EΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. Εισηγητής Επικ. Καθ. Πουλακάκης Νίκος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. Εισηγητής Επικ. Καθ. Πουλακάκης Νίκος poulakakis@nhmc.uoc.gr"

Transcript

1 EΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Εισηγητής Επικ. Καθ. Πουλακάκης Νίκος

2 Διαλέξεις Μία φορά την εβδομάδα Τρίτη 14:00-17:00

3 A.Περιγραφή μαθήματος Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε Μοριακή Οικολογία (Molecular Ecology), ένας σχετικά νέος τομέας που σε γενικές γραμμές μπορεί να οριστεί ως η εφαρμογή γενετικών δεικτών (molecular genetic markers) σε προβλήματα που σχετίζονται με την Οικολογία και την Εξέλιξη, περιλαμβάνοντας μελέτες των γενετικών σχέσεων μεταξύ ατόμων, πληθυσμών και ειδών. Ως πεδίο έρευνας έχει την προέλευσή του στη Σχολή της Γενετικής Οικολογίας (School of Ecological Genetics, ) με πρωτοπόρο τον E. Β. Ford, ο οποίος παρουσίασε την πρώτη κοινά αποδεκτή προσπάθεια να ερμηνεύσει την ποικιλία της αρμοστικότητας διαφόρων σημαντικών οικολογικών γνωρισμάτων μέσα σε ένα εξελικτικό πλαίσιο. Ορόσημο.Η ηλεκτροφόρηση αλλοενζύμων στα μέσα της δεκαετίας του 60 αποτέλεσε τον καταλύτη για την επέκταση της άμεσης γενετικής ανάλυσης των άγριων πληθυσμών όλων των ειδών, επιτρέποντας την ταυτόχρονη παραγωγή συγκριτικών συνόλων δεδομένων πρωτεϊνών για την διαλεύκανση ουσιαστικών ερωτημάτων της μοριακής και προσαρμοστικής εξέλιξης.

4 Για τους περισσότερους ανθρώπους, η λέξη γενετική οδηγεί σε εικόνες χρωμοσωμάτων, σε συζητήσεις σχετικά με τη λειτουργία τους, με τη μεταγραφή και τη μετάφραση του DNA, στα πρότυπα της κληρονόμησης χαρακτήρων σε διάφορα πειράματα αναπαραγωγής π.χ. μυγών κ.α. Αυτού του είδους η γενετική εστιάζεται κυρίως στους μηχανισμούς του λειτουργικού DNA (functional DNA).

5 Όμως, γενετική δεν είναι μόνο η μείωση και η μίτωση. Η ανακάλυψη νέου είδους moa με τη χρήση αρχαίου DNA Υπάρχει ο κλάδος της γενετικής που μελετά τις γενετικές αλλαγές (γενετική ποικιλότητα) που έχουν μικρή ή καθόλου λειτουργική επίδραση (επίδραση στη ομαλή λειτουργία ενός οργανισμού). Το DNA που οι αλλαγές του δεν επηρεάζουν την βιωσιμότητα ενός ατόμου είναι σχετικά «ελεύθερο» να αλλάζει μεταξύ των ατόμων ενός πληθυσμού, αφού οι συνέπειες των αλλαγών δεν είναι επιζήμιες. Επομένως, οι παραλλαγές (variants) σε αυτές τις περιοχές του γενετικού υλικού τείνουν να κληρονομούνται με ένα αμερόληπτο τρόπο και για καλή μας τύχη, μπορεί να μεταφέρουν πληροφορία σχετικά με την ιστορία των ατόμων που τα φέρουν.

6 Η μοίρα κάθε γενετικής παραλλαγής (variant) στο χώρο και στο χρόνο καθορίζεται από την βιολογία των ατόμων (οργανισμών) και από τα φαινόμενα μέσα από τα οποία διέρχονται αυτά τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων: της μετανάστευσης το πληθυσμιακό μέγεθος τυχαίων (ιστορικών) γεγονότων και φυσικά της φυσικής επιλογής

7 Μετρώντας τη γενετική ποικιλότητα των οργανισμών και εφαρμόζοντας διάφορα μοντέλα (μαθηματικά), μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με τη βιολογία των οργανισμών. Οι διεργασίες που επηρεάζουν τα άτομα, τελικά, επηρεάζουν τους πληθυσμούς και αυτοί με τη σειρά τους τα είδη (ειδογένεση) και ούτω καθεξής στην ταξινομική ιεραρχία. Έτσι, εξετάζοντας γενετικούς δείκτες με το κατάλληλο σήμα (πληροφορία) και τους απαραίτητους ρυθμούς αλλαγών μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχεδόν για κάθε πληθυσμό και για κάθε εξελικτική διεργασία σε όλη την ιεραρχία της ζωής.

8 Εισαγωγή στην.. Τι είναι η Μοριακή Οικολογία (ΜΟ); Σε γενικές γραμμές, η ΜΟ αφορά τη χρήση γενετικών δεικτών στην απάντηση οικολογικών προβλημάτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε άλλες παραδοσιακές περιοχές της Βιολογίας, όπως η Οικολογία, η Συστηματική, η Ηθολογία, η Παλαιοντολογία.

9 Ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτατα από την πρώτη δημοσίευση του επιστημονικού περιοδικού Molecular Ecology (1992). Molecular Ecology publishes papers that utilize molecular genetic techniques to address consequential questions in ecology, evolution, behaviour and conservation. Studies may employ neutral markers for inference about ecological and evolutionary processes or examine ecologically important genes and their products directly. Research areas of interest to Molecular Ecology include: population structure and phylogeography reproductive strategies relatedness and kin selection sex allocation population genetic theory analytical methods development conservation genetics speciation genetics microbial biodiversity evolutionary dynamics of QTLs ecological interactions molecular adaptation and environmental genomics impact of genetically modified organisms Αντιγραφή από το website του Molecular Ecology (http://www3.interscience.wiley.com/journal/ /home)

10 Εμφάνιση Μοριακής Οικολογίας Τι είναι η Οικολογία; Η Οικολογία είναι η μελέτη των αλληλεπιδράσεων των οργανισμών και του περιβάλλοντος Στο παρελθόν μέσω παρατηρήσεων και πειραμάτων πεδίου για συλλογή φαινοτυπικών δεδομένων (μορφολογία, φυσιολογία, βιοχημεία και ηθολογία).

11 Περιορισμοί λόγω φαινοτυπικής πλαστικότητας υπερεκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας Δύο ώριμα άτομα σπίνων Telostylinus angusticollis: Οι μύγες αυτές είναι πραγματικά αδέλφια και όμως εμφανίζουν σημαντική διαφοροποίηση στο μέγεθος και το σχήμα Η πολύπλοκη σχέση γονοτύπου, φαινοτύπου και περιβάλλοντος οδήγησε και οδηγεί στην αναζήτηση πιο αξιόπιστων μεθόδων για τη γονοτύπηση άγριων οργανισμών. Τα γενετικά δεδομένα επιτρέπουν, τουλάχιστον, την άμεση ποσοτικοποίηση της γενετικής ποικιλότητας.

12 Ορόσημο η ποσοτικοποίηση της γενετικής ποικιλότητας μέσω της αναγνώρισης δομικών διαφορών στις πρωτεΐνες Η ηλεκτροφόρηση αλλοενζύμων Αλλοένζυμο. Μια από τις δύο ή περισσότερες μορφές ενζύμου που κωδικοποιούνται από τον ίδιο τόπο. Πιο αρνητικά φορτισμένη η HbA σε σχέση με την HbS (γλουταμίνη αντί της ουδέτερης βαλίνης) Πρωτεϊνική ηλεκτροφόρηση για την εκτίμηση της αλλοενζυμικής ποικιλότητας της αιμοσφαιρίνης. Ο ρυθμός μετακίνησης μέσα στο πήκτωμα καθορίζεται από το μέγεθος, το σχήμα, και το ηλεκτρικό φορτίο των μορίων δηλαδή από την αμινοξική σύνθεση των αλλοενζύμων.

13 Μειονεκτήματα αλλοενζύμων 1) Ο εκφυλισμένος γενετικός κώδικας. η ποικιλότητα σε επίπεδο νουκλεοτιδικών αλληλουχιών δεν αντικατοπτρίζει την ποικιλότητα σε επίπεδο αμινοξικών αλληλουχίων 2) Τεχνικά δύσκολη διεργασία που απαιτεί οι οργανισμοί να σκοτωθούν αμέσως πριν την συλλογή του απαραίτητου ιστού να αποθηκευτεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-70 ο C)

14 DNA: μία απεριόριστη πηγή δεδομένων Ακόμα και οι πολύ μικροί οργανισμοί έχουν εξαιρετικά πολύπλοκα γονιδιώματα. Η μονοκύτταρη ζύμη Saccharomyces cerevisiae, παρά το μικρό της μέγεθος (4 δις ζύμες μπορούν να χωρέσουν σε ένα κουταλάκι του τσαγιού), έχει γονιδίωμα που φτάνει τα 12 Mb (12 εκατομμύρια βάσεις). Το γονιδίωμα αποτελεί την συνολική ποσότητα DNA που έχει ένας οργανισμός και σίγουρα δεν είναι μόνο γονίδια

15 Οργάνωση Ανθρώπινου Γονιδιώματος Ανθρώπινο Γονιδίωμα Κωδικό DNA Πυρηνικό γονιδίωμα 3000Mb < γονίδια; ~30% ~70% Γονίδια και σχετικές με γονίδια αλληλουχίες ~10% ~90% Μη κωδικό DNA Εξωγονιδιακό DNA Δύο rrna γονίδια Μιτοχονδριακό γονιδίωμα 16.6 kb 37 γονίδια 80% Ένα ή λίγα αντίγραφα 22 trna γονίδια 13 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες 20% Μέσο έως υψηλά επαναληπτικό Ψευδογονίδια Γονιδιακά τμήματα Εσώνια, αμετάφραστες αλληλουχίες... Διαταγμένες στη σειρά επαναλήψεις Διάσπαρτες επαναλήψεις

16 Μέγεθος Γονιδιώματος Το μέγεθος του γονιδιώματος ή C-value ενός οργανισμού καθορίζεται από την συνολική ποσότητα του DNA που περιέχεται σε ένα σύνολο απλοειδών χρωμοσωμάτων. H. sapiens ~3,3 Gb M. musculus 2,5 Gb D. melanogaster 0,18 Gb C. elegans 0,097 Gb S. cerevisiae 0,012 Gb η αμοιβάδα, ένας από τους πιο απλούς μονοκύτταρους ευκαρυωτικούς οργανισμούς έχει ~200 Gb! Το ελάχιστο μέγεθος αυξάνει με το Φύλο (Phylum)!

17 Amoeba dubia 670,000,000,000 Παραδείγματα ειδών και μεγέθη γονιδιωμάτων (σε bp) Amoeba proteus 290,000,000,000 Bufo bufo 6,900,000,000 Homo sapiens 2,900,000,000 Boa constrictor 2,100,000,000 Rhinolophus ferrumequinum 1,929,400,000 Plasmodium falciparum 25,000,000 Human immunodeficiency virus type 1 19,750

18 Το εύρος του μεγέθους του γονιδιώματος Στους ευκαρυώτες, ο λόγος μεγέθους αγγίζει το 80,000! Graur & Li. Fundamentals of Molecular Evolution (1999)

19 Το παράδοξο του μεγέθους του γονιδώματος (C-value paradox): αδυναμία των C-values να αντιστοιχηθούν στην φυλογενετική (μορφολογική) πολυπλοκότητα των οργανισμών Η μύγα ξυδιού Drosophila melanogaster Η ακρίδα Podisma pedestris bases bases Αυτή η διαφορά (x100) είναι δύσκολο να εξηγηθεί υπό το πρίσμα των σχετικά όμοιων επιπέδων της εξελικτικής, αναπτυξιακής και ηθολογικής πολυπλοκότητας αυτών των οργανισμών.

20 Ένα άλλο ακραίο παράδειγμα παρατηρείται στα αμφίβια, όπου το μικρότερο γονιδίωμα είναι της τάξης του 10 9 bp, ενώ το μεγαλύτερο αγγίζει τις bp. Και εδώ είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψουμε ότι ο 100-πλάσιος αριθμός γονιδίων είναι απαραίτητος για τον καθορισμό των διαφορετικών ειδών αμφιβίων.

21 Το κλειδί για την ερμηνεία του C-value paradox βρίσκεται στις μη γονιδιακές περιοχές

22 Σύγκριση μιας περιοχής 80 kilobase στη ζύμη και τον άνθρωπο

23 Αριθμός γονιδίων αυξάνει με την αύξηση της φυλογενετικής πολυπλοκότητας

24 Η παραδοξότητα λύθηκε με την ανακάλυψη του DNA που δεν κωδικοποιεί πρωτεΐνες και το οποίο εμφανίζει συνήθως μεγάλη επαναληψιμότητα Γονιδιακό DNA Γονίδια (κωδικοποίηση πρωτεϊνών ή RNA) (σε ένα ή πολλά αντίγραφα) Μόλις το 1-2% του ανθρώπινου γονιδιώματος κωδικοποιεί πρωτεΐνες Μη γονιδιακό DNA Ψευδογονίδια (μη λειτουργικά αντίγραφα γονιδίων π.χ. λόγω απουσίας βασικών στοιχείων της έκφρασης) Εξω-γονιδιακό DNA (μοναδικές μη κωδικές περιοχές π.χ. περιοχές μεταξύ γονιδίων) Εξω-γονιδιακό DNA με μεγάλη επαναληψιμότητα Απλές αλληλουχίες π.χ. Δορυφορικό DNA (5-10 επαναλήψεις) στα τελομερή και κεντρομερή των χρωμοσωμάτων Minisatellites (15-100bp μονάδες που επαναλαμβάνονται φορές Μικροδορυφορικά (μικρές επαναλαμβανόμενες μονάδες μήκους 1-6 βάσεων) Μεταθετά στοιχεία

25 DNA: μία απεριόριστη πηγή δεδομένων Αν και η δομή και η λειτουργία των γονιδίων διαφέρει μεταξύ των ειδών, είναι σε γενικές γραμμές διατηρημένη μεταξύ των μελών του ίδιου είδους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα τα άτομα ενός είδους είναι γενετικά παρόμοια. Γιατί; Α G Επειδή το DNA αλλάζει! Η γενετική ποικιλότητα δημιουργείται μέσω δύο κυρίως διαδικασιών: Μεταλλαγών και Ανασυνδυασμού C Μετάπτωση Μεταστροφή T Α, G πουρίνες Τ, C, πυριμιδίνες

26 Θεωρία της Ουδετερότητας Αρμοστικότητα. Η μέση συνεισφορά ενός αλληλομόρφου ή ενός γονοτύπου στην επόμενη γενιά ή σε επιτυχημένες γενιές, σε σύγκριση με αυτήν ενός άλλου αλληλομόρφου ή γονοτύπου. Πριν το 1960, οι περισσότεροι βιολόγοι πίστευαν ότι μια γενετική μεταλλαγή θα αύξανε ή θα μείωνε την αρμοστικότητα ενός ατόμου. Με άλλα λόγια οι μεταλλαγές διατηρούνται μέσα σε ένα πληθυσμό ως αποτέλεσμα της φυσικής επιλογής. Όμως. γιατί η φυσική επιλογή να διατηρήσει τόσους διαφορετικούς γονοτύπους μέσα σε ένα πληθυσμό Θεωρία της Ουδετερότητας Αν και ορισμένες μεταλλαγές δίνουν ένα επιλεκτικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, οι περισσότερες είναι ουδέτερες ή σχεδόν ουδέτερες, δηλαδή έχουν μικρή ή καθόλου επίδραση στην αρμοστικότητα του ατόμου. Οι μοριακές αλλαγές μπορούν να αποδοθούν σε τυχαίες ή επιλεκτικές διεργασίες.

27 Η Ανάπτυξη της Μοριακής Οικολογίας (ΜΟ) Η αρχική ανάπτυξη της ΜΟ ήταν σχετικά αργή εξαιτίας των περιορισμών των πρώτων προσεγγίσεων. Σχετικά πρόσφατες ανακαλύψεις (νέες εργαστηριακές τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας και προηγμένες μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας) έχουν αυξήσει την δυναμική της ΜΟ. Εργαστηριακές τεχνικές η Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμερισμού (PCR) για τον πολλαπλασιασμό του DNA μέσω συντηρημένων εκκινητών (primers) η γρήγορη χρονικά αλληλούχιση του DNA η ανακάλυψη νέων πολυμορφικών δεικτών DNA, π.χ. μικροδορυφορικά, SNPs

28 Στατιστική επεξεργασία η χρήση προηγμένης στατιστικής (π.χ. μέγιστη πιθανοφάνεια) και προσομοιώσεων σε υπολογιστές η ανάπτυξη πιο σύνθετων και ελκυστικών μοντέλων που εκφράζουν τις εξελικτικές αλλαγές - αυτές οι προσεγγίσεις αυξάνουν την ακρίβεια και το εύρος των συμπερασμάτων που μπορούν να εξαχθούν για τις πληθυσμιακές διεργασίες η αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και η ανάπτυξη φιλικών για το χρήστη υπολογιστικών προγραμμάτων

29 Γιατί χρησιμοποιούμε γενετικούς δείκτες; Οι γενετικοί δείκτες μας δίνουν την δυνατότητα να δούμε και να μελετήσουμε με διαφορετικό μάτι τη ζωή, επιτρέποντας να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια και ευκολία. Οι λόγοι που μας «εξαναγκάζουν» να τους χρησιμοποιήσουμε είναι:

30 1. Κληρονομησιμότητα Εξ ορισμού, οι γενετικοί δείκτες είναι γενετικά κληρονομήσιμοι (μόνο οι κληρονομούμενοι χαρακτήρες είναι φυλογενετικά πληροφοριακοί). 2. Όλα τα άτομα όλων των ειδών έχουν γενετικούς δείκτες Η χρήση των γενετικών δεικτών απελευθερώνει τους ερευνητές από τον περιορισμό να δουλεύουν μόνο σε είδη που να μπορούν να αναπαραχθούν σε αιχμαλωσία και σε είδη που να διαθέτουν εμφανείς π.χ. μορφολογικούς δείκτες. Για μελέτες μετανάστευσης πουλιών ισχύει ότι «λίγα πουλιά έχουν δακτυλίδια, όμως όλα έχουν γονότυπους» (Waser and Strobeck 1998 in TREE)

31 Τα βακτήρια αποτελούν ίσως το πιο τρανταχτό παράδειγμα αυτού του περιορισμού, στα οποία το 99% των ειδών δεν μπορούν να καλλιεργηθούν εργαστηριακά. Ολόκληρα Βασίλεια έχουν ανακαλυφθεί βάσει της αλληλούχισης γονιδίων που είναι κοινά στην πλειονότητα των μορφών ζωής Η ανάλυση DNA απευθείας από δείγματα που συλλέγονται από το πεδίο (περιβάλλον) έχει ταχύτατα αυξήσει τις γνώσεις στην ποικιλότητα των υψηλών ταξινομικών βαθμίδων. Το 1987 υπήρχαν 12 Βακτηριακές Υποδιαιρέσεις (Divisions) (σχεδόν ισοδύναμες με τα Φύλα των Μεταζώων) H ανάλυση του 16S rrna (μικρή ριβοσωμική υπομονάδα βακτηρίων) αύξησε τον αριθμό σε 40 και η αύξηση συνεχίζεται

32 3. Οι γενετικοί δείκτες αντιπροσωπεύουν μια σχεδόν απεριόριστη πηγή ποικιλομορφίας και συνεπώς πληροφορίας Υπάρχουν αρκετοί γενετικοί τόποι στα ευκαρυωτικά κύτταρα που ακόμα και τα μέλη του ίδιου γενετικού κλώνου διαφέρουν σε μία ή περισσότερες μεταλλαγές Θεωρητικά όλα τα προβλήματα στην πληθυσμιακή και εξελικτική βιολογία μπορούν να προσεγγιστούν μέσω γενετικών δεδομένων

33 3. Οι γενετικοί δείκτες μπορούν να διακρίνουν εάν οι μορφολογικοί χαρακτήρες είναι όμοιοι εκ καταγωγής (Ομολογία) ή μέσω εξελικτικής σύγκλισης (Αναλογία) Το επιλεκτικά ουδέτερο DNA είναι: λιγότερο πιθανό να εμφανίζει συγκαλυμμένη συγκλίνουσα εξέλιξη συγκρινόμενο με τους μορφολογικούς (φαινοτυπικούς) χαρακτήρες σχετικά εύκολο να ελέγξουμε πολλές εκατοντάδες χαρακτήρες (ειδικά για τις νουκλεοτιδικές θέσεις του DNA), οπότε ο θόρυβος της σύγκλισης είναι εύκολο να «μπλοκαριστεί» Π.χ. η περίπτωση γυπών του Παλαιού και του Νέου Κόσμου Ομολογία

34 Οι γύπες του Νέου Κόσμου Οι γύπες του Παλαιού Κόσμου τάξη Cathartiformes τάξη Accipitriformes Δεν είναι συγγενικά. Η ομοιότητα τους είναι αποτέλεσμα εξελικτικής σύγκλισης

35 5. Οι γενετικοί δείκτες αποτελούν μια καθολική «βαθμονομημένη ράβδο» για τη μέτρηση της ποικιλομορφίας σε όλους τους οργανισμούς Η άμεση σύγκριση γενετικών δεικτών μεταξύ διαφορετικών οργανισμών παρέχει μια μοναδική πληροφόρηση για τη σχετική διαφορά αυτών των οργανισμών. π.χ. βάσει μορφολογικών χαρακτήρων δεν είναι εφικτή η ανοικοδόμηση της φυλογένεσης όλων των μορφών ζωής, αφού το σύνολο των μορφών ζωής δεν μοιράζονται κάποιους κοινούς μορφολογικούς χαρακτήρες. Όμως, καθώς ο γενετικός κώδικας είναι καθολικός και πολλά γονίδια εμφανίστηκαν μόνο μία φορά και σήμερα εντοπίζονται σε όλες τις μορφές ζωής, η φυλογένεση της πλειονότητας των μορφών ζωής είναι πιθανή μέσα από τις αλληλουχίες του DNA.

36 Το δέντρο της ζωής βασισμένο στην ανάλυση της μικρής υπομονάδας του rrna (Woese et al. 1990).

37 6. Οι γενετικές προσεγγίσεις επιτρέπουν τη μελέτη των μηχανισμών της εξέλιξης. Αν και οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτίμησης του φαινοτύπου είναι απόλυτα κατατοπιστικές στην αναγνώριση «ορατών» στο φαινότυπο μεταλλαγών (νέοι χαρακτήρες) και στην αποσαφήνιση της δράσης των εξελικτικών δυνάμεων (π.χ. της φυσικής επιλογής), οι μοριακοί μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από αυτούς του χαρακτήρες παραμένουν άγνωστοι. - η μοριακή βάση γενετικών ασθενειών, της ανθεκτικότητας των εντόμων σε εντομοκτόνα, π.χ. μοριακή ανάλυση στο γενετικό τόπο esterase έδειξε ότι η παγκόσμια κατανομή της ανθεκτικότητας σε κάποιο εντομοκτόνο στα κουνούπια οφείλεται στην εξάπλωση μιας μεταλλαγής και όχι στην πολλαπλή εμφάνιση της μεταλλαγής αυτής.

38 Γιατί να ΜΗΝ χρησιμοποιούμε γενετικούς δείκτες; 1. Απαιτείται χρονοβόρα εκπαίδευση όσων εμπλέκονται στις μοριακές αναλύσεις 2. Το χρηματικό κόστος είναι υψηλό (όμως ποικίλει σημαντικά μεταξύ των μεθόδων)

39 Χαρακτηριστικά των γενετικών δεικτών Οι γενετικοί δείκτες είναι κληρονομικοί χαρακτήρες με πολλαπλές καταστάσεις για κάθε χαρακτήρα. Σε κάθε διπλοειδή οργανισμό, κάθε άτομο έχει δύο ή περισσότερες καταστάσεις (αλληλόμορφα) για κάθε χαρακτήρα (γενετικό τόπο). Όλοι οι γενετικοί δείκτες αντανακλούν διαφορές σε επίπεδο DNA, συνήθως με μία αντίστροφη σχέση ακρίβειας και ευκολίας. Γενετικά χωριστοί τόποι παρέχουν ανεξάρτητους ελέγχους για τις υποθέσεις μας και έτσι χρησιμοποιώντας πολλούς τόπους μαζί αυξάνουμε την ακρίβεια. Η γενετική ποικιλότητα είναι συνήθως ιεραρχικά δομημένη (π.χ. δύο αλληλολόμορφα σε ένα άτομο, Ν άτομα σε ένα υποπληθυσμό, Υ υποπληθυσμούς σε ένα πληθυσμό ).

40 Πως επιλέγουμε τον κατάλληλο δείκτη; 1. Ευαισθησία - ακρίβεια: Ένας δείκτης πρέπει να έχει την σωστή ευαισθησία για το υπό εξέταση ερώτημα. Είναι πιθανό να έχει πολύ πληροφορία (αναλογία: προσπαθήστε να ταξιδέψετε από το Ηράκλειο στη Πρέβελη με ένα τοπογραφικό χάρτη 1: ) ή πολύ λίγη πληροφορία (προσπαθήστε να βρείτε ένα εστιατόριο στο κέντρο του Ηρακλείου έχοντας το χάρτη της Κρήτης). Η εμπειρία μας έχει δώσει μια καλή γνώση για το είδος των δεικτών που είναι πληροφοριακοί στα διάφορα ταξινομικά επίπεδα

41 Πως επιλέγουμε τον κατάλληλο δείκτη;

42 2. Κωδικές έναντι μη κωδικών περιοχών DNA Η γνώση σχετικά με τις περιοχές του DNA που χρησιμοποιούνται ως γενετικοί δείκτες συμβάλει στην εκτίμηση της ευαισθησίας/ακρίβειάς τους. Για παράδειγμα ένα γονίδιο που κωδικοποιεί μια δομική λειτουργία είναι συνήθως πιο συντηρημένο (μικρότερη ποικιλομορφία) από μια μη κωδική περιοχή. Παρομοίως, μέσα σε κωδικές περιοχές, υπάρχει ένα σαφές πρότυπο όπου τα νουκλεοτίδια μέσα στα κωδικόνια αλλάζουν με ένα συγκεκριμένο ρυθμό τρίτη<πρώτη<δεύτερη θέση κωδικονίου.

43 Συνεπώς, μη κωδικές περιοχές αναμένουμε να εξελίσσονται γρηγορότερα, να είναι πιο πολυμορφικές και να είναι πιο κοντά σε ουδέτερη επιλογή από ότι οι κωδικές περιοχές και αναλογικά το ίδιο ισχύει και για τις 3 θέσεις των νουκλεοτιδίων μέσα στα κωδικόνια κωδικών περιοχών. Αυτή η πληροφορία για τα πρότυπα μοριακής εξέλιξης μας βοηθάει στην επιλογή των κατάλληλων δεικτών για το υπό εξέταση ερώτημα και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

44 3. Ασυσχέτιστοι ή Συσχετισμένοι; Δεδομένα διαφορετικών μελετών και οργανισμών τα οποία είναι εύκολο να συγκριθούν μεταξύ τους τα θεωρούμε συσχετισμένα. Κάποιοι δείκτες παράγουν πληροφορία που είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να συγκριθεί με ακρίβεια μεταξύ διαφορετικών μελετών (ασυσχέτιστα). Τα συσχετισμένα δεδομένα είναι σαφώς καλύτερα, αφού είναι χρήσιμα σε διάφορες μελέτες πέραν εκείνης για την οποία παράγονται, όμως συνήθως είναι πιο ακριβά και δύσκολο να αποκτηθούν.

45 4. Multilocus ή single-locus? Κυρίαρχοι ή συγκυριάρχοι? Υπάρχει συνήθως μία αντίστροφη σχέση μεταξύ της πρακτικότητας και της ακρίβειας των γενετικών δεικτών, το οποίο φαίνεται σαφέστατα στη σύγκριση δεικτών που στοχεύουν έναν (single-locus) ή πολλούς ταυτόχρονα γενετικούς τόπους (multilocus-locus).

46 5. Γονιδιακές γενεαλογίες και συχνότητες Δείκτες που παράγουν γονιδιακές γενεαλογίες (π.χ. mtdna) έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι κάποιων άλλων: Η μοριακή φυλογένεση μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση της τρέχουσας δομής από τις επιδράσεις ιστορικών γεγονότων Πιθανά ο μόνος τρόπος για την απόκτηση μακροχρόνιων δημογραφικών δεδομένων για διαχειριστικά σχέδια

47 6. Οργανιδιακό (μιτοχόνδρια, χλωροπλάστες) και πυρηνικό DNA Οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί περιέχουν δι-γονεϊκά κληρονομήσιμο DNA (πυρηνικό) και μονογονικά κληρονομούμενο DNA (οργανιδιακό DNA). Οι γονιδιακές γενεαλογίες του mtdna και του πυρηνικού DNA αντανακλούν διαφορετικές πτυχές της βιολογίας και της ιστορίας των οργανισμών το mtdna έχει μικρότερο ενεργό πληθυσμιακό μέγεθος από το πυρηνικό DNA και έτσι η ποικιλότητά του γίνεται διαγνωστική για τα taxa πιο γρήγορα η σύγκριση πυρηνικών και μιτοχονδριακών απλοτύπων συμβάλουν στην αναγνώριση υβριδίων,τυχαίες κατανομές γονότυπων, προτιμήσεις ζευγαρώματος κ.α.

48 Συμφωνία μεταξύ πολλών δεικτών: γονιδιακά και οργανισμικά δέντρα Για αρκετές εφαρμογές, όπως η κατασκευή φυλογενετικών δέντρων, η χρήση πολλών δεικτών είναι πολύ σημαντική, αφού κάθε τόπος έχει τη δική του ιστορία που μπορεί να μην συμπίπτει με το δέντρο των ειδών. Ειδικό δέντρο vs Γονιδιακό Συνεπώς είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ του γονιδιακού δέντρου (το δέντρο που περιγράφει τις εξελικτικές σχέσεις των υπό εξέταση γονιδίων) και του οργανισμικού δέντρου (το δέντρο των οργανισμών που φέρουν τα γονίδια).

49 Γονιδιακά Δέντρα και Δέντρα Ειδών Δεν συμφωνούν πάντα τα δύο αυτά τα δένδρα η απόκλιση των γονιδίων προηγείται της απόκλισης των ειδών

50 Γονιδιακά Δέντρα και Δέντρα Ειδών η τοπολογία (πρότυπο διακλάδωσης) μπορεί να είναι διαφορετική, λόγω γενετικού πολυμορφισμού των προγονικών ειδών Z

51 6. Γρήγορη ανάπτυξη και εύκολη παραγωγή δεδομένων (screening) Γρήγορη ανάπτυξη: Ορισμένοι δείκτες είναι άμεσα εφαρμόσιμοι ή εύκολα μετατρέψιμοι για να χρησιμοποιηθούν σε άλλα είδη. Γρήγορη παραγωγή δεδομένων: Πρόσφατες τεχνολογικές ανακαλύψεις έχουν οδηγήσει στο εξαιρετικά γρήγορο διάβασμα των δεικτών (screening) σε ένα μεγάλο αριθμό δειγμάτων.

52 Ωστόσο, οι πιο σημαντικοί και πληροφοριακοί δείκτες είναι ακόμα πολύ ακριβοί για τους περισσότερους ερευνητές. Για παράδειγμα, στις μικροσυστοιχίες (microarray technology) χρησιμοποιείται μικρορομποτική για την τοποθέτηση μικροποσοτήτων (nanolitre) DNA σε ειδικά πλακίδια, όπου θα δράσουν ως ανιχνευτές για τα υπό μελέτη δείγματα. Υψηλής ευκρίνειας σαρωτές χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και ποσοτικόποιηση του DNA Έως 100,000 διαφορετικά δείγματα DNA μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα μικροσκοπικό πλακίδιο!!!!

53 Ευτυχώς υπάρχουν πιο ρεαλιστικές και γρήγορες τεχνικές για εφαρμογή στη Μοριακή Οικολογία, τις οποίες θα δούμε στα επόμενα μαθήματα. SSCP etc SSCP gels, τα βέλη υποδεικνύουν διαφορετικές ζώνες

54 Στο επόμενο Γονιδιώματα οργανισμών και γενετικοί δείκτες

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΛΟΓΕΝΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ATHERINA BOYERI ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΡΑΪΤΣΕΚ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑ, 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες Μέρος 5 ο Γονιδιακοί δείκτες R.C. Lewontin 1966 K.B. Mullis 1983 Εισαγωγή στη δασική γενετική Γονιδιακοί δείκτες Όπως είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, η γενετική πληροφορία είναι οργανωµένη πάνω σε µια

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Υπολογιστική Βιολογία και Βιοπληροφορική

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Υπολογιστική Βιολογία και Βιοπληροφορική University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Υπολογιστική Βιολογία και Βιοπληροφορική Ορισμοί Ορισμοί του National Institutes of Health (NIH), USA

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα

Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα Το γονιδίωμα περιλαμβάνει τόσο τα γονίδια όσο και τις μη κωδικοποιούσες ακολουθίες DNA. Ο όρος προτάθηκε το 1920 από τον καθηγητή Hans

Διαβάστε περισσότερα

JAMIL A. ALTARAYRAH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

JAMIL A. ALTARAYRAH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ JAMIL A. ALTARAYRAH Πτυχιούχου Γεωπόνου, Διπλωματούχου Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας Η ροή της γενετικής πληροφορίας Έκφραση της γενετικής πληροφορίας To DNA ενός οργανισμού είναι ο μοριακός «σκληρός δίσκος» που περιέχει αποθηκευμένες ακριβείς οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τη δομή και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο. Ερευνητικές Μετρήσεις (Research Bioinstrumentation)

Κεφάλαιο 5 ο. Ερευνητικές Μετρήσεις (Research Bioinstrumentation) Κεφάλαιο 5 ο Ερευνητικές Μετρήσεις (Research Bioinstrumentation) Η συνεχής ανάπτυξη στους τομείς των ερευνητικών μετρήσεων παρέχει στους επιστήμονες όλο και περισσότερα δεδομένα σχετικά με τα μυστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Β Ι Ο Ϊ Α Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ε Μ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Β Ι Ο Ϊ Α Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Μ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Β Ι Ο Ϊ Α Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α The genomic era: Past, Present and Future Βασιλόπουλος Βασίλειος (02109001) Καναβάρης Βασίλειος (02111676) Επιβλέπων καθηγητής: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ανθολόγηση παρουσίαση: Halldόr Stefάnsson Πρόλογος στην ελληνική έκδοση: Φώτης Κ. Καφάτος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πληροφορική Επιστημών Ζωής Σπύρος Βερναρδής 1270 Βιολόγος

Πανεπιστήμιο Πατρών Πληροφορική Επιστημών Ζωής Σπύρος Βερναρδής 1270 Βιολόγος Πανεπιστήμιο Πατρών Πληροφορική Επιστημών Ζωής Σπύρος Βερναρδής 1270 Βιολόγος Χρήση μικροσυστοιχιών DNA για την ανάλυση του μεταγραφικού προφίλ γενετικά τροποποιημένων εμβρυικών ινοβλαστών ποντικού. Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μελέτη της γενετικής δομής και των φυλογενετικών σχέσεων φυσικών πληθυσμών της Atherina boyeri (Οικ. Atherinidae) με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ Διπλωματική εργασία ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΔΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Στους γονείς μου.. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Interactive Simulations- The case of Natural Selection s PhET

Interactive Simulations- The case of Natural Selection s PhET Interactive Simulations- The case of Natural Selection s PhET Authored by Kapsouris E. Apostolos BIOLOGIST ATHENS, 2011 Σελίδα 2 PhET- Physics Education Technology Λογισμικά Προσομοίωσης Γενικά Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας 2001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δομή του γενετικού υλικού 3 2. Κληρονομικότητα..

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κάποτε, οι σοφοί ιεροφάντες της αρχαίας Αιγύπτου, λάτρευαν τον κροκόδειλο, ως θεότητα κι αυτό σήμερα μας φαίνεται εξαιρετικά ανόητο.

Κάποτε, οι σοφοί ιεροφάντες της αρχαίας Αιγύπτου, λάτρευαν τον κροκόδειλο, ως θεότητα κι αυτό σήμερα μας φαίνεται εξαιρετικά ανόητο. 1 Κάποτε, οι σοφοί ιεροφάντες της αρχαίας Αιγύπτου, λάτρευαν τον κροκόδειλο, ως θεότητα κι αυτό σήμερα μας φαίνεται εξαιρετικά ανόητο. Μια ίδια ανοησία, όμως, διακρίνει και τους σύγχρονους σοφούς του Νεοδαρβινισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Τμήμα Βιολογικών Επιστημών ΠPOEΔPOΣ Σπύρος Σφενδουράκης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λεόντιος Γ. Κωστρίκης KAΘHΓHTΕΣ Κωνσταντίνος Δέλτας Ανδρέας Ι. Κωνσταντίνου Λεόντιος Γ. Κωστρίκης ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Νιόβη Σανταμά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλογενετικές µέθοδοι και Μοριακή εξέλιξη. Π. Πάσχου, PhD

Φυλογενετικές µέθοδοι και Μοριακή εξέλιξη. Π. Πάσχου, PhD Φυλογενετικές µέθοδοι και Μοριακή εξέλιξη Π. Πάσχου, PhD Φυλογένεση Έχουµε τα«φύλλα» του δέντρου και προσπαθούµε να ανακατασκευάσουµε τα«κλαδιά» που τα συνδέουν... Εξελικτικές σχέσεις Η αναζήτηση οµοιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικών Επιστημών. Εισαγωγή. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεώργιος Απιδιανάκης Παντελής Γεωργιάδης Αντώνης Κυρμίζης Χρυσούλα Πιτσούλη Πάρης Α.

Βιολογικών Επιστημών. Εισαγωγή. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεώργιος Απιδιανάκης Παντελής Γεωργιάδης Αντώνης Κυρμίζης Χρυσούλα Πιτσούλη Πάρης Α. Βιολογικών Επιστημών ΠPOEΔPOΣ Ανδρέας Ι. Κωνσταντίνου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Νιόβη Σανταμά KAΘHΓHTΕΣ Κωνσταντίνος Δέλτας Ανδρέας Ι. Κωνσταντίνου Λεόντιος Γ. Κωστρίκης ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Νιόβη Σανταμά Σπύρος Σφενδουράκης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό Με βάση ποιο πείραμα αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; Πότε ήρθε η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA

Διαβάστε περισσότερα

Albert Jacquard - Ο άνθρωπος και τα γονίδιά του

Albert Jacquard - Ο άνθρωπος και τα γονίδιά του Albert Jacquard - Ο άνθρωπος και τα γονίδιά του Εξετάζουμε τον κόσμο μέσω των αισθήσεών μας και ακόμη περισσότερο μέσω των εννοιών. Με τα μάτια μας παρατηρούμε στον ουρανό μια τεράστια φλεγόμενη σφαίρα,

Διαβάστε περισσότερα