Λογική στην Πληροφορική - Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογική στην Πληροφορική - Εισαγωγή"

Transcript

1 Λογική στην Πληροφορική - Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Οργάνωση του Μαθήματος Αναδρομή στην Ιστορία της Λογικής ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-1

2 Διδασκαλία Διαλέξεις: Δευτέρα και Πέμπτη, 12:00-13:30 Φροντιστήριο: Τετάρτη, 12:00-13:00 Βοηθός του μαθήματος: To be announced! Τα φροντιστήρια θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Ιστοσελίδα: ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-2

3 Περιγραφή Τα μάθημα θα παρουσιάσει τις κύριες έννοιες της Λογικής που βρίσκουν εφαρμογές στην Πληροφορική εστιάζοντας στον προτασιακό λογισμό και στον πρωτοβάθμιο κατηγορηματικό λογισμό με έμφαση στην εφαρμογή των σχετικών εννοιών στην Πληροφορική. Προαπαιτούμενο: ΕΠΛ 111 (Διακριτές Δομές στην Πληροφορική και Υπολογισμό) ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-3

4 Περιεχόμενα Προτασιακός Λογισμός σύνταξη και σημασιολογία κανονικές μορφές τυπικά συστήματα και οι έννοιες της ορθότητας, της συνέπειας, της πληρότητας και της συμπάγειας Εφαρμογές Πρωτοβάθμιος κατηγορηματικός λογισμός: σύνταξη και σημασιολογία κανονικές μορφές αποδεικτική θεωρία εφαρμογές. Γραμμικός και Διακλαδωμένος Χρονικός Λογισμός (LTL, CTL): σύνταξη και σημασιολογία, αλγόριθμοι μοντελοελέγχου. Τριάδες Hoare και συστήματα απόδειξης της ορθότητας προγραμμάτων. ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-4

5 Στόχοι Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η προετοιμασία των φοιτητών για να χρησιμοποιήσουν τη Μαθηματική Λογική ως εργαλείο στην Πληροφορική. Ανάπτυξη λογικής και μαθηματικής ωριμότητας Εξοικείωση με τον συμπερασματικό συλλογισμό Αναγνώριση της Λογικής ως έναν από τους θεμέλιους λίθους της Πληροφορικής Εφαρμογές της Λογικής στην ανάλυση της ορθότητας προγραμμάτων και συστημάτων. ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-5

6 Βιβλιογραφία M. Huth and A. Ryan. Logic in Computer Science: Modeling and Reasoning about Concurrent Systems. Cambridge University Press, 2 nd edition, M. Ben-Ari.Mathematical Logic for Computer Science. Springer- Verlag, 2nd edition, ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-6

7 Αξιολόγηση 5 σειρές ασκήσεων Ενδιάμεση Εξέταση Τελική εξέταση 20% 30% 50% ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-7

8 Τι είναι η Λογική; Λογική είναι οι αρχές του έγκυρου συλλογισμού και συμπερασμού. Ρίζες στη Φιλοσοφία Μέρος του trivium (βάση των ακαδημαϊκών σπουδών κατά τον Μεσαίωνα): λογική, γραμματική, ρητορική Η Λογική είναι η τέχνη της σκέψης Η Γραμματική είναι η τέχνη της επινόησης συμβόλων και του συνδυασμού αυτών για τη διατύπωση της σκέψης Η Ρητορική είναι η τέχνη της διατύπωσης της σκέψης από άτομο σε άτομο μέσω κατάλληλης χρήσης της γλώσσας (Quadrivium: Αριθμητική, Γεωμετρία, Μουσική, Αστρονομία) Λογική: Γλώσσα + Σημασιολογία + Συμπερασμός ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-8

9 Ιστορία της Λογικής 5ος αιώνας π.χ. 19ος αιώνας μ.χ. Συλλογιστική Λογική Μέσα με τέλη του 19 αιώνα μ.χ. Συμβολική Λογική Τέλη του 19ου αιώνας μέσα του 20ου αιώνα Μαθηματική Λογική Μέσα του 20ου αιώνα σήμερα Λογική στην Πληροφορική ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-9

10 Ιστορία της Λογικής Συλλογιστική Λογική Αριστοτέλης Πατέρας της Λογικής Επιχειρήματα σε φυσική γλώσσα και εξαγωγή συμπερασμάτων από βασικές αλήθειες Συλλογισμός Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί. Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος. Συμπέρασμα: Ο Σωκράτης είναι θνητός Για κάθε x. M(x) D(x) Αν γνωρίζουμε ότι ισχύει M(S) Τότε ισχύει και D(S) ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-10

11 Ιστορία της Λογικής Η φυσική γλώσσα είναι ανακριβής. Κάποια αυτοκίνητα έχουν κόκκινο χρώμα. Το αυτοκίνητό μου είναι κάποιο αυτοκίνητο. Συμπέρασμα: Το αυτοκίνητό μου είναι κόκκινο. Παράδοξα Αυτή η πρόταση είναι ψευδής. Καθηγητής: Την επόμενη βδομάδα θα έχουμε απρόοπτο διαγώνισμα. Την ημέρα πουθαπάρετετοδιαγώνισμαθαεκπλαγείτε! Φοιτητές: Το διαγώνισμα δεν θα γίνει την Παρασκευή γιατί όταν έρθει το μάθημα της Παρασκευής θα γνωρίζουμε οπωσδήποτε ότι το διαγώνισμα θα γίνει αυτή τη μέρα και δεν θα εκπλαγούμε. Εφόσον όμως δεν θα γίνει την Παρασκευή δεν μπορεί να γίνει ούτε και την Πέμπτη (διότιότανέρθείηπέμπτηθαείμαστεσίγουροι ότι το διαγώνισμα θα γίνει εκείνη τηνημέραεφόσονανδενγίνειτότεθαπρέπειναγίνειτηνπαρασκευή). Για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί να γίνει την Τετάρτη, τηντρίτηήτηνδευτέρα. Το διαγώνισμα γίνεται την Τρίτη και όλοι οι φοιτητές εκπλήσσονται!! Ανάγκη για χρήση συμβολικής γλώσσας ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-11

12 Ιστορία της Λογικής Συμβολική Λογική Απόδοση της Λογικής μέσω μαθηματική γλώσσας George Boole, 1847: Boolean Algebra The design of the following treatise is to investigate the fundamental laws of the operations of the mind by which reasoning is performed; to give expressions to them in the symbolic language of a calculus, and upon this foundation to establish the science of logic and construct its methods. Αναλογία προς: a(b+c) = ab + ac x (y z) = (x y) (x z) Charles Ludwig Dodgeson (Lewis Carol): Διαγράμματα Venn Ernst Schroeder: Γρήγοροι αλγόριθμοι για εξαγωγή συμπερασμάτων Προπάτορας της μεθοδολογίας αυτοματοποιημένης απόδειξης θεωρημάτων (theorem proving). ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-12

13 Ιστορία της Λογικής Μαθηματική Λογική (1) Ανάγκη ύπαρξης δυνατού υποβάθρου απόδειξης για την ανάπτυξη των Μαθηματικών. Frege 1879: Λογική ηγλώσσατωνμαθηματικών Ραγδαία πρόοδος, π.χ. η ανάπτυξητωναποδείξεωνε-δ στον Απειροστικό Λογισμό Cantor: Θεωρία Συνόλων, Ύπαρξη μη-πεπερασμένου αριθμού της ποσότητας ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-13

14 Ιστορία της Λογικής Μαθηματική Λογική (2) To πρόγραμμα του David Hilbert H επινόηση ενός τυπικού συστήματος που θα επιτρέπει την απόδειξη κάθε μαθηματικής αλήθειας μέσω μιας μηχανικής διαδικασίας Υπάρχει η έννοια της Μαθηματικής Πληρότητας (completeness); Μία πρόταση είναι είτε αληθής είτε ψευδής. Υπάρχει η έννοια της Μαθηματικής Συνέπειας (consistency); Μία πρόταση δεν μπορεί να δειχθεί ως αληθής και ψευδής ταυτόχρονα. Υπάρχει η έννοια της Μαθηματικής Αποφασισιμότητας (decidability); Κάθε μαθηματική πρόταση μπορεί να δειχθεί μέσω μιας διαδικασία ως αληθής ή ψευδής. ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-14

15 Ιστορία της Λογικής Μαθηματική Λογική (3) To πρόγραμμα του David Hilbert Bertrand Russel. Το παράδοξο του Russel T = {S S S} T T T T, αντίφαση! Godel s First Incompleteness Theorem: Ένα τυπικό σύστημα ικανό να διατυπώσει προτάσεις σχετικά με το τι είναι αποδείξιμο περιέχει πάντα αληθείς προτάσεις την ορθότητα των οποίων δεν μπορεί να αποδείξει, δηλαδή, δεν είναι πλήρες. Godel s Second Incompleteness Theorem: Ένα τυπικό σύστημα ικανό να διατυπώσει αριθμητικές προτάσεις δεν μπορεί να αποδείξει την συνέπειά του. Alonzo Church και Alan Turing: Η πρωτοβάθμια λογική είναι μη-αποφασίσιμη. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να επιλύσει. Επομένως δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος αλγόριθμος ο οποίος να μπορεί να παράξει κάθε μαθηματική αλήθεια. ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-15

16 Ιστορίας της Λογικής Λογική στην Πληροφορική Λογική στην Πληροφορική: μαθηματικό υπόβαθρο καθώς και εργαλείο Προσφέρει μία πλειάδα από γλώσσες και μοντέλα (κυκλώματα, τύποι, διατύπωση ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων, χρονικές λογικές) It is reasonable to expect that the relationship between computation and mathematical logic will be as fruitful in the next century as that between physics and analysis in the last. J. MacCarthy, 1961 Logic plays a similar role in Computer Science to that played by calculus in the physical sciences and traditional engineering disciplines. M. Vardi, 2007 Computer Science is applied logic. D. Leivant, 1998 ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-16

17 Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική Αρχιτεκτονική Boolean Circuits Υπολογισμός με βάση τις λογικές πράξεις ENIAC Boole: Οι «κανόνες του μυαλού» έθεσαν τη βάση για του «κανόνες του υπολογισμού». Βάσεις Δεδομένων relational algebra, SQL, γλώσσα ισοδύναμη με πρωτοβάθμια λογική Τεχνητή Νοημοσύνη αυτοματοποιημένες αποδείξεις, ευφυή συστήματα Τεχνολογία Λογισμικού προδιαγραφή και επαλήθευση συστημάτων H Λογική μας παρέχει τη δυνατότητα να διατυπώσουμε και να αποδείξουμε την ορθότητα των προγραμμάτων μας. (Intel bug 1995) ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-17

18 Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική Γλώσσες Προγραμματισμού σημασιολογία, λογικός προγραμματισμός, συστήματα τύπων Θεωρία Αλγορίθμων Πολυπλοκότητα Κάποια προβλήματα είναι τόσο «δύσκολα» που κανένας υπολογιστής δεν μπορεί να τα λύσει λόγω της ύπαρξης ενός τεράστιας συνδυασμού δυνατοτήτων που χρειάζεται να διερευνηθεί για την επίλυσή τους. Η Λογική παρέχει τα εφόδια για να αναλύσουμε τι είναι επιλύσιμο. Θεωρία NP- Completeness Ασφάλεια Συστημάτων proof-carrying code To μάθημά μας θα μελετήσει την Προτασιακή και την Πρωτοβάθμια Λογική, Χρονικές και Τροπικές Λογικές καθώς και εφαρμογές τους σε περιοχές από τις πιο πάνω. ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-18

Δημήτρης Πορτίδης / Στάθης Ψύλλος / Διονύσιος Αναπολιτάνος: Λογική. Η δομή του επιχειρήματος. Αθήνα: Νεφέλη 2007, 292 σ., 22.

Δημήτρης Πορτίδης / Στάθης Ψύλλος / Διονύσιος Αναπολιτάνος: Λογική. Η δομή του επιχειρήματος. Αθήνα: Νεφέλη 2007, 292 σ., 22. 1/6 2009-01 Πορτίδης/Ψύλλος/Αναπολιτάνος: Λογική Δημήτρης Πορτίδης / Στάθης Ψύλλος / Διονύσιος Αναπολιτάνος: Λογική. Η δομή του επιχειρήματος. Αθήνα: Νεφέλη 2007, 292 σ., 22. Κρίνει ο Αριστείδης Αραγεώργης

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Προγραμματισμός

Λογικός Προγραμματισμός Λογικός Προγραμματισμός Σημειώσεις Διδασκαλίας (Εκδοση 2.1) Θεμιστοκλής Ν. Παναγιωτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Πειραιάς 2001 Πρόλογος Οι σημειώσεις αυτές γράφτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ., Κυριακάκη Γ., Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ., Χίνου Π. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αναστασία Δ. Λύρη

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αναστασία Δ. Λύρη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΤΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΠ Πανεπιστημίου Πειραιά Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΠΑΣΠ Πανεπιστημίου Πειραιά Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι είναι οι τομείς της Πληροφορικής; Καθώς αυξάνεται σε πεδία και ευρύτητα η επιστήμη της πληροφορικής, αυξάνονται και οι κλάδοι στους οποίους υποδιαιρείται αλλά και εφαρμόζεται. Συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το αποδεικτικό σχήμα του Toulmin και η αξιοποίησή του στη Διδακτική των Μαθηματικών ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ Α.Μ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το αποδεικτικό σχήμα του Toulmin και η αξιοποίησή του στη Διδακτική των Μαθηματικών ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ Α.Μ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το αποδεικτικό σχήμα του Toulmin και η αξιοποίησή του στη Διδακτική των Μαθηματικών ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ Α.Μ. Δ200825 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 2013 2 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #1

ιαφάνειες παρουσίασης #1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΣΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΣΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΣΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Θεματική Ενότητα: Πολλαπλές Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις Βασίλειος Τσακανίκας Γεώργιος Τσαπακίδης vasilistsakanikas@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Εξοπλισμός 10 Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση : Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση : Γνωστικό Αντικείμενο Εποπτικό - Παιδαγωγικό μέσο γνωστικό εργαλείο»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ Υπολογιστικό πείραµα, Υπολογιστική Επιστήµη, Μοντελοποίηση και Ανακαλυπτική µάθηση. Προς της δηµιουργία ενός καθιερωµένου προτύπου στην Εκπαίδευση. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε. ΖΑΧΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σημειώσεις ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σημειώσεις αυτές παρουσιάζεται περιληπτικά η ύλη που καλύπτεται στο μάθημα Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Νους και μεταφυσική ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Νους και μεταφυσική ΓΛΩΣΣΑΡΙ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εισαγωγή Πώς να γίνετε φιλόσοφος Γλώσσα και λογική ΓΛΩΣΣΑΡΙ Οι συλλογισμοί του Αριστοτέλη Το παράδοξο του Ράσελ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 4 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΛΙΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ... 7 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 4 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΛΙΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ... 7 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΑΤΡΩΝ ιπλωµατική Εργασία για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στην «Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών» ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Προσωπικό 10 Εξοπλισμός 12 Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού

Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Αγγελίνα Χριστοδουλίδου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5 Διδάσκων Δρ. Γιάννος Σαζεϊδης (email: yanos@cs.ucy.ac.cy) τηλ: 22892704 Υπεύθυνος Δρ. Παύλος Αντωνίου (email: paul.antoniou@cs.ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

Έμπειρο Διαγνωστικό Σύστημα Αναγνώρισης Ασθενειών Δασικών Δένδρων

Έμπειρο Διαγνωστικό Σύστημα Αναγνώρισης Ασθενειών Δασικών Δένδρων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Πληροφορικής Έμπειρο Διαγνωστικό Σύστημα Αναγνώρισης Ασθενειών Δασικών Δένδρων Ευστράτιος Δ. Δαβούτης Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής Κ. Γιαλούρης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ IV: Από τον 19 ο αιώνα έως σήμερα. Σύντομη περιγραφή: Διδάσκων: Στάθης Ψύλλος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ IV: Από τον 19 ο αιώνα έως σήμερα. Σύντομη περιγραφή: Διδάσκων: Στάθης Ψύλλος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ IV: Από τον 19 ο αιώνα έως σήμερα. Διδάσκων: Στάθης Ψύλλος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα πιο κεντρικά φιλοσοφικά ρεύματα του 20 ου, κυρίως, αιώνα καθώς και η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών / Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών / Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών / Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου MSc Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

International Baccalaureate Diploma Programme Entry 2013

International Baccalaureate Diploma Programme Entry 2013 International Baccalaureate Diploma Programme Entry 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ MODERN GREEK A: LITERATURE (SL/HL) Στο μάθημα της Λογοτεχνίας οι μαθητές διδάσκονται 13 αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Πληροφορικής

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Πληροφορικής ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Πληροφορικής Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Γιώργος Σαμάρας ANTIΠPOEΔPOΣ Mάριος Δ. Δικαιάκος KAΘHΓHTEΣ Παρασκευάς Ευριπίδου Aντώνιος K. Kάκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημήτριος Χ. Σαλονικιός Α.Ε.Μ.: Μ200. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευαγγελία Τρέσσου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημήτριος Χ. Σαλονικιός Α.Ε.Μ.: Μ200. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευαγγελία Τρέσσου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα

Διαβάστε περισσότερα