ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 1

2 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή Επισκόπηση Γενικές αρχές Αντικειμενική σύγκριση Τρεις πτυχές: οπτική, ακουστική και εννοιολογική Συγκρινόμενα σημεία Ενδεχόμενο αποτέλεσμα της σύγκρισης Σχετική εδαφική περιοχή και ενδιαφερόμενο κοινό Ταυτόσημο σημείων Η έννοια του ταυτοσήμου Όριο για τη διαπίστωση ταυτοσήμου Ταυτόσημο λεκτικών σημάτων Λεκτικά σήματα και σήματα απεικόνισης Ταυτόσημο σημάτων απεικόνισης Ομοιότητα σημείων Η έννοια της ομοιότητας Όριο για τη διαπίστωση ομοιότητας Αμελητέα στοιχεία Οπτική σύγκριση Οπτική σύγκριση με παρουσία λεκτικών σημάτων Λεκτικό σήμα έναντι λεκτικού σήματος Σύγκριση λεκτικού σήματος και σήματος απεικόνισης με λεκτικά στοιχεία Οπτική σύγκριση χωρίς παρουσία λεκτικών σημάτων Αμιγώς εικονιστικά σημεία έναντι αμιγώς εικονιστικών σημείων Οπτική σύγκριση μεταξύ δύο λεκτικών σημάτων/σημάτων απεικόνισης Οπτική σύγκριση λεκτικού σημείου/σημείου απεικόνισης και εικονιστικού σημείου Ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά τη σύγκριση σημείων απεικόνισης Οπτική σύγκριση σημάτων ως «χρωμάτων καθ εαυτού» Οπτική σύγκριση τρισδιάστατων σημάτων Φωνητική σύγκριση Πρακτικά κριτήρια Σημεία και στοιχεία των σημείων τα οποία πρέπει να αξιολογούνται Ταυτόσημοι/όμοιοι ήχοι σε διαφορετική σειρά Σημεία τα οποία αποτελούνται από, ή περιλαμβάνουν, ξένες ή επινοημένες λέξεις Εννοιολογική σύγκριση: πρακτικά κριτήρια Ορισμός του σημασιολογικού περιεχομένου Το σημασιολογικό περιεχόμενο λέξεων Το σημασιολογικό περιεχόμενο τμημάτων λέξεων Το σημασιολογικό περιεχόμενο ανορθόγραφα γραμμένων λέξεων Το σημασιολογικό περιεχόμενο ονομάτων και επωνύμων Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 2

3 Το σημασιολογικό περιεχόμενο εικονιστικών σημείων, συμβόλων, σχημάτων και χρωμάτων Το σημασιολογικό περιεχόμενο αριθμών και γραμμάτων Το σημασιολογικό περιεχόμενο γεωγραφικών ονομάτων Το σημασιολογικό περιεχόμενο ονοματοποιιών Πώς γίνεται η εννοιολογική σύγκριση Τα δύο σήματα έχουν μια κοινή λέξη και/ή έκφραση Δύο λέξεις ή όροι έχουν την ίδια σημασία αλλά σε διαφορετικές γλώσσες Δύο λέξεις παραπέμπουν στον ίδιο εννοιολογικό όρο ή σε παραλλαγές του Δύο εικονιστικά σημεία, σύμβολα και/ή σχήματα αναπαριστούν το ίδιο αντικείμενο ή την ίδια ιδέα Όταν υπάρχει μια λέξη έναντι ενός εικονιστικού σημείου, συμβόλου, σχήματος και/ή χρώματος που αναπαριστά την έννοια που υποδηλώνει η λέξη Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 3

4 1 Εισαγωγή 1.1 Επισκόπηση Υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης (καθώς και κίνδυνος συσχέτισης) όταν υπάρχει κίνδυνος το κοινό να πιστέψει ότι τα σχετικά προϊόντα ή οι υπηρεσίες υποθέτοντας ότι φέρουν τα υπό εξέταση σήματα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από συνδεόμενες μεταξύ τους οικονομικώς επιχειρήσεις. Η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης εξαρτάται από τη συνολική αξιολόγηση περισσότερων αλληλεξαρτώμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων: i) της ομοιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, ii) της ομοιότητας των σημείων, iii) των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων των συγκρουόμενων σημείων, iv) του διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος και v) του ενδιαφερόμενου κοινού. Το πρώτο βήμα για την εκτίμηση της ύπαρξης κινδύνου σύγχυσης είναι η διαπίστωση των πέντε ως άνω αναφερόμενων παραγόντων. Το δεύτερο βήμα είναι ο καθορισμός του λυσιτελούς χαρακτήρα τους. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η σύγκριση σημείων. Σκοπός της σύγκρισης σημείων είναι ο καθορισμός του κατά πόσον τα σημεία είναι ταυτόσημα (κεφάλαιο 2 του παρόντος τμήματος), όμοια (κεφάλαιο 3 του παρόντος τμήματος) ή διαφορετικά. 1.1 Γενικές αρχές Αντικειμενική σύγκριση Η σύγκριση σημείων αποτελεί μια αντικειμενική σύγκριση, υπό την έννοια ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία των σημείων, ανεξάρτητα από τον διακριτικό ή κυρίαρχο χαρακτήρα τους. Επομένως, η σταδιακή μέθοδος που εφαρμόζει το Γραφείο διαχωρίζει αρχικά την αντικειμενική εκτίμηση των ομοιότητας των σημείων από τις εκτιμήσεις όσον αφορά τον διακριτικό χαρακτήρα των συστατικών μερών τους ( 1 ). Ωστόσο, η διαπίστωση ομοιότητας των σημείων δεν πρέπει να κρίνεται ως καθοριστική για τη διαπίστωση κινδύνου σύγχυσης. Με την αντικειμενική σύγκριση διαπιστώνεται ότι υπάρχει κατ ελάχιστον εκ πρώτης όψεως κίνδυνος σύγχυσης, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει κάποιος βαθμός ομοιότητας μεταξύ των σημείων. Ο βαθμός ομοιότητας των σημείων λαμβάνεται υπόψη στη συνολική εκτίμηση, όταν δηλαδή εξετάζονται όλοι οι παράγοντες για τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης ( 2 ). Εάν τα σημεία διαφέρουν σαφώς, η εξέταση του κινδύνου σύγχυσης λήγει στο σημείο αυτό. Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις, οι οποίες σταθμίζουν τον διακριτικό χαρακτήρα των διάφορων στοιχείων των σημάτων ταυτόχρονα με την αξιολόγηση της ομοιότητας των σημείων. Παρότι η διαφορά είναι μόνον μεθοδολογική και δεν ( 1 ) Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή. Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης, Κεφάλαιο 4, Διακριτικός χαρακτήρας και Κεφάλαιο 5, Κυρίαρχος χαρακτήρας. ( 2 ) Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης, Κεφάλαιο 8, Συνολική εκτίμηση. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 4

5 επηρεάζει την τελική διαπίστωση κινδύνου σύγχυσης, το Γραφείο εφαρμόζει την πρώτη περιγραφόμενη μέθοδο για λόγους τυπικής συνεκτικότητας. Η ίδια μέθοδος εφαρμόζεται για την εκτίμηση του ταυτόσημου των σημείων, για τη διαπίστωση του οποίου απαιτείται αντικειμενική σύμπτωση όσον αφορά όλα τα στοιχεία, ανεξάρτητα από τον διακριτικό και/ή κυρίαρχο χαρακτήρα τους Τρεις πτυχές: οπτική, ακουστική και εννοιολογική Η σύγκριση των σημείων πραγματοποιείται πάντοτε σε τρία επίπεδα: οπτικό (παράγραφος 3.4 του παρόντος κεφαλαίου), ακουστικό (παράγραφος 3.5 του παρόντος κεφαλαίου) και εννοιολογικό (παράγραφος 3.6 του παρόντος κεφαλαίου). Αυτό συμβαίνει επειδή τα σημεία γίνονται αντιληπτά διά της οράσεως και της ακοής (η σύγκριση μέσω της γεύσης, της οσμής ή της αφής είναι, για διάφορους λόγους, λιγότερο συναφής ή ανέφικτη) και επειδή τα σημεία μπορεί να παραπέμπουν σε παρόμοια εικόνα/έννοια. Μια πτυχή δεν λαμβάνεται υπόψη μόνον όταν δεν είναι εφικτή η σύγκριση στο συγκεκριμένο επίπεδο (π.χ. η ακουστική σύγκριση όταν το σήμα είναι αμιγώς εικονιστικό) Συγκρινόμενα σημεία Κατά την εκτίμηση του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας, τα σημεία πρέπει να συγκρίνονται με τη μορφή υπό την οποία προστατεύονται, δηλαδή με τη μορφή με την οποία είναι καταχωρισμένα ή αποτελούν αντικείμενο αίτησης. Η πραγματική ή ενδεχόμενη χρήση των καταχωρισμένων σημάτων με άλλη μορφή είναι αλυσιτελής κατά τη σύγκριση σημείων ( 3 ). Η σύγκριση πρέπει να αφορά τα σημεία στο σύνολό τους. Επομένως, δεν είναι ορθό να παραλείπεται η σύγκριση στοιχείων των σημείων απλώς και μόνον επειδή είναι, για παράδειγμα, μικρότερα από άλλα στοιχεία στα σημεία (εκτός εάν είναι αμελητέα, όπως εξηγείται κατωτέρω) ή επειδή δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα. Σημασία στα διακριτικά ή κυρίαρχα στοιχεία πρέπει να αποδίδεται μόνον στη συνολική εκτίμηση (απόφαση της 12ης Ιουνίου 2007, C-334/05 P, «Limoncello», σκέψεις 41 και 42, απόφαση της 13/12/2011, T-61/09, «Schinken King», σκέψη 46) Ενδεχόμενο αποτέλεσμα της σύγκρισης Η σύγκριση των σημείων οδηγεί στη διαπίστωση ταυτοσήμου, ομοιότητας ή ανομοιότητας. Το αποτέλεσμα είναι καθοριστικό για την περαιτέρω εξέταση της ανακοπής, καθώς έχει τις ακόλουθες συνέπειες: η διαπίστωση ταυτοσήμου των σημείων συνεπάγεται απόλυτη προστασία σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, εάν τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες είναι επίσης ταυτόσημα η διαπίστωση ομοιότητας συνεπάγεται εξέταση του κινδύνου σύγχυσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα ( 3 ) Για την ισχύ των δηλώσεων περί μη επικλήσεως ορισμένου δικαιώματος, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης, Κεφάλαιο 4, Διακριτικός χαρακτήρας. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 5

6 η διαπίστωση ανομοιότητας αποκλείει τον κίνδυνο σύγχυσης. Παρέλκει η εξέταση περαιτέρω προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Σχετική εδαφική περιοχή και ενδιαφερόμενο κοινό Η ομοιότητα πρέπει να εκτιμάται για την εδαφική περιοχή στην οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα. Η σχετική εδαφική περιοχή πρέπει να αναφέρεται. Επιπλέον, το ενδιαφερόμενο κοινό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά τη σύγκριση των σημείων ( 4 ). Εάν το προγενέστερο σήμα είναι εθνικό σήμα, τα σχετικά κριτήρια πρέπει να αναλύονται σε σχέση με το ενδιαφερόμενο κοινό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος της ΕΕ (ή στα συγκεκριμένα κράτη μέλη, στην περίπτωση των σημάτων της Μπενελούξ). Η εντύπωση ομοιότητας μπορεί να διαφέρει μεταξύ κρατών μελών λόγω διαφορών στην προφορά και/ή στη σημασία/κατανόηση. Εάν το προγενέστερο σήμα είναι καταχωρισμένο κοινοτικό σήμα, η εξέταση πρέπει καταρχήν να εκτείνεται στο σύνολο της ΕΕ. Ωστόσο, σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος και όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους οικονομίας της διαδικασίας (π.χ. αποφυγή εξέτασης συγκεκριμένων προφορών ή σημασιών σημάτων σε διάφορες γλώσσες), η εξέταση του Γραφείου δεν χρειάζεται να εκτείνεται στο σύνολο της ΕΕ, αλλά μπορεί να επικεντρώνεται αντιθέτως σε ένα μέρος ή σε μέρη μόνον στα οποία υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Ο ενιαίος χαρακτήρας του κοινοτικού σήματος σημαίνει ότι επιτρέπεται η επίκληση προγενέστερου κοινοτικού σήματος σε διαδικασία ανακοπής κατά οποιασδήποτε αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος, η οποία μπορεί να θίγει την προστασία του πρώτου σήματος, έστω και αν αυτό συμβαίνει μόνον σε σχέση με την εντύπωση που σχηματίζουν οι καταναλωτές σε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόφαση της 08/09/2008, C-514/06, «Armacell», σκέψεις 56 και 57 και επακόλουθη νομολογία, μεταξύ άλλων απόφαση της 18/09/2011, T-460/11, «BÜRGER», σκέψη 52 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 2 Ταυτόσημο σημείων 2.1 Η έννοια του ταυτοσήμου Όπως προαναφέρθηκε, η διαπίστωση ταυτοσήμου των σημείων συνεπάγεται την επιτυχή έκβαση της ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, εάν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι επίσης ταυτόσημα. Για την κατανόηση της έννοιας του ταυτόσημου και των προϋποθέσεων που συνδέονται με αυτήν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και της προστασίας σε περίπτωση κινδύνου σύγχυσης βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. ( 4 ) Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης, Κεφάλαιο 6, Ενδιαφερόμενο κοινό και βαθμός προσοχής. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 6

7 Η προστασία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα είναι απόλυτη, επειδή η καταχώριση μεταγενέστερου ταυτόσημου σημείου για ταυτόσημα προϊόντα ή υπηρεσίες θίγει τη λειτουργία του προγενέστερου σήματος ως μέσου προσδιορισμού της εμπορικής προέλευσης. Εάν καταχωρισθούν απολύτως ταυτόσημα σημεία ή σήματα για ταυτόσημα προϊόντα ή υπηρεσίες, είναι αδύνατον να φανταστεί κανείς περιστάσεις στις οποίες αποκλείεται κάθε κίνδυνος σύγχυσης. Δεν απαιτείται η εξέταση οποιωνδήποτε άλλων παραγόντων, όπως ο βαθμός προσοχής του κοινού ή ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος. Από την άλλη πλευρά, βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, το προγενέστερο σήμα προστατεύεται κατά του κινδύνου σύγχυσης: ακόμη και αν τα σήματα διαφέρουν ως προς μερικά στοιχεία, η ομοιότητά τους σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να εκτιμηθούν συνολικά μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι τα σχετικά προϊόντα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή από συνδεόμενες μεταξύ τους οικονομικώς επιχειρήσεις. Λόγω της απόλυτης προστασίας που παρέχει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, η έννοια του ταυτόσημου των σημάτων πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά. Η απόλυτη προστασία σε περίπτωση αίτησης κοινοτικού σήματος, «πανομοιότυπου με το [προγενέστερο] σήμα για πανομοιότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ή για τις οποίες έχει καταχωριστεί [βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα] δεν μπορεί να βαίνει πέραν των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέφθηκε, ιδίως όσον αφορά τις περιπτώσεις που προστατεύονται ειδικότερα από [το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα]» (απόφαση της 20/03/2003, C-291/00, «LTJ Diffusion» (Arthur et Félicie), σκέψεις 50 έως 54 σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας περί σημάτων). 2.2 Όριο για τη διαπίστωση ταυτοσήμου Ο ίδιος ο ορισμός του ταυτοσήμου υπονοεί ότι τα δύο σημεία πρέπει να είναι ίδια από κάθε άποψη. Επομένως, τα σήματα είναι ταυτόσημα όταν η αίτηση κοινοτικού σήματος αναπαράγει, χωρίς τροποποίηση ή προσθήκη, όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το προγενέστερο σήμα. Ωστόσο, καθώς η εντύπωση όσον αφορά το ταυτόσημο του σημείου και του σήματος δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα άμεσης σύγκρισης όλων των χαρακτηριστικών των συγκρινόμενων στοιχείων, αμελητέες διαφορές μεταξύ σημείων μπορεί να περνούν απαρατήρητες από τον μέσο καταναλωτή. Επομένως, η αίτηση κοινοτικού σήματος πρέπει να θεωρείται ταυτόσημη με προγενέστερο σήμα «όταν αναπαράγει χωρίς τροποποίηση ή προσθήκη όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το σήμα ή όταν, θεωρούμενο στο σύνολό του, [το σήμα] παρουσιάζει διαφορές τόσο αμελητέες ώστε να περνούν απαρατήρητες από έναν μέσο καταναλωτή» (απόφαση της 20/03/2003, C-291/00, «LTJ Diffusion» (Arthur et Félicie), σκέψεις 50 έως 54). Αμελητέα διαφορά δύο σημάτων είναι η διαφορά την οποία αντιλαμβάνεται ένας εύλογα παρατηρητικός καταναλωτής μόνον αφού εξετάσει προσεκτικά τα σήματα αντιπαραβάλλοντάς τα. Ο όρος «αμελητέος» δεν είναι αντικειμενικός όρος και η ερμηνεία του εξαρτάται από τον βαθμό πολυπλοκότητας των συγκρινόμενων σημάτων. Αμελητέες διαφορές είναι εκείνες οι οποίες, επειδή αφορούν στοιχεία τα οποία είναι πολύ μικρά ή χάνονται σε ένα πολύπλοκο σήμα, δεν εντοπίζονται αμέσως από το Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 7

8 ανθρώπινο μάτι κατά την παρατήρηση του σχετικού σήματος, έχοντας υπόψη ότι ο μέσος καταναλωτής δεν επιδίδεται συνήθως σε αναλυτική εξέταση του σήματος, αλλά το αντιλαμβάνεται ως ολότητα. Η διαπίστωση του «αμελητέου» χαρακτήρα ενός στοιχείου πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αιτιολογία της απουσίας αντίκτυπού του στη συνολική εντύπωση που προκαλεί το σήμα. Από τον προπαρατεθέντα ορισμό του ταυτοσήμου προκύπτει ότι, για να θεωρηθούν σήματα ταυτόσημα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: πλήρες ταυτόσημο των σημείων εξεταζομένων στο σύνολό τους. Εάν τα σημεία είναι εν μέρει ταυτόσημα, αυτό δεν επαρκεί βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Ωστόσο, η σύμπτωση σε οποιοδήποτε μέρος του σήματος μπορεί να συνεπάγεται ομοιότητα των σημείων και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Κάθε πρόσθετο στοιχείο επαρκεί για τη διαπίστωση του μη ταυτοσήμου των σημάτων, ανεξαρτήτως του κατά πόσον το πρόσθετο στοιχείο είναι λέξη, εικονιστική παράσταση ή συνδυασμός αυτών. Επομένως, δύο λεκτικά σήματα δεν θεωρούνται ταυτόσημα εάν το ένα περιέχεται στο άλλο αλλά συνοδεύεται από περαιτέρω χαρακτήρες (βλ. παράγραφο 2.4) ή από λέξεις ανεξάρτητα από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τον ενδεχόμενο περιγραφικό χαρακτήρα τους. Προγενέστερο σημείο Αμφισβητούμενο σημείο και παρατηρήσεις Αριθ. υπόθεσης MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED millenium Κρίθηκε ότι τα επίμαχα σημεία ήταν προδήλως μη ταυτόσημα, ακόμη και αν οι λέξεις «Insurance company limited» ήταν περιγραφικές στα αγγλικά για τις σχετικές υπηρεσίες. R 0696/ INDIVIDUAL R 0807/ ταυτόσημο σε όλα τα επίπεδα σύγκρισης. Τα σημεία πρέπει να είναι ταυτόσημα σε όλα τα σχετικά επίπεδα της σύγκρισης των σημάτων, δηλαδή οπτικό, φωνητικό και εννοιολογικό. Εάν τα σήματα είναι ταυτόσημα όσον αφορά αποκλειστικά μερικές πτυχές (οπτική, φωνητική ή εννοιολογική), δεν είναι συνολικά ταυτόσημα. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι όμοια και, επομένως, πρέπει να εξετάζεται ο κίνδυνος σύγχυσης. 2.3 Ταυτόσημο λεκτικών σημάτων Τα λεκτικά σήματα είναι ταυτόσημα εάν είναι αμφότερα αμιγώς λεκτικά σήματα και συμπίπτουν ακριβώς στην αλληλουχία των γραμμάτων ή των αριθμών. Τα λεκτικά σήματα είναι σήματα τα οποία απαρτίζονται από γράμματα, αριθμούς και άλλα σημεία Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 8

9 (π.χ. «+», «!») και αναπαράγονται με τον τυποποιημένο τύπο χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το αντίστοιχο Γραφείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν διεκδικούν κανένα εικονιστικό στοιχείο ή εμφάνιση. Όταν αμφότερα τα σήματα είναι καταχωρισμένα ως λεκτικά σήματα, ο τύπος χαρακτήρων που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη από το αντίστοιχο γραφείο στην επίσημη δημοσίευση (π.χ. στο δελτίο) δεν έχει σημασία. Οι διαφορές στη χρήση πεζών ή κεφαλαίων δεν έχουν σημασία, ακόμη και εάν πεζά και κεφαλαία γράμματα εναλλάσσονται. Τα ακόλουθα λεκτικά σήματα είναι ταυτόσημα: MOMO MoMo B BLUE MOON Blue Moon R 0835/ Global Campus GLOBAL CAMPUS R 0719/ Zeus ZEUS R 0760/ Jumbo JUMBO R 0353/ DOMINO Domino R 0523/ apetito APETITO T-129/09 Γενικά, πρέπει να ελέγχεται κατά πόσον το σημείο καταχωρίστηκε ως λεκτικό σήμα. Για παράδειγμα, η εξέταση μόνον της γραφικής παράστασης του σήματος (για παράδειγμα, στο σύστημα της Μαδρίτης) μπορεί να είναι παραπλανητική, επειδή, ανάλογα με τη γραφική παράσταση των σημείων που χρησιμοποιείται στα πιστοποιητικά, στα δελτία κ.λπ., ένα σήμα αιτηθέν ως λεκτικό σήμα μπορεί να περιλαμβάνει εικονιστικά ή στιλιστικά στοιχεία ή γραμματοσειρές. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση υπερισχύει της ακριβούς αναπαραγωγής στο πιστοποιητικό, σε δελτία κ.λπ. Τα σήματα σε μη λατινικούς χαρακτήρες πρέπει να θεωρούνται λεκτικά σήματα στις προσδιοριζόμενες δικαιοδοσίες στις οποίες οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται επίσημα (π.χ. οι κυριλλικοί χαρακτήρες στην περίπτωση κοινοτικού σήματος ή διεθνούς καταχώρισης στην οποία προσδιορίζεται η Βουλγαρία ή η ΕΕ), σύμφωνα με την ένδειξη κατηγορίας αριθ της ταξινόμησης εικονιστικών στοιχείων (ταξινόμηση της Βιέννης). B Διαφορά σε ένα μόνον γράμμα αρκεί για να διαπιστωθεί απουσία ταυτοσήμου. Το ίδιο ισχύει για την ύπαρξη διαστήματος ή σημείου στίξης (π.χ. ενωτικό, τελεία), καθώς η παρουσία τους μπορεί να αλλάζει την εντύπωση που προκαλεί το σημείο (βλ. πρώτο παράδειγμα κατωτέρω). Τα ακόλουθα λεκτικά σήματα δεν είναι ταυτόσημα: She, SHE S-HE T-391/06 TELIA teeli B Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 9

10 NOVALLOY NOVALOY B HERBOFARM HERBO-FARMA R 1752/ Λεκτικά σήματα και σήματα απεικόνισης Ένα λεκτικό σήμα και ένα σήμα απεικόνισης, ακόμη και όταν αποτελούνται αμφότερα από την ίδια λέξη, δεν είναι ταυτόσημα, εκτός εάν οι διαφορές μπορεί να περάσουν απαρατήρητες από το ενδιαφερόμενο κοινό. Στα ακόλουθα παραδείγματα, τα σημεία είναι σαφώς μη ταυτόσημα: IHotel T-277/11 ELCO R 0803/ eclear R 1807/ BIG BROTHER R 0932/ Ωστόσο, η διαπίστωση του μη ταυτοσήμου των σημάτων μπορεί να είναι δυσχερέστερη εάν το σήμα απεικόνισης είναι γραμμένο με κανονικό τύπο χαρακτήρων. Εντούτοις, στα ακόλουθα παραδείγματα, τα σήματα κρίθηκαν μη ταυτόσημα: THOMSON R 0252/ Klepper R 0964/ Ταυτόσημο σημάτων απεικόνισης Δύο σήματα απεικόνισης είναι ταυτόσημα όταν συμπίπτουν ως προς όλα τα εικονιστικά στοιχεία τους (σχήμα, χρώματα, αντίθεση, σκίαση κ.λπ.). Εξυπακούεται ότι η χρήση της ίδιας λέξης όταν το εικονιστικό στοιχείο δεν είναι το ίδιο δεν επαρκεί για τη διαπίστωση ταυτοσήμου. Τα ακόλουθα σήματα δεν είναι ταυτόσημα: Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 10

11 R 0558/ R 1440/ C Ωστόσο, στην ακόλουθη περίπτωση, επειδή η διαφορά στην εμφάνιση των γραμμάτων «TEP» με πλάγιους χαρακτήρας θα περνούσε απαρατήρητη από το κοινό, τα σήματα θεωρήθηκαν ταυτόσημα: B Ομοιότητα σημείων 3.1 Η έννοια της ομοιότητας Κατά τη νομολογία, δύο σήματα είναι παρόμοια μεταξύ άλλων οσάκις, κατά την άποψη του ενδιαφερομένου κοινού, υπάρχει μια τουλάχιστον μερική ισότητα μεταξύ τους όσον αφορά μία ή πλείονες ουσιώδεις πτυχές [απόφαση της 23/10/2002, T-6/01, «Matratzen», σκέψη 30 (C-03/03 P) και απόφαση της 12/11/2008, T-281/07, «BLUE», σκέψη 26]. Η συνολική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης πρέπει, όσον αφορά την οπτική, ακουστική ή εννοιολογική ομοιότητα των εξεταζομένων σημάτων, να στηρίζεται στη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα σήματα, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων τους (απόφαση της 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», σκέψη 23). 3.2 Όριο για τη διαπίστωση ομοιότητας Εάν υπάρχει ομοιότητα μόνον σε ένα από τα τρία επίπεδα, τα σημεία είναι όμοια (απόφαση της 02/12/2009, T-434/07, Volvo, σκέψεις 50 έως 53). Το κατά πόσον τα σημεία είναι επαρκώς όμοια ώστε να συνεπάγονται κίνδυνο σύγχυσης πρέπει να εξετάζεται σε άλλη ενότητα της απόφασης («Η συνολική εκτίμηση») και όχι στην ενότητα που αφορά τη σύγκριση των σημείων. Λογική συνέπεια ενός χαμηλού ορίου είναι ότι η διαπίστωση ομοιότητας δεν συνεπάγεται αυτομάτως διαπίστωση κινδύνου σύγχυσης, συμπεριλαμβανομένου του Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 11

12 κινδύνου συσχέτισης, ακόμη και όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι όμοια ή ταυτόσημα. Όπως προαναφέρθηκε, ο κίνδυνος σύγχυσης, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου συσχέτισης, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι πρέπει καταρχάς να αξιολογούνται χωριστά ( 5 ). Καθώς η διαχωριστική γραμμή μεταξύ όμοιου και διαφορετικού δεν είναι πάντοτε σαφής, οι έννοιες αυτές εξετάζονται από κοινού σε κάθε σύγκριση: την οπτική σύγκριση, την ακουστική σύγκριση και την εννοιολογική σύγκριση. 3.3 Αμελητέα στοιχεία Όπως αναφέρεται στην παράγραφο ανωτέρω, η σύγκριση πρέπει να αφορά τα σημεία στο σύνολό τους. Ωστόσο, σε περίπτωση αμελητέων στοιχείων, το Γραφείο μπορεί να παραλείψει τα εν λόγω στοιχεία εξαρχής, αφού αιτιολογήσει δεόντως για ποιον λόγο θεωρούνται αμελητέα (βλ. απόφαση της 12/06/2007, C-334/05 P, «Limoncello», σκέψη 42). Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν το αμελητέο στοιχείο είναι το κοινό στοιχείο των σημείων. Η έννοια των αμελητέων στοιχείων πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά και, σε περίπτωση αμφιβολίας, η απόφαση πρέπει να αφορά τα σημεία στο σύνολό τους. Το Γραφείο θεωρεί ότι αμελητέο είναι ένα στοιχείο το οποίο, λόγω του μεγέθους και/ή της θέσης του, δεν γίνεται αμέσως αντιληπτό ή εντάσσεται σε ένα πολύπλοκο σημείο με πολλά άλλα στοιχεία (π.χ. ετικέτες ποτών, συσκευασία κ.λπ.) και, επομένως, είναι πολύ πιθανό να παραβλεφθεί από το ενδιαφερόμενο κοινό. Παραδείγματα: (GREEN BY MISSAKO) T-162/08 Οι λέξεις «by missako» σχεδόν δεν διαβάζονται: το μέγεθος και ο τρόπος γραφής τους καθιστά δύσκολη την αποκρυπτογράφησή τους. LUNA R 02347/ Το στοιχείο «Rótulos Luna S.A.» θεωρήθηκε αμελητέο. ( 5 ) Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 2, Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης. Κεφάλαιο 8, Συνολική εκτίμηση. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 12

13 R 0396/ MATHEUS MÜLLER Το τμήμα προσφυγών δεν αξιολόγησε τα στοιχεία «30 cl», «30 % vol.», «ANNO» ή «1857» ούτε φωνητικά ούτε εννοιολογικά. R 1328/ MAGNA Το τμήμα προσφυγών περιέγραψε το αμφισβητούμενο σημείο πλήρως, αλλά αμελητέα στοιχεία, όπως «70 %» δεν περιλήφθηκαν στη σύγκριση τριών επιπέδων. T-472/08 Τα λοιπά στοιχεία, εκτός από το στοιχείο «cachaça» ή «pirassununga» και το στοιχείο «51», γραμμένο με λευκούς χαρακτήρες σε ημικύκλιο τοποθετημένο σε μια πλατειά ζώνη που διασχίζει το σημείο από τη μια πλευρά έως την άλλη, είναι αμελητέα στη συνολική εντύπωση που δημιουργούν τα εν λόγω σήματα (σκέψη 65). 3.4 Οπτική σύγκριση Οπτική σύγκριση με παρουσία λεκτικών σημάτων Όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα λεκτικό σήμα, προστατεύεται η λέξη καθαυτή, όχι η έγγραφη μορφή της. Κατά τη νομολογία, λεκτικό είναι το σήμα που αποτελείται αποκλειστικώς από γράμματα, λέξεις ή συνδυασμούς λέξεων, τυπωμένων με τη συνήθη γραμματοσειρά, χωρίς συγκεκριμένο γραφιστικό χαρακτήρα (απόφαση της 20/04/2005, T-211/03, «Faber», σκέψη 33, και απόφαση της 13/02/2007, T-353/04, Curon, σκέψη 74). Η προστασία που παρέχει η καταχώριση ενός λεκτικού σήματος εφαρμόζεται στη λέξη που αναφέρεται στην αίτηση καταχώρισης και όχι στα επιμέρους γραφιστικά ή στιλιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία ενδέχεται να έχει το συγκεκριμένο σήμα (απόφαση της 22/05/2008, T-254/06, «RadioCom», σκέψη 43). Επομένως, δεν έχει σημασία κατά πόσον το λεκτικό σήμα αναπαριστάται με πεζά ή κεφαλαία γράμματα: BABIDU babilu T-66/11 (σκέψη 57) Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 13

14 BALLYMANOR BallyM R 0391/ Λεκτικό σήμα έναντι λεκτικού σήματος Για τα λεκτικά σήματα, η οπτική σύγκριση βασίζεται σε ανάλυση του πλήθους και της αλληλουχίας των γραμμάτων/χαρακτήρων, της θέσης των γραμμάτων/χαρακτήρων που συμπίπτουν, του πλήθους των λέξεων και της δομής των σημείων (π.χ. κατά πόσον λεκτικά στοιχεία είναι χωρισμένα ή συνδέονται με ενωτικό). Ωστόσο, ο μέσος καταναλωτής αντιλαμβάνεται κανονικά ένα σημείο ως ολότητα και δεν επιδίδεται σε ανάλυση των διάφορων λεπτομερειών του. Επομένως, μικρές διαφορές στα γράμματα (στο πλήθος τους) συχνά δεν επαρκούν για τον αποκλεισμό διαπίστωσης οπτικής ομοιότητας, ιδίως όταν τα σημεία έχουν κοινή δομή. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, τα σήματα κρίθηκαν οπτικά όμοια: CIRCULON CIRCON T-542/10 MEDINETTE MESILETTE T-342/10 FORTIS FORIS R 0049/ ARTEX ALREX T-154/03 BALLYMANOR BallyM R 0391/ MARILA MARILAN R 0799/ EPILEX E-PLEX T-161/10 CHALOU CHABOU T-323/10 Τα ακόλουθα λεκτικά σήματα είναι οπτικά ανόμοια: ARCOL CAPOL C-193/09 P και T-402/07 HALLOUMI HELLIM T-534/ Σύγκριση λεκτικού σήματος και σήματος απεικόνισης με λεκτικά στοιχεία Όταν συγκρίνονται οπτικά σήματα απεικόνισης με λεκτικά στοιχεία και λεκτικά σήματα, αυτό που έχει σημασία είναι κατά πόσον τα σημεία έχουν σημαντικό αριθμό κοινών γραμμάτων στην ίδια θέση και κατά πόσον το λεκτικό στοιχείο στο σημείο απεικόνισης έχει εξαιρετικά στιλιστικό χαρακτήρα. Ομοιότητα μπορεί να διαπιστωθεί παρά το γεγονός ότι η γραφική αναπαράσταση των γραμμάτων γίνεται με διαφορετικούς τύπους χαρακτήρων, με πλάγιους ή έντονους χαρακτήρες, με κεφαλαία ή πεζά ή με έγχρωμους χαρακτήρες. Καταρχήν, όταν τα ίδια γράμματα απεικονίζονται με την ίδια αλληλουχία, κάθε στιλιστική διαφοροποίηση πρέπει να είναι επαρκώς έντονη προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα σήματα είναι οπτικά ανόμοια. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 14

15 Τα ακόλουθα σήματα θεωρήθηκαν οπτικά όμοια, επειδή δεν υπήρχε έντονη στιλιστική διαφοροποίηση των λεκτικών στοιχείων στα σήματα απεικόνισης, το δε λεκτικό στοιχείο ήταν εύκολα αναγνωρίσιμο και αναγνώσιμο: VITAFIT T-552/10 Hella T-522/10 vitafresh R 0399/ COTO DE IMAZ R 0409/ vendus sales & communication group R 0994/ OPENDOOR R1309/ VITESSE R 0636/ EMERGEA T-172/04 Ωστόσο, σε περιπτώσεις στις οποίες η λέξη στο σήμα απεικόνισης εμφανίζει ιδιαίτερα στιλιστικά στοιχεία, τα σήματα πρέπει να κριθούν οπτικά ανόμοια, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα: NEFF R 1242/ NODUS R 1108/ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 15

16 3.4.2 Οπτική σύγκριση χωρίς παρουσία λεκτικών σημάτων Όταν κανένα από τα συγκρινόμενα σημεία δεν είναι λεκτικό σήμα, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των αμιγώς εικονιστικών στοιχείων των σημάτων και των λεκτικών στοιχείων: όταν συγκρίνει τα συγκρουόμενα σημεία ως προς τα αμιγώς εικονιστικά στοιχεία τους, το Γραφείο λαμβάνει τα εικονιστικά στοιχεία ως εικόνες: εάν τα σημεία συμπίπτουν σε ένα, αυτοτελώς αναγνωριζόμενο, στοιχείο ή έχουν το ίδιο ή παρόμοιο περίγραμμα, ενδέχεται να διαπιστωθεί κάποια οπτική ομοιότητα όταν συγκρίνει τα σημεία ως προς τα λεκτικά στοιχεία τους, το Γραφείο θεωρεί τα σημεία όμοια εφόσον έχουν σημαντικό αριθμό κοινών γραμμάτων στην ίδια θέση και όταν δεν έχουν έντονα στιλιστικά στοιχεία ή όταν τα στιλιστικά στοιχεία τους είναι όμοια ή παρόμοια. Ομοιότητα μπορεί να διαπιστωθεί παρά το γεγονός ότι η γραφική αναπαράσταση των γραμμάτων γίνεται με διαφορετικές γραμματοσειρές, με πλάγιους ή έντονους χαρακτήρες, με κεφαλαία ή πεζά ή με έγχρωμους χαρακτήρες (απόφαση της 18/06/2009, T-418/07, «LiBRO», και απόφαση της 15/11/2011, T-434/10, «ALPINE PRO SPORTSWEAR AND EQUIPMENT», αναίρεση C-42/12 P απορριφθείσα). Γενικά, υπάρχουν τρεις τύποι οπτικής σύγκρισης: αμιγώς εικονιστικό σημείο έναντι αμιγώς εικονιστικού σημείου: τα σημεία είναι οπτικά όμοια, εάν οποιαδήποτε από τα στοιχεία τους συμπίπτουν σημείο απεικόνισης με λεκτικά στοιχεία έναντι σημείου απεικόνισης με λεκτικά στοιχεία: τα σημεία είναι οπτικά όμοια, εάν τα εικονιστικά στοιχεία τους συμπίπτουν και/ή εάν έχουν κοινές λέξεις και/ή γράμματα γραμμένα με την ίδια/με όμοιο τύπο γραμματοσειράς ή τύπο γραμματοσειράς που δεν έχει ιδιαίτερα στιλιστικά χαρακτηριστικά σημείο απεικόνισης με λεκτικά στοιχεία έναντι αμιγώς εικονιστικού σημείου (ή αντιστρόφως): τα σημεία είναι οπτικά όμοια, εάν συμπίπτουν οποιαδήποτε από τα εικονιστικά στοιχεία τους. Τα τρία αυτά ενδεχόμενα εξετάζονται αναλυτικότερα κατωτέρω, και μερικές ειδικές περιπτώσεις περιγράφονται στο τέλος Αμιγώς εικονιστικά σημεία έναντι αμιγώς εικονιστικών σημείων Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, τα σημεία μπορεί να είναι οπτικά όμοια όταν συμπίπτουν ή έχουν όμοιο περίγραμμα. Τα ακόλουθα αμιγώς εικονιστικά σημεία κρίθηκαν οπτικά όμοια. T-379/08 Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 16

17 B T-523/08 Τα ακόλουθα αμιγώς εικονιστικά σημεία κρίθηκαν οπτικά ανόμοια: B R 1904/ (εκκρεμής υπόθεση,t-502/11) Οπτική σύγκριση μεταξύ δύο λεκτικών σημάτων/σημάτων απεικόνισης Όπως προαναφέρθηκε, εάν αμφότερα τα σημεία περιέχουν λεκτικά στοιχεία, διαπιστώνεται ομοιότητα εάν τα εν λόγω στοιχεία συμπίπτουν σε αλληλουχία γραμμάτων τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερα στιλιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει ακόμη και εάν η γραφική αναπαράσταση των γραμμάτων γίνεται με διαφορετικούς, αλλά όχι ιδιαίτερα στιλιστικούς, τύπους χαρακτήρων, ανεξάρτητα από το κατά πόσον πρόκειται για πλάγιους ή έντονους χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά ή έγχρωμους χαρακτήρες (απόφαση της 18/06/2009, T-418/07, «LiBRO», και απόφαση της 15/11/2011, T-434/10, «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT», αναίρεση C-42/12 P απορριφθείσα). Στα ακόλουθα παραδείγματα, τα σήματα θεωρήθηκαν οπτικά όμοια, επειδή έχουν μερικές κοινές λέξεις ή αλληλουχίες γραμμάτων, ο δε τύπος χαρακτήρων δεν θεωρήθηκε ότι έχει ιδιαίτερα στιλιστικά χαρακτηριστικά: Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 17

18 T-418/07 T-434/10 (αναίρεση απορριφθείσα) R 1148/2008 B T-460/09 T-204/09 R 1025/ Ωστόσο, στα ακόλουθα παραδείγματα τα σήματα θεωρήθηκαν οπτικά ανόμοια, παρά το γεγονός ότι έχουν μερικές κοινές λέξεις και/ή γράμματα και/ή εικονιστικά στοιχεία, επειδή τα κοινά γράμματα έχουν ιδιαίτερα στιλιστικά χαρακτηριστικά, είναι τοποθετημένα διαφορετικά και/ή υπάρχουν πρόσθετα εικονιστικά στοιχεία: T-390/03 T-106/06 Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 18

19 R 448/ R 0576/ (απόφαση επικυρωθείσα στην υπόθεση T-593/10) R 0111/ Οπτική σύγκριση λεκτικού σημείου/σημείου απεικόνισης και εικονιστικού σημείου Σύμπτωση σε ένα εικονιστικό στοιχείο το οποίο γίνεται οπτικά αντιληπτό με ταυτόσημο ή όμοιο τρόπο μπορεί να συνεπάγεται οπτική ομοιότητα. Τα ακόλουθα παραδείγματα αφορούν περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν οπτικές ομοιότητες, λόγω ταύτισης εικονιστικών στοιχείων: T-81/03, T-82/03 και T-103/03 και R 0144/ (δύο διαφορετικά προγενέστερα σημεία) R 1022/ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 19

20 Στα ακόλουθα παραδείγματα τα εικονιστικά στοιχεία ήταν διαφορετικά και τα σημεία θεωρήθηκαν οπτικά ανόμοια: B Τα σήματα θεωρήθηκαν οπτικά διαφορετικά Ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά τη σύγκριση σημείων απεικόνισης Κατά την οπτική σύγκριση εικονιστικών σημείων, ενδέχεται να διαπιστωθεί οπτική ομοιότητα ακόμη και όταν τα εικονιστικά στοιχεία είναι διαφορετικά (δηλαδή δεν ταυτίζονται ούτε έχουν το ίδιο ή όμοιο περίγραμμα) και τα λεκτικά στοιχεία είναι διαφορετικά. Ομοιότητα διαπιστώνεται όταν η συνολική στιλιστική εμφάνιση, η δομή και ο συνδυασμός χρωμάτων καθιστούν τα σημεία οπτικά όμοια συνολικά. Στο ακόλουθο παράδειγμα, η ομοιότητα της δομής, της στιλιστικής εμφάνισης και του συνδυασμού χρωμάτων κατέστησε τα σημεία οπτικά όμοια: B Τα σημεία κρίθηκαν οπτικά όμοια Οπτική σύγκριση σημάτων ως «χρωμάτων καθ εαυτού» Κατά τη σύγκριση αμιγώς χρωματικών σημάτων, υπάρχει οπτική ομοιότητα στον βαθμό που περιέχουν τα ίδια χρώματα/τους ίδιους συνδυασμούς χρωμάτων ή όμοιες αποχρώσεις. Παράδειγμα: Προγενέστερο σήμα Αμφισβητούμενο σημείο Αριθ. υπόθεσης B Ένδειξη χρώματος: Κίτρινο κάρυ (ώχρας) RAL 6003-HR/πράσινο λαδί RAL 1027-HR. Ένδειξη χρώματος: κίτρινο, Pantone PMS 142, πράσινο RAL 6001 Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 20

21 Τα σημεία θεωρήθηκαν οπτικά όμοια στον βαθμό που περιέχουν αμφότερα όμοιες αποχρώσεις του πράσινου και του κίτρινου Οπτική σύγκριση τρισδιάστατων σημάτων Κατά τη σύγκριση τρισδιάστατων και δισδιάστατων σημείων, πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες βασικές αρχές όπως και στα δισδιάστατα σήματα. Παρότι η συγκριτική σπανιότητα του τρισδιάστατου σημείου επηρεάζει συνήθως ιδιαίτερα την οπτική εμφάνιση του σημείου, αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με τη συνολική εντύπωση. Ωστόσο, υπάρχει χαμηλός βαθμός οπτικής ομοιότητας μεταξύ των ακόλουθων σημάτων: Προγενέστερο σημείο Αμφισβητούμενο σημείο Αριθ. υπόθεσης R 0806/ T-24/08 Τα ακόλουθα σήματα είναι οπτικά ανόμοια: R 0806/2009-4, σκέψη 34 Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 21

22 3.5 Φωνητική σύγκριση Πρακτικά κριτήρια Όταν η ανακοπή βασίζεται σε προγενέστερα σημεία τα οποία τυγχάνουν προστασίας σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει, καταρχήν, να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαφορετικές προφορές των σημείων από το ενδιαφερόμενο κοινό σε όλες τις επίσημες γλώσσες των συγκεκριμένων κρατών μελών. Τοπικές προφορές δεν λαμβάνονται υπόψη. Παρ όλα αυτά, όπως προαναφέρθηκε, όταν το προγενέστερο σήμα είναι καταχώριση κοινοτικού σήματος, η ανάλυση πρέπει καταρχήν να εκτείνεται στο σύνολο της ΕΕ. Ωστόσο, εάν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος και αυτό δικαιολογείται για λόγους οικονομίας της διαδικασίας (ώστε να αποφευχθεί η εξέταση συγκεκριμένων προφορών ή σημασιών σημάτων σε διάφορες γλώσσες), η ανάλυση του Γραφείου δεν χρειάζεται να επεκταθεί στο σύνολο της ΕΕ, αλλά μπορεί αντιθέτως να επικεντρώνεται μόνον σε μέρος ή μέρη στα οποία υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Η συνολική εντύπωση που προκαλεί ένα σημείο επηρεάζεται ιδιαίτερα από το πλήθος και την αλληλουχία των συλλαβών του. Ο κοινός ρυθμός και ο τονισμός των σημείων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο φωνητικής αντίληψης των σημείων. Το λεξικό Collins της αγγλικής γλώσσας ορίζει τον ρυθμό ως τη διάταξη λέξεων σε μια κατά το μάλλον ή ήττον τακτική αλληλουχία τονισμένων και άτονων ή μακρών και βραχειών συλλαβών. Ο τονισμός ορίζεται ως το ηχητικό μοτίβο φράσεων και προτάσεων, το οποίο προκαλείται από τη διαφοροποίηση του τόνου της φωνής. Επομένως, τα βασικά στοιχεία για τον καθορισμό της συνολικής φωνητικής εντύπωσης ενός σήματος είναι οι συλλαβές και η ιδιαίτερη αλληλουχία και ο τονισμός τους. Η αξιολόγηση κοινών συλλαβών είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη φωνητική σύγκριση σημάτων, καθώς η συνολικά όμοια φωνητική εντύπωση καθορίζεται κυρίως από τις συγκεκριμένες κοινές συλλαβές και τον ταυτόσημο ή όμοιο συνδυασμό τους. Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα φωνητικά ανόμοιων σημάτων: Προγενέστερο σημείο Αμφισβητούμενο σημείο Σχετική εδαφική περιοχή Αριθ. υπόθεσης ARCOL CAPOL ΕΕ C-193/09 CLENOSAN ALEOSAN ES R 1669/ GULAS MARGULIÑAS ES R 1462/ Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα φωνητικά όμοιων/ταυτόσημων σημάτων: Προγενέστερο σημείο Αμφισβητούμενο σημείο Σχετική εδαφική περιοχή Αριθ. υπόθεσης FEMARA ΕΕ BX R 0722/ R 0166/ DE R 1071/ χαμηλός βαθμός ομοιότητας Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 22

23 Σήματα απαρτιζόμενα από ένα μοναδικό γράμμα μπορούν να συγκριθούν φωνητικά. Τα ακόλουθα σήματα είναι φωνητικά ταυτόσημα, στον βαθμό που αναπαράγουν αμφότερα το γράμμα «Α»: Προγενέστερο σήμα Αμφισβητούμενο σημείο Αριθ. υπόθεσης T-115/ Σημεία και στοιχεία των σημείων τα οποία πρέπει να αξιολογούνται Ένα σήμα απεικόνισης που στερείται λεκτικών στοιχείων δεν μπορεί να προφερθεί αυτό καθαυτό. Στην καλύτερη περίπτωση, το οπτικό ή εννοιολογικό περιεχόμενό του μπορεί να περιγραφεί προφορικά (απόφαση της 07/02/2012, T-424/10, «Device of a rectangle with elephants», σκέψη 46). Με άλλα λόγια, τα αμιγώς εικονιστικά σήματα (δηλαδή εκείνα τα οποία δεν περιέχουν κανένα λεκτικό στοιχείο) δεν υπόκεινται σε φωνητική αξιολόγηση. Η «σημασία» στην οποία παραπέμπει η εικόνα πρέπει να αξιολογείται μόνον οπτικά και εννοιολογικά. Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα στα οποία κάθε φωνητική σύγκριση ήταν ανέφικτη, επειδή τα σήματα είναι αμιγώς εικονιστικά: R 0131/ R 0403/ T-424/10 Επιπλέον, όταν ένα από τα σημεία έχει στοιχεία τα οποία μπορούν να αναγνωστούν και το άλλο έχει μόνον εικονιστικά στοιχεία τα οποία δεν υπόκεινται σε φωνητική αξιολόγηση, το συμπέρασμα πρέπει να είναι ότι κάθε φωνητική σύγκριση είναι ανέφικτη. Για παράδειγμα: Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 23

24 (KUNGFU) R 0144/ Όσον αφορά την προφορά εικονιστικών στοιχείων τα οποία παραπέμπουν σε γράμμα, πρέπει να σημειωθεί ότι το ενδιαφερόμενο κοινό τείνει να διαβάζει τα εν λόγω εικονιστικά στοιχεία μόνον όταν συνδέονται με, ή εντάσσονται σε, μια λέξη γνωστή στο ενδιαφερόμενο κοινό, όπως στα ακόλουθα παραδείγματα: OLI SONE B ROCK T-146/08 Τέλος, ενώ οι λέξεις, τα γράμματα και οι αριθμοί πρέπει πάντοτε να αξιολογούνται φωνητικά, μερικά σύμβολα και συντομογραφίες δημιουργούν αμφιβολίες. Για παράδειγμα, το λογόγραμμα «&» (συμπλεκτικό σύμβολο) γενικά διαβάζεται και προφέρεται. Ως εκ τούτου, πρέπει να περιλαμβάνεται στη φωνητική σύγκριση. Ωστόσο, η προφορά ενός συγκεκριμένου συμβόλου μπορεί να διαφέρει σε διαφορετικές γλώσσες. DNG R 0160/ Το συμπλεκτικό σύμβολο «&» προφέρεται στις περισσότερες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται ως η απόδοση του συμπλεκτικού συνδέσμου «και». Το ίδιο ισχύει για τον τυπογραφικό χαρακτήρα ο οποίος καταρχήν προφέρεται. Προφανώς, η προφορά ενός συγκεκριμένου συμβόλου μπορεί να διαφέρει σε διαφορετικές γλώσσες. VODAFONE AT HOME R 1421/ προφέρεται «at» ή «arrobas» στη Μπενελούξ (σκέψη 21). Στην ως άνω περίπτωση είναι αναντίρρητο ότι σημαντικό μέρος του ενδιαφερόμενου κοινού ιδίως του αγγλόφωνου θα διαβάσει το σύμβολο ως «at» και, Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 24

25 επομένως, θα προφέρει το σήμα ως «at home». Επομένως, το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, μαζί με άλλα ενδεχόμενα, όπως «a home» ή απλώς «home». Βεβαίως, σε άλλες γλώσσες το σύμβολο μπορεί να διαβάζεται με διαφορετικό τρόπο (για παράδειγμα, «arroba» στα ισπανικά και στα πορτογαλικά). Ωστόσο, υπάρχει και η ακόλουθη περίπτωση: R 0719/ (T-220/11 απορριφθείσα, C-524/12 P εκκρεμής) θα γίνει αντιληπτό ως το γράμμα «a» (τουλάχιστον) από το αγγλόφωνο κοινό (σκέψη 25). Τα σύμβολα συν (+) και μείον/ενωτικό (-) ενδέχεται, ανάλογα με τις περιστάσεις, να προφέρονται επίσης από το ενδιαφερόμενο κοινό. Το σύμβολο του μείον μπορεί να προφέρεται όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με έναν αριθμό, π.χ. «-1», αλλά δεν προφέρεται όταν χρησιμοποιείται ως ενωτικό (όπως στο παράδειγμα «G-Star»). Στα ακόλουθα παραδείγματα, το σύμβολο «+» στην ανακοπτόμενη αίτηση κοινοτικού σήματος προφέρεται «plus»: AirPlus International T-321/07 (C-216/10 P απορριφθείσα) T-400/06 Τα σύμβολα νομισμάτων (, $, κ.λπ.) μπορούν και αυτά να προφέρονται κατά την εκφορά του σχετικού σήματος. Ως (φανταστικό) παράδειγμα αναφέρουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το σημείο «20» προφέρεται «20 pounds». Επομένως, τα σημεία «20», «20 pounds» και «twenty pounds» είναι φωνητικά ταυτόσημα. Ωστόσο, μερικές φορές ο τρόπος χρήσης των συμβόλων ή των γραμμάτων καθιστά μη ρεαλιστική την υπόθεση ότι θα αναγνωστούν και θα προφερθούν όπως, για παράδειγμα, όταν σε ένα εικονιστικό σήμα ένα σύμβολο επαναλαμβάνεται για τη δημιουργία ενός μοτίβου ή είναι εξαιρετικά παραμορφωμένο ή δεν είναι ευανάγνωστο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Αυτό καταδεικνύεται στα ακόλουθα αντιθετικά παραδείγματα: Σήμα Εξήγηση T-593/10 Στο συγκεκριμένο εικονιστικό σήμα, το γράμμα «B» μπορεί να διαβαστεί. Επομένως, το σήμα πρέπει να αξιολογηθεί φωνητικά. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 25

26 T-593/10 Στο συγκεκριμένο εικονιστικό σήμα, το γράμμα «B» είναι τόσο παραμορφωμένο ώστε είναι δύσκολο να καθοριστεί σαφώς εάν πρόκειται πράγματι για το γράμμα «Β» ή για τον αριθμό «8». R 1779/ Είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί ο τρόπος προφοράς του σημείου. Επομένως, μια ακουστική σύγκριση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα, από το ταυτόσημο έως την ανομοιότητα. B Στο συγκεκριμένο σήμα απεικόνισης, το γράμμα «H» μπορεί να διαβαστεί και, επομένως, το σήμα πρέπει να αξιολογηθεί φωνητικά. B Στο συγκεκριμένο σημείο, το μοτίβο καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο να διαβάσουν οι καταναλωτές ένα «H» (ή μάλλον περισσότερα «H»). Το συγκεκριμένο σήμα δεν μπορεί να αξιολογηθεί φωνητικά. Ανακεφαλαιώνοντας, το κατά πόσον ένα συγκεκριμένο σύμβολο/γράμμα μπορεί να προφερθεί εξαρτάται από τον τύπο του συγκεκριμένου χαρακτήρα, τον τρόπο απεικόνισής του και τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζεται με άλλα στοιχεία του σημείου Ταυτόσημοι/όμοιοι ήχοι σε διαφορετική σειρά Εάν τα αντικρουόμενα σήματα αποτελούνται από συλλαβές ή λέξεις οι οποίες είναι ταυτόσημες ή εμφανίζουν υψηλή ομοιότητα αλλά παρατίθενται με διαφορετική σειρά, κατά τρόπο ώστε τα σημεία να είναι ταυτόσημα ή εξαιρετικά όμοια από φωνητική άποψη, εάν αλλάξει η θέση μίας μόνον συλλαβής ή λέξης, το συμπέρασμα πρέπει να είναι ότι τα σημεία είναι φωνητικά όμοια. Για παράδειγμα: SAT-COM COM S.A.T B Kids Vits VITS4KIDS T-484/08 (C-84/10 P απορριφθείσα) T-67/08 Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 26

27 3.5.4 Σημεία τα οποία αποτελούνται από, ή περιλαμβάνουν, ξένες ή επινοημένες λέξεις Όταν ένα σημείο περιέχει ξένες λέξεις, πρέπει να θεωρείται, καταρχήν, ότι το ενδιαφερόμενο κοινό δεν γνωρίζει πώς τις προφέρουν οι αλλοδαποί στη γλώσσα τους. Επομένως, το κοινό θα τείνει να προφέρει μια ξένη λέξη σύμφωνα με τους φωνητικούς κανόνες της δικής του γλώσσας. Προγενέστερο σημείο LIDL KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL GLÄNSA Αμφισβητούμε νο σημείο LIFEL BAÑOFTAL GLANZ Αριθ. υπόθεσης R 0410/ Τα δύο πρώτα γράμματα και το τελευταίο είναι ίδια σε αμφότερα τα σήματα. Ακουστικά, η ομοιότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη, επειδή η λέξη LIDL θα προφέρεται συχνά ωσάν να γράφεται LIDEL. Για φωνολογικούς λόγους, τα γράμματα D και L είναι σχεδόν αδύνατον να προφερθούν στις περισσότερες γλώσσες χωρίς την εισαγωγή ενός φωνήεντος μεταξύ τους. Επομένως, τα σήματα προφέρονται LIFEL και LIDEL σε γλώσσες όπως τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά. T-346/09 Σχετική εδαφική περιοχή είναι η Γερμανία. Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει φωνητική ομοιότητα. Ο γερμανός καταναλωτής θα προφέρει πιθανότατα τα γράμματα N και Ñ με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, τα γράμματα P και B προφέρονται με τα δύο χείλη και μπορεί να υπάρξει σύγχυση ως προς τον ήχο τους, εάν συνοδεύονται από το ίδιο φωνήεν τα σημεία PAN-OPHTAL και BAÑOFTAL είναι ακουστικά πολύ όμοια. T-88/10 Το Γενικό Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το umlaut (διαλυτικά) δεν αλλάζει τη συνολική φωνητική εντύπωση για το αγγλόφωνο, το γαλλόφωνο και το ισπανόφωνο κοινό, καθώς στις σχετικές γλώσσες το γράμμα «ä» είναι ανύπαρκτο (σκέψη 40) Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει όταν το ενδιαφερόμενο κοινό γνωρίζει μια λέξη, όπως για παράδειγμα στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν είναι εξακριβωμένο ότι μια ξένη γλώσσα είναι γνωστή στο ενδιαφερόμενο κοινό. Για παράδειγμα, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ήδη ότι το ευρύτερο κοινό έχει βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον στις σκανδιναβικές χώρες, στις Κάτω Χώρες και στη Φινλανδία (απόφαση της 26/11/2008, T-435/07,«NEW LOOK», σκέψη 23). Όταν μια ορισμένη ορολογία είναι σαφώς γνωστή στο ενδιαφερόμενο κοινό για ορισμένες κλάσεις προϊόντων και/ή υπηρεσιών. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες της τεχνολογίας των πληροφοριών και οι επιστήμονες θεωρούνται γενικά πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση αγγλικών τεχνικών όρων και βασικού αγγλικού λεξιλογίου από ό,τι ο μέσος καταναλωτής, ανεξαρτήτως εδαφικής περιοχής (απόφαση της 27/11/2007, T-434/05, «ACTIVY Media Gateway», σκέψεις 38 και 48 για τον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) (C-57/08 P απορριφθείσα) και απόφαση της 09/03/2012, T-207/11, «EyeSense», σκέψεις 21 και 22 για τους γερμανούς επαγγελματίες στον τομέα της ιατρικής). Όταν πολύ βασικές λέξεις είναι κατανοητές σε όλα τα κράτη μέλη, όπως οι αγγλικές λέξεις «baby», «love», «one», «snack», «surf», «pizza» κ.λπ. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 27

28 Προγενέστερο σήμα Αμφισβητούμενο σημείο Αριθ. υπόθεσης Babylove Baby Love R 0883/ Τέλος, όταν οποιοδήποτε από τα μέρη παρέχει πειστικές αποδείξεις ότι μια λέξη είναι γνωστή σε σημαντική μερίδα του ενδιαφερόμενου κοινού. Εάν σημαντικό τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού προφέρει μια ξένη λέξη ορθά, αλλά ένα άλλο επίσης σημαντικό τμήμα εφαρμόζει τους κανόνες της μητρικής γλώσσας του, κάθε αξιολόγηση της φωνητικής ομοιότητας πρέπει να αναφέρει αμφότερες τις προφορές και να αιτιολογείται. Για παράδειγμα: WRITE RIGHT ZIRH (παράδειγμα μόνο) αγγλικά: υψηλή ακουστική ομοιότητα. ισπανικά: ακουστικά διαφορετικά. T-355/02 (αναίρεση C-206/04 P απορριφθείσα). Όμοιο σε αγγλόφωνες χώρες και στην Ισπανία. Όσον αφορά τις επινοημένες ή φανταστικές λέξεις (λέξεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε καμία υπαρκτή λέξη στην ΕΕ), το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να τις προφέρει όχι μόνον όπως ηχούν, σύμφωνα με τους κανόνες προφοράς της μητρικής γλώσσας του, αλλά και όπως γράφονται. Προγενέστερο σημείο BAMIX Αμφισβητούμε νο σημείο KMIX Αριθ. υπόθεσης T-444/10 Το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε ότι το λεκτικό στοιχείο «kmix» δεν αντιστοιχεί σε καμία υπαρκτή λέξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μπορεί να προφερθεί από τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού όπως γράφεται, ως μία συλλαβή. Ωστόσο, θεώρησε επίσης ενδεχόμενο το αιτηθέν σήμα να προφερθεί ως δισύλλαβη λέξη, συγκεκριμένα «ka» και «mix». Σε ορισμένες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως τα γαλλικά και τα γερμανικά), το γράμμα «k» προφέρεται «ka» και η προφορά «km» δεν είναι συνηθισμένη (σκέψη 32). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 28

29 3.6 Εννοιολογική σύγκριση: πρακτικά κριτήρια Ορισμός του σημασιολογικού περιεχομένου Δύο σημεία είναι ταυτόσημα ή όμοια εννοιολογικά όταν δίνουν την εντύπωση ότι έχουν το ίδιο ή ανάλογο σημασιολογικό περιεχόμενο (απόφαση της 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», σκέψη 24). Το «σημασιολογικό περιεχόμενο» ενός σήματος είναι αυτό που σημαίνει, αυτό στο οποίο παραπέμπει ή, εάν είναι εικόνα ή σχήμα, αυτό το οποίο αναπαριστά. Στο παρόν κείμενο, οι όροι «σημασιολογικό περιεχόμενο» και «έννοια» χρησιμοποιούνται αδιακρίτως. Εάν ένα σήμα περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία (για παράδειγμα, μια λέξη και ένα εικονιστικό στοιχείο), πρέπει να οριστεί η έννοια καθενός από τα στοιχεία. Ωστόσο, εάν το σήμα συνίσταται σε μια έκφραση με νόημα (η οποία αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις), αυτό που ενδιαφέρει είναι η σημασία της έκφρασης στο σύνολό της και όχι η σημασία κάθε επιμέρους λέξης. Δεν χρειάζονται ορισμό όλες οι έννοιες: σημασία έχουν μόνον οι έννοιες εκείνες οι οποίες ενδέχεται να είναι γνωστές στο ενδιαφερόμενο κοινό, όπως ορίζεται στη σχετική εδαφική περιοχή. Για παράδειγμα, εάν η σχετική εδαφική περιοχή είναι η Ισπανία, το γεγονός ότι η λέξη έχει κάποια σημασία στα πολωνικά είναι συνήθως αλυσιτελές. Κατά κανόνα, η εννοιολογική σύγκριση δεν επηρεάζεται από τα σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν ένας όρος έχει πολλές σημασίες, εκ των οποίων μία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, η εννοιολογική σύγκριση μπορεί να επικεντρωθεί στη συγκεκριμένη σημασία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι πώς γίνεται αντιληπτός ο όρος από το ενδιαφερόμενο κοινό. Δεν πρέπει να επιβάλλεται ούτε να κατασκευάζεται τεχνητά σύνδεσμος μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών και αυτού που σημαίνει ή αναπαριστά ή αυτού στο οποίο παραπέμπει το σημείο. Για παράδειγμα, εάν τα σχετικά προϊόντα αφορούν τον φωτισμό και το σημείο είναι ή περιέχει το στοιχείο «LED», μία από τις πολλές δυνητικές σημασίες του «LED» είναι «δίοδος φωτοεκπομπής». Επομένως, η εννοιολογική σύγκριση μπορεί να επικεντρωθεί στη συγκεκριμένη σημασία Το σημασιολογικό περιεχόμενο λέξεων Όταν το σήμα συνίσταται σε, ή αποτελείται από, μια λέξη, το πρώτο βήμα του εξεταστή είναι να αναζητήσει την εξήγηση της συγκεκριμένης λέξης σε λεξικά και/ή εγκυκλοπαίδειες στη γλώσσα (ή γλώσσες) της σχετικής εδαφικής περιοχής. Εάν η λέξη υπάρχει στο λεξικό/στην εγκυκλοπαίδεια, η περιγραφόμενη σημασία αποτελεί το σημασιολογικό της περιεχόμενο. Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι το ενδιαφερόμενο κοινό στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ θεωρείται ότι ομιλεί κυρίως τις επικρατέστερες γλώσσες στις αντίστοιχες εδαφικές περιοχές του (απόφαση της 23/10/2002, T-6/01, «MATRATZEN», σκέψη 27). Οι γλώσσες αυτές είναι κανονικά οι επίσημες γλώσσες της οικείας εδαφικής περιοχής. Προγενέστερο σήμα Αμφισβητούμενο σημείο Αριθ. υπόθεσης HALLOUMI HELLIM T-534/10 Hellim είναι η τουρκική μετάφραση της ελληνικής λέξης «χαλούμι» (Halloumi) (είδος τυριού). Σχετική εδαφική περιοχή ήταν η Κύπρος. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, μολονότι η τουρκική δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, παρά ταύτα περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Γ, Ανακοπή Σελίδα 29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με : ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015 1. Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5235/5-9-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5235/5-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5235/5-9-2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4260/2013 Αθήνα 1/10/2013 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων 15 Απριλίου 2014 15 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τα γραφεία σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4717/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4717/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4717/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5802 /2-10-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5802 /2-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5802 /2-10-2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος (ή/και των μερών αυτού)

Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος (ή/και των μερών αυτού) Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την Κοινή Πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων) 2 Οκτωβρίου 2014 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τα Γραφεία Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 804/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 804/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 804/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4822 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4822 /2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4822 /2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ4461 /07-10 -2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ4461 /07-10 -2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ4461 /07-10 -2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012),όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4352 / 13-08-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012),όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα Γενικές παρατηρήσεις Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται (ταχυδρομικώς,

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1684 / 03 04-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1684 / 03 04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1684 / 03 04-2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012),όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ Λογότυπος Ο λογότυπος Μέγεθος λογοτύπου Πλαίσιο σήματος (προστατευτική ζώνη) Εφαρμογή χρωμάτων λογοτύπου Προσαρμογή γλώσσας λογοτύπου Απαγορευτικά

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο 13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο «Δυσλεξία: Μια λέξη δύσκολη και μόνο να την πεις φαντάσου το μαρτύριο όμως να τη ζεις» Μαρία Χριστοπούλου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας e-mail: georgopoulou@gge.gr

Εισηγητής: Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας e-mail: georgopoulou@gge.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Εισηγητής: Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2206/17-4-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2206/17-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με : ΑΘΗΝΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2206/17-4-2015 1. Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 5η Δραστηριότητα Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας Περίληψη Πόση πληροφορία περιέχεται σε ένα βιβλίο των 1000 σελίδων; Υπάρχει περισσότερη πληροφορία σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο των 1000 σελίδων ή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων IV.3. Οι πληθυσμιακές πυραμίδες Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυραμίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Ι. Αλλαγές στις Διαδικασίες Καταχώρησης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη [.gr] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή. Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος.

Προσοχή. Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος. Προσοχή Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος. Ηπροσοχήεµπλέκεται στην επιλογή των στοιχείων του περιβάλλοντος που επιθυµούµε να επεξεργαστούµε, και παράλληλα στην αγνόηση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή Oδηγοί - Eγχειρίδια 5. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή 169 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων

Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής και Βιομ/κης Ιδιοκτησίας e-mail: georgopoulou@gge.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ. Ράπτη Ειρήνη ΑΜ 10420

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ. Ράπτη Ειρήνη ΑΜ 10420 Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Ράπτη Ειρήνη ΑΜ 10420 Ορισμός μαθησιακών διαταραχών - δυσλεξίας Οι μαθησιακές δυσκολίες ορίζονται ως ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 0 10.15-10.40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 18.00-18.30

Διαβάστε περισσότερα

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν;

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; TFT TV Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; Η ετυμολογία του όρου TFT (Thin Film Transistor ή τρανζίστορ λεπτού φιλμ) μας παραπέμπει στο δομικό στοιχείο ελέγχου της οθόνης, που είναι το τρανζίστορ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία \ή % Κώδικες. Τάξη Α'

Επικοινωνία \ή % Κώδικες. Τάξη Α' Δ IV Επικοινωνία \ή % Κώδικες Τάξη Α' ^W ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Σήματα τροχαίας 1. Τα παρακάτω είναι σήματα της τροχαίας. Ποια αναγνωρίζετε; Προσπαθήστε να βρείτε τι σημαίνουν τα χρώματα: το κόκκινο, το πράσινο, το

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis

Η μεταβλητή χρόνος στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η αναφορά στο χρόνο Αναφερόμενοι στο χρόνο, θα πρέπει κατ αρχάς να τονίσουμε ότι αυτός μπορεί να είναι είτε το ημερολογιακό έτος, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006: Το Ευρωπαϊκό ικαστήριο δέχθηκε ότι είναι απόλυτα δικαιολογηµένη η επιλογή τόπου εγκατάστασης (εντός της Κοινότητας όπως

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3841/20-07-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3841/20-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3841/20-07-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου Ανάγνωση Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων Γνώση σημασίας λέξεων (λεξιλόγιο πρόσληψης) Κατανόηση κειμένου Οικειότητα με γραπτέςλέξειςκαι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 13641/ΣΓ/σβ ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2003. ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών

Αριθ. Πρωτ. 13641/ΣΓ/σβ ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2003. ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών Αριθ. Πρωτ. 13641/ΣΓ/σβ ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2003 Π Ρ Ο Σ Το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση 15η Βιβλίων & Στοιχείων Καρ. Σερβίας 10 Α Θ Η Ν Α ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 επίκτητη και ειδική ή εξελικτική δυσλεξία Η δυσλεξία ως πρόβλημα της ανάγνωσης, διακρίνεται σε δύο μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα Έκδοση: 1.0 Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 20100 Ασημίνα Σπανίδου και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου aspanidou@di.uoa.gr koupe@di.uoa.gr Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ώρα της Γης Οδηγίες χρήσης λογοτύπου 2009

Η Ώρα της Γης Οδηγίες χρήσης λογοτύπου 2009 Η Ώρα της Γης Οδηγίες χρήσης λογοτύπου 2009 Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Η Ώρα της Γης 2009 Brand Guidelines Γενικές Πληροφορίες 3 2. Λογότυπο Η Ώρα της Γης 4 3. Οδηγίες Χρήσης Λογοτύπου: Φόντο, Χρώματα,

Διαβάστε περισσότερα