ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ISO ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ- ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ISO ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ- ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ"

Transcript

1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ISO ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ- ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ιωάννα Σπηλιοπούλου Ιατρός Βιοπαθολόγος, PhD Τμήμα Νερών Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας ΚΕΕΛΠΝΟ ΕΣΔΥ

2 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/ ΦΕΚ-892 Β'/ όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 38295/2007 νερό ανθρώπινης κατανάλωσης : α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο, ή σε φιάλες ή δοχεία. β) το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση οικιακές χρήσεις : χρήσεις του νερού, κατά τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό οικιακά συστήματα διανομής : οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα και οι συσκευές που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ των κρουνών που συνήθως χρησιμοποιούνται για παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και του δικτύου διανομής, αλλά μόνον εφόσον αυτά δεν υπάγονται στην ευθύνη του φορέα ύδρευσης, υπό την ιδιότητα του αυτή.

3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ Μικροβιολογικές Χημικές Έχουν άμεση σημασία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ Παράμετροι που από μόνες τους στις προτεινόμενες τιμές δεν εμφανίζουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία Οι μεταβολές των τιμών τους παρέχουν ένδειξη μεταβολών της ποιότητας του νερού & ανάγκη λήψης επανορθωτικών μέτρων

4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Παράμετρος Clostridium perfringens (+ σπόρια) Κολοβακτηριοειδή Αριθμός αποικιών σε 22 o C και 37 ο C Χρώμα Παραμετρική τιμή Μονάδα 0 αρ/100ml 1 0 αρ/100ml 2 Χωρίς ασυνήθη μεταβολή αρ/ml Σημειώσεις Αποδεκτό στους καταναλωτές και χωρίς ασυνήθη μεταβολή Σημείωση 1: Οταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακά νερά Σημείωση 2: Για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία η μονάδα είναι αρ/250ml.

6 ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ Σκοπός της είναι η παροχή σε τακτική βάση στοιχείων για την οργανοληπτική, χημική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού, καθώς και για την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του Ομάδα παραμέτρων (16) υποχρεωτικών και ενδεικτικών Πυκνή συχνότητα δειγμάτων ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Σκοπός της είναι η παροχή στοιχείων για να διαπιστωθεί η τήρηση των παραμετρικών τιμών Όλες οι παράμετροι Αραιή συχνότητα δειγμάτων

7 ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Διενεργείται κατά περίπτωση για ουσίες και μικροοργανισμούς για τους οποίους δεν καθορίζεται παραμετρική τιμή, όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι οι ουσίες αυτές ή οι μικροοργανισμοί αυτοί ενδέχεται να υπάρχουν αποτελώντας ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία α. Παθογόνα βακτήρια Σαλμονέλλες Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι Βακτηριοφάγοι Εντεροϊοί E. coli Ο:157 Καμπυλοβακτηρίδιο β. Μικροοργανισμοί Παράσιτα (Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia) Φύκη Μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια) Η παραμετρική τιμή των παραμέτρων αυτών είναι μηδέν.

8 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μέτρηση αποικιών με εμβολιασμό σε θρεπτικό υλικό «agar» Μέθοδος ενσωμάτωσης [Pour plate method] (ΕΛΟΤ EN ISO 6222:2000) Ορισμός: Όλα τα αερόβια βακτηρίδια, ζύμες και μύκητες που μπορούν να αναπτύξουν αποικίες στο θρεπτικό υλικό και σε συνθήκες επώασης όπως περιγράφονται παρακάτω. Εφαρμογή: Σε όλους τους τύπους νερών (νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, εμφιαλωμένα, ΦΜΝ) Εκτίμηση: - ακεραιότητας των εδαφιαίων πηγών ύδατος - αποτελεσματικότητας των διαδικασιών κατεργασίας ύδατος - καθαριότητας και ακεραιότητας του συστήματος διανομής /υδροδότησης - καταλληλότητας μιας παροχής ύδατος προς προετοιμασία τροφίμων και ποτών

9 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μέτρηση αποικιών με εμβολιασμό σε θρεπτικό υλικό «agar» Μέθοδος ενσωμάτωσης [Pour plate method] (ΕΛΟΤ EN ISO 6222:2000) Ανάδευση (πολύ καλή) του δείγματος Μεταφορά με άσηπτο τρόπο, σε διπλή σειρά τρυβλίων petri διαμέτρου 90 mm, από 1 ml δείγματος νερού (και όπου απαιτείται από 1 ml από διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις) Προσθήκη ml ρευστοποιημένου Yeast extract Agar (Water Plate Count Agar) θερμοκρασία (45 1) C. Καλή και προσεκτική ανάδευση του τρυβλίου, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή των αποικιών που πιθανόν να αναπτυχθούν. Μετά την πήξη του θ.υ. με το δείγμα, αναστροφή των τρυβλίων και επώαση (36 2) C x (44±4) h την πρώτη σειρά των τρυβλίων και (22 2) C x (68 4) h τη δεύτερη σειρά των τρυβλίων

10 YEAST EXTRACT AGAR (Water Plate Count Agar) Formula.. gm/litre Yeast extract 3.0 Peptone.5.0 Agar ph 7.2 ± 0.2 (25 C)

11

12

13 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

14 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ E. COLI & ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ E.coli: κ.φ. έντερο ανθρώπου και άλλων θερμόαιμων ζώων Ένδειξη κοπρανώδους μόλυνσης Κολοβακτηριοειδή: έδαφος και σε επιφανειακά γλυκά ύδατα και δεν είναι πάντα εντερικής προέλευσης Όχι ένδειξη κοπρανώδους μόλυνσης Υποδεικνύει ελλείψεις κατά την επεξεργασία, αποθήκευση ή διανομή νερού

15 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ E. COLI & ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες (MF) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2001 (Technical corrigendum 1:2007) Λακτόζη θετικά βακτηρίδια: Βακτηρίδια που αναπτύσσονται σε εκλεκτικό θρεπτικό υλικό που περιέχει λακτόζη με παραγωγή οξέος μετά από επώαση στους (36 2) C για (21 3) h Κολοβακτηριοειδή: λακτόζη θετικά βακτηρίδια, οξειδάση αρνητικά E. coli: Ανήκει στα κολοβακτηριοειδή όπως ορίζονται ανωτέρω το οποίο παράγει ινδόλη από την τρυπτοφάνη στους (44 0,5) C σε (21 3) h και δίνει θετική τη δοκιμασία της β-d-γλυκουρονιδάση

16 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ E. COLI & ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ Ανάδευση (πολύ καλή) του δείγματος Διήθηση δια μέσου μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμένης ποσότητας (250, 100) ml δείγματος (ανάλογα με το είδος του δείγματος) ή ποσοτήτων από διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις Τοποθέτηση της μεμβράνης σε τρυβλίο με θ.υ. Lactose TTC agar

17 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ E. COLI & Επώαση: (36 2) C x (21 3) h ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται χαρακτηριστικές αποικίες μετά από επώαση (21 3) h (44 4) h Για την ανίχνευση της E. coli η χρησιμοποίηση μιας επιπλέον μεμβράνης διήθησης για επώαση στους 44 C μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημα της ανάπτυξης της χλωρίδας στους 36 C. Εξέταση των μεμβρανών και αρίθμηση ως λακτόζη θετικών βακτηριδίων όλων των χαρακτηριστικών αποικιών, άσχετα με το μέγεθος, που παρουσιάζουν ανάπτυξη κίτρινου χρώματος κάτω από τη μεμβράνη.

18 LACTOSE TTC AGAR Formula gm/litre Peptone 10.0 Yeast extract 6.0 Meat extract.5.0 Lactose.20.0 Bromothymol blue Tergitol Agar ,3,5-triphenyl-tetrazolium chloride (TTC) g ph 7.2 ± 0.1 Tergitol-7 inhibits Gram positive organisms and minimises the swarming of Proteus allowing superior recovery of coliforms Fermentation of lactose is seen by a change in colour of the ph indicator bromothymol blue TTC allows earlier recognition and identification of Escherichia coli and Enterobacter aerogenes TTC is rapidly reduced to insoluble red formazan by most coliform organisms except Escherichia coli and Enterobacter aerogenes, thus allowing easy differentiation (yellow-orange colonies)

19 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ E. COLI & ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ

20 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ E. COLI & ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ Επιβεβαιωτικές δοκιμασίες Ανακαλλιέργεια όλων ή τουλάχιστον 10 ύποπτων αποικιών σε: Tryptone Soy agar: επώαση στους (36 2) C x (21 3) h δοκιμασία οξειδάσης (ίσως + McConkey agar για επιβεβαίωση) Tryptophan broth (Tryptone water): επώαση στους (44,0 0,5) C x (21 3) h παραγωγή ινδόλης με προσθήκη αντιδραστηρίου Kovacs (ανάπτυξη σε 30 κόκκινου κερασί χρώματος στην επιφάνεια του ζωμού) και colilert-18: παρουσία του ενζύμου β-d-γλυκουρονιδάση φθορισμός Εξαγωγή αποτελεσμάτων

21 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ E. COLI & ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ Επιβεβαιωτικές δοκιμασίες Ανακαλλιέργεια όλων ή τουλάχιστον 10 ύποπτων αποικιών σε: Tryptone Soya agar: επώαση στους (36 2) C x (21 3) h δοκιμασία οξειδάσης (ίσως + McConkey agar για επιβεβαίωση) Tryptophan broth (Tryptone water): επώαση στους (44,0 0,5) C x (21 3) h παραγωγή ινδόλης με προσθήκη αντιδραστηρίου Kovacs (ανάπτυξη σε 30 κόκκινου κερασί χρώματος στην επιφάνεια του ζωμού) και colilert-18: παρουσία του ενζύμου β-d-γλυκουρονιδάση φθορισμός Εξαγωγή αποτελεσμάτων

22 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ E. COLI & ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ

23 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ E. COLI & ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ Επιβεβαιωτικές δοκιμασίες Ανακαλλιέργεια όλων ή τουλάχιστον 10 ύποπτων αποικιών σε: Tryptone Soya agar: επώαση στους (36 2) C x (21 3) h δοκιμασία οξειδάσης (ίσως + McConkey agar για επιβεβαίωση) Tryptophan broth (Tryptone water): επώαση στους (44,0 0,5) C x (21 3) h παραγωγή ινδόλης με προσθήκη αντιδραστηρίου Kovacs (ανάπτυξη σε 30 κόκκινου κερασί χρώματος στην επιφάνεια του ζωμού) και colilert-18: παρουσία του ενζύμου β-d-γλυκουρονιδάση φθορισμός Εξαγωγή αποτελεσμάτων

24 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ E. COLI & ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ

25 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ E. COLI & ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ Επιβεβαιωτικές δοκιμασίες Ανακαλλιέργεια όλων ή τουλάχιστον 10 ύποπτων αποικιών σε: Tryptone Soya agar: επώαση στους (36 2) C x (21 3) h δοκιμασία οξειδάσης (ίσως + McConkey agar για επιβεβαίωση) Tryptophan broth (Tryptone water): επώαση στους (44,0 0,5) C x (21 3) h παραγωγή ινδόλης με προσθήκη αντιδραστηρίου Kovacs (ανάπτυξη σε 30 κόκκινου κερασί χρώματος στην επιφάνεια του ζωμού) και colilert-18: παρουσία του ενζύμου β-d-γλυκουρονιδάση φθορισμός Αρίθμηση όλων των αποικιών με αρνητική δοκιμή οξειδάσης ως κολ/δή Αρίθμηση όλων των αποικιών με θετική παραγωγή ινδόλης και παρουσία β-d-γλυκουρονιδάση ως E. coli. Εξαγωγή αποτελεσμάτων

26 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ E. COLI & ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ

27 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ E. coli ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΝΕΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2014 Χρήση χρωμογόνου άγαρ κολοβακτηριοειδών (chromogenic coliform agar CCA) Κατάλληλο για είδη νερών με χαμηλό αριθμό βακτηρίων (<100 αποικίες συνολικά στο CCA) όπως πόσιμο νερό, νερό από κολυμβητικές δεξαμενές που απολυμαίνονται ή τελικά επεξεργασμένο νερό από εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού Κολοβακτηριοειδή: μέλη των εντεροβακτηριακών που εκφράζουν τη β- D-γαλακτοσιδάση Escherichia coli: μέλος των εντεροβακτηριακών που εκφράζει τη β-dγαλακτοσιδάση και τη β-d-γλυκουρονιδάση

28 Chromogenic Coliform Agar CCA

29

30

31 Water quality Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria Part 2: Most probable number method ISO :2012 Εφαρμογή σε όλους τους τύπους νερών Σε θαλασσινό νερό αραίωση του δείγματος 1 10 σε στείρο νερό Κολοβακτηριοειδή: μέλη των εντεροβακτηριακών που εκφράζουν τη β-dγαλακτοσιδάση Escherichia coli: μέλος των εντεροβακτηριακών που εκφράζει τη β-dγαλακτοσιδάση και τη β-d-γλυκουρονιδάση Colilert ml δείγμα Quanti-Tray (up to 201 cfu/100ml) ή Quanti-Tray/2000 (up to cfu/100ml) Quanti-Tray Sealer Επώαση ((36 2) C x h Ανάπτυξη κίτρινου χρώματος: Κολοβακτηριοειδή Ανάπτυξη κίτρινου χρώματος και φθορισμός: Escherichia coli Ταυτόχρονη ανίχνευση 1 cfu/100ml σε 18h με παρουσία ΟΜΧ έως 2x10 6 cfu/100ml

32

33 AΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ (INTESTINAL) Μέθοδος διήθησης μεμβρανών ΕΛΟΤ EN ISO :2001 Ορισμός: Οι κοπρανώδεις εντερόκοκκοι είναι βακτήρια που ανάγουν το 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride σε φορμαζάνη και υδρολύουν την εσκουλίνη στους 44 C στα ειδικά θρεπτικά υλικά E. faecalis, E. faecium, E. durans, E. hirae Δείκτες κοπρανώδους μόλυνσης Διαδικασία: Ανάδευση (πολύ καλή) του δείγματος Διήθηση συγκεκριμένης ποσότητας (250, 100) ml δείγματος (ανάλογα με το είδος του δείγματος) ή ποσοτήτων από διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις δια μέσου μεμβράνης πόρου 0,45 μm

34 AΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ (INTESTINAL) Τοποθέτηση κάθε μεμβράνης σε τρυβλίο Slanetz & Bartley agar Επώαση: (36 2) C x (44±4)h Μέτρηση χαρακτηριστικών αποικιών (ύποπτες αποικίες: κόκκινες, βυσσινί, καστανόχρωμες και ροζ)

35 AΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ (INTESTINAL) Slanetz Bartley Agar Typical composition Component (g/l) Tryptose g Yeast extract..5.0 g Glucose 2.0 g Dipotassium hydrogen phosphate g Sodium azide mg 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) mg Agar 15.0 g Water 1000 ml Final ph 7.2 ± 0.1 Sodium azide: Αναστολή Gram(-) βακτηρίων 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC): άχρωμη χρωστική που επί παρουσίας εντεροκόκκων ανάγεται σε φορμαζάνη με παραγωγή κόκκινης χροιάς

36 AΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ (INTESTINAL) Επιβεβαιωτικές δοκιμασίες Μεταφορά με προσοχή της μεμβράνης διήθησης σε τρυβλίο με Bile-aesculin-azide agar (προσοχή να μη δημιουργηθούν φυσαλίδες) Παραμονή του τρυβλίου ανεστραμμένου περίπου 30 Επώαση: (44 0.5) C x 2 h Υδρόλυση της εσκουλίνης αποικίες με καστανοκίτρινο έως μαύρο χρώμα στο περιβάλλον υλικό Καταμέτρηση όλων των χαρακτηριστικών αποικιών

37 Bile-esculin-azide agar

38 Bile Aesculin Azide Medium Formula (g/l) Tryptone...17,00 Peptone...3,00 Yeast extract...5,00 Bile...10,00 Sodium chloride...5,00 Esculin...1,00 Ammonium-ferric citrate...0,50 Sodium azide...0,15 Agar...15,00 Final ph 7,2 ± 0,1 Intestinal enterococci hydrolyze the glycoside esculin to esculetin and glucose The esculetin reacts with the ferric citrate to form a dark brown or black colony

39 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ Αποτελεί δείκτη κοπρανώδους μόλυνσης Εντός του εντερικού σωλήνα ζώων & ανθρώπου (βλαστικές μορφές και σπόροι) Οι σπόροι του C. perfringens επιβιώνουν στο νερό αρκετούς μήνες η παρουσία τους μπορεί να υποδεικνύει απομακρυσμένη ή διαλείπουσα κοπρανώδη μόλυνση Η παρακολούθηση του C. perfringens χρήσιμη για: α) την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτινων πόρων β) τον έλεγχο των σταδίων της επεξεργασίας του νερού συμβάλλοντας στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αυτών

40 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 Ορισμός: Το Cl. perfringens είναι gram θετικό βακτήριο σπορογόνο που αναπτύσσεται αναερόβια, ζυμώνει τη σουκρόζη και δεν παράγει β-d glycosidase Ανάδευση (πολύ καλή) του δείγματος Διήθηση κατάλληλης ποσότητας (100, 50) ml δείγματος (ανάλογα με το είδος του δείγματος) Τοποθέτηση της μεμβράνης σε τρυβλίο με το θ.υ Clostridium perfringens (m-cp agar) Επώαση: (44 1) C x (21 3) h σε αναερόβιες συνθήκες

41 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ MEMBRANE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (m-cp) MEDIUM Typical Formula* gm/litre m-cp SELECTIVE SUPPLEMENT Tryptose 30.0 Yeast Extract 20.0 Sucrose 5.0 L-cysteine hydrochloride 1.0 Magnesium sulphate.7h 2 O 0.1 Agar 15.0 Bromocresol purple 0.04 Polymyxin B sulphate D-Cycloserine Lack of b-d glucosidase activity Clostridium perfringens does not cleave the chromogen, indoxyl b-d glucoside, in the medium Fermentation of sucrose in the medium ph, bromocresol purple changes from purple to yellow characteristic opaque yellow Clostridium perfringens colonies

42 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ Μέτρηση χαρακτηριστικών αποικιών (ύποπτες αποικίες: με χρώμα σκοτεινό κίτρινο) (CL1) Επιβεβαιωτικές δοκιμασίες: Έκθεση σε ατμούς υδροξειδίου του αμμωνίου επί Αλλαγή χρώματος των αποικιών από σκοτεινό κίτρινο σε ροζ ή κόκκινο (CL2) Εξαγωγή αποτελεσμάτων Testing for acid phosphatase activity by exposure to ammonium hydroxide vapour for 20 to 30 seconds. Clostridium perfringens colonies turn pink or red as phenolphthalein diphosphate is cleaved by acid phosphatase.

43

44 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ Εφαρμογή σε: Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες (MF) ISO 14189:2013 δείγματα νερού που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση άλλους τύπους δειγμάτων νερού με την προϋπόθεση ότι δεν περιέχουν σωματίδια ή κολλοειδείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν τη διήθηση Η μεταφορά των δειγμάτων θα πρέπει να γίνεται ιδανικά στους 5±3 C Ο χρόνος μεταφοράς και αποθήκευσης των δειγμάτων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 18h για τις βλαστικές μορφές του βακτηρίου και τις 72h για τους σπόρους

45 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες (MF) ISO 14189:2013 Ανάδευση (πολύ καλή) του δείγματος Διήθηση κατάλληλης ποσότητας (100, 50) ml δείγματος (ανάλογα με το είδος του δείγματος) Τοποθέτηση της μεμβράνης σε τρυβλίο με το θ.υ Tryptose sulfite cycloserine agar (TSC agar) Επώαση: (44 1) C x (21 3) h σε αναερόβιες συνθήκες (εντός 1 ώρας) Μέτρηση χαρακτηριστικών αποικιών (εντός 30 min) (ύποπτες αποικίες: μαύρο, γκρι έως κίτρινο καφέ χρώμα )

46 TSC agar Typical Formula gm/litre Tryptose 15.0 Soya peptone 5.0 Yeast extract 5.0 Sodium metabisulphite 1.0 Ferric ammonium citrate 1.0 Agar 19.0 ph 7.6 ± 25 C Clostridium perfringens in TSC agar PERFRINGENS (TSC) SELECTIVE SUPPLEMENT : D-cycloserine Sodium metabisulphite and ferric ammonium citrate are used as an indicator of sulphite reduction by Clostridium perfringens produces black colonies

47 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες (MF) ISO 14189:2013 Επιβεβαιωτικές δοκιμασίες: Για 1-10 αποικίες: ανακαλλιέργεια όλες οι ύποπτες αποικίες Για >10 αποικίες ανακαλλιέργεια τουλάχιστον 10 ύποπτες αποικίες σε αιματούχο άγαρ ή σε tryptone soya agar Επώαση σε αναερόβιες συνθήκες για (21±3) h στους (36±2) C Επίστρωση των αποικιών σε διηθητικό χαρτί και προσθήκη 2-3 σταγόνων αντιδραστηρίου όξινης φωσφατάσης Ανάπτυξη μωβ χρώματος σε 3-4 min Εξαγωγή αποτελεσμάτων

48 AΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΟΚΥΑΝΙΚΗΣ (PSEUDOMONAS AERUGINOSA) Μέθοδος διήθησης μεμβρανών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16266: 2009 Ψευδομονάδα πυοκυανική μικροοργανισμός που αναπτύσσεται σε εκλεκτικό θ.υ. που περιέχει cetrimide και παράγει πυοκυανίνη ή μικροοργανισμός που αναπτύσσεται σε εκλεκτικό θ.υ. που περιέχει cetrimide, είναι οξειδάση θετικός, φθορίζει κάτω από φως UV (360±20) nm και είναι ικανός να παράγει αμμωνία από το acetamide

49 AΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΟΚΥΑΝΙΚΗΣ (PSEUDOMONAS AERUGINOSA) Μέθοδος διήθησης μεμβρανών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16266: 2009 Ανάδευση πολύ καλή του δείγματος Διήθηση 250 ή100 ml δείγματος (ανάλογα με το είδος του δείγματος) (μεμβράνη πόρου 0,45 μm) Τοποθέτηση της μεμβράνης σε τρυβλίο Pseudomas agar base + Supl. CN Επώαση: (36±2) C x (44±4) h ή (22±2) h Εξέταση μεμβρανών και επιβεβαιωτικές δοκιμασίες

50 PSEUDOMONAS AGAR BASE Typical Formula gm/litre Gelatin peptone 16.0 Casein hydrolysate 10.0 Potassium sulphate 10.0 Magnesium chloride 1.4 Agar 11.0 ph 7.1 ± 25 C PSEUDOMONAS CN SELECTIVE SUPPLEMENT: Cetrimide Sodium nalidixate Magnesium chloride and potassium sulphate enhance pigment production

51 AΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΟΚΥΑΝΙΚΗΣ (PSEUDOMONAS AERUGINOSA) Πίνακας απαιτούμενων σταδίων για την επιβεβαίωση των αποικιών που αναπτύχθηκαν στο Pseudomonas agar base + sup. CN Περιγραφή αποικιών στο CN Agar Παραγωγή αμμωνίας στο Acetamide Broth Παραγωγή οξειδάσης Φθορισμός στο King s B Medium Επιβεβαιωμένες ως αποικίες Ψευδομονάδας πυοκυανικής Μπλε-πράσινες ΝΤ ΝΤ ΝΤ ΝΑΙ Φθορίζουσες + ΝΤ ΝΤ ΝΑΙ Καστανέρυθρες ΝΑΙ Άλλοι τύποι ΝΤ ΝΤ ΝΤ ΟΧΙ

52 Acetamide broth Acetamide broth με προσθήκη αντιδραστηρίου Nessler

53 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Salmonella spp. Εφαρμογή σε δείγματα νερού από: αστικά και γεωργικά υγρά απόβλητα γλυκά νερά υπόγεια νερά επιφανειακά ύδατα πόσιμα νερά μεταλλικά νερά θαλασσινά ύδατα Μέθοδος διήθησης μεμβρανών ISO 19250:2010 Ο όγκος του δείγματος προς ανάλυση εξαρτάται από το είδος νερού: Για ύδατα κολύμβησης και πόσιμο νερό: ml Για μολυσμένα επιφανειακά ύδατα και υγρά απόβλητα μικρότεροι όγκοι

54

55 Salmonella species growing on XLD agar - Showing H 2 S production

56 Salmonella on Brilliant Green Agar. The colonies are red because the bacterium does not ferment lactose or sucrose.

57 TSI agar

58

59 L-Lysine decarboxylation medium Uninoculated Positive

60

61

62 Ευχαριστώ Ευχαριστώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η oικoλoγία τωv μικρoβίωv είvαι έvας καιvoύργιoς επιστημovικός κλάδoς, πoυ έχει πρόσφατα κερδίσει έδαφoς, λόγω της αvαγvώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης

Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 1,1 δισεκατομμύρια άτομα έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε καθαρό νερό. Το 2025 αριθμός των ατόμων θα φθάσει σε 2,7 δισ. Ηνωμένα Έθνη - Περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΑΠΟΒΛ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9

Κωδικός: ΑΠΟΒΛ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9 Κωδικός: ΑΠΟΒΛ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π. ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΙ Σ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 2008 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηριακό έλεγχο Κατσιαφλάκα Άννα Βιοπαθολόγος,Msc Επικ. Επιμελήτρια Β Εργαστήριο Υγιεινής κι Επιδημιολογίας

εργαστηριακό έλεγχο Κατσιαφλάκα Άννα Βιοπαθολόγος,Msc Επικ. Επιμελήτρια Β Εργαστήριο Υγιεινής κι Επιδημιολογίας Κλασσικές και νέες μέθοδοι στον εργαστηριακό έλεγχο Κατσιαφλάκα Άννα Βιοπαθολόγος,Msc Επικ. Επιμελήτρια Β Εργαστήριο Υγιεινής κι Επιδημιολογίας Π.Γ.Ν.Λάρισας ΝΕΡΑ Περιορισμοί στον προσδιορισμό της μικροβιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Εισαγωγή Το νερό είναι απόλυτα συνυφασμένο με την ύπαρξη της ζωής σε όλες της τις μορφές και για τα θηλαστικά αποτελεί από ποσοτική άποψη το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΑ Ν Ρ Α Ι Ρ Ο Ε Τ Ε Α Τ Ι Α ΡΕ Ρ Ι Ε ΑΣ Α ΜΕΛ Ε Ε Λ Τ Ε Η Τ Σ ΜΙΚΡΟ Ρ ΒΙ Β ΟΛ Ο Ο Λ ΓΙ Γ ΚΗΣ Π ΟΙΟΤΗ Τ ΤΑ Τ Σ Α Υ Υ Α Τ Α Ω Τ Ν

ΙΝΑ Ν Ρ Α Ι Ρ Ο Ε Τ Ε Α Τ Ι Α ΡΕ Ρ Ι Ε ΑΣ Α ΜΕΛ Ε Ε Λ Τ Ε Η Τ Σ ΜΙΚΡΟ Ρ ΒΙ Β ΟΛ Ο Ο Λ ΓΙ Γ ΚΗΣ Π ΟΙΟΤΗ Τ ΤΑ Τ Σ Α Υ Υ Α Τ Α Ω Τ Ν ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΩΝ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ «ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΟΓΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» ρ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Προμ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιμή

Α/Α Προμ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιμή Αρ. Σελίδας : 1 1940001 1 1 805040 CRYSTAL VIOLET ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Χρώση Crystal violet (κρυσταλλικό ιώδες) 250ml 5 ΛΙΤΡΑ 23 9,2 DELTALAB Χρώση Crystal violet (κρυσταλλικό ιώδες) 250ml

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002618340 2015-03-05

15PROC002618340 2015-03-05 ΑΔΑ : ΨΟΕ5ΟΞ3Μ-Ρ5Μ Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 3: Σύνθεση γάλακτος και φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRETA PALACE

HACCP ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRETA PALACE Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ HACCP ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRETA PALACE ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΩΡΑΚΟΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Είδη κόκκων κόκκος διπλόκοκκος σταφυλόκοκκος στρεπτόκοκκος

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ... 31 Απομόνωση και ταυτοποίηση των μικροοργανισμών... 31 Απομόνωση μικροοργανισμών από τις καλλιέργειες...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» «Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2) Εκτίμηση μικροβιολογικών κινδύνων-καθορισμός καθορισμός μικροβιολογικών κριτηρίων Ανάγκη καθορισμού μικροβιολογικών κριτηρίων Προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων καθώς

Διαβάστε περισσότερα