ.Ο.Κείναι: Α) Η συνεργασία με και εκπροσώπηση της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. εις την νόμιμη και αναγνωρισμένη Κυβερνιτικη Ομοσπονδία Αυτοκινήτου Κύπρου. Β) Η ανεύρεση, απόκτηση, αποκατάσταση και η συντήρηση παλαιών, σπάνιων ή ιστορικών οxηματων των κατηγοριών που προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς. Γ) Η προώθηση και διοργάνωση επιδείξεων και αγώνων με βάση την Κυπριακή νομοθεσία, η/και των Κυπριακών Οργανισμών Αθλητισμού κανονισμών, η/και διεθνείς κανονισμούς. Δ) Η συνεργασία με τις υπόλοιπες Κυπριακές, η/και Ευρωπαϊκές αθλητικές οργανώσεις και Ομοσπονδίες ή Διοικήσεις και να συμμετέχει σε οργανισμούς που υπάρχουν, ή θα υπάρχουν και επιδιώκουν τους ιδίους ή παράλληλους σκοπούς. Ε) Η συγκέντρωση στοιχείων για παλαιά οxηματα, όπως βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων, περιοδικών κ.λ.π. για χρήση από τα μέλη. ΣΤ) Η έκδοση περιοδικού ή άλλου εντύπου με θέματα σχετικά με τα παλαιά οxηματα.

2 Η) Η ενθάρρυνση και προαγωγή του πνεύματος της αγάπης προς τα παλαια οxηματα και η σύσφιξη των σχέσεων των οxηματιστών γενικότερα μεταξύ τους. Θ) Η συνεισφορά και ενθάρρυνση της ανάπτυξης του Τουρισμού στην Κύπρο και η προβολή της Κύπρου διεθνώς σε όλες τις ξένες χώρες μέσω επιδείξεων και αθλητικών αγώνων για παλαιά οxηματα. Ι) Η παροχή πάσης δυνατής βοήθειας στα μέλη προς βελτίωση των γνώσεων τους και δημιουργία των απαιτούμενων ικανοτήτων προς συμμέτοχη στους αγώνες παντος οxηματων. Κ) Να πράττει ανάλογα έτσι ώστε να προωθεί και να εξυψώνει τα ενδιαφέροντα και συμφέροντα των μελών και της Λέσχης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. ΑΡΘΡΟ 3: Οι σκοποί του Σωματείου δύνανται να επιδιωχθούν, επίσης δια: α) την διοργάνωση αγώνων παλαιών, σπανίων ή ιστορικών οxηματων, εκδρομών, παιγνιδιών, ασκήσεων και αγώνων πάσης φύσης, προβολής ταινιών συγκεντρώσεων και διαλέξεων επί διαφόρων θεμάτων προς σύσφιγξη των σχέσεων των μελών. β) Της ίδρυσης και διατήρησης εντευκτηρίου. γ) Της έκδοσης ειδικού δελτίου ή περιοδικού ως επίσημου οργάνου του σωματείου το οποίο θα κυκλοφορεί στα μέλη του σωματείου και δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και της δημοσίευσης σχετικού υλικού σε άλλα περιοδικά και εφημερίδες. δ) Του καταρτισμού ειδικής βιβλιοθήκης και της παρακολούθησης της τοπικής και διεθνούς κίνησης οxηματων. ε) Της επιζήτησης επαφής και συνεργασίας οποιοσδήποτε φύσης οργάνωσης εφόσον τούτο κριθεί σύμφορο και της επιδίωξης ιδιαιτέρων ευνοϊκών όρων υπέρ των μελών του σωματείου εκ μέρους εμπόρων, συνεργείων και υπηρεσιών. στ) Της συγκέντρωσης και παροχής πληροφοριών που ενδιαφέρουν τους επιδεδομένους στον αθλητισμό τον παλαιον οxηματων. ΑΡΘΡΟ 4: 1. Μέλη της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. γίνονται: ΜΕΛΗ α) Οιονδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος παλαιού, σπάνιου ή ιστορικού α οxηματος, το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες που προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς. β) Οποιονδήποτε πρόσωπο με έντονο ενδιαφέρον και αγάπη προς τα παλαια οxηματα και με επιθυμία να συμβάλει διά της δημιουργίας ευκαιριών προϋποθέσεων δια την αποκατάσταση και συντήρηση παλαιών οxηματων και διά την διοργάνωση επιδείξεων και αγώνων παλαιών οxηματων. 2. Τα μέλη της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. υποδιαιρούνται σε Ιδρυτικά μέλη, Τακτικά μέλη, μέλη

3 εξωτερικού, Προσωρινά μέλη, Επίτιμα μέλη και τέτοια άλλη ειδική τάξη ή τάξεις μελών ως προσδιορίζει από καιρό εις καιρό η επιτροπή. Η συνδρομή για όλες τις τάξεις μελών θα είναι τέτοια που θα ορίζει από καιρό εις καιρό η Επιτροπή. 3. Ιδρυτικά μέλη είναι τα μέλη που έχουν υπογράψει το αρχικό Καταστατικό και είναι οι ιδρυτές της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. και απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων των Τακτικών μελών. 4. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλα τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στις υποπαραγράφους 1 (α) και 1 (β) του παρόντος άρθρου πλην τα Επίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη μπορούν επίσης να γίνουν και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι σε θέση να συμβάλουν στους σκοπούς και επιδιώξεις της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. Τα νομικά αυτά πρόσωπα ορίζουν με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου τον αντιπρόσωπο τους της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. Τους αντιπροσώπους τους μπορούν να αντικαθιστούν από kαιρού εις καιρόν αφού ανακοινώσουν γραπτώς την μεταβολή έγκαιρα στη Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 5. Προσωρινά μέλη γίνονται πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν μέρος στους αγώνες ή εκδηλώσεις της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. χωρίς να εμπίπτουν εις όποιαν άλλη κατηγορία. Προσωρινά μέλη θεωρούνται φιλοξενούμενοι και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ή άλλα δικαιώματα τα οποία λαμβάνουν οι υπόλοιπες κατηγορίες, και διαγράφονται αυτόματα μετά τη λήξη του αγώνα ή/και εκδήλωσης. 6. Μέλη εξωτερικού γίνονται πρόσωπα τα οποία έχουν την μόνιμη κατοικία τους εκτός της Κύπρου. 7. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα, φυσικά ή νομικά τα οποία ανακηρύσσονται ως τέτοια, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση, τα οποία προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. και πρόσωπα τα οποία προσέφεραν σημαντική υπηρεσία στο Σωματείο ή διακριθέντα ιδιαιτέρως για το ενδιαφέρον τους για τον αθλητισμό τον παλαιον οxηματων. Τα μέλη αυτά δεν υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής ή συνδρομής και έχουν και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. και 8. Όλα τα Φυσικά Μέλη κατά την εγγραφή τους πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 9. Δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν κατά τις Συνελεύσεις όπως προνοεί το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού έχουν μόνο τα ιδρυτικά και Τακτικά μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις και άλλες κατηγορίες που από καιρό εις καιρό η Διοικούσα Επιτροπή έχει αποφασίσει και κοινοποιήσει προς τούτον τον σκοπό τουλάχιστο δύo (2) μήνες πριν τέτοιας Συνέλευσης στα μέλη. 10. Τακτικά και μέλη εξωτερικού τα οποία αλλάζουν τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, ούτως ώστε να πληρούν τους όρους, οι οποίοι απαιτούνται διαγραφή στην ετέραν των δύο προαναφερθεισών κατηγοριών, μετατάσσονται αυτόματα σ' αυτή κατόπιν απλής έγγραφης ειδοποίησης προς την επιτροπή του Σωματείου. 11.Τα Ιδρυτικά και τακτικά μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις τους έχουν το δικαίωμα ψήφου ή εκλογής τους σε οποιονδήποτε αξίωμα στην Επιτροπή και να παρίστανται στις Γενικές

4 Συνελεύσεις για την εκλογή της επιτροπής του Σωματείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 1. Η εγγραφή μέλους γίνεται μέσω της υποβολής αιτήσεων επί του εντύπου της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. Προς εγγραφή τακτικού, μέλους εξωτερικού ή εταιρικού μέλους του Σωματείου απαιτείται η υποβολή έγγραφης αίτησης του υποψηφίου υποστηριζόμενη από 1 μέλος απόκειται εις την απόλυτη κατά πλειοψηφία και κρίση της Επιτροπής του Σωματείου. 2. Κανένα μέλος θα απολαμβάνει τα οφέλη και δικαιώματα της Λέσχης αν δεν έχει πληρώσει την συνδρομή. Η συνδρομή για το κάθε μέλος (εκτός τα επίτιμα μέλη ή μέλη κάποιας άλλης ειδικής τάξης) για κάθε ημερολογιακό χρόνο, ισχύει από την 1η Ιανουάριου. Η συνδρομή ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής για κάθε χρόνο. 3. Τα νέα μέλη του Σωματείου αναλαμβάνουν για την πληρωμή της συνδρομής τους από την μέρα εγγραφής τους, για το υπόλοιπο του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. 4. Αίτηση εκλογής μέλους δύναται, κατόπιν απόρριψης της να υποβληθεί εκ νέου μετά παρέλευση ενός έτους. 5. Όλα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται, αναλαμβάνουν και δέχονται να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Επιτροπής και προς τις διατάξεις οποιουδήποτε κανονισμού, ή, λειτουργίας του Σωματείου. Όλα τα μέλη δεσμεύονται με την ερμηνεία που δίνει η Διοικούσα Επιτροπή στο αναφερόμενο καταστατικό, ως επίσης και οποιεσδήποτε αποφάσεις και κανονισμών. Τέτοιες ερμηνείες και αποφάσεις θα είναι τελεσίδικες. 6. Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τη Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. Οποιοδήποτε μέλος (εκτός τα επίτιμα μέλη ή οποιαδήποτε άλλη ειδική τάξη μελών) παραιτηθεί οικειοθελώς ή διαγράφει σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, υποχρεούται να πληρώσει τη συνδρομή του για το υπόλοιπο ημερολογιακό έτος. Η αποχώρηση γνωστοποιείται ένα μήνα τουλάχιστο πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Διαφορετικά παν μέλος υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή. 7. Μέλος της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. διαγράφεται μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για τους ακόλουθους λόγους: (α) Αν παραβαίνει τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. (β) Αν δεν συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής. (γ) Αν παραμελεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. (δ) Αν υποσκάπτει, δυσφημίζει, κατηγορεί, και ενεργεί εναντίον των συμφερόντων της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. (ε) Για οποιανδήποτε άλλη σοβαρή αιτία. 8. Οποιοδήποτε μέλος καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του για τρεις (3) μήνες, διαγράφεται από μέλος, αλλά όχι από το μητρώο του Σωματείου κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πριν την τελική

5 απόφαση του δύναται να ειδοποιήσει σχετικά το εν λόγω μέλος και να του ορίσει ένα (1) μήνα προθεσμία πληρωμής. Αν δεν το πράξει στη διάρκεια της προθεσμίας, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποβάλει και διαγράψει το εν λόγω μέλος. 9. Οποιοδήποτε μέλος του οποίου η διαγωγή κριθεί ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς του Σωματείου ή το οποίο παραβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 5 (5) του παρόντος καταστατικού, δύναται να διαγράφει κατ' απόφαση τουλάχιστον των 2/3 της απαρτίας της επιτροπής και κατόπιν παροχής σε τούτο της ευκαιρίας όπως δικαιολογήσει αν είναι δυνατό την αυτή διαγωγή του. Νοείται όμως ότι η διαγραφή μέλους του διοικητικού συμβουλίου δύναται να εφεσιβληθεί στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου αποτελούμενο σε απαρτία και αποφασίζουσα κατά τα 2/3 των παρόντων. Τιμωρία μέλους της επιτροπής αποφασίζεται κατά τα 5/7 εξαιρουμένης της ψήφου του τιμωρημένου μέλους. 10. Οποιοδήποτε μέλος παύει να είναι μέλος της Λέσχης, απαλλάσσεται από κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει οτιδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της Λέσχης. ΑΡΘΡΟ 6. ΤΙΜΩΡΙΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Κάθε μέλος του Σωματείου δύναται να τιμωρηθεί μετά από απόφαση των 2/3 των παρόντων μελών της επιτροπής του Σωματείου. Κάθε τιμωρούμενο μέλος δύναται να εφεσιβάλει την εν λόγω απόφαση της επιτροπής στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η δε τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει τελεσίδικα με απόφαση των 2/3 των παρόντων μελών. 2. Τιμωρίες από την επιτροπή θα επιβάλλονται μεταξύ άλλων όταν: (α) Παρουσιάζει ανάρμοστη συμπεριφορά (β) Επιδεικνύει διαγωγή μη συνάδουσα με τους σκοπούς του Σωματείου ή αν λόγω της διαγωγής του δύναται να εκτεθεί το Σωματείο. (γ) Αν υποσκάπτει, δυσφημίζει, κατηγορεί, και ενεργεί εναντίον των συμφερόντων της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. (δ) Αν δεν συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής. (ε) Καθυστερεί για τρεις συνεχείς μήνες τις συνδρομές του και αφού ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου δ (8). (στ) Για οιανδήποτε άλλη σοβαρή αιτία. 3. Η επιτροπή δύναται να επιβάλει μεταξύ άλλων ποινών: (α) Προφορική ή γραπτή παρατήρηση, νουθεσία διά ή χωρίς την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων. (β) Βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, ή επ' αόριστον ή δια παντός αποβολή και/ή διαγραφή του μέλους. 4. Αν το υπό κατηγορία μέλος είναι μέλος της Επιτροπής τότε τούτο δεν λαμβάνει μέρος στην συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος που τον αφορά.

6 ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τα μέλη δικαιούνται: 1. Να συμμετέχουν στους διοργανωμένους αγώνες, εκδρομές, παιγνίδια, ασκήσεις και αγώνες πάσης φύσης στην Κύπρο ή το εξωτερικό από την Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. και άλλες συνδεδεμένες Λέσχες με τις οποίες η Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. έχει συνάψει σχέσεις. 2. Την βοήθεια για απόκτηση πιστοποιητικών αυθεντικότητας (passports) για την συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες παλαιών οxηματων οργανωμένων σε ξένες χώρες από αντίστοιχες οργανώσεις μέλη των Διεθνών Ομοσπονδιών Παλαιών Οxηματων, ή σε άλλες ανάλογες εκδηλώσεις. 3. Τα μέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. και να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των μελών. 4. Τα μέλη θα εφοδιάζονται με το σήμα της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 5. Τα τακτικά μέλη, μέλη εξωτερικού και επίτιμα μέλη, αντιπρόσωποι εταιρικών μελών, καθώς και επίσης σύζυγοι των μελών έχουν το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου ή έκπτωσης στο τίμημα εισόδου στον αγώνα και της ελεύθερης εισόδου στο Σωματείο στις ώρες οι οποίες καθορισθούν στον σχετικό κανονισμό, το δικαίωμα συμμετοχής σε εκδρομές και άλλες συγκεντρώσεις οργανωμένες επί τμήματι υπό του Σωματείου. Έχουν επίσης το δικαίωμα συμμετοχής σε παιγνίδια για την καταβολή του εκάστοτε οριζόμενου δικαιώματος συμμετοχής, 6. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση των σκοπών της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά την διεξαγωγή των διαφόρων αγώνων και εκδηλώσεων της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. και των συνδεδεμένων οργανώσεων. 7. Όλα τα μέλη να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους όπως ορίζεται στα άρθρα 4 (2) και δ (3) άνω. ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΩΡΕΕΣ-Κ.Λ.Π. Τα έσοδα της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. είναι τα ακόλουθα: 1. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών και συνδρομές των μελών. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και συνδρομής καθορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. όπως ορίζεται στα άρθρα 5 (2) και 5 (3). 2. Εισφορές, δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα. 3. Η επιχορήγηση της Κυπριακής Κυβέρνησης μέσω των αρμοδίων οργάνων της η/και Ομοσπονδίες. 4. Εισπράξεις από εκδηλώσεις, χορούς, διαφημίσεις, χορηγίες και

7 διοργανώσεις αγώνων. 5. Τα δικαιώματα από πωλήσεις βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων η/και αγαθών στα μέλη. 6. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος. ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. διοικείται από την Επιτροπή (άλλως "Διοικούσα Επιτροπή", ή «Διοικητικό Συμβούλιο») αποτελούμενη από 7 μέλη εκλεγόμενων κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού κατά πλειοψηφία και εις περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία θέση ή τις τελευταίες θέσεις με κλήρο. 2. Εντός μίας εβδομάδας από την εκλογή της, τα μέλη της Επιτροπής συνέρχονται σε συνεδρία, καλούμενη από του εξ' αυτών συγκεντρώσαντος τις περισσότερες ψήφους και κατ' αυτήν συγκροτούμενα σε σώμα εκλέγουν εξ' αυτών τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Έφορο, Κοσμήτορα και τους προέδρους των επιτροπών/υποεπιτροπών όπως προνοεί το άρθρο 9 (14) του παρόντος καταστατικού. 3. Κανένα άτομο το οποίο δεν είναι μέλος της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ., δικαιούται να διεκδικήσει θέση η να εκλεγεί σαν μέλος της Επιτροπής. 4. Κανένα μέλος της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. δεν δικαιούται να διεκδικήσει θέση η να εκλεγεί σαν μέλος της Επιτροπής, εφόσον λαμβάνει μέρος σε Διοικούσα Επιτροπή άλλου οργανωμένου συνόλου, λέσχης ή και εταιρίας, της οποίας οι δραστηριότητες τους είναι ίδιες ή παρόμοιες της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. Παράλληλα η διοικούσα επιτροπή έχει την διακριτική ευχέρεια, κατόπιν απλής πλειοψηφίας, να επιτρέψει συμμετοχή στην επιτροπή / υποεπιτροπή, οποιουδήποτε μέλους εμπίπτει στην πιο πάνω αναφορά εάν οι προσφερόμενες υπηρεσίες του συγκεκριμένου ατόμου, δεν μπορούν να καλυφτούν από κάποιο άλλο μέλος, νοουμένου ότι το μέλος ανήκει στην Διοικούσα Επιτροπή της λέσχης. 5. Υποψηφιότητες για την πλήρωση των εκλέξιμων θέσεων της Επιτροπής υποβάλλονται προς τον Γραμματέα της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. τουλάχιστο 48 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση υπογραμμένες από τους υποψηφίους και υποστηριζόμενες από 2 μέλη της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 6. Μέχρι του διορισμού ή της εκλογής της νέας Διοικούσας Επιτροπής και ανάληψης των καθηκόντων της, η παλαιά Διοικούσα Επιτροπή θα εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 7. Η εκλογή των εκλέξιμων μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία, αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των κενών θέσεων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με τον αριθμό των κενών θέσεων, οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται εκλεγέντες. Αν θα διεξαχθεί ψηφοφορία, το ψηφοδέλτιο οφείλει να περιέχει τόσα ονόματα όσα οι κενές θέσεις. Περισσότερα ονόματα το καθιστούν άκυρο.

8 8. Η θέση του μέλους της Επιτροπής θα κενωθεί αυτόματα και άμεσα αν: (α) (β) (Υ) (δ) (ε) (ζ) (η) Το μέλος κηρυχτεί σε πτώχευση. Δεν έχει σώας τάς φρένας. Πάψει να είναι μέλος της Λέσχης. Δώσει γραπτή παραίτηση. Διαγράφει ή/και τιμωρηθεί βάση των άρθρων 5 (9) η/και 6 του παρόντος καταστατικού. Απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του συμβουλίου χωρίς την εξασφάλιση ειδικής άδειας από το συμβούλιο. Για οποιαδήποτε άλλη σοβαρή αιτία. 9. Η Διοικούσα Επιτροπή κατόπιν απόφασης της με απλή πλειοψηφία, μπορεί να πληρεί οιανδήποτε εκλέξιμη κενή θέση στην Διοικούσα Επιτροπή για το υπόλοιπο της θητείας της. 10. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, εκτάκτως όταν προσκληθεί με πρωτοβουλία του Προέδρου ή κατόπιν εγγράφου αιτήσεως τριών (3) μελών της Διοικούσας Επιτροπής στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός για την αιτούμενη έκτακτη συνεδρία. Στην δεύτερη περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρία μέσα σε 10 μέρες από την λήψη της έγγραφης αιτήσεως. 11. Οι ειδοποιήσεις συγκλήσεως των συνεδριών της Διοικούσας Επιτροπής, πρέπει να αποστέλλονται 2 τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίας από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα. Οι συνεδρίες της Διοικούσας Επιτροπής θεωρούνται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη της. 12. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την νικούσα ψήφο. 13. Σε κάθε συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κατά την αμέσως επόμενη συνεδρία αφού προηγουμένως αναγνωσθούν και επικυρωθούν από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. 14. Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να αναθέσει κατά την απόλυτη κρίση της, οποιεσδήποτε εξουσίες της, σε άλλες επιτροπές ή/και υπό-επιτροπές οι οποίες θα αποτελούνται από μέλη της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. και οποίες επιτροπές/ υπόεπιτροπές δημιουργηθούν, θα εξασκούν τις εξουσίες και θα ενεργούν αυστηρά μέσα στα πλαίσια, τις οδηγίες και κανονισμούς, τους οποίους έχει υποβάλει η Διοικούσα Επιτροπή. Οι διαδικασίες των συνεδριάσεων των επιτροπών/υπό-επιτροπών θα κυβερνώνται από τους κανονισμούς που ακολουθεί η Διοικούσα Επιτροπή και σε καμίαν περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τις εξουσίες ή διαδικασίες ή διατάξεις τις οποίες η Διοικούσα Επιτροπή έχει θέση. Όποιες αποφάσεις αυτών των επιτροπών/ υπόεπιτροπών ληφθούν εκτός πλαισίων που έθεσε η Διοικούσα Επιτροπή θα θεωρούνται άκυρες και μη δεσμευτικές από τη Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 15. Η Διοικούσα Επιτροπή μεριμνά για την είσπραξη χρημάτων, εισφορών, δωρεών, δικαιωμάτων εγγραφής, συνδρομών, χορηγήσεις και οποιονδήποτε

9 άλλων εσόδων για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 16. Η Διοικούσα Επιτροπή εκδίδει κανονισμούς για την ομαλή λειτουργία της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. προς επίτευξη των σκοπών της και την ευπρεπή συμπεριφορά των μελών της. 17. Η Διοικούσα Επιτροπή υποδεικνύει στην Γενική Συνέλευση πρόσωπα για επίτιμα μέλη και για απονομή τιμητικών διακρίσεων σε μέλη και μη, τα οποία υπηρέτησαν, δώρισαν, και γενικά προσέφεραν στην Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. και στην ιδέα του παλαιού αυτοκινήτου και του αθλητισμού. 18. Ο Πρόεδρος ή/και η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί, από καιρού εις καιρό, κατά την κρίση τους, να καλούν οποιοδήποτε μέλος ή μέλη της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ., ή Σωματείων, ή Οργανώσεων των οποίων οι σκοποί συνδέονται με αυτόν, να παρακάθονται ή να λαμβάνουν μέρος στις συνεδρίες της χωρίς δικαίωμα ψήφου. 19. Η συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. είναι «κλειστές». ΑΡΘΡΟ 10: ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τα μέλη του Σωματείου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, όχι νωρίτερα των 10 μηνών ούτε αργότερο των 14 μηνών από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, εκτάκτως δε αν τούτο κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο, ή την Επιτροπή, ή ζητηθεί εγγράφως από το 1/3 των μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου με ελάχιστο αριθμό δεκαπέντε (15) μελών. Μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη λαμβάνονται υπόψη για το δικαίωμα ψήφου. 1. Νοείται ότι στην τελευταία περίπτωση αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αμελήσει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της λήψης της αίτησης των μελών που αναφέρονται στο άρθρο 10 (1), η Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί από το εν λόγω 1/3 των μελών. 2. Οι λοιπές διαδικαστικές διατάξεις οι οποίες διέπουν την Ετήσια Τακτική Συνέλευση, διέπουν κατ' αναλογία και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 3. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής θα προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων. Αν δεν είναι παρόν, τα παρόντα μέλη θα εκλέξουν ένα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν τέτοιο μέλος δεν είναι παρόν ή αν όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής αρνηθούν να προεδρεύσουν, θα εκλέξουν ένα από τα παρόντα μέλη να προεδρεύει. 4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσω ατομικής έγγραφης πρόσκλησης αποστελλόμενης προς κάθε μέλος στην τελευταία γνωστή διεύθυνση είτε μέσω ομαδικής πρόσκλησης, ή δημοσιευόμενης σε καθημερινή εφημερίδα ή καθημερινές εφημερίδες ή/και δια της ανάρτησης σχετικής ειδοποίησης στην πινακίδα του Σωματείου, αναφέροντας την ημερομηνία, τον τόπο, και την ώρα που θα διεξαχθεί, μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης. (α) Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται πλέον του ήμισυ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε όσα μέλη

10 παρευρίσκονται με ελάχιστο αριθμό 15 (δεκαπέντε) αποτελούν απαρτία. (β) Δικαίωμα ψήφου, ή εκλογής τους σε οιονδήποτε αξίωμα στην επιτροπή έχουν όλα τα μέλη εκτός των επίτιμων μελών, μελών εξωτερικού, προσωρινών μελών όπως ορίζεται στο άρθρο 4 και των μελών τα οποία δεν έχουν ημερομηνία εγγραφής πέραν των πέντε μηνών πριν από την διεξαγωγή τακτικής, έκτακτης ή καταστατικής συνέλευσης. (γ) Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν σύμφωνα με το άρθρο 4 (9) και τα απουσιάζοντα μέλη, δια πληρεξούσιου το οποίο πρέπει να παρουσιασθεί στον Γραμματέα της επιτροπής 48 ώρες τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση. Ο Γραμματέας θα θέτει πάνω στο πληρεξούσιο την σφραγίδα του Σωματείου ως απόδειξη της έγκαιρης παρουσίασης του. Πληρεξούσια που έχουν ημερομηνία εγγραφής πέραν των τριών μηνών από την διεξαγωγή Τακτικής, Έκτακτης ή Καταστατικής συνέλευσης, θα θεωρούνται άκυρα. Κανένα πρόσωπο μπορεί να κατέχει περισσότερα από δύο πληρεξούσια. 5. Μεταξύ των θεμάτων της άνω συγκαλεσμένης τακτικής Γενικής Συνέλευσης απαραιτήτως περιλαμβάνονται: (α)η λογοδοσία της απερχόμενης επιτροπής για το λήξαν έτος, ηέκθεση της οικονομικής διαχείρισης και ταμιακής κατάστασης και του ελέγχου αυτών. (β) Μετά το πέρας της λογοδοσίας της απερχόμενης επιτροπής και της συζήτησης όλων των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια εκλογών για ανάδειξη της νέας επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Πρόεδρος, εκτός των καθηκόντων και δικαιωμάτων τα οποία του παρέχονται από τα προηγούμενα άρθρα, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και δικαιώματα: 1) Εκπροσωπεί την Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. σε οποιαδήποτε Διοικητική ή Δικαστική αρχή και σε όλες τις εκδηλώσεις. Λογοδοτεί εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής στις Γενικές Συνελεύσεις. 2) Προεδρεύει των συνεδριάσεων της επιτροπής, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών αυτών, διευθύνει τις συζητήσεις δίδοντας τον λόγο στους αιτούντες και αφαιρώντας αυτόν από τους παρεκτρεπόμενους, θέτει ζητήματα ψηφοφορίας. 3) Μεριμνά μαζί με τον Γραμματέα για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού. 4) Συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και προεδρεύει των συνεδριάσεων της. 5) Συνυπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα

11 και διεξάγει με αυτόν την αλληλογραφία της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 6) Προσυπογράφει τα εκδιδόμενα εντάλματα πληρωμής της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. και δεσμεύει τον Τραπεζικό Λογαριασμό της μαζί με τον Ταμία της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του όταν αυτός απουσιάζει ή εμποδίζεται από οποιαδήποτε αιτία. ΑΡΘΡΟ 13: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γραμματέας, εκτός των καθηκόντων και δικαιωμάτων τα οποία του παρέχονται από τα προηγούμενα άρθρα, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και δικαιώματα: 1. Μεριμνά μαζί με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση του παρόντος Καταστατικού. 2. Συγκαλεί μαζί με τον Πρόεδρο τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής. 3. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και διεξάγει με αυτόν την αλληλογραφία του Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 4. Κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων και Γενικών Συνελεύσεων, το μητρώο των μελών, τους φακέλους αλληλογραφίας και την σφραγίδα του Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 5. Επιμελείται μετά του Έφορου την Έκδοση του επίσημου δελτίου ή περιοδικού του Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 6. Κωλυόμενος η απουσιάζων αναπληρώνεται από τον Ταμία. ΑΡΘΡΟ 14: ΤΑΜΙΑΣ Ο Ταμίας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και δικαιώματα: 1. Μεριμνά για την περιουσία του Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 2. Φυλάει το Ταμείο της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. (καταθέτοντας όποιο ποσό υπερβαίνει των 100,00 στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου), εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής τις συνδρομές και οποιοδήποτε άλλο έσοδο της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. Ενεργεί πληρωμές κατόπιν έγκρισης της επιτροπής ή βάσει ενταλμάτων υπογραμμένοι από τον Πρόεδρο, λαμβάνοντας τις σχετικές αποδείξεις. 3. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία, βιβλία ταμείου και κλείνει τον ισολογισμό του κάθε έτους. 4. Ενεργεί αναλήψεις και δεσμεύει τον Τραπεζικό Λογαριασμό της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. μαζί με την υπογραφή του Προέδρου. 5. Είναι πάντοτε έτοιμος να δώσει στην Διοικούσα Επιτροπή και στις

12 Γενικές Συνελεύσεις, πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 6. Κωλυόμενος ή απουσιάζουν αναπληρώνεται από άλλο μέλος της Επιτροπής οριζόμενο από αυτή. ΑΡΘΡΟ 15: Ο ΕΦΟΡΟΣ Ο Έφορος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση αγώνων, εκδηλώσεων, παιγνιδιών, καθώς και εκδρομών και ασκήσεων και επιμελείται μετά του Γραμματέα την έκδοση του επίσημου δελτίου ή περιοδικού του Σωματείου. Επίσης τηρεί το Βιβλίο Αγώνων. ΑΡΘΡΟ 16: Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Ο Κοσμήτορας έχει την γενική φροντίδα λειτουργίας του εντευκτηρίου του Σωματείου και την τήρηση της τάξης σε αυτό, τηρεί απογραφή των επίπλων και σκευών κλπ. του Σωματείου, είναι επίσης υπεύθυνος για την βιβλιοθήκη του Σωματείου επιμελούμενος της λειτουργίας και του πλουτισμού αυτής και τηρεί κατάλογο των εν αυτή βιβλίων και περιοδικών και μεριμνά για την διοργάνωση των υπό της επιτροπής αποφασισμένων διαλέξεων, συγκεντρώσεων, δεξιώσεων, εορτών κλπ. ΑΡΘΡΟ 17: ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Η Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται δικαστικώς ή εξωδίκως από τον Πρόεδρο. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να διορίζει Δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 18: ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Η Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. έχει ίδια σφραγίδα και ίδιο έμβλημα και οποιαδήποτε παράσταση εγκρίνει η επιτροπή. Δύναται επίσης να έχει σήματα, τόσο για τα μέλη όσο και για τα αυτοκίνητα τους, φέροντα τη αυτή επιγραφή ή παράσταση την οποία ήθελε εγκρίνει η επιτροπή και πωλούμενα στα μέλη προς όφελος του Σωματείου. ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. Προς διάλυση της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. απαιτείται η σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και μέσω αυτής, λήψη απόφασης προς διάλυση με πλειοψηφία των 2/3 απάντων των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Σωματείου, ανεξάρτητα του αριθμού τους κατά την αυτή ειδική Γενική Συνέλευση παρόντων μελών. Σε περίπτωση διάλυσης της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ., η περιουσία που θα ανήκει σ' αυτήν, θα διατεθεί με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στην ίδια συνεδρία για κοινωφελή σκοπό ή όπως διαφορετικά αποφασιστεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη της Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

13 Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των βασικών άρθρων που είναι τα 1, 2 και 19. Για τροποποίηση των άλλων άρθρων απαιτείται η παρουσία των 2/3 (δύο τρίτων) τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΑΦΟΡΑ 1. Από τον Έφορο τηρείται βιβλίο στο οποίο αναγράφονται οι διάφοροι αγώνες οργανωμένοι από το Σωματείο με τα ονόματα των συμμετεχόντων και των νικητών. 2. Το Σωματείο, καμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει για δυστύχημα ή ζημιά επερχόμενα σε μέλη αυτής, ή φιλοξενούμενων ή οποιαδήποτε ξένα πρόσωπα κατά την διάρκεια οποιοσδήποτε φύσης αγώνων ή παιγνιδιών διοργανωμένων από το Σωματείο. 3. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να προσκαλέσει στο Σωματείο οποιονδήποτε ξένο πρόσωπο με τον όρο ότι αυτό το πρόσωπο θα συνοδεύεται από το προσκαλούντο μέλος. Το μέλος που συνοδεύει τον ξένο θα καταχωρεί το όνομα του ξένου στο βιβλίο επισκεπτών καθώς και το δικό του όνομα. Νοείται ότι η επιτροπή έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την παρουσία στο εντευκτήριο οποιουδήποτε ξένου προσώπου κατά την κρίση αυτής. 4. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου όλη η περιουσία αυτής διατίθεται για κοινωφελή ή φιλανθρωπικούς σκοπούς με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε ζήτημα μη προβλεπόμενο ή κατά το οποίο καμία πρόνοια δεν γίνεται στο παρόν καταστατικό, ή υπάρχει οποιαδήποτε ασάφεια καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 23: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑI ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Το παρόν καταστατικό εγκρίνεται από την Γενική και Καταστατική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την.. /... /2013

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έκδοση Σεπτέμβριος 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2. ΕΔΡΑ 3. ΣΚΟΠΟΙ Το όνομα του Συνδέσμου είναι : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ (αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993) 1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα 1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται από τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ»

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗ» Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ εκέµβριος 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ 1. ΟΝΟΜΑ Ε ΡΑ 1.1. Το όνοµα του Συνδέσµου είναι «Φίλοι της Λευκωσίας» και στη συνέχεια του παρόντος καταστατικού θα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Έτος Ιδρύσεως 1991) (Έτος αλλαγών 2015) Καταστατικό Συνδέσμου Κριτών Καλαθόσφαιρας Κύπρου Σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΡΘΡΟ 1 - ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ... 3 ΆΡΘΡΟ 2 -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 : ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Birth Forward» στην Κύπρο, που στη συνέχεια θα αναφέρεται σαν ο «Σύνδεσμος». Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 1. Ιδρύεται από τους γονείς των μαθητών του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ον ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύθηκε κατά το έτος 1995 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ( Κ.Ο. Τριάθλου ) με έδρα τη Λευκωσία. ΑΡΘΡΟ 2ον ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Η Ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας, ιδρύει (1964) σύνδεσμο, χωρίς καμία πολιτική χροιά ή ιδιοτέλεια, με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ'. Ο σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( Κ.Ο.Α.) CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ( C.M.F.) 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Κύπρο με έδρα την Λευκωσία αθλητική Ομοσπονδία αυτοκινητιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΦΕΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΦΕΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΦΕΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Με απόφαση του Ενοποιητικού Καταστατικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2004 η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ»

«ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ» Συστάθηκε στις:... Αρ. Πιστοποιητικού συστάσεως:... Μάριος Λ. Παναγιώτου Δικηγόρος Αγ. Ελένης 36, Μέγαρο Γαλαξίας, Γρ. 305 1061 Λευκωσία Tηλ.:22460222,Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΛΗ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις της Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νομοθεσίας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Περιγραφή Σελίδα 1 Όνομα 3 2 Σκοποί 3 3 Τρόποι Επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2008 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Α.ΓΕ.Κ.) Ιδρύθηκε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ» (Π.Ε.Π.Α.) Το Καταστατικό του Σωματείου με την ανωτέρω επωνυμία, τροποποιήθηκε κατόπιν νομίμου και δη ομοφώνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα