Αντιρρόπηση - Κλινική εικόνα - Εργαστηριακά ευρήματα αναπνευστικής οξέωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιρρόπηση - Κλινική εικόνα - Εργαστηριακά ευρήματα αναπνευστικής οξέωσης"

Transcript

1 Αντιρρόπηση Κλινική εικόνα Εργαστηριακά ευρήματα αναπνευστικής οξέωσης Γεώργιος Φιλντίσης Επίκουρος Καθηγητής Εντατικολογίας & Υπερβαρικής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΜΕΘ ΓΝΑ ΚΑΤ Δημήτριος Ζαχείλας ΠνευμονολόγοςΕντατικολόγος, ΠΜΕΘ ΓΝΑ ΚΑΤ 1. Αντιρρόπηση Η αναπνευστική οξέωση (ΑΟ) προκαλείται συνήθως από μείωση του κυψελιδικού αερισμού, με αποτέλεσμα την αύξηση του περιεχομένου του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στο πλάσμα και συνεπώς και του ανθρακικού οξέος (H 2 ). Ο οργανισμός αν και διαθέτει αρκετούς αντιρροπιστικούς μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει τη μείωση του ph που προέρχεται από την αύξηση του CO 2, ιδιαίτερα την οξεία, δεν είναι το ίδιο καλά προετοιμασμένος όσο στη μεταβολική οξέωση (ΜΟ). Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει ισχυρό εξωκυττάριο ρυθμιστικό σύστημα να αντιρροπήσει το CO 2, επειδή τα διττανθρακικά (HCΟ 3 ) δεν μπορούν να εξουδετερώσουν το H CO. 2 3 Στην οξεία ΑΟ (οξεία αύξηση της PaCO 2 ), πριν την παρέμβαση της νεφρικής αντιρρόπησης, η αυξημένη παραγωγή Η + αντιρροπείται κατά 97% από τα κυτταρικά συστήματα, όπως η αιμοσφαιρίνη (Hb) και οι πρωτεΐνες. Η οξεία φάση αρχίζει σε 510 λεπτά από την αύξηση της PaCO 2 και ολοκληρώνεται σε 15 λεπτά. Μικρή μόνο ποσότητα Η + καταναλώνεται από τον μεταβολισμό του γαλακτικού οξέος. H 2 + Buff HBuff + HCΟ 3 Αρχικά ενεργοποιούνται τα ρυθμιστικά διαλύματα των ενδοκυττάριων πρωτεϊνών και των ανόργανων φωσφορικών. Το σημαντικότερο όμως ρυθμιστικό σύστημα αποτελεί η Hb, της οποίας η αναχθείσα μορφή (HHb) συνδέεται με υδρογονοκατιόντα (H + ). Περίπου το 10% του CO 2 συνδέεται με την Hb για να σχηματίσει καρβαμυλαιμοσφαιρίνη (HbCO 2 ). H 2 + Hb HHb + H 109

2 Η οξυαιμοσφαιρίνη (HbO 2 ) είναι περισσότερο οξύ (pk=6,7) από την αναχθείσα (HHb) (pk=6,9). Το γεγονός αυτό επιτρέπει στην Hb να απορροφά περίπου 0,7 mmol H + για κάθε 1 mmol Ο 2 που αποδεσμεύεται, χωρίς να προκαλείται μεταβολή του ph. Τα H + προέρχονται από το CO 2 του μεταβολισμού, η αυξημένη συγκέντρωση του οποίου στους ιστούς (PCO 2 =6 mmhg), διευκολύνει την αποδέσμευση Ο 2 από την HbO 2 και την πρόσληψη Η + (φαινόμενο Bohr). Το CO 2 διαχέεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια, όπου με τη δράση της καρβονικής ανυδράσης (ΚΑ), διασπάται σε H + και H σύμφωνα με την εξίσωση: CO 2 + H 2 O H 2 H + + H Τα H + δεσμεύονται από την αναχθείσα Hb, ενώ τα H εξέρχονται των ερυθρών αιμοσφαιρίων αντικαθιστάμενα από τα Cl (Cl shift) για λόγους ηλεκτρικής ουδετερότητας. Οι κυτταρικοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί προκαλούν μικρή μόνο αύξηση των κυκλοφορούντων H στο πλάσμα (1 meq/l για κάθε 10 mmhg αύξησης της PaCΟ 2 και μέχρι τα 8090 mmhg) και σημαντική μείωση του ph κατά 0,08 (μέγιστη τιμή H =2830 meq/l). Η οξεοβασική εικόνα είναι διαφορετική στη χρόνια υπερκαπνία λόγω της νεφρικής αντιρρόπησης. Η επιμένουσα υπερκαπνία διεγείρει τη νεφρική αποβολή Η + και την παραγωγή και κατακράτηση H, τα οποία προσθέτει στο εξωκυττάριο υγρό. Αναλυτικότερα, η νεφρική αντιρρόπηση συνίσταται σε αυξημένη απέκκριση Η + υπό μορφή NH 4 Cl, αποβολή ούρων με αυξημένη οξύτητα και κατακράτηση H με αντίστοιχη αποβολή Cl. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε αύξηση των H κατά 3,54 meq/l για κάθε 10 mmhg αύξησης της PaCO 2 και μικρή μόνο μείωση του ph κατά 0,03 (μέγιστη τιμή H =45 meq/l). Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση των H στο πλάσμα (αλκαλική παρακαταθήκη), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δεσμευτικά των H +. Ο βαθμός αύξησης των H καθορίζεται κατά κύριο λόγο από την αύξηση της νεφρικής αποβολής Η +. Η τελευταία ευοδώνεται από τη μείωση του ph στα σωληναριακά κύτταρα και την εξωκυττάρια οξυαιμία. Η νεφρική αντιρρόπηση αρχίζει σε 12 ώρες, αλλά γίνεται κλινικά εμφανής σε 612 ώρες και φτάνει σε ισορροπία μετά 35 24ωρα. Στη χρόνια ΑΟ, η PaCO 2 του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) μεταβάλλεται γρήγορα 110

3 για να εξισωθεί μ αυτή του πλάσματος. Οι χημειοϋποδοχείς του εγκεφαλικού στελέχους και των καρωτιδικών σωματίων αντιλαμβάνονται άμεσα κάθε αλλαγή της συγκέντρωσης του CO 2 και προκαλούν, όταν αυτό είναι εφικτό, αύξηση του κατά λεπτόν αερισμού, προκειμένου να αποβληθεί η περίσσεια CΟ 2 και να επιστρέψει το ph στα φυσιολογικά όρια. Η υπερκαπνία που επιμένει για αρκετές ώρες επάγει την αύξηση των H στο ΕΝΥ, που φτάνει τη μέγιστη τιμή της σε 24 ώρες και αποκαθιστά μερικώς την τιμή του ph. Ο αντιρροπιστικός αυτός μηχανισμός εξασθενεί όταν η υπερκαπνία παραμένει για αρκετές ημέρες. Επί οξείας εγκατάστασης ΑΟ, παρατηρείται μικρή μόνο αύξηση της εξωκυττάριας συγκέντρωσης του Κ + και των φωσφορικών (PO 4 ) ενώ στη φάση αποκατάστασης της χρόνιας ΑΟ μπορεί να παρουσιαστεί μεταβολική αλκάλωση (ΜΑ) λόγω υποχλωραιμίας και υποκαλιαιμίας, εξ αιτίας μη επαρκούς αντικατάστασης των ηλεκτρολυτών. 2. Κλινική εικόνα Η κλινική εικόνα της ΑΟ χαρακτηρίζεται από πολλές εκδηλώσεις που οφείλονται στην υποκείμενη νόσο που προκάλεσε την οξέωση, στην ίδια την υπερκαπνία και στη συνοδό υποξαιμία. Η ποικιλία και η ένταση των εκδηλώσεων εξαρτάται από τη σοβαρότητα της υποκείμενης νόσου και την ταχύτητα εγκατάστασης της υπερκαπνίας. Ο τρόπος με τον οποίο δρα η υπερκαπνία, ιδιαίτερα όταν είναι οξεία, περιλαμβάνει ορισμένους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, όπως αγγειοδιαστολή των εγκεφαλικών αγγείων, διέγερση της αναπνοής διαμέσου των κεντρικών και περιφερικών υποδοχέων, διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (ΣΝΣ) και καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), επί εκσεσημασμένης και οξείας μεταβολής της PaCO 2. Η υπερκαπνία, ιδιαίτερα η οξεία, προκαλεί συμπτώματα από το νευρικό σύστημα που εκδηλώνονται ως άγχος, αποπροσανατολισμός, σύγχυση, λήθαργος, τρόμος και πιο σπάνια ως μυοκλονίες. Η οξεία αύξηση της PaCΟ 2 >60 mmhg προκαλεί σύγχυση και κεφαλαλγία. Αύξηση μεγαλύτερη από 70 mmhg προκαλεί αυξημένη πίεση του ΕΝΥ, υπερκαπνική εγκεφαλοπάθεια ή νάρκωση από CΟ 2 που εκδηλώνεται με υπνηλία, νωθρότητα, καταστολή και κώμα. Σε μετρίου βαθμού υπερκαπνία μπορεί να 111

4 παρατηρηθούν αυξημένα εν τω βάθει τενόντια αντανακλαστικά τα οποία μειώνονται ή καταργούνται σε βαριά υπερκαπνία. Η υπερκαπνία μπορεί να υποδυθεί εικόνα αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, ψευδοόγκου του εγκεφάλου ή και οργανικού ψυχοσυνδρόμου. Από τα μάτια μπορεί να υπάρχει οίδημα οπτικής θηλής. Θερμό και υγρό δέρμα αποτελούν τις κύριες εκδηλώσεις της ΑΟ κατά την δερματολογική εξέταση. Από το καρδιαγγειακό σύστημα μπορεί να εμφανιστούν ταχυκαρδία και υπόταση. Η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια προκαλεί αύξηση της απελευθέρωσης επινεφρίνης και νορεπινεφρίνης, με αποτέλεσμα ταχυκαρδία, αύξηση του κατά λεπτό όγκου αίματος και μείωση των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (υπερδυναμική κατάσταση). Η εμφάνιση υπερκοιλιακών αρρυθμιών αποτελεί σημείο εκσεσημασμένης ΑΟ και αποδίδεται περισσότερο στη συνοδό υποξυγοναιμία και τις διαταραχές των ηλεκτρολυτών, παρά στην ίδια την υπερκαπνία. Στην οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια συνήθως υπάρχει αύξηση του έργου της αναπνοής. Συνήθεις εκδηλώσεις από το αναπνευστικό είναι η ταχύπνοια, η δύσπνοια, η εργώδης αναπνοή με χρήση των επικουρικών αναπνευστικών μυών, η αύξηση του βάθους της αναπνοής καθώς και ευρήματα που υποδηλώνουν νόσο του αναπνευστικού, όπως οι μουσικοί ή μη μουσικοί ήχοι κατά την ακρόαση του θώρακα, η παρουσία συριγμού (wheezing), η μείωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος κ.ά. Όλα τα παραπάνω σημεία μπορεί να λείπουν επί νόσου του ΚΝΣ ή συστηματικής νόσου των περιφερικών νευρώνων. Στη χρόνια ΑΟ, οι εκδηλώσεις της υπερκαπνίας είναι πολύ λιγότερες και ηπιότερες σε σχέση με την οξεία. Ο λόγος είναι ότι έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον οργανισμό να αντιρροπήσει την οξυαιμία και να προσαρμοστεί στην υπερκαπνία. Οι ασθενείς ανέχονται συνήθως ακόμη και πολύ υψηλές τιμές PaCO 2 αν δεν υπάρχει βαριά υποξαιμία ή δεν συμβεί ρήξη της αντιρρόπησης με οξεία επιδείνωση της υπερκαπνίας (οξεία επί χρόνιας). Οι χρόνιοι υπερκαπνικοί ασθενείς έχουν συνήθως εμφυσηματικό θώρακα, χρόνιο παραγωγικό βήχα, πληκτροδακτυλία, πολυερυθραιμία και εκδηλώσεις πνευμονικής καρδίας, όπως κυάνωση, αρρυθμίες και οιδήματα. Αναφέρονται ως ιδιαίτερες καταστάσεις η νάρκωση από CΟ 2, σε ασθενείς που χορηγείται Ο 2 περισσότερο απ όσο χρειάζεται και το υπνοαπνοϊκό σύνδρομο, διότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την αντιμετώπισή τους. 112

5 3. Εργαστηριακά ευρήματα Τα αέρια αίματος αποτελούν τη διαγνωστική εξέταση εκλογής για την διερεύνηση της ΑΟ. Η συγκέντρωση των H βοηθά στην διαφοροδιάγνωση της οξείας από την χρόνια υπερκαπνία. Εάν το ph>7,45 τότε η υπερκαπνία μάλλον είναι αντιρροπιστική στη ΜΑ. Σ ότι αφορά στην οξεία ΑΟ, τα H αυξάνονται κατά 1 meq/l και το ph μειώνεται κατά 0,08 για κάθε 10 mmhg αύξησης της PaCO 2. Στη χρόνια ΑΟ, τα H ισούνται με 24±4 meq/l και το ph μειώνεται κατά 0,03 για κάθε 10 mmhg αύξησης της PaCO 2. Πρέπει να πραγματοποιείται τοξικολογική ανάλυση επί λήψεως ή υποψίας χρήσεως φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών (οπιούχα, βενζοδιαζεπίνες, αλκοόλ, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά). Η παρακολούθηση των ηλεκτρολυτών είναι επιβεβλημένη ειδικά όταν συνυπάρχει μυϊκή αδυναμία (υποκαλιαιμία, υπασβεστιαιμία, υποφωσφαταιμία, υπομαγνησιαιμία). Στην οξεία ΑΟ, υπάρχει υπερκαλιαιμία, λόγω εξόδου Κ + από τα κύτταρα σε ανταλλαγή με H +, ελαφρά υπερνατριαιμία και υποχλωραιμία, καθώς και υπερφωσφαταιμία, λόγω μείωσης του ρυθμού γλυκόλυσης, αύξηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων και λευκοκυττάρωση. Στη χρόνια ΑΟ, υπάρχει συνήθως υποχλωραιμία λόγω απώλειας Cl από τους νεφρούς σε ανταλλαγή με H. Ο απεικονιστικός έλεγχος με απλή ακτινογραφία θώρακα μπορεί να αναδείξει την παρουσία πνευμονικής νόσου, που μπορεί να χρειαστεί διερεύνηση με αξονική τομογραφία, ενώ η ψηφιακή αγγειογραφία δύναται να αποκλείσει την παρουσία πνευμονικών εμβόλων. Η αξονική και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου βοηθούν στη διερεύνηση της οξέωσης όταν υπάρχουν ενδείξεις ενδοκράνιας υπέρτασης. Ειδικότερες διαγνωστικές εξετάσεις αποτελούν οι πνευμονικές δοκιμασίες και η πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου προς την κατεύθυνση περιοριστικών ή αποφρακτικών συνδρόμων, καθώς και την πιθανότητα παρουσίας συνδρόμου άπνοιας κεντρικού ή αποφρακτικού τύπου. Το ηλεκτρομυογράφημα θα αναδείξει την παρουσία νευρομυϊκής νόσου, η οποία μπορεί να προκαλεί ΑΟ. 113

6 4. Βιβλιογραφία 1. ARDS Network. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. N Engl J Med 2000; 342: Brian JE. Carbon dioxide and the cerebral circulation. Anaesthesiology 1998; 88(5): Epstein SK, Singh N. Respiratory acidosis. Respir Care 2001; 46(4): Goldstein B, Shannon DC, Todres ID. Supercarbia in children: clinical course and outcome. Crit Care Med 1990; 18(2): Laffey JG, O Croinin D, McLoughlin P, Kavanagh BP. Permissive hypercapniarole in protective lung ventilatory strategies. Intensive Care Med 2004; 30(3): Low JM, Gin T, Lee TW, Fung K. Effect of respiratory acidosis and alkalosis on plasma catecholamine concentrations in anaesthetized man. Clin Sci (Lond) 1993; 84(1): Makhoul IR, BarJoseph G, Blazer S, et al. Intratracheal pulmonary ventilation in premature infants and children with intractable hypercapnia. ASAIO J 1998; 44(1): Μαυροματίδης Κ. Αναπνευστική οξέωση. Στο: Διαταραχές ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Εκδότης: Μαυροματίδης Κ, University Studio Press, 2 η έκδοση, Θεσσαλονίκη 2006:

Αίτια - Αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης

Αίτια - Αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης Αίτια Αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης Ευαγγελία Ντουνούση Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Η αναπνευστική αλκάλωση (ΑΑ) αποτελεί τη συχνότερη διαταραχή της οξεοβασικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης

Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης Δημήτρης Λαγονίδης Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιρρόπηση μεταβολικής αλκάλωσης

Αντιρρόπηση μεταβολικής αλκάλωσης Αντιρρόπηση μεταβολικής αλκάλωσης Μεταβολική αλκάλωση Ι Ειρήνη Καλογιαννίδου Ειδικευόμενη Νεφρολογίας Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» Είναι γνωστό ότι η διατήρηση του ph γύρω στα φυσιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 Πρόεδρος: Αστέριος Καραγιάννης

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 Πρόεδρος: Αστέριος Καραγιάννης Διευθυντής Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Τηλέφωνο: 2310-992819, 2310-892071 Fax: 2310-992834, 2310-835955 email: litsa@med.auth.gr ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ)

ΥΓΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ) ΥΓΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ) ΡΟΒΙΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΕ, MMEDsci in Clinical Nursing 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΓΡΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ) Τα ολικό ποσό του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ

ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ 2 o Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας ÐÑÁÊÔÉÊÁ ÄÅÕÔÅÑÏÕ ÅÔÇÓÉÏÕ ÌÅÔÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÕ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏÕ ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ ÌÅÔÁÂÏËÉÊÇ ÁËÊÁËÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακά ευρήματα μεταβολικής αλκάλωσης

Εργαστηριακά ευρήματα μεταβολικής αλκάλωσης Εργαστηριακά ευρήματα μεταβολικής αλκάλωσης Ηλίας Δ. Θώδης Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Κώστας Μαυροματίδης Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας. 7 ο Σεμινάριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας. 7 ο Σεμινάριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Βιβλίο Πρακτικών Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 7 ο Σεμινάριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Αναπνευστική αλκάλωση Ελένη Μάνου Νεφρoλόγος, Επιμελήτρια Β Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 1. Εισαγωγή Η μερική πίεση του διοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπερωσµωτικό κώµα ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη.

Υπερωσµωτικό κώµα ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη. 29 Υπερωσµωτικό κώµα ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη Εισαγωγή Οι πρώτες αναφορές για το υπεργλυκαιμικό μη κετονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αερίων αίματος - Σημασία ειδικών παραμέτρων για τη διάγνωση των μικτών οξεοβασικών διαταραχών

Ερμηνεία αερίων αίματος - Σημασία ειδικών παραμέτρων για τη διάγνωση των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Ερμηνεία αερίων αίματος Σημασία ειδικών παραμέτρων για τη διάγνωση των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Νικόλαος Σ. Κακλαμάνης Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Σάμου 1. Εισαγωγή Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα slides προέρχονται από το e-class, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τα slides προέρχονται από το e-class, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τα slides προέρχονται από το e-class, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΠΝΟΗ Αναπνοή καλείται το σύνολο των λειτουργιών δια των οποίων επιτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος)

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 81 Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές ηλεκτρολυτών και αντιμετώπιση (II)

Διαταραχές ηλεκτρολυτών και αντιμετώπιση (II) 38 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαταραχές ηλεκτρολυτών και αντιμετώπιση (II) Μ. Μουστάκη 1 Α. Φρετζάγιας 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η περιληπτική παρουσίαση των διαταραχών των ηλεκτρολυτών (Να +, Κ +

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης Διάγνωση Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης Χρυσόστομος Δημητριάδης Νεφρολόγος, Επιμελητής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Ως μεταβολική αλκάλωση (ΜΑ) ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης

Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης Μεταβολική αλκάλωση ΙΙ Γεώργιος Λιάμης Λέκτορας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή H μεταβολική αλκάλωση (ΜΑ) αποτελεί μία διαταραχή της οξεοβασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Θεόδωρος Κασιμάτης. Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Θεόδωρος Κασιμάτης. Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Θεόδωρος Κασιμάτης Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας Εισαγωγή Η διατήρηση της συγκέντρωσης των Η + εντός ενός στενού εύρους τιμών (35-45nmol/L) είναι ζωτικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες 204 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓ ΛΟΥ Α. ΥΠΟΒΑΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα Μεταβολικά Νοσήματα

Επείγοντα Μεταβολικά Νοσήματα 124 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Επείγοντα Μεταβολικά Νοσήματα ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 ' 2 Το φάσμα των επειγόντων μεταβολικών νοσημάτων είναι εξαιρετικά ευρύ και πολύπλοκο, με αξιοσημείωτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρου Α* MD, PhD, Χριστοφορίδης Σ # PhD ABSTRACT Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review Petrou A, Christoforidis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171 Εγκαυματική Ν όσος, ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ Επιδημιολογία Παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και αντιμετώπιση, τα εγκαύματα αποτελούν τον βαρύτερο τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα Παιδιατρική

Επείγουσα Παιδιατρική ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ ΑΙ ΕΝΊ ΑΊΙΚΗΣ ΙΑ ΊΡΙΚΗ Σ 109 Επείγουσα Παιδιατρική ΕΛΕΝΗ ΒΟΛΑΚΛΗ Το κεφάλαιο που ακολουθεί φιλοδοξεί να αποτελέσει μια εύχρηστη συλλογή πληροφοριών, πινάκων και θεραπευτικών σχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική»

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική» COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα