Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

Transcript

1 Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΑΜΑΘΡΑΚΗΣ ΒΑΓΗΣ ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το γεγονός της µετάβασης από τη βιοµηχανική στη µεταβιοµηχανική κοινωνία είναι το εφαλτήριο για την εξέλιξη του τοµέα των υπηρεσιών. Η εξέλιξη αυτή όπως ήταν φυσικό δεν άφησε ανηπερέαστο τον κλάδο των ασφαλειών ο οποίος βρήκε πρόσφορο έδαφος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η άνθηση της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα µας σε γενικές γραµµές στηρίχθηκε, τόσο στις αδυναµίες του λεγόµενου "κοινωνικού κράτους", όσο και στη καταιγιστική προσφορά νέων προϊόντων-υπηρεσιών. Η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί σηµαντικό στήριγµα της οικονοµίας της χώρας αφού συγκαταλέγεται µεταξύ των µεγαλύτερων θεσµικών επενδυτών. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο ρόλος της σαν συµπληρωµατικός θεσµός στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Στην εργασία αυτή χρησιµοποιώντας σαν εργαλείο την επιτόπια έρευνα θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθεί η στάση των κατοίκων της Θεσ/νίκης σε σχέση µε το θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο θεσµός των ασφαλειών ξεκινάει από πολύ παλιά. Από αιώνες πριν οι άνθρωποι κατάλαβαν την ανάγκη της ασφάλισης, το εµπόριο ήταν αυτό που τους ανάγκασε να πάρουν µέτρα ασφαλείας για την προστασία των εµπορευµάτων τους. Με την πάροδο των αιώνων ο θεσµός εξελίχτηκε και έφτασε στη σηµερινή µορφή, όπου καλύπτει ποικιλοτρόπως την ανθρώπινη ζωή, καθώς και κάθε τι άψυχο υλικό που είναι απαραίτητο στον άνθρωπο της σηµερινής εποχής. 1

2 Η κρίση της κοινωνικής ασφάλισης είναι µία πραγµατικότητα για την Ελληνική κοινωνία. Η έλλειψη ενός οργανωτικού πλαισίου για την κοινωνική ασφάλιση, ο µεγάλος αριθµός των ασφαλιστικών φορέων η διάσπαρτη εποπτεία και διοίκηση όλων αυτών κλπ, έχουν επηρεάσει αρνητικά - σε ότι αφορά ειδικότερα το σύστηµα παροχών - την ασφαλιστική κάλυψη και τον τρόπο χρηµατοδότησης της κοινωνικής πολιτικής. Τα ασφαλιστικά ταµεία παρουσιάζουν τεράστια ελλείµµατα. Παράλληλα το κράτος δεν µπορεί να βοηθήσει την κατάσταση που επικρατεί στα ταµεία λόγω των πολλών οικονοµικών προβληµάτων και της έλλειψης πόρων που αντιµετωπίζει. Οι αδυναµίες των ασφαλιστικών ταµείων να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις ικανοποιητικές συντάξεις, την απονοµή τους κ.λ.π., συνέβαλαν καθοριστικά στη δηµιουργία και εξέλιξη των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες εισέβαλλαν αποφασιστικά, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες, στο χώρο. Αυτές αποτελούν µία απάντηση του ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος θέλησε να προσφέρει πληρέστερη κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών, κάτι που αδυνατούσε τόσο καιρό να καλύψει η κοινωνική ασφάλιση. Οι υπηρεσίες των εταιρειών αυτών ήταν αναβαθµισµένες παρεµβαίνοντας ενεργά και αναλαµβάνοντας την αποκλειστική διαχείριση κατηγοριών ασφαλιστικών παροχών µε επιχείρηµα την αδυναµία του δηµοσίου για κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών. Η ανταπόδοση του ασφαλιστικού κλάδου προς το κοινωνικό σύνολο και την εθνική οικονοµία θεωρείται πολύ σηµαντική, δεδοµένου ότι κάθε χρόνο επιστρέφεται µε τη µορφή αποζηµιώσεων και παροχών τουλάχιστον το 45% των ασφαλίστρων, ενώ προσφέρει ταυτόχρονα απασχόληση σε χιλιάδες ασφαλιστές, οι αµοιβές των οποίων ξεπερνούν το 17-18% των ασφαλίστρων. Το Ελληνικό ηµόσιο έχει άµεσα έσοδα επί των ασφαλίστρων (ΦΚΕ και Χαρτόσηµο) περίπου το 7% επί των ασφαλίστρων και επί των καταβαλλόµενων αποζηµιώσεων και παροχών περίπου το 1,5% των ασφαλίστρων. εδοµένης λοιπόν της αυξανόµενης σηµασίας του κλάδου των ασφαλειών είναι αρκετά ενδιαφέρον να περάσει κανείς στην απέναντι όχθη του πελάτηασφαλιζόµενου και να εξετάσει τη στάση του απέναντι στο θεσµό αυτό. 2

3 Συνεπώς σε ότι ακολουθεί θα επιχειρηθεί, µέσα από µία εµπειρική έρευνα στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), να διερευνηθεί ο βαθµός ικανοποίησης του ασφαλιζόµενου σε σχέση µε τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκει, καθώς και η στάση και συµπεριφορά του προς τα προϊόντα των εταιριών και προς το θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης γενικότερα. 1. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε οικοδοµικά τετράγωνα των µεγαλύτερων δήµων του ΠΣΘ (Θεσ/νίκης, Καλαµαριάς, Αµπελοκήπων, Τριανδρίας, Σταυρούπολης κ.α) έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. Η επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν έγινε µε τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Αρχικά παρατίθενται η διαδικασία και η µεθοδολογία της έρευνας και ακολουθούν τα συµπεράσµατα τα οποία είναι αρκετά αποκαλυπτικά ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αντικείµενο Ο συνεχώς αυξανόµενος ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών που έρχονται να καλύψουν ανάγκες, που αδυνατεί να καλύψει η κρατική ασφάλιση, αποτέλεσε το ερέθισµά µας για την έρευνα αυτή Γενικός στόχος Γενικός στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί το πως αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι (νοικοκυριά) του ΠΣΘ το θεσµό των ασφαλειών και ποια η σχέση - συµπεριφορά τους απέναντι σ αυτόν Ειδικοί στόχοι Πέρα από το γενικό στόχο η έρευνα έρχεται να διερευνήσει και άλλους ειδικούς στόχους, οι οποίοι αποτυπώνονται στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου και είναι οι ακόλουθοι: 3

4 1) Εντοπισµός του βαθµού γνώσης των ερωτηθέντων για τις ασφαλιστικές εταιρίες και των λόγων ασφάλισής τους σε αυτές (ερωτ. 1,2,3) 2) Εντοπισµός του βαθµού ασφαλισιµότητας και ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισµένοι (ερωτ. 4,5,6,7). 3) Εντοπισµός του βαθµού ενηµέρωσης των ερωτηθέντων πάνω σε κάποιο πρόγραµµα ασφάλισης ζωής και πηγή αυτής της ενηµέρωσης (ερωτ. 8,9). 4) Προσδιορισµός των προτιµήσεων των ερωτηθέντων αναφορικά µε τα ασφαλιστικά προγράµµατα, των µελών της οικογένειας που θα ασφάλιζαν πρώτα, καθώς και του χρηµατικού ποσού που θα διέθεταν για ιδιωτική ασφάλιση (ερωτ. 10,11,12). 5) Εξακρίβωση των προτιµήσεων των ερωτηθέντων για την εθνικότητα των ασφαλιστικών εταιριών, της εµπιστοσύνης τους προς την φερεγγυότητα αυτών, καθώς και των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι (ερωτ. 13,14,15) ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Συγκέντρωση πρωτογεννών στοιχείων Η ερευνούµενη µονάδα ήταν ο ενήλικας από 18 ετών και άνω. Η έρευνα κάλυψε όλο το ΠΣΘ και µονάδα δειγµατοληψίας ήταν το νοικοκυριό και η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας ήταν από 18 Ιουνίου µέχρι 11 Σεπτεµβρίου Η µέθοδος που επιλέχτηκε για τη συλλογή των δεδοµένων ήταν η δηµοσκόπηση. Ο τύπος δηµοσκόπησης που ακολουθήθηκε ήταν η προσωπική συνέντευξη, ενώ το "όργανο" συλλογής των δεδοµένων ήταν το προσωπικό ερωτηµατολόγιο. Οι συνεντεύξεις έγιναν από τρεις φοιτητές του ΤΕΙΘ (Τµήµα Μάρκετινγκ), αφού πρώτα εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα στο περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου και της συνέντευξης και τους δόθηκαν γραπτές οδηγίες Μέγεθος δείγµατος Ο ελάχιστος αριθµός νοικοκυριών τα οποία πρέπει να πάρουµε σαν δείγµα προέκυψε από τον παρακάτω τύπο και ήταν n = 297 νοικοκυριά. 4

5 (n) = (z x σ) 2 p 2 όπου σ = Η σταθερή απόκλιση του πληθυσµού σε όρους ποσοστού του µέσου z = Ο αριθµός των σταθερών τυπικών αποκλίσεων για ένα συγκεκριµένο επίπεδο εµπιστοσύνης p = Απαίτηση ακρίβειας σε ποσοστά Σ αυτή την έρευνα η τιµή του z λήφθηκε σαν 1,96 και του p σαν 10%. Για τον υπολογισµό του σ έγινε προέρευνα σε ένα προκαταρκτικό δείγµα 20 νοικοκυριών. Επιλέγοντας µία διαστηµική µεταβλητή πχ το µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα του ερωτώµενου προέκυψε ότι σ=88%. Ετσι το µέγεθος του δείγµατος που απαιτείται, µε 95% επίπεδο εµπιστοσύνης και ένα επιθυµητό επίπεδο ακρίβειας της τάξης του 10%, είναι 297 νοικοκυριά. Η τιµή του δείγµατος στρογγυλοποιήθηκε σε n = 300 νοικοκυριά ώστε να καλυφθούν κάποιες πιθανές απώλειες από µη απαντηµένα ερωτηµατολόγια ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Οι τεχνικές ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας ήταν το τεστ Χ 2 µε βάση τη διαδικασία ελέγχου υπόθεσης. 1 Οι διασταυρώσεις που έγιναν αφορούσαν την διασταύρωση της κάθε µεταβλητής µε τις µεταβλητές των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος. 1 Είναι γνωστό ότι κατά τη διασταύρωση µεταβλητών µε το τεστ Χ 2 θα πρέπει η συνθήκη EF<5 να πληρείται σε ποσοστό 20-25% για να µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το τεστ αυτό. Επειδή όµως όπως παρατηρήθηκε υπάρχουν πολλοί πίνακες µε ποσοστό µεγαλύτερο του 20-25%, θεωρήθηκε σωστό να αυξηθεί το ποσοστό που υπαγορεύει η συνθήκη EF<5 της αναµενόµενης συχνότητας (γύρω στο 35%) έτσι ώστε να µπορούν να σχολιαστούν οι πίνακες διπλής εισόδου µε το τεστ του Χ 2, χωρίς να γίνει αυθαιρεσία και ουσιαστική παραβίαση της συνθήκης. 5

6 Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια αφού ελέγχθηκαν στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν. Οι κωδικοποιηµένες πληροφορίες καταγράφηκαν σε ειδικά φύλλα και τέλος τα δεδοµένα εισήχθηκαν στον Η/Υ και έγινε έλεγχος για τυχόν λάθη ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών του δείγµατος φαίνεται στα παρακάτω γραφήµατα των οποίων ο σχολιασµός γίνεται στη συνέχεια. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕNΤΩΝ 6

7 ΜΗΝΙΑΙΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΕΙΣΟ ΗΜΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΩΤΩΝ ,7% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 17,7% ,0% ΛΥΚΕΙΟ 33,8% ,3% ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 42,8% ΚΑΤΩΑΠΟ ,0% ΛΙΓΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 5,7% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45% Η σύνθεση του δείγµατος κατά φύλο δείχνει την υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών αφού το 55,3% είναι άνδρες και το υπόλοιπο 44,7% γυναίκες. Αναφορικά µε την οικογενειακή κατάσταση των ερωτωµένων το 56% είναι παντρεµένοι, ενώ ένα 33% είναι ελεύθεροι, οι υπόλοιποι µοιράζονται µεταξύ των διαζευγµένων και των χοίρων. Η ηλικιακή σύνθεση των ερωτωµένων φανερώνει γενικώς νεαρό της ηλικίας τους, αφού το 49% ανήκουν µεταξύ χρονών, το 23,3% είναι µεταξύ ενώ µόνο το 5,3% είναι πάνω των 65 χρονών. Αναφορικά µε το χώρο απασχόλησης προέκυψε ότι το 35,5% είναι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, το 19,4% είναι αυτοαπασχολούµενοι δουλεύοντας σε κάποια δική τους δουλειά, ενώ οι νοικοκυρές-σπουδαστές-άνεργοι αποτελούν το 18,7%. Ενώ ένα σηµαντικό επίσης ποσοστό απασχολείται στο δηµόσιο τοµέα. Μελετώντας το µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα, παρατηρήθηκε ότι το 41% έχει εισόδηµα µεταξύ δρχ., το 31,7% έχει µηνιαίο εισόδηµα πάνω από δρχ, ενώ µόνο το 7% έχει κάτω από δρχ. Τέλος, το µορφωτικό επίπεδο των ερωτωµένων έχει ως εξής: Το 42,8% έχει τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ( ηµοτικό-γυµνάσιο), ένα 33,8% έχει γνώσεις 7

8 Λυκείου, ενώ αυτοί που έχουν πάει λίγες τάξεις ηµοτικού ή δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο ανέρχονται µόνο στο 5,7%. 2. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σε ότι ακολουθεί γίνεται σχολιασµός των αποτελεσµάτων της έρευνας που έχουν προκύψει από τη διερεύνηση των τεθέντων στόχων. Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως λόγω του τύπου της ερώτησης, επειδή δεν απάντησαν όλοι οι ερωτώµενοι σε κάποια συγκεκριµένη ερώτηση, για να υπολογισθεί το ποσοστό επί του συνόλου επελέγει το έγκυρο ποσοστό το οποίο µας δίνει τα ποσοστά µόνο αυτών που απάντησαν στην συγκεκριµένη ερώτηση (µεταβλητή) ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ Βαθµός γνώσης των ασφαλιστικών εταιριών Από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων προέκυψε ότι στο 28,7% των ερωτηθέντων έτυχε κάποιο θλιβερό γεγονός και είπε «γιατί να µην είχα ασφαλιστεί;». Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι ένα σηµαντικό ποσοστό γνωρίζει τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και θεωρεί ότι θα µπορούσαν να του προσφέρουν κάλυψη. 8

9 Η γνώση των ερωτηθέντων εξειδικεύεται και σε συγκεκριµένες εταιρίες. Η πιο γνωστή ασφαλιστική εταιρία είναι η INTERAMERICAN και ακολουθεί η NATIONALE NEDERLANDEN. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε απόλυτη συµφωνία µε τα αντίστοιχα µερίδια αγοράς που κατέχουν οι δύο αυτές εταιρίες στο κλάδο ζωής Λόγοι ασφάλισης στις ασφαλιστικές εταιρίες Αναφορικά µε τους λόγους οι οποίοι οδηγούν τους ερωτηθέντες να ασφαλιστούν σε µία ασφαλιστική εταιρία, προέκυψε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (48,3%) θεωρεί ότι ο κυριότερος λόγος είναι η πίστη ότι αυτή προσφέρει µια πιο ολοκληρωµένη κάλυψη απ ό,τι η κρατική. Επιπλέον ένα περίπου 27% των ερωτηθέντων θεωρεί την ιδιωτική ασφάλιση σαν µία ενδιαφέρουσα επένδυση. Συνεπώς φαίνεται ότι η διαφηµιστική καµπάνια που γίνεται από τις εταιρίες έχει αποφέρει καρπούς. Αξιοσηµείωτο επίσης είναι να αναφερθεί το χαµηλό ποσοστό εκείνων οι οποίοι θεωρούν ότι είναι σηµαντικό το αίσθηµα εµπιστοσύνης που τους χαρίζει η επαφή τους µε τους ασφαλιστές. Το γεγονός αυτό εν µέρει µπορεί να αποδοθεί στην γενικώς όχι και τόσο καλή φήµη που έχουν αποκτήσει οι ασφαλιστές λόγω του ότι έχουν παρεισφρήσει στον κλάδο πολλά άτοµα µε έλλειψη επαγγελµατισµού. 9

10 εν διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των διαφόρων δηµογραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος και των λόγων ασφάλισης ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βαθµός ασφαλισιµότητας των ερωτηθέντων Η ανάλυση έδειξε ότι το 51,7% του δείγµατος είναι ασφαλισµένο σε κρατικό φορέα ασφάλισης, ενώ µόνο σε ιδιωτικό φορέα ασφαλίζεται το 16,3%. Η διαπίστωση αυτή ήταν αναµενόµενη αφού η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (27,3%) είναι ασφαλισµένο και σε κρατικό και σε ιδιωτικό φορέα, γεγονός το οποίο υποδηλεί ότι αρκετοί θεωρούν ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι ικανή να καλύψει όλες τις ανάγκες τους. Τέλος αν το παραπάνω ποσοστό συνδυαστεί και µε το αντίστοιχο των ασφαλισµένων µόνο σε ιδιωτικό φορέα τότε το ποσοστό των ασφαλισµένων σε ιδιωτικό φορέα πλησιάζει εκείνο των ασφαλισµένων σε κρατικό. 10

11 Από τη διασταύρωση της µεταβλητής φορέας ασφάλισης µε τα διάφορα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος (φύλο, ηλικία, και απασχόληση) προέκυψε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές σχέσεις. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι σε αυτούς οι οποίοι είναι ασφαλισµένοι σε κρατικό και ιδιωτικό φορέα ταυτόχρονα, οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών (32,8% έναντι 22,9%). Αναζητώντας τα αίτια αυτής της συµπεριφοράς θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι επειδή οι γυναίκες οι οποίες εργάζονται έχουν την οικονοµική τους ανεξαρτησία προτιµούν παράλληλα µε την κοινωνική τους ασφάλιση να συνάψουν και µία ιδιωτική, για να έχουν ενδεχοµένως κάποια καλύτερη σύνταξη στο µέλλον ή κάποιες πρόσθετες παροχές. Αντίθετα, σε αυτούς οι οποίοι είναι ασφαλισµένοι µόνο σε ιδιωτικό φορέα, το ποσοστό των ανδρών είναι µεγαλύτερο εκείνου των γυναικών. Η εξήγηση αυτού του γεγονότος έγκειται στο ότι την πρωτοβουλία για ασφάλιση µόνο στον ιδιωτικό τοµέα την παίρνουν πρώτα και κύρια οι άνδρες. 11

12 ιαφορές ως προς τον φορέα ασφάλισης διαπιστώθηκαν και µεταξύ των διαφόρων ηλικιακών τάξεων. Τα άτοµα ηλικίας κάτω των 25 ετών δείχνουν µία προτίµηση να ασφαλίζονται σε δηµόσιο και ιδιωτικό φορέα ασφάλισης ταυτόχρονα περισσότερο από ότι οι υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες, ίσως γιατί µη έχοντας ακόµα µία µόνιµη και σταθερή απασχόληση θεωρούν ότι µία ιδιωτική ασφάλιση θα συµπληρώσει τις µελλοντικές τους ανάγκες. Αντίθετα τα άτοµα ηλικίας µεταξύ 25 και 45 ετών είναι ασφαλισµένα, κατά κύριο λόγο, σε κρατικό φορέα ασφάλισης, γιατί εφόσον έχουν µία µόνιµη απασχόληση θεωρούν ενδεχοµένως ότι µία πρόσθετη ασφάλιση θα τους ήταν περιττή. Τέλος µόνο στον ιδιωτικό φορέα ασφαλίζονται κυρίως άτοµα άνω των 65 ετών, πράγµα το οποίο αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράδοξο, εντούτοις θα µπορούσε να ερµηνευτεί από το ότι πρόκειται για άτοµα τα οποία είχαν ασφαλιστεί στο παρελθόν, όταν ο θεσµός ήταν καινούργιος και ήταν στη «µόδα», και συνεχίζουν να παραµένουν ασφαλισµένοι. 12

13 ιαφορές ως προς το φορέα ασφάλισης διαπιστώθηκαν και µεταξύ των διαφόρων επαγγελµατικών οµάδων. Συγκεκριµένα οι αυτοαπασχολούµενοι είναι εκείνοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά από τα αντίστοιχα των άλλων επαγγελµατικών οµάδων, τόσο σε ασφάλιση σε κρατικό και ιδιωτικό φορέα ταυτόχρονα, όσο και µόνο σε ιδιωτικό. Επίσης, όπως ήταν αναµενόµενο, στον κρατικό φορέα ασφάλισης η οµάδα µε το µεγαλύτερο ποσοστό είναι εκείνη των συνταξιούχων. 13

14 Βαθµός ικανοποίησης από τις προσφερόµενες ασφαλιστικές υπηρεσίες (ιδιωτικές & δηµόσιες) Στην ερώτηση που αφορά το βαθµό ικανοποίησης αυτών που είναι ασφαλισµένοι σε κρατικό φορέα, το 37,2% απάντησε ότι δεν είναι "ούτε ικανοποιηµένοι ούτε δυσαρεστηµένοι" κρατώντας έτσι µία µετριοπαθή στάση, ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι το 26,3% απάντησε ότι είναι "δυσαρεστηµένο" µε τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που του παρέχει το κράτος. Οσον αφορά αυτούς οι οποίοι είναι ασφαλισµένοι σε κάποιο κρατικό ταµείο αλλά έχουν και κάποια ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και για αυτούς οι οποίοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση µόνο, το 45% απάντησε ότι είναι "ικανοποιηµένο" από τις προσφερόµενες υπηρεσίες, ενώ το 35,1% δηλώνει ότι είναι "ούτε ικανοποιηµένο αλλά ούτε δυσαρεστηµένο". ιαπιστώνεται λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος αρκετά υψηλός βαθµός ικανοποίησης από τις προσφερόµενες ασφαλιστικές υπηρεσίες από τους ιδιωτικούς φορείς, κάτι που θα µπορούσε να υποδηλώνει την καλή ποιότητα των υπηρεσιών της ιδιωτικής ασφάλισης. 14

15 Ο βαθµός ικανοποίησης τόσο από τον δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό φορέα ασφάλισης είναι στατιστικά µη σηµαντικός µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά φύλο και οικογενειακή κατάσταση. Τουναντίον µία ασθενής στατιστικά σηµαντική σχέση παρατηρείται µεταξύ των µεταβλητών ικανοποίηση από τον ιδιωτικό φορέα και ηλικία. Η σχέση αυτή είναι αρνητική, δηλαδή όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο µειώνεται ο βαθµός ικανοποίησης. Επίσης ασθενής στατιστικά σηµαντική σχέση παρουσιάζουν οι µεταβλητές ικανοποίηση από ιδιωτικό φορέα και µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα. Η σχέση αυτή έχει θετική κατεύθυνση, δηλαδή όσο αυξάνεται το εισόδηµα τόσο αυξάνεται και ο βαθµός ικανοποίησης. Τέλος στατιστικά σηµαντική ασθενής σχέση µε αρνητική κατεύθυνση παρουσιάζεται µεταξύ των µεταβλητών ικανοποίηση από ιδιωτικό φορέα και επίπεδο µόρφωσης. Από τη σύγκριση των δύο κατανοµών του βαθµού ικανοποίησης από τον φορέα ασφάλισης γίνεται φανερό ότι οι ασφαλισµένοι στον ιδιωτικό φορέα είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι απ ότι εκείνοι του δηµόσιου. 15

16 Οι λόγοι δυσαρέσκειας των ασφαλισµένων από τις παρεχόµενες ασφαλιστικές υπηρεσίες Αναφορικά µε τους λόγους δυσαρέσκειας όλων αυτών οι οποίοι δήλωσαν δυσαρεστηµένοι από τον φορέα ασφάλισής τους προέκυψε ότι το 38,5% θεωρεί ότι δεν υπάρχει σωστή εξυπηρέτηση και το 33,8% ότι δεν υπάρχει κάλυψη των πραγµατικών τους αναγκών ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΥΤΗΣ Βαθµός ενηµέρωσης για τα ασφαλιστικά προγράµµατα Σε σχέση µε το αν έχουν ενηµερωθεί οι ερωτηθέντες γύρω από κάποιο πρόγραµµα ασφάλισης ζωής, το 58,7% απάντησε "ΝΑΙ" ενώ το υπόλοιπο 41,3% απάντησε "ΟΧΙ". Παρατηρείται δηλαδή ότι δεν υπάρχει πολύ υψηλός βαθµός ενηµέρωσης. 16

17 Ο βαθµός ενηµέρωσης διαφοροποιείται µόνο σε σχέση µε µερικά από τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η απασχόληση και το µορφωτικό επίπεδο. Η επαγγελµατική θέση φαίνεται να διαφοροποιεί το βαθµό γνώσης για ασφαλιστικά προγράµµατα. 17

18 Εκείνοι οι οποίοι είναι καλύτερα ενηµερωµένοι για τα προγράµµατα ασφάλισης ζωής είναι οι εργαζόµενοι και ειδικότερα οι αυτοαπασχολούµενοι. Αυτό ήταν άλλωστε αναµενόµενο αφού οι εργαζόµενοι είναι εκείνοι που έχουν την αγοραστική δύναµη για τέτοιου είδους υπηρεσίες, κατά συνέπεια είναι και οι δυνητικοί πελάτες των ασφαλιστικών εταιριών. Τέλος παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς το βαθµό ενηµέρωσης για τα ασφαλιστικά προγράµµατα αναλόγως µε το µορφωτικό επίπεδο. Οι καλύτερα ενηµερωµένοι ερωτηθέντες είναι εκείνοι µε µόρφωση λυκείου και πανεπιστηµίου, ενώ οι λιγότερο ενηµερωµένοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει µόνο λίγες τάξεις του δηµοτικού. Αυτό ήταν επίσης αναµενόµενο αφού ένα περισσότερο µορφωµένο άτοµο ψάχνει και από δική του πρωτοβουλία να ενηµερωθεί ούτως ώστε να µπορεί να εξασφαλίσει στον εαυτό του και την οικογένειά του ένα καλύτερο επίπεδο ασφάλισης. 18

19 Πηγή ενηµέρωσης για τα ασφαλιστικά προγράµµατα Η κύρια πηγή ενηµέρωσης των ερωτηθέντων είναι ο ασφαλιστικός σύµβουλος (66,5%). Το γεγονός αυτό φανερώνει το σηµαντικό τους ρόλο µέσα στο οργανωτικό σχήµα του ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα. Ο τρόπος ενηµέρωσης φαίνεται να µην επηρεάζεται στατιστικά από τα διάφορα δηµογραφικά χαρακτηριστικά ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΦΑΛΙΖΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΙΕΘΕΤΑΝ Προτιµήσεις προς διάφορες κατηγορίες ασφαλιστικών προγραµµάτων Είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (69%) θα προτιµούσε να συνάψει πρώτα ένα πρόγραµµα ασφάλισης ζωής, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την πεποίθηση όλων σχεδόν των ανθρώπων ότι η ανθρώπινη ζωή αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε υλικό αγαθό. 19

20 Η µόνη στατιστικά σηµαντική σχέση που διαπιστώνεται αναφορικά µε την προτίµηση σε πρόγραµµα ασφάλισης είναι εκείνη µε την επαγγελµατική οµάδα στην οποία ανήκουν οι ερωτηθέντες. Συγκεκριµένα αν και σε κάθε επαγγελµατική κατηγορία η πλειοψηφία προτιµάει να συνάψει ένα πρόγραµµα ασφάλισης ζωής, εντούτοις αυτή η προτίµηση είναι πιο έντονη στις νοικοκυρές. Αυτό εξηγείται από το ότι επειδή οι νοικοκυρές είναι συνήθως ανασφάλιστες, θεωρούν ότι ένα πρόγραµµα ασφάλισης ζωής θα τους εξασφαλίσει σε κάποιο βαθµό το µέλλον. 20

21 Προτιµήσεις για τα µέλη της οικογένειας που θα ασφάλιζαν πρώτα Σαφής είναι η προτίµηση των ερωτηθέντων να ασφαλίσουν πρώτα τον εαυτό τους (52,5%), στη συνέχεια τα παιδιά τους (33,3%) και τέλος τη σύζυγό τους (10,4%). Το ότι τα παιδιά κατέχουν ένα σχετικά υψηλό ποσοστό στις προτιµήσεις τους φανερώνει την προσπάθεια ή µέριµνα που χαρακτηρίζει τους γονείς για να εξασφαλίσουν το µέλλον των παιδιών τους. ιαφοροποίηση της προτίµησης για το ποιος θα ασφαλιστεί πρώτος προέκυψε ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα. Συγκεκριµένα στα άτοµα ηλικίας µεταξύ η προτίµηση τους επικεντρώνεται στα παιδιά της οικογένειας τους. Η κατάσταση αυτή εξηγείται εύκολα από το ότι σε ηλικία µεγαλύτερη των 45 ετών το ζευγάρι έχει φθάσει στο αποκορύφωµα της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας και έχει µία καλή οικονοµική κατάσταση. Κατά συνέπεια αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι η µελλοντική εξασφάλιση των παιδιών τους και όχι των ίδιων. Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι οι άνω των 65 ετών έχουν µία υψηλή προτίµηση, σε σχέση µε τις άλλες ηλικίες, στο να ασφαλίσουν κάποιο άλλο µέλος της οικογένειάς τους σε ευρεία έννοια π.χ. εγγόνι. 21

22 ιαπιστώνεται κάποια σχέση µε τη µεταβλητή «µέλος της οικογένειας που θα ασφαλιζόταν πρώτο» και την επαγγελµατική κατάσταση. Οι αυτοαπασχολούµενοι είναι εκείνοι που κυρίως θα ασφάλιζαν πρώτα τον εαυτό τους και στη συνέχεια τα παιδιά τους. Στις νοικοκυρές, παρά το ότι η προτίµηση παραµένει ίδια, ο βαθµός της µετριάζεται προς όφελος των παιδιών, πράγµα το οποίο δείχνει τους έντονους συναισθηµατικούς δεσµούς των µητέρων προς τα παιδιά τους. 22

23 Πρόθεση διάθεσης χρηµάτων για ιδιωτική ασφάλιση Αναφορικά µε το ποσό που θα ήταν διατεθειµένοι οι ερωτώµενοι να διαθέσουν ετησίως για ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη προέκυψε ότι το 50% θα διέθετε από δραχµές, πάνω από θα διέθετε µόνο το 8%, ενώ αξιοσηµείωτο είναι ότι υπάρχει και ένα ποσοστό 11,3% που δήλωσε ότι δε θα έδινε κανένα ποσό για να ασφαλιστεί. Η ηλικία είναι ένας από τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τα άτοµα να διαθέσουν χρήµατα για ιδιωτική ασφάλιση. Συγκεκριµένα τα άτοµα ηλικίας ετών είναι διατεθιµένα να διαθέσουν τα περισσότερα χρήµατα για ιδιωτική ασφάλιση. Το 71,4% από αυτούς είναι διατεθιµένο να δώσει από 50 έως 150 χιλιάδες δρχ. ετησίως για ασφάλιση. Οπως ήταν αναµενόµενο οι µεγάλοι σε ηλικία δεν είναι διατεθειµένοι, κατά µεγάλο ποσοστό, (68,8%) να διαθέσουν κανένα ποσό. Τέλος ένα µη ευκαταφρόνητο ποσοστό (14,9%) νέων ηλικίας µικρότερης των 25 ετών που είναι και το µεγαλύτερο από όλες τις οµάδες ηλικιών είναι διατεθειµένο να δώσει πάνω από 150 χιλιάδες δρχ ετησίως. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι υπάρχει µία τάση στους νέους υπέρ του θεσµού της ιδιωτικής ασφάλισης. 23

24 Επίσης η επαγγελµατική θέση επηρεάζει την απόφαση για διάθεση ή όχι χρηµάτων. Οι νοικοκυρές και οι συνταξιούχοι, κατά ένα µεγάλο ποσοστό (64%), είναι διατεθειµένοι να µην δώσουν κανένα ποσό και κατά 46,4% να δώσουν το πολύ 50 χιλιάδες ετησίως. Αντίθετα οι επαγγελµατικές τάξεις που είναι διατεθειµένες να δώσουν από 50 έως 150 χιλιάδες δρχ ετησίως είναι οι απασχολούµενοι στον ιδιωτικό τοµέα και οι αυτοαπασχολούµενοι (76,4% και 70,7% αντιστοίχως). Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι και οι δηµόσιοι υπάλληλοι προτίθενται να δώσουν από 50 έως 100 χιλ. δρχ πράγµα το οποίο υποδηλεί την ήδη διαπιστωθείσα µη ικανοποίησή τους από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 24

25 Αποκαλύφθηκε ότι η πρόθεση των ερωτηθέντων να δώσουν χρήµατα για ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι άσχετη µε την εισοδηµατική τάξη στην οποία ανήκουν. Συγκεκριµένα προέκυψε ότι τα άτοµα µε χαµηλό µηνιαίο εισόδηµα (κάτω των 100 χιλιάδων δρχ) δεν είναι διατεθειµένα να δώσουν κανένα ποσό, γεγονός το οποίο θεωρείται φυσιολογικό αφού στις χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις άλλες είναι οι ανάγκες οι οποίες προέχουν. Τέλος, αντίστοιχες παρατηρήσεις ισχύουν αναφορικά και µε το επίπεδο µόρφωσης. ηλαδή οι ερωτηθέντες που έχουν τελειώσει λίγες τάξεις του ηµοτικού σχολείου είναι διατεθειµένοι σε µεγάλο ποσοστό (58,8%) να µη δώσουν κανένα ποσό για ιδιωτική ασφάλιση. Ενώ όσο ανεβαίνει το µορφωτικό επίπεδο, τόσο ανεβαίνει και η πρόθεσή τους να δώσουν περισσότερα χρήµατα για ασφάλιση. 25

26 2.5. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Προτιµήσεις σχετικά µε την εθνικότητα της ασφαλιστικής εταιρίας Οσον αφορά την εθνικότητα της ασφαλιστικής εταιρείας που θα προτιµούσαν να ασφαλιστούν οι ερωτηθέντες διαπιστώθηκε ότι το 37,5% προτιµάει τις ελληνικές, ενώ ένα επίσης µεγάλο ποσοστό 36,8% δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίµηση. Αυτό δηλώνει µάλλον ότι δίνεται µικρότερη σηµασία στη χώρα προέλευσης της ασφαλιστικής εταιρείας που πρόκειται να ασφαλιστεί κάποιος και περισσότερη σε άλλους παραµέτρους πιο ουσιαστικούς. Πάντως είναι φανερό ότι οι ξένες ασφαλιστικές εταιρίες συγκεντρώνουν χαληλό ποσοστό προτίµησης από µέρους των ερωτηθέντων. Το φύλο φαίνεται να επηρεάζει την προτίµηση της εθνικότητας της εταιρίας. Συγκεκριµένα για αυτούς οι οποίοι προτιµούν τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες υπάρχει µια µικρή διαφοροποίηση υπέρ των γυναικών (44,8%) έναντι των ανδρών (31,5%). Ενώ για αυτούς που προτιµούν ξένη ασφαλιστική εταιρία η διαφοροποίηση είναι υπέρ των ανδρών. 26

27 Η επαγγελµατική οµάδα στην οποία ανήκει ο ερωτώµενος φαίνεται να επηρεάζει επίσης την απόφαση του για ασφάλιση σε ελληνική ή ξένη ασφαλιστική εταιρία. Συγκεκριµένα υψηλή προτίµηση προς τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες δείχνουν οι αυτοαπασχολούµενοι και οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο, ενώ µεταξύ εκείνων που προτιµούν τις ξένες, οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα κατέχουν την πρώτη θέση µε ποσοστό 28,3%. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι νοικοκυρές σε µεγάλο ποσοστό δεν έχουν προτίµηση υπέρ των ελληνικών ή των ξένων ασφαλιστικών εταιριών. 27

28 Τέλος, το µορφωτικό επίπεδο είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή της εθνικότητας της ασφαλιστικής εταιρίας. Ατοµα µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο δείχνουν µία σχετική προτίµηση προς τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες. Απεναντίας άτοµα µε Πανεπιστηµιακή µόρφωση ή είναι αδιάφορα για την εθνικότητα ή προτιµούν την ξένη Εξακρίβωση της εµπιστοσύνης προς τις ασφαλιστικές εταιρίες Το 42,7% των ερωτηθέντων εκφράζει εµπιστοσύνη προς τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες, ενώ ένα ποσοστό 29,7%, δεν απάντησε γιατί ίσως δεν γνώριζε ή δεν µπορούσε να εκφέρει µια συγκεκριµένη άποψη αναφορικά µε τη κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των ιδιωτικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα. 28

29 Τα αποτελέσµατα της έρευνας αναφορικά µε τις σχέσεις των δηµογραφικών µεταβλητών, φύλο, απασχόληση και µορφωτικό επίπεδο µε την εµπιστοσύνη στις ασφαλιστικές εταιρίες είναι σαφή και σε άµεση σχέση µε τις προτιµήσεις εθνικότητας της ασφαλιστικής εταιρίας. Συγκεκριµένα οι γυναίκες σε µεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση µε τους άνδρες θεωρούν ότι οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες είναι πιο φερέγγυες γι αυτό άλλωστε εµπιστεύονται και τις προτιµούν. Οι αυτοαπασχολούµενοι καθώς και οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο θεωρούν φερέγγυες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και συνταξιούχοι τις θεωρούν αφερέγγυες σε σηµαντικό ποσοστό (39,6%), πράγµα το οποίο έρχεται σε απόλυτη σύµπνοια µε τις προτιµήσεις τους στην εθνικότητα των ασφαλιστικών εταιριών. Η διαπίστωση αυτή θα µπορούσε να ερµηνευθεί για µεν τους ιδιωτικούς υπαλλήλους από το «πνεύµα εξωστρέφιας» από το οποίο ενδεχοµένως διακατέχονται και για δε τους συνταξιούχους από το «πνεύµα καχυποψίας» που έχουν προς τους νέους θεσµούς γενικώς. 29

30 Τέλος, το µορφωτικό επίπεδο φαίνεται να είναι καθοριστικό ως προς τη διατύπωση άποψης για το αν θεωρούν φερέγγυες τις ασφαλιστικές εταιρίες. ιαπιστώθηκε ότι όσο ανέρχεται το µορφωτικό επίπεδο τόσο υπάρχει σαφής άποψη υπέρ της µιας ή της άλλης απάντησης. Σε αντίθεση µε εκείνους που έχουν τελειώσει λίγες τάξεις του ηµοτικού οι οποίοι κατά 64,7% δεν έχουν άποψη επί του θέµατος. 30

31 Προτιµήσεις σχετικά µε τα προσόντα των ασφαλιστικών συµβούλων Το 41,3% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι το σηµαντικότερο προσόν που πρέπει να έχει ένας ασφαλιστικός σύµβουλος είναι η "επαγγελµατικότητα", και το 31% η "εξυπηρέτηση του πελάτη". Παρατηρήθηκε ότι ένα µεγάλο µέρος του δείγµατος θεώρησε ότι η "επαγγελµατικότητα" εµπεριέχει στην έννοιά της όλα τα υπόλοιπα προσόντα της ερώτησης, γεγονός που την κατατάσσει στην πρώτη θέση. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ Π ΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41,3% 31,0% 16,3% 10,7% 0,7% ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ Η ΦΙΛΙΚΗ ΚΟΤΗΤΑ ΙΑΘΕΣΗ Οι προτιµήσεις για τα προσόντα των ασφαλιστικών συµβούλων είναι στατιστικά σηµαντικές µόνο µε τη µεταβλητή φύλο. Ειδικότερα οι γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες δείχνουν µία σαφή προτίµηση στα προσόντα: ευγένεια, φιλικότητα και προθυµία. Αντίθετα οι άνδρες θεωρούν ότι το σηµαντικότερο προσόν είναι η επαγγελµατικότητα. Οσον αφορά την εξυπηρέτηση δεν υπάρχει σαφής προτίµηση µεταξύ ανδρών και γυναικών. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Π ΡΟΣΟΝΤΩΝ Α ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Σ ΥΜΒΟΥΛΩΝ Α ΝΑΛΟΓΑ Μ Ε Τ Ο ΦΥΛΟ Τ ΩΝ Ε ΡΩΤΩΜΕΝΩΝ % ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ- ΦΙΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΑΛΛΟ 31

32 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Βασικός στόχος αυτής της έρευνας ήταν η µελέτη της στάσης-συµπεριφοράς των κατοίκων του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης σε σχέση µε το θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης. Τον γενικό στόχο ακολουθούσαν µια σειρά από ειδικούς στόχους οι οποίοι διερευνήθηκαν διεξοδικά σε ότι προηγήθηκε. Ο πρώτος ειδικός στόχος απέβλεπε στο να διερευνηθεί η γνώση των ερωτηθέντων για τις ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και ο λόγος ασφάλισης τους σε αυτές. Αν και οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν µερικές µόνο δεκαετίες που λειτουργούν στην Ελλάδα, υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό ατόµων τα οποία είναι ενηµερωµένα γύρω από τα ασφαλιστικά προγράµµατα κυρίως µέσω των ασφαλιστικών συµβούλων οι οποίοι είναι και οι κυριότεροι εκπρόσωποι των εταιριών αυτών. Οι ερωτηθέντες γνωρίζουν καλά το θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης και ασφαλίζονται σ αυτόν γιατί θεωρούν ότι τους παρέχει πιο ολοκληρωµένη κάλυψη αλλά ταυτόχρονα την κρίνουν και σαν µία ενδιαφέρουσα επένδυση. Με τον δεύτερο ειδικό στόχο επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί ο βαθµός ασφαλισιµότητας και ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισµένοι. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις προέκυψε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι ασφαλισµένο σε κρατικό φορέα ασφάλισης και αυτό οφείλεται στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Οι άνδρες έχουν µία προτίµηση υπέρ του ιδιωτικού φορέα ασφάλισης σε σχέση µε τις γυναίκες, ενώ αντίθετα οι γυναίκες έχουν µία προτίµηση έναντι των ανδρών για ασφάλιση σε κρατικό και ιδιωτικό φορέα ταυτόχρονα. Ακόµα οι µεσήλικες και οι νέοι έχουν κάποια προτίµηση υπέρ του ιδιωτικού φορέα ασφάλισης σε σχέση µε τις άλλες ηλικίες. Οι αυτοαπασχολούµενοι είναι η επαγγελµατική οµάδα η οποία ασφαλίζεται σε κρατικό και ιδιωτικό φορέα ταυτόχρονα αλλά και σε ιδιωτικό µόνο σε ποσοστό µεγαλύτερο από ότι οι άλλες οµάδες. Επίσης 32

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη των καταναλωτών της θεσσαλονίκης ως προς τις αγορές ενδυμάτων,τον βαθμό ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα εργαλεία αυτά, πρέπει όχι μόνο να ανταποκρίνονται στον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούλιος 2013 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων:

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Μάιος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων: 1 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

3. Τρόποι ιεξαγωγής Έρευνας Οι κύριοι τρόποι διεξαγωγής έρευνας είναι: Προσωπική Συνέντευξη (Personal Interview) όπου ο ερευνητής κάνει τις ερωτήσεις και συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο Τηλεφωνική Συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing»

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» «Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Στάση καταναλωτικού κοινού απέναντι στο Green Marketing»-Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. για τo ΓΕΡΗΕΤ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. για τo ΓΕΡΗΕΤ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ για τo ΓΕΡΗΕΤ Οκτώβριος, 2006 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Εταιρεία CMR Cypronetwork Marketing Research Ltd (µέλος του Οµίλου των εταιρειών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, Η ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ.. 210 88468528 6852, Fax.. 210 88468538 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr

Marketing Research Communication. 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, 104 33, Αθήνα Τηλ.. 210 88468528 6852, Fax.. 210 88468538 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Καταγραφή και ανάλυση του προφίλ και των απόψεων των επισκεπτών της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ Δράμας Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» εκατημόρια Εισοδήματος, συντελεστής ανισότητας Gini, και δείκτης S80/20 Δεκατημόρια Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 108/Β. Επιβλέπουσα: ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΡΒΑ

Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 108/Β. Επιβλέπουσα: ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΡΒΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T -point (Thessaloniki s point)

T -point (Thessaloniki s point) ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T -point (Thessaloniki s point) Σεπτέµβριος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου και την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις:

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα µάρκετινγκ είναι η λειτουργία η οποία διασυνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το κοινό µε τον υπεύθυνο µάρκετινγκ, µέσω της πληροφόρησης, η οποία χρησιµοποιείται για την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ PUBLIC OPINION ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 GREEK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Στάσεις των παραγωγών σε εναλλακτικά σενάρια µείωσης των επιδοτήσεων της καλλιέργειας καπνού 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΙΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα1 ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ιάγραµµα 2 ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2002 Χρησιµοποιείτε το Ίντερνετ;

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση Έρευνα για τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την αυθαίρετη δόμηση Απρίλιος 2009 Ταυτότητα της έρευνας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 20/3/2009 έως 27/3/2009 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Χανιά -2011 1 1. Εισαγωγή Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το Ελαιόλαδο, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα