SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ"

Transcript

1 SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

2 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οδηγίες λειτυργίας Κυμπιά Οπτικός αισθητήρας καρδιακύ παλμύ Οθόνες Εικνίδια Πρσαρμγή ρυθμίσεων Χαρακτηριστικά Παρακλύθηση δραστηριότητας Στιγμιαίι καρδιακί παλμί Ημερήσιι καρδιακί παλμί Λειτυργία πτήσης Υψόμετρ Αυτόματη παύση Φωτισμός Κλείδωμα κυμπιών και ελάττωση φωτεινότητας Chest heart rate sensor Στιχεία συσκευής Θέμα θόνης Λειτυργία Μην Ενχλείτε Συναισθήματα Λειτυργία Find back FusedSpeed Ακρίβεια GPS και εξικνόμηση ενέργειας Πρπόνηση με διαλείμματα Γλώσσα και σύστημα μνάδων Βιβλί καταγραφής Φάσεις της σελήνης Movescount SuuntoLink Εφαρμγή Suunto Movescount Ειδπιήσεις Συνδυασμός POD και αισθητήρων Βαθμνόμηση τυ POD πδιύ Βαθμνόμηση ενός Power POD Σημεία ενδιαφέρντς Πρσθήκη και διαγραφή POI Πληγηθείτε σε κάπι POI Τύπι POI Μρφές τπθεσίας

3 3.24. Καταγραφή μιας άσκησης Πλήγηση κατά τη διάρκεια της άσκησης Sport mode power saving options Επαναφρά Διαδρμές Πλήγηση υψόμετρυ Παρακλύθηση ύπνυ Ενημερώσεις λγισμικύ Λειτυργίες άθλησης Κλύμβηση Ειδπιήσεις ανατλής και δύσης ηλίυ Ώρα και ημερμηνία Ξυπνητήρι Χρνόμετρα Τόνι και δόνηση Παρακλύθηση της άσκησης Πλάνα Πρπόνησης Πρσόψεις ρλγιύ Φρντίδα και υπστήριξη Οδηγίες χειρισμύ Μπαταρία Απόρριψη Αναφρά Τεχνικές πρδιαγραφές Συμμόρφωση CE Συμμόρφωση με τυς κανόνες FCC IC NOM-121-SCT Σήμα κατατεθέν Σημείωση ευρεσιτεχνίας Διεθνής περιρισμένη εγγύηση Πνευματικά δικαιώματα

4 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Τύπι πρφυλάξεων ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: - χρησιμπιείται σε συνδυασμό με μια διαδικασία ή κατάσταση πυ θα μπρύσε να πρκαλέσει σβαρό τραυματισμό ή θάνατ. ΠΡΟΣΟΧΗ: - χρησιμπιείται σε συνδυασμό με μια διαδικασία ή κατάσταση πυ θα πρκαλέσει βλάβη στ πρϊόν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: - χρησιμπιείται για να τνιστύν σημαντικές πληρφρίες. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: - χρησιμπιείται για επιπλέν συμβυλές σχετικά με τν τρόπ χρήσης των δυναττήτων και των λειτυργιών της συσκευής. Πρφυλάξεις ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ενδέχεται να υπάρξυν αλλεργικές αντιδράσεις ή ερεθισμί στ δέρμα όταν τ πρϊόν έρθει σε επαφή με τ δέρμα σας, παρόλ πυ τα πρϊόντα μας βρίσκνται σε πλήρη συμμόρφωση με τα βιμηχανικά πρότυπα. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη χρήση και συμβυλευτείτε κάπιν γιατρό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να συμβυλεύεστε πάντα τν γιατρό σας πριν ξεκινήσετε κάπι πρόγραμμα εξάσκησης. Η υπερβλική άσκηση ενδέχεται να πρκαλέσει σβαρύς τραυματισμύς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόν για ψυχαγωγική χρήση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βασίζεστε απόλυτα στ GPS ή στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τυ πρϊόντς. Να χρησιμπιείτε πάντα χάρτες ή άλλ εφεδρικό υλικό για να διασφαλίζετε την ασφάλειά σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμπιείτε κανενός είδυς διαλυτικό πάνω στ πρϊόν, καθώς μπρεί να καταστρέψει την επιφάνειά τυ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμπιείτε κανενός είδυς εντμαπωθητικό πάνω στ πρϊόν, καθώς μπρεί να καταστρέψει την επιφάνειά τυ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πετάξετε τ πρϊόν στα σκυπίδια, απρρίψτε τ ως ηλεκτρνικό απόβλητ για να πρστατέψετε τ περιβάλλν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χτυπάτε ή πετάτε τ πρϊόν, καθώς μπρεί να καταστραφεί. 4

5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη Suunto χρησιμπιύμε πρηγμένυς αισθητήρες και αλγόριθμυς για να δημιυργύμε μετρήσεις πυ μπρύν να σας βηθύν στις δραστηριότητες και τις περιπέτειές σας. Πρσπαθύμε να είμαστε όσ πι ακριβείς γίνεται. Ωστόσ, κανένα από τα δεδμένα τα πία συλλέγυν τα πρϊόντα και ι υπηρεσίες μας δεν είναι εντελώς αξιόπιστα, καθώς επίσης ύτε ι μετρήσεις πυ κάνυν είναι εντελώς ακριβείς. Οι θερμίδες, καρδιακός παλμός, η θέση, η ανίχνευση κίνησης, η αναγνώριση βλής, ι δείκτες σωματικής καταπόνησης και άλλες μετρήσεις ενδέχεται να μην ταυτίζνται με τα πραγματικά δεδμένα. Τα πρϊόντα και ι υπηρεσίες της Suunto πρρίζνται μόν για ψυχαγωγία και όχι για ιατρικύς σκπύς πιυδήπτε είδυς. 5

6 2. Οδηγίες λειτυργίας Η πρώτη εκκίνηση τυ Suunto Spartan Trainer Wrist HR είναι γρήγρη και απλή. 1. Συνδέστε τ ρλόι σε μια πηγή τρφδσίας με τ καλώδι USB πυ παρέχεται για να ξυπνήσετε τ ρλόι. 2. Απσυνδέστε τ καλώδι από τ ρλόι. 3. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να ξεκινήσετε τν δηγό ρύθμισης. 4. Επιλέξτε γλώσσα πατώντας τ επάνω δεξί ή τ κάτω δεξί κυμπί και επιβεβαιώστε πατώντας τ μεσαί κυμπί 5. Ακλυθήστε τν δηγό, για να λκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις. Πατήστε τ επάνω δεξί ή τ κάτω δεξί κυμπί για να αλλάξετε τιμές και πατήστε τ μεσαί κυμπί για να επιλέξετε και να πρχωρήσετε στ επόμεν βήμα. Αφύ λκληρωθεί δηγός, φρτίστε τ ρλόι με τ καλώδι USB πυ παρέχεται, μέχρι να φρτιστεί πλήρως η μπαταρία. 6

7 Θα πρέπει να λάβετε και να εγκαταστήσετε τ SuuntoLink στν υπλγιστή ή στ Mac σας, για να λαμβάνετε ενημερώσεις λγισμικύ για τ ρλόι σας. Συνιστύμε ανεπιφύλακτα να ενημερώνετε τ ρλόι σας, όταν υπάρχει κάπια νέα έκδση λγισμικύ. Επισκεφτείτε την ιστσελίδα για περισσότερες πληρφρίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τ SuuntoLink βελτιστπιεί και την απόδση τυ GPS τυ ρλγιύ σας. Πρέπει να συνδέετε τ ρλόι σας στ SuuntoLInk ανά τακτά χρνικά διαστήματα για να εξασφαλίστε καλό GPS tracking Κυμπιά Τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR διαθέτει πέντε κυμπιά πυ μπρείτε να χρησιμπιήσετε για να πληγηθείτε σε θόνες και λειτυργίες Επάνω αριστερό κυμπί πατήστε για να ενεργπιήσετε τ φωτισμό πατήστε για να πρβάλλετε εναλλασσόμενες πληρφρίες 2. Επάνω δεξί κυμπί πατήστε για να κινηθείτε πρς τα πάνω σε πρβλές και μενύ 3. Μεσαί κυμπί πατήστε για να επιλέξετε κάπι στιχεί ή να πρβάλλετε εναλλασσόμενες πληρφρίες πατήστε παρατεταμένα για να ανίξετε τ θεματικό μενύ συντμεύσεων 4. Κάτω αριστερό κυμπί πατήστε για να γυρίσετε πίσω 5. Κάτω δεξί κυμπί πατήστε για να κινηθείτε πρς τα κάτω σε πρβλές και μενύ Όταν καταγράφετε μια άσκηση, τα κυμπιά έχυν διαφρετικές λειτυργίες: 1. Επάνω αριστερό κυμπί πατήστε για να πρβάλλετε εναλλασσόμενες πληρφρίες 2. Επάνω δεξί κυμπί πατήστε για παύση ή συνέχιση της καταγραφής πατήστε παρατεταμένα για να αλλάξετε δραστηριότητα 3. Μεσαί κυμπί πατήστε για αλλαγή θνών 7

8 πατήστε παρατεταμένα για να ανίξετε τ θεματικό μενύ επιλγών 4. Κάτω αριστερό κυμπί πατήστε για αλλαγή θνών 5. Κάτω δεξί κυμπί πατήστε για να σημειώσετε έναν γύρ πατήστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε κυμπιά 2.2. Οπτικός αισθητήρας καρδιακύ παλμύ Η πτική μέτρηση τυ καρδιακύ παλμύ από τν καρπό είναι ένας εύκλς και άνετς τρόπς για να παρακλυθείτε τν καρδιακό σας παλμό. Για να έχετε τα βέλτιστα απτελέσματα, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας παράγντες πυ ενδέχεται να επηρεάσυν την μέτρηση τυ καρδιακύ παλμύ: Τ ρλόι πρέπει να ακυμπά απευθείας στ δέρμα σας. Κανένα είδς ρυχισμύ, όσ λεπτός και αν είναι, δεν μπρεί να παρεμβάλλεται μεταξύ τυ αισθητήρα και τυ δέρματός σας. Ίσως χρειαστεί να τπθετήσετε τ ρλόι λίγ πι ψηλά στ χέρι σας από τ σημεί πυ φριέται συνήθως ένα ρλόι. Ο αισθητήρας αναγνωρίζει τη ρή τυ αίματς μέσω τυ ιστύ. Όσ μεγαλύτερ είναι τ τμήμα τυ ιστύ, τόσ τ καλύτερ. Οι κινήσεις τυ χεριύ και τ σφίξιμ των μυών, όπως όταν κρατάτε μια ρακέτα τυ τένις, για παράδειγμα, μπρεί να μεταβάλλυν την ακρίβεια των ενδείξεων τυ αισθητήρα. Όταν καρδιακός σας παλμός είναι χαμηλός, αισθητήρας μπρεί να μην παρέχει σταθερές ενδείξεις. Πριν αρχίσετε την καταγραφή, θα βηθύσε ένα σύντμ ζέσταμα για λίγα λεπτά. Τ σκυρόχρωμ δέρμα και τα τατυάζ παρεμπδίζυν τ φως και επηρεάζυν την αξιπιστία των ενδείξεων τυ πτικύ αισθητήρα. Ο πτικός αισθητήρας ενδεχμένως να μην παρέχει ακριβείς μετρήσεις τυ καρδιακύ παλμύ για δραστηριότητες κλύμβησης. Για μεγαλύτερη ακρίβεια και άμεση απόκριση στις αλλαγές τυ καρδιακύ σας παλμύ, πρτείνυμε να χρησιμπιείτε κάπιν συμβατό επιστήθι αισθητήρα καρδιακών παλμών, όπως είναι Suunto Smart Sensor. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρς τ παρόν, η τεχνλγία των πτικών αισθητήρων καρδιακύ παλμύ δεν είναι τόσ ακριβής και αξιόπιστη όσ ι μετρήσεις των καρδιακών παλμών από τ στέρν. Οι πραγματικί καρδιακί σας παλμί μπρεί να είναι υψηλότερι ή χαμηλότερι από την ένδειξη τυ πτικύ αισθητήρα Οθόνες Οι θόνες μπρύν να πρσαρμόζνται και υπόκεινται σε αλλαγές ανάλγα με τις ενημερώσεις τυ λγισμικύ. Η βασική διάταξη, ωστόσ, παραμένει ίδια, όπως απεικνίζεται παρακάτω. 8

9 1. Αρχική θόνη 2. Πρόσψη ρλγιύ 3. Δραστηριότητα 4. Πρπόνηση 5. Επαναφρά 2.4. Εικνίδια Τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR χρησιμπιεί τα παρακάτω εικνίδια: υψόμετρ υ) υψμ διαφ) ανάβαση ς) χρόνυ icon altitude υψόμετρυ) υψμετρική διαφρά ανάβαση χρόνς ανάβασης 9

10 ανάβαση ς) κλειδώμ ατς) ρυθμύ αναπνή ς) θερμίδω ν) πλήγησ ης τπθεσί ας) φόρτιση ς) κατάβασ ης) χρόνυ κατάβασ ης) κλείδωμα κυμπιών ρυθμός αναπνής θερμίδες τρέχυσα τπθεσία (πλήγηση) φόρτιση κατάβαση χρόνς κατάβασης απόσταση 10

11 απόστασ ης) διάρκεια ς) άσκησης Spartan) απτυχία ς) χρόνυ χωρίς μεταβλ ή) λήψης σήματς GPS) καρδιακ ών παλμών) λήψης σήματς καρδιακ ών παλμών) διάρκεια άσκηση απτυχία χρόνς χωρίς μεταβλή λήψη σήματς GPS καρδιακί παλμί λήψη σήματς αισθητήρα καρδιακών παλμών 11

12 υψηλότε ρυ σημείυ Spartan) εισερχόμ ενης κλήσης) βιβλίυ καταγρα φής) χαμηλής στάθμης μπαταρί ας) χαμηλότ ερυ σημείυ Spartan) ειδπίη σης) αναπάντ ητης κλήσης) υψηλότερ σημεί εισερχόμενη κλήση βιβλί καταγραφής χαμηλή στάθμη μπαταρίας χαμηλότερ σημεί μήνυμα/ειδπίηση αναπάντητη κλήση 12

13 πλήγησ ης) καμίας ανάβαση ς) καμίας κατάβασ ης) εκτός διαδρμ ής) ρυθμύ) αρχείυ πργραμ ματισμέν ων καταγρα φών) λήψης POD) λήψης powerp OD) πλήγηση καμία ανάβαση καμία κατάβαση εκτός διαδρμής ρυθμός πργραμματισμένη Κίνηση λήψη σήματς POD λήψη σήματς Power POD 13

14 PTE) χρόνυ ανάκαμψ ης) διατίθετ αι ειδπίη ση ενημέρω σης) βημάτων ) χρνμέ τρυ) ρυθμύ απλωτώ ν) επιτυχία ς) Peak Training Effect χρόνς ανάκαμψης διατίθεται ενημέρωση λγισμικύ βήματα χρνόμετρ ρυθμός απλωτών (κλύμβηση) επιτυχία συγχρνισμός 14

15 συγχρνι σμύ) icon settings Spartan ρυθμίσεις ρυθμίσε ων Spartan) 2.5. Πρσαρμγή ρυθμίσεων Μπρείτε να πρσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις απευθείας στ ρλόι ή μέσω τυ Suunto Movescount. Για να πρσαρμόσετε μια ρύθμιση: 1. Πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί μέχρι να εμφανιστεί τ εικνίδι ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, πατήστε τ μεσαί κυμπί για να εισέλθετε στ μενύ ρυθμίσεων. 2. Περιηγηθείτε στ μενύ ρυθμίσεων πατώντας τα επάνω δεξιά ή τα κάτω δεξιά κυμπιά. 3. Επιλέξτε μια ρύθμιση πατώντας τ μεσαί κυμπί μόλις τνιστεί η ρύθμιση. Επιστρέψτε στ μενύ πατώντας τ κάτω αριστερό κυμπί. 4. Για ρυθμίσεις με εύρς τιμών, αλλάξτε την τιμή πατώντας τ επάνω δεξί ή τ κάτω δεξί κυμπί. 5. Σε λειτυργίες πυ διαθέτυν μόν τις ρυθμίσεις ενεργπίηση ή απενεργπίηση, αλλάξτε την τιμή πατώντας τ μεσαί κυμπί. 15

16 ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπρείτε, επίσης, να απκτήσετε πρόσβαση στις γενικές ρυθμίσεις από την πρόσψη τυ ρλγιύ πατώντας παρατεταμένα τ μεσαί κυμπί για να ανίξετε τ θεματικό μενύ. 16

17 3. Χαρακτηριστικά 3.1. Παρακλύθηση δραστηριότητας Τ ρλόι σας παρακλυθεί τ συνλικό σας επίπεδ δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Απτελεί σημαντικό παράγντα ανεξάρτητα από τ εάν επιθυμείτε απλά να διατηρείτε μια καλή φυσική κατάσταση ή πρπνείστε για έναν μελλντικό αγώνα. Είναι καλό να είστε αθλητικί, αλλά όταν πρπνείστε σκληρά θα πρέπει να έχετε μέρες ανάπαυσης με χαμηλή δραστηριότητα. Πραγματπιείται αυτόματη επαναφρά τυ μετρητή δραστηριότητας τα μεσάνυχτα, σε καθημερινή βάση. Στ τέλς της εβδμάδας, τ ρλόι σας παρέχει μια περίληψη της δραστηριότητάς σας. Από την θόνη της πρόσψης ρλγιύ, πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να δείτε τα συνλικά βήματα της ημέρας. Τ ρλόι σας μετρά τα βήματά σας χρησιμπιώντας ένα επιταχύμετρ. Η συνλική μέτρηση των βημάτων είναι σωρευτική για 24/7, ενώ πραγματπιείται επίσης εγγραφή των πρπνήσεων και άλλων δραστηριτήτων. Με ρισμένα, ωστόσ, αθλήματα, όπως είναι η κλύμβηση και η πδηλασία, δεν είναι δυνατή η μέτρηση των βημάτων. Πέρα από τα βήματα, μπρείτε να πατήσετε τ επάνω αριστερό κυμπί για να δείτε τις εκτιμώμενες θερμίδες της ημέρας. Ο μεγάλς αριθμός στ κέντρ της θόνης είναι εκτιμώμενς αριθμός των ενεργών θερμίδων πυ έχετε κάψει έως τώρα. Κάτω από αυτόν μπρείτε να δείτε τν συνλικό αριθμό θερμίδων πυ έχετε κάψει. Τ σύνλ περιλαμβάνει τόσ τις ενεργές θερμίδες όσ και τν Βασικό μεταβλικό Ρυθμό (βλέπε παρακάτω). Ο δακτύλις και στις δύ ενδείξεις υπδηλώνει τ πόσ κντά βρίσκεστε στυς ημερήσιυς στόχυς σας. Οι στόχι αυτί μπρύν να πρσαρμστύν στις πρσωπικές σας πρτιμήσεις (δείτε παρακάτω). Μπρείτε επίσης να ελέγξετε τη δραστηριότητά σας στ διάστημα των τελευταίων επτά ημερών πατώντας τ κάτω αριστερό κυμπί. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να κάνετε εναλλαγή από τα βήματα στις θερμίδες. Στόχι δραστηριότητας 17

18 Είναι δυνατή η πρσαρμγή των ημερήσιων στόχων σας τόσ όσν αφρά τα βήματα όσ και τις θερμίδες. Ενώ βρίσκεστε στην θόνη παρακλύθησης δραστηριότητας, πατήστε παρατεταμένα τ μεσαί κυμπί για να ανίξετε τις ρυθμίσεις των στόχων δραστηριότητας. Όταν ρυθμίζετε τυς στόχυς των βημάτων σας, ρίζετε τν συνλικό αριθμό των βημάτων για την ημέρα. Οι συνλικές θερμίδες πυ καταναλώνετε ημερησίως εξαρτώνται από δύ παράγντες: τ Βασικό Μεταβλικό Ρυθμό σας (ΒΜΡ) και τη φυσική σας δραστηριότητα. Ο BMR σας αντιστιχεί στν αριθμό των θερμίδων τις πίες καίει τ σώμα σας όταν βρίσκεται σε ανάπαυση. Αυτές είναι ι θερμίδες πυ χρειάζεται τ σώμα σας για να παραμένει ζεστό και να εκτελεί τις βασικές λειτυργίες όπως τ ανιγκλείσιμ των ματιών σας ή σφυγμός. Ο αριθμός αυτός βασίζεται στ πρσωπικό πρφίλ σας, συμπεριλαμβανμένων παραγόντων όπως η ηλικία και τ φύλ. Όταν ρίζετε έναν στόχ όσν αφρά τις θερμίδες, ρίζετε πόσες θερμίδες επιθυμείτε να κάψετε σε συνδυασμό με τν BMR σας. Αυτές είναι ι γνωστές ενεργές θερμίδες. Ο δακτύλις γύρω από την ένδειξη της δραστηριότητας πρχωρά σύμφωνα με τν αριθμό των ενεργών θερμίδων πυ καίτε κατά τη διάρκεια της ημέρας συγκριτικά με τν στόχ σας Στιγμιαίι καρδιακί παλμί Η θόνη στιγμιαίων καρδιακών παλμών παρέχει ένα γρήγρ στιγμιότυπ των καρδιακών παλμών σας. Η θόνη εμφανίζει τυς καρδιακύς παλμύς σας σε διάστημα δέκα λεπτών σε μρφή γραφήματς, μαζί με μια ένδειξη τυ ωριαίυ ρυθμύ κατανάλωσης θερμίδων και των τρεχόντων καρδιακών παλμών σας. Για πρβλή των στιγμιαίων καρδιακών παλμών: 1. Από την πρβλή της πρόσψης τυ ρλγιύ, πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να κάνετε κύλιση στην θόνη παρακλύθησης δραστηριτήτων. 2. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να εισέλθετε στην θόνη στιγμιαίων καρδιακών παλμών. 3. Πατήστε τ επάνω κυμπί για έξδ από την θόνη και επιστρφή στην πρβλή της πρόσψης ρλγιύ. 18

19 Ημερήσιι καρδιακί παλμί Η θόνη ημερήσιων καρδιακών παλμών παρέχει μια 12ωρη πρβλή των καρδιακών παλμών σας. Αυτή είναι μια χρήσιμη πηγή πληρφριών, π.χ. για την ανάκαμψή σας μετά από μια σκληρή πρπόνηση. Η θόνη εμφανίζει τυς καρδιακύς παλμύς σας σε διάστημα 12 ωρών σε μρφή γραφήματς. Τ γράφημα αυτό καταρτίζεται χρησιμπιώντας τ μέσ όρ των καρδιακών παλμών σας βασισμέν σε χρνικά διαστήματα των 24 λεπτών. Επιπλέν, λαμβάνετε μια ένδειξη τυ μέσυ ωριαίυ ρυθμύ κατανάλωσης θερμίδων και τν χαμηλότερ καρδιακό παλμό σας κατά τη διάρκεια της 12ωρης περιόδυ. Ο ελάχιστς καρδιακός παλμός σας από τις τελευταίες 12 ώρες απτελεί μια καλή ένδειξη της κατάστασης ανάκαμψής σας. Αν είναι υψηλότερς από τν φυσιλγικό, πιθανώς να μην έχετε ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις σας από την τελευταία σας πρπόνηση. Αν καταγράψετε μια άσκηση, ι τιμές των ημερήσιων καρδιακών παλμών αντανακλύν τν αυξημέν καρδιακό παλμό και την κατανάλωση θερμίδων από την πρπόνησή σας. Ωστόσ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τ γράφημα και ι ρυθμί κατανάλωσης απτελύν τις μέσες τιμές. Αν η μέγιστη τιμή των καρδιακών παλμών σας είναι 200 bpm κατά τη διάρκεια της άσκησης, τ γράφημα δεν εμφανίζει αυτήν τη μέγιστη τιμή, αλλά τη μέση τιμή από τα 24 λεπτά πυ επιτύχετε αυτήν τη μέγιστή τιμή. Για να δείτε την θόνη των ημερήσιων καρδιακών παλμών, πρέπει να ενεργπιήσετε τ χαρακτηριστικό των ημερήσιων καρδιακών παλμών. Μπρείτε να κάνετε εναλλαγή πρς την ενεργπίηση ή την απενεργπίηση της λειτυργίας από τις ρυθμίσεις της ενότητας Activity (Δραστηριότητα). Αν είστε στην θόνη παρακλύθησης δραστηριτήτων, μπρείτε επίσης να απκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις δραστηριτήτων πατώντας παρατεταμένα τ μεσαί κυμπί. Με ενεργπιημέν τ χαρακτηριστικό ημερήσιων καρδιακών παλμών, τ ρλόι σας ενεργπιεί τν πτικό αισθητήρα καρδιακών παλμών σε τακτική βάση για να ελέγξει τυς καρδιακύς παλμύς σας. Αυτό αυξάνει ελαφρώς την κατανάλωση ενέργειας μπαταρίας. Όταν ενεργπιηθεί αυτό τ χαρακτηριστικό, τ ρλόι σας χρειάζεται 24 λεπτά για να ξεκινήσει να πρβάλλει πληρφρίες ημερήσιων καρδιακών παλμών. Για πρβλή ημερήσιων καρδιακών παλμών: 1. Από την πρβλή της πρόσψης τυ ρλγιύ, πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να κάνετε κύλιση στην θόνη παρακλύθησης δραστηριτήτων. 2. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να εισέλθετε στην θόνη στιγμιαίων καρδιακών παλμών και, στη συνέχεια, ξαναπατήστε τ μεσαί κυμπί για να μεταβείτε στην θόνη ημερήσιων καρδιακών παλμών. 3. Πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί για έξδ από την θόνη και επιστρφή στην πρβλή της πρόσψης ρλγιύ. 19

20 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από μια περίδ αδράνειας, όπως όταν δε φράτε τ ρλόι ή όταν κιμάστε ήσυχα, τ ρλόι αδρανπιείται και απενεργπιεί τν πτικό αισθητήρα καρδιακών παλμών. Εάν θέλετε να παρακλυθείτε τυς καρδιακύς παλμύς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενεργπιήστε τη λειτυργία Μην ενχλείτε (δείτε Λειτυργία Μην Ενχλείτε) Λειτυργία πτήσης Ενεργπιήστε τη λειτυργία πτήσης όταν χρειάζεται για να απενεργπιηθύν ι ασύρματες μεταδόσεις. Μπρείτε να ενεργπιήσετε ή να απενεργπιήσετε τη λειτυργία πτήσης από τις ρυθμίσεις της ενότητας Connectivity (Συνδεσιμότητα). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε τιδήπτε με τη συσκευή σας, θα πρέπει πρώτα να απενεργπιήσετε τη λειτυργία πτήσης, αν είναι ενεργπιημένη Υψόμετρ Τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR χρησιμπιεί GPS για τη μέτρηση τυ υψμέτρυ. Σε συνθήκες βέλτιστυ σήματς, απφεύγντας πιθανά σφάλματα πυ είναι τυπικά στν υπλγισμό στη θέση τυ GPS, η ένδειξη υψμέτρυ τυ GPS θα πρέπει να δίνει αρκετά καλά τη θέση τυ ύψυς σας. Για να έχετε πι ακριβή ένδειξη τυ υψμέτρυ τυ GPS, συγκριτικά με αυτήν πυ μπρείτε να έχετε από κάπι βαρόμετρ, χρειάζεστε πρόσθετες πηγές δεδμένων όπως είναι ένα γυρσκόπι ή ραντάρ Doppler για να ρυθμίσετε τ υψόμετρ τυ GPS. Επειδή τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR βασίζεται απκλειστικά στ GPS για τη μέτρηση τυ υψμέτρυ, αν τ GPS δεν έχει ρυθμιστεί για τη μέγιστη ακρίβεια, κάθε φιλτράρισμα υπόκειται σε σφάλμα και μπρεί να έχει ως απτέλεσμα πιθανές μη ακριβείς ενδείξεις υψμέτρυ. Αν χρειάζεστε καλές ενδείξεις υψμέτρυ, βεβαιωθείτε ότι η ακρίβεια τυ GPS είναι ρυθμισμένη σε Best (Βέλτιστη) κατά την καταγραφή. Ωστόσ, ακόμη και με τη βέλτιστη ακρίβεια, τ υψόμετρ τυ GPS δεν θα πρέπει να θεωρείται απόλυτη θέση. Πρόκειται για εκτίμηση τυ πραγματικύ υψμέτρυ και η ακρίβεια αυτής της εκτίμησης εξαρτάται σε μεγάλ βαθμό από τις συνθήκες τυ περιβάλλντς Αυτόματη παύση Η λειτυργία αυτόματης παύσης διακόπτει την καταγραφή της άσκησης, όταν η ταχύτητά σας είναι μικρότερη των 2 km/h (1,2 mph). Μόλις η ταχύτητά σας υπερβεί τα 3 km/h (1,9 mph), η καταγραφή συνεχίζεται αυτόματα. Μπρείτε να ενεργπιήσετε ή να απενεργπιήσετε την αυτόματη παύση για κάθε μία από τις λειτυργίες άθλησης στ Suunto Movescount. Μπρείτε επίσης να ενεργπιείτε ή να απενεργπιείτε την αυτόματη παύση από τις ρυθμίσεις των λειτυργιών άθλησης στ ρλόι πριν ξεκινήσετε την καταγραφή της άσκησής σας. 20

21 Αν η αυτόματη παύση είναι ενεργπιημένη κατά τη διάρκεια μιας καταγραφής, ένα αναδυόμεν παράθυρ σας ενημερώνει όταν γίνεται αυτόματη παύση της καταγραφής. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να δείτε την ώρα και τ επίπεδ της μπαταρίας Μπρείτε να αφήσετε την καταγραφή να συνεχίζεται αυτόματα όταν αρχίσετε να κινείστε πάλι, ή να τη συνεχίσετε μόνι σας από την αναδυόμενη θόνη, πατώντας τ πάνω δεξί κυμπί Φωτισμός Ο φωτισμός έχει δύ λειτυργίες: αυτόματη και εναλλαγή. Στην αυτόματη λειτυργία, φωτισμός ενεργπιείται με τ πάτημα πιυδήπτε κυμπιύ. Στη λειτυργία αναμνής, μπρείτε να ενεργπιήσετε τ φωτισμό με παρατεταμέν πάτημα τυ επάνω αριστερύ κυμπιύ. Ο φωτισμός παραμένει ενεργπιημένς μέχρι να ξαναπατήσετε παρατεταμένα τ επάνω αριστερό κυμπί. Από πρεπιλγή, φωτισμός είναι στην αυτόματη λειτυργία. Μπρείτε να αλλάξετε τη λειτυργία τυ φωτισμύ από τις ρυθμίσεις στην ενότητα General (Γενικά)» Backlight (Φωτισμός) Κλείδωμα κυμπιών και ελάττωση φωτεινότητας Όταν καταγράφετε μια άσκηση, μπρείτε να κλειδώσετε τα κυμπιά κρατώντας πατημέν τ κάτω δεξί κυμπί. Μόλις τα κλειδώσετε, δεν μπρείτε να αλλάξετε την πρβλή της θόνης, αλλά μπρείτε να ενεργπιήσετε τν φωτισμό πατώντας πιδήπτε κυμπί αν φωτισμός είναι σε αυτόματη λειτυργία. Για ξεκλείδωμα, κρατήστε ξανά πατημέν τ κάτω δεξί κυμπί. Όταν δεν καταγράφετε μιαν άσκηση, η φωτεινότητα της θόνης ελαττώνεται όταν μένει ανενεργή για μικρό χρνικό διάστημα. Για να ενεργπιήσετε την θόνη, πατήστε πιδήπτε κυμπί. Αν τ ρλόι μείνει ανενεργό για μεγάλ χρνικό διάστημα, τότε μπαίνει σε κατάσταση αδρανπίησης, και η θόνη κλείνει. Οπιαδήπτε κίνηση ενεργπιεί εκ νέυ την θόνη Chest heart rate sensor You can use a Bluetooth R Smart compatible heart rate sensor, such as the Suunto Smart Sensor, with your Suunto Spartan Trainer Wrist HR to get accurate information about your exercise intensity. 21

22 If you use the Suunto Smart Sensor, you also have the added advantage of heart rate memory. The sensor memory function buffers data if the connection to your watch is interrupted, for example, when swimming (no transmission under water). It also means you can even leave your watch behind after starting a recording. For more information, please refer to the Suunto Smart Sensor User Guide. Refer to the user guide for Suunto Smart Sensor or other Bluetooth R Smart compatible heart rate sensor for additional information. See Pairing PODs and sensors for instructions on how to pair an HR sensor with your watch Στιχεία συσκευής Μπρείτε να δείτε στιχεία για τ λγισμικό και τν εξπλισμό τυ ρλγιύ σας στις ρυθμίσεις, στην ενότητα General (Γενικά)» About (Σχετικά) Θέμα θόνης Για να γίνει πι εύκλη η ανάγνωση της θόνης τυ ρλγιύ σας κατά την άσκηση ή την πλήγηση, μπρείτε να κάνετε αλλαγές μεταξύ ανιχτόχρωμων και σκυρόχρωμων θεμάτων. Με τ ανιχτόχρωμ θέμα, τ φόντ της θόνης είναι ανιχτόχρωμ και ι αριθμί σκυρόχρωμι. Με τ σκυρόχρωμ θέμα, η αντίθεση αντιστρέφεται, τ φόντ είναι σκυρόχρωμ και ι αριθμί ανιχτόχρωμι. Τ θέμα είναι μια γενική ρύθμιση την πία μπρείτε να αλλάζετε στ ρλόι σας από πιαδήπτε επιλγή λειτυργίας άθλησης ή από τις ρυθμίσεις πλήγησης. Για αλλαγή τυ θέματς εμφάνισης στις επιλγές λειτυργιών άθλησης: 1. Από την πρόσψη τυ ρλγιύ, πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί για να ανίξετε την αρχική θόνη. 2. Κάντε κύλιση μέχρι την επιλγή Exercise (Άσκηση) και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 3. Μεταβείτε σε πιαδήπτε λειτυργία άθλησης και να πατήσετε τ κάτω δεξί κυμπί για να ανίξετε τις επιλγές των λειτυργιών άθλησης. 4. Κάντε κύλιση πρς τα κάτω μέχρι την επιλγή Theme (Θέμα) και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 5. Κάντε εναλλαγή μεταξύ Ανιχτόχρωμυ και Σκυρόχρωμυ θέματς πατώντας τα επάνω δεξιά και τα κάτω δεξιά κυμπιά, και απδχή με τ μεσαί κυμπί. 6. Κάντε κύλιση πρς τα πάνω για έξδ από τις επιλγές λειτυργιών άθλησης και για εκκίνηση (ή έξδ) της λειτυργίας άθλησης. Για αλλαγή τυ θέματς εμφάνισης στις ρυθμίσεις πλήγησης: 1. Πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί για να ανίξετε την αρχική θόνη. 2. Κάντε κύλιση μέχρι την επιλγή Navigation (Πλήγηση) και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 3. Κάντε κύλιση πρς τα κάτω μέχρι τις ρυθμίσεις Πλήγησης, όπως περιγράφεται παραπάνω, και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 4. Κάντε κύλιση πρς τα κάτω μέχρι την επιλγή Theme (Θέμα) και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 22

23 5. Κάντε εναλλαγή μεταξύ Ανιχτόχρωμυ και Σκυρόχρωμυ θέματς πατώντας τα επάνω δεξιά και τα κάτω δεξιά κυμπιά, και απδχή με τ μεσαί κυμπί. 6. Για έξδ από τις ρυθμίσεις πλήγησης, πατήστε παρατεταμένα τ μεσαί κυμπί Λειτυργία Μην Ενχλείτε Η λειτυργία Μην Ενχλείτε είναι μια ρύθμιση η πία πρκαλεί σίγαση όλων των ήχων και δνήσεων, καθιστώντας τη μια πλύ χρήσιμη επιλγή όταν φράτε τ ρλόι, για παράδειγμα, σε κάπι θέατρ ή πιδήπτε περιβάλλν όπυ επιθυμείτε τ ρλόι να λειτυργεί καννικά, αλλά αθόρυβα. Η λειτυργία Μην Ενχλείτε απτρέπει επίσης την αδρανπίηση τυ ρλγιύ ύστερα από ένα διάστημα αδράνειας. Έτσι, μπρείτε να ενεργπιήσετε αυτή τη ρύθμιση μαζί με τη ρύθμιση Ημερήσιων Καρδιακών Παλμών (δείτε Ημερήσιι καρδιακί παλμί) για παρακλύθηση των καρδιακών παλμών 24 ώρες τ 24ωρ. Για ενεργπίηση της λειτυργίας Μην Ενχλείτε: 1. Πατήστε παρατεταμένα τ μεσαί κυμπί στην πρόσψη τυ ρλγιύ για να ανίξετε τ μενύ συντμεύσεων. 2. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να ενεργπιήσετε τη λειτυργία Μην Ενχλείτε. Ενώ βρίσκεστε σε αυτή τη λειτυργία, πατήστε πιδήπτε κυμπί για να ενεργπιήσετε την θόνη. Όταν η θόνη είναι ενεργπιημένη, πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί για να απενεργπιήσετε τη λειτυργία Μην Ενχλείτε. Σε περίπτωση πυ έχετε βάλει αφύπνιση, αυτή ακύγεται καννικά και απενεργπιεί τη λειτυργία Μην Ενχλείτε εκτός αν πατήσετε αναβλή Συναισθήματα Σε περίπτωση πυ πρπνείστε συχνά, τ να παρακλυθείτε τ πώς αισθάνεστε ύστερα από κάθε πρπόνηση είναι σημαντικός δείκτης της συνλικής φυσικής σας κατάστασης. Ένας πρπνητής ή ένας πρσωπικός πρπνητής μπρεί επίσης να χρησιμπιήσει την τάση των συναισθημάτων σας πρκειμένυ να παρακλυθεί την πρόδό σας με την πάρδ τυ χρόνυ. Υπάρχυν πέντε επίπεδα συναισθημάτων για να επιλέξετε: Poor (Χαμηλό) Average (Μέτρι) Good (Καλό) Very good (Πλύ καλό) Excellent (Εξαιρετικό) Εσείς (και πρπνητής σας) θα επιλέξετε τι σημαίνυν ακριβώς αυτές ι επιλγές. Τ σημαντικό είναι ότι μπρείτε να τις χρησιμπιείτε σταθερά. Για κάθε πρπόνηση, μπρείτε να καταγράφετε στ ρλόι τ πώς αισθανθήκατε αμέσως μόλις διακόψετε την καταγραφή, απαντώντας στην ερώτηση How was it? (Πώς ήταν;). 23

24 Μπρείτε να μην απαντήσετε στην ερώτηση πατώντας τ μεσαί κυμπί και αντ' αυτύ να πρσθέσετε τ πώς νιώσατε αργότερα, μέσω της επεξεργασίας της Κίνησης στ Suunto Movescount. Μόλις ξεκινήσετε να χρησιμπιείτε τακτικά τις μετρήσεις αίσθησης, θα μπρείτε να ελέγχετε την τάση των 7 και των 30 ημερών από την επισκόπηση τυ timeline στ Movescount. Για μεγαλύτερυ διαστήματς αναλύσεις της τάσης, μεταβείτε στη σελίδα των Κινήσεών σας. Επιλέξτε τη χρνική περίδ πυ επιθυμείτε να δείτε από τ ημερλόγιό σας και κάντε κύλιση πρς τα κάτω στην ενότητα Ξεκύραση& Ανάκαμψη για να δείτε τ γράφημα της τάσης των συναισθημάτων σας Λειτυργία Find back Εάν χρησιμπιείτε GPS κατά την καταγραφή μιας δραστηριότητας, τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR απθηκεύει αυτόματα τ σημεί εκκίνησης της άσκησής σας. Με τη λειτυργία Find back, τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR μπρεί να σας δηγήσει κατευθείαν πίσω στ σημεί εκκίνησής σας. Για να ενεργπιήσετε τη λειτυργία find back: 1. Κατά την καταγραφή μιας δραστηριότητας, πατήστε τ μεσαί κυμπί μέχρι να φτάσετε στην θόνη πλήγησης. 2. Πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να ανίξετε τ μενύ συντμεύσεων. 3. Κάντε κύλιση μέχρι τη λειτυργία Find back και πατήστε τ μεσαί κυμπί για να τ επιλέξετε. 4. Πατήστε τ κάτω αριστερό κυμπί για έξδ και επιστρφή στην θόνη πλήγησης. Εμφανίζεται η καθδήγηση πλήγησης ως η τελευταία εμφάνιση στ επιλεγμέν άθλημα FusedSpeed Τ FusedSpeedTM απτελεί έναν μναδικό συνδυασμό ενδείξεων GPS και αισθητήρα επιτάχυνσης καρπύ για την ακριβέστερη μέτρηση της ταχύτητας τρεξίματς. Τ σήμα GPS φιλτράρεται πρσαρμστικά βάσει της επιτάχυνσης τυ καρπύ σας, πρσφέρντας πι 24

25 ακριβείς ενδείξεις σε σταθερές ταχύτητες τρεξίματς και ταχύτερη ανταπόκριση στις αλλαγές ταχύτητας. km/h 6km/h Suunto Spartan Trainer Wrist HR sec GPS FusedSpeed To FusedSpeed απδίδει καλύτερα όταν έχετε ανάγκη από ιδιαίτερα ευαίσθητες ενδείξεις ανάγνωσης της ταχύτητας κατά την πρπόνηση, όπως, όταν τρέχετε σε ανώμαλ έδαφς ή κατά την πρπόνηση με διαλείμματα. Σε περίπτωση πυ χάσετε πρσωρινά τ σήμα GPS, για παράδειγμα, τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να εμφανίζει ακριβείς ενδείξεις ταχύτητας χάρη στη βήθεια ενός βαθμνμημένυ μετρητή επιτάχυνσης GPS sec GPS FusedSpeed ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για πι ακριβείς ενδείξεις με τ FusedSpeed, ρίξτε απλώς μια γρήγρη ματιά στη συσκευή, όπτε είναι απαραίτητ. Όταν κρατάτε τ ρλόι ακίνητ μπρστά σας, η ακρίβειά τυ μειώνεται. Τ FusedSpeed είναι αυτόματα ρυθμισμέν για τρέξιμ και άλλες παρόμιες δραστηριότητες, όπως πρσανατλισμός, floor ball και πδόσφαιρ Ακρίβεια GPS και εξικνόμηση ενέργειας Ο ρυθμός ρύθμισης τυ GPS καθρίζει την ακρίβεια της διαδρμής σας - όσ πι σύντμ είναι τ διάστημα μεταξύ της ρύθμισης των τιμών, τόσ πι μεγάλη είναι η ακρίβεια της διαδρμής. Κάθε ρύθμιση τυ GPS καταγράφεται στ αρχεί καταγραφής σας κατά την καταγραφή μιας άσκησης. Επίσης, ρυθμός ρύθμισης τυ GPS επηρεάζει άμεσα τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μειώνντας την ακρίβεια τυ GPS, μπρείτε να παρατείνετε τη διάρκειας ζωής της μπαταρίας τυ ρλγιύ σας. Οι επιλγές ακριβείας GPS είναι ι εξής: 25

26 Βέλτιστη: ~ 1 sec ρυθμός ρύθμισης Καλή: ~ 20 sec ρυθμός ρύθμισης OK: ~ 60 sec ρυθμός ρύθμισης Μπρείτε να αλλάξετε την ακρίβεια τυ GPS από τις επιλγές άθλησης στ ρλόι σας ή από τις πρχωρημένες επιλγές για τη λειτυργία άθλησης στ Suunto Movescount. Όπτε πληγείστε σε κάπια διαδρμή ή κάπι POI, η ακρίβεια τυ GPS ρίζεται αυτόματα σε Βέλτιστη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φρά πυ αθλείστε ή πληγείστε με GPS, περιμένετε μέχρι τ ρλόι να απκτήσει ρύθμιση GPS πριν ξεκινήσετε. Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει 30 δευτερόλεπτα ή και περισσότερ ανάλγα με τις συνθήκες Πρπόνηση με διαλείμματα Η γυμναστική με διαλείμματα είναι μια συνήθης μρφή πρπόνησης η πία απτελείται από επαναλαμβανόμενα σετ υψηλής και χαμηλής έντασης. Με τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR, μπρείτε να πρσδιρίσετε στ ρλόι τη δική σας πρπόνηση με διαλείμματα για κάθε λειτυργία αθλημάτων. Όταν πρσδιρίζετε τα διαλείμματά σας, πρέπει να ρίσετε τέσσερα σημεία: Διαλείμματα: εναλλαγή από ενεργπίηση/απενεργπίηση πυ επιτρέπει την πρπόνηση με διαλείμματα. Όταν η εναλλαγή γίνεται πρς την ενεργπίηση, μία ανάρτηση πρπόνησης με διαλείμματα πρστίθεται στη λειτυργία αθλημάτων σας. Επαναλήψεις: αριθμός των διαλειμμάτων + τα σετ επαναφράς πυ επιθυμείτε να πραγματπιήσετε. Διάλειμμα: η διάρκεια τυ διαλείμματς υψηλής έντασης, σύμφωνα με την απόσταση ή τη διάρκεια. Επαναφρά: η διάρκεια της περιόδυ ανάπαυσης μεταξύ των διαλειμμάτων, σύμφωνα με την απόσταση ή τη διάρκεια. Έχετε κατά νυ ότι εάν χρησιμπιείτε την απόσταση για να πρσδιρίσετε τα διαλείμματά σας, θα πρέπει να βρίσκεστε σε μια λειτυργία αθλημάτων πυ μετρά την απόσταση. Η μέτρηση μπρεί να βασίζεται στ GPS ή να υπλγίζεται μέσω ενός POD πδιύ ή πδηλάτυ για παράδειγμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμπιείτε διαλείμματα, δεν μπρείτε να ενεργπιήσετε την πλήγηση. Για την εκτέλεση πρπόνησης με διαλείμματα: 1. Επιλέξτε τ άθλημά σας από την αρχική θόνη. 2. Πριν ξεκινήσετε την καταγραφή μιας άσκησης, πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να ανίξετε τις επιλγές της λειτυργίας αθλημάτων. 3. Κάντε κύλιση πρς τα κάτω μέχρι την επιλγή Intervals (Διαλείμματα) και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 4. Πραγματπιήστε εναλλαγή πρς την ενεργπίηση των διαλειμμάτων και πρσαρμόστε τις ρυθμίσεις πυ περιγράφνται παραπάνω. 26

27 5. Κάντε κύλιση πρς τα Πίσω και επιβεβαιώστε με τ μεσαί κυμπί. 6. Πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί μέχρι να επιστρέψετε στην αρχική πρβλή και ξεκινήσετε καννικά την άσκησή σας. 7. Πατήστε τ κάτω αριστερό κυμπί για να αλλάξετε την πρβλή σε εμφάνιση διαλειμμάτων και πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί όταν είστε έτιμι να ξεκινήσετε την πρπόνηση με διαλείμματα. 8. Εάν επιθυμείτε να διακόψετε την πρπόνηση με διαλείμματα πριν λκληρώσετε όλες τις επαναλήψεις σας, πατήστε παρατεταμένα τ μεσαί κυμπί για να ανίξετε τις επιλγές λειτυργίας αθλημάτων και πραγματπιήστε εναλλαγή πρς την απενεργπίηση Intervals (Διαλείμματα). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ βρίσκεστε στην θόνη διαλειμμάτων, τα κυμπιά λειτυργύν καννικά. Πατώντας, για παράδειγμα, τ επάνω δεξί κυμπί διακόπτεται η καταγραφή της άσκησης και όχι μόν η πρπόνηση με διαλείμματα. Ύστερα από τη διακπή της εγγραφής της άσκησής σας, η πρπόνηση με διαλείμματα απενεργπιείται αυτόματα για εκείνη τη λειτυργία αθλημάτων. Οι υπόλιπες, ωστόσ, ρυθμίσεις διατηρύνται ώστε να μπρείτε εύκλα να ξεκινήσετε την ίδια γυμναστική την επόμενη φρά πυ θα χρησιμπιήσετε τη λειτυργία αθλήματς Γλώσσα και σύστημα μνάδων Μπρείτε να αλλάξετε τη γλώσσα τυ ρλγιύ σας και τ σύστημα μνάδων, από τις ρυθμίσεις, στην ενότητα General (Γενικά)» Language (Γλώσσα) Βιβλί καταγραφής Μπρείτε να απκτήσετε πρόσβαση στ βιβλί καταγραφής από την αρχική θόνη. Περιηγηθείτε στ αρχεί καταγραφής πατώντας τα επάνω δεξιά ή τα κάτω δεξιά κυμπιά. Για να ανίξετε και να δείτε την καταχώριση της επιλγής σας, πατήστε τ μεσαί κυμπί. 27

28 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τ εικνίδι αρχείυ καταγραφής παραμένει γκρι μέχρι η Κίνηση να συγχρνιστεί με τ Suunto Movescount. Για να εξέλθετε από τ αρχεί καταγραφής, πατήστε τ κάτω αριστερό κυμπί Φάσεις της σελήνης Εκτός από τις ώρες ανατλής και δύσης τυ ηλίυ, τ ρλόι σας μπρεί να παρακλυθεί τις φάσεις της σελήνης. Η φάση της σελήνης βασίζεται στην ημερμηνία πυ έχετε ρίσει στ ρλόι σας. Η πρβλή της φάσης της σελήνης είναι διαθέσιμη στ στυλ υπαίθριων δραστηριτήτων της πρόσψης τυ ρλγιύ. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να αλλάξετε την κάτω σειρά μέχρι να δείτε τη φάση της σελήνης. Οι φάσεις παρυσιάζνται ως εικνίδι με πσστό, ως εξής: Movescount Τ Suunto Movescount είναι μια αναπτυσσόμενη αθλητική κινότητα όπυ μπρείτε να δημιυργήσετε τ δικό σας ημερλόγι άθλησης και να κινπιείτε τις δραστηριότητές σας, καθώς και να πρσαρμόζετε τ ρλόι σας. Αν δεν τ έχετε κάνει ήδη, μεταβείτε στ και εγγραφείτε. Μόλις απκτήσετε λγαριασμό χρήση, μπρείτε να συνδέσετε τ ρλόι με τν λγαριασμό σας με δύ τρόπυς: Υπλγιστής: μέσω καλωδίυ USB χρησιμπιώντας τ SuuntoLink Κινητή συσκευή: μέσω Bluetooth χρησιμπιώντας την εφαρμγή Suunto Movescount App SuuntoLink Κατεβάστε και εγκαταστήστε τ SuuntoLink στν υπλγιστή ή τ Mac σας για να συγχρνίσετε τ ρλόι σας με τ Movescount, κρατήστε ενημερωμέν τ GPS και ενημερώστε τ λγισμικό τυ ρλγιύ σας. 28

29 Συνιστύμε ανεπιφύλακτα να ενημερώνετε τ ρλόι σας, όταν υπάρχει κάπια νέα έκδση λγισμικύ. Επισκεφθείτε τ για περισσότερες πληρφρίες Εφαρμγή Suunto Movescount Με την Εφαρμγή Suunto Movescount μπρείτε να εμπλυτίσετε ακόμα περισσότερ την εμπειρία σας Suunto Spartan Trainer Wrist HR. Πραγματπιήστε ζευγπίηση τυ ρλγιύ σας με την εφαρμγή τυ κινητύ για να λαμβάνετε ειδπιήσεις στ ρλόι σας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις εν κινήσει, τραβήξτε φωτγραφίες των δεδμένων της Κίνησής σας και άλλα πλλά. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για κάθε Κίνηση πυ έχετε απθηκεύσει στ Movescount μπρείτε να πρσθέσετε εικόνες καθώς επίσης και να δημιυργήσετε μια Suunot Movie μέσω της Εφαρμγής Suunot Movescount. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η πιασδήπτε μρφής ζευγπίηση, εάν είναι ενεργπιημένη η λειτυργία πτήσης. Απενεργπιήστε τη λειτυργία πτήσης πριν από τη ζευγπίηση. Για να πραγματπιήσετε ζευγπίηση τυ ρλγιύ σας με την Εφαρμγή Suunto Movescount,πρβείτε στα ακόλυθα: 1. Βεβαιωθείτε ότι τ Bluetooth τυ ρλγιύ σας είναι ενεργπιημέν. Στ μενύ των ρυθμίσεων, μεταβείτε στην Connectivity (Συνδεσιμότητα)» Discovery (Ανακάλυψη) και ενεργπιήστε την σε περίπτωση όπυ δεν είναι ήδη ενεργπιημένη. 2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την Εφαρμγή Movescount Suunto στη συμβατή κινητή συσκευή σας από τ itunes App Store, τ Google Play καθώς και από διάφρα άλλα δημφιλή καταστήματα εφαρμγών στην Κίνα. 3. Θέστε σε λειτυργία την Εφαρμγή Suunto Movescount και ενεργπιήστε τ Bluetooth σε περίπτωση όπυ δεν είναι ήδη ενεργπιημέν. 4. Πατήστε ελαφρά τ εικνίδι των ρυθμίσεων στ επάνω δεξιά μέρς της θόνης ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, πατήστε ελαφρά τ εικνίδι + για να πραγματπιήσετε ζευγπίηση τυ ρλγιύ σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ρισμένες δυνατότητες απαιτείται σύνδεση στ διαδίκτυ μέσω Wi-Fi ή ασύρματυ δικτύυ. Μπρεί να ισχύυν χρεώσεις σύνδεσης σε δεδμένα παρόχυ Ειδπιήσεις Αν έχετε συνδέσει τ ρλόι σας με την εφαρμγή Suunto Movescount App, μπρείτε να λαμβάνετε ειδπιήσεις, όπως εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα κειμένυ στ ρλόι σας. Όταν συνδέετε τ ρλόι σας με την εφαρμγή, ι ειδπιήσεις είναι ενεργπιημένες από πρεπιλγή. Μπρείτε να τις απενεργπιήσετε από τις ρυθμίσεις της ενότητας Notifications (Ειδπιήσεις). Όταν υπάρχει μια ειδπίηση, εμφανίζεται μια αναδυόμενη θόνη στην πρόσψη τυ ρλγιύ. 29

30 Σε περίπτωση πυ δεν είναι δυνατή η εμφάνιση λόκληρυ τυ μηνύματς στην θόνη, πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να περιηγηθείτε σε λόκληρ τ κείμεν Συνδυασμός POD και αισθητήρων Συνδέστε τ ρλόι σας με Bluetooth Smart POD και αισθητήρες για να συλλέγετε πρόσθετες πληρφρίες, όπως είναι η ένταση της πδηλασίας, όταν καταγράφετε μια άσκηση. Τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR υπστηρίζει τυς παρακάτω τύπυς POD και αισθητήρων: Καρδιακί παλμί Πδήλατ Ισχύς Πόδι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η πιασδήπτε μρφής ζευγπίηση, εάν είναι ενεργπιημένη η λειτυργία πτήσης. Απενεργπιήστε τη λειτυργία πτήσης πριν από τη ζευγπίηση. Δείτε στ 3.2. Λειτυργία πτήσης. Για σύνδεση με POD ή αισθητήρα: 1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις τυ ρλγιύ σας και επιλέξτεconnectivity (Συνδεσιμότητα). 2. ΕπιλέξτεPair sensor (Σύνδεση αισθητήρα) για να εμφανιστεί η λίστα με τυς τύπυς αισθητήρων. 3. Πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να περιηγηθείτε στη λίστα και επιλέξτε τν τύπ τυ αισθητήρα με τ μεσαί κυμπί. 4. Ακλυθήστε τις δηγίες στ ρλόι για να λκληρώσετε τη σύνδεση (ανατρέξτε στν αισθητήρα ή στ εγχειρίδι τυ POD, αν χρειάζεται), πατώντας τ μεσαί κυμπί για να πρχωρήσετε στ επόμεν βήμα. Αν τ POD έχει υπχρεωτικές ρυθμίσεις, όπως πετάλια για κάπι power POD, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε μία τιμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης. Μετά τη σύνδεση τυ POD ή τυ αισθητήρα, τ ρλόι σας τν αναζητά αμέσως μόλις επιλέξετε λειτυργία άθλησης πυ να χρησιμπιεί αυτόν τν τύπ αισθητήρα. 30

31 Μπρείτε να δείτε λόκληρη τη λίστα με τις συσκευές πυ είναι συνδεδεμένες στ ρλόι σας από τις ρυθμίσεις στην ενότητα Connectivity (Συνδεσιμότητα)» Paired devices (Συνδεδεμένι αισθητήρες). Από αυτήν τη λίστα, μπρείτε να αφαιρέσετε (απσυνδέσετε) τη συσκευή, αν χρειάζεται. Επιλέξτε τη συσκευή πυ θέλετε να αφαιρέσετε και πατήστε Forget (Να ξεχαστεί) Βαθμνόμηση τυ POD πδιύ Κατά την αντιστίχιση ενός POD πδιύ, τ ρλόι σας βαθμνμεί αυτόματα τ POD χρησιμπιώντας GPS. Σας συνιστύμε να χρησιμπιήσετε την αυτόματη βαθμνόμηση, αλλά αν χρειαστεί μπρείτε να την απενεργπιήσετε από τις ρυθμίσεις POD στην επιλγή Connectivity (Συνδεσιμότητα)» Paired devices (Αντιστιχισμένι αισθητήρες). Για την πρώτη βαθμνόμηση με GPS, θα πρέπει να επιλέξετε μία λειτυργία άθλησης στην πία χρησιμπιείται τ POD πδιύ και η ακρίβεια τυ GPS έχει ριστεί ως Best(Βέλτιστη) (Βέλτιστη). Ξεκινήστε την καταγραφή και τρέξτε με σταθερό ρυθμό σε επίπεδη επιφάνεια, αν είναι δυνατό, για 15 λεπτά τυλάχιστν. Τρέξτε στν καννικό μέσ ρυθμό σας για την αρχική βαθμνόμηση και στη συνέχεια σταματήστε την καταγραφή της άσκησης. Την επόμενη φρά πυ θα χρησιμπιήσετε τ POD πδιύ, η βαθμνόμηση είναι έτιμη. Τ ρλόι σας αναβαθμνμεί αυτόματα τ POD πδιύ όταν είναι απαραίτητ, όπτε υπάρχει διαθέσιμη ταχύτητα GPS Βαθμνόμηση ενός Power POD Για Power POD (μετρητής ισχύς), πρέπει να ξεκινήσετε τη βαθμνόμηση από τις επιλγές λειτυργίας άθλησης στ ρλόι σας. Για να βαθμνμήσετε ένα Power POD: 1. Συνδέστε ένα Power POD με τ ρλόι σας, αν δεν τ έχετε κάνει ήδη. 2. Επιλέξτε μια λειτυργία άθλησης πυ χρησιμπιεί Power POD και, στη συνέχεια, ανίξτε τις επιλγές λειτυργιών. 3. Επιλέξτε τ στιχεί Calibrate power POD(Βαθμνόμηση Power POD) (Βαθμνόμηση τυ Power POD) και ακλυθήστε τις δηγίες τυ ρλγιύ. Θα πρέπει να εκτελείτε περιστασιακά επαναβαθμνόμηση τυ Power POD Σημεία ενδιαφέρντς Σημεί ενδιαφέρντς ή POI, είναι κάπια ιδιαίτερη περιχή, όπως κάπις χώρς κατασκήνωσης ή θέας κατά τη διάρκεια μίας πρείας, την πία μπρείτε να απθηκεύσετε και να πληγηθείτε σε αυτήν αργότερα. Μπρείτε να δημιυργήσετε POI στ Suunto Movescount ή στ ρλόι σας απθηκεύντας την τρέχυσα θέση σας. Κάθε POI ρίζεται από: Την νμασία τυ POI Τν τύπ τυ POI Την ημερμηνία και την ώρα πυ δημιυργήθηκε Τ γεωγραφικό πλάτς Τ γεωγραφικό μήκς Τ υψόμετρ 31

32 Μπρείτε να απθηκεύσετε έως 250 POI στ ρλόι σας Πρσθήκη και διαγραφή POI Μπρείτε να πρσθέσετε κάπι POI στ ρλόι σας είτε με τ Suunto Movescount είτε απθηκεύντας την τρέχυσα τπθεσία σας στ ρλόι. Για την πρσθήκη POI με τ Suunto Movescount: 1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις τυ ρλγιύ σας στην ιστσελίδα Suunto Movescount. 2. Επεκτείνετε την ενότητα NAVIGATION (Πλήγηση) και, στη συνέχεια, τα POIS (POINTS OF INTEREST)POIs (Σημεία Ενδιαφέρντς). 3. Κάντε κλικ στην επιλγή Create new point of interest (Δημιυργία νέυ σημείυ ενδιαφέρντς) και συμπληρώστε τα στιχεία τυ POI. Χρησιμπιήστε τν χάρτη για να καταχωρίσετε τ γεωγραφικό πλάτς και τ γεωγραφικό μήκς. 4. Απθηκεύστε τ POI και, στη συνέχεια, πρσθέστε τ στ ρλόι σας επιλέγντας Use in watch(χρήση στ ρλόι). 5. Συγχρνίστε τ ρλόι σας με τ Movescount χρησιμπιώντας τ SuuntoLink (καλώδι USB) ή την εφαρμγή Suunto Movescount App (Bluetooth). Αν είστε έξω και φράτε τ ρλόι σας και βρεθείτε σε κάπι σημεί πυ θέλετε να απθηκεύσετε ως POI, μπρείτε να τ πρσθέσετε απευθείας στ ρλόι σας. Τ POI πρστίθεται στη λίστα των POI σας στ ρλόι και θα πρστεθεί στη λίστα των POI σας στ Movescount στν επόμεν συγχρνισμό. Για την πρσθήκη POI με τ ρλόι σας: 1. Πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί για να ανίξετε την αρχική θόνη. 2. Κάντε κύλιση μέχρι την επιλγή Navigation (Πλήγηση) και πατήστε πάνω στ εικνίδι ή πατήστε τ μεσαί κυμπί. 3. Πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να κάνετε κύλιση πρς τα κάτω στην επιλγή Your location (Η τπθεσία σας) και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 4. Περιμένετε μέχρι τ ρλόι να ενεργπιήσει τ GPS και να εντπίσει την τπθεσία σας. 5. Όταν στ ρλόι εμφανιστεί τ γεωγραφικό σας πλάτς και μήκς, πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί για να απθηκεύσετε την τπθεσία σας ως POI και να επιλέξετε τύπ POI. 6. Από πρεπιλγή, τ όνμα τυ POI είναι ίδι με τν τύπ τυ POI (με έναν αριθμό μετά). Μπρείτε να επεξεργαστείτε τ όνμα αργότερα στ Movescount. Διαγραφή POIs Μπρείτε να αφαιρέσετε κάπι POI από τ ρλόι σας είτε απενεργπιώντας τη ρύθμιση Χρήση στ ρλόι για τ POI στ Movescount είτε διαγράφντας τ POI από τη λίστα των POI στ ρλόι. Για διαγραφή POI από τ ρλόι σας: 1. Πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί για να ανίξετε την αρχική θόνη. 2. Κάντε κύλιση μέχρι την επιλγή Navigation (Πλήγηση) και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 3. Πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να κάνετε κύλιση πρς τα κάτω στην επιλγή POIs (POIs) και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 4. Κάντε κύλιση μέχρι τ POI πυ επιθυμείτε να αφαιρέσετε από τ ρλόι και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 5. Κάντε κύλιση στ τέλς των λεπτμερειών και επιλέξτεdelete (Διαγραφή). 32

33 Όταν διαγράφετε ένα POI από τ ρλόι σας, τ POI δεν διαγράφεται μόνιμα. Την επόμενη φρά πυ θα συγχρνίσετε τ ρλόι σας με τ Movescount, τ POI πυ διαγράψατε θα απενεργπιηθεί. Για να διαγράψετε μόνιμα ένα POI, θα πρέπει να διαγράψετε τ POI στ Movescount. Για μόνιμη διαγραφή ενός POI: 1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις τυ ρλγιύ σας στ Movescount. 2. Επεκτείνετε την ενότητα NAVIGATION (Πλήγηση) και, στη συνέχεια, τα POIS (POINTS OF INTEREST)POIs (Σημεία Ενδιαφέρντς). 3. Κάντε κύλιση στ POI πυ επιθυμείτε να διαγράψετε και κάντε κλικ στ εικνίδι τυ κάδυ απρριμμάτων. 4. Συγχρνίστε τ ρλόι σας με τ Movescount χρησιμπιώντας τ SuuntoLink (καλώδι USB) ή την εφαρμγή Suunto Movescount App (Bluetooth) για να διαγράψετε τ POI και από τη λίστα των POI τυ ρλγιύ σας Πληγηθείτε σε κάπι POI Μπρείτε να πληγηθείτε σε πιδήπτε POI πυ βρίσκεται στη λίστα των POI στ ρλόι σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πληγείστε σε κάπι POI, τ ρλόι σας χρησιμπιεί GPS πλήρυς ισχύς. Για να πληγηθείτε σε ένα POI: 1. Πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί για να ανίξετε την αρχική θόνη. 2. Κάντε κύλιση μέχρι την επιλγή Navigation (Πλήγηση) και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 3. Κάντε κύλιση μέχρι τα POI και πατήστε τ μεσαί κυμπί για να ανίξετε τη λίστα των POI σας. 4. Κάντε κύλιση μέχρι τ POI στ πί θέλετε να πληγηθείτε και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 5. Πατήστε τ πάνω κυμπί για να αρχίσει η πλήγηση. Για να σταματήσετε την πλήγηση, ξαναπατήστε τ πάνω κυμπί πιαδήπτε στιγμή. Ενώ κινήστε, η πλήγηση σε POI έχει δύ πρβλές: Πρβλή POI με ένδειξη κατεύθυνσης και απόστασης μέχρι τ POI πρβλή χάρτη η πία δείχνει την τρέχυσα θέση σας σε σχέση με τ POI και την πρεία με breadcrumb trail (την πρεία πυ έχετε ακλυθήσει) 33

34 Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να μεταβείτε από τη μια πρβλή στην άλλη. Εάν σταματήσετε να κινήστε, τ ρλόι δεν μπρεί να καθρίσει πια κατεύθυνση θα ακλυθήσετε με βάση τ GPS. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά την πρβλή POI, πατήστε την θόνη για να εμφανιστύν στην κάτω σειρά πρόσθετες πληρφρίες, όπως η διαφρά υψμέτρυ μεταξύ της τρέχυσας θέσης και τυ POI και η εκτιμώμενη ώρα άφιξης (ETA) ή εκτιμώμενς χρόνς διαδρμής (ETE). Στην πρβλή χάρτη, άλλα POI πυ βρίσκνται κντά εμφανίζνται γκρι. Πατήστε τ επάνω αριστερό κυμπί για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της επισκόπησης χάρτη και μιας πι λεπτμερύς πρβλής. Στη λεπτμερή πρβλή, πρσαρμόζετε τ επίπεδ εστίασης πατώντας τ μεσαί κυμπί και στη συνέχεια εστιάζετε ή απμακρύνετε με τα πάνω και κάτω κυμπιά. Κατά την πλήγηση, πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να ανίξετε μια λίστα συντμεύσεων. Οι συντμεύσεις σάς δίνυν τη δυνατότητα γρήγρης πρόσβασης στις λεπτμέρειες τυ POI και σε ενέργειες όπως στην απθήκευση της τρέχυσας θέσης σας ή την επιλγή κάπιυ άλλυ POI για πλήγηση, καθώς και στν τερματισμό της πλήγησης Τύπι POI Οι παρακάτω τύπι POI είναι διαθέσιμι στ Suunto Spartan Trainer Wrist HR: γενικό σημεί ενδιαφέρντς Στρώμνη (ζώων, για κυνήγι) Έναρξη (αρχή πρείας ή διαδρμής) Μεγάλ θήραμα (ζώ, για κυνήγι) Πυλί (ζώ, για κυνήγι) Κτίρι, κατικία Καφετέρια, τρόφιμα, εστιατόρι Κατασκήνωση, κάμπινγκ Αυτκίνητ, χώρς στάθμευσης Σπήλαι Γκρεμός, λόφς, βυνό, πεδιάδα Ακτή, λίμνη, πταμός, νερό Διασταύρωση Έκτακτη ανάγκη 34

35 Τέλς (τέλς πρείας ή διαδρμής) Ψάρεμα, σημεί ψαρέματς Δάσς Γεωκρύπτη Ξενώνας, ξενδχεί, κατάλυμα Πληρφρίες Λιβάδι Κρυφή Πατημασιές (πατημασιές ζώων, για κυνήγι) Δρόμς Βράχς Τρίψιμ (σημάδια ζώων, για κυνήγι) Γρατζυνιά (σημάδια ζώων, για κυνήγι) Βλή (για κυνήγι) Αξιθέατ Μικρό θήραμα (ζώ, για κυνήγι) Παρατηρητήρι (για κυνήγι) Μνπάτι Κάμερα πρείας (για κυνήγι) Καταρράκτης Μρφές τπθεσίας Η μρφή τπθεσίας είναι τρόπς με τν πί η τπθεσία τυ GPS εμφανίζεται στ ρλόι. Όλες ι μρφές σχετίζνται με την ίδια τπθεσία, την εκφράζυν απλώς με διαφρετικό τρόπ. Μπρείτε να αλλάξετε τη μρφή τπθεσίας στις ρυθμίσεις τυ ρλγιύ, στη ρύθμιση Navigation (Πλήγηση)» Position format (Μρφή τπθεσίας). 35

36 Τ γεωγραφικό πλάτς / μήκς είναι τ πλέγμα πυ χρησιμπιείται πι συχνά και έχει τρεις διαφρετικές μρφές: WGS84 Hd.d WGS84 Hd m.m' WGS84 Hd m's.s Άλλες συχνές μρφές τπθεσίας πυ είναι διαθέσιμες περιλαμβάνυν: Τ UTM (Παγκόσμια Εγκάρσια Μερκατρική Πρβλή) πρσφέρει μια δισδιάστατη ριζόντια παρυσίαση της τπθεσίας. Τ MGRS (Military Grid Reference System) απτελεί επέκταση τυ συστήματς UTM και απτελείται από πρσδιριστικό της ζώνης τυ δικτύυ, αναγνωριστικό 100,000 τετραγωνικών μέτρων και αριθμητική τπθεσία. Τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR υπστηρίζει επίσης τις ακόλυθες τπικές μρφές τπθεσίας: BNG (Βρετανικό) ETRS-TM35FIN (Φινλανδικό) KKJ (Φινλανδικό) IG (Ιρλανδικό) RT90 (Συηδικό) SWEREF 99 TM (Συηδικό) CH1903 (Ελβετικό) UTM NAD27 (Αλάσκα) UTM NAD27 Ηπειρωτικές Ηνωμένες Πλιτείες UTM NAD83 NZTM2000 (Νέα Ζηλανδία) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες μρφές τπθεσίας δεν είναι δυνατόν να χρησιμπιηθύν σε περιχές βόρεια των 84 και νότια των 80 ή εκτός των χωρών για τις πίες πρρίζνται. Αν βρίσκεστε εκτός της επιτρεπόμενης περιχής, ι συντεταγμένες της τπθεσίας σας δεν είναι δυνατόν να εμφανιστύν στ ρλόι Καταγραφή μιας άσκησης Εκτός της παρακλύθησης δραστηριτήτων 24/7, μπρείτε να χρησιμπιείτε τ ρλόι σας για πρπνήσεις ή άλλες δραστηριότητας έτσι ώστε να έχετε λεπτμερή στιχεία και να παρακλυθείτε την πρόδό σας. Για την καταγραφή μιας άσκησης: 1. Τπθετήστε τν αισθητήρα καρδιακών παλμών (πραιρετικό). 2. Πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί για να ανίξετε την αρχική θόνη. 3. Κάντε κύλιση πρς τ εικνίδι άσκησης και επιλέξτε πατώντας τ μεσαί κυμπί. 36

37 4. Πατήστε τ επάνω δεξί ή τ κάτω δεξί κυμπί για να περιηγηθείτε στις λειτυργίες άθλησης και πατήστε τ μεσαί κυμπί για να επιλέξετε εκείνη πυ επιθυμείτε να χρησιμπιήσετε. 5. Πάνω από την ένδειξη εκκίνησης, εμφανίζνται ρισμένα εικνίδια, ανάλγα με τ τι χρησιμπιείτε με τη λειτυργία άθλησης (όπως είναι καρδιακός παλμός, τ GPS και τ POD πδιύ). Αυτά αναβσβήνυν με γκρι χρώμα κατά την αναζήτηση και γίννται πράσινα μόλις εντπιστεί σήμα. Μπρείτε να περιμένετε μέχρι κάθε εικνίδι να γίνει πράσιν ή να ξεκινήσετε την καταγραφή όπτε επιθυμείτε πατώντας τ μεσαί κυμπί. 6. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, μπρείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ θνών πατώντας τ μεσαί κυμπί. 7. Πατήστε τ πάνω δεξιό κυμπί για να διακόψετε την καταγραφή. Διακόψτε και απθηκεύστε με τ κάτω δεξί κυμπί ή συνεχίστε με τ επάνω δεξί κυμπί. Αν η λειτυργία άθλησης πυ επιλέξατε έχει επιλγές, όπως η ρύθμιση κάπιυ στόχυ διάρκειας, μπρείτε να τις πρσαρμόσετε πριν αρχίσετε την καταγραφή πατώντας τ κάτω δεξί κυμπί. Μπρείτε επίσης να πρσαρμόζετε τις επιλγές των λειτυργιών άθλησης πατώντας παρατεταμένα τ μεσαί κυμπί. Αν χρησιμπιείτε μια λειτυργία πλλαπλών αθλημάτων, κάντε εναλλαγή αθλημάτων πατώντας παρατεταμένα τ πάνω δεξί κυμπί. Μετά τη διακπή της καταγραφής, θα ερωτηθείτε πώς αισθάνεστε. Μπρείτε να απαντήσετε στην ερώτηση ή να την παραβλέψετε (δείτε (Feeling). Στη συνέχεια, λαμβάνετε μία περίληψη της δραστηριότητας στην πία μπρείτε να περιηγηθείτε μέσω των πάνω ή κάτω δεξιών κυμπιών Σε περίπτωση πυ κάνατε μια καταγραφή πυ δεν επιθυμείτε να κρατήσετε, μπρείτε να διαγράψετε τ αρχεί καταγραφής κάνντας κύλιση πρς τα κάτω στ Delete (Διαγραφή) και επιβεβαιώστε με τ μεσαί κυμπί. Μπρείτε επίσης να διαγράψετε αρχεία καταγραφής κατά τν ίδι τρόπ από τ βιβλί καταγραφής. 37

38 Πλήγηση κατά τη διάρκεια της άσκησης Μπρείτε να πληγηθείτε σε μια διαδρμή ή ένα POI ενώ πραγματπιείτε καταγραφή μιας άσκησης. Η λειτυργία άθλησης πυ χρησιμπιείτε πρέπει να έχει ενεργπιημέν τ GPS για να έχει δυνατότητα πρόσβασης στις επιλγές πλήγησης. Αν η ακρίβεια GPS της λειτυργίας άθλησης είναι OK ή Good (Καλή), όταν επιλέγετε μια διαδρμή ή ένα POI, η ακρίβεια GPS αλλάζει σε Best (Βέλτιστη). Για πλήγηση κατά τη διάρκεια της άσκησης: 1. Δημιυργήστε μια διαδρμή ή ένα POI στ Suunto Movescount και συγχρνίστε τ ρλόι σας αν δεν τ έχετε κάνει ήδη. 2. Επιλέξτε μια λειτυργία άθλησης πυ χρησιμπιεί GPS και πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να ανίξετε τις επιλγές. 3. Κάντε κύλιση μέχρι την επιλγή Navigation (Πλήγηση) και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 4. Περιηγηθείτε στις επιλγές πλήγησης και επιλέξτε μία με τ μεσαί κυμπί. 5. Επιλέξτε τη διαδρμή ή τ POI πυ θέλετε να πληγηθείτε και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 6. Πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί. Τ βήμα αυτό σας πηγαίνει πίσω στις επιλγές της λειτυργίας άθλησης. Κάντε κύλιση πρς τα πάνω στην αρχική πρβλή και ξεκινήστε την καταγραφή σας καννικά. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, πατήστε τ μεσαί κυμπί για να κάνετε κύλιση στην θόνη πλήγησης όπυ θα δείτε τη διαδρμή ή τ POI πυ επιλέξατε. Για περισσότερες πληρφρίες σχετικά με την θόνη πλήγησης, ανατρέξτε στις ενότητες Πληγηθείτε σε κάπι POI και Διαδρμές. Ενώ βρίσκεστε σε αυτήν την θόνη, μπρείτε να πατήσετε τ κάτω κυμπί για να ανίξετε τις επιλγές πλήγησής σας. Από τις επιλγές πλήγησης, μπρείτε, για παράδειγμα, να επιλέξετε μια διαφρετική διαδρμή ή POI, να ελέγξετε τις συντεταγμένες της τρέχυσας τπθεσίας σας, καθώς και να τερματίσετε την πλήγηση επιλέγντας Breadcrumb (Δυναμική διαδρμή) Sport mode power saving options To extend battery life while using sport modes with GPS, your biggest gains come from adjusting GPS accuracy (see GPS accuracy and power saving). To extend battery life further, you can adjust use the following power saving options: Display timeout: normally, the display is always on during your exercise. When you turn on the display timeout, the display turns off after 10 seconds to save battery power. Press any button to turn the display back on. To activate power saving options: 1. Before you start an exercise recording, press the lower button to open the sport mode options. 2. Scroll down to Power saving and press the middle button. 3. Adjust the power saving options as you want and keep the middle button pressed to exit the power saving options. 4. Scroll back up to the start view and start your exercise as normal. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: If the display timeout is on, you can still get mobile notifications as well as sound and vibration alerts. Other visual aids such as the autopause pop-up are not shown. 38

39 3.25. Επαναφρά Ο χρόνς ανάκαμψης είναι μια εκτίμηση σε ώρες τυ χρνικύ διαστήματς πυ τ σώμα σας χρειάζεται για να ανακάμψει μετά την πρπόνηση. Ο χρόνς βασίζεται στη διάρκεια και την ένταση της πρπόνησης, καθώς και στην γενική σας κόπωση. Ο χρόνς ανάκαμψης συγκεντρώνεται από όλυς τυς τύπυς άσκησης. Με άλλα λόγια, συγκεντρώνετε χρόν ανάκαμψης για μεγάλης διάρκειας και χαμηλές σε ένταση πρπνήσεις, καθώς και για υψηλές σε ένταση. Ο χρόνς συγκεντρώνεται από όλες τις πρπνήσεις, έτσι αν πρπνηθείτε πριν τη λήξη τυ χρνικύ ρίυ, χρόνς πυ συγκεντρώθηκε πρόσφατα πρστίθεται στν υπόλιπ της πρηγύμενής σας πρπόνησης. Για να δείτε τν χρόν ανάκαμψής σας, πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί από την πρόσψη τυ ρλγιύ, μέχρι να εμφανιστεί η θόνη ανάκαμψης. Επειδή χρόνς ανάκαμψης είναι μόν μια εκτίμηση, ι συνλικές ώρες μετρώνται αντίστρφα σταθερά ανεξάρτητα από τη φυσική σας κατάσταση ή άλλυς ατμικύς παράγντες. Εάν βρίσκεστε σε πλύ καλή φυσική κατάσταση, ενδέχεται να ανακάμψετε πι γρήγρα από ό,τι έχει εκτιμηθεί. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν για παράδειγμα έχετε γρίπη, η ανάκαμψή σας μπρεί να είναι πι αργή από ό,τι έχει εκτιμηθεί Διαδρμές Μπρείτε να χρησιμπιήσετε τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR για να πληγηθείτε σε διαδρμές. Σχεδιάστε τη διαδρμή σας στ Suunto Movescount και μεταφέρετέ την στ ρλόι σας με τν επόμεν συγχρνισμό. Για πλήγηση σε μια διαδρμή: 1. Πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί για να ανίξετε την αρχική θόνη. 2. Κάντε κύλιση μέχρι την επιλγή Navigation (Πλήγηση) και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 3. Κάντε κύλιση μέχρι την επιλγή Routes (Διαδρμές) και πατήστε τ μεσαί κυμπί για να ανίξετε τη λίστα διαδρμών. 4. Κάντε κύλιση στη διαδρμή πυ θέλετε να πληγηθείτε και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 5. Πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί για να αρχίσετε την πλήγηση. 6. Για να σταματήσετε την πλήγηση πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί πιαδήπτε στιγμή. 39

40 Στη λεπτμερή πρβλή, εστιάστε και απμακρύνετε πατώντας παρατεταμένα τ μεσαί κυμπί. Πρσαρμόστε τ επίπεδ εστίασης με τα επάνω δεξιά και τα κάτω δεξιά κυμπιά. Όταν βρίσκεστε στην θόνη πλήγησης, μπρείτε να πατήσετε τ κάτω κυμπί για να ανίξετε μια λίστα συντμεύσεων. Οι συντμεύσεις σάς δίνυν τη δυνατότητα να έχετε γρήγρη πρόσβαση στις ενέργειες πλήγησης, όπως να απθηκεύετε την τρέχυσα τπθεσία σας ή να επιλέγετε άλλη διαδρμή για πλήγηση. Όλες ι λειτυργίες άθλησης με GPS έχυν επίσης δυνατότητα επιλγής διαδρμής. Δείτε στ Πλήγηση κατά τη διάρκεια της άσκησης. Οδηγίες πλήγησης Κατά την πλήγηση σε μια διαδρμή, τ ρλόι σάς βηθά να ακλυθήσετε τη σωστή πρεία παρέχντας πρόσθετες ειδπιήσεις, ενώ η διαδρμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, αν βγείτε εκτός διαδρμής για περισσότερα από 100 m (330 ft), τ ρλόι σάς ειδπιεί ότι δεν ακλυθείτε τη σωστή πρεία, ενώ θα σας ενημερώσει και όταν επιστρέψετε στη σωστή διαδρμή. Όταν φτάσετε σε ένα σημεί αναφράς ή POI, μια αναδυόμενη ενημέρωση σάς δείχνει την απόσταση και τν εκτιμώμεν χρόν διαδρμής (ETE) έως τ επόμεν σημεί αναφράς ή POI. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάνετε πλήγηση σε μια διαδρμή πυ περιλαμβάνει διασταύρωση, όπως στην εικόνα 8, και στη διασταύρωση στρίψετε πρς λανθασμένη κατεύθυνση, τ ρλόι σας θα θεωρήσει ότι αυτή είναι η πρόθεσή σας. Τ ρλόι θα δείξει τ νέ σημεί αναφράς με βάση την τρέχυσα κατεύθυνση της διαδρμής. Επμένως, κατά την πλήγηση σε μια πλύπλκη διαδρμή, να ελέγχετε τακτικά τ breadcrumb trail (την πρεία πυ έχετε ακλυθήσει) για να βεβαιώνεστε ότι η πρεία σας είναι σωστή Πλήγηση υψόμετρυ Αν πληγείστε σε μια διαδρμή πυ έχει πληρφρίες υψμέτρυ, μπρείτε επίσης να πληγηθείτε με βάση την ανάβαση και κατάβαση χρησιμπιώντας την θόνη πρφίλ υψόμετρυ. Όταν βρίσκεστε στην κύρια θόνη πλήγησης (όπυ βλέπετε τη διαδρμή σας), πατήστε τ μεσαί κυμπί για να μεταβείτε στην θόνη πρφίλ υψόμετρυ. Στην θόνη πρφίλ υψμέτρυ εμφανίζνται ι εξής πληρφρίες: πάνω: τ τρέχν υψόμετρό σας κέντρ: πρφίλ υψόμετρυ πυ εμφανίζει την τρέχυσα τπθεσία σας κάτω: υπόλιπ ανάβασης ή κατάβασης (πατήστε τ επάνω αριστερό κυμπί για να αλλάξετε πρβλές) 40

41 Εάν απμακρυνθείτε πλύ μακριά από τη διαδρμή ενώ χρησιμπιείτε την πλήγηση υψμέτρυ, τ ρλόι σας θα εμφανίσει ένα μήνυμα Off route (Εκτός διαδρμής) στην θόνη πρφίλ υψόμετρυ. Αν δείτε αυτό τ μήνυμα, κάντε κύλιση στην θόνη πλήγησης διαδρμής για να επανέλθετε στην πρεία σας πριν συνεχίσετε με την πλήγηση υψμέτρυ Παρακλύθηση ύπνυ Ο καλός ύπνς είναι σημαντικός για ένα υγιές μυαλό και σώμα Μπρείτε να χρησιμπιήσετε τ ρλόι σας για να παρακλυθείτε τν ύπν σας και να καταγράψετε πόσ κιμάστε κατά μέσ όρ. Όταν φράτε τ ρλόι σας στ κρεβάτι, τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR παρακλυθεί τν ύπν σας βάσει των δεδμένων τυ επιταχυνσιόμετρυ. Μπρείτε να αφήσετε τ ρλόι σας δίπλα στ κρεβάτι όταν πέφτετε για ύπν, αλλά σας πρτείνυμε να τ αφήνετε ανικτό, ώστε να παίρνετε πι ακριβή ανατρφδότηση σχετικά με τν ύπν σας. Για να παρακλυθήσετε τν ύπν σας: 1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις τυ ρλγιύ, κάντε κύλιση μέχρι την επιλγή SLEEP (ΎΠΝΟΣ) και πατήστε τ μεσαί κυμπί. 2. Ενεργπιήστε την SLEEP TRACKING (ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΎΠΝΟΥ). 3. Εισάγετε τις ώρες πυ πέφτετε για ύπν και τις ώρες πυ ξυπνάτε σύμφωνα με τ καννικό πρόγραμμα ύπνυ σας. Τ τελευταί βήμα καθρίζει την ώρα πυ πάτε για ύπν. Τ ρλόι σας χρησιμπιεί αυτό τ διάστημα για να καθρίσει πότε κιμάστε (κατά τη διάρκεια πυ είστε ξαπλωμένι) και αναγράφει όλν τν χρόν πυ κιμηθήκατε ως συνεχή ύπν. Για παράδειγμα, αν σηκωθείτε για να πιείτε νερό τ βράδυ, τ ρλόι σας μετράει τν χρόν αφύ σηκωθήκατε ως συνεχή ύπν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πάτε για ύπν πριν την καννική σας ώρα και ξυπνήσετε μετά την καννική σας ώρα, τ ρλόι δεν μετράει αυτά τα χρνικά διαστήματα ως συνεχή ύπν. Πρέπει να ρίσετε τις ώρες ύπνυ σας σύμφωνα με τ νωρίτερ πυ μπρείτε να πάτε για ύπν και τ αργότερ πυ μπρείτε να ξυπνήσετε. Μόλις ενεργπιήσετε την παρακλύθηση ύπνυ, μπρείτε επίσης να θέσετε τ στόχ ύπνυ. Ο μέσς ενήλικας χρειάζεται 7 με 9 ώρες ύπνυ την ημέρα, αν και ιδανικός αριθμός ωρών ύπνυ μπρεί να διαφέρει από τα καννικά όρια. Συνήθειες ύπνυ Μόλις ξυπνήσετε σας υπδέχεται με μια περίληψη τυ ύπνυ σας. Για παράδειγμα, η περίληψη περιλαμβάνει τη συνλική διάρκεια τυ ύπνυ σας καθώς και μια εκτίμηση τυ 41

42 χρόνυ πυ ήσασταν ξύπνιι (πυ κινύσασταν στ κρεβάτι) και τν χρόν πυ βρισκόσασταν σε βαθύ ύπν (καμία κίνηση). Εκτός από την περίληψη ύπνυ, μπρείτε να παρακλυθήσετε τις συνλικές συνήθειες ύπνυ σας, με την εικόνα ύπνυ. Από την πρόσψη τυ ρλγιύ, πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί μέχρι να δείτε την θόνη SLEEP (ΎΠΝΟΣ). Η πρώτη πρβλή σας δείχνει τν τελευταί σας ύπν σε σύγκριση με τν στόχ ύπνυ σας. Όταν βρίσκεστε στην θόνη ύπνυ, μπρείτε να πατήσετε τ κάτω αριστερό κυμπί για να δείτε τ μέσ όρ ύπνυ σας τις τελευταίες επτά ημέρες Από την θόνη SLEEP (ΎΠΝΟΣ) μπρείτε να πατήσετε παρατεταμένα τ μεσαί κυμπί για να μπείτε στις ρυθμίσεις παρακλύθησης ύπνυ και την τελευταία περίληψη ύπνυ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες ι μετρήσεις ύπνυ βασίζνται μόν στις κινήσεις, κατά συνέπεια είναι μόν εκτιμήσεις και μπρεί να μην εκφράζυν τις πραγματικές συνήθειες ύπνυ σας. Μέτρηση καρδιακών παλμών κατά τη διάρκεια τυ ύπνυ Αν φράτε τ ρλόι σας κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπρείτε να λάβετε πρόσθετη ανατρφδότηση για τυς καρδιακύς παλμύς σας κατά τη διάρκεια τυ ύπνυ σας. Για να μείνυν ενεργπιημένι ι πτικί καρδιακί παλμί κατά τη διάρκεια της νύχτας, βεβαιωθείτε ότι ι Ημερήσιι Καρδιακί Παλμί (δείτε Ημερήσιι καρδιακί παλμί) και η λειτυργία Μην Ενχλείτε έχυν ενεργπιηθεί (δείτε Λειτυργία Μην Ενχλείτε). Αυτόματη λειτυργία Μην Ενχλείτε Μπρείτε να χρησιμπιήσετε την αυτόματη ρύθμιση Μην Ενχλείτε για να ενεργπιήσετε τη λειτυργία Μην Ενχλείτε όσ κιμάστε Ενημερώσεις λγισμικύ Οι ενημερώσεις λγισμικύ για τ ρλόι σας φέρνυν νέα χαρακτηριστικά και σημαντικές βελτιώσεις. Σας συνιστύμε να ενημερώνετε άμεσα τ λγισμικό τυ ρλγιύ σας όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση. Όταν θα υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα λαμβάνετε ειδπίηση μέσω τυ SuuntoLink καθώς και της εφαρμγής Suunto Movescount App. Για ενημέρωση τυ λγισμικύ τυ ρλγιύ: 1. Συνδέστε τ ρλόι με τν υπλγιστή σας με τη βήθεια τυ καλωδίυ USB. 2. Εκκινήστε τ SuuntoLink αν δεν είναι ήδη σε λειτυργία. 3. Κάντε κλικ στ κυμπί ενημέρωσης στ SuuntoLink Λειτυργίες άθλησης Τ ρλόι σας διαθέτει διάφρες πρκαθρισμένες λειτυργίες άθλησης. Οι λειτυργίες είναι σχεδιασμένες για συγκεκριμένες δραστηριότητες και σκπύς, από έναν χαλαρό περίπατ μέχρι τρίαθλ. 42

43 Όταν καταγράφετε μια άσκηση (δείτε Καταγραφή μιας άσκησης), μπρείτε να κάνετε κύλιση πρς τα επάνω ή πρς τα κάτω για να δείτε τη σύντμη λίστα των λειτυργιών άθλησης. Πατήστε τ μεσαί κυμπί πυ βρίσκεται δίπλα στ εικνίδι στ τέλς της σύντμης λίστας για να εμφανιστεί λόκληρη η λίστα και να δείτε όλες τις λειτυργίες άθλησης. Κάθε λειτυργία άθλησης έχει ένα μναδικό σύνλ από θόνες και πρβλές. Μπρείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με κάθε λειτυργία στ Suunto Movescount, στην ενότητα των ρυθμίσεων τυ ρλγιύ. Μπρείτε επίσης να μειώσετε τη λίστα των λειτυργιών στ ρλόι σας μέσω τυ Movescount Κλύμβηση Μπρείτε να χρησιμπιήσετε τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR για κλύμβηση σε πισίνες ή σε ανιχτή θάλασσα. Όταν χρησιμπιείτε μία λειτυργία άθλησης για κλύμβηση σε πισίνα, τ ρλόι βασίζεται στ μήκς της πισίνας για να καθρίσει την απόσταση. Μπρείτε να αλλάξετε τ μήκς της πισίνας, όπως απαιτείται, στις επιλγές της λειτυργίας άθλησης πριν ξεκινήσετε να κλυμπάτε. Η κλύμβηση στην ανικτή θάλασσα βασίζεται στ GPS για τν υπλγισμό της απόστασης. Επειδή τα σήματα GPS δεν μεταδίδνται κάτω από τ νερό, τ ρλόι πρέπει να βγαίνει από τ νερό ανά τακτά διαστήματα, όπως κατά τ ελεύθερ στυλ κλύμβησης, για τη λήψη σήματς GPS. Αυτές είναι δύσκλες συνθήκες για τ GPS, πότε είναι σημαντικό να έχετε ισχυρό σήμα GPS πριν βυτήξετε στ νερό. Για να διασφαλίσετε καλό σήμα GPS, πρέπει: Να συγχρνίσετε τ ρλόι σας με τ Movescount πριν πάτε για κλύμβηση για τη βελτιστπίηση τυ GPS σας με τα πι πρόσφατα δεδμένα τρχιάς δρυφόρυ. Αφύ επιλέξετε μια λειτυργία κλύμβησης σε ανικτή θάλασσα και επιτευχθεί λήψη σήματς GPS, περιμένετε τυλάχιστν τρία λεπτά πριν ξεκινήσετε να κλυμπάτε. Αυτό παρέχει χρόν στ GPS για να πρσδιρίσει τη θέση Ειδπιήσεις ανατλής και δύσης ηλίυ Οι ειδπιήσεις ανατλής και δύσης ηλίυ στ Suunto Spartan Trainer Wrist HR είναι ειδπιήσεις πυ πρσαρμόζνται με βάση την τπθεσία σας. Αντί να ρίζετε μια συγκεκριμένη ώρα, ρυθμίζετε την ειδπίηση με βάση πόση ώρα πριν από την ανατλή ή τη δύση τυ ηλίυ θέλετε να ειδπιηθείτε. Οι ώρες ανατλής και δύσης τυ ηλίυ καθρίζνται μέσω GPS, επμένως τ ρλόι σας βασίζεται στα δεδμένα GPS από την τελευταία φρά πυ χρησιμπιήσατε τ GPS. Για να ρυθμίσετε τις ειδπιήσεις ανατλής/δύσης τυ ηλίυ: 1. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να ανίξετε τ μενύ συντμεύσεων. 2. Κάντε κύλιση πρς τα κάτω για εντπίσετε την επιλγή ALARMS(ΑΦΎΠΝΙΣΗ) (Ειδπιήσεις) και εισέλθετε πατώντας τ μεσαί κυμπί. 3. Κάντε κύλιση μέχρι την ειδπίηση πυ θέλετε να ρυθμίσετε και επιλέξτε την πατώντας τ μεσαί κυμπί. 43

44 4. Ορίστε τις επιθυμητές ώρες πριν από την ανατλή/δύση τυ ηλίυ, κάνντας κύλιση πρς τα πάνω/κάτω με τ πάνω και κάτω κυμπί αντίστιχα και επιβεβαιώνντας με τ μεσαί κυμπί. 5. Ορίστε τα λεπτά με τν ίδι τρόπ. 6. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για επιβεβαίωση και έξδ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Επιπλέν, υπάρχει μια πρόσψη ρλγιύ πυ δείχνει τις ώρες ανατλής και δύσης τυ ηλίυ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ώρες ανατλής και δύσης τυ ηλίυ και τις ειδπιήσεις απαιτείται σήμα GPS. Οι ώρες παραμένυν κενές μέχρι να υπάρχυν διαθέσιμα δεδμένα GPS Ώρα και ημερμηνία Ορίζετε ημερμηνία και ώρα κατά την αρχική ρύθμιση τυ ρλγιύ. Στη συνέχεια, τ ρλόι χρησιμπιεί την ώρα GPS για διόρθωση τυχόν διαφρών. Μπρείτε να ρίσετε μη αυτόματα τν χρόν και την ημερμηνία στην ενότητα GENERAL (ΓΕΝΙΚΑ)» Time/date (Ώρα/ημερμηνία) όπυ μπρείτε επίσης να αλλάξετε τη μρφή της ώρας και της ημερμηνίας. Εκτός της κύριας ώρας, μπρείτε να χρησιμπιείτε διπλή ώρα για να παρακλυθείτε την ώρα σε κάπια άλλη περιχή, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε. Στην ενότητα General (Γενικά)» Time/date (Ώρα/ημερμηνία), πατήστε Dual time (Διπλή ώρα) για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας επιλέγντας μια τπθεσία Ξυπνητήρι Τ ρλόι σας διαθέτει ξυπνητήρι τ πί μπρεί να ηχεί μία φρά ή κατ' επανάληψη σε συγκεκριμένες ημέρες. Ενεργπιήστε την αφύπνιση από τις επιλγές Alarms (Ειδπιήσεις)» Alarm clock(ξυπνητήρι) (Αφύπνιση) των ρυθμίσεων. Για να ρυθμίσετε μια αφύπνιση: 1. Αρχικά επιλέξτε πόσ συχνά θέλετε να ακύγεται η αφύπνιση. Οι επιλγές είναι ι εξής: Once (Μία φρά): η αφύπνιση ηχεί μία φρά στις επόμενες 24 ώρες, στην ώρα πυ έχει καθριστεί 44

45 Weekdays (Εργάσιμες Ημέρες): η αφύπνιση ηχεί την ίδια ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή Daily (Καθημερινά): η αφύπνιση ηχεί την ίδια ώρα κάθε ημέρα της εβδμάδας 2. Ορίστε την ώρα και τα λεπτά και στη συνέχεια πραγματπιήστε έξδ από τις ρυθμίσεις. Μπρείτε όταν ηχεί η αφύπνιση να την απρρίψετε πρκειμένυ να τερματιστεί ή να επιλέξετε την επιλγή της πρσωρινής διακπής. Ο χρόνς της πρσωρινής διακπής είναι 10 λεπτά και μπρεί να επαναληφθεί έως και 10 φρές. Εάν αφήσετε την αφύπνιση να συνεχίσει να ηχεί, θα τεθεί αυτόματα σε πρσωρινή διακπή ύστερα από 30 δευτερόλεπτα Χρνόμετρα Τ ρλόι σας διαθέτει χρνόμετρ και χρνόμετρ αντίστρφης μέτρησης για τη βασική μέτρηση τυ χρόνυ. Ανίξτε την αρχική θόνη στην πρόσψη τυ ρλγιύ και κάντε κύλιση πρς τα πάνω μέχρι να δείτε τ εικνίδι χρνμέτρυ. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να ανίξετε την θόνη χρνμέτρυ. Κατά την πρώτη είσδ στην θόνη, εμφανίζεται τ χρνόμετρ. Στη συνέχεια, τ ρλόι απμνημνεύει αυτό πυ χρησιμπιήσατε την τελευταία φρά, δηλαδή τ χρνόμετρ ή τ χρνόμετρ αντίστρφης μέτρησης. Πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να ανίξετε τ μενύ συντμεύσεων SET TIMER (ΡΎΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΜΈΤΡΟΥ) (Ρύθμιση χρνμέτρυ) όπυ μπρείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τυ χρνμέτρυ. Χρνόμετρ Ξεκινήστε τ χρνόμετρ πατώντας τ μεσαί κυμπί. 45

46 Σταματήστε τ χρνόμετρ πατώντας τ μεσαί κυμπί. Μπρείτε να συνεχίσετε τ χρνόμετρ πατώντας ξανά τ μεσαί κυμπί. Μηδενίστε πατώντας τ κάτω κυμπί. Πραγματπιήστε έξδ από τ χρνόμετρ, πατώντας παρατεταμένα τ μεσαί κυμπί. Χρνόμετρ αντίστρφης μέτρησης Πατήστε τ κάτω κυμπί στην θόνη χρνμέτρυ για να ανίξετε τ μενύ συντμεύσεων. Από εκεί, μπρείτε να επιλέξετε μια πρκαθρισμένη αντίστρφη μέτρηση ή να δημιυργήσετε μια πρσαρμσμένη αντίστρφη μέτρηση. Μπρείτε να σταματήσετε ή να μηδενίσετε την αντίστρφη μέτρηση, εφόσν χρειάζεται, με τ μεσαί και τ κάτω δεξιό κυμπί. Πραγματπιήστε έξδ από τ χρνόμετρ, πατώντας παρατεταμένα τ μεσαί κυμπί Τόνι και δόνηση Οι ειδπιήσεις με τόνυς και δόνηση χρησιμπιύνται για ενημερώσεις, ξυπνητήρια και άλλες σημαντικές ενέργειες. Μπρείτε να τα πρσαρμόζετε και τα δύ από τις ρυθμίσεις, στην επιλγή General (Γενικά)» Tones (Τόνι). Για κάθε ένα, μπρείτε να επιλέξετε κάπι από τα παρακάτω: All on (Όλα ενεργπιημένα): για όλες τις ενέργειες ενεργπιείται μια ειδπίηση All off (Όλα απενεργπιημένα): καμία ενέργεια δεν ενεργπιεί ειδπιήσεις Buttons off (Απενεργπιημένα κυμπιά): κάθε ενέργεια εκτός τυ πατήματς κυμπιών ενεργπιεί μια ειδπίηση Παρακλύθηση της άσκησης Τ ρλόι σας παρέχει μια επισκόπηση τυ συνόλυ των πρπνήσεών σας κατά τις τελευταίες 30 ημέρες. Πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να δείτε τ σύνλ των πρπνήσεών σας. 46

47 Πατήστε τ επάνω αριστερό κυμπί για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τυ συνλικύ χρόνυ και της συνλικής απόστασης. Από την πρβλή τυ συνόλυ, μπρείτε να πατήσετε τ κάτω δεξί κυμπί για να δείτε τις περιλήψεις των τεσσάρων κρυφαίων αθλημάτων σας. Η σύνψη περιλαμβάνει τν συνλικό χρόν, την απόσταση και τις θερμίδες για κάθε άθλημα. Πατήστε τ επάνω δεξί κυμπί για να δείτε την επόμενη περίληψη αθλήματς Πλάνα Πρπόνησης Στ Suunto Movescount έχετε τη δυνατότητα να δημιυργήσετε ι ίδιι πργράμματα πρπόνησης δημιυργώντας ένα εντελώς καινύργι πρόγραμμα ή χρησιμπιώντας ένα ήδη υπάρχν πρόγραμμα πυ έχει δημιυργηθεί από άλλ μέλς. Μόλις πργραμματίσετε τις Κινήσεις, τ ρλόι σας θα εμφανίσει τι επρόκειτ να ακλυθήσει μόλις συγχρνιστείτε με τ Movescount. Για να δείτε τις επόμενες πργραμματισμένες πρπνήσεις: 1. Πατήστε τ κάτω δεξί κυμπί για να κάνετε κύλιση στην πρβλή παρακλύθησης της πρπόνησης. 2. Στη συνέχεια, πατήστε τ μεσαί κυμπί για πρβλή της επόμενης πργραμματισμένης πρπόνησης. 47

48 3. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να δείτε πρόσθετες πργραμματισμένες πρπνήσεις. >> 4. Πατήστε τ κάτω αριστερό κυμπί για έξδ από τις πρβλές πργραμματισμένων πρπνήσεων και επιστρφή στην εμφάνιση τυ χρόνυ. Εάν έχετε μια πργραμματισμένη Κίνηση για την τρέχυσα ημέρα, η Κίνηση αυτή εμφανίζεται ως πρώτη επιλγή στη λίστα της λειτυργίας αθλημάτων όταν εισέλθετε στην αρχική θόνη για να ξεκινήσετε την καταγραφή μιας άσκησης. Ξεκινήστε την πργραμματισμένη Κίνηση όπως ακριβώς θα κάνατε σε μια καννική καταγραφή Πρσόψεις ρλγιύ Τ Suunto Spartan Trainer Wrist HR διατίθεται με πλλές πρσόψεις για να διαλέξετε, τόσ σε ψηφιακό όσ και σε αναλγικό στυλ. Για αλλαγή της πρόσψης τυ ρλγιύ: 1. Μεταβείτε στη ρύθμιση Watch face (Πρόσψη Ρλγιύ) από την αρχική θόνη ή πατήστε παρατεταμένα τ μεσαί κυμπί για να ανίξετε τ θεματικό μενύ. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να επιλέξετε Watch face (Πρόσψη ρλγιύ) 2. Χρησιμπιήστε τα επάνω δεξιά ή τα κάτω δεξιά κυμπιά για να περιηγηθείτε στις πρεπισκπήσεις των πρσόψεων τυ ρλγιύ και επιλέξετε αυτή πυ επιθυμείτε να χρησιμπιήσετε πατώντας τ μεσαί κυμπί. 3. Χρησιμπιήστε τα επάνω δεξιά ή τα κάτω δεξιά κυμπί για να κάνετε κύλιση στις επιλγές χρωμάτων και να επιλέξετε αυτό πυ επιθυμείτε να χρησιμπιήσετε. Κάθε πρόσψη ρλγιύ έχει πρόσθετες πληρφρίες, όπως ημερμηνία ή διπλή ώρα. Πατήστε τ μεσαί κυμπί για να μεταβείτε από τη μια πρβλή στην άλλη. 48

49 4. Φρντίδα και υπστήριξη 4.1. Οδηγίες χειρισμύ Χειριστείτε τη μνάδα με πρσχή μην τη χτυπάτε ή τη ρίχνετε κάτω. Υπό καννικές συνθήκες, τ ρλόι δεν θα χρειαστεί επισκευή. Θα πρέπει τακτικά να ξεπλένετε τη μνάδα με καθαρό νερό και μαλακό σαπύνι και να καθαρίζετε πρσεκτικά τ περίβλημα με ένα υγρό, απαλό πανί ή με δέρμα σαμυά. Να χρησιμπιείτε μόν γνήσια αξεσυάρ Suunto - τυχόν ζημιές πυ πρκαλύνται από τη χρήση μη γνήσιων αξεσυάρ δεν θα καλύπτνται από την εγγύηση Μπαταρία Η διάρκεια λειτυργίας μετά από μια φόρτιση εξαρτάται από τν τρόπ και τις συνθήκες χρήσης τυ ρλγιύ. Σε συνθήκες χαμηλής θερμκρασίας, για παράδειγμα, η διάρκεια μιας απλής φόρτισης μειώνεται. Γενικά, η χωρητικότητα των επαναφρτιζόμενων μπαταριών μειώνεται με την πάρδ τυ χρόνυ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση ασυνήθιστης μείωσης της δυναμικότητας λόγω ελαττωματικής μπαταρίας, η Suunto καλύπτει την αντικατάσταση της μπαταρίας για ένα έτς ή για 300 φρτίσεις τ μέγιστ, ό,τι ισχύσει πρώτ. Όταν τ επίπεδ της μπαταρίας είναι κάτω από 10%, εμφανίζεται στ ρλόι ένα εικνίδι χαμηλής μπαταρίας. Αν τ επίπεδ της μπαταρίας πέσει πλύ, τ ρλόι μπαίνει σε λειτυργία χαμηλής ισχύς και εμφανίζεται ένα εικνίδι φόρτισης. Χρησιμπιήστε τ καλώδι USB για να φρτίσετε τ ρλόι σας. Μόλις τ επίπεδ της μπαταρίας ανέβει αρκετά, τ ρλόι σταματά να είναι σε λειτυργία χαμηλής ισχύς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φρτίστε τ ρλόι σας χρησιμπιώντας μόν πρσαρμγείς USB πυ συμμρφώννται με τ πρότυπ IEC σχετικά με την περιρισμένη παρχή ρεύματς Η χρήση μη συμμρφύμενων πρσαρμγέων μπρεί να πρκαλέσει βλάβη στ ρλόι σας ή πυρκαγιά Απόρριψη Απρρίψτε τη συσκευή με τν κατάλληλ τρόπ, όπως θα κάνατε μια κάπι άλλ απόβλητ ηλεκτρνικύ εξπλισμύ. Μην την πετάξετε στα σκυπίδια. Αν θέλετε, μπρείτε να την επιστρέψετε στν πλησιέστερ αντιπρόσωπ της Suunto. 49

SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR 1.10 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR 1.10 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR 1.10 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2017-08-30 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2. Οδηγίες λειτυργίας... 6 2.1. Κυμπιά... 6 2.2. Οπτικός αισθητήρας καρδιακύ παλμύ... 7 2.3. Οθόνες...8 2.4. Εικνίδια...

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR 1.9 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR 1.9 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR 1.9 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ 2017-06-18 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2. Οδηγίες λειτουργίας... 6 2.1. Οπτικός αισθητήρας καρδιακού παλμού...6 2.2. Οθόνη αφής και κουμπιά... 7 2.3. Οθόνες...8 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO SPARTAN SPORT 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO SPARTAN SPORT 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO SPARTAN SPORT 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ 2017-10-27 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2. Οδηγίες λειτουργίας... 6 2.1. Οθόνη αφής και κουμπιά...6 2.2. Οθόνες... 7 2.3. Εικονίδια... 8 2.4. Προσαρμογή ρυθμίσεων...10 3. Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.8

SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.8 SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.8 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2017-03-31 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2 Οδηγίες λειτουργίας... 8 2.1 Οθόνη αφής και κουμπιά... 9 2.2 Οθόνες... 10 2.3 Εικονίδια... 12 2.4 Προσαρμογή ρυθμίσεων... 16 3 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ 2017-10-27 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2. Οδηγίες λειτουργίας... 6 2.1. Οθόνη αφής και κουμπιά...6 2.2. Οθόνες... 7 2.3. Εικονίδια... 8 2.4. Προσαρμογή ρυθμίσεων...10 3. Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR BARO 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR BARO 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR BARO 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ 2017-11-08 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2. Οδηγίες λειτουργίας... 6 2.1. Οπτικός αισθητήρας καρδιακού παλμού...6 2.2. Οθόνη αφής και κουμπιά... 7 2.3. Οθόνες...8

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR 1.12 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR 1.12 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR 1.12 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ 2018-01-18 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2. Οδηγίες λειτουργίας... 6 2.1. SuuntoLink... 6 2.2. Ενημερώσεις λογισμικού... 6 2.3. Εφαρμογή Suunto Movescount...7 2.4. Movescount...7

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.12 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.12 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.12 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ 2018-01-18 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2. Οδηγίες λειτουργίας... 6 2.1. SuuntoLink... 6 2.2. Ενημερώσεις λογισμικού... 6 2.3. Εφαρμογή Suunto Movescount...7 2.4. Movescount...7

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO SPARTAN SPORT 1.12 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO SPARTAN SPORT 1.12 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO SPARTAN SPORT 1.12 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ 2018-01-18 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2. Οδηγίες λειτουργίας... 6 2.1. SuuntoLink... 6 2.2. Software updates...6 2.3. Movescount...7 2.4. Εφαρμογή Suunto Movescount...7 2.5.

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO SPARTAN SPORT 1.6

SUUNTO SPARTAN SPORT 1.6 SUUNTO SPARTAN SPORT 1.6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2016-12-21 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2 Οδηγίες λειτουργίας... 7 2.1 Οθόνη αφής και κουμπιά... 8 2.2 Οθόνες... 9 2.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων... 11 3 Χαρακτηριστικά... 14 3.1

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.6

SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.6 SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2016-12-21 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2 Οδηγίες λειτουργίας... 8 2.1 Οθόνη αφής και κουμπιά... 9 2.2 Οθόνες... 10 2.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων... 12 3 Χαρακτηριστικά... 15 3.1

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.4

SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.4 SUUNTO SPARTAN ULTRA 1.4 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2016-11-17 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2 Οδηγίες λειτουργίας... 7 2.1 Οθόνη αφής και κουμπιά... 8 2.2 Οθόνες... 9 2.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων... 11 3 Χαρακτηριστικά... 14 3.1

Διαβάστε περισσότερα

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 220 Ηλεκτρλόγων ηχανικών και ηχανικών Υπλγιστών (Βόλς) http://www.inf.uth.gr/ Γενικά Τ Πρπτυχιακό Πρόγραμμα Σπυδών (Π.Π.Σ.) τυ Τμήματς έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλ τ φάσμα των τεχνλγιών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστής οχήματος AMATRON + ZA-M

Υπολογιστής οχήματος AMATRON + ZA-M Οδηγίες χειρισμύ az Υπλγιστής χήματς AMATRON + ZA-M MG 2391 BAG0063.0 03.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό ISOBUS για

Λογισμικό ISOBUS για Εγχειρίδι λειτυργίας az Λγισμικό ISOBUS για ZA-V MG5462 BAG0134.7 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ εγχειρίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδι λειτυργίας AMAz Λγισμικό ISOBUS για ψεκαστικά Λαβή πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Πίνακας χειρισμύ τμημάτων ράμπας AMACLICK MG5488 BAG0104.7 10.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /6/ ΘΕΜΑ (3 μνάδες) (α) Η αντίσταση ενός D λευκόχρυσυ μετρήθηκε στη θερμκρασία πήξης τυ νερύ και βρέθηκε 8 Ω, ενώ στη συνέχεια μετρήθηκε σε θερμκρασία θ και βρέθηκε 448 Ω Να

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO TRAVERSE 1.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO TRAVERSE 1.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO TRAVERSE 1.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2 Τα πρώτα βήματα... 8 2.1 Χρήση κουμπιών... 8 2.2 Διαμόρφωση... 9 2.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων... 11 3 Χαρακτηριστικά... 13 3.1 Παρακολούθηση δραστηριότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ZEROUND DIVITEC AE ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΚ ΤΗΛ

ZEROUND DIVITEC AE ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΚ ΤΗΛ ZEROUND DIVITEC AE ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΚ 15354 ΤΗΛ 2102855080 WWW.DIVITEC.GR ΦΟΡΤΙΣΗ 06 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 14 ΥΠΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 07 ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 15 ΚΛΗΣΕΙΣ 09 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 15 ΚΑΜΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά Οδηγίες λειτυργίας az AMASPRAY + Υπλγιστής χήματς για ψεκαστικά MG2264 BAG0017.6 01.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 6 2 Τα πρώτα βήματα... 9 2.1 Κουμπιά και μενού... 9 2.2 Διαμόρφωση... 10 2.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων... 13 3 Χαρακτηριστικά... 15 3.1 Παρακολούθηση δραστηριότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 6 2 Τα πρώτα βήματα... 9 2.1 Κουμπιά και μενού... 9 2.2 Διαμόρφωση... 10 2.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων... 13 3 Χαρακτηριστικά... 15 3.1 Παρακολούθηση δραστηριότητας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής Οδηγίες λειτυργίας az AMASET + Κυτί μεταγωγής MG3794 BAG0007.4 08.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT 2.5 Οδηγίες χρηςης

SUUNTO AMBIT 2.5 Οδηγίες χρηςης SUUNTO AMBIT 2.5 Οδηγίες χρηςης el 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ.................................................................... 7 2 Καλώς ορίσατε................................................................ 9 3 Εικονίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγχειρίδιο Χρήστη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγχειρίδιο Χρήστη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες διασύνδεσης με tablet Android μέσω Bluetooth 0 Οδηγίες διασύνδεσης με tablet Android μέσω Καλωδίου 0 Οδηγίες διασύνδεσης με Κινητό Android μέσω Bluetooth 0 Οδηγίες διασύνδεσης με Κινητό

Διαβάστε περισσότερα

BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition. Εγχειρίδιο χρήσης

BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition. Εγχειρίδιο χρήσης BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Επισκόπηση 3 Ένταση ήχου 3 Αναπαραγωγή/παύση αναπαραγωγής μουσικής 3 Επιλογή τραγουδιού 3 Λειτουργία Open Listening 3 Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT2 R 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO AMBIT2 R 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO AMBIT2 R 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2 Εμφάνιση εικονιδίων και τμημάτων... 8 3 Χρήση κουμπιών... 10 3.1 Χρήση οπίσθιου φωτισμού και κλειδώματος κουμπιών... 12 4 Τα πρώτα βήματα... 14 5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα τ γράμμα πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Αν δείκτης διάθλασης ενός πτικύ υλικύ μέσυ είναι n= 4 3 ακτινβλία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία Ειδικές εφαρμγές: Χρήση ειδικύ τύπυ τάπας στις ανατινάξεις σε λατμεία Στ 4 Διεθνές Συνέδρι Explosives and Blasting της EFEE τ 2007 παρυσιάστηκαν, από τυς P. Moser, Ι. Vargek, τα απτελέσματα ενός ερευνητικύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σύνδεσης (για KeyMission 80)

Οδηγός Σύνδεσης (για KeyMission 80) Οδηγός Σύνδεσης (για KeyMission 80) Πίνακας Περιεχομένων Εγκατάσταση της εφαρμογής SnapBridge...2 Σύνδεση της Φωτογραφικής Μηχανής με μια Έξυπνη Συσκευή... 3 Αποστολή Εικόνων και Φωτογράφιση με Τηλεχειρισμό...7

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT3 RUN 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO AMBIT3 RUN 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO AMBIT3 RUN 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 6 2 Τα πρώτα βήματα... 9 2.1 Κουμπιά και μενού... 9 2.2 Διαμόρφωση... 10 2.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων... 13 3 Χαρακτηριστικά... 15 3.1 Παρακολούθηση δραστηριότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΝΟΣ 12 ΣΤΟΧΟΙ 13 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ 13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 14 SMS ΜΗΝΥΜΑΤΑ 15 ΧΑΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 16

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΝΟΣ 12 ΣΤΟΧΟΙ 13 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ 13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 14 SMS ΜΗΝΥΜΑΤΑ 15 ΧΑΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 16 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ 05 ΖΕΥΞΗ 06 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 08 ΟΘΟΝΗ 09 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10 ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 11 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 11 ΥΠΝΟΣ 12 ΣΤΟΧΟΙ 13 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ 13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 14 SMS ΜΗΝΥΜΑΤΑ 15 ΧΑΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σύνδεσης (για COOLPIX)

Οδηγός Σύνδεσης (για COOLPIX) Οδηγός Σύνδεσης (για COOLPIX) Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται η διαδικασία σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής SnapBridge (Έκδοση 2.0) για τη δημιουργία ασύρματης σύνδεσης μεταξύ μιας φωτογραφικής μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό AMABUS. Εγχειρίδιο λειτουργίας. και λαβή πολλαπλών λειτουργιών. πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT

Λογισμικό AMABUS. Εγχειρίδιο λειτουργίας. και λαβή πολλαπλών λειτουργιών. πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT Εγχειρίδι λειτυργίας az Λγισμικό AMABUS και λαβή πλλαπλών λειτυργιών πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT MG5255 BAG0120.2 07.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, 25.1.2002 120 Κ.Δ.Π. 33/2002 Αριθμός 33 ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 95(1) ΤΥ 2000) Ι ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΙ) ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 2001.7 ' :: ΐ:;ί ; ί "-'- [ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορο Οδηγό ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 15 9 10 11 1 Είσοδο κάρτα SIM 2 Μπροστινή κάμερα 3 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 4 Ακουστικό 5 Μικρόφωνο 6 Πίσω Κάμερα 7 Φλα 8 Πλήκτρα αυξομείωση ένταση ήχου 9 Menu 10 Πλήκρο

Διαβάστε περισσότερα

Άναμμα/Σβήσιμο 1. Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση Power για να το ανοίξετε. 2. Για να κλείσετε το MEGA STICK 528, τοποθετήστε το διακόπτη

Άναμμα/Σβήσιμο 1. Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση Power για να το ανοίξετε. 2. Για να κλείσετε το MEGA STICK 528, τοποθετήστε το διακόπτη Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης παρέχονται στον οδηγό χρήστη (user s guide) που περιλαμβάνεται στο CD που συνοδεύει το πακέτο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση του υλικολογισμικού, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT2 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO AMBIT2 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO AMBIT2 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 6 2 Εμφάνιση εικονιδίων και τμημάτων... 9 3 Χρήση κουμπιών... 11 3.1 Χρήση οπίσθιου φωτισμού και κλειδώματος κουμπιών... 13 4 Τα πρώτα βήματα... 15 5 Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-

-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ- -ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΦΟΡΤΙΣΗ 07 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 15 ΣΥΖΕΥΞΗ 08 ΥΠΝΟΣ 16 ΟΘΟΝΕΣ 10 ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ 17 ΚΛΗΣΕΙΣ 12 ΣΤΟΧΟΙ & ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ 18 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 13 APPS 19 SMS 13 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 20 ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 14 ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΘΕΜΑ ( μνάδες) T κύκλωμα τυ παρακάτω σχήματς λαμβάνει ως εισόδυς τις εξόδυς των αισθητήρων Α και Β. Η έξδς τυ αισθητήρα Α είναι ημιτνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band Οδηγός χρήσης AE6000 Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band a Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά 1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου Wi-Fi Protected Setup

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σύνδεσης (για Φωτογραφικές Μηχανές D-SLR)

Οδηγός Σύνδεσης (για Φωτογραφικές Μηχανές D-SLR) SB7J01(1J)/ 6MB4121J-01 Οδηγός Σύνδεσης (για Φωτογραφικές Μηχανές D-SLR) Gr Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...2 Το Περιβάλλον Εργασίας...2 Προβλήματα με τη Σύνδεση;...2 Περισσότερα για το SnapBridge...2

Διαβάστε περισσότερα

Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή Senior Helper"

Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή Senior Helper Κ4 Elderly Care System Οδηγίες Χρήσεως Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή Senior Helper" για smart phones και να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Sricam R CONCEPTUM. SricamPC. Εγχειρίδιο εφαρμογής

Sricam R CONCEPTUM. SricamPC. Εγχειρίδιο εφαρμογής Sricam Sricam Sricam Sricam Εγχειρίδιο εφαρμογής SricamPC 1. Τι μπορείτε να κάνετε με το SricamPC Το SricamPC είναι δωρεάν λογισμικό συμβατό με Microsoft Windows 7, 8 και 10. Το SricamPC σας επιτρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. -- 275 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Ν. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίυ 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1031131/389/Δ.Τ. & Ε.Φ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1076 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT3 VERTICAL 1.1

SUUNTO AMBIT3 VERTICAL 1.1 SUUNTO AMBIT3 VERTICAL 1.1 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2016-12-28 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 6 2 Τα πρώτα βήματα... 9 2.1 Κουμπιά και μενού... 9 2.2 Διαμόρφωση... 10 2.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων... 12 3 Χαρακτηριστικά... 14 3.1 Τρισδιάστατη

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO AMBIT2 S 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 6 2 Εμφάνιση εικονιδίων και τμημάτων... 9 3 Χρήση κουμπιών... 11 3.1 Χρήση οπίσθιου φωτισμού και κλειδώματος κουμπιών... 13 4 Τα πρώτα βήματα... 15 5

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Arlo Baby

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Arlo Baby Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Arlo Baby Περιεχόμενα Καλωσορίσατε Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Arlo Baby. Η έναρξη χρήσης είναι εύκολη. Κάμερα Arlo Baby Καλώδιο λειτουργίας USB Τροφοδοτικό USB Οδηγός γρήγορης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ P7_TA-PROV(2014)0247 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τν πρϋπλγισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 13ης Μαρτίυ 2014 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

β) Όταν ο συναγερμός είναι στο on, πατήστε το πλήκτρο «alarm pause button». O συναγερμός θα σταματήσει και σε 60 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ξανά.

β) Όταν ο συναγερμός είναι στο on, πατήστε το πλήκτρο «alarm pause button». O συναγερμός θα σταματήσει και σε 60 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ξανά. Οδηγίες Λειτουργίας Α. Εγκαταστήστε το περικάρπιο σύμφωνα με τις οδηγίες. α) τοποθετήστε τον κατάλληλο αισθητήρα στην υποδοχή στην δεξιά πλευρά του οξύμετρου ( ο αισθητήρας παράγεται αποκλειστικά από την

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade One version 1.1

ZTrade One version 1.1 ZTrade One version 1.1 Περιεχόμενα 1. Πλοήγηση 2. Κατάσταση Εφαρμογής 3. Λίστα Μετοχών 4. Χαρτοφυλάκια 5. Ξένοι Δείκτες 6. Τεχνική Ανάλυση 7. Ειδοποιήσεις 8. Ρυθμίσεις 1. Πλοήγηση Η εφαρμογή οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα