Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26"

Transcript

1 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Όξινο διάλυµα είναι το διάλυµα του α. CH 3 COONa 0,1 M β. CH 3 NH 3 Cl 0,1 M γ. KCN 0,1 M δ. NaCl 0,1 M Πανελλήνιες 2014 β. CH 3 NH 3 Cl 0,1 M Το διάλυµα του α. είναι βασικό, λόγω της υδρόλυσης του ανιόντος. Το διάλυµα του β. είναι όξινο, λόγω της υδρόλυσης του κατιόντος. Το διάλυµα του γ. είναι βασικό, λόγω της υδρόλυσης του ανιόντος. Το διάλυµα του δ. είναι ουδέτερο (δεν υδρολύεται κανένα ιόν) Κατά την αραίωση υδατικού διαλύµατος CH 3 NH 2 µε νερό: α. η [ΟΗ ] ελαττώνεται β. η [Η 2 Ο] αυξάνεται γ. ο αριθµός mol CH 3 NH 3 + ελαττώνεται δ. ο αριθµός ιόντων ΟΗ παραµένει σταθερός Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2013 α. η [ΟΗ ] ελαττώνεται (το διάλυµα µε την αραίωση γίνεται λιγότερο βασικό) β. [Η 2 Ο] σταθερή γ. ο αριθµός mol CH 3 NH 3 + αυξάνεται γιατί ο βαθµός ιοντισµού της CH 3 NH 2 αυξάνεται µε την αραίωση. δ. ο αριθµός ιόντων ΟΗ αυξάνεται γιατί ο βαθµός ιοντισµού της CH 3 NH 2 αυξάνεται µε την αραίωση. Από τα επόµενα οξέα ισχυρό σε υδατικό διάλυµα είναι το: α. ΗΝΟ 2 β. ΗClO 4 γ. HF δ. H 2 S β. ΗClO 4 (πλήρης ιοντισµός: ΗClO 4(aq) + H 2 O (l) ClO 4 (aq) + H 3 O + (aq) ) α. ΗΝΟ 2 (µερικός ιοντισµός: ΗΝO 2(aq) + H 2 O (l) ΝO 2 (aq) + H 3 O + (aq) ) γ. HF : µερικός ιοντισµός: ΗF (aq) + H 2 O (l) F (aq) + H 3 O + (aq) δ. H 2 S : διπρωτικό οξύ, ιοντίζεται σε δύο στάδια Η 2 S (aq) + H 2 O (l) HS (aq) + H 3 O + (aq) ΗS (aq) + H 2 O (l) S 2 (aq) + H 3 O + (aq) Πανελλήνιες 2012

2 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 2 από 26 Από τα παρακάτω ανιόντα, ισχυρότερη βάση κατά Bronsted Lowry είναι: α. HCOO β. NO 3 γ. Cl δ. ClO 4 Πανελλήνιες 2011 α. HCOO, γιατί το συζυγές της οξύ (HCOOH) είναι ασθενές. : Όσο ισχυρότερο είναι ένα οξύ (ΗΑ), τόσο ασθενέστερη είναι η συζυγής του βάση (Α ). ΗΝΟ 3, HCl, HClO 4 : ισχυρά οξέα οπότε οι συζυγής τους βάσεις είναι πολύ ασθενείς Από τα παρακάτω διαλύµατα, µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα έχει: α. CH 3 COOH 0,1 M CH 3 COONa 0,1 M β. CH 3 COOH 0,01 M CH 3 COONa 0,01 M γ. CH 3 COOH 0,5 M CH 3 COONa 0,5 M δ. CH 3 COOH 1,0 M CH 3 COONa 1,0 M Πανελλήνιες 2011 δ. CH 3 COOH 1,0 M CH 3 COONa 1,0 M γιατί είναι µεγαλύτερες οι συγκεντρώσεις των συστατικών του ρυθµιστικού διαλύµατος. : Μέγιστη ρυθµιστική ικανότητα έχει ένα διάλυµα όταν c οξεος = c βασης. Για δεδοµένο λόγο c βασης / c οξεος (στην περίπτωση αυτή ίσο µε 1) η ρυθµιστική ικανότητα είναι τόσο µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερες είναι οι συγκεντρώσεις των συστατικών του ρυθµιστικού διαλύµατος. Βασικό είναι το υδατικό διάλυµα της ένωσης: α. KCl β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH Πανελλήνιες 2001 β. CH 3 COOK διάσταση του άλατος: CH 3 COOK CH 3 COO + K + υδρόλυση του ανιόντος: CH 3 COO + Η 2 Ο CH 3 COOΗ + ΟΗ Εποµένως το διάλυµα είναι βασικό. : α. διάσταση του άλατος: KCl K + + Cl δεν αντιδρά κανένα από τα ιόντα του άλατος µε το νερό, εποµένως το διάλυµα είναι ουδέτερο. γ. διάσταση του άλατος: NH 4 NO 3 ΝΗ NO 3 αντιδρά µόνο το κατιόν ΝΗ 4 + µε το νερό και προκύπτει όξινο διάλυµα. δ. δεν ιοντίζεται στο νερό, ουδέτερο διάλυµα

3 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 3 από 26 Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων όταν διαλυθεί σε νερό δίνει ρυθµιστικό διάλυµα: α. HCl NaCl β. HCOOH HCOONa γ. HCl NH 4 Cl δ. NaOH CH 3 COONa Πανελλήνιες 2001 α. HCOOH HCOONa Κατά την ογκοµέτρηση CH 3 COOH (aq) µε NaOH (aq) ο καταλληλότερος δείκτης είναι: α. ερυθρό του Κογκό (pk a = 4) β. ερυθρό του αιθυλίου (pk a = 5,5) γ. φαινολοφθαλεΐνη (pk a = 8,5) δ. κυανό της θυµόλης (pk a = 2,5) Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2012 γ. φαινολοφθαλεΐνη (pk a = 8,5) : Στο ισοδύναµο σηµείο δ. CH 3 COONa, δηλαδή βασικό διάλυµα (CH 3 COO + Η 2 Ο CH 3 COOH + ΟΗ ) Η συζυγής βάση του Η 2 PO 4 είναι: 2 3 α. ΗPO 4 β. PO 4 γ. Η 3 PO 4 δ. Η 2 PO 2 α. ΗPO 4 2 : Το συζυγές ζεύγος οξέος βάσης διαφέρει κατά ένα πρωτόνιο. Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2011 Θέλετε να παρασκευάσετε στο εργαστήριο ένα ρυθµιστικό διάλυµα µε ph = 9. Ποιο από τα παρακάτω οξέα, µαζί µε τα κατάλληλα αντιδραστήρια, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, ώστε το ρυθµιστικό διάλυµα να έχει ικανοποιητική ρυθµιστική ικανότητα; α. ΗΑ µε Κ α = 10 4 β. ΗΒ µε Κ α = 10 5 γ. ΗΓ µε Κ α = 10 8 δ. οποιοδήποτε από τα παραπάνω ΟΕΦΕ 2014 γ. ΗΓ µε Κ α = 10 8 : Η ρυθµιστική ικανότητα εξαρτάται από το ph του ρυθµιστικού διαλύµατος. Ένα ρυθµιστικό διάλυµα χρησιµοποιείται για περιοχή τιµών ph από (pκ α 1) έως (pκ α + 1).

4 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 4 από 26 Έτσι για να παρασκευάσουµε ένα ρυθµιστικό διάλυµα µε ορισµένη τιµή ph, επιλέγουµε ένα ασθενές οξύ µε τιµή pκ α όσο γίνεται πλησιέστερη στην επιθυµητή τιµή ph. Επιλέγω το οξύ που έχει pκ α 9, δηλαδή το οξύ ΗΓ µε pκ α = 8. Η πρωτολυτική αντίδραση HCN + OH CN + H 2 O είναι µετατοπισµένη προς τα δεξιά. Ποιο από τα παρακάτω συµπεράσµατα αληθεύει; α. Το HCN είναι ασθενέστερο οξύ από το H 2 O β. Το CN είναι ασθενέστερη βάση από το ΟΗ γ. Το H 2 O είναι ασθενέστερη βάση από το HCN δ. Το HCN και το ΟΗ είναι οξέα, ενώ τα CN και H 2 O είναι βάσεις. ΟΕΦΕ 2013 β. Το CN είναι ασθενέστερη βάση από το ΟΗ : οξύ 1 βάση 1 βάση 2 οξύ 2 HCN + OH CN + H 2 O Η ισορροπία είναι µετατοπισµένη προς το ασθενέστερο οξύ και την ασθενέστερη βάση. Άρα το H 2 O είναι ασθενέστερο οξύ από το HCN και το CN είναι ασθενέστερη βάση από το ΟΗ. Αν διάλυµα NΗ 4 Α έχει ph = 8 σε θερµοκρασία 25 ο C, τότε: α. το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ β. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) > Κ b (ΝΗ 3 ) γ. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) = Κ b (ΝΗ 3 ) δ. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) < Κ b (ΝΗ 3 ) ΟΕΦΕ 2012 δ. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) < Κ b (ΝΗ 3 ) ph = 8 σε θερµοκρασία 25 ο C σηµαίνει ότι το διάλυµα NΗ 4 Α είναι βασικό. α. Αν το ΗΑ ήταν ισχυρό οξύ, τότε θα υδρολυόταν µόνο το ΝΗ + 4 και το διάλυµα θα ήταν όξινο. β. Αν το ΗΑ ήταν ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) > Κ b (ΝΗ 3 ), τότε θα ήταν: Κ b (Α ) < Κ α (ΝΗ + 4 ), δηλαδή το ΝΗ + 4 θα υδρολυόταν σε µεγαλύτερο βαθµό και το διάλυµα θα ήταν όξινο. γ. Αν το ΗΑ ήταν ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) = Κ b (ΝΗ 3 ), τότε θα υδρολυόταν και τα δύο ιόντα του άλατος στον ίδιο βαθµό, οπότε το διάλυµα θα ήταν ουδέτερο. δ. Το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) < Κ b (ΝΗ 3 ), δηλαδή Κ b (Α ) > Κ α (ΝΗ + 4 ), οπότε το Α υδρολύεται σε µεγαλύτερο βαθµό, άρα το διάλυµα είναι βασικό.

5 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 5 από 26 Ένα υδατικό διάλυµα περιέχει έναν άγνωστο ηλεκτρολύτη και έχει ph = 7. α. Το διάλυµα αυτό είναι οπωσδήποτε ουδέτερο. β. Για το διάλυµα ισχύει: Κ a K b = γ. Το διάλυµα είναι όξινο αν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 25 ο C. δ. Το διάλυµα είναι βασικό αν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 25 ο C ΟΕΦΕ 2011 δ. Το διάλυµα είναι βασικό αν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 25 ο C Το διάλυµα θα είναι ουδέτερο και θα ισχύει Κ a K b = 10 14, αν η θερµοκρασία είναι 25 ο C, οπότε Κ w = Aν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 25 ο C, τότε Κ w > 10 14, οπότε το ουδέτερο διάλυµα θα πρέπει να έχει ph < 7, άρα το διάλυµα του ηλεκτρολύτη µε ph = 7 θα είναι βασικό. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH 3 OΝa συγκέντρωσης 0,1Μ σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph = 7 β. ph > 7 γ. ph <1 δ. ph < 7 β. ph > 7 Τα αλκοξυανιόντα RO είναι ισχυρές βάσεις. ΟΕΦΕ 2011 ιάλυµα HCl συγκέντρωσης c 1 έχει το ίδιο ph µε διάλυµα H 2 SO 4 συγκέντρωσης c 2. Τα δύο διαλύµατα βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία. Για τα διαλύµατα αυτά ισχύει: α. c 1 > c 2 β. c 1 < c 2 γ. c 1 = c 2 δ. c 1 = c 2 / 2 ΟΕΦΕ 2011 α. c 1 > c 2 δ. HCl: HCl + H 2 O H 3 O + + Cl c 1 c 1 c 1 ph = logc 1 δ. H 2 SO 4 : H 2 SO 4 + H 2 O HSO 4 + H 3 O + c 2 c 2 c 2 HSO 4 + H 2 O SO H 3 O + c 2 x x x ph = log(c 2 + x) Τα δύο διαλύµατα έχουν το ίδιο ph, εποµένως: logc 1 = log(c 2 + x) c 1 = c 2 + x > c 2

6 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 6 από 26 Σε 1 L ρυθµιστικού διαλύµατος προστίθεται ποσότητα NaOH, µε αποτέλεσµα να µεταβληθεί το ph κατά 0,05 µονάδες. Αν η ίδια ποσότητα NaOH προστεθεί σε1 L Η 2 Ο τότε το ph: α. θα µεταβληθεί κατά 0,05 µονάδες β. δεν θα µεταβληθεί γ. θα µεταβληθεί λιγότερο από 0,05 µονάδες δ. θα µεταβληθεί πολύ περισσότερο από 0,05 µονάδες ΟΕΦΕ 2011 δ. θα µεταβληθεί πολύ περισσότερο από 0,05 µονάδες Ορισµένος όγκος διαλύµατος HCOOH θερµοκρασίας 25 ο C αραιώνεται µε προσθήκη ίσου όγκου ζεστού νερού, οπότε προκύπτει διάλυµα θερµοκρασίας 40 ο C. Ποια από τις ακόλουθες προτάσες είναι σωστή; α. ο βαθµός ιοντισµού και η σταθερά ιοντισµού του HCOOH αυξάνονται. β. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH αυξάνεται ενώ η σταθερά ιοντισµού του παραµένει σταθερή γ. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µειώνεται ενώ η σταθερά ιοντισµού του παραµένει σταθερή δ. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µειώνεται ενώ η σταθερά ιοντισµού του αυξάνεται. ΟΕΦΕ 2010 α. ο βαθµός ιοντισµού και η σταθερά ιοντισµού του HCOOH αυξάνονται Με την αραίωση µειώνεται η συγκέντρωση άρα ο βαθµός ιοντισµού αυξάνεται. Με την αύξηση της θερµοκρασίας η σταθερά ιοντισµού αυξάνεται. Οι βασικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων οφείλονται: α. στο ΟΗ που φέρουν β. στην ικανότητά τους να δίνουν πρωτόνιο γ. στην ικανότητά τους να παίρνουν πρωτόνιο δ. στην ικανότητά τους να αντιδρούν µε ανόργανες βάσεις γ. στην ικανότητά τους να παίρνουν πρωτόνιο : Οι οργανικές ενώσεις που έχουν βασικές ιδιότητες δεν φέρουν ΟΗ.

7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 7 από 26 Έστω ότι έχουµε δύο διαλύµατα οξέων. Το πρώτο 1 έχει όγκο 20 ml και συγκέντρωση 3Μ και το δεύτερο 2 έχει όγκο 40 ml και συγκέντρωση 1,5Μ. Για την πλήρη εξουδετέρωση των παραπάνω διαλυµάτων απαιτήθηκαν: 15 ml από ένα διάλυµα βάσης ΚΟΗ συγκέντρωσης 4Μ για το 1 και για 30 ml από ένα διάλυµα βάσης Ca(OH) 2 συγκέντρωσης 1Μ για το 2. Από τις παραπάνω πληροφορίες µπορούµε να ξέρουµε τον τύπο (µονοπρωτικό ή διπρωτικό) των οξέων, ο οποίος είναι: α. ΗΑ και ΗΒ αντίστοιχα β. ΗΑ και Η2Β αντίστοιχα γ. Η2Α και ΗΒ αντίστοιχα δ. Η2Α και Η2Β αντίστοιχα α. ΗΑ και ΗΒ αντίστοιχα : 1: n = 0,02 L 3M = 0,06 mol οξέος n = 0,015 L 4M = 0,06 mol ΚΟΗ εποµένως µονοπρωτικό οξύ 2: n = 0,04 L 1,5M = 0,06 mol οξέος n = 0,03 L 1M = 0,03 mol Ca(ΟΗ) 2 αντιδρούν µε διπλάσια ποσότητα µονοπρωτικού οξέος Για την αντίδραση: CH3COOH + H2O(l) CH3COO + H3O +, οι µονάδες της σταθεράς ιοντισµού Κa είναι: α. Μ 2 β. Μ γ. Μ 2 δ. Μ 1 β. Μ : Γενικά: Κ a = [Α ] [Η 3 Ο + ] / [ΗΑ] άρα έχει µονάδες Μ Μ / Μ = Μ Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος; Ρυθµιστικό είναι ένα διάλυµα όταν: α. ιατηρεί το ph του πρακτικά σταθερό µε προσθήκη µικρής ποσότητας οξέος β. Όταν το ph του παραµένει πρακτικά σταθερό σε µικρή σχετικά αραίωση γ. Όταν περιέχει οξύ και τη συζυγή βάση του οξέος δ. Όταν περιέχει ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση σε ορισµένες συγκεντρώσεις γ. Όταν περιέχει οξύ και τη συζυγή βάση του οξέος : Σε κάθε διάλυµα ασθενούς οξέος υπάρχει και η συζυγής του βάση. Για να είναι ένα διάλυµα ρυθµιστικό πρέπει να περιέχει ένα ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση, από τη διάσταση ή τον ιοντισµό διαφορετικών ηλεκτρολυτών και µάλιστα µε παραπλήσιες τιµές συγκεντρώσεων, σχετικά υψηλές.

8 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 26 ύο διαλύµατα οξέων ΗΑ ( 1) και ΗΒ ( 2) αντίστοιχα έχουν το ίδιο ph. Αραιώνουµε και τα δύο διαλύµατα, µέχρι δεκαπλασιασµού του όγκου τους. Τα νέα αραιωµένα διαλύµατα ( 1 και 2 ) που θα προκύψουν έχουν µεταβολή ph κατά µία µονάδα το πρώτο και κατά µισή µονάδα το δεύτερο. Ποιο από τα δύο οξέα είναι ισχυρό και ποιο ασθενές; α. ΗΑ ασθενές και ΗΒ ισχυρό β. ΗΑ ισχυρό και ΗΒ ασθενές γ. ΗΑ ισχυρό και ΗΒ ισχυρό δ. δεν επαρκούν τα δεδοµένα για να αποφασίσουµε β. ΗΑ ισχυρό και ΗΒ ασθενές : Όταν σε ένα διάλυµα µονοπρωτικού οξέος γίνει ορισµένη αραίωση, στην περίπτωση που το οξύ είναι ασθενές, έχουµε µικρότερη µεταβολή στο ph σε σχέση µε ένα ισχυρό οξύ (γιατί αυξάνεται ο βαθµός ιοντισµού, άρα µικρότερη ελάττωση της [H 3 O + ]). 1: ph = logc ph = log(c/10) = logc + 1 = ph + 1 (µεταβολή ph κατά µία µονάδα) δηλαδή [H 3 O + ] = [H 3 O + ]/10 οπότε ΗΑ ισχυρό οξύ 2: [H 3 O + ] = K a c ph = log[h 3 O + ] [H 3 O + ] = K c / 10 = K c / 10 ph = log a a K a c + log 10 = ph + 0,5 (µεταβολή ph κατά µισή µονάδα) Υδατικό διάλυµα ενός µονοπρωτικού οξέος ΗΑ 0,01Μ έχει ph=4, στους 25 ο C. To υδατικό διάλυµα άλατος ΝaΑ ίδιας συγκέντρωσης έχει ph: α. 8 β. 9 γ. 10 δ. 11 β. 9 : Στο διάλυµα ΗΑ 0,01Μ µε ph=4, είναι: [H 3 O + ] = 10 4 ισορροπία ιοντισµού ΗΑ ( a q ) + H 2 O ( l ) A ( a q ) + H 3 O + ( a q ) αρχικά Μ ιοντίζονται c x παράγονται x x ισορροπία cx x x 2 x K a = x 2 / c = (10 4 ) 2 / 10 2 = 10 6 c x (Κ α /c 10 2 ) Κ b (A) = K K w a(ha) = / 10 6 = 10 8

9 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 9 από 26 Στο διάλυµα NaΑ 0,01Μ είναι: διάσταση άλατος NaA Na + + A c M c M c M υδρόλυση του Α A ( a q ) + H 2 O ( l ) ΗΑ ( a q ) + ΟΗ ( a q ) αρχικά Μ ιοντίζονται c x παράγονται x x ισορροπία cx x x 2 x K b = x 2 / c [OH 2 ] = x = K b c = =10 5 M c x άρα poh = 5 και ph = 14 poh = 9 Στην αντίδραση: CH 3 COOH + H 2 SO 4 (πυκνό) CH 3 COOH HSO 4 α. το CH3COOH δρα ως οξύ β. το H 2 SO 4 δρα ως βάση γ. το CH 3 COOH 2 + είναι το συζυγές οξύ του CH3COOH δ. το HSO 4 είναι το συζυγές οξύ του H 2 SO 4 γ. το CH 3 COOH 2 + είναι το συζυγές οξύ του CH 3 COOH : Στην αντίδραση που δίνεται το CH 3 COOH δρα ως βάση (δέκτης πρωτονίου) και το CH 3 COOH 2 + είναι το συζυγές οξύ (δότης πρωτονίου) Ο βαθµός ιοντισµού του ΗCOOH σε υδατικό του διάλυµα 0,1Μ: α. αυξάνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH β. ελαττώνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH γ. αυξάνεται µε τη διοχέτευση αερίου HCl δ. αυξάνεται µε την προσθήκη ΗCOONa β. ελαττώνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH : α. αυξάνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH Λάθος: ο βαθµός ιοντισµού αυξάνεται όταν η αρχική συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη µειώνεται (νόµος αραίωσης του Ostwald) γ. αυξάνεται µε τη διοχέτευση αερίου HCl Λάθος: λόγω επίδρασης κοινού ιόντος [H 3 O + ] ο βαθµός ιοντισµού µειώνεται δ. αυξάνεται µε την προσθήκη ΗCOONa Λάθος: λόγω επίδρασης κοινού ιόντος [HCOO ] ο βαθµός ιοντισµού µειώνεται

10 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 10 από 26 O δείκτης µπλε της βρωµοθυµόλης είναι ασθενές µονοπρωτικό οξύ µε Κa = Η µορφή του Η παρουσιάζει κίτρινο χρώµα ενώ η συζυγής µορφή µπλε χρώµα. Αν το κίτρινο+µπλε δίνει πράσινο χρώµα, τότε ο δείκτης: α. σε όξινο διάλυµα εµφανίζει µπλε χρώµα β. σε βασικό διάλυµα εµφανίζει κίτρινο χρώµα γ. σε 6< ph<8 εµφανίζει πράσινο χρώµα δ. σε ph<6 και ph>8 εµφανίζει πράσινο χρώµα γ. σε 6< ph<8 εµφανίζει πράσινο χρώµα : Για τον δείκτη που είναι ασθενές µονοπρωτικό οξύ: Κa=[H3O + ].[ ] / [Η ] και συνεπώς ph=pka + log[ ] / [Η ]. Όταν : [ ] / [Η ] > 10 δηλαδή ph > pka + 1 τότε επικρατεί το χρώµα του Όταν : [ ] / [Η ] < 10 1 δηλαδή ph < pka 1 τότε επικρατεί το χρώµα του Η. Στην περίπτωση του δείκτη µπλε της βρωµοθυµόλης µε σταθερά ιοντισµού Ka=10 7 ισχύει : Για ph < 7 1 έχει χρώµα κίτρινο και όταν ph > έχει χρώµα µπλε. Σε ενδιάµεσες τιµές 6 < ph < 8 βρίσκεται η περιοχή αλλαγής χρώµατος του δείκτη ph Το Η2S είναι ασθενές διπρωτικό οξύ µε Κa1=10 7 και Κa2= Το διάλυµα NaHS 0,1M είναι: α. όξινο β. βασικό γ. ουδέτερο δ. απρόβλεπτο β. βασικό : Κa1 Η 2 S + H 2 O HS + H 3 O + Κa2 HS + H 2 O S 2 + H 3 O + δ. NaHS: HS + H 2 O Η 2 S + ΟΗ Κb1 = K w / Κa1 = / 10 7 = 10 7 HS + H 2 O S 2 + H 3 O + Κa2 = Κb1 > Κa2 άρα υπερισχύει η πρώτη ισορροπία (περισσότερο µετατοπισµένη προς τα δεξιά) και το διάλυµα είναι βασικό.

11 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 11 από 26 Το Η2Ο δρα και ως οξύ κατά τον αυτοϊοντισµό του σε απιονισµένο νερό. Η Κa του Η2Ο στους 25 ο C είναι: α β γ. 1, δ. 18 γ. 1, : K a = [H 3 O + ] [ ΟΗ ] / [H 2 O] = K w / 55,5 = / 55,5 = 1, Αν ένα ουδέτερο υδατικό διάλυµα παρουσιάζει τιµή ph=6,5 σε θερµοκρασία θ ο C, τότε το θ µπορεί να είναι: α. θ=25 β. θ<25 γ. θ>25 δ. απρόβλεπτο γ. θ>25 : Τα ουδέτερα διαλύµατα σε θ>25 έχουν ph<7 γιατί η ισορροπία αυτοϊοντισµού του νερού είναι ενδόθερµη και µετατοπίζεται προς τα δεξιά όταν αυξάνεται η θερµοκρασία. Υδατικό διάλυµα CH3NH3 + Cl 10 2 Μ µπορεί να έχει ph: α. 6 β. 2 γ. 7 δ. 8 α. 6 : Το διάλυµα θα είναι όξινο λόγω της υδρόλυσης του κατιόντος του άλατος: CH3NH3 + + H 2 O CH3NH2 + H 3 O + 0,01 x x x x<0,01 ph >2 ιάλυµα HCl 0,1M ( 1) όγκου 1L αραιώνεται µε νερό προς διάλυµα 2 όγκου 10L. Η ποσότητα σε mol των ΟΗ στο 2 θα είναι σε σχέση µε την αντίστοιχη στο 1: α. ίση β. δεκαπλάσια γ. υποδεκαπλάσια δ. εκατονταπλάσια δ. εκατονταπλάσια : 1: δ. HCl 0,1M, 1L HCl + H 2 O H 3 O + + Cl 0,1M 0,1M 0,1M [H 3 O + ] [ ΟΗ ] = K w [ ΟΗ ] = / 10 1 = M mol OH = M 1 L = mol αραίωση: c 1 V 1 = c 2 V 2 c 2 = 0,1 1 / 10 = 0,01 M 2: δ. HCl 0,01M, 10L HCl + H 2 O H 3 O + + Cl 0,01M 0,01M 0,01M [H 3 O + ] [ ΟΗ ] = K w [ ΟΗ ] = / 10 2 = M mol OH = M 10 L = mol

12 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 12 από 26 (mol OH ) 2 / (mol OH ) 1 = / = 100 ιάλυµα 1 HCΝ 0,2M και ΝaCΝ 0,1Μ (Κa HCΝ = 5x10 10 ) είναι: α. όξινο β. βασικό γ. ουδέτερο δ. απρόβλεπτο β. βασικό : Εξίσωση Henderson Hasselbalch (Ρυθµιστικό διάλυµα): ph = pk a + log (c βασης / c οξεος ) = log( ) + log(0,1/0,2) = 10log5+log0,5 = = 10log5+log = 10log5+log51 = 9 Στην αντίδραση: H 2 SO 4 + HNO 3 HSO 4 + NO H 2 O το HNO 3 συµπεριφέρεται ως: α. οξύ β. διαλύτης γ. βάση δ. καταλύτης γ. βάση (δέκτης πρωτονίου) ΠΜ Χ 2013 Από τις ακόλουθες αντιδράσεις, οξειδοαναγωγική αντίδραση είναι: α. H 2 S + Pb(NO 3 ) 2 PbS + 2 HNO 3 β. N 2 O 5 + H 2 O 2 HNO 3 γ. 2 PCl 3 + O 2 2 POCl 3 δ. CaO + H 2 O Ca(OH) 2 γ. 2 PCl 3 + O 2 2 POCl 3 ( 2 P +3 Cl 3 + O 2 2 P +5 OCl 3 ) ΠΜ Χ 2013 Σε 1L καθενός από τα επόµενα διαλύµατα προστίθεται 0,1 mol NaOH. Μικρότερη µεταβολή ph θα παρατηρηθεί στο διάλυµα: α. HCl 0,1 M β. NaOH 0,1 M γ. NH 3 0,1 M NH 4 Cl 0,1 M δ. NH 3 1,0 M NH 4 Cl 1,0 M ΠΜ Χ 2013 δ. NH 3 1,0 M NH 4 Cl 1,0 M ρυθµιστικό διάλυµα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα από το γ. λόγω µεγαλύτερων συγκεντρώσεων των συστατικών του.

13 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 13 από 26 Υδατικό διάλυµα NaNO 3 θερµαίνεται από τους 25 ο C στους 50 ο C. Το ph του διαλύµατος : α. παραµένει αµετάβλητο β. αυξάνεται γ. µειώνεται δ. δεν µπορεί να προβλεφθεί ΠΜ Χ 2013 γ. µειώνεται Κανένα από τα ιόντα του άλατος δεν αντιδρά µε το νερό. Άρα το διάλυµα θα είναι ουδέτερο. Λόγω αύξησης της θερµοκρασίας, η ισορροπία αυτοϊοντισµού του νερού (ενδόθερµη αντίδραση) µετατοπίζεται προς τα δεξιά, οπότε: [Η 3 Ο + ] = [ΟΗ ] > 10 7 Μ άρα ph < 7. Από τα ακόλουθα ιόντα δεν είναι αµφιπρωτικό το: α. HS β. H 2 PO 4 γ. NH 4 + δ. HCO 3 γ. NH 4 + Το ιόν αµµωνίου (NH 4 + ) δρα ως οξύ. ΠΜ Χ 2013 Αµφιπρωτικές ονοµάζονται οι ουσίες που δρουν άλλοτε ως οξέα και άλλοτε ως βάσεις κατά Bronsted Lowry, ανάλογα µε την ουσία µε την οποία αντιδρούν. Το HS άλλοτε δρα σαν οξύ: HS + ΟΗ S 2 + H 2 O και άλλοτε δρα σαν βάση: HS + Η 3 Ο + Η 2 S + H 2 O Το H 2 PO 4 άλλοτε δρα σαν οξύ: H 2 PO 4 + ΟΗ HPO H 2 O και άλλοτε δρα σαν βάση: H 2 PO 4 + Η 3 Ο + Η 3 PO 4 + H 2 O Το HCO 3 άλλοτε δρα σαν οξύ: HCO 3 + ΟΗ CO H 2 O και άλλοτε δρα σαν βάση: HCO 3 + Η 3 Ο + Η 2 CO 3 + H 2 O Κατά τη διάλυση 0,1 mol CH 3 OK σε Η 2 Ο και αραίωση µέχρις όγκου 1L στους 25 ο C προκύπτει διάλυµα µε ph: α. 7 β. 13 γ. 1 δ. 11 ΠΜ Χ 2013 β. 13 CH 3 O : ισχυρή βάση CH 3 O + Η 2 Ο CH 3 ΟΗ + ΟΗ 0,1Μ 0,1Μ 0,1Μ Άρα: poh = 1 και ph = 13

14 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 14 από 26 Το πρώτο από τα ακόλουθα σχήµατα αναπαριστά το πλήθος των Η 3 Ο + που υπάρχουν σε ένα υδατικό διάλυµα οξικού οξέος. Αν διπλασιάσουµε τη συγκέντρωση του οξέος, το σχήµα που αναπαριστά πιο πιστά το νέο διάλυµα είναι: α. α β. β γ. γ δ. δ γ. γ c = 2c [H 3 O + ] = k a c [H 3 O + ] = k a 2c = 2 [H 3 O + ] δηλαδή [H 3 O + ] < [H 3 O + ] < 2[H 3 O + ] ΠΜ Χ 2013 Το πρώτο σχήµα (αρχικό διάλυµα) αναπαριστά 10 ιόντα H 3 O +. Το α αναπαριστά 5 ιόντα H 3 O +. Το β αναπαριστά 10 ιόντα H 3 O +. Το γ αναπαριστά 14 ιόντα H 3 O + (10 < 14 < 2 10 = 20) Το δ αναπαριστά 20 ιόντα H 3 O +. Oι ισορρροπίες: ΟΗ + HClO H 2 O + ClO HΝΟ 2 + ClO ΝΟ 2 + HClO είναι και οι δύο μετατοπισμένες προς τα δεξιά. Η ισχύς των οξέων ελαττώνεται κατά τη σειρά: α. HClO > HΝΟ 2 > H 2 O β. H 2 O > HClO > HΝΟ 2 γ. H 2 O > HΝΟ 2 > HClO δ. HΝΟ 2 > HClO > H 2 O ΠΜ Χ 2013 δ. HΝΟ 2 > HClO > H 2 O Οι ισορροπίες είναι µετατοπισµένες προς το ασθενέστερο οξύ και την ασθενέστερη βάση. Εποµένως, αφού είναι µετατοπισµένες προς τα δεξιά: ΟΗ + HClO H 2 O + ClO οξύ 1 οξύ 2 HClO > H O 2 HΝΟ + ClO ΝΟ + HClO 2 2 οξύ 1 οξύ 2 HΝΟ > HClO 2

15 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 15 από 26 ιαθέτουµε 4 διαλύµατα οξέων (HCl, ΗΝΟ 3, ΗCOOH µε pκa 4 και CH 3 COOH µε pκa 5) ίδιου όγκου (100 ml) και ίδιας συγκέντρωσης (0,1 M). Σε καθένα από τα διαλύµατα αυτά προστίθενται µερικές σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και στη συνέχεια βαθµιαία διάλυµα ΝaΟΗ 0,5 Μ µέχρι να γίνει το κάθε διάλυµα ροζ. Για τους όγκους των διαλυµάτων που προσθέσαµε ισχύει: α. V = V = V =V HCl ΗΝΟ3 ΗCOOH CH3COOH β. V HCl = V ΗΝΟ3 > V ΗCOOH > V CH3COOH δ. > > > γ. V = V < V < V HCl ΗΝΟ3 ΗCOOH CH3COOH V HCl V ΗΝΟ3 V ΗCOOH V CH3COOH ΠΜ Χ 2013 α. V HCl = V ΗΝΟ3 = V ΗCOOH =V CH3COOH Ίσοι όγκοι διαλυµάτων οξέων ίδιας συγκέντρωσης, άρα περιέχουν τον ίδιο αριθµό mol οξέος (c V) άρα απαιτούν την ίδια ποσότητα βάσης για εξουδετέρωση. Διαθέτουμε 4 διαλύματα οξέων (HCl, ΗΝΟ 3, ΗCOOH με pκa 4 και CH 3 COOH με pκa 5) ίδιου όγκου (100 ml) και ίδιου ph. Μεγαλύτερη ποσότητα στερεού NaOH απαιτείται για την εξουδετέρωση του διαλύματος: α. HCl β. ΗΝΟ 3 γ. ΗCOOH δ. CH 3 COOH ΠΜ Χ 2013 δ. CH 3 COOH Μεγαλύτερη ποσότητα στερεού NaOH απαιτείται για την εξουδετέρωση του διαλύµατος µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση, δηλαδή του πιο ασθενούς οξέος (του οξέος µε το µεγαλύτερο pk a ). Αυτό το διάλυµα περιέχει περισσότερα mol οξέος στον ίδιο όγκο, έτσι ώστε να έχει το ίδιο ph µε τα υπόλοιπα διαλύµατα. Διάλυμα ΝΗ 4 ΝΟ 3 ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΝaOH. Η καμπύλη ογκομέτρησης έχει τη μορφή: α. α β. β γ. γ δ. δ ΠΜ Χ 2013

16 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 16 από 26 δ. δ Πραγµατοποιείται η αντίδραση: NH 4 NO 3 + NaOH NaNO 3 + NH 3 + H 2 O Στο ισοδύναµο σηµείο (πλήρης αντίδραση) είναι ph > 7, εξαιτίας της αντίδρασης ιοντισµού της ΝΗ 3. Στο µέσο της ογκοµέτρησης: ρυθµιστικό διάλυµα ΝΗ 4 + ΝΗ 3 ιάλυµα όξινου άλατος µε νάτριο του προπανοδιοϊκού οξέος (διπρωτικό οξύ µε pk a1 = 2,8 και pk a2 = 5,7) είναι: α. όξινο β. αλκαλικό γ. ουδέτερο δ. δεν µπορεί να προβλεφθεί ΠΜ Χ 2013 α. όξινο COONa CH 2 Κ a > K b οπότε επικρατεί ο ιοντισµός του οξέος, άρα το διάλυµα είναι όξινο COOH Από τις ακόλουθες προτάσεις, σωστή είναι: α. Η εξίσωση Henderson, που επιτρέπει τον υπολογισµό του ph σε ρυθµιστικά διαλύµατα ισχύει για οποιαδήποτε συγκέντρωση των συστατικών του. β. Από τις τιµές των σταθερών χηµικής ισορροπίας µιας αντίδρασης, µπορούµε να προβλέψουµε την ταχύτητα της αντίδρασης. γ. Το ph διαλύµατος που παρασκευάζεται από ανάµιξη ίσων όγκων δύο διαλυµάτων HCl µε ph = 2 και ph =3 αντίστοιχα, είναι 2,5. δ. Το ph υδατικού διαλύµατος (NH 4 ) 2 CO 3 1,0 Μ είναι µικρότερο από το ph διαλύµατος Na 2 CO 3 1,0 Μ. ΠΜ Χ 2013 δ. Το ph υδατικού διαλύµατος (NH 4 ) 2 CO 3 1,0 Μ είναι µικρότερο από το ph διαλύµατος Na 2 CO 3 1,0 Μ. α. Πρέπει K a / c οξέος 10 2 και K b / c βάσης 10 2 β. Η K c επηρεάζει την απόδοση της αντίδρασης και όχι την ταχύτητά της. γ. ph 1 = 2 c 1 = 10 2 M, ph 2 = 3 c 2 = 10 3 M c 1 V + c 2 V = c 3 2V c 3 = (c 1 + c 2 ) / 2 = 0,0055 M ph 3 = 2,25 δ. Και στα δύο διαλύµατα υπάρχει CO M που υδρολύεται και δίνει ΟΗ. Όµως στο πρώτο διάλυµα υδρολύεται και το ΝΗ 4 + και δίνει Η 3 Ο +.

17 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 17 από 26 Η σταθερά K b (HS ) είναι η σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης: α. HS + H 2 O H 2 S + OH β. HS + H 2 O S 2 + Η 3 Ο + γ. HS + OΗ S 2 + Η 2 Ο δ. HS + H 3 O + H 2 S + Η 2 Ο ΠΜ Χ 2012 α. HS + H 2 O H 2 S + OH Το HS δρα ως βάση (δέκτης πρωτονίου) στην ισορροπία ιοντισµού α., δηλαδή στην αντίδρασή του µε τα µόρια του διαλύτη (Η 2 Ο). Σε υδατικό διάλυµα HCOOH προστίθεται µικρή ποσότητα HCOONa (s) χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος. Ποιο από τα παρακάτω µεγέθη αυξάνεται: α. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH β. η [Η 3 Ο + ] γ. η [ΟΗ ] δ. το poh του διαλύµατος ΠΜ Χ 2012 γ. η [ΟΗ ] HCOONa HCOO + Na + HCOOH + H 2 O HCOO + Η 3 Ο + Λόγω επίδρασης κοινού ιόντος (HCOO ) η ισορροπία ιοντισµού µετατοπίζεται προς τα αριστερά, οπότε: ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µειώνεται η [Η 3 Ο + ] µειώνεται (V: σταθερό, n H3O+ µειώνονται) η [ΟΗ ] αυξάνεται (γιατί [Η 3 Ο + ] µειώνεται και K w σταθερό) το poh του διαλύµατος µειώνεται (γιατί η [ΟΗ ] αυξάνεται) εν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυµα της ουσίας: α. CH 3 CH 2 COONa β. C 6 H 5 OH γ. CH 3 C C Na δ. CH 3 CH 2 ONa β. C 6 H 5 OH α. RCOONa RCOO + Na + RCOO + H 2 O RCOOH + OH (αλκαλικό διάλυµα) β. C 6 H 5 OH: ιοντίζεται στο νερό και δίνει όξινα διαλύµατα C 6 H 5 OH + H 2 O C 6 H 5 O + H 3 Ο + γ. R C C Na R C C + Na + R C C + H 2 O R C CH + OH (αλκαλικό διάλυµα) δ. RONa RO + Na + R O + H 2 O R OH + OH (αλκαλικό διάλυµα) ΠΜ Χ 2012

18 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 18 από 26 Κατά την ανάµειξη 20 ml διαλύµατος Ca(OH) 2 0,02 M µε 80 ml διαλύµατος ΗΝΟ 3 0,01 Μ προκύπτει διάλυµα µε ph: α. 12 β. 2 γ. 7 δ. 9 ΠΜ Χ 2012 γ. 7 Πραγµατοποιείται η αντίδραση: Ca(OH) ΗΝΟ 3 Ca(ΝΟ 3 ) Η 2 Ο mol: 0,0004 0,0008 Η αντίδραση είναι πλήρης, άρα το διάλυµα που προκύπτει είναι ουδέτερο, αφού δεν υδρολύεται κανένα από τα ιόντα που προκύπτουν από τη διάσταση του Ca(ΝΟ 3 ) 2. Τα υδατικά διαλύµατα τριών µονοπρωτικών οξέων ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ έχουν τιµές ph 4, 3 και 3 αντίστοιχα. Ο όγκος διαλύµατος NaOH που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 10 ml από το καθένα από τα παραπάνω διαλύµατα είναι αντίστοιχα: 1 ml, 12 ml και 1 ml. Για την ισχύ των παραπάνω οξέων θα ισχύει: α. ΗΓ > ΗΒ > ΗΑ β. ΗΓ > ΗΑ > ΗΒ γ. ΗΒ > ΗΑ > ΗΓ δ. ΗΑ > ΗΓ > ΗΒ ΠΜ Χ 2012 α. ΗΓ > ΗΒ > ΗΑ Έστω το δ. NaOH c M. δ. ΗΑ δ. ΗΒ δ. ΗΓ ph = 4 ph = 3 ph = 3 V = 10 ml V = 10 ml V = 10 ml n HA = n NaOH n HB = n NaOH n HΓ = n NaOH = 0,001c = 0,012c = 0,001c c HA = 0,1c c HB = 1,2c c HΓ = 0,1c δ. ΗΓ δ. ΗΒ: έχουν το ίδιο ph, όµως c HB > c HΓ άρα το ΗΓ ισχυρότερο οξύ από το ΗΒ ΗΒ: ασθενές οξύ δ. ΗΓ δ. ΗΑ: c HΓ = c HΑ, όµως το δ. ΗΓ είναι πιο όξινο άρα το ΗΓ ισχυρότερο οξύ από το ΗΑ ΗΑ: ασθενές οξύ δ. ΗΒ δ. ΗΑ: Από το νόµο αραίωσης του Ostwald έχουµε: + [ H 3O ] Ka( HA) cha K HA a( HA) = = 0,12 + [ H O ] K c K 3 HB a( HB) HB a( HB) άρα το ΗΒ ισχυρότερο οξύ από το ΗΑ Κ α (ΗΑ) < Κ α (ΗΒ)

19 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 19 από 26 Τα στοιχεία: 16 S, 20 Ca, 17 Cl σχηµατίζουν τα οξείδια SO 3, CaO, Cl 2 O 7. Ισοµοριακές ποσότητες των τριών οξειδίων διαλύονται σε νερό και σχηµατίζονται τα διαλύµατα 1, 2, 3 αντίστοιχα, τα οποία έχουν όλα τον ίδιο όγκο. Η διάταξη των διαλυµάτων κατά αυξανόµενη τιµή ph είναι: α. 2 < 1 < 3 β. 3 < 1 < 2 γ. 3 = 1 < 2 δ. 1 < 3 < 2 ΠΜ Χ 2012 β. 3 < 1 < 2 Κατά µήκος µιας περιόδου ο όξινος χαρακτήρας των οξειδίων των στοιχείων αυξάνεται όσο προχωράµε προς τα δεξιά. Π.χ. ΗClO 4 : ισχυρό οξύ H 2 SO 4 : ισχυρό οξύ µόνο στο 1 ο στάδιο ιοντισµού H 3 PO 4 : ασθενές οξύ και στα 3 στάδια ιοντισµού Κορεσµένο διάλυµα Mg(OH) 2 έχει ph = 10,5 στους 25 0 C. Η διαλυτότητα του Mg(OH) 2 σε mol/l στην ίδια θερµοκρασία, είναι: α. 1, β. 3, γ. 1,0 10 3,5 δ. 1, ,5 ΠΜ Χ 2012 α. 1, ph = 10,5 poh = 3,5 [OH ] = 10 3,5 M Έστω ότι διαλύονται x mol/l Mg(OH) 2. Τότε [OH ] = 2x 10 3,5 = 2x x = 0,5 10 3,5 mol/l 1, mol/l Σε ένα εργαστήριο υπάρχει µόνο πυκνό διάλυµα HCl ( 1), το οποίο έχει στους 25 0 C ph = 0. Για να παρασκευαστούν 50,0 ml διαλύµατος HCl, το οποίο να έχει στους 25 0 C ph = 2, πρέπει να χρησιµοποιηθούν: α. 0,5 ml 1 και 45,0 ml Η 2 Ο β. 10,0 ml 1 και 40,0 ml Η 2 Ο γ. 5,0 ml 1 και 45,0 ml Η 2 Ο δ. 0,5 ml 1 και 49,5 ml Η 2 Ο ΠΜ Χ 2012 δ. 0,5 ml 1 και 49,5 ml Η 2 Ο Αρχικό διάλυµα ( 1): ph = 0 άρα 1 Μ HCl Τελικό διάλυµα ( 2): ph = 2 άρα 0,01 Μ HCl Αραίωση: c 1 V 1 = c 2 V 2 1 Μ x ml = 0,01 Μ 50 ml x = 0,5 ml ,5 = 49,5 ml Η 2 Ο

20 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 20 από 26 H σταθερά ιοντισµού Κ α του CΗ 3 COOH στους 25 0 C είναι ίση µε 1, Για την Κ α του CΗ 3 COOH στους 40 0 C ισχύει: α. Κ α = 1, β. Κ α > 1, γ. Κ α < 1, δ. Κ α 1, ΠΜ Χ 2012 β. Κ α > 1, Η θερµοκρασία αυξάνεται, οπότε η Κ α αυξάνεται, γιατί η αντίδραση ιοντισµού είναι ενδόθερµη και µε την αύξηση της θ µετατοπίζεται προς τα δεξιά. Το διάλυµα NH 4 CN 0,1 M έχει ph = 9,2. Μεταξύ των σταθερών ιοντισµού K b της ΝΗ 3 και Κ α του HCΝ ισχύει: α. K b = Κ α β. K b < Κ α γ. K b > Κ α δ. K b << Κ α ΠΜ Χ 2012 γ. K b > Κ α ΝH H 2 O ΝΗ 3 + Η 3 Ο + (Κ α ) CΝ + H 2 O HCN + OH (K b ) Tο διάλυµα είναι βασικό, εποµένως K b (CN ) > K α (ΝΗ 4 + ), άρα Κ α (HCN) < K b (NH 3 ) Στις αντιδράσεις που ακολουθούν i) HC 2 O 4 + HS C 2 O H 2 S ii) H 2 S + CO 3 2 HCO 3 + HS οξέα κατά Bronsted Lowry είναι αντίστοιχα: α. i) HC 2 O 4, H 2 S και ii) H 2 S, HCO 3 β. i) H 2 S, HS και ii) H 2 S, HCO 3 γ. i) C 2 O 4 2, H 2 S και ii) H 2 S, HCO 3 δ. i) HC 2 O 4, H 2 S και ii) H 2 S, CO 3 2 α. i) HC 2 O 4, H 2 S και ii) H 2 S, HCO 3 Οξέα κατά Bronsted Lowry είναι οι δότες πρωτονίου. ΠΜ Χ 2012

21 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 21 από 26 Λαµβάνεται διάλυµα µε µεγαλύτερο ph από την ανάµιξη ίσων όγκων: α. HCl 0,2 Μ µε ΝΗ 3 0,2 Μ β. CH 3 COOH 0,2 M µε ΚΟΗ 0,2 Μ γ. HCl 0,1 Μ µε ΝΗ 3 0,2 Μ δ. HCl 0,1 Μ µε ΝaOH 0,2 Μ ΠΜ Χ 2012 δ. HCl 0,1 Μ µε ΝaOH 0,2 Μ Στην περίπτωση α. προκύπτει διάλυµα ΝΗ 4 Cl, που είναι όξινο λόγω της υδρόλυσης του ΝΗ 4 +. Στην περίπτωση β. προκύπτει διάλυµα CH 3 COOK 0,1 M, που είναι βασικό λόγω της υδρόλυσης του CH 3 COO. Στην περίπτωση γ. προκύπτει διάλυµα ΝΗ 4 Cl 0,05 Μ ΝΗ 3 0,05 Μ. Στην περίπτωση δ. προκύπτει διάλυµα NaOH 0,05 M NaCl 0,05 M Από τα παραπάνω διαλύµατα µεγαλύτερο ph έχει αυτό που προκύπτει στην περίπτωση δ. (έχει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση [ΟΗ ]. Ποιο από τα επόµενα ανιόντα είναι η ασθενέστερη βάση κατά Bronsted Lowry: α. F β. Cl γ. HCO 3 δ. CH 3 COO ΠΜ Χ 2012 β. Cl To HCl είναι ισχυρό οξύ, εποµένως η συζυγής του βάση Cl είναι πολύ ασθενής. Τα υπόλοιπα ανιόντα είναι ισχυρότερες βάσεις από το Cl, αφού τα συζυγή τους οξέα είναι ασθενή. Πόσα ml διαλύµατος ΚΟΗ (aq) 1 Μ πρέπει να προσθέσω σε 100 ml διαλύµατος HCOOH (aq) 0,1 M, για να προκύψει το διάλυµα που να έχει [HCOO ] = 3 [HCOOH] : α. 5 ml β. 7,5 ml γ. 25 ml δ. 75 ml ΠΜ Χ 2012 β. 7,5 ml

22 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 22 από 26 Έστω V L διαλύµατος ΚΟΗ 1 Μ. Όγκος τελικού διαλύµατος: (V + 0,1) L. Πραγµατοποιείται η αντίδραση: HCOOH + KOH HCOOK + H 2 O αρχικά mol 0,01 V αντιδρ./παραγ. V V V τελικά mol (0,01 V) V 0,01 V V τελικές c M M 0,1 + V 0,1+ V [HCOO ] = 3 [HCOOH] V 0,1+ V = 3 0,01 V 0,1 + V V = 0,0075 L = 7,5 ml Το ph υδατικού διαλύµατος HCl 10 8 Μ είναι: α. 7 β. 8 γ. > 7 δ. < 7 ΠΜ Χ 2005 δ. < 7 To διάλυµα είναι όξινο. Η συγκέντρωση του οξέος είναι πολύ µικρή, γι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψιν και ο αυτοϊοντισµός του νερού. Στους 25 0 C τα µόρια του νερού που ιονίζονται είναι: α. ένα µόριο στα εκατό mol νερού β. 36 µόρια στα 10 δισεκατοµµύρια µόρια νερού γ. 18 µόρια στα εκατό εκατοµµύρια µόρια νερού δ. ένα µόριο στο ένα δισεκατοµµύριο µόρια νερού β. 36 µόρια στα 10 δισεκατοµµύρια µόρια νερού Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ [Η 2 Ο] = n / V = (1000/18) mol / 1L = 55,5 M K w = [Η 3 Ο + ] [ΟΗ ] = (mol/l) 2 [Η 3 Ο + ] = [ΟΗ ] = 10 7 (mol/l) Άρα: στα 55,5 µόρια Η 2 Ο ιοντίζονται µόρια Ή : στα 55, µόρια Η 2 Ο ιοντίζονται 2 µόρια Ή : στα 10 9 µόρια Η 2 Ο (ένα δισεκατοµµύριο) ιοντίζονται περίπου 4 µόρια ΠΜ Χ 2005

23 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 23 από 26 Έχουµε διάλυµα όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO 3 ) 0,1 Μ. ίνονται οι σταθερές ιοντισµού του ανθρακικού οξέος: Κ 1 = 4, mol L 1 και Κ 2 = 4, mol L 1 ). Το διάλυµα αυτό είναι: α. ουδέτερο β. βασικό γ. όξινο δ. οξειδωτικό β. βασικό NaHCO 3 Na + + HCO 3 Το HCO 3 είναι αµφιπρωτική ουσία: HCO 3 + H 2 O CO H 3 O + (K 2 ) ΠΜ Χ 2005 HCO 3 + H 2 O H 2 CO 3 + OH (K w / K 1 ) K w / K 1 > K 2 άρα υπερισχύει η δεύτερη ισορροπία που δίνει βασικό διάλυµα. Η διαλυτότητα του Ca(OH) 2 είναι 0,08 g στα 100 ml νερού. Με την ισχυρή βάση αυτή είναι δυνατόν να δηµιουργήσουµε διάλυµα µε µέγιστη τιµή ph: α. 12,32 β. 13,50 γ. 13, 21 δ. 14,00 ΠΜ Χ 2005 α. 12,32 Συγκέντρωση κορεσµένου διαλύµατος Ca(OH) 2 : 0,01 Μ Στο διάλυµα αυτό είναι: [ΟΗ ] = 0,02 Μ poh 1,7, ph 12,3

24 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 24 από 26 Έχουµε ένα υδατικό διάλυµα 0,10 M HCOONH 4. To ph του διαλύµατος αυτού, αν οι σταθερές διάστασης του µυρµηκικού και της αµµωνίας είναι αντίστοιχα K α = 1, mol dm 3 και K b = 1, mol dm 3 είναι: α. 1,0 β. 6,5 γ. 6, 0 δ. 7,5 ΠΜ Χ 2005 β. 6,5 K b (HCOO ) < K α (ΝΗ 4 + ) άρα το διάλυµα θα είναι όξινο. [H 3 O + Ka( HCOOH ) ] = Kw K ( H ) b 3 Ποιον από τους παρακάτω δείκτες θα χρησιµοποιούσατε για την πιστοποίηση της εξουδετέρωσης υδατικού διαλύµατος µυρµηκικού οξέος (Κ a =1, mol L 1 ) από υδατικό διάλυµα αµµωνίας (Κ b =1, mol L 1 ) από υδατικό διάλυµα αµµωνίας (Κ b =1, mol L 1 ): α. ερυθρό του κογκό (3,05,2) β. µπλε της βρωµοθυµόλης (6,07,2) γ. µπλε του µεθυλίου (9,414,0) δ. φαινολοφθαλεΐνη (9,39,8) ΠΜ Χ 2005 β. µπλε της βρωµοθυµόλης (6,07,2) Πραγµατοποιείται η αντίδραση: HCOOH + NH 3 HCOONH 4 Στο ισοδύναµο σηµείο (πλήρης αντίδραση) έχουµε δ. HCOONH 4 Υδρολύονται και τα δύο ιόντα του άλατος: HCΟO + H 2 O HCOOH + OH NH H 2 O NH 3 + H 3 O + K α (HCOOH) > K b (NH 3 ) K b (HCOO ) < K α (ΝΗ 4 + ) [Η 3 Ο + ] > [ΟΗ ] (έχουµε ίσες αρχικές συγκεντρώσεις των δύο ιόντων του άλατος) Εποµένως το διάλυµα στο ισοδύναµο σηµείο είναι ελαφρώς όξινο.

25 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 25 από 26 Αραιώσαµε ένα υδατικό διάλυµα και δεν διαπιστώσαµε καµία µεταβολή στο ph αυτού. Το διάλυµα είναι δυνατό να περιείχε: α. NH 4 Cl β. CH 3 COONa γ. CH 3 COONH 4 δ. οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές χηµικές ουσίες ΠΜ Χ 2005 γ. CH 3 COONH 4 Αν K b (CH 3 COO ) = K α (ΝΗ + 4 ), το διάλυµα είναι ουδέτερο και παραµένει ουδέτερο µε την αραίωση. Υδατικό διάλυµα ενός µονοπρωτικού οξέος ΗΑ 0,01 Μ έχει ph=2. Ένα υδατικό διάλυµα του άλατος ΝΗ 4 Α είναι: α. όξινο β. βασικό γ. ουδέτερο δ. δεν µπορεί να γίνει σχετική πρόβλεψη ΠΜ Χ 2005 α. όξινο Το δ. ΗΑ 0,01 Μ έχει ph=2, άρα [Η 3 Ο + ] = [ΗΑ] = 0,01 Μ, δηλαδή το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ. Εποµένως το Α δεν υδρολύεται. Το ΝΗ 4 + υδρολύεται: NH H 2 O NH 3 + H 3 O + Εποµένως το διάλυµα του άλατος ΝΗ 4 Α είναι όξινο. Υδατικό διάλυµα 1 ΗΝΟ 3 έχει ph=χ. Αν αναµείξουµε το διάλυµα 1 µε υδατικό διάλυµα ΚΝΟ 3 προκύπτει διάλυµα 3 µε ph=ψ. Για τους αριθµούς χ,ψ: α. ισχύει χ=ψ β. ισχύει χ<ψ γ. ισχύει χ>ψ δ. µπορεί να ισχύει οποιαδήποτε από τις παραπάνω σχέσεις ΠΜ Χ 2005 β. ισχύει χ<ψ διάλυµα ΚΝΟ 3 : ουδέτερο διάλυµα ΗΝΟ 3 : όξινο Από την ανάµιξή τους προκύπτει διάλυµα λιγότερο όξινο, δηλαδή µε µεγαλύτερο ph.

26 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 26 από 26 Στην αντίδραση: 2Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ, το Η 2 Ο συµπεριφέρεται κατά Brönsted Lowry: α. ως οξύ β. ως βάση γ. ως αµφιπρωτική ουσία δ. ως οξειδωτικό ΠΜ Χ 2005 γ. ως αµφιπρωτική ουσία Σε ένα διάλυµα βάσης υπολογίσαµε ότι περιέχονται 0,01 mol ιόντων ΟΗ. Αν στο διάλυµα αυτό προσθέσουµε 0,01 mol HCl θα προκύψει διάλυµα: α. ουδέτερο β. βασικό γ. όξινο δ. ουδέτερο ή βασικό ΠΜ Χ 2005 δ. ουδέτερο ή βασικό Αν η βάση είναι ισχυρή θα προκύψει ουδέτερο διάλυµα (πλήρης αντίδραση, δεν υδρολύεται κανένα ιόν του άλατος που προκύπτει). Αν η βάση είναι ασθενής, η αντίδραση δεν θα είναι πλήρης, αλλά θα περισσέψει κάποια ποσότητα βάσης, αφού n βάσης > 0,01 mol.

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών Μάθημα 1 Δείκτες Ογκομέτρηση Ορισμός των δεικτών Οι δείκτες οξέων - βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες, είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα με την τιμή του ph του διαλύματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1:γ Α2:β Α3:δ Α4:β Α5:α)διαφορές θεωρίας του Arrhenius- Brönsted

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου Θέµα Α Α 1 γ Α 2 β Α 3 β Α 4 γ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου Α 5 (α) Είναι αδύνατο στο ίδιο άτοµο να υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α. δ Α4. β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Η έννοια του ph: Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ ή Η 2 Ο Η + + ΟΗ K + [H ][OH ] = [H O] 2 K + [H2O]=[H ][OH ] Κ[Η 2 Ο] = Κ w = γινόμενο ιόντων νερού ή σταθερά διάστασης νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποδείξεις σχέσεων και τύπων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας

Αποδείξεις σχέσεων και τύπων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας Αποδείξεις σχέσεων και τύπων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας 3 (q) (l) 3 (q) (q). Να αποδείξετε ότι η ισορροπία H OOH HO H OO H3O έχει σταθερά Κ Κ = Κ,, H3OOH και ΗΝΟ. όπου Κ, και K, είναι αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα 1 ο A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5. β Θέµα 2 ο Β1. α. Λάθος: Εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των δύο διαλυµάτων. Αν η (OH) - είναι πολύ µικρή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία. Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. Απαιτούµενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες Ηµεροµηνία...

Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία. Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. Απαιτούµενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες Ηµεροµηνία... Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων Φύλλο εργασίας Τάξη Γ Λυκείου Ονοµατεπώνυµο Μάθηµα Γνωστικό αντικείµενο ιδακτική ενότητα Χηµεία Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία Σύνθεση και προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. γ, Α. β, Α. γ, Α4. α, Α5. β. ΘΕΜΑ Β Β1. α) Λάθος (Μ) NaF Na F Αρχ. C - - Iστ./ Παρ. C C C Τελ. - C C (Μ) F HO HF I.I. C-x x x Mε προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

3.15 Μέτρηση ph Ρυθμιστικά Διαλύματα

3.15 Μέτρηση ph Ρυθμιστικά Διαλύματα 3.15 Μέτρηση ph Ρυθμιστικά Διαλύματα 1. Οι περιοχές ph αλλαγής χρώματος των δύο δεικτών είναι: Πορτοκαλί του μεθυλίου: 3,1 4,5 (σε ph < 3,1 χρωματίζει το διάλυμα κόκκινο και σε ph > 4,5 χρωματίζει το διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο

ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο Π ΠΡ ΡΩ ΩΤ ΤΟ ΟΛ ΛΥ ΥΤ ΤΙΙΚ ΚΟ ΟΙΙ Ε ΕΙΙΚ ΚΤ ΤΕ ΕΣ Σ Πρωτολυτικοί δείκτες ονοµάζονται οι ενώσεις που έχουν την ιδιότητα να µεταβάλλουν το χρώµα τους µέσα σε καθορισµένα όρια του ph ενός διαλύµατος. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ www.orion.edu.gr ΘΕΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. ιάλεξε

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ» Β ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) Διδάσκουσα: ΣΟΥΠΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. β, Α2. α, Α. δ, Α4. β, Α5. α. Σ, β. Σ, γ. Λ, δ. Λ, ε. Σ ΘΕΜΑ Β Β1.α. β. Β2.α. 12 15 19 26 Mg : 1s 2s 2p 2+ 2 2 6 P : 1s 2s 2p s p

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ. Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ. Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες: ΘΕΜΑ.. β.. α.. α.4. γ.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό ΘΕΜΑ.. α. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες: Ο: s s p 4 9F: s

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. α. ΛΑΘΟΣ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 14 Ιουνίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Α... 1 Α1. Β... 1 Α2. Γ... 1 Α3. Δ... 1 Α4. Α... 1 Α5. Α....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΘΜΟΣ :. % Θέμα 1 Ο 1. Ατομικό τροχιακό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων οξέων και βάσεων και η μελέτη και μέτρηση του ph διαλυμάτων οξέων, βάσεων και αλάτων. Θεωρητικό Μέρος Η πιο

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α3. α Α4. δ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Λάθος ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 27/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές οξέων-βάσεων και δότη-αποδέκτη

Αρχές οξέων-βάσεων και δότη-αποδέκτη Αρχές οξέων-βάσεων και δότη-αποδέκτη Θεωρία ηλεκτρολυτικής διάσπασης Το 1887 ο Arrhenius (1859-1927) διατύπωσε τη θεωρία της ηλεκτρολυτικής διάσπασης των ηλεκτρολυτών µέσα στο νερό ή άλλο διαλύτη µε µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΘΕΜΑ B Α α) Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές κατανομές των δοθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS C.S.I. BRUSSELS SUPERVISORS: LUC LEYNS ROBERT FINSY MARIJKE HENDRICKX C.S.I. BRUSSELS SPECIAL ASSISTANTS: TIM SIERENS ANJA VAN GEERT AMAIA MARCILLA DIANE SORGELOOS Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ασκήσεις κεφ. 1-3 Άσκηση Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις ως ισχυρά και ασθενή οξέα ή ισχυρές και ασθενείς βάσεις α) Η 2 SeO 4, β) (CH 3 ) 2 CHCOOH γ) KOH, δ) (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΑ ΘΕΤΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε. Σωστό Β2. α. Οι σ (σίγµα) δεσµοί προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Από τις παρακάτω αλκοόλες δεν αφυδατώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.4. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) δ. CH Ν ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΗΜΕΙΑ» για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Οι διδάσκοντες Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Mg(ΟΗ) 2 (s) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq) Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

7. Οξέα και βάσεις ΣΚΟΠΟΣ

7. Οξέα και βάσεις ΣΚΟΠΟΣ 7. Οξέα και βάσεις ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οξέων και βάσεων, να συσχετίσουμε τις όξινες ή βασικές ιδιότητες μιας ουσίας με τη μοριακή της δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα