Εκρίζωση >90%. Είναι εφικτός στόχος;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκρίζωση >90%. Είναι εφικτός στόχος;"

Transcript

1 ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΕΚΡΙΖΩΣΗ 11ïõ >90%. ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ΣΤΟΧΟΣ; ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Εκρίζωση >90%. Είναι εφικτός στόχος; Γεράσιμος Μάντζαρης 1, Αναστάσιος Ρούσσος 2 Εισαγωγή Η λοίμωξη από το Ελικοβακτήριο του πυλωρού (Ε. πυλωρού) είναι εξαιρετικά συχνή, πιστεύεται δε ότι προσβάλλει περίπου το 50% του πληθυσμού της γης. Μολονότι το δίλημμα αν το βακτήριο είναι «παθογόνο», «δυνητικώς παθογόνο» ή «συμβιωτικός» μικροοργανισμός εξακολουθεί να διεγείρει επιστημονικές αντιγνωμίες που καθορίζουν, συνακόλουθα, τον ουδό αντίστασης των θεραπευτών για την εκρίζωσή του, ελάχιστοι αμφιβάλλουν ότι μερικές νοσολογικές οντότητες προκαλούνται από πιο «παθογόνα» στελέχη και ως εκ τούτου συνιστούν ενδείξεις εκρίζωσης της λοίμωξης που τις προκαλεί: Νόσος του πεπτικού έλκους, MALT-λέμφωμα στομάχου, αλλοιώσεις ατροφικής γαστρίτιδας και η ύπαρξη συγγενούς πρώτου βαθμού με αδενοκαρκίνωμα στομάχου. 1 Προκειμένου να θεωρηθεί ως «ιδανικό» το θεραπευτικό σχήμα εκρίζωσης της λοίμωξης θα πρέπει να έχει αποτελεσματικότητα τουλάχιστον 90%, να είναι εύκολο στη λήψη του και καλώς ανεκτό από τους ασθενείς, χωρίς να παρουσιάζει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. 2 Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να εξετασθεί κατά πόσο είναι εφικτή στην κλινική πράξη η εκρίζωση του Ε. πυλωρού σε ποσοστό άνω του 90%, και ποια είναι η θεραπευτική στρατηγική εκείνη με την οποία επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό εκρίζωσης. 1 Διευθυντής, Α Γαστρεντερολογική Κλινική, 2 Ειδικευόμενος, Α Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 133

2 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ Θεραπευτικό σχήμα πρώτης γραμμής Στην Ευρώπη για τη θεραπεία της λοίμωξης από Ε. πυλωρού ισχύουν σήμερα οι οδηγίες της 2 ης διάσκεψης ομοφωνίας του Maastricht σύμφωνα με τις οποίες το θεραπευτικό σχήμα πρώτης γραμμής περιλαμβάνει: ι) έναν αναστολέα της αντλίας πρωτονίων σε δοσολογία η οποία καταστέλλει πλήρως τη γαστρική έκκριση και ιι) δύο από τα ακόλουθα τρία αντιβιοτικά: αμοξυκιλλίνη (1g), κλαροθρομυκίνη (500 mg), μετρονιδαζόλη (500 mg), όλα χορηγούμενα δύο φορές την ημέρα για τουλάχιστον 7 ημέρες. Εναλλακτικά, αντί του αναστολέα αντλίας πρωτονίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύμπλοκο ρανιτιδίνη-κιτρικό βισμούθιο 3. Οι ίδιες οδηγίες ισχύουν και στις ΗΠΑ με τη διαφορά ότι εκεί προτείνεται μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας (10 ή 14 ημέρες). 4 Τα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με την ιδανική διάρκεια του θεραπευτικού σχήματος πρώτης γραμμής είναι αντικρουόμενα. Δεν έχει τεκμηριωθεί η υπεροχή των σχημάτων διάρκειας 10 ή/και 14 ημερών μέσα από σειρές μελετών στο σύνολο των Ε. πυλωρού θετικών ασθενών. 5 Επίσης, αν και σε ορισμένες μελέτες υποστηρίζεται η υπεροχή των 14ήμερων σχημάτων, δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας αυτής της θεραπευτικής πρακτικής. 6,7 Αντικρουόμενα είναι και τα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των σχημάτων πρώτης γραμμής. Εκείνο το οποίο, είναι βέβαιο είναι ότι με την πάροδο των ετών τα αρχικώς ενθουσιώδη και συντριπτικά αποτελέσματα των κλινικών μελετών έχουν ανασκευασθεί από την εμπειρία της καθημερινής Ιατρικής πράξης. Έτσι, ενώ στις αρχικές μετα-αναλύσεις η επιτυχής εκρίζωση του μικροβίου με το σχήμα πρώτης γραμμής έφτανε το 95%, τα τελευταία έτη παρατηρείται ελάττωση αυτής σε ποσοστά κοντά στο 80% Τα ποσοστά αυτά απέχουν σημαντικά από το 90%, το οποίο πρέπει να επιτυγχάνεται με ένα «ιδανικό σχήμα» εκρίζωσης και είναι συντριπτικά χαμηλότερα από τα ποσοστά εκρίζωσης στην καθημερινή κλινική πράξη. 11 Αν και το κυριότερο αίτιο της μειούμενης αποτελεσματικότητας των σχημάτων εκρίζωσης θεωρείται η διαρκώς αυξανόμενη αντοχή του Ε. πυλωρού στα αντιβιοτικά ο κλινικός γιατρός πρέπει να γνωρίζει όλα τα πιθανά αίτια της αποτυχίας ενός θεραπευτικού σχήματος κατά του μικροβίου προκειμένου να αποφύγει άστοχες θεραπευτικές αποφάσεις και την ταλαιπωρία του ασθενούς. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού σχήματος πρώτης γραμμής Για να εκριζωθεί το Ε. πυλωρού είναι απαραίτητο τα επίπεδα των χορηγούμενων αντιβιοτικών στη γαστρική βλέννα να υπερβαίνουν την ελάχιστη βακτηριοκτόνο συγκέντρωση. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται συνοπτικά τα πιθανά αίτια αποτυχίας ενός θεραπευτικού σχήματος πρώτης γραμμής. Η συμμόρφωση του ασθενούς με τη 134

3 ΕΚΡΙΖΩΣΗ >90%. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ; Πίνακας 1. Παρουσίαση των κυριότερων αιτίων αποτυχίας του θεραπευτικού σχήματος πρώτης γραμμής. Αίτια αποτυχίας αγωγής εκρίζωσης Απουσία συμμόρφωσης ασθενούς Αντοχή του μικροβίου στα χορηγούμενα αντιβιοτικά Όξινο γαστρικό περιβάλλον Κάπνισμα Άλλοι παράγοντες ξενιστή - CagA (-) στελέχη - ανοσοανεπάρκεια κ.ά. Πίνακας 2. Μέθοδοι με τις οποίες επιτυγχάνεται η καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς με την αγωγή εκρίζωσης. Μέθοδοι για καλύτερη συμμόρφωση ασθενούς Ενημέρωση για - σημασία της εκρίζωσης του μικροβίου - αξία της τήρησης των οδηγιών του γιατρού - πιθανές παρενέργειες Αναφορά παρενεργειών στο γιατρό Γραπτές οδηγίες για λήψη φαρμάκων θεραπευτική αγωγή και η επιλογή του κατάλληλου αντιμικροβιακού σχήματος αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που οδηγούν στην εκρίζωση του μικροβίου. Συμμόρφωση ασθενούς Η ανάγκη λήψης πολλών φαρμάκων σε τακτά χρονικά διαστήματα, με υπαρκτή την πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών, από ασθενείς οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν ιδιαίτερα έντονη συμπτωματολογία οδηγεί συχνά στην ανεπαρκή συμμόρφωση με την αγωγή. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες φαίνεται ότι είναι το συχνότερο αίτιο διακοπής της θεραπείας. 12 Για το λόγο αυτό σχήματα τα οποία περιέχουν κιτρικό βισμούθιο συνοδεύονται και από αυξημένα ποσοστά αποτυχίας. 13 Όπως είναι λογικό η συμμόρφωση έχει ιδιαίτερη σημασία στα βραχυχρόνια (επταήμερα) σχήματα, καθώς εκεί η παράλειψη έστω και λίγων δόσεων αρκεί για να οδηγήσει σε μη εκρίζωση του μικροβίου. Στην κλινική πράξη η συμμόρφωση του ασθενούς επιτυγχάνεται μόνο με την προσπάθεια του γιατρού. Ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί για τη σημασία της εκρίζωσης του μικροβίου για την υγεία του, καθώς και για την αξία της τήρησης των οδηγιών του γιατρού για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών καθώς και ο τρόπος πρόληψης ή και αντιμετώπισής τους πρέπει να επισημανθούν. Ο ασθενής πρέπει να ενθαρρύνεται για να αναφέρει κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια στο θεράποντα και να του τονιστεί ποιες είναι οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες αποτελούν και λόγο διακοπής της θεραπείας. Τέλος, έχει αποδειχτεί ότι η χορήγηση γραπτών οδηγιών συντελεί στην καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς (Πίνακας 2)

4 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ Επιλογή του κατάλληλου αντιμικροβιακού σχήματος Η αντοχή ενός μικροβίου σε κάποιο αντιβιοτικό διακρίνεται σε πρωτοπαθή, όταν εξ αρχής το στέλεχος του μικροβίου είναι ανθεκτικό στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό, και σε δευτεροπαθή, όταν η ανθεκτικότητα αναπτύσσεται μετά τη χορήγηση του αντιβιοτικού. Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, τα ποσοστά αντοχής του Ε. πυλωρού στην αμοξυκιλλίνη και την τετρακυκλίνη (που χρησιμοποιείται στο θεραπευτικό σχήμα δεύτερης γραμμής) είναι μηδαμινά. Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά αντοχής στη μετρονιδαζόλη τα οποία στη χώρα μας παραμένουν σταθερά εδώ και μία δεκαετία (πρωτοπαθής αντοχή 50% και δευτεροπαθής αντοχή 60-70%). Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα δεδομένα που αφορούν την κλαριθρομυκίνη αφού στη χώρα μας παρατηρείται ραγδαία αύξηση της πρωτοπαθούς αντοχής του μικροβίου στα παιδιά. Όσον αφορά τους ενήλικες το ποσοστό δευτεροπαθούς αντοχής μετά αποτυχημένη πρώτη θεραπεία αγγίζει το 45%. 15,16 Η αυξανόμενη αντοχή στην κλαριθρομυκίνη θα μπορούσε να αποδοθεί στην ευρεία χρήση του αντιβιοτικού αυτού ως μονοθεραπεία από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Η αντοχή στην κλαριθρομυκίνη έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς έχει βρεθεί ότι η αποτελεσματικότητα ενός τριπλού σχήματος πρώτης γραμμής μειώνεται μέχρι και 70% όταν υπάρχει αντοχή στην κλαριθρομυκίνη έναντι 20-30% όταν υπάρχει αντοχή στη μετρονιδαζόλη. 17 Για τους λόγους αυτούς η λήψη προσεκτικού ιστορικού πριν τη χορήγηση του θεραπευτικού σχήματος πρώτης γραμμής έχει ιδιαίτερη σημασία. Εάν στο ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται συχνή λήψη κλαριθρομυκίνης πρέπει να προτιμάται η χορήγηση του συνδυασμού αμοξυκιλίνης-μετρονιδαζόλης στο θεραπευτικό σχήμα πρώτης γραμμής ή η μελέτη της ανθεκτικότητας του στελέχους του Ε. πυλωρού in vitro πριν από την επιλογή του θεραπευτικού σχήματος πρώτης γραμμής. Πλήρης καταστολή της έκκρισης οξέος Η πλήρης καταστολή της έκκρισης οξέος είναι απαραίτητη για την επιτυχή εκρίζωση του μικροβίου καθώς το όξινο ph ελαττώνει τη δραστικότητα των αντιβιοτικών. 18 Δεν υπάρχουν, όμως, μελέτες οι οποίες να τεκμηριώνουν την υπεροχή κάποιου συγκεκριμένου αναστολέα της αντλίας πρωτονίων στο θεραπευτικό σχήμα εκρίζωσης. Επίσης αν και από ορισμένες κλινικές μελέτες υποστηριζόταν ότι η χορήγηση αντιεκκριτικής αγωγής για κάποιο διάστημα πριν την έναρξη του σχήματος εκρίζωσης επαυξάνει τα ποσοστά εκρίζωσης της λοίμωξης, πρόσφατη μεταανάλυση έδειξε ότι η συγκεκριμένη τακτική δεν αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. 19 Συνεπώς η συμμόρφωση του ασθενούς με τη λήψη του χορηγούμενου αναστολέα αντλίας πρωτονίων σε δοσολογία που καταστέλλει πλήρως τη γαστρική έκκριση αρκεί για να εξασφαλίσει το ιδανικό γαστρικό περιβάλλον για την εκρίζωση του μικροβίου. 136

5 ΕΚΡΙΖΩΣΗ >90%. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ; Πίνακας 3. Ιστολογικές παράμετροι και ανταπόκριση σε δεκαήμερο θεραπευτικό σχήμα πρώτης γραμμής (δεδομένα από τον ελληνικό χώρο). Ευνοϊκή ανταπόκριση Απουσία συσχέτισης σε θεραπευτικό σχήμα µε ανταπόκριση Απουσία λεμφοζιδίων στην ιστολογική Πυκνότητα μικροβίου στον ιστό εξέταση ρουτίνας Βαθμός γαστρίτιδας άντρου Γαστρίτιδα σώματος Δραστηριότητα γαστρίτιδας άντρου Αποχή από το κάπνισμα Είναι βέβαιο ότι το κάπνισμα μειώνει τα ποσοστά εκρίζωσης της λοίμωξης από Ε. πυλωρού. Ο ακριβής μηχανισμός είναι άγνωστος αν και από ορισμένους πιστεύεται ότι αυτό οφείλεται στη διέγερση της παραγωγής γαστρικού οξέος. Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονισθεί στον ασθενή η σημασία της διακοπής του καπνίσματος πριν αλλά και σε όλη τη διάρκεια της αγωγής, καθώς έχει βρεθεί ότι με την τακτική αυτή αυξάνονται τα ποσοστά εκρίζωσης σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτά των μη καπνιστών. 5 Γνώση άλλων παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την εκρίζωση Στην κλινική πράξη είναι σημαντική η γνώση όλων των παραγόντων (μικροβίου ή ξενιστή) οι οποίοι επηρεάζουν την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου. Η ανασοανεπάρκεια του ξενιστή αποτελεί διακριτό παράγοντα συνδεόμενο με μικρά ποσοστά εκρίζωσης της λοίμωξης. Επίσης η παρουσία CagA (-) στελεχών φαίνεται ότι σχετίζεται με μειωμένες πιθανότητες εκρίζωσης, γεγονός με θεωρητική περισσότερο σημασία καθώς η ανίχνευση των στελεχών αυτών δεν θεωρείται εξέταση ρουτίνας. 20, 21 Σε προοπτική μελέτη από τον ελληνικό χώρο έχει δειχθεί ότι η απουσία λεμφοζιδιακής γαστρίτιδας καθώς και η γαστρίτιδα του σώματος αποτελούν παράγοντες ευνοϊκής ανταπόκρισης σε δεκαήμερο θεραπευτικό σχήμα με ομεπραζόλη, κλαριθρομυκίνη και αμοξυκιλίνη. Αντίθετα το ποσοστό εκρίζωσης δεν φάνηκε να σχετίζεται με μία σειρά άλλων ιστολογικών παραμέτρων όπως είναι το μικροβιακό φορτίο, ο βαθμός (grade) και η δραστηριότητα (activity) της γαστρίτιδας του άντρου (Πίνακας 3). 22 Τετραπλό σχήμα ως θεραπευτικό σχήμα πρώτης γραμμής Μία σημαντική παράμετρος των οδηγιών του Maastricht είναι το πακέτο θεραπείας («treatment package»). Η φιλοσοφία του είναι ότι για μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή πρέπει να είναι προαποφασισμένο το θεραπευτικό σχήμα δεύτερης γραμμής το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικά αντιβιοτικά από αυτά που δόθηκαν στο πρώτο 137

6 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ Πίνακας 4. Σχήμα δεύτερης γραμμής σύμφωνα με τις οδηγίες του Maastricht. Θεραπευτικό σχήμα δεύτερης γραμμής Α. ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΣΧΗΜΑ (7-14 ημέρες) PPI Βισμούθιο (120 mg) Τετρακυκλίνη (500 mg) Μετρονιδαζόλη (500 mg) x 2/24 h x 4/24 h x 4/24 h x 3/24 h B. ΤΡΙΠΛΟ ΣΧΗΜΑ (7-14 ημέρες) Ρανιτιδίνη-κιτρικό βισμούθιο x 2/24 h Δύο από τα ακόλουθα αντιβιοτικά - Τετρακυκλίνη (500 mg) x 4/24 h - Μετρονιδαζόλη (500 mg) x 3/24 h - Αμοξυκιλίνη (1g) x 2/24 h - Κλαρυθρομυκίνη (500 mg) x 2/24 h σχήμα. Στον Πίνακα 4 απεικονίζεται η πρόταση του Maastricht για θεραπευτικό σχήμα δεύτερης γραμμής. 3 Επειδή το θεραπευτικό σχήμα της δεύτερης γραμμής εκριζώνει σε ικανοποιητικό ποσοστό ανθεκτικές στο σχήμα πρώτης γραμμής περιπτώσεις λοίμωξης από Ε. πυλωρού ορισμένοι ερευνητές έχουν προτείνει να χρησιμοποιείται και το θεραπευτικό σχήμα δεύτερης γραμμής ευθύς εξ αρχής. Το τετραπλό σχήμα ΟΒΜΤ, συνδυασμός ενός αναστολέα της αντλίας πρωτονίων και της κλασικής τριπλής αγωγής (ΒΜΤ), όταν χορηγήθηκε ως θεραπεία 1 ης γραμμής για 7, 10 ή 14 ημέρες δεν υπερείχε τόσο σε άμεση σύγκριση όσο και έμμεσα (βάσει των ποσοστών εκρίζωσης) στα δικά μας δεδομένα του τριπλού θεραπευτικού σχήματος ΟΑΚ. 25,26 Παρόλα αυτά, σε πρόσφατη μεταανάλυση 98 μελετών και 7151 ασθενών ο συνδυασμός ομεπραζόλης, βισμουθίου, μετρονιδαζόλης και τετρακυκλίνης για ημέρες ως σχήμα 1 ης γραμμής όχι μόνο εκρίζωσε τη λοίμωξη στο 85% των ασθενών άλλα και εμφάνισε ποσοστά ασφάλειας και συμμόρφωσης συγκρίσιμα με αυτά της τριπλής αγωγής από ομεπραζόλη, αμοξυκιλίνη και κλαριθρομυκίνη. 27 Με δεδομένα τα εγγενή μειονεκτήματα των μετααναλύσεων απαιτούνται περισσότερες και καλά σχεδιασμένες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. Είναι δυνατή η εκρίζωση της λοίμωξης σε ποσοστά άνω του 90%; Η επίτευξη εκρίζωσης του Ε. πυλωρού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των ασθενών δεν αποτελεί μόνο στοιχείο του «ιδανικού» θεραπευτικού σχήματος αλλά πρέπει να αποτελεί να είναι και ο στόχος κάθε γαστρεντερολόγου στην καθημερινή 138

7 ΕΚΡΙΖΩΣΗ >90%. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ; κλινική πράξη. Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού, η ενημέρωση του ασθενούς ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή συμμόρφωση και η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού αντιβιοτικών αυξάνουν τα ποσοστά επιτυχίας των χορηγούμενων θεραπευτικών σχημάτων. Στη χώρα μας όμως και δη εκτός κλινικών μελετών ο στόχος αυτός φαίνεται προϊόντως μάλλον ανέφικτος με τα θεραπευτικά σχήματα 1 ης γραμμής που βασίζονται στην κλαριθρομυκίνη. Η απουσία επίσημων ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων δεδομένων του ιστορικού λήψεως φαρμάκων των Ελλήνων ασθενών (έτσι ώστε η πιθανότητα προτέρας λήψης κλαριθρομυκίνης να επαφίεται στη γνώση, το μορφωτικό επίπεδο και τη μνήμη του ασθενούς), τα προϊόντως αυξανόμενα ποσοστά ανθεκτικότητας της λοίμωξης στην κλαριθρομυκίνη στη χώρα μας, το αυξημένο ποσοστό καπνιστών με οργανική και λειτουργική δυσπεψία, η «αυτοματοποιημένη» συνταγογραφία στη χώρα μας (που δεν αφήνει περιθώρια κριτικής σκέψης, αφιέρωσης χρόνου ενασχόλησης με τον ασθενή, αναδρομής στο ιστορικό λήψης φαρμάκων, κ.λπ.) και η παραδοσιακή ευχερής εγκατάλειψη των θεραπειών που προκαλούν ήσσονες ανεπιθύμητες ενέργειες από τον Έλληνα είναι μερικές από τις αιτίες που καθιστούν το στόχο μάλλον ανέφικτο. Οι διαπιστώσεις όμως αυτές κατ ουδένα τρόπο πρέπει να αποτελούν άλλοθι συμβιβασμού αλλά αφετηρία έντονων προσπαθειών διόρθωσης των λαθών της ιατρικής πράξης και ευαισθητοποίησης των ασθενών για την ορθή και αποτελεσματική χρήση των ιατρικών οδηγιών και των φαρμάκων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Paterson WL, Graham DY. Helicobacter pylori. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH editors. Gastrointestinal and liver Disease. Pathophysiology, diagnosis, management. 7th ed. Philadelphia: WB Saunders, 2002, p: Basset C, Holton J, Gatta L, Ricci C, Bernabucci V, Liuzzi G, Vaira D. Helicobacter pylori infection: anything new should we know? Aliment Pharmacol Ther 2004;20(Suppl 2): Malfertheiner P, Megraud F, O Morain C, et al. European Helicobacter Pylori Study Group (EHPSG). Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection--the Maastricht Consensus Report. Aliment Pharmacol Ther 2002 ;16: Howden CW, Hunt RH. Guidelines for the management of Helicobacter pylori infection. Ad Hoc Committee on Practice Parameters of the American College of Gastroenterology. Am J Gastroenterol 1998;93: Bytzer P, O Morain C. Treatment of Helicobacter pylori. Helicobacter 2005;10(Suppl 1): Bosques-Padilla FJ, Garza-Gonzalez E, Calderon-Lozano IE, et al. Open, randomized multicenter comparative trial of rabeprazole, ofloxacin and amoxicillin therapy for Helicobacter pylori eradication: 7 vs. 14 day treatment. Helicobacter 2004 ;9:

8 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 7. Chaudhary A, Ahuja V, Bal CS, Das B, Pandey RM, Sharma MP. Rank order of success favors longer duration of imidazole-based therapy for Helicobacter pylori in duodenal ulcer disease: a randomized pilot study. Helicobacter 2004;9: Walsh JH, Peterson WL. The treatment of Helicobacter pylori infection in the management of peptic ulcer disease. N Engl J Med 1995;333: Laheij RJ, Rossum LG, Jansen JB, Straatman H, Verbeek AL. Evaluation of treatment regimens to cure Helicobacter pylori infection--a meta-analysis. Aliment Pharmacol Ther 1999;13: Fischbach LA, Goodman KJ, Feldman M, Aragaki C. Sources of variation of Helicobacter pylori treatment success in adults worldwide: a meta-analysis. Int J Epidemiol 2002;31: Qasim A, Sebastian S, Thornton O, et al. Rifabutin- and furazolidone-based Helicobacter pylori eradication therapies after failure of standard first- and second-line eradication attempts in dyspepsia patients. Aliment Pharmacol Ther 2005;21: Graham DY, Lew GM, Malaty HM, et al. Factors influencing the eradication of Helicobacter pylori with triple therapy. Gastroenterology 1992;102: Buring SM, Winner LH, Hatton RC, Doering PL. Discontinuation rates of Helicobacter pylori treatment regimens: a meta-analysis. Pharmacotherapy 1999;19: Lee M, Kemp JA, Canning A, Egan C, Tataronis G, Farraye FA. A randomized controlled trial of an enhanced patient compliance program for Helicobacter pylori therapy. Arch Intern Med 1999;25; Μεντής Α. Επιδημιολογία και κλινική σημασία της αντοχής στα αντιβιοτικά Eλληνικά δεδομένα. Πρακτικά 5 ου Πανελληνίου Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού, σελ Μεντής Α. Προβλήματα αντοχής στα αντιβιοτικά Aντιμετώπιση. Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού, σελ Megraud F. H. pylori antibiotic resistance: prevalence, importance, and advances in testing. Gut 2004;53: Labenz J. Current role of acid suppressants in Helicobacter pylori eradication therapy. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2001;15: Janssen MJ, Laheij RJ, de Boer WA, Jansen JB. Meta-analysis: The influence of pre-treatment with a proton pump inhibitor on Helicobacter pylori eradication. Aliment Pharmacol Ther 2005;15: Katelaris PH. Helicobacter pylori: why are eradication results so variable? J Gastroenterol Hepatol 2004;19: Vakil N. Helicobacter pylori: factors affecting eradication and recurrence Am J Gastroenterol 2005;100: Georgopoulos S, Ladas S, Karapatanis S, Mentis A, Spiliadi C, Artilis V, Raptis S. Factors that may outcome of triple Helicobacter pylori eradication therapy with omeprazole, amoxicillin and clarithromycin. Dig Dis Sci 2000;45: Hojo M, Miwa H, Nagahara A, Sato N. Pooled analysis on the efficacy of the second-line treatment regimens for Helicobacter pylori infection. Scand J Gastroenterol 2001;36:

9 ΕΚΡΙΖΩΣΗ >90%. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ; 24. Georgopoulos SD, Ladas SD, Karatapanis S, et al. Effectiveness of two quadruple, tetracyclineor clarithromycin-containing, second-line, Helicobacter pylori eradication therapies. Aliment Pharmacol Ther 2002;16: Mantzaris GJ, Petraki Kal, Archavlis E, et al. Omeprazole-triple versus omeprazole-quadruple therapy for healing duodenal ulcer and eradication of Helicobacter pylori infection: A 24-month follow up study. Eur J Gastroenterol Hepatol 2002;14: Mantzaris GJ, Petraki C, Petraki Kal, et al. Prospective, randomized study of seven versus fourteen days omeprazole quadruple therapy for eradication of Helicobacter pylori infection in patients with duodenal ulcer after failure of omeprazole triple therapy. Ann Gastroenterol Fischbach LA, van Zanten S, Dickason J. Meta-analysis: the efficacy, adverse events, and adherence related to first-line anti-helicobacter pylori quadruple therapies. Aliment Pharmacol Ther 2004;15:

Εναλλακτικές λύσεις θεραπείας δεύτερης γραμμής

Εναλλακτικές λύσεις θεραπείας δεύτερης γραμμής ÐÑÁÊÔÉÊÁ 16ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2011 Εναλλακτικές λύσεις θεραπείας δεύτερης γραμμής Κωνσταντίνος Θωμόπουλος Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών μια ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε αν αποτύχει η δεύτερη γραμμή εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού; Καλλιέργεια-αντιβιόγραμμα ή εμπειρική θεραπεία;

Τι κάνουμε αν αποτύχει η δεύτερη γραμμή εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού; Καλλιέργεια-αντιβιόγραμμα ή εμπειρική θεραπεία; ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Τι κάνουμε αν αποτύχει η δεύτερη γραμμή εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού; Καλλιέργεια-αντιβιόγραμμα ή εμπειρική

Διαβάστε περισσότερα

Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος

Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος Γ. Μάντζαρης, Ε. Αρχαύλης, Π. Χριστοφορίδης, Π. Αμπεριάδης, Ν. Φλωράκης, Κ. Πετράκη, Γ. Hellenic Journal of Gastroenterology,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική εμπειρία θεραπείας εκρίζωσης

Ελληνική εμπειρία θεραπείας εκρίζωσης ÐÑÁÊÔÉÊÁ 15ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2010 Ελληνική εμπειρία θεραπείας εκρίζωσης Στυλιανός Καραταπάνης Σημαντική ήταν η συνεισφορά των Ελλήνων ερευνητών στη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία ανθεκτικής λοίμωξης

Θεραπεία ανθεκτικής λοίμωξης ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 11ïõ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Θεραπεία ανθεκτικς λοίμωξης Γρηγόριος Λεοντιάδης Είκοσι χρόνια μετά τη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Φώτιος Ν. Κοθώνας Γαστρεντερολόγος

Φώτιος Ν. Κοθώνας Γαστρεντερολόγος Φώτιος Ν. Κοθώνας Γαστρεντερολόγος Αιτιολογία πεπτικού έλκους Σχάση του βλεννογόνου που επεκτείνεται έως τη βλεννογόνια μυική στιβάδα Δύο κύριες αιτίες: -Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού -ΜΣΑΦ και ασπιρίνη

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα θεραπευτικά σχήματα

Νεότερα θεραπευτικά σχήματα ΔιΑγνωση ÐÑÁÊÔÉÊÁ και θεραπεiα 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ του ΕλικοβακτηριδIου ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ του ÔÏ πυλωροy ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Νεότερα θεραπευτικά σχήματα Γρηγόριος Λεοντιάδης Εισαγωγή Οι πρόσφατες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυανθεκτικά στελέχη Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Εναλλακτικές επιλογές για την εκρίζωση

Πολυανθεκτικά στελέχη Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Εναλλακτικές επιλογές για την εκρίζωση ÐÑÁÊÔÉÊÁ 16ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2011 Πολυανθεκτικά στελέχη Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Εναλλακτικές επιλογές για την εκρίζωση Αθανάσιος Χατζηνικολάου Το ιδανικό

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Γιουλεμέ Επίκουρη Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ

Όλγα Γιουλεμέ Επίκουρη Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ Όλγα Γιουλεμέ Επίκουρη Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ παραμένει σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας αφορά 20-50% του πληθυσμού βιομηχανικών 80% αναπτυσσόμενων χωρών αποτελεί κύριο αιτιολογικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία. Αγγελική Χρηστίδου

Θεραπεία. Αγγελική Χρηστίδου ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΤΟΥ 14ïõ ΠΥΛΩΡΟΥ: ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΑΠΟ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ÃÉÁ ÔÏ ΣΤΗ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2009 Θεραπεία Αγγελική Χρηστίδου Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις και προοπτικές στη θεραπεία της H. pylori λοίμωξης

Εξελίξεις και προοπτικές στη θεραπεία της H. pylori λοίμωξης ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Εξελίξεις και προοπτικές στη θεραπεία της H. pylori λοίμωξης ÐÑÁÊÔÉÊÁ 17ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2012 Sequential ή Concomitant therapy? Aθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών ÐÑÁÊÔÉÊÁ 16ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2011 Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και μη ελκωτική δυσπεψία Δημήτρης Τζιλβές

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια και test ευαισθησίας

Καλλιέργεια και test ευαισθησίας ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Καλλιέργεια και test ευαισθησίας Ανδρέας Μεντής Καλλιέργεια του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού Η καλλιέργεια είναι η μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λοίμωξη από Helicobacter pylori στα παιδιά Διαδικασία Στόχοι whom to test Ποια test Ποιοί θεραπεύονται

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λοίμωξη από Helicobacter pylori στα παιδιά Διαδικασία Στόχοι whom to test Ποια test Ποιοί θεραπεύονται Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λοίμωξη από Helicobacter pylori στα παιδιά Γεώργιος Χουλιάρας, Παιδογαστρεντερολόγος 1 η Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Evidence-based Guidelines From ESPGHAN and

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπιθύμητες ενέργειες σχημάτων εκρίζωσης και περαιτέρω αντιμετώπιση της λοίμωξης

Ανεπιθύμητες ενέργειες σχημάτων εκρίζωσης και περαιτέρω αντιμετώπιση της λοίμωξης ÐÑÁÊÔÉÊÁ 15ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2010 Ανεπιθύμητες ενέργειες σχημάτων εκρίζωσης και περαιτέρω αντιμετώπιση της λοίμωξης Σωτήριος Γεωργόπουλος Εισαγωγή Είναι γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η θεραπεία πρώτης γραμμής για την εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (ΕΠ) περιλαμβάνει την χρήση:

Εισαγωγή. Η θεραπεία πρώτης γραμμής για την εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (ΕΠ) περιλαμβάνει την χρήση: ΣΤΦΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΡΙΗ ΣΕΣΡΑΠΛΟΤ ΦΗΜΑΣΟ (ΦΩΡΙ ΒΙΜΟΤΘΙΟ) ΠΡΟ ΚΛΑΙΚΟ ΣΡΙΠΛΟ ΦΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ, Ω ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΗΝ ΕΚΡΙΖΩΗ ΣΟΤ ΕΛΙΚΟΒΑΚΣΗΡΙ ΙΟΤ ΣΟΤ ΠΤΛΩΡΟΤ.Δ. Γεωργόπουλος, Β. Παπαστεργίου, Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H. PYLORI. Δ. Καμπέρογλου Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H. PYLORI. Δ. Καμπέρογλου Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H. PYLORI Δ. Καμπέρογλου Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό Επιδημιολογία Γαστρικού Καρκίνου 5 ος σε συχνότητα καρκίνος (1975: 1 ος ). 3 ος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΟΥ H. PYLORI ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Π. Καραβίτης, 1 Κ. Πετράκη,

Διαβάστε περισσότερα

STATE-OF-THE-ART ΔΙΑΛΕΞΗ

STATE-OF-THE-ART ΔΙΑΛΕΞΗ STATE-OF-THE-ART ΔΙΑΛΕΞΗ ÐÑÁÊÔÉÊÁ 17ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2012 Αλλαγή υποδείγματος στη θεραπεία της λοίμωξης από H. pylori Σωτήριος Δ. Γεωργόπουλος Το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

12 η Διημερίδα ΕΠΕΓΕ. Περικλής Αποστολόπουλος Επιμελητής Α Γαστρ/κή Κλινική ΝΙΜΤΣ

12 η Διημερίδα ΕΠΕΓΕ. Περικλής Αποστολόπουλος Επιμελητής Α Γαστρ/κή Κλινική ΝΙΜΤΣ 12 η Διημερίδα ΕΠΕΓΕ Περικλής Αποστολόπουλος Επιμελητής Α Γαστρ/κή Κλινική ΝΙΜΤΣ Απλή γαστρίτιδα Ατροφική γαστρίτιδα Εντερική μεταπλασία Δυσπλασία Αδενοκαρκίνωμα Correa P. Cancer Res 1992; 52: 6735-40

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας βασισμένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας βασισμένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ΣτρατηγικΕς αντιμετωπισης ÐÑÁÊÔÉÊÁ της 11ïõ δυσπεψιας ÅËËÇÍÉÊÏÕ βασισμενες ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ στο ÃÉÁ ΕλικοβακτηρΙδιο ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ του πυλωρου ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Αμινοσαλικυλικά στη νόσο Crohn

Αμινοσαλικυλικά στη νόσο Crohn Αμινοσαλικυλικά στη νόσο Crohn Κατηγορία και δοσολογία στην επαγωγή και διατήρηση της ύφεσης Σταυρούλα Β. Κοιλάκου Γαστρεντερολόγος Η χρήση των αμινοσαλικυλικών ως θεραπεία επίτευξης της ύφεσης στην νόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ. Υπάρχουν βλαπτικά αποτελέσματα μετά τη μαζική εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού;

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ. Υπάρχουν βλαπτικά αποτελέσματα μετά τη μαζική εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού; ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ Υπάρχουν βλαπτικά αποτελέσματα μετά τη μαζική εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού; Υπάρχουν βλαπτικά αποτελέσματα μετά τη μαζική εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού; Όχι Ν. Βιάζης

Διαβάστε περισσότερα

STATE-OF-THE-ART ΔΙΑΛΕΞΗ

STATE-OF-THE-ART ΔΙΑΛΕΞΗ STATE-OF-THE-ART ΔΙΑΛΕΞΗ ÐÑÁÊÔÉÊÁ 17ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2012 Παιδιατρική ελικοβακτηριδιακή λοίμωξη στην Ευρώπη Ελευθερία Ρώμα-Γιαννίκου Η λοίμωξη από H. Pylori

Διαβάστε περισσότερα

Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Δεδομένα από δύο διδακτορικές διατριβές

Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Δεδομένα από δύο διδακτορικές διατριβές ΘεραπευτικΑ προβληματα ÐÑÁÊÔÉÊÁ συσχετιζομενα 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ με ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ το ΕλικοβακτηρΙδιο ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ του πυλωρου ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÅÓ ÎÅÍÏÃËÙÓÓÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ

ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÅÓ ÎÅÍÏÃËÙÓÓÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÅÓ ÎÅÍÏÃËÙÓÓÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ 213 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3 ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΕΠΙΛEΓΜΕΝÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ HELICOBACTER PYLORI ΣΤΙΣ ΤΡΑΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Γ. Παπακίτσος, 1 Θ. Παπακίτσου, 2 Α. Καψάλη 1 Αναισθησιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Ομάδας Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Θέσεις της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Ομάδας Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 11ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Θέσεις της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Ομάδας Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΠΝ και εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Υπέρ

ΓΟΠΝ και εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Υπέρ ÐÑÁÊÔÉÊÁ 11ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΥΠΕΡ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 ΓΟΠΝ και εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Υπέρ Χαράλαμπος Τζάθας Το γεγονός ότι η κατά τα τελευταία χρόνια ελάττωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών ÐÑÁÊÔÉÊÁ 15ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2010 Αντιμετώπιση ανθεκτικής λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Προτάσεις για όρια Ευαισθησίας στις Καρμπαπενέμες. Θεραπευτικές Οδηγίες Πρόταση Απόφαση: Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ CROHN ΣΥΡΙΓΓΙΟ Τα συρίγγια είναι συχνή εκδήλωση της ν.crohn (17%-

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή των αντιβιοτικών στην H. Pylori λοίμωξη

Αντοχή των αντιβιοτικών στην H. Pylori λοίμωξη Αντοχή των αντιβιοτικών στην H. Pylori λοίμωξη B. Martinez-Gonzalez Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Β Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Εισαγωγή Η λοίμωξη από το Ελικοβακτηρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ Helicobacter pylori ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ Ε. Πυλέρης, Ν. Παντελάρος, Ν. Ανυφαντής, Μ. Χουτζούμη, 3 Χ. Πηλιχός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Διευθύντρια Εργαστηρίου Μικροβιολογίας ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ φάση της κλινικής ιατρικής Η μικροβιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Δρ Δημήτρης Καπετάνος Γαστρεντερολογική Κλινική Γ.Ν. «Γεώργιος Παπανικολάου» Είναι απαραίτητη η πρόληψη; Κίνδυνος υποτροπής 60% σε 2 χρόνια Υψηλότερος τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ι. Ντότης- Ημερίδα Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ 2013 Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιωάννης Ντότης Παιδίατρος Εντατικολόγος Επιμελητής Α Π/Δ Κλινική Ι. Ντότης- Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Στα παιδιά. Ιωάννα Παναγιώτου

Στα παιδιά. Ιωάννα Παναγιώτου ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Στα παιδιά Ιωάννα Παναγιώτου Παρά το γεγονός ότι η λοίμωξη από HP ανακαλύφθηκε είκοσι χρόνια πριν και οι ερευνητές που ασχολήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος Απόστολος Νταϊλιάνας Η συσχέτιση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Διαβάστε περισσότερα

Στην τρέχουσα παρουσίαση δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων

Στην τρέχουσα παρουσίαση δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων Δοκιμασίες κοπράνων Γιώργος Χουλιάρας, Παιδογαστρεντερολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Υπεύθυνος Ενδοσκοπήσεων & Ιατρείου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Nοσημάτων του Εντέρου Μονάδα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος και Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Εκριζώνουμε ή όχι; Η άποψη κατά

Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος και Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Εκριζώνουμε ή όχι; Η άποψη κατά ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος και Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Εκριζώνουμε ή όχι; Η άποψη κατά Αδάμ Αδαμόπουλος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÅÓ ÎÅÍÏÃËÙÓÓÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ

ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÅÓ ÎÅÍÏÃËÙÓÓÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÅÓ ÎÅÍÏÃËÙÓÓÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ 237 238 ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÅÓ ÎÅÍÏÃËÙÓÓÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα δεδομένα σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας εκρίζωσης του H. Pylori (optimization)

Νεότερα δεδομένα σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας εκρίζωσης του H. Pylori (optimization) Νεότερα δεδομένα σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας εκρίζωσης του H. Pylori (optimization) H. Ξηρουχάκης Γαστρεντερολόγος, Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου Στα 20 χρόνια χρήσης του τριπλού

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πώς χρησιμοποιούμε βιολογικούς παράγοντες στην ΙΦΝΕ. Χρήστος Ζαβός Γαστρεντερολόγος Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Πότε και πώς χρησιμοποιούμε βιολογικούς παράγοντες στην ΙΦΝΕ. Χρήστος Ζαβός Γαστρεντερολόγος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Πότε και πώς χρησιμοποιούμε βιολογικούς παράγοντες στην ΙΦΝΕ Χρήστος Ζαβός Γαστρεντερολόγος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ Ιωάννινα 3-5 Ιουνίου 2016 Σύγκρουση συμφερόντων με χορηγούς εταιρείες:

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Καλυβιανάκης Δημήτρης, Ουρολόγος Υπότροφος ΜΜΟΠ 27 30 Μαΐου 2010. Πορταριά Πήλιο Εισαγωγή (1) Λίγες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου, Ε. Κοσμάς

Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου, Ε. Κοσμάς Εργασία βραβευθείσα από National Emphysema Foundation και American Thoracic Society (ATS 2010) Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου,

Διαβάστε περισσότερα

ενδοσκοπήσεις Συνέντευξη µε τον κ. Iωάννη Καραγιάννη Νεότερα δεδοµένα στην αγωγή εκρίζωσης του H.Pylori Η ανθρώπινη φύση Ήταν ένα καράβι...

ενδοσκοπήσεις Συνέντευξη µε τον κ. Iωάννη Καραγιάννη Νεότερα δεδοµένα στην αγωγή εκρίζωσης του H.Pylori Η ανθρώπινη φύση Ήταν ένα καράβι... ενδοσκοπήσεις Το περιοδικό της Ένωσης Γαστρεντερολόγων (ΕΠ.Ε.Γ.Ε) Μάϊος - Ιούνιος- Ιούλιος 2015 Tεύχος Λ. Δηµοκρατίας 67, 15451, Αθήνα, Τηλ.: 210 6727531-3, Fax: 210 6727535 36 Συνέντευξη µε τον κ. Iωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογικές μέθοδοι: Νεότερες εφαρμογές

Ορολογικές μέθοδοι: Νεότερες εφαρμογές ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕς 11ïõ ΜΕΘΟΔΟΙ: ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΝΕοΤΕΡΕς ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Ορολογικές μέθοδοι: Νεότερες εφαρμογές Δημήτριος Πολύμερος Ορολογικές μέθοδοι διάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ PROTIUM ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ (ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ PROTIUM ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ (ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ 19 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαστίχα η Θεραπευτική Χρήστος Ζαβός

Μαστίχα η Θεραπευτική Χρήστος Ζαβός Μαστίχα η Θεραπευτική Χρήστος Ζαβός Γαστρεντερολόγος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Σύγκρουση συµφερόντων µε χορηγούς εταιρείες: Το στρογγυλό τραπέζι διοργανώνεται από την εταιρία Iasis Pharma Μαστίχα Χίου Προϊόν µαστιχοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 395 396 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 397 398 399 400 401 402 3 ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

Έλκη & αιμορραγία ανώτερου πεπτικού από ΜΣΑΦ και αντιαιμοπεταλιακά

Έλκη & αιμορραγία ανώτερου πεπτικού από ΜΣΑΦ και αντιαιμοπεταλιακά Έλκη & αιμορραγία ανώτερου πεπτικού από ΜΣΑΦ και αντιαιμοπεταλιακά Πρόληψη Σωτ. Δ. Γεωργόπουλος, MD, FEBGH, AGAF Δ/ντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Νοσοκ. Π. Φαλήρου Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Καλλιόπη Ζάχου. 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Καλλιόπη Ζάχου. 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Καλλιόπη Ζάχου Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο Χανιά 12-15 Μαΐου 2011 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ. Τι νεότερο στην εκρίζωση του H. Pylori στα παιδιά;

ΒΡΑΧΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ. Τι νεότερο στην εκρίζωση του H. Pylori στα παιδιά; ΒΡΑΧΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Τι νεότερο στην εκρίζωση του H. Pylor στα παιδιά; Τι νεότερο στην εκρίζωση του H. Pylor στα παιδιά Γιώργος Χουλιάρας, MSc, PhD Επιστημονικός Συνεργάτης Ευρωκλινικής Παίδων Πανεπιστημιακός

Διαβάστε περισσότερα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εντερική μεταπλασία καρδιοοισοφαγικής συμβολής

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εντερική μεταπλασία καρδιοοισοφαγικής συμβολής ÐÑÁÊÔÉÊÁ 16ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2011 Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εντερική μεταπλασία καρδιοοισοφαγικής συμβολής Σπυρίδων Σγούρος Παρουσίαση περιστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΦΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ. Νίκος Βιάζης Β Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΦΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ. Νίκος Βιάζης Β Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΦΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ Νίκος Βιάζης Β Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Έτος Σημαντικά γεγονότα 1981 G. Iddan,, P. Scapa η ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

INFLIXIMAB PLUS NAPROXEN VS NAPROXEN ALONE IN PATIENTS WITH EARLY, ACTIVE AXIAL SPONDYLOARTHRITIS

INFLIXIMAB PLUS NAPROXEN VS NAPROXEN ALONE IN PATIENTS WITH EARLY, ACTIVE AXIAL SPONDYLOARTHRITIS INFLIXIMAB PLUS NAPROXEN VS NAPROXEN ALONE IN PATIENTS WITH EARLY, ACTIVE AXIAL SPONDYLOARTHRITIS Καλτσονούδης Ευριπίδης Ρευματολόγος Ρευματολογική Κλινική Π.Ν.Ιωαννίνων Διευθυντής: Καθηγητής Α. Α. Δρόσος

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος Ρούσσος. Επιστημονικός συνεργάτης Α Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Αναστάσιος Ρούσσος. Επιστημονικός συνεργάτης Α Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΤΝ ΤΝF ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΡΙΓΓΟΠΟΙΟΥ Ν CROHN ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αναστάσιος Ρούσσος Επιστημονικός συνεργάτης Α Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικό έλκος. Δημήτριος Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πεπτικό έλκος. Δημήτριος Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πεπτικό έλκος Δημήτριος Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Φυσιολογία στομάχου Κένωση στομάχου Χάλαση υποδοχής (μέσω Χ, 30 λεπτά) Βηματοδότηση στο μείζον τόξο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Μονάδα Αναπνευστικών Νοσημάτων Παίδων Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρακολούθηση αρκετών αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Δυσπεψία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Δυσπεψία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Δυσπεψία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι μεταβολές στη ΠΧΠ και το φύλλο οδηγιών χρήσης θα είναι εν ισχύ κατά την έκδοση της Κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΠΝ και εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Kατά

ΓΟΠΝ και εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Kατά ÐÑÁÊÔÉÊÁ 11ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΥΠΕΡ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 ΓΟΠΝ και εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Kατά Απόστολος Μαντίδης Δεν μπορεί να δοθεί μια σαφής απάντηση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝÅÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ 221 ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ H. PYLORI? Ι. Παχούλα 1, Α. Σταμουλακάτου 2, Γ. Περισσάκη

Διαβάστε περισσότερα

<<Διαγνωστικά Προβλήματα και θεραπευτική προσέγγιση>> Σφυρόερα Κατερίνα Ρευματολόγος

<<Διαγνωστικά Προβλήματα και θεραπευτική προσέγγιση>> Σφυρόερα Κατερίνα Ρευματολόγος Σφυρόερα Κατερίνα Ρευματολόγος Η οστεοπόρωση στον άνδρα συνήθως εμφανίζεται με κατάγματα ΕΝΩ στη γυναίκα διαγιγνώσκεται με την εξέταση ρουτίνας της

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμός κορτικοστεροειδών στην κροταφική αρτηρίιτιδα Είναι εφικτός?

Περιορισμός κορτικοστεροειδών στην κροταφική αρτηρίιτιδα Είναι εφικτός? Περιορισμός κορτικοστεροειδών στην κροταφική αρτηρίιτιδα Είναι εφικτός? Τσαλαπάκη Χριστίνα Ρευματολόγος Συνεργάτης Β Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Μονάδα Ρευματολογίας Κλινικής Ανοσολογίας ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Helicobacter pylori Schnelltest της Diagnostik Nord (ολικό αίμα/ορός/πλάσμα) είναι μια γρήγορη χρωματογραφική ανοσοανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσπέλαση

Διαγνωστική προσπέλαση ÐÑÁÊÔÉÊÁ 14ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2009 Διαγνωστική προσπέλαση Νικολέττα Μάθου Η ανακάλυψη του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (ΕΠ) το 1982 αποτέλεσε την αρχή μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αξιολόγηση κλινικής εικόνας ακμής(μορφή και βαρύτητα) Γνώση του σκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 1. Η θεραπεία των ασθενών με φυματίωση και αποκατάσταση της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής τους 2. Η πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Καραμπογιά-Καραφυλλίδη

Παρασκευή Καραμπογιά-Καραφυλλίδη Διαγνωστικη ακριβεια των διαφορων ÐÑÁÊÔÉÊÁ μεθοδων 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ανιχνευσης ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ του hp και ÃÉÁ πως ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ μεταβαλλεται στον ÔÏÕ επανελεγχο ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Ορολογική διάγνωση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης. Εισαγωγή

Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης. Εισαγωγή ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Πόσο διαφορετική είναι η ασπιρίνη από τα άλλα ΜΣΑΦ σε σχέση με το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και ποιες πρέπει να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοπαθολογική διάγνωση και ανοσοϊστοχημεία

Ιστοπαθολογική διάγνωση και ανοσοϊστοχημεία Διαγνωστικη ακριβεια των διαφορων ÐÑÁÊÔÉÊÁ μεθοδων 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ανιχνευσης ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ του hp και ÃÉÁ πως ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ μεταβαλλεται στον ÔÏÕ επανελεγχο ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Ιστοπαθολογική διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Sodium carbonate, Mannitol, Crospovidone, Polyvidone Κ 90, Calcium stearate, Hypromellose 2910,

Sodium carbonate, Mannitol, Crospovidone, Polyvidone Κ 90, Calcium stearate, Hypromellose 2910, Ζurcazol 40 mg Γαστροανθεκτικα δισκίο pantopraxale 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, Περιεκτικότητα, Μορφή: ZURCAZOL 40 mg Γαστροανθεκτικα δισκίο 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Pantoprazole

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασίες αναπνοής και κοπράνων: Ενδείξεις και περιορισμοί

Δοκιμασίες αναπνοής και κοπράνων: Ενδείξεις και περιορισμοί ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ: ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΣΥΓΧΡΟΝΕς 11ïõ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΤΩΝ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ÃÉÁ ÔÏ ΜΕΘΟΔΩΝ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ΠΡΑΞΗ ÁèÞíá, 2006 Δοκιμασίες αναπνοής και κοπράνων:

Διαβάστε περισσότερα

Φυματίωση Αμφιλεγόμενα ζητήματα

Φυματίωση Αμφιλεγόμενα ζητήματα Φυματίωση Αμφιλεγόμενα ζητήματα 1) Θεραπεία πολυανθεκτικής ΤΒC 2) Εμβόλιο ΒCG Διαμαντής Χλωρός Επιμελητής Πνευμονολόγος ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου Σημαντικά αμφιλεγόμενα ζητήματα Ετήσιος κίνδυνος φυματικής λοίμωξης

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού Φαρμακευτική θεραπεία

Οξεία αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού Φαρμακευτική θεραπεία Οξεία αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού Φαρμακευτική θεραπεία Βασίλειος Παντερής Γαστρεντερολόγος Γαστρ/κή Κλινική Γ.Ν.ΝικαίαςΝικαίας ΠΑΡΟΝ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Θνητότητα: : 7-14% 7 Επαναιμορραγία μετά επιτυχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Δρ. Α. Μελιδώνης Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Διαβητολογικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και πρόληψη γαστρικού καρκίνου

Εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και πρόληψη γαστρικού καρκίνου ÐÑÁÊÔÉÊÁ 17ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2012 Εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και πρόληψη γαστρικού καρκίνου Αγγελική Χρηστίδου Ο καρκίνος του στομάχου είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013 Γαστροστομία Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός Δεκέμβριος, 2013 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ Νευρολογικές παθήσεις Ογκολογικές παθήσεις Άλλες κλινικές καταστάσεις Α.Ε.Ε. Όγκοι ώτων Ανορεξία/ Άρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηπατίτιδα C και Σακχαρώδης διαβήτης. Όλγα Ι. Γιουλεμέ Γαστρεντερολόγος, Λέκτορας Α.Π.Θ. Α Προπ. Παθολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Ηπατίτιδα C και Σακχαρώδης διαβήτης. Όλγα Ι. Γιουλεμέ Γαστρεντερολόγος, Λέκτορας Α.Π.Θ. Α Προπ. Παθολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Ηπατίτιδα C και Σακχαρώδης διαβήτης Όλγα Ι. Γιουλεμέ Γαστρεντερολόγος, Λέκτορας Α.Π.Θ. Α Προπ. Παθολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ HCV σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο 170 εκατομμύρια (2-3% παγκ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Αντιυπερτασικά & σεξ Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Υπέραταση & ED Η Υπέρταση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ED Feldman et al. J Urol

Διαβάστε περισσότερα

Τα DMARDs στην εποχή των βιολογικών θεραπειών: Το παράδειγμα της λεφλουνομίδης. Κωνσταντίνος Γεωργανάς. Ρευματολόγος

Τα DMARDs στην εποχή των βιολογικών θεραπειών: Το παράδειγμα της λεφλουνομίδης. Κωνσταντίνος Γεωργανάς. Ρευματολόγος Τα DMARDs στην εποχή των βιολογικών θεραπειών: Το παράδειγμα της λεφλουνομίδης Κωνσταντίνος Γεωργανάς Ρευματολόγος Θεραπεία Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας Η εξάπλωση της χρήσης βιολογικών την περασμένη 10ετία,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 17:30 18:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 18:00 19:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Πρόληψη λοιμώξεων γαστρεντερικού συστήματος Συντονιστές: Χ. Μαυρογιάννης Η. Μπροκαλάκη Τροφογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2

Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2 Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2 Σ. Θ. Λιάτης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό»

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή με γλυκοκορτικοειδή: σχήμα διακοπής για την αποφυγή επινεφριδικής ανεπάρκειας. Γεώργιος Ν. Κουκούλης Ενδοκρινολόγος

Αγωγή με γλυκοκορτικοειδή: σχήμα διακοπής για την αποφυγή επινεφριδικής ανεπάρκειας. Γεώργιος Ν. Κουκούλης Ενδοκρινολόγος Αγωγή με γλυκοκορτικοειδή: σχήμα διακοπής για την αποφυγή επινεφριδικής ανεπάρκειας Γεώργιος Ν. Κουκούλης Ενδοκρινολόγος ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Αρνητική ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ Στεροειδή μόρια με πλειοτρόπες

Διαβάστε περισσότερα

21 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

21 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 21 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Παρασκευή 1 & Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγαστρικές νεοπλασίες

Εξωγαστρικές νεοπλασίες Νεοπλασιες ÐÑÁÊÔÉÊÁ 14ïõ και ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2009 Εξωγαστρικές νεοπλασίες Θεόδωρος Ροκκάς Εισαγωγή Το 1983 οι Marshall και Warren

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Θεραπεία Στόχοι : Περιορισμός της οξείας λοίμωξης Πρόληψη άμεσων επιπλοκών

Διαβάστε περισσότερα

Uroswords II Καρκίνος κύστης T1 High Grade: Η κυστεκτοµή είναι απαραίτητη; ιαιτητής:. Μητρόπουλος Οι µονοµάχοι: Β. Τζώρτζης Κ.

Uroswords II Καρκίνος κύστης T1 High Grade: Η κυστεκτοµή είναι απαραίτητη; ιαιτητής:. Μητρόπουλος Οι µονοµάχοι: Β. Τζώρτζης Κ. Uroswords II Καρκίνος κύστης T1 High Grade: Η κυστεκτοµή είναι απαραίτητη; ιαιτητής:. Μητρόπουλος Οι µονοµάχοι: Β. Τζώρτζης Κ. Χατζηµουρατίδης Ερώτηση 1 Κυστεκτοµή ή συντηρητική αγωγή; Η νόσος αντιµετωπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία σε ασθενείς υπό ασπιρίνη ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

Διάγνωση και θεραπεία σε ασθενείς υπό ασπιρίνη ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη ΔιΑγνωση ÐÑÁÊÔÉÊÁ και θεραπεiα 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ του ΕλικοβακτηριδIου ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ του ÔÏ πυλωροy ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Διάγνωση και θεραπεία σε ασθενείς υπό ασπιρίνη ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Περιστατικό: Ασθενής με ταχέως εξελισσόμενη νόσος

2 Ο Περιστατικό: Ασθενής με ταχέως εξελισσόμενη νόσος 2 Ο Περιστατικό: Ασθενής με ταχέως εξελισσόμενη νόσος Ασθενής με ταχέως εξελισσόμενη νόσος Γυναίκα, 32 ετών, πωλήτρια Από διμήνου: Συμμετρική πολυαρθρίτιδα TJC= 10, SJC= 8 ΤΚΕ: 54mm/1h CRP: 7,9 mg% (ΦΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ΔιΑγνωση ÐÑÁÊÔÉÊÁ και θεραπεiα 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ του ΕλικοβακτηριδIου ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ του ÔÏ πυλωροy ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Η ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΡΡΑΓΙΑ Π. Χέρας, Β. Νάτσης, Α. Μπραϊμάκης, Ε. Ανδρικόπουλος, Σ. Μπογιατζή, Α. Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ελικοβακτηρίδιo του πυλωρού και αιμορραγία πεπτικού έλκους

Ελικοβακτηρίδιo του πυλωρού και αιμορραγία πεπτικού έλκους ÐÑÁÊÔÉÊÁ 14ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2009 Ελικοβακτηρίδιo του πυλωρού και αιμορραγία πεπτικού έλκους Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης To πεπτικό έλκος αποτελεί τη συχνότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα