Αντιρρόπηση μεταβολικής αλκάλωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιρρόπηση μεταβολικής αλκάλωσης"

Transcript

1 Αντιρρόπηση μεταβολικής αλκάλωσης Μεταβολική αλκάλωση Ι Ειρήνη Καλογιαννίδου Ειδικευόμενη Νεφρολογίας Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» Είναι γνωστό ότι η διατήρηση του ph γύρω στα φυσιολογικά επίπεδα είναι ζωτικής σημασίας και για το λόγο αυτό τα συστήματα που ρυθμίζουν την οξεοβασική ισορροπία (ΟΒΙ) είναι αλληλοεξαρτώμενα. Έτσι δυσλειτουργία του ενός συστήματος έχει ως αποτέλεσμα αντιρροπιστικές διεργασίες στα άλλα. Οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί εξουδετέρωσης οξέων ή βάσεων στον οργανισμό είναι τρεις, τα ρυθμιστικά συστήματα, το αναπνευστικό σύστημα και οι νεφροί. Έχουν διαφορετικό χρόνο έναρξης δράσης και παραμένουν αποτελεσματικά για διαφορετικές περιόδους. 1. Ρυθμιστικά συστήματα Τα ρυθμιστικά συστήματα αρχίζουν τη δράση τους μέσα σε δευτερόλεπτα, προσπαθώντας να περιορίσουν άμεσα τις μεταβολές του ph. Είναι διαλύματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες χημικές ενώσεις. Συνήθως είναι ασθενή οξέα με τα άλατά τους με μία ισχυρή βάση σε ιονισμένη μορφή ή ασθενής βάση με το άλας της μ ένα ισχυρό οξύ (1). Έστω η αντίδραση: ΗΑ Η + + Α Όταν προστίθεται οξύ (Η + ) η αντίδραση κατευθύνεται προς τ αριστερά, με αποτέλεσμα να αδρανοποιείται το ισχυρό οξύ και όταν προστίθεται βάση η αντίδραση κατευθύνεται προς τα δεξιά. Αν θελήσουμε να ποσοτικοποιήσουμε τη δράση του ρυθμιστικού συστήματος πρέπει να λάβουμε υπ όψιν ότι εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η συγκέντρωση των δύο συστατικών του, αφού η ρυθμιστική ικανότητα είναι ανάλογη της συγκέντρωσης και ο δεύτερος είναι ο λόγος της συγκέντρωσης της βάσης προς το ασθενές οξύ, αφού 41

2 ίσες συγκεντρώσεις έχουν ως αποτέλεσμα μέγιστη ρυθμιστική ικανότητα. Τα ρυθμιστικά συστήματα του οργανισμού είναι ασθενή οξέα με pk που βρίσκεται κοντά στο φυσιολογικό ph (1). Τα ισχυρά οξέα λ.χ. HCI αδυνατούν να λειτουργήσουν ως ρυθμιστικά, διότι στο ph των υγρών του οργανισμού βρίσκονται σε πλήρη διάσταση, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να συνδεθούν με Η +. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι όταν το σύστημα ρύθμισης της ΟΒΙ είναι ανοιχτό, τα προϊόντα που παράγονται απομακρύνονται. Αν είναι κλειστό τότε στην περίπτωση προσθήκης βάσης υπάρχει αύξηση των H και μείωση του CO 2 : 2NaOH + CO 2 + H 2 O Na 2 + H 2 O Στο κλειστό επίσης σύστημα η ποσότητα των ρυθμιστικών διαλυμάτων παραμένει σταθερή όταν προστίθεται ισχυρό οξύ ή βάση. Τα ρυθμιστικά συστήματα του οργανισμού είναι τα παρακάτω: 1) NaH /H 2 (κύριο εξωκυττάριου χώρου) 2) HHbO 2 /KHbO 2 και HHb/KHb (στα ερυθροκύτταρακύριο στον ενδοκυττάριο χώρο) 3) Πρωτεΐνες και άλατά τους με αλκάλεα (στα κύτταρα των ιστών και στο πλάσμα) 4) Μονόξινα και δισόξινα φωσφορικά άλατα H 2 PO 4 /HPO 4, Na 2 HPO 4 /NaH 2 PO 4 (στα ερυθροκύτταρα και στα ουροφόρα σωληνάρια) 5) Των οστών (Ca και υδροξυαπατίτης) Στο αίμα τα ρυθμιστικά συστήματα διακρίνονται: α) σε σύστημα διττανθρακικών και β) σε σύστημα μη διττανθρακικών (Hb, πρωτεϊνών, φωσφορικών), που δρουν ενδοκυττάρια Ρυθμιστικό σύστημα ανθρακικού οξέος (NaH /H 2 ) Το NaH /Η 2 είναι το σημαντικότερο ρυθμιστικό σύστημα για τρεις λόγους: α) υπάρχει σε μεγάλες συγκεντρώσεις στον οργανισμό, β) έχει pk=6,1 που είναι πολύ κοντά στο φυσιολογικό ph του οργανισμού και γ) τα συστατικά του μπορούν να ρυθμιστούν από τους πνεύμονες (CO 2 ) και τους νεφρούς (H ) (2). 42

3 Έστω λοιπόν ότι προστίθεται μία βάση (NaOH) στο αίμα: NaOH + H 2 NaH + H 2 O Η βάση μετατρέπεται σε NaH που είναι ασθενώς αλκαλικό και προσλαμβάνει ελάχιστα τα Η Ρυθμιστικό σύστημα αιμοσφαιρίνης (Hb) Τα ρυθμιστικά διαλύματα της Hb είναι δύο, η οξυαιμοσφαιρίνη με το άλας της με Κ + (HHbO 2 /KHbO 2 ) και η αναχθείσα Hb με το άλας της με Κ + (HHb/KHb). Όταν η οξυαιμοσφαιρίνη μετατρέπεται στην αναχθείσα της μορφή, όταν δηλαδή αποδώσει στους ιστούς το Ο 2, καθίσταται ασθενέστερο οξύ και συνδέεται ευκολότερα με τα Η +, οδηγώντας σε αλκάλωση. Αντίθετα όταν βρίσκεται στην οξυγονοθείσα μορφή αποδίδει Η +, οδηγώντας σε οξέωση. Η αναχθείσα Hb είναι λιγότερο ισχυρό οξύ από την οξυγονοθείσα, με αποτέλεσμα να δεσμεύει περισσότερα Η +. Η Hb που βρίσκεται στο αίμα έχει 2πλάσια συγκέντρωση από τις πρωτεΐνες του πλάσματος και 3πλάσια ρυθμιστική ικανότητα (συνολικά δηλαδή 6πλάσια ρυθμιστική ικανότητα συγκριτικά με τις πρωτεΐνες). Η Hb είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ρυθμιστικό σύστημα για την εξουδετέρωση του H 2 για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η πρόσληψη των Η + είναι ευκολότερη μετά την αποξυγόνωσή της και δεύτερον διότι συνδέεται άμεσα με το CO 2 σχηματίζοντας καρβαμυλαιμοσφαιρίνη, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται ένα Η + που εξουδετερώνεται από την αναχθείσα Hb. Το ρυθμιστικό σύστημα της Hb είναι το δεύτερο σημαντικότερο μετά το σύστημα του H Ρυθμιστικό σύστημα πρωτεϊνών Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από αμινοξέα, των οποίων η εξουδετερωτική ικανότητα οφείλεται στο φορτίο των παράπλευρων αλύσεών τους και στις τελικές καρβοξυλικές (όξινες) και αμινικές (βασικές) τους ομάδες. Έτσι λειτουργούν ως αμφολύτες αφού συμπεριφέρονται άλλοτε ως οξέα και αντιδρούν με βάσεις και άλλοτε ως βάσεις 43

4 και αντιδρούν με οξέα. Επίσης, ως αμφολύτες που είναι μπορεί να υπάρχουν υπό διπολική μορφή (να έχουν δηλαδή ταυτόχρονα θετικό και αρνητικό φορτίο) και αυτό συμβαίνει σ ένα συγκεκριμένο ph για κάθε πρωτεΐνη, που λέγεται ισοηλεκτρικό σημείο. Όταν το διπολικό ιόν βρίσκεται σε περιβάλλον με ph πάνω από το ισοηλεκτρικό της σημείο συμπεριφέρεται ως οξύ αποδίδοντας Η +, ενώ όταν το ph βρίσκεται κάτω από το ισοηλεκτρικό σημείο συμπεριφέρεται ως βάση. Οι πρωτεΐνες είναι σημαντικά ενδοκυττάρια ρυθμιστικά συστήματα, αφού στο αίμα βρίσκονται σε μικρές ποσότητες Ρυθμιστικό σύστημα φωσφορικών (Na 2 HPO 4 /NaH 2 PO 4 ) Το σύστημα των φωσφορικών αποτελείται από το δισόξινο φωσφορικό νάτριο (NaH 2 PO 4 ) που δρα ως ασθενές οξύ και παρέχει Η + και το μονόξινο φωσφορικό νάτριο (Na 2 HPO 4 ) που δρα ως ασθενής βάση και προσλαμβάνει Η +. Έστω ότι προστίθεται μία ισχυρή βάση: NaOH + NaH 2 PO 4 Na 2 HPO 4 + H 2 O Το σύστημα των φωσφορικών στον εξωκυττάριο χώρο, τόσο λόγω της χαμηλής του πυκνότητας, όσο και λόγω της μικρής καθημερινής του παραγωγής το καθιστούν ρυθμιστικό σύστημα ήσσονος σημασίας. Αντίθετα στον ενδοκυττάριο χώρο οι οργανικές και ανόργανες φωσφορικές ενώσεις αποτελούν σημαντικά ρυθμιστικά συστήματα. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι το σύστημα των φωσφορικών (H 2 PO 4 /HPO 4 ) βρίσκεται σε μεγάλη συγκέντρωση στο διήθημα των νεφρικών σωληναρίων και είναι μάλιστα υπεύθυνο για την αποβολή στα ούρα σημαντικής ποσότητας από την περίσσεια των Η + που παράγονται καθημερινά (H 2 PO 4 ), δηλαδή της γνωστής τιτλοποιήσιμης οξύτητας Ρυθμιστικά συστήματα οστών Στα οστά ο υδροξυαπατίτης [Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 ] και το ανθρακικό ασβέστιο (Ca ) λειτουργούν ως ρυθμιστικά διαλύματα, κυρίως σε περιπτώσεις χρόνιας φόρτισης με οξέα ή αλκάλεα. Η φορά της αντίδρασης σχηματισμού του υδροξυαπατίτη μεταβάλλεται ανάλογα με το ph του οργανισμού: 44

5 10(Ca ++ ) + 6(HPO 4 ) + 2H 2 Ο Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 4 + 8H+ Έτσι σε αλκάλωση έχει κατεύθυνση από τ αριστερά προς τα δεξιά, ώστε να αποδίδει Η +. Το 25% των H εξουδετερώνεται από τα Η + που προέρχονται από τα ενδοκυττάρια ρυθμιστικά συστήματα κατά την ανταλλαγή Na + (εξωκυττάριο)η +. Το 2% των H εισέρχεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια σε ανταλλαγή με Cl. Η αυξημένη παραγωγή των ενδογενών οργανικών οξέων εξουδετερώνει το 5% των παραγόμενων H. Η αύξηση του ph αυξάνει την παραγωγή γαλακτικού και κιτρικού οξέος μειώνοντας έτσι τα H και διεγείρει τη γλυκόλυση, εμποδίζοντας τον κύκλο του κιτρικού οξέος (3,4). Σημείωση: Τα Η + που προέρχονται από μεταβολική διεργασία εξουδετερώνονται κατά 50% από το σύστημα H και 50% από τα συστήματα της Hb. Τα Η + που προέρχονται από το αναπνευστικό εξουδετερώνονται 100% από το σύστημα των πρωτεϊνών. Σε περίπτωση αύξησης των H στον εξωκυττάριο χώρο, τα ενδοκυττάρια ρυθμιστικά συστήματα διαμέσου των αντλιών Na + H + και Κ + Η + (ανταλλαγείς ιόντων), βγάζουν Η + από τα κύτταρα, τα οποία αντιδρούν με τα H και αποδίδουν CO 2 και H 2 O, με αποτέλεσμα να τα εξουδετερώνουν. Παράδειγμα δράσης ρυθμιστικού συστήματος σε προσθήκη αλκάλεος: Έστω διάλυμα με οξικό οξύ και οξικό νάτριο, στο οποίο προστίθεται η βάση NaOH: NaOH Na + + OH CH 3 COOH CH 3 COO + H + OH + H + H 2 O Το H + από τη διάσταση του οξέος εξουδετερώνει το OH και η επιπλέον προσθήκη βάσης οδηγεί σε περαιτέρω διάσταση του οξικού, ώστε η οξύτητα του συστήματος να παραμένει σχετικά σταθερή. Αν το σύστημα ήταν κλειστό, τότε στην περίπτωση προσθήκης οξέος, εκτός από την μείωση των H προκύπτει και αύξηση του CO 2 : HCl + NaH NaCl + H 2 O + CO 2 45

6 2. Αναπνευστικό σύστημα Αρχίζει η δράση του μέσα σε 13 λεπτά και ολοκληρώνεται σε 1224 ώρες. Η αλκαλιαιμία καταστέλλει την αναπνοή (υποαερισμός), διαμέσου επίδρασής της στους χημειοϋποδοχείς του εγκεφαλικού στελέχους και ίσως διαμέσου επίδρασης στους περιφερικούς χημειοϋποδοχείς (καρωτιδικό σωμάτιο, αορτικό τόξο και μυελός), με αποτέλεσμα την αύξηση της PaCO 2. Υπολογισμός της αναπνευστικής αντιρρόπησης: Σε μεταβολική αλκάλωση για κάθε αύξηση των H κατά 1 meq/l αναμένεται αύξηση της PaCO 2 κατά 0,60,7 mmhg [δηλαδή PaCO 2 =0,7 x (H ) + 20 mmhg (± 5)] ή PaCO 2 = 0,9 x (H + 9) ± 2 (3). Αν η αντιρρόπηση δεν είναι η αναμενόμενη τότε υπάρχει μικτή οξεοβασική (ΟΒ) διαταραχή με αναπνευστική αλκάλωση (5). Η αναπνευστική αντιρρόπηση έχει δύο φάσεις: α) αρχικά διεγείρεται η αναπνοή αφού κατά την εξουδετέρωση των H από τα ρυθμιστικά συστήματα παράγεται CO 2, το οποίο οδηγεί σε αύξηση της PaCO 2 και β) κατά τη δεύτερη φάση η αλκαλαιμία επιδρά στο κέντρο της αναπνοής και την καταστέλλει. Επιπλοκές: Στην πρώτη φάση μπορεί να εμφανιστεί έντονη υπερκαπνία, λόγω αδυναμίας απομάκρυνσης του CO 2, σε άτομα που εμφανίζουν καταστολή της αναπνοής, κεντρικής ή περιφερικής αιτιολογίας (αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, νευρομυική νόσος, λήψη ναρκωτικών). Στη δεύτερη φάση μπορεί να εμφανιστεί υποξυγοναιμία, εξ αιτίας καταστολής του αναπνευστικού κέντρου, σε άτομα με καρδιοαναπνευστικές νόσους. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η αλκάλωση μετατοπίζει την καμπύλη σύνδεσης οξυγόνουhb προς τ αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση οξυγόνουhb γίνεται ισχυρότερη, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παροχή Ο 2 στους ιστούς, που επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από τον αντιρροπιστικό υποαερισμό (3,6). Ο παρακάτω τύπος παρέχει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ PaO 2 και PaCO 2 : PaO 2 = PεισπνεόμενουO 2 1,25 x PaCO 2 10 (PεισπνεόμενουO 2 είναι η μερική πίεση του Ο 2 στον εισπνεόμενο αέρα=150 mmhg και το 10 είναι η φυσιολογική κλίση του Ο 2 μεταξύ κυψελίδων και αρτηριδίων του πνεύμονα) 46

7 Η υποξαιμία συνήθως δεν είναι ικανή να διαταράξει την αντιρρόπηση, εκτός κι αν συνυπάρχει αναπνευστική νόσος. Έτσι η διέγερση της αναπνοής λόγω υποξαιμίας αρχίζει όταν PaO 2 <5055 mmhg, με αποτέλεσμα η PaCO 2 να φθάνει και το 60 mmhg σε βαριά μεταβολική αλκάλωση (ΜΑ) (2). Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη έχουμε μικτή ΟΒ διαταραχή (και αναπνευστική οξέωση). Σημειώνεται ότι η PaO 2 δεν μπορεί να μειωθεί περίπου κάτω από 55 mmhg, άρα και η PaCO 2 δεν μπορεί να είναι με βάση τον τύπο περίπου πάνω από 52 mmhg. Ωστόσο έχουν αναφερθεί τιμές PaCO 2 >86 mmhg σε σοβαρές περιπτώσεις ΜΑ. Φαίνεται δηλαδή ότι η αντιρρόπηση είναι αυτοπεριοριζόμενη, αφού τόσο η υποξυγοναιμία, όσο και η υπερκαπνία διεγείρουν την αναπνοή (7). Έτσι σε περίπτωση υποξυγοναιμίας με υπερκαπνία δεν θα πρέπει να τίθεται η διάγνωση της αναπνευστικής ανεπάρκειας χωρίς να γίνεται συσχέτιση με ΜΑ και φυσικά δεν χρειάζεται διασωλήνωση, αλλά χορήγηση Ο 2. Σε ποιο βαθμό όμως η αναπνευστική αντιρρόπηση προστατεύει τελικά το εξωκυττάριο ph; Μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η αύξηση της PaCO 2 σε ΜΑ αυξάνει την έκκριση Η +, με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης των H (8). Αυτές οι μεταβολές πιθανά οφείλονται στη μείωση του ph των σωληναριακών κυττάρων από την αύξηση του CO 2 (είναι γνωστό ότι η ενδοκυττάρια οξέωση διεγείρει την έκκριση Η + και άρα την αύξηση των H ). Το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από μερικές ημέρες το ph είναι ίδιο μ αυτό που θα υπήρχε χωρίς την αναπνευστική αντιρρόπηση, λόγω των αυξήσεων του εξωκυττάριου CO 2 και των H (1). Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου δεν διαπιστώνεται η αναμενόμενη αντιρρόπηση, όπως σε: α) πρόκληση ταχύπνοιας λόγω πόνου κατά την αιμοληψία β) ασθενείς με ΜΑ λόγω λήψεως διουρητικών, μπορεί να εμφανιστεί υποκλινική πνευμονική συμφόρηση, ικανή να διεγείρει ενδοπνευμονικούς υποδοχείς και να προκαλέσει ταχύπνοια, δίνοντας ταυτόχρονα και μία αίσθηση δύσπνοιας γ) συνύπαρξη υποξαιμίας (PaO 2 <5055 mmhg), οπότε διεγείρονται οι περιφερικοί χημειοϋποδοχείς και προκαλούν υπεραερισμό (3). 47

8 3. Νεφροί Η δράση τους αρχίζει μετά από ώρες έως και ημέρες και είναι ο ισχυρότερος ρυθμιστής της ΟΒΙ. Αρχίζει σε μία ώρα από την εγκατάσταση της ΜΑ και ολοκληρώνεται σε 1236 ώρες. Κατά την έναρξη της ΜΑ όταν η συγκέντρωση των H ξεπεράσει τον ουδό επαναρρόφησης υπάρχει διττανθρακουρία με ταυτόχρονη απώλεια Na + στα ούρα. Με την πρόοδο του χρόνου όμως εγκαθίσταται μία νέα κατάσταση (αύξηση του ουδού επαναρρόφησης), όπου διακόπτεται η απώλεια των H και εμφανίζεται απώλεια οξέων στα ούρα (παράδοξη οξυουρίαδιατήρηση αλκάλωσης) (5). Έχει διαπιστωθεί ότι αν χορηγηθούν σ ένα φυσιολογικό άτομο 1000 meq NaH σ ένα 24ωρο επί δύο εβδομάδες, μπορεί να αποβληθεί σχεδόν όλη την ποσότητα των H με μικρή μόνο αύξηση της συγκέντρωσής τους στο πλάσμα. Για να προκληθεί ΜΑ με μικρότερες ποσότητες H, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνυπάρχει και διαταραχή στη νεφρική απέκκριση των H. Η έκκριση H από τους νεφρούς γίνεται κυρίως με δύο τρόπους: α) με μικρότερη επαναρρόφηση H, λόγω του ότι η χορήγηση NaH οδηγεί σε έκπτυξη του όγκου, μειώνοντας έτσι την επαναρρόφηση Νa + και H στα εγγύς σωληνάρια, β) με έκκριση H από τα κύτταρα βτύπου των αθροιστικών σωληναρίων που ανταλλάσσουν H με Cl. Για να διατηρήσουν λοιπόν οι νεφροί τη ΜΑ πρέπει να υπερνικήσουν τους δύο αυτούς μηχανισμούς (9). Η επαναρρόφηση των H εξ άλλου γίνεται διαμέσου έκκρισης Η + από τα σωληναριακά κύτταρα στον αυλό. Στα εγγύς σωληνάρια επαναρροφάται το 90% των διηθούμενων H διαμέσου του ανταλλαγέα Na + H +. Τα υπόλοιπα επαναρροφώνται στην αγκύλη του Henle με τη βοήθεια του ανταλλαγέα Na + H + και στα αθροιστικά σωληνάρια με την αντλία H + ATPαση. Η αυξημένη επαναρρόφηση H σε ΜΑ οφείλεται στην υπογκαιμία, υποχλωραιμία, υποκαλιαιμία και στον υπεραλδοστερονισμό (2), με αποτέλεσμα οι νεφροί να μη συμβάλλουν αντιρροπιστικά, αλλά αντίθετα να διαιωνίζουν την αλκάλωση. 48

9 3.1. Υπογκαιμία Σε μείωση του εξωκυττάριου όγκου υγρών και άρα σε μειωμένη νεφρική αιμάτωση, αυξάνει η επαναρρόφηση H (επαναρρόφηση Na + και διέγερση ALD σε ανταλλαγή με Η + ) (11). Μία ευρέως αποδεκτή υπόθεση για την διατήρηση και διόρθωση της χλωριοευαίσθητης ΜΑ που βασίζεται στον όγκο είναι η εξής: Η υπογκαιμία προκαλεί επαναρρόφηση Η 2 Ο στα εγγύς σωληνάρια, που συνοδεύεται και από επαναρρόφηση H, διατηρώντας έτσι την αλκάλωση. Όταν αποκατασταθεί ο όγκος, περιορίζεται η επαναρρόφηση υγρών στα εγγύς σωληνάρια, με αποτέλεσμα περισσότερα H και Cl να φθάνουν στον άπω νεφρώνα και εκεί να αυξάνει η επαναρρόφηση των Cl και η έκκριση των H, με αποτέλεσμα διόρθωση της αλκάλωσης. Όπως αποδείχτηκε βέβαια μετά από επανεκτίμηση της παραπάνω υπόθεσης η αλκάλωση διορθώνεται μόνο με χορήγηση Cl, ανεξάρτητα από την κατάσταση του όγκου. Τελικά, η υπογκαιμία σχετίζεται, αλλά δεν αποτελεί αιτία ή σημαντικό παράγοντα για την διατήρηση της αλκάλωσης (5), προκαλεί όμως αλκάλωση όταν χάνονται περισσότερα Η + ή Cl σε σχέση με τα H Υποχλωραιμία Η υποχλωραιμία λόγω απωλειών από τον γαστρεντερικό σωλήνα (ΓΕΣ) ή λόγω διουρητικών προκαλεί επαναρρόφηση H διότι: α) διεγείρει το σύστημα ρενίνηςαγγειοτενσίνηςαλδοστερόνης (ΡΑΑ). Στην πυκνή κηλίδα υπάρχουν κύτταρα που έχουν ένα συμμεταφορέα Na + K + 2Cl, ο οποίος ρυθμίζεται από το Cl. Σε υποχλωραιμία μειώνεται η μεταφορά Cl στην πυκνή κηλίδα, με αποτέλεσμα την μείωση της επαναρρόφησης NaCl. Έτσι διεγείρεται η παρασπειραματική συσκευή για παραγωγή ρενίνης (2,5). β) διαταράσσει τη λειτουργία του ανταλλαγέα Cl H. Σε ΜΑ η απώλεια H προέρχεται από μειωμένη επαναρρόφηση, αλλά όπως φαίνεται και από έκκρισή τους από τα βεμβόλιμα κύτταρα στη φλοιώδη μοίρα των αθροιστικών σωληναρίων. Για 49

10 να συμβεί αυτό πρέπει να ανταλλαγεί H με Cl (η ενέργεια για τη μεταφορά αυτή προέρχεται από την κλίση που υπάρχει για το Cl, αφού η συγκέντρωσή του ενδοκυττάρια είναι ελαττωμένη). Σε υποχλωραιμία λοιπόν δεν μπορεί να γίνει έκκριση H (2,5) γ) η υποχλωραιμία μειώνει τον GFR διαμέσου της σωληναριοσπειραματικής ισορροπίας, ακόμη και επί απουσίας υπογκαιμίας (5) δ) η αντλία H + ATPάση στα εμβόλιμα κύτταρα των αθροιστικών σωληναρίων φαίνεται να σχετίζεται με παθητική παράλληλη έκκριση Cl, για διατήρηση της ηλεκτρικής ουδετερότητας. Η μείωση της συγκέντρωσης Cl ενδοσωληναριακά διευκολύνει την διαδικασία αυτή, διαμέσου αύξησης της κλίσης διασωληναριακά, για έκκριση Cl (2) Υποκαλιαιμία Η υποκαλιαιμία: α) προκαλεί ενδοκυττάρια οξέωση (ανταλλαγή Κ + Η + ) (5), η οποία τείνει να αυξήσει την απέκκριση Η + (2). Έτσι από τη δράση της ALD και των άλλων αλατοκορτικοειδών αυξάνει η επαναρρόφηση Na + σε ανταλλαγή με Κ + και κυρίως Η +. Η επίταση της απέκκρισης οξέων από τους νεφρούς αυξάνει τη σύνθεση και επαναρρόφηση H (1). β) διαμέσου διέγερσης της H + K + ATPάσης, έχει ως αποτέλεσμα την επαναρρόφηση Κ + και την αποβολή Η + (κερδίζονται H ). Τόσο η υποκαλιαιμία όσο και η ALD που διεγείρουν την αντλία αυτή και την H + ATPάση, προκαλούν απέκκριση Η + (2,9). γ) διεγείρει την αμμωνιογένεση στα εγγύς σωληνάρια διαμέσου επιτάσεως του μεταβολισμού της γλουταμίνης. Κατά την διαδικασία αυτή παράγεται ακετογλουταρικό, που κατά τον μεταβολισμό του αποδίδει H που επιστρέφουν στην κυκλοφορία (10). δ) προκαλεί διαταραχή της επαναρρόφησης Cl στον άπω νεφρώνα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα στον αυλό, ώστε να διεγείρεται η έκκριση Η + (2,10). Επίσης, τόσο η υποχλωραιμία (δείκτης μείωσης εξωκυττάριου όγκου υγρών), όσο και η υποκαλιαιμία (λόγω απώλειας από το ΓΕΣ ή τους νεφρούς διαμέσου διέγερσης 50

11 του συστήματος ΡΑΑ), προκαλούν μείωση του GFR, οπότε και το φορτίο H που διηθείται είναι μικρότερο σε σχέση μ αυτό που θα υπήρχε σε αλκαλαιμία με φυσιολογικό GFR (1,9). Η ελαττωμένη διέγερση των μεταφορέων Cl έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του Κ +, γι αυτό και η έντονη υποκαλιαιμία σχετίζεται με νεφρική απώλεια CI (5) Υπερκαπνία Η υποκαπνία λόγω αγγειοδιαστολής και μείωσης του GFR προκαλεί καταστολή της νεφρικής επαναρρόφησης H, ενώ αντίθετα η υπερκαπνία (λόγω αντιρρόπησης) αυξάνει την επαναρρόφηση H. Παράδειγμα μη νεφρικής αντιρρόπησης: Σε κατάσταση υπογκαιμίας αυξάνεται η κατακράτηση Na +, η οποία όμως εξαρτάται από την αναγκαιότητα έκκρισης H (εκκρίνονται μαζί με Na + ). Η επαναρροφητική ικανότητα των νεφρών για τα H μπορεί να αυξηθεί σε υπογκαιμία, αλλά αυτή η προσαρμογή χρειάζεται 34 24ωρα. Σε εμέτους τις πρώτες ημέρες υπάρχει αυξημένη ποσότητα H που διηθείται και αυξημένα επίπεδα ALD (υπεραλδοστερονισμός), αλλά δυσκολία στην κατακράτηση H. Έτσι μία ποσότητα H φεύγει από τα εγγύς σωληνάρια ως NaH και μέρος του Na + ανταλλάσσεται με Κ + στα αθροιστικά σωληνάρια, διαμέσου δράσης της ALD. Αποτέλεσμα είναι η αυξημένη έκκριση Νa +, Κ +, H στα ούρα, ώστε αυτά να είναι αλκαλικά. Όταν αυξηθεί όμως η επαναρροφητική ικανότητα των H τότε ελαττώνεται η έκκριση Νa +, Κ +, H, Cl στα ούρα, με αποτέλεσμα τα ούρα να είναι όξινα και να επιδεινώνεται η αλκάλωση (2). 51

12 4. Βιβλιογραφία 1. Μαυροματίδης Κ. Μεταβολική αλκάλωση. Στο: Διαταραχές ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Εκδότης: Κ. Μαυροματίδης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006, σελ Rose BD, Post TW. Metabolic alkalosis. In: Clinical physiology of acidbase and electrolyte disorders, McGrawHill, New York, Chapter 18, 5 th Edition, 2001; pp Javaheri S, Shore NS, Rose B, Kazemi H. Compensatory hypoventilation in metabolic alkalosis. Chest 1982; 81(3): Galla JH, Bonduris DN, Luke RG: Effects of chloride and extracellular fl uid volume on bicarbonate reabsorption along the nephron in metabolic alkalosis in the rat. J Clin Invest 1987; 80: Galla JH. Metabolic Alkalosis. J Am Soc Nephrol 2000; 11: Huang LH, Priestley MA, Cantwell PG, et al. Metabolic alkalosis. emedicine 2007 ( 7. Principe L, Brenna S. The acid base balance. Theoretical and practical aspects. Eds. Principe L, Brenna S. Instrumentation Laboratory, Milan, Italy. 8. Androgue HJ, Madias NE. Management of lifethreatening acidbase disorders. N Engl J Med 1998; 8: Yaseen S, Thomas C, Mandal AK, et al. Metabolic alkalosis. emedicine 2007 ( 10. Yaseen S. Excerpt from metabolic alkalosis. byname/ metabolicalkalosis.htm 11. Galla JH, Bonduris DN, Sanders PW, Luke RG: Volumeindependent reductions in glomerular fi ltration rate in acute chloridedepletion alkalosis in the rat. J Clin Invest 1984; 74:

Ορισμοί Ρυθμιστικά συστήματα. Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ορισμοί Ρυθμιστικά συστήματα. Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ορισμοί Ρυθμιστικά συστήματα Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οξέα/Βάσεις - Ορισμοί Ορισμός #1: Arrhenius (κλασικός, 1887) Οξέα παράγουν ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Η + =40nanomol/L ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας από τους νεφρούς

Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας από τους νεφρούς Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας από τους νεφρούς Δημήτριος Σ. Γούμενος Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών www.nephrology-patra.gr Πηγές υδρογονοϊόντων [H + ] Ημερήσιος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης

Μηχανισμοί διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης Μηχανισμοί διατήρησης της μεταβολικής αλκάλωσης Χρήστος Κατσίνας Νεφρολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 1. Εισαγωγή Η εγκατάσταση καθώς και η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ- ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ;

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ- ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ; Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 9 ο Σεμινάριο Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2015, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση

Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση Ευγενία Γκαλιαγκούση MD, PhD Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διαγνωστική και Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

Μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΜΙΚΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΛΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Απλή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολική Αλκάλωση. Μάριος Παπασωτηρίου.

Μεταβολική Αλκάλωση. Μάριος Παπασωτηρίου. Μεταβολική Αλκάλωση Μάριος Παπασωτηρίου mpapasotiriou@yahoo.com Μεταβολική Αλκάλωση Βασικές αρχές Μετ. Αλκάλωσης Κλινική εικόνα Επαναρρόφηση αναγέννηση HCO 3 / Λειτουργίες μεταφορέων νεφρικών σωληναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Μεταβολική Αλκάλωση ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης [ΗCO 3- ] = ποσό ΗCO 3- στον εξωκυττάριο όγκο εξωκυττάριο όγκο Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης: Εξωγενής προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία Ι Διαταραχές οξεοβασικής λιπίδια ηλεκτρολύτες μεταβολικό σύνδρομο Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Παθολογίας/Ρευματολογίας, Αλέξανδρος Α.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού 4 Ενότητα 1: Εισαγωγή

Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού 4 Ενότητα 1: Εισαγωγή Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού 4 Ενότητα 1: Εισαγωγή Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ο πνεύμονας στη Ρύθμιση της Οξεοβασικής

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια - Αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης

Αίτια - Αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης Αίτια Αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης Ευαγγελία Ντουνούση Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Η αναπνευστική αλκάλωση (ΑΑ) αποτελεί τη συχνότερη διαταραχή της οξεοβασικής

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ ph= - log [H + ] [H + ] σε mol/l ή Eq/L [H + ] = 40 neq/l = 40 x 10-9 Eq/L [HCO 3-

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία των μικτών οξεοβασικών διαταραχών

Διάγνωση και θεραπεία των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Διάγνωση και θεραπεία των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σε σχέση με την παρούσα παρουσίαση, δηλώνω ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός μεταβολικής αλκάλωσης - Χλωριοευαίσθητες (παθογένεια)

Ορισμός μεταβολικής αλκάλωσης - Χλωριοευαίσθητες (παθογένεια) Ορισμός μεταβολικής αλκάλωσης Χλωριοευαίσθητες (παθογένεια) Σπυρίδων Μιχαήλ Αναπληρωτής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» 1. Εισαγωγή Ορισμός Οι μηχανισμοί άμυνας των

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης Διάγνωση Διαφορική διάγνωση μεταβολικής αλκάλωσης Χρυσόστομος Δημητριάδης Νεφρολόγος, Επιμελητής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Ως μεταβολική αλκάλωση (ΜΑ) ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ ph= - log [H + ] [H + ] σε mol/l ή Eq/L [H + ] = 40 neq/l = 40 x 10-9 Eq/L [HCO 3-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ + ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + ΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κ + : 3.000-4.000mEq (50-55mEq/Kg),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας 2012-13 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Ανδρέας Γ. Φάσσαρης Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Π.Ν Αναισθησιολόγος Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θεωρία των

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ. Στρατής Κασιμάτης. Νεφρολόγος, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ. Στρατής Κασιμάτης. Νεφρολόγος, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΙ Αλκαλαιμία = αύξηση του ph ή ελάττωση των [Η + ] Αλκάλωση = η εξεργασία που τείνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία και στον κυψελιδικό αερισμό. Κ. Μαυροματίδης Νεφρολόγος

Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία και στον κυψελιδικό αερισμό. Κ. Μαυροματίδης Νεφρολόγος Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία και στον κυψελιδικό αερισμό Κ. Μαυροματίδης Νεφρολόγος Τυπικά παραδείγματα οξέων και βάσεων H 2 CO 3 H + + HCO 3 - HCI H + + CI - NH + 4 H + + NH 3 H 2 PO - 4 H + + HPO

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές των αλκοολικών. Γεώργιος Τουλκερίδης, Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Κύπρος

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές των αλκοολικών. Γεώργιος Τουλκερίδης, Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Κύπρος Ηλεκτρολυτικές διαταραχές των αλκοολικών Γεώργιος Τουλκερίδης, Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Κύπρος Αλκοολισμός Διαταραχή από χρήση αλκοόλ (αιθανόλη C 2 H 6 O) 208.000.000 αλκοολικοί σε όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ Το σύνολο των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακά ευρήματα μεταβολικής αλκάλωσης

Εργαστηριακά ευρήματα μεταβολικής αλκάλωσης Εργαστηριακά ευρήματα μεταβολικής αλκάλωσης Ηλίας Δ. Θώδης Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Κώστας Μαυροματίδης Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Λειτουργία νεφρικών σωληναρίων Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Ισοζύγιο νερού Επηρεάζεται από την : Ισορροπία μεταξύ πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αερίων αίματος - Σημασία ειδικών παραμέτρων για τη διάγνωση των μικτών οξεοβασικών διαταραχών

Ερμηνεία αερίων αίματος - Σημασία ειδικών παραμέτρων για τη διάγνωση των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Ερμηνεία αερίων αίματος Σημασία ειδικών παραμέτρων για τη διάγνωση των μικτών οξεοβασικών διαταραχών Νικόλαος Σ. Κακλαμάνης Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γενικού Νοσοκομείου Σάμου 1. Εισαγωγή Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολική οξέωση Μεταβολική αλκάλωση

Μεταβολική οξέωση Μεταβολική αλκάλωση Μεταβολική οξέωση Μεταβολική αλκάλωση Στρατής Κασιμάτης Νεφρολόγος, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Οκτώβριος 2011 ΟΞΕΑ και ΒΑΣΕΙΣ Οξύ: Ουσία που απελευθερώνει Η + Βάση: Ουσία που δέχεται ιόντα Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Θεόδωρος Κασιμάτης. Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Θεόδωρος Κασιμάτης. Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Θεόδωρος Κασιμάτης Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας Εισαγωγή Η διατήρηση της συγκέντρωσης των Η + εντός ενός στενού εύρους τιμών (35-45nmol/L) είναι ζωτικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ Το σύνολο των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρική ρύθμιση του ισοζυγίου των κατιόντων υδρογόνου

Νεφρική ρύθμιση του ισοζυγίου των κατιόντων υδρογόνου Νεφρική ρύθμιση του ισοζυγίου των κατιόντων υδρογόνου Παράγοντες που επηρεάζουν την Επαναρρόφηση των Διττανθρακικών Νεφρική ρύθμιση του ισοζυγίου των κατιόντων υδρογόνου Η διατήρηση της συγκέντρωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Ενότητα 4: Νοσήματα του αναπνευστικού Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ph Ο οργανισμός διαθέτει μηχανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης

Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης Μεταβολική αλκάλωση ΙΙ Γεώργιος Λιάμης Λέκτορας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή H μεταβολική αλκάλωση (ΜΑ) αποτελεί μία διαταραχή της οξεοβασικής

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του ph των ούρων και των ηλεκτρολυτών (ορού και ούρων) στη διερεύνηση των οξεοβασικών διαταραχών

Η σημασία του ph των ούρων και των ηλεκτρολυτών (ορού και ούρων) στη διερεύνηση των οξεοβασικών διαταραχών Η σημασία του ph των ούρων και των ηλεκτρολυτών (ορού και ούρων) στη διερεύνηση των οξεοβασικών διαταραχών Τουλκερίδης Γεώργιος, Νεφρολόγος Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Ορισμός οξέος και βάσης Οξύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 27 ετών, κατά την 26η εβδομάδα κύησης, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου. Έχει ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Χλωριοανθεκτικές αλκαλώσεις (παθογένεια)

Χλωριοανθεκτικές αλκαλώσεις (παθογένεια) Χλωριοανθεκτικές αλκαλώσεις (παθογένεια) Μεταβολική αλκάλωση Ι Βασίλειος Κ. Μαργέλλος Αναπληρωτής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» 1. Εισαγωγή Ως μεταβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία Ι Διαταραχές οξεοβασικής - λιπίδια ηλεκτρολύτες μεταβολικό σύνδρομο Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Παθολογίας/Ρευματολογίας, Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΙΚΤΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Χαράλαµπος Μηλιώνης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μικτές ιαταραχές της ΟΒΙ - Προσέγγιση Είδη µικτών διαταραχών της ΟΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 27 ετών, κατά την 26η εβδομάδα κύησης, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου. Έχει ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας. 7 ο Σεμινάριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας. 7 ο Σεμινάριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Βιβλίο Πρακτικών Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 7 ο Σεμινάριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές της ομοιοστασίας του Καλίου σε συγκεκριμένες νοσολογικές οντότητες (αλκοολισμός, ηπατική νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, φάρμακα, λευχαιμίες)

Διαταραχές της ομοιοστασίας του Καλίου σε συγκεκριμένες νοσολογικές οντότητες (αλκοολισμός, ηπατική νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, φάρμακα, λευχαιμίες) Διαταραχές της ομοιοστασίας του Καλίου σε συγκεκριμένες νοσολογικές οντότητες (αλκοολισμός, ηπατική νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, φάρμακα, λευχαιμίες) Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Γιώργος Κουλιάτσης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Έβρου Εισαγωγή- Υπερκαπνία, Οξέωση, Οξυαιμία

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας από τους νεφρούς

Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας από τους νεφρούς Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας από τους νεφρούς Δημήτριος Σ. Γούμενος Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών www.nephrology-patra.gr Πηγές υδρογονοϊόντων [H + ] Ημερήσιος

Διαβάστε περισσότερα

Συµπύκνωση αραίωση ούρων

Συµπύκνωση αραίωση ούρων Συµπύκνωση αραίωση ούρων Boron σελ 1075-1091 Συµπυκνωµένα ούρα υπερωσµωτικά σε σχέση µε τη συγκέντρωση του πλάσµατος Η ικανότητα των νεφρών να παράγουν υπερωσµωτικά ούρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιρρόπηση - Κλινική εικόνα - Εργαστηριακά ευρήματα αναπνευστικής οξέωσης

Αντιρρόπηση - Κλινική εικόνα - Εργαστηριακά ευρήματα αναπνευστικής οξέωσης Αντιρρόπηση Κλινική εικόνα Εργαστηριακά ευρήματα αναπνευστικής οξέωσης Γεώργιος Φιλντίσης Επίκουρος Καθηγητής Εντατικολογίας & Υπερβαρικής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΜΕΘ ΓΝΑ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ

ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ 2 o Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας ÐÑÁÊÔÉÊÁ ÄÅÕÔÅÑÏÕ ÅÔÇÓÉÏÕ ÌÅÔÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÕ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏÕ ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ ÌÅÔÁÂÏËÉÊÇ ÁËÊÁËÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ 29-11-2014 Διαταραχές αερίων αίματος Εργαστηριακή έκφραση παθολογικών καταστάσεων Νόσος Σήψη Καταπληξία

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Κύριες λειτουργίες των νεφρών Ρύθμιση του όγκου των υγρών του

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού

Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού Περιεχόµενα: Ισοζύγιο Σωµατικού Νατρίου και Ύδατος Νεφρική επεξεργασία Νατρίου και Ύδατος Νεφρική ρύθµιση Νατρίου Νεφρική ρύθµιση ύδατος ίψα και όρεξη άλατος Ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ (ΣΕ ΝΕΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΟ) Γιώργος Χ. Κουτρούμπας Επιμελητής A Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ (ΣΕ ΝΕΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΟ) Γιώργος Χ. Κουτρούμπας Επιμελητής A Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ (ΣΕ ΝΕΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΟ) Γιώργος Χ. Κουτρούμπας Επιμελητής A Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. Βόλου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια- αναπνευστική οξέωση. αναπνευστική αλκάλωση μεταβολική αλκάλωση

Υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια- αναπνευστική οξέωση. αναπνευστική αλκάλωση μεταβολική αλκάλωση Υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια- αναπνευστική οξέωση αναπνευστική αλκάλωση μεταβολική αλκάλωση Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Πνευμονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος Βιολογικές και Κλινικές Εφαρμογές της Ωσμωτικότητας Στόχοι Κατανόησης-Υποδείξεις: -Εξοικειωθείτε με διάφορα παραδείγματα βιολογικών εφαρμογών. (Σημειώση: Μην τα αποστηθίσετε! Απλώς διαβάζοντάς τα να τα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώνει ορμόνες, που αυξάνουν την πίεση του αίματος στους νεφρούς και επηρεάζουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων

Απελευθερώνει ορμόνες, που αυξάνουν την πίεση του αίματος στους νεφρούς και επηρεάζουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το ουροποιητικό σύστημα (εικ.6.2), αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Στους νεφρούς μικρά μόρια απομακρύνονται από το αίμα. Πολλά από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία και μεταφορά οξυγόνου

Οξεοβασική ισορροπία και μεταφορά οξυγόνου Κεφάλαιο 3 Οξεοβασική ισορροπία και μεταφορά οξυγόνου Κεφάλαιο 3 Οξεοβασική ισορροπία και μεταφορά οξυγόνου Η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου στο ECF φυσιολογικά διατηρείται μέσα σε πολύ στενά όρια. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β Α.5 α. Διαφορές μεταξύ της βάσης κατά Arrhenius και της βάσης κατά Bronsted Lowry: 1. Κατά Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης σε ΧΝΝ (πριν το τελικό στάδιο) με φρούτα και λαχανικά

Θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης σε ΧΝΝ (πριν το τελικό στάδιο) με φρούτα και λαχανικά Θεραπεία της μεταβολικής οξέωσης σε ΧΝΝ (πριν το τελικό στάδιο) με φρούτα και λαχανικά Θεόδωρος Ελευθεριάδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Υπάρχουν πειραματικά δεδομένα που τεκμηριώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 - Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας

Κεφάλαιο 8 - Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας Κεφάλαιο 8 - Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας Σύνοψη Οι διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας αποτελούν συχνά κλινικά προβλήματα, ειδικά σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Η αλλαγή στο εξωκυττάριο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση Ασθενή με Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας

Διερεύνηση Ασθενή με Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας Διερεύνηση Ασθενή με Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αέρια αρτηριακού αίματος Η ανάλυση των αερίων αίματος

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισορροπίες ιοντισμού οξέων Πολυπρωτικά οξέα Ισορροπίες ιοντισμού βάσεων Οξεοβασικές ιδιότητες διαλυμάτων αλάτων Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθμιστικά διαλύματα Καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Ισοζύγιο νατρίου Μηχανισμοί που ρυθμίζουν την απέκκριση του Να Βασίζονται στις: μεταβολές της

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση του ενδοκυττάριου ph. Σπ. Μιχαήλ

Ρύθμιση του ενδοκυττάριου ph. Σπ. Μιχαήλ Ρύθμιση του ενδοκυττάριου ph Σπ. Μιχαήλ Επίδραση του ενδοκυττάριου ph στις κυτταρικές λειτουργίες Κυτταρικός μεταβολισμός Μυϊκή συστολή Κυτταροσκελετός Διακυτταρική σύνδεση Διαμεμβρανική αγωγιμότητα Ενδοκυττάρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph Αριάδνη Αργυράκη 1 Περιεχόμενα Σύστημα υπόγειου νερού Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών Ρύθμιση ph 2 Σύστημα υπόγειου νερού εξέλιξη σύστασης 1. Είσοδος - χημική σύσταση κατακρημνισμάτων 2. Ζώνη αερισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Συμπύκνωση και αραίωση των ούρων Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Συμπύκνωση και αραίωση των ούρων Η ποσότητα ούρων που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία Ι Διαταραχές οξεοβασικής - λιπίδια ηλεκτρολύτες μεταβολικό σύνδρομο Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Παθολογίας/Ρευματολογίας, Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Oξεοβασική ισορροπία. Αναστάσιος Ν. Μαχαίρας

Oξεοβασική ισορροπία. Αναστάσιος Ν. Μαχαίρας Oξεοβασική ισορροπία Αναστάσιος Ν. Μαχαίρας Oξεοβασική ισορροπία PH ~ 7,4 αντιστοιχεί σε 40 nmol H+ / lt Ph και συγκέντρωση ιόντων Η+ Ph nmol/l 6.0 1000 7.0 100 8.0 10 9.0 1 Ph και συγκέντρωση ιόντων

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φιλντίσης Καθηγητής Εντατικολογίας Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Γεώργιος Φιλντίσης Καθηγητής Εντατικολογίας Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Γεώργιος Φιλντίσης Καθηγητής Εντατικολογίας Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Κομοτηνή 2015 Η ch+ στο αίμα & άλλα βιολογικά υγρά κατέχει κεντρική θέση & είναι από τις πλέον ισχυρά ρυθμιζόμενες μεταβλητές. Οξείες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΑΜΦ) ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ: Hb, είναι τετραμερής πρωτείνη. ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΑΠΟ Τ <=> R

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΑΜΦ) ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ: Hb, είναι τετραμερής πρωτείνη. ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΑΠΟ Τ <=> R ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΑΜΦ) ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ: Hb, είναι τετραμερής πρωτείνη. ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΑΠΟ Τ R ΔΕΟΞΥΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΞΥΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Σταθερότητα, χαμηλή συγγένεια για Ο2Εύκαμπτη, υψηλή συγγένεια για Ο2) Λόγο των

Διαβάστε περισσότερα

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3 1. Αναµιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυµάτων Α και Β. Προκύπτει δ/µα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα εάν Α. το Α είναι NaOH 0,5 M και το Β είναι CH 3 COOH 1 M B. το Α είναι NaOH 1 M και το Β είναι HCl 0,5

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1 Πόσα λίτρα πρόουρο σχηματίζονται ημερησίως; α) 15-18 L β) 1,5-1,7 L γ) 170-180 L δ) 1700-1800 L ε) 100-120 L 2. Ποιο τμήμα του νεφρού ανήκει στον μυελό του νεφρού; α) Τα νεφρικά σωμάτια β) Η κάψα του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Θεωρητικό Μέρος ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Ορισμένα ζεύγη οξέων και των συζυγών τους βάσεων (καθώς και βάσεων και των συζυγών τους οξέων) έχουν την ιδιότητα να διατηρούν το ph των διαλυμάτων τους σταθερό όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος

Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Ενότητα: Οι λειτουργίες του νεφρού Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι μας λέει και τι δε μας λέει το ασβέστιο ορού;

Τι μας λέει και τι δε μας λέει το ασβέστιο ορού; Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 10 ο Σεμινάριο Διαταραχές ύδατος και νατρίου 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2016, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τι μας λέει και τι δε μας λέει το ασβέστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Αναπνευστική αλκάλωση Ελένη Μάνου Νεφρoλόγος, Επιμελήτρια Β Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 1. Εισαγωγή Η μερική πίεση του διοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι τασεοϋποδοχείς σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού (1) Σε μεγάλα αγγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. δ A3. α) Σ β) Λ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ(ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά.

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά. Β2. α. K a Οξύ Συζυγής βάση K b 10-2 - HSO 4 2- SO 4 10-12 10-5 CH 3 COOH CH 3 COO - 10-9 β. Η ισορροπία: 2- CH 3 COOH + SO 4 CH 3 COO - - + HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Οι ορτανσίες σε όξινα εδάφη έχουν μπλε άνθη, σε βασικά ροζ και σε ουδέτερα μοβ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Ιοντικά υδατικά διαλύματα Ιοντικές ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Αέρια αίματος και οξεοβασική ισορροπία

Κεφάλαιο 2 Αέρια αίματος και οξεοβασική ισορροπία Κεφάλαιο 2 Αέρια αίματος και οξεοβασική ισορροπία Σύνοψη Η ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος είναι μια εξέταση που χρησιμοποιείται καθημερινά στην κλινική πράξη και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Ηλεκτρολύτες ονομάζονται: α. όσες χημικές ενώσεις είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις:

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

2NaCl αφού δε συμμετέχει

2NaCl αφού δε συμμετέχει ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣOΜΟΙΩΣΗΣ 016 xhmeiastokyma ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α. γ Α. δ Α. β Α5. β Α6. Οξείδωση είναι η αποβολή ηλεκτρονίων και αναγωγή η πρόσληψη ηλεκτρονίων. Το NaCl είναι ιοντική ένωση. Το άτομο του

Διαβάστε περισσότερα