ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ"

Transcript

1 Μερικές επισημάνσεις Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Στα οξέα κατά τον ορισμό του Arrhenius ανήκουν οι χημικές ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν Η + ( Η3Ο + ), δηλαδή ομοιοπολικές ενώσεις με τύπο ΗxΑ, που εκδηλώνουν τον όξινο χαρακτήρα τους όταν διαλυθούν στο νερό. Στις βάσεις, κατά τον ορισμό του Arrhenius, ανήκουν οι χημικές ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ -. Με βάση αυτό τον ορισμό βάσεις είναι τα υδροξείδια των μετάλλων Μ(ΟΗ) ψ που είναι ετεροπολικές ενώσεις, αλλά και ορισμένες ομοιοπολικές ενώσεις όπως η ΝΗ3 και οι αμίνες ( RNH2 ) και οι οποίες εκδηλώνουν το βασικό χαρακτήρα τους, μόνον όταν διαλυθούν στο νερό. Οξέα και βάσεις κατά Brönsted Lowry Κατά τον ορισμό των Brönsted Lowry στα οξέα και στις βάσεις, ανήκουν χημικές ενώσεις ή ιόντα που εκδηλώνουν τον όξινο ή βασικό χαρακτήρα τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του νερού, αρκεί να υπάρχει ο πρωτονιοδότης και ο πρωτονιοδέκτης. Σαν οξέα κατά Brönsted Lowry θα μπορούσαν να δράσουν : εκτός από τα αναμενόμενα ( HCl, HCOOH, HCO3 -, H2O κ.τ.λ. ) μερικά πάρα πολύ ασθενή οξέα όπως το ΟΗ -, οι ROH, η ΝΗ3 κ.τ.λ. Στις ισχυρές βάσεις, κατά Brönsted Lowry, ανήκουν εκτός από τα υδροξείδια των μετάλλων Μ(ΟΗ) ψ και ιόντα όπως RO -, O -2, NH2 -. Ηλεκτρολυτική διάσταση και ιοντισμός τα εφυδατωμένα ιόντα Ηλεκτρολυτική διάσταση γίνεται όταν διαλυθεί μια ετεροπολική ένωση στο νερό, ιοντισμός κατά τη διάλυση μιας ομοιοπολικής ένωσης στο νερό. Μερικές φορές, την ηλεκτρολυτική διάσταση ακολουθεί αντίδραση ενός ή και των δύο ιόντων που προκύπτουν με το νερό ( εφόσον προέρχονται από ασθενείς ηλεκτρολύτες ). Κατά την διάλυση μιας ετεροπολικής ένωσης στο νερό ( όπως π.χ. το NaCl ) δημιουργούνται εφυδατωμένα ιόντα Na + (H2O)x και Cl - (H2O)ψ. Πρόκειται, για πολύ ασθενή οξέα και βάσεις αντίστοιχα. Η αμφολυτική συμπεριφορά Ο αμφολυτικός χαρακτήρας ενός σώματος, μπορεί να εκδηλώνεται σε δύο διαφορετικές αντιδράσεις που συμβαίνουν σε διαφορετικά διαλύματα. Είναι όμως δυνατόν η ίδια ουσία να συμπεριφέρεται στο ίδιο διάλυμα, ταυτόχρονα και ως οξύ και ως βάση, δηλαδή ορισμένα σωματίδια της να δρουν ως πρωτονιοδότες και κάποια άλλα ως πρωτονιοδέκτες. Για παράδειγμα κατά τη διάλυση NaHCO3 στο νερό συμβαίνουν τα εξής : NaHCO3 Na + + HCO3 - HCO3 - + Η2Ο CO3-2 + Η3Ο + HCO3 - + Η2Ο H2CO3 + ΟΗ - Δηλαδή το HCO3 - και το Η2Ο συμπεριφέρονται ταυτόχρονα ως οξέα και ως βάσεις.

2 Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες - βαθμός ιοντισμού O βαθμός ιοντισμού ενός ασθενούς ηλεκτρολύτη εκφράζει το μέτρο πραγματοποίησης του ιοντισμού του ηλεκτρολύτη αυτού. Ο βαθμός ιοντισμού του ηλεκτρολύτη, είναι ένα ευμετάβλητο μέγεθος. Εξαρτάται εκτός από τη φύση του ηλεκτρολύτη και του διαλύτη από μεγέθη που εύκολα μεταβάλλονται: συγκέντρωση, θερμοκρασία, επίδραση κοινού ιόντος. για έναν ασθενή ηλεκτρολύτη εξαρτάται από τη συγκέντρωση, σύμφωνα με τη σχέση : k = α 2. c Είναι προφανές, ότι η αύξηση της συγκέντρωσης μειώνει τον βαθμό ιοντισμού και η μείωση της συγκέντρωσης ( π.χ. με αραίωση του διαλύματος ) αυξάνει τον βαθμό ιοντισμού. αν σε διάλυμα ασθενούς οξέος ή βάσης, προσθέσουμε άλας με κοινό ιόν τότε ισχύει ότι: k = α. c αλατος η αύξηση της θερμοκρασίας, αυξάνει και τον βαθμό ιοντισμού του ασθενούς ηλεκτρολύτη καθώς και τη σταθερά ιοντισμού. Θερμοκρασία και ιοντισμός Κάθε αντίδραση ιοντισμού είναι ενδόθερμη. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει μια ισορροπία ιοντισμού ενός ασθενούς ηλεκτρολύτη όπως : ΗΑ + Η2Ο Η3Ο + + Α - ή ΝΗ3 + Η2Ο ΝΗ4 + + ΟΗ - η αύξηση της θερμοκρασίας, μετατοπίζει την ισορροπία προς τα δεξιά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ιοντισμό του νερού Η2Ο + Η2Ο Η3Ο + + ΟΗ - Ο ιοντισμός του νερού και τα παρεπόμενα του Ο ιοντισμός του νερού Η2Ο + Η2Ο Η3Ο + + ΟΗ - γίνεται σε κάθε περίπτωση που υπάρχει νερό, είτε πρόκειται για καθαρό νερό, είτε πρόκειται για υδατικό διάλυμα. Η συγκέντρωση του νερού είναι σταθερή και ίση με 55,5 mol / L σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πρακτικά παραμένει αμετάβλητη ακόμα και αν αλλάξουμε τη θερμοκρασία. Σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυμα, θα υπάρχουν οπωσδήποτε Η3Ο + και ΟΗ - οι συγκεντρώσεις των οποίων μπορεί να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες, κατά περίπτωση όμως το γινόμενο τους σε σταθερή θερμοκρασία, είναι σταθερό. Σε ένα διάλυμα, οι συγκεντρώσεις των Η3Ο + και ΟΗ - που προέρχονται από τον ιοντισμό του νερού, θεωρούνται κατά κανόνα αμελητέες. Όμως σε ορισμένες περιπτώ-σεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ( π.χ. αν η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη είναι πολύ μικρή ή ο ιοντισμός του ηλεκτρολύτη είναι πολύ περιορισμένος. Σε ένα διάλυμα HCl με συγκέντρωση 10-8 Μ πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπως και στη περίπτωση υδατικού διαλύματος αλκοόλης, η οποία είναι πολύ ασθενές οξύ και ιοντίζεται λιγότερο από το νερό.

3 Ο νόμος της αραίωσης του Ostwald Ο νόμος της αραίωσης του Ostwald, ισχύει για διαλύματα ασθενών ηλεκτρολυτών, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει επίδραση κοινού ιόντος. Ο νόμος θα ισχύει στη μια ή την άλλη μορφή ανεξάρτητα του αν γίνονται προσεγγίσεις. Κατά την αραίωση ενός διαλύματος, ισχυρού μονοπρωτικού οξέος, μέχρι δεκαπλάσιου όγκου αυξάνεται το ph κατά μία μονάδα. Κατά την αραίωση ενός διαλύματος, ασθενούς μονοπρωτικού οξέος μέχρι δεκαπλάσιου όγκου αυξάνεται το ph κατά μισή μονάδα. Αυτό οφείλεται στο ότι, υποδεκαπλασιάζεται μεν η συγκέντρωση του οξέος, όμως ιοντίζεται όμως λιγότερο, εξαιτίας της αραίωσης, με αποτέλεσμα η ελάττωση της συγκέντρωσης [Η3O + ] να περιορίζεται. Τα αντίστοιχα ισχύουν για τις βάσεις. Η σχέση ισχύος ενός συζυγούς ζεύγους. Σε ένα συζυγές ζεύγος ισχύουν : Η σχέση ka. kb = kw για ένα συζυγές ζεύγος ισχύει σε κάθε θερμοκρασία. Όταν το ένα μέλος του ζεύγους είναι ασθενές, δεν είναι απαραίτητο το άλλο να είναι ισχυρό. Όταν το ένα μέλος του ζεύγους είναι πολύ ασθενές, τότε το άλλο μέλος θα είναι σίγουρα ισχυρό. Οξέα ή βάσεις με σταθερά ιοντισμού μικρότερη από 10-14, δεν αντιδρούν με το νερό. Επίδραση κοινού ιόντος Η επίδραση κοινού ιόντος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εμφανής. Για παράδειγμα NH3 NH4Cl ( κοινό ιόν το ΝΗ4 + ), ΝΗ3 - NaOH (κοινό ιόν το OH - ) CH3COOH - CH3COONa (κοινό ιόν CΗ3COO - ), CH3COOH - HCl (κοινό ιόν Η3O + ) αλλά υπάρχουν και λιγότερο εμφανείς περιπτώσεις όπως NaF NaOH (κοινό ιόν το OH - ), NH4Cl - HCl (κοινό ιόν Η3O + ) CH3COONa HCOONa (κοινό ιόν OH - ), CH3NH3Cl - CH3NH2 (κοινό ιόν CH3NH3 + ) CH3OK - KClO (κοινό ιόν OH - ), NaNH2 NH3 (κοινό ιόν OH - ) Κατά τη προσθήκη ενός ισχυρού ηλεκτρολύτη με κοινό ιόν, σε ένα διάλυμα ενός ασθενούς ηλεκτρολύτη : όσο μεγαλύτερη, γίνεται η συγκέντρωση του ισχυρού ηλεκτρολύτη, τόσο περιορίζεται ο ιοντισμός του ασθενούς ηλεκτρολύτη, δηλαδή θα γίνεται πιο μικρός ο βαθμός ιοντισμού του ασθενούς ηλεκτρολύτη. Όταν σε ένα διάλυμα υπάρχει, ένας ασθενής ηλεκτρολύτης και ένας ισχυρός με κοινό ιόν, τότε η συγκέντρωση του κοινού ιόντος, ουσιαστικά καθορίζεται μόνον από τον ισχυρό ηλεκτρολύτη. Αυτό βεβαίως ισχύει, αν οι συγκέντρωση του ισχυρού ηλεκτρολύτη δεν είναι ιδιαίτερα μικρή και ο ασθενής ηλεκτρολύτης είναι αρκετά ασθενής.

4 Σε κάθε περίπτωση ρυθμιστικού διαλύματος, θα υπάρχει επίδραση κοινού ιόντος. Όλα τα σχετικά προβλήματα μπορούν να λυθούν, ως ασκήσεις επίδρασης κοινού ιόντος χωρίς να γίνει χρήση των τύπων των ρυθμιστικών διαλυμάτων. Το κάθε διάλυμα όμως, στο οποίο έχουμε επίδραση κοινού ιόντος, δεν είναι απαραίτητα ρυθμιστικό. Σε πολλές ασκήσεις, γίνεται μερική εξουδετέρωση, ενός ασθενούς οξέος από ισχυρή βάση ή μιας ασθενούς βάσης, από ισχυρό οξύ. Στις περιπτώσεις αυτές προκύπτει, ρυθμιστικό διάλυμα και θα έχουμε επίδραση κοινού ιόντος. Ρυθμιστικά διαλύματα και ρυθμιστική ικανότητα Α. Έχουν την ιδιότητα να «αντιστέκονται» στις απότομες μεταβολές του ΡΗ. Αν προσθέσουμε μικρή ποσότητα οξέος ή βάσης σε ρυθμιστικό διάλυμα, η μεταβολή του ΡΗ είναι περιορισμένη ενώ θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, αν την ίδια ποσότητα οξέος ή βάσης τη προσθέσουμε σε καθαρό νερό. Αν προσθέσουμε 0,1 mol NaOH, σε ένα ρυθμιστικό διάλυμα του ασθενούς οξέος ΗΑ ( με σταθερά ιοντισμού Ka = 10-5 ) και ΝαΑ με όγκο 0,5 L και με συγκέντρωση 0,6 Μ για το καθένα, τοτε η μεταβολή του ΡΗ θα είναι κατά 0,3 μονάδες. Αν προσθέσουμε 0,1 mol NaOH σε 0,5 L νερού το ΡΗ, θα αυξηθεί από το 7 στο 13,3, δηλαδή κατά 6,3 μονάδες. Β. Κατά την αραίωση ενός ρυθμιστικού διαλύματος, δεν μεταβάλλεται το pη, αν οι οι προυποθέσεις εφαρμογής του τύπου εξακολουθούν να ισχύουν μετά την αραίωση. Αν για παράδειγμα, αραιώσουμε ένα ρυθμιστικό διάλυμα, ΗF ( ka = 10-4 ) και KF, με συγκέντρωση 1 Μ για το καθένα μέχρι δεκαπλάσιου όγκου οι συγκεντρώσεις γίνονται 0,1 Μ για το καθένα και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του τύπου των Henderson και Ηasselbalch, εξακολουθούν να υπάρχουν ka / c < 10-2 επομένως το ΡΗ του διαλύματος παραμένει ίσο με 4. Αν οι συγκεντρώσεις γινόταν 10-3 Μ το ΡΗ θα πλησίαζε στο 7 αφού και το διάλυμα θα πλησίαζε στο καθαρό νερό. Γ. Η ρυθμιστική ικανότητα ενός διαλύματος, εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των δύο συζυγών μορφών. Αν διαλύσουμε 0,01 mol ΗCl, σε ρυθμιστικό διάλυμα ΝΗ3 NH4Cl, με συγκέντρωση 0,1 Μ για το καθένα η μεταβολή του ph θα είναι μικρή. Αν προσθέσουμε την ίδια ποσότητα οξέος σε ρυθμιστικό διάλυμα ΝΗ3 NH4Cl, ίσου όγκου, με συγκέντρωση 1 Μ για το καθένα, η μεταβολή του ph θα είναι ελάχιστη. Το δεύτερο διάλυμα έχει μεγαλύτερη ρυθμιστική ικανότητα από το πρώτο. Οι δείκτες Ένας δείκτης, δεν μπορεί ποτέ να προσδιορίσει το ph του διαλύματος, μπορεί μόνο να μας δώσει την περιοχή των τιμών του ph του διαλύματος, με βάση το χρώμα που αυτό θα πάρει. Το διάλυμα μπορεί να πάρει, με βάση το ph που έχει, ένα από τα τρία χρώματα, το όξινο, το βασικό ή το ενδιάμεσο. Το πεδίο αλλαγής του χρώματος του δείκτη ( δηλαδή η περιοχή τιμών του ph που βρίσκεται στο διάστημα pka-1 έως pka+1 ) εξαρτάται από τον δείκτη. Το γεγονός ότι το πεδίο αλλαγής είναι 2 μονάδες εξαρτάται από τις δυνατότητες του ανθρώπινου ματιού.

5 Ο δείκτης δεν επηρεάζει το ph του διαλύματος, στο οποίο χρησιμοποιείται. Η ποσότητα άλλωστε που χρησιμοποιείται από αυτόν, είναι ελάχιστες σταγόνες. Η μέτρηση του ph ενός διαλύματος, με πεχαμετρικό χαρτί μας δίνει, μια κατά προσέγγιση τιμή, καθώς στο πεχαμετρικό χαρτί περιλαμβάνεται ένα μίγμα δεικτών. Ακριβή τιμή του ph, μπορούμε να έχουμε με τη βοήθεια του πεχαμέτρου. Η ογκομέτρηση Η ογκομέτρηση είναι μια πειραματική μέθοδος, που πραγματοποιείται με σκοπό να υπολογισθεί η συγκέντρωση ενός διαλύματος. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης γίνεται με απλούς στοιχειομετρικούς υπολογισμούς με βάση τη πραγματοποιούμενη αντίδραση. Συνήθως ογκομετρούμε διάλυμα μονοπρωτικού οξέος ( ασθενούς ή ισχυρού ) με ισχυρή βάση ή μονοϋδροξυλιακής βάσης (ασθενούς ή ισχυρής ) με ισχυρό οξύ. Το όνομα ογκομέτρηση, προκύπτει από το γεγονός ότι μετράμε τον όγκο του πρότυπου διαλύματος, δηλαδή του διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης που περιέχεται στην προχοΐδα. Τελικό σημείο και ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης Τελικό σημείο της ογκομέτρησης, είναι το σημείο που θα σταματήσουμε την ογκομέτρηση με βάση τη χρωματική αλλαγή του δείκτη που θα εντοπίσουμε. Ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης, είναι το σημείο που θα ολοκληρωθεί η πραγματοποιούμενη αντίδραση. Το τελικό και το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης, θα πρέπει να συμπίπτουν ή να βρίσκονται πολύ κοντά. Καμπύλη ογκομέτρησης Η γραφική παράσταση του ph σε συνάρτηση με τον όγκο του πρότυπου διαλύματος που κατάναλώθηκε μας δίνει, την καμπύλη ογκομέτρησης. Η μέτρηση του ph γίνεται με τη βοήθεια πεχαμέτρου. Στην καμπύλη, υπάρχει ένα κατακόρυφο τμήμα που αντιπροσωπεύει την απότομη μεταβολή του ph, όταν πλησιάζουμε στο ισοδύναμο σημείο. Περιπτώσεις ογκομέτρησης Ογκομέτρηση ισχυρού ηλεκτρολύτη με πρότυπο διάλυμα ισχυρού ηλεκτρολύτη. Το ph στο ισοδύναμο σημείο θα είναι 7. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κανένα από τα ιόντα του άλατος που παράγονται δεν αντιδρά με το νερό. Ογκομέτρηση ασθενούς βάσης με πρότυπο διάλυμα ισχυρού οξέος. Το ph στο ισοδύναμο σημείο θα είναι μικρότερο του 7. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μόνο τα κατιόντα του άλατος που παράγεται αντιδρούν με το νερό. Ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με πρότυπο διάλυμα ισχυρής βάσης. Το ph στο ισοδύναμο σημείο θα είναι μεγαλύτερο του 7. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μόνο τα ανιόντα του άλατος που παράγεται αντιδρούν με το νερό.

6 Όλα τα παραπάνω, εννοείται ότι ισχύουν, για μονοπρωτκά οξέα και για μονοΰδροξυλιακές βάσεις. Σε περίπτωση διπρωτικών οξέων ή βάσεων, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη, μπορεί να γίνει ογκομέτρηση και στοιχειομετρικοί υπολογισμοί, θα υπάρχουν πάντων δύο ισοδύναμα σημεία. Ο δείκτης στην ογκομέτρηση Η επιλογή του δείκτη πρέπει να γίνεται με κριτήριο, το γεγονός ότι το ισοδύναμο σημείο πρέπει να περιλαμβάνεται, στο πεδίο χρωματικής αλλαγής του δείκτη ή τουλάχιστον το πεδίο χρωματικής αλλαγής να περιέχεται, στο κατακόρυφο τμήμα της καμπύλης ογκομέτρησης. Ογκομέτρηση ασθενούς ηλεκτρολύτη από πρότυπο διάλυμα ισχυρού ηλεκτρολύτη. Όπως είναι αναμενόμενο, κατά την διάρκεια της ογκομέτρησης το διάλυμα που ογκομετρείται θα είναι ένα ρυθμιστικό διάλυμα και θα «αντιστέκεται» στην μεταβολή του ph, δίνοντας και διαφορετικό σχήμα στην καμπύλη ογκομέτρησης. Όπως είναι γνωστό, στη περίπτωση αυτή κατά την ημιεξουδετέρωση ph = pka

7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτη ομάδα 1. Σε ποιες από τις παρακάτω ενώσεις, όταν διαλυθούν στο νερό, συμβαίνει ηλεκτρο-λυτική διάσταση και σε ποιες συμβαίνει ιοντισμός; NaCl, KOH, NH3, NH4Cl, C6H5OH, HF, HCOONa, CH3COOH, CH3COONH4 2. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές ; α. Κατά την ηλεκτρολυτική διάσταση ενός ηλεκτρολύτη δεν δημιουργούνται ιόντα. β. Ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης, είναι η αντίδραση των μορίων αυτής, με μό-ρια του διαλύτη προς σχηματισμό ιόντων. γ. Οι ιοντικές ενώσεις κατά τη διάλυση τους στο νερό διίστανται πλήρως δ. Όλοι οι ηλεκτρολύτες που είναι ομοιοπολικές ενώσεις, έχουν πλήρη ιοντισμό. 3. Να συμπληρώσετε τα κενά : Σύμφωνα με τη θεωρία των Brönsted Lowry δεν μπορεί να εκδηλωθεί ο όξινος χαρακτήρας ενός οξέος, χωρίς τη παρουσία... Ένα οξύ διαφέρει από τη συζυγή του βάση κατά... Όσο ισχυρότερο είναι ένα οξύ τόσο είναι η συζυγής του βάση. 4. Να γράψετε από ένα παράδειγμα που να εμφανίζεται ο αμφολυτικός χαρακτήρας του νερού και του -HCO Ποια από τα : ΝΗ4 +1, ΝΗ3, C6Η5Ο -, CH CH, CH3OH είναι οξέα και ποια βάσεις κατά Brönsted Lowry ; 6. Να επιλέξετε τη σωστή επιλογή για τη συμπλήρωση της ημιτελούς πρότασης : Μια ένωση που είναι οξύ κατά Brönsted Lowry : α) δίνει πρωτόνιο στη συζυγή του βάση β) μετατρέπεται στη συζυγή του βάση όταν δώσει πρωτόνιο σε μια άλλη βάση γ) αποτελεί συζυγές ζεύγος με μια άλλη χημική ένωση δ) θα είναι οπωσδήποτε οξύ και με βάση τη θεωρία του Arhenius 7. Nα γράψετε τα επιμέρους στάδια ιοντισμού του H2S που είναι ασθενές και κατά τα δύο στάδια ιοντισμού. 8. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές ; α. Όλες οι ιοντικές ενώσεις διίστανται στο νερό πλήρως β. Ο βαθμός ιοντισμού ενός ηλεκτρολύτη είναι ανεξάρτητος της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη. γ. Η συζυγής βάση ενός ασθενούς οξέος, μπορεί να είναι ισχυρός ή ασθενής ηλεκτρο-λύτης. δ. Ο βαθμός ιοντισμού ενός ασθενούς μονοπρωτικού οξέος, ισούται με το πηλίκο της συγκέντρωσης των [ Η3Ο + ] προς τη συγκέντρωση των μορίων του οξέος, που δεν ιοντίσθηκαν. 9. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις : α. Σε ποιες περιπτώσεις ένα υδατικό διάλυμα, μπορεί να έχει ΡΗ = 7 στους 25 ο C ; β. Ποια συγκέντρωση [ ΟΗ - ] έχει ένα διάλυμα με ΡΗ=14 και ποιο ΡΟΗ έχει ένα διά-λυμα συγκέντρωση [ Η3Ο + ] = 1 Μ ;

8 10. Να αποδείξετε ότι αν διαλύσουμε μια ποσότητα βάσης, ισχυρής ή ασθενούς, στο νε-ρό σε θερμοκρασία 25 0 C, θα προκύψει διάλυμα που η τιμή του ph που θα έχει θα είναι μεγαλύτερη του Αν προσθέσουμε νερό σε καθένα από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα σε ποιο διά-λυμα δεν αλλάζει η τιμή του ΡΗ ; α. HF β. ΝΗ3 γ. NH4Cl δ. ΝαCl 12. To ΡΗ του καθαρού νερού στους 35 ο C είναι : α) 7 β) μεγαλύτερο του 7 γ) μικρότερο του 7 δ) δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής απάντηση 13. Ένα διάλυμα CH3COOH και ένα διάλυμα HCOOH, έχουν την ίδια συγκέντρωση στην ίδια θερμοκρασία. To HCOOH είναι ισχυρότερο από το CH3COOH. Ποιο από τα δύο έχει μικρότερο ΡΗ ; 14. Τα παρακάτω διαλύματα έχουν την ίδια συγκέντρωση και βρίσκονται στους 25 ο C. Ποιο έχει το μεγαλύτερο ΡΗ ; α) ΝαΟΗ β) ΝΗ3 γ) ΗCOONa δ) Μg(ΟΗ)2 15. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές ; α. Δεν είναι δυνατόν ένα διάλυμα βάσης να έχει ΡΗ μικρότερο του 7 στους 25 ο C. β. Ένα διάλυμα ισχυρού μονοπρωτικού οξέος, έχει διπλάσιο ΡΗ από ένα διάλυμα ισχυ-ρού διπρωτικού οξέος της ίδιας συγκέντρωσης. γ. Η συγκέντρωση ενός διαλύματος ασθενούς μονοϋδροξυλιακής βάσης, είναι μεγαλύ-τερη από τη συγκέντρωση διαλύματος ισχυρής μονοϋδροξυλιακής βάσης αν το pη των δύο διαλυμάτων είναι το ίδιο. δ. κατά την αραίωση ενός διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικού οξέος, μέχρι δεκαπλά-σιου όγκου το ΡΗ αυξάνεται κατά Το ph ενός υδατικού διαλύματος ΝΗ3 0,1 Μ παραμένει σταθερό αν προσθέσουμε α. νερό. β. υδατικό διάλυμα ΝΗ3 0,1 Μ. γ. υδατικό διάλυμα ΝΗ3 0,01 Μ. δ. υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 0,1 Μ. 17. Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph=5 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl. 18. Σε ένα υδατικό διάλυμα, ασθενούς μονοπρωτικού οξέος, αυξάνεται η θερμοκρα-σία. Πώς μεταβάλλεται η σταθερά ιοντισμού και ο βαθμός ιοντισμού του οξέος ;

9 19. Να συμπληρωθούν τα κενά : Αν ένα ασθενές οξύ έχει μικρότερη σταθερά ιοντισμού από τη συζυγή του βάση τότε η ισορροπία οξέος βάσης είναι μετατοπισμένη προς τη πλευρά. Αν σε ένα διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ διαβιβάσουμε αέριο ΗΑ, χωρίς μεταβολή του όγκου το ΡΗ και ο βαθμός ιοντισμού Δύο αραιά υδατικά διαλύματα Δ1 και Δ2 βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία. Το Δ1 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ µε συγκέντρωση c1 Μ. Το Δ2 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΒ µε συγκέντρωση c2 M, όπου c2 < c1. Τα δύο οξέα έχουν τον ίδιο βαθµό ιοντισµού στα παραπάνω διαλύµατα. Οι σταθερές ιοντισµού των οξέων ΗΑ και ΗΒ είναι και αντίστοιχα, ka1 και ka2 α. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τις σταθερές ιοντισµού ka1 και ka2. β. Ποιο από τα δύο οξέα ΗΑ και ΗΒ είναι ισχυρότερο ; 21. Κατά την αραίωση ενός αραιού υδατικού διαλύματος ενός ασθενούς μονοπρωτικού οξέος, για το οποίο ισχύει ότι α << 1, μέχρι εκατονταπλάσιου όγκου, ο βαθμός ιοντι-σμού γίνεται : α) 10 φορές μικρότερος β) 10 φορές μεγαλύτερος γ) 100 φορές μικρότερος δ) 100 φορές μεγαλύτερος 22. Δύο αραιά υδατικά διαλύµατα Δ1,.Δ2 ίδιας θερµοκρασίας, περιέχουν αντίστοιχα CH3COOH και HCOOH ίδιας συγκέντρωσης. Το Δ1 έχει τιµή ph = 4 και το Δ2 έχει τιµή ph = 3. Ποια από τις σταθερές ισορροπίας Kb CH3COO --, Kb HCOO θα έχει τη με-γαλύτερη τιμή στην ίδια θερµοκρασία ; 23. Ένα διάλυμα ΝΗ4NΟ2 έχει ΡΗ = 6 στους 25 0 C. Να συγκρίνετε τις σταθερές ιοντι-σμού του HNΟ2 και της ΝΗ3 στη θερμοκρασία αυτή. 24. Σε ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία : ΗΝΟ2 + F - NO2 - + HF Οι σταθερές ιοντισμού είναι : Ka HNO2 = 10-3 Ka HF = Τα διαλύματα Δ1 και Δ2 περιέχουν αντίστοιχα CH3COONa και NaF, έχουν την ίδια συγκέντρωση και βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 0 C. Ποιο από τα διαλύματα έχει μεγαλύτερο ΡΗ ; Οι σταθερές ιοντισμού είναι : Ka CH3COOΗ = 10-5 και Ka HF = Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις, εμφανίζεται το φαινόμενο της επίδρασης κοινού ιόντος ; α) διάλυμα HCl KCl β) διάλυμα HCN HCl γ) διάλυμα CH3COOH - HCOOH δ) διάλυμα HNO2 - NaNO2 ε) διάλυμα ΗClO HCl ζ) διάλυμα ΚΟΗ - ΝαΟΗ η) διάλυμα ΝΗ3- KNO2 θ) διάλυμα HCOONa -NaF ι) διάλυμα ΝαCl - CH 3COONH Πώς θα μεταβληθεί η συγκέντρωση [ΝΗ4 + ] σε διάλυμα ΝΗ3 αν στο διάλυμα προ-στεθεί μια ποσότητα στερεού ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος ; 28. Πώς θα μεταβληθεί ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 και το ΡΗ του διαλύματος, αν σε διάλυμα NΗ3 προστεθεί ορισμένη ποσότητα στερεού ΝH4NO3 χωρίς να μεταβλη-θεί ο όγκος του διαλύματος; 29. Πώς θα μεταβληθεί ο βαθμός ιοντισμού του F - αν σε διάλυμα NaF προστεθεί ορι-σμένη ποσότητα στερεού ΝαΟΗ χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος;

10 30. Για να μειώσουμε τον ιοντισμό της ΝΗ3 στο νερό μπορούμε να προσθέσουμε στο διάλυμα : α. ΝaΟΗ β. ΝΗ4Cl γ. Η2Ο δ. ΝΗ3 31. Να αντιστοιχίσετε τα διαλύματα της πρώτης στήλης, με τις τιμές του ΡΗ της δεύ-τερης στήλης : Ι ΙΙ διάλυμα ΗΝΟ3 1 Μ 5 διάλυμα CH3COOH 1 M 9,5 διάλυμα CH3COOH 1 Μ και CH3COONa 1 Μ 0 διάλυμα CH3COONa 1 M 2,5 32. Με ποιους τρόπους μπορούμε να σχηματίσουμε ρυθμιστικό διάλυμα HClO NaClO ; Υπό ποιες προϋποθέσεις ισχύει ο τύπος των Henderson Hasselbalch για το διάλυμα αυτό ; 33. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα ; α. προσθήκη HCl σε διάλυμα NH4Cl β. προσθήκη NaOH σε περίσσεια διαλύματος HCOOH γ. προσθήκη ΝαΟΗ σε περίσσεια διαλύματος NH4Cl δ. προσθήκη ΚΟΗ σε περίσσεια διαλύματος ΗΝΟ3 ε. προσθήκη Na2SO4 σε διάλυμα NaHSO4 34. Διαθέτουμε τέσσερα διαλύματα που περιέχουν αντίστοιχα CH3COOH, CH3COONa ΝαΟΗ και HCl. Να προτείνετε τρεις τρόπους, με τους οποίους θα μπορούσε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα CH3COOH CH3COONa με ανάμιξη ποσοτήτων των παραπάνω διαλυμάτων, επιλέγοντας δύο κάθε φορά. 35. Να συμπληρώσετε τα κενά : Το ΡΗ ενός ρυθμιστικού διαλύματος παραμένει πρακτικά σταθερό, όταν προσθέσουμε σε αυτό. ισχυρού οξέος ή βάσης. Κατά την αραίωση ενός ρυθμιστικού διαλύματος το ΡΗ δεν μεταβάλλεται αν....., ενώ μεταβάλλεται αν Σε ποια περίπτωση το ΡΗ ενός ρυθμιστικού διαλύματος που περιέχει ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση υπολογίζεται με τη σχέση των Henderson Hasselbalch ; Είναι σωστή η πρόταση ότι το ΡΗ ενός ρυθμιστικού διαλύματος δεν μεταβάλλεται όσο και αν αυτό αραιωθεί ; Nα αιτιολογήσετε την απάντηση. 37. Σε ποια από τις περιπτώσεις, θα έχουμε μεγαλύτερη μεταβολή του ΡΗ ; Αν προσθέ- σουμε μικρή ποσότητα HCl : α) σε καθαρό νερό β) σε ρυθμιστικό διάλυμα CΗ3COOH CH3COONa ; Πώς ερμηνεύεται η διαφορά αυτή ; 38. Σε τρία διαλύματα που περιέχουν από 1 mol, NH 3 το Α, ΝΗ 4Cl το Β και CH 3COOH το Γ, προσθέτουμε από 0,5 mol KOH. Σε ποιες περιπτώσεις προκύπτει ρυθμιστικό διά-λυμα ; 39. Oι ενδοφλέβιες ενέσεις που γίνονται στους ανθρώπους, περιέχουν ρυθμιστικά διαλύματα. Για ποιο λόγο επιβάλλεται να συμβαίνει αυτό ;

11 40. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε ασθενές οξύ ή οποιαδήποτε ασθενή βάση ως δείκτη; Ποιο είναι το εύρος των τιμών του ΡΗ μέσα στο οποίο συνήθως αλλά-ζει χρώμα ένας δείκτης ; 41. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές : α) Σε ένα διάλυμα που περιέχει το δείκτη μπλε της θυμόλης ( pka = 2 ) διαλυμένο στο νερό επικρατεί το ενδιάμεσο χρώμα του δείκτη. β) Σε υδατικό διάλυµα πρωτολυτικού δείκτη ΗΔ επικρατεί το χρώµα του Δ - όταν ισχύει ph > pka +1. γ) Το πεχαμετρικό χαρτί είναι διαποτισμένο με μίγμα δεικτών 42. Το κίτρινο της κρεζόλης είναι ένας δείκτης με pka = 12,5 που έχει κόκκινο χρώμα σε ΡΗ > 13,5 ενώ έχει κίτρινο χρώμα σε ΡΗ < 11,5. Το κόκκινο της φαινόλης, είναι δείκτης που έχει pka = 7,4 και εμφανίζει κίτρινο χρώμα σε ΡΗ < 6,4 και κόκκινο σε ΡΗ>8,4. Τρία ποτήρια περιέχουν διαλύματα ΝΗ4Cl 0,1M, NaOH 1M και ΝαΟΗ 10-3 Μ Πώς θα μπορούσε να διαπιστωθεί με τη βοήθεια των δεικτών, ποιο διάλυμα περιέχεται σε κάθε ποτήρι ; 43. Διάλυµα ΝΗ3 ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα HCl. α. Στο ισοδύναµο σημείο της ογκοµέτρησης το διάλυµα είναι όξινο, ουδέτερο ή βασικό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β. Ποιος από τους πρωτολυτικούς δείκτες, ερυθρό του αιθυλίου (pka = 5,5) και φαινολοφθαλεΐνη (pka= 9), είναι κατάλληλος για τον καθορισµό του τελικού σηµείου της ογκοµέτρησης; 44. Αν ογκομετρήσουμε μια ισχυρή βάση με ένα ισχυρό οξύ σε ποια όρια θα είναι η τι-μή του ΡΗ του διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο ; Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης η φαινολοφθαλεΐνη pka της φαινολοφθαλεΐνης είναι 8, Nα απαντήσετε στις ερωτήσεις: α) Τι ονομάζουμε καμπύλη ογκομέτρησης ; β) Πώς βρίσκουμε το ισοδύναμο σημείο μιας ογκομέτρησης ; γ) Τι είναι οξυμετρία και τι αλκαλιμετρία ; δ) Πώς θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις καμπύλες ογκομέτρησης : i ) ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση ii ) ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση iii ) ασθενούς βάσης με ισχυρό οξύ ; 46. Διαθέτουμε τις παρακάτω χημικές ενώσεις : α) NaOH β) νερό γ) HCl δ) CH3COONa ε) ΝΗ4Cl ζ) CH3NH2 Να αναφέρετε τρεις από τις ουσίες αυτές, με τις οποίες μπορούμε να μειώσουμε το ΡΗ διαλύματος ΝΗ Τρία διαλύματα Α, Β, Γ περιέχουν ΝΗ3. Τα διαλύματα αυτά εξουδετερώνονται πλή-ρως το Α με HCl, το Β με ΗCN και το Γ με CH3COOH. Oι τιμές του ΡΗ μετά το τέλος της εξουδετέρωσης ήταν αντίστοιχα 5, 8,5, 7. Πώς ερμηνεύεται η διαφορά αυτή ; 48. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές ; Διαλύουμε μικρή ποσότητα του οξέος ΗΔ, που χρησιμοποιείται ως δείκτης, στο νερό και σχηματίζεται διάλυμα του δείκτη. α. Το ph του διαλύματος είναι 7. β. Το ph του διαλύματος θα ισούται με το pka του δείκτη. γ. Το ph του διαλύματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο, από pka-1. δ. Το χρώμα του διαλύματος θα είναι το ενδιάμεσο χρώμα.

12 δεύτερη ομάδα 1. Να συμπληρωθούν τα κενά : Ηλεκτρολυτική διάσταση μιας ετεροπολικής ένωσης είναι η.... Ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης στο νερό ονομάζεται Το συζυγές οξύ της βάσης Β είναι το Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές ; α. Ο όξινος χαρακτήρας κατά Brönsted Lowry του HCl, εκδηλώνεται μόνο όταν αυτό διαλυθεί στο νερό. β. Η συζυγής βάση ενός ασθενούς οξέος είναι πάντα ισχυρή. γ. Όταν αντιδράσουν δύο αμφολύτες αποκαθίστανται δύο διαφορετικές ισορροπίες. 3. Υδατικό διάλυμα Δ1 περιέχει το οξύ ΗΑ που ιοντίζεται με α = 0,01, ενώ το διάλυμα Δ2 περιέχει το οξύ ΗΒ με βαθμό ιοντισμού α = 0,05 στην ίδια θερμοκρασία. Ποια από τις προτάσεις είναι σωστή ; α. Η συγκέντρωση στο Δ1 είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση του Δ2. β. Η σταθερά ιοντισμού του ΗΑ είναι μεγαλύτερη από του ΗΒ. γ. Το ΡΗ στο Δ1 είναι μεγαλύτερο από το Δ2. δ. Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι απαραίτητα σωστό. 4. Τρία διαλύματα περιέχουν αντίστοιχα H2SO4, NaHSO4 και Na2SO4 με ίσες συγκεντρώσεις. Ποιο από τα διαλύματα έχει τη μεγαλύτερη και ποιο τη μικρότερη [SO4-2 ] ; 5. Σε ένα διάλυμα ΝΗ3 διαβιβάζουμε αέριο HCl μέχρι το PH γίνει 7. Να εξηγήσετε αν θα μεταβληθεί η τιμή του PH του διαλύματος, σε περίπτωση που αυτό αραιωθεί σε δε-καπλάσιο όγκο. 6. Αν μειώσουμε τη θερμοκρασία ενός διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ, τότε ο λόγος [Α - ] / [ΗΑ] : α. μειώνεται β. αυξάνεται γ. παραμένει αμετάβλητος 7. Για να μειώσουμε το βαθμό ιοντισμού της ΝΗ3 στο νερό και ταυτόχρονα, να αυξή-σουμε το pη, ποιες από τις παρακάτω ουσίες θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο διά-λυμα ; α. ΝaΟΗ β. ΝΗ4Cl γ. Η2Ο δ. ΝΗ3 8. Να εξηγήσετε, αν θα εμφανισθεί το φαινόμενο της επίδρασης κοινού ιόντος, σε ένα διάλυμα που περιέχει Ca(NH2)2, κατά τη διάλυση NaOH σε αυτό. 9. Ένα διάλυμα ΝΗ3 και ένα διάλυμα NaOH, έχουν τον ίδιο όγκο και το ίδιο ph. Τα δύο διαλύματα αραιώνονται, ώστε να μεταβληθεί το ph του καθενός κατά μια μονάδα. Να εξηγήσετε ποιο από τα αραιωμένα διαλύματα έχει μεγαλύτερο όγκο. 10. Στους 25 0 C η ισορροπία ΗΑ + Β ΗΒ + + Α - μέσα στο νερό, είναι μετατοπισμέ-νη προς τα δεξιά. Αν η σταθερά ιοντισμού του ΗΑ είναι ka = , να αποδείξετε ότι η σταθερά ιοντισμού της βάσης Β είναι kb > 0, στους 25 0 C.

13 11. Αν σε ένα ρυθμιστικό διάλυμα η συγκέντρωση του οξέος είναι δεκαπλάσια από την συγκέντρωση της συζυγούς του βάσης τότε το ΡΗ του διαλύματος θα είναι : i) δεκαπλάσιο του pka ii) δέκα φορές μικρότερο του pka iii) μία μονάδα μικρότερο του pka iv) ίσο με το pka v) μία μονάδα μεγαλύτερο του pka 12. Να συμπληρωθούν τα κενά : Για να έχει ένα ρυθμιστικό διάλυμα ικανοποιητική ρυθμιστική ικανότητα, θα πρέπει οι συγκεντρώσεις των δύο συζυγών μορφών να είναι Ένα ρυθμιστικό διάλυμα, με συνεχή αραίωση, χάνει τη ρυθμιστική του ικανότητα όταν Δύο ρυθμιστικά διαλύματα CH3COOH-CH3COONa έχουν το ίδιο ph, αλλά οι συγκεντρώσεις των δύο ηλεκτρολυτών στο πρώτο, είναι μεγαλύτερες από το δεύτερο. Να εξηγήσετε σε ποιο διάλυμα το CH3COOH έχει μεγαλύτερο βαθμό ιοντισμού. 14. Tο διάλυμα Δ1 περιέχει το ισχυρό οξύ ΗΑ και το διάλυμα Δ2 περιέχει το ισχυρό οξύ ΗΒ. Το PH του Δ1 είναι μεγαλύτερο από το ΡΗ του Δ2, ενώ για τη πλήρη εξουδετέρω-ση των δύο διαλυμάτων απαιτείται η ίδια ποσότητα NaOH. α. Ποιο από τα διαλύματα έχει μεγαλύτερο όγκο; β. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο δείκτη, για να ογκομετρήσουμε τα δύο διαλύματα με το ίδιο πρότυπο διάλυμα ΝaOH ; 15. Μεγαλύτερη μεταβολή στο ph ενός ρυθμιστικού διαλύματος HCOOH-HCOONa θα έχουμε, αν προσθέσουμε 0,01 mol HCl ή 0,01 mol ΗCOONa χωρίς μεταβολή του όγκου; 16. Αν διαλύσουμε λίγες σταγόνες του δείκτη ΗΔ σε διάλυμα με ph = 4 και ισχύει στο διάλυμα αυτό [ Δ - ] = 100 [ΗΔ], τότε η pka του δείκτη έχει τιμή α. 6 β. 4 γ. 2 δ. από 3 έως Για τον κατά προσέγγιση προσδιορισμό του ΡΗ ενός διαλύματος με τη χρωματομε-τρική μέθοδο, χρησιμοποιείται συνήθως το πεχαμετρικό χαρτί, που περιέχει μίγμα δει-κτών. Γιατί δεν αρκεί ένας μόνο δείκτης αλλά χρειάζεται μίγμα δεικτών ; 18. Τι είναι καμπύλη ογκομέτρησης; Ποια διαφορά έχει η καμπύλη ογκομέτρησης μιας οξυμετρίας από μια αλκαλιμετρία; 19. Θα μπορούσαν για την ίδια ογκομέτρηση, να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί δεί-κτες με διαφορετικές σταθερές ιοντισμού ; Να αιτιολογήσετε την απάντηση. 20. Αν ογκομετρήσουμε ένα διάλυμα ΝΗ3 σε δύο ογκομετρήσεις με πρότυπα διαλύμα- τα διαφορετικής συγκέντρωσης, οι τιμές του ph στο ισοδύναμο σημείο, είναι διαφορε- τικές. Πώς ερμηνεύεται το γεγονός αυτό ;

14 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Σε 1 L υδατικού διαλύματος περιέχονται 0,5 mol HCl και 0,25 mol του ισχυρού διπρωτικού οξέος Η2Α. Να υπολογίσετε το ΡΗ του διαλύματος αυτού. 2. Σε 100 ml υδατικού διαλύματος του οξέος ΗΑ περιέχονται 0,01 mol του οξέος. Το pη του διαλύματος αυτού είναι ίσο με 3. α) Να εξετάσετε αν το οξύ είναι ισχυρό ή ασθενές. β) Να υπολογίσετε το ΡΗ ενός διαλύματος ΗΑ με συγκέντρωση 1 Μ. 3. Ποιο είναι το ΡΗ ενός υδατικού διαλύματος CΗ3COOH 0,5 % w/w και πυκνότητα 1,2 g / ml; Η σταθερά ιοντισμού του CH3COOH είναι ka = Πόσος όγκος νερού πρέπει να προστεθεί σε 50 ml υδατικού διαλύματος ΝΗ3 που έχει συγκέντρωση 0,1 Μ, ώστε να διπλασιασθεί ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 ; Η σταθερά ιοντισμού της ΝH3 είναι kb = Διαλύονται 0,25 mol HCOONa στο νερό και σχηματίζονται 125 ml διαλύματος. Να υπολογίσετε το ΡΗ του διαλύματος αυτού. Η σταθερά του HCOOH είναι : ka = Πόσα g στερεού NaOH, πρέπει να διαλύσουμε σε 400 ml διαλύματος ενός ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, με συγκέντρωση 1 Μ, χωρίς να μεταβάλλουμε τον όγκο του διαλύματος, ώστε να εξουδετερωθεί πλήρως το οξύ; Ποιο είναι το ΡΗ του διαλύματος που θα προκύψει ; Η σταθερά ka του οξέος είναι Ποιο είναι το ΡΗ του διαλύματος που προκύπτει, από την ανάμιξη, 250 ml διαλύματος ΝΗ3 0,3 Μ με 750 ml διαλύματος NH4Cl 0,1 Μ. Η σταθερά της ΝH3 είναι kb = Πόσα mol CH3COONa πρέπει να διαλύσουμε σε 2 L διαλύματος CH3COOH 0,1 M, χωρίς μεταβολή του όγκου, για να μεταβληθεί το ΡΗ του διαλύματος κατά 2 μονάδες ; Για το CH3COOH η ka = Υδατικό διάλυμα όγκου 1 L περιέχει 0,2 mol οξέος ΗΑ και 0,5 mol οξέος ΗΒ. Η σταθερά ιοντισμού του ΗΑ είναι Ka1 = 10-4 και του ΗΒ είναι Ka2 = α. Ποιο οξύ είναι πιο ισχυρό ; β. Ποια είναι η [Η3O + ] στο διάλυμα 10. Σε 250 ml διαλύματος ΝΗ3 με συγκέντρωση 0,2 Μ διαβιβάζονται 0,56 L αέριου HCl μετρημένα σε stp χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Ποιο είναι το ΡΗ του διαλύματος που προκύπτει ; Η σταθερά ιοντισμού της ΝH3 είναι kb = Σε ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε, διάλυμα HF με συγκέντρωση 0,1 Μ με διάλυμα ΝαΟΗ 0,1 Μ, ώστε να προκύψει διάλυμα με ΡΗ = 4 ; Η ka HF = Σε 250 ml ρυθμιστικού διαλύματος ΗΑ 0,1 Μ, ΝαΑ 0,1 Μ, που έχει ΡΗ = 5, προσθέτουμε 250 ml διαλύματος ΗCl 0,1 M. Ποιο είναι το ΡΗ του διαλύματος που προκύπτει ; 13. Έχουμε στη διάθεση μας διάλυμα CH3COOH με συγκέντρωση 0,5 Μ και διάλυμα KOH με συγκέντρωση 0,2 Μ. Θέλουμε να παρασκευάσουμε, 450 ml ενός ρυθμιστικoύ διαλύματος που να αποτελείται από CH3COOK και CH3COOH, με ΡΗ = 5. Πόσο όγκο από κάθε διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ; Η σταθερά ιοντισμού είναι ka CH 3COOH = 10-5

15 14. Πόσος όγκος HCl (g) μετρημένος σε stp, πρέπει να διαβιβασθεί σε 500 ml ενός διαλύματος CH 3COONa 0,2 M, ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα, CH 3CΟOH - CH 3COONa με ΡΗ = 5 ; Για το CH3COOH η σταθερά ka = Ένα ρυθμιστικό διάλυμα, περιέχει ΝΗ3 με συγκέντρωση 0,1 Μ και NH4Cl με συγκέντρωση 0,3 Μ. Πόσα L αέριας ΝΗ3 μετρημένος σε stp, πρέπει να προστεθεί σε 1 L διαλύματος, χωρίς να μεταβάλλει τον όγκο του διαλύματος, ώστε να μεταβληθεί το ΡΗ κατά μια μονάδα ; Η σταθερά ιοντισμού της ΝΗ3 είναι kb (ΝH3) = Η ηλιανθίνη είναι ένας δείκτης με pka = 3,4. Tο όξινο χρώμα είναι το κόκκινο και το βασικό είναι το κίτρινο. Αν ρίξουμε λίγες σταγόνες του δείκτη, σε διάλυμα του ασθενούς οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,1 Μ ποιο είναι το χρώμα που θα πάρει; Θα αλλάξει το χρώμα του διαλύματος αν προσθέσουμε σε 200 ml από αυτό 0,02 mol στερεού KA, χωρίς μεταβολή του όγκου ; Η ka ΗΑ = Ογκομετρούμε 25 ml διαλύματος CH3COOH με πρότυπο διάλυμα ΝαΟΗ 0,1 M. Στο ισοδύναμο σημείο έχουν καταναλωθεί 25 ml πρότυπου διαλύματος. α. Ποια ήταν η συγκέντρωση του CH3COOH ; β. Ποιος από τους παρακάτω δείκτες είναι κατάλληλος για την ογκομέτρηση ; Κίτρινο της αλιζαρίνης (pka=11,2), μπλε της θυμόλης (pka = 9), κόκκινο της φαινόλης (pka=7,5 ). Για το CH3COOH η ka = Ογκομετρούνται, 30 ml διαλύματος ΝΗ3 0,2 Μ με πρότυπο διάλυμα HCl 0,3 M. Στο ισοδύναμο σημείο το ΡΗ του διαλύματος είναι 5. Α) Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού της ΝΗ3. Β) Να υπολογίσετε το ΡΗ του διαλύματος, όταν είχε προστεθεί η μισή ποσότητα πρότυπου διαλύματος. 19. Διαθέτουμε τα διαλύματα : Δ1 : CH3COOH 0,1 M ka =10-5 Δ2 : HCl 0,2 M Δ3 : CH3COONa,4 M Δ4: NaOH 0,0375 M Α. Με την ανάμιξη 500 ml Δ1 και 500 ml Δ2, προκύπτει διάλυμα Δ5. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος και το βαθμό ιοντισμού του CH3COOH. Β. Με την ανάμιξη 500 ml Δ3 και 500 ml Δ2, προκύπτει διάλυμα Δ6. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος Δ6. Γ. Στο διάλυμα Δ5, προστίθενται 4 L διαλύματος Δ4 και προκύπτει το διάλυμα Δ7. Να υπολογισθεί το pη του Δ Διαλύουμε 0,003 mol του οξέος ΗΑ στο νερό και σχηματίζονται 500 ml διαλύματος. Στην κατάσταση ιοντικής ισορροπίας, η συγκέντρωση A - είναι 0,001 mol/l. α. Να υπολογίσετε τη σταθερά ka του ΗΑ. β. Σε διάλυμα άλατος NaA με συγκέντρωση 1 Μ και όγκο 150 ml προσθέτουμε 50 ml διαλύματος HCl 1 M και το διάλυμα που προκύπτει, αραιώνεται μέχρις όγκου 1 L. Να υπολογίσετε το ph του τελικού διαλύματος. 21. Διαλύονται στο νερό 300 g κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος Α και το διάλυμα αραιώνεται μέχρις όγκου 5 L οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1 που έχει ph=3 και ιοντίζεται κατά 1%. Α. Να βρεθεί i) η σταθερά ιοντισμού του οξέος. ii) ο συντακτικός τύπος του οξέος. Β. Εξουδετερώνονται πλήρως 200 ml του διαλύματος Δ1 με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα στερεού Mg(OH)2.

16 i) Να υπολογιστεί το ph του εξουδετερωμένου διαλύματος (διάλυμα Δ2). ii). Να υπολογιστεί η μάζα του στερεού Mg(OH)2 που πρέπει να προστεθεί σε 440 ml διαλύματος Δ1, για να προκύψει το διάλυμα Δ3 με ph=6. Γ. Δίνεται η παρακάτω καμπύλη ογκομέτρησης διαλύματος Δ4 του οξέος Α που έχει όγκο 20 ml με πρότυπο διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 0,2 M.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση Βαθμός./100 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted Lowry το HCl είναι οξύ επειδή: α) είναι ηλεκτρολύτης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας Εξεταστέα ύλη: Μάθημα: Χημεία Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Θετική Ονοματεπώνυμο:. Ζήτημα 1:.../25 Ημερομηνία: Ζήτημα 2:../25 Διάρκεια: hr Ζήτημα :../25 Ζήτημα 4:../25 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Σ. Καλαμαράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 1 2002 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2 200 2004 4 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2005 5 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 6 2006 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 7 8 2007 (Σωστό-Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa =

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa = 1 Α. Μεταβολή ph με αραίωση υδατικού διαλύματος Η αραίωση υδατικού διαλύματος (δηλαδή η προσθήκη καθαρού διαλύτη) οδηγεί σε μετατόπιση του ph προς την τιμή 7. Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος.

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. XHMEIA Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13 Όταν αναμειγνύουμε διαλύματα μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος Στο σχέδιο μαθήματος 7 είδαμε μια πρώτη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3 I.ΟΞΕΑΒΑΣΕΙΣ, ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ(ΓΕΝΙΚΑ) 1. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις, όταν διαλυθούν στο νερό διίστανται και ποιες ιοντίζονται: α) Ca(NO 3 ) 2, β) KOH, γ) HCl, δ) NH 3, ε) MgCl 2, στ) NH 4

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις 1) Υδατικό διάλυμα Δ 1 ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ έχει ph=3 και όγκο 200 ml. Στο διάλυμα Δ 1 προστίθενται 100 ml υδατικού διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις.

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 1. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Bronsted Lowry α) Η 3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS!

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Επίδραση κοινού ιόντος : Ασκήσεις εξάσκησης. Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Τύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ακριβώς όπως την λύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Ηλεκτρολύτες ονομάζονται: α. όσες χημικές ενώσεις είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων:

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων: Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων Παρατηρήσεις για τη λύση πιο σύνθετων ασκήσεων Α) Ασκήσεις με προσθήκη οξέος ή βάσης σε διάλυμα που περιέχει δύο ηλεκτρολύτες οι οποίοι αντιδρούν και οι δύο με το

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων.

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Η ισχύς ενός οξέος σε υδατικό διάλυμα περιγράφεται από τη σταθερά ισορροπίας ιοντισμού του οξέος. Σε ένα αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών Μάθημα 1 Δείκτες Ογκομέτρηση Ορισμός των δεικτών Οι δείκτες οξέων - βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες, είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα με την τιμή του ph του διαλύματος στο

Διαβάστε περισσότερα

6. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl

6. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl 1. Αν στο υδατικό διάλυμα του ασθενούς οξέος CH 3 COOH, διαλύσουμε το ισχυρό οξύ HCl: A. η [CH 3 COO - ] αυξάνεται, ενώ η [Η 3 Ο + ] μειώνεται B. η [CH 3 COO - ] και η [Η 3 Ο + ] αυξάνονται Γ. η [Η 3 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Άσκηση 8η Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Διάσταση 2 ετεροπολικών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ.

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. Άσκηση 5η Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Ιοντικά διαλύματα- 2 Διάσταση Οι ιοντικές ενώσεις γενικώς διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. Σε αραιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ Ασκήσεις σε διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών I.ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ 1. Υδατικό διάλυμα NaOH έχει ph=12. Να υπολογισθεί η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. [ Απ. 0,04%] 2. Ένα διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS!

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Τύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ακριβώς όπως την λύνει ο καθηγητής μας στο διπλανό βίντεο. Φωτογράφησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Αν διαλύσουμε HCl σε υδατικό διάλυμα CH 3 COOH τότε: α. η [Η

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O Ιοντική Ισορροπία 1) Ενα υδατικό διάλυμα είναι βασικό στους 25 C, όταν: α. [OH - ] > [H 3 O + ] β. [OH - ] < [H 3 O + ] γ. ph < 7 δ. poh > 7 2) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3 1. Αναµιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυµάτων Α και Β. Προκύπτει δ/µα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα εάν Α. το Α είναι NaOH 0,5 M και το Β είναι CH 3 COOH 1 M B. το Α είναι NaOH 1 M και το Β είναι HCl 0,5

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες. Δείκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των

Δείκτες. Δείκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των Δείκτες Δείκτες οξέων βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα προστίθενται. με το ph του διαλύματος στο οποίο Οι δείκτες είναι συνήθως ασθενή οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 02 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Όταν το ΚΒr διαλύεται στο νερό: α. ιοντίζεται β. δημιουργούνται ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1.

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1. Βαθμός ιοντισμού Ο ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης στο νερό μπορεί να είναι πλήρης ή μερικώς. Ένα μέτρο έκφρασης της ισχύος των ηλεκτρολυτών, κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι ο βαθμός ιοντισμού (α).

Διαβάστε περισσότερα

KINHΤΡΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α

KINHΤΡΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α Α1. Σε υδατικό διάλυμα ΝΗ 3 με ph=10 προστίθεται υδατικό διάλυμα ΝαCl (θ=25 ο C). Η τιμή του ph του τελικού διαλύματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5) Θέμα Β Β.1 1 β 2 δ 3 γ 4 ε 5 α (μονάδες 5x1=5) Β.2 1. Το άλας ΝaΑ διίσταται στο διάλυμα του ΗΑ: NaA

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Όξινο διάλυµα είναι το διάλυµα του α. CH 3 COONa 0,1

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 61. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. ιαθέτουµε 500 ml διαλύµατος ( ) NaOH µε ph = 13. α. Στο διάλυµα ( ) προσθέτουµε 1500 ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. β Α5. Arrhenius ένωση διαλύτης νερό σε υδατικά διαλύματα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο Οξέα - Βάσεις - Άλατα ph Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα Δείκτες - Ογκοµέτρηση kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Να βρεθεί το ph υδατικού

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Arrhenius απαραίτητο διαλυτικό μέσο είναι το νερό ενώ η θεωρία των. β) 1. Η ηλεκτρολυτική διάσταση αναφέρεται στις ιοντικές ενώσεις και είναι

3. Κατά Arrhenius απαραίτητο διαλυτικό μέσο είναι το νερό ενώ η θεωρία των. β) 1. Η ηλεκτρολυτική διάσταση αναφέρεται στις ιοντικές ενώσεις και είναι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 01 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. Β Α5. α) 1. Κατά Arrhenius μια βάση όταν διαλυθεί στο νερό μπορεί να δώσει λόγω διάστασης OH - ενώ κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικά διαλύματα

Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται διαλύματα των οποίων το ph παραμένει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων. Επίσης μπορούν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία προσανατολισμού

Χημεία προσανατολισμού Χημεία προσανατολισμού ΘΕΜΑ Α Για τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1-1.9 γράψτε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ποια από τις ακόλουθες μεταπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Θέμα 1 ο.... Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.8 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 2,5x8=20 1.1 Κατά τη διάλυση HCl στο νερό, σε σταθερή θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1 : γ Α2 : β Α3 : δ Α4 : β Α5 : α) Βάσεις κατά Arrhenius : - Ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ -. - Ουδέτερα μόρια. -

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund;

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund; Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 6 Χ Η Μ Ε Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 0 0 0 1 6 ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης Θέμα Α Α1. γ Α. β Α. δ Α. β Α5. α) 1: βάσεις κατά Arrhenius : βάσεις κατά Bronsted-Lowry Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης 9-5-01 1) Στην πρώτη θεωρία οι βάσεις είναι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.gr ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ~ απόψεις Arrhenius : ΟΞΕΑ : ενώσεις που δίνουν Η + στα υδατικά διαλύματά τους (HCl H + + Cl ) πιο σωστά HCl + H2O H3O + + Cl - οξώνιο ΒΑΣΕΙΣ :ενώσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ~ απόψεις Arrhenius : ΟΞΕΑ : ενώσεις που δίνουν Η + στα υδατικά διαλύματά τους (HCl H + + Cl ) πιο σωστά HCl + H2O H3O + + Cl - οξώνιο ΒΑΣΕΙΣ :ενώσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

2) Σύμφωνα με τη θεωρία B-L τα οξέα μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα.

2) Σύμφωνα με τη θεωρία B-L τα οξέα μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα. Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός www.xhmeiastokyma.gr Διάσταση ιοντισμός 1) Όλα τα οξέα είναι υδρογονούχες ενώσεις. 2) Σύμφωνα με τη θεωρία B-L τα οξέα μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα. 3)

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικά διαλύματα

Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται διαλύματα των οποίων το ph παραμένει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων. Επίσης μπορούν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 84 Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1 Υδατικό διάλυµα ( ) ΗΝΟ 2 0,1 Μ έχει όγκο 500 ml και ο βαθµός ιοντισµού του οξέος σε αυτό είναι α 1 = 10 2 Λύση: α Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν σημειώστε στο γραπτό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα την ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β Α.5 α. Διαφορές μεταξύ της βάσης κατά Arrhenius και της βάσης κατά Bronsted Lowry: 1. Κατά Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος

Επίδραση κοινού ιόντος Επίδραση κοινού ιόντος Έστω υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ. Στο διάλυμα αυτό υπάρχει η ιοντική ισορροπία: ΗΑ + Η 2 Ο Α - + Η 3 Ο + (1) c o -x x x Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε έστω άλας NaA σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Θεωρητικό Μέρος ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Ορισμένα ζεύγη οξέων και των συζυγών τους βάσεων (καθώς και βάσεων και των συζυγών τους οξέων) έχουν την ιδιότητα να διατηρούν το ph των διαλυμάτων τους σταθερό όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ. pη. ιαλύµατα οξέων βάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ. pη. ιαλύµατα οξέων βάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ 1) Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι οξέα και ποιες βάσεις κατά Β-L Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεών τους µε το νερό. α) Cl -, β) CΝ -, γ) ΝΗ 4 +, δ) Η 2 Ο, ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Κομελίδη. Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών

Γεωργίου Κομελίδη. Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών Γεωργίου Κομελίδη Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών Komelidis Georios 1/8/2013 3. ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 3.1 Οξέα - Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Οι περισσότερες χημικές αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 01 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5.α.i) Βάσεις κατά Arrhenius είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο

Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 ΚΕΦ. 1 Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο 1. Ποια από τα παρακάτω είναι συζυγές ζεύγος οξέος - βάσης : Ι. S 2 και H 2 S II. NH 4 + και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος. i) Η συγκέντρωση ενός διαλύματος είναι ίδια για ολόκληρο το διάλυμα ή για ένα μέρος αυτού. ii) Σε 50 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά.

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά. Β2. α. K a Οξύ Συζυγής βάση K b 10-2 - HSO 4 2- SO 4 10-12 10-5 CH 3 COOH CH 3 COO - 10-9 β. Η ισορροπία: 2- CH 3 COOH + SO 4 CH 3 COO - - + HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ρυθμιστικά είναι τα διαλύματα που το ph τους παραμένει πρακτικά σταθερό όταν: α...προστεθεί σε αυτά μικρή ποσότητα ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης, ή β...όταν αραιωθούν μέσα σε κάποια όρια. Τα Ρ. Δ. περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

4α ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ [α) 1, β) Μ, γ) 9] 2. [α)13, β) 1, γ) 9] 3. [α) 0.1M - 0,01, β) 2mol,γ) 9] 4. [α) 0,01- Κb=2.10-5, β)0,2mol, γ) 5]

4α ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ [α) 1, β) Μ, γ) 9] 2. [α)13, β) 1, γ) 9] 3. [α) 0.1M - 0,01, β) 2mol,γ) 9] 4. [α) 0,01- Κb=2.10-5, β)0,2mol, γ) 5] 4 α ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όλα τα διαλύματα που αναφέρονται στα παρακάτω προβλήματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 ο C, όπου Κw=10-14 Σε όλα τα προβλήματα τα αριθμητικά δεδομένα επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις:

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις: 1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773 2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888 3o Αρχιµήδους 22 & Γούναρη (Άνω Γλυφάδα), τηλ: 210-9643433 4ο Θεοµήτορος 60 (Άλιµος),

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 231. είκτες - Ογκοµέτρηση

10 o ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 231. είκτες - Ογκοµέτρηση είκτες - Ογκοµέτρηση 231. 10 o είκτες - Ογκοµέτρηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ είκτες: Πρωτολυτικοί ή ηλεκτρολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των οποίων το χρώµα αλλάζει ανάλογα µε το ph του διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ. ΘΕΜΑ 1 ο 1) Β 2) Γ 3) Β 4) A.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ. ΘΕΜΑ 1 ο 1) Β 2) Γ 3) Β 4) A. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1) Β ) Γ ) Β 4) A 5) Α: οξύ: H O συζυγής βάση: ΟΗ - B: οξύ: H SO 4 συζυγής βάση: HSO 4 - Γ: οξύ: HΝO συζυγής βάση: ΝΟ - 1 6) Γ 7) α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 02-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιάννου, Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερτήσεις Α1 ές και Α5 να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/2/2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/2/2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ο 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/2/206 ΘΕΜΑ Α Α.. A.2. A.3. Α.4. Α.5. γ α δ δ α α) ΛΑΘΟΣ β) ΣΩΣΤΟ γ) ΛΑΘΟΣ δ) ΛΑΘΟΣ ε) ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑ Β Β..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Οι ορτανσίες σε όξινα εδάφη έχουν μπλε άνθη, σε βασικά ροζ και σε ουδέτερα μοβ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Ιοντικά υδατικά διαλύματα Ιοντικές ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1:γ Α2:β Α3:δ Α4:β Α5:α)διαφορές θεωρίας του Arrhenius- Brönsted

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών www.othisi.gr ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 Δευτέρα, 0 Μαΐου 06 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. i. H 2 S ii. H 2 SO 3 iii. H 2 SO 4 iv. S Μονάδες 2. i. HCOOH ii. (COONa) 2 iii. CH 3 COONa iv. CH 3 CH 2 OH Μονάδες 2

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. i. H 2 S ii. H 2 SO 3 iii. H 2 SO 4 iv. S Μονάδες 2. i. HCOOH ii. (COONa) 2 iii. CH 3 COONa iv. CH 3 CH 2 OH Μονάδες 2 Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α.1 Αν το μόριο του SO 2 οξειδωθεί, θα προκύψει: i. H 2 S ii.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. β Α5. α.

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. β Α5. α. ΘΕΜΑ Α Α. γ Α2. β Α. δ Α4. β Α5. α. Θεωρία Arrhenius Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ανιόντα ΟΗ - Η δράση τους αφορά μόνο σε υδατικά διαλύματα Εκδηλώνουν το βασικό τους χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 8 ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 8 ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 8 ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 1. Να βρεθεί το ph διαλύματος CH 3 COOH συγκέντρωσης 0,1Μ στους 25 ο C. Δίνεται για το CH 3 COOH στους 25 ο C Κ α =10-5.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 01 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ρήγα, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Δίνεται η ισορροπία: ΘΕΜΑΤΑ 2A(g) + B(g)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : EΠΤΑ (7) Επιµέλεια : Μπεντρός Χαλατζιάν ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στη Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης. Θέμα Α... Α 1 Α 2 Α 3 Α 4 Α 5 γ β γ α β

Απαντήσεις στη Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης. Θέμα Α... Α 1 Α 2 Α 3 Α 4 Α 5 γ β γ α β Απαντήσεις στη Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης. Θέμα Α... Α Α Α Α Α 5 γ β γ α β Θέμα Β... Β.. α) Λάθος: Το πώς θα μεταβληθεί το ph του διαλύματος ΝaF θα καθοριστεί από την συγκέντρωση ιόντων [ΟΗ ] του διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα