Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)"

Transcript

1 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 3 H 8 ; Α3. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε 2 μεθυλο προπάνιο ; Α4. Από ποια αλκένια με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε 2 μεθυλο βουτάνιο ; (3 περιπτώσεις) Α5. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Br 2 /CCl 4 παίρνουμε C 2 H 4 Br 2 ; Α6. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Br 2 /CCl 4 παίρνουμε C 3 H 6 Br 2 ; Α7. Από ποια αλκένια με επίδραση Br 2 /CCl 4 παίρνουμε C 4 H 8 Br 2 ; (3 περιπτ.) Α8. Από ποιο αλκένιο με επίδραση HCl παίρνουμε C 2 H 5 Cl ; Α9. Από ποιο αλκένιο με επίδραση HCl παίρνουμε C 3 H 7 Cl ; Α10. Από ποιο αλκένιο με επίδραση HCl παίρνουμε 3οταγές βουτυλοχλωρίδιο ; Α11. Από ποια αλκένια με επίδραση HCl παίρνουμε 2 χλωρο βουτάνιο (2οταγές βουτυλοχλωρίδιο); (2 περιπτ.) Α12. Από ποια αλκένια με επίδραση HCl παίρνουμε 2 μεθυλο 2 χλωρο βουτάνιο (3οταγές πεντυλοχλωρίδιο) ; (2 περιπτ.) Α13. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 Ο/H + παίρνουμε C 3 H 7 OH ; Α14. Από ποια αλκένιο με επίδραση Η 2 Ο/H + παίρνουμε 3oταγή βουτανόλη ; Α15. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 Ο/H + παίρνουμε 2 βουτανόλη (2οταγή βουτανόλη) ; (2 περιπτ.) Α16. Από ποια αλκένια με επίδραση Η 2 Ο/Η + παίρνουμε 2 μεθυλο 2 βουτανόλη (3οταγή πεντανόλη) ; (2 περιπτ.) Α17. Ποιο αλκίνιο με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει C 2 H 6 ; Α18. Ποιο αλκίνιο με επίδραση περίσσειας Η2/Ni δίνει C 3 H 8 ; Α19. Ποιο αλκίνιο με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει 2 μεθυλο βουτάνιο ; Α20. Από επίδραση περίσσειας Br 2 /CCl 4 σε αλκίνιο ποια ένωση C 2 H 2 Br 4 μπορεί να προκύψει ; Α21. Από επίδραση περίσσειας Br 2 /CCl 4 σε αλκίνιο ποιες ενώσεις C 3 H 4 Br 4 μπορούν να προκύψουν ; Α22. Από επίδραση περίσσειας Br 2 /CCl 4 σε αλκίνιο ποιες ενώσεις C 4 H 6 Br 4 μπορούν να προκύψουν ; (2 περιπτ.) Α23. Από επίδραση περίσσειας ΗCl σε αλκίνιο ποια ένωση C 2 H 4 Cl 2 μπορεί να προκύψει ; Α24. Από επίδραση περίσσειας ΗCl σε αλκίνιο ποια ένωση C 3 H 6 Cl 2 μπορεί να προκύψει ;

2 Α25. Από επίδραση περίσσειας ΗCl σε αλκίνιο ποια ένωση C 4 H 8 Cl 2 μπορεί να προκύψει ; Α26. Από ποια αλκίνια με επίδραση Η 2 Ο/H 2 SO 4,HgSO 4 προκύπτουν : α) αλδεΰδη, β) ακετόνη (προπανόνη), γ) 2 βουτανόνη, δ) 3 μεθυλο 2 βουτανόνη, ε) 3 μεθυλο 2 πεντανόνη 2 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ (αλδεΰδες κετόνες) και στο ΚΥΑΝΙΟ των νιτριλίων Β1. Ποια καρβονυλική ένωση με επίδραση Η 2 /Ni δίνει ένωση CH 4 O ; Β2. Ποια καρβονυλική ένωση με επίδραση Η 2 /Ni δίνει ένωση C 2 H 6 O ; Β3. Ποια καρβονυλική ένωση με επίδραση Η 2 /Ni δίνει 1οταγή C 3 H 8 O ; Β4. Ποια καρβονυλική ένωση με επίδραση Η 2 /Ni δίνει 2οταγή C 3 H 8 O ; Β5. Ποια καρβονυλική ένωση με επίδραση Η 2 /Ni δίνει 2 βουτανόλη (2οταγή βουτανόλη) ; Β6. Ποιες καρβονυλικές ενώσεις με επίδραση Η 2 /Ni δίνουν 1οταγείς βουτανόλες, δηλαδή 1 βουτανόλη και 2 μεθυλο 1 προπανόλη; (2 περιπτ) Β7. Ποια ένωση Α παράγεται με επίδραση ΗCN στη καρβονυλική ένωση CH 2 O (μεθανάλη ή φορμαλδεΰδη); Ποιο είναι το προϊόν της υδρόλυσης της ένωσης Α; Β8. Ποια ένωση Β παράγεται με επίδραση ΗCN στη καρβονυλική ένωση C 2 H 4 O ; (αιθανάλη ή ακεταλδεϋδη); Ποιο είναι το προϊόν της επίδρασης υδατικού διαλύματος οξέος ή βάσης στην ένωση Β ; Β9. Ποιες ενώσεις Γ,Δ παράγονται με επίδραση ΗCN στις καρβονυλικές ενώσεις C 3 H 6 O ; Οι καρβονυλικές ενώσεις C3H 6 O είναι μια αλδεϋδη (προπανάλη) και μια κετόνη (προπανόνη ή ακετόνη) Ποια είναι τα προϊόντα της υδρόλυσης των ενώσεων Γ,Δ; (2 περιπτ) Β10. Ποιες ενώσεις Ε,Ζ παράγονται με επίδραση ΗCN στις αλδεΰδες C 4 H 8 O ; Ποια είναι τα προϊόντα της υδρόλυσης των ενώσεων Ε,Ζ; (2 περιπτ) Β11. Ποια αλκοόλη C 2 H 6 O μπορεί να προκύψει από τη μεθανάλη ή φορμαλδεΰδη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; Β12. Ποια αλκοόλη C 3 H 8 O μπορεί να προκύψει από τη μεθανάλη ή φορμαλδεΰδη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; Β13. Ποιες αλκοόλες C 4 H 10 O μπορούν να προκύψουν από τη φορμαλδεΰδη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; (2 περιπτ) Β14. Ποια αλκοόλη C 3 H 8 O μπορεί να προκύψει από τη αιθανάλη ή ακεταλδεΰδη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; Β15. Ποια αλκοόλη C 4 H 10 O μπορεί να προκύψει από τη ακεταλδεΰδη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ;

3 3 Β16. Ποιες αλκοόλες C 5 H 12 O μπορούν να προκύψουν από τη ακεταλδεΰδη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; (2 περιπτ) Β17. Ποια αλκοόλη C 4 H 10 O μπορεί να προκύψει από τη προπανόνη ή ακετόνη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; Β18. Ποια αλκοόλη C 5 H 12 O μπορεί να προκύψει από τη ακετόνη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; Β19. Ποιες αλκοόλες C 6 H 14 O μπορούν να προκύψουν από τη ακετόνη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; (2 περιπτ) Β20. Ποια ένωση C 3 H 6 O με ένα τυχαίο αντιδραστήριο Grignard RMgCl δίνει 2οταγή αλκοόλη ; (Να κάνεις τις αντιδράσεις με το Grignard RMgCl ) Β21. Ποιες ενώσεις C 4 H 8 O με ένα τυχαίο αντιδραστήριο Grignard RMgCl δίνουν 2οταγή αλκοόλη ; (2 περιπτ) Β22. Ποια ένωση C 4 H 8 O με ένα τυχαίο αντιδραστήριο Grignard RMgCl δίνει 3οταγή αλκοόλη ; Β23. Ποιες ενώσεις C5H 10 O με ένα τυχαίο αντιδραστήριο Grignard RMgCl δίνουν 3οταγή αλκοόλη (3 περιπτ) ; Β24. Από ποιες καρβονυλικές ενώσεις και ποια αντιδραστήρια Grignard RMgCl παρασκευάζονται οι αλκοόλες C 3 H 8 O ; Γράφουμε τις ισομερείς αλκοόλες και για κάθε μια ξεχωριστά βρίσκουμε την αλδεΰδη ή την κετόνη και το διαφορετικό κάθε φορά αντιδραστήριο Grignard (2 περιπτ). Β25. Από ποιες καρβονυλικές ενώσεις και ποια αντιδραστήρια Grignard RMgCl μπορούν να παρασκευαστούν οι 1οταγείς βουτανόλες δηλαδή η 1 βουτανόλη και η 2 μεθυλο 1 προπανόλη; (1 καρβονυλική, 2 Grignard) Β26. Από ποια καρβονυλική ένωση και ποιο αντιδραστήριο Grignard RMgCl μπορεί να παρασκευαστεί η 2 μεθυλο 2 προπανόλη (3οταγής βουτανόλη) ; Β27. Από ποιες καρβονυλικές ενώσεις και ποια αντιδραστήρια Grignard RMgCl μπορεί να παρασκευαστεί η 2 μεθυλο 2 βουτανόλη ή 3οταγής πεντανόλη ; (2 καρβονυλικές, 2 Grignard) Β28. Ποια αλκοόλη C 4 H 10 O μπορεί να παρασκευαστεί από δύο διαφορετικές καρβονυλικές ενώσεις με την επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl; Β29. Αλκίνιο Α, του τύπου RC CH, με επίδραση Η 2 Ο/H 2 SO 4,HgSΟ 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 4 H 8 O που την ονομάζουμε ένωση Β. Η ένωση Β αντιδρά με οργανομαγνησιακή ένωση R MgCl (Γ) και το προϊόν με υδρόλυση δίνει ένωση C6H 14 O (Δ). Ποια τα Α, Β, Γ,Δ ; Β30. Από ποιο νιτρίλιο με προσθήκη περίσσειας Η 2 /Νi παράγεται ένωση C 2 H 7 N που έχει βασικές ιδιότητες ; Β31. Από ποιο νιτρίλιο με προσθήκη περίσσειας Η 2 /Νi παράγεται ένωση C 3 H 9 N που έχει βασικές ιδιότητες ; Β32. Από ποια νιτρίλια με προσθήκη περίσσειας Η2/Νi παράγονται οι ενώσεις C 4 H 11 N που έχουν βασικές ιδιότητες ; (2 περιπτ).

4 4 Β33. Από ποιο νιτρίλιο με υδρόλυση σε όξινο ή σε βασικό περιβάλλον παράγεται ένωση C 2 H 4 Ο 2 που έχει όξινες ιδιότητες ; Β34. Από ποιο νιτρίλιο με υδρόλυση σε όξινο ή σε βασικό περιβάλλον παράγεται ένωση C 3 H 6 Ο 2 που έχει όξινες ιδιότητες ; Β35. Από ποια νιτρίλια με υδρόλυση σε όξινο ή σε βασικό περιβάλλον παράγονται οι ενώσεις C 4 H 8 Ο 2 που έχουν όξινες ιδιότητες ; (2 περιπτ). Β36. Από ποιο α υδροξυ νιτρίλιο (κυανυδρίνη) με υδρόλυση σε όξινο ή σε βασικό περιβάλλον παράγεται το υδροξυ οξικό οξύ ή υδροξυ αιθανικό οξύ ; Β37. Από ποιο α υδροξυ νιτρίλιο με υδρόλυση σε όξινο ή σε βασικό περιβάλλον παράγεται το 2 υδροξυ προπανικό οξύ ; Β38. Από ποιο α υδροξυ νιτρίλιο με υδρόλυση σε όξινο ή σε βασικό περιβάλλον παράγεται το 2 υδροξυ βουτανικό οξύ ; Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις απόσπασης Γ1. Ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ/C 2 H 5 OH δίνει C 2 H 4 ; Γ2. Ποια αλκυλοχλωρίδια με επίδραση θερμού διαλύματος ΚΟΗ/C 2 H 5 OH δίνουν C 3 H 6 ; (2) Γ3.Ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ/C 2 H 5 OH δίνει 2 βουτένιο Γ4. Ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση θερμού διαλύματος ΚΟΗ/C 2 H 5 OH δίνει 2 μεθυλο 1 βουτένιο ; Γ5. Ποια αλκυλοχλωρίδια με επίδραση θερμού διαλύματος ΚΟΗ/C 2 H 5 OH δίνουν 2 πεντένιο; (2 περιπτ.) Γ6. Ποιο αλκυλοχλωρίδιο με αφυδραλογόνωση (με θερμό διάλυμα ΝαΟΗ σε αλκοόλη) μπορεί να δώσει 1 βουτένιο ; Γ7. Ποια αλκυλοχλωρίδια με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ/C 2 H 5 OH δίνουν 2 μεθυλο 2 βουτένιο ; (2) Γ8. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση θερμού διαλύματος ΚΟΗ/C 2 H 5 OH σε ισοπροπυλοχλωρίδιο ; Γ9. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ/C 2 H 5 OH σε 2 χλωρο βουτάνιο (2οταγές βουτυλοχλωρίδιο) ; Γ10. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση θερμού διαλύματος ΚΟΗ/C 2 H 5 OH σε 2 μεθυλο 2 ϊωδο προπάνιο (3οταγές βουτυλοϊωδίδιο) ; Γ11. Ποια αλκένια παράγονται με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ/C 2 H 5 OH στα 2 ισομερή 1οταγή βουτυλοβρωμίδια ; (2 περιπτ.) Γ12. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση θερμού διαλύματος ΚΟΗ/C 2 H 5 OH σε 2 μεθυλο 2 χλωρο βουτάνιο (3οταγές βουτυλοχλωρίδιο) ;

5 5 Γ13. Ποιο αέριο αλκένιο Α (ν 4) με προσθήκη HCl και μετά με αφυδραλογόνωση με αλκοολικό διάλυμα ΝαΟΗ δίνει ισομερές αέριο αλκένιο Β ; Γ14. Ποιες ενώσεις C 3 H 6 Br 2 με περίσσεια διαλύματος ΝαΟΗ δίνει προπίνιο ; (3 περιπτ) Γ15. Ποιες ενώσεις C 4 H 8 Cl 2 με περίσσεια διαλύματος ΝαΟΗ δίνουν 1 βουτίνιο ; (2 περιπτ) Γ16. Ποιες ενώσεις C 4 H 8 Cl 2 με περίσσεια διαλύματος ΚΟΗ δίνει 2 βουτίνιο ; (2 περιπτ) Γ17. Ποια διαλογονίδια C 5 H 8 Cl 2 με περίσσεια διαλύματος ΝαΟΗ δίνουν 1 πεντίνιο; (2) Γ18. Ποια διαλογονίδια C 5 H 8 Cl 2 με περίσσεια διαλύματος ΝαΟΗ δίνουν 2 πεντίνιο; (3) Γ19. Ποια αλκοόλη με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνει C 2 H 4 ; Γ20. Ποιες αλκοόλες με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνουν C 3 H 6 ; (2) Γ21. Ποια αλκοόλη με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνει 1 βουτένιο ; Γ22. Ποια αλκοόλη με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνει 2 βουτένιο ; Γ23. Ποιες αλκοόλες με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνουν 2 πεντένιο ; (2) Γ24. Ποια αλκοόλη με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνει 2 μεθυλο 1 βουτένιο ; Γ25. Ποιες αλκοόλες με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνουν 2 μεθυλο 2 βουτένιο ; (2) Γ26. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C σε 2οταγή προπανόλη ; Γ27. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C σε 2 βουτανόλη (2οταγή βουτανόλη) ; Γ28. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C σε 2 μεθυλο 2 προπανόλη (3οταγή βουτανόλη) ; Γ29. Ποια αλκένια παράγονται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C στις 2 ισομερείς 1οταγείς βουτανόλες ; (2 περιπτ.) Γ30. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C σε 2 μεθυλο 2 βουτανόλη (3οταγή πεντανόλη) ; Γ31. Ποια αλκένια παράγονται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C στις 3 ισομερείς 2οταγείς πεντανόλες ; (3) Γ32. Ποια αλκένια παράγονται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C στις 3 ισομερείς 3οταγείς εξανόλες ; (3) Γ33. α) Ποια αλκοόλη C v H 2v+1 OH με v 3 δεν μπορεί να αφυδατωθεί σε αλκένιο ; β) Ποιο αλκυλοχλωρίδιο C 5 H 11 Cl δεν μπορεί να αφυδραλογονωθεί σε αλκένιο ;

6 6 Γ34. Ένωση Α C 3 H 8 O με H 2 SO 4 /170 ο C και μετά με επίδραση Η 2 Ο δίνει ένωση Β ισομερή της Α. Ποια τα Α, Β ; Γ35. Ένωση Α C 4 H 10 O με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα με επίδραση H 2 SO 4 /170 ο C και μετά με επίδραση Η 2 Ο δίνει ένωση Β ισομερή της Α. Ποια τα Α, Β ; Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις υποκατάστασης ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ Δ1. Από C 3 H 7 Cl με επίδραση υδατικού δ/τος ΝαOH, ποιες ενώσεις μπορούν να παραχθούν ; (2) Δ2. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση υδατικού διαλύματος ΝαOH μπορεί να παραχθεί 1οταγής προπανόλη ; Δ3. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση υδατικού διαλύματος ΝαOH μπορεί να παραχθεί 2οταγής προπανόλη ; Δ4. Από ποια αλκυλοχλωρίδια με επίδραση υδατικού διαλύματος ΝαOH μπορούν να παραχθούν 1οταγείς βουτανόλες ; (2) Δ5. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση υδατικού διαλύματος ΝαOH μπορεί να παραχθεί 2οταγής βουτανόλη ; Δ6. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση υδατικού διαλύματος ΝαOH μπορεί να παραχθεί 3οταγής βουτανόλη ; Δ7. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση υδατικού διαλύματος ΝαOH μπορεί να παραχθεί 3οταγής πεντανόλη ; Δ8. Αλκένιο αντιδρά με HCl και στη συνέχεια με υδατικό διάλυμα ΝαΟΗ, οπότε προκύπτει ένωση Α C 3 H 8 O. Ποιος ο συντακτικός τύπος της ένωσης Α ; Δ9. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο και ποιο αλκοξείδιο με νάτριο μπορεί να παραχθεί ο διαιθυλαιθέρας ; Δ10. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση αιθοξειδίου του νατρίου μπορεί να προκύψει ο αιθέρας C 3 H 8 O ; Δ11. Από ποια αλκυλοϊωδίδια με επίδραση μεθοξειδίου του νατρίου μπορούν να προκύψουν οι αιθέρες C 4 H 10 O ; (2) Δ12. Από ποια αλκυλοβρωμίδια με επίδραση αιθοξειδίου του νατρίου προκύπτουν οι αιθέρες C 5 H 12 O ; (2) Δ13. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο και ποιο αλάτι με νάτριο κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος προκύπτει ο εστέρας C 2 H 4 O 2 ; Δ14. Από ποια αλκυλοβρωμίδια και ποια άλατα με κάλιο κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων προκύπτουν οι εστέρες C 3 H 6 O 2 ; (2, 2) Δ15. Από ποια αλκυλοϊωδίδια με επίδραση αιθανικού (οξικού) νατρίου προκύπτουν οι εστέρες C 5 H 10 O 2 ; (2) Δ16. Αλκένιο αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Α πουαντιδρά με αλάτι με Να κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος και δίνει ένωση Β C 3 H 6 O 2. Ποια τα Α, Β ;

7 7 Δ17. Αλκένιο αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Γ που αντιδρά με μεθανικό (μυρμηκικό) νάτριο και δίνει ένωση Δ C 4 H 8 O 2. Ποια τα Γ, Δ ; Δ18. Αλκένιο αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Ε που αντιδρά με οξικό νάτριο και δίνει ένωση Ζ C 5 H 10 O 2. Ποια τα Ε, Ζ ; Δ19. Αλκένιο αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Ε που αντιδρά με προπανικό νάτριο και δίνει ένωση Ζ C 5 H 10 O 2. Ποια τα Ε, Ζ ; Δ20. Στη 2οταγή βουτανόλη επιδρούμε με πυκνό H 2 SO 4 / C και παίρνουμε ένωση Α η οποία αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Β. Η ένωση Β αντιδρά με αλάτι με Να κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος Γ και δίνει ένωση Δ C 6 H 12 O 2. Ποια τα Α, Β, Γ, Δ ; Δ21. Στο 1 χλωρο βουτάνιο επιδρούμε με αλκοολικό διάλυμα ΝαΟΗ και παίρνουμε ένωση Α η οποία αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Β. Η ένωση Β αντιδρά με αλάτι με Να κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος Γ και δίνει ένωση Δ C 7 H 14 O 2. Ποια τα Α, Β, Γ, Δ ; Δ22. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση αμμωνίας προκύπτει μεθυλαμίνη ; Δ23. Από ποιο αλκυλοβρωμίδιο με επίδραση αμμωνίας προκύπτει αιθυλαμίνη ; Δ24. Από ποια αλκυλοχλωρίδια με επίδραση αμμωνίας προκύπτουν οι ισομερείς 1οταγείς αμίνες C 3 H 7 NH 2 ; (2) Δ25. Από ποια αλκυλοχλωρίδια με επίδραση αμμωνίας προκύπτουν οι ισομερείς 1οταγείς αμίνες C 4 H 9 NH 2 ; (4) Δ26. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση κυανιούχου καλίου προκύπτει το νιτρίλιο C 3 H 5 N ; Δ27. Αλκένιο Α αντιδρά με υδροχλώριο και παράγεται ένωση Β. Η ένωση Β με επίδραση κυανιούχου νατρίου δίνει το νιτρίλιο Γ C 4 H 7 N ; Ποιες οι ενώσεις Α, Β, Γ ; Δ28. Το 1 βουτένιο αντιδρά με νερό σε όξινο περιβάλλον και παράγεται ένωση Α. Στην ένωση Α επιδρούμε με πυκνό H2SO 4 / C και παίρνουμε ένωση Γ η οποία αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Γ. Η ένωση Γ με επίδραση κυανιούχου νατρίου δίνει το νιτρίλιο Δ. Ποιες οι ενώσεις Α, Β, Γ, Δ ; Δ29. Ποιο νιτρίλιο με επίδραση περίσσειας Η 2 O/H + ή ΟΗ δίνει C 3 H 6 O 2 ; Δ30. Ποια νιτρίλια με επίδραση περίσσειας Η 2 O/ H + ή ΟΗ δίνουν C 4 H 8 O 2 ; (2) Δ31. Ποια α κυανυδρίνη με επίδραση περίσσειας Η 2 O/ H + ή ΟΗ 2(α) υδροξυ προπανικο οξύ ; δίνει Δ32. Ποιες α κυανυδρίνες με επίδραση περίσσειας Η 2 O/ H + ή ΟΗ δίνουν α υδροξυοξέα C3H 7 (OΗ)COOH ; (2) Δ33. Σε αλκένιο Α επιδρούμε διαδοχικά με HCl, KCN, Η 2 Ο/H + ή ΟΗ και παίρνουμε ένωση Β C 4 H 8 O 2. Ποια τα Α, Β ; Δ34. Σε αιθίνιο (ακετυλένιο) επιδρούμε διαδοχικά με Η 2 Ο(Ηg,HgSO 4,H 2 SO 4 ), HCN, περίσσεια H 2 O/H + ή ΟΗ και παίρνουμε ένωση Α. Ποια η ένωση Α ;

8 8 Δ35. Σε προπίνιο επιδρούμε διαδοχικά με Η 2 Ο(Ηg,HgSO 4,H 2 SO 4 ), HCN, περίσσεια H 2 O/H + ή ΟΗ και παίρνουμε ένωση Α. Ποια η ένωση Α ; Δ36. Σε 1 βουτίνιο επιδρούμε διαδοχικά με Η 2 Ο(Ηg,HgSO 4,H 2 SO 4 ), HCN, περίσσεια H 2 O/H + ή ΟΗ και παίρνουμε ένωση Α. Ποια η ένωση Α ; Δ37. Σε αλκένιο Α επιδρούμε διαδοχικά με Cl 2, ΚCN, περίσσεια H 2 O/H + ή ΟΗ οπότε παίρνουμε κορεσμένο δικαρβοξυλικό οξύ Β C 4 H 6 O 4. Ποια τα Α, Β ; Δ38. Σε κορεσμένη διαλδεΰδη Α επιδρούμε διαδοχικά με HCN, περίσσεια H 2 O/H + οπότε προκύπτει κορεσμένο δικαρβοξυλικό διϋδροξυοξύ B C 4 H 6 O 6. Ποια τα Α, Β ; Δ39. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση CH 3 C C Nα μπορεί να προκύψει 2 βουτίνιο ; Δ40. Από ποιο αλκυλοβρωμίδιο με επίδραση CH 3 C C Nα μπορεί να προκύψει 2 πεντίνιο ; Δ41. Από ποιο αλκυλοιωδίδιο με επίδραση CH 3 C C Nα μπορεί να προκύψει 4 μεθυλο 2 πεντίνιο ; Δ42. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση ΝαC C Nα μπορεί να προκύψει 2 βουτίνιο ; Δ43. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση ΝαC C Nα μπορεί να προκύψει 3 εξίνιο ; Δ44. Από ποια νατριο αλκινίδια και ποια αλκυλοχλωρίδια μπορεί να προκύψει το 2 πεντίνιο ; Δ45. Σε προπένιο επιδρούμε περίσσεια βρωμίου σε διαλύτη CCl 4 οπότε παίρνουμε ένωση Α. Στην ένωση Α επιδρούμε με θερμό αλκοολικό διάλυμα ΝαΟΗ οπότε παίρνουμε ένωση Β. Στην ένωση Β επιδρούμε Να οπότε παίρνουμε ένωση Γ. Σε 1 βουτένιο επιδρούμε ΗCl οπότε παίρνουμε ένωση Δ. Αντιδρούμε τις ενώσεις Γ και Δ μεταξύ τους και παίρνουμε ένωση Ε. Ποιες οι ενώσεις Α, Β, Γ, Δ, Ε ; ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Δ46. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται CH 3 Cl ; Δ47. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται C 2 H 5 Cl ; Δ48. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται προπυλοχλωρίδιο ; Δ49. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται ισοπροπυλοχλωρίδιο ; Δ50. Από ποιες αλκοόλες με επίδραση SOCl 2 παράγονται 1οταγή βουτυλοχλωρίδια ; Δ51. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται 2οταγές βουτυλοχλωρίδιο ; Δ52. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται 3οταγές C 4 H 9 Cl ; Δ53. Από ποιες αλκοόλες με επίδραση SOCl 2 παράγονται 2οταγή πεντυλοχλωρίδια ;

9 9 Δ54. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται 3οταγές C 5 H 11 Cl ; Δ55. Από ποιες αλκοόλες με επίδραση SOCl 2 παράγονται 3οταγή C 6 H 13 Cl ; Δ56. Αντιδραστήριο Grignard RMgCl (A) αντιδρά με φορμαλδεΰδη, το προϊόν υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση (Β) που με επίδραση SOCl 2 δίνει C 2 H 5 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ57. Αντιδραστήριο Grignard RMgCl (A) αντιδρά με φορμαλδεΰδη, το προϊόν υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση (Β) που με επίδραση SOCl 2 δίνει (Γ) C 3 H 7 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Δ58. Αντιδραστήριο Grignard RMgCl (A) αντιδρά με ακεταλδεΰδη, το προϊόν υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση (Β) που με επίδραση SOCl 2 δίνει (Γ) C 3 H 7 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Δ59. Αντιδραστήριο Grignard RMgCl (A) αντιδρά με ακεταλδεΰδη, το προϊόν υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση (Β) που με επίδραση SOCl 2 δίνει C 4 H 9 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ60. Αντιδραστήριο Grignard RMgCl (A) αντιδρά με ακετόνη, το προϊόν υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση (Β) που με επίδραση SOCl 2 δίνει C 4 H 9 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ61. Αντιδραστήριο Grignard RMgCl (A) αντιδρά με ακετόνη, το προϊόν υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση (Β) που με επίδραση SOCl 2 δίνει C 5 H 11 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ62. Αλκένιο Α αντιδρά με Η 2 Ο/Η + και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει C 3 H 7 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ63. Αλκένιο Α αντιδρά με Η 2 Ο/Η + και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει 3οταγές C4H 9 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ64. Καρβονυλική ένωση Α αντιδρά με Η 2 /Νi και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει CH 3 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ65. Καρβονυλική ένωση Α αντιδρά με Η 2 /Νi και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει C 2 H 5 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ66. Καρβονυλική ένωση Α αντιδρά με Η 2 /Νi και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει 1οταγές C 3 H 7 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ67. Καρβονυλική ένωση Α αντιδρά με Η 2 /Νi και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει 2οταγές C 3 H 7 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ68. Καρβονυλική ένωση Α αντιδρά με Η 2 /Νi και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει 2οταγές C 4 H 9 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ Δ69. Από ποιο καρβοξυλικό οξύ και ποια αλκοόλη προκύπτει με εστεροποίηση ο εστέρας C 2 H 4 O 2 ; Δ70. Από ποια καρβοξυλικά οξέα και ποιες αλκοόλες προκύπτουν με εστεροποίηση οι εστέρες C 3 H 6 O 2 ; (2, 2) Δ71. Από το μυρμηκικό οξύ με ποιες αλκοόλες προκύπτουν με εστεροποίηση οι εστέρες C 4 H 8 O 2 ; (2)

10 10 Δ72. Από το οξικό οξύ με ποιες αλκοόλες προκύπτουν με εστεροποίηση οι εστέρες C 5 H 10 O 2 ; (2) Δ73. Κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ Α με επίδραση CH 3 OH σε όξινο περιβάλλον δίνει ένωση C 4 H 8 O 2 (B). Το ίδιο οξύ με επίδραση αλκοόλης Γ σε όξινο περιβάλλον δίνει ένωση C5H 10 O 2 (Δ). Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ, Δ ; Δ74. Ποιο οξύ και ποια αλκοόλη δίνει με όξινη υδρόλυση ο εστέρας C 2 H 4 O 2 ; Δ75. Ποια οξέα και ποιες αλκοόλες δίνουν με όξινη υδρόλυση οι εστέρες C 3 H 6 O 2 ; (2, 2) Δ76. Ποια οξέα και ποιες αλκοόλες δίνουν με όξινη υδρόλυση οι εστέρες C 4 H 8 O 2 ; (3, 4) Δ77. Ποιοι εστέρες με όξινη υδρόλυση δίνουν μυρμηκικό οξύ και 1οταγείς βουτανόλες ; Δ78. Ποιος εστέρας με όξινη υδρόλυση δίνει οξικό οξύ και 2οταγή βουτανόλη ; (2) Δ79. Ποιος εστέρας με όξινη υδρόλυση δίνει προπανικό οξύ και 3οταγή βουτανόλη ; Δ80. Ποιοι εστέρες C 5 H 10 O 2 με επίδραση Η 2 Ο/Η + δίνουν ισομοριακό μίγμα δύο ενώσεων Α,Β με ίσα Μ.Β ή Μr; (2) Δ81.Ο εστέρας C 2 H 4 O 2 σαπωνοποιείται με διάλυμα ΝαΟΗ. Ποιες ενώσεις Α,Β προκύπτουν; Δ82. Ο εστέρας C 3 H 6 O 2 σαπωνοποιείται με διάλυμα ΝαΟΗ. Ποιες ενώσεις μπορούν να προκύψουν ; (2,2) Δ83. Ο εστέρας C 4 H 8 O 2 σαπωνοποιείται με διάλυμα ΝαΟΗ. Ποιες ενώσεις μπορούν να προκύψουν ; (3, 4) Δ84. Ποιοι εστέρες με σαπωνοποίηση με διάλυμα ΝαΟΗ δίνουν μυρμηκικό νάτριο και 1οταγείς βουτανόλες ; (2) Δ85. Ποιος εστέρας με σαπωνοποίηση με διάλυμα ΝαΟΗ δίνει οξικό νάτριο και 2οταγή βουτανόλη ; Δ86. Ποιος εστέρας με σαπωνοποίηση με διάλυμα ΚΟΗ δίνει προπανικό κάλιο και 3οταγή βουτανόλη ; ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΛΚΑΝΙΑ Δ87. Πόσα χλωροπαράγωγα προκύπτουν από την επίδραση χλωρίου σε CH 4 σε διάχυτο φως ; (4) Δ88. Πόσα χλωροπαράγωγα προκύπτουν από την επίδραση χλωρίου σε C 2 H 6 σε διάχυτο φως ; (6) Δ89. Πόσα αλκυλοχλωρίδια προκύπτουν από την επίδραση χλωρίου σε C 3 H 8 σε διάχυτο φως ; (2)

11 11 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις οξείδωσης οργανικών ενώσεων Ζ1. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει μεθανικό ή μυρμηκικό οξύ ; Ζ2. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει αιθανικό ή οξικό οξύ ; Ζ3. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει προπανικό οξύ ; Ζ4. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει βουτανικό οξύ ; Ζ5. Ποια καρβονυλική ένωση Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει μεθανικό ή μυρμηκικό οξύ ; Ζ6. Ποια καρβονυλική ένωση Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει αιθανικό ή οξικό οξύ ; Ζ7. Ποια καρβονυλική ένωση Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει προπανικό οξύ ; Ζ8. Ποια καρβονυλική ένωση Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει βουτανικό οξύ ; Ζ9. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει προπανόνη ή ακετόνη ; Ζ10. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 2 βουτανόνη ; Ζ11. Ποια κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει CO 2 ; Ζ12. Ποια αλκοόλη A με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 μεθανάλη ; δίνει φορμαλδεΰδη ή Ζ13. Ποια αλκοόλη Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει ακεταλδεΰδη ή αιθανάλη ; Ζ14. Ποια αλκοόλη A με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει προπανάλη ; Ζ15. Ποια αλκοόλη A με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει βουτανάλη ; Ζ16. Ποια αλκοόλη A με πορτοκαλί διάλυμα K2Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει ακετόνη ή προπανόνη ; Ζ17. Ποια αλκοόλη A με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει 2 βουτανόνη ; Ζ18. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας πορτοκαλί διαλύματος K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει μεθανικό ή μυρμηκικό οξύ ; Ζ19. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας πορτοκαλί διαλύματος K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει αιθανικό ή οξικό οξύ ; Ζ20. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας πορτοκαλί διαλύματος K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει προπανικό οξύ ; δίνει

12 12 Ζ21. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας πορτοκαλί διαλύματος K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει βουτανικό οξύ ; Ζ22. Ποια καρβονυλική ένωση Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει μεθανικό ή μυρμηκικό οξύ ; Ζ23. Ποια καρβονυλική ένωση Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει αιθανικό ή οξικό οξύ ; Ζ24. Ποια καρβονυλική ένωση Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 προπανικό οξύ ; Ζ25. Ποια καρβονυλική ένωση Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει βουτανικό οξύ ; Ζ26. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει CO 2 ; δίνει Ζ27. Ποιο κορεσμένο δικαρβοξυλικό οξύ Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει CO 2 ; Ζ28. Ποιο κορεσμένο υδροξυοξύ Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει 2 κετο προπανικό οξύ ; Ζ29. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει CO 2 ; Ζ30. Ποιο κορεσμένο δικαρβοξυλικό οξύ Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει CO 2 ; Ζ31. Ποιο κορεσμένο υδροξυοξύ Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει 2 κετο προπανικό οξύ ; Ζ32. Ποια καρβονυλική ένωση Α με διάλυμα Tollens δίνει μεθανικό ή μυρμηκικό αμμώνιο; Ζ33. Ποια καρβονυλική ένωση Α με διάλυμα Tollens δίνει αιθανικό ή οξικό αμμώνιο; Ζ34. Ποια καρβονυλική ένωση Α με διάλυμα Tollens δίνει προπανικό αμμώνιο; Ζ35. Ποια καρβονυλική ένωση Α με γαλάζιο φελίγγειο υγρό δίνει μεθανικό ή μυρμηκικό νάτριο; Ζ36. Ποια καρβονυλική ένωση Α με γαλάζιο φελίγγειο υγρό δίνει αιθανικό ή οξικό νάτριο; Ζ37. Ποια καρβονυλική ένωση Α με γαλάζιο φελίγγειο υγρό δίνει βουτανικό νάτριο; Ζ38. Δίνεται ένωση C 2 H 6 O. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. ; Ποια ένωση από αυτές με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει καρβοξυλικό οξύ ; Ζ39. Δίνεται ένωση C 3 H 8 O. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. ; Ποια ένωση από αυτές με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει καρβοξυλικό οξύ ; Ζ40. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. των αλκοολών με Μ.Τ. C 4 H 10 O ; Ποια ένωση από αυτές που έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει καρβοξυλικό οξύ ; Ζ41. Ποια αλκοόλη C 5 H 12 O που έχει δυο διακλαδώσεις στην ανθρακική αλυσίδα με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει καρβοξυλικό οξύ ;

13 13 Ζ42. Ποια αλκοόλη C 4 H 10 O με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει κετόνη ; Ζ43. Ποια αλκοόλη C 5 H 12 O που έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα, με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει κετόνη ; Ζ44. Ποια αλκοόλη C 4 H 10 O ΔΕΝ μπορεί να αποχρωματίσει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4 ; Ζ45. Ποια αλκοόλη C 5 H 12 O ΔΕΝ μπορεί να αποχρωματίσει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4 ; Ζ46. Ποιες αλκοόλες C 6 H 14 O ΔΕΝ μπορούν να αποχρωματίσουν ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4 ; Ζ47. Ποια ένωση C 3 H 8 O μπορεί με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 να δώσει μίγμα δύο ενώσεων ; Ζ48. Ποια αλκοόλη C 4 H 10 O με διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα, με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει αλδεΰδη ; Ζ49. Αλκένιο Α με προσθήκη Η2Ο (σε όξινο περιβάλλον H 2 SO 4 ) δίνει αλκοόλη Β που με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει καρβοξυλικό οξύ Γ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ ; Ζ50. Αλκένιο Α με προσθήκη Η 2 Ο (σε όξινο περιβάλλον H 2 SO 4 ) δίνει αλκοόλη Β που με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O Γ που δεν αντιδρά με το φελίγγειο υγρό. Ζ51. Αλκένιο Α με προσθήκη Η 2 Ο (σε όξινο περιβάλλον H 2 SO 4 ) δίνει αλκοόλη Β που με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 4 H 8 O Γ που δεν αντιδρά με το διάλυμα Tollens. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. των Α, Β, Γ ; Ζ52. Ποιο αλκένιο C 4 H 8 με προσθήκη Η 2 Ο (σε όξινο περιβάλλον H 2 SO 4 ) δίνει αλκοόλη, η οποία ΔΕΝ αποχρωματίζει όξινο διάλυμα ΚΜnO 4 ; Ζ53. Ένωση Α C 3 H 8 O με επίδραση KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβοξυλικό οξύ Β. Κατόπιν αντιδρούν τα Α και Β σε όξινο περιβάλλον και δίνουν ένωση Γ. Ποια τα Α, Β, Γ ; Ζ54. Σε μίγμα CH 3 CH 2 OH και 3οταγούς βουτανόλης επιδρούμε με KMnO 4 /H 2 SO 4 και παίρνουμε τελικά σώμα A C 6 H 12 O 2. Ποιος ο Σ.Τ. του Α ; Ζ55. Αντιδραστήριο Grignard Α RMgCl με επίδραση μονοκαρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση και τέλος με επίδραση διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει προπανικό οξύ. Ποιοι οι ΣΤ των Α και Β ; Ζ56. Αντιδραστήριο Grignard Α RMgCl με επίδραση μονοκαρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση και τέλος με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O Γ. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ ; Ζ57. Αντιδραστήριο Grignard Α RMgCl με επίδραση μονοκαρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση και τέλος με επίδραση διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει βουτανικό οξύ. Ποιοι οι ΣΤ των Α και Β ; Ζ58. Αλκένιο Α αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Β. Η ένωση Β με επίδραση Γ μονοκαρβονυλικής ένωσης, μετά υδρόλυση δίνει ένωση Δ που με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει προπανικό οξύ. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ, Δ; Ζ59. Αλκένιο Α αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Β. Η ένωση Β με επίδραση Γ καρβονυλικής ένωσης, μετά υδρόλυση δίνει ένωση Δ που με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβοξυλικό οξύ C 4 H 8 O 2. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ, Δ;

14 14 Ζ60. Αλκένιο Α αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Β. Η ένωση Β με επίδραση καρβονυλικής ένωσης Γ μετά υδρόλυση δίνει ένωση Δ που με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 4 H 8 O Ε που δεν αντιδρά με το φελίγγειο υγρό. Ποια τα Α,Β, Γ, Δ, Ε ; Ζ61. Αλκένιο Α αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Β. Η ένωση Β με επίδραση ακεταλδεΰδης, μετά υδρόλυση δίνει ένωση Γ που με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO4/H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 5 H 10 O Δ που δεν αντιδρά με το διάλυμα Tollens. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ, Δ ; Ζ62. Ένωση RMgCl Α αντιδρά με καρβονυλική ένωση Β και με υδρόλυση δίνει C 4 H 10 O Γ που ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ; Ζ63. Η ένωση CH 3 MgCl αντιδρά με καρβονυλική ένωση Α και με υδρόλυση δίνει C 5 H 12 O Β που ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Ζ64. Προπένιο αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Α. Η ένωση Α με επίδραση καρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση δίνει ένωση C 6 H 14 O Γ που ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Ζ65. Προπένιο αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Α. Η ένωση Α με επίδραση καρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση δίνει ένωση C 7 H 16 O Γ που ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Ζ66. 1 βουτένιο αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Α. Η ένωση Α με επίδραση καρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση δίνει ένωση C 7 H 16 O Γ που ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Ζ67. 1 βουτένιο αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Α. Η ένωση Α με επίδραση καρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση δίνει ένωση C 8 H 18 O Γ που ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Ζ68. Αλδεΰδη C 3 H 6 O Α με επίδραση περίσσειας Η 2 /Νi δίνει ένωση Β, που με επίδραση H 2 SO 4 / 170 ο C δίνει ένωση Γ. Η ένωση Γ αντιδρά με Η 2 Ο (με καταλύτη H 2 SO 4 ) οπότε παράγεται ένωση Δ, η οποία με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση Ε. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ, Δ, Ε ; Ζ69. Αλδεΰδη C 4 H 8 O Α, που ΔΕΝ έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα, με επίδραση περίσσειας Η 2 /Νi δίνει ένωση Β, που με επίδραση H 2 SO 4 / 170 o C δίνει ένωση Γ. Η ένωση Γ αντιδρά με Η 2 Ο (με καταλύτη H 2 SO 4 ) οπότε παράγεται ένωση Δ, η οποία με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση Ε. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ, Δ, Ε ; Ζ70. Αλκίνιο Α με επίδραση Η 2 Ο/H 2 SO 4, Ηg, HgSO 4 δίνει ένωση Β που με επίδραση αντιδραστηρίου Grignard RMgCl δίνει αλκοόλη C 4 H 10 O Γ που μπορεί να αποχρωματίσει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ; Ζ71. Ποια καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O με μπλε φελίγγειο υγρό δίνει καστανέρυθρο ίζημα ; Ζ72. Ποια καρβονυλική ένωση C4H 8 O που έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα, με αντιδραστήριο Tollens δίνει καθρέπτη ; Ζ73. Ποια καρβονυλική ένωση C 5 H 10 O που έχει δυο διακλαδώσεις στην ανθρακική αλυσίδα με μπλε φελίγγειο υγρό δίνει καστανέρυθρο ίζημα ; Ζ74. Ποια ένωση C 3 H 8 O με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει ένωση που ΔΕΝ ανάγει το φελίγγειο υγρό ;

15 15 Ζ75. Ποια καρβονυλική ένωση C 4 H 8 O ΔΕΝ αντιδρά με διάλυμα Tollens (αμμωνιακό διάλυμα AgΝΟ 3 ) ; Ζ76. Ποιες ενώσεις C 5 H 10 O ΔΕΝ ανάγουν το φελίγγειο υγρό ; (3) Ζ77. Υδρογονάνθρακας Α χρειάζεται διπλάσιο όγκο Η 2 για να κορεσθεί πλήρως και ΔΕΝ είναι αλκαδιένιο. Στον Α επιδρούμε με Η 2 Ο σε διάλυμα Η 2 SO 4 /Hg,ΗgSO 4 δίνει καρβονυλική ένωση Β που ανάγει το φελίγγειο υγρό. Ποια τα Α, Β ; Ζ78. Υδρογονάνθρακας Α χρειάζεται διπλάσιο όγκο Η 2 για να κορεσθεί πλήρως και ΔΕΝ είναι αλκαδιένιο. Στον Α επιδρούμε με Η 2 Ο σε διάλυμα Η 2 SO 4 /Hg,ΗgSO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O Β. Ποια τα Α, Β ; Η ένωση Β ανάγει το φελίγγειο υγρό; Ζ79. Υδρογονάνθρακας Α χρειάζεται διπλάσιο όγκο Η 2 για να κορεσθεί πλήρως και ΔΕΝ είναι αλκαδιένιο. Στον Α επιδρούμε με Η 2 Ο σε διάλυμα Η 2 SO 4 /Hg,ΗgSO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 5 H 10 O Β με διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα. Ποια τα Α, Β ; Η ένωση Β δίνει ίζημα με το διάλυμα Tollens; Ζ80. Κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α C 3 H 6 O αντιδρά με το φελίγγειο υγρό και δίνει καστανέρυθρο ίζημα. Η ένωση Α αντιδρά με ένωση Β RMgCl και μετά υδρολύεται και δίνει ένωση Γ C 5 H 12 O. H ένωση Γ αντιδρά με K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 και δίνει ένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Ζ81. Κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α C 4 H 8 O αντιδρά με το διάλυμα Tollens και δίνει καθρέφτη. Η ένωση Α αντιδρά με ένωση Β RMgCl και μετά υδρολύεται και δίνει ένωση Γ C 6 H 14 O με ανθρακική αλυσίδα χωρίς διακλαδώσεις. H ένωση Γ αντιδρά με KMnO 4 /H 2 SO 4 και δίνει ένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Ζ82. Κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α αντιδρά με KMnO 4 /H 2 SO 4 και δίνει CO 2. Η ένωση Α αντιδρά με HCN και δίνει ένωση Β η οποία υδρολύεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον και δίνει ένωση Γ η οποία με επίδραση KMnO4/H 2 SO 4 δίνει πάλι CO 2. Ζ83. Ποια κορεσμένη δισθενής αλκοόλη με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει βουτανοδιικό οξύ ; Ζ84. Σε καρβονυλική ένωση Α που ανάγει το διάλυμα Tollens επιδρούμε διαδοχικά με HCN, περίσσεια H 2 O/H + ή ΟΗ οπότε προκύπτει ένωση C 4 H 8 O 3 B. Στην ένωση Β επιδρούμε με περίσσεια ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 και προκύπτει ένωση Γ. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Ζ85. Εστέρας Α C 3 H 6 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Η αλκοόλη Γ με επίδραση KMnO4/H 2 SO 4 δίνει οξικό οξύ. Ζ86. Εστέρας Α C 4 H 8 O 2 υδρολύεται σε καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Η αλκοόλη Γ με επίδραση KMnO4/H 2 SO 4 δίνει το οξύ Β. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β και Γ; Ζ87. Εστέρας Α C 4 H 8 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Η αλκοόλη Γ με επίδραση K2Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση Δ η οποία αντιδρά με RMgCl και μετά υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση Ε η οποία ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ, Ε ; Ζ88. Εστέρας Α C 3 H 6 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Η αλκοόλη Γ με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 δίνει CO 2.

16 Ζ89. Εστέρας Α C 3 H 6 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Το οξύ Β με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 δίνει CO Ζ90. Εστέρας Α C 4 H 8 O 2 με σαπωνοποίηση με ΝαΟΗ (βασική υδρόλυση) δίνει μυρμηκικό νάτριο και αλκοόλη Β. Η αλκοόλη Β με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O Γ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ ; Η ένωση Γ αντιδρά με το φελίγγειο υγρό; Ζ91. Εστέρας Α C 4 H 8 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Η αλκοόλη Γ με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 δίνει προπανικό οξύ. Ζ92. Εστέρας Α C 5 H 10 O 2 με σαπωνοποίηση με ΝαΟΗ (βασική υδρόλυση) δίνει οξικό νάτριο και αλκοόλη Β. Η αλκοόλη Β με επίδραση περίσσειας K2Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O Γ η οποία αντιδρά με RMgCl και μετά υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση Δ η οποία αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Η ένωση Γ αντιδρά με το διάλυμα Tollens; Ζ93. Εστέρας Α C 5 H 10 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Το οξύ Β με επίδραση K2Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει CO 2. Η αλκοόλη Γ ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ζ94. Εστέρας Α C 6 H 12 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει οξικό οξύ και αλκοόλη Β. Η αλκοόλη Β ΔΕΝ αποχρωματίζει το ιώδες διάλυμα KMnO4/H 2 SO 4. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β ; Ζ95. Εστέρας Α C 6 H 12 O 2 υδρολύεται σε καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ Η αλκοόλη Γ με επίδραση KMnO4/H 2 SO 4 δίνει το οξύ Β. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β και Γ; Ζ96. Εστέρας Α C 6 H 12 O 2 υδρολύεται σε καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ Το οξύ Β με επίδραση KMnO4/H 2 SO 4 δίνει CO 2. Η αλκοόλη Γ με επίδραση SOCl2 δίνει 3οταγές πεντυλοχλωρίδιο. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β και Γ; Ζ97. Εστέρας Α C 6 H 12 O 2 με σαπωνοποίηση με ΝαΟΗ (βασική υδρόλυση) δίνει οξικό νάτριο και αλκοόλη Β. Η αλκοόλη Β με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 4 H 8 O Γ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ ; Η ένωση Γ αντιδρά με το φελίγγειο υγρό; Ζ98. Εστέρας Α C 6 H 12 O 2 με σαπωνοποίηση με ΝαΟΗ (βασική υδρόλυση) δίνει αλάτι με νάτριο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικού οξέος Β και αλκοόλη Γ. Η αλκοόλη Γ με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Η ένωση Δ αντιδρά με το φελίγγειο υγρό; Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις αναγωγής οργανικών ενώσεων Η5. Ποια καρβονυλική ένωση με αναγωγή Η 2 /Ni δίνει μεθανόλη ; Η6. Ποια καρβονυλική ένωση με αναγωγή Η 2 /Ni δίνει αιθανόλη ; Η7. Ποια καρβονυλική ένωση με αναγωγή Η 2 /Ni δίνει 1 προπανόλη ; Η8. Ποια καρβονυλική ένωση με αναγωγή Η 2 /Ni δίνει ισοπροπανόλη ;

17 17 Η9. Ποιες καρβονυλικές ενώσεις με αναγωγή Η 2 /Ni δίνουν τις ισομερείς 1οταγείς βουτανόλες ; Η10. Ποια καρβονυλική ένωση με αναγωγή Η2/Ni δίνει 2οταγή βουτανόλη ; Η11. Ποιες καρβονυλικές ενώσεις με αναγωγή Η 2 /Ni δίνουν τις ισομερείς 2οταγείς πεντανόλες με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα (δηλαδή χωρίς διακλαδώσεις) ; Η12. Ποιες καρβονυλικές ενώσεις με αναγωγή Η 2 /Ni δίνουν τις ισομερείς 2οταγείς εξανόλες με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα (δηλαδή χωρίς διακλαδώσεις) ; Η13. Κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α C 3 H 6 O αντιδρά με το φελίγγειο υγρό και δίνει καστανέρυθρο ίζημα. Η ένωση Α αντιδρά με Η 2 /Ni και δίνει ένωση Β. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β ; Η14. Κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α C 4 H 8 O αντιδρά με το διάλυμα Tollens και δίνει καθρέφτη. Η ένωση Α με επίδραση CH 3 CH 2 MgCl και κατόπιν υδρόλυση δίνει ένωση Β με ανθρακική αλυσίδα χωρίς διακλαδώσεις. Η ένωση Α ανάγεται με Η 2 /Ni και δίνει ένωση Γ. Η15. Κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α αντιδρά με KMnO 4 /H 2 SO 4 και δίνει CO 2. Η ένωση Α αντιδρά με HCN και δίνει ένωση Β η οποία υδρολύεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον και δίνει ένωση Γ η οποία με επίδραση KMnO4/H 2 SO 4 δίνει πάλι CO 2. Η ένωση Α ανάγεται με Η2/Ni και δίνει ένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Η16. Ποιο νιτρίλιο με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει αιθυλαμίνη ; Η17. Ποιο νιτρίλιο με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει την κατάλληλη αμίνη C 3 H 7 NH 2 ; Η18. Νιτρίλιο C 4 H 7 N Α που έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει ένωση Β. Ποιες οι Α, Β ; Η19. Νιτρίλιο Α με επίδραση περίσσειας Η 2 Ο / Η + δίνει προπανικό οξύ. Το ίδιο νιτρίλιο Α με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει ένωση Β. Ποιοι οι συντακτικοί τύποι των Α, Β ; Η20. Νιτρίλιο Α με επίδραση περίσσειας Η 2 Ο / Η + δίνει βουτανικό οξύ. Το ίδιο νιτρίλιο Α με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει ένωση Β. Ποιοι οι συντακτικοί τύποι των Α, Β ; Η21. Νιτρίλιο Α με επίδραση περίσσειας Η 2 Ο / Η + δίνει 2 μεθυλο βουτανικό οξύ. Το ίδιο νιτρίλιο Α με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει ένωση Β. Ποιοι οι συντακτικοί τύποι των Α, Β ; Εύρεση Σ.Τ. οργανικών ενώσεων με όξινες ιδιότητες Θ2. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝαΟΗ δίνει μυρμηκικό νάτριο ; Θ3. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝαΟΗ δίνει οξικό νάτριο ; Θ4. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝαΟΗ δίνει προπανικό νάτριο ; Θ5. Ποιο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝαΟΗ δίνει βενζοϊκό νάτριο ; Θ8. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση CαΟ δίνει μυρμηκικό ασβέστιο ; Θ9. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση CαΟ δίνει οξικό ασβέστιο ; Θ10. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση CαΟ δίνει προπανικό ασβέστιο; Θ11. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝΗ 3 δίνει μυρμηκικό αμμώνιο ;

18 18 Θ12. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝΗ 3 δίνει οξικό αμμώνιο ; Θ13. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝΗ 3 δίνει προπανικό αμμώνιο ; Θ14. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Να δίνει μυρμηκικό νάτριο και αέριο Α ; Θ15. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Να δίνει οξικό νάτριο και αέριο Α ; Θ16. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Να δίνει προπανικό νάτριο και αέριο Α ; Θ20. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Mg δίνει μυρμηκικό μαγνήσιο και αέριο Α ; Θ21. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Mg δίνει οξικό μαγνήσιο και αέριο Α ; Θ22. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Να 2 CO 3 δίνει μυρμηκικό νάτριο και αέριο Α ; Θ23. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Να 2 CO 3 δίνει οξικό νάτριο και αέριο Α ; Θ24. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Να 2 CO 3 δίνει προπανικό νάτριο και αέριο Α ; Θ25. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝαΗCO3 δίνει μυρμηκικό νάτριο και αέριο Α ; Θ26. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝαΗCO 3 δίνει οξικό νάτριο και αέριο Α ; Θ27. Ποια ένωση C 6 H 6 O με επίδραση νατρίου ελευθερώνει αέριο ; Θ28. Ποια ένωση C 6 H 6 O αντιδρά με ΝαΟΗ ; Θ29. Η ένωση C 6 H 5 CH 2 OΗ αντιδρά : α) με Να β) με ΝαΟΗ ; Θ30. Ποια κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη με επίδραση Να δίνει μεθοξείδιο του νατρίου και ελευθερώνει αέριο Α ; Θ31. Ποια κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη με επίδραση Να δίνει αιθοξείδιο του νατρίου και ελευθερώνει αέριο Α ; Θ32. Ποια κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη με επίδραση Να δίνει προποξείδιο του νατρίου και ελευθερώνει αέριο Α ; Θ33. Ποιο αλκίνιο με επίδραση Να δίνει προπινίδιο του νατρίου και αέριο Α ; Θ34. Ποιο αλκίνιο με επίδραση Να δίνει βουτινίδιο του νατρίου και αέριο Α ; Θ35. Ποιο αλκίνιο με επίδραση Να δίνει μονονάτριο ακετυλίδιο και αέριο Α ; Θ36. Ποιο αλκίνιο με επίδραση Να δίνει δινάτριο ακετυλίδιο και αέριο Α ; Θ37. Ποιο αλκίνιο με επίδραση περίσσειας αμμωνιακού διαλύματος CuCl δίνει προπινίδιο με χαλκό ; Θ38. Ποιο αλκίνιο με επίδραση περίσσειας αμμωνιακού διαλύματος CuCl δίνει βουτινίδιο με χαλκό ;

19 19 Θ39. Ακετυλένιο με επίδραση περίσσειας αμμωνιακού διαλύματος CuCl δίνει ένωση Α. Ποια η ένωση Α; Θ40. Ποια κορεσμένη ένωση CH 2 O 2 με ph < 7 (σε υδατικό διάλυμα), με επίδραση νατρίου ελευθερώνει αέριο ; Θ41. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. των ενώσεων C 2 H 4 O 2 ; α) Ποιες από αυτές έχουν υδατικά διαλύματα με ph < 7 ; β) Ποιες από αυτές με επίδραση Να 2 CO 3 ελευθερώνουν αέριο ; γ) Ποιες από αυτές με επίδραση αλκοόλης ROH δίνουν εστέρες ; δ) Ποιες από αυτές με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ διασπώνται σε 2 οργανικές ενώσεις; Θ42. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. των ενώσεων C 3 H 6 O 2 ; α) Ποιες από αυτές έχουν υδατικά διαλύματα με ph < 7 ; β) Ποιες από αυτές με επίδραση Cα ελευθερώνουν αέριο ; γ) Ποιες από αυτές με επίδραση αλκοόλης ROH δίνουν εστέρες ; δ) Ποιες από αυτές με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ διασπώνται σε 2 οργανικές ενώσεις; Θ43. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. των ενώσεων C 4 H 8 O 2 ; α) Ποιες από αυτές έχουν υδατικά διαλύματα με ph < 7 ; β) Ποιες από αυτές με επίδραση ΝαΗCO 3 ελευθερώνουν αέριο ; γ) Ποιες από αυτές με επίδραση αλκοόλης ROH δίνουν εστέρες ; δ) Ποιες από αυτές με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ διασπώνται σε 2 οργανικές ενώσεις; Θ44. Ποια κορεσμένη ένωση C 4 H 8 O 2 με ph < 7 (σε υδατικό διάλυμα), και χωρίς διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα, αντιδρά με CαO; Θ45. Ποια κορεσμένη ένωση C 5 H 10 O 2 με ph < 7 (σε υδατικό διάλυμα), και χωρίς διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα, αντιδρά με ΝΗ 3 ; Θ46. Ποια ένωση C 7 H 6 O 2 με ph< 7 (σε υδατικό διάλυμα), με επίδραση νατρίου ελευθερώνει αέριο ; Θ47. Ποια ένωση C 7 H 6 O 2 με ph< 7 (σε υδατικό διάλυμα), με ΝαΗCO 3 ελευθερώνει αέριο ; Θ49. Ένωση Α C 3 H 8 O με επίδραση Να ελευθερώνει αέριο. Η ένωση Α αντιδρά με περίσσεια διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 και παράγεται οργανική ένωση Β η οποία με επίδραση Να 2 CO 3 ελευθερώνει αέριο. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β ; Θ50. Ένωση Α C 4 H 10 O που ΔΕΝ έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα με επίδραση Να ελευθερώνει αέριο. Η ένωση Α αντιδρά με περίσσεια διαλύματος KMnO4/H 2 SO 4 και παράγεται οργανική ένωση Β η οποία με επίδραση Ζn ελευθερώνει αέριο και δίνει ένωση Γ. Θ51. Καρβονυλική ένωση Α C 4 H 8 O αντιδρά με φελίγγειο υγρό και παράγεται οργανική ένωση Β. Η ένωση Β διαλύεται σε περίσσεια διαλύματος HCl οπότε παράγεται οργανική ένωση Γ η οποία ΔΕΝ έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα. Η ένωση Γ αντιδρά με CαΟ και δίνει ένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Θ52. Νιτρίλιο Α C 3 H 5 N υδρολύεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον οπότε παράγεται οργανική ένωση Β. Η ένωση Β αντιδρά με ΝΗ 3 και δίνει ένωση Γ. Θ53. Αλκυλοχλωρίδιο Α αντιδρά με περίσσεια ΚCN οπότε παράγεται ένωση Β, η οποία αντιδρά με περίσσεια Η 2 Ο σε όξινο ή βασικό περιβάλλον οπότε παράγεται ένωση Γ, η οποία με επίδραση Να 2 CO 3 παράγει αέριο και C 2 H 3 O 2 Nα. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ;

20 20 Θ54. Αλκένιο Α αντιδρά με περίσσεια HCl οπότε παράγεται ένωση Β, η οποία αντιδρά με περίσσεια ΝαCN και παράγεται ένωση Γ. Η ένωση Γ αντιδρά με περίσσεια Η 2 Ο σε όξινο ή βασικό περιβάλλον οπότε παράγεται ένωση Δ, η οποία με επίδραση Κ 2 CO 3 παράγει αέριο και C 3 H 5 O 2 Κ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Θ55. Αλκίνιο Α αντιδρά με ισομοριακή ποσότητα Η 2 οπότε παράγεται ένωση Β, η οποία αντιδρά με περίσσεια HCl οπότε παράγεται ένωση Γ, η οποία αντιδρά με περίσσεια ΚCN και παράγεται ένωση Δ. Η ένωση Δ αντιδρά με περίσσεια Η 2 Ο σε όξινο ή βασικό περιβάλλον οπότε παράγεται ένωση Ε, η οποία με επίδραση ΝαΗCO 3 παράγει αέριο και C 4 H 7 O 2 Nα. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Θ56. Καρβονυλική ένωση Α C 2 H 4 O αντιδρά με ΗCN και το προϊόν υδρολύεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον οπότε παράγεται ένωση Β. Η ένωση Β χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το 1ο μέρος της ένωσης Β αντιδρά πλήρως με ιώδες διάλυμα KMnO4/H 2 SO 4 και παράγεται οργανική ένωση Γ. Το 2ο μέρος αντιδρά με περίσσεια Να και παράγεται ένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Θ57. Καρβονυλική ένωση Α C 3 H 6 O αντιδρά με ΗCN και το προϊόν υδρολύεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον οπότε παράγεται ένωση Β η οποία ΔΕΝ διαθέτει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα. Η ένωση Β αντιδρά με Να2CO 3 και παράγεται ένωση Γ. Θ58. Άκυκλη κορεσμένη ένωση Α C 4 H 8 O 2 με Να 2 CO 3 ΔΕΝ ελευθερώνει αέριο. Με επίδραση Η2Ο σε όξινο περιβάλλον διασπάται σε δύο ενώσεις Β, Γ. Η ένωση Β με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 παράγει την ένωση Γ. Θ59. Άκυκλη κορεσμένη ένωση Α C 3 H 6 O 2 με Να 2 CO 3 ΔΕΝ ελευθερώνει αέριο. Με επίδραση Η2Ο σε όξινο περιβάλλον διασπάται σε δύο ενώσεις Β, Γ. Η ένωση Β με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 παράγει οξικό οξύ. Θ60. Άκυκλη κορεσμένη ένωση Α C 5 H 10 O 2 με Να 2 CO 3 ΔΕΝ ελευθερώνει αέριο. Με επίδραση Η2Ο σε όξινο περιβάλλον διασπάται σε δύο ενώσεις Β, Γ. Η ένωση Β με επίδραση περίσσειας Να2CO 3 ελευθερώνει αέριο ενώ η ένωση Γ με επίδραση Nα 2 CO 3 ΔΕΝ ελευθερώνει αέριο. Η ένωση Γ με διαδοχική επίδραση SOCl2, Mg, φορμαλδεΰδη, υδρόλυση, KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει τελικά πάλι την ένωση Β. Θ61. Ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι των ενώσεων C 2 H 6 O ; α) Ποια από αυτές με επίδραση νατρίου ελευθερώνει αέριο ; β) Ποια από αυτές με επίδραση προπανικού οξέος δίνει εστέρα ; γ) Ποια από αυτές με επίδραση ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει ένωση Α που με επίδραση Να 2 CO 3 ελευθερώνει αέριο; Θ62. Ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι των ενώσεων C 3 H 8 O ; α) Ποιες από αυτές με επίδραση καλίου ελευθερώνουν αέριο ; β) Ποια από αυτές με επίδραση θειονυλοχλωριδίου παράγουν 1οταγές αλκυλοχλωρίδιο ; γ) Ποιες από αυτές με επίδραση οξικού οξέος δίνουν εστέρα ; δ) Ποια από αυτές με επίδραση ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει ένωση Α που με επίδραση Zn ελευθερώνει αέριο;

21 21 Θ63. Ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι των ενώσεων C 4 H 10 O ; α) Ποιες από αυτές με επίδραση νατρίου ελευθερώνουν αέριο ; β) Ποια από αυτές με επίδραση θειονυλοχλωριδίου παράγουν 2οταγές αλκυλοχλωρίδιο ; γ) Ποιες από αυτές με επίδραση μυρμηκικού οξέος δίνουν εστέρα ; δ) Ποια από αυτές με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνουν καρβονυλική ένωση που ΔΕΝ αντιδρά με το φελίγγειο υγρό; ε) Ποια από αυτές με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO4/H 2 SO 4 δίνουν ένωση Α που ΔΕΝ έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα και το υδατικό της διάλυμα έχει ph < 7; Θ64. Αλκένιο Α με επίδραση ΗCl δίνει ένωση Β και μετά με επίδραση Μg δίνει ένωση Γ. Κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη Δ με επίδραση K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει ένωση Ε η οποία με το φελίγγειο υγρό δίνει καστανέρυθρο ίζημα. Οι ενώσεις Γ και Ε αντιδρούν μεταξύ τους και μετά από υδρόλυση δίνουν ένωση Ζ. Η ένωση Ζ αντιδρά με KMnO 4 /H 2 SO 4 οπότε παράγεται ένωση Θ C 4 H 8 O 2 η οποία με Να 2 CO 3 ελευθερώνει αέριο. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ ; Θ65. Αλκένιο Α με επίδραση H 2 Ο/H 2 SO 4 δίνει ένωση Β και μετά με επίδραση Να δίνει ένωση Γ. Άλλο αλκένιο Δ με επίδραση HCl δίνει ένωση Ε. Οι ενώσεις Γ και Ε αντιδρούν μεταξύ τους και δίνουν σώμα Ζ C5H 12 O. Ποιος ο Σ.Τ. του Ζ; Αντιδρά η ένωση Ζ με Να; Θ66. Ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι των ενώσεων C 3 H 4 ; α) Ποια από αυτές με επίδραση νατρίου ελευθερώνει αέριο ; β) Ποια από αυτές με επίδραση περίσσειας αμμωνιακού διαλύματος CuCl δίνει κεραμέρυθρο ίζημα; Θ67. Ποια ένωση με επίδραση νατρίου δίνει Να 2 C 2 ; Θ68. Ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι των ενώσεων C 4 H 6 ; α) Ποια από αυτές με επίδραση νατρίου ελευθερώνει αέριο ; β) Ποια από αυτές με επίδραση περίσσειας αμμωνιακού διαλύματος CuCl δίνει κεραμέρυθρο ίζημα; Θ69. Ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι των ενώσεων C 5 H 8 ; α) Ποιες από αυτές με επίδραση νατρίου ελευθερώνουν αέριο ; β)ποιες από αυτές με επίδραση περίσσειας αμμωνιακού διαλύματος CuCl δίνουν κεραμέρυθρο ίζημα; Θ70. Αλκένιο C 3 H 6 αντιδρά με Cl 2 και παράγεται ένωση Α, η οποία αντιδρά με περίσσεια αλκοολικού διαλύματος ΝαΟΗ οπότε παράγεται ένωση Β, η οποία χωρίζεται σε 2 ίσα μέρη. Το 1ο μέρος αντιδρά με Να οπότε παράγεται ένωση Γ. Το 2ο μέρος αντιδρά με περίσσεια αμμωνιακού διαλύματος CuCl οπότε παράγεται ένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Θ71. 1 βουτένιο αντιδρά με Br 2 και παράγεται ένωση Α, η οποία αντιδρά με περίσσεια αλκοολικού διαλύματος KΟΗ οπότε παράγεται ένωση Β, η οποία χωρίζεται σε δυο ίσα μέρη. Το 1ο μέρος αντιδρά με K οπότε παράγεται ένωση Γ. Το 2ο μέρος αντιδρά με περίσσεια αμμωνιακού διαλύματος CuCl οπότε παράγεται βένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Θ72. 1 βουτίνιο αντιδρά με περίσσεια HCl και παράγεται ένωση Α, η οποία αντιδρά με περίσσεια αλκοολικού διαλύματος KΟΗ οπότε παράγεται ένωση Β.. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β; Η ένωση Β χωρίζεται σε 2 ίσα μέρη. Στο 1ο μέρος επιδρούμε με περίσσεια Να. Παρατηρείται παραγωγή αερίου; Το 2ο μέρος επιδρούμε με περίσσεια αμμωνιακού διαλύματος CuCl. Παρατηρείται παραγωγή ιζήματος;

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών.

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, Α5: β Β1 α: Λ, β:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou.

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Επιμέλεια Λύσεων : Έλενα Ανδρέου Χημικός, με πτυχίο Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταπτυχιακό τίτλο ΜRes in

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 27/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5.

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 210-802850 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ: τηλ 210-802850 ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.: τηλ 210-129412 Κ.Ε.Κ. ERGOWAY: τηλ 210-147001 ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ 210-147002 PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. α Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λάθος Αν το διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία 6.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές 6.3 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 6.4 Ισομέρεια 6.5 Ανάλυση οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ A ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης.

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Ονοματεπώνυμο:.............................................. Ερωτήματα πριν την εκτέλεση των πειραμάτων: 1. Ποιο είναι το εύρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ JJ f i T lit O/* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ S f J A W f F JH" 1 s H a q O 6 14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ )CJC * X- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια:

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ Θωμάς Kρεμιώτης 1 από 6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ α/α ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Ασκήσεις διαλυμάτων. 1. Διαλύουμε πλήρως 20 g σε 20 g H 2 O και προκύπτει διάλυμα Α. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. μάζα Δ/τος = 1 + 2 20 + 20

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ taexeiola.gr ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΟ : Το µικρότερο σωµατίδιο της συγκροτηµένης ύλης που : α) διατηρεί τις ιδιότητες ενός στοιχείου β) παίρνει µέρος στο σχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÓÈÎfi Ì ÚÔ ÚÁ ÓÈÎ ÃËÌÂ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Η έννοια του ph: Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ ή Η 2 Ο Η + + ΟΗ K + [H ][OH ] = [H O] 2 K + [H2O]=[H ][OH ] Κ[Η 2 Ο] = Κ w = γινόμενο ιόντων νερού ή σταθερά διάστασης νερού

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα ιοξείδιο του χλωρίου Υπεροξείδιο του υδρογόνου Υπερµαγγανικό κάλιο Οξυγόνο

Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα ιοξείδιο του χλωρίου Υπεροξείδιο του υδρογόνου Υπερµαγγανικό κάλιο Οξυγόνο ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ. Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Σ.Ι. Παταρούδη,

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Θεσσαλονίκη 2015 ΑΛΚΥΝΙΑ: C ν H 2ν-2 Ο τριπλός δεσμός άνθρακα άνθρακα Τριπλός δεσμός αλκυνίου ΑΛΚΥΝΙΑ Μόρια πρότυπα για «μοριακούς διακόπτες» Μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας (Scanning

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε το βασικό χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τις βάσεις κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα