Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α -escm - ιδάσκoντες ντες: Επίκ. Καθηγητής. Ασκούνης, ρ. Ι. Χαραλαµπίδης

2 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ ΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ορισµοί και αρχές Αλυσίδα προµηθειών ή εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain): ηροήυλικών, πληροφοριών, χρηµάτων και υπηρεσιών από προµηθευτές πρώτων υλών µέσω εργοστασίων και αποθηκών προς τους τελικούς πελάτες. Ηλεκτρονική αλυσίδα προµηθειών (e supply chain): µία αλυσίδα προµηθειών η διαχείριση της οποίας γίνεται ηλεκτρονικά, συνήθως µε χρήση τεχνολογιών Web.

3 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ ΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τµήµατα αλυσίδας προµηθειών Εσωτερική αλυσίδα προµηθειών (internal SC) Συρρευµατική αλυσίδα προµηθειών (forward SC) Αντιρρευµατική αλυσίδα προµηθειών (backward SC)

4 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ ΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιαχείριση αλυσίδων προµηθειών Η διαχείριση των αλυσίδων προµηθειών µπορεί να είναι δύσκολη, λόγω της ανάγκης συντονισµού: Αρκετών επιχειρηµατικών εταίρων Αρκετών εσωτερικών τµηµάτων της επιχείρησης Αναρίθµητων επιχειρησιακών διεργασιών Πιθανώς πολλών πελατών Η τεχνολογία της πληροφορίας παρέχει δύο τύπους λύσεων µέσω λογισµικού: 1. SCM 2. ERP και τους προγόνους της MRP και MRPII.

5 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ ΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιαχείριση ηλεκτρονικών αλυσίδων προµηθειών ιαχείριση ηλεκτρονικής αλυσίδας προµηθειών (e supply chain management, e SCM): η συνεργατική χρήση της τεχνολογίας για βελτίωση των λειτουργιών των δραστηριοτήτων αλυσίδας προµηθειών, καθώς και η διαχείριση των αλυσίδων προµηθειών. Η επιτυχία µιας ηλεκτρονικής αλυσίδας προµηθειών εξαρτάται από την: i. υνατότητα όλων των εταίρων της αλυσίδας προµηθειών να θεωρεί τη συνεργασία των εταίρων ως ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα. ii. iii. iv. Ορατότητα των πληροφοριών σε όλη την αλυσίδα προµηθειών. Ταχύτητα, κόστος, ποιότητα και εξυπηρέτηση πελατών. Στενότερη ολοκλήρωση της αλυσίδας προµηθειών.

6 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ ΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ραστηριότητες και υποδοµή E SCM Αναπλήρωση αλυσίδας προµηθειών Ηλεκτρονικός εφοδιασµός Συνεργατικός σχεδιασµός Συνεργατική σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντος Ηλεκτρονική επιµελητεία Χρήση ανταλλακτηρίων Β2Β και ιστών προµηθειών.

7 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ ΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υποδοµή για Β2Β Electronic Data Interchange Εξωδίκτυα Ενδοδίκτυα Εταιρικές ηλεκτρονικές πύλες Συστήµατα και εργαλεία ροής εργασίας Λογισµικό οµάδας και άλλα συνεργατικά εργαλεία. λί

8 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τυπικά προβλήµατα πάνω στην αλυσίδα προµηθειών Οι αλυσίδες προµηθειών µπορούν να είναι πολύ µεγάλες και να περιλαµβάνουν πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους, οι οποίοι να βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Τα υλικά και οι πληροφορίες πρέπει να ρέουν ανάµεσα σε αρκετές οντότητες και αυτές οι µεταφορές, ειδικά όταν η διαχείριση τους γίνεται µε µη αυτόµατο τρόπο, µπορούν να είναι βραδείες και επιρρεπείς σε σφάλµατα. Οι εταιρείες µπορούν να βελτιώσουν την πρόβλεψη της ζήτησης χρησιµοποιώντας προβλέψεις που υποστηρίζονται από την ΤΟ, οι οποίες γίνονται σε συνεργασία µεεπιχειρηµατικούς εταίρους.

9 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τυπικά προβλήµατα πάνω στην αλυσίδα προµηθειών Έλλειψη υποδοµής επιµελητείας απέτρεψε στα σωστά παιχνίδια να φτάσουν στους προορισµούς τους έγκαιρα. Προβλήµατα ποιότητας µε υλικά και εξαρτήµατα µπορούν επίσης να συνεισφέρουν σε ατέλειες στην αλυσίδα προµηθειών. Οι εταιρείες αµιγούς ΗΕ είναι πιθανότερο να έχουν περισσότερα προβλήµατα µε την αλυσίδα προµηθειών, επειδή δεν έχουν µία υποδοµή εφοδιασµού και υποχρεούνται να χρησιµοποιούν εξωτερικές υπηρεσίες εφοδιασµού.

10 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Η ανάγκη για κοινή χρήση πληροφοριών επάνω στην αλυσίδα προµηθειών Μία αλυσίδα προµηθειών περιλαµβάνει τη ροή πληροφοριών προς και από όλες τις συµµετέχουσες οντότητες. Περιλαµβάνει: Τιµολόγηση προϊόντων Έλεγχο αποθεµάτων Κατάσταση αποστολής Πιστωτικές και χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Τεχνολογικές ειδήσεις

11 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λύσεις ΗΕ πάνω στην αλυσίδα προµηθειών Η λήψη παραγγελιών µπορεί να γίνει στο Internet, σε EDI, σε EDI / Internet ήσεέναεξωδίκτυοκαιµπορεί να αυτοµατοποιηθεί πλήρως. Η ικανοποίηση παραγγελιών µπορεί να γίνει άµεσα αν τα προϊόντα µπορούν να ψηφιακοποιηθούν. Οι ηλεκτρονικές πληρωµές µπορούν να επιταχύνουν τόσο τον κύκλο ικανοποίησης παραγγελιών, όσο και το χρόνο πληρωµής. Τα αποθέµατα µπορούν να ελαχιστοποιούνται τόσο µε τηνεισαγωγή µιας διεργασίας παραγωγής κατά παραγγελία, καθώς και µε την παροχή γρήγορων και ακριβών πληροφοριών σε προµηθευτές. Το συνεργατικό εµπόριο ανάµεσα σε µέλη της αλυσίδας προµηθειών µπορεί να γίνει σε πολλές περιοχές που ποικίλουν από τη σχεδίαση προϊόντος µέχρι την πρόβλεψη ζήτησης.

12 3. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Συνεργατικό εµπόριο (collaborative commerce, c commerce): η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών,, που επιτρέπουν σε εταιρείες να προγραµµατίσουν, να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, να διαχειριστούν και να κάνουν έρευνα συνεργατικά, για προϊόντα, υπηρεσίες και νεωτεριστικές εφαρµογές ΗΕ. Συνεργατικό δίκτυο (collaboration hub): το κεντρικό σηµείο ελέγχου σε µία ηλεκτρονική αγορά. Ένα µονά ηλεκτρονικό δίκτυο αναπαριστά

13 ΠΩΣ ΑΡΚΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΥΣΙ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρόγραµµα Χρηµατοοικονοµικής Αγοράς Προµηθευτές Τράπεζες Κατασκευαστές ιανοµείς χονδρεµπόρων Έµποροι λιανικής Ανταλλακτήρια εστιασµένα στον προµηθευτή Ανταλλακτήρια τροφοδοσίας Ανταλλακτήρια εστιασµένα στον πελάτη Μεγάλοι Κατασκευαστές Εικονικοί Κατασκευαστές Πάροχοι υπηρεσιών τροφοδοσίας Επιστρεφόµενα είδη Πελάτες Ροή πληροφοριών ρ Ροή αγαθών

14 3. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Συνεργατικό εµπόριο και διαχείριση γνώσης Η διαχείριση γνώσης ορίστηκε ως η διεργασία σύλληψης ή η δηµιουργία γνώσης. Το συνεργατικό εµπόριο είναι στην ουσία µια ολοκλήρωση των εργαλείων και των µεθοδολογιών γ διαχείρισης γνώσης, ΗΕ και συνεργασίας, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να φέρνουν σε πέρας συναλλαγές και άλλες δραστηριότητες µέσαέ σε ένα οργανισµό ή ανάµεσα σε οργανισµούς.

15 3. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Φραγµοί συνεργατικού εµπορίου Οι τεχνικές αιτίες περιλαµβάνουν ολοκλήρωση, πρότυπα και δίκτυα. Θέµατα ασφάλειας και διασφάλισης απορρήτου Εσωτερική αντίσταση σε µοίρασµα πληροφοριών και σε νέες προσεγγίσεις Έλλειψη εσωτερικών δεξιοτήτων για διεξαγωγή συνεργατικού εµπορίου Έλλειψη καθορισµένων και καθολικά συµφωνηµένων προτύπων.

16 4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, CPFR ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Συνεργατικός σχεδιασµός, πρόβλεψη και αναπλήρωση (collaborative planning, forecasting and replenishment, CPFR): έναέργοκατάτοοποίοοι προµηθευτέςκαιοιέµποροι λιανικής συνεργάζονται για το σχεδιασµό και την πρόβλεψη ζήτησης, ώστε να βελτιστοποιήσουν τη ροή υλικών επάνω στην αλυσίδα προµηθειών.

17 4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, CPFR ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Συστήµατα προχωρηµένου σχεδιασµού και χρονοπρογραµµατισµού ρ µ (advanced planning and scheduling, APS systems): προγράµµατα που χρησιµοποιούν αλγόριθµους για να βρουν βέλτιστες λύσεις σε περίπλοκα προβλήµατα σχεδιασµού, τα οποία δεσµεύονται από περιορισµούς. ιαχείριση κύκλου management, PLM) ζωής προϊόντος (product lifecycle PLM): επιχειρηµατική στρατηγική που επιτρέπει στους κατασκευαστές να ελέγχουν και να µοιράζονται δεδοµένα, που σχετίζονται µε προϊόντα, ως τµήµα των προσπαθειών σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων.

18 5. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΝ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ Β2Β ΗΕ Τα εσωτερικά µέρη της αλυσίδας προµηθειών σχετίζονται µε την αλυσίδα αξίας και περιλαµβάνουν: Σύστηµα αποθήκευσης ιεργασίες παραγωγής Μάρκετινγκ και πωλήσεις Εξυπηρέτηση πελατών

19 5. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΝ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ Β2Β ΗΕ Ενδοεπιχειρησιακό ΗΕ (intrabusiness EC): δραστηριότητες ηλεκτρονικού εµπορίου που διεξάγονται µέσα σε µία επιχείρηση. Μπορεί να διεξάγεται: 1. Ανάµεσα σε µία επιχείρηση και τους υπαλλήλους της 2. Ανάµεσα σε µονάδες µία επιχείρησης 3. Ανάµεσα σε υπαλλήλους της ίδιας της επιχείρησης

20 5. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΝ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ Β2Β ΗΕ Ηλεκτρονικό εµπόριο επιχείρησης µε υπαλλήλους (business to employee, B2E): Ενδοεπιχειρησιακό ηλεκτρονικό εµπόριο κατά το οποίο µία επιχείρηση δίνει προϊόντα ή υπηρεσίες στους υπαλλήλους της.

21 5. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΝ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ Β2Β ΗΕ Ορισµένες αντιπροσωπευτικές εφαρµογές Β2Ε περιλαµβάνουν: Παροχή σε αντιπροσώπους και σε υπαλλήλους που δουλεύουν στην ύπαιθρο, σε αποθήκες και σε άλλες τοποθεσίες εκτός γραφείου ηλεκτρονικών εργαλείων επικοινωνίας. Εξάσκηση και εκπαίδευση που παρέχεται µέσω ενδοδικτύων. Χρήση από υπαλλήλους ηλεκτρονικών καταλόγων και φορµών παραγγελίας για να παραγγέλνουν προµήθειες και υλικά, που χρειάζονται για την εργασία τους. Χρήση από υπαλλήλους του εταιρικού ενδοδικτύου τόσο για εταιρική, όσο και για προσωπική χρήση, για αγορά ασφάλειας, πακέτων ταξιδιών και εισιτηρίων για εκδηλώσεις σε εκπτωτικές τιµές.

22 5. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΝ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ Β2Β ΗΕ Παροχή σε υπαλλήλους γραφείου ηλεκτρονικών εργαλείων για επικοινωνία, συνεργασία και ανακάλυψη πληροφοριών. Προσφορά εταιρικών καταστηµάτων στο ενδοδίκτυο, που πωλούν προϊόντα της εταιρείας σε υπαλλήλους, συνήθως µε έκπτωση. Η πληρωµή µπορεί να αφαιρείται από το µισθό ή να πληρώνεται µε την πιστωτική κάρτα του υπαλλήλου. Συστήµατα που διαχέουν πληροφορίες ή επιτρέπουν σε υπαλλήλους να διαχειρίζονται ρζ τα ασφαλιστικά τους στοιχεία µέσω του ενδοδικτύου.

23 5. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΝ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ Β2Β ΗΕ ραστηριότητες ανάµεσα σε επιχειρηµατικές µονάδες Συναλλαγές ανάµεσα σε στρατηγικές επιχειρησιακές µονάδες (ΣΕΜ) µπορούν να αυτοµατοποιηθούν εύκολα και να εκτελεστούν επάνω στο στο ενδοδίκτυο (intranet) του οργανισµού. ραστηριότητες ανάµεσα σε υπαλλήλους µίαί εταιρείας Πολλοί µεγάλοι οργανισµοί παρέχουν επίσης ένα σύστηµα µέσω του οποίου υπάλληλοι µπορούν να συνεργάζονται σε ένα συγκεκριµένο (µερικές φορές µη επιχειρησιακό) επίπεδο.

24 6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ενδυνάµωση ολοκλήρωσης Για να διευκολύνουν την εργασία της ολοκλήρωσης, οι προµηθευτές έχουν αναπτύξει µεθοδολογίες ολοκλήρωσης και ειδικό λογισµικό, που καλείται µεσισµικό (middleware) middleware). Επιπρόσθετα, έχουν γίνει µεγάλες προσπάθειες για ανάπτυξη προτύπων και πρωτοκόλλων, τα οποία θα διευκολύνουν την ολοκλήρωση.

25 7. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ Εταιρική ηλεκτρονική πύλη (corporate enterprise portal): Μία πύλη για είσοδο σε µία εταιρική ιστοθέση, που επιτρέπει την επικοινωνία, τη συνεργασία και την προσπέλαση πληροφοριών της εταιρείας. Λόγοι υλοποίησης ηλεκτρονικών πυλών Για να µειώσουνε το κόστος Για να απελευθερώσουν χρόνο για απασχοληµένα στελέχη, και Για να αυξήσουν τα οικονοµικά οφέλη της εταιρείας.

26 7. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ Τύποι εταιρικών ηλεκτρονικών πυλών Ηλεκτρονική πύλη για προµηθευτές Ηλεκτρονική πύλη για πελάτες Ηλεκτρονική πύλη για υπαλλήλους Ηλεκτρονική πύλη επόπτη Κινητές ηλεκτρονικές πύλες Κινητές ηλεκτρονικές πύλες (mobile portals): ηλεκτρονικές πύλες προσπελάσιµες µέσω κινητών συσκευών, κυρίως µέσω κινητών τηλεφώνων και PDA.

27 7. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ Λειτουργικές ηλεκτρονικές πύλες Πληροφοριακές ηλεκτρονικές πύλες (information portals): ηλεκτρονικές πύλες που αποθηκεύουν δεδοµέναµ και επιτρέπουν σε χρήστες να κάνουν περιήγηση και να υποβάλουν ερωτήµατα για αυτά τα δεδοµένα. Συνεργατικές ηλεκτρονικές πύλες (collaborative portals): ηλεκτρονικές πύλες που επιτρέπουν τη συνεργασία.

28 7. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ Εφαρµογές εταιρικών ηλεκτρονικών πυλών Συστήµατα βάσεων γνώσης και εργαλείων εκµάθησης, Συστήµατα υποστήριξης επιχειρηµατικών διεργασιών, Συστήµατα πωλήσεων σε πελάτες, Συστήµατα µάρκετινγκ και υπηρεσιών, Συνεργασίας και υποστήριξης έργων, Προσπέλασης σε δεδοµένα ανόµοιων εταιρικών συστηµάτων, Εξατοµικευµένες σελίδες για διάφορους χρήστες, Εργαλεία αποτελεσµατικής αναζήτησης και κατάταξης,

29 7. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ Εφαρµογές εταιρικών ηλεκτρονικών πυλών (συνέχεια) Εφαρµογές ασφάλειας, Συστήµατα βέλτιστων πρακτικών και εµπειριών, Κατάλογοι και ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων, Αναγνώριση ειδικών, Ειδήσεις, και Προσπέλαση στο Internet.

30 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ροή εργασίας (workflow) workflow): η κίνηση πληροφοριών, καθώς ρέει µέσω της αλληλουχίας βηµάτων, που απαρτίζουν τις διαδικασίες εργασίας ενός οργανισµού. Συστήµατα ροής εργασίας (workflow systems): εργαλεία αυτοµατοποίησης επιχειρησιακών διεργασιών, τα οποία θέτουν τους µηχανισµούς µ ς ελέγχου συστήµατος στα χέρια χρ των τµηµάτων χρηστών, για αυτοµατισµό των εργασιών επεξεργασίας πληροφοριών. ιαχείριση ροής εργασίας (workflow management): η αυτοµατοποίηση ροών εργασία, έτσι ώστε τα έγγραφα, οι πληροφορίες και οι εργασίες να µεταβιβάζονται από ένα συµµετέχοντα στον επόµενο κατά την εξέλιξη µία επιχειρηµατικής διεργασίας ενός οργανισµού.

31 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τύποι εφαρµογών ροής εργασίας Συνεργατική ροή εργασίας Ροή εργασίας παραγωγής ιαχειριστική ροή εργασίας

32 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα οφέλη των συστηµάτων διαχείρισης ροής εργασίας περιλαµβάνουν: Βελτιωµένο έλεγχο επιχειρησιακών διεργασιών, Βελτιωµένη ποιότητα υπηρεσιών, Μικρότερο κόστος εκπαίδευσης προσωπικού, Μικρότερο κόστος διαχείρισης, το οποίο επιτρέπει σε διευθυντές να επικεντρώνουν την προσοχή τους στην καθοδήγηση υπαλλήλων και στη διαχείριση ειδικών περιπτώσεων, αντί να ασχολούνται µε θέµατα αναφορών και διανοµής. Βελτιωµένη ικανοποίηση χρηστών.

33 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Λογισµικό οµάδας: εργαλεία συνεργασίας Λογισµικό οµάδας (groupware): προϊόντα λογισµικού, που υποστηρίζουν συνεργασία, επάνω σε δίκτυα, ανάµεσα σε οµάδες ατόµων, τα οποία µοιράζονται µία κοινή εργασία ή στόχο.

34 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύγχρονα και ασύγχρονα προϊόντα Η σύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία πραγµατοποιείται στον ίδιο χρόνο Εικονοδιάσκεψη, διάσκεψη µε πολυµέσα Ηχοδιάσκεψη Ασπροπίνακας κοινής χρήσης, ευφυείς ασπροπίνακες ιαγράµµατα σε κείµενο Ψηφοφορίες και άλλα χαρακτηριστικά υποστήριξης λήψης αποφάσεων

35 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύγχρονα και ασύγχρονα προϊόντα (συνέχεια) Η ασύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία πραγµατοποιείται από τους συµµετέχοντες σε διαφορετικούς χρόνους Ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων, οµάδες συζητήσεων Χρήση blogs Συνεργατικός σχεδιασµός ή / και εργαλεία σχεδίασης Οι χρήστες µπορούν να δέχονται και να στέλνουν e mails, SMS.

36 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Εικονικές συναντήσεις (virtual meetings): ηλεκτρονικές συναντήσεις, τα µέλη των οποίων βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, συχνά µάλιστα σε διαφορετικές χώρες. Συστήµατα υποστήριξης λήψης decision support system, GDSS) αποφάσεων (group GDSS): ένα διαδραστικό υπολογιστικό σύστηµα, που διευκολύνει τη λύση ηµιδοµηµένων και αδόµητων προβληµάτων από µία οµάδα ανθρώπων που λαµβάνουν αποφάσεις.

37 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Εργαλεία συνεργασίας σε πραγµατικό χρόνο Τα εργαλεία συνεργασίας σε πραγµατικό χρόνο (Real time collaboration, RTC) βοηθούν εταιρείες να γεφυρώσουν χρονικές και τοπικές αποστάσεις να παίρνουν αποφάσεις και να συνεργάζονται πάνω σε έργα. Τα εργαλεία συνεργασίας σε πραγµατικό χρόνο υποστηρίζουν σύγχρονες επικοινωνίες µε πληροφορίες µέσωέ γραφικών ή κειµένου. Τα εργαλεία αυτά χρησιµοποιούνται για εκπαίδευση εξ αποστάσεως, για επιδείξεις προϊόντων, για υποστήριξη πελατών, για ηλεκτρονικό εµπόριο και για εφαρµογές πωλήσεων.

38 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονική τηλεδιάσκεψη Τηλεδιάσκεψη (teleconferencing) teleconferencing): η χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους σε διαφορετικές τοποθεσίες να έχουν ταυτόχρονη διάσκεψη. Εικονοτηλεδιάσκεψη (video teleconference): εικονική συνάντηση κατά την οποία οι συµµετέχοντες σε µία τοποθεσία µπορούν να δουν συµµετέχοντες σε άλλες τοποθεσίες, επάνω σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή.

39 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονική τηλεδιάσκεψη εδοµενοδιάσκεψη (data conferencing): εικονική συνάντηση κατά την οποία γεωγραφικά αποµακρυσµένες οµάδες συνεργάζονται σε έγγραφα και ανταλλάσσουν αρχεία υπολογιστή, κατά τη διάρκεια εικονοδιασκέψεων. Voice over IP (VOIP): πληροφοριακά συστήµατα που µεταφέρουνέ φωνή µέσαέ από δίκτυα που βασίζονται σε Internet t πρωτόκολλο.

40 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άλλα συνεργατικά εργαλεία ιαδραστικοί ασπροπίνακες Κοινή χρήση οθόνης (screen sharing) sharing): λογισµικό το οποίο µπορεί να επιτρέψει σε µέλη οµάδας, ακόµη και σε διαφορετικές τοποθεσίες, να εργαστούν στο ίδιο έγγραφο και εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή κάθε συµµετέχοντος. Άµεσο Βίντεο Εικονική πραγµατικότητα, ΕΠ (virtual it reality, VR) VR): σύστηµα που παρέχει διαδραστικά 3 γραφικά, που παράγονται από το υπολογιστή, σε ένα χρήστη, µέσω µίας συσκευής που φοριέται στο κεφάλι.

41 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Θέµατα υλοποίησης για ηλεκτρονική συνεργασία Ένας οργανισµός χρειάζεται ένα αποτελεσµατικό συνεργατικό περιβάλλον. Η ανάγκη σύνδεσης συνεργατικών εργαλείων µε προϊόντα διαχείρισης αρχείων στο ενδοδίκτυο ενός οργανισµού. Τα πρωτόκολλα χρειάζονται για εύκολη ολοκλήρωση διαφορετικών εφαρµογών και για προτυποποίηση εφαρµογών.

42 INTRANET EXTRANET INTERNET UPSTREAM INTERNAL SCM DOWNSTREAM SUPPLIER NETWORK THE ENTERPRISE RE-SELLER NETWORK BUY-SIDE escm PORTAL & eservices ERP SELL-SIDE escm PORTAL & eservices eprocurement epurchase epayments KNOWLEDGE PORTAL CRM CORPORATE PORTAL eordering esales esupport epayments KNOWLEDGE PORTAL WFMS CORPORATE INTERNAL eprocurement PORTAL Supplier A HRMS PROJECT MANAGEMENT KNOWLEDGE MANAGEMENT elearning Reseller A B2E Issues and Services Supplier B SCM Reseller B BANK MEDIATOR ADMINI- STRATION

43 ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Πόσο δύσκολο συνεργασία; ; είναι να εισάγουµε ηλεκτρονική 2. Πόσα µπορείτε να µοιράζεστε µε τους επιχειρηµατικούς εταίρους; Μπορείτε να τους εµπιστεύεστε; 3. Ποιος είναι υπεύθυνος για το περιεχόµενο ηλεκτρονικής µας πύλης και του ενδοδικτύου µας; της 4. Ποιος θα σχεδιάσει την εταιρική ηλεκτρονική πύλη; 5. Πρέπει να κάνουµε εικονικές συναντήσεις;

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - B2C - ιδάσκoντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ερευνητική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας»

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B2 «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Συντονιστές: Πουλυµενάκου Aγγελική (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Raporteurs: ηµητρακόπουλος Γιώργος (Eλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Μέτρησης της Ελληνικής Ψηφιακής Οικονομίας. Ζωή Γεωργαντά, Καθηγήτρια

Πλαίσιο Μέτρησης της Ελληνικής Ψηφιακής Οικονομίας. Ζωή Γεωργαντά, Καθηγήτρια Πλαίσιο Μέτρησης της Ελληνικής Ψηφιακής Οικονομίας DRAFT Για την Σειρά Σεμιναρίων Του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Ζωή Γεωργαντά, Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα Ειδικό Θέµα To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα 1. Σύντομη ιστορική αναδρομή Η ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεκινάει στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την ίδρυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6 Καθηγητής Χάρρυ Παπαπανάγος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα