Εκρίζωση >90%. Είναι εφικτός στόχος;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκρίζωση >90%. Είναι εφικτός στόχος;"

Transcript

1 ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΕΚΡΙΖΩΣΗ 11ïõ >90%. ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ΣΤΟΧΟΣ; ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Εκρίζωση >90%. Είναι εφικτός στόχος; Γεράσιμος Μάντζαρης 1, Αναστάσιος Ρούσσος 2 Εισαγωγή Η λοίμωξη από το Ελικοβακτήριο του πυλωρού (Ε. πυλωρού) είναι εξαιρετικά συχνή, πιστεύεται δε ότι προσβάλλει περίπου το 50% του πληθυσμού της γης. Μολονότι το δίλημμα αν το βακτήριο είναι «παθογόνο», «δυνητικώς παθογόνο» ή «συμβιωτικός» μικροοργανισμός εξακολουθεί να διεγείρει επιστημονικές αντιγνωμίες που καθορίζουν, συνακόλουθα, τον ουδό αντίστασης των θεραπευτών για την εκρίζωσή του, ελάχιστοι αμφιβάλλουν ότι μερικές νοσολογικές οντότητες προκαλούνται από πιο «παθογόνα» στελέχη και ως εκ τούτου συνιστούν ενδείξεις εκρίζωσης της λοίμωξης που τις προκαλεί: Νόσος του πεπτικού έλκους, MALT-λέμφωμα στομάχου, αλλοιώσεις ατροφικής γαστρίτιδας και η ύπαρξη συγγενούς πρώτου βαθμού με αδενοκαρκίνωμα στομάχου. 1 Προκειμένου να θεωρηθεί ως «ιδανικό» το θεραπευτικό σχήμα εκρίζωσης της λοίμωξης θα πρέπει να έχει αποτελεσματικότητα τουλάχιστον 90%, να είναι εύκολο στη λήψη του και καλώς ανεκτό από τους ασθενείς, χωρίς να παρουσιάζει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. 2 Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να εξετασθεί κατά πόσο είναι εφικτή στην κλινική πράξη η εκρίζωση του Ε. πυλωρού σε ποσοστό άνω του 90%, και ποια είναι η θεραπευτική στρατηγική εκείνη με την οποία επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό εκρίζωσης. 1 Διευθυντής, Α Γαστρεντερολογική Κλινική, 2 Ειδικευόμενος, Α Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 133

2 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ Θεραπευτικό σχήμα πρώτης γραμμής Στην Ευρώπη για τη θεραπεία της λοίμωξης από Ε. πυλωρού ισχύουν σήμερα οι οδηγίες της 2 ης διάσκεψης ομοφωνίας του Maastricht σύμφωνα με τις οποίες το θεραπευτικό σχήμα πρώτης γραμμής περιλαμβάνει: ι) έναν αναστολέα της αντλίας πρωτονίων σε δοσολογία η οποία καταστέλλει πλήρως τη γαστρική έκκριση και ιι) δύο από τα ακόλουθα τρία αντιβιοτικά: αμοξυκιλλίνη (1g), κλαροθρομυκίνη (500 mg), μετρονιδαζόλη (500 mg), όλα χορηγούμενα δύο φορές την ημέρα για τουλάχιστον 7 ημέρες. Εναλλακτικά, αντί του αναστολέα αντλίας πρωτονίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύμπλοκο ρανιτιδίνη-κιτρικό βισμούθιο 3. Οι ίδιες οδηγίες ισχύουν και στις ΗΠΑ με τη διαφορά ότι εκεί προτείνεται μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας (10 ή 14 ημέρες). 4 Τα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με την ιδανική διάρκεια του θεραπευτικού σχήματος πρώτης γραμμής είναι αντικρουόμενα. Δεν έχει τεκμηριωθεί η υπεροχή των σχημάτων διάρκειας 10 ή/και 14 ημερών μέσα από σειρές μελετών στο σύνολο των Ε. πυλωρού θετικών ασθενών. 5 Επίσης, αν και σε ορισμένες μελέτες υποστηρίζεται η υπεροχή των 14ήμερων σχημάτων, δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας αυτής της θεραπευτικής πρακτικής. 6,7 Αντικρουόμενα είναι και τα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των σχημάτων πρώτης γραμμής. Εκείνο το οποίο, είναι βέβαιο είναι ότι με την πάροδο των ετών τα αρχικώς ενθουσιώδη και συντριπτικά αποτελέσματα των κλινικών μελετών έχουν ανασκευασθεί από την εμπειρία της καθημερινής Ιατρικής πράξης. Έτσι, ενώ στις αρχικές μετα-αναλύσεις η επιτυχής εκρίζωση του μικροβίου με το σχήμα πρώτης γραμμής έφτανε το 95%, τα τελευταία έτη παρατηρείται ελάττωση αυτής σε ποσοστά κοντά στο 80% Τα ποσοστά αυτά απέχουν σημαντικά από το 90%, το οποίο πρέπει να επιτυγχάνεται με ένα «ιδανικό σχήμα» εκρίζωσης και είναι συντριπτικά χαμηλότερα από τα ποσοστά εκρίζωσης στην καθημερινή κλινική πράξη. 11 Αν και το κυριότερο αίτιο της μειούμενης αποτελεσματικότητας των σχημάτων εκρίζωσης θεωρείται η διαρκώς αυξανόμενη αντοχή του Ε. πυλωρού στα αντιβιοτικά ο κλινικός γιατρός πρέπει να γνωρίζει όλα τα πιθανά αίτια της αποτυχίας ενός θεραπευτικού σχήματος κατά του μικροβίου προκειμένου να αποφύγει άστοχες θεραπευτικές αποφάσεις και την ταλαιπωρία του ασθενούς. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού σχήματος πρώτης γραμμής Για να εκριζωθεί το Ε. πυλωρού είναι απαραίτητο τα επίπεδα των χορηγούμενων αντιβιοτικών στη γαστρική βλέννα να υπερβαίνουν την ελάχιστη βακτηριοκτόνο συγκέντρωση. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται συνοπτικά τα πιθανά αίτια αποτυχίας ενός θεραπευτικού σχήματος πρώτης γραμμής. Η συμμόρφωση του ασθενούς με τη 134

3 ΕΚΡΙΖΩΣΗ >90%. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ; Πίνακας 1. Παρουσίαση των κυριότερων αιτίων αποτυχίας του θεραπευτικού σχήματος πρώτης γραμμής. Αίτια αποτυχίας αγωγής εκρίζωσης Απουσία συμμόρφωσης ασθενούς Αντοχή του μικροβίου στα χορηγούμενα αντιβιοτικά Όξινο γαστρικό περιβάλλον Κάπνισμα Άλλοι παράγοντες ξενιστή - CagA (-) στελέχη - ανοσοανεπάρκεια κ.ά. Πίνακας 2. Μέθοδοι με τις οποίες επιτυγχάνεται η καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς με την αγωγή εκρίζωσης. Μέθοδοι για καλύτερη συμμόρφωση ασθενούς Ενημέρωση για - σημασία της εκρίζωσης του μικροβίου - αξία της τήρησης των οδηγιών του γιατρού - πιθανές παρενέργειες Αναφορά παρενεργειών στο γιατρό Γραπτές οδηγίες για λήψη φαρμάκων θεραπευτική αγωγή και η επιλογή του κατάλληλου αντιμικροβιακού σχήματος αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που οδηγούν στην εκρίζωση του μικροβίου. Συμμόρφωση ασθενούς Η ανάγκη λήψης πολλών φαρμάκων σε τακτά χρονικά διαστήματα, με υπαρκτή την πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών, από ασθενείς οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν ιδιαίτερα έντονη συμπτωματολογία οδηγεί συχνά στην ανεπαρκή συμμόρφωση με την αγωγή. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες φαίνεται ότι είναι το συχνότερο αίτιο διακοπής της θεραπείας. 12 Για το λόγο αυτό σχήματα τα οποία περιέχουν κιτρικό βισμούθιο συνοδεύονται και από αυξημένα ποσοστά αποτυχίας. 13 Όπως είναι λογικό η συμμόρφωση έχει ιδιαίτερη σημασία στα βραχυχρόνια (επταήμερα) σχήματα, καθώς εκεί η παράλειψη έστω και λίγων δόσεων αρκεί για να οδηγήσει σε μη εκρίζωση του μικροβίου. Στην κλινική πράξη η συμμόρφωση του ασθενούς επιτυγχάνεται μόνο με την προσπάθεια του γιατρού. Ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί για τη σημασία της εκρίζωσης του μικροβίου για την υγεία του, καθώς και για την αξία της τήρησης των οδηγιών του γιατρού για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών καθώς και ο τρόπος πρόληψης ή και αντιμετώπισής τους πρέπει να επισημανθούν. Ο ασθενής πρέπει να ενθαρρύνεται για να αναφέρει κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια στο θεράποντα και να του τονιστεί ποιες είναι οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες αποτελούν και λόγο διακοπής της θεραπείας. Τέλος, έχει αποδειχτεί ότι η χορήγηση γραπτών οδηγιών συντελεί στην καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς (Πίνακας 2)

4 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ Επιλογή του κατάλληλου αντιμικροβιακού σχήματος Η αντοχή ενός μικροβίου σε κάποιο αντιβιοτικό διακρίνεται σε πρωτοπαθή, όταν εξ αρχής το στέλεχος του μικροβίου είναι ανθεκτικό στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό, και σε δευτεροπαθή, όταν η ανθεκτικότητα αναπτύσσεται μετά τη χορήγηση του αντιβιοτικού. Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, τα ποσοστά αντοχής του Ε. πυλωρού στην αμοξυκιλλίνη και την τετρακυκλίνη (που χρησιμοποιείται στο θεραπευτικό σχήμα δεύτερης γραμμής) είναι μηδαμινά. Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά αντοχής στη μετρονιδαζόλη τα οποία στη χώρα μας παραμένουν σταθερά εδώ και μία δεκαετία (πρωτοπαθής αντοχή 50% και δευτεροπαθής αντοχή 60-70%). Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα δεδομένα που αφορούν την κλαριθρομυκίνη αφού στη χώρα μας παρατηρείται ραγδαία αύξηση της πρωτοπαθούς αντοχής του μικροβίου στα παιδιά. Όσον αφορά τους ενήλικες το ποσοστό δευτεροπαθούς αντοχής μετά αποτυχημένη πρώτη θεραπεία αγγίζει το 45%. 15,16 Η αυξανόμενη αντοχή στην κλαριθρομυκίνη θα μπορούσε να αποδοθεί στην ευρεία χρήση του αντιβιοτικού αυτού ως μονοθεραπεία από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Η αντοχή στην κλαριθρομυκίνη έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς έχει βρεθεί ότι η αποτελεσματικότητα ενός τριπλού σχήματος πρώτης γραμμής μειώνεται μέχρι και 70% όταν υπάρχει αντοχή στην κλαριθρομυκίνη έναντι 20-30% όταν υπάρχει αντοχή στη μετρονιδαζόλη. 17 Για τους λόγους αυτούς η λήψη προσεκτικού ιστορικού πριν τη χορήγηση του θεραπευτικού σχήματος πρώτης γραμμής έχει ιδιαίτερη σημασία. Εάν στο ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται συχνή λήψη κλαριθρομυκίνης πρέπει να προτιμάται η χορήγηση του συνδυασμού αμοξυκιλίνης-μετρονιδαζόλης στο θεραπευτικό σχήμα πρώτης γραμμής ή η μελέτη της ανθεκτικότητας του στελέχους του Ε. πυλωρού in vitro πριν από την επιλογή του θεραπευτικού σχήματος πρώτης γραμμής. Πλήρης καταστολή της έκκρισης οξέος Η πλήρης καταστολή της έκκρισης οξέος είναι απαραίτητη για την επιτυχή εκρίζωση του μικροβίου καθώς το όξινο ph ελαττώνει τη δραστικότητα των αντιβιοτικών. 18 Δεν υπάρχουν, όμως, μελέτες οι οποίες να τεκμηριώνουν την υπεροχή κάποιου συγκεκριμένου αναστολέα της αντλίας πρωτονίων στο θεραπευτικό σχήμα εκρίζωσης. Επίσης αν και από ορισμένες κλινικές μελέτες υποστηριζόταν ότι η χορήγηση αντιεκκριτικής αγωγής για κάποιο διάστημα πριν την έναρξη του σχήματος εκρίζωσης επαυξάνει τα ποσοστά εκρίζωσης της λοίμωξης, πρόσφατη μεταανάλυση έδειξε ότι η συγκεκριμένη τακτική δεν αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. 19 Συνεπώς η συμμόρφωση του ασθενούς με τη λήψη του χορηγούμενου αναστολέα αντλίας πρωτονίων σε δοσολογία που καταστέλλει πλήρως τη γαστρική έκκριση αρκεί για να εξασφαλίσει το ιδανικό γαστρικό περιβάλλον για την εκρίζωση του μικροβίου. 136

5 ΕΚΡΙΖΩΣΗ >90%. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ; Πίνακας 3. Ιστολογικές παράμετροι και ανταπόκριση σε δεκαήμερο θεραπευτικό σχήμα πρώτης γραμμής (δεδομένα από τον ελληνικό χώρο). Ευνοϊκή ανταπόκριση Απουσία συσχέτισης σε θεραπευτικό σχήμα µε ανταπόκριση Απουσία λεμφοζιδίων στην ιστολογική Πυκνότητα μικροβίου στον ιστό εξέταση ρουτίνας Βαθμός γαστρίτιδας άντρου Γαστρίτιδα σώματος Δραστηριότητα γαστρίτιδας άντρου Αποχή από το κάπνισμα Είναι βέβαιο ότι το κάπνισμα μειώνει τα ποσοστά εκρίζωσης της λοίμωξης από Ε. πυλωρού. Ο ακριβής μηχανισμός είναι άγνωστος αν και από ορισμένους πιστεύεται ότι αυτό οφείλεται στη διέγερση της παραγωγής γαστρικού οξέος. Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονισθεί στον ασθενή η σημασία της διακοπής του καπνίσματος πριν αλλά και σε όλη τη διάρκεια της αγωγής, καθώς έχει βρεθεί ότι με την τακτική αυτή αυξάνονται τα ποσοστά εκρίζωσης σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτά των μη καπνιστών. 5 Γνώση άλλων παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την εκρίζωση Στην κλινική πράξη είναι σημαντική η γνώση όλων των παραγόντων (μικροβίου ή ξενιστή) οι οποίοι επηρεάζουν την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου. Η ανασοανεπάρκεια του ξενιστή αποτελεί διακριτό παράγοντα συνδεόμενο με μικρά ποσοστά εκρίζωσης της λοίμωξης. Επίσης η παρουσία CagA (-) στελεχών φαίνεται ότι σχετίζεται με μειωμένες πιθανότητες εκρίζωσης, γεγονός με θεωρητική περισσότερο σημασία καθώς η ανίχνευση των στελεχών αυτών δεν θεωρείται εξέταση ρουτίνας. 20, 21 Σε προοπτική μελέτη από τον ελληνικό χώρο έχει δειχθεί ότι η απουσία λεμφοζιδιακής γαστρίτιδας καθώς και η γαστρίτιδα του σώματος αποτελούν παράγοντες ευνοϊκής ανταπόκρισης σε δεκαήμερο θεραπευτικό σχήμα με ομεπραζόλη, κλαριθρομυκίνη και αμοξυκιλίνη. Αντίθετα το ποσοστό εκρίζωσης δεν φάνηκε να σχετίζεται με μία σειρά άλλων ιστολογικών παραμέτρων όπως είναι το μικροβιακό φορτίο, ο βαθμός (grade) και η δραστηριότητα (activity) της γαστρίτιδας του άντρου (Πίνακας 3). 22 Τετραπλό σχήμα ως θεραπευτικό σχήμα πρώτης γραμμής Μία σημαντική παράμετρος των οδηγιών του Maastricht είναι το πακέτο θεραπείας («treatment package»). Η φιλοσοφία του είναι ότι για μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή πρέπει να είναι προαποφασισμένο το θεραπευτικό σχήμα δεύτερης γραμμής το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικά αντιβιοτικά από αυτά που δόθηκαν στο πρώτο 137

6 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ Πίνακας 4. Σχήμα δεύτερης γραμμής σύμφωνα με τις οδηγίες του Maastricht. Θεραπευτικό σχήμα δεύτερης γραμμής Α. ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΣΧΗΜΑ (7-14 ημέρες) PPI Βισμούθιο (120 mg) Τετρακυκλίνη (500 mg) Μετρονιδαζόλη (500 mg) x 2/24 h x 4/24 h x 4/24 h x 3/24 h B. ΤΡΙΠΛΟ ΣΧΗΜΑ (7-14 ημέρες) Ρανιτιδίνη-κιτρικό βισμούθιο x 2/24 h Δύο από τα ακόλουθα αντιβιοτικά - Τετρακυκλίνη (500 mg) x 4/24 h - Μετρονιδαζόλη (500 mg) x 3/24 h - Αμοξυκιλίνη (1g) x 2/24 h - Κλαρυθρομυκίνη (500 mg) x 2/24 h σχήμα. Στον Πίνακα 4 απεικονίζεται η πρόταση του Maastricht για θεραπευτικό σχήμα δεύτερης γραμμής. 3 Επειδή το θεραπευτικό σχήμα της δεύτερης γραμμής εκριζώνει σε ικανοποιητικό ποσοστό ανθεκτικές στο σχήμα πρώτης γραμμής περιπτώσεις λοίμωξης από Ε. πυλωρού ορισμένοι ερευνητές έχουν προτείνει να χρησιμοποιείται και το θεραπευτικό σχήμα δεύτερης γραμμής ευθύς εξ αρχής. Το τετραπλό σχήμα ΟΒΜΤ, συνδυασμός ενός αναστολέα της αντλίας πρωτονίων και της κλασικής τριπλής αγωγής (ΒΜΤ), όταν χορηγήθηκε ως θεραπεία 1 ης γραμμής για 7, 10 ή 14 ημέρες δεν υπερείχε τόσο σε άμεση σύγκριση όσο και έμμεσα (βάσει των ποσοστών εκρίζωσης) στα δικά μας δεδομένα του τριπλού θεραπευτικού σχήματος ΟΑΚ. 25,26 Παρόλα αυτά, σε πρόσφατη μεταανάλυση 98 μελετών και 7151 ασθενών ο συνδυασμός ομεπραζόλης, βισμουθίου, μετρονιδαζόλης και τετρακυκλίνης για ημέρες ως σχήμα 1 ης γραμμής όχι μόνο εκρίζωσε τη λοίμωξη στο 85% των ασθενών άλλα και εμφάνισε ποσοστά ασφάλειας και συμμόρφωσης συγκρίσιμα με αυτά της τριπλής αγωγής από ομεπραζόλη, αμοξυκιλίνη και κλαριθρομυκίνη. 27 Με δεδομένα τα εγγενή μειονεκτήματα των μετααναλύσεων απαιτούνται περισσότερες και καλά σχεδιασμένες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. Είναι δυνατή η εκρίζωση της λοίμωξης σε ποσοστά άνω του 90%; Η επίτευξη εκρίζωσης του Ε. πυλωρού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των ασθενών δεν αποτελεί μόνο στοιχείο του «ιδανικού» θεραπευτικού σχήματος αλλά πρέπει να αποτελεί να είναι και ο στόχος κάθε γαστρεντερολόγου στην καθημερινή 138

7 ΕΚΡΙΖΩΣΗ >90%. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ; κλινική πράξη. Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού, η ενημέρωση του ασθενούς ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή συμμόρφωση και η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού αντιβιοτικών αυξάνουν τα ποσοστά επιτυχίας των χορηγούμενων θεραπευτικών σχημάτων. Στη χώρα μας όμως και δη εκτός κλινικών μελετών ο στόχος αυτός φαίνεται προϊόντως μάλλον ανέφικτος με τα θεραπευτικά σχήματα 1 ης γραμμής που βασίζονται στην κλαριθρομυκίνη. Η απουσία επίσημων ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων δεδομένων του ιστορικού λήψεως φαρμάκων των Ελλήνων ασθενών (έτσι ώστε η πιθανότητα προτέρας λήψης κλαριθρομυκίνης να επαφίεται στη γνώση, το μορφωτικό επίπεδο και τη μνήμη του ασθενούς), τα προϊόντως αυξανόμενα ποσοστά ανθεκτικότητας της λοίμωξης στην κλαριθρομυκίνη στη χώρα μας, το αυξημένο ποσοστό καπνιστών με οργανική και λειτουργική δυσπεψία, η «αυτοματοποιημένη» συνταγογραφία στη χώρα μας (που δεν αφήνει περιθώρια κριτικής σκέψης, αφιέρωσης χρόνου ενασχόλησης με τον ασθενή, αναδρομής στο ιστορικό λήψης φαρμάκων, κ.λπ.) και η παραδοσιακή ευχερής εγκατάλειψη των θεραπειών που προκαλούν ήσσονες ανεπιθύμητες ενέργειες από τον Έλληνα είναι μερικές από τις αιτίες που καθιστούν το στόχο μάλλον ανέφικτο. Οι διαπιστώσεις όμως αυτές κατ ουδένα τρόπο πρέπει να αποτελούν άλλοθι συμβιβασμού αλλά αφετηρία έντονων προσπαθειών διόρθωσης των λαθών της ιατρικής πράξης και ευαισθητοποίησης των ασθενών για την ορθή και αποτελεσματική χρήση των ιατρικών οδηγιών και των φαρμάκων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Paterson WL, Graham DY. Helicobacter pylori. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH editors. Gastrointestinal and liver Disease. Pathophysiology, diagnosis, management. 7th ed. Philadelphia: WB Saunders, 2002, p: Basset C, Holton J, Gatta L, Ricci C, Bernabucci V, Liuzzi G, Vaira D. Helicobacter pylori infection: anything new should we know? Aliment Pharmacol Ther 2004;20(Suppl 2): Malfertheiner P, Megraud F, O Morain C, et al. European Helicobacter Pylori Study Group (EHPSG). Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection--the Maastricht Consensus Report. Aliment Pharmacol Ther 2002 ;16: Howden CW, Hunt RH. Guidelines for the management of Helicobacter pylori infection. Ad Hoc Committee on Practice Parameters of the American College of Gastroenterology. Am J Gastroenterol 1998;93: Bytzer P, O Morain C. Treatment of Helicobacter pylori. Helicobacter 2005;10(Suppl 1): Bosques-Padilla FJ, Garza-Gonzalez E, Calderon-Lozano IE, et al. Open, randomized multicenter comparative trial of rabeprazole, ofloxacin and amoxicillin therapy for Helicobacter pylori eradication: 7 vs. 14 day treatment. Helicobacter 2004 ;9:

8 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 7. Chaudhary A, Ahuja V, Bal CS, Das B, Pandey RM, Sharma MP. Rank order of success favors longer duration of imidazole-based therapy for Helicobacter pylori in duodenal ulcer disease: a randomized pilot study. Helicobacter 2004;9: Walsh JH, Peterson WL. The treatment of Helicobacter pylori infection in the management of peptic ulcer disease. N Engl J Med 1995;333: Laheij RJ, Rossum LG, Jansen JB, Straatman H, Verbeek AL. Evaluation of treatment regimens to cure Helicobacter pylori infection--a meta-analysis. Aliment Pharmacol Ther 1999;13: Fischbach LA, Goodman KJ, Feldman M, Aragaki C. Sources of variation of Helicobacter pylori treatment success in adults worldwide: a meta-analysis. Int J Epidemiol 2002;31: Qasim A, Sebastian S, Thornton O, et al. Rifabutin- and furazolidone-based Helicobacter pylori eradication therapies after failure of standard first- and second-line eradication attempts in dyspepsia patients. Aliment Pharmacol Ther 2005;21: Graham DY, Lew GM, Malaty HM, et al. Factors influencing the eradication of Helicobacter pylori with triple therapy. Gastroenterology 1992;102: Buring SM, Winner LH, Hatton RC, Doering PL. Discontinuation rates of Helicobacter pylori treatment regimens: a meta-analysis. Pharmacotherapy 1999;19: Lee M, Kemp JA, Canning A, Egan C, Tataronis G, Farraye FA. A randomized controlled trial of an enhanced patient compliance program for Helicobacter pylori therapy. Arch Intern Med 1999;25; Μεντής Α. Επιδημιολογία και κλινική σημασία της αντοχής στα αντιβιοτικά Eλληνικά δεδομένα. Πρακτικά 5 ου Πανελληνίου Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού, σελ Μεντής Α. Προβλήματα αντοχής στα αντιβιοτικά Aντιμετώπιση. Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού, σελ Megraud F. H. pylori antibiotic resistance: prevalence, importance, and advances in testing. Gut 2004;53: Labenz J. Current role of acid suppressants in Helicobacter pylori eradication therapy. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2001;15: Janssen MJ, Laheij RJ, de Boer WA, Jansen JB. Meta-analysis: The influence of pre-treatment with a proton pump inhibitor on Helicobacter pylori eradication. Aliment Pharmacol Ther 2005;15: Katelaris PH. Helicobacter pylori: why are eradication results so variable? J Gastroenterol Hepatol 2004;19: Vakil N. Helicobacter pylori: factors affecting eradication and recurrence Am J Gastroenterol 2005;100: Georgopoulos S, Ladas S, Karapatanis S, Mentis A, Spiliadi C, Artilis V, Raptis S. Factors that may outcome of triple Helicobacter pylori eradication therapy with omeprazole, amoxicillin and clarithromycin. Dig Dis Sci 2000;45: Hojo M, Miwa H, Nagahara A, Sato N. Pooled analysis on the efficacy of the second-line treatment regimens for Helicobacter pylori infection. Scand J Gastroenterol 2001;36:

9 ΕΚΡΙΖΩΣΗ >90%. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ; 24. Georgopoulos SD, Ladas SD, Karatapanis S, et al. Effectiveness of two quadruple, tetracyclineor clarithromycin-containing, second-line, Helicobacter pylori eradication therapies. Aliment Pharmacol Ther 2002;16: Mantzaris GJ, Petraki Kal, Archavlis E, et al. Omeprazole-triple versus omeprazole-quadruple therapy for healing duodenal ulcer and eradication of Helicobacter pylori infection: A 24-month follow up study. Eur J Gastroenterol Hepatol 2002;14: Mantzaris GJ, Petraki C, Petraki Kal, et al. Prospective, randomized study of seven versus fourteen days omeprazole quadruple therapy for eradication of Helicobacter pylori infection in patients with duodenal ulcer after failure of omeprazole triple therapy. Ann Gastroenterol Fischbach LA, van Zanten S, Dickason J. Meta-analysis: the efficacy, adverse events, and adherence related to first-line anti-helicobacter pylori quadruple therapies. Aliment Pharmacol Ther 2004;15:

Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας βασισμένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας βασισμένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ΣτρατηγικΕς αντιμετωπισης ÐÑÁÊÔÉÊÁ της 11ïõ δυσπεψιας ÅËËÇÍÉÊÏÕ βασισμενες ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ στο ÃÉÁ ΕλικοβακτηρΙδιο ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ του πυλωρου ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Δυσπεψία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Δυσπεψία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Δυσπεψία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ΔιΑγνωση ÐÑÁÊÔÉÊÁ και θεραπεiα 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ του ΕλικοβακτηριδIου ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ του ÔÏ πυλωροy ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες εξωγαστρικές εκδηλώσεις της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης έχουν κλινική σημασία;

Ποιες εξωγαστρικές εκδηλώσεις της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης έχουν κλινική σημασία; ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Ποιες εξωγαστρικές εκδηλώσεις της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης έχουν κλινική σημασία; Δημοσθένης Γεωργιάδης, 1 Σπήλιος Μανωλακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των προβιοτικών

Ο ρόλος των προβιοτικών ÐÑÁÊÔÉÊÁ Ο 11ïõ ΡΟΛΟΣ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΤΩΝ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Ο ρόλος των προβιοτικών Εμμανουήλ Αρχαύλης, Ελένη Χρυσανθοπούλου Προβιοτικά Η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος ουρεάσης (Urea Breath test και CLO test)

Μέθοδος ουρεάσης (Urea Breath test και CLO test) ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Μέθοδος ουρεάσης (Urea Breath test και CLO test) Χρήστος Λιάτσος Η διαγνωστική ακρίβεια μιας δοκιμασίας - test εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση. Σωτήριος Γεωργόπουλος 1, Ηλίας Ξηρουχάκης 2

Αντιμετώπιση. Σωτήριος Γεωργόπουλος 1, Ηλίας Ξηρουχάκης 2 Νεοπλασιες ÐÑÁÊÔÉÊÁ 14ïõ και ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2009 Αντιμετώπιση Σωτήριος Γεωργόπουλος 1, Ηλίας Ξηρουχάκης 2 Η λοίμωξη από H. pylori

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Η πρόληψη του Καρκίνου του Στομάχου

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Η πρόληψη του Καρκίνου του Στομάχου Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Η πρόληψη του Καρκίνου του Στομάχου Χ. Τζάθας, Δ/ντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Αν και τα τελευταία χρόνια το περιφερικό γαστρικό αδενοκαρκίνωμα παρουσιάζει σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Ν. Ροβίνα, Χρ. Γκράτζιου Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ευαγγελισμού ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κάπνισμα παγκοσμίως,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού καρκίνου;

Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού καρκίνου; ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών

Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών Χαράλαμπος Τζάθας Αν και τα τελευταία χρόνια το περιφερικό γαστρικό αδενοκαρκίνωμα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

10-11 Φεβρουαρίου 2012

10-11 Φεβρουαρίου 2012 7 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕξελΙξεις στη ΓαστρεντερολογIα & ΗπατολογIα ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Υπό την Aιγίδα Δήμος Αθηναίων ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 7 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 ο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 ο Από την Σύνταξη Το περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, το περιοδικό μας, συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικός αλγόριθμος ακμής: Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις

Θεραπευτικός αλγόριθμος ακμής: Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις Θεραπευτική Θεραπευτικός αλγόριθμος ακμής: Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις Δεσινιώτη Κ. Τζομπανάκη Σ. Κατσάμπας Α. Αντωνίου Χ. Παν/κή Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Ομάδας Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Θέσεις της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Ομάδας Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 11ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Θέσεις της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Ομάδας Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. NewsLetter Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) TEYXΟΣ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ταυτότητα - Περιεχόμενα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 5 Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιοµεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου 21-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, CRETA MARIS - ΚΡΗΤΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι Η Δ Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ, με την ευκαιρία των είκοσι ετών λειτουργίας του ΕΠΕΜ- ΒΑΤΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ διοργανώνει, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Τμήματος του

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου. e-mail : chbavol@yahoo.gr

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου. e-mail : chbavol@yahoo.gr Τίτλος: Καρκινοειδείς όγκοι στομάχου Συγγραφέας: Χρήστος Στ. Μπασαγιάννης Στρατιωτ. Ιατρός Ειδικός παθολόγος Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ΤΟΥ ÔÏ ΠΥΛΩΡΟΥ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγαστρικές εκδηλώσεις της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Κριτική θεώρηση

Εξωγαστρικές εκδηλώσεις της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Κριτική θεώρηση ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 11ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ΤΟΥ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ΠΥΛΩΡΟΥ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Εξωγαστρικές εκδηλώσεις της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ 1 2 3 Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ Βασίλειος Α. Κομπορόζος MD, PhD, FACS Διευθυντής Γ Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

οι: Harvey-Bradshaw Activity Index (HBI)και Crohn s Disease Activity Index (CDAI).

οι: Harvey-Bradshaw Activity Index (HBI)και Crohn s Disease Activity Index (CDAI). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ CROHN ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Χ. Κατσάνος, Κ. Καρµίρης, Ι.Ε. Κουτρουµπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των βλαβών

Αντιμετώπιση των βλαβών Προνεοπλασματικες ÐÑÁÊÔÉÊÁ αλλοιωσεις/καταστασεις 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ και πολυποδες ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ στομαχου ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Αντιμετώπιση των βλαβών Ευστάθιος Παπαβασιλείου Με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές μιας ομάδας Ελλήνων οδοντιάτρων σχετικά με τη χορήγηση αντιβιοτικών και αναλγητικών

Επιλογές μιας ομάδας Ελλήνων οδοντιάτρων σχετικά με τη χορήγηση αντιβιοτικών και αναλγητικών σελ. 8 ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣTOMA 2014; 42 : 109-116 Οδοντοφατνιακή χειρουργική Ερευνητική μελέτη Επιλογές μιας ομάδας Ελλήνων οδοντιάτρων σχετικά με τη χορήγηση αντιβιοτικών και αναλγητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων Γεώργιος Α. Χρήστου, Δημήτριος Ν. Κιόρτσης Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου 3-5 IOYNIOY 2010, CLUB HOTEL LOUTRAKI Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Periodontal treatment: the view of the general dentist

Periodontal treatment: the view of the general dentist Periodontal treatment: the view of the general dentist M. Komboli 1, E. Mouzakiti 2 Periodontal diseases especially plaque induced gingivitis and chronic periodontitis affect the majority of the population

Διαβάστε περισσότερα