Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος"

Transcript

1 ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος Απόστολος Νταϊλιάνας Η συσχέτιση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (H. pylori) με το γαστρικό καρκίνο είναι τεκμηριωμένη. Η συσχέτισή του όμως με άλλους, εξωγαστρικούς καρκίνους είναι αμφιλεγόμενη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το ελικοβακτηρίδιο αυξάνει τον κίνδυνο για ανάπτυξη αδενωματωδών πολυπόδων και κατ επέκταση για αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου. Ως πιθανή βιολογική βάση ενοχοποιούνται τα αυξημένα επίπεδα γαστρίνης που οδηγούν σε αύξηση του πολλαπλασιασμού των επιθηλιακών κυττάρων του παχέος εντέρου, ενώ παρατηρήθηκαν υποδοχείς γαστρίνης σε πολλά καρκινικά κύτταρα. Το 1997 ο Meucci και οι συνεργάτες στο Μιλάνο 1, παρατηρώντας ότι σε μερικές μη ελεγχόμενες με μάρτυρες μελέτες, η συχνότητα λοίμωξης από H. pylori ήταν απροσδόκητα υψηλή σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου, πραγματοποίησαν έλεγχο με ανοσοενζυμική μέθοδο των IgG αντισωμάτων για H. pylori σε 100 μάρτυρες, 56 ασθενείς με πολύποδες και 38 ασθενείς με καρκίνο παχέος. Η συχνότητα των αντισωμάτων ήταν αντίστοιχα 49%, 71,4% (p <0,006) και 55% (μη σημαντική διαφορά). Όμως στους ασθενείς με καρκίνο η συχνότητα ήταν υψηλή (69,2%) την ώρα της διάγνωσης, ενώ έπεφτε στο 48% 1-9 έτη μετά το χειρουργείο. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα νεοπλάσματα του παχέος, ειδικά τα αδενώματα, σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα από H. pylori. Γαστρεντερολόγος 119

2 ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ Σε προοπτική μελέτη γαστρίνης και καρκίνου παχέος εντέρου, από άτομα, ο ορός των οποίων καταψύχθηκε μεταξύ των ετών , 15,3 έτη μετά από 1881 καρκίνους παχέος, επιλέχθηκαν οι 250. Για κάθε περίπτωση ελέγχθηκε και 1 μάρτυρας χωρίς καρκίνο με ανάλογη ηλικία, φύλο, μόρφωση και χρόνο λήψης του ορού. Έγινε έλεγχος για H. pylori IgG και γαστρίνη. Η γαστρίνη σε ασθενείς και μάρτυρες ήταν ίδια (41,7 vs. 40,7 pg/ml). Όμως όταν η τιμή της γαστρίνης ήταν μεγαλύτερη του φυσιολογικού, υπήρχε αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο παχέος εντέρου -odds ratio 3,9 (1,5-9,8). Εάν αυτή η συσχέτιση είναι αιτιολογική, σύμφωνα με μαθηματικούς υπολογισμούς των συγγραφέων, 8,6% των καρκίνων παχέος οφείλονται σε αυξημένα επίπεδα γαστρίνης. 2 Σε άλλη μελέτη, μετρήθηκαν IgG αντισώματα για H. pylori με ELISA και CagA πρωτεΐνη με Western blot assay σε 67 ασθενείς με αδενοca παχέος, 36 με αδενοca στομάχου, 47 με άλλες κακοήθειες και 45 μάρτυρες. Αντισώματα για H. pylori είχαν 31/36 ασθενείς με Ca στομάχου, 50/67 ασθενείς με Ca παχέος, 31/47 μάρτυρες με άλλο καρκίνο και 32/45 από τους λοιπούς μάρτυρες. Από τα άτομα που έφεραν το ελικοβακτηρίδιο, θετικοί στην πρωτεΐνη CagA ήταν 29 (94%), 41 (82%), 11 (35%), και 13 (41%) αντίστοιχα (p < 0.001). Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η λοίμωξη με H. pylori CagA+ σε σχέση με H. pylori CagA- δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο παχέος [or = 10,6 (2,7-41,3), p=0.001] και καρκίνο στομάχου [or = 88,1 (6,3-1229,2), p= 0.001]. 3 Αντίθετα με τις προηγούμενες δημοσιεύσεις, προοπτική μελέτη από την Αγγλία το 2001, δεν διαπίστωσε αυξημένη οροθετικότητα για ελικοβακτηρίδιο στους ασθενείς με πολύποδες ή καρκίνο παχέος εντέρου, σε σχέση με τους μάρτυρες. 4 Μελέτη όμως από την Ιαπωνία, με υψηλής ευκρίνειας ολική κολονοσκόπηση και ορολογικό έλεγχο για IgG αντισώματα για ελικοβακτηρίδιο σε 332 ασθενείς, έδειξε σημαντική αύξηση στην ανεύρεση αδενωμάτων (p <0,0001) και μείωση στα φυσιολογικά ευρήματα (p <0,0005) στους οροθετικούς σε σχέση με τους οροαρνητικούς. 5 Η μελέτη υποδηλώνει αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ λοίμωξης με H. pylori και νεοπλασίας παχέος και την ανάγκη για κολονοσκόπηση σε οροθετικούς ασθενείς. Τέλος σε προοπτική ελληνική μελέτη από τον Ευαγγελισμό, 6 σε 78 ασθενείς με αδενώματα παχέος και 78 μάρτυρες δεν παρατηρήθηκε διαφορά στα αντισώματα για H. pylori. Η πρωτεΐνη caga ήταν πιο συχνή στους ασθενείς με αδενώματα (42,3%) σε σχέση με τους μάρτυρες (25,6%, p<0,03), ενώ η γαστρίνη ήταν αυξημένη στους ασθενείς με αδενώματα [55 (20-975) pg/ml] σε σχέση με μάρτυρες [45,2 (23-529) pg/ml (p <0,001)]. Η υπεργαστριναιμία ήταν ο μόνος ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για αδενώματα [o.r. 3,2 (1,4-7,5)] και υπήρχε σημαντική συσχέτιση υπεργαστριναιμίας και περιφερικής κατανομής αδενωμάτων (p<0,002). Η λοίμωξη με H. pylori έχει συσχετισθεί με αύξηση κινδύνου και για τον καρκίνο του παγκρέατος. Στελέχη μάλιστα H. pylori CagA+ φαίνεται ότι αυξάνουν περισσότερο τον κίνδυνο. Ο βιολογικός μηχανισμός είναι άγνωστος. Πιθανές αιτίες μπορεί 120

3 Ελικοβακτηρiδιο του πυλωροy και εξωγαστρικoς καρκiνος να είναι η χρόνια υπεροξύτητα και η παραγωγή N-νιτροζοαμινών. Σε μελέτη των Raderer και συνεργατών, 7 σε 92 ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος, το 65% είχαν IgG αντισώματα για το ελικοβακτηρίδιο, έναντι 45% στην ομάδα ελέγχου (p=0.035). Στη μικροσκοπική εξέταση όμως, σε κανένα από τα 20 αδενοκαρκινώματα του παγκρέατος που εξετάσθηκαν δεν βρέθηκε το H. pylori. Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε μελέτη 121 ασθενών με καρκίνο παγκρέατος, όταν συγκρίθηκαν με 226 άτομα ομάδας ελέγχου. Ο σχετικός κίνδυνος των ασθενών για H. pylori ήταν 1,87 και για CagA+ 2,01. 8 Σε Σουηδική μελέτη, 9 μεταξύ των ετών 1965 και 2003, ασθενείς παρουσίασαν γαστρικό έλκος και έλκος δωδεκαδακτύλου ασθενείς υποβλήθηκαν σε γαστρεκτομή, σε βαγοτομή. Κατά τη διάρκεια 3-38 ετών παρακολούθησης, οι ασθενείς με μη χειρουργημένο γαστρικό έλκος, παρουσίασαν 20% επιπλέον κίνδυνο για καρκίνο παγκρέατος. Όσοι είχαν έλκος δωδεκαδακτύλου ή βαγοτομή, δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής ευνοούν την υπόθεση της εμπλοκής των Ν νιτροζοαμινών, αφού το γαστρικό έλκος σχετίζεται με αποίκιση του σώματος του στομάχου από το H. pylori, ατροφική γαστρίτιδα και σχηματισμό N νιτροζαμινών. Αντίθετα, η υπόθεση της υπεροξύτητας ως αιτιολογικού παράγοντα δεν ευσταθεί, αφού στο έλκος δωδεκαδακτύλου που αποικίζεται το άντρο και υπάρχει υπεροξύτητα δεν υπήρχε αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο παγκρέατος. Πρόσφατα όμως, από 507 καρκίνους παγκρέατος που αναπτύχθηκαν σε ένα πληθυσμό ενηλίκων, που συμμετείχαν σε προληπτικό έλεγχο μεταξύ των ετών 1964 και 1969, επιλέχθηκαν τυχαία οι 104 και συγκρίθηκαν με 262 υγιείς από τον ίδιο πληθυσμό. Ούτε η λοίμωξη με ελικοβακτηρίδιο, ούτε η πρωτεΐνη CagA φάνηκαν να σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου παγκρέατος, σε αντίθεση με το κάπνισμα και τα έτη εκπαίδευσης. 10 Ενδείξεις συσχέτισης του ελικοβακτηριδίου με τον καρκίνο του πνεύμονα από μικρές μελέτες, 11 δεν επαληθεύθηκαν σε άλλες 12 και απαιτούνται μεγαλύτερες, καλά σχεδιασμένες μελέτες για επιβεβαίωση τυχόν υπάρχουσας σχέσης και των υποκείμενων παθογενετικών μηχανισμών. 13 Ο ρόλος του H. pylori στον καρκίνο του οισοφάγου είναι αμφιλεγόμενος, αλλά σε αντίθεση με τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του παγκρέατος, η παρουσία του ελικοβακτηριδίου φαίνεται να ασκεί προστατευτική δράση. Αποικίζει βέβαια περιοχές με γαστρική μετάπλαση στον οισοφάγο, σχετίζεται με φλεγμονή της καρδίας, εντερική μετάπλαση και αδενοκαρκίνωμα καρδίας, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει από τον καρκίνο που ξεκινά από τον κατώτερο οισοφάγο, ειδικά εάν η νόσος είναι προχωρημένη. Όμως το ελικοβακτηρίδιο δεν αποικίζει τον οισοφάγο, δεν σχετίζεται με ΓΟΠΝ και δεν είναι πιο συχνό στον οισοφάγο Barrett. Άλλωστε η H. pylori θετική χρόνια γαστρίτιδα οδηγεί σε μείωση του παραγόμενου οξέος και μείωση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Μάλιστα τα CagA+ στελέχη προστατεύουν 121

4 ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ περισσότερο. Η απουσία του H. pylori λοιπόν ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο για αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου. Σε μελέτη 153 ασθενών με ΓΟΠΝ, οισοφάγο Barrett, οισοφάγο Barrett και δυσπλασία ή αδενοca οισοφάγου και 57 μάρτυρες, διαπιστώθηκε ότι αντισώματα για H. pylori caga+ είχαν από τους μάρτυρες 42,3%, από τους ασθενείς με μη διαβρωτική ΓΟΠΝ 41,2%, με διαβρωτική ΓΟΠΝ 30,8%, με Barrett 13,3%, με Barrett και δυσπλασία ή αδενοca 0% (p=0,008). 14 Φαίνεται λοιπόν ότι οι ασθενείς με H. pylori CagA+ προστατεύονται από επιπλοκές ΓΟΠ, ειδικά από τον οισοφάγο Barrett, δυσπλασία και αδενοκαρκίνωμα. Σε Σουηδική μελέτη διαπιστώθηκε επίσης αρνητική συσχέτιση αδενοκαρκινώματος οισοφάγου και ελικοβακτηριδίου με ή χωρίς πρωτεΐνη CagA, ενώ αντίθετα το ελικοβακτηρίδιο CagA+ ήταν πιο συχνό στους ασθενείς με πλακώδες Ca οισοφάγου. 15 Υπήρχε εξάλλου συσχέτιση μεταξύ αδενοκαρκινώματος καρδίας και γαστρικής ατροφίας που εκτιμούνταν μετρώντας τα επίπεδα στον ορό του πεψινογόνου Ι. Σε άλλη μελέτη από την Καλιφόρνια φάνηκε ότι η απουσία ελικοβακτηριδίου (όπως και το κάπνισμα και BMI>25) αυξάνει τον κίνδυνο για αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου. 16 Τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας συνοψίσθηκαν σε πρόσφατη Ελληνική μεταανάλυση 17 που κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: Η συχνότητα παρουσίας ελικοβακτηριδίου (με ή χωρίς την πρωτεΐνη CagA), σε περιπτώσεις αδενοκαρκινώματος οισοφάγου και οισοφάγου Barrett, είναι περίπου η μισή της συνήθους. Φαίνεται δηλαδή πως η παρουσία του ελικοβακτηριδίου προστατεύει πράγματι από το αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου. Συσχέτιση μεταξύ ελικοβακτηριδίου και πλακώδους καρκινώματος οισοφάγου δεν υπάρχει. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Meucci G, Tatarella M, Vecchi M, et al. High prevalence of Helicobacter pylori infection in patients with colonic adenomas and carcinomas. J Clin Gastroenterol 1997;25: Thorburn CM, Friedman GD, Dickinson CJ, et al. Gastrin and colorectal cancer: a prospective study. Gastroenterology 1998;115: Shmuely H, Passaro D, Figer A, et al. Relationship between Helicobacter pylori CagA status and colorectal cancer. Am J Gastroenterol 2001;96: Siddheshwar RK, Muhammad KB, Gray JC, et al. Seroprevalence of Helicobacter pylori in patients with colorectal polyps and colorectal carcinoma. Am J Gastroenterol 2001;96: Mizuno S, Morita Y, Inui T, et al. Helicobacter pylori infection is associated with colon adenomatous polyps detected by high-resolution colonoscopy. Int J Cancer 2005;117: Georgopoulos SD, Polymeros D, Triantafyllou K, et al. Hypergastrinemia is associated with increased risk of distal colon adenomas. Digestion 2006;74:

5 Ελικοβακτηρiδιο του πυλωροy και εξωγαστρικoς καρκiνος 7. Raderer M, Wrba F, Komek G, et al. Association between Helicobacter pylori infection and pancreatic cancer. Oncology 1998;55: Stolzenberg-Solomon RZ, Blaser MJ, Limburg PJ, et al. Helicobacter pylori seropositivity as a risk factor for pancreatic cancer. J Natl Cancer Inst 2001;93: Luo J, Nordenvall C, Nyren O, et al. The risk of pancreatic cancer in patients with gastric or duodenal ulcer disease. Int J Cancer 2007 Jan 15;120(2): De Martel C, Llosa AE, Friedmana GD, et al. Helicobacter pylori infection and development of pancreatic cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008;17: Ece F, Hatabay N, Erdal N, et al. Does Helicobacter pylori infection play a role in lung cancer? Respir Med 2005;99: Najafizadeh K, Falah Tafti S, Shiehmorteza M, et al. H. pylori seroprevalence in patients with lung cancer. World J Gastroenterol 2007;13: Roussos A, Filippou N, Gourgoulianis KI. Helicobacter pylori infection and respiratory diseases: a review. World J Gastroenterol 2003;9: Vicari JJ, Peek RM, Falk GW, et al. The seroprevalence of caga-positive Helicobacter pylori strains in the spectrum of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 1998;115: Ye W, Held M, Lagergren J, et al. Helicobacter pylori infection and gastric atrophy: risk of adenocarcinoma and squamous-cell carcinoma of the esophagus and adenocarcinoma of the gastric cardia. J Natl Cancer Inst 2004;96: De Martel C, Llosa AE, Farr SM, et al. Helicobacter pylori infection and the risk of development of esophageal adenocarcinoma. J Infect Dis 2005;191: Rokkas T, Pistiolas D, Sechopoulos P, et al. Relationship between Helicobacter pylori infection and esophageal neoplasia: a meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007;5:

Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού καρκίνου;

Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού καρκίνου; ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών

Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών Χαράλαμπος Τζάθας Αν και τα τελευταία χρόνια το περιφερικό γαστρικό αδενοκαρκίνωμα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Η πρόληψη του Καρκίνου του Στομάχου

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Η πρόληψη του Καρκίνου του Στομάχου Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Η πρόληψη του Καρκίνου του Στομάχου Χ. Τζάθας, Δ/ντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Αν και τα τελευταία χρόνια το περιφερικό γαστρικό αδενοκαρκίνωμα παρουσιάζει σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες εξωγαστρικές εκδηλώσεις της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης έχουν κλινική σημασία;

Ποιες εξωγαστρικές εκδηλώσεις της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης έχουν κλινική σημασία; ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Ποιες εξωγαστρικές εκδηλώσεις της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης έχουν κλινική σημασία; Δημοσθένης Γεωργιάδης, 1 Σπήλιος Μανωλακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει τροποποίηση στην πρακτική μας ως προς το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μεταξύ καρδίτιδας και οισοφάγου Barrett;

Υπάρχει τροποποίηση στην πρακτική μας ως προς το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μεταξύ καρδίτιδας και οισοφάγου Barrett; ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Υπάρχει τροποποίηση στην πρακτική μας ως προς το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μεταξύ καρδίτιδας και οισοφάγου Barrett; Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικές εκδηλώσεις

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικές εκδηλώσεις ÐÑÁÊÔÉÊÁ 14ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2009 Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικές εκδηλώσεις Ιωάννης Κουντουράς H Η. pylori (Hp) λοίμωξη θεωρείται μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 ο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 ο Από την Σύνταξη Το περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, το περιοδικό μας, συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές ιστοπαθολογικές μέθοδοι εκτίμησης της γαστρικής δυσπλασίας

Κλασικές ιστοπαθολογικές μέθοδοι εκτίμησης της γαστρικής δυσπλασίας ΚλασικΕς ιστοπαθολογικες ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ μεθοδοι ÅËËÇÍÉÊÏÕ εκτιμησησ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ τησ ÃÉÁ γαστρικησ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ δυσπλασιασ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Κλασικές ιστοπαθολογικές μέθοδοι εκτίμησης της γαστρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγαστρικές εκδηλώσεις της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Κριτική θεώρηση

Εξωγαστρικές εκδηλώσεις της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού: Κριτική θεώρηση ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 11ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ΤΟΥ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ΠΥΛΩΡΟΥ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Εξωγαστρικές εκδηλώσεις της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας βασισμένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας βασισμένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ΣτρατηγικΕς αντιμετωπισης ÐÑÁÊÔÉÊÁ της 11ïõ δυσπεψιας ÅËËÇÍÉÊÏÕ βασισμενες ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ στο ÃÉÁ ΕλικοβακτηρΙδιο ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ του πυλωρου ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία

Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία 8 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕξελΙξεις στη ΓαστρεντερολογIα & ΗπατολογIα ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 8 η Εκπαιδευτική Διημερίδα Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία 8-9 Φεβρουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H. PYLORI. Δ. Καμπέρογλου Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H. PYLORI. Δ. Καμπέρογλου Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H. PYLORI Δ. Καμπέρογλου Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό Επιδημιολογία Γαστρικού Καρκίνου 5 ος σε συχνότητα καρκίνος (1975: 1 ος ). 3 ος σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ΔιΑγνωση ÐÑÁÊÔÉÊÁ και θεραπεiα 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ του ΕλικοβακτηριδIου ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ του ÔÏ πυλωροy ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου. e-mail : chbavol@yahoo.gr

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου. e-mail : chbavol@yahoo.gr Τίτλος: Καρκινοειδείς όγκοι στομάχου Συγγραφέας: Χρήστος Στ. Μπασαγιάννης Στρατιωτ. Ιατρός Ειδικός παθολόγος Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ HELICOBACTER PYLORI ΣΕ MALT ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PCR

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ HELICOBACTER PYLORI ΣΕ MALT ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PCR 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοπαθολογική διάγνωση και ανοσοϊστοχημεία

Ιστοπαθολογική διάγνωση και ανοσοϊστοχημεία Διαγνωστικη ακριβεια των διαφορων ÐÑÁÊÔÉÊÁ μεθοδων 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ανιχνευσης ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ του hp και ÃÉÁ πως ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ μεταβαλλεται στον ÔÏÕ επανελεγχο ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Ιστοπαθολογική διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και η σχέση του με τις παθήσεις του προστάτη

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και η σχέση του με τις παθήσεις του προστάτη Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και η σχέση του με τις παθήσεις του προστάτη ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Eπιμέλεια κειμένου: Αγγελική Θεοδωροπούλου, Γεώργιος Καραμανώλης Μαρία Τζουβαλά, Γρηγόριος Αλ. Πασπάτης Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ, ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ, ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας, Παράρτηµα Σητείας «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ 7

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ 7 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ 7 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Τσαγκούλη Σοφία Πνευμονολόγος Το κάπνισμα είναι η μόνη αιτία ανικανότητας, νόσου και θανάτου που μπορεί να προληφθεί. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ 1 2 3 Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ Βασίλειος Α. Κομπορόζος MD, PhD, FACS Διευθυντής Γ Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 74 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2012 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 74 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΟΥ H. PYLORI ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Π. Καραβίτης, 1 Κ. Πετράκη,

Διαβάστε περισσότερα

ενδοσκοπήσεις Οδοντωτά Αδενώµατα: Το µονοπάτι της οδοντωτής νεοπλασίας

ενδοσκοπήσεις Οδοντωτά Αδενώµατα: Το µονοπάτι της οδοντωτής νεοπλασίας ενδοσκοπήσεις Το περιοδικό της Ένωσης Γαστρεντερολόγων (ΕΠ.Ε.Γ.Ε) Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014 Tεύχος Λ. Δηµοκρατίας 67, 15451, Αθήνα, Τηλ.: 210 6727531-3, Fax: 210 6727535 31 Οδοντωτά Αδενώµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Στομάχου

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Στομάχου 2011 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Ανδρουλάκης Ν., Βασιλειάδης Κ., Βίνη Λ., Γκολφινόπουλος Β., Κατωπόδη Ο., Λιακάκος Θ., Μακατσώρης Θ., Μπούτης Α., Νασιούλας Γ., Ξυνός Ε.,Πενθερουδάκης Γ., Σγουρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία 5 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία Τόμος Πρακτικών 5-6 Μαρτίου 2010 Στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας με την ευγενική χορηγεία της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Θέµα της Πτυχιακής Εργασίας : «Η διατροφή ως αιτιολογικός παράγοντας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ Παθοφυσιολογική προσέγγιση

ΝΟΣΟΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ Παθοφυσιολογική προσέγγιση 169 ΝΟΣΟΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ Παθοφυσιολογική προσέγγιση Αθανάσιος Αρχιμανδρίτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι σχετικά συχνή,

Διαβάστε περισσότερα