1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων"

Transcript

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Για τον προσδιορισμό των συντακτικών τύπων που ζητούνται σε μια άσκηση απαιτείται: α. καλή γνώση του μηχανισμού των αντιδράσεων (π.χ. αν αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει ίδιο το πλήθος των ανθράκων) και β. εκμετάλλευση των πληροφοριών που μας δίνουν ώστε να καταλάβουμε ότι έχουμε οργανική ένωση συγκεκριμένης μορφής. Ακολουθεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας που θα βοηθήσει στη χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων : α\α Δεδομένο Αλκένιο το οποίο με προσθήκη ΗΧ ή Η2Ο δίνει ένα μοναδικό προϊόν Δίνεται ο M.T.: C4H8 Ανάλυση δεδομένου Συμπέρασμα Θα έχει δομή R-CH=CH-R ή είναι το CH2=CH2 σύμφωνα με τον κανόνα του Markovnikov : CH-CH=CH-CH 2 4 Αλκένιο ή αλκίνιο το οποίο με προσθήκη ΗΧ ή Η2Ο δίνει μίγμα κύριων προϊόντων Δίνεται ο M.T.: C5H0 Αλκίνιο το οποίο με προσθήκη Η2Ο δίνει αλδεΰδη Αλκίνιο το οποίο με προσθήκη Η2Ο δίνει μια μοναδική κετόνη Δίνεται ο M.T.: C4H6 Θα έχει δομή R-CH=CH-R ή R-C C-R, σύμφωνα με τον κανόνα του Markovnikov : CH-CH2-CH=CH-CH : HC CH (ακετυλένιο) Θα έχει δομή R-C C-R, σύμφωνα με τον κανόνα του Markovnikov : CH-C C-CH

2 2 5 Άκυκλος υδρογονάνθρακας με γενικό τύπο CνΗ2ν-2 που αντιδρά με διάλυμα CuCl/NH και σχηματίζει ίζημα (ή αντιδρά με Na και ελευθερώνει αέριο) Θα έχει δομή R-C C-Η δηλαδή είναι αλκίνιο με τον τριπλό δεσμό στην άκρη ώστε να έχει όξινο υδρογόνο Δίνεται ο M.T.: C4H6 : CH-CH2-C CΗ 6 Αλκένιο αντιδρά με Η2Ο παρουσία Η2S4 και η ένωση που προκύπτει οξειδώνεται από όξινο διάλυμα KMn4 σε καρβοξυλικό οξύ Με προσθήκη Η2Ο σε αλκένια παράγονται αλκοόλες. Η αλκοόλη πρέπει να είναι πρωτοταγής ώστε να οξειδώνεται σε καρβοξυλικό οξύ. Το μοναδικό ακένιο που δίνει ως κύριο προϊόν (κατά Markovnikov) πρωτοταγή αλκοόλη είναι το αιθένιο. : CH2=CH2 7 Καρβονυλική ένωση στην οποία αν προσθέσουμε RMgX προκύπτει: α. πρωτοταγής αλκοόλη. β. δευτεροταγής αλκοόλη. γ. τριτοταγής αλκοόλη Η καρβονυλική ένωση αντίστοιχα είναι: α. η φορμαλδεΰδη:ch2= β. αλδεΰδη εκτός φορμαλδεΰδης: RCH= γ. κετόνη: R-C-R 8 αλκοόλη δεν μπορεί να παρασκευαστεί με προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard σε καρβονυλική ένωση. Η μοναδική κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη η οποία δεν μπορεί να παρασκευαστεί με προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard σε καρβονυλική ένωση είναι η CHΟΗ

3 9 0 2 Αλκοόλη η οποία δε μπορεί να αφυδατωθεί προς αλκένιο Δίνεται ο M.T.: C5HΟΗ Αλκυλαλογονίδιο το οποίο δε μπορεί να δώσει αλκένιο με αφυδραλογόνωση Δίνεται ο M.T.: C5HCl Κορεσμένη ένωση με γενικό τύπο CνΗ2ν+2Ο, η οποία αντιδρά με Na και ελευθερώνει αέριο, ενώ δε μπορεί να αποχρωματίσει το όξινο διάλυμα KMn4. Δίνεται ο M.T.: C5H2 αλκοόλη η οποία αντιδρά με περίσσεια όξινου διαλύμα τος KMn4 και δίνει αέρια ένωση που θολώνει το ασβεστόνερο. Θα έχει δομή: ή R2 R4 R C CΗ C R R ΟΗ R 5 6 είναι η CHΟΗ : CH CH C CH2 ΟΗ CH Θα έχει δομή: ή R2 R4 R C CΗ C R R X R 5 6 είναι η CHΧ : CH CH C CH2 Cl CH Η ένωση είναι αλκοόλη και όχι αιθέρας αφού αντιδρά με Na και ελευθερώνει αέριο Η2. Επίσης η αλκοόλη πρέπει να είναι τριτοταγής ώστε να μην οξειδώνεται. Άρα θα R 2 έχει δομή R C R ΟΗ CH CH C CH CH ΟΗ 2 CH H

4 4 4 5 Κορεσμένη ένωση με γενικό τύπο CνΗ2ν+2Ο, η οποία αντιδρά με όξινο διάλυμα K2Cr27 και δίνει καρβονυλική ένωση που δεν ανάγει το αντιδραστήριο Tollens. Δίνεται ο M.T.: C4H0 Κορεσμένη ένωση με γενικό τύπο CνΗ2ν+2Ο, η οποία αντιδρά με όξινο διάλυμα K2Cr27 και δίνει ένωση που ανάγει το φελίγγειο υγρό. Δίνεται ο M.T.: CH8 Κορεσμένη ένωση με γενικό τύπο CνΗ2ν+2Ο, η οποία αντιδρά με διάλυμα Ι2/ΝaΟΗ και σχηματίζει κίτρινο ίζημα. Δίνεται ο M.T.: C4H0 Η ένωση είναι αλκοόλη και όχι αιθέρας αφού αντιδρά με όξινο διάλυμα K2Cr27. Επίσης η αλκοόλη πρέπει να είναι δευτεροταγής ώστε να οξειδώνεται σε κετόνη η οποία δεν οξειδώνεται. Άρα θα έχει δομή: R CH R H CH CH CH CH H 2 Η ένωση είναι αλκοόλη και όχι αιθέρας αφού αντιδρά με όξινο διάλυμα K2Cr27. Επίσης η αλκοόλη πρέπει να είναι πρωτοταγής ώστε να οξειδώνεται σε αλδεΰδη η οποία οξειδώνεται. Άρα θα έχει δομή R CH2 H CH CH2 CH2 H Η ένωση είναι αλκοόλη και όχι αιθέρας αφού αντιδρά με διάλυμα Ι2/ΝaΟΗ και σχηματίζει κίτρινο ίζημα (CHI). Μάλιστα πρέπει να είναι μεθυλο αλκοόλη της μορφής CH CH CνH 2ν+, όπου ν 0 H CH CH CH CH H 2 2

5 6 αλκοόλη (Α) η οποία αντιδρά πλήρως με όξινο διάλυμα KMn4 σε na 5 αναλογία mol: = n 4 KMn4 5 Η αλκοόλη (Α) πρέπει να είναι πρωτοταγής αλκοόλη (εκτός της CHH η οποία αντιδρά με το KMn4 σε αναλογία 5/6 αντίστοιχα) ώστε να οξειδωθεί σε καρβοξυλικό οξύ και να αυξηθεί ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα της αλκοολομάδας κατά 4. 7 αλκοόλη (Α) η οποία αντιδρά πλήρως με όξινο διάλυμα KMn4 σε na 5 αναλογία mol: = n 2 KMn4 Η αλκοόλη (Α) πρέπει να είναι δευτεροταγής αλκοόλη ώστε να οξειδωθεί σε κετόνη και να αυξηθεί ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα της αλκοολομάδας κατά 2. 8 αλκοόλη οξειδώνεται και σχηματιζει οργανικό προϊόν, το οποίο αντιδρά με Na2C ή NaHC και ελευθερώνει αέριο που θολώνει το ασβεστόνερο. Δίνεται ο M.T.: C4H9Η Η αλκοόλη πρέπει να είναι πρωτοταγής ώστε να οξειδωθεί σε καρβοξυλικό οξύ που αντιδρά με Na2C ή NaHC και ελευθερώνει αέριο C2. CH CH2 CH2 CH2 H ή CH CH CH2 H CH 9 αλκοόλη (Α) οξειδώνεται πλήρως οπότε παράγεται οργανική ένωση (Β) που έχει αυξημένη μάζα κατά 4. Η αλκοόλη (A)πρέπει να είναι πρωτοταγής ώστε να οξειδωθεί σε καρβοξυλικό οξύ (B): RCH2H + 2 RCH + H2 Mr(B) = Mr(A) + 4

6 6 20 αλκοόλη (Α) οξειδώνεται πλήρως οπότε παράγεται οργανική ένωση (Β) που έχει μειωμένη μάζα κατά 2. Η αλκοόλη (A)πρέπει να είναι δευτεροταγής ώστε να οξειδωθεί σε κετόνη (B): R CH R 2+ Ο R C R 2 +Η2Ο H Ο Mr(B)=Mr(A) 2 2 αλκοόλη (Α) οξειδώνεται πλήρως οπότε παράγεται ένωση (Β) που έχει αυξημένη μάζα κατά 2. Η μοναδική κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη (A) η οποία οξειδώνεται πλήρως σε C2 (B) είναι η CHΟΗ: CHH + C2 + 2H2 Mr(B) = 44 = Mr(A) αλκοόλη (Α) οξειδώνεται και σχηματιζει οργανικό προϊόν, το οποίο αντιδρά με Na2C ή NaHC και ελευθερώνει αέριο. Ταυτόχρονα η (Α) αντιδρά με διάλυμα Ι2/ΝaΟΗ και σχηματίζει κίτρινο ίζημα. Η αλκοόλη πρέπει να είναι πρωτοταγής ώστε να οξειδωθεί σε καρβοξυλικό οξύ που αντιδρά με Na2C ή NaHC και ελευθερώνει αέριο C2. Η μοναδίκή πρωτοταγής αλκοόλη που δίνει την ιωδοφορμική αντίδραση είναι η αιθανόλη. CH-CH2-H 2 Κορεσμένη οργανική ένωση (Α) που αντιστοιχεί στο γενικό τύπο CνΗ2νΟ, ανάγει το αντιδραστήριο Fehling και ταυτόχρονα η (Α) αντιδρά με διάλυμα Ι2/ΝaΟΗ και σχηματίζει κίτρινο ίζημα. Η οργανική ένωση (Α) πρέπει να είναι καρβονυλική και μάλιστα αλδεΰδη και όχι κετόνη ώστε να οξειδώνεται. Η μοναδική αλδεΰδη που δίνει την ιωδοφορμική αντίδραση είναι η αιθανάλη. CH-CH=

7 7 24 ανάγει το αντιδραστήριο Tollens. Η οργανική ένωση (Α) πρέπει να είναι καρβονυλική και μάλιστα αλδεΰδη και όχι κετόνη ώστε να οξειδώνεται. Δίνεται ο M.T.: CH6 CH CH2 CH = 25 δεν ανάγει το αντιδραστήριο Tollens. Η οργανική ένωση (Α) πρέπει να είναι καρβονυλική και μάλιστα κετόνη και όχι αλδεΰδη ώστε να μην οξειδώνεται. Δίνεται ο M.T.: CH6 CH-C-CH 26 αντιδρά με διάλυμα Ι2/ΝaΟΗ και σχηματίζει κίτρινο ίζημα. Η ένωση (Α) είναι καρβονυλική και εφόσον αντιδρά με διάλυμα Ι2/ΝαΟΗ και σχηματίζει κίτρινο ίζημα (CHI), πρέπει να είναι της μορφής: CH C C H, ό που ν 0 ν 2ν+ Δίνεται ο M.T.: C4H8 CH-CH2-C-CH

8 δεν ανάγει το αντιδραστήριο Fehling και δεν αντιδρά με διάλυμα Ι2/ΝaΟΗ. Δίνεται ο M.T.: C5H0 γενικό τύπο CνΗ2νΟ στην οποία προσθέτουμε RMgX και μετά από υδρόλυση του ενδιαμέσου προϊόντος παράγεται οργανική ένωση (Β) η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλαγή χρώματος στο όξινο διάλυμα K2Cr27. Δίνεται ο M.T.: CH6 γενικό τύπο CνΗ2νΟ στην οποία προσθέτουμε RMgX και μετά από υδρόλυση του ενδιαμέσου προϊόντος παράγεται οργανική ένωση (Β) η οποία δεν οξειδώνεται. Δίνεται ο M.T.: C4H8 8 Η ένωση (Α) είναι καρβονυλική και μάλιστα κετόνη ώστε να μην οξειδώναται. Επίσης εφόσον δεν αντιδρά με διάλυμα Ι2/ΝaΟΗ δεν πρέπει να είναι της μορφής: CH C C H 2 ν ν+ ό που ν 0 CH-CH2-C-CH2-CH Η οργανική ένωση (Β) πρέπει να οξειδώνεται -να είναι αναγωγική- άρα πρέπει να είναι είτε πρωτοταγής είτε δευτεροταγής αλκοόλη. Έτσι η ένωση (Α) αντίστοιχα πρέπει να είναι είτε η φορμαλδεΰδη είτε οποιαδήποτε άλλη αλδεΰδη. CH CH2 CH = Η οργανική ένωση (Β) πρέπει να είναι τριτοταγής αλκοόλη ώστε να μην οξειδώνεται. Έτσι η ένωση (Α) πρέπει να είναι κετόνη. CH-CH2-C-CH

9 9 0 αντιδρά με περίσσεια όξινου διαλύματος KMn4 και δίνει αέρια ένωση που θολώνει το ασβεστόνερο. Η ένωση (Α) πρέπει να είναι αλδεΰδη, ώστε να οξειδώνεται. Μάλιστα αφού παράγεται αέριο C2 πρέπει να είναι η φορμαλδεΰδη. H-CH= 2 γενικό τύπο CνΗ2νΟ2, η οποία αντιδρά με όξινο διάλυμα KMn4 και δίνει αέρια ένωση που θολώνει το ασβεστόνερο. γενικό τύπο Cν+2Η2ν+2Ο4, η οποία αντιδρά με όξινο διάλυμα KMn4 και δίνει αέρια ένωση που θολώνει το ασβεστόνερο. γενικό τύπο CνΗ2νΟ2, η οποία δεν αντιδρά με Na2C ή NaHC. Δίνεται ο M.T.: CH62 Η ένωση (Α) πρέπει να είναι κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ που οξειδώνεται και όχι κ.μ.εστέρας. Το μοναδικό κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ που έχει αναγωγικές ιδιότητες είναι το μεθανικό (ή μυρμηκικό) οξύ. Το ίδιο ισχύει και για τα άλατά του. H-CΟH Η ένωση (Α) πρέπει να είναι κορεσμένο δικαρβοξυλικό οξύ που οξειδώνεται. Το μοναδικό κορεσμένο δικαρβοξυλικό οξύ που έχει αναγωγικές ιδιότητες είναι το αιθανοδιϊκό (ή οξαλικό) οξύ. Το ίδιο ισχύει και για τα άλατά του. HC-CΟH Η ένωση (Α) πρέπει να είναι κ.μ. εστέρας και όχι κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ. H-CΟ-CH2-CH ή CH-CΟ-CH

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ JJ f i T lit O/* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ S f J A W f F JH" 1 s H a q O 6 14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ )CJC * X- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ taexeiola.gr ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΟ : Το µικρότερο σωµατίδιο της συγκροτηµένης ύλης που : α) διατηρεί τις ιδιότητες ενός στοιχείου β) παίρνει µέρος στο σχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O 2. Αντιδράσεις απόσπασης Αντιδράσεις απόσπασης είναι αυτές κατά τις οποίες αποσπάται ένα ή περισσότερα μόρια ανόργανης ουσίας (π.χ. Η 2, ΗCl, -O) από μία ένωση, οπότε προκύπτει ακόρεστη ένωση με διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα