Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 Με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 07/ / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 Με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 07/2008 11661607 / EL"

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 Με αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση 07/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες Χρήση των οδηγιών λειτουργίας Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποκλεισμός ευθυνών Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Γενικά Ομάδα αποδεκτών Θερμές επιφάνειες Ενδεδειγμένη χρήση Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Μεταφορά / αποθήκευση Τοποθέτηση / συναρμολόγηση Ηλεκτρική σύνδεση Έναρξη λειτουργίας / λειτουργία Επιθεώρηση / συντήρηση Απόρριψη Περιεχόμενα στη συσκευασία και δομή μοτέρ Περιεχόμενα συσκευασίας των μοτέρ της SEW-EURODRIVE Βασική δομή σύγχρονου σερβοκινητήρα CMP με αντιεκρηκτική προστασία Πινακίδα τύπου και περιγραφή Μηχανολογική εγκατάσταση Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα Πριν αρχίσετε Προεργασίες Τοποθέτηση του σερβοκινητήρα Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης Σύνδεση βύσματος, ιδιαίτερες προϋποθέσεις Ηλεκτρική εγκατάσταση Γενικές οδηγίες Περαιτέρω διατάξεις για χώρους με κίνδυνο εκρήξεων Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Σύνδεση σερβοκινητήρα CMP Σύνδεση φρένου Αντιστάθμιση δυναμικού Τοποθέτηση βυσμάτων Υποδείξεις συνδεσμολογίας Σύνδεση σερβοκινητήρα και συστήματος κωδικοποιητών με βυσματικούς συνδέσμους SM / SB Θερμική προστασία κινητήρα Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 3

4 Περιεχόμενα 6 Έναρξη λειτουργίας Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας Ρύθμιση παραμέτρων στο σερβομετατροπέα Λειτουργία Λειτουργία μετατροπέα στις κατηγορίες 3D και 3GD Δυσλειτουργίες Βλάβες στο σερβοκινητήρα Δυσλειτουργίες κατά τη λειτουργία με σερβομετατροπέα Προβλήματα φρένου Επιθεώρηση / συντήρηση Διαστήματα επιθεώρησης Τεχνικά χαρακτηριστικά Στοιχεία των σύγχρονων σερβοκινητήρων CMP με αντιεκρηκτική προστασία Αντιστοίχιση μετατροπέα στο MOVIDRIVE Αντιστοίχιση μετατροπέα στο MOVIAXIS Φρένο Εγκάρσιες και αξονικές δυνάμεις Χαρακτηριστικές καμπύλες δυναμικών και θερμικών ορίων Επιτρεπτοί τύποι ένσφαιρων ρουλεμάν (κατηγορία 3) Παράρτημα Δήλωση συμμόρφωσης Περιγραφές συντομογραφιών και τύπων Πένσες καλωδίων Συναρμολόγηση βύσματος ισχύος Συναρμολόγηση βυσματικού συνδέσμου σήματος για αναλυτή / HIPERFACE Ευρετήριο Λίστα διευθύνσεων Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

5 Γενικές οδηγίες Χρήση των οδηγιών λειτουργίας 1 1 Γενικές οδηγίες 1.1 Χρήση των οδηγιών λειτουργίας Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για τη λειτουργία και συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στο προϊόν. Οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. 1.2 Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Οι υποδείξεις ασφαλείας αυτών των οδηγιών λειτουργίας έχουν δομηθεί με τον εξής τρόπο: Σύμβολο ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Σύμβολο Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση Παράδειγμα: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί Γενικός κίνδυνος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Ελαφριοί τραυματισμοί Συγκεκριμένος κίνδυνος, π.χ. ηλεκτροπληξία ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σημαντικές οδηγίες για την αντιεκρηκτική προστασία Κατάργηση της αντιεκρηκτικής προστασίας και κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτήν ΣΤΟΠ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας του ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή. Διευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης. Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 5

6 1 Γενικές οδηγίες Αξιώσεις παροχής εγγύησης 1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη τυχόν αξιώσεων από την εγγύηση είναι η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας. Γι' αυτό πριν αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας! Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες λειτουργίας είναι διαθέσιμες σε ευανάγνωστη κατάσταση στους υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτομα τα οποία εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη. 1.4 Αποκλεισμός ευθυνών Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων με αντιεκρηκτική προστασία και για την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ζημιές στην περιουσία που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW- EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. H υποχρέωση παροχής εγγύησης για ζημιές δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις. 1.5 Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Οι μάρκες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του εκάστοτε κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. 1.6 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας 2008 Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματικά. 6 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

7 Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 2 2 Υποδείξεις ασφαλείας 2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι παρακάτω βασικές υποδείξεις ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Ο λειτουργός θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. 2.2 Γενικά ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κατά τη λειτουργία ενδέχεται οι σερβοκινητήρες, οι ηλεκτρομειωτήρες και οι μειωτήρες να φέρουν ηλεκτροφόρα, γυμνά και σε ορισμένες περιπτώσεις κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και καυτές επιφάνειες. Τα εκρηκτικά μείγματα αερίων ή η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τα καυτά, ηλεκτροφόρα και κινούμενα μέρη των ηλεκτρικών μηχανών μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς ή και θανάσιμους τραυματισμούς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών από την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, από μια μη προβλεπόμενη χρήση, καθώς και από τη λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση / συναρμολόγηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας: τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων λειτουργίας, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας που υπάρχουν στον σερβοκινητήρα / ηλεκτρομειωτήρα, όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του ηλεκτρομειωτήρα, τις οδηγίες για τη θέση σε λειτουργία και τα σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας, τις διατάξεις και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση τις εθνικές / περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων Μην εγκαθιστάτε και μη θέτετε σε λειτουργία προϊόντα που έχουν βλάβες Σε περίπτωση ζημιάς υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς Πριν αποσυνδέσετε το βύσμα ισχύος και σήματος θα πρέπει να διακοπεί η τάση από όλους τους αγωγούς ισχύος, φρένων και σημάτων και να ακινητοποιηθεί ο σερβοκινητήρας. Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 7

8 2 Υποδείξεις ασφαλείας Ομάδα αποδεκτών 2.3 Ομάδα αποδεκτών Όλες οι μηχανικές εργασίες πρέπει να γίνουν από έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανική εγκατάσταση, την διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί). Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι ηλεκτροτεχνικές εργασίες πρέπει να γίνουν από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, τη διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτροτεχνικής (π.χ. ηλεκτρονικοί). Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. 2.4 Θερμές επιφάνειες Οι σερβοκινητήρες μπορεί κατά την προβλεπόμενη λειτουργία να έχουν επιφανειακή θερμοκρασία πάνω από 100 C. Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε τον σερβοκινητήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κατά τη φάση ψύξης μετά την απενεργοποίηση. 8 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

9 Υποδείξεις ασφαλείας Ενδεδειγμένη χρήση Ενδεδειγμένη χρήση Η ενδεδειγμένη χρήση περιλαμβάνει την τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου λειτουργίας. Οι σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP με αντιεκρηκτική προστασία είναι ηλεκτροκινητήρες που προορίζονται για τη χρήση σε βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Για χρήση με άλλα φορτία κινητήρων πέρα από τα επιτρεπόμενα, καθώς και για τομείς εφαρμογής εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων θα πρέπει προηγουμένως να συνεννοηθείτε με την SEW-EURODRIVE. Η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας απαγορεύεται μέχρι να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του τελικού προϊόντος με την Οδηγία Περί Μηχανών 98/37/ΕΚ της ΕΕ. Οι σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP με αντιεκρηκτική προστασία ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές: Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΕ Οδηγία 94/9/EΚ EN Ηλεκτρικά μέσα λειτουργίας για χρήση σε χώρους με εύφλεκτη σκόνη: Γενικές απαιτήσεις EN Ηλεκτρικά μέσα λειτουργίας για χρήση σε χώρους με εύφλεκτη σκόνη: Προστασία μέσω περιβλήματος τύπου "td" EN Ηλεκτρικά μέσα λειτουργίας για χώρους με κίνδυνο έκρηξης: Γενικές διατάξεις EN Περιστρεφόμενα ηλεκτρικά μηχανήματα EN Κατασκευή, έλεγχος και σήμανση ηλεκτρικών μέσων λειτουργίας του βαθμού προστασίας ανάφλεξης "n" Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και τα στοιχεία για τις επιτρεπόμενες προϋποθέσεις λειτουργίας υπάρχουν στην πινακίδα τύπου και στα εγχειρίδια και πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε. 2.6 Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω έντυπα και έγγραφα : Οδηγίες λειτουργίας "Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία, σειρές R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W" ή οδηγίες λειτουργίας "Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία, σειρές BS.F, PS.F" σε ηλεκτρομειωτήρες Οδηγίες λειτουργίας του μετατροπέα συχνότητας σε σερβοκινητήρες με τροφοδοσία από μετατροπέα Οδηγίες λειτουργίας των πρόσθετων δυνατοτήτων που ενδεχομένως έχουν εγκατασταθεί Τα αντίστοιχα διαγράμματα συνδεσμολογίας Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 9

10 2 Υποδείξεις ασφαλείας Μεταφορά / αποθήκευση 2.7 Μεταφορά / αποθήκευση Πρέπει να τηρηθούν οι υποδείξεις για τη μεταφορά, την αποθήκευση και την ενδεδειγμένη μεταχείριση. Οι κλιματικές συνθήκες θα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Αν υπάρχουν, ενημερώστε αμέσως τη μεταφορική εταιρία. Σε περίπτωση ζημιών μεταφοράς μη θέσετε το σερβοκινητήρα σε λειτουργία και συνεννοηθείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEW-EURODRIVE. Πριν από την έναρξη λειτουργίας αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς που υπάρχουν. Σφίξτε γερά τους εγκατεστημένους κρίκους ανύψωσης. Οι κρίκοι είναι σχεδιασμένοι μόνο για το βάρος του σερβοκινητήρα / ηλεκτρομειωτήρα, δεν επιτρέπεται να προσθέσετε επιπλέον φορτία. Οι εγκατεστημένοι βιδωτοί κρίκοι ανύψωσης συμμορφώνονται με τον κανονισμό DIN 580. Τα φορτία και οι διατάξεις που ορίζονται σ' αυτό τον κανονισμό πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση. Αν στον ηλεκτρομειωτήρα υπάρχουν δύο κρίκοι μεταφοράς ή αντίστοιχα δύο κρίκοι ανύψωσης, τότε για τη μεταφορά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και τους δύο κρίκους. Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 580, τα συρματόσχοινα ανύψωσης δε θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία με την κατακόρυφο μεγαλύτερη από 45. Αν δεν πρόκειται να τοποθετήσετε το σερβοκινητήρα αμέσως, αποθηκεύστε τον σε ένα στεγνό και καθαρό από σκόνες χώρο. 2.8 Τοποθέτηση / συναρμολόγηση Ανατρέξτε επίσης στις υποδείξεις του κεφαλαίου 4 "Μηχανολογική Εγκατάσταση" και του κεφαλαίου 5 "Ηλεκτρική εγκατάσταση". Η τοποθέτηση και ψύξη των συσκευών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις οδηγίες της αντίστοιχης τεκμηρίωσης. Οι σύγχρονοι σερβοκινητήρες θα πρέπει να προστατεύονται από μια μη επιτρεπτή καταπόνηση. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται κατά τη μεταφορά ή τη μεταχείριση να παραμορφωθούν οποιαδήποτε εξαρτήματα. Δεν επιτρέπεται η παρακάτω χρήση, εκτός και εάν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο: Η χρήση σε περιβάλλοντα με επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατμούς, σκόνες, ακτινοβολίες κτλ. 10 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

11 Υποδείξεις ασφαλείας Ηλεκτρική σύνδεση Ηλεκτρική σύνδεση Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. διατομές καλωδίων, ασφάλειες, σύνδεση αγωγού προστασίας). Περαιτέρω υποδείξεις περιέχονται στα εγχειρίδια. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία κυκλώματος καθώς και τα αποκλίνοντα στοιχεία στην πινακίδα τύπου. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 5, "Ηλεκτρική εγκατάσταση" Έναρξη λειτουργίας / λειτουργία Αν προκύψουν αλλαγές σε σχέση με την κανονική λειτουργία π.χ. αυξημένες θερμοκρασίες, θόρυβοι, κραδασμοί, εντοπίστε την αιτία και αν χρειάζεται επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 6, "Έναρξη λειτουργίας" Επιθεώρηση / συντήρηση Τις σχετικές υποδείξεις θα τις βρείτε στο κεφάλαιο 9, "Επιθεώρηση / συντήρηση" Απόρριψη Αυτό το προϊόν αποτελείται από: Σίδηρο Αλουμίνιο Χαλκό Πλαστικό Ηλεκτρονικά εξαρτήματα Η αποκομιδή των άχρηστων εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 11

12 3 Περιεχόμενα στη συσκευασία και δομή μοτέρ Περιεχόμενα συσκευασίας των μοτέρ της SEW-EURODRIVE 3 Περιεχόμενα στη συσκευασία και δομή μοτέρ 3.1 Περιεχόμενα συσκευασίας των μοτέρ της SEW-EURODRIVE ΥΠΟΔΕΙΞΗ Όσο αφορά τα περιεχόμενα συσκευασίας και τη μελέτη του μηχανισμού λάβετε υπόψη και το εγχειρίδιο λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου μειωτήρα. Τα περιεχόμενα συσκευασίας των σερβοκινητήρων της SEW-EURODRIVE για τα κανονικά μοτέρ χωρίζονται στα εξής: Παράδοση με επιβεβαίωση παραγγελίας 1 x Οδηγίες λειτουργίας στη γλώσσα της χώρας που πρόκειται να γίνει η χρήση του μηχανήματος, κατ' επιθυμία. Αν παραγγελθούν πολλοί σερβοκινητήρες, μπορεί ο πελάτης να μειώσει τον αριθμό των εγχειριδίων λειτουργίας. 1 x Υποδείξεις ασφαλείας για την έναρξη λειτουργίας, κατ' επιθυμία. 1 x Κατάλογος ανταλλακτικών, κατ' επιθυμία. Παράδοση με ηλεκτρομειωτήρα 1 x Μοτέρ σύμφωνα με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Τυποποιημένο καλώδιο 1 x Σακούλα με μικροεξαρτήματα, περιδεσμικούς συνδετήρες και πέδιλα καλωδίων για τη σύνδεση στο μετατροπέα συχνότητας της SEW-EURODRIVE. Βυσματικός σύνδεσμος 1 x Βύσμα κωδικοποιητή (ακτινικό ή αξονικό). 10 x Επαφές θηλυκού βύσματος για βύσμα κωδικοποιητή για διατομές κλώνου 0,25 mm 2 έως 0,5 mm 2. 1 x Θηλυκό βύσμα για ισχύ κινητήρα SM50. 4 x Επαφές θηλυκού βύσματος για σύνδεση ισχύος ανά διατομή κλώνου για 1,5, 2,5, 4, 6 ή 10 mm Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

13 Περιεχόμενα στη συσκευασία και δομή μοτέρ Περιεχόμενα συσκευασίας των μοτέρ της SEW-EURODRIVE 3 Τα περιεχόμενα συσκευασίας των σερβοκινητήρων της SEW-EURODRIVE για τα μοτέρ με φρένο χωρίζονται στα εξής: Παράδοση με επιβεβαίωση παραγγελίας 1 x Οδηγίες λειτουργίας στη γλώσσα της χώρας που πρόκειται να γίνει η χρήση του μηχανήματος, κατ' επιθυμία. Αν παραγγελθούν πολλοί σερβοκινητήρες, μπορεί ο πελάτης να μειώσει τον αριθμό των εγχειριδίων λειτουργίας. 1 x Υποδείξεις ασφαλείας για την έναρξη λειτουργίας, κατ' επιθυμία. 1 x Κατάλογος ανταλλακτικών, κατ' επιθυμία. Παράδοση με ηλεκτρομειωτήρα 1 x Μοτέρ σύμφωνα με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Τυποποιημένο καλώδιο 1 x Σακούλα με μικροεξαρτήματα, περιδεσμικούς συνδετήρες και πέδιλα καλωδίων για τη σύνδεση στο μετατροπέα συχνότητας της SEW-EURODRIVE. Φρένο 1 x Ανορθωτής φρένου BME για την τοποθέτηση σε ράγα σε περίπτωση εναλλασσόμενης τάσης ή εναλλακτικά: - ο ανορθωτής φρένου BMP, BMH ή BMK - η μονάδα ελέγχου φρένου BSG για μια τάση DC 24 V 1 x Μοχλός χειροκίνητης αποσύμπλεξης αν το φρένο διαθέτει χειροκίνητη διάταξη αποσύμπλεξης. Βυσματικός σύνδεσμος 1 x Βύσμα κωδικοποιητή (ακτινικό ή αξονικό). 10 x Επαφές θηλυκού βύσματος για βύσμα κωδικοποιητή για διατομές κλώνου 0,25 mm 2 έως 0,5 mm 2. 1 x Θηλυκό βύσμα για ισχύ κινητήρα και φρένο SB50. 4 x Επαφές θηλυκού βύσματος για σύνδεση ισχύος ανά διατομή κλώνου για 1,5, 2,5, 4, 6 ή 10 mm 2. 3 x Επαφές θηλυκού βύσματος για σύνδεση φρένου ανά διατομή κλώνου για 1 mm 2 έως 1,5 mm 2. Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 13

14 3 Περιεχόμενα στη συσκευασία και δομή μοτέρ Βασική δομή σύγχρονου σερβοκινητήρα CMP με αντιεκρηκτική προστασία 3.2 Βασική δομή σύγχρονου σερβοκινητήρα CMP με αντιεκρηκτική προστασία ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η παρακάτω εικόνα στοχεύει στο να εξηγήσει τη γενική δομή. Μοναδικός σκοπός της είναι να διευκολύνει την αντιστοίχηση των εξαρτημάτων στους καταλόγους ανταλλακτικών. Ανάλογα με το μέγεθος και την έκδοση του εκάστοτε ηλεκτροκινητήρα, μπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις. [318] [313] [328] [316] [321] [16] [305] [7] [106] [1008] [304] [42] [1004] [1006] [44] [40] [43] [1] [105] [11] [3] 63193AXX [1] Ρότορας [304] Κέλυφος [3] Σφήνα [305] Αναλυτής [7] Φωλιά ρουλεμάν με φλάντζα [313] Κουτί τοποθέτησης με φλάντζα [11] Αυλακωτό ρουλεμάν [318] Κουτί τοποθέτησης με φλάντζα [16] Στάτορας [316] Βύσμα πλήρες [40] Δακτύλιος ασφάλισης [321] Βύσμα πλήρες [42] Φωλιά εδράνου Β [328] Προστατευτικό κάλυμμα [43] Ροδέλα στήριξης [1004] Ζυγός ακροδεκτών [44] Αυλακωτό ρουλεμάν [1006] Εξαγωνικό παξιμάδι [105] Ροδέλα αντιστάθμισης [1008] Πείρος γείωσης [106] Τσιμούχα λαδιού 14 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

15 Περιεχόμενα στη συσκευασία και δομή μοτέρ Πινακίδα τύπου και περιγραφή Πινακίδα τύπου και περιγραφή Πινακίδα τύπου επάνω στο σερβοκινητήρα Παράδειγμα: Πινακίδα τύπου σύγχρονου σερβοκινητήρα CMP με αντιεκρηκτική προστασία Bruchsal/Germany CMP50S/KTY/RH1M/SB II3G Ex na T3 X II3D Ex td A22 IP65 T150 C X Motor M0 1,3 N I0 1,7 3 IEC60034 nn 4500 r/min Imax 3,7 A A Permanentmagnet U Sys 400 V C Iso.Kl. F IP 65 Bremse 24 VBR 3,1 N Getriebe Ma pk Nm na pk / n e pk r/min i IM Jahr 2008 kg Umrichterbetrieb Made in Germany 63147AXX Η πινακίδα τύπου είναι στερεωμένη επάνω στο σερβοκινητήρα όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα AXX Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 15

16 3 Περιεχόμενα στη συσκευασία και δομή μοτέρ Πινακίδα τύπου και περιγραφή Περιγραφή τύπου σερβοκινητήρα CMP CMP 50S /BP /KTY /RH1M /SB Πρόσθετη δυνατότητα κινητήρα Περιστρεφόμενο γωνιακό βύσμα / ακτινικό βύσμα SM (κινητήρας) SB (κινητήρας με φρένο) Ανάδραση κινητήρα (αναλυτής) RH1M Πρόσθετη δυνατότητα κινητήρα Κωδικοποιητής απόλυτων τιμών AK0H (CMP40) EK0H (CMP40) AS1H (CMP50/63) ES1H (CMP50/63) Βασικός εξοπλισμός Αισθητήρας θερμοκρασίας KTY Πρόσθετη δυνατότητα κινητήρα Φρένο Μέγεθος κατασκευής 40S, 40M 50S, 50M, 50L 63S, 63M, 63L S = κοντό, M = μέτριο, L = μακρύ Κινητήρας με φλάντζα CMP Αριθμός εργοστασίου Λήγοντα ψηφία του έτους κατασκευής (2 ψηφία) Εντολή (4 ψηφία) Κωδικός παραγγελίας (10 ψηφία) Οργανισμός πώλησης 16 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

17 Μηχανολογική εγκατάσταση Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα 4 4 Μηχανολογική εγκατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την εγκατάσταση προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα Στάνταρ εργαλεία Διάταξη τοποθέτησης Κατά τη χρήση περιβλημάτων κλώνων: Πένσα συμπίεσης και περιβλήματα κλώνων Πένσα συμπίεσης βυσμάτων για ελεύθερη κατασκευή Εργαλείο αφαίρεσης 4.2 Πριν αρχίσετε Τοποθετήστε το σερβοκινητήρα μόνον εφόσον ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων του σερβοκινητήρα συμφωνούν με την τιμή της τάσης δικτύου (ηλεκτροκινητήρας με ηλεκτρική τροφοδοσία) ή με την τάση εξόδου του σερβομετατροπέα (ηλεκτροκινητήρας με μετατροπέα συχνότητας). Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζημιές κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή του). Η θερμοκρασία περιβάλλοντος συμφωνεί με τα αντίστοιχα στοιχεία στην πινακίδα τύπου και στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Ο γύρω χώρος είναι καθαρός από λάδια, οξέα, αέρια, ατμούς, (ιονίζουσες) ακτινοβολίες κτλ. Το υψόμετρο τοποθέτησης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1000 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, διαφορετικά ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να προσαρμοστεί στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση αποκλίσεων ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου / στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. 4.3 Προεργασίες Καθαρίστε καλά τα ακραξόνια του κινητήρα από τα υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας, από τους ρύπους ή παρεμφερείς ακαθαρσίες. Χρησιμοποιήστε γι' αυτό ένα κοινό διαλυτικό μέσο. Το διαλυτικό μέσο δεν επιτρέπεται να διεισδύσει στα έδρανα ή στις φλάντζες στεγανοποίησης, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο υλικό. ΣΤΟΠ! Τα έδρανα και οι φλάντζες στεγανοποίησης μπορεί να υποστούν ζημιές αν έρθουν σε επαφή με το διαλυτικό. Πιθανές ζημιές υλικού! Προστατεύστε τα έδρανα και τις φλάντζες στεγανοποίησης από την επαφή με το διαλυτικό. Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 17

18 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Προεργασίες Μακροχρόνια αποθήκευση των σερβοκινητήρων Παρακαλούμε, προσέξτε τη μειωμένη διάρκεια χρήσης του γράσου στα έδρανα μετά από περιόδους αποθήκευσης που υπερβαίνουν το ένα έτος. Ελέγξτε αν ο σερβοκινητήρας έχει μαζέψει υγρασία κατά την αποθήκευσή του για παρατεταμένη περίοδο. Για το σκοπό αυτό, μετρήστε την αντίσταση μόνωσης με μία τάση μέτρησης DC 500 V. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η αντίσταση μόνωσης εξαρτάται σημαντικά από τη θερμοκρασία, συγκρίνετε την ακόλουθη εικόνα. Μπορείτε να μετρήσετε την αντίσταση μόνωσης με ένα όργανο μέτρησης που θα τοποθετήσετε μεταξύ των ακίδων του βύσματος και του περιβλήματος του κινητήρα. Η παρακάτω εικόνα δείχνει την αντίσταση μόνωσης σε εξάρτηση από τη θερμοκρασία. [MΩ] [1] 1 0, [ C] 53725AXX [1] Σημείο αντίστασης-θερμοκρασίας (σημείο RT) Πολύ χαμηλή αντίσταση μόνωσης ΥΠΟΔΕΙΞΗ Πολύ χαμηλή αντίσταση μόνωσης: Ο σερβοκινητήρας έχει μαζέψει υγρασία. Μέτρο αντιμετώπισης: Στείλτε τον σερβοκινητήρα, μαζί με την περιγραφή της βλάβης, στο τμήμα σέρβις της SEW-EURODRIVE. 18 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

19 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση του σερβοκινητήρα Τοποθέτηση του σερβοκινητήρα Ευθυγράμμιση του άξονα του κινητήρα ΣΤΟΠ! Από τη λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκληθούν ζημιές στο σερβοκινητήρα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Ο σερβοκινητήρας επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνο στον αναφερόμενο κατασκευαστικό τύπο επάνω σε μια επίπεδη, χωρίς κραδασμούς και στρεπτικά άκαμπτη κατασκευή στήριξης. Ευθυγραμμίστε προσεκτικά το σερβοκινητήρα με το μηχάνημα στο οποίο δίνει κίνηση, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μη επιτρεπτών καταπονήσεων στους άξονες εξόδου. Λάβετε υπόψη τις επιτρεπόμενες εγκάρσιες και αξονικές δυνάμεις (βλέπε σελίδα 50). Μην κτυπάτε με σφυρί ή άλλο μέσο το ακραξόνιο. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τα μηχανικά μέρη με σφηνόδρομο που πρόκειται να τοποθετηθούν εκ των υστέρων στον άξονα πρέπει να ζυγοσταθμίζονται με μισή σφήνα. Οι άξονες των κινητήρων με σφηνόδρομο έχουν ζυγοσταθμιστεί με μισή σφήνα Χρήση τροχαλιών ιμάντων / οδοντωτών τροχαλιών ιμάντων ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κατά τη χρήση τροχαλιών ιμάντων / οδοντωτών τροχαλιών ιμάντων: Χρησιμοποιείτε μόνον ιμάντες που δε φορτίζονται με στατικό ηλεκτρισμό. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπτής εγκάρσιας δύναμης (βλέπε σελίδα 50) Τοποθέτηση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο Διαμορφώστε τη σύνδεση του κινητήρα και του κωδικοποιητή έτσι, ώστε τα καλώδια των βυσμάτων να μην είναι στραμμένα προς τα επάνω. Καλύψτε τα σπειρώματα των σφιγκτήρων καλωδίων και τις βιδωτές τάπες με στεγανοποιητικό υλικό και σφίξτε τα καλά. Κατόπιν προσθέστε από πάνω κι άλλο στεγανοποιητικό υλικό. Καθαρίστε τις επιφάνειες στεγανοποίησης των βυσμάτων (σύνδεση κινητήρα και/ή κωδικοποιητή) πριν από την επανατοποθέτηση. Αντικαταστήστε τις φθαρμένες μονώσεις. Εάν χρειαστεί επιδιορθώστε τη βαφή αντιδιαβρωτικής προστασίας. Ελέγξτε αν ο τύπος προστασίας είναι αποδεκτός σύμφωνα με την πινακίδα τύπου. Εάν χρειάζεται τοποθετήστε καλύμματα (προστατευτικό στέγαστρο). Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 19

20 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης 4.5 Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης Ακραξόνιο Ανοχή διαμέτρου σύμφωνα με DIN 748 ISO k6 Οπή κεντραρίσματος κατά DIN 332 Φλάντζα Ανοχή πατούρας κεντραρίσματος κατά DIN ISO j6 4.6 Σύνδεση βύσματος, ιδιαίτερες προϋποθέσεις ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προστατέψτε το βύσμα από την πτώση αντικειμένων με ένα κατάλληλο κάλυμμα. Το κάλυμμα πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένο, ώστε να αντέχει σε ενέργεια κρούσης 7J (κατά EN ). 20 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

21 Ηλεκτρική εγκατάσταση Γενικές οδηγίες 5 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση 5.1 Γενικές οδηγίες ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός! Κατά την εγκατάσταση προσέξτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας του κεφαλαίου 2. Για την εκκίνηση του σερβοκινητήρα και του φρένου πρέπει να χρησιμοποιηθούν επαφές κατηγορίας χρήσης AC-3, κατά EN Λάβετε υπόψη τις οδηγίες συνδεσμολογίας του κατασκευαστή του μετατροπέα συχνότητας. Δώστε προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας του μετατροπέα. Μην τραβάτε τα βύσματα όταν βρίσκονται υπό τάση. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Στο σερβοκινητήρα έχει στερεωθεί μία σακούλα που περιέχει τις παρακάτω υποδείξεις: Υποδείξεις ασφαλείας Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας Προσέξτε οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες. 5.2 Περαιτέρω διατάξεις για χώρους με κίνδυνο εκρήξεων ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συμπληρωματικά προς τους κανονισμούς εγκατάστασης που ισχύουν γενικά για ηλεκτρικούς εξοπλισμούς χαμηλής τάσης (π. χ. στη Γερμανία τα DIN VDE 0100, DIN VDE 0105), πρέπει να τηρούνται και οι ειδικές διατάξεις για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης (για τη Γερμανία ο Κανονισμός Ασφάλειας Επιχειρήσεων, τα πρότυπα EN , EN και οι ειδικοί κανονισμοί της εγκατάστασης). ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αν υπάρχει μια πιθανά εκρηκτική ατμόσφαιρα δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να τραβηχτούν έξω οι βυσματικοί σύνδεσμοι ενώ βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση ή όσο στρέφεται ο κινητήρας. Βεβαιωθείτε ότι ο αντίστοιχος σερβομετατροπέας είναι με σιγουριά αποσυνδεδεμένος από το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως και από τη βοηθητική τροφοδοσία. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ακολουθήστε όπωσδήποτε τις υποδείξεις για τη θερμική προστασία του κινητήρα στο κεφάλαιο "Θερμική προστασία κινητήρα", στη σελίδα 34. Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 21

22 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 5.3 Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Θερμοκρασία περιβάλλοντος Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να συμφωνεί με τα αντίστοιχα στοιχεία στην πινακίδα τύπου και στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος σύμφωνα με την πινακίδα τύπου είναι >50 C, τότε τα χρησιμοποιούμενα καλώδια και οι στυπειοθλίπτες καλωδίων θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι κατάλληλα για θερμοκρασίες Ã 90 C Επιβλαβής ακτινοβολία Οι σερβοκινητήρες δεν επιτρέπεται να εκτεθούν σε ακτινοβολία που μπορεί να προκαλέσει ζημιές (π.χ. ιονίζουσα ακτινοβολία). Αν είναι απαραίτητο επικοινωνήστε με την SEW-EURODRIVE Επικίνδυνα αέρια, ατμοί και σκόνη Εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους, οι αντιεκρηκτικοί σερβοκινητήρες δεν έχουν την ικανότητα ανάφλεξης εκρηκτικών αερίων, ατμών ή σκόνης. Ωστόσο δεν επιτρέπεται να εκτεθούν σε αέρια, ατμούς ή σκόνες που μπορεί να περιορίσουν την ασφάλεια λειτουργίας π.χ. μέσω διάβρωσης καταστροφής της προστατευτικής βαφής καταστροφής του μονωτικού υλικού κλπ Γενικές πληροφορίες για την αντιεκρηκτική προστασία Οι σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP με αντιεκρηκτική προστασία προορίζονται για χρήση στις ακόλουθες ζώνες εφαρμογής. Κατηγορία του κινητήρα 3D 3GD Τομέας εφαρμογής Χρήση στη ζώνη 22 και ανάλογα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού της ομάδας εξοπλισμού II, κατηγορία 3D Χρήση στη ζώνη 2 ή 22 και ανάλογα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού της ομάδας εξοπλισμού II, κατηγορία 3GD Βαθμός προστασίας IP65 Οι ηλεκτροκινητήρες SEW-EURODRIVE της κατηγορίας 3D και 3GD παραδίδονται με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 (δεν επιτρέπονται εξωτερικοί ανεμιστήρες για ATEX) Κατηγορία θερμοκρασίας / Θερμοκρασία επιφανείας Οι σερβοκινητήρες είναι κατασκευασμένοι για την κατηγορία θερμοκρασίας T3 και η μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας ανέρχεται στους 150 C. 22 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

23 Ηλεκτρική εγκατάσταση Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Προστασία από ανεπίτρεπτα υψηλές θερμοκρασίες επιφανειών Οι σερβοκινητήρες με προστασία από εκρήξεις κατηγορίας 3D και 3GD εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, ο σερβοκινητήρας πρέπει να απενεργοποιηθεί οπωσδήποτε, ώστε να αποφευχθούν οι ανεπίτρεπτα υψηλές θερμοκρασίες επιφανείας. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οι σερβοκινητήρες της σειράς CMP περιλαμβάνουν στο βασικό εξοπλισμό τους από το εργοστάσιο θερμίστορ KTY. Η επιτήρηση της θερμοκρασίας των κινητήρων πρέπει να γίνεται με το θερμίστορ KTY και σύμφωνα με το μοντέλο θερμοκρασίας που υπάρχει στο σερβομετατροπέα. Εξαιτίας του υψηλού δυναμικού εύρους μια αποτελεσματική θερμική προστασία είναι δυνατή μόνο κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει σε κάθε έναρξη λειτουργίας και μετά από κάθε τροποποίηση των παραμέτρων του μετατροπέα να προσέχετε να είναι ενεργοποιημένο το μοντέλο θερμοκρασίας στο σερβομετατροπέα. Μόνον έτσι γίνεται η απενεργοποίηση του ηλεκτροκινητήρα κατά την αναγνώριση μιας υπερβολικής θερμοκρασίας. Μια επανενεργοποίηση του κινητήρα επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά τη διόρθωση του σφάλματος που οδήγησε στην απόκριση του συστήματος επιτήρησης της θερμοκρασίας. Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 23

24 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Σύνδεση σερβοκινητήρα CMP 5.4 Σύνδεση σερβοκινητήρα CMP Διαδικασία Συνδέστε το σερβοκινητήρα σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας. Ελέγξτε τις διατομές καλωδίων για: Τη διατομή καλωδίου ως προς το ονομαστικό ρεύμα κινητήρα τις ισχύουσες οδηγίες εγκατάστασης τις απαιτήσεις στο μέρος χρήσης Βιδώστε σφικτά τις συνδέσεις και τον αγωγό προστασίας. Ελέγξτε τις συνδέσεις της περιέλιξης στο κουτί ακροδεκτών και σφίξτε τις, αν χρειάζεται Σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας που επισυνάπτεται και στον σερβοκινητήρα. Για όλα τα σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας ισχύει το εξής: Όψη στη πλευρά σύνδεσης Χρωματική κωδικοποίηση των καλωδίων SEW-EURODRIVE: Κωδικός χρώματος BK BN BU GN GY OG PK RD VT WH YE GY / PK RD / BU BK / WH RD / WH Χρώμα Μαύρο Καφέ Μπλε Πράσινο Γκρι Πορτοκαλί Ροζ Κόκκινο Βιολετί Λευκό Κίτρινο Γκρι / Ροζ Κόκκινο / Μπλε Μαύρο / Λευκό Κόκκινο / Λευκό 24 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

25 Ηλεκτρική εγκατάσταση Σύνδεση σερβοκινητήρα CMP 5 Χρησιμοποιούμεν α σύμβολα Βυσματικός σύνδεσμος, επάνω τμήμα (για σύνδεση από τον πελάτη) Βυσματικός σύνδεσμος, κάτω τμήμα (συνδεδεμένο από το εργοστάσιο) Σύνδεση βυσματικού συνδέσμου ισχύος Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας με / χωρίς πέδηση /1 BK +/2 BK C D 3 BK W GN/YE W BU GN/YE 3 4 D C BU RD [1] B BK V V1 RD A 1 1 A B BK U U1 BK 63551AXX [1] Πηνίο φρένου Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 25

26 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Σύνδεση σερβοκινητήρα CMP Σύνδεση βυσματικού συνδέσμου σήματος αναλυτή RH1M Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας PK BN;VT RD RD/WH GY BK/WH WH;BK RD BU GN YE BU YE BU RD BK 63552AXX Αντιστοιχία ακροδεκτών βυσματικού συνδέσμου, κάτω τμήμα Επαφή Κωδικός χρώματος Σύνδεση 1 RD / WH R1 (αναφορά +) 2 BK / WH R2 (αναφορά ) 3 RD S1 (συνημίτονο +) 4 BK S3 (συνημίτονο ) 5 YE S2 (ημίτονο +) 6 BU S4 (ημίτονο ) RD KTY + 10 BU KTY Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

27 Ηλεκτρική εγκατάσταση Σύνδεση σερβοκινητήρα CMP 5 Σύνδεση βυσματικού συνδέσμου σήματος κωδικοποιητή ES1H, AS1H, AK0H, EK0H Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας BN RD WH RD BU GY/PK;PK BK VT RD/BU;GY BK VT GY GN GN YE YE 4 5 BU RD BU PK 63553AXX Αντιστοιχία ακροδεκτών βυσματικού συνδέσμου, κάτω τμήμα Επαφή Κωδικός χρώματος Σύνδεση RD S1 (συνημίτονο +) 4 BU S3 (συνημίτονο ) 5 YE S2 (ημίτονο +) 6 GN S4 (ημίτονο ) 7 VT D 8 BK D + 9 RD KTY + 10 BU KTY 11 PK Τάση αναφοράς (GND) 12 GY Τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας Us Σύνδεση βυσματικού συνδέσμου σήματος Για τη σύνδεση κωδικοποιητή / αναλυτή ακολουθήστε οπωσδήποτε τις παρακάτω οδηγίες: Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ένα θωρακισμένο καλώδιο με συνεστραμμένους κλώνους ανά ζεύγος. Συνδέστε τη θωράκιση και στις δύο πλευρές του δυναμικού PI με τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια επαφής. Τοποθετήστε τους αγωγούς σημάτων χωριστά από τα καλώδια ισχύος (απόσταση τουλάχιστον 200 mm). ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μην τραβάτε τα βύσματα όταν βρίσκονται υπό τάση! Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 27

28 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Σύνδεση φρένου 5.5 Σύνδεση φρένου Το φρένο BP απελευθερώνεται ηλεκτρικά. Το φρένο εμπλέκεται μηχανικά όταν απενεργοποιείται η τάση. 5.6 Αντιστάθμιση δυναμικού Σύμφωνα με το EN και το EN απαιτείται η σύνδεση σε ένα σύστημα εξουδετέρωσης δυναμικού (βλέπε την ακόλουθη εικόνα). [42] [1006] [1003] [1004] [1008] 63649AXX [42] Φωλιά εδράνου Β [1006] Εξαγωνικό παξιμάδι [1003] Ροδέλα ασφαλείας [1007] Ελατηριωτή ροδέλα [1004] Ζυγός ακροδεκτών [1008] Πείρος γείωσης 28 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

29 Ηλεκτρική εγκατάσταση Τοποθέτηση βυσμάτων Τοποθέτηση βυσμάτων Η είσοδος των καλωδίων ισχύος και σήματος πραγματοποιείται με περιστρεφόμενα γωνιακά βύσματα. Μετά την τοποθέτηση του θηλυκού βύσματος, το γωνιακό βύσμα μπορεί να περιστραφεί χωρίς να απαιτείται η χρήση πρόσθετων εργαλείων. Για την περιστροφή απαιτείται ροπή 10 Nm περίπου. ΣΤΟΠ! Το σφίξιμο του βύσματος στη λάθος θέση τοποθέτησης οδηγεί στην καταστροφή του σώματος μόνωσης. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Προσέξτε τα εξής κατά τη σύνδεση των βυσμάτων ισχύος και σήματος: Η θέση τοποθέτησης να είναι σωστή. Η μύτη ασφάλισης θα πρέπει να βρίσκεται περιμετρικά στη σωστή θέση. Η κουμπωτή ασφάλεια να περιστρέφεται χωρίς να απαιτείται μεγάλη δύναμη Θέσεις βυσμάτων Για τα γωνιακά, περιστρεφόμενα βύσματα [1] ορίστηκε η θέση "περιστρέψιμα". Αυτή η θέση βύσματος είναι η βασική και αντιστοιχεί στη θέση "3". Για το ίσιο περίβλημα βύσματος (ακτινική έξοδος) ορίστηκε η θέση "ακτινικά". Τα ακτινικά βύσματα [2] είναι προαιρετικά. [2] [1] 58840AXX [1] Θέση βύσματος "περιστρέψιμο" [2] Θέση βύσματος "ακτινικά" ΥΠΟΔΕΙΞΗ Προσέξτε τις επιτρεπόμενες ακτίνες κάμψης των καλωδίων. Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 29

30 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Υποδείξεις συνδεσμολογίας Με την περιστροφή των γωνιακών βυσμάτων μπορούν να καλυφθούν όλες οι επιθυμητές θέσεις. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η δυνατότητα περιστροφής χρησιμεύει μόνο για την συναρμολόγηση και τη σύνδεση του σερβοκινητήρα. Δεν επιτρέπεται να εκτελούνται διαρκείς κινήσεις με το βύσμα. Απεικόνιση παραδείγματος των περιστρεφόμενων βυσμάτων 63406AXX 5.8 Υποδείξεις συνδεσμολογίας Προστασία έναντι παρεμβολών του συστήματος ελέγχου του φρένου Για την προστασία έναντι των παρεμβολών του συστήματος ελέγχου των φρένων, τα μη θωρακισμένα καλώδια των φρένων δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν μαζί με τους συγχρονισμένους αγωγούς ισχύος σε ένα κοινό καλώδιο. Συγκεκριμένα, οι συγχρονισμένοι αγωγοί ισχύος περιλαμβάνουν: Καλώδια εξόδου από μετατροπείς συχνότητας, ανορθωτές, διατάξεις ομαλής εκκίνησης και μονάδες φρένου. Καλώδια προς τις αντιστάσεις φρεναρίσματος, κλπ Θερμική προστασία κινητήρα ΣΤΟΠ! Περάστε τα καλώδια του KTY ξεχωριστά από τα καλώδια ισχύος, διατηρώντας μία απόσταση τουλάχιστον 200 mm. Η κοινή τοποθέτηση επιτρέπεται μόνον όταν ο αγωγός KTY ή το καλώδιο ισχύος διαθέτουν θωράκιση Ιδιαιτερότητες κατά τη λειτουργία με σερβομετατροπέα Στις περιπτώσεις σερβοκινητήρων που τροφοδοτούνται από μετατροπείς συχνότητας (inverters), πρέπει να τηρείτε πιστά τις οδηγίες συνδεσμολογίας του κατασκευαστή του μετατροπέα. Είναι απαραίτητο να τηρούνται οι υποδείξεις στο κεφάλαιο "Λειτουργία" στη σελίδα 37, όπως και οι οδηγίες λειτουργίας του μετατροπέα συχνότητας. 30 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

31 Ηλεκτρική εγκατάσταση Σύνδεση σερβοκινητήρα και συστήματος κωδικοποιητών με βυσματικούς συνδέσμους SM / SB Σύνδεση σερβοκινητήρα και συστήματος κωδικοποιητών με βυσματικούς συνδέσμους SM / SB Οι σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP παραδίδονται μαζί με το σύστημα βυσματικών συνδέσμων SM / SB. Στη βασική τους έκδοση η SEW-EURODRIVE παραδίδει τους σύγχρονους σερβοκινητήρες CMP με ένα κουτί τοποθέτησης με φλάντζα στην πλευρά του κινητήρα και χωρίς θηλυκά βύσματα. Το σύστημα κωδικοποιητών συνδέεται μέσω ενός ξεχωριστού στρογγυλού βύσματος 12 πόλων. Τα θηλυκά βύσματα μπορούν να παραγγελθούν χωριστά. ΣΤΟΠ! Τοποθετήστε τον αγωγό σήματος χωριστά από τα καλώδια ισχύος με μια απόσταση τουλάχιστον 200 mm. Η κοινή τοποθέτηση επιτρέπεται μόνον όταν το καλώδιο ανάδρασης ή το καλώδιο ισχύος διαθέτουν θωράκιση Βυσματικός σύνδεσμος στην πλευρά του καλωδίου Καλώδιο ισχύος Σύστημα βυσματικών συνδέσμων SM11 Τύπος καλωδίου Τύπος 1) Διατομή καλωδίου Κωδικός αριθμός 4 x 1,5 mm SM12 Καλώδιο κινητήρα μόνιμο 4 x 2,5 mm SM14 4 x 4 mm SM11 4 x 1,5 mm SM12 Καλώδιο κινητήρα flex 4 x 2,5 mm SM14 4 x 4 mm SB11 Καλώδιο 4 x 1,5 mm x 1 mm SB12 κινητήρα με μόνιμο 4 x 2,5 mm x 1 mm SB14 φρένο 2) 4 x 4 mm x 1 mm SB11 Καλώδιο 4 x 1,5 mm x 1 mm SB12 κινητήρα με flex 4 x 2,5 mm x 1 mm SB14 φρένο 2) 4 x 4 mm x 1 mm ) μόνιμο: μόνιμη τοποθέτηση, flex: Τοποθέτηση αλυσίδας μεταφοράς 2) Τριπλό καλώδιο, εξέρχονται μόνο 2 κλώνοι Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 31

32 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Σύνδεση σερβοκινητήρα και συστήματος κωδικοποιητών με βυσματικούς συνδέσμους SM / SB Καλώδιο ανάδρασης Καλώδιο ανάδρασης Τύπος καλωδίου Τύπος 1) Καλώδιο αναλυτή Τύπος μετατροπέα Κωδικός αριθμός μόνιμο MOVIDRIVE flex MOVIDRIVE μόνιμο MOVIAXIS flex MOVIAXIS Καλώδιο μόνιμο MOVIDRIVE /MOVIAXIS HIPERFACE flex MOVIDRIVE /MOVIAXIS ) μόνιμο: μόνιμη τοποθέτηση, flex: Τοποθέτηση αλυσίδας μεταφοράς Συνδυασμοί θηλυκών βυσμάτων Σταθερή τοποθέτηση Τύπος καλωδίου Διατομή καλωδίου Κωδικός αριθμός Καλώδιο κινητήρα Καλώδιο κινητήρα με φρένο 1) Βύσμα ισχύος 4 x 1,5 mm x 2,5 mm x 4 mm x 1,5 mm x 1 mm x 2,5 mm x 1 mm x 4 mm x 1 mm Τοποθέτηση αλυσίδας μεταφοράς Καλώδιο κινητήρα Καλώδιο κινητήρα με φρένο 1) 1) Τριπλό καλώδιο, εξέρχονται μόνο 2 κλώνοι 4 x 1,5 mm x 2,5 mm x 4 mm x 1,5 mm x 1 mm x 2,5 mm x 1 mm x 4 mm x 1 mm μόνιμη τοποθέτηση και τοποθέτηση αλυσίδων μεταφοράς Τύπος καλωδίου Διατομή καλωδίου Κωδικός αριθμός Καλώδιο αναλυτή Καλώδιο κωδικοποιητή Βύσμα σήματος 5 x 2 x 0,25 mm x 2 x 0,25 mm 2 Το ολοκληρωμένο σετ των θηλυκών βυσμάτων περιλαμβάνει πάντα τα εξής εξαρτήματα: Καλώδιο ανάδρασης / ισχύος, Ένθετα στεγανοποίησης, Ακίδες υποδοχής. 32 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

33 Ηλεκτρική εγκατάσταση Σύνδεση σερβοκινητήρα και συστήματος κωδικοποιητών με βυσματικούς συνδέσμους SM / SB Τυποποιημένα καλώδια Για τη σύνδεση με το σύστημα βυσματικών συνδέσμων SM / SB διατίθενται τυποποιημένα καλώδια από τη SEW-EURODRIVE. Πληροφορίες για τα τυποποιημένα καλώδια θα βρείτε στον κατάλογο "Κινητήρες DR, CMP". Πληροφορίες για τα θηλυκά βύσματα με τις αντίστοιχες επαφές Crimp των 1,5 mm 2, 2,5 mm 2 και 4mm 2 θα βρείτε στον κατάλογο "Κινητήρες DR, CMP". Ελεύθερη κατασκευή καλωδίων Όταν κατασκευάζετε μόνοι σας τα καλώδια προσέξτε τις εξής υποδείξεις: Στο κεφάλαιο "Συναρμολόγηση βύσματος ισχύος" στη σελίδα 69περιγράφεται η συναρμολόγηση των βυσματικών συνδέσμων ισχύος SM / SB. Στο κεφάλαιο "Συναρμολόγηση βυσματικού συνδέσμου σήματος αναλυτή / HIPERFACE " στη σελίδα 72περιγράφεται η συναρμολόγηση των βυσματικών συνδέσμων σήματος. Οι επαφές του βύσματος για τη σύνδεση του κινητήρα είναι τύπου crimp. Χρησιμοποιήστε για την κατασκευή μόνον το κατάλληλο εργαλείο. Μονώστε τα άκρα σύνδεσης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Συναρμολόγηση βύσματος ισχύος" στη σελίδα 69. Αποσυναρμολογήστε τις λανθασμένα εγκατεστημένες ακίδες βύσματος μόνον με τα κατάλληλα εργαλεία αφαίρεσης. Εγκαταστήστε το σώμα στεγανοποίησης στα βύσματα σήματος από την πλευρά του κινητήρα στις "Μηδέν" μοίρες (μεσαία θέση). Προσέξτε αυτήν την κωδικοποίηση στην πλευρά του καλωδίου. Η ασφάλεια έλξης κατά EN και EN επηρεάζεται από τη ροπή σύσφιξης στον στυπιοθλίπτη καλωδίου. Η ροπή σύσφιξης πρέπει να επιλεχθεί ανάλογα με το καλώδιο. Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 33

34 5 Ηλεκτρική εγκατάσταση Θερμική προστασία κινητήρα 5.10 Θερμική προστασία κινητήρα ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η θερμική προστασία του κινητήρα εξασφαλίζεται λόγω των μικρών θερμικών σταθερών χρόνου του πηνίου μόνον εάν το ρεύμα κινητήρα περιορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: Τιμές μέτρησης του αισθητήρα θερμοκρασίας KTY Επιπλέον πρέπει να είναι ενεργό ένα μοντέλο κινητήρα για τη θερμική προστασία, όπως συμβαίνει και στους μετατροπείς της SEW. Αυτό το μοντέλο κινητήρα πρέπει να ταιριάζει στον εκάστοτε σερβοκινητήρα. Αισθητήρας θερμοκρασίας KTY ΣΤΟΠ! Πιθανή πρόκληση ζημιών στον αισθητήρα θερμοκρασίας και στην περιέλιξη του κινητήρα! Στο κύκλωμα του αισθητήρα KTY θα πρέπει να αποφεύγετε ρεύματα >4mA, διότι από το ζέσταμα του αισθητήρα θερμοκρασίας μπορεί να προκληθούν ζημιές στη στεγανοποίησή του, όπως και στην περιέλιξη του κινητήρα. Φροντίστε για τη σωστή σύνδεση του αισθητήρα KTY, ώστε να εξασφαλίσετε τη αλάνθαστη αξιολόγηση του αισθητήρα θερμοκρασίας. Η ακόλουθη εικόνα δείχνει την αντίσταση του αισθητήρα KTY συναρτήσει της θερμοκρασίας του κινητήρα. Η χαρακτηριστική καμπύλη που παρουσιάζεται δείχνει τις τιμές αντίστασης με ρεύμα μέτρησης 2mA και σύνδεση με σωστή πολικότητα. R [Ω] ϑ [ C] 50927AXX Αναλυτικές πληροφορίες για τη σύνδεση του αισθητήρα ΚΤΥ θα βρείτε στις αντιστοιχήσεις ακίδων των καλωδίων αναλυτή / κωδικοποιητή. Παρακαλούμε προσέξτε την πολικότητα. 34 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

35 Έναρξη λειτουργίας Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας I Έναρξη λειτουργίας 6.1 Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός! Κατά την έναρξη λειτουργίας προσέξτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας του κεφαλαίου 2. Για την εκκίνηση του σερβοκινητήρα και του φρένου πρέπει να χρησιμοποιηθούν επαφές κατηγορίας χρήσης AC-3, κατά EN Λάβετε υπόψη τις οδηγίες συνδεσμολογίας του κατασκευαστή του μετατροπέα συχνότητας. Δώστε προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας του σερβομετατροπέα. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι ονομαστικές στροφές του σερβοκινητήρα μπορεί στον ηλεκτρομειωτήρα να είναι υψηλότερες από τις επιτρεπόμενες στροφές εισόδου του μειωτήρα. Ρυθμίστε στον σερβομετατροπέα τις μέγιστες στροφές. Υποδείξεις για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε θα βρείτε στο εγχειρίδιο του μετατροπέα. Πριν από την έναρξη λειτουργίας ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία βεβαιωθείτε για τα εξής: Οι βυσματικές συνδέσεις έγιναν κανονικά. Οι βυσματικοί σύνδεσμοι ασφαλίστηκαν έναντι αθέλητης αποσύνδεσης. Ο κινητήρας δεν πρέπει να είναι μπλοκαρισμένος και να παρουσιάζει βλάβη. Μετά από μακροχρόνια αποθήκευση πρέπει να εφαρμοσθούν τα μέτρα που προβλέπονται σύμφωνα με το κεφάλαιο "Προεργασίες" στη σελίδα 17. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν με τον προβλεπόμενο τρόπο. Η φορά περιστροφής του σερβοκινητήρα / ηλεκτρομειωτήρα πρέπει να είναι σωστή. Όλα τα προστατευτικά καλύμματα πρέπει να τοποθετηθούν σωστά. Όλες οι διατάξεις προστασίας του κινητήρα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες. Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες πηγές κινδύνου. Η επιφάνεια του σερβοκινητήρα δεν πρέπει να καλύπτεται από θερμομονωτικά ή θερμοευαίσθητα υλικά. Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 35

36 6 I 0 Έναρξη λειτουργίας Ρύθμιση παραμέτρων στο σερβομετατροπέα Κατά την έναρξη λειτουργίας Ο σερβοκινητήρας πρέπει να λειτουργεί σωστά (χωρίς υπερφόρτωση, χωρίς ανεπιθύμητες διακυμάνσεις στις στροφές του, χωρίς δυνατούς θορύβους, κλπ.). Σε περίπτωση προβλημάτων ανατρέξτε πρώτα στο κεφάλαιο "Δυσλειτουργίες" στη σελίδα Ρύθμιση παραμέτρων στο σερβομετατροπέα Γενικά ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η εγκατάσταση του σερβομετατροπέα πρέπει να γίνεται έξω από το ενδεχομένως εκρηκτικό περιβάλλον. Για την έναρξη της λειτουργίας του σερβομετατροπέα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Το λογισμικό MOVITOOLS Motion-Studio ή αντίστοιχα το MOVITOOLS στην τρέχουσα έκδοσή του θα σας καθοδηγήσει κατά την έναρξη της λειτουργίας. Εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε ότι μετά από κάθε έναρξη της λειτουργίας, η οριακή τιμή των μέγιστων ρευμάτων πρέπει να ελέγχεται / να ρυθμίζεται εκ νέου. Ενεργοποιήστε κατά την έναρξη λειτουργίας τη θερμική προστασία κινητήρα. Ακολουθήστε γι' αυτό όπωσδήποτε τις υποδείξεις για τη θερμική προστασία του κινητήρα στο κεφάλαιο "Θερμική προστασία κινητήρα", στη σελίδα Ρύθμιση της μέγιστης συχνότητας ή του μέγιστου αριθμού στροφών Σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοίχισης των συνδυασμών κινητήρων μετατροπέων πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των μετατροπέων που περιορίζουν τις μέγιστες στροφές κινητήρα έως εξής. Κατά την τοποθέτηση μειωτήρα λάβετε υπόψη επιπλέον το μέγιστο αριθμό στροφών για τον εκάστοτε μειωτήρα. 36 Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP

37 Λειτουργία Λειτουργία μετατροπέα στις κατηγορίες 3D και 3GD I Λειτουργία 7.1 Λειτουργία μετατροπέα στις κατηγορίες 3D και 3GD Χρήση σερβοκινητήρων της κατηγορίας II3GD ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικά ισχύει: Χρήση ως μονάδας της κατηγορίας II3D, στη ζώνη 22 Χρήση ως μονάδας της κατηγορίας II3GD, με καταλληλότητα τόσο για τη ζώνη 2 όσο και για τη ζώνη Όροι για την ασφαλή λειτουργία Γενικά ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η εγκατάσταση του σερβομετατροπέα πρέπει να γίνεται έξω από το ενδεχομένως εκρηκτικό περιβάλλον. Συνδυασμός σερβοκινητήραμετατροπέα Για σερβοκινητήρες της κατηγορίας II3D συνιστώνται οι αναγραφόμενοι συνδυασμοί σερβοκινητήρα-μετατροπέα. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και σερβομετατροπείς που έχουν αναφορικά με το ρεύμα και την τάση εξόδου παρόμοιες τιμές (EN ). Για σερβοκινητήρες της κατηγορίας II3D συνιστώνται οι αναγραφόμενοι συνδυασμοί σερβοκινητήρα-μετατροπέα. Αν σερβοκινητήρες της κατηγορίας II3D πρέπει να λειτουργήσουν με άλλους σερβομετατροπείς, τότε πρέπει να τηρούνται επίσης και οι μέγιστες στροφές / συχνότητες, η θερμική προστασία κινητήρα, καθώς και οι θερμικές, οριακές καμπύλες ροπής. Επιπλέον συνιστάται επειγόντως η χρήση ενός μετατροπέα που να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας. Κατηγορία θερμοκρασίας και θερμοκρασία επιφανείας Οι σερβοκινητήρες τύπου II3D φέρουν την επισήμανση της μέγιστης θερμοκρασίας επιφανείας 150 C. Οι σερβοκινητήρες τύπου II3G φέρουν την επισήμανση για την κατηγορία θερμοκρασίας Τ3 και για μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας 150 C. Προστασία από υψηλές θερμοκρασίες Βλέπε κεφάλαιο "Προστασία από ανεπίτρεπτα υψηλές θερμοκρασίες επιφανειών" στη σελίδα 23. Οδηγίες λειτουργίας Με αντιεκρηκτική προστασία Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP 37

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες DFS / CFM. Έκδοση 11/2008 11354518 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες DFS / CFM. Έκδοση 11/2008 11354518 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι σερβοκινητήρες DFS / CFM Έκδοση 11/2008 11354518 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Έκδοση 10/2008 16715403

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Έκδοση 03/2011 17055806 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Έκδοση 09/2012 20051131

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Έκδοση 12/21 1723 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP Έκδοση 01/2011 17068606

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Έκδοση 11/2008 16631005 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

open Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen

open Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικό εγχειρίδιο open Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D GC310000 Έκδοση 12/2005 11407204

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Έκδοση 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. B6.B01 Έκδοση 05/2004 11237503 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα