Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ι-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ -B2Β - ιδάσκoντες ντες: Επίκ. Καθηγητής. Ασκούνης, ρ. Ι. Χαραλαµπίδης

2 1. ΑΡΧΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΗΕ Β2Β Βασικές αρχές Β2Β Ηλεκτρονικό εµπόριο επιχείρησης µε επιχείρηση, ΗΕ Β2Β (business to business e commerce, B2B EC): Συναλλαγές ανάµεσα σε επιχειρήσεις, που διεξάγονται ηλεκτρονικά µέσωέ του Internet, t εξωδικτύων, ενδοδικτύων ή ιδιωτικών δικτύων. Επίσης είναι γνωστό ως ηλεκτρονικό Β2Β, ή απλώς Β2Β.

3 1. ΑΡΧΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΗΕ Β2Β Κύριοι παράγοντες καθοδήγησης Β2Β: 1. Η διαθεσιµότητα µιας ασφαλούς πλατφόρµας ευρυζωνικού Internet, ιδιωτικές και δηµόσιες θέσεις αγορών Β2Β, 2. Η ανάγκη συνεργασίας ανάµεσα σε προµηθευτές και αγοραστές, 3. Η δυνατότητα ανα κερδίσουν χρήµατα, α να µειώσουν ε τις καθυστερήσεις και να βελτιώσουν τη συνεργασία, και 4. Η εµφάνιση αποτελεσµατικών τεχνολογιών για ενδο επιχειρησιακή ολοκλήρωση.

4 ΤΥΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Β2Β Αγοραστές Πωλητές Εταιρεία Α Εταιρεία Α Εταιρεία Β Εταιρεία Β Πωλητής Εταιρεία Γ Εταιρεία Αγοραστής Εταιρεία Γ Εταιρεία (α) Β2Β στην πλευρά του πωλητή (β) Β2Β στην πλευρά του αγοραστή Πωλητές Υπηρεσίες Αγοραστές Κυβέρνηση Άλλοι Αγοραστές Ανταλλακτήριο Κοινότητα Πανεπιστήµια ιαχειριστής Συγκεντρωτή Πωλητές Βιοµηχανικοί Σύνδεσµοι (γ) Ηλεκτρονική (δικτυακή) Θέση Αγορών (δ) Συνεργατικό Εµπόριο

5 1. ΑΡΧΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΗΕ Β2Β Βασικοί τύποι συναλλαγών Β2Β Ένας προς πολλούς και πολλοί προς ένα: Επιχειρηµατοκεντρικό ΗΕ (company centric EC), ηλεκτρονικό εµπόριο: που εστιάζεται στις ανάγκες αγορών (πολλοί προς ένα ή πλευρά αγοραστή) ήστιςανάγκεςπωλήσεων(ένας προς πολλούς ή πλευρά πωλητή) µίας µόνο επιχείρησης. Ιδιωτικές ηλεκτρονικές θέσεις αγορών (private e marketplaces): αγορές στις οποίες µία µόνο εταιρεία στην πλευρά του πωλητή ή στην πλευρά του αγοραστή έχει τον πλήρη έλεγχο σχετικά µε το ποιος συµµετέχει στη συναλλαγή αγοράς ή πώλησης.

6 1. ΑΡΧΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΗΕ Β2Β ιαµεσολαβητές χρησιµοποιούνται συχνά: ηµοπρασίες Συγκεντρώσεις µικρών αγοραστών Σύνθετες συναλλαγές Πολλοί προς πολλούς: ανταλλακτήρια Ανταλλακτήρια (exchanges, trading communities, trading exchanges): ηλεκτρονικές θέσεις αγορών πολλών προς πολλούς, που συνήθως είναι ιδιοκτησία και η λειτουργία τους ελέγχεται από έναν τρίτο ή από ένα κονσόρτιουµ, µέσα στο οποίο συναντώνται ηλεκτρονικά πολλοί αγοραστές και πολλοί πωλητές για να διαπραγµατευθούν µεταξύ τους. Καλούνται, επίσης, κοινότητες διαπραγµάτευσης ή ανταλλακτήρια διαπραγµατεύσεων.

7 1. ΑΡΧΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΗΕ Β2Β Πολλοί προς πολλούς: ανταλλακτήρια ηµόσιεςηλεκτρονικέςθέσειςαγορών(public e marketplaces): ανταλλακτήρια τρίτων, που είναι ανοικτά σεόλαταενδιαφερόµενα µέρη (πωλητές και αγοραστές). Β2B2C: µία επιχείρηση πουλά σε µία επιχείρηση, αλλά µεταφέρει µικρές ποσότητες σε µεµονωµένους ή επιχειρησιακούς πελάτες.

8 1. ΑΡΧΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΗΕ Β2Β Τύποι συναλλαγών Άµεσες αγορές (spot buying): η αγορά αγαθών και υπηρεσιών, όταν χρειάζονται, συνήθως στις επικρατούσες τιµές της αγοράς. Στρατηγικές προµήθειες (strategic sourcing): αγορές που περιλαµβάνουν µακροχρόνια ρ συµβόλαια,, τα οποία συνήθως βασίζονται σε ιδιωτικές διαπραγµατεύσεις ανάµεσα σε πωλητές και αγοραστές.

9 1. ΑΡΧΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΗΕ Β2Β Τύποι υλικών / προϊόντων που διακινούνται Πρώτες ύλες (direct materials): υλικά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος (π.χ. χάλυβας για αυτοκίνητα ή χαρτί για βιβλία). Βοηθητικές ύλες (indirect materials): υλικά που χρησιµοποιούνται µ για υποστήριξη της παραγωγής γής (π.χ. χ γραφική ύλη ή υλικά συσκευασίας). Υλικά συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας, ΣΕΛ Υλικά συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας, ΣΕΛ (maintenance, repairs and operations, MRO): βοηθητικές ύλες, οι οποίες χρησιµοποιούνται για δραστηριότητες που υποστηρίζουν την παραγωγή.

10 1. ΑΡΧΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΗΕ Β2Β Κατεύθυνση του εµπορίου Κάθετες θέσεις αγορών (vertical marketplaces): αγορές πουασχολούνται µε έναν κλάδο ή ένα τµήµα ενός κλάδου της βιοµηχανίας (π.χ. χάλυβας, χηµικά). Οριζόντιες θέσεις αγορών (horizontal marketplaces): αγορές που επικεντρώνονται σε µια υπηρεσία, σε υλικά ή σε ένα προϊόν, που χρησιµοποιείται σε όλους τους κλάδους της βιοµηχανίας (π.χ. είδη γραφείου, PC).

11 1. ΑΡΧΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΗΕ Β2Β Σχέσεις αλυσίδας προµηθειών στο Β2Β Μία ιδιωτική ηλεκτρονική θέση αγορών Β2Β παρέχει σε µία εταιρεία µία ισχυρή αλυσίδα προµηθειών και µεγάλες δυνατότητες για ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις. Ηδηµόσια ηλεκτρονική θέση αγορών παρέχει σε µία επιχείρηση µεγάλες δυνατότητες αγορών και πωλήσεων, αλλά έχει ως αποτέλεσµα µικρή ισχύ της αλυσίδας προµηθειών. Χρησιµοποιώντας έναν διαµεσολαβητή για να κάνει τις αγορές και τις πωλήσεις, θα έχουν µικρήή ισχύ αλυσίδας προµηθειών και δυνατότητες αγορών / πωλήσεων.

12 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ Β2Β Πρώτες Ύλες Βοηθητικές Ύλες Συστηµατική προµήθεια (1) Κάθετοι διανοµείς plastics.com com epapertrade.com Μέθοδοι: Συγκέντρωση, σταθερές / διαπραγµατευόµενες τιµές (2) Οριζόντιοι δα διανοµείς mro.com Μέθοδοι: συγκέντρωση, σταθερές / διαπραγµατευόµενες τιµές Άµεση προµήθεια (3) Κάθετα ανταλλακτήρια isteelasia.com chemconnect.com Μέθοδοι: ταίριασµα, υναµική διαµόρφωση τιµής (4) Οριζόντια ανταλλακτήρια employease.com Μέθοδοι: ταίριασµα, δυναµική διαµόρφωση τιµής

13 1. ΑΡΧΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΗΕ Β2Β Εικονικές εταιρείες υπηρεσιών στο Β2Β Υπηρεσίες ταξιδιών και διασκέδασης Κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Ηλεκτρονική διαπραγµάτευση µετοχών Ηλεκτρονική χρηµατοδότηση Άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

14 1. ΑΡΧΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΗΕ Β2Β Οφέλη του Β2Β Εξαλείφει τη γραφειοκρατία. Μειώνει το χρόνο κύκλο εργασιών. Μειώνει το κόστος και το χρόνο αναζήτησης για τους αγοραστές. Αυξάνει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων που ασχολούνται µε αγορές ή / και πωλήσεις. Μειώνει τα υπηρεσιών. σφάλµατα και βελτιώνει την ποιότητα των Μειώνει τα επίπεδα και το κόστος των αποθεµάτων. Αυξάνει την ευελιξία την παραγωγής, επιτρέποντας να γίνεται έγκαιρη παράδοση. ιευκολύνει τη µαζική εξειδίκευση. Αυξάνει τις ευκαιρίες συνεργασίες.

15 1. ΑΡΧΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΗΕ Β2Β Περιορισµοί του Β2Β Σύγκρουση καναλιών Λειτουργία δηµόσιων ανταλλαγών Αποβολή του διανοµέα ή του εµπόρου λιανικής

16 2. ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Μοντέλα και δραστηριότητες η στην πλευρά του πωλητή Ηλεκτρονική θέση αγορών στην πλευρά του πωλητή (sell side e marketplace): µία θέση αγορών µέσω του Web, στην οποία µία εταιρεία πωλεί σε πολλούς επιχειρηµατικούς αγοραστές από ηλεκτρονικούς καταλόγους ή από δηµοπρασίες, συνήθως επάνω σε ένα εξωδίκτυο (extranet).

17 2. ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Μοντέλα και δραστηριότητες στην πλευρά του πωλητή Τρεις κύριες µεθόδους απευθείας πωλήσεων: 1. Πώληση η από ηλεκτρονικούς καταλόγους, 2. Πώληση µέσω προωθητικών δηµοπρασιών, 3. Πώληση η ένα προς ένα,, συνήθως µέσω της διαπραγµάτευσης ενός µακροχρόνιου συµβολαίου.

18 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ Β2Β ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Καταναλωτής Επιχειρηµατικός πελάτης Καταναλωτής Ηλεκτρονικό κατάστηµα προµηθευτή Επιχειρηµατικός πελάτης Κατάλογος προϊόντων προµηθευτή Πληροφορίες παραγγελιών πελάτη ΗΕ Επιχείρησης µε Καταναλωτή ΗΕ Επιχείρησης ης µε Επιχείρηση η

19 2. ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Απευθείας πωλήσεις από καταλόγους Μία εταιρεία µπορεί να παρέχει έναν κατάλογο για όλους τους πελάτες της ή έναν εξειδικευµένο κατάλογο για κάθε πελάτη. Οφέλη: Χαµηλότερο κόστος επεξεργασίας παραγγελιών, Ταχύτερος χρόνος εξυπηρέτησης παραγγελίας, Λιγότερα λάθη, Μικρότερο κόστος αναζήτησης για εύρεση αγοραστών.

20 2. ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Απευθείας πωλήσεις από καταλόγους Περιορισµοί: Οι µικροί απευθείας πωλητές αντιµετωπίζουν το πρόβληµα πως θα βρουν αγοραστές. Αν χρησιµοποιείται παραδοσιακό EDI, το κόστος για τον πελάτη µπορεί να είναι υψηλό. Αυτό λύνεται µε τη µεταφορά εγγράφων µέσω του διαδικτύου ή µέσω εξωδικτύων.

21 3. ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΣ Ηλεκτρονική Θέση αγορών στην πλευρά του αγοραστή (buy side e marketplace): µία εταιρική ιστοθέση προµηθειών, που χρησιµοποιεί αντίστροφες δηµοπρασίες, διαπραγµατεύσεις, οµαδικές αγορές ή οποιαδήποτε άλλη µέθοδο ηλεκτρονικού εφοδιασµού.

22 3. ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΣ Μέθοδοι εφοδιασµού Αγορά από κατασκευαστές, χονδρέµπορους ή εµπόρους λιανικής από τους καταλόγους τους και πιθανώς µετά από διαπραγµατεύσεις. Αγορά από τον κατάλογο ενός διαµεσολαβητή, που συγκεντρώνει καταλόγους πωλητών ή αγορά σε βιοµηχανικά εµπορικά κέντρα. Αγορά από τον εσωτερικό κατάλογο ενός αγοραστή, στον οποίο έχουν συγκεντρωθεί κατάλογοι προµηθευτών που περιλαµβάνουν και συµφωνηµένες τιµές.

23 3. ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΣ ιεξαγωγή δηµοπρασιών ή αντίστροφων δηµοπρασιών µέσα σε ένα σύστηµα, όπου οι προµηθευτές ανταγωνίζονται µεταξύ τους, µέθοδος που χρησιµοποιούνται για µεγάλα αντικείµενα ή για µεγάλες ποσότητες. Αγορά σε ιστοθέσεις ιδιωτικών ή δηµόσιων δηµοπρασιών, όπου ο οργανισµός συµµετέχει ως ένας από τους αγοραστές. Σύνδεση σε ένα σύστηµα οµαδικών αγορών, που συγκεντρώνει τη ζήτηση των συµµετεχόντων, δηµιουργώντας µεγάλο όγκο. Συνεργασία µε προµηθευτές για µοίρασµα πληροφοριών περί πωλήσεων και αποθεµάτων, για να µειωθούν τα αποθέµατα και να µειωθεί η πιθανότητα εξάντλησης αποθεµάτων και να βελτιωθεί η υπηρεσία έγκαιρης παράδοσης.

24 3. ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΣ Οφέλη ηλεκτρονικού εφοδιασµού Ηλεκτρονικός εφοδιασµός µ ( e procurement): η ηλεκτρονική κτήση αγαθών και υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Αυτοµατοποιώντας και οµαλοποιώντας τις περίπλοκες ρουτίνες της διαδικασίας αγορών, οι επαγγελµατίες αγορών µπορούνύ ναεστιάσουν την προσοχή τους σε πιο στρατηγικές αγορές.

25 3. ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΣ Στόχοι ηλεκτρονικού εφοδιασµού Αύξηση παραγωγικότητας των πρακτόρων αγορών. Μείωση των τιµών αγορών µέσω προτυποποίησης προϊόντων και συνένωσης αγορών. Βελτίωση της ροής και διαχείρισης πληροφοριών. Ελαχιστοποίηση αγορών που γίνονται από προµηθευτές, µε τους οποίους δεν υπάρχει σύµβαση. Βελτίωση διαδικασίας πληρωµών. Καθορισµός προµηθευτές. αποδοτικών, συνεργατικών σχέσεων µε Επιβεβαίωση έγκαιρης παράδοσης. Μείωση των απαιτήσεων δεξιοτήτων εκπαίδευσης των πρακτόρων αγορών. και των αναγκών

26 3. ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΣ Στόχοι ηλεκτρονικού εφοδιασµού (συνέχεια) Μείωση του αριθµού των προµηθευτών. Οµαλοποίηση της διαδικασίας αγορών, καθιστώντας την απλή και γρήγορη. Μείωση του διαχειριστικού κόστους επεξεργασίας ανά παραγγελία, µέχρι και 90%. Εύρεση νέων προµηθευτών και πωλητών, οι οποίοι µπορούν να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες ταχύτερα ή / και φθηνότερα. Ολοκλήρωση διαδικασίας εφοδιασµού µ µε έλεγχο προϋπολογισµού µε ένα αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο. Ελαχιστοποίηση ανθρώπινων λαθών κατά τη διαδικασία αγοράς και αποστολής. Παρακολούθηση και ρύθµιση αγοραστικής συµπεριφοράς.

27 3. ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΣ Υλοποίηση ηλεκτρονικού εφοδιασµού Τοποθέτηση ηλεκτρονικού εφοδιασµού µέσα στη στρατηγική ΗΕ της εταιρείας. Επισκόπηση και αλλαγή της ίδιας της διαδικασίας εφοδιασµού. Παροχή διασυνδέσεων ανάµεσα στον ηλεκτρονικό εφοδιασµό και στα σα ολοκληρωµένα ο πληροφοριακά συστήµατα α της επιχείρησης, όπως το ERP ή το σύστηµα διαχείρισης της αλυσίδας προµηθειών. Συντονισµός του πληροφοριακού συστήµατος του αγοραστή µε τα πληροφοριακά συστήµατα των πωλητών. Συνένωση µε τα πληροφοριακά συστήµατα των τακτικών προµηθευτών και µε τις επιχειρησιακές τους διεργασίες.

28 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (request for quote, RFQ): η «πρόσκληση» για συµµετοχή σε ένα σύστηµα υποβολήςπροσφορών.

29 Η ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Τµήµα συµβάσεων και αγορών ηµοσίευση Προσκλήσεων για Προσφορές E -mail Προσφορά Απαιτήσεις Πρόκληση για προσφορές Εταιρικό Web E -mail Προσφορά Περιορισµένο E -mail Προσφορά Αξιολόγηση προσφορών Προσφορά 1 Προσφορά ρ 2 Τµήµα Συµβάσεων και Αγορών Αξιολόγηση Απόρριψη Απόρριψη Προµηθευτής 1 Προµηθευτής 2 Προσφορά 3 Αποδοχή Προµηθευτής 3

30 5. ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ Εσωτερική θέση αγορών (internal marketplace): οι συγκεντρωτικοί κατάλογοι όλων των εγκεκριµένων προµηθευτών, συνδυασµένοι σε ένα µόνο εσωτερικό κατάλογο. Αγορές από το γραφείο (desktop purchasing): απευθείας θί αγορές από εσωτερικές θέσεις αγορών, χωρίς την έγκριση προϊσταµένων και χωρίς την παρέµβαση του τµήµατος εφοδιασµού. Συστήµατα αγορών από το γραφείο (desktop purchasing systems): λογισµικό που αυτοµατοποιεί και υποστηρίζει λειτουργίες αγορών για επαγγελµατίες, η εργασία των οποίων δεν έχει σχέση µε τους πράκτορες αγορών και τους περιστασιακούς τελικούς χρήστες.

31 6. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (Demand Aggregation) 1 Οι µικρές επιχειρήσεις υπογράφουν για τη δωρεάν υπηρεσία. 2 Η ΜΜΕ καθορίζει τι χρειάζεται προµήθειες γραφείου, υπεραστικά τηλεφωνήµατα κλπ. η ρ ηρ ηρ 3 Οι αγοραστές δηλώνουν τις τιµές που προτίθενται να πληρώσουν 6 Επίσης, οι προµηθευτές πληρώνουν µια συµφωνηµένη προµήθεια στον συγκεντρωτή. 5 Για κάθε είδος, ο συγκεντρωτής είτε διαπραγµατεύεται µε τους προµηθευτές είτε χρησιµοποιεί µια ηλεκτρονική αντίστροφη δηµοπρασία, ελπίζοντας να επιτύχει την επιθυµητή ή µια καλύτερη τιµή. 4 Ο συγκεντρωτής οµαδοποιεί όλες τις αιτήσεις µε βάση την κατηγορία και την τιµή.

32 7. ΥΠΟ ΟΜΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΗΕ Β2Β Υποδοµή για Β2Β Ηλεκτρονική ανταλλαγή δδ δεδοµένων (EDI): η ηλεκτρονική µεταφορά ειδικά µορφοποιηµένων προτύπων επιχειρηµατικών εγγράφων, όπως λογαριασµών, παραγγελιών και επιβεβαιώσεων, που στέλνονται ανάµεσα σε επιχειρηµατικούς εταίρους. ίκτυα προστιθέµενης αξίας (Value Added Networks VPN): ιδιωτικά δίκτυα που τα διαχειρίζονται άλλοι, τα οποία προσθέτουν υπηρεσίες και ασφάλεια επικοινωνιών σε υπάρχοντες φορείς. Χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση παραδοσιακών συστηµάτων EDI. EDI µέσω Internet (Internet based EDI): EDI που εκτελείται στο Internet και είναι ευρέως προσπελάσιµο στις περισσότερες εταιρείες, περιλαµβανοµένων και των ΜΜΕ.

33 7. ΥΠΟ ΟΜΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΗΕ Β2Β Ολοκλήρωση για Β2Β Ολοκλήρωση µε υπάρχουσεςδοµές Ολοκλήρωση λή µε υπάρχουσες / νέες εφαρµογές Ολοκλήρωση µε επιχειρηµατικούς εταίρους

34 7. ΥΠΟ ΟΜΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΗΕ Β2Β Ο ρόλος των προτύπων στην Β2Β ολοκλήρωση ΧML (extensible Markup Language): πρότυπο (και οι παραλλαγές του) ) που χρησιµοποιείται µ για να βελτιώσει τη συµβατότητα ανάµεσασεδιακριτάσυστήµατα επιχειρηµατικών εταίρων, ορίζοντας τη σηµασία των δεδοµένων µέσα σε επιχειρηµατικά έγγραφα. Υπηρεσίες Web (Web services): µία αρχιτεκτονική που επιτρέπει τη σύνθεση κατανεµηµένων εφαρµογών από υπηρεσίες λογισµικού µ και τη σύνδεσή τους.

35 ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) Μπορούµε να δικαιολογήσουµε το κόστος των εφαρµογών Β2Β; 2) Ποιους προµηθευτές πρέπει να επιλέξουµε; 3) Ποιο µοντέλο Β2Β πρέπει να χρησιµοποιήσουµε; 4) Πρέπει να αναδιαρθρώσουµε το σύστηµα εφοδιασµού µας; 5) Ποια αναδιάρθρωση ρ πρέπει να γίνει για µετατόπιση η σε ηλεκτρονικό εφοδιασµό; 6) Ποια ολοκλήρωση θα ήταν χρήσιµη; 7) Ποια είναι τα ηθικά θέµατα που σχετίζονται µε τοβ2β;

36 CASE STUDY THE GENESIS PROJECT

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α -escm

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - B2C - ιδάσκoντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Γ. Χαραλαµπίδης, Επ. Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Γ. Χαραλαµπίδης, Επ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - B2C -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάθεση έργου σε τρίτους (Outsourcing): Έννοια Περιεχόµενο-Ρόλος- Εφαρµογές και Τάσεις στο χώρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας»

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B2 «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Συντονιστές: Πουλυµενάκου Aγγελική (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Raporteurs: ηµητρακόπουλος Γιώργος (Eλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α ΘΕΜΑ: Ε-BUSINESS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET - INTRANET - EXTRANET

INTERNET - INTRANET - EXTRANET INTERNET - INTRANET - EXTRANET H Αρχιτεκτονική των Internet, Intranet, Extranet Τα Internet, Intranet και Extranet είναι οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το διαδίκτυο είναι η πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συντονιστές:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συντονιστές: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3 Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Συντονιστές: Κατερίνα Πραματάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ της ΜΑΛΒΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Επιχείρηση: Σχέσεις B2B ρ. Ε. Μάγκος Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Στρατηγική για Ηλεκτρονικό Εµπόριο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης Στρατηγική για Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-business Model Ontology Εργασία στο µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας

INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας H E L E T E L Ε Π Ε Ι ΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000 1 Περιεχόμενα 1 Περιγραφή 1.1 Ποια είναι η τεχνική 1.2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING. Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e-marketing στην Ελλάδα (μελέτη περίπτωσης ένδυση - υπόδυση)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING. Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e-marketing στην Ελλάδα (μελέτη περίπτωσης ένδυση - υπόδυση) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e-marketing στην Ελλάδα (μελέτη περίπτωσης ένδυση - υπόδυση) Μέσα από την εργασία μας θα αναλύσουμε (1 από 2) Τ.Π.Ε Internet και Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Αλεξάνδρα Τζέλου Επιβλέπων: Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302. Επιβλέπων Καθηγητής: Φουκαράκη Γεωργία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302. Επιβλέπων Καθηγητής: Φουκαράκη Γεωργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα