ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 Α Λ Ι Κ Η Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ρ Ι Α Δ / Ν Τ Ρ Ι Α Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ «Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ω Ν Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ» ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

2 Εργαστηριακή Διαγνωστική Προσέγγιση Λοιμώξεων ΚΑ Κατάταξη λοιμώξεων αναπνευστικού Κλινικές ενδείξεις καλλιεργειών Κατάλληλα κλινικά υλικά για καλλιέργεια Βασικές αρχές σωστής συλλογής και μεταφοράς δειγμάτων Μεθοδολογία καλλιεργειών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Αλγόριθμοι μικροβιολογικής διαγνωστικής προσπέλασης

3 Λοιμώξεις αναπνευστικού Ανώτερου αναπνευστικού Κατώτερου αναπνευστικού Οξεία βρογχίτιδα Χρόνια βρογχίτιδα Παρόξυνση χρόνιας βρογχίτιδας (COPD) Πνευμονία

4 Σημασία φυσιολογικής χλωρίδας ανώτερου αναπνευστικού Η φυσιολογική χλωρίδα του αναπνευστικού συστήματος: πρασινίζοντες στρεπτόκοκκοι, β αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι, S.aureus, H. influenzae, S.pneumoniae, M.catarrhalis, αναερόβια βακτήρια, Fusobacterium spp. Actinomyces israelii, C. albicans, αδενοϊοί και ιοί του απλού έρπητα. Νοσηλευόμενοι ασθενείς :η φυσιολογική χλωρίδα, αποτελείται από Gram(+) βακτήρια (κυρίως στρεπτόκοκκοι) και αντικαθίσταται σε μεγάλο βαθμό από Gram( ) βακτήρια(εντεροβακτηριακά και Pseudomonas spp.) Η παρουσία τους στα δείγματα και η επακόλουθη ανάπτυξη στις καλλιέργειες καθιστά επιτακτική την σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

5 Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού Οξεία βρογχίτιδα Φλεγμονή βρογχικού δένδρου μετά από λοίμωξη ανωτέρου αναπνευστικού Συχνότερα προκαλείται από ιογενή αίτια Στη διάγνωση δεν αξιολογούνται οι καλλιέργειες Καλλιέργεια δύσκολη και χρονοβόρα Δεν βοηθά στη ταχεία διάγνωση Σημασία έχει η εφαρμογή μοριακών τεχνικών Εξαίρεση η βρογχίτιδα του κοκκύτη

6 Oξεία βρογχίτιδα Αιτιολογικοί παράγοντες Συχνότερα Σπανιότερα Παιδιά -RSV -Adenovirus -Rhinovirus -Parainfluenza virus Enterovirus -Influenza A/B -Streptococcus pneumoniae -Haemophilus influenzae -Chlamydophila pneumoniae -Mycoplasma pneumoniae -Bordetella pertussis Ενήλικες -Influenza A/B -Adenovirus -Rhinovirus -Parainfluenza virus -RSV -Enterovirus -Streptococcus pneumoniae -Haemophilus influenzae -Mycoplasma pneumoniae -Chlamydophila pneumoniae -Bordetella pertussis

7 Χρόνια βρογχίτιδα και παρόξυνση (COPD) Παραγωγικός βήχας>3 μήνες για 2 συνεχή χρόνια Πάσχει το 25% ενηλίκων (καπνιστές) Παρόξυνση Δύσπνοια, ταχύπνοια, δυσφορία, αλλαγή στη ποιότητα, ποσότητα ή σύσταση πτυέλων, ακροαστικά ευρήματα Παρατηρείται σε έδαφος ΧΑΠ και Κ.Ι.

8 ΧΑΠ- ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Συχνότητα (%) Παθογόνος μικροοργανισμός Ιοί (30-50%) Άτυπα (ενδοκυττάρια) παθογόνα (5-10%) Βακτήρια (40-50%) Influenzae A και Β Parainflueza 1, 2 και 3 Rhinovirus Coronavirus Adenovirus Respiratory syncytial virus (RSV) Chlamydophila pneumoniae Mycoplasma pneumoniae H.influenzae S.pneumoniae M.Catarrhalis H.parainfluenzae P.aeruginosa Εντεροβακτηριακά (E.coli, K.pneumoniae) 80%

9 ΧΑΠ- ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Μη λοιμώδεις παράγοντες Μη συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπευτική αγωγή Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Τοξικά εισπνεόμενα σωματίδια Διοξείδιο του θείου Διοξείδιο του αζώτου 20%

10 Χ Α Π ΟΜΑΔΑ Α. Ασθενείς που δεν χρειάζονται εισαγωγή στο νοσοκομείο Στάδιο Ι: ήπια ΧΑΠ Β.Ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο στάδιο ΙΙ-ΙV: μέτρια-σοβαρή ΧΑΠ Γ. Ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο στάδιο ΙΙ-ΙV: μέτρια-σοβαρή ΧΑΠ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ Ηπια παρόξυνση Μέτρια-σοβαρή παρόξυνση Χωρίς παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από ψευδομονάδα Μέτρια-σοβαρή παρόξυνση με παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από ψευδομονάδα ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ H.influenzae S.pneumoniae M.catarrhalis C.pneumoniae Ιοί Ό,τι στην ομάδα Α Και: Εντεροβακτηριακά (K.pneumoniae, E.coli, Proteus sp, Enterobacter sp., κλπ Ό,τι στην ομάδα Β Και: P.aeruginosa

11 Μικροβιολογική διερεύνηση παροξύνσεων ΧΑΠ Ο ρόλος της καλλιέργειας πτυέλων περιορίζεται λόγω του χρόνιου αποικισμού των αεραγωγών με συνήθη παθογόνα Καλλιέργειες πτυέλων ζητούνται σε : Σε συχνές παροξύνσεις Χρόνια αποβολή πυωδών πτυέλων Μη ανταπόκριση στη θεραπεία

12 Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού Οξεία βρογχίτιδα Χρόνια βρογχίτιδα Παρόξυνση χρόνιας βρογχίτιδας Πνευμονία : Φλεγμονή πνευμονικού παρεγχύματος από βακτήρια, ιούς, μύκητες

13 Μηχανισμοί εγκατάστασης πνευμονίας Εισρόφηση Εξωγενή βακτήρια Ενδογενή βακτήρια (στομάχι, στοματοφάρυγγας) Εισπνοή-Καταστροφή κροσσών Αιματογενής διασπορά

14 Παράγοντες εγκατάστασης πνευμονίας Αποικισμός στοματοφάρυγγα Αποικισμός στομάχου Λοιμογόνος δύναμη βακτηρίων Διαταραχή αμυντικών μηχανισμών πνεύμονα

15 Συχνότητα αποικισμού Φυσιολογικά άτομα<10% Μέτριας βαρύτητας ασθενείς (σε 48h) 30-40% Σοβαρής βαρύτητας ή χρόνια πάσχοντες ασθενείς 70-75%

16 Οξεία λοίμωξη πνευμονικού παρεγχύματος Συμπτωματολογία (>2 συμπτώματα): Πυρετός ή υποθερμία Ρίγος/Δύσπνοια/Εφιδρώσεις/ Κεφαλαλγία Πρωτοεμφανιζόμενος βήχας (παραγωγικός ή μη) Αλλαγή στη ποιότητα, ποσότητα ή σύσταση πτυέλων σε ασθενή με προϋπάρχοντα χρόνιο βήχα Πλευριτικού τύπου άλγος Μη ειδικά: κακουχία, μυαλγίες,ανορεξία,

17 CAP-Κλινικά ευρήματα Αμβλύτητα-μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος Τρίζοντες, ρεγχάζοντες, αιγοφωνία Ταχύπνοια(>25 αναπνοές/ min) Ταχυκαρδία(>100 σφίξεις/ min)

18 CAP-Εργαστηριακά ευρήματα Λευκοκυττάρωση (>10.400/ml) Λευκοπενία<4000/ ml CRP >50 mg/dl Ουρία>20 mg/dl Υποξυγοναιμία PO2>50 mmhg Ακτινολογική πύκνωση>1 λοβό

19 Είδη πνευμονίας Πνευμονία της κοινότητας (CAP) -ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι -ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο ασθενείς που εισάγονται στη ΜΕΘ Νοσοκομειακή Πνευμονία (HAP) εκδηλώνεται 48 ώρες μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο Πνευμονία τoυ Αναπνευστήρα (VAP) σε ασθενή που παραμένει διασωληνωμένος και σε μηχανικό αερισμό για ώρες

20 Αιτιοπαθογόνοι μικροοργανισμοί CAP Παθογόνος μικροοργανισμός Βακτήρια Streptococcus pneumoniae (~40%) Άτυπα παθογόνα Ιοί Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Pseudomonas aeruginosa Εντεροβακτηριακά - Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae Staphylococcus aureus (HA-MRSA, CA- MRSA) Mycoplasma pneumoniae Chlamydophila pneumoniae Legionella sp. Influenzae A and B Respiratory syncytial virus (RSV)

21 Αίτια πνευμονίας ανά ηλικία 0-1μήνες: E.coli, GBS 1-6 μήνες:c. trachomatis, S. aureus, RSV 6 μήνες 5 έτη: RSV, Parainfluenzae virus 5-15 έτη: M. pneumoniae, ιοί γρίππης έτη: M. pneumoniae, S.pneumoniae Ηλικιωμένοι: S. pneumoniae, H.influenzae

22 Συχνότερα αίτια πνευμονίας της κοινότητας Είδος Ασθενών Ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι Ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο (εκτός ΜΕΘ) Ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Αίτιολογία Streptococcus pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Heamophilus influenzae Chlamydophila pneumoniae Αναπνευστικοί ιοί Streptococcus pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Chlamydophila pneumoniae Haemophilus influenzae Legionella species Εισρόφηση Αναπνεστικοί ιοί Streptococcus pneumoniae Staphylococcus aureus Legionella species Gram-αρνητικά βακτηρίδια Haemophilus influenzae

23 CAP-Διάγνωση Gold standard: καλλιέργεια Εναλλακτικά-συνδυασμός στοιχείων: Κλινικών(συμπτώματα, ευρήματα) Ακτινολογικών Εργαστηριακών(μικροβιολογικών) Επιδημιολογικών Η αξονική τομογραφία ενδείκνυται σε: Υποτροπιάζουσα πνευμονία Μη ανταπόκριση στη θεραπεία Ανοσοκατασταλμένοι (Aspergillus)

24 Ενδείξεις Μικροβιολογικής διερεύνησης εκτός νοσοκομείου- CAP Η εξέταση καλλιέργειας πτυέλων ενδείκνυται: σε ασθενείς χωρίς ανταπόκριση στην εμπειρική αγωγή σε ασθενείς με υποψία για M.tuberculosis Η Ορολογική διερεύνηση γίνεται : Σε επιδημίες από M.pneumoniae

25 Πνευμονία μετά έκθεση σε διάφορα είδη νοσηλείας ή θεραπείας-hcap Νοσηλεία κατά το τελευταίο τρίμηνο με διάρκεια >2 ημέρες Διαμονή σε γηροκομεία ή ψυχιατρεία Αιμοκάθαρση /Έναρξη από μηνός Ενδοφλέβια κατ οίκον θεραπεία Ασθενείς με ΧΑΠ 4 ο σταδίου (FEV1<30%, βρογχεκτασίες, Κ.Ι.) Ανοσοκατασταλμένοι αιματολογικά νοσήματα, μεταμοσχεύσεις

26

27

28 CAP απαιτούσα εισαγωγή στον νοσοκομείο(<20%, 2-30% θνησιμότητα) S. pneumoniae (9-55%) C.pneumoniae (4-43%) M.pneumoniae (2-32%) H. influenzae (4-12%) Gram(-) βακτήρια (0,5-7%) Legionella spp (1,2-6%) S.aureus (1-4%)

29 CAP απαιτούσα εισαγωγή στη ΜΕΘ (<50% θνησιμότητα) Άγνωστα (18-52%) S. Pneumoniae (11-37%) Gram(-) βακτήρια (3-25%) Legionella spp (3-23%) S.aureus (4-18%)

30 CAP-Μικροβιολογική διερεύνηση εντός νοσοκομείου Γενική αίματος τύπος λευκοκυττάρων Βιοχημικός έλεγχος σάκχαρο, ουρία, ηλεκτρολύτες Ορολογικός έλεγχος(hiv) σύμφωνη γνώμη αρρώστου Αέρια αίματος Μικροσκοπική κατά Gram + καλλιέργεια πτυέλων Καλλιέργεια αίματος (> 2 ζεύγη) Αντιγόνο S.pneumoniae και Legionella στα ούρα

31 Πνευμονία από εισρόφηση Αίτια εγκατάστασης Κατάργηση φαρυγγο-λαρυγγικού φραγμού Μεταβολή επιπέδου συνείδησης Ανώμαλη κατάποση Καταστολή αντανακλαστικού του βήχα Καθυστέρηση κένωσης γαστρικού περιεχομένου Μειωμένη κινητικότητα γαστρεντερικού σωλήνα

32 Συχνότητα νοσοκομειακής πνευμονίας (ΗΠΑ) 15-25% του συνόλου των ( ) νοσοκομειακών λοιμώξεων/έτος 3,8/1000 ασθενείς μικρών νοσοκομείων 7/1000 ασθενείς μεγάλων Πανεπιστημιακών νοσοκομείων 17-20% των ασθενών σε ομάδες υψηλού κινδύνου

33 Επιβαρυντικοί παράγοντες για ανάπτυξη ΝΠ Μηχανική αναπνοή (αύξηση 4-66%) Τραχειοστομία (αύξηση 66%) Παχυσαρκία Σοβαρά υποκείμενα νοσήματα Εισρόφηση/Αποικισμός Ιογενείς λοιμώξεις

34 Συχνότερα είδη μικροβίων στην ΝΠ P.aeruginosa S.aureus Enterobacteriaceae Acinetobacter spp Αναερόβια S.pneumoniae Legionella spp Ιοί

35 Αποικισμός ΜΕΘ 76% των ασθενών αποικίζονται με μικροβιακά στελέχη, τα οποία στη συνέχεια θα προκαλέσουν λοίμωξη

36 HAP/VAP Πρώιμης έναρξης εκδηλώνεται μέσα στις πρώτες 4 ημέρες νοσηλείας ή μηχανικού αερισμού προκαλείται συνήθως από ευαίσθητα στα αντιβιοτικά βακτήρια είναι καλύτερης πρόγνωσης Όψιμης έναρξης -εκδηλώνεται από την 5 η ημέρα νοσηλείας ή μηχανικού αερισμού και μετά σχετίζεται με πολυανθεκτικά βακτήρια έχει αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα

37 HAP/VAP Πρώιμη VAP ( 4 ημέρες Μηχανικού Αερισμού) ή χωρίς παράγοντες κινδύνου για πολυανθεκτικά Όψιμη VAP ( 5 ημέρες Μηχανικού Αερισμού) ή με παράγοντες κινδύνου για πολυανθεκτικά Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Moraxella,MSSA Eυαίσθητα εντεροβακτηριακά (Ε.coli, K. pneumoniae, Enterobacter sp. Proteus, Serratia marcescens OΧΙ Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa K.Pneumoniae (ESBL+) Acinetobacter sp. Πολυανθεκτικά Gram(-) MRSA

38 Εμπειρική θεραπεία CAP Νοσηλεία κατ οίκον αμοξυκιλλίνη+ νεότερες μακρολίδες ή νεότερες κινολόνες ή κετολίδη Εισρόφηση: αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ ή κεφαλοσπορίνη 2ης γενεάς + κλινδαμυκίνη Νοσοκομειακοί ασθενείς αμινοπενικιλλίνη με αναστολέα β-λακταμασών ή μη αντιψευδομοναδική κεφαλοσπορίνη 3 ης γενιάς+νεότερη μακρολίδη ή λεβοφλοξασίνη ή μοξιφλοξασίνη Νοσηλευόμενοι στη ΜΕΘ μακρολίδη+αμινοπενικιλλίνη με αναστολέα β-λακταμασών ή κεφαλοσπορίνη 3 ης γενεάς +κινολόνη P.aeruginosa πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη ή καρβαπενέμη+κινολόνη

39 Συστάσεις διαγνωστικών εξετάσεων σε CAP (1) Κατ οίκον νοσηλεία: Οι διαγνωστικές εξετάσεις είναι προαιρετικές Νοσοκομειακοί ασθενείς: Αιμοκαλλιέργειες >2ζεύγη Καλλιέργεια πτυέλων προ της θεραπευτικής αγωγής Αντιγόνα ούρων (L. pneumophila, S. pneumoniae)

40 Συστάσεις διαγνωστικών εξετάσεων σε CAP (2) Διασωληνωμένοι ασθενείς: Καλλιέργεια αναρροφήσεων τραχείας Ασθενείς μεvap Επιβεβλημένες οι καλλιέργειες (BAL/PSB)

41 Είδη δειγμάτων για τη διάγνωση πνευμονίας (1) Α) Μη επεμβατικές τεχνικές 1)Πτύελα: -Αυτόματη απόχρεμψη -Πρόκληση Ημιποσοτική καλλιέργεια από βλεννοπυώδες και αιματηρό τμήμα του κλινικού δείγματος γίνονται διαδοχικές αραιώσεις με βαθμονομημένο κρίκο (10μl) στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά. Στις καλλιέργειες πτυέλων αντενδείκνυνται οι εμπλουτιστικοί ζωμοί και οι αναερόβιες καλλιέργειες.

42 Είδη δειγμάτων επεμβατικές τεχνικές για τη διάγνωση πνευμονίας (2) B)Στείρα δείγματα Πλευριτικό υγρό:υψηλή ειδικότητα Χαμηλή ευαισθησία (40%) -Διαθωρακική αναρρόφηση με βελόνη: επιλεκτική λήψη Πνευμονικό βιοπτικό υλικό(θωρακοσκοπικά ανοικτή βιοψία πνεύμονα) : Υψηλή διαγνωστική αξία Ευαισθησία 33-80%.

43 Είδη κλινικών δειγμάτων/επεμβατικές τεχνικές Μη στείρα δείγματα Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) Ποσοτική καλλιέργεια/μοριακές τεχνικές Υλικό προστατευμένης βούρτσας Ποσοτική καλλιέργεια/μοριακές τεχνικές Δείγμα κατάλληλο για κυτταρολογική εξέταση Ενδοτραχειακή αναρρόφηση Καλλιέργεια μόνο επί πνευμονίας Διατραχειακή αναρρόφηση Ποσοτική καλλιέργεια/μοριακές τεχνικές Αποφυγή επιμολύνσεων-διάγνωση μικτών λοιμώξεων

44 Δυσκολίες στην εργαστηριακή διάγνωση Έλλειψη απόχρεμψης (30%) Προηγηθείσα λήψη αντιβιοτικών (30%) Μικροοργανισμοί που δεν ανιχνεύονται εύκολα (25%) Απομόνωση μικροβίωναποικιστών

45 Προκλητά πτύελα (INDUCED SPUTUM) Συλλογή μετά από εισπνοή διαλύματος NaCl 3 % υπό μορφή αερολύματος σε νεφελοποιητή για min Σημειώνεται στο παραπεμπτικό η ένδειξη «προκλητά πτύελα» Οδηγίες φυσικοθεραπευτού για κατάλληλες θέσεις παροχέτευσης Δείγμα κατάλληλο για P. jirovecci και Mycobacterium spp

46

47

48 Πτύελα από απόχρεμψη Καλύτερο το πρωινό δείγμα πριν από το πρόγευμα Αφαίρεση οδοντοστοιχιών Καλό πλύσιμο στόματος με αποστειρωμένο νερό ή φυσιολογικό ορό Πτύελα με βαθειά απόχρεμψη Βοήθεια από φυσικοθεραπευτή Ευρύστομο δοχείο που σφραγίζει καλά Σήμανση δοχείου Μεταφορά στο εργαστήριο < 1 ώρα

49 Χρώση Gram και καλλιέργεια πτυέλων Να γίνονται: μόνον σε δείγμα υψηλής ποιότητας Να λαμβάνονται πριν την χορήγηση της αντιβιοτικής θεραπείας

50 Κριτήρια διαλογής /αξιολόγησης χρώσης Gram Προτυποποίηση των κριτηρίων της χρώσης Gram απαραίτητη εξασφάλιση αντικειμενικότητας/επαναληψιμότητας αποτελεσμάτων από κάθε εξεταστή εξασφάλιση ποιότητας του κλινικού δείγματος για καλλιέργεια Διάφορα ποσοτικά κριτήρια έχουν προταθεί για την διαλογή κατάλληλων (ποιοτικών) δειγμάτων Η παρουσία πολλών επιθηλιακών κυττάρων είναι ενδεικτική επιμόλυνσης με στοματοφαρυγγική χλωρίδα υποδεικνύει την αναγκαιότητα νέας δειγματοληψίας

51 Μικροσκοπική εξέταση: Gram χρώση Κατάλληλο δείγμα πτυέλων (μικροσκόπηση με 10 x αντικειμενικό φακό): >25 πυοσφαίρια/ οπτικό πεδίο <10 πλακώδη επιθήλια/ οπτικό πεδίο Ευαισθησία: <70% -πνευμονιόκοκκος: ευαισθησία 90% -Αιμόφιλος της γρίπης: ευαισθησία 60% Ειδικότητα: επηρεάζεται από το είδος του αναζητούμενου μικροοργανισμού

52 Σύστημα κατά Murray Washington

53 Χρώση Gram Ευαισθησία % Ειδικότητα % Εκτίμηση της καταλληλότητας του δείγματος Εκτίμηση της φυσιολογικής χλωρίδας Αναζήτηση παθογόνων και δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών Ταχεία απάντηση στον κλινικό για την έναρξη θεραπείας Αξιολόγηση της καλλιέργειας

54 Χρησιμότητα χρώσης Gram στα πτύελα (Cumitech 7B, 2004) Διαχωρισμός δειγμάτων σε: α. εμπεριέχοντα το παθογόνο βακτήριο β. επιμολυσμένα από την στοματοφαρυγγική χλωρίδα Προσδιορίζεται εάν ο μικροοργανισμός στη χρώση βρίσκεται ενδοκυττάρια και το είδος του επικρατούντος μικροοργανισμού προκαταρκτικές πληροφορίες αρχική επιλογή της θεραπείας

55 Γραπτή απάντηση Gram χρώσης Α)Επικράτηση ή αποκλειστική παρουσία ενός μικροοργανισμού Β)Επικράτηση ενός μικροοργανισμού και παρουσία μικτού βακτηριακού πληθυσμού Γ)Παρουσία μικτού βακτηριακού πληθυσμού Δ)Απουσία μικροοργανισμών Ε)Αριθμός λευκοκυττάρων/επιθηλιακών κυττάρων

56 Αξιολόγηση-Γραπτή απάντηση κ/ας πτυέλων (Ι) Εάν αναπτυχθούν βακτήρια της χλωρίδας του Α.Α.Σ σημειώνεται ως απάντηση: παρουσία φ.χ. χλωρίδας Α.Α.Σ Θετική κ/α σε αποκλειστική ανάπτυξη για S.pneumoniae ή H.influenzae Ημιποσοτική εκτίμηση, ταυτοποίηση αντιβιόγραμμα

57 Αξιολόγηση-Γραπτή απάντηση κ/ας πτυέλων (ΙΙ) Απομόνωση ένα ή δύο πιθανών παθογόνων. Α. Ημιποσοτική εκτίμηση (>10 7 cfu/ml), ταυτοποίηση, αντιβιόγραμμα Β. Ημιποσοτική εκτίμηση του ποσού της φυσιολογικής χλωρίδας και περιγραφική ταυτοποίηση των βακτηρίων. Απομόνωση σε αποκλειστική ανάπτυξη Gram(-) βακτηρίου ή S. aureus συνεκτιμάται με τη χρώση Gram για λοίμωξη κυρίως στους ασθενείς της ΜΕΘ. Ημιποσοτική εκτίμηση, ταυτοποίηση, αντιβιόγραμμα.

58 Αξιολόγηση-Γραπτή απάντηση κ/ας πτυέλων (ΙΙI) Αριθμός βακτηρίου 10 5 cfu/ml σε αποκλειστική στη ημιποσοτική καλλιέργεια είναι ένδειξη για λοίμωξη ΚΑΣ Αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει λοίμωξη ΚΑΣ

59 Αξιολόγηση-Γραπτή απάντηση κ/ας πτυέλων (ΙV) Στους ενήλικες κατεργάζονται τα πτύελα (0.1ml) με 0.9 ml KCL-ΗCL ανακινούνται και παραμένουν για 5 min σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια ενοφθαλμίζονται στο ειδικό θρεπτικό υλικό για Legionella (BCYE με α-κετογλουταρικό οξύ) και επωάζονται 5 ημέρες σε περιβάλλον υγρασίας.

60 Πνευμονία Αιμοκαλλιέργειες Προβληματική ειδικότητα Χαμηλή ευαισθησία : θετικές σε ποσοστό 4 29% 34% αν ληφθούν σε διάστημα <4 ημέρες 12% αν ληφθούν > 4 ημέρες Σε χορήγηση αντιβίωσης : η συχνότητα κατά 50% Έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία για S. pneumoniae και μικρότερη για H.influenzae Μειονεκτήματα Αιμοκαλλιεργειών (1) Υψηλό κόστος (2) Ψευδώς (+) αιμοκαλλιέργειες με συνέπεια ακατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία Η κλινική χρησιμότητα αμφισβητείται

61 Πνευμονία-Αιμοκαλλιέργειες Σε ασθενείς με σοβαρή πνευμονία ανιχνεύονται P. aeruginosa, άλλα Gram ( ) παθογόνα και S. αureus. Αιμοκαλλιέργειες γίνονται σε ανοσοανεπαρκείς ασθενείς : στη σπληνεκτομή, ανεπάρκεια συμπληρώματος, λευκοπενία και χρόνια ηπατική νόσο Πρέπει να παίρνονται δύο ζεύγη αιμοκαλλιεργειών (αερόβια και αναερόβια φιάλη) πριν την έναρξη αντιβιοτικής αγωγής

62 Ένδειξη Κλινικές ενδείξεις εκτεταμένου διαγνωστικού ελέγχου (IDSA Guidelines) Κ/α αίματος Κ/α Πτυέλων Ag ούρων Legionella Ag ούρων S. pneumoniae Άλλες εξετάσεις Εισαγωγή σε ΜΕΘ X X X X Αναρροφήσεις Τραχείας Βρογχοσκόπηση Μη βρογχοσκ. ΒΑL Αποτυχία θεραπείας X X X Σπηλαιώδεις διηθήσεις X X Λευκοπενία X X Κ/α για μύκητες και φυματίωση Χρόνια κατάχρηση αλκοόλ X X X X Χρόνια ηπατοπάθεια X X Σοβαρή ΧΑΠ/ άλλη αναπνευτική νόσος Ασπληνία X X X Πρόσφατο ταξίδι(2 εβδ) Χ Κ/α για Legionella (+) τέστ Legiοnella(ούρα) Κ/α για Legionella - (+) τέστ S. pneumoniae(ούρα) X X - Πλευριτική συλλογή X X X X Παρακέντηση και κ/α πλευριτικού υγρού

63 Μεθοδολογία δειγμάτων από ασθενείς της ΜΕΘ

64 (I) Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) Τεχνική για απομόνωση κυτταρικών και βιοχημικών στοιχείων από το επιθήλιο των τελικών βρογχιολίων ή κυψελίδων(1-2,5% της κυψελιδικής επιφάνειας) Το εύκαμπτο βρογχοσκόπιο κατευθύνεται σε τμηματικό ή υπο-τμηματικό βρόγχο του μέσου λοβού ή τη γλωσσίδα ή το δεξιό κάτω λοβό

65 Μεθοδολογία BAL (1) Έπλυση των αεροφόρων οδών με σταδιακή έγχυση φυσιολογικού ορού (NaCl) προθερμασμένου σε 37 ο C. Aναρρόφηση με χαμηλή πίεση (<100 Torr) Το έκπλυμα πρέπει να είναι >40% της συνολικής ποσότητας Φ.Ο. 1 ο Δείγμα βρογχικής προέλευσης (μικροβιολογικές εξετάσεις) 2 ο /3 ο Δείγμα για κυτταρολογική εξέταση

66 Μεθοδολογία BAL (2) Δείγμα εκλογής για το αίτιο της πνευμονίας Αναφέρεται το είδος της καλ/γειας (κοινά μικρόβια, μύκητες, β Koch κ.ά.) Στοιχεία ιστορικού (ανοσοκαταστολή, ουδετεροπενία, χημειοθεραπεία κ.ά.) Το υγρό μοιράζεται σε 2 3 δοχεία σημειώνεται η ανατομική θέση της διαδικασίας του lavage Εναλλακτικά χρησιμοποιείται το mini BAL(20 ml φ.ο)

67 ΙΙ) Προστατευμένη βρογχική βούρτσα (PSB) Ποσοτική καλλιέργεια για βακτήρια Κυτταροκαλλιέργειες ιών Προσοχή για μείωση κινδύνου επιμόλυνσης από βακτήρια του Α.Α.Σ. Gram χρώση (BAL) : 1-10 βακτήρια αντιστοιχούν σε αριθμό μικροβιακού φορτίου 10 4 cfu/ml, ενδεικτικό στην καλλιέργεια για λοίμωξη.

68 Μεθοδολογία PBS Εισαγωγή διπλού «τηλεσκοπικού» καθετήρα μέσω του βρογχοσκοπίου Ο εσωτερικός καθετήρας που καταλήγει στη βούρτσα προωθείται δια μέσου του εξωτερικού καθετήρα (ειδικότητα 95%) Όταν η βούρτσα φθάσει σε ορατή ενδοβρογχική αλλοίωση, συλλέγονται οι εκκρίσεις του βρόγχου (0,01ml-0.001ml) Εμβαπτίζεται σε 1 ml Φ.Ο. ή 1 ml Brain Heart Infusion broth

69 Προστατευμένη βούρτσα Τοποθετείται σε1ml αποστειρωμένου φ. ορού ή Ringer s lactate. Μεταφέρεται αμέσως στο εργαστήριο

70 Μεθοδολογία κ/ας ΒAL/PBS

71 Μεθοδολογία κ/ας ΒAL/PBS

72 Αξιολόγηση ποσοτικής καλλιέργειας σε «επεμβατικά δείγματα» Ποσοτική καλλιέργεια-ενδεικτικές τιμές για λοίμωξη: Τραχειοβρογχικές εκκρίσεις 10⁶cfu/mlcfu Bρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ( BAL) 10 ⁴cfu/ml Προστατευμένη βούρτσα (PSB) 10 ³cfu/ml

73 Θρεπτικά υλικά αερόβιας και αναερόβιας κ/ειας

74 Μορφολογία αποικιών S. pneumoniae Μορφολογία αποικιών S. pneumoniae

75 Haemophilus influenzae

76 Ταχείες δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνων Δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνων στα ούρα -Legionella pneumophila -Streptococcus pneumoniae Δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνων σε δείγματα αναπνευστικού -Influenza A καιb -RSV -Para-influenza -Human metapneumovirus 1-4 -Adenoviruses

77 Ανίχνευσης Ag Legionella pneumophila Ευαισθησία σε μη φυγοκεντρημένα ούρα Ευαισθησία 60-95% Ειδικότητα 99% Ευαισθησία μετά φυγοκέντρηση: Αύξηση κατά 10-20% Αντιγόνα που δεν ανιχνεύονται: L.pneumophila οροομάδα 2-16 Λοιπά Legionella species

78 Ανίχνευση αντιγόνου πνευμονιοκόκκου Τεστ ανοσοχρωματογραφίας (ICT) έχει αναπτυχθεί για την ανίχνευση του αντιγόνου PnC του S.pneumoniae στα ούρα PnC=κοινό Ag σε όλους τους οροτύπους πνευμονιοκόκκου. Ταχεία διάγνωση της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας στους ενήλικες

79 ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΤΥΠΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ Ανιχνεύονται στον ορό αντισώματα έναντι του Μ. pneumoniae, των C. pneumoniae, της Legionella spp και ιών τόσο στην οξεία φάση όσο και στη φάση ανάρρωσης. Η διάγνωση τίθεται εάν υπάρχει 4πλασιασμός του τίτλου των IgG ή (IgG και IgM) αντισωμάτων κατά την διάρκεια της λοίμωξης σε δύο δείγματα ορού με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών ή εμφάνιση IgM αντισωμάτων.

80 Μοριακές τεχνικές RT- PCR χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του S. pneumoniae με πολαπλασιασμό του ply γονιδίου. Η ευαισθησία και η ειδικότητα σε δείγματα πτυέλων ανέρχεται σε 90% και 80% αντίστοιχα σε σύγκριση με τη χρώση Gram των πτυέλων και τις καλλιέργειες αίματος. RT-PCR εφαρμόζεται στην ανίχνευση της Legionella με πολ/σμό του mip γονιδίου ενώ για τον Η.influenzae, S. pyogenes, M. pneumoniae, C. Pneumoniae γίνεται πολ/σμός των αντίστοιχων 16s rrna με ειδικότητα/ ευαισθησία >95%.

81 Διάγνωση των λοιμώξεων στο εργαστήριο κλινικής μικροβιολογίας Ασθενής Κλινική Διαφορική Διάγνωση Επιλογή και συλλογή κατάλληλων κλινικών δείγματων για την αναζήτηση ύποπτων μικροβιακών παραγόντων Ορολογικές μέθοδοι: Διαγνωστικόι τίτλοι Αbs ή ορομεταστpoφή Άμεση αναζήτηση: -Ειδικές χρώσεις -Αναζήτηση Ags -Αναζήτηση τοξινών -Mοριακές μέθοδοι - Καλλιέργεια: -Ταυτοποίηση με: -βιοχημικές αντιδράσεις,- με ειδίκους αντιορούς ή δοκιμασίες ανοσοφθορισμού,-ή με μοριακές τεχνίκες. Δοκιμη ευαισθησίας στα αντιβιοτίκα

82

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Πνευμονία είναι η φλεγμονή του πνευμονικού παρεγχύματος, οφείλεται κυρίως σε λοιμώξεις από βακτήρια, ιούς, μύκητες ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ» ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων.

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. 14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. Καίτη Θέμελη Διγαλάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Τζανείο» ΓΝΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Μοριακές μέθοδοι στοχεύουν στην ανίχνευση και ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Χ. Κούτσια Καρούζου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Δ/ντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν. «Ασκληπιείου Βούλας» ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: Αντικατάσταση μέρους ή ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Περιπτώσεων ΝΛ (Case Studies) και Ασκήσεις

Μελέτες Περιπτώσεων ΝΛ (Case Studies) και Ασκήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 4 Μελέτες Περιπτώσεων ΝΛ (Case Studies) και Ασκήσεις Μάιος 2012 Επιμέλεια: Αστρινάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400mg / 250ml διάλυμα για έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Moxifloxacin 1.6mg/ml

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Σταυρούλα Μπάκα Επ. Καθηγήτρια 12 2-2013 Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

European Position Paper Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007. RHINOLOGY Supplement 20

European Position Paper Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007. RHINOLOGY Supplement 20 1 EPOS 2007 European Position Paper Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007 RHINOLOGY Supplement 20 Wytske Fokkens, Valerie Lund, Joaquim Mullol, on behalf of the European Position Paper on Rhinosinusitis

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιδημιολογία, αιτιολογία και παθοφυσιολογία

1. Επιδημιολογία, αιτιολογία και παθοφυσιολογία There are no translations available. Πώς να αντιμετωπίσουμε (διαχειριστούμε) τις μοναδικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις Χρήστος Περ. Τσάκωνας Παθολόγος Εισαγωγή Όπως και τα παιδιά δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) 2009 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) 2009 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) 2009 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400 mg δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα