Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Επιχείρηση: Σχέσεις B2E Intrabusiness Ενδο-Επιχειρησιακό ΗΕ ρ. Ε. Μάγκος IntraBusiness / Ενδο-Επιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Περίγραµµα Μαθήµατος Σχέσεις µεταξύ της Επιχείρησης και των Υπαλλήλων της (B2E) Σχέσεις µεταξύ τµηµάτων / µονάδων της Επιχείρησης Σχέσεις µεταξύ Υπαλλήλων της Επιχείρησης (E2E) Intranets Η Έννοια της Πύλης - Εταιρικές Πύλες

2 Χειρωνακτική (Manual) Προµήθεια Ηλεκτρονική Προµήθεια (e-procurement)

3 Ενδο-Επιχειρησιακό ΗΕ και B2E Αντιπροσωπευτικές εφαρµογές B2E: Οι υπάλληλοι επιλέγουν από ηλεκτρονικούς καταλόγους και παραγγέλνουν ηλεκτρονικά τα εξαρτήµατα / υλικά / αναλώσιµα που τους είναι απαραίτητα. Ηλεκτρονικά Καταστήµατα στο Intranet της επιχείρησης για τους υπαλλήλους της Επιχείρησης, (συνήθως µε έκπτωση). Ηλεκτρονική Πρόσβαση στους πόρους της επιχείρησης (Βάσεις εδοµένων, έγγραφα, εφαρµογές κ.λ.π). Παροχή εργαλείων για αποµακρυσµένη σύνδεση στο Intranet της επιχείρησης. Η επιχείρηση επιµορφώνει / εκπαιδεύει τους υπαλλήλους της κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών µέσων (e-learning) Ενδο-Επιχειρησιακό ΗΕ και Σχέσεις µεταξύ Τµηµάτων της Επιχείρησης Οι µεγάλες εταιρίες συχνά αποτελούνται από (µερικώς) ανεξάρτητα τµήµατα, που «πωλούν» ή «αγοράζουν» υλικά, προϊόντα και υπηρεσίες το ένα από το άλλο. Πολλές από τις συναλλαγές µεταξύ των τµηµάτων της επιχείρησης µπορούν να αυτοµατοποιηθούν στο πλαίσιο του Intranet / Extranet της επιχείρησης. Μελέτη περίπτωσης: Το δίκτυο αντιπροσώπων της Toshiba. Πριν: Αντιπρόσωποι που επιθυµούσαν κάποιο εξάρτηµα, τηλεφωνούσαν ή έστελναν FAX. 1.3$ /έτος σε επικοινωνίες και χρέωση 25$ ανά αποστολή στους αντιπροσώπους. Μετά (1997):. (βλέπε επόµενη διαφάνεια)

4 Ενδο-Επιχειρησιακό ΗΕ και Σχέσεις µεταξύ Τµηµάτων της Επιχείρησης Ενδο-Επιχειρησιακό ΗΕ και Σχέσεις µεταξύ Υπαλλήλων της Επιχείρησης (E2E) Groupware εφαρµογές που επιτρέπουν την επικοινωνία / συνεργασία µεταξύ υπαλλήλων της επιχείρησης (Business ή non-business) , Chat, κοινή χρήση εφαρµογών, ανταλλαγή αρχείων, αποµακρυσµένη διαχείριση (remote desktop).. Τηλεδιάσκεψη (Teleconferencing): Η χρήσηηλεκτρονικώνµέσων για την επικοινωνία δύο ή περισσότερων ανθρώπων, που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, σε πραγµατικό χρόνο. Βιντεοδιάσκεψη (Video teleconference): Συστήµατα τηλεδιάσκεψης µε ταυτόχρονη µετάδοση εικόνας και ήχου ανάµεσα στους συµµετέχοντες.

5 Netmeeting Αρχιτεκτονική ενός Intranet

6 Extranets Internet Intranet Extranet Intranet: ένα εταιρικό (οργανισµικό) LAN ή WAN που χρησιµοποιεί τα πρωτόκολλα (TCP/IP) και τις υπηρεσίες του Internet για την επικοινωνία µεταξύ των κόµβων/τµηµάτων/χρηστών του. Ηυποδοµή επικοινωνίας µπορεί να είναι ιδιόκτητη (π.χ. ιδιωτικές / µισθωµένες γραµµές) ήναγίνεταιµέσω Internet, χρησιµοποιώντας «ασφαλείς» /«εξουσιοδοτηµένες» συνδέσεις Extranet: Η διασύνδεση δύο ή περισσότερων intranets (π.χ. δύο επιχειρηµατικών εταίρων) χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα του Internet. Ηυποδοµή επικοινωνίας γίνεται (συνήθως) µέσω Internet, χρησιµοποιώντας «ασφαλείς» /«εξουσιοδοτηµένες» συνδέσεις

7 Ενδοδίκτυα (Intranets) Αρχιτεκτονική ικτύου σχεδιασµένη για την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της εταιρίας / Οργανισµού Πρόσβαση στην Πληροφορία χρησιµοποιώντας εργαλεία και υπηρεσίες του Web και του Internet Πρόσβαση στους πόρους (που είναι διασκορπισµένοι στο Intranet) µε τη χρήση ενός web browser Ροή πληροφορίας (workflow), ιαχείριση Εγγράφων, Groupware, Το Intranet «περιχαρακώνεται» από τα firewalls της επιχείρησης Οι υπάλληλοι µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Web εύκολα Ο «έξω κόσµος» δε µπορεί να εισέλθει στο Intranet, παρά µόνο υπό προϋποθέσεις.

8 Παράδειγµα Εταιρικού Portal H έννοια της Πύλης (Portal) «Ένα σηµείο που ολοκληρώνει πληροφορία, γνώση, εφαρµογές και ανθρώπους και προσφέρει εύκολη, περιεκτική και χρήσιµη προσπέλαση». Μια Πύλη οργανώνει την πληροφορία περιεχόµενο ( ΕΝ αποτελεί η ίδια βασικό προµηθευτή). Χρήση Καταλόγου δενδρικής δοµής (υπηρεσίες πλοήγησης) Συχνά παρέχει τη λειτουργικότητα µιας µηχανής αναζήτησης. Συχνά προσφέρει προσαρµογή της µορφής / περιεχοµένου στις προτιµήσεις του χρήστη (customization / personalization)

9 Οριζόντιες vs Κατακόρυφες Πύλες Οριζόντια Πύλη (Horizontal Portal) Η πληροφορία που παρέχεται έχει µεγάλο «εύρος» αλλά όχι µεγάλο «βάθος». Κάθετη Πύλη (Vortal) Παρέχει πληθώρα πληροφορίας ή / και υπηρεσιών, σχετικά µε συγκεκριµένη θεµατική ενότητα Κατηγοριοποίηση των πυλών µπορεί να γίνει µε βάση την ποικιλία του περιεχοµένου τους καθώς και το εύρος της κοινότητας που απευθύνονται. Εµπορικές, Εταιρικές, Προσωπικές, Figure 11-3: Types of Portals Turban 2002

10 Επικοινωνία Επιχείρησης µε τους Υπαλλήλους (Β2Ε) Εταιρικές Πύλες Μια Εταιρική Πύλη, γνωστή και ως: Enterprise Portal, Enterprise Information Portal Corporate Portal είναι ένα web site για τους υπαλλήλους ή επιχειρηµατικούς συνεργάτες ένα «εσωτερικό» Yahoo! µε ενσωµατωµένες διασυνδέσεις στις εφαρµογές και πληροφορίες της επιχείρησης. που περιλαµβάνει, εκτός των άλλων ιαχείριση Εγγράφων, ιαχείριση Γνώσης, ιαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, συνεργασία,.. demand/demo/ibm Demo WebSphere Portal Tour-Jan07.html?S=index&S TACT=105AGX10&S CMP=LP Τύποι Εταιρικών Πυλών Πύλη για τους Προµηθευτές Πύλη για τους Πελάτες Πύλη για τους Υπαλλήλους Πύλη για τους Supervisors ιαχειριστές (Administrators) Mobile Portals Πύλες προσβάσιµες από συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και PDAs

11 Υπηρεσίες που παρέχονται από µια Εταιρική Πύλη Υπηρεσίες Πληροφορίας Ολοκλήρωση πληροφορίας που βρίσκεται σε ετερογενείς πηγές πληροφορίας και παρουσίαση της µε ενιαίοτρόπο(π.χ. έγγραφα, δεδοµένα αποθηκευµένα σε Β..). Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εµπορίου Αναζήτηση, Παραγγελία, Πληρωµή,.. Υπηρεσίες Συνεργατικότητας Groupware, chat, κοινή χρήση εγγράφων/εφαρµογών, , Υπηρεσίες Πρόσβασης Personalization - Customization, Ασφάλεια. Υπηρεσίες ιαχείρισης (administration) Προσθήκη νέων εφαρµογών ή περιεχοµένου, καταχώρηση χρηστών, Figure 11-4 Corporate Portal as a Gateway to Information Source: Tibco.com

12 Εταιρικές Πύλες Κάθε υπάλληλος µπορεί να λαµβάνει ή να δηµιουργεί µια προσαρµοσµένη (customized) όψη και να χρησιµοποιεί τη πύλη γιαναέχειπρόσβασησε: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οµάδες συζητήσεων Εταιρικά έγγραφα (σηµειώσεις, αναφορές) Εγχειρίδια πολιτικής και επιχειρηµατικών διαδικασιών Επιχειρηµατικές ειδήσεις, εξωτερικές ειδήσεις Εταιρικές εφαρµογές όπως Ηλ. Προµήθειες, e-crm, ιαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Source: Compiled by N. Bolloju, City University of Hong Kong, from Aneja et al. (2000) and from Kounadis (2000) Figure 11-5 Corporate Portal Framework

13 Εταιρικές Πύλες Σχετιζόµενοι Όροι ιαχείριση Εγγράφων (Document Management) ιαχείριση Γνώσης (Knowledge Management) Αποθήκες εδοµένων (Data Warehouses) Εξόρυξη εδοµένων (Data Mining) Ολοκλήρωση Επιχειρηµατικών Εφαρµογών (Enterprise Application Integration) Συνεργασία Εταιρικές Πύλες - Συνεργασία

14 ιαχείριση Εγγράφων (Document Management) Η ιαχείριση Εγγράφων αφορά τον αυτοµατοποιηµένοέλεγχοκαι διαχείριση ηλεκτρονικών (και µη) εγγράφων, φύλλων εργασίας κ.λ.π. καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους (δηµιουργία, επεξεργασία, αρχειοθέτηση) µέσα στην επιχείρηση. Τα Συστήµατα ιαχείρισης Εγγράφων (DMS) παρέχουν πληροφορία, σε ηλεκτρονική µορφή, στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων (συνήθως µε τη χρήση λογισµικού περιήγησης στο Web) Παράδειγµα DMS: Η συλλογή, δεικτοδότηση και αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων από τις µηχανές αναζήτησης στο Web. Lotus Notes, DBMS, authoring tools, scanners, Αποθήκη εδοµένων (Data Warehouse) Εξόρυξη εδοµένων (Data Mining) Data Warehouse: Η συλλογή δεδοµένων από διαφορετικές πηγές (π.χ. βάσεις δεδοµένων, αρχεία ή δεδοµένα από εξωτερικές πηγές), και η οργάνωση τους σε δοµές κατάλληλες να απαντήσουν τις απαιτήσεις των αναλυτών χρηστών των συστηµάτων στήριξης αποφάσεων (DSS). Data Mining: Η επεξεργασίαµε σκοπό την αναγνώριση προτύπων και εύρεση οµοιοτήτων, εξαγωγή πληροφορίας, κατηγοριοποίηση / φιλτράρισµα από έγγραφα αποθηκευµένα σε βάσεις ή αποθήκες δεδοµένων. Ανακάλυψη Γνώσης (Knowledge Discovery)

15 ιαχείριση Γνώσης ιαχείριση Γνώσης Ειδικό λογισµικό παρακολούθησης συνδέει λειτουργίες όπως διαχείριση εγγράφων, βάσεων δεδοµένων, διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλπ ώστε να απαντώνται ερωτήσεις όπως: «Ποιος άλλος ασχολήθηκε ή ασχολείται µε παρόµοια πληροφορία και πώς αυτή συνδέεται µε άλλες πληροφορίες» Data store DB processing Data Warehouse mining KNOWLEDGE Presentation

16 εδοµένα, Πληροφορίες, Γνώση Data Information Knowledge A record of a transaction A semi-structured message, with a sender, a receiver and an intent to inform Insights and context from the mind - what the knower knows Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών εδοµένων -EIA Ενώνει όλες τις επιχειρησιακές εφαρµογές για να παράσχει µια απλή σύνδεση για τους χρήστες από όπου και βρίσκονται µε ασφαλή τρόπο, µεταφορά πληροφοριών µεταξύ των εφαρµογών και ένα κοινό περιβάλλον εργασίας για το χρήστη. Απλή ιαδικασία Σύνδεσης Ζητήµατα Aσφάλειας (security) Intranets Εικονικά Ιδιωτικά ίκτυα (VPN) Μεταφορά πληροφοριών µεταξύ εφαρµογών XML (Extensible Markup Language), αρχιτεκτονικές CORBA, DCOM

17 Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών εδοµένων -EIA Ζητήµατα Ασφάλειας Υπηρεσίες Καταλόγου (Directory Services) για πιστοποίηση ταυτότητας και έλεγχο πρόσβασης (access control) Πρότυπα LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), NDS (Novel Directory Service) Κρυπτογραφία (Αυθεντικότητα, Εµπιστευτικότητα, Ακεραιότητα) Υποδοµή ηµόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure) Αρχιτεκτονική IPSec για Εικονικά Ιδιωτικά ίκτυα Η Πλήρως Ολοκληρωµένη Ηλεκτρονική Επιχείρηση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α -escm

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET - INTRANET - EXTRANET

INTERNET - INTRANET - EXTRANET INTERNET - INTRANET - EXTRANET H Αρχιτεκτονική των Internet, Intranet, Extranet Τα Internet, Intranet και Extranet είναι οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το διαδίκτυο είναι η πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Επιχείρηση: Σχέσεις B2B ρ. Ε. Μάγκος Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

OPEN TEXT edocs DOCUMENT MANAGEMENT

OPEN TEXT edocs DOCUMENT MANAGEMENT OPEN TEXT edocs DOCUMENT MANAGEMENT Η λύση Αρχειοθέτησης & ιαχείρισης εγγράφων Open Text edocs Document Management, ανήκει στον ευρύτερο χώρο των Λύσεων ιαχείρισης Επιχειρησιακής Πληροφορίας (ECM Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Κατασκευή του ηλεκτρονικού Καταστήματος SIFAKIS ΣHΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ:1505. Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Κατασκευή του ηλεκτρονικού Καταστήματος SIFAKIS ΣHΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ:1505. Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Κατασκευή του ηλεκτρονικού Καταστήματος SIFAKIS ΣHΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ:1505

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο ανωτατο τεχνολογικο εκπαιδευτικο ιδρυµα κρητησ σχολη διοικησησ και οικονοµιασ τµηµα διοικησησ επιχειρησεων Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο Πτυχιακή Εργασία Μουρσελλά Ελευθερία A.M

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜ 043/04

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component "virtuemart"

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component virtuemart ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component "virtuemart" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΛΑΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ:3530 ΛΙΟΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Μ:3531 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ e-υπηρεσιασ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Εταιρείας: URL: Entersoft S.A. www.entersoft.gr Τίτλος Case-Study Entersoft Business Suite και Entersoft Profit - ERP δεύτερης γενιάς για µεγάλες, µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις βασισµένο εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»

Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» 3 Web 1.0 vs. Web 2.0 Web 1.0 DoubleClick mp3.com Britannica Online personal

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6 Καθηγητής Χάρρυ Παπαπανάγος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις 1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και κατά συνέπεια να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος : Ανάπτυξη ιστοσελίδας εμπορικής επιχείρησης. Φοιτητές: Ξανθόπουλος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα