Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26"

Transcript

1 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Όξινο διάλυµα είναι το διάλυµα του α. CH 3 COONa 0,1 M β. CH 3 NH 3 Cl 0,1 M γ. KCN 0,1 M δ. NaCl 0,1 M Πανελλήνιες 2014 β. CH 3 NH 3 Cl 0,1 M Το διάλυµα του α. είναι βασικό, λόγω της υδρόλυσης του ανιόντος. Το διάλυµα του β. είναι όξινο, λόγω της υδρόλυσης του κατιόντος. Το διάλυµα του γ. είναι βασικό, λόγω της υδρόλυσης του ανιόντος. Το διάλυµα του δ. είναι ουδέτερο (δεν υδρολύεται κανένα ιόν) Κατά την αραίωση υδατικού διαλύµατος CH 3 NH 2 µε νερό: α. η [ΟΗ ] ελαττώνεται β. η [Η 2 Ο] αυξάνεται γ. ο αριθµός mol CH 3 NH 3 + ελαττώνεται δ. ο αριθµός ιόντων ΟΗ παραµένει σταθερός Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2013 α. η [ΟΗ ] ελαττώνεται (το διάλυµα µε την αραίωση γίνεται λιγότερο βασικό) β. [Η 2 Ο] σταθερή γ. ο αριθµός mol CH 3 NH 3 + αυξάνεται γιατί ο βαθµός ιοντισµού της CH 3 NH 2 αυξάνεται µε την αραίωση. δ. ο αριθµός ιόντων ΟΗ αυξάνεται γιατί ο βαθµός ιοντισµού της CH 3 NH 2 αυξάνεται µε την αραίωση. Από τα επόµενα οξέα ισχυρό σε υδατικό διάλυµα είναι το: α. ΗΝΟ 2 β. ΗClO 4 γ. HF δ. H 2 S β. ΗClO 4 (πλήρης ιοντισµός: ΗClO 4(aq) + H 2 O (l) ClO 4 (aq) + H 3 O + (aq) ) α. ΗΝΟ 2 (µερικός ιοντισµός: ΗΝO 2(aq) + H 2 O (l) ΝO 2 (aq) + H 3 O + (aq) ) γ. HF : µερικός ιοντισµός: ΗF (aq) + H 2 O (l) F (aq) + H 3 O + (aq) δ. H 2 S : διπρωτικό οξύ, ιοντίζεται σε δύο στάδια Η 2 S (aq) + H 2 O (l) HS (aq) + H 3 O + (aq) ΗS (aq) + H 2 O (l) S 2 (aq) + H 3 O + (aq) Πανελλήνιες 2012

2 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 2 από 26 Από τα παρακάτω ανιόντα, ισχυρότερη βάση κατά Bronsted Lowry είναι: α. HCOO β. NO 3 γ. Cl δ. ClO 4 Πανελλήνιες 2011 α. HCOO, γιατί το συζυγές της οξύ (HCOOH) είναι ασθενές. : Όσο ισχυρότερο είναι ένα οξύ (ΗΑ), τόσο ασθενέστερη είναι η συζυγής του βάση (Α ). ΗΝΟ 3, HCl, HClO 4 : ισχυρά οξέα οπότε οι συζυγής τους βάσεις είναι πολύ ασθενείς Από τα παρακάτω διαλύµατα, µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα έχει: α. CH 3 COOH 0,1 M CH 3 COONa 0,1 M β. CH 3 COOH 0,01 M CH 3 COONa 0,01 M γ. CH 3 COOH 0,5 M CH 3 COONa 0,5 M δ. CH 3 COOH 1,0 M CH 3 COONa 1,0 M Πανελλήνιες 2011 δ. CH 3 COOH 1,0 M CH 3 COONa 1,0 M γιατί είναι µεγαλύτερες οι συγκεντρώσεις των συστατικών του ρυθµιστικού διαλύµατος. : Μέγιστη ρυθµιστική ικανότητα έχει ένα διάλυµα όταν c οξεος = c βασης. Για δεδοµένο λόγο c βασης / c οξεος (στην περίπτωση αυτή ίσο µε 1) η ρυθµιστική ικανότητα είναι τόσο µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερες είναι οι συγκεντρώσεις των συστατικών του ρυθµιστικού διαλύµατος. Βασικό είναι το υδατικό διάλυµα της ένωσης: α. KCl β. CH 3 COOK γ. NH 4 NO 3 δ. CH 3 C CH Πανελλήνιες 2001 β. CH 3 COOK διάσταση του άλατος: CH 3 COOK CH 3 COO + K + υδρόλυση του ανιόντος: CH 3 COO + Η 2 Ο CH 3 COOΗ + ΟΗ Εποµένως το διάλυµα είναι βασικό. : α. διάσταση του άλατος: KCl K + + Cl δεν αντιδρά κανένα από τα ιόντα του άλατος µε το νερό, εποµένως το διάλυµα είναι ουδέτερο. γ. διάσταση του άλατος: NH 4 NO 3 ΝΗ NO 3 αντιδρά µόνο το κατιόν ΝΗ 4 + µε το νερό και προκύπτει όξινο διάλυµα. δ. δεν ιοντίζεται στο νερό, ουδέτερο διάλυµα

3 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 3 από 26 Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων όταν διαλυθεί σε νερό δίνει ρυθµιστικό διάλυµα: α. HCl NaCl β. HCOOH HCOONa γ. HCl NH 4 Cl δ. NaOH CH 3 COONa Πανελλήνιες 2001 α. HCOOH HCOONa Κατά την ογκοµέτρηση CH 3 COOH (aq) µε NaOH (aq) ο καταλληλότερος δείκτης είναι: α. ερυθρό του Κογκό (pk a = 4) β. ερυθρό του αιθυλίου (pk a = 5,5) γ. φαινολοφθαλεΐνη (pk a = 8,5) δ. κυανό της θυµόλης (pk a = 2,5) Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2012 γ. φαινολοφθαλεΐνη (pk a = 8,5) : Στο ισοδύναµο σηµείο δ. CH 3 COONa, δηλαδή βασικό διάλυµα (CH 3 COO + Η 2 Ο CH 3 COOH + ΟΗ ) Η συζυγής βάση του Η 2 PO 4 είναι: 2 3 α. ΗPO 4 β. PO 4 γ. Η 3 PO 4 δ. Η 2 PO 2 α. ΗPO 4 2 : Το συζυγές ζεύγος οξέος βάσης διαφέρει κατά ένα πρωτόνιο. Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2011 Θέλετε να παρασκευάσετε στο εργαστήριο ένα ρυθµιστικό διάλυµα µε ph = 9. Ποιο από τα παρακάτω οξέα, µαζί µε τα κατάλληλα αντιδραστήρια, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, ώστε το ρυθµιστικό διάλυµα να έχει ικανοποιητική ρυθµιστική ικανότητα; α. ΗΑ µε Κ α = 10 4 β. ΗΒ µε Κ α = 10 5 γ. ΗΓ µε Κ α = 10 8 δ. οποιοδήποτε από τα παραπάνω ΟΕΦΕ 2014 γ. ΗΓ µε Κ α = 10 8 : Η ρυθµιστική ικανότητα εξαρτάται από το ph του ρυθµιστικού διαλύµατος. Ένα ρυθµιστικό διάλυµα χρησιµοποιείται για περιοχή τιµών ph από (pκ α 1) έως (pκ α + 1).

4 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 4 από 26 Έτσι για να παρασκευάσουµε ένα ρυθµιστικό διάλυµα µε ορισµένη τιµή ph, επιλέγουµε ένα ασθενές οξύ µε τιµή pκ α όσο γίνεται πλησιέστερη στην επιθυµητή τιµή ph. Επιλέγω το οξύ που έχει pκ α 9, δηλαδή το οξύ ΗΓ µε pκ α = 8. Η πρωτολυτική αντίδραση HCN + OH CN + H 2 O είναι µετατοπισµένη προς τα δεξιά. Ποιο από τα παρακάτω συµπεράσµατα αληθεύει; α. Το HCN είναι ασθενέστερο οξύ από το H 2 O β. Το CN είναι ασθενέστερη βάση από το ΟΗ γ. Το H 2 O είναι ασθενέστερη βάση από το HCN δ. Το HCN και το ΟΗ είναι οξέα, ενώ τα CN και H 2 O είναι βάσεις. ΟΕΦΕ 2013 β. Το CN είναι ασθενέστερη βάση από το ΟΗ : οξύ 1 βάση 1 βάση 2 οξύ 2 HCN + OH CN + H 2 O Η ισορροπία είναι µετατοπισµένη προς το ασθενέστερο οξύ και την ασθενέστερη βάση. Άρα το H 2 O είναι ασθενέστερο οξύ από το HCN και το CN είναι ασθενέστερη βάση από το ΟΗ. Αν διάλυµα NΗ 4 Α έχει ph = 8 σε θερµοκρασία 25 ο C, τότε: α. το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ β. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) > Κ b (ΝΗ 3 ) γ. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) = Κ b (ΝΗ 3 ) δ. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) < Κ b (ΝΗ 3 ) ΟΕΦΕ 2012 δ. το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) < Κ b (ΝΗ 3 ) ph = 8 σε θερµοκρασία 25 ο C σηµαίνει ότι το διάλυµα NΗ 4 Α είναι βασικό. α. Αν το ΗΑ ήταν ισχυρό οξύ, τότε θα υδρολυόταν µόνο το ΝΗ + 4 και το διάλυµα θα ήταν όξινο. β. Αν το ΗΑ ήταν ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) > Κ b (ΝΗ 3 ), τότε θα ήταν: Κ b (Α ) < Κ α (ΝΗ + 4 ), δηλαδή το ΝΗ + 4 θα υδρολυόταν σε µεγαλύτερο βαθµό και το διάλυµα θα ήταν όξινο. γ. Αν το ΗΑ ήταν ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) = Κ b (ΝΗ 3 ), τότε θα υδρολυόταν και τα δύο ιόντα του άλατος στον ίδιο βαθµό, οπότε το διάλυµα θα ήταν ουδέτερο. δ. Το ΗΑ είναι ασθενές οξύ µε Κ α (ΗΑ) < Κ b (ΝΗ 3 ), δηλαδή Κ b (Α ) > Κ α (ΝΗ + 4 ), οπότε το Α υδρολύεται σε µεγαλύτερο βαθµό, άρα το διάλυµα είναι βασικό.

5 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 5 από 26 Ένα υδατικό διάλυµα περιέχει έναν άγνωστο ηλεκτρολύτη και έχει ph = 7. α. Το διάλυµα αυτό είναι οπωσδήποτε ουδέτερο. β. Για το διάλυµα ισχύει: Κ a K b = γ. Το διάλυµα είναι όξινο αν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 25 ο C. δ. Το διάλυµα είναι βασικό αν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 25 ο C ΟΕΦΕ 2011 δ. Το διάλυµα είναι βασικό αν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 25 ο C Το διάλυµα θα είναι ουδέτερο και θα ισχύει Κ a K b = 10 14, αν η θερµοκρασία είναι 25 ο C, οπότε Κ w = Aν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 25 ο C, τότε Κ w > 10 14, οπότε το ουδέτερο διάλυµα θα πρέπει να έχει ph < 7, άρα το διάλυµα του ηλεκτρολύτη µε ph = 7 θα είναι βασικό. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH 3 OΝa συγκέντρωσης 0,1Μ σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph = 7 β. ph > 7 γ. ph <1 δ. ph < 7 β. ph > 7 Τα αλκοξυανιόντα RO είναι ισχυρές βάσεις. ΟΕΦΕ 2011 ιάλυµα HCl συγκέντρωσης c 1 έχει το ίδιο ph µε διάλυµα H 2 SO 4 συγκέντρωσης c 2. Τα δύο διαλύµατα βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία. Για τα διαλύµατα αυτά ισχύει: α. c 1 > c 2 β. c 1 < c 2 γ. c 1 = c 2 δ. c 1 = c 2 / 2 ΟΕΦΕ 2011 α. c 1 > c 2 δ. HCl: HCl + H 2 O H 3 O + + Cl c 1 c 1 c 1 ph = logc 1 δ. H 2 SO 4 : H 2 SO 4 + H 2 O HSO 4 + H 3 O + c 2 c 2 c 2 HSO 4 + H 2 O SO H 3 O + c 2 x x x ph = log(c 2 + x) Τα δύο διαλύµατα έχουν το ίδιο ph, εποµένως: logc 1 = log(c 2 + x) c 1 = c 2 + x > c 2

6 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 6 από 26 Σε 1 L ρυθµιστικού διαλύµατος προστίθεται ποσότητα NaOH, µε αποτέλεσµα να µεταβληθεί το ph κατά 0,05 µονάδες. Αν η ίδια ποσότητα NaOH προστεθεί σε1 L Η 2 Ο τότε το ph: α. θα µεταβληθεί κατά 0,05 µονάδες β. δεν θα µεταβληθεί γ. θα µεταβληθεί λιγότερο από 0,05 µονάδες δ. θα µεταβληθεί πολύ περισσότερο από 0,05 µονάδες ΟΕΦΕ 2011 δ. θα µεταβληθεί πολύ περισσότερο από 0,05 µονάδες Ορισµένος όγκος διαλύµατος HCOOH θερµοκρασίας 25 ο C αραιώνεται µε προσθήκη ίσου όγκου ζεστού νερού, οπότε προκύπτει διάλυµα θερµοκρασίας 40 ο C. Ποια από τις ακόλουθες προτάσες είναι σωστή; α. ο βαθµός ιοντισµού και η σταθερά ιοντισµού του HCOOH αυξάνονται. β. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH αυξάνεται ενώ η σταθερά ιοντισµού του παραµένει σταθερή γ. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µειώνεται ενώ η σταθερά ιοντισµού του παραµένει σταθερή δ. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µειώνεται ενώ η σταθερά ιοντισµού του αυξάνεται. ΟΕΦΕ 2010 α. ο βαθµός ιοντισµού και η σταθερά ιοντισµού του HCOOH αυξάνονται Με την αραίωση µειώνεται η συγκέντρωση άρα ο βαθµός ιοντισµού αυξάνεται. Με την αύξηση της θερµοκρασίας η σταθερά ιοντισµού αυξάνεται. Οι βασικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων οφείλονται: α. στο ΟΗ που φέρουν β. στην ικανότητά τους να δίνουν πρωτόνιο γ. στην ικανότητά τους να παίρνουν πρωτόνιο δ. στην ικανότητά τους να αντιδρούν µε ανόργανες βάσεις γ. στην ικανότητά τους να παίρνουν πρωτόνιο : Οι οργανικές ενώσεις που έχουν βασικές ιδιότητες δεν φέρουν ΟΗ.

7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 7 από 26 Έστω ότι έχουµε δύο διαλύµατα οξέων. Το πρώτο 1 έχει όγκο 20 ml και συγκέντρωση 3Μ και το δεύτερο 2 έχει όγκο 40 ml και συγκέντρωση 1,5Μ. Για την πλήρη εξουδετέρωση των παραπάνω διαλυµάτων απαιτήθηκαν: 15 ml από ένα διάλυµα βάσης ΚΟΗ συγκέντρωσης 4Μ για το 1 και για 30 ml από ένα διάλυµα βάσης Ca(OH) 2 συγκέντρωσης 1Μ για το 2. Από τις παραπάνω πληροφορίες µπορούµε να ξέρουµε τον τύπο (µονοπρωτικό ή διπρωτικό) των οξέων, ο οποίος είναι: α. ΗΑ και ΗΒ αντίστοιχα β. ΗΑ και Η2Β αντίστοιχα γ. Η2Α και ΗΒ αντίστοιχα δ. Η2Α και Η2Β αντίστοιχα α. ΗΑ και ΗΒ αντίστοιχα : 1: n = 0,02 L 3M = 0,06 mol οξέος n = 0,015 L 4M = 0,06 mol ΚΟΗ εποµένως µονοπρωτικό οξύ 2: n = 0,04 L 1,5M = 0,06 mol οξέος n = 0,03 L 1M = 0,03 mol Ca(ΟΗ) 2 αντιδρούν µε διπλάσια ποσότητα µονοπρωτικού οξέος Για την αντίδραση: CH3COOH + H2O(l) CH3COO + H3O +, οι µονάδες της σταθεράς ιοντισµού Κa είναι: α. Μ 2 β. Μ γ. Μ 2 δ. Μ 1 β. Μ : Γενικά: Κ a = [Α ] [Η 3 Ο + ] / [ΗΑ] άρα έχει µονάδες Μ Μ / Μ = Μ Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος; Ρυθµιστικό είναι ένα διάλυµα όταν: α. ιατηρεί το ph του πρακτικά σταθερό µε προσθήκη µικρής ποσότητας οξέος β. Όταν το ph του παραµένει πρακτικά σταθερό σε µικρή σχετικά αραίωση γ. Όταν περιέχει οξύ και τη συζυγή βάση του οξέος δ. Όταν περιέχει ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση σε ορισµένες συγκεντρώσεις γ. Όταν περιέχει οξύ και τη συζυγή βάση του οξέος : Σε κάθε διάλυµα ασθενούς οξέος υπάρχει και η συζυγής του βάση. Για να είναι ένα διάλυµα ρυθµιστικό πρέπει να περιέχει ένα ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση, από τη διάσταση ή τον ιοντισµό διαφορετικών ηλεκτρολυτών και µάλιστα µε παραπλήσιες τιµές συγκεντρώσεων, σχετικά υψηλές.

8 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 26 ύο διαλύµατα οξέων ΗΑ ( 1) και ΗΒ ( 2) αντίστοιχα έχουν το ίδιο ph. Αραιώνουµε και τα δύο διαλύµατα, µέχρι δεκαπλασιασµού του όγκου τους. Τα νέα αραιωµένα διαλύµατα ( 1 και 2 ) που θα προκύψουν έχουν µεταβολή ph κατά µία µονάδα το πρώτο και κατά µισή µονάδα το δεύτερο. Ποιο από τα δύο οξέα είναι ισχυρό και ποιο ασθενές; α. ΗΑ ασθενές και ΗΒ ισχυρό β. ΗΑ ισχυρό και ΗΒ ασθενές γ. ΗΑ ισχυρό και ΗΒ ισχυρό δ. δεν επαρκούν τα δεδοµένα για να αποφασίσουµε β. ΗΑ ισχυρό και ΗΒ ασθενές : Όταν σε ένα διάλυµα µονοπρωτικού οξέος γίνει ορισµένη αραίωση, στην περίπτωση που το οξύ είναι ασθενές, έχουµε µικρότερη µεταβολή στο ph σε σχέση µε ένα ισχυρό οξύ (γιατί αυξάνεται ο βαθµός ιοντισµού, άρα µικρότερη ελάττωση της [H 3 O + ]). 1: ph = logc ph = log(c/10) = logc + 1 = ph + 1 (µεταβολή ph κατά µία µονάδα) δηλαδή [H 3 O + ] = [H 3 O + ]/10 οπότε ΗΑ ισχυρό οξύ 2: [H 3 O + ] = K a c ph = log[h 3 O + ] [H 3 O + ] = K c / 10 = K c / 10 ph = log a a K a c + log 10 = ph + 0,5 (µεταβολή ph κατά µισή µονάδα) Υδατικό διάλυµα ενός µονοπρωτικού οξέος ΗΑ 0,01Μ έχει ph=4, στους 25 ο C. To υδατικό διάλυµα άλατος ΝaΑ ίδιας συγκέντρωσης έχει ph: α. 8 β. 9 γ. 10 δ. 11 β. 9 : Στο διάλυµα ΗΑ 0,01Μ µε ph=4, είναι: [H 3 O + ] = 10 4 ισορροπία ιοντισµού ΗΑ ( a q ) + H 2 O ( l ) A ( a q ) + H 3 O + ( a q ) αρχικά Μ ιοντίζονται c x παράγονται x x ισορροπία cx x x 2 x K a = x 2 / c = (10 4 ) 2 / 10 2 = 10 6 c x (Κ α /c 10 2 ) Κ b (A) = K K w a(ha) = / 10 6 = 10 8

9 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 9 από 26 Στο διάλυµα NaΑ 0,01Μ είναι: διάσταση άλατος NaA Na + + A c M c M c M υδρόλυση του Α A ( a q ) + H 2 O ( l ) ΗΑ ( a q ) + ΟΗ ( a q ) αρχικά Μ ιοντίζονται c x παράγονται x x ισορροπία cx x x 2 x K b = x 2 / c [OH 2 ] = x = K b c = =10 5 M c x άρα poh = 5 και ph = 14 poh = 9 Στην αντίδραση: CH 3 COOH + H 2 SO 4 (πυκνό) CH 3 COOH HSO 4 α. το CH3COOH δρα ως οξύ β. το H 2 SO 4 δρα ως βάση γ. το CH 3 COOH 2 + είναι το συζυγές οξύ του CH3COOH δ. το HSO 4 είναι το συζυγές οξύ του H 2 SO 4 γ. το CH 3 COOH 2 + είναι το συζυγές οξύ του CH 3 COOH : Στην αντίδραση που δίνεται το CH 3 COOH δρα ως βάση (δέκτης πρωτονίου) και το CH 3 COOH 2 + είναι το συζυγές οξύ (δότης πρωτονίου) Ο βαθµός ιοντισµού του ΗCOOH σε υδατικό του διάλυµα 0,1Μ: α. αυξάνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH β. ελαττώνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH γ. αυξάνεται µε τη διοχέτευση αερίου HCl δ. αυξάνεται µε την προσθήκη ΗCOONa β. ελαττώνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH : α. αυξάνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH Λάθος: ο βαθµός ιοντισµού αυξάνεται όταν η αρχική συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη µειώνεται (νόµος αραίωσης του Ostwald) γ. αυξάνεται µε τη διοχέτευση αερίου HCl Λάθος: λόγω επίδρασης κοινού ιόντος [H 3 O + ] ο βαθµός ιοντισµού µειώνεται δ. αυξάνεται µε την προσθήκη ΗCOONa Λάθος: λόγω επίδρασης κοινού ιόντος [HCOO ] ο βαθµός ιοντισµού µειώνεται

10 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 10 από 26 O δείκτης µπλε της βρωµοθυµόλης είναι ασθενές µονοπρωτικό οξύ µε Κa = Η µορφή του Η παρουσιάζει κίτρινο χρώµα ενώ η συζυγής µορφή µπλε χρώµα. Αν το κίτρινο+µπλε δίνει πράσινο χρώµα, τότε ο δείκτης: α. σε όξινο διάλυµα εµφανίζει µπλε χρώµα β. σε βασικό διάλυµα εµφανίζει κίτρινο χρώµα γ. σε 6< ph<8 εµφανίζει πράσινο χρώµα δ. σε ph<6 και ph>8 εµφανίζει πράσινο χρώµα γ. σε 6< ph<8 εµφανίζει πράσινο χρώµα : Για τον δείκτη που είναι ασθενές µονοπρωτικό οξύ: Κa=[H3O + ].[ ] / [Η ] και συνεπώς ph=pka + log[ ] / [Η ]. Όταν : [ ] / [Η ] > 10 δηλαδή ph > pka + 1 τότε επικρατεί το χρώµα του Όταν : [ ] / [Η ] < 10 1 δηλαδή ph < pka 1 τότε επικρατεί το χρώµα του Η. Στην περίπτωση του δείκτη µπλε της βρωµοθυµόλης µε σταθερά ιοντισµού Ka=10 7 ισχύει : Για ph < 7 1 έχει χρώµα κίτρινο και όταν ph > έχει χρώµα µπλε. Σε ενδιάµεσες τιµές 6 < ph < 8 βρίσκεται η περιοχή αλλαγής χρώµατος του δείκτη ph Το Η2S είναι ασθενές διπρωτικό οξύ µε Κa1=10 7 και Κa2= Το διάλυµα NaHS 0,1M είναι: α. όξινο β. βασικό γ. ουδέτερο δ. απρόβλεπτο β. βασικό : Κa1 Η 2 S + H 2 O HS + H 3 O + Κa2 HS + H 2 O S 2 + H 3 O + δ. NaHS: HS + H 2 O Η 2 S + ΟΗ Κb1 = K w / Κa1 = / 10 7 = 10 7 HS + H 2 O S 2 + H 3 O + Κa2 = Κb1 > Κa2 άρα υπερισχύει η πρώτη ισορροπία (περισσότερο µετατοπισµένη προς τα δεξιά) και το διάλυµα είναι βασικό.

11 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 11 από 26 Το Η2Ο δρα και ως οξύ κατά τον αυτοϊοντισµό του σε απιονισµένο νερό. Η Κa του Η2Ο στους 25 ο C είναι: α β γ. 1, δ. 18 γ. 1, : K a = [H 3 O + ] [ ΟΗ ] / [H 2 O] = K w / 55,5 = / 55,5 = 1, Αν ένα ουδέτερο υδατικό διάλυµα παρουσιάζει τιµή ph=6,5 σε θερµοκρασία θ ο C, τότε το θ µπορεί να είναι: α. θ=25 β. θ<25 γ. θ>25 δ. απρόβλεπτο γ. θ>25 : Τα ουδέτερα διαλύµατα σε θ>25 έχουν ph<7 γιατί η ισορροπία αυτοϊοντισµού του νερού είναι ενδόθερµη και µετατοπίζεται προς τα δεξιά όταν αυξάνεται η θερµοκρασία. Υδατικό διάλυµα CH3NH3 + Cl 10 2 Μ µπορεί να έχει ph: α. 6 β. 2 γ. 7 δ. 8 α. 6 : Το διάλυµα θα είναι όξινο λόγω της υδρόλυσης του κατιόντος του άλατος: CH3NH3 + + H 2 O CH3NH2 + H 3 O + 0,01 x x x x<0,01 ph >2 ιάλυµα HCl 0,1M ( 1) όγκου 1L αραιώνεται µε νερό προς διάλυµα 2 όγκου 10L. Η ποσότητα σε mol των ΟΗ στο 2 θα είναι σε σχέση µε την αντίστοιχη στο 1: α. ίση β. δεκαπλάσια γ. υποδεκαπλάσια δ. εκατονταπλάσια δ. εκατονταπλάσια : 1: δ. HCl 0,1M, 1L HCl + H 2 O H 3 O + + Cl 0,1M 0,1M 0,1M [H 3 O + ] [ ΟΗ ] = K w [ ΟΗ ] = / 10 1 = M mol OH = M 1 L = mol αραίωση: c 1 V 1 = c 2 V 2 c 2 = 0,1 1 / 10 = 0,01 M 2: δ. HCl 0,01M, 10L HCl + H 2 O H 3 O + + Cl 0,01M 0,01M 0,01M [H 3 O + ] [ ΟΗ ] = K w [ ΟΗ ] = / 10 2 = M mol OH = M 10 L = mol

12 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 12 από 26 (mol OH ) 2 / (mol OH ) 1 = / = 100 ιάλυµα 1 HCΝ 0,2M και ΝaCΝ 0,1Μ (Κa HCΝ = 5x10 10 ) είναι: α. όξινο β. βασικό γ. ουδέτερο δ. απρόβλεπτο β. βασικό : Εξίσωση Henderson Hasselbalch (Ρυθµιστικό διάλυµα): ph = pk a + log (c βασης / c οξεος ) = log( ) + log(0,1/0,2) = 10log5+log0,5 = = 10log5+log = 10log5+log51 = 9 Στην αντίδραση: H 2 SO 4 + HNO 3 HSO 4 + NO H 2 O το HNO 3 συµπεριφέρεται ως: α. οξύ β. διαλύτης γ. βάση δ. καταλύτης γ. βάση (δέκτης πρωτονίου) ΠΜ Χ 2013 Από τις ακόλουθες αντιδράσεις, οξειδοαναγωγική αντίδραση είναι: α. H 2 S + Pb(NO 3 ) 2 PbS + 2 HNO 3 β. N 2 O 5 + H 2 O 2 HNO 3 γ. 2 PCl 3 + O 2 2 POCl 3 δ. CaO + H 2 O Ca(OH) 2 γ. 2 PCl 3 + O 2 2 POCl 3 ( 2 P +3 Cl 3 + O 2 2 P +5 OCl 3 ) ΠΜ Χ 2013 Σε 1L καθενός από τα επόµενα διαλύµατα προστίθεται 0,1 mol NaOH. Μικρότερη µεταβολή ph θα παρατηρηθεί στο διάλυµα: α. HCl 0,1 M β. NaOH 0,1 M γ. NH 3 0,1 M NH 4 Cl 0,1 M δ. NH 3 1,0 M NH 4 Cl 1,0 M ΠΜ Χ 2013 δ. NH 3 1,0 M NH 4 Cl 1,0 M ρυθµιστικό διάλυµα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα από το γ. λόγω µεγαλύτερων συγκεντρώσεων των συστατικών του.

13 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 13 από 26 Υδατικό διάλυµα NaNO 3 θερµαίνεται από τους 25 ο C στους 50 ο C. Το ph του διαλύµατος : α. παραµένει αµετάβλητο β. αυξάνεται γ. µειώνεται δ. δεν µπορεί να προβλεφθεί ΠΜ Χ 2013 γ. µειώνεται Κανένα από τα ιόντα του άλατος δεν αντιδρά µε το νερό. Άρα το διάλυµα θα είναι ουδέτερο. Λόγω αύξησης της θερµοκρασίας, η ισορροπία αυτοϊοντισµού του νερού (ενδόθερµη αντίδραση) µετατοπίζεται προς τα δεξιά, οπότε: [Η 3 Ο + ] = [ΟΗ ] > 10 7 Μ άρα ph < 7. Από τα ακόλουθα ιόντα δεν είναι αµφιπρωτικό το: α. HS β. H 2 PO 4 γ. NH 4 + δ. HCO 3 γ. NH 4 + Το ιόν αµµωνίου (NH 4 + ) δρα ως οξύ. ΠΜ Χ 2013 Αµφιπρωτικές ονοµάζονται οι ουσίες που δρουν άλλοτε ως οξέα και άλλοτε ως βάσεις κατά Bronsted Lowry, ανάλογα µε την ουσία µε την οποία αντιδρούν. Το HS άλλοτε δρα σαν οξύ: HS + ΟΗ S 2 + H 2 O και άλλοτε δρα σαν βάση: HS + Η 3 Ο + Η 2 S + H 2 O Το H 2 PO 4 άλλοτε δρα σαν οξύ: H 2 PO 4 + ΟΗ HPO H 2 O και άλλοτε δρα σαν βάση: H 2 PO 4 + Η 3 Ο + Η 3 PO 4 + H 2 O Το HCO 3 άλλοτε δρα σαν οξύ: HCO 3 + ΟΗ CO H 2 O και άλλοτε δρα σαν βάση: HCO 3 + Η 3 Ο + Η 2 CO 3 + H 2 O Κατά τη διάλυση 0,1 mol CH 3 OK σε Η 2 Ο και αραίωση µέχρις όγκου 1L στους 25 ο C προκύπτει διάλυµα µε ph: α. 7 β. 13 γ. 1 δ. 11 ΠΜ Χ 2013 β. 13 CH 3 O : ισχυρή βάση CH 3 O + Η 2 Ο CH 3 ΟΗ + ΟΗ 0,1Μ 0,1Μ 0,1Μ Άρα: poh = 1 και ph = 13

14 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 14 από 26 Το πρώτο από τα ακόλουθα σχήµατα αναπαριστά το πλήθος των Η 3 Ο + που υπάρχουν σε ένα υδατικό διάλυµα οξικού οξέος. Αν διπλασιάσουµε τη συγκέντρωση του οξέος, το σχήµα που αναπαριστά πιο πιστά το νέο διάλυµα είναι: α. α β. β γ. γ δ. δ γ. γ c = 2c [H 3 O + ] = k a c [H 3 O + ] = k a 2c = 2 [H 3 O + ] δηλαδή [H 3 O + ] < [H 3 O + ] < 2[H 3 O + ] ΠΜ Χ 2013 Το πρώτο σχήµα (αρχικό διάλυµα) αναπαριστά 10 ιόντα H 3 O +. Το α αναπαριστά 5 ιόντα H 3 O +. Το β αναπαριστά 10 ιόντα H 3 O +. Το γ αναπαριστά 14 ιόντα H 3 O + (10 < 14 < 2 10 = 20) Το δ αναπαριστά 20 ιόντα H 3 O +. Oι ισορρροπίες: ΟΗ + HClO H 2 O + ClO HΝΟ 2 + ClO ΝΟ 2 + HClO είναι και οι δύο μετατοπισμένες προς τα δεξιά. Η ισχύς των οξέων ελαττώνεται κατά τη σειρά: α. HClO > HΝΟ 2 > H 2 O β. H 2 O > HClO > HΝΟ 2 γ. H 2 O > HΝΟ 2 > HClO δ. HΝΟ 2 > HClO > H 2 O ΠΜ Χ 2013 δ. HΝΟ 2 > HClO > H 2 O Οι ισορροπίες είναι µετατοπισµένες προς το ασθενέστερο οξύ και την ασθενέστερη βάση. Εποµένως, αφού είναι µετατοπισµένες προς τα δεξιά: ΟΗ + HClO H 2 O + ClO οξύ 1 οξύ 2 HClO > H O 2 HΝΟ + ClO ΝΟ + HClO 2 2 οξύ 1 οξύ 2 HΝΟ > HClO 2

15 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 15 από 26 ιαθέτουµε 4 διαλύµατα οξέων (HCl, ΗΝΟ 3, ΗCOOH µε pκa 4 και CH 3 COOH µε pκa 5) ίδιου όγκου (100 ml) και ίδιας συγκέντρωσης (0,1 M). Σε καθένα από τα διαλύµατα αυτά προστίθενται µερικές σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και στη συνέχεια βαθµιαία διάλυµα ΝaΟΗ 0,5 Μ µέχρι να γίνει το κάθε διάλυµα ροζ. Για τους όγκους των διαλυµάτων που προσθέσαµε ισχύει: α. V = V = V =V HCl ΗΝΟ3 ΗCOOH CH3COOH β. V HCl = V ΗΝΟ3 > V ΗCOOH > V CH3COOH δ. > > > γ. V = V < V < V HCl ΗΝΟ3 ΗCOOH CH3COOH V HCl V ΗΝΟ3 V ΗCOOH V CH3COOH ΠΜ Χ 2013 α. V HCl = V ΗΝΟ3 = V ΗCOOH =V CH3COOH Ίσοι όγκοι διαλυµάτων οξέων ίδιας συγκέντρωσης, άρα περιέχουν τον ίδιο αριθµό mol οξέος (c V) άρα απαιτούν την ίδια ποσότητα βάσης για εξουδετέρωση. Διαθέτουμε 4 διαλύματα οξέων (HCl, ΗΝΟ 3, ΗCOOH με pκa 4 και CH 3 COOH με pκa 5) ίδιου όγκου (100 ml) και ίδιου ph. Μεγαλύτερη ποσότητα στερεού NaOH απαιτείται για την εξουδετέρωση του διαλύματος: α. HCl β. ΗΝΟ 3 γ. ΗCOOH δ. CH 3 COOH ΠΜ Χ 2013 δ. CH 3 COOH Μεγαλύτερη ποσότητα στερεού NaOH απαιτείται για την εξουδετέρωση του διαλύµατος µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση, δηλαδή του πιο ασθενούς οξέος (του οξέος µε το µεγαλύτερο pk a ). Αυτό το διάλυµα περιέχει περισσότερα mol οξέος στον ίδιο όγκο, έτσι ώστε να έχει το ίδιο ph µε τα υπόλοιπα διαλύµατα. Διάλυμα ΝΗ 4 ΝΟ 3 ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΝaOH. Η καμπύλη ογκομέτρησης έχει τη μορφή: α. α β. β γ. γ δ. δ ΠΜ Χ 2013

16 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 16 από 26 δ. δ Πραγµατοποιείται η αντίδραση: NH 4 NO 3 + NaOH NaNO 3 + NH 3 + H 2 O Στο ισοδύναµο σηµείο (πλήρης αντίδραση) είναι ph > 7, εξαιτίας της αντίδρασης ιοντισµού της ΝΗ 3. Στο µέσο της ογκοµέτρησης: ρυθµιστικό διάλυµα ΝΗ 4 + ΝΗ 3 ιάλυµα όξινου άλατος µε νάτριο του προπανοδιοϊκού οξέος (διπρωτικό οξύ µε pk a1 = 2,8 και pk a2 = 5,7) είναι: α. όξινο β. αλκαλικό γ. ουδέτερο δ. δεν µπορεί να προβλεφθεί ΠΜ Χ 2013 α. όξινο COONa CH 2 Κ a > K b οπότε επικρατεί ο ιοντισµός του οξέος, άρα το διάλυµα είναι όξινο COOH Από τις ακόλουθες προτάσεις, σωστή είναι: α. Η εξίσωση Henderson, που επιτρέπει τον υπολογισµό του ph σε ρυθµιστικά διαλύµατα ισχύει για οποιαδήποτε συγκέντρωση των συστατικών του. β. Από τις τιµές των σταθερών χηµικής ισορροπίας µιας αντίδρασης, µπορούµε να προβλέψουµε την ταχύτητα της αντίδρασης. γ. Το ph διαλύµατος που παρασκευάζεται από ανάµιξη ίσων όγκων δύο διαλυµάτων HCl µε ph = 2 και ph =3 αντίστοιχα, είναι 2,5. δ. Το ph υδατικού διαλύµατος (NH 4 ) 2 CO 3 1,0 Μ είναι µικρότερο από το ph διαλύµατος Na 2 CO 3 1,0 Μ. ΠΜ Χ 2013 δ. Το ph υδατικού διαλύµατος (NH 4 ) 2 CO 3 1,0 Μ είναι µικρότερο από το ph διαλύµατος Na 2 CO 3 1,0 Μ. α. Πρέπει K a / c οξέος 10 2 και K b / c βάσης 10 2 β. Η K c επηρεάζει την απόδοση της αντίδρασης και όχι την ταχύτητά της. γ. ph 1 = 2 c 1 = 10 2 M, ph 2 = 3 c 2 = 10 3 M c 1 V + c 2 V = c 3 2V c 3 = (c 1 + c 2 ) / 2 = 0,0055 M ph 3 = 2,25 δ. Και στα δύο διαλύµατα υπάρχει CO M που υδρολύεται και δίνει ΟΗ. Όµως στο πρώτο διάλυµα υδρολύεται και το ΝΗ 4 + και δίνει Η 3 Ο +.

17 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 17 από 26 Η σταθερά K b (HS ) είναι η σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης: α. HS + H 2 O H 2 S + OH β. HS + H 2 O S 2 + Η 3 Ο + γ. HS + OΗ S 2 + Η 2 Ο δ. HS + H 3 O + H 2 S + Η 2 Ο ΠΜ Χ 2012 α. HS + H 2 O H 2 S + OH Το HS δρα ως βάση (δέκτης πρωτονίου) στην ισορροπία ιοντισµού α., δηλαδή στην αντίδρασή του µε τα µόρια του διαλύτη (Η 2 Ο). Σε υδατικό διάλυµα HCOOH προστίθεται µικρή ποσότητα HCOONa (s) χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος. Ποιο από τα παρακάτω µεγέθη αυξάνεται: α. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH β. η [Η 3 Ο + ] γ. η [ΟΗ ] δ. το poh του διαλύµατος ΠΜ Χ 2012 γ. η [ΟΗ ] HCOONa HCOO + Na + HCOOH + H 2 O HCOO + Η 3 Ο + Λόγω επίδρασης κοινού ιόντος (HCOO ) η ισορροπία ιοντισµού µετατοπίζεται προς τα αριστερά, οπότε: ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µειώνεται η [Η 3 Ο + ] µειώνεται (V: σταθερό, n H3O+ µειώνονται) η [ΟΗ ] αυξάνεται (γιατί [Η 3 Ο + ] µειώνεται και K w σταθερό) το poh του διαλύµατος µειώνεται (γιατί η [ΟΗ ] αυξάνεται) εν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυµα της ουσίας: α. CH 3 CH 2 COONa β. C 6 H 5 OH γ. CH 3 C C Na δ. CH 3 CH 2 ONa β. C 6 H 5 OH α. RCOONa RCOO + Na + RCOO + H 2 O RCOOH + OH (αλκαλικό διάλυµα) β. C 6 H 5 OH: ιοντίζεται στο νερό και δίνει όξινα διαλύµατα C 6 H 5 OH + H 2 O C 6 H 5 O + H 3 Ο + γ. R C C Na R C C + Na + R C C + H 2 O R C CH + OH (αλκαλικό διάλυµα) δ. RONa RO + Na + R O + H 2 O R OH + OH (αλκαλικό διάλυµα) ΠΜ Χ 2012

18 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 18 από 26 Κατά την ανάµειξη 20 ml διαλύµατος Ca(OH) 2 0,02 M µε 80 ml διαλύµατος ΗΝΟ 3 0,01 Μ προκύπτει διάλυµα µε ph: α. 12 β. 2 γ. 7 δ. 9 ΠΜ Χ 2012 γ. 7 Πραγµατοποιείται η αντίδραση: Ca(OH) ΗΝΟ 3 Ca(ΝΟ 3 ) Η 2 Ο mol: 0,0004 0,0008 Η αντίδραση είναι πλήρης, άρα το διάλυµα που προκύπτει είναι ουδέτερο, αφού δεν υδρολύεται κανένα από τα ιόντα που προκύπτουν από τη διάσταση του Ca(ΝΟ 3 ) 2. Τα υδατικά διαλύµατα τριών µονοπρωτικών οξέων ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ έχουν τιµές ph 4, 3 και 3 αντίστοιχα. Ο όγκος διαλύµατος NaOH που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 10 ml από το καθένα από τα παραπάνω διαλύµατα είναι αντίστοιχα: 1 ml, 12 ml και 1 ml. Για την ισχύ των παραπάνω οξέων θα ισχύει: α. ΗΓ > ΗΒ > ΗΑ β. ΗΓ > ΗΑ > ΗΒ γ. ΗΒ > ΗΑ > ΗΓ δ. ΗΑ > ΗΓ > ΗΒ ΠΜ Χ 2012 α. ΗΓ > ΗΒ > ΗΑ Έστω το δ. NaOH c M. δ. ΗΑ δ. ΗΒ δ. ΗΓ ph = 4 ph = 3 ph = 3 V = 10 ml V = 10 ml V = 10 ml n HA = n NaOH n HB = n NaOH n HΓ = n NaOH = 0,001c = 0,012c = 0,001c c HA = 0,1c c HB = 1,2c c HΓ = 0,1c δ. ΗΓ δ. ΗΒ: έχουν το ίδιο ph, όµως c HB > c HΓ άρα το ΗΓ ισχυρότερο οξύ από το ΗΒ ΗΒ: ασθενές οξύ δ. ΗΓ δ. ΗΑ: c HΓ = c HΑ, όµως το δ. ΗΓ είναι πιο όξινο άρα το ΗΓ ισχυρότερο οξύ από το ΗΑ ΗΑ: ασθενές οξύ δ. ΗΒ δ. ΗΑ: Από το νόµο αραίωσης του Ostwald έχουµε: + [ H 3O ] Ka( HA) cha K HA a( HA) = = 0,12 + [ H O ] K c K 3 HB a( HB) HB a( HB) άρα το ΗΒ ισχυρότερο οξύ από το ΗΑ Κ α (ΗΑ) < Κ α (ΗΒ)

19 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 19 από 26 Τα στοιχεία: 16 S, 20 Ca, 17 Cl σχηµατίζουν τα οξείδια SO 3, CaO, Cl 2 O 7. Ισοµοριακές ποσότητες των τριών οξειδίων διαλύονται σε νερό και σχηµατίζονται τα διαλύµατα 1, 2, 3 αντίστοιχα, τα οποία έχουν όλα τον ίδιο όγκο. Η διάταξη των διαλυµάτων κατά αυξανόµενη τιµή ph είναι: α. 2 < 1 < 3 β. 3 < 1 < 2 γ. 3 = 1 < 2 δ. 1 < 3 < 2 ΠΜ Χ 2012 β. 3 < 1 < 2 Κατά µήκος µιας περιόδου ο όξινος χαρακτήρας των οξειδίων των στοιχείων αυξάνεται όσο προχωράµε προς τα δεξιά. Π.χ. ΗClO 4 : ισχυρό οξύ H 2 SO 4 : ισχυρό οξύ µόνο στο 1 ο στάδιο ιοντισµού H 3 PO 4 : ασθενές οξύ και στα 3 στάδια ιοντισµού Κορεσµένο διάλυµα Mg(OH) 2 έχει ph = 10,5 στους 25 0 C. Η διαλυτότητα του Mg(OH) 2 σε mol/l στην ίδια θερµοκρασία, είναι: α. 1, β. 3, γ. 1,0 10 3,5 δ. 1, ,5 ΠΜ Χ 2012 α. 1, ph = 10,5 poh = 3,5 [OH ] = 10 3,5 M Έστω ότι διαλύονται x mol/l Mg(OH) 2. Τότε [OH ] = 2x 10 3,5 = 2x x = 0,5 10 3,5 mol/l 1, mol/l Σε ένα εργαστήριο υπάρχει µόνο πυκνό διάλυµα HCl ( 1), το οποίο έχει στους 25 0 C ph = 0. Για να παρασκευαστούν 50,0 ml διαλύµατος HCl, το οποίο να έχει στους 25 0 C ph = 2, πρέπει να χρησιµοποιηθούν: α. 0,5 ml 1 και 45,0 ml Η 2 Ο β. 10,0 ml 1 και 40,0 ml Η 2 Ο γ. 5,0 ml 1 και 45,0 ml Η 2 Ο δ. 0,5 ml 1 και 49,5 ml Η 2 Ο ΠΜ Χ 2012 δ. 0,5 ml 1 και 49,5 ml Η 2 Ο Αρχικό διάλυµα ( 1): ph = 0 άρα 1 Μ HCl Τελικό διάλυµα ( 2): ph = 2 άρα 0,01 Μ HCl Αραίωση: c 1 V 1 = c 2 V 2 1 Μ x ml = 0,01 Μ 50 ml x = 0,5 ml ,5 = 49,5 ml Η 2 Ο

20 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 20 από 26 H σταθερά ιοντισµού Κ α του CΗ 3 COOH στους 25 0 C είναι ίση µε 1, Για την Κ α του CΗ 3 COOH στους 40 0 C ισχύει: α. Κ α = 1, β. Κ α > 1, γ. Κ α < 1, δ. Κ α 1, ΠΜ Χ 2012 β. Κ α > 1, Η θερµοκρασία αυξάνεται, οπότε η Κ α αυξάνεται, γιατί η αντίδραση ιοντισµού είναι ενδόθερµη και µε την αύξηση της θ µετατοπίζεται προς τα δεξιά. Το διάλυµα NH 4 CN 0,1 M έχει ph = 9,2. Μεταξύ των σταθερών ιοντισµού K b της ΝΗ 3 και Κ α του HCΝ ισχύει: α. K b = Κ α β. K b < Κ α γ. K b > Κ α δ. K b << Κ α ΠΜ Χ 2012 γ. K b > Κ α ΝH H 2 O ΝΗ 3 + Η 3 Ο + (Κ α ) CΝ + H 2 O HCN + OH (K b ) Tο διάλυµα είναι βασικό, εποµένως K b (CN ) > K α (ΝΗ 4 + ), άρα Κ α (HCN) < K b (NH 3 ) Στις αντιδράσεις που ακολουθούν i) HC 2 O 4 + HS C 2 O H 2 S ii) H 2 S + CO 3 2 HCO 3 + HS οξέα κατά Bronsted Lowry είναι αντίστοιχα: α. i) HC 2 O 4, H 2 S και ii) H 2 S, HCO 3 β. i) H 2 S, HS και ii) H 2 S, HCO 3 γ. i) C 2 O 4 2, H 2 S και ii) H 2 S, HCO 3 δ. i) HC 2 O 4, H 2 S και ii) H 2 S, CO 3 2 α. i) HC 2 O 4, H 2 S και ii) H 2 S, HCO 3 Οξέα κατά Bronsted Lowry είναι οι δότες πρωτονίου. ΠΜ Χ 2012

21 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 21 από 26 Λαµβάνεται διάλυµα µε µεγαλύτερο ph από την ανάµιξη ίσων όγκων: α. HCl 0,2 Μ µε ΝΗ 3 0,2 Μ β. CH 3 COOH 0,2 M µε ΚΟΗ 0,2 Μ γ. HCl 0,1 Μ µε ΝΗ 3 0,2 Μ δ. HCl 0,1 Μ µε ΝaOH 0,2 Μ ΠΜ Χ 2012 δ. HCl 0,1 Μ µε ΝaOH 0,2 Μ Στην περίπτωση α. προκύπτει διάλυµα ΝΗ 4 Cl, που είναι όξινο λόγω της υδρόλυσης του ΝΗ 4 +. Στην περίπτωση β. προκύπτει διάλυµα CH 3 COOK 0,1 M, που είναι βασικό λόγω της υδρόλυσης του CH 3 COO. Στην περίπτωση γ. προκύπτει διάλυµα ΝΗ 4 Cl 0,05 Μ ΝΗ 3 0,05 Μ. Στην περίπτωση δ. προκύπτει διάλυµα NaOH 0,05 M NaCl 0,05 M Από τα παραπάνω διαλύµατα µεγαλύτερο ph έχει αυτό που προκύπτει στην περίπτωση δ. (έχει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση [ΟΗ ]. Ποιο από τα επόµενα ανιόντα είναι η ασθενέστερη βάση κατά Bronsted Lowry: α. F β. Cl γ. HCO 3 δ. CH 3 COO ΠΜ Χ 2012 β. Cl To HCl είναι ισχυρό οξύ, εποµένως η συζυγής του βάση Cl είναι πολύ ασθενής. Τα υπόλοιπα ανιόντα είναι ισχυρότερες βάσεις από το Cl, αφού τα συζυγή τους οξέα είναι ασθενή. Πόσα ml διαλύµατος ΚΟΗ (aq) 1 Μ πρέπει να προσθέσω σε 100 ml διαλύµατος HCOOH (aq) 0,1 M, για να προκύψει το διάλυµα που να έχει [HCOO ] = 3 [HCOOH] : α. 5 ml β. 7,5 ml γ. 25 ml δ. 75 ml ΠΜ Χ 2012 β. 7,5 ml

22 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 22 από 26 Έστω V L διαλύµατος ΚΟΗ 1 Μ. Όγκος τελικού διαλύµατος: (V + 0,1) L. Πραγµατοποιείται η αντίδραση: HCOOH + KOH HCOOK + H 2 O αρχικά mol 0,01 V αντιδρ./παραγ. V V V τελικά mol (0,01 V) V 0,01 V V τελικές c M M 0,1 + V 0,1+ V [HCOO ] = 3 [HCOOH] V 0,1+ V = 3 0,01 V 0,1 + V V = 0,0075 L = 7,5 ml Το ph υδατικού διαλύµατος HCl 10 8 Μ είναι: α. 7 β. 8 γ. > 7 δ. < 7 ΠΜ Χ 2005 δ. < 7 To διάλυµα είναι όξινο. Η συγκέντρωση του οξέος είναι πολύ µικρή, γι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψιν και ο αυτοϊοντισµός του νερού. Στους 25 0 C τα µόρια του νερού που ιονίζονται είναι: α. ένα µόριο στα εκατό mol νερού β. 36 µόρια στα 10 δισεκατοµµύρια µόρια νερού γ. 18 µόρια στα εκατό εκατοµµύρια µόρια νερού δ. ένα µόριο στο ένα δισεκατοµµύριο µόρια νερού β. 36 µόρια στα 10 δισεκατοµµύρια µόρια νερού Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ [Η 2 Ο] = n / V = (1000/18) mol / 1L = 55,5 M K w = [Η 3 Ο + ] [ΟΗ ] = (mol/l) 2 [Η 3 Ο + ] = [ΟΗ ] = 10 7 (mol/l) Άρα: στα 55,5 µόρια Η 2 Ο ιοντίζονται µόρια Ή : στα 55, µόρια Η 2 Ο ιοντίζονται 2 µόρια Ή : στα 10 9 µόρια Η 2 Ο (ένα δισεκατοµµύριο) ιοντίζονται περίπου 4 µόρια ΠΜ Χ 2005

23 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 23 από 26 Έχουµε διάλυµα όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO 3 ) 0,1 Μ. ίνονται οι σταθερές ιοντισµού του ανθρακικού οξέος: Κ 1 = 4, mol L 1 και Κ 2 = 4, mol L 1 ). Το διάλυµα αυτό είναι: α. ουδέτερο β. βασικό γ. όξινο δ. οξειδωτικό β. βασικό NaHCO 3 Na + + HCO 3 Το HCO 3 είναι αµφιπρωτική ουσία: HCO 3 + H 2 O CO H 3 O + (K 2 ) ΠΜ Χ 2005 HCO 3 + H 2 O H 2 CO 3 + OH (K w / K 1 ) K w / K 1 > K 2 άρα υπερισχύει η δεύτερη ισορροπία που δίνει βασικό διάλυµα. Η διαλυτότητα του Ca(OH) 2 είναι 0,08 g στα 100 ml νερού. Με την ισχυρή βάση αυτή είναι δυνατόν να δηµιουργήσουµε διάλυµα µε µέγιστη τιµή ph: α. 12,32 β. 13,50 γ. 13, 21 δ. 14,00 ΠΜ Χ 2005 α. 12,32 Συγκέντρωση κορεσµένου διαλύµατος Ca(OH) 2 : 0,01 Μ Στο διάλυµα αυτό είναι: [ΟΗ ] = 0,02 Μ poh 1,7, ph 12,3

24 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 24 από 26 Έχουµε ένα υδατικό διάλυµα 0,10 M HCOONH 4. To ph του διαλύµατος αυτού, αν οι σταθερές διάστασης του µυρµηκικού και της αµµωνίας είναι αντίστοιχα K α = 1, mol dm 3 και K b = 1, mol dm 3 είναι: α. 1,0 β. 6,5 γ. 6, 0 δ. 7,5 ΠΜ Χ 2005 β. 6,5 K b (HCOO ) < K α (ΝΗ 4 + ) άρα το διάλυµα θα είναι όξινο. [H 3 O + Ka( HCOOH ) ] = Kw K ( H ) b 3 Ποιον από τους παρακάτω δείκτες θα χρησιµοποιούσατε για την πιστοποίηση της εξουδετέρωσης υδατικού διαλύµατος µυρµηκικού οξέος (Κ a =1, mol L 1 ) από υδατικό διάλυµα αµµωνίας (Κ b =1, mol L 1 ) από υδατικό διάλυµα αµµωνίας (Κ b =1, mol L 1 ): α. ερυθρό του κογκό (3,05,2) β. µπλε της βρωµοθυµόλης (6,07,2) γ. µπλε του µεθυλίου (9,414,0) δ. φαινολοφθαλεΐνη (9,39,8) ΠΜ Χ 2005 β. µπλε της βρωµοθυµόλης (6,07,2) Πραγµατοποιείται η αντίδραση: HCOOH + NH 3 HCOONH 4 Στο ισοδύναµο σηµείο (πλήρης αντίδραση) έχουµε δ. HCOONH 4 Υδρολύονται και τα δύο ιόντα του άλατος: HCΟO + H 2 O HCOOH + OH NH H 2 O NH 3 + H 3 O + K α (HCOOH) > K b (NH 3 ) K b (HCOO ) < K α (ΝΗ 4 + ) [Η 3 Ο + ] > [ΟΗ ] (έχουµε ίσες αρχικές συγκεντρώσεις των δύο ιόντων του άλατος) Εποµένως το διάλυµα στο ισοδύναµο σηµείο είναι ελαφρώς όξινο.

25 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 25 από 26 Αραιώσαµε ένα υδατικό διάλυµα και δεν διαπιστώσαµε καµία µεταβολή στο ph αυτού. Το διάλυµα είναι δυνατό να περιείχε: α. NH 4 Cl β. CH 3 COONa γ. CH 3 COONH 4 δ. οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές χηµικές ουσίες ΠΜ Χ 2005 γ. CH 3 COONH 4 Αν K b (CH 3 COO ) = K α (ΝΗ + 4 ), το διάλυµα είναι ουδέτερο και παραµένει ουδέτερο µε την αραίωση. Υδατικό διάλυµα ενός µονοπρωτικού οξέος ΗΑ 0,01 Μ έχει ph=2. Ένα υδατικό διάλυµα του άλατος ΝΗ 4 Α είναι: α. όξινο β. βασικό γ. ουδέτερο δ. δεν µπορεί να γίνει σχετική πρόβλεψη ΠΜ Χ 2005 α. όξινο Το δ. ΗΑ 0,01 Μ έχει ph=2, άρα [Η 3 Ο + ] = [ΗΑ] = 0,01 Μ, δηλαδή το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ. Εποµένως το Α δεν υδρολύεται. Το ΝΗ 4 + υδρολύεται: NH H 2 O NH 3 + H 3 O + Εποµένως το διάλυµα του άλατος ΝΗ 4 Α είναι όξινο. Υδατικό διάλυµα 1 ΗΝΟ 3 έχει ph=χ. Αν αναµείξουµε το διάλυµα 1 µε υδατικό διάλυµα ΚΝΟ 3 προκύπτει διάλυµα 3 µε ph=ψ. Για τους αριθµούς χ,ψ: α. ισχύει χ=ψ β. ισχύει χ<ψ γ. ισχύει χ>ψ δ. µπορεί να ισχύει οποιαδήποτε από τις παραπάνω σχέσεις ΠΜ Χ 2005 β. ισχύει χ<ψ διάλυµα ΚΝΟ 3 : ουδέτερο διάλυµα ΗΝΟ 3 : όξινο Από την ανάµιξή τους προκύπτει διάλυµα λιγότερο όξινο, δηλαδή µε µεγαλύτερο ph.

26 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 26 από 26 Στην αντίδραση: 2Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ, το Η 2 Ο συµπεριφέρεται κατά Brönsted Lowry: α. ως οξύ β. ως βάση γ. ως αµφιπρωτική ουσία δ. ως οξειδωτικό ΠΜ Χ 2005 γ. ως αµφιπρωτική ουσία Σε ένα διάλυµα βάσης υπολογίσαµε ότι περιέχονται 0,01 mol ιόντων ΟΗ. Αν στο διάλυµα αυτό προσθέσουµε 0,01 mol HCl θα προκύψει διάλυµα: α. ουδέτερο β. βασικό γ. όξινο δ. ουδέτερο ή βασικό ΠΜ Χ 2005 δ. ουδέτερο ή βασικό Αν η βάση είναι ισχυρή θα προκύψει ουδέτερο διάλυµα (πλήρης αντίδραση, δεν υδρολύεται κανένα ιόν του άλατος που προκύπτει). Αν η βάση είναι ασθενής, η αντίδραση δεν θα είναι πλήρης, αλλά θα περισσέψει κάποια ποσότητα βάσης, αφού n βάσης > 0,01 mol.

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 1 2002 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2 200 2004 4 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2005 5 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 6 2006 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 7 8 2007 (Σωστό-Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση Βαθμός./100 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted Lowry το HCl είναι οξύ επειδή: α) είναι ηλεκτρολύτης

Διαβάστε περισσότερα

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa =

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa = 1 Α. Μεταβολή ph με αραίωση υδατικού διαλύματος Η αραίωση υδατικού διαλύματος (δηλαδή η προσθήκη καθαρού διαλύτη) οδηγεί σε μετατόπιση του ph προς την τιμή 7. Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3 1. Αναµιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυµάτων Α και Β. Προκύπτει δ/µα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα εάν Α. το Α είναι NaOH 0,5 M και το Β είναι CH 3 COOH 1 M B. το Α είναι NaOH 1 M και το Β είναι HCl 0,5

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3 I.ΟΞΕΑΒΑΣΕΙΣ, ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ(ΓΕΝΙΚΑ) 1. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις, όταν διαλυθούν στο νερό διίστανται και ποιες ιοντίζονται: α) Ca(NO 3 ) 2, β) KOH, γ) HCl, δ) NH 3, ε) MgCl 2, στ) NH 4

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις.

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 1. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Bronsted Lowry α) Η 3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας Εξεταστέα ύλη: Μάθημα: Χημεία Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Θετική Ονοματεπώνυμο:. Ζήτημα 1:.../25 Ημερομηνία: Ζήτημα 2:../25 Διάρκεια: hr Ζήτημα :../25 Ζήτημα 4:../25 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Σ. Καλαμαράς,

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο Οξέα - Βάσεις - Άλατα ph Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα Δείκτες - Ογκοµέτρηση kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Να βρεθεί το ph υδατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις 1) Υδατικό διάλυμα Δ 1 ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ έχει ph=3 και όγκο 200 ml. Στο διάλυμα Δ 1 προστίθενται 100 ml υδατικού διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 61. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. ιαθέτουµε 500 ml διαλύµατος ( ) NaOH µε ph = 13. α. Στο διάλυµα ( ) προσθέτουµε 1500 ml

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων.

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Η ισχύς ενός οξέος σε υδατικό διάλυμα περιγράφεται από τη σταθερά ισορροπίας ιοντισμού του οξέος. Σε ένα αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Ηλεκτρολύτες ονομάζονται: α. όσες χημικές ενώσεις είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων:

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων: Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων Παρατηρήσεις για τη λύση πιο σύνθετων ασκήσεων Α) Ασκήσεις με προσθήκη οξέος ή βάσης σε διάλυμα που περιέχει δύο ηλεκτρολύτες οι οποίοι αντιδρούν και οι δύο με το

Διαβάστε περισσότερα

6. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl

6. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl 1. Αν στο υδατικό διάλυμα του ασθενούς οξέος CH 3 COOH, διαλύσουμε το ισχυρό οξύ HCl: A. η [CH 3 COO - ] αυξάνεται, ενώ η [Η 3 Ο + ] μειώνεται B. η [CH 3 COO - ] και η [Η 3 Ο + ] αυξάνονται Γ. η [Η 3 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ Ασκήσεις σε διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών I.ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ 1. Υδατικό διάλυμα NaOH έχει ph=12. Να υπολογισθεί η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. [ Απ. 0,04%] 2. Ένα διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο

Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 ΚΕΦ. 1 Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο 1. Ποια από τα παρακάτω είναι συζυγές ζεύγος οξέος - βάσης : Ι. S 2 και H 2 S II. NH 4 + και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. Σε αραιό

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 84 Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1 Υδατικό διάλυµα ( ) ΗΝΟ 2 0,1 Μ έχει όγκο 500 ml και ο βαθµός ιοντισµού του οξέος σε αυτό είναι α 1 = 10 2 Λύση: α Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ρυθμιστικά είναι τα διαλύματα που το ph τους παραμένει πρακτικά σταθερό όταν: α...προστεθεί σε αυτά μικρή ποσότητα ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης, ή β...όταν αραιωθούν μέσα σε κάποια όρια. Τα Ρ. Δ. περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά.

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά. Β2. α. K a Οξύ Συζυγής βάση K b 10-2 - HSO 4 2- SO 4 10-12 10-5 CH 3 COOH CH 3 COO - 10-9 β. Η ισορροπία: 2- CH 3 COOH + SO 4 CH 3 COO - - + HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5) Θέμα Β Β.1 1 β 2 δ 3 γ 4 ε 5 α (μονάδες 5x1=5) Β.2 1. Το άλας ΝaΑ διίσταται στο διάλυμα του ΗΑ: NaA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 02 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Όταν το ΚΒr διαλύεται στο νερό: α. ιοντίζεται β. δημιουργούνται ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1.

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1. Βαθμός ιοντισμού Ο ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης στο νερό μπορεί να είναι πλήρης ή μερικώς. Ένα μέτρο έκφρασης της ισχύος των ηλεκτρολυτών, κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι ο βαθμός ιοντισμού (α).

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισορροπίες ιοντισμού οξέων Πολυπρωτικά οξέα Ισορροπίες ιοντισμού βάσεων Οξεοβασικές ιδιότητες διαλυμάτων αλάτων Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθμιστικά διαλύματα Καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O Ιοντική Ισορροπία 1) Ενα υδατικό διάλυμα είναι βασικό στους 25 C, όταν: α. [OH - ] > [H 3 O + ] β. [OH - ] < [H 3 O + ] γ. ph < 7 δ. poh > 7 2) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 231. είκτες - Ογκοµέτρηση

10 o ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 231. είκτες - Ογκοµέτρηση είκτες - Ογκοµέτρηση 231. 10 o είκτες - Ογκοµέτρηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ είκτες: Πρωτολυτικοί ή ηλεκτρολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των οποίων το χρώµα αλλάζει ανάλογα µε το ph του διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. β Α5. Arrhenius ένωση διαλύτης νερό σε υδατικά διαλύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Αν διαλύσουμε HCl σε υδατικό διάλυμα CH 3 COOH τότε: α. η [Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 ΤΑΞΗ: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Σάββατο 8 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. β Α2. δ Α3. α Α4. δ Α5. α. λάθος β. λάθος γ. λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 14

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 14 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 14 Ρυθµιστικά διαλύµατα Περιέχουν (από τη διάσταση ή τον ιοντισµό διαφορετικών ηλεκτρολυτών) : ένα ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση (ΗΑ / Α - ) ή µια ασθενή βάση και το

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Arrhenius απαραίτητο διαλυτικό μέσο είναι το νερό ενώ η θεωρία των. β) 1. Η ηλεκτρολυτική διάσταση αναφέρεται στις ιοντικές ενώσεις και είναι

3. Κατά Arrhenius απαραίτητο διαλυτικό μέσο είναι το νερό ενώ η θεωρία των. β) 1. Η ηλεκτρολυτική διάσταση αναφέρεται στις ιοντικές ενώσεις και είναι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 01 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. Β Α5. α) 1. Κατά Arrhenius μια βάση όταν διαλυθεί στο νερό μπορεί να δώσει λόγω διάστασης OH - ενώ κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS!

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Επίδραση κοινού ιόντος : Ασκήσεις εξάσκησης. Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Τύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ακριβώς όπως την λύνει

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος

Επίδραση κοινού ιόντος Επίδραση κοινού ιόντος Έστω υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ. Στο διάλυμα αυτό υπάρχει η ιοντική ισορροπία: ΗΑ + Η 2 Ο Α - + Η 3 Ο + (1) c o -x x x Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε έστω άλας NaA σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ. pη. ιαλύµατα οξέων βάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ. pη. ιαλύµατα οξέων βάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ 1) Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι οξέα και ποιες βάσεις κατά Β-L Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεών τους µε το νερό. α) Cl -, β) CΝ -, γ) ΝΗ 4 +, δ) Η 2 Ο, ε)

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. γ Α3. γ Α4. β Α5. γ Α6. γ Α7. α Α6. α. Ο βαθµός ιοντισµού ενός ηλεκτρολύτη (α) ορίζεται ως το πηλίκο του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 ΘΕΜΑ A Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 01 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5.α.i) Βάσεις κατά Arrhenius είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μερικές επισημάνσεις Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Στα οξέα κατά τον ορισμό του Arrhenius ανήκουν οι χημικές ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν Η + ( Η3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών Μάθημα 1 Δείκτες Ογκομέτρηση Ορισμός των δεικτών Οι δείκτες οξέων - βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες, είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα με την τιμή του ph του διαλύματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.gr ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1 : γ Α2 : β Α3 : δ Α4 : β Α5 : α) Βάσεις κατά Arrhenius : - Ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ -. - Ουδέτερα μόρια. -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία (Τμήμα Φυσικής) ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΞΕΩΝ KAI ΒΑΣΕΩΝ

Χημεία (Τμήμα Φυσικής) ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΞΕΩΝ KAI ΒΑΣΕΩΝ Χημεία (Τμήμα Φυσικής) ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΞΕΩΝ KAI ΒΑΣΕΩΝ 10/11/2015 2 διαλύματα ασθενών οξέων σταθερά ιοντισμού ασθενούς οξέος K a το ph διαλυμάτων ασθενών οξέων βαθμός ιοντισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Άσκηση 8η Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Διάσταση 2 ετεροπολικών

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Για το ιόν α. β. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ~ απόψεις Arrhenius : ΟΞΕΑ : ενώσεις που δίνουν Η + στα υδατικά διαλύματά τους (HCl H + + Cl ) πιο σωστά HCl + H2O H3O + + Cl - οξώνιο ΒΑΣΕΙΣ :ενώσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ~ απόψεις Arrhenius : ΟΞΕΑ : ενώσεις που δίνουν Η + στα υδατικά διαλύματά τους (HCl H + + Cl ) πιο σωστά HCl + H2O H3O + + Cl - οξώνιο ΒΑΣΕΙΣ :ενώσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα και Βάσεις ΟΡΙΣΜΟΙ. Οξύ Βάση + Η +

Οξέα και Βάσεις ΟΡΙΣΜΟΙ. Οξύ Βάση + Η + Οξέα και Βάσεις ΟΡΙΣΜΟΙ Arrhenius: ΟΞΕΑ : ενώσεις που παρέχουν σε υδατικό διάλυµα Η + ΒΑΣΕΙΣ: ενώσεις που παρέχουν σε υδατικό διάλυµα ΟΗ - Bronsted και Lowry: ΟΞΕΑ: Ουσίες που δρουν ως δότες πρωτονίων

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS!

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Τύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ακριβώς όπως την λύνει ο καθηγητής μας στο διπλανό βίντεο. Φωτογράφησε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Να

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Κομελίδη. Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών

Γεωργίου Κομελίδη. Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών Γεωργίου Κομελίδη Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών Komelidis Georios 1/8/2013 3. ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 3.1 Οξέα - Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Οι περισσότερες χημικές αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Για τη Β τάξη Λυκείου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Για τη Β τάξη Λυκείου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 Για τη Β τάξη Λυκείου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση 1 (5 μονάδες) (α): (ιν), (β): (ιιι), (γ): (ι), (δ): (ιι) (4x0,5= μ. 2) Μεταξύ των μορίων του ΗF αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ (Μονάδες Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος.

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. XHMEIA Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13 Όταν αναμειγνύουμε διαλύματα μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος Στο σχέδιο μαθήματος 7 είδαμε μια πρώτη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

(Ενδεικτικές Απαντήσεις)

(Ενδεικτικές Απαντήσεις) Θέμα Α Α.1 γ Α. δ Α.3 γ Α. α Α.5 α. Σ β. Λ γ. Λ δ. Λ ε. Σ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΛΥΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) (Ενδεικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος.

Επίδραση κοινού ιόντος. Επίδραση κοινού ιόντος. Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέτουμε άλλο ηλεκτρολύτη (συνήθως ισχυρό) που να έχει κοινό ιόν με τον ασθενή ηλεκτρολύτη. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΘΕΜΑ Α A1. γ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ A2. β A3. δ A4. β A5. α. Πρέπει να γραφούν τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 017 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. δ Α. α Α4. δ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 017 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες Α5. α. οξείδωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Α ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) Διδάσκουσα: ΣΟΥΠΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Θεωρητικό Μέρος ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Ορισμένα ζεύγη οξέων και των συζυγών τους βάσεων (καθώς και βάσεων και των συζυγών τους οξέων) έχουν την ιδιότητα να διατηρούν το ph των διαλυμάτων τους σταθερό όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β Α.5 α. Διαφορές μεταξύ της βάσης κατά Arrhenius και της βάσης κατά Bronsted Lowry: 1. Κατά Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις:

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις: 1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773 2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888 3o Αρχιµήδους 22 & Γούναρη (Άνω Γλυφάδα), τηλ: 210-9643433 4ο Θεοµήτορος 60 (Άλιµος),

Διαβάστε περισσότερα

KINHΤΡΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α

KINHΤΡΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α Α1. Σε υδατικό διάλυμα ΝΗ 3 με ph=10 προστίθεται υδατικό διάλυμα ΝαCl (θ=25 ο C). Η τιμή του ph του τελικού διαλύματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις έχουµε επίδραση κοινού ιόντος Να µελετά τον ιοντισµό πολυπρωτικών οξέων Να επιλύει ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ.

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. Άσκηση 5η Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Ιοντικά διαλύματα- 2 Διάσταση Οι ιοντικές ενώσεις γενικώς διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Λογαριθµίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση Ηenderson - Hasselbalch, µε

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Λογαριθµίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση Ηenderson - Hasselbalch, µε Ρυθµιστικά διαλύµατα 205. 9 o Ρυθµιστικά διαλύµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ρυθµιστικά διαλύµατα: Ρυθµιστικά είναι τα διαλύµατα που διατηρούν το ph τους πρακτικά σταθερό, κατά την προσθήκη σε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1:γ Α2:β Α3:δ Α4:β Α5:α)διαφορές θεωρίας του Arrhenius- Brönsted

Διαβάστε περισσότερα

- Νόµος αραίωσης του Ostwald ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο Α +Η 3. Η σταθερά χηµικής ισορροπίας για τον ιοντισµό του οξέος είναι: Kc.

- Νόµος αραίωσης του Ostwald ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο Α +Η 3. Η σταθερά χηµικής ισορροπίας για τον ιοντισµό του οξέος είναι: Kc. Σταθερά ιοντισµού Κ a - Κ b - Νόµος αραίωσης του Ostwald 155 7 o Σταθερά ιοντισµού Κ a - K b Νόµος αραίωσης του Οstwald Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ιοντισµός ασθενούς οξέος - Σταθερά ιοντισµού Κ a ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ερώτηση 1 (3 μονάδες) +7-1 +1 0 α) NaClO 4 HCl HClO Cl 2 (4 x 0,5= μ. 2) β) Το HClO. O αριθμός οξείδωσης του χλωρίου μειώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ» Β ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) Διδάσκουσα: ΣΟΥΠΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 20 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. γ Α2. β Α. δ Α4. β Α5. α) Θεώρηµα Arrhenius: ) Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ 2) Οι βάσεις είναι ουδέτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ - ΥΔΡΟΛΥΣΗ. ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ - ΥΔΡΟΛΥΣΗ. ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ - ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2 eribizani@chem.uoa.gr 2107274573 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΟΞΥ ΚΑΙ ΩΣ ΒΑΣΗ Το νερό δρα άλλοτε ως οξύ και άλλοτε ως βάση Από τις αντιδράσεις του νερού

Διαβάστε περισσότερα