Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26"

Transcript

1 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Όξινο διάλυµα είναι το διάλυµα του α. CH 3 COONa 0,1 M β. CH 3 NH 3 Cl 0,1 M γ. KCN 0,1 M δ. NaCl 0,1 M Πανελλήνιες 2014 β. CH 3 NH 3 Cl 0,1 M Το διάλυµα του α. είναι βασικό, λόγω της υδρόλυσης του ανιόντος. Το διάλυµα του β. είναι όξινο, λόγω της υδρόλυσης του κατιόντος. Το διάλυµα του γ. είναι βασικό, λόγω της υδρόλυσης του ανιόντος. Το διάλυµα του δ. είναι ουδέτερο (δεν υδρολύεται κανένα ιόν) Κατά την αραίωση υδατικού διαλύµατος CH 3 NH 2 µε νερό: α. η [ΟΗ ] ελαττώνεται β. η [Η 2 Ο] αυξάνεται γ. ο αριθµός mol CH 3 NH 3 + ελαττώνεται δ. ο αριθµός ιόντων ΟΗ παραµένει σταθερός Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2013 α. η [ΟΗ ] ελαττώνεται (το διάλυµα µε την αραίωση γίνεται λιγότερο βασικό) β. [Η 2 Ο] σταθερή γ. ο αριθµός mol CH 3 NH 3 + αυξάνεται γιατί ο βαθµός ιοντισµού της CH 3 NH 2 αυξάνεται µε την αραίωση. δ. ο αριθµός ιόντων ΟΗ αυξάνεται γιατί ο βαθµός ιοντισµού της CH 3 NH 2 αυξάνεται µε την αραίωση. Από τα επόµενα οξέα ισχυρό σε υδατικό διάλυµα είναι το: α. ΗΝΟ 2 β. ΗClO 4 γ. HF δ. H 2 S β. ΗClO 4 (πλήρης ιοντισµός: ΗClO 4(aq) + H 2 O (l) ClO 4 (aq) + H 3 O + (aq) ) α. ΗΝΟ 2 (µερικός ιοντισµός: ΗΝO 2(aq) + H 2 O (l) ΝO 2 (aq) + H 3 O + (aq) ) γ. HF : µερικός ιοντισµός: ΗF (aq) + H 2 O (l) F (aq) + H 3 O + (aq) δ. H 2 S : διπρωτικό οξύ, ιοντίζεται σε δύο στάδια Η 2 S (aq) + H 2 O (l) HS (aq) + H 3 O + (aq) ΗS (aq) + H 2 O (l) S 2 (aq) + H 3 O + (aq) Πανελλήνιες 2012

2 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 2 από 26 Από τα παρακάτω ανιόντα, ισχυρότερη βάση κατά Bronsted Lowry είναι: α. HCOO β. NO 3 γ. Cl δ. ClO 4 Πανελλήνιες 2011 α. HCOO, γιατί το συζυγές της οξύ (HCOOH) είναι ασθενές. : Όσο ισχυρότερο είναι ένα οξύ (ΗΑ), τόσο ασθενέστερη είναι η συζυγής του βάση (Α ). ΗΝΟ 3, HCl, HClO 4 : ισχυρά οξέα οπότε οι συζυγής τους βάσεις είναι πολύ ασθενείς Από τα παρακάτω διαλύµατα, µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα έχει: α. CH 3 COOH 0,1 M CH 3 COONa 0,1 M β. CH 3 COOH 0,01 M CH 3 COONa 0,01 M γ. CH 3 COOH 0,5 M CH 3 COONa 0,5 M δ. CH 3 COOH 1,0 M CH 3 COONa 1,0 M Πανελλήνιες 2011 δ. CH 3 COOH 1,0 M CH 3 COONa 1,0 M γιατί είναι µεγαλύτερες οι συγκεντρώσεις των συστατικών του ρυθµιστικού διαλύµατος. : Μέγιστη ρυθµιστική ικανότητα έχει ένα διάλυµα όταν c οξεος = c βασης. Για δεδοµένο λόγο c βασης / c οξεος (στην περίπτωση αυτή ίσο µε 1) η ρυθµιστική ικανότητα είναι τόσο µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερες είναι οι συγκεντρώσεις των συστατικών του ρυθµιστικού διαλύµατος. Βασικό είναι το υδατικό διάλυµα της ένωσης: α. KCl β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH Πανελλήνιες 2001 β. CH 3 COOK διάσταση του άλατος: CH 3 COOK CH 3 COO + K + υδρόλυση του ανιόντος: CH 3 COO + Η 2 Ο CH 3 COOΗ + ΟΗ Εποµένως το διάλυµα είναι βασικό. : α. διάσταση του άλατος: KCl K + + Cl δεν αντιδρά κανένα από τα ιόντα του άλατος µε το νερό, εποµένως το διάλυµα είναι ουδέτερο. γ. διάσταση του άλατος: NH 4 NO 3 ΝΗ NO 3 αντιδρά µόνο το κατιόν ΝΗ 4 + µε το νερό και προκύπτει όξινο διάλυµα. δ. δεν ιοντίζεται στο νερό, ουδέτερο διάλυµα

3 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 3 από 26 Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων όταν διαλυθεί σε νερό δίνει ρυθµιστικό διάλυµα: α. HCl NaCl β. HCOOH HCOONa γ. HCl NH 4 Cl δ. NaOH CH 3 COONa Πανελλήνιες 2001 α. HCOOH HCOONa Κατά την ογκοµέτρηση CH 3 COOH (aq) µε NaOH (aq) ο καταλληλότερος δείκτης είναι: α. ερυθρό του Κογκό (pk a = 4) β. ερυθρό του αιθυλίου (pk a = 5,5) γ. φαινολοφθαλεΐνη (pk a = 8,5) δ. κυανό της θυµόλης (pk a = 2,5) Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2012 γ. φαινολοφθαλεΐνη (pk a = 8,5) : Στο ισοδύναµο σηµείο δ. CH 3 COONa, δηλαδή βασικό διάλυµα (CH 3 COO + Η 2 Ο CH 3 COOH + ΟΗ ) Η συζυγής βάση του Η 2 PO 4 είναι: 2 3 α. ΗPO 4 β. PO 4 γ. Η 3 PO 4 δ. Η 2 PO 2 α. ΗPO 4 2 : Το συζυγές ζεύγος οξέος βάσης διαφέρει κατά ένα πρωτόνιο. Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2011 Θέλετε να παρασκευάσετε στο εργαστήριο ένα ρυθµιστικό διάλυµα µε ph = 9. Ποιο από τα παρακάτω οξέα, µαζί µε τα κατάλληλα αντιδραστήρια, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, ώστε το ρυθµιστικό διάλυµα να έχει ικανοποιητική ρυθµιστική ικανότητα; α. ΗΑ µε Κ α = 10 4 β. ΗΒ µε Κ α = 10 5 γ. ΗΓ µε Κ α = 10 8 δ. οποιοδήποτε από τα παραπάνω ΟΕΦΕ 2014 γ. ΗΓ µε Κ α = 10 8 : Η ρυθµιστική ικανότητα εξαρτάται από το ph του ρυθµιστικού διαλύµατος. Ένα ρυθµιστικό διάλυµα χρησιµοποιείται για περιοχή τιµών ph από (pκ α 1) έως (pκ α + 1).

4 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 4 από 26 Έτσι για να παρασκευάσουµε ένα ρυθµιστικό διάλυµα µε ορισµένη τιµή ph, επιλέγουµε ένα ασθενές οξύ µε τιµή pκ α όσο γίνεται πλησιέστερη στην επιθυµητή τιµή ph. Επιλέγω το οξύ που έχει pκ α 9, δηλαδή το οξύ ΗΓ µε pκ α = 8. Η πρωτολυτική αντίδραση HCN + OH CN + H 2 O είναι µετατοπισµένη προς τα δεξιά. Ποιο από τα παρακάτω συµπεράσµατα αληθεύει; α. Το HCN είναι ασθενέστερο οξύ από το H 2 O β. Το CN είναι ασθενέστερη βάση από το ΟΗ γ. Το H 2 O είναι ασθενέστερη βάση από το HCN δ. Το HCN και το ΟΗ είναι οξέα, ενώ τα CN και H 2 O είναι βάσεις. ΟΕΦΕ 2013 β. Το CN είναι ασθενέστερη βάση από το ΟΗ : οξύ 1 βάση 1 βάση 2 οξύ 2 HCN + OH CN + H 2 O Η ισορροπία είναι µετατοπισµένη προς το ασθενέστερο οξύ και την ασθενέστερη βάση. Άρα το H 2 O είναι ασθενέστερο οξύ από το HCN και το CN είναι ασθενέστερη βάση από το ΟΗ. Αν διάλυµα NΗ 4 Α έχει ph = 8 σε θερµοκρασία 25 ο C, τότε: α. το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ β. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) > Κ b (ΝΗ 3 ) γ. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) = Κ b (ΝΗ 3 ) δ. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) < Κ b (ΝΗ 3 ) ΟΕΦΕ 2012 δ. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) < Κ b (ΝΗ 3 ) ph = 8 σε θερµοκρασία 25 ο C σηµαίνει ότι το διάλυµα NΗ 4 Α είναι βασικό. α. Αν το ΗΑ ήταν ισχυρό οξύ, τότε θα υδρολυόταν µόνο το ΝΗ + 4 και το διάλυµα θα ήταν όξινο. β. Αν το ΗΑ ήταν ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) > Κ b (ΝΗ 3 ), τότε θα ήταν: Κ b (Α ) < Κ α (ΝΗ + 4 ), δηλαδή το ΝΗ + 4 θα υδρολυόταν σε µεγαλύτερο βαθµό και το διάλυµα θα ήταν όξινο. γ. Αν το ΗΑ ήταν ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) = Κ b (ΝΗ 3 ), τότε θα υδρολυόταν και τα δύο ιόντα του άλατος στον ίδιο βαθµό, οπότε το διάλυµα θα ήταν ουδέτερο. δ. Το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) < Κ b (ΝΗ 3 ), δηλαδή Κ b (Α ) > Κ α (ΝΗ + 4 ), οπότε το Α υδρολύεται σε µεγαλύτερο βαθµό, άρα το διάλυµα είναι βασικό.

5 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 5 από 26 Ένα υδατικό διάλυµα περιέχει έναν άγνωστο ηλεκτρολύτη και έχει ph = 7. α. Το διάλυµα αυτό είναι οπωσδήποτε ουδέτερο. β. Για το διάλυµα ισχύει: Κ a K b = γ. Το διάλυµα είναι όξινο αν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 25 ο C. δ. Το διάλυµα είναι βασικό αν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 25 ο C ΟΕΦΕ 2011 δ. Το διάλυµα είναι βασικό αν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 25 ο C Το διάλυµα θα είναι ουδέτερο και θα ισχύει Κ a K b = 10 14, αν η θερµοκρασία είναι 25 ο C, οπότε Κ w = Aν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 25 ο C, τότε Κ w > 10 14, οπότε το ουδέτερο διάλυµα θα πρέπει να έχει ph < 7, άρα το διάλυµα του ηλεκτρολύτη µε ph = 7 θα είναι βασικό. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH 3 OΝa συγκέντρωσης 0,1Μ σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph = 7 β. ph > 7 γ. ph <1 δ. ph < 7 β. ph > 7 Τα αλκοξυανιόντα RO είναι ισχυρές βάσεις. ΟΕΦΕ 2011 ιάλυµα HCl συγκέντρωσης c 1 έχει το ίδιο ph µε διάλυµα H 2 SO 4 συγκέντρωσης c 2. Τα δύο διαλύµατα βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία. Για τα διαλύµατα αυτά ισχύει: α. c 1 > c 2 β. c 1 < c 2 γ. c 1 = c 2 δ. c 1 = c 2 / 2 ΟΕΦΕ 2011 α. c 1 > c 2 δ. HCl: HCl + H 2 O H 3 O + + Cl c 1 c 1 c 1 ph = logc 1 δ. H 2 SO 4 : H 2 SO 4 + H 2 O HSO 4 + H 3 O + c 2 c 2 c 2 HSO 4 + H 2 O SO H 3 O + c 2 x x x ph = log(c 2 + x) Τα δύο διαλύµατα έχουν το ίδιο ph, εποµένως: logc 1 = log(c 2 + x) c 1 = c 2 + x > c 2

6 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 6 από 26 Σε 1 L ρυθµιστικού διαλύµατος προστίθεται ποσότητα NaOH, µε αποτέλεσµα να µεταβληθεί το ph κατά 0,05 µονάδες. Αν η ίδια ποσότητα NaOH προστεθεί σε1 L Η 2 Ο τότε το ph: α. θα µεταβληθεί κατά 0,05 µονάδες β. δεν θα µεταβληθεί γ. θα µεταβληθεί λιγότερο από 0,05 µονάδες δ. θα µεταβληθεί πολύ περισσότερο από 0,05 µονάδες ΟΕΦΕ 2011 δ. θα µεταβληθεί πολύ περισσότερο από 0,05 µονάδες Ορισµένος όγκος διαλύµατος HCOOH θερµοκρασίας 25 ο C αραιώνεται µε προσθήκη ίσου όγκου ζεστού νερού, οπότε προκύπτει διάλυµα θερµοκρασίας 40 ο C. Ποια από τις ακόλουθες προτάσες είναι σωστή; α. ο βαθµός ιοντισµού και η σταθερά ιοντισµού του HCOOH αυξάνονται. β. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH αυξάνεται ενώ η σταθερά ιοντισµού του παραµένει σταθερή γ. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µειώνεται ενώ η σταθερά ιοντισµού του παραµένει σταθερή δ. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µειώνεται ενώ η σταθερά ιοντισµού του αυξάνεται. ΟΕΦΕ 2010 α. ο βαθµός ιοντισµού και η σταθερά ιοντισµού του HCOOH αυξάνονται Με την αραίωση µειώνεται η συγκέντρωση άρα ο βαθµός ιοντισµού αυξάνεται. Με την αύξηση της θερµοκρασίας η σταθερά ιοντισµού αυξάνεται. Οι βασικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων οφείλονται: α. στο ΟΗ που φέρουν β. στην ικανότητά τους να δίνουν πρωτόνιο γ. στην ικανότητά τους να παίρνουν πρωτόνιο δ. στην ικανότητά τους να αντιδρούν µε ανόργανες βάσεις γ. στην ικανότητά τους να παίρνουν πρωτόνιο : Οι οργανικές ενώσεις που έχουν βασικές ιδιότητες δεν φέρουν ΟΗ.

7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 7 από 26 Έστω ότι έχουµε δύο διαλύµατα οξέων. Το πρώτο 1 έχει όγκο 20 ml και συγκέντρωση 3Μ και το δεύτερο 2 έχει όγκο 40 ml και συγκέντρωση 1,5Μ. Για την πλήρη εξουδετέρωση των παραπάνω διαλυµάτων απαιτήθηκαν: 15 ml από ένα διάλυµα βάσης ΚΟΗ συγκέντρωσης 4Μ για το 1 και για 30 ml από ένα διάλυµα βάσης Ca(OH) 2 συγκέντρωσης 1Μ για το 2. Από τις παραπάνω πληροφορίες µπορούµε να ξέρουµε τον τύπο (µονοπρωτικό ή διπρωτικό) των οξέων, ο οποίος είναι: α. ΗΑ και ΗΒ αντίστοιχα β. ΗΑ και Η2Β αντίστοιχα γ. Η2Α και ΗΒ αντίστοιχα δ. Η2Α και Η2Β αντίστοιχα α. ΗΑ και ΗΒ αντίστοιχα : 1: n = 0,02 L 3M = 0,06 mol οξέος n = 0,015 L 4M = 0,06 mol ΚΟΗ εποµένως µονοπρωτικό οξύ 2: n = 0,04 L 1,5M = 0,06 mol οξέος n = 0,03 L 1M = 0,03 mol Ca(ΟΗ) 2 αντιδρούν µε διπλάσια ποσότητα µονοπρωτικού οξέος Για την αντίδραση: CH3COOH + H2O(l) CH3COO + H3O +, οι µονάδες της σταθεράς ιοντισµού Κa είναι: α. Μ 2 β. Μ γ. Μ 2 δ. Μ 1 β. Μ : Γενικά: Κ a = [Α ] [Η 3 Ο + ] / [ΗΑ] άρα έχει µονάδες Μ Μ / Μ = Μ Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος; Ρυθµιστικό είναι ένα διάλυµα όταν: α. ιατηρεί το ph του πρακτικά σταθερό µε προσθήκη µικρής ποσότητας οξέος β. Όταν το ph του παραµένει πρακτικά σταθερό σε µικρή σχετικά αραίωση γ. Όταν περιέχει οξύ και τη συζυγή βάση του οξέος δ. Όταν περιέχει ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση σε ορισµένες συγκεντρώσεις γ. Όταν περιέχει οξύ και τη συζυγή βάση του οξέος : Σε κάθε διάλυµα ασθενούς οξέος υπάρχει και η συζυγής του βάση. Για να είναι ένα διάλυµα ρυθµιστικό πρέπει να περιέχει ένα ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση, από τη διάσταση ή τον ιοντισµό διαφορετικών ηλεκτρολυτών και µάλιστα µε παραπλήσιες τιµές συγκεντρώσεων, σχετικά υψηλές.

8 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 26 ύο διαλύµατα οξέων ΗΑ ( 1) και ΗΒ ( 2) αντίστοιχα έχουν το ίδιο ph. Αραιώνουµε και τα δύο διαλύµατα, µέχρι δεκαπλασιασµού του όγκου τους. Τα νέα αραιωµένα διαλύµατα ( 1 και 2 ) που θα προκύψουν έχουν µεταβολή ph κατά µία µονάδα το πρώτο και κατά µισή µονάδα το δεύτερο. Ποιο από τα δύο οξέα είναι ισχυρό και ποιο ασθενές; α. ΗΑ ασθενές και ΗΒ ισχυρό β. ΗΑ ισχυρό και ΗΒ ασθενές γ. ΗΑ ισχυρό και ΗΒ ισχυρό δ. δεν επαρκούν τα δεδοµένα για να αποφασίσουµε β. ΗΑ ισχυρό και ΗΒ ασθενές : Όταν σε ένα διάλυµα µονοπρωτικού οξέος γίνει ορισµένη αραίωση, στην περίπτωση που το οξύ είναι ασθενές, έχουµε µικρότερη µεταβολή στο ph σε σχέση µε ένα ισχυρό οξύ (γιατί αυξάνεται ο βαθµός ιοντισµού, άρα µικρότερη ελάττωση της [H 3 O + ]). 1: ph = logc ph = log(c/10) = logc + 1 = ph + 1 (µεταβολή ph κατά µία µονάδα) δηλαδή [H 3 O + ] = [H 3 O + ]/10 οπότε ΗΑ ισχυρό οξύ 2: [H 3 O + ] = K a c ph = log[h 3 O + ] [H 3 O + ] = K c / 10 = K c / 10 ph = log a a K a c + log 10 = ph + 0,5 (µεταβολή ph κατά µισή µονάδα) Υδατικό διάλυµα ενός µονοπρωτικού οξέος ΗΑ 0,01Μ έχει ph=4, στους 25 ο C. To υδατικό διάλυµα άλατος ΝaΑ ίδιας συγκέντρωσης έχει ph: α. 8 β. 9 γ. 10 δ. 11 β. 9 : Στο διάλυµα ΗΑ 0,01Μ µε ph=4, είναι: [H 3 O + ] = 10 4 ισορροπία ιοντισµού ΗΑ ( a q ) + H 2 O ( l ) A ( a q ) + H 3 O + ( a q ) αρχικά Μ ιοντίζονται c x παράγονται x x ισορροπία cx x x 2 x K a = x 2 / c = (10 4 ) 2 / 10 2 = 10 6 c x (Κ α /c 10 2 ) Κ b (A) = K K w a(ha) = / 10 6 = 10 8

9 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 9 από 26 Στο διάλυµα NaΑ 0,01Μ είναι: διάσταση άλατος NaA Na + + A c M c M c M υδρόλυση του Α A ( a q ) + H 2 O ( l ) ΗΑ ( a q ) + ΟΗ ( a q ) αρχικά Μ ιοντίζονται c x παράγονται x x ισορροπία cx x x 2 x K b = x 2 / c [OH 2 ] = x = K b c = =10 5 M c x άρα poh = 5 και ph = 14 poh = 9 Στην αντίδραση: CH 3 COOH + H 2 SO 4 (πυκνό) CH 3 COOH HSO 4 α. το CH3COOH δρα ως οξύ β. το H 2 SO 4 δρα ως βάση γ. το CH 3 COOH 2 + είναι το συζυγές οξύ του CH3COOH δ. το HSO 4 είναι το συζυγές οξύ του H 2 SO 4 γ. το CH 3 COOH 2 + είναι το συζυγές οξύ του CH 3 COOH : Στην αντίδραση που δίνεται το CH 3 COOH δρα ως βάση (δέκτης πρωτονίου) και το CH 3 COOH 2 + είναι το συζυγές οξύ (δότης πρωτονίου) Ο βαθµός ιοντισµού του ΗCOOH σε υδατικό του διάλυµα 0,1Μ: α. αυξάνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH β. ελαττώνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH γ. αυξάνεται µε τη διοχέτευση αερίου HCl δ. αυξάνεται µε την προσθήκη ΗCOONa β. ελαττώνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH : α. αυξάνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH Λάθος: ο βαθµός ιοντισµού αυξάνεται όταν η αρχική συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη µειώνεται (νόµος αραίωσης του Ostwald) γ. αυξάνεται µε τη διοχέτευση αερίου HCl Λάθος: λόγω επίδρασης κοινού ιόντος [H 3 O + ] ο βαθµός ιοντισµού µειώνεται δ. αυξάνεται µε την προσθήκη ΗCOONa Λάθος: λόγω επίδρασης κοινού ιόντος [HCOO ] ο βαθµός ιοντισµού µειώνεται

10 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 10 από 26 O δείκτης µπλε της βρωµοθυµόλης είναι ασθενές µονοπρωτικό οξύ µε Κa = Η µορφή του Η παρουσιάζει κίτρινο χρώµα ενώ η συζυγής µορφή µπλε χρώµα. Αν το κίτρινο+µπλε δίνει πράσινο χρώµα, τότε ο δείκτης: α. σε όξινο διάλυµα εµφανίζει µπλε χρώµα β. σε βασικό διάλυµα εµφανίζει κίτρινο χρώµα γ. σε 6< ph<8 εµφανίζει πράσινο χρώµα δ. σε ph<6 και ph>8 εµφανίζει πράσινο χρώµα γ. σε 6< ph<8 εµφανίζει πράσινο χρώµα : Για τον δείκτη που είναι ασθενές µονοπρωτικό οξύ: Κa=[H3O + ].[ ] / [Η ] και συνεπώς ph=pka + log[ ] / [Η ]. Όταν : [ ] / [Η ] > 10 δηλαδή ph > pka + 1 τότε επικρατεί το χρώµα του Όταν : [ ] / [Η ] < 10 1 δηλαδή ph < pka 1 τότε επικρατεί το χρώµα του Η. Στην περίπτωση του δείκτη µπλε της βρωµοθυµόλης µε σταθερά ιοντισµού Ka=10 7 ισχύει : Για ph < 7 1 έχει χρώµα κίτρινο και όταν ph > έχει χρώµα µπλε. Σε ενδιάµεσες τιµές 6 < ph < 8 βρίσκεται η περιοχή αλλαγής χρώµατος του δείκτη ph Το Η2S είναι ασθενές διπρωτικό οξύ µε Κa1=10 7 και Κa2= Το διάλυµα NaHS 0,1M είναι: α. όξινο β. βασικό γ. ουδέτερο δ. απρόβλεπτο β. βασικό : Κa1 Η 2 S + H 2 O HS + H 3 O + Κa2 HS + H 2 O S 2 + H 3 O + δ. NaHS: HS + H 2 O Η 2 S + ΟΗ Κb1 = K w / Κa1 = / 10 7 = 10 7 HS + H 2 O S 2 + H 3 O + Κa2 = Κb1 > Κa2 άρα υπερισχύει η πρώτη ισορροπία (περισσότερο µετατοπισµένη προς τα δεξιά) και το διάλυµα είναι βασικό.

11 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 11 από 26 Το Η2Ο δρα και ως οξύ κατά τον αυτοϊοντισµό του σε απιονισµένο νερό. Η Κa του Η2Ο στους 25 ο C είναι: α β γ. 1, δ. 18 γ. 1, : K a = [H 3 O + ] [ ΟΗ ] / [H 2 O] = K w / 55,5 = / 55,5 = 1, Αν ένα ουδέτερο υδατικό διάλυµα παρουσιάζει τιµή ph=6,5 σε θερµοκρασία θ ο C, τότε το θ µπορεί να είναι: α. θ=25 β. θ<25 γ. θ>25 δ. απρόβλεπτο γ. θ>25 : Τα ουδέτερα διαλύµατα σε θ>25 έχουν ph<7 γιατί η ισορροπία αυτοϊοντισµού του νερού είναι ενδόθερµη και µετατοπίζεται προς τα δεξιά όταν αυξάνεται η θερµοκρασία. Υδατικό διάλυµα CH3NH3 + Cl 10 2 Μ µπορεί να έχει ph: α. 6 β. 2 γ. 7 δ. 8 α. 6 : Το διάλυµα θα είναι όξινο λόγω της υδρόλυσης του κατιόντος του άλατος: CH3NH3 + + H 2 O CH3NH2 + H 3 O + 0,01 x x x x<0,01 ph >2 ιάλυµα HCl 0,1M ( 1) όγκου 1L αραιώνεται µε νερό προς διάλυµα 2 όγκου 10L. Η ποσότητα σε mol των ΟΗ στο 2 θα είναι σε σχέση µε την αντίστοιχη στο 1: α. ίση β. δεκαπλάσια γ. υποδεκαπλάσια δ. εκατονταπλάσια δ. εκατονταπλάσια : 1: δ. HCl 0,1M, 1L HCl + H 2 O H 3 O + + Cl 0,1M 0,1M 0,1M [H 3 O + ] [ ΟΗ ] = K w [ ΟΗ ] = / 10 1 = M mol OH = M 1 L = mol αραίωση: c 1 V 1 = c 2 V 2 c 2 = 0,1 1 / 10 = 0,01 M 2: δ. HCl 0,01M, 10L HCl + H 2 O H 3 O + + Cl 0,01M 0,01M 0,01M [H 3 O + ] [ ΟΗ ] = K w [ ΟΗ ] = / 10 2 = M mol OH = M 10 L = mol

12 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 12 από 26 (mol OH ) 2 / (mol OH ) 1 = / = 100 ιάλυµα 1 HCΝ 0,2M και ΝaCΝ 0,1Μ (Κa HCΝ = 5x10 10 ) είναι: α. όξινο β. βασικό γ. ουδέτερο δ. απρόβλεπτο β. βασικό : Εξίσωση Henderson Hasselbalch (Ρυθµιστικό διάλυµα): ph = pk a + log (c βασης / c οξεος ) = log( ) + log(0,1/0,2) = 10log5+log0,5 = = 10log5+log = 10log5+log51 = 9 Στην αντίδραση: H 2 SO 4 + HNO 3 HSO 4 + NO H 2 O το HNO 3 συµπεριφέρεται ως: α. οξύ β. διαλύτης γ. βάση δ. καταλύτης γ. βάση (δέκτης πρωτονίου) ΠΜ Χ 2013 Από τις ακόλουθες αντιδράσεις, οξειδοαναγωγική αντίδραση είναι: α. H 2 S + Pb(NO 3 ) 2 PbS + 2 HNO 3 β. N 2 O 5 + H 2 O 2 HNO 3 γ. 2 PCl 3 + O 2 2 POCl 3 δ. CaO + H 2 O Ca(OH) 2 γ. 2 PCl 3 + O 2 2 POCl 3 ( 2 P +3 Cl 3 + O 2 2 P +5 OCl 3 ) ΠΜ Χ 2013 Σε 1L καθενός από τα επόµενα διαλύµατα προστίθεται 0,1 mol NaOH. Μικρότερη µεταβολή ph θα παρατηρηθεί στο διάλυµα: α. HCl 0,1 M β. NaOH 0,1 M γ. NH 3 0,1 M NH 4 Cl 0,1 M δ. NH 3 1,0 M NH 4 Cl 1,0 M ΠΜ Χ 2013 δ. NH 3 1,0 M NH 4 Cl 1,0 M ρυθµιστικό διάλυµα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα από το γ. λόγω µεγαλύτερων συγκεντρώσεων των συστατικών του.

13 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 13 από 26 Υδατικό διάλυµα NaNO 3 θερµαίνεται από τους 25 ο C στους 50 ο C. Το ph του διαλύµατος : α. παραµένει αµετάβλητο β. αυξάνεται γ. µειώνεται δ. δεν µπορεί να προβλεφθεί ΠΜ Χ 2013 γ. µειώνεται Κανένα από τα ιόντα του άλατος δεν αντιδρά µε το νερό. Άρα το διάλυµα θα είναι ουδέτερο. Λόγω αύξησης της θερµοκρασίας, η ισορροπία αυτοϊοντισµού του νερού (ενδόθερµη αντίδραση) µετατοπίζεται προς τα δεξιά, οπότε: [Η 3 Ο + ] = [ΟΗ ] > 10 7 Μ άρα ph < 7. Από τα ακόλουθα ιόντα δεν είναι αµφιπρωτικό το: α. HS β. H 2 PO 4 γ. NH 4 + δ. HCO 3 γ. NH 4 + Το ιόν αµµωνίου (NH 4 + ) δρα ως οξύ. ΠΜ Χ 2013 Αµφιπρωτικές ονοµάζονται οι ουσίες που δρουν άλλοτε ως οξέα και άλλοτε ως βάσεις κατά Bronsted Lowry, ανάλογα µε την ουσία µε την οποία αντιδρούν. Το HS άλλοτε δρα σαν οξύ: HS + ΟΗ S 2 + H 2 O και άλλοτε δρα σαν βάση: HS + Η 3 Ο + Η 2 S + H 2 O Το H 2 PO 4 άλλοτε δρα σαν οξύ: H 2 PO 4 + ΟΗ HPO H 2 O και άλλοτε δρα σαν βάση: H 2 PO 4 + Η 3 Ο + Η 3 PO 4 + H 2 O Το HCO 3 άλλοτε δρα σαν οξύ: HCO 3 + ΟΗ CO H 2 O και άλλοτε δρα σαν βάση: HCO 3 + Η 3 Ο + Η 2 CO 3 + H 2 O Κατά τη διάλυση 0,1 mol CH 3 OK σε Η 2 Ο και αραίωση µέχρις όγκου 1L στους 25 ο C προκύπτει διάλυµα µε ph: α. 7 β. 13 γ. 1 δ. 11 ΠΜ Χ 2013 β. 13 CH 3 O : ισχυρή βάση CH 3 O + Η 2 Ο CH 3 ΟΗ + ΟΗ 0,1Μ 0,1Μ 0,1Μ Άρα: poh = 1 και ph = 13

14 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 14 από 26 Το πρώτο από τα ακόλουθα σχήµατα αναπαριστά το πλήθος των Η 3 Ο + που υπάρχουν σε ένα υδατικό διάλυµα οξικού οξέος. Αν διπλασιάσουµε τη συγκέντρωση του οξέος, το σχήµα που αναπαριστά πιο πιστά το νέο διάλυµα είναι: α. α β. β γ. γ δ. δ γ. γ c = 2c [H 3 O + ] = k a c [H 3 O + ] = k a 2c = 2 [H 3 O + ] δηλαδή [H 3 O + ] < [H 3 O + ] < 2[H 3 O + ] ΠΜ Χ 2013 Το πρώτο σχήµα (αρχικό διάλυµα) αναπαριστά 10 ιόντα H 3 O +. Το α αναπαριστά 5 ιόντα H 3 O +. Το β αναπαριστά 10 ιόντα H 3 O +. Το γ αναπαριστά 14 ιόντα H 3 O + (10 < 14 < 2 10 = 20) Το δ αναπαριστά 20 ιόντα H 3 O +. Oι ισορρροπίες: ΟΗ + HClO H 2 O + ClO HΝΟ 2 + ClO ΝΟ 2 + HClO είναι και οι δύο μετατοπισμένες προς τα δεξιά. Η ισχύς των οξέων ελαττώνεται κατά τη σειρά: α. HClO > HΝΟ 2 > H 2 O β. H 2 O > HClO > HΝΟ 2 γ. H 2 O > HΝΟ 2 > HClO δ. HΝΟ 2 > HClO > H 2 O ΠΜ Χ 2013 δ. HΝΟ 2 > HClO > H 2 O Οι ισορροπίες είναι µετατοπισµένες προς το ασθενέστερο οξύ και την ασθενέστερη βάση. Εποµένως, αφού είναι µετατοπισµένες προς τα δεξιά: ΟΗ + HClO H 2 O + ClO οξύ 1 οξύ 2 HClO > H O 2 HΝΟ + ClO ΝΟ + HClO 2 2 οξύ 1 οξύ 2 HΝΟ > HClO 2

15 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 15 από 26 ιαθέτουµε 4 διαλύµατα οξέων (HCl, ΗΝΟ 3, ΗCOOH µε pκa 4 και CH 3 COOH µε pκa 5) ίδιου όγκου (100 ml) και ίδιας συγκέντρωσης (0,1 M). Σε καθένα από τα διαλύµατα αυτά προστίθενται µερικές σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και στη συνέχεια βαθµιαία διάλυµα ΝaΟΗ 0,5 Μ µέχρι να γίνει το κάθε διάλυµα ροζ. Για τους όγκους των διαλυµάτων που προσθέσαµε ισχύει: α. V = V = V =V HCl ΗΝΟ3 ΗCOOH CH3COOH β. V HCl = V ΗΝΟ3 > V ΗCOOH > V CH3COOH δ. > > > γ. V = V < V < V HCl ΗΝΟ3 ΗCOOH CH3COOH V HCl V ΗΝΟ3 V ΗCOOH V CH3COOH ΠΜ Χ 2013 α. V HCl = V ΗΝΟ3 = V ΗCOOH =V CH3COOH Ίσοι όγκοι διαλυµάτων οξέων ίδιας συγκέντρωσης, άρα περιέχουν τον ίδιο αριθµό mol οξέος (c V) άρα απαιτούν την ίδια ποσότητα βάσης για εξουδετέρωση. Διαθέτουμε 4 διαλύματα οξέων (HCl, ΗΝΟ 3, ΗCOOH με pκa 4 και CH 3 COOH με pκa 5) ίδιου όγκου (100 ml) και ίδιου ph. Μεγαλύτερη ποσότητα στερεού NaOH απαιτείται για την εξουδετέρωση του διαλύματος: α. HCl β. ΗΝΟ 3 γ. ΗCOOH δ. CH 3 COOH ΠΜ Χ 2013 δ. CH 3 COOH Μεγαλύτερη ποσότητα στερεού NaOH απαιτείται για την εξουδετέρωση του διαλύµατος µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση, δηλαδή του πιο ασθενούς οξέος (του οξέος µε το µεγαλύτερο pk a ). Αυτό το διάλυµα περιέχει περισσότερα mol οξέος στον ίδιο όγκο, έτσι ώστε να έχει το ίδιο ph µε τα υπόλοιπα διαλύµατα. Διάλυμα ΝΗ 4 ΝΟ 3 ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΝaOH. Η καμπύλη ογκομέτρησης έχει τη μορφή: α. α β. β γ. γ δ. δ ΠΜ Χ 2013

16 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 16 από 26 δ. δ Πραγµατοποιείται η αντίδραση: NH 4 NO 3 + NaOH NaNO 3 + NH 3 + H 2 O Στο ισοδύναµο σηµείο (πλήρης αντίδραση) είναι ph > 7, εξαιτίας της αντίδρασης ιοντισµού της ΝΗ 3. Στο µέσο της ογκοµέτρησης: ρυθµιστικό διάλυµα ΝΗ 4 + ΝΗ 3 ιάλυµα όξινου άλατος µε νάτριο του προπανοδιοϊκού οξέος (διπρωτικό οξύ µε pk a1 = 2,8 και pk a2 = 5,7) είναι: α. όξινο β. αλκαλικό γ. ουδέτερο δ. δεν µπορεί να προβλεφθεί ΠΜ Χ 2013 α. όξινο COONa CH 2 Κ a > K b οπότε επικρατεί ο ιοντισµός του οξέος, άρα το διάλυµα είναι όξινο COOH Από τις ακόλουθες προτάσεις, σωστή είναι: α. Η εξίσωση Henderson, που επιτρέπει τον υπολογισµό του ph σε ρυθµιστικά διαλύµατα ισχύει για οποιαδήποτε συγκέντρωση των συστατικών του. β. Από τις τιµές των σταθερών χηµικής ισορροπίας µιας αντίδρασης, µπορούµε να προβλέψουµε την ταχύτητα της αντίδρασης. γ. Το ph διαλύµατος που παρασκευάζεται από ανάµιξη ίσων όγκων δύο διαλυµάτων HCl µε ph = 2 και ph =3 αντίστοιχα, είναι 2,5. δ. Το ph υδατικού διαλύµατος (NH 4 ) 2 CO 3 1,0 Μ είναι µικρότερο από το ph διαλύµατος Na 2 CO 3 1,0 Μ. ΠΜ Χ 2013 δ. Το ph υδατικού διαλύµατος (NH 4 ) 2 CO 3 1,0 Μ είναι µικρότερο από το ph διαλύµατος Na 2 CO 3 1,0 Μ. α. Πρέπει K a / c οξέος 10 2 και K b / c βάσης 10 2 β. Η K c επηρεάζει την απόδοση της αντίδρασης και όχι την ταχύτητά της. γ. ph 1 = 2 c 1 = 10 2 M, ph 2 = 3 c 2 = 10 3 M c 1 V + c 2 V = c 3 2V c 3 = (c 1 + c 2 ) / 2 = 0,0055 M ph 3 = 2,25 δ. Και στα δύο διαλύµατα υπάρχει CO M που υδρολύεται και δίνει ΟΗ. Όµως στο πρώτο διάλυµα υδρολύεται και το ΝΗ 4 + και δίνει Η 3 Ο +.

17 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 17 από 26 Η σταθερά K b (HS ) είναι η σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης: α. HS + H 2 O H 2 S + OH β. HS + H 2 O S 2 + Η 3 Ο + γ. HS + OΗ S 2 + Η 2 Ο δ. HS + H 3 O + H 2 S + Η 2 Ο ΠΜ Χ 2012 α. HS + H 2 O H 2 S + OH Το HS δρα ως βάση (δέκτης πρωτονίου) στην ισορροπία ιοντισµού α., δηλαδή στην αντίδρασή του µε τα µόρια του διαλύτη (Η 2 Ο). Σε υδατικό διάλυµα HCOOH προστίθεται µικρή ποσότητα HCOONa (s) χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος. Ποιο από τα παρακάτω µεγέθη αυξάνεται: α. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH β. η [Η 3 Ο + ] γ. η [ΟΗ ] δ. το poh του διαλύµατος ΠΜ Χ 2012 γ. η [ΟΗ ] HCOONa HCOO + Na + HCOOH + H 2 O HCOO + Η 3 Ο + Λόγω επίδρασης κοινού ιόντος (HCOO ) η ισορροπία ιοντισµού µετατοπίζεται προς τα αριστερά, οπότε: ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µειώνεται η [Η 3 Ο + ] µειώνεται (V: σταθερό, n H3O+ µειώνονται) η [ΟΗ ] αυξάνεται (γιατί [Η 3 Ο + ] µειώνεται και K w σταθερό) το poh του διαλύµατος µειώνεται (γιατί η [ΟΗ ] αυξάνεται) εν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυµα της ουσίας: α. CH 3 CH 2 COONa β. C 6 H 5 OH γ. CH 3 C C Na δ. CH 3 CH 2 ONa β. C 6 H 5 OH α. RCOONa RCOO + Na + RCOO + H 2 O RCOOH + OH (αλκαλικό διάλυµα) β. C 6 H 5 OH: ιοντίζεται στο νερό και δίνει όξινα διαλύµατα C 6 H 5 OH + H 2 O C 6 H 5 O + H 3 Ο + γ. R C C Na R C C + Na + R C C + H 2 O R C CH + OH (αλκαλικό διάλυµα) δ. RONa RO + Na + R O + H 2 O R OH + OH (αλκαλικό διάλυµα) ΠΜ Χ 2012

18 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 18 από 26 Κατά την ανάµειξη 20 ml διαλύµατος Ca(OH) 2 0,02 M µε 80 ml διαλύµατος ΗΝΟ 3 0,01 Μ προκύπτει διάλυµα µε ph: α. 12 β. 2 γ. 7 δ. 9 ΠΜ Χ 2012 γ. 7 Πραγµατοποιείται η αντίδραση: Ca(OH) ΗΝΟ 3 Ca(ΝΟ 3 ) Η 2 Ο mol: 0,0004 0,0008 Η αντίδραση είναι πλήρης, άρα το διάλυµα που προκύπτει είναι ουδέτερο, αφού δεν υδρολύεται κανένα από τα ιόντα που προκύπτουν από τη διάσταση του Ca(ΝΟ 3 ) 2. Τα υδατικά διαλύµατα τριών µονοπρωτικών οξέων ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ έχουν τιµές ph 4, 3 και 3 αντίστοιχα. Ο όγκος διαλύµατος NaOH που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 10 ml από το καθένα από τα παραπάνω διαλύµατα είναι αντίστοιχα: 1 ml, 12 ml και 1 ml. Για την ισχύ των παραπάνω οξέων θα ισχύει: α. ΗΓ > ΗΒ > ΗΑ β. ΗΓ > ΗΑ > ΗΒ γ. ΗΒ > ΗΑ > ΗΓ δ. ΗΑ > ΗΓ > ΗΒ ΠΜ Χ 2012 α. ΗΓ > ΗΒ > ΗΑ Έστω το δ. NaOH c M. δ. ΗΑ δ. ΗΒ δ. ΗΓ ph = 4 ph = 3 ph = 3 V = 10 ml V = 10 ml V = 10 ml n HA = n NaOH n HB = n NaOH n HΓ = n NaOH = 0,001c = 0,012c = 0,001c c HA = 0,1c c HB = 1,2c c HΓ = 0,1c δ. ΗΓ δ. ΗΒ: έχουν το ίδιο ph, όµως c HB > c HΓ άρα το ΗΓ ισχυρότερο οξύ από το ΗΒ ΗΒ: ασθενές οξύ δ. ΗΓ δ. ΗΑ: c HΓ = c HΑ, όµως το δ. ΗΓ είναι πιο όξινο άρα το ΗΓ ισχυρότερο οξύ από το ΗΑ ΗΑ: ασθενές οξύ δ. ΗΒ δ. ΗΑ: Από το νόµο αραίωσης του Ostwald έχουµε: + [ H 3O ] Ka( HA) cha K HA a( HA) = = 0,12 + [ H O ] K c K 3 HB a( HB) HB a( HB) άρα το ΗΒ ισχυρότερο οξύ από το ΗΑ Κ α (ΗΑ) < Κ α (ΗΒ)

19 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 19 από 26 Τα στοιχεία: 16 S, 20 Ca, 17 Cl σχηµατίζουν τα οξείδια SO 3, CaO, Cl 2 O 7. Ισοµοριακές ποσότητες των τριών οξειδίων διαλύονται σε νερό και σχηµατίζονται τα διαλύµατα 1, 2, 3 αντίστοιχα, τα οποία έχουν όλα τον ίδιο όγκο. Η διάταξη των διαλυµάτων κατά αυξανόµενη τιµή ph είναι: α. 2 < 1 < 3 β. 3 < 1 < 2 γ. 3 = 1 < 2 δ. 1 < 3 < 2 ΠΜ Χ 2012 β. 3 < 1 < 2 Κατά µήκος µιας περιόδου ο όξινος χαρακτήρας των οξειδίων των στοιχείων αυξάνεται όσο προχωράµε προς τα δεξιά. Π.χ. ΗClO 4 : ισχυρό οξύ H 2 SO 4 : ισχυρό οξύ µόνο στο 1 ο στάδιο ιοντισµού H 3 PO 4 : ασθενές οξύ και στα 3 στάδια ιοντισµού Κορεσµένο διάλυµα Mg(OH) 2 έχει ph = 10,5 στους 25 0 C. Η διαλυτότητα του Mg(OH) 2 σε mol/l στην ίδια θερµοκρασία, είναι: α. 1, β. 3, γ. 1,0 10 3,5 δ. 1, ,5 ΠΜ Χ 2012 α. 1, ph = 10,5 poh = 3,5 [OH ] = 10 3,5 M Έστω ότι διαλύονται x mol/l Mg(OH) 2. Τότε [OH ] = 2x 10 3,5 = 2x x = 0,5 10 3,5 mol/l 1, mol/l Σε ένα εργαστήριο υπάρχει µόνο πυκνό διάλυµα HCl ( 1), το οποίο έχει στους 25 0 C ph = 0. Για να παρασκευαστούν 50,0 ml διαλύµατος HCl, το οποίο να έχει στους 25 0 C ph = 2, πρέπει να χρησιµοποιηθούν: α. 0,5 ml 1 και 45,0 ml Η 2 Ο β. 10,0 ml 1 και 40,0 ml Η 2 Ο γ. 5,0 ml 1 και 45,0 ml Η 2 Ο δ. 0,5 ml 1 και 49,5 ml Η 2 Ο ΠΜ Χ 2012 δ. 0,5 ml 1 και 49,5 ml Η 2 Ο Αρχικό διάλυµα ( 1): ph = 0 άρα 1 Μ HCl Τελικό διάλυµα ( 2): ph = 2 άρα 0,01 Μ HCl Αραίωση: c 1 V 1 = c 2 V 2 1 Μ x ml = 0,01 Μ 50 ml x = 0,5 ml ,5 = 49,5 ml Η 2 Ο

20 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 20 από 26 H σταθερά ιοντισµού Κ α του CΗ 3 COOH στους 25 0 C είναι ίση µε 1, Για την Κ α του CΗ 3 COOH στους 40 0 C ισχύει: α. Κ α = 1, β. Κ α > 1, γ. Κ α < 1, δ. Κ α 1, ΠΜ Χ 2012 β. Κ α > 1, Η θερµοκρασία αυξάνεται, οπότε η Κ α αυξάνεται, γιατί η αντίδραση ιοντισµού είναι ενδόθερµη και µε την αύξηση της θ µετατοπίζεται προς τα δεξιά. Το διάλυµα NH 4 CN 0,1 M έχει ph = 9,2. Μεταξύ των σταθερών ιοντισµού K b της ΝΗ 3 και Κ α του HCΝ ισχύει: α. K b = Κ α β. K b < Κ α γ. K b > Κ α δ. K b << Κ α ΠΜ Χ 2012 γ. K b > Κ α ΝH H 2 O ΝΗ 3 + Η 3 Ο + (Κ α ) CΝ + H 2 O HCN + OH (K b ) Tο διάλυµα είναι βασικό, εποµένως K b (CN ) > K α (ΝΗ 4 + ), άρα Κ α (HCN) < K b (NH 3 ) Στις αντιδράσεις που ακολουθούν i) HC 2 O 4 + HS C 2 O H 2 S ii) H 2 S + CO 3 2 HCO 3 + HS οξέα κατά Bronsted Lowry είναι αντίστοιχα: α. i) HC 2 O 4, H 2 S και ii) H 2 S, HCO 3 β. i) H 2 S, HS και ii) H 2 S, HCO 3 γ. i) C 2 O 4 2, H 2 S και ii) H 2 S, HCO 3 δ. i) HC 2 O 4, H 2 S και ii) H 2 S, CO 3 2 α. i) HC 2 O 4, H 2 S και ii) H 2 S, HCO 3 Οξέα κατά Bronsted Lowry είναι οι δότες πρωτονίου. ΠΜ Χ 2012

21 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 21 από 26 Λαµβάνεται διάλυµα µε µεγαλύτερο ph από την ανάµιξη ίσων όγκων: α. HCl 0,2 Μ µε ΝΗ 3 0,2 Μ β. CH 3 COOH 0,2 M µε ΚΟΗ 0,2 Μ γ. HCl 0,1 Μ µε ΝΗ 3 0,2 Μ δ. HCl 0,1 Μ µε ΝaOH 0,2 Μ ΠΜ Χ 2012 δ. HCl 0,1 Μ µε ΝaOH 0,2 Μ Στην περίπτωση α. προκύπτει διάλυµα ΝΗ 4 Cl, που είναι όξινο λόγω της υδρόλυσης του ΝΗ 4 +. Στην περίπτωση β. προκύπτει διάλυµα CH 3 COOK 0,1 M, που είναι βασικό λόγω της υδρόλυσης του CH 3 COO. Στην περίπτωση γ. προκύπτει διάλυµα ΝΗ 4 Cl 0,05 Μ ΝΗ 3 0,05 Μ. Στην περίπτωση δ. προκύπτει διάλυµα NaOH 0,05 M NaCl 0,05 M Από τα παραπάνω διαλύµατα µεγαλύτερο ph έχει αυτό που προκύπτει στην περίπτωση δ. (έχει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση [ΟΗ ]. Ποιο από τα επόµενα ανιόντα είναι η ασθενέστερη βάση κατά Bronsted Lowry: α. F β. Cl γ. HCO 3 δ. CH 3 COO ΠΜ Χ 2012 β. Cl To HCl είναι ισχυρό οξύ, εποµένως η συζυγής του βάση Cl είναι πολύ ασθενής. Τα υπόλοιπα ανιόντα είναι ισχυρότερες βάσεις από το Cl, αφού τα συζυγή τους οξέα είναι ασθενή. Πόσα ml διαλύµατος ΚΟΗ (aq) 1 Μ πρέπει να προσθέσω σε 100 ml διαλύµατος HCOOH (aq) 0,1 M, για να προκύψει το διάλυµα που να έχει [HCOO ] = 3 [HCOOH] : α. 5 ml β. 7,5 ml γ. 25 ml δ. 75 ml ΠΜ Χ 2012 β. 7,5 ml

22 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 22 από 26 Έστω V L διαλύµατος ΚΟΗ 1 Μ. Όγκος τελικού διαλύµατος: (V + 0,1) L. Πραγµατοποιείται η αντίδραση: HCOOH + KOH HCOOK + H 2 O αρχικά mol 0,01 V αντιδρ./παραγ. V V V τελικά mol (0,01 V) V 0,01 V V τελικές c M M 0,1 + V 0,1+ V [HCOO ] = 3 [HCOOH] V 0,1+ V = 3 0,01 V 0,1 + V V = 0,0075 L = 7,5 ml Το ph υδατικού διαλύµατος HCl 10 8 Μ είναι: α. 7 β. 8 γ. > 7 δ. < 7 ΠΜ Χ 2005 δ. < 7 To διάλυµα είναι όξινο. Η συγκέντρωση του οξέος είναι πολύ µικρή, γι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψιν και ο αυτοϊοντισµός του νερού. Στους 25 0 C τα µόρια του νερού που ιονίζονται είναι: α. ένα µόριο στα εκατό mol νερού β. 36 µόρια στα 10 δισεκατοµµύρια µόρια νερού γ. 18 µόρια στα εκατό εκατοµµύρια µόρια νερού δ. ένα µόριο στο ένα δισεκατοµµύριο µόρια νερού β. 36 µόρια στα 10 δισεκατοµµύρια µόρια νερού Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ [Η 2 Ο] = n / V = (1000/18) mol / 1L = 55,5 M K w = [Η 3 Ο + ] [ΟΗ ] = (mol/l) 2 [Η 3 Ο + ] = [ΟΗ ] = 10 7 (mol/l) Άρα: στα 55,5 µόρια Η 2 Ο ιοντίζονται µόρια Ή : στα 55, µόρια Η 2 Ο ιοντίζονται 2 µόρια Ή : στα 10 9 µόρια Η 2 Ο (ένα δισεκατοµµύριο) ιοντίζονται περίπου 4 µόρια ΠΜ Χ 2005

23 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 23 από 26 Έχουµε διάλυµα όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO 3 ) 0,1 Μ. ίνονται οι σταθερές ιοντισµού του ανθρακικού οξέος: Κ 1 = 4, mol L 1 και Κ 2 = 4, mol L 1 ). Το διάλυµα αυτό είναι: α. ουδέτερο β. βασικό γ. όξινο δ. οξειδωτικό β. βασικό NaHCO 3 Na + + HCO 3 Το HCO 3 είναι αµφιπρωτική ουσία: HCO 3 + H 2 O CO H 3 O + (K 2 ) ΠΜ Χ 2005 HCO 3 + H 2 O H 2 CO 3 + OH (K w / K 1 ) K w / K 1 > K 2 άρα υπερισχύει η δεύτερη ισορροπία που δίνει βασικό διάλυµα. Η διαλυτότητα του Ca(OH) 2 είναι 0,08 g στα 100 ml νερού. Με την ισχυρή βάση αυτή είναι δυνατόν να δηµιουργήσουµε διάλυµα µε µέγιστη τιµή ph: α. 12,32 β. 13,50 γ. 13, 21 δ. 14,00 ΠΜ Χ 2005 α. 12,32 Συγκέντρωση κορεσµένου διαλύµατος Ca(OH) 2 : 0,01 Μ Στο διάλυµα αυτό είναι: [ΟΗ ] = 0,02 Μ poh 1,7, ph 12,3

24 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 24 από 26 Έχουµε ένα υδατικό διάλυµα 0,10 M HCOONH 4. To ph του διαλύµατος αυτού, αν οι σταθερές διάστασης του µυρµηκικού και της αµµωνίας είναι αντίστοιχα K α = 1, mol dm 3 και K b = 1, mol dm 3 είναι: α. 1,0 β. 6,5 γ. 6, 0 δ. 7,5 ΠΜ Χ 2005 β. 6,5 K b (HCOO ) < K α (ΝΗ 4 + ) άρα το διάλυµα θα είναι όξινο. [H 3 O + Ka( HCOOH ) ] = Kw K ( H ) b 3 Ποιον από τους παρακάτω δείκτες θα χρησιµοποιούσατε για την πιστοποίηση της εξουδετέρωσης υδατικού διαλύµατος µυρµηκικού οξέος (Κ a =1, mol L 1 ) από υδατικό διάλυµα αµµωνίας (Κ b =1, mol L 1 ) από υδατικό διάλυµα αµµωνίας (Κ b =1, mol L 1 ): α. ερυθρό του κογκό (3,05,2) β. µπλε της βρωµοθυµόλης (6,07,2) γ. µπλε του µεθυλίου (9,414,0) δ. φαινολοφθαλεΐνη (9,39,8) ΠΜ Χ 2005 β. µπλε της βρωµοθυµόλης (6,07,2) Πραγµατοποιείται η αντίδραση: HCOOH + NH 3 HCOONH 4 Στο ισοδύναµο σηµείο (πλήρης αντίδραση) έχουµε δ. HCOONH 4 Υδρολύονται και τα δύο ιόντα του άλατος: HCΟO + H 2 O HCOOH + OH NH H 2 O NH 3 + H 3 O + K α (HCOOH) > K b (NH 3 ) K b (HCOO ) < K α (ΝΗ 4 + ) [Η 3 Ο + ] > [ΟΗ ] (έχουµε ίσες αρχικές συγκεντρώσεις των δύο ιόντων του άλατος) Εποµένως το διάλυµα στο ισοδύναµο σηµείο είναι ελαφρώς όξινο.

25 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 25 από 26 Αραιώσαµε ένα υδατικό διάλυµα και δεν διαπιστώσαµε καµία µεταβολή στο ph αυτού. Το διάλυµα είναι δυνατό να περιείχε: α. NH 4 Cl β. CH 3 COONa γ. CH 3 COONH 4 δ. οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές χηµικές ουσίες ΠΜ Χ 2005 γ. CH 3 COONH 4 Αν K b (CH 3 COO ) = K α (ΝΗ + 4 ), το διάλυµα είναι ουδέτερο και παραµένει ουδέτερο µε την αραίωση. Υδατικό διάλυµα ενός µονοπρωτικού οξέος ΗΑ 0,01 Μ έχει ph=2. Ένα υδατικό διάλυµα του άλατος ΝΗ 4 Α είναι: α. όξινο β. βασικό γ. ουδέτερο δ. δεν µπορεί να γίνει σχετική πρόβλεψη ΠΜ Χ 2005 α. όξινο Το δ. ΗΑ 0,01 Μ έχει ph=2, άρα [Η 3 Ο + ] = [ΗΑ] = 0,01 Μ, δηλαδή το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ. Εποµένως το Α δεν υδρολύεται. Το ΝΗ 4 + υδρολύεται: NH H 2 O NH 3 + H 3 O + Εποµένως το διάλυµα του άλατος ΝΗ 4 Α είναι όξινο. Υδατικό διάλυµα 1 ΗΝΟ 3 έχει ph=χ. Αν αναµείξουµε το διάλυµα 1 µε υδατικό διάλυµα ΚΝΟ 3 προκύπτει διάλυµα 3 µε ph=ψ. Για τους αριθµούς χ,ψ: α. ισχύει χ=ψ β. ισχύει χ<ψ γ. ισχύει χ>ψ δ. µπορεί να ισχύει οποιαδήποτε από τις παραπάνω σχέσεις ΠΜ Χ 2005 β. ισχύει χ<ψ διάλυµα ΚΝΟ 3 : ουδέτερο διάλυµα ΗΝΟ 3 : όξινο Από την ανάµιξή τους προκύπτει διάλυµα λιγότερο όξινο, δηλαδή µε µεγαλύτερο ph.

26 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 26 από 26 Στην αντίδραση: 2Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ, το Η 2 Ο συµπεριφέρεται κατά Brönsted Lowry: α. ως οξύ β. ως βάση γ. ως αµφιπρωτική ουσία δ. ως οξειδωτικό ΠΜ Χ 2005 γ. ως αµφιπρωτική ουσία Σε ένα διάλυµα βάσης υπολογίσαµε ότι περιέχονται 0,01 mol ιόντων ΟΗ. Αν στο διάλυµα αυτό προσθέσουµε 0,01 mol HCl θα προκύψει διάλυµα: α. ουδέτερο β. βασικό γ. όξινο δ. ουδέτερο ή βασικό ΠΜ Χ 2005 δ. ουδέτερο ή βασικό Αν η βάση είναι ισχυρή θα προκύψει ουδέτερο διάλυµα (πλήρης αντίδραση, δεν υδρολύεται κανένα ιόν του άλατος που προκύπτει). Αν η βάση είναι ασθενής, η αντίδραση δεν θα είναι πλήρης, αλλά θα περισσέψει κάποια ποσότητα βάσης, αφού n βάσης > 0,01 mol.

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση Βαθμός./100 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted Lowry το HCl είναι οξύ επειδή: α) είναι ηλεκτρολύτης

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3 1. Αναµιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυµάτων Α και Β. Προκύπτει δ/µα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα εάν Α. το Α είναι NaOH 0,5 M και το Β είναι CH 3 COOH 1 M B. το Α είναι NaOH 1 M και το Β είναι HCl 0,5

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις.

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 1. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Bronsted Lowry α) Η 3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας Εξεταστέα ύλη: Μάθημα: Χημεία Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Θετική Ονοματεπώνυμο:. Ζήτημα 1:.../25 Ημερομηνία: Ζήτημα 2:../25 Διάρκεια: hr Ζήτημα :../25 Ζήτημα 4:../25 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Σ. Καλαμαράς,

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 61. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. ιαθέτουµε 500 ml διαλύµατος ( ) NaOH µε ph = 13. α. Στο διάλυµα ( ) προσθέτουµε 1500 ml

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Ηλεκτρολύτες ονομάζονται: α. όσες χημικές ενώσεις είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ Ασκήσεις σε διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών I.ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ 1. Υδατικό διάλυμα NaOH έχει ph=12. Να υπολογισθεί η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. [ Απ. 0,04%] 2. Ένα διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. Σε αραιό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά.

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά. Β2. α. K a Οξύ Συζυγής βάση K b 10-2 - HSO 4 2- SO 4 10-12 10-5 CH 3 COOH CH 3 COO - 10-9 β. Η ισορροπία: 2- CH 3 COOH + SO 4 CH 3 COO - - + HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 02 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Όταν το ΚΒr διαλύεται στο νερό: α. ιοντίζεται β. δημιουργούνται ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 231. είκτες - Ογκοµέτρηση

10 o ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 231. είκτες - Ογκοµέτρηση είκτες - Ογκοµέτρηση 231. 10 o είκτες - Ογκοµέτρηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ είκτες: Πρωτολυτικοί ή ηλεκτρολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των οποίων το χρώµα αλλάζει ανάλογα µε το ph του διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O Ιοντική Ισορροπία 1) Ενα υδατικό διάλυμα είναι βασικό στους 25 C, όταν: α. [OH - ] > [H 3 O + ] β. [OH - ] < [H 3 O + ] γ. ph < 7 δ. poh > 7 2) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Αν διαλύσουμε HCl σε υδατικό διάλυμα CH 3 COOH τότε: α. η [Η

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 14

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 14 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 14 Ρυθµιστικά διαλύµατα Περιέχουν (από τη διάσταση ή τον ιοντισµό διαφορετικών ηλεκτρολυτών) : ένα ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση (ΗΑ / Α - ) ή µια ασθενή βάση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μερικές επισημάνσεις Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Στα οξέα κατά τον ορισμό του Arrhenius ανήκουν οι χημικές ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν Η + ( Η3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών Μάθημα 1 Δείκτες Ογκομέτρηση Ορισμός των δεικτών Οι δείκτες οξέων - βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες, είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα με την τιμή του ph του διαλύματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. γ Α3. γ Α4. β Α5. γ Α6. γ Α7. α Α6. α. Ο βαθµός ιοντισµού ενός ηλεκτρολύτη (α) ορίζεται ως το πηλίκο του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 ΘΕΜΑ A Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.gr ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ (Μονάδες Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

(Ενδεικτικές Απαντήσεις)

(Ενδεικτικές Απαντήσεις) Θέμα Α Α.1 γ Α. δ Α.3 γ Α. α Α.5 α. Σ β. Λ γ. Λ δ. Λ ε. Σ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΛΥΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) (Ενδεικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Θεωρητικό Μέρος ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Ορισμένα ζεύγη οξέων και των συζυγών τους βάσεων (καθώς και βάσεων και των συζυγών τους οξέων) έχουν την ιδιότητα να διατηρούν το ph των διαλυμάτων τους σταθερό όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β Α.5 α. Διαφορές μεταξύ της βάσης κατά Arrhenius και της βάσης κατά Bronsted Lowry: 1. Κατά Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις:

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις: 1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773 2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888 3o Αρχιµήδους 22 & Γούναρη (Άνω Γλυφάδα), τηλ: 210-9643433 4ο Θεοµήτορος 60 (Άλιµος),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ.

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. Άσκηση 5η Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Ιοντικά διαλύματα- 2 Διάσταση Οι ιοντικές ενώσεις γενικώς διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Λογαριθµίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση Ηenderson - Hasselbalch, µε

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Λογαριθµίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση Ηenderson - Hasselbalch, µε Ρυθµιστικά διαλύµατα 205. 9 o Ρυθµιστικά διαλύµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ρυθµιστικά διαλύµατα: Ρυθµιστικά είναι τα διαλύµατα που διατηρούν το ph τους πρακτικά σταθερό, κατά την προσθήκη σε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

- Νόµος αραίωσης του Ostwald ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο Α +Η 3. Η σταθερά χηµικής ισορροπίας για τον ιοντισµό του οξέος είναι: Kc.

- Νόµος αραίωσης του Ostwald ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο Α +Η 3. Η σταθερά χηµικής ισορροπίας για τον ιοντισµό του οξέος είναι: Kc. Σταθερά ιοντισµού Κ a - Κ b - Νόµος αραίωσης του Ostwald 155 7 o Σταθερά ιοντισµού Κ a - K b Νόµος αραίωσης του Οstwald Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ιοντισµός ασθενούς οξέος - Σταθερά ιοντισµού Κ a ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1:γ Α2:β Α3:δ Α4:β Α5:α)διαφορές θεωρίας του Arrhenius- Brönsted

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου Θέµα Α Α 1 γ Α 2 β Α 3 β Α 4 γ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου Α 5 (α) Είναι αδύνατο στο ίδιο άτοµο να υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 20 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. γ Α2. β Α. δ Α4. β Α5. α) Θεώρηµα Arrhenius: ) Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ 2) Οι βάσεις είναι ουδέτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 201 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυµερισµό 1,4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Νέο Σύστημα) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Νέο Σύστημα) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 30-5-2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Νέο Σύστημα) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. δ Α3. γ Α4. α Α5. α ΣΩΣΤΟ β ΛΑΘΟΣ γ ΛΑΘΟΣ δ ΛΑΘΟΣ ε ΣΩΣΤΟ ΘΕΜΑ Β Β1. α. 2ΝΗ 3 3CuO

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Α.. γ Α.. β Α.3. γ Α.4. γ Α.5. α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.6.. Σ. Λ (Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν σημειώστε στο γραπτό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα την ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Οξέα-Βάσεις-Άλατα

Κεφάλαιο 6 Οξέα-Βάσεις-Άλατα Κεφάλαιο 6 Οξέα-Βάσεις-Άλατα Σύνοψη Οι ενώσεις που μπορούν να διαλυθούν σε νερό είναι κυρίως οξέα, βάσεις ή άλατα. Υπάρχουν τρεις θεωρίες οι οποίες εξηγούν ποιες ενώσεις είναι οξέα ή βάσεις. Οι θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Η ηλεκτρονιακή δοµή του 11 Νa

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α. δ Α4. β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Για τις ερωτήσεις 11-14 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : EΠΤΑ (7) Επιµέλεια : Μπεντρός Χαλατζιάν ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Αποδείξεις σχέσεων και τύπων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας

Αποδείξεις σχέσεων και τύπων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας Αποδείξεις σχέσεων και τύπων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας 3 (q) (l) 3 (q) (q). Να αποδείξετε ότι η ισορροπία H OOH HO H OO H3O έχει σταθερά Κ Κ = Κ,, H3OOH και ΗΝΟ. όπου Κ, και K, είναι αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Η έννοια του ph: Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ ή Η 2 Ο Η + + ΟΗ K + [H ][OH ] = [H O] 2 K + [H2O]=[H ][OH ] Κ[Η 2 Ο] = Κ w = γινόμενο ιόντων νερού ή σταθερά διάστασης νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) (Ενδεικτικές Απαντήσεις) Θέμα Α Α.1 - γ Α. - δ Α.3 - γ Α.4 - α Α.5

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες. Δείκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των

Δείκτες. Δείκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των Δείκτες Δείκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα προστίθενται. με το ph του διαλύματος στο οποίο Οι δείκτες είναι συνήθως ασθενή οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund;

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund; Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 6 Χ Η Μ Ε Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 0 0 0 1 6 ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Πέμπτη, 9 Ιουνίου 005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. O μέγιστος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. β Α5. α.

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. β Α5. α. ΘΕΜΑ Α Α. γ Α2. β Α. δ Α4. β Α5. α. Θεωρία Arrhenius Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ανιόντα ΟΗ - Η δράση τους αφορά μόνο σε υδατικά διαλύματα Εκδηλώνουν το βασικό τους χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Σε υδατικό διάλυµα HF προσθέτουµε στερεό NaF, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος και θερµοκρασίας. Ποιο από τα επόµενα µεγέθη ελαττώνεται: Α.

Α4. Σε υδατικό διάλυµα HF προσθέτουµε στερεό NaF, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος και θερµοκρασίας. Ποιο από τα επόµενα µεγέθη ελαττώνεται: Α. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Τρία ηλεκτρόνια ενός ατόµου βρίσκονται στα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Σε ένα µόριο

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÖÁÓÌÁ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α1. γ. Α2. β. Α3. δ. Α4. β

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÖÁÓÌÁ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α1. γ. Α2. β. Α3. δ. Α4. β ΘΕΜΑ Α Α. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α) Θεώρηµα Arrhenius: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9 ΜΑΪΟΥ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ) Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ ) Οι βάσεις είναι ουδέτερα

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ)

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ) Χημεία Γ Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Σταθερά ιοντισμού Κ a - K b Νόμος αραίωσης του Ostwald Επίδραση κοινού ιόντος Ιοντισμός ασθενούς οξέος - Σταθερά ιοντισμού Κ a ασθενούς οξέος: Σταθερά ιοντισμού Κ b ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις θεμάτων Χημείας Γ Λυκείου. Θέμα Α Α1 - γ Α2 - δ Α3 - γ Α4 - α Α5 α - Σ β - Λ γ - Λ δ - Λ ε - Σ

Λύσεις θεμάτων Χημείας Γ Λυκείου. Θέμα Α Α1 - γ Α2 - δ Α3 - γ Α4 - α Α5 α - Σ β - Λ γ - Λ δ - Λ ε - Σ Λύσεις θεμάτων Χημείας Γ Λυκείου Θέμα Α Α1 - γ Α - δ Α3 - γ Α4 - α Α5 α - Σ β - Λ γ - Λ δ - Λ ε - Σ Θέμα Β Β1. α. ΝΗ 3 + 3CuO N + 3Cu + 3H O β. 5CH 3 - CH - CH 3 + KMnO 4 + 3H SO 4 5CH 3 - C - CH 3 + MnSO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Ασκήσεις

Κεφάλαιο 2 ο Ασκήσεις Κεφάλαιο 2 ο Ασκήσεις 1) Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι οξέα και ποιες βάσεις κατά Β-L. Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεών τους µε το νερό. α) Cl -, β) CΝ -, γ) ΝΗ4 +, δ) Η2Ο, ε) Ο 2-,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1 Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Σε µια ενδόθερµη αντίδραση: α. Μειώνεται η χηµική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα 1 ο A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5. β Θέµα 2 ο Β1. α. Λάθος: Εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των δύο διαλυµάτων. Αν η (OH) - είναι πολύ µικρή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα και βάσεις κατά Brönsted Lowry NH H 2 O F NH 3 + H 3 O + CN - + H 2 O F HCN + OH - H-CN + H-OH F CN - + H 3 O +

Οξέα και βάσεις κατά Brönsted Lowry NH H 2 O F NH 3 + H 3 O + CN - + H 2 O F HCN + OH - H-CN + H-OH F CN - + H 3 O + ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ και ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Οξέα και βάσεις κατά Brönsted Lowry Σύµφωνα µε την θεωρία Brönsted Lowry οξέα είναι τα σώµατα που δίνουν πρωτόνια (κατιόντα υδρογόνου) ΟΤΕΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ, ενώ βάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Οι ορτανσίες σε όξινα εδάφη έχουν μπλε άνθη, σε βασικά ροζ και σε ουδέτερα μοβ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Ιοντικά υδατικά διαλύματα Ιοντικές ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Η μάζα του πρωτονίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.3 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Απαντήσεις. Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.3 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. ΘΕΜΑ Α Απαντήσεις Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.3 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Αν εξουδετερώσουμε υδατικό διάλυμα ΝaOH 0.1M με υδατικό διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα