ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι -ΣΤΑΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι -ΣΤΑΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Lab. MEchanics Applied TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι -ΣΤΑΤΙΚΗ 1 η Συνέχεια διαλέξεων B Μέρος 1

2 ΒΑΣΙΚΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ : ΥΝΑΜΕΙΣ - ΡΟΠΕΣ υνάµεις είναι τα αίτια παραµόρφωσης των σωµάτων καθώς και της µεταβολής της κινητικής τους κατάστασης. Υπολογίζονται µε γραφικές και αναλυτικές µεθόδους Ανάλυση µιας δύναµης (ή ροπής) για εύρεση των συνιστωσών της Σύνθεση δυνάµεων (ή ροπών) για εύρεση της συνισταµένης δύναµης (ή ροπής) )

3 ΥΝΑΜΕΙΣ ιανυσµατικά µεγέθη, συµβολίζονται µε βέλη (είτε µε παχιά γράµµατα, βλ. βιβλίο) Χαρακτηρίζονται από: το σηµείο εφαρµογής, το µέτρο έ και την κατεύθυνση τους (ορίζεται από τη γραµµή δράσης (γωνία ως προς το σύστηµα αξόνων) και τη φορά του διανύσµατος) F10 N F10 N 30 ο 30 ο Α Α

4 ΥΝΑΜΕΙΣ inciple of Tansmissibility Ολίσθηση δύναµης πάνω σε ευθεία εφαρµογής της δεν αλλάζει το αποτέλεσµα της δράσης της πάνω στο στερεό σώµα. µ Μεταφορά δύναµης σε τυχαία διεύθυνση προκαλεί και ροπή στο στερεό σώµα. Πολλές δυνάµεις που δρουν σε ένα µόριο µπορούν να αντικατασταθούν µε τη συνισταµένη τους (σύνθεση) ή και το αντίστροφο (ανάλυση). Αυτό γίνεται γραφικά ή αναλυτικά.

5 ΥΝΑΜΕΙΣ Μεταφορά δύναµης σε τυχαία διεύθυνση προκαλεί και ροπή στο στερεό σώµα. Πολλές δυνάµεις που δρουν σε ένα µόριο µπορούν να αντικατασταθούν µε τησυνισταµένη τους (σύνθεση) ή και το αντίστροφο (ανάλυση). Αυτό γίνεται γραφικά ή αναλυτικά.

6 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΥΝΑΜΕΩΝ Μέγεθος και Κατεύθυνση F10 N F10 N Αντίρροπες δυνάµεις Ίσα και παράλληλα διανύσµατα Ζεύγος αντίρροπων διανυσµάτων Ίσα διανύσµατα (ίδιο µέτρο και ίδια κατεύθυνση) Αρνητικό διάνυσµα (ίδιο µέτρο και αντίθετη κατεύθυνση)

7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΝΑΜΕΩΝ Συγγραµµικών Οµοεπίπεδων υνάµεις ασκούµενες σε αντιστήριγµα Οµοεπίπεδων & Παράλληλων Υποστήριξη δοκού σε σειρά κολώνων

8 Συστήµατα δυνάµεων Οµοεπίπεδων & Συντρεχουσών ικτύωµα στέγης Κολώνες Όχι Οµοεπίπεδων & Παράλληλων Πλάκα Πλά σκυροδέµατος Τµήµα τρισδιάστατου σκελετού Όχι Οµοεπίπεδων & Συντρεχουσών Υποπίεση ανέµου Φορτία χιονιού Ίδιο βάρος µόνιµα φορτία Υδροστατική πίεση Όχι Οµοεπίπεδων & Όχι Συντρεχουσών

9 ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΝΑΜΕΩΝ Β C Ο θ φ* Α D OC : Συνισταµένη των ΟΑ και ΟΒ OC ΟΑ ΟΒ Νόµος συνηµιτόνων: Μέτρο OC OC ΟΑ ΟΒ OA OB cosθ Ή OC ΟΑ ΟΒ OA OB cosθ ιεύθυνση OC Tanφ* OB sinθ / (OA OB cosθ)

10 ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΟΠΟΛΥΓΩΝΟ (Μετάθεση δυνάµεων παράλληλα µε τη γραµµή κατεύθυνσης τους D* OD* : Συνισταµένη των ΟΑ,OB,OC, OD C* OD* ΟΑ ΟΒ OC OD D Ο C Β Α B* 1. Από το πέρας Α του ΟΑ φέρνω ΑΒ*//ΟΒ. Από το πέρας Β* του ΑΒ* φέρνω Β*C*//ΟC 3. Από το πέρας C* του Β*Α* φέρνω φρ C*D*//OD

11 ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 3. 1ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ: Α ΡΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Εάν οι δυνάµειςµ του ενεργούν σε ένα σώµαµ ισορροπούν (δηλαδή η συνισταµένη τους είναι µηδέν) τότε το σώµα παραµένει ακίνητο (εάν ήταν ακίνητο αρχικά) ή κινείται µε σταθερή ταχύτητα σε ευθεία γραµµή (εάν κινιόταν µε την ίδια ταχύτητα πριν την επιβολή των δυνάµεων) 4. ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ: F m a a F / m Εάν το άθροισµα τωνδυνάµεων του ενεργούν σε ένα σώµα δεν είναι µηδέν, τότε προκαλείται κίνηση στη διεύθυνση της συνισταµένης των δυνάµεων F(ανάπτυξη επιτάχυνσης a)

12 ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 5. 3ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ: ΑΡΧΗ ΡΑΣΗΣ - ΑΝΤΙ ΡΑΣΗΣ Οι δυνάµεις που ασκούνται πάνω σε ένα σώµα βρίσκονται σε ισορροπία Π.χ. ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΥΝΑΜΕΙΣ (ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ) ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ (δηλαδή η συνισταµένη των δυνάµεων έχει ίδιο µέτρο, ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά από τη συνισταµένη των αντιδράσεων)

13 ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6. 4ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ: ΕΛΞΗ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΒΑΡΥΤΗΤΑ ύο σώµατα µε µάζες Μ και m, που βρίσκονται σε απόσταση µεταξύ τους, έλκονται το ένα προς το άλλο µε ίσεςδυνάµεις, αντίθετης κατεύθυνσης (F και F) και µέτρο F ίσο µε: GMm F Όπου G σταθερή ταχύτητα Κύρια εφαρµογή η έλξη που ασκεί η γη σε κάθε σώµα ( Βάρος σώµατος). Θεωρώντας Μ µάζα της γης, m µάζα σώµατος, και R ακτίνα της γης, τότε έχοµε τη σταθερή της βαρύτητας: GM g 9.81m / sec και W R gm

14 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ( υνάµεων µε το ίδιο σηµείο εφαρµογής) Α Α θ Β φ R φ Β R C R Κανόνας παραλληλογράµµου Ισχύει ο νόµος µεταθετικότητας R Κανόνας πολυγώνου (δυναµοπολύγωνο) C Νόµος συνηµιτόνων R ή R Νόµος ηµιτόνων cosϕ cosθ sin A sin B sin C R

15 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ( υνάµεων µε το ίδιο σηµείο εφαρµογής) R 3 3ΝΝ 4 4ΝΝ Παράδειγµα κάθετων δυνάµεων: R Οχι 3 R 4 7N 5N ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ (Πρόσθεση όθ αντίστοιχου αρνητικού διανύσµατος) ) (-) - - ( )

16 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ( υνάµεων µε τον ίδιο φορέα) Άθροιση τριών ή και παραπάνω διανυσµάτων ( υνάµεων µε τον ίδιο φορέα) S S S S S S ) ( ) ( S S S S S S S S S S S

17 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΩΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Πολλαπλασιασµός διανύσµατος µεαριθµό u: ιάνυσµα µε την ίδια διεύθυνση όπως το εάν το u είναι θετικό ή αντίθετη διεύθυνση εάν το u είναι αρνητικό ρη και µε µέτρο ρ ίσοµεµ τοµέτροµ επί την απόλυτη τιµή τουu u1.5 u-

18 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΥΟ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ F F F Ανάλυση µιας δύναµης F σε δύο συνιστώσες µε χρήση του κανόνα παραλληλογράµµου (γραφικά ή αναλυτικά). Ζύ Ζεύγη συνιστωσών µιας δύναµης µπορεί ί να είναι άπειρα. Συνήθεις Περιπτώσεις 1. Μία από τις δύο συνιστώσες (π.χ. χ ) είναι γνωστή. Η δεύτερη συνιστώσα βρίσκεται µε εφαρµογή του κανόνα του τριγώνου ργ που συνδέει το άκρο της µε το άκρο της F. Προσδιορισµός µέτρου γραφικά ή µετριγωνοµετρία.. Είναι γνωστές οι διευθύνσεις και των δύο συνιστωσών Εφαρµογή νόµου του παραλληλογράµµου που σχηµατίζεται, σχεδιάζοντας γραµµές που περνούν από το άκρο της F και είναι παράλληλες στις δοσµένες γραµµές εφαρµογής.

19 Λυµένη άσκηση 1 ΛΥΣΗ: Γραφική µε χρήση του κανόνα του παραλληλογράµµου ή δυναµοπολυγώνου µε σχεδίαση υπό κλίµακα. Εύρεση της συνισταµένης των δύο δυνάµεων πάνω στη βίδα στο A. Αναλυτική µε χρήση τριγωνοµετρίας και του κανόνα του παραλληλογράµµου ή δυναµοπολυγώνου. µ

20 Λυµένη άσκηση 1 Γραφική λύση µε χρήση του κανόνα του παραλληλογράµµου µε σχεδίαση υπό κλίµακα. των και, οπότε υπολογίζεται µε κλιµακόµετρο και µοιρογνωµόνιο ό η R: R 98 N α 35 Τριγωνοµετρική λύση µε νόµο συνηµιτόνων R (40N) cosθ R 98N (60N) (40N)(60N)cos 5 Γραφική λύση µε χρήση του κανόνα του δυναµοπολυγώνου µε σχεδίαση υπό κλίµακα. των και, οπότε υπολογίζεται µε κλιµακόµετρο και µοιρογνωµόνιο η R: R 98 N α 35 o

21 Λυµένη άσκηση 1 Τριγωνοµετρική λύση µε νόµος συνηµιτόνων: R cos B ( 40N) ( 60N) ( 40N)( 60N) cos155 R 97.73N και νόµο ηµιτόνων: sin A sin B R sin A sin B R sin155 A α 0 A α N 97.73N

22 Λυµένη άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΝΑΜΗΣ: Συνισταµένη 5000 Ν πάνω στην ευθεία. a) Εύρεση δυνάµεων στα δυο σκοινιά όταν α 45 o, b) Εύρεση γωνίας α για ελάχιστη δύναµη στο σκοινί.

23 Λυµένη άσκηση Γωνία α45 και συνισταµένη 5000 Ν Εύρεση δυνάµεων στα δύο ρυµουλκά: Γραφική λύση: T N T 600N Τριγωνοµετρική λύση: κατασκευάζοµε το Ν τρίγωνο ργ των δυνάµεων µ (µισό παράλληλόγραµµο) και εφαρµόζοµε το νόµο των ηµιτόνων Ν T 1 T 5000 N sin 45 sin30 sin N 5000 N T1 sin 45, T sin 30 sin 105 sin 105 T N T 590 N

24 Λυµένη άσκηση Εύρεση της γωνίας α για την οποία έχω την ελάχιστη δύναµη στο σκοινί! Ν Επειδή ο άξονας εφαρµογής της δύναµης στο σκοινί 1 είναι δεδοµένος σχεδιάζοντας διάφορα δυναµοτρίγωνα, προκύπτει ότι το ζητούµενο επιτυγχάνεται όταν οι ευθείες των T 1 και T είναι κάθετες µεταξύ τους! T ( 5000 N) sin 30 T 500 N Ν T 1 ( 5000 N ) cos30 30 T N T 1 α α 60

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs. Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός hp://www.perifysikhs.com Αναζητώντας την αιτία των κινήσεων Η µελέτη των κινήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

στοιχεία Βιο-μηχανική:

στοιχεία Βιο-μηχανική: : ορισμός Ως δύναμη ορίζεται η επίδραση, η οποία ασκούμενη σε ένα σώμα προκαλεί είτε μεταβολή στην κινητική του κατάσταση, είτε ταυτόχρονα και μεταβολή στην μορφή του. επιταχύνουν ή/και παραμορφώνουν σώματα.

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης Εμβιομηχανική Κινησιολογία Κινηματική Κινητική Λειτουργική Ανατομική Γραμμική Γωνιακή Γραμμική Γωνιακή Θέση Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N taexeiola.gr Φυσική Α Λυκείου Οι Τρεις Νόμοι του Νεύτωνα - 1 Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N Α. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Κάθε σώμα διατηρεί την κατάσταση ακινησίας ή ευθύγραμμης ομαλής κίνησης αν δεν ασκείται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δυνάµεων

Παραδείγµατα δυνάµεων ΥΝΑΜΕΙΣ Παραδείγµατα Ορισµός της δύναµης Χαρακτηριστικά της δύναµης Μάζα - Βάρος Μέτρηση δύναµης ράση - αντίδραση Μέτρηση δύναµης Σύνθεση - ανάλυση δυνάµεων Ισορροπία δυνάµεων 1 Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα