Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)"

Transcript

1 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 3 H 8 ; Α3. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε 2 μεθυλο προπάνιο ; Α4. Από ποια αλκένια με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε 2 μεθυλο βουτάνιο ; (3 περιπτώσεις) Α5. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Br 2 /CCl 4 παίρνουμε C 2 H 4 Br 2 ; Α6. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Br 2 /CCl 4 παίρνουμε C 3 H 6 Br 2 ; Α7. Από ποια αλκένια με επίδραση Br 2 /CCl 4 παίρνουμε C 4 H 8 Br 2 ; (3 περιπτ.) Α8. Από ποιο αλκένιο με επίδραση HCl παίρνουμε C 2 H 5 Cl ; Α9. Από ποιο αλκένιο με επίδραση HCl παίρνουμε C 3 H 7 Cl ; Α10. Από ποιο αλκένιο με επίδραση HCl παίρνουμε 3οταγές βουτυλοχλωρίδιο ; Α11. Από ποια αλκένια με επίδραση HCl παίρνουμε 2 χλωρο βουτάνιο (2οταγές βουτυλοχλωρίδιο); (2 περιπτ.) Α12. Από ποια αλκένια με επίδραση HCl παίρνουμε 2 μεθυλο 2 χλωρο βουτάνιο (3οταγές πεντυλοχλωρίδιο) ; (2 περιπτ.) Α13. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 Ο/H + παίρνουμε C 3 H 7 OH ; Α14. Από ποια αλκένιο με επίδραση Η 2 Ο/H + παίρνουμε 3oταγή βουτανόλη ; Α15. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 Ο/H + παίρνουμε 2 βουτανόλη (2οταγή βουτανόλη) ; (2 περιπτ.) Α16. Από ποια αλκένια με επίδραση Η 2 Ο/Η + παίρνουμε 2 μεθυλο 2 βουτανόλη (3οταγή πεντανόλη) ; (2 περιπτ.) Α17. Ποιο αλκίνιο με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει C 2 H 6 ; Α18. Ποιο αλκίνιο με επίδραση περίσσειας Η2/Ni δίνει C 3 H 8 ; Α19. Ποιο αλκίνιο με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει 2 μεθυλο βουτάνιο ; Α20. Από επίδραση περίσσειας Br 2 /CCl 4 σε αλκίνιο ποια ένωση C 2 H 2 Br 4 μπορεί να προκύψει ; Α21. Από επίδραση περίσσειας Br 2 /CCl 4 σε αλκίνιο ποιες ενώσεις C 3 H 4 Br 4 μπορούν να προκύψουν ; Α22. Από επίδραση περίσσειας Br 2 /CCl 4 σε αλκίνιο ποιες ενώσεις C 4 H 6 Br 4 μπορούν να προκύψουν ; (2 περιπτ.) Α23. Από επίδραση περίσσειας ΗCl σε αλκίνιο ποια ένωση C 2 H 4 Cl 2 μπορεί να προκύψει ; Α24. Από επίδραση περίσσειας ΗCl σε αλκίνιο ποια ένωση C 3 H 6 Cl 2 μπορεί να προκύψει ;

2 Α25. Από επίδραση περίσσειας ΗCl σε αλκίνιο ποια ένωση C 4 H 8 Cl 2 μπορεί να προκύψει ; Α26. Από ποια αλκίνια με επίδραση Η 2 Ο/H 2 SO 4,HgSO 4 προκύπτουν : α) αλδεΰδη, β) ακετόνη (προπανόνη), γ) 2 βουτανόνη, δ) 3 μεθυλο 2 βουτανόνη, ε) 3 μεθυλο 2 πεντανόνη 2 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ (αλδεΰδες κετόνες) και στο ΚΥΑΝΙΟ των νιτριλίων Β1. Ποια καρβονυλική ένωση με επίδραση Η 2 /Ni δίνει ένωση CH 4 O ; Β2. Ποια καρβονυλική ένωση με επίδραση Η 2 /Ni δίνει ένωση C 2 H 6 O ; Β3. Ποια καρβονυλική ένωση με επίδραση Η 2 /Ni δίνει 1οταγή C 3 H 8 O ; Β4. Ποια καρβονυλική ένωση με επίδραση Η 2 /Ni δίνει 2οταγή C 3 H 8 O ; Β5. Ποια καρβονυλική ένωση με επίδραση Η 2 /Ni δίνει 2 βουτανόλη (2οταγή βουτανόλη) ; Β6. Ποιες καρβονυλικές ενώσεις με επίδραση Η 2 /Ni δίνουν 1οταγείς βουτανόλες, δηλαδή 1 βουτανόλη και 2 μεθυλο 1 προπανόλη; (2 περιπτ) Β7. Ποια ένωση Α παράγεται με επίδραση ΗCN στη καρβονυλική ένωση CH 2 O (μεθανάλη ή φορμαλδεΰδη); Ποιο είναι το προϊόν της υδρόλυσης της ένωσης Α; Β8. Ποια ένωση Β παράγεται με επίδραση ΗCN στη καρβονυλική ένωση C 2 H 4 O ; (αιθανάλη ή ακεταλδεϋδη); Ποιο είναι το προϊόν της επίδρασης υδατικού διαλύματος οξέος ή βάσης στην ένωση Β ; Β9. Ποιες ενώσεις Γ,Δ παράγονται με επίδραση ΗCN στις καρβονυλικές ενώσεις C 3 H 6 O ; Οι καρβονυλικές ενώσεις C3H 6 O είναι μια αλδεϋδη (προπανάλη) και μια κετόνη (προπανόνη ή ακετόνη) Ποια είναι τα προϊόντα της υδρόλυσης των ενώσεων Γ,Δ; (2 περιπτ) Β10. Ποιες ενώσεις Ε,Ζ παράγονται με επίδραση ΗCN στις αλδεΰδες C 4 H 8 O ; Ποια είναι τα προϊόντα της υδρόλυσης των ενώσεων Ε,Ζ; (2 περιπτ) Β11. Ποια αλκοόλη C 2 H 6 O μπορεί να προκύψει από τη μεθανάλη ή φορμαλδεΰδη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; Β12. Ποια αλκοόλη C 3 H 8 O μπορεί να προκύψει από τη μεθανάλη ή φορμαλδεΰδη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; Β13. Ποιες αλκοόλες C 4 H 10 O μπορούν να προκύψουν από τη φορμαλδεΰδη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; (2 περιπτ) Β14. Ποια αλκοόλη C 3 H 8 O μπορεί να προκύψει από τη αιθανάλη ή ακεταλδεΰδη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; Β15. Ποια αλκοόλη C 4 H 10 O μπορεί να προκύψει από τη ακεταλδεΰδη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ;

3 3 Β16. Ποιες αλκοόλες C 5 H 12 O μπορούν να προκύψουν από τη ακεταλδεΰδη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; (2 περιπτ) Β17. Ποια αλκοόλη C 4 H 10 O μπορεί να προκύψει από τη προπανόνη ή ακετόνη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; Β18. Ποια αλκοόλη C 5 H 12 O μπορεί να προκύψει από τη ακετόνη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; Β19. Ποιες αλκοόλες C 6 H 14 O μπορούν να προκύψουν από τη ακετόνη με επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl και κατόπιν υδρόλυση ; (2 περιπτ) Β20. Ποια ένωση C 3 H 6 O με ένα τυχαίο αντιδραστήριο Grignard RMgCl δίνει 2οταγή αλκοόλη ; (Να κάνεις τις αντιδράσεις με το Grignard RMgCl ) Β21. Ποιες ενώσεις C 4 H 8 O με ένα τυχαίο αντιδραστήριο Grignard RMgCl δίνουν 2οταγή αλκοόλη ; (2 περιπτ) Β22. Ποια ένωση C 4 H 8 O με ένα τυχαίο αντιδραστήριο Grignard RMgCl δίνει 3οταγή αλκοόλη ; Β23. Ποιες ενώσεις C5H 10 O με ένα τυχαίο αντιδραστήριο Grignard RMgCl δίνουν 3οταγή αλκοόλη (3 περιπτ) ; Β24. Από ποιες καρβονυλικές ενώσεις και ποια αντιδραστήρια Grignard RMgCl παρασκευάζονται οι αλκοόλες C 3 H 8 O ; Γράφουμε τις ισομερείς αλκοόλες και για κάθε μια ξεχωριστά βρίσκουμε την αλδεΰδη ή την κετόνη και το διαφορετικό κάθε φορά αντιδραστήριο Grignard (2 περιπτ). Β25. Από ποιες καρβονυλικές ενώσεις και ποια αντιδραστήρια Grignard RMgCl μπορούν να παρασκευαστούν οι 1οταγείς βουτανόλες δηλαδή η 1 βουτανόλη και η 2 μεθυλο 1 προπανόλη; (1 καρβονυλική, 2 Grignard) Β26. Από ποια καρβονυλική ένωση και ποιο αντιδραστήριο Grignard RMgCl μπορεί να παρασκευαστεί η 2 μεθυλο 2 προπανόλη (3οταγής βουτανόλη) ; Β27. Από ποιες καρβονυλικές ενώσεις και ποια αντιδραστήρια Grignard RMgCl μπορεί να παρασκευαστεί η 2 μεθυλο 2 βουτανόλη ή 3οταγής πεντανόλη ; (2 καρβονυλικές, 2 Grignard) Β28. Ποια αλκοόλη C 4 H 10 O μπορεί να παρασκευαστεί από δύο διαφορετικές καρβονυλικές ενώσεις με την επίδραση αντιδραστηρίων Grignard RMgCl; Β29. Αλκίνιο Α, του τύπου RC CH, με επίδραση Η 2 Ο/H 2 SO 4,HgSΟ 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 4 H 8 O που την ονομάζουμε ένωση Β. Η ένωση Β αντιδρά με οργανομαγνησιακή ένωση R MgCl (Γ) και το προϊόν με υδρόλυση δίνει ένωση C6H 14 O (Δ). Ποια τα Α, Β, Γ,Δ ; Β30. Από ποιο νιτρίλιο με προσθήκη περίσσειας Η 2 /Νi παράγεται ένωση C 2 H 7 N που έχει βασικές ιδιότητες ; Β31. Από ποιο νιτρίλιο με προσθήκη περίσσειας Η 2 /Νi παράγεται ένωση C 3 H 9 N που έχει βασικές ιδιότητες ; Β32. Από ποια νιτρίλια με προσθήκη περίσσειας Η2/Νi παράγονται οι ενώσεις C 4 H 11 N που έχουν βασικές ιδιότητες ; (2 περιπτ).

4 4 Β33. Από ποιο νιτρίλιο με υδρόλυση σε όξινο ή σε βασικό περιβάλλον παράγεται ένωση C 2 H 4 Ο 2 που έχει όξινες ιδιότητες ; Β34. Από ποιο νιτρίλιο με υδρόλυση σε όξινο ή σε βασικό περιβάλλον παράγεται ένωση C 3 H 6 Ο 2 που έχει όξινες ιδιότητες ; Β35. Από ποια νιτρίλια με υδρόλυση σε όξινο ή σε βασικό περιβάλλον παράγονται οι ενώσεις C 4 H 8 Ο 2 που έχουν όξινες ιδιότητες ; (2 περιπτ). Β36. Από ποιο α υδροξυ νιτρίλιο (κυανυδρίνη) με υδρόλυση σε όξινο ή σε βασικό περιβάλλον παράγεται το υδροξυ οξικό οξύ ή υδροξυ αιθανικό οξύ ; Β37. Από ποιο α υδροξυ νιτρίλιο με υδρόλυση σε όξινο ή σε βασικό περιβάλλον παράγεται το 2 υδροξυ προπανικό οξύ ; Β38. Από ποιο α υδροξυ νιτρίλιο με υδρόλυση σε όξινο ή σε βασικό περιβάλλον παράγεται το 2 υδροξυ βουτανικό οξύ ; Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις απόσπασης Γ1. Ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ/C 2 H 5 OH δίνει C 2 H 4 ; Γ2. Ποια αλκυλοχλωρίδια με επίδραση θερμού διαλύματος ΚΟΗ/C 2 H 5 OH δίνουν C 3 H 6 ; (2) Γ3.Ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ/C 2 H 5 OH δίνει 2 βουτένιο Γ4. Ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση θερμού διαλύματος ΚΟΗ/C 2 H 5 OH δίνει 2 μεθυλο 1 βουτένιο ; Γ5. Ποια αλκυλοχλωρίδια με επίδραση θερμού διαλύματος ΚΟΗ/C 2 H 5 OH δίνουν 2 πεντένιο; (2 περιπτ.) Γ6. Ποιο αλκυλοχλωρίδιο με αφυδραλογόνωση (με θερμό διάλυμα ΝαΟΗ σε αλκοόλη) μπορεί να δώσει 1 βουτένιο ; Γ7. Ποια αλκυλοχλωρίδια με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ/C 2 H 5 OH δίνουν 2 μεθυλο 2 βουτένιο ; (2) Γ8. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση θερμού διαλύματος ΚΟΗ/C 2 H 5 OH σε ισοπροπυλοχλωρίδιο ; Γ9. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ/C 2 H 5 OH σε 2 χλωρο βουτάνιο (2οταγές βουτυλοχλωρίδιο) ; Γ10. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση θερμού διαλύματος ΚΟΗ/C 2 H 5 OH σε 2 μεθυλο 2 ϊωδο προπάνιο (3οταγές βουτυλοϊωδίδιο) ; Γ11. Ποια αλκένια παράγονται με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ/C 2 H 5 OH στα 2 ισομερή 1οταγή βουτυλοβρωμίδια ; (2 περιπτ.) Γ12. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση θερμού διαλύματος ΚΟΗ/C 2 H 5 OH σε 2 μεθυλο 2 χλωρο βουτάνιο (3οταγές βουτυλοχλωρίδιο) ;

5 5 Γ13. Ποιο αέριο αλκένιο Α (ν 4) με προσθήκη HCl και μετά με αφυδραλογόνωση με αλκοολικό διάλυμα ΝαΟΗ δίνει ισομερές αέριο αλκένιο Β ; Γ14. Ποιες ενώσεις C 3 H 6 Br 2 με περίσσεια διαλύματος ΝαΟΗ δίνει προπίνιο ; (3 περιπτ) Γ15. Ποιες ενώσεις C 4 H 8 Cl 2 με περίσσεια διαλύματος ΝαΟΗ δίνουν 1 βουτίνιο ; (2 περιπτ) Γ16. Ποιες ενώσεις C 4 H 8 Cl 2 με περίσσεια διαλύματος ΚΟΗ δίνει 2 βουτίνιο ; (2 περιπτ) Γ17. Ποια διαλογονίδια C 5 H 8 Cl 2 με περίσσεια διαλύματος ΝαΟΗ δίνουν 1 πεντίνιο; (2) Γ18. Ποια διαλογονίδια C 5 H 8 Cl 2 με περίσσεια διαλύματος ΝαΟΗ δίνουν 2 πεντίνιο; (3) Γ19. Ποια αλκοόλη με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνει C 2 H 4 ; Γ20. Ποιες αλκοόλες με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνουν C 3 H 6 ; (2) Γ21. Ποια αλκοόλη με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνει 1 βουτένιο ; Γ22. Ποια αλκοόλη με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνει 2 βουτένιο ; Γ23. Ποιες αλκοόλες με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνουν 2 πεντένιο ; (2) Γ24. Ποια αλκοόλη με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνει 2 μεθυλο 1 βουτένιο ; Γ25. Ποιες αλκοόλες με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C δίνουν 2 μεθυλο 2 βουτένιο ; (2) Γ26. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C σε 2οταγή προπανόλη ; Γ27. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C σε 2 βουτανόλη (2οταγή βουτανόλη) ; Γ28. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C σε 2 μεθυλο 2 προπανόλη (3οταγή βουτανόλη) ; Γ29. Ποια αλκένια παράγονται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C στις 2 ισομερείς 1οταγείς βουτανόλες ; (2 περιπτ.) Γ30. Ποιο αλκένιο παράγεται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C σε 2 μεθυλο 2 βουτανόλη (3οταγή πεντανόλη) ; Γ31. Ποια αλκένια παράγονται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C στις 3 ισομερείς 2οταγείς πεντανόλες ; (3) Γ32. Ποια αλκένια παράγονται με επίδραση πυκνού διαλύματος H 2 SO 4 /170 ο C στις 3 ισομερείς 3οταγείς εξανόλες ; (3) Γ33. α) Ποια αλκοόλη C v H 2v+1 OH με v 3 δεν μπορεί να αφυδατωθεί σε αλκένιο ; β) Ποιο αλκυλοχλωρίδιο C 5 H 11 Cl δεν μπορεί να αφυδραλογονωθεί σε αλκένιο ;

6 6 Γ34. Ένωση Α C 3 H 8 O με H 2 SO 4 /170 ο C και μετά με επίδραση Η 2 Ο δίνει ένωση Β ισομερή της Α. Ποια τα Α, Β ; Γ35. Ένωση Α C 4 H 10 O με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα με επίδραση H 2 SO 4 /170 ο C και μετά με επίδραση Η 2 Ο δίνει ένωση Β ισομερή της Α. Ποια τα Α, Β ; Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις υποκατάστασης ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ Δ1. Από C 3 H 7 Cl με επίδραση υδατικού δ/τος ΝαOH, ποιες ενώσεις μπορούν να παραχθούν ; (2) Δ2. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση υδατικού διαλύματος ΝαOH μπορεί να παραχθεί 1οταγής προπανόλη ; Δ3. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση υδατικού διαλύματος ΝαOH μπορεί να παραχθεί 2οταγής προπανόλη ; Δ4. Από ποια αλκυλοχλωρίδια με επίδραση υδατικού διαλύματος ΝαOH μπορούν να παραχθούν 1οταγείς βουτανόλες ; (2) Δ5. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση υδατικού διαλύματος ΝαOH μπορεί να παραχθεί 2οταγής βουτανόλη ; Δ6. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση υδατικού διαλύματος ΝαOH μπορεί να παραχθεί 3οταγής βουτανόλη ; Δ7. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση υδατικού διαλύματος ΝαOH μπορεί να παραχθεί 3οταγής πεντανόλη ; Δ8. Αλκένιο αντιδρά με HCl και στη συνέχεια με υδατικό διάλυμα ΝαΟΗ, οπότε προκύπτει ένωση Α C 3 H 8 O. Ποιος ο συντακτικός τύπος της ένωσης Α ; Δ9. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο και ποιο αλκοξείδιο με νάτριο μπορεί να παραχθεί ο διαιθυλαιθέρας ; Δ10. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση αιθοξειδίου του νατρίου μπορεί να προκύψει ο αιθέρας C 3 H 8 O ; Δ11. Από ποια αλκυλοϊωδίδια με επίδραση μεθοξειδίου του νατρίου μπορούν να προκύψουν οι αιθέρες C 4 H 10 O ; (2) Δ12. Από ποια αλκυλοβρωμίδια με επίδραση αιθοξειδίου του νατρίου προκύπτουν οι αιθέρες C 5 H 12 O ; (2) Δ13. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο και ποιο αλάτι με νάτριο κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος προκύπτει ο εστέρας C 2 H 4 O 2 ; Δ14. Από ποια αλκυλοβρωμίδια και ποια άλατα με κάλιο κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων προκύπτουν οι εστέρες C 3 H 6 O 2 ; (2, 2) Δ15. Από ποια αλκυλοϊωδίδια με επίδραση αιθανικού (οξικού) νατρίου προκύπτουν οι εστέρες C 5 H 10 O 2 ; (2) Δ16. Αλκένιο αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Α πουαντιδρά με αλάτι με Να κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος και δίνει ένωση Β C 3 H 6 O 2. Ποια τα Α, Β ;

7 7 Δ17. Αλκένιο αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Γ που αντιδρά με μεθανικό (μυρμηκικό) νάτριο και δίνει ένωση Δ C 4 H 8 O 2. Ποια τα Γ, Δ ; Δ18. Αλκένιο αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Ε που αντιδρά με οξικό νάτριο και δίνει ένωση Ζ C 5 H 10 O 2. Ποια τα Ε, Ζ ; Δ19. Αλκένιο αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Ε που αντιδρά με προπανικό νάτριο και δίνει ένωση Ζ C 5 H 10 O 2. Ποια τα Ε, Ζ ; Δ20. Στη 2οταγή βουτανόλη επιδρούμε με πυκνό H 2 SO 4 / C και παίρνουμε ένωση Α η οποία αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Β. Η ένωση Β αντιδρά με αλάτι με Να κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος Γ και δίνει ένωση Δ C 6 H 12 O 2. Ποια τα Α, Β, Γ, Δ ; Δ21. Στο 1 χλωρο βουτάνιο επιδρούμε με αλκοολικό διάλυμα ΝαΟΗ και παίρνουμε ένωση Α η οποία αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Β. Η ένωση Β αντιδρά με αλάτι με Να κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος Γ και δίνει ένωση Δ C 7 H 14 O 2. Ποια τα Α, Β, Γ, Δ ; Δ22. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση αμμωνίας προκύπτει μεθυλαμίνη ; Δ23. Από ποιο αλκυλοβρωμίδιο με επίδραση αμμωνίας προκύπτει αιθυλαμίνη ; Δ24. Από ποια αλκυλοχλωρίδια με επίδραση αμμωνίας προκύπτουν οι ισομερείς 1οταγείς αμίνες C 3 H 7 NH 2 ; (2) Δ25. Από ποια αλκυλοχλωρίδια με επίδραση αμμωνίας προκύπτουν οι ισομερείς 1οταγείς αμίνες C 4 H 9 NH 2 ; (4) Δ26. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση κυανιούχου καλίου προκύπτει το νιτρίλιο C 3 H 5 N ; Δ27. Αλκένιο Α αντιδρά με υδροχλώριο και παράγεται ένωση Β. Η ένωση Β με επίδραση κυανιούχου νατρίου δίνει το νιτρίλιο Γ C 4 H 7 N ; Ποιες οι ενώσεις Α, Β, Γ ; Δ28. Το 1 βουτένιο αντιδρά με νερό σε όξινο περιβάλλον και παράγεται ένωση Α. Στην ένωση Α επιδρούμε με πυκνό H2SO 4 / C και παίρνουμε ένωση Γ η οποία αντιδρά με HCl και δίνει ένωση Γ. Η ένωση Γ με επίδραση κυανιούχου νατρίου δίνει το νιτρίλιο Δ. Ποιες οι ενώσεις Α, Β, Γ, Δ ; Δ29. Ποιο νιτρίλιο με επίδραση περίσσειας Η 2 O/H + ή ΟΗ δίνει C 3 H 6 O 2 ; Δ30. Ποια νιτρίλια με επίδραση περίσσειας Η 2 O/ H + ή ΟΗ δίνουν C 4 H 8 O 2 ; (2) Δ31. Ποια α κυανυδρίνη με επίδραση περίσσειας Η 2 O/ H + ή ΟΗ 2(α) υδροξυ προπανικο οξύ ; δίνει Δ32. Ποιες α κυανυδρίνες με επίδραση περίσσειας Η 2 O/ H + ή ΟΗ δίνουν α υδροξυοξέα C3H 7 (OΗ)COOH ; (2) Δ33. Σε αλκένιο Α επιδρούμε διαδοχικά με HCl, KCN, Η 2 Ο/H + ή ΟΗ και παίρνουμε ένωση Β C 4 H 8 O 2. Ποια τα Α, Β ; Δ34. Σε αιθίνιο (ακετυλένιο) επιδρούμε διαδοχικά με Η 2 Ο(Ηg,HgSO 4,H 2 SO 4 ), HCN, περίσσεια H 2 O/H + ή ΟΗ και παίρνουμε ένωση Α. Ποια η ένωση Α ;

8 8 Δ35. Σε προπίνιο επιδρούμε διαδοχικά με Η 2 Ο(Ηg,HgSO 4,H 2 SO 4 ), HCN, περίσσεια H 2 O/H + ή ΟΗ και παίρνουμε ένωση Α. Ποια η ένωση Α ; Δ36. Σε 1 βουτίνιο επιδρούμε διαδοχικά με Η 2 Ο(Ηg,HgSO 4,H 2 SO 4 ), HCN, περίσσεια H 2 O/H + ή ΟΗ και παίρνουμε ένωση Α. Ποια η ένωση Α ; Δ37. Σε αλκένιο Α επιδρούμε διαδοχικά με Cl 2, ΚCN, περίσσεια H 2 O/H + ή ΟΗ οπότε παίρνουμε κορεσμένο δικαρβοξυλικό οξύ Β C 4 H 6 O 4. Ποια τα Α, Β ; Δ38. Σε κορεσμένη διαλδεΰδη Α επιδρούμε διαδοχικά με HCN, περίσσεια H 2 O/H + οπότε προκύπτει κορεσμένο δικαρβοξυλικό διϋδροξυοξύ B C 4 H 6 O 6. Ποια τα Α, Β ; Δ39. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση CH 3 C C Nα μπορεί να προκύψει 2 βουτίνιο ; Δ40. Από ποιο αλκυλοβρωμίδιο με επίδραση CH 3 C C Nα μπορεί να προκύψει 2 πεντίνιο ; Δ41. Από ποιο αλκυλοιωδίδιο με επίδραση CH 3 C C Nα μπορεί να προκύψει 4 μεθυλο 2 πεντίνιο ; Δ42. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση ΝαC C Nα μπορεί να προκύψει 2 βουτίνιο ; Δ43. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση ΝαC C Nα μπορεί να προκύψει 3 εξίνιο ; Δ44. Από ποια νατριο αλκινίδια και ποια αλκυλοχλωρίδια μπορεί να προκύψει το 2 πεντίνιο ; Δ45. Σε προπένιο επιδρούμε περίσσεια βρωμίου σε διαλύτη CCl 4 οπότε παίρνουμε ένωση Α. Στην ένωση Α επιδρούμε με θερμό αλκοολικό διάλυμα ΝαΟΗ οπότε παίρνουμε ένωση Β. Στην ένωση Β επιδρούμε Να οπότε παίρνουμε ένωση Γ. Σε 1 βουτένιο επιδρούμε ΗCl οπότε παίρνουμε ένωση Δ. Αντιδρούμε τις ενώσεις Γ και Δ μεταξύ τους και παίρνουμε ένωση Ε. Ποιες οι ενώσεις Α, Β, Γ, Δ, Ε ; ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Δ46. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται CH 3 Cl ; Δ47. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται C 2 H 5 Cl ; Δ48. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται προπυλοχλωρίδιο ; Δ49. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται ισοπροπυλοχλωρίδιο ; Δ50. Από ποιες αλκοόλες με επίδραση SOCl 2 παράγονται 1οταγή βουτυλοχλωρίδια ; Δ51. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται 2οταγές βουτυλοχλωρίδιο ; Δ52. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται 3οταγές C 4 H 9 Cl ; Δ53. Από ποιες αλκοόλες με επίδραση SOCl 2 παράγονται 2οταγή πεντυλοχλωρίδια ;

9 9 Δ54. Από ποια αλκοόλη με επίδραση SOCl 2 παράγεται 3οταγές C 5 H 11 Cl ; Δ55. Από ποιες αλκοόλες με επίδραση SOCl 2 παράγονται 3οταγή C 6 H 13 Cl ; Δ56. Αντιδραστήριο Grignard RMgCl (A) αντιδρά με φορμαλδεΰδη, το προϊόν υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση (Β) που με επίδραση SOCl 2 δίνει C 2 H 5 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ57. Αντιδραστήριο Grignard RMgCl (A) αντιδρά με φορμαλδεΰδη, το προϊόν υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση (Β) που με επίδραση SOCl 2 δίνει (Γ) C 3 H 7 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Δ58. Αντιδραστήριο Grignard RMgCl (A) αντιδρά με ακεταλδεΰδη, το προϊόν υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση (Β) που με επίδραση SOCl 2 δίνει (Γ) C 3 H 7 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Δ59. Αντιδραστήριο Grignard RMgCl (A) αντιδρά με ακεταλδεΰδη, το προϊόν υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση (Β) που με επίδραση SOCl 2 δίνει C 4 H 9 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ60. Αντιδραστήριο Grignard RMgCl (A) αντιδρά με ακετόνη, το προϊόν υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση (Β) που με επίδραση SOCl 2 δίνει C 4 H 9 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ61. Αντιδραστήριο Grignard RMgCl (A) αντιδρά με ακετόνη, το προϊόν υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση (Β) που με επίδραση SOCl 2 δίνει C 5 H 11 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ62. Αλκένιο Α αντιδρά με Η 2 Ο/Η + και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει C 3 H 7 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ63. Αλκένιο Α αντιδρά με Η 2 Ο/Η + και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει 3οταγές C4H 9 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ64. Καρβονυλική ένωση Α αντιδρά με Η 2 /Νi και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει CH 3 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ65. Καρβονυλική ένωση Α αντιδρά με Η 2 /Νi και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει C 2 H 5 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ66. Καρβονυλική ένωση Α αντιδρά με Η 2 /Νi και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει 1οταγές C 3 H 7 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ67. Καρβονυλική ένωση Α αντιδρά με Η 2 /Νi και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει 2οταγές C 3 H 7 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Δ68. Καρβονυλική ένωση Α αντιδρά με Η 2 /Νi και δίνει ένωση Β που με επίδραση SOCl 2 δίνει 2οταγές C 4 H 9 Cl. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ Δ69. Από ποιο καρβοξυλικό οξύ και ποια αλκοόλη προκύπτει με εστεροποίηση ο εστέρας C 2 H 4 O 2 ; Δ70. Από ποια καρβοξυλικά οξέα και ποιες αλκοόλες προκύπτουν με εστεροποίηση οι εστέρες C 3 H 6 O 2 ; (2, 2) Δ71. Από το μυρμηκικό οξύ με ποιες αλκοόλες προκύπτουν με εστεροποίηση οι εστέρες C 4 H 8 O 2 ; (2)

10 10 Δ72. Από το οξικό οξύ με ποιες αλκοόλες προκύπτουν με εστεροποίηση οι εστέρες C 5 H 10 O 2 ; (2) Δ73. Κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ Α με επίδραση CH 3 OH σε όξινο περιβάλλον δίνει ένωση C 4 H 8 O 2 (B). Το ίδιο οξύ με επίδραση αλκοόλης Γ σε όξινο περιβάλλον δίνει ένωση C5H 10 O 2 (Δ). Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ, Δ ; Δ74. Ποιο οξύ και ποια αλκοόλη δίνει με όξινη υδρόλυση ο εστέρας C 2 H 4 O 2 ; Δ75. Ποια οξέα και ποιες αλκοόλες δίνουν με όξινη υδρόλυση οι εστέρες C 3 H 6 O 2 ; (2, 2) Δ76. Ποια οξέα και ποιες αλκοόλες δίνουν με όξινη υδρόλυση οι εστέρες C 4 H 8 O 2 ; (3, 4) Δ77. Ποιοι εστέρες με όξινη υδρόλυση δίνουν μυρμηκικό οξύ και 1οταγείς βουτανόλες ; Δ78. Ποιος εστέρας με όξινη υδρόλυση δίνει οξικό οξύ και 2οταγή βουτανόλη ; (2) Δ79. Ποιος εστέρας με όξινη υδρόλυση δίνει προπανικό οξύ και 3οταγή βουτανόλη ; Δ80. Ποιοι εστέρες C 5 H 10 O 2 με επίδραση Η 2 Ο/Η + δίνουν ισομοριακό μίγμα δύο ενώσεων Α,Β με ίσα Μ.Β ή Μr; (2) Δ81.Ο εστέρας C 2 H 4 O 2 σαπωνοποιείται με διάλυμα ΝαΟΗ. Ποιες ενώσεις Α,Β προκύπτουν; Δ82. Ο εστέρας C 3 H 6 O 2 σαπωνοποιείται με διάλυμα ΝαΟΗ. Ποιες ενώσεις μπορούν να προκύψουν ; (2,2) Δ83. Ο εστέρας C 4 H 8 O 2 σαπωνοποιείται με διάλυμα ΝαΟΗ. Ποιες ενώσεις μπορούν να προκύψουν ; (3, 4) Δ84. Ποιοι εστέρες με σαπωνοποίηση με διάλυμα ΝαΟΗ δίνουν μυρμηκικό νάτριο και 1οταγείς βουτανόλες ; (2) Δ85. Ποιος εστέρας με σαπωνοποίηση με διάλυμα ΝαΟΗ δίνει οξικό νάτριο και 2οταγή βουτανόλη ; Δ86. Ποιος εστέρας με σαπωνοποίηση με διάλυμα ΚΟΗ δίνει προπανικό κάλιο και 3οταγή βουτανόλη ; ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΛΚΑΝΙΑ Δ87. Πόσα χλωροπαράγωγα προκύπτουν από την επίδραση χλωρίου σε CH 4 σε διάχυτο φως ; (4) Δ88. Πόσα χλωροπαράγωγα προκύπτουν από την επίδραση χλωρίου σε C 2 H 6 σε διάχυτο φως ; (6) Δ89. Πόσα αλκυλοχλωρίδια προκύπτουν από την επίδραση χλωρίου σε C 3 H 8 σε διάχυτο φως ; (2)

11 11 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις οξείδωσης οργανικών ενώσεων Ζ1. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει μεθανικό ή μυρμηκικό οξύ ; Ζ2. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει αιθανικό ή οξικό οξύ ; Ζ3. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει προπανικό οξύ ; Ζ4. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει βουτανικό οξύ ; Ζ5. Ποια καρβονυλική ένωση Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει μεθανικό ή μυρμηκικό οξύ ; Ζ6. Ποια καρβονυλική ένωση Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει αιθανικό ή οξικό οξύ ; Ζ7. Ποια καρβονυλική ένωση Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει προπανικό οξύ ; Ζ8. Ποια καρβονυλική ένωση Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει βουτανικό οξύ ; Ζ9. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει προπανόνη ή ακετόνη ; Ζ10. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 2 βουτανόνη ; Ζ11. Ποια κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει CO 2 ; Ζ12. Ποια αλκοόλη A με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 μεθανάλη ; δίνει φορμαλδεΰδη ή Ζ13. Ποια αλκοόλη Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει ακεταλδεΰδη ή αιθανάλη ; Ζ14. Ποια αλκοόλη A με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει προπανάλη ; Ζ15. Ποια αλκοόλη A με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει βουτανάλη ; Ζ16. Ποια αλκοόλη A με πορτοκαλί διάλυμα K2Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει ακετόνη ή προπανόνη ; Ζ17. Ποια αλκοόλη A με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει 2 βουτανόνη ; Ζ18. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας πορτοκαλί διαλύματος K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει μεθανικό ή μυρμηκικό οξύ ; Ζ19. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας πορτοκαλί διαλύματος K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει αιθανικό ή οξικό οξύ ; Ζ20. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας πορτοκαλί διαλύματος K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει προπανικό οξύ ; δίνει

12 12 Ζ21. Ποια αλκοόλη Α με επίδραση περίσσειας πορτοκαλί διαλύματος K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει βουτανικό οξύ ; Ζ22. Ποια καρβονυλική ένωση Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει μεθανικό ή μυρμηκικό οξύ ; Ζ23. Ποια καρβονυλική ένωση Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει αιθανικό ή οξικό οξύ ; Ζ24. Ποια καρβονυλική ένωση Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 προπανικό οξύ ; Ζ25. Ποια καρβονυλική ένωση Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει βουτανικό οξύ ; Ζ26. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει CO 2 ; δίνει Ζ27. Ποιο κορεσμένο δικαρβοξυλικό οξύ Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει CO 2 ; Ζ28. Ποιο κορεσμένο υδροξυοξύ Α με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει 2 κετο προπανικό οξύ ; Ζ29. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει CO 2 ; Ζ30. Ποιο κορεσμένο δικαρβοξυλικό οξύ Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει CO 2 ; Ζ31. Ποιο κορεσμένο υδροξυοξύ Α με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει 2 κετο προπανικό οξύ ; Ζ32. Ποια καρβονυλική ένωση Α με διάλυμα Tollens δίνει μεθανικό ή μυρμηκικό αμμώνιο; Ζ33. Ποια καρβονυλική ένωση Α με διάλυμα Tollens δίνει αιθανικό ή οξικό αμμώνιο; Ζ34. Ποια καρβονυλική ένωση Α με διάλυμα Tollens δίνει προπανικό αμμώνιο; Ζ35. Ποια καρβονυλική ένωση Α με γαλάζιο φελίγγειο υγρό δίνει μεθανικό ή μυρμηκικό νάτριο; Ζ36. Ποια καρβονυλική ένωση Α με γαλάζιο φελίγγειο υγρό δίνει αιθανικό ή οξικό νάτριο; Ζ37. Ποια καρβονυλική ένωση Α με γαλάζιο φελίγγειο υγρό δίνει βουτανικό νάτριο; Ζ38. Δίνεται ένωση C 2 H 6 O. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. ; Ποια ένωση από αυτές με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει καρβοξυλικό οξύ ; Ζ39. Δίνεται ένωση C 3 H 8 O. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. ; Ποια ένωση από αυτές με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει καρβοξυλικό οξύ ; Ζ40. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. των αλκοολών με Μ.Τ. C 4 H 10 O ; Ποια ένωση από αυτές που έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει καρβοξυλικό οξύ ; Ζ41. Ποια αλκοόλη C 5 H 12 O που έχει δυο διακλαδώσεις στην ανθρακική αλυσίδα με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει καρβοξυλικό οξύ ;

13 13 Ζ42. Ποια αλκοόλη C 4 H 10 O με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει κετόνη ; Ζ43. Ποια αλκοόλη C 5 H 12 O που έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα, με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει κετόνη ; Ζ44. Ποια αλκοόλη C 4 H 10 O ΔΕΝ μπορεί να αποχρωματίσει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4 ; Ζ45. Ποια αλκοόλη C 5 H 12 O ΔΕΝ μπορεί να αποχρωματίσει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4 ; Ζ46. Ποιες αλκοόλες C 6 H 14 O ΔΕΝ μπορούν να αποχρωματίσουν ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4 ; Ζ47. Ποια ένωση C 3 H 8 O μπορεί με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 να δώσει μίγμα δύο ενώσεων ; Ζ48. Ποια αλκοόλη C 4 H 10 O με διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα, με πορτοκαλί διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει αλδεΰδη ; Ζ49. Αλκένιο Α με προσθήκη Η2Ο (σε όξινο περιβάλλον H 2 SO 4 ) δίνει αλκοόλη Β που με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 μπορεί να δώσει καρβοξυλικό οξύ Γ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ ; Ζ50. Αλκένιο Α με προσθήκη Η 2 Ο (σε όξινο περιβάλλον H 2 SO 4 ) δίνει αλκοόλη Β που με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O Γ που δεν αντιδρά με το φελίγγειο υγρό. Ζ51. Αλκένιο Α με προσθήκη Η 2 Ο (σε όξινο περιβάλλον H 2 SO 4 ) δίνει αλκοόλη Β που με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 4 H 8 O Γ που δεν αντιδρά με το διάλυμα Tollens. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. των Α, Β, Γ ; Ζ52. Ποιο αλκένιο C 4 H 8 με προσθήκη Η 2 Ο (σε όξινο περιβάλλον H 2 SO 4 ) δίνει αλκοόλη, η οποία ΔΕΝ αποχρωματίζει όξινο διάλυμα ΚΜnO 4 ; Ζ53. Ένωση Α C 3 H 8 O με επίδραση KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβοξυλικό οξύ Β. Κατόπιν αντιδρούν τα Α και Β σε όξινο περιβάλλον και δίνουν ένωση Γ. Ποια τα Α, Β, Γ ; Ζ54. Σε μίγμα CH 3 CH 2 OH και 3οταγούς βουτανόλης επιδρούμε με KMnO 4 /H 2 SO 4 και παίρνουμε τελικά σώμα A C 6 H 12 O 2. Ποιος ο Σ.Τ. του Α ; Ζ55. Αντιδραστήριο Grignard Α RMgCl με επίδραση μονοκαρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση και τέλος με επίδραση διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει προπανικό οξύ. Ποιοι οι ΣΤ των Α και Β ; Ζ56. Αντιδραστήριο Grignard Α RMgCl με επίδραση μονοκαρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση και τέλος με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O Γ. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ ; Ζ57. Αντιδραστήριο Grignard Α RMgCl με επίδραση μονοκαρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση και τέλος με επίδραση διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει βουτανικό οξύ. Ποιοι οι ΣΤ των Α και Β ; Ζ58. Αλκένιο Α αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Β. Η ένωση Β με επίδραση Γ μονοκαρβονυλικής ένωσης, μετά υδρόλυση δίνει ένωση Δ που με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει προπανικό οξύ. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ, Δ; Ζ59. Αλκένιο Α αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Β. Η ένωση Β με επίδραση Γ καρβονυλικής ένωσης, μετά υδρόλυση δίνει ένωση Δ που με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβοξυλικό οξύ C 4 H 8 O 2. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ, Δ;

14 14 Ζ60. Αλκένιο Α αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Β. Η ένωση Β με επίδραση καρβονυλικής ένωσης Γ μετά υδρόλυση δίνει ένωση Δ που με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 4 H 8 O Ε που δεν αντιδρά με το φελίγγειο υγρό. Ποια τα Α,Β, Γ, Δ, Ε ; Ζ61. Αλκένιο Α αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Β. Η ένωση Β με επίδραση ακεταλδεΰδης, μετά υδρόλυση δίνει ένωση Γ που με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO4/H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 5 H 10 O Δ που δεν αντιδρά με το διάλυμα Tollens. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ, Δ ; Ζ62. Ένωση RMgCl Α αντιδρά με καρβονυλική ένωση Β και με υδρόλυση δίνει C 4 H 10 O Γ που ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ; Ζ63. Η ένωση CH 3 MgCl αντιδρά με καρβονυλική ένωση Α και με υδρόλυση δίνει C 5 H 12 O Β που ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β ; Ζ64. Προπένιο αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Α. Η ένωση Α με επίδραση καρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση δίνει ένωση C 6 H 14 O Γ που ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Ζ65. Προπένιο αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Α. Η ένωση Α με επίδραση καρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση δίνει ένωση C 7 H 16 O Γ που ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Ζ66. 1 βουτένιο αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Α. Η ένωση Α με επίδραση καρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση δίνει ένωση C 7 H 16 O Γ που ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Ζ67. 1 βουτένιο αντιδρά με υδροχλώριο και το προϊόν αντιδρά με μαγνήσιο σε διαλύτη άνυδρο αιθέρα οπότε παράγεται ένωση Α. Η ένωση Α με επίδραση καρβονυλικής ένωσης Β, μετά υδρόλυση δίνει ένωση C 8 H 18 O Γ που ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Ζ68. Αλδεΰδη C 3 H 6 O Α με επίδραση περίσσειας Η 2 /Νi δίνει ένωση Β, που με επίδραση H 2 SO 4 / 170 ο C δίνει ένωση Γ. Η ένωση Γ αντιδρά με Η 2 Ο (με καταλύτη H 2 SO 4 ) οπότε παράγεται ένωση Δ, η οποία με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση Ε. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ, Δ, Ε ; Ζ69. Αλδεΰδη C 4 H 8 O Α, που ΔΕΝ έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα, με επίδραση περίσσειας Η 2 /Νi δίνει ένωση Β, που με επίδραση H 2 SO 4 / 170 o C δίνει ένωση Γ. Η ένωση Γ αντιδρά με Η 2 Ο (με καταλύτη H 2 SO 4 ) οπότε παράγεται ένωση Δ, η οποία με επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση Ε. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ, Δ, Ε ; Ζ70. Αλκίνιο Α με επίδραση Η 2 Ο/H 2 SO 4, Ηg, HgSO 4 δίνει ένωση Β που με επίδραση αντιδραστηρίου Grignard RMgCl δίνει αλκοόλη C 4 H 10 O Γ που μπορεί να αποχρωματίσει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι ΣΤ των Α,Β, Γ; Ζ71. Ποια καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O με μπλε φελίγγειο υγρό δίνει καστανέρυθρο ίζημα ; Ζ72. Ποια καρβονυλική ένωση C4H 8 O που έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα, με αντιδραστήριο Tollens δίνει καθρέπτη ; Ζ73. Ποια καρβονυλική ένωση C 5 H 10 O που έχει δυο διακλαδώσεις στην ανθρακική αλυσίδα με μπλε φελίγγειο υγρό δίνει καστανέρυθρο ίζημα ; Ζ74. Ποια ένωση C 3 H 8 O με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει ένωση που ΔΕΝ ανάγει το φελίγγειο υγρό ;

15 15 Ζ75. Ποια καρβονυλική ένωση C 4 H 8 O ΔΕΝ αντιδρά με διάλυμα Tollens (αμμωνιακό διάλυμα AgΝΟ 3 ) ; Ζ76. Ποιες ενώσεις C 5 H 10 O ΔΕΝ ανάγουν το φελίγγειο υγρό ; (3) Ζ77. Υδρογονάνθρακας Α χρειάζεται διπλάσιο όγκο Η 2 για να κορεσθεί πλήρως και ΔΕΝ είναι αλκαδιένιο. Στον Α επιδρούμε με Η 2 Ο σε διάλυμα Η 2 SO 4 /Hg,ΗgSO 4 δίνει καρβονυλική ένωση Β που ανάγει το φελίγγειο υγρό. Ποια τα Α, Β ; Ζ78. Υδρογονάνθρακας Α χρειάζεται διπλάσιο όγκο Η 2 για να κορεσθεί πλήρως και ΔΕΝ είναι αλκαδιένιο. Στον Α επιδρούμε με Η 2 Ο σε διάλυμα Η 2 SO 4 /Hg,ΗgSO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O Β. Ποια τα Α, Β ; Η ένωση Β ανάγει το φελίγγειο υγρό; Ζ79. Υδρογονάνθρακας Α χρειάζεται διπλάσιο όγκο Η 2 για να κορεσθεί πλήρως και ΔΕΝ είναι αλκαδιένιο. Στον Α επιδρούμε με Η 2 Ο σε διάλυμα Η 2 SO 4 /Hg,ΗgSO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 5 H 10 O Β με διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα. Ποια τα Α, Β ; Η ένωση Β δίνει ίζημα με το διάλυμα Tollens; Ζ80. Κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α C 3 H 6 O αντιδρά με το φελίγγειο υγρό και δίνει καστανέρυθρο ίζημα. Η ένωση Α αντιδρά με ένωση Β RMgCl και μετά υδρολύεται και δίνει ένωση Γ C 5 H 12 O. H ένωση Γ αντιδρά με K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 και δίνει ένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Ζ81. Κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α C 4 H 8 O αντιδρά με το διάλυμα Tollens και δίνει καθρέφτη. Η ένωση Α αντιδρά με ένωση Β RMgCl και μετά υδρολύεται και δίνει ένωση Γ C 6 H 14 O με ανθρακική αλυσίδα χωρίς διακλαδώσεις. H ένωση Γ αντιδρά με KMnO 4 /H 2 SO 4 και δίνει ένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Ζ82. Κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α αντιδρά με KMnO 4 /H 2 SO 4 και δίνει CO 2. Η ένωση Α αντιδρά με HCN και δίνει ένωση Β η οποία υδρολύεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον και δίνει ένωση Γ η οποία με επίδραση KMnO4/H 2 SO 4 δίνει πάλι CO 2. Ζ83. Ποια κορεσμένη δισθενής αλκοόλη με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει βουτανοδιικό οξύ ; Ζ84. Σε καρβονυλική ένωση Α που ανάγει το διάλυμα Tollens επιδρούμε διαδοχικά με HCN, περίσσεια H 2 O/H + ή ΟΗ οπότε προκύπτει ένωση C 4 H 8 O 3 B. Στην ένωση Β επιδρούμε με περίσσεια ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 και προκύπτει ένωση Γ. Ποιοι οι ΣΤ των Α, Β, Γ ; Ζ85. Εστέρας Α C 3 H 6 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Η αλκοόλη Γ με επίδραση KMnO4/H 2 SO 4 δίνει οξικό οξύ. Ζ86. Εστέρας Α C 4 H 8 O 2 υδρολύεται σε καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Η αλκοόλη Γ με επίδραση KMnO4/H 2 SO 4 δίνει το οξύ Β. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β και Γ; Ζ87. Εστέρας Α C 4 H 8 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Η αλκοόλη Γ με επίδραση K2Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση Δ η οποία αντιδρά με RMgCl και μετά υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση Ε η οποία ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ, Ε ; Ζ88. Εστέρας Α C 3 H 6 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Η αλκοόλη Γ με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 δίνει CO 2.

16 Ζ89. Εστέρας Α C 3 H 6 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Το οξύ Β με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 δίνει CO Ζ90. Εστέρας Α C 4 H 8 O 2 με σαπωνοποίηση με ΝαΟΗ (βασική υδρόλυση) δίνει μυρμηκικό νάτριο και αλκοόλη Β. Η αλκοόλη Β με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O Γ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ ; Η ένωση Γ αντιδρά με το φελίγγειο υγρό; Ζ91. Εστέρας Α C 4 H 8 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Η αλκοόλη Γ με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 δίνει προπανικό οξύ. Ζ92. Εστέρας Α C 5 H 10 O 2 με σαπωνοποίηση με ΝαΟΗ (βασική υδρόλυση) δίνει οξικό νάτριο και αλκοόλη Β. Η αλκοόλη Β με επίδραση περίσσειας K2Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O Γ η οποία αντιδρά με RMgCl και μετά υδρολύεται οπότε παράγεται ένωση Δ η οποία αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Η ένωση Γ αντιδρά με το διάλυμα Tollens; Ζ93. Εστέρας Α C 5 H 10 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ. Το οξύ Β με επίδραση K2Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει CO 2. Η αλκοόλη Γ ΔΕΝ αποχρωματίζει ιώδες διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4. Ζ94. Εστέρας Α C 6 H 12 O 2 με όξινη υδρόλυση δίνει οξικό οξύ και αλκοόλη Β. Η αλκοόλη Β ΔΕΝ αποχρωματίζει το ιώδες διάλυμα KMnO4/H 2 SO 4. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β ; Ζ95. Εστέρας Α C 6 H 12 O 2 υδρολύεται σε καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ Η αλκοόλη Γ με επίδραση KMnO4/H 2 SO 4 δίνει το οξύ Β. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β και Γ; Ζ96. Εστέρας Α C 6 H 12 O 2 υδρολύεται σε καρβοξυλικό οξύ Β και αλκοόλη Γ Το οξύ Β με επίδραση KMnO4/H 2 SO 4 δίνει CO 2. Η αλκοόλη Γ με επίδραση SOCl2 δίνει 3οταγές πεντυλοχλωρίδιο. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β και Γ; Ζ97. Εστέρας Α C 6 H 12 O 2 με σαπωνοποίηση με ΝαΟΗ (βασική υδρόλυση) δίνει οξικό νάτριο και αλκοόλη Β. Η αλκοόλη Β με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 4 H 8 O Γ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ ; Η ένωση Γ αντιδρά με το φελίγγειο υγρό; Ζ98. Εστέρας Α C 6 H 12 O 2 με σαπωνοποίηση με ΝαΟΗ (βασική υδρόλυση) δίνει αλάτι με νάτριο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικού οξέος Β και αλκοόλη Γ. Η αλκοόλη Γ με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 δίνει καρβονυλική ένωση C 3 H 6 O Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Η ένωση Δ αντιδρά με το φελίγγειο υγρό; Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις αναγωγής οργανικών ενώσεων Η5. Ποια καρβονυλική ένωση με αναγωγή Η 2 /Ni δίνει μεθανόλη ; Η6. Ποια καρβονυλική ένωση με αναγωγή Η 2 /Ni δίνει αιθανόλη ; Η7. Ποια καρβονυλική ένωση με αναγωγή Η 2 /Ni δίνει 1 προπανόλη ; Η8. Ποια καρβονυλική ένωση με αναγωγή Η 2 /Ni δίνει ισοπροπανόλη ;

17 17 Η9. Ποιες καρβονυλικές ενώσεις με αναγωγή Η 2 /Ni δίνουν τις ισομερείς 1οταγείς βουτανόλες ; Η10. Ποια καρβονυλική ένωση με αναγωγή Η2/Ni δίνει 2οταγή βουτανόλη ; Η11. Ποιες καρβονυλικές ενώσεις με αναγωγή Η 2 /Ni δίνουν τις ισομερείς 2οταγείς πεντανόλες με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα (δηλαδή χωρίς διακλαδώσεις) ; Η12. Ποιες καρβονυλικές ενώσεις με αναγωγή Η 2 /Ni δίνουν τις ισομερείς 2οταγείς εξανόλες με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα (δηλαδή χωρίς διακλαδώσεις) ; Η13. Κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α C 3 H 6 O αντιδρά με το φελίγγειο υγρό και δίνει καστανέρυθρο ίζημα. Η ένωση Α αντιδρά με Η 2 /Ni και δίνει ένωση Β. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β ; Η14. Κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α C 4 H 8 O αντιδρά με το διάλυμα Tollens και δίνει καθρέφτη. Η ένωση Α με επίδραση CH 3 CH 2 MgCl και κατόπιν υδρόλυση δίνει ένωση Β με ανθρακική αλυσίδα χωρίς διακλαδώσεις. Η ένωση Α ανάγεται με Η 2 /Ni και δίνει ένωση Γ. Η15. Κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α αντιδρά με KMnO 4 /H 2 SO 4 και δίνει CO 2. Η ένωση Α αντιδρά με HCN και δίνει ένωση Β η οποία υδρολύεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον και δίνει ένωση Γ η οποία με επίδραση KMnO4/H 2 SO 4 δίνει πάλι CO 2. Η ένωση Α ανάγεται με Η2/Ni και δίνει ένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Η16. Ποιο νιτρίλιο με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει αιθυλαμίνη ; Η17. Ποιο νιτρίλιο με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει την κατάλληλη αμίνη C 3 H 7 NH 2 ; Η18. Νιτρίλιο C 4 H 7 N Α που έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει ένωση Β. Ποιες οι Α, Β ; Η19. Νιτρίλιο Α με επίδραση περίσσειας Η 2 Ο / Η + δίνει προπανικό οξύ. Το ίδιο νιτρίλιο Α με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει ένωση Β. Ποιοι οι συντακτικοί τύποι των Α, Β ; Η20. Νιτρίλιο Α με επίδραση περίσσειας Η 2 Ο / Η + δίνει βουτανικό οξύ. Το ίδιο νιτρίλιο Α με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει ένωση Β. Ποιοι οι συντακτικοί τύποι των Α, Β ; Η21. Νιτρίλιο Α με επίδραση περίσσειας Η 2 Ο / Η + δίνει 2 μεθυλο βουτανικό οξύ. Το ίδιο νιτρίλιο Α με επίδραση περίσσειας Η 2 /Ni δίνει ένωση Β. Ποιοι οι συντακτικοί τύποι των Α, Β ; Εύρεση Σ.Τ. οργανικών ενώσεων με όξινες ιδιότητες Θ2. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝαΟΗ δίνει μυρμηκικό νάτριο ; Θ3. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝαΟΗ δίνει οξικό νάτριο ; Θ4. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝαΟΗ δίνει προπανικό νάτριο ; Θ5. Ποιο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝαΟΗ δίνει βενζοϊκό νάτριο ; Θ8. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση CαΟ δίνει μυρμηκικό ασβέστιο ; Θ9. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση CαΟ δίνει οξικό ασβέστιο ; Θ10. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση CαΟ δίνει προπανικό ασβέστιο; Θ11. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝΗ 3 δίνει μυρμηκικό αμμώνιο ;

18 18 Θ12. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝΗ 3 δίνει οξικό αμμώνιο ; Θ13. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝΗ 3 δίνει προπανικό αμμώνιο ; Θ14. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Να δίνει μυρμηκικό νάτριο και αέριο Α ; Θ15. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Να δίνει οξικό νάτριο και αέριο Α ; Θ16. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Να δίνει προπανικό νάτριο και αέριο Α ; Θ20. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Mg δίνει μυρμηκικό μαγνήσιο και αέριο Α ; Θ21. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Mg δίνει οξικό μαγνήσιο και αέριο Α ; Θ22. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Να 2 CO 3 δίνει μυρμηκικό νάτριο και αέριο Α ; Θ23. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Να 2 CO 3 δίνει οξικό νάτριο και αέριο Α ; Θ24. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση Να 2 CO 3 δίνει προπανικό νάτριο και αέριο Α ; Θ25. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝαΗCO3 δίνει μυρμηκικό νάτριο και αέριο Α ; Θ26. Ποιο κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ με επίδραση ΝαΗCO 3 δίνει οξικό νάτριο και αέριο Α ; Θ27. Ποια ένωση C 6 H 6 O με επίδραση νατρίου ελευθερώνει αέριο ; Θ28. Ποια ένωση C 6 H 6 O αντιδρά με ΝαΟΗ ; Θ29. Η ένωση C 6 H 5 CH 2 OΗ αντιδρά : α) με Να β) με ΝαΟΗ ; Θ30. Ποια κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη με επίδραση Να δίνει μεθοξείδιο του νατρίου και ελευθερώνει αέριο Α ; Θ31. Ποια κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη με επίδραση Να δίνει αιθοξείδιο του νατρίου και ελευθερώνει αέριο Α ; Θ32. Ποια κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη με επίδραση Να δίνει προποξείδιο του νατρίου και ελευθερώνει αέριο Α ; Θ33. Ποιο αλκίνιο με επίδραση Να δίνει προπινίδιο του νατρίου και αέριο Α ; Θ34. Ποιο αλκίνιο με επίδραση Να δίνει βουτινίδιο του νατρίου και αέριο Α ; Θ35. Ποιο αλκίνιο με επίδραση Να δίνει μονονάτριο ακετυλίδιο και αέριο Α ; Θ36. Ποιο αλκίνιο με επίδραση Να δίνει δινάτριο ακετυλίδιο και αέριο Α ; Θ37. Ποιο αλκίνιο με επίδραση περίσσειας αμμωνιακού διαλύματος CuCl δίνει προπινίδιο με χαλκό ; Θ38. Ποιο αλκίνιο με επίδραση περίσσειας αμμωνιακού διαλύματος CuCl δίνει βουτινίδιο με χαλκό ;

19 19 Θ39. Ακετυλένιο με επίδραση περίσσειας αμμωνιακού διαλύματος CuCl δίνει ένωση Α. Ποια η ένωση Α; Θ40. Ποια κορεσμένη ένωση CH 2 O 2 με ph < 7 (σε υδατικό διάλυμα), με επίδραση νατρίου ελευθερώνει αέριο ; Θ41. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. των ενώσεων C 2 H 4 O 2 ; α) Ποιες από αυτές έχουν υδατικά διαλύματα με ph < 7 ; β) Ποιες από αυτές με επίδραση Να 2 CO 3 ελευθερώνουν αέριο ; γ) Ποιες από αυτές με επίδραση αλκοόλης ROH δίνουν εστέρες ; δ) Ποιες από αυτές με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ διασπώνται σε 2 οργανικές ενώσεις; Θ42. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. των ενώσεων C 3 H 6 O 2 ; α) Ποιες από αυτές έχουν υδατικά διαλύματα με ph < 7 ; β) Ποιες από αυτές με επίδραση Cα ελευθερώνουν αέριο ; γ) Ποιες από αυτές με επίδραση αλκοόλης ROH δίνουν εστέρες ; δ) Ποιες από αυτές με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ διασπώνται σε 2 οργανικές ενώσεις; Θ43. Ποιοι οι δυνατοί Σ.Τ. των ενώσεων C 4 H 8 O 2 ; α) Ποιες από αυτές έχουν υδατικά διαλύματα με ph < 7 ; β) Ποιες από αυτές με επίδραση ΝαΗCO 3 ελευθερώνουν αέριο ; γ) Ποιες από αυτές με επίδραση αλκοόλης ROH δίνουν εστέρες ; δ) Ποιες από αυτές με επίδραση θερμού διαλύματος ΝαΟΗ διασπώνται σε 2 οργανικές ενώσεις; Θ44. Ποια κορεσμένη ένωση C 4 H 8 O 2 με ph < 7 (σε υδατικό διάλυμα), και χωρίς διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα, αντιδρά με CαO; Θ45. Ποια κορεσμένη ένωση C 5 H 10 O 2 με ph < 7 (σε υδατικό διάλυμα), και χωρίς διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα, αντιδρά με ΝΗ 3 ; Θ46. Ποια ένωση C 7 H 6 O 2 με ph< 7 (σε υδατικό διάλυμα), με επίδραση νατρίου ελευθερώνει αέριο ; Θ47. Ποια ένωση C 7 H 6 O 2 με ph< 7 (σε υδατικό διάλυμα), με ΝαΗCO 3 ελευθερώνει αέριο ; Θ49. Ένωση Α C 3 H 8 O με επίδραση Να ελευθερώνει αέριο. Η ένωση Α αντιδρά με περίσσεια διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 και παράγεται οργανική ένωση Β η οποία με επίδραση Να 2 CO 3 ελευθερώνει αέριο. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β ; Θ50. Ένωση Α C 4 H 10 O που ΔΕΝ έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα με επίδραση Να ελευθερώνει αέριο. Η ένωση Α αντιδρά με περίσσεια διαλύματος KMnO4/H 2 SO 4 και παράγεται οργανική ένωση Β η οποία με επίδραση Ζn ελευθερώνει αέριο και δίνει ένωση Γ. Θ51. Καρβονυλική ένωση Α C 4 H 8 O αντιδρά με φελίγγειο υγρό και παράγεται οργανική ένωση Β. Η ένωση Β διαλύεται σε περίσσεια διαλύματος HCl οπότε παράγεται οργανική ένωση Γ η οποία ΔΕΝ έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα. Η ένωση Γ αντιδρά με CαΟ και δίνει ένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Θ52. Νιτρίλιο Α C 3 H 5 N υδρολύεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον οπότε παράγεται οργανική ένωση Β. Η ένωση Β αντιδρά με ΝΗ 3 και δίνει ένωση Γ. Θ53. Αλκυλοχλωρίδιο Α αντιδρά με περίσσεια ΚCN οπότε παράγεται ένωση Β, η οποία αντιδρά με περίσσεια Η 2 Ο σε όξινο ή βασικό περιβάλλον οπότε παράγεται ένωση Γ, η οποία με επίδραση Να 2 CO 3 παράγει αέριο και C 2 H 3 O 2 Nα. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ;

20 20 Θ54. Αλκένιο Α αντιδρά με περίσσεια HCl οπότε παράγεται ένωση Β, η οποία αντιδρά με περίσσεια ΝαCN και παράγεται ένωση Γ. Η ένωση Γ αντιδρά με περίσσεια Η 2 Ο σε όξινο ή βασικό περιβάλλον οπότε παράγεται ένωση Δ, η οποία με επίδραση Κ 2 CO 3 παράγει αέριο και C 3 H 5 O 2 Κ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Θ55. Αλκίνιο Α αντιδρά με ισομοριακή ποσότητα Η 2 οπότε παράγεται ένωση Β, η οποία αντιδρά με περίσσεια HCl οπότε παράγεται ένωση Γ, η οποία αντιδρά με περίσσεια ΚCN και παράγεται ένωση Δ. Η ένωση Δ αντιδρά με περίσσεια Η 2 Ο σε όξινο ή βασικό περιβάλλον οπότε παράγεται ένωση Ε, η οποία με επίδραση ΝαΗCO 3 παράγει αέριο και C 4 H 7 O 2 Nα. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Θ56. Καρβονυλική ένωση Α C 2 H 4 O αντιδρά με ΗCN και το προϊόν υδρολύεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον οπότε παράγεται ένωση Β. Η ένωση Β χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το 1ο μέρος της ένωσης Β αντιδρά πλήρως με ιώδες διάλυμα KMnO4/H 2 SO 4 και παράγεται οργανική ένωση Γ. Το 2ο μέρος αντιδρά με περίσσεια Να και παράγεται ένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Θ57. Καρβονυλική ένωση Α C 3 H 6 O αντιδρά με ΗCN και το προϊόν υδρολύεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον οπότε παράγεται ένωση Β η οποία ΔΕΝ διαθέτει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα. Η ένωση Β αντιδρά με Να2CO 3 και παράγεται ένωση Γ. Θ58. Άκυκλη κορεσμένη ένωση Α C 4 H 8 O 2 με Να 2 CO 3 ΔΕΝ ελευθερώνει αέριο. Με επίδραση Η2Ο σε όξινο περιβάλλον διασπάται σε δύο ενώσεις Β, Γ. Η ένωση Β με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 παράγει την ένωση Γ. Θ59. Άκυκλη κορεσμένη ένωση Α C 3 H 6 O 2 με Να 2 CO 3 ΔΕΝ ελευθερώνει αέριο. Με επίδραση Η2Ο σε όξινο περιβάλλον διασπάται σε δύο ενώσεις Β, Γ. Η ένωση Β με επίδραση περίσσειας KMnO4/H 2 SO 4 παράγει οξικό οξύ. Θ60. Άκυκλη κορεσμένη ένωση Α C 5 H 10 O 2 με Να 2 CO 3 ΔΕΝ ελευθερώνει αέριο. Με επίδραση Η2Ο σε όξινο περιβάλλον διασπάται σε δύο ενώσεις Β, Γ. Η ένωση Β με επίδραση περίσσειας Να2CO 3 ελευθερώνει αέριο ενώ η ένωση Γ με επίδραση Nα 2 CO 3 ΔΕΝ ελευθερώνει αέριο. Η ένωση Γ με διαδοχική επίδραση SOCl2, Mg, φορμαλδεΰδη, υδρόλυση, KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει τελικά πάλι την ένωση Β. Θ61. Ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι των ενώσεων C 2 H 6 O ; α) Ποια από αυτές με επίδραση νατρίου ελευθερώνει αέριο ; β) Ποια από αυτές με επίδραση προπανικού οξέος δίνει εστέρα ; γ) Ποια από αυτές με επίδραση ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει ένωση Α που με επίδραση Να 2 CO 3 ελευθερώνει αέριο; Θ62. Ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι των ενώσεων C 3 H 8 O ; α) Ποιες από αυτές με επίδραση καλίου ελευθερώνουν αέριο ; β) Ποια από αυτές με επίδραση θειονυλοχλωριδίου παράγουν 1οταγές αλκυλοχλωρίδιο ; γ) Ποιες από αυτές με επίδραση οξικού οξέος δίνουν εστέρα ; δ) Ποια από αυτές με επίδραση ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνει ένωση Α που με επίδραση Zn ελευθερώνει αέριο;

21 21 Θ63. Ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι των ενώσεων C 4 H 10 O ; α) Ποιες από αυτές με επίδραση νατρίου ελευθερώνουν αέριο ; β) Ποια από αυτές με επίδραση θειονυλοχλωριδίου παράγουν 2οταγές αλκυλοχλωρίδιο ; γ) Ποιες από αυτές με επίδραση μυρμηκικού οξέος δίνουν εστέρα ; δ) Ποια από αυτές με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO 4 /H 2 SO 4 δίνουν καρβονυλική ένωση που ΔΕΝ αντιδρά με το φελίγγειο υγρό; ε) Ποια από αυτές με επίδραση περίσσειας ιώδους διαλύματος KMnO4/H 2 SO 4 δίνουν ένωση Α που ΔΕΝ έχει διακλάδωση στην ανθρακική αλυσίδα και το υδατικό της διάλυμα έχει ph < 7; Θ64. Αλκένιο Α με επίδραση ΗCl δίνει ένωση Β και μετά με επίδραση Μg δίνει ένωση Γ. Κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη Δ με επίδραση K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 δίνει ένωση Ε η οποία με το φελίγγειο υγρό δίνει καστανέρυθρο ίζημα. Οι ενώσεις Γ και Ε αντιδρούν μεταξύ τους και μετά από υδρόλυση δίνουν ένωση Ζ. Η ένωση Ζ αντιδρά με KMnO 4 /H 2 SO 4 οπότε παράγεται ένωση Θ C 4 H 8 O 2 η οποία με Να 2 CO 3 ελευθερώνει αέριο. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ ; Θ65. Αλκένιο Α με επίδραση H 2 Ο/H 2 SO 4 δίνει ένωση Β και μετά με επίδραση Να δίνει ένωση Γ. Άλλο αλκένιο Δ με επίδραση HCl δίνει ένωση Ε. Οι ενώσεις Γ και Ε αντιδρούν μεταξύ τους και δίνουν σώμα Ζ C5H 12 O. Ποιος ο Σ.Τ. του Ζ; Αντιδρά η ένωση Ζ με Να; Θ66. Ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι των ενώσεων C 3 H 4 ; α) Ποια από αυτές με επίδραση νατρίου ελευθερώνει αέριο ; β) Ποια από αυτές με επίδραση περίσσειας αμμωνιακού διαλύματος CuCl δίνει κεραμέρυθρο ίζημα; Θ67. Ποια ένωση με επίδραση νατρίου δίνει Να 2 C 2 ; Θ68. Ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι των ενώσεων C 4 H 6 ; α) Ποια από αυτές με επίδραση νατρίου ελευθερώνει αέριο ; β) Ποια από αυτές με επίδραση περίσσειας αμμωνιακού διαλύματος CuCl δίνει κεραμέρυθρο ίζημα; Θ69. Ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι των ενώσεων C 5 H 8 ; α) Ποιες από αυτές με επίδραση νατρίου ελευθερώνουν αέριο ; β)ποιες από αυτές με επίδραση περίσσειας αμμωνιακού διαλύματος CuCl δίνουν κεραμέρυθρο ίζημα; Θ70. Αλκένιο C 3 H 6 αντιδρά με Cl 2 και παράγεται ένωση Α, η οποία αντιδρά με περίσσεια αλκοολικού διαλύματος ΝαΟΗ οπότε παράγεται ένωση Β, η οποία χωρίζεται σε 2 ίσα μέρη. Το 1ο μέρος αντιδρά με Να οπότε παράγεται ένωση Γ. Το 2ο μέρος αντιδρά με περίσσεια αμμωνιακού διαλύματος CuCl οπότε παράγεται ένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Θ71. 1 βουτένιο αντιδρά με Br 2 και παράγεται ένωση Α, η οποία αντιδρά με περίσσεια αλκοολικού διαλύματος KΟΗ οπότε παράγεται ένωση Β, η οποία χωρίζεται σε δυο ίσα μέρη. Το 1ο μέρος αντιδρά με K οπότε παράγεται ένωση Γ. Το 2ο μέρος αντιδρά με περίσσεια αμμωνιακού διαλύματος CuCl οπότε παράγεται βένωση Δ. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ, Δ ; Θ72. 1 βουτίνιο αντιδρά με περίσσεια HCl και παράγεται ένωση Α, η οποία αντιδρά με περίσσεια αλκοολικού διαλύματος KΟΗ οπότε παράγεται ένωση Β.. Ποιοι οι Σ.Τ. των Α, Β; Η ένωση Β χωρίζεται σε 2 ίσα μέρη. Στο 1ο μέρος επιδρούμε με περίσσεια Να. Παρατηρείται παραγωγή αερίου; Το 2ο μέρος επιδρούμε με περίσσεια αμμωνιακού διαλύματος CuCl. Παρατηρείται παραγωγή ιζήματος;

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο:

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο: 1. Nα υπολογίσετε τον αριθμό των δεσμών σ και των δεσμών π που υπάρχουν στα μόρια των ενώσεων: α. H 2 S, CH 4, CHCl 3, CH 2 O, NH 3, HClO 4. β. C 2 H 2, C 3 H 6, C 3 H 8, CH 3 NH 2, CH 3 CN, CH 3 CH=CHCH

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη Β, είναι μία δοκιμασία, δηλαδή μία χημική αντίδραση, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε.

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

R X + NaOH R- OH + NaX

R X + NaOH R- OH + NaX 3. Αντιδράσεις υποκατάστασης (αντικατάστασης) Στις αντιδράσεις αντικατάστασης μετέχουν πάντα δύο αντιδρώντα που ανταλλάσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματιστούν δύο νέα προϊόντα, σύμφωνα με το σχήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x5) Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση Α.1 Πρωτοταγή αλκοόλη παίρνουμε α. κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Οργανική.

Διαγώνισμα στην Οργανική. Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στην Οργανική. Θέμα 1 ο.... 1.1. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας: α) CH 3 CH 2 COONa, β)c 6 H 5 OH, γ) CH 3C CNa, δ) CH 3CH 2ONa. Μονάδες 2 1.2. Κατά την αναγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ASSCIATIN F GREEK CHEMISTS Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 A3, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 A3, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Χημεία Β Λυκείου Κεφάλαιο: Σε όλη την ύλη Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 04-0-2019 Επιδιωκόμενος Στόχος: 80/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 A, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Για τον προσδιορισμό των συντακτικών τύπων που ζητούνται σε μια άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν τη χαρακτηριστική ομάδα ΟΗ ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Από τους υδρογονάνθρακες C 6 H 6, C 2 H 4, C 4 H 6 και C 6 H 5 CH=CH 2 i. Αποχρωματίζουν διάλυμα Br 2 σε CCl 4 ; Α. μόνο οι C 2 H 4,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων.

Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων. Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων. Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. Στην οργανική οξείδωση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων.

Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων. Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων. Διάκριση μιας οργανικής ένωσης σημαίνει ότι δίνεται μια οργανική ένωση η οποία μπορεί να είναι η ένωση Α ή η ένωση Β και ζητείται να βρεθεί μια δοκιμασία (αντίδραση)

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία ΑΛΚΑΝΙΑ μεθάνιο βουτάνιο 2-μεθυλοπροπάνιο 1 2-μεθυλοβουτάνιο 2 διμεθυλοπροπάνιο 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 2,2-διμεθυλοβουτάνιο 2,3-διμεθυλοπεντάνιο 4,4-διμεθυλοπεντάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Από την προσθήκη HBr στο

Διαβάστε περισσότερα

31 ος ΠΜΔΧ B ΛΥΚΕΙΟΥ

31 ος ΠΜΔΧ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Για τα ισότοπα άτομα Χ και Ω ισχύει: Α. X, Ω Β. 9 X, 10 Ω Γ. 10 11 5 5 4 4 2x+2 3x-1 X, Ω, άρα τα ισότοπα αυτά είναι: x+1 2x-3 X, Ω Δ. 5 X, 5 Ω 11 10 5 5 10

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Από τις οργανικές ενώσεις CH3-C C-CH3 (I), CH3-CH2-C CH (II), CH3-CH2-OH (III) και CH3-CH2-ONa (IV) i) εµφανίζουν όξινες

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Από την προσθήκη HBr στο

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΛΚΑΝΙΑ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΛΚΑΝΙΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΛΚΑΝΙΑ ΜΕΘΑΝΙΟ ΑΙΘΑΝΙΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ ΠΕΝΤΑΝΙΟ ΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ ΙΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΛΚΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

) σχηματίζεται ένα μόνο προϊόν A2. Αντιδράσεις προσθήκης στον τ.δ. C C Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις: 1. CH CH + H 2

) σχηματίζεται ένα μόνο προϊόν A2. Αντιδράσεις προσθήκης στον τ.δ. C C Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις: 1. CH CH + H 2 1.Βασικές εφαρμογές στις αντιδράσεις του 7 ου κεφαλαίου Α1. Αντιδράσεις προσθήκης στον δ.δ. C=C Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις: 1. C= + Η 2 Pt l 2. CH=C Cl 2 3. =CH + Br 2 4. =CH + HBr 5. C=CH

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Β ΓΕΛ 12 / 04 / 2018

Χημεία Β Λυκείου Β ΓΕΛ 12 / 04 / 2018 Β ΓΕΛ 12 / 04 / 2018 Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Οι οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις υποκατάστασης

Αντιδράσεις υποκατάστασης Αντιδράσεις υποκατάστασης Στις αντιδράσεις υποκατάστασης δύο αντιδρώντα ανταλλάσσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματίσουν δύο νέα προϊόντα. Α δ+ - Β δ- + Γ δ+ - Δ δ- Α δ+ - Δ δ- + Γ δ+ - Β δ- Στις αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α;

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; Λυμένες ασκήσεις 1 2,24 L αλκινίου Α, μετρημένα σε συνθήκες STP, καίγονται πλήρως, οπότε παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; β. Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος διαλύματος Βr

Διαβάστε περισσότερα

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 1 1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Κάθε χημική

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω χηµικών ενώσεων: i) 1,2,3-προπανοτριόλη ii) 2-βουτένιο

Β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω χηµικών ενώσεων: i) 1,2,3-προπανοτριόλη ii) 2-βουτένιο Θέµα 2 ο 2.1 Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκανίου µε πέντε άτοµα άνθρακα και διακλαδισµένη αλυσίδα, β) µιας δευτεροταγούς αλκοόλης µε τρία άτοµα άνθρακα, γ) µιας αλδεΰδης

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου. Σελίδα 1 από 5. α. HC CH + Na NaC CNa + H 2. β. CH 3 CH 2 CHCH 3 CH 3 CH=CHCH 3 + H 2 O

Χημεία Β Λυκείου. Σελίδα 1 από 5. α. HC CH + Na NaC CNa + H 2. β. CH 3 CH 2 CHCH 3 CH 3 CH=CHCH 3 + H 2 O Β ΓΕΛ 12 / 04 / 2018 Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Οι οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο των αλδεϋδών και κετονών.

Αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο των αλδεϋδών και κετονών. Στις αλδεΰδες και κετόνες, ο διπλός άνθρακα με οξυγόνο (>C=O) είναι ισχυρά πολωμένος. Εξαιτίας αυτού οι καρβονυλικές ενώσεις δίνουν εύκολα αντιδράσεις προσθήκης με ενώσεις του τύπου ΗΑ. δ C δ Ο δ δ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17738) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεύτερο συνθετικό (κορεσμένη ή ακόρεστη;) (απλοί, διπλοί, τριπλοί δεσμοί;)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεύτερο συνθετικό (κορεσμένη ή ακόρεστη;) (απλοί, διπλοί, τριπλοί δεσμοί;) Θ. Καπίας 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, Β ΛΥΚΕΙΟΥ, ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρώτο συνθετικό (αριθμός ατόμων C κύριας ανθρακικής αλυσίδας) 1 C μεθ- 2 C

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ταξινόμηση οργανικών αντιδράσεων με βάση το είδος της αντίδρασης 1) Αντιδράσεις προσθήκης Γενικά εξώθερμες αντιδράσεις(δη=< + X-Y X Y i)

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Β) Μια σηµαντική χηµική ιδιότητα των αλκενίων είναι ο πολυµερισµός. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση πολυµερισµού του αιθενίου.

Β) Μια σηµαντική χηµική ιδιότητα των αλκενίων είναι ο πολυµερισµός. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση πολυµερισµού του αιθενίου. Θέµα 2 Ο 2.1 Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκενίου µε τρία άτοµα άνθρακα β) µιας κορεσµένης µονοσθενούς κετόνης µε τέσσερα άτοµα άνθρακα γ) ενός αλκινίου µε δύο άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17853) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος Αθήνα Τηλ.: Fax:

Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος Αθήνα Τηλ.: Fax: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικός τύπος. Ο Στερεοχημικός τύπος μας δίνει την διάταξη των ατόμων στο χώρο. Ο Συντακτικός τύπος μας δίνει την διάταξη των ατόμων στο επίπεδο.

Συντακτικός τύπος. Ο Στερεοχημικός τύπος μας δίνει την διάταξη των ατόμων στο χώρο. Ο Συντακτικός τύπος μας δίνει την διάταξη των ατόμων στο επίπεδο. Ι σ ο μ έ ρεια 27 Ισομέρεια ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο, δύο ή περισσότερες οργανικές ενώσεις έχουν τον ίδιο Μοριακό Τύπο, αλλά διαφέρουν στον Συντακτικό ή στον Στερεοχημικό Τύπο. π.χ. στο μοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ιάκριση οργανικών ενώσεων ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ προϊόντα προσθήκης αποχρωµατισµός R-C C-R 1 έκλυση αερίου H 2 R-O-R 1

ιάκριση οργανικών ενώσεων ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ προϊόντα προσθήκης αποχρωµατισµός R-C C-R 1 έκλυση αερίου H 2 R-O-R 1 ιάκριση οργανικών ενώσεων ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ C v H 2v+2 δ/µα Br 2 σε CCl 4 OXI C v H 2v ή C v H 2v-2 προϊόντα προσθήκης αποχρωµατισµός R-C C-R 1 Αµµωνιακό δ/µα ΟΧΙ R-C C - H, CuCl

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl Θέμα 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl 1.2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 1 ο Κεφάλαιο

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 1 ο Κεφάλαιο Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 1 ο Κεφάλαιο 1) Θέμα 16503 (Ερώτημα 2.1. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκενίου µε τρία άτοµα άνθρακα, β)

Διαβάστε περισσότερα

2.2. A) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των άκυκλων ισοµερών που έχουν µοριακό τύπο C 3 H 6 O.

2.2. A) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των άκυκλων ισοµερών που έχουν µοριακό τύπο C 3 H 6 O. Θέµα 2 Ο / 16504.pdf 2.1. Α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασµένες: α) Οι χηµικές ενώσεις CΗ 3 CH 2 OH και CH 3 OCH 3 είναι ισοµερείς. β) Η ποιότητα της βενζίνης ως καυσίµου

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπος που αναφέρονται σε άκυκλες ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 Σωστή απάντηση

Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 Σωστή απάντηση Ζαχαριάδου Φωτεινή 1 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Από τις παρακάτω αλκοόλες δεν αφυδατώνεται προς αλκένιο η: α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 γ. Μια αλκοόλη δεν µπορεί να αφυδατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Στις χημικές ουσίες Ο 3, CO 2, H 2 O 2, OF 2 ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου είναι αντίστοιχα:

ΘΕΜΑ Στις χημικές ουσίες Ο 3, CO 2, H 2 O 2, OF 2 ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου είναι αντίστοιχα: Άνω Γλυφάδα 07/09/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Καθηγητής/τρια: Αυγερινού Χρόνος: 3 ώρες Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Γ Κάθε Επιτυχία!!!!! ΘΕΜΑ 1 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία Ονοµατολογία Το όνοµα µιας οργανικής ένωσης εκφράζει µε µοναδικό τρόπο την ένωση, δείχνει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το µόριό της και τον τρόπο που συντάσσονται τα άτοµα µεταξύ τους. Το όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εκφώνηση ΚΑΥΣΗ CH4 + O2 (πλήρης καύση) αιθάνιο + Ο2 (πλήρης καύση) προπάνιο + O2 πλήρης καύση C2H2 + O2 (πλήρης καύση) CH3CH2OH + O2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρία Ηλιοπούλου, Μαρίνος Ιωάννου

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρία Ηλιοπούλου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-02-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρία Ηλιοπούλου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

1 C 8 H /2 O 2 8 CO H 2 O

1 C 8 H /2 O 2 8 CO H 2 O ΧΗΜΕΙΙΑ Β ΛΥΚΕΙΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ (από τράπεζα θεµάτων) ΑΣΚΗΣΗ 1 Σε εργαστήριο ελέγχου καυσίµων πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω πειράµατα: α) Ένα δείγµα C 8 H 18 µε µάζα 1,14 g κάηκε πλήρως µε την απαιτούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Α Kριτήριο Αξιολόγησης 1 ου Κεφαλαίου. A Kριτήριο Αξιολόγησης 1 ου Κεφαλαίου

Α Kριτήριο Αξιολόγησης 1 ου Κεφαλαίου. A Kριτήριο Αξιολόγησης 1 ου Κεφαλαίου 75. Α Kριτήριο Αξιολόγησης 1 ου Κεφαλαίου A Kριτήριο Αξιολόγησης 1 ου Κεφαλαίου Θέµα 1 ο 1. Αν ένα ηλεκτρόνιο ανήκει σε d τροχιακό της στιβάδας Μ, συµπεραίνετε για αυτό ότι: α. n =, l = 1 β. n = 2, l =

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O 2. Αντιδράσεις απόσπασης Αντιδράσεις απόσπασης είναι αυτές κατά τις οποίες αποσπάται ένα ή περισσότερα μόρια ανόργανης ουσίας (π.χ. Η 2, ΗCl, -O) από μία ένωση, οπότε προκύπτει ακόρεστη ένωση με διπλό

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α. Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α.1. Στη χημική αντίδραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Η ένωση µε µοριακό τύπο C 6 H 6 ανήκει: 2. Η ένωση µε µοριακό τύπο C 11 H 20 ανήκει: 3. Η ένωση µε µοριακό τύπο C 10 H 20 ανήκει: 4. Η ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1 Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2015 (Σημείωση: τα ερωτήματα που σημειώνονται με αστερίσκο είναι, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5) ΘΕΜΑ 1 Ο 1. (β) 2. (β) 3. α. Αφού το Γ είναι ευγενές αέριο βρίσκεται στη 18 η ομάδα. Δεν μπορεί όμως να είναι το He γιατί σε αυτήν την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου. Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Επιμέλεια: Μανώλης Πρόιος 1 ο Κεφάλαιο Γενικό μέρος Οργανικής Χημείας

Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου. Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Επιμέλεια: Μανώλης Πρόιος 1 ο Κεφάλαιο Γενικό μέρος Οργανικής Χημείας Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σωστού Λάθους Επιμέλεια: Μανώλης Πρόιος 1 ο Κεφάλαιο Γενικό μέρος Οργανικής Χημείας 1. Η παρακάτω ένωση είναι ισοκυκλική. Η ένωση είναι ετεροκυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου. Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου. Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17015) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

(τελικό προϊόν) (μονάδες 3+ 4)

(τελικό προϊόν) (μονάδες 3+ 4) Θέμα 2 ο 2.1 α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα όλων των άκυκλων ενώσεων με μοριακό τύπο C 4 H 10. (μονάδες 6) β) Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές):

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΛΚΟΟΛΕΣ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΛΚΟΟΛΕΣ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΛΚΟΟΛΕΣ Λυμένες ασκήσεις 1 11,2 L αιθενίου, μετρημένα σε συνθήκες STP, αντιδρούν με περίσσεια υδρατμών παρουσία καταλύτη. Η οργανική ένωση που προκύπτει καίγεται πλήρως με οξυγόνο. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας.

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας. ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2 o 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επανάληψη σε βασικές έννοιες Τι είναι το 1 mol μιας χημικής ουσίας; 1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ο γενικός µοριακός τύπος των κορεσµένων µονοσθενών κετονών είναι: α. C ν Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια ΒΛ/Μ5 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Χημεία Γενικής Παιδείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονομασία όλων των άκυκλων ισομερών με μοριακό τύπο C3H6O. Να χαρακτηρίσετε το είδος της ισομέρειας που εμφανίζουν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων σχετιζόμενα με το 1 ο Κεφ. Χημείας Β Λυκείου. 7. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα:

Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων σχετιζόμενα με το 1 ο Κεφ. Χημείας Β Λυκείου. 7. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων σχετιζόμενα με το 1 ο Κεφ. Χημείας Β Λυκείου 1. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκενίου µε τρία άτοµα άνθρακα β) µιας κορεσµένης µονοσθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ηλιοπούλου, Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ηλιοπούλου, Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-2-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ηλιοπούλου, Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ R CH OH R CH = O R COOH

Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ R CH OH R CH = O R COOH Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 35 14 o Aντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής Οξείδωση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων

Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας 1 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων 1. Αντιδράσεις προσήκης α) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκένια β) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκίνια γ) Αντίδραση Η, ΗN και αντιδραστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία ΑΛΚΑΝΙΑ μεθάνιο βουτάνιο 2-μεθυλοπροπάνιο 1 2-μεθυλοβουτάνιο 2 διμεθυλοπροπάνιο 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 2,2-διμεθυλοβουτάνιο 2,3-διμεθυλοπεντάνιο 4,4-διμεθυλοπεντάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ανιχνεύσεις ταυτοποίηση ενώσεων θεωρία και ασκήσεις

Διακρίσεις ανιχνεύσεις ταυτοποίηση ενώσεων θεωρία και ασκήσεις 2013 Διακρίσεις ανιχνεύσεις ταυτοποίηση ενώσεων θεωρία και ασκήσεις giorgost [Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας] 4/4/2013 Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 6ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκοόλες

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 6ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκοόλες ΒΛ/Μ6 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 6ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκοόλες ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Χημεία Γενικής Παιδείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ. Με βάση τον μηχανισμό της αντίδρασης. Με βάση το είδος της αντίδρασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ. Με βάση τον μηχανισμό της αντίδρασης. Με βάση το είδος της αντίδρασης ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Με βάση τον μηχανισμό της αντίδρασης Με βάση το είδος της αντίδρασης Με βάση τις μεταβολές που υφίσταται η ανθρακική

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις. έως. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ενέργεια ιοντισµού του ατόµου

Διαβάστε περισσότερα

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΚΑΝΙΑ ΑΛΚΕΝΙΑ ΑΛΚΙΝΙΑ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ eclass.sch.gr users.sch.gr/dtouloupas/moodle Γενικός Τύπος: C ν H ν+, ν 1 Χημικές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ. ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 ΤΠΕ >ΐΓ

93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ. ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 ΤΠΕ >ΐΓ 93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΤΠΕ >ΐΓ ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 1) Να ονομασθούν οι αλκοόλες: CH3CHCH2CH20H : CH2CHCH3 :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ισομέρεια, Β! Τάξη,1 ο ΕΠΑΛ 1 Ο Μαγευτικός αόρατος μικρόκοσμος της Οργανικής Χημείας Ασπιρίνη 2 Ο Άνθρακας, ο μοναδικός! Ο Άνθρακας είναι μοναδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠ.1)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠ.1) 1 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠ.1) Θ Ε Μ Α 1 : (25 μόρια) Α. Βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση για τις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου Θ Ε Μ Α Τ Α. Θέμα Α

1 ο Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου Θ Ε Μ Α Τ Α. Θέμα Α Θέμα 1 ο Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου Στις ερωτήσεις 1 ως 5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Η αντίδραση ενός στοιχείου Σ με το υδρογόνο είναι. α. ντίδραση οξείδωσης. β. ντίδραση αναγωγής. γ. ντίδραση

Διαβάστε περισσότερα