ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 1

2 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή Επισκόπηση Γενικές αρχές Αντικειμενική σύγκριση Τρεις πτυχές: οπτική, ακουστική και εννοιολογική Συγκρινόμενα σημεία Ενδεχόμενο αποτέλεσμα της σύγκρισης Σχετική εδαφική περιοχή και ενδιαφερόμενο κοινό Ταυτόσημο σημείων Η έννοια του ταυτοσήμου Όριο για τη διαπίστωση ταυτοσήμου Ταυτόσημο λεκτικών σημάτων Λεκτικά σήματα και σήματα απεικόνισης Ταυτόσημο σημάτων απεικόνισης Ομοιότητα σημείων Η έννοια της ομοιότητας Όριο για τη διαπίστωση ομοιότητας Αμελητέα στοιχεία Οπτική σύγκριση Οπτική σύγκριση με παρουσία λεκτικών σημάτων Λεκτικό σήμα έναντι λεκτικού σήματος Σύγκριση λεκτικού σήματος και σήματος απεικόνισης με λεκτικά στοιχεία Οπτική σύγκριση χωρίς παρουσία λεκτικών σημάτων Αμιγώς εικονιστικά σημεία έναντι αμιγώς εικονιστικών σημείων Οπτική σύγκριση μεταξύ δύο λεκτικών σημάτων/σημάτων απεικόνισης Οπτική σύγκριση λεκτικού σημείου/σημείου απεικόνισης και εικονιστικού σημείου Ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά τη σύγκριση σημείων απεικόνισης Οπτική σύγκριση σημάτων ως «χρωμάτων καθ εαυτού» Οπτική σύγκριση τρισδιάστατων σημάτων Φωνητική σύγκριση Πρακτικά κριτήρια Σημεία και στοιχεία των σημείων τα οποία πρέπει να αξιολογούνται Ταυτόσημοι/όμοιοι ήχοι σε διαφορετική σειρά Σημεία τα οποία αποτελούνται από, ή περιλαμβάνουν, ξένες ή επινοημένες λέξεις Εννοιολογική σύγκριση: πρακτικά κριτήρια Ορισμός του σημασιολογικού περιεχομένου Το σημασιολογικό περιεχόμενο λέξεων Το σημασιολογικό περιεχόμενο τμημάτων λέξεων Το σημασιολογικό περιεχόμενο ανορθόγραφα γραμμένων λέξεων Το σημασιολογικό περιεχόμενο ονομάτων και επωνύμων Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 2

3 Το σημασιολογικό περιεχόμενο εικονιστικών σημείων, συμβόλων, σχημάτων και χρωμάτων Το σημασιολογικό περιεχόμενο αριθμών και γραμμάτων Το σημασιολογικό περιεχόμενο γεωγραφικών ονομάτων Το σημασιολογικό περιεχόμενο ονοματοποιιών Πώς γίνεται η εννοιολογική σύγκριση Τα δύο σήματα έχουν μια κοινή λέξη και/ή έκφραση Δύο λέξεις ή όροι έχουν την ίδια σημασία αλλά σε διαφορετικές γλώσσες Δύο λέξεις παραπέμπουν στον ίδιο εννοιολογικό όρο ή σε παραλλαγές του Δύο εικονιστικά σημεία, σύμβολα και/ή σχήματα αναπαριστούν το ίδιο αντικείμενο ή την ίδια ιδέα Όταν υπάρχει μια λέξη έναντι ενός εικονιστικού σημείου, συμβόλου, σχήματος και/ή χρώματος που αναπαριστά την έννοια που υποδηλώνει η λέξη Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 3

4 1 Εισαγωγή 1.1 Επισκόπηση Υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης (καθώς και κίνδυνος συσχέτισης) όταν υπάρχει κίνδυνος το κοινό να πιστέψει ότι τα σχετικά προϊόντα ή οι υπηρεσίες υποθέτοντας ότι φέρουν τα υπό εξέταση σήματα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από συνδεόμενες μεταξύ τους οικονομικώς επιχειρήσεις. Η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης εξαρτάται από τη συνολική αξιολόγηση περισσότερων αλληλεξαρτώμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων: i) της ομοιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, ii) της ομοιότητας των σημείων, iii) των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων των συγκρουόμενων σημείων, iv) του διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος και v) του ενδιαφερόμενου κοινού. Το πρώτο βήμα για την εκτίμηση της ύπαρξης κινδύνου σύγχυσης είναι η διαπίστωση των πέντε ως άνω αναφερόμενων παραγόντων. Το δεύτερο βήμα είναι ο καθορισμός του λυσιτελούς χαρακτήρα τους. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η σύγκριση σημείων. Σκοπός της σύγκρισης σημείων είναι ο καθορισμός του κατά πόσον τα σημεία είναι ταυτόσημα (κεφάλαιο 2 του παρόντος τμήματος), όμοια (κεφάλαιο 3 του παρόντος τμήματος) ή διαφορετικά. 1.1 Γενικές αρχές Αντικειμενική σύγκριση Η σύγκριση σημείων αποτελεί μια αντικειμενική σύγκριση, υπό την έννοια ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία των σημείων, ανεξάρτητα από τον διακριτικό ή κυρίαρχο χαρακτήρα τους. Επομένως, η σταδιακή μέθοδος που εφαρμόζει το Γραφείο διαχωρίζει αρχικά την αντικειμενική εκτίμηση των ομοιότητας των σημείων από τις εκτιμήσεις όσον αφορά τον διακριτικό χαρακτήρα των συστατικών μερών τους ( 1 ). Ωστόσο, η διαπίστωση ομοιότητας των σημείων δεν πρέπει να κρίνεται ως καθοριστική για τη διαπίστωση κινδύνου σύγχυσης. Με την αντικειμενική σύγκριση διαπιστώνεται ότι υπάρχει κατ ελάχιστον εκ πρώτης όψεως κίνδυνος σύγχυσης, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει κάποιος βαθμός ομοιότητας μεταξύ των σημείων. Ο βαθμός ομοιότητας των σημείων λαμβάνεται υπόψη στη συνολική εκτίμηση, όταν δηλαδή εξετάζονται όλοι οι παράγοντες για τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης ( 2 ). Εάν τα σημεία διαφέρουν σαφώς, η εξέταση του κινδύνου σύγχυσης λήγει στο σημείο αυτό. Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις, οι οποίες σταθμίζουν τον διακριτικό χαρακτήρα των διάφορων στοιχείων των σημάτων ταυτόχρονα με την αξιολόγηση της ομοιότητας των σημείων. Παρότι η διαφορά είναι μόνον μεθοδολογική και δεν ( 1 ) Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή. Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης, Κεφάλαιο 4, Διακριτικός χαρακτήρας και Κεφάλαιο 5, Κυρίαρχος χαρακτήρας. ( 2 ) Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης, Κεφάλαιο 8, Συνολική εκτίμηση. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 4

5 επηρεάζει την τελική διαπίστωση κινδύνου σύγχυσης, το Γραφείο εφαρμόζει την πρώτη περιγραφόμενη μέθοδο για λόγους τυπικής συνεκτικότητας. Η ίδια μέθοδος εφαρμόζεται για την εκτίμηση του ταυτόσημου των σημείων, για τη διαπίστωση του οποίου απαιτείται αντικειμενική σύμπτωση όσον αφορά όλα τα στοιχεία, ανεξάρτητα από τον διακριτικό και/ή κυρίαρχο χαρακτήρα τους Τρεις πτυχές: οπτική, ακουστική και εννοιολογική Η σύγκριση των σημείων πραγματοποιείται πάντοτε σε τρία επίπεδα: οπτικό (παράγραφος 3.4 του παρόντος κεφαλαίου), ακουστικό (παράγραφος 3.5 του παρόντος κεφαλαίου) και εννοιολογικό (παράγραφος 3.6 του παρόντος κεφαλαίου). Αυτό συμβαίνει επειδή τα σημεία γίνονται αντιληπτά διά της οράσεως και της ακοής (η σύγκριση μέσω της γεύσης, της οσμής ή της αφής είναι, για διάφορους λόγους, λιγότερο συναφής ή ανέφικτη) και επειδή τα σημεία μπορεί να παραπέμπουν σε παρόμοια εικόνα/έννοια. Μια πτυχή δεν λαμβάνεται υπόψη μόνον όταν δεν είναι εφικτή η σύγκριση στο συγκεκριμένο επίπεδο (π.χ. η ακουστική σύγκριση όταν το σήμα είναι αμιγώς εικονιστικό) Συγκρινόμενα σημεία Κατά την εκτίμηση του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας, τα σημεία πρέπει να συγκρίνονται με τη μορφή υπό την οποία προστατεύονται, δηλαδή με τη μορφή με την οποία είναι καταχωρισμένα ή αποτελούν αντικείμενο αίτησης. Η πραγματική ή ενδεχόμενη χρήση των καταχωρισμένων σημάτων με άλλη μορφή είναι αλυσιτελής κατά τη σύγκριση σημείων ( 3 ). Η σύγκριση πρέπει να αφορά τα σημεία στο σύνολό τους. Επομένως, δεν είναι ορθό να παραλείπεται η σύγκριση στοιχείων των σημείων απλώς και μόνον επειδή είναι, για παράδειγμα, μικρότερα από άλλα στοιχεία στα σημεία (εκτός εάν είναι αμελητέα, όπως εξηγείται κατωτέρω) ή επειδή δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα. Σημασία στα διακριτικά ή κυρίαρχα στοιχεία πρέπει να αποδίδεται μόνον στη συνολική εκτίμηση (απόφαση της 12ης Ιουνίου 2007, C-334/05 P, «Limoncello», σκέψεις 41 και 42, απόφαση της 13/12/2011, T-61/09, «Schinken King», σκέψη 46) Ενδεχόμενο αποτέλεσμα της σύγκρισης Η σύγκριση των σημείων οδηγεί στη διαπίστωση ταυτοσήμου, ομοιότητας ή ανομοιότητας. Το αποτέλεσμα είναι καθοριστικό για την περαιτέρω εξέταση της ανακοπής, καθώς έχει τις ακόλουθες συνέπειες: η διαπίστωση ταυτοσήμου των σημείων συνεπάγεται απόλυτη προστασία σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, εάν τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες είναι επίσης ταυτόσημα η διαπίστωση ομοιότητας συνεπάγεται εξέταση του κινδύνου σύγχυσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα ( 3 ) Για την ισχύ των δηλώσεων περί μη επικλήσεως ορισμένου δικαιώματος, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης, Κεφάλαιο 4, Διακριτικός χαρακτήρας. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 5

6 η διαπίστωση ανομοιότητας αποκλείει τον κίνδυνο σύγχυσης. Παρέλκει η εξέταση περαιτέρω προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Σχετική εδαφική περιοχή και ενδιαφερόμενο κοινό Η ομοιότητα πρέπει να εκτιμάται για την εδαφική περιοχή στην οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα. Η σχετική εδαφική περιοχή πρέπει να αναφέρεται. Επιπλέον, το ενδιαφερόμενο κοινό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά τη σύγκριση των σημείων ( 4 ). Εάν το προγενέστερο σήμα είναι εθνικό σήμα, τα σχετικά κριτήρια πρέπει να αναλύονται σε σχέση με το ενδιαφερόμενο κοινό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος της ΕΕ (ή στα συγκεκριμένα κράτη μέλη, στην περίπτωση των σημάτων της Μπενελούξ). Η εντύπωση ομοιότητας μπορεί να διαφέρει μεταξύ κρατών μελών λόγω διαφορών στην προφορά και/ή στη σημασία/κατανόηση. Εάν το προγενέστερο σήμα είναι καταχωρισμένο κοινοτικό σήμα, η εξέταση πρέπει καταρχήν να εκτείνεται στο σύνολο της ΕΕ. Ωστόσο, σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος και όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους οικονομίας της διαδικασίας (π.χ. αποφυγή εξέτασης συγκεκριμένων προφορών ή σημασιών σημάτων σε διάφορες γλώσσες), η εξέταση του Γραφείου δεν χρειάζεται να εκτείνεται στο σύνολο της ΕΕ, αλλά μπορεί να επικεντρώνεται αντιθέτως σε ένα μέρος ή σε μέρη μόνον στα οποία υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Ο ενιαίος χαρακτήρας του κοινοτικού σήματος σημαίνει ότι επιτρέπεται η επίκληση προγενέστερου κοινοτικού σήματος σε διαδικασία ανακοπής κατά οποιασδήποτε αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος, η οποία μπορεί να θίγει την προστασία του πρώτου σήματος, έστω και αν αυτό συμβαίνει μόνον σε σχέση με την εντύπωση που σχηματίζουν οι καταναλωτές σε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόφαση της 08/09/2008, C-514/06, «Armacell», σκέψεις 56 και 57 και επακόλουθη νομολογία, μεταξύ άλλων απόφαση της 18/09/2011, T-460/11, «BÜRGER», σκέψη 52 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 2 Ταυτόσημο σημείων 2.1 Η έννοια του ταυτοσήμου Όπως προαναφέρθηκε, η διαπίστωση ταυτοσήμου των σημείων συνεπάγεται την επιτυχή έκβαση της ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, εάν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι επίσης ταυτόσημα. Για την κατανόηση της έννοιας του ταυτόσημου και των προϋποθέσεων που συνδέονται με αυτήν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και της προστασίας σε περίπτωση κινδύνου σύγχυσης βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. ( 4 ) Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης, Κεφάλαιο 6, Ενδιαφερόμενο κοινό και βαθμός προσοχής. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 6

7 Η προστασία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα είναι απόλυτη, επειδή η καταχώριση μεταγενέστερου ταυτόσημου σημείου για ταυτόσημα προϊόντα ή υπηρεσίες θίγει τη λειτουργία του προγενέστερου σήματος ως μέσου προσδιορισμού της εμπορικής προέλευσης. Εάν καταχωρισθούν απολύτως ταυτόσημα σημεία ή σήματα για ταυτόσημα προϊόντα ή υπηρεσίες, είναι αδύνατον να φανταστεί κανείς περιστάσεις στις οποίες αποκλείεται κάθε κίνδυνος σύγχυσης. Δεν απαιτείται η εξέταση οποιωνδήποτε άλλων παραγόντων, όπως ο βαθμός προσοχής του κοινού ή ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος. Από την άλλη πλευρά, βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, το προγενέστερο σήμα προστατεύεται κατά του κινδύνου σύγχυσης: ακόμη και αν τα σήματα διαφέρουν ως προς μερικά στοιχεία, η ομοιότητά τους σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να εκτιμηθούν συνολικά μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι τα σχετικά προϊόντα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή από συνδεόμενες μεταξύ τους οικονομικώς επιχειρήσεις. Λόγω της απόλυτης προστασίας που παρέχει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, η έννοια του ταυτόσημου των σημάτων πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά. Η απόλυτη προστασία σε περίπτωση αίτησης κοινοτικού σήματος, «πανομοιότυπου με το [προγενέστερο] σήμα για πανομοιότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ή για τις οποίες έχει καταχωριστεί [βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα] δεν μπορεί να βαίνει πέραν των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέφθηκε, ιδίως όσον αφορά τις περιπτώσεις που προστατεύονται ειδικότερα από [το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα]» (απόφαση της 20/03/2003, C-291/00, «LTJ Diffusion» (Arthur et Félicie), σκέψεις 50 έως 54 σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας περί σημάτων). 2.2 Όριο για τη διαπίστωση ταυτοσήμου Ο ίδιος ο ορισμός του ταυτοσήμου υπονοεί ότι τα δύο σημεία πρέπει να είναι ίδια από κάθε άποψη. Επομένως, τα σήματα είναι ταυτόσημα όταν η αίτηση κοινοτικού σήματος αναπαράγει, χωρίς τροποποίηση ή προσθήκη, όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το προγενέστερο σήμα. Ωστόσο, καθώς η εντύπωση όσον αφορά το ταυτόσημο του σημείου και του σήματος δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα άμεσης σύγκρισης όλων των χαρακτηριστικών των συγκρινόμενων στοιχείων, αμελητέες διαφορές μεταξύ σημείων μπορεί να περνούν απαρατήρητες από τον μέσο καταναλωτή. Επομένως, η αίτηση κοινοτικού σήματος πρέπει να θεωρείται ταυτόσημη με προγενέστερο σήμα «όταν αναπαράγει χωρίς τροποποίηση ή προσθήκη όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το σήμα ή όταν, θεωρούμενο στο σύνολό του, [το σήμα] παρουσιάζει διαφορές τόσο αμελητέες ώστε να περνούν απαρατήρητες από έναν μέσο καταναλωτή» (απόφαση της 20/03/2003, C-291/00, «LTJ Diffusion» (Arthur et Félicie), σκέψεις 50 έως 54). Αμελητέα διαφορά δύο σημάτων είναι η διαφορά την οποία αντιλαμβάνεται ένας εύλογα παρατηρητικός καταναλωτής μόνον αφού εξετάσει προσεκτικά τα σήματα αντιπαραβάλλοντάς τα. Ο όρος «αμελητέος» δεν είναι αντικειμενικός όρος και η ερμηνεία του εξαρτάται από τον βαθμό πολυπλοκότητας των συγκρινόμενων σημάτων. Αμελητέες διαφορές είναι εκείνες οι οποίες, επειδή αφορούν στοιχεία τα οποία είναι πολύ μικρά ή χάνονται σε ένα πολύπλοκο σήμα, δεν εντοπίζονται αμέσως από το Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 7

8 ανθρώπινο μάτι κατά την παρατήρηση του σχετικού σήματος, έχοντας υπόψη ότι ο μέσος καταναλωτής δεν επιδίδεται συνήθως σε αναλυτική εξέταση του σήματος, αλλά το αντιλαμβάνεται ως ολότητα. Η διαπίστωση του «αμελητέου» χαρακτήρα ενός στοιχείου πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αιτιολογία της απουσίας αντίκτυπού του στη συνολική εντύπωση που προκαλεί το σήμα. Από τον προπαρατεθέντα ορισμό του ταυτοσήμου προκύπτει ότι, για να θεωρηθούν σήματα ταυτόσημα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: πλήρες ταυτόσημο των σημείων εξεταζομένων στο σύνολό τους. Εάν τα σημεία είναι εν μέρει ταυτόσημα, αυτό δεν επαρκεί βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Ωστόσο, η σύμπτωση σε οποιοδήποτε μέρος του σήματος μπορεί να συνεπάγεται ομοιότητα των σημείων και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Κάθε πρόσθετο στοιχείο επαρκεί για τη διαπίστωση του μη ταυτοσήμου των σημάτων, ανεξαρτήτως του κατά πόσον το πρόσθετο στοιχείο είναι λέξη, εικονιστική παράσταση ή συνδυασμός αυτών. Επομένως, δύο λεκτικά σήματα δεν θεωρούνται ταυτόσημα εάν το ένα περιέχεται στο άλλο αλλά συνοδεύεται από περαιτέρω χαρακτήρες (βλ. παράγραφο 2.4) ή από λέξεις ανεξάρτητα από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τον ενδεχόμενο περιγραφικό χαρακτήρα τους. Προγενέστερο σημείο Αμφισβητούμενο σημείο και παρατηρήσεις Αριθ. υπόθεσης MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED millenium Κρίθηκε ότι τα επίμαχα σημεία ήταν προδήλως μη ταυτόσημα, ακόμη και αν οι λέξεις «Insurance company limited» ήταν περιγραφικές στα αγγλικά για τις σχετικές υπηρεσίες. R 0696/ INDIVIDUAL R 0807/ ταυτόσημο σε όλα τα επίπεδα σύγκρισης. Τα σημεία πρέπει να είναι ταυτόσημα σε όλα τα σχετικά επίπεδα της σύγκρισης των σημάτων, δηλαδή οπτικό, φωνητικό και εννοιολογικό. Εάν τα σήματα είναι ταυτόσημα όσον αφορά αποκλειστικά μερικές πτυχές (οπτική, φωνητική ή εννοιολογική), δεν είναι συνολικά ταυτόσημα. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι όμοια και, επομένως, πρέπει να εξετάζεται ο κίνδυνος σύγχυσης. 2.3 Ταυτόσημο λεκτικών σημάτων Τα λεκτικά σήματα είναι ταυτόσημα εάν είναι αμφότερα αμιγώς λεκτικά σήματα και συμπίπτουν ακριβώς στην αλληλουχία των γραμμάτων ή των αριθμών. Τα λεκτικά σήματα είναι σήματα τα οποία απαρτίζονται από γράμματα, αριθμούς και άλλα σημεία Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 8

9 (π.χ. «+», «!») και αναπαράγονται με τον τυποποιημένο τύπο χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το αντίστοιχο Γραφείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν διεκδικούν κανένα εικονιστικό στοιχείο ή εμφάνιση. Όταν αμφότερα τα σήματα είναι καταχωρισμένα ως λεκτικά σήματα, ο τύπος χαρακτήρων που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη από το αντίστοιχο γραφείο στην επίσημη δημοσίευση (π.χ. στο δελτίο) δεν έχει σημασία. Οι διαφορές στη χρήση πεζών ή κεφαλαίων δεν έχουν σημασία, ακόμη και εάν πεζά και κεφαλαία γράμματα εναλλάσσονται. Τα ακόλουθα λεκτικά σήματα είναι ταυτόσημα: MOMO MoMo B BLUE MOON Blue Moon R 0835/ Global Campus GLOBAL CAMPUS R 0719/ Zeus ZEUS R 0760/ Jumbo JUMBO R 0353/ DOMINO Domino R 0523/ apetito APETITO T-129/09 Γενικά, πρέπει να ελέγχεται κατά πόσον το σημείο καταχωρίστηκε ως λεκτικό σήμα. Για παράδειγμα, η εξέταση μόνον της γραφικής παράστασης του σήματος (για παράδειγμα, στο σύστημα της Μαδρίτης) μπορεί να είναι παραπλανητική, επειδή, ανάλογα με τη γραφική παράσταση των σημείων που χρησιμοποιείται στα πιστοποιητικά, στα δελτία κ.λπ., ένα σήμα αιτηθέν ως λεκτικό σήμα μπορεί να περιλαμβάνει εικονιστικά ή στιλιστικά στοιχεία ή γραμματοσειρές. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση υπερισχύει της ακριβούς αναπαραγωγής στο πιστοποιητικό, σε δελτία κ.λπ. Τα σήματα σε μη λατινικούς χαρακτήρες πρέπει να θεωρούνται λεκτικά σήματα στις προσδιοριζόμενες δικαιοδοσίες στις οποίες οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται επίσημα (π.χ. οι κυριλλικοί χαρακτήρες στην περίπτωση κοινοτικού σήματος ή διεθνούς καταχώρισης στην οποία προσδιορίζεται η Βουλγαρία ή η ΕΕ), σύμφωνα με την ένδειξη κατηγορίας αριθ της ταξινόμησης εικονιστικών στοιχείων (ταξινόμηση της Βιέννης). B Διαφορά σε ένα μόνον γράμμα αρκεί για να διαπιστωθεί απουσία ταυτοσήμου. Το ίδιο ισχύει για την ύπαρξη διαστήματος ή σημείου στίξης (π.χ. ενωτικό, τελεία), καθώς η παρουσία τους μπορεί να αλλάζει την εντύπωση που προκαλεί το σημείο (βλ. πρώτο παράδειγμα κατωτέρω). Τα ακόλουθα λεκτικά σήματα δεν είναι ταυτόσημα: She, SHE S-HE T-391/06 TELIA teeli B Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 9

10 NOVALLOY NOVALOY B HERBOFARM HERBO-FARMA R 1752/ Λεκτικά σήματα και σήματα απεικόνισης Ένα λεκτικό σήμα και ένα σήμα απεικόνισης, ακόμη και όταν αποτελούνται αμφότερα από την ίδια λέξη, δεν είναι ταυτόσημα, εκτός εάν οι διαφορές μπορεί να περάσουν απαρατήρητες από το ενδιαφερόμενο κοινό. Στα ακόλουθα παραδείγματα, τα σημεία είναι σαφώς μη ταυτόσημα: IHotel T-277/11 ELCO R 0803/ eclear R 1807/ BIG BROTHER R 0932/ Ωστόσο, η διαπίστωση του μη ταυτοσήμου των σημάτων μπορεί να είναι δυσχερέστερη εάν το σήμα απεικόνισης είναι γραμμένο με κανονικό τύπο χαρακτήρων. Εντούτοις, στα ακόλουθα παραδείγματα, τα σήματα κρίθηκαν μη ταυτόσημα: THOMSON R 0252/ Klepper R 0964/ Ταυτόσημο σημάτων απεικόνισης Δύο σήματα απεικόνισης είναι ταυτόσημα όταν συμπίπτουν ως προς όλα τα εικονιστικά στοιχεία τους (σχήμα, χρώματα, αντίθεση, σκίαση κ.λπ.). Εξυπακούεται ότι η χρήση της ίδιας λέξης όταν το εικονιστικό στοιχείο δεν είναι το ίδιο δεν επαρκεί για τη διαπίστωση ταυτοσήμου. Τα ακόλουθα σήματα δεν είναι ταυτόσημα: Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 10

11 R 0558/ R 1440/ C Ωστόσο, στην ακόλουθη περίπτωση, επειδή η διαφορά στην εμφάνιση των γραμμάτων «TEP» με πλάγιους χαρακτήρας θα περνούσε απαρατήρητη από το κοινό, τα σήματα θεωρήθηκαν ταυτόσημα: B Ομοιότητα σημείων 3.1 Η έννοια της ομοιότητας Κατά τη νομολογία, δύο σήματα είναι παρόμοια μεταξύ άλλων οσάκις, κατά την άποψη του ενδιαφερομένου κοινού, υπάρχει μια τουλάχιστον μερική ισότητα μεταξύ τους όσον αφορά μία ή πλείονες ουσιώδεις πτυχές [απόφαση της 23/10/2002, T-6/01, «Matratzen», σκέψη 30 (C-03/03 P) και απόφαση της 12/11/2008, T-281/07, «BLUE», σκέψη 26]. Η συνολική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης πρέπει, όσον αφορά την οπτική, ακουστική ή εννοιολογική ομοιότητα των εξεταζομένων σημάτων, να στηρίζεται στη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα σήματα, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων τους (απόφαση της 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», σκέψη 23). 3.2 Όριο για τη διαπίστωση ομοιότητας Εάν υπάρχει ομοιότητα μόνον σε ένα από τα τρία επίπεδα, τα σημεία είναι όμοια (απόφαση της 02/12/2009, T-434/07, Volvo, σκέψεις 50 έως 53). Το κατά πόσον τα σημεία είναι επαρκώς όμοια ώστε να συνεπάγονται κίνδυνο σύγχυσης πρέπει να εξετάζεται σε άλλη ενότητα της απόφασης («Η συνολική εκτίμηση») και όχι στην ενότητα που αφορά τη σύγκριση των σημείων. Λογική συνέπεια ενός χαμηλού ορίου είναι ότι η διαπίστωση ομοιότητας δεν συνεπάγεται αυτομάτως διαπίστωση κινδύνου σύγχυσης, συμπεριλαμβανομένου του Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 11

12 κινδύνου συσχέτισης, ακόμη και όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι όμοια ή ταυτόσημα. Όπως προαναφέρθηκε, ο κίνδυνος σύγχυσης, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου συσχέτισης, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι πρέπει καταρχάς να αξιολογούνται χωριστά ( 5 ). Καθώς η διαχωριστική γραμμή μεταξύ όμοιου και διαφορετικού δεν είναι πάντοτε σαφής, οι έννοιες αυτές εξετάζονται από κοινού σε κάθε σύγκριση: την οπτική σύγκριση, την ακουστική σύγκριση και την εννοιολογική σύγκριση. 3.3 Αμελητέα στοιχεία Όπως αναφέρεται στην παράγραφο ανωτέρω, η σύγκριση πρέπει να αφορά τα σημεία στο σύνολό τους. Ωστόσο, σε περίπτωση αμελητέων στοιχείων, το Γραφείο μπορεί να παραλείψει τα εν λόγω στοιχεία εξαρχής, αφού αιτιολογήσει δεόντως για ποιον λόγο θεωρούνται αμελητέα (βλ. απόφαση της 12/06/2007, C-334/05 P, «Limoncello», σκέψη 42). Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν το αμελητέο στοιχείο είναι το κοινό στοιχείο των σημείων. Η έννοια των αμελητέων στοιχείων πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά και, σε περίπτωση αμφιβολίας, η απόφαση πρέπει να αφορά τα σημεία στο σύνολό τους. Το Γραφείο θεωρεί ότι αμελητέο είναι ένα στοιχείο το οποίο, λόγω του μεγέθους και/ή της θέσης του, δεν γίνεται αμέσως αντιληπτό ή εντάσσεται σε ένα πολύπλοκο σημείο με πολλά άλλα στοιχεία (π.χ. ετικέτες ποτών, συσκευασία κ.λπ.) και, επομένως, είναι πολύ πιθανό να παραβλεφθεί από το ενδιαφερόμενο κοινό. Παραδείγματα: (GREEN BY MISSAKO) T-162/08 Οι λέξεις «by missako» σχεδόν δεν διαβάζονται: το μέγεθος και ο τρόπος γραφής τους καθιστά δύσκολη την αποκρυπτογράφησή τους. LUNA R 02347/ Το στοιχείο «Rótulos Luna S.A.» θεωρήθηκε αμελητέο. ( 5 ) Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης. Κεφάλαιο 8, Συνολική εκτίμηση. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 12

13 R 0396/ MATHEUS MÜLLER Το τμήμα προσφυγών δεν αξιολόγησε τα στοιχεία «30 cl», «30 % vol.», «ANNO» ή «1857» ούτε φωνητικά ούτε εννοιολογικά. R 1328/ MAGNA Το τμήμα προσφυγών περιέγραψε το αμφισβητούμενο σημείο πλήρως, αλλά αμελητέα στοιχεία, όπως «70 %» δεν περιλήφθηκαν στη σύγκριση τριών επιπέδων. T-472/08 Τα λοιπά στοιχεία, εκτός από το στοιχείο «cachaça» ή «pirassununga» και το στοιχείο «51», γραμμένο με λευκούς χαρακτήρες σε ημικύκλιο τοποθετημένο σε μια πλατειά ζώνη που διασχίζει το σημείο από τη μια πλευρά έως την άλλη, είναι αμελητέα στη συνολική εντύπωση που δημιουργούν τα εν λόγω σήματα (σκέψη 65). 3.4 Οπτική σύγκριση Οπτική σύγκριση με παρουσία λεκτικών σημάτων Όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα λεκτικό σήμα, προστατεύεται η λέξη καθαυτή, όχι η έγγραφη μορφή της. Κατά τη νομολογία, λεκτικό είναι το σήμα που αποτελείται αποκλειστικώς από γράμματα, λέξεις ή συνδυασμούς λέξεων, τυπωμένων με τη συνήθη γραμματοσειρά, χωρίς συγκεκριμένο γραφιστικό χαρακτήρα (απόφαση της 20/04/2005, T-211/03, «Faber», σκέψη 33, και απόφαση της 13/02/2007, T-353/04, Curon, σκέψη 74). Η προστασία που παρέχει η καταχώριση ενός λεκτικού σήματος εφαρμόζεται στη λέξη που αναφέρεται στην αίτηση καταχώρισης και όχι στα επιμέρους γραφιστικά ή στιλιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία ενδέχεται να έχει το συγκεκριμένο σήμα (απόφαση της 22/05/2008, T-254/06, «RadioCom», σκέψη 43). Επομένως, δεν έχει σημασία κατά πόσον το λεκτικό σήμα αναπαριστάται με πεζά ή κεφαλαία γράμματα: BABIDU babilu T-66/11 (σκέψη 57) Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 13

14 BALLYMANOR BallyM R 0391/ Λεκτικό σήμα έναντι λεκτικού σήματος Για τα λεκτικά σήματα, η οπτική σύγκριση βασίζεται σε ανάλυση του πλήθους και της αλληλουχίας των γραμμάτων/χαρακτήρων, της θέσης των γραμμάτων/χαρακτήρων που συμπίπτουν, του πλήθους των λέξεων και της δομής των σημείων (π.χ. κατά πόσον λεκτικά στοιχεία είναι χωρισμένα ή συνδέονται με ενωτικό). Ωστόσο, ο μέσος καταναλωτής αντιλαμβάνεται κανονικά ένα σημείο ως ολότητα και δεν επιδίδεται σε ανάλυση των διάφορων λεπτομερειών του. Επομένως, μικρές διαφορές στα γράμματα (στο πλήθος τους) συχνά δεν επαρκούν για τον αποκλεισμό διαπίστωσης οπτικής ομοιότητας, ιδίως όταν τα σημεία έχουν κοινή δομή. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, τα σήματα κρίθηκαν οπτικά όμοια: CIRCULON CIRCON T-542/10 MEDINETTE MESILETTE T-342/10 FORTIS FORIS R 0049/ ARTEX ALREX T-154/03 BALLYMANOR BallyM R 0391/ MARILA MARILAN R 0799/ EPILEX E-PLEX T-161/10 CHALOU CHABOU T-323/10 Τα ακόλουθα λεκτικά σήματα είναι οπτικά ανόμοια: ARCOL CAPOL C-193/09 P και T-402/07 HALLOUMI HELLIM T-534/ Σύγκριση λεκτικού σήματος και σήματος απεικόνισης με λεκτικά στοιχεία Όταν συγκρίνονται οπτικά σήματα απεικόνισης με λεκτικά στοιχεία και λεκτικά σήματα, αυτό που έχει σημασία είναι κατά πόσον τα σημεία έχουν σημαντικό αριθμό κοινών γραμμάτων στην ίδια θέση και κατά πόσον το λεκτικό στοιχείο στο σημείο απεικόνισης έχει εξαιρετικά στιλιστικό χαρακτήρα. Ομοιότητα μπορεί να διαπιστωθεί παρά το γεγονός ότι η γραφική αναπαράσταση των γραμμάτων γίνεται με διαφορετικούς τύπους χαρακτήρων, με πλάγιους ή έντονους χαρακτήρες, με κεφαλαία ή πεζά ή με έγχρωμους χαρακτήρες. Καταρχήν, όταν τα ίδια γράμματα απεικονίζονται με την ίδια αλληλουχία, κάθε στιλιστική διαφοροποίηση πρέπει να είναι επαρκώς έντονη προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα σήματα είναι οπτικά ανόμοια. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 14

15 Τα ακόλουθα σήματα θεωρήθηκαν οπτικά όμοια, επειδή δεν υπήρχε έντονη στιλιστική διαφοροποίηση των λεκτικών στοιχείων στα σήματα απεικόνισης, το δε λεκτικό στοιχείο ήταν εύκολα αναγνωρίσιμο και αναγνώσιμο: VITAFIT T-552/10 Hella T-522/10 vitafresh R 0399/ COTO DE IMAZ R 0409/ vendus sales & communication group R 0994/ OPENDOOR R1309/ VITESSE R 0636/ EMERGEA T-172/04 Ωστόσο, σε περιπτώσεις στις οποίες η λέξη στο σήμα απεικόνισης εμφανίζει ιδιαίτερα στιλιστικά στοιχεία, τα σήματα πρέπει να κριθούν οπτικά ανόμοια, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα: NEFF R 1242/ NODUS R 1108/ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 15

16 3.4.2 Οπτική σύγκριση χωρίς παρουσία λεκτικών σημάτων Όταν κανένα από τα συγκρινόμενα σημεία δεν είναι λεκτικό σήμα, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των αμιγώς εικονιστικών στοιχείων των σημάτων και των λεκτικών στοιχείων: όταν συγκρίνει τα συγκρουόμενα σημεία ως προς τα αμιγώς εικονιστικά στοιχεία τους, το Γραφείο λαμβάνει τα εικονιστικά στοιχεία ως εικόνες: εάν τα σημεία συμπίπτουν σε ένα, αυτοτελώς αναγνωριζόμενο, στοιχείο ή έχουν το ίδιο ή παρόμοιο περίγραμμα, ενδέχεται να διαπιστωθεί κάποια οπτική ομοιότητα όταν συγκρίνει τα σημεία ως προς τα λεκτικά στοιχεία τους, το Γραφείο θεωρεί τα σημεία όμοια εφόσον έχουν σημαντικό αριθμό κοινών γραμμάτων στην ίδια θέση και όταν δεν έχουν έντονα στιλιστικά στοιχεία ή όταν τα στιλιστικά στοιχεία τους είναι όμοια ή παρόμοια. Ομοιότητα μπορεί να διαπιστωθεί παρά το γεγονός ότι η γραφική αναπαράσταση των γραμμάτων γίνεται με διαφορετικές γραμματοσειρές, με πλάγιους ή έντονους χαρακτήρες, με κεφαλαία ή πεζά ή με έγχρωμους χαρακτήρες (απόφαση της 18/06/2009, T-418/07, «LiBRO», και απόφαση της 15/11/2011, T-434/10, «ALPINE PRO SPORTSWEAR AND EQUIPMENT», αναίρεση C-42/12 P απορριφθείσα). Γενικά, υπάρχουν τρεις τύποι οπτικής σύγκρισης: αμιγώς εικονιστικό σημείο έναντι αμιγώς εικονιστικού σημείου: τα σημεία είναι οπτικά όμοια, εάν οποιαδήποτε από τα στοιχεία τους συμπίπτουν σημείο απεικόνισης με λεκτικά στοιχεία έναντι σημείου απεικόνισης με λεκτικά στοιχεία: τα σημεία είναι οπτικά όμοια, εάν τα εικονιστικά στοιχεία τους συμπίπτουν και/ή εάν έχουν κοινές λέξεις και/ή γράμματα γραμμένα με την ίδια/με όμοιο τύπο γραμματοσειράς ή τύπο γραμματοσειράς που δεν έχει ιδιαίτερα στιλιστικά χαρακτηριστικά σημείο απεικόνισης με λεκτικά στοιχεία έναντι αμιγώς εικονιστικού σημείου (ή αντιστρόφως): τα σημεία είναι οπτικά όμοια, εάν συμπίπτουν οποιαδήποτε από τα εικονιστικά στοιχεία τους. Τα τρία αυτά ενδεχόμενα εξετάζονται αναλυτικότερα κατωτέρω, και μερικές ειδικές περιπτώσεις περιγράφονται στο τέλος Αμιγώς εικονιστικά σημεία έναντι αμιγώς εικονιστικών σημείων Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, τα σημεία μπορεί να είναι οπτικά όμοια όταν συμπίπτουν ή έχουν όμοιο περίγραμμα. Τα ακόλουθα αμιγώς εικονιστικά σημεία κρίθηκαν οπτικά όμοια. T-379/08 Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 16

17 B T-523/08 Τα ακόλουθα αμιγώς εικονιστικά σημεία κρίθηκαν οπτικά ανόμοια: B R 1904/ (εκκρεμής υπόθεση,t-502/11) Οπτική σύγκριση μεταξύ δύο λεκτικών σημάτων/σημάτων απεικόνισης Όπως προαναφέρθηκε, εάν αμφότερα τα σημεία περιέχουν λεκτικά στοιχεία, διαπιστώνεται ομοιότητα εάν τα εν λόγω στοιχεία συμπίπτουν σε αλληλουχία γραμμάτων τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερα στιλιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει ακόμη και εάν η γραφική αναπαράσταση των γραμμάτων γίνεται με διαφορετικούς, αλλά όχι ιδιαίτερα στιλιστικούς, τύπους χαρακτήρων, ανεξάρτητα από το κατά πόσον πρόκειται για πλάγιους ή έντονους χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά ή έγχρωμους χαρακτήρες (απόφαση της 18/06/2009, T-418/07, «LiBRO», και απόφαση της 15/11/2011, T-434/10, «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT», αναίρεση C-42/12 P απορριφθείσα). Στα ακόλουθα παραδείγματα, τα σήματα θεωρήθηκαν οπτικά όμοια, επειδή έχουν μερικές κοινές λέξεις ή αλληλουχίες γραμμάτων, ο δε τύπος χαρακτήρων δεν θεωρήθηκε ότι έχει ιδιαίτερα στιλιστικά χαρακτηριστικά: Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 17

18 T-418/07 T-434/10 (αναίρεση απορριφθείσα) R 1148/2008 B T-460/09 T-204/09 R 1025/ Ωστόσο, στα ακόλουθα παραδείγματα τα σήματα θεωρήθηκαν οπτικά ανόμοια, παρά το γεγονός ότι έχουν μερικές κοινές λέξεις και/ή γράμματα και/ή εικονιστικά στοιχεία, επειδή τα κοινά γράμματα έχουν ιδιαίτερα στιλιστικά χαρακτηριστικά, είναι τοποθετημένα διαφορετικά και/ή υπάρχουν πρόσθετα εικονιστικά στοιχεία: T-390/03 T-106/06 Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 18

19 R 448/ R 0576/ (απόφαση επικυρωθείσα στην υπόθεση T-593/10) R 0111/ Οπτική σύγκριση λεκτικού σημείου/σημείου απεικόνισης και εικονιστικού σημείου Σύμπτωση σε ένα εικονιστικό στοιχείο το οποίο γίνεται οπτικά αντιληπτό με ταυτόσημο ή όμοιο τρόπο μπορεί να συνεπάγεται οπτική ομοιότητα. Τα ακόλουθα παραδείγματα αφορούν περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν οπτικές ομοιότητες, λόγω ταύτισης εικονιστικών στοιχείων: T-81/03, T-82/03 και T-103/03 και R 0144/ (δύο διαφορετικά προγενέστερα σημεία) R 1022/ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 19

20 Στα ακόλουθα παραδείγματα τα εικονιστικά στοιχεία ήταν διαφορετικά και τα σημεία θεωρήθηκαν οπτικά ανόμοια: B Τα σήματα θεωρήθηκαν οπτικά διαφορετικά Ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά τη σύγκριση σημείων απεικόνισης Κατά την οπτική σύγκριση εικονιστικών σημείων, ενδέχεται να διαπιστωθεί οπτική ομοιότητα ακόμη και όταν τα εικονιστικά στοιχεία είναι διαφορετικά (δηλαδή δεν ταυτίζονται ούτε έχουν το ίδιο ή όμοιο περίγραμμα) και τα λεκτικά στοιχεία είναι διαφορετικά. Ομοιότητα διαπιστώνεται όταν η συνολική στιλιστική εμφάνιση, η δομή και ο συνδυασμός χρωμάτων καθιστούν τα σημεία οπτικά όμοια συνολικά. Στο ακόλουθο παράδειγμα, η ομοιότητα της δομής, της στιλιστικής εμφάνισης και του συνδυασμού χρωμάτων κατέστησε τα σημεία οπτικά όμοια: B Τα σημεία κρίθηκαν οπτικά όμοια Οπτική σύγκριση σημάτων ως «χρωμάτων καθ εαυτού» Κατά τη σύγκριση αμιγώς χρωματικών σημάτων, υπάρχει οπτική ομοιότητα στον βαθμό που περιέχουν τα ίδια χρώματα/τους ίδιους συνδυασμούς χρωμάτων ή όμοιες αποχρώσεις. Παράδειγμα: Προγενέστερο σήμα Αμφισβητούμενο σημείο Αριθ. υπόθεσης B Ένδειξη χρώματος: Κίτρινο κάρυ (ώχρας) RAL 6003-HR/πράσινο λαδί RAL 1027-HR. Ένδειξη χρώματος: κίτρινο, Pantone PMS 142, πράσινο RAL 6001 Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 20

21 Τα σημεία θεωρήθηκαν οπτικά όμοια στον βαθμό που περιέχουν αμφότερα όμοιες αποχρώσεις του πράσινου και του κίτρινου Οπτική σύγκριση τρισδιάστατων σημάτων Κατά τη σύγκριση τρισδιάστατων και δισδιάστατων σημείων, πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες βασικές αρχές όπως και στα δισδιάστατα σήματα. Παρότι η συγκριτική σπανιότητα του τρισδιάστατου σημείου επηρεάζει συνήθως ιδιαίτερα την οπτική εμφάνιση του σημείου, αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με τη συνολική εντύπωση. Ωστόσο, υπάρχει χαμηλός βαθμός οπτικής ομοιότητας μεταξύ των ακόλουθων σημάτων: Προγενέστερο σημείο Αμφισβητούμενο σημείο Αριθ. υπόθεσης R 0806/ T-24/08 Τα ακόλουθα σήματα είναι οπτικά ανόμοια: R 0806/2009-4, σκέψη 34 Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 21

22 3.5 Φωνητική σύγκριση Πρακτικά κριτήρια Όταν η ανακοπή βασίζεται σε προγενέστερα σημεία τα οποία τυγχάνουν προστασίας σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει, καταρχήν, να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαφορετικές προφορές των σημείων από το ενδιαφερόμενο κοινό σε όλες τις επίσημες γλώσσες των συγκεκριμένων κρατών μελών. Τοπικές προφορές δεν λαμβάνονται υπόψη. Παρ όλα αυτά, όπως προαναφέρθηκε, όταν το προγενέστερο σήμα είναι καταχώριση κοινοτικού σήματος, η ανάλυση πρέπει καταρχήν να εκτείνεται στο σύνολο της ΕΕ. Ωστόσο, εάν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος και αυτό δικαιολογείται για λόγους οικονομίας της διαδικασίας (ώστε να αποφευχθεί η εξέταση συγκεκριμένων προφορών ή σημασιών σημάτων σε διάφορες γλώσσες), η ανάλυση του Γραφείου δεν χρειάζεται να επεκταθεί στο σύνολο της ΕΕ, αλλά μπορεί αντιθέτως να επικεντρώνεται μόνον σε μέρος ή μέρη στα οποία υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Η συνολική εντύπωση που προκαλεί ένα σημείο επηρεάζεται ιδιαίτερα από το πλήθος και την αλληλουχία των συλλαβών του. Ο κοινός ρυθμός και ο τονισμός των σημείων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο φωνητικής αντίληψης των σημείων. Το λεξικό Collins της αγγλικής γλώσσας ορίζει τον ρυθμό ως τη διάταξη λέξεων σε μια κατά το μάλλον ή ήττον τακτική αλληλουχία τονισμένων και άτονων ή μακρών και βραχειών συλλαβών. Ο τονισμός ορίζεται ως το ηχητικό μοτίβο φράσεων και προτάσεων, το οποίο προκαλείται από τη διαφοροποίηση του τόνου της φωνής. Επομένως, τα βασικά στοιχεία για τον καθορισμό της συνολικής φωνητικής εντύπωσης ενός σήματος είναι οι συλλαβές και η ιδιαίτερη αλληλουχία και ο τονισμός τους. Η αξιολόγηση κοινών συλλαβών είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη φωνητική σύγκριση σημάτων, καθώς η συνολικά όμοια φωνητική εντύπωση καθορίζεται κυρίως από τις συγκεκριμένες κοινές συλλαβές και τον ταυτόσημο ή όμοιο συνδυασμό τους. Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα φωνητικά ανόμοιων σημάτων: Προγενέστερο σημείο Αμφισβητούμενο σημείο Σχετική εδαφική περιοχή Αριθ. υπόθεσης ARCOL CAPOL ΕΕ C-193/09 CLENOSAN ALEOSAN ES R 1669/ GULAS MARGULIÑAS ES R 1462/ Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα φωνητικά όμοιων/ταυτόσημων σημάτων: Προγενέστερο σημείο Αμφισβητούμενο σημείο Σχετική εδαφική περιοχή Αριθ. υπόθεσης FEMARA ΕΕ BX R 0722/ R 0166/ DE R 1071/ χαμηλός βαθμός ομοιότητας Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 22

23 Σήματα απαρτιζόμενα από ένα μοναδικό γράμμα μπορούν να συγκριθούν φωνητικά. Τα ακόλουθα σήματα είναι φωνητικά ταυτόσημα, στον βαθμό που αναπαράγουν αμφότερα το γράμμα «Α»: Προγενέστερο σήμα Αμφισβητούμενο σημείο Αριθ. υπόθεσης T-115/ Σημεία και στοιχεία των σημείων τα οποία πρέπει να αξιολογούνται Ένα σήμα απεικόνισης που στερείται λεκτικών στοιχείων δεν μπορεί να προφερθεί αυτό καθαυτό. Στην καλύτερη περίπτωση, το οπτικό ή εννοιολογικό περιεχόμενό του μπορεί να περιγραφεί προφορικά (απόφαση της 07/02/2012, T-424/10, «Device of a rectangle with elephants», σκέψη 46). Με άλλα λόγια, τα αμιγώς εικονιστικά σήματα (δηλαδή εκείνα τα οποία δεν περιέχουν κανένα λεκτικό στοιχείο) δεν υπόκεινται σε φωνητική αξιολόγηση. Η «σημασία» στην οποία παραπέμπει η εικόνα πρέπει να αξιολογείται μόνον οπτικά και εννοιολογικά. Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα στα οποία κάθε φωνητική σύγκριση ήταν ανέφικτη, επειδή τα σήματα είναι αμιγώς εικονιστικά: R 0131/ R 0403/ T-424/10 Επιπλέον, όταν ένα από τα σημεία έχει στοιχεία τα οποία μπορούν να αναγνωστούν και το άλλο έχει μόνον εικονιστικά στοιχεία τα οποία δεν υπόκεινται σε φωνητική αξιολόγηση, το συμπέρασμα πρέπει να είναι ότι κάθε φωνητική σύγκριση είναι ανέφικτη. Για παράδειγμα: Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 23

24 (KUNGFU) R 0144/ Όσον αφορά την προφορά εικονιστικών στοιχείων τα οποία παραπέμπουν σε γράμμα, πρέπει να σημειωθεί ότι το ενδιαφερόμενο κοινό τείνει να διαβάζει τα εν λόγω εικονιστικά στοιχεία μόνον όταν συνδέονται με, ή εντάσσονται σε, μια λέξη γνωστή στο ενδιαφερόμενο κοινό, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα: OLI SONE B ROCK T-146/08 Τέλος, ενώ οι λέξεις, τα γράμματα και οι αριθμοί πρέπει πάντοτε να αξιολογούνται φωνητικά, μερικά σύμβολα και συντομογραφίες δημιουργούν αμφιβολίες. Για παράδειγμα, το λογόγραμμα «&» (συμπλεκτικό σύμβολο) γενικά διαβάζεται και προφέρεται. Ως εκ τούτου, πρέπει να περιλαμβάνεται στη φωνητική σύγκριση. Ωστόσο, η προφορά ενός συγκεκριμένου συμβόλου μπορεί να διαφέρει σε διαφορετικές γλώσσες. DNG R 0160/ Το συμπλεκτικό σύμβολο «&» προφέρεται στις περισσότερες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται ως η απόδοση του συμπλεκτικού συνδέσμου «και». Το ίδιο ισχύει για τον τυπογραφικό χαρακτήρα ο οποίος καταρχήν προφέρεται. Προφανώς, η προφορά ενός συγκεκριμένου συμβόλου μπορεί να διαφέρει σε διαφορετικές γλώσσες. VODAFONE AT HOME R 1421/ προφέρεται «at» ή «arrobas» στη Μπενελούξ (σκέψη 21). Στην ως άνω περίπτωση είναι αναντίρρητο ότι σημαντικό μέρος του ενδιαφερόμενου κοινού ιδίως του αγγλόφωνου θα διαβάσει το σύμβολο ως «at» και, Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 24

25 επομένως, θα προφέρει το σήμα ως «at home». Επομένως, το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, μαζί με άλλα ενδεχόμενα, όπως «a home» ή απλώς «home». Βεβαίως, σε άλλες γλώσσες το σύμβολο μπορεί να διαβάζεται με διαφορετικό τρόπο (για παράδειγμα, «arroba» στα ισπανικά και στα πορτογαλικά). Ωστόσο, υπάρχει και η ακόλουθη περίπτωση: R 0719/ (T-220/11 απορριφθείσα, C-524/12 P εκκρεμής) θα γίνει αντιληπτό ως το γράμμα «a» (τουλάχιστον) από το αγγλόφωνο κοινό (σκέψη 25). Τα σύμβολα συν (+) και μείον/ενωτικό (-) ενδέχεται, ανάλογα με τις περιστάσεις, να προφέρονται επίσης από το ενδιαφερόμενο κοινό. Το σύμβολο του μείον μπορεί να προφέρεται όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με έναν αριθμό, π.χ. «-1», αλλά δεν προφέρεται όταν χρησιμοποιείται ως ενωτικό (όπως στο παράδειγμα «G-Star»). Στα ακόλουθα παραδείγματα, το σύμβολο «+» στην ανακοπτόμενη αίτηση κοινοτικού σήματος προφέρεται «plus»: AirPlus International T-321/07 (C-216/10 P απορριφθείσα) T-400/06 Τα σύμβολα νομισμάτων (, $, κ.λπ.) μπορούν και αυτά να προφέρονται κατά την εκφορά του σχετικού σήματος. Ως (φανταστικό) παράδειγμα αναφέρουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το σημείο «20» προφέρεται «20 pounds». Επομένως, τα σημεία «20», «20 pounds» και «twenty pounds» είναι φωνητικά ταυτόσημα. Ωστόσο, μερικές φορές ο τρόπος χρήσης των συμβόλων ή των γραμμάτων καθιστά μη ρεαλιστική την υπόθεση ότι θα αναγνωστούν και θα προφερθούν όπως, για παράδειγμα, όταν σε ένα εικονιστικό σήμα ένα σύμβολο επαναλαμβάνεται για τη δημιουργία ενός μοτίβου ή είναι εξαιρετικά παραμορφωμένο ή δεν είναι ευανάγνωστο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Αυτό καταδεικνύεται στα ακόλουθα αντιθετικά παραδείγματα: Σήμα Εξήγηση T-593/10 Στο συγκεκριμένο εικονιστικό σήμα, το γράμμα «B» μπορεί να διαβαστεί. Επομένως, το σήμα πρέπει να αξιολογηθεί φωνητικά. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 25

26 T-593/10 Στο συγκεκριμένο εικονιστικό σήμα, το γράμμα «B» είναι τόσο παραμορφωμένο ώστε είναι δύσκολο να καθοριστεί σαφώς εάν πρόκειται πράγματι για το γράμμα «Β» ή για τον αριθμό «8». R 1779/ Είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί ο τρόπος προφοράς του σημείου. Επομένως, μια ακουστική σύγκριση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα, από το ταυτόσημο έως την ανομοιότητα. B Στο συγκεκριμένο σήμα απεικόνισης, το γράμμα «H» μπορεί να διαβαστεί και, επομένως, το σήμα πρέπει να αξιολογηθεί φωνητικά. B Στο συγκεκριμένο σημείο, το μοτίβο καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο να διαβάσουν οι καταναλωτές ένα «H» (ή μάλλον περισσότερα «H»). Το συγκεκριμένο σήμα δεν μπορεί να αξιολογηθεί φωνητικά. Ανακεφαλαιώνοντας, το κατά πόσον ένα συγκεκριμένο σύμβολο/γράμμα μπορεί να προφερθεί εξαρτάται από τον τύπο του συγκεκριμένου χαρακτήρα, τον τρόπο απεικόνισής του και τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζεται με άλλα στοιχεία του σημείου Ταυτόσημοι/όμοιοι ήχοι σε διαφορετική σειρά Εάν τα αντικρουόμενα σήματα αποτελούνται από συλλαβές ή λέξεις οι οποίες είναι ταυτόσημες ή εμφανίζουν υψηλή ομοιότητα αλλά παρατίθενται με διαφορετική σειρά, κατά τρόπο ώστε τα σημεία να είναι ταυτόσημα ή εξαιρετικά όμοια από φωνητική άποψη, εάν αλλάξει η θέση μίας μόνον συλλαβής ή λέξης, το συμπέρασμα πρέπει να είναι ότι τα σημεία είναι φωνητικά όμοια. Για παράδειγμα: SAT-COM COM S.A.T B Kids Vits VITS4KIDS T-484/08 (C-84/10 P απορριφθείσα) T-67/08 Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 26

27 3.5.4 Σημεία τα οποία αποτελούνται από, ή περιλαμβάνουν, ξένες ή επινοημένες λέξεις Όταν ένα σημείο περιέχει ξένες λέξεις, πρέπει να θεωρείται, καταρχήν, ότι το ενδιαφερόμενο κοινό δεν γνωρίζει πώς τις προφέρουν οι αλλοδαποί στη γλώσσα τους. Επομένως, το κοινό θα τείνει να προφέρει μια ξένη λέξη σύμφωνα με τους φωνητικούς κανόνες της δικής του γλώσσας. Προγενέστερο σημείο LIDL KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL GLÄNSA Αμφισβητούμε νο σημείο LIFEL BAÑOFTAL GLANZ Αριθ. υπόθεσης R 0410/ Τα δύο πρώτα γράμματα και το τελευταίο είναι ίδια σε αμφότερα τα σήματα. Ακουστικά, η ομοιότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη, επειδή η λέξη LIDL θα προφέρεται συχνά ωσάν να γράφεται LIDEL. Για φωνολογικούς λόγους, τα γράμματα D και L είναι σχεδόν αδύνατον να προφερθούν στις περισσότερες γλώσσες χωρίς την εισαγωγή ενός φωνήεντος μεταξύ τους. Επομένως, τα σήματα προφέρονται LIFEL και LIDEL σε γλώσσες όπως τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά. T-346/09 Σχετική εδαφική περιοχή είναι η Γερμανία. Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει φωνητική ομοιότητα. Ο γερμανός καταναλωτής θα προφέρει πιθανότατα τα γράμματα N και Ñ με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, τα γράμματα P και B προφέρονται με τα δύο χείλη και μπορεί να υπάρξει σύγχυση ως προς τον ήχο τους, εάν συνοδεύονται από το ίδιο φωνήεν τα σημεία PAN-OPHTAL και BAÑOFTAL είναι ακουστικά πολύ όμοια. T-88/10 Το Γενικό Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το umlaut (διαλυτικά) δεν αλλάζει τη συνολική φωνητική εντύπωση για το αγγλόφωνο, το γαλλόφωνο και το ισπανόφωνο κοινό, καθώς στις σχετικές γλώσσες το γράμμα «ä» είναι ανύπαρκτο (σκέψη 40) Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει όταν το ενδιαφερόμενο κοινό γνωρίζει μια λέξη, όπως για παράδειγμα στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν είναι εξακριβωμένο ότι μια ξένη γλώσσα είναι γνωστή στο ενδιαφερόμενο κοινό. Για παράδειγμα, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ήδη ότι το ευρύτερο κοινό έχει βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον στις σκανδιναβικές χώρες, στις Κάτω Χώρες και στη Φινλανδία (απόφαση της 26/11/2008, T-435/07,«NEW LOOK», σκέψη 23). Όταν μια ορισμένη ορολογία είναι σαφώς γνωστή στο ενδιαφερόμενο κοινό για ορισμένες κλάσεις προϊόντων και/ή υπηρεσιών. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες της τεχνολογίας των πληροφοριών και οι επιστήμονες θεωρούνται γενικά πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση αγγλικών τεχνικών όρων και βασικού αγγλικού λεξιλογίου από ό,τι ο μέσος καταναλωτής, ανεξαρτήτως εδαφικής περιοχής (απόφαση της 27/11/2007, T-434/05, «ACTIVY Media Gateway», σκέψεις 38 και 48 για τον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) (C-57/08 P απορριφθείσα) και απόφαση της 09/03/2012, T-207/11, «EyeSense», σκέψεις 21 και 22 για τους γερμανούς επαγγελματίες στον τομέα της ιατρικής). Όταν πολύ βασικές λέξεις είναι κατανοητές σε όλα τα κράτη μέλη, όπως οι αγγλικές λέξεις «baby», «love», «one», «snack», «surf», «pizza» κ.λπ. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 27

28 Προγενέστερο σήμα Αμφισβητούμενο σημείο Αριθ. υπόθεσης Babylove Baby Love R 0883/ Τέλος, όταν οποιοδήποτε από τα μέρη παρέχει πειστικές αποδείξεις ότι μια λέξη είναι γνωστή σε σημαντική μερίδα του ενδιαφερόμενου κοινού. Εάν σημαντικό τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού προφέρει μια ξένη λέξη ορθά, αλλά ένα άλλο επίσης σημαντικό τμήμα εφαρμόζει τους κανόνες της μητρικής γλώσσας του, κάθε αξιολόγηση της φωνητικής ομοιότητας πρέπει να αναφέρει αμφότερες τις προφορές και να αιτιολογείται. Για παράδειγμα: WRITE RIGHT ZIRH (παράδειγμα μόνο) αγγλικά: υψηλή ακουστική ομοιότητα. ισπανικά: ακουστικά διαφορετικά. T-355/02 (αναίρεση C-206/04 P απορριφθείσα). Όμοιο σε αγγλόφωνες χώρες και στην Ισπανία. Όσον αφορά τις επινοημένες ή φανταστικές λέξεις (λέξεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε καμία υπαρκτή λέξη στην ΕΕ), το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να τις προφέρει όχι μόνον όπως ηχούν, σύμφωνα με τους κανόνες προφοράς της μητρικής γλώσσας του, αλλά και όπως γράφονται. Προγενέστερο σημείο BAMIX Αμφισβητούμε νο σημείο KMIX Αριθ. υπόθεσης T-444/10 Το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε ότι το λεκτικό στοιχείο «kmix» δεν αντιστοιχεί σε καμία υπαρκτή λέξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μπορεί να προφερθεί από τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού όπως γράφεται, ως μία συλλαβή. Ωστόσο, θεώρησε επίσης ενδεχόμενο το αιτηθέν σήμα να προφερθεί ως δισύλλαβη λέξη, συγκεκριμένα «ka» και «mix». Σε ορισμένες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως τα γαλλικά και τα γερμανικά), το γράμμα «k» προφέρεται «ka» και η προφορά «km» δεν είναι συνηθισμένη (σκέψη 32). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 28

29 3.6 Εννοιολογική σύγκριση: πρακτικά κριτήρια Ορισμός του σημασιολογικού περιεχομένου Δύο σημεία είναι ταυτόσημα ή όμοια εννοιολογικά όταν δίνουν την εντύπωση ότι έχουν το ίδιο ή ανάλογο σημασιολογικό περιεχόμενο (απόφαση της 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», σκέψη 24). Το «σημασιολογικό περιεχόμενο» ενός σήματος είναι αυτό που σημαίνει, αυτό στο οποίο παραπέμπει ή, εάν είναι εικόνα ή σχήμα, αυτό το οποίο αναπαριστά. Στο παρόν κείμενο, οι όροι «σημασιολογικό περιεχόμενο» και «έννοια» χρησιμοποιούνται αδιακρίτως. Εάν ένα σήμα περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία (για παράδειγμα, μια λέξη και ένα εικονιστικό στοιχείο), πρέπει να οριστεί η έννοια καθενός από τα στοιχεία. Ωστόσο, εάν το σήμα συνίσταται σε μια έκφραση με νόημα (η οποία αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις), αυτό που ενδιαφέρει είναι η σημασία της έκφρασης στο σύνολό της και όχι η σημασία κάθε επιμέρους λέξης. Δεν χρειάζονται ορισμό όλες οι έννοιες: σημασία έχουν μόνον οι έννοιες εκείνες οι οποίες ενδέχεται να είναι γνωστές στο ενδιαφερόμενο κοινό, όπως ορίζεται στη σχετική εδαφική περιοχή. Για παράδειγμα, εάν η σχετική εδαφική περιοχή είναι η Ισπανία, το γεγονός ότι η λέξη έχει κάποια σημασία στα πολωνικά είναι συνήθως αλυσιτελές. Κατά κανόνα, η εννοιολογική σύγκριση δεν επηρεάζεται από τα σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν ένας όρος έχει πολλές σημασίες, εκ των οποίων μία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, η εννοιολογική σύγκριση μπορεί να επικεντρωθεί στη συγκεκριμένη σημασία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι πώς γίνεται αντιληπτός ο όρος από το ενδιαφερόμενο κοινό. Δεν πρέπει να επιβάλλεται ούτε να κατασκευάζεται τεχνητά σύνδεσμος μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών και αυτού που σημαίνει ή αναπαριστά ή αυτού στο οποίο παραπέμπει το σημείο. Για παράδειγμα, εάν τα σχετικά προϊόντα αφορούν τον φωτισμό και το σημείο είναι ή περιέχει το στοιχείο «LED», μία από τις πολλές δυνητικές σημασίες του «LED» είναι «δίοδος φωτοεκπομπής». Επομένως, η εννοιολογική σύγκριση μπορεί να επικεντρωθεί στη συγκεκριμένη σημασία Το σημασιολογικό περιεχόμενο λέξεων Όταν το σήμα συνίσταται σε, ή αποτελείται από, μια λέξη, το πρώτο βήμα του εξεταστή είναι να αναζητήσει την εξήγηση της συγκεκριμένης λέξης σε λεξικά και/ή εγκυκλοπαίδειες στη γλώσσα (ή γλώσσες) της σχετικής εδαφικής περιοχής. Εάν η λέξη υπάρχει στο λεξικό/στην εγκυκλοπαίδεια, η περιγραφόμενη σημασία αποτελεί το σημασιολογικό της περιεχόμενο. Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι το ενδιαφερόμενο κοινό στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ θεωρείται ότι ομιλεί κυρίως τις επικρατέστερες γλώσσες στις αντίστοιχες εδαφικές περιοχές του (απόφαση της 23/10/2002, T-6/01, «MATRATZEN», σκέψη 27). Οι γλώσσες αυτές είναι κανονικά οι επίσημες γλώσσες της οικείας εδαφικής περιοχής. Προγενέστερο σήμα Αμφισβητούμενο σημείο Αριθ. υπόθεσης HALLOUMI HELLIM T-534/10 Hellim είναι η τουρκική μετάφραση της ελληνικής λέξης «χαλούμι» (Halloumi) (είδος τυριού). Σχετική εδαφική περιοχή ήταν η Κύπρος. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, μολονότι η τουρκική δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, παρά ταύτα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 29

ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων 15 Απριλίου 2014 15 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τα γραφεία σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΠΟΛΥΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 11/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση) 24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(2002/C 165/03) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(2002/C 165/03) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ EL C 165/6 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 11.7.2002 Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13.1.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 11/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 Πρώτες παρατηρήσεις Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R1169 EL 19.02.2014 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση. Η απόφαση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&td=all&num=c-106/14

Σημείωση. Η απόφαση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&td=all&num=c-106/14 Σημείωση Επισημαίνεται ότι ο ECHA θα ξεκινήσει την επικαιροποίηση του παρόντος εγγράφου στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πίνακας περιεχομένων I. Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2015 COM(2015) 421 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν µια ελεύθερη µετάφραση, αντίστοιχων ενοτήτων από το βιβλίο Understanding Maps J. S. Keates (1982), για να διευκολύνουν τους σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση. Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης. CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων

Σύγκλιση. Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης. CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων EL Σύγκλιση Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων Σύγκλιση Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης - CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση της 02/2012 όσον αφορά την αναγνώριση προσώπου στις επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες

Γνωμοδότηση της 02/2012 όσον αφορά την αναγνώριση προσώπου στις επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY 00727/12/EL WP 192 Γνωμοδότηση της 02/2012 όσον αφορά την αναγνώριση προσώπου στις επιγραμμικές και κινητές υπηρεσίες Εκδόθηκε στις 22 Μαρτίου 2012 This Working

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα 2002R0006 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα