The smart Asclepieion: A total healing environment*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The smart Asclepieion: A total healing environment*"

Transcript

1 HISTORY OF MEDICINE ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2010, 27(2): The smart Asclepieion: A total healing environment* For more than eight centuries, the Asclepieia in ancient Greece offerred health care, combining experimental therapeutic methods with a variety of religious and magical elements. This paper argues that neither the location nor the building composition of the Asclepieia were selected at random. Literature sources and excavations indicate that Asclepieia were built in locations of great natural beauty, rich in vegetation, with thermal springs and spectacular views. Buildings such as theaters, gymnasia and hippodromes, used by patients for physical exercise and recreation, were constructed next to the buildings where physicians were practising medicine. Some of the most important Asclepieia are described here, with emphasis on the special qualities of the natural environment and the recreational character of the buildings. It is obvious that the Asclepieia adopted a holistic approach to treatment, recognizing the importance both of the psychological and emotional factors in the healing procedure as well as the activation of the innate healing mechanisms of every human: medical intervention was combined with improvement of the psychological condition of sick people, by providing a pleasant and healthy environment for their residence. What has recently emerged as a major issue and a focal point in hospital design appears to have been a well-established practice in the ancient Greek healing centers. ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(2): H. Christopoulou-Aletra, 1 A. Togia, 2 C. Varlami Department of the History of Medicine, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 2 Department of Library Science and Information Systems, Technological Educational Institute (TEI) of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece Το «έξυπνο» Ασκληπιείο: Μια ολιστική θεραπευτική προσέγγιση Key words Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN Ancient medicine Asclepieia Holistic treatment Greece Περίληψη στο τέλος του άρθρου Submitted Accepted Dedicated to Asclepius, the god of medicine and healing in ancient Greek mythology, the Asclepieia were at the not only temples of worship but also medical care centers. Scattered throughout the ancient world, they were over 300 in number, the largest and most famous being those of Trikke, Epidaurus, island of Kos, Athens, Corinth and Pergamon. Archeological findings from some of the largest Asclepieia and accounts from ancient literary sources, such as the comedy Plutus by Aristophanes and the works of Pausanias, Strabo, Plutarch, Lucian of Samosata and others, provide valuable information about the operation of these holy institutions. 1 It is known, for instance, that patient treatment was based both on the application of empirical natural methods and on transcendental or mystic rituals, which aimed at reinforcing the patients faith in the healing god, and stimulating their imagination, in order to induce suggestion or auto-suggestion. 1 When the pilgrims arrived at the temple, they first followed certain preliminary procedures, such as catharsis, exercise, massage and fasting. They were then given depending on their problem specific treatment with medicines, natural remedies and even simple surgery. These clearly practical medical procedures, however, were enveiled in a mist of mystery and the supernatural: The patients reposed in the Abaton or Enkoimeterion (dormitory), where they were put into a hypnotic state, probably with the aid of hallucinogens, and started dreaming. The dreams had a prognostic sense, i.e. they could predict the course and the outcome of the disease. However, it was not unusual, following the incubation, for the patients to wake up healed, through divine intervention. 2 A striking fact is that the Asclepieia adopted a holistic approach to the treatment of patients, emphasizing the therapeutic qualities of the natural environment as well as recognizing the importance of psychological and emotional factors in the healing procedure and in the activation of the innate healing mechanisms of every human being. 3 What has recently emerged as a major issue and a focal point in modern hospital design, appears to have been a well-established practice in the ancient Greek healing * Based on a presentation made at the International Hospital Federation Pan-Regional Conference: Towards the smart hospital, 4 7 November 2004, Thessaloniki, Greece

2 260 H. Christopoulou-Aletra και συν centers. This becomes evident, in the careful selection of location the Asclepieia, which was usually an idyllic site, with lush vegetation, enchanting views and abundant running water in certain cases even thermal springs. The Asclepieion of Epidaurus was situated in a valley rich in springs, at the foothill of mount Kynortion. Its facilities spread within the forest, described by Pausanias as the sacred grove, 4 and the spring located near its entrance, supplied the shrine with fresh water, even in its earliest period. 5 The Asclepieion of Kos was also located among trees, specifically in the middle of a cypress grove, on a slope overlooking the sea. The Asclepieion of Corinth was built next to the Lerna spring, while the Asclepieion of Gortyn was situated beside the river Loussios. The Asclepieion of Athens was located on the southern slope of the Acropolis, on the most enchanting and easily accessible part of the sacred rock, with spring water, smooth slopes and a magnificent view that is impressive even today. 6 In Pergamon, the Asclepieion was built on a flat summit next to a spring. According to Publius Aelius Aristides, the author of oratorical and philosophical texts, this (shrine) can claim to be located at the most beautiful spot on earth. 6 There are also other references to groves of trees growing beside or around other Asclepieia, such as that of Kyros on mount Kyllene, and those of Titane, Phlius and Messene. 1 Figure 1. Asclepieion of Epidaurus with the Abaton (Dormitory) (1), the Baths (2), the Gymnasium and the Odeion (3), the Stadium (4) and the Theater (5). (Reprinted and adapted from Asklepios kai Asklepieia [Asclepius and Asclepieia], by Aravadinos AP, 1907). The arrangement of the buildings surrounding the Asclepieia, as well as their type and nature, are further points of interest. Apart from the buildings dedicated purely to worship or medical treatment, such as the temple, the god s statue, the altar and the Enkoimeterion, the shrine was surrounded by a number of facilities that served to keep patients entertained and occupied, to provide physical exercise and ensure a pleasant stay. Buildings such as the Stadium, the Hippodrome, the Gymnasium and the Palaestra, all found near the temples, were used as exercise sites and areas where gymnastic games and entertainment took place (fig. 1). In Epidaurus, the famous Theater and Odeion were used for musical and theatrical performances and for musical contests. The large library located nearby was another building with a potentially recreational character. The Asclepieion of Pergamon is an equally multifaceted site: On the northern side of the Temenos there is a theater and a large rectangular-shaped library, the walls of which were equipped with niches for scrolls and bookshelves 5 (fig. 2). The Asclepieion of Athens is yet another case where the connection of the healing temple with artistic and theatrical activities is clearly evident. The Asclepieion forms Figure 2. Asclepieion of Pergamon with the Theater (3) and the Library (10). (Reprinted from Heilkunst und Heilkult: Medizin in der Antike [in Greek] by Krug A, 1997). an integral part of the architectural complex of the south slope of the Acropolis, west of the Theater of Dionysus and very close to the Odeia of Pericles and Herodus Atticus. In this case the Asclepieion was not an independent and selfcontained entity, like that of Epidaurus, but rather a center incorporated in the city grid. These facilities might have been designed for the entertainment of the inhabitants of the city, but it is safe to assume that they also fulfilled

3 The smart Asclepieion 261 the needs of the patients staying at the Asclepieion during their treatment (fig. 3). Similar examples can be found in several other cases: In Corinth, the Asclepieion was built next to the Gymnasium and in close proximity to the Theater and the Odeion of the Agora; in Sicyon the Asclepieion was directly connected with the theater, while at Troezena the shrine of Asclepius was in the vicinity of the Gymnasium, and an Odeion was built during the Roman period. In Messene and Megalopolis, the Asclepieion appears to form a unified complex together with the Theatre and the Stadium. The dining and symposium halls were equally important. Most Asclepieia included large halls where the patients could dine, consuming the meat of the sacrifices offered to the god. In Epidaurus there are remains of a large building with many rooms and arcades, which was used as a dinning hall. In Corinth there were three large halls with a small hearth in the middle, destined for communal dinners. In Troezena, the communal dinners took place in halls with stone pedestals for the couches and with built-in tables, and in Athens there were symposium halls located adjacent to the sacred sites (fig. 4). There also appears to be a close connection between the Asclepieia and the baths, which, apart from their therapeutic properties, also offered relaxation for the body and a sense of well-being. In Epidaurus, the Asclepius baths, mentioned by Pausanias, 7 were located next to the temple and the Abaton. In Corinth, there was a wash basin right after the Abaton. Facilities of thermal baths were discovered on the island of Kos, while in Gortyn, in Arcadia, there was a significant bath installation in close proximity to the temple of Asclepius. In Pergamon, in the basement of the circular building located at the southeast side of the Temenos, were wash basins, which, alongside the ducts and the extensive piping for the inflow and outflow of water, indicate the extensive use of fresh water. 5 It is evident, from all the above findings, that those visiting the Asclepieia were offered entertainment, physical exercise, hydrotherapy, spectacles, music and games, all as a necessary complement to the special, according to each disease, practical treatment and religious ceremony. 8,9 This healing approach might have been established at the Asclepieia, but it is also reflected in the architectural composition of the Amphiaraeia, sanctuaries dedicated to the healer god-soothsayer Amphiaraos. The most important among these is located in Oropos, Attica; built in an idyllic location, next to a hot spring, it functioned as a religious and healing center from the archaic to the Byzantine era. Figure 3. The south slope of Athens Akropolis: Asclepieion (29) with the Theater of Dionysus (38) and two Odeia (35 and 43). (Reprinted from To iero kai to theatro tou Dionysou: Mnimeia tis notias plevras tis Akropolis [The Dionysos temple and theater: Monuments of the south slope of the Akropolis], by Papathanasoulopoulos TG, 1993). Figure 4. Asclepieion of Corinth (33) with the Gymnasium (30), the Odeion (15) and the Theater (16). (Reprinted and adapted from Ta Ascleipieia tis Peloponnisou [The Asclepieia of Peloponnese], by Stavropoulos SG, 2000).

4 262 H. Christopoulou-Aletra και συν The archeological excavations on the site have revealed the temple (4th c. BC) but also the altar, the Enkoimeterion, a small-scale theatre (3rd c. BC), indications of a stadium and two thermal baths. CONCLUSION It is clear from the aforementioned evidence that neither the location nor the building composition of the Asclepieia were selected at random. Built in locations of exquisite natural beauty, with lush vegetation, enchanting views and rich in fresh water, where the temperature, humidity, sunlight and winds were all maintained at the ideal levels, the Asclepieia were ideal healing centers. 1 At all sites, apart from the temple, altar and Enkoimeterion, the excavations around the area also revealed sets of various other buildings, such as theaters, odeions, sports facilities, libraries, baths and symposium and dining halls. It is therefore obvious that the Asclepieia possessed all the necessary means for the varied entertainment and to ensure the pleasant stay of the pilgrims. The patients had the opportunity to watch or participate in sporting events or musical contests, to attend musical or theatrical performances, to read books and to socialize. In these multifunctional sites, nature, architecture and man worked together to achieve a sense of mental well-being, tranquility and optimism for the patients, which the ancient Greek thought had very wisely deemed as crucial to the efficient and speedy recovery of the patients. Finally, it should not be overlooked that all these practices in the Asclepieia were provided in conjunction with the rational, Hippocratic or Knidian medicine of the time. 10 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το «έξυπνο» Ασκληπιείο: Μια ολιστική θεραπευτική προσέγγιση Ε. Χριστοπούλου-Αλετρά, 1 Α. Τόγια, 2 Χ. Βαρλάμη 1 1 Ιστορία της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΤΕΙ), Θεσσαλονίκη Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2010, 27(2): Για περισσότερους από οκτώ αιώνες στα Ασκληπιεία της αρχαίας Ελλάδας αναπτύχθηκε μια θεραπευτική τέχνη που βασιζόταν τόσο σε ιατρικές θεραπευτικές μεθόδους όσο και σε διάφορες θρησκευτικές ιεροτελεστίες. Φιλολογικές πηγές και ανασκαφικά ευρήματα μαρτυρούν ότι οι αρχιτεκτονικές επιλογές σε ό,τι αφορούσε στους τόπους ανέγερσης αλλά και στην κτηριακή συγκρότηση των Ασκληπιείων δεν ήταν τυχαίες. Η φυσική ομορφιά του περιβάλλοντος, με τα άφθονα νερά, την πλούσια βλάστηση και την εντυπωσιακή θέα, τα καθιστούσε ιδανικούς τόπους θεραπείας. Παράλληλα, πολλά από τα οικοδομήματα που βρίσκονταν μέσα ή σε μικρή απόσταση από τα Ασκληπιεία, όπως θέατρα, στάδια ή ωδεία, χρησιμοποιούνταν για την ψυχαγωγία των ασθενών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μερικά από τα σημαντικότερα Ασκληπιεία, δίνοντας έμφαση στα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος και τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα των κτηρίων που τα περιέβαλλαν. Γίνεται προφανές ότι τα Ασκληπιεία υιοθετούσαν μια πιο ολιστική προσέγγιση στη «νοσηλεία» και τη θεραπεία των προσκυνητών που κατέφευγαν σε αυτά για τη θεραπεία των σωματικών τους παθήσεων, συνδυάζοντας την ιατρική πράξη με τη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των ασθενών μέσω της παραμονής τους σε ένα ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον. Λέξεις ευρετηρίου: Ασκληπιεία, Αρχαία Ιατρική, Ελλάδα, Ολιστικές θεραπείες References 1. Stavropoulos SG. The Asclepieia of Peloponnese. Aeolos Publications, Athens, Christopoulou-Aletra H. Introduction to Hippocratic medicine: Special issues. Siokis Publications, Thessaloniki, Chatzicocoli-Syrakou S. Taxonomical and typological approaches to post-war hospital design. Unpublished Doctoral Theses, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Spiro F. Pausaniae Graeciae descriptio. Book 2, chapter 27. Teubner, Leipzig, 1903: Krug A. Heilkunst und Heilkult: Medizin in der Antike. Translated by Manakidou EP, Sartzis T. Papadimas Publications, Ath-

5 The smart Asclepieion 263 ens, Papathanasopoulos TG. The Dionysos temple and theater: Monuments of the south slope of the Akropolis. Kardamitsas Publications, Athens, Spiro F. Pausaniae Graeciae descriptio. Book 2, chapter 27, Teubner, Leipzig, 1903: Aravadinos AP. Asclepius and Asclepieia. Dragoulinos Printing House, Leipzig, Edelstein EJ, Edelstein L. Asclepius. A collection and interpretation of the testimonies. 1st ed The Johns Hopkins Press, USA, Marketos SG, Poulakou-Rebelakou E. Traditional medicine in Ancient Greece (co-existence of Asclepian art and Hippocratic medicine). Przegl Lek 1995, 52: Corresponding author: H. Christopoulou-Aletra, 73 Nikis Ave., GR Thessaloniki, Greece xxxxxxxxxxxxx

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

Eνημερωτικός Οδηγός ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα

Eνημερωτικός Οδηγός ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα Eνημερωτικός Οδηγός ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα Guide to Agios Andreas Army Summer Resort Eνημερωτικός Οδηγός ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα Guide to Agios Andreas Army Summer Resort ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 2 Contents Timetable... Abstracts... Spatiotemporal Modelling, GIS and Remote Sensing... 1 Recording and Automated Methods

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες PART D: Humanities and Political Sciences NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology PART D: Humanities and Political Sciences ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ Δ:

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου. of the Peloponnesos. David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds.

Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου. of the Peloponnesos. David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds. Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου of the Peloponnesos David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds. Philadelphia 2010 αποστολή Ένα Ζωντανό Πάρκο Ζωντανές κοινότητες που ζουν

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Byzantine monuments of Naxos By Irene Gratsia* In Naxos, churches that were built during the Byzantine period, between the 6th and the 15th century, were scattered in plains, plateaus and massifs. Very

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

1 Healing Inscriptions and Their Public Significance

1 Healing Inscriptions and Their Public Significance Stephen P. Ahearne-Kroll The Afterlife of a Dream and the Ritual System of the Epidaurian Asklepieion Abstract: This study looks at the ways that the healing inscriptions at the Epidauran Asklepieion transfer

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 24 25 ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ The islands of the province of Thera Each of the islands of the province of Thera has certain characteristics in common: Golden, black, and red sandy beaches, steep coastlines,

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

Clerics and Ambiguity: Social Control and Religious Identity

Clerics and Ambiguity: Social Control and Religious Identity Clerics and Ambiguity: Social Control and Religious Identity Formation in Greek Traditional Culture Haralampos Passalis Ι. The Ambiguity and Liminality of Folk Religious System The need to examine the

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years. This is due to

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Conference

3rd International Conference GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 3rd International Conference Teaching material and its contribution to educational practice: From theory to application in Music Education

Διαβάστε περισσότερα

Fire, poison, and black tears

Fire, poison, and black tears Studia Graeca et Latina Lundensia 18 Fire, poison, and black tears Metaphors of Emotion in Rebétiko Marianna Smaragdi Centre for Languages and Literature 2012 2012 Marianna Smaragdi Distributed by: Centre

Διαβάστε περισσότερα

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE Report prepared in the frame of the project: Combating trafficking in human beings- going beyond coordinated by CCME BY MARIA PAPANTONIOU-FRANGOULI IN COLLABORATION WITH:

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL Dear readers, We present you the Paros Guidebook 2007 that we hope to be a useful tool for you to schedule your visit in Paros or to guide you during your stay on the island. We would like to

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Delos, the Sacred island By Panayotis Hatzidakis* Even though it is one of the smallest islands in the Aegean, Delos (just 6,85 km 2 ) was the most famous and sacred of all islands in antiquity, since,

Διαβάστε περισσότερα