ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO 2"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO 2 Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής Σεµινάριο ΕΗ: «Τεχνολογικό δυναµικό περιορισµού εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου υνατότητες εφαρµογής τους σε Ελληνικές Επιχειρήσεις», 24-26/06,30/06 & 01/07,Χαλκοκονδύλη 30, ΑΘΗΝΑ 0

2 έσµευση και Μεταφορά CO 2 - Περιεχόµενα Τεχνολογίες έσµευσης CO 2 έσµευση από βιοµηχανικές διεργασίες έσµευση CO 2 µετά την καύση post combustion capture έσµευση CO 2 πριν την καύση pre combustion capture Καύση σε συνθήκες καθαρού οξυγόνου - oxyfuel Μελέτες επίδρασης των τεχνολογιών δέσµευσης στη Λειτουργία Σταθµών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Μεταφορά CO 2 Φάση ωρίµανσης τεχνολογίας 9. Γνωστικά κενά 1

3 2

4 έσµευση CO 2 έσµευση CO 2 πριν από την καύση έσµευση CO 2 µετά την καύση Καύση σε περιβάλλον οξυγόνου έσµευση από βιοµηχανικές διεργασίες 3

5 έσµευση CO 2 από βιοµηχανικές διεργασίες (1/8) CO 2 στο φυσικό αέριο ~ 4% ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Απαίτηση για µείωση της περιεκτικότητας σε 0,3-2% (διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή). Η µείωση απαιτείται για την αύξηση της θερµογόνου του ΦΑ, για τη µείωση της απαιτούµενης ενέργειας για µεταφορά και την αποφυγή διαβρώσεων των αγωγών µεταφοράς Χρησιµοποιούµενες τεχνικές δέσµευσης: φυσικοί και χηµικοί διαλύτες ή µεβράνες Βάσει της ετήσιας παραγωγής Φ.Α και της ελάχιστης απαίτησης για µείωση σε 2% εκτιµάται ότι δεσµεύονται ~ 50MtCO2 ανά έτος Χωρίς κίνητρο έως σήµερα οι δεσµευόµενες ποσότητες CO 2 διοχετεύονταν ξανά στην ατµόσφαιρα 4

6 έσµευση CO 2 από βιοµηχανικές διεργασίες (2/8) Μόνο 2 project εξευγενισµού Φ.Α αποθηκεύουν το CO 2 : το Sleipner της Statoil στη Νορβηγία και το In Salah της BP στην Αλγερία Και στα δυο χρησιµοποιούνται ως διαλύτες διαλύµατα αλκαλοαµινών (ΜΕΑ,DEA,MDEA) Αποθηκεύονται περίπου 1MtCO 2 ανάέτοςστοκάθεένα Το επόµενο project που εγχειρήθηκε ήταν στο Snohvit της Νορβηγίας το 2006 για το δέσµευση CO 2 από LNG (απαίτηση για µείωση περιεκτικότητας CO 2 κάτω από 50ppmv). 5

7 έσµευση CO 2 από βιοµηχανικές διεργασίες (3/8) 6

8 έσµευση CO 2 από βιοµηχανικές διεργασίες (4/8) 7

9 έσµευση CO 2 από βιοµηχανικές διεργασίες (5/8) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ Η παραγωγή σίδηρου µε άµεση αναγωγή σιδήρου µε υψηλό περιεχόµενο οξυγόνου (DRI-Direct Reduced Iron) γίνεται µε αντίδραση µε H 2 και CO οπότε παράγεται νερό και CO 2 (καθαρό δηλαδή CO 2 ) Νέες τεχνολογίες παραγωγής (COREX PROCESS) δηµιουργούν επίσης ένα ρεύµα νερού και CO 2 από όπου το CO 2 είναι εύκολο να αποµακρυνθεί Έχει υπολογιστεί ότι η ιδιαιτερότητα της παραγωγικής διαδικασίας σίδηρου και χάλυβα προσφέρει τη δυνατότητα για «εύκολη» δέσµευση ~ 90-95% του παραγόµενου CO 2 (IEA 2004) 8

10 έσµευση CO 2 από βιοµηχανικές διεργασίες (6/8) ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Εκτός από το CO 2 που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίµων στην παραγωγική διαδικασία του τσιµέντου, CO 2 παράγεται και από την ίδια τη διαδικασία (limestone to lime CaCO 3 to CaO) Αυτή τη στιγµή το παραγόµενο CO 2 δε δεσµεύεται σε καµία βιοµηχανία τσιµέντου. Λόγω όµως της υψηλής περιεκτικότητας CO 2 στα καυσαέρια (~15-30%) παρουσιάζει πλεονέκτηµα εφαρµογής τεχνολογιών δέσµευσης µετά την καύση (post combustion capture) σε σχέση µε τηδέσµευση από τα καυσαέρια της ηλεκτροπαραγωγής (περιεκτικότητας 4-15% ανάλογα το καύσιµο) Η καύση σε περιβάλλον οξυγόνου εξετάζεται επίσης για εφαρµογή στην τσιµεντοβιοµηχανία (ΙΕΑ 1999) 9

11 έσµευση CO 2 από βιοµηχανικές διεργασίες (7/8) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ Το CO 2 αποτελεί παραπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας παραγωγής αµµωνίας υο είδη παραγωγής:(α) Αναµόρφωση ελαφρών Η/C 85% (β) µερική οξείδωση ή αεριοποίηση βαριών H/C Methane reforming: CH4 + H2O(g) CO + 3H2 206MJ/kmol CO Shift: CO + H2O(g) CO2 + H2 + 41MJ/kmol CH4 + 2H2O(g) CO2 + 4 H2 165MJ/kmol Το CO 2 δεσµεύεται συνήθως από αµίνες Παράγονται περίπου 1,27tCO 2 /tnh 3 10

12 έσµευση CO 2 από βιοµηχανικές διεργασίες (8/8) Βάσει της ετήσιας παραγωγής αµµωνίας θεωρητικά θα ήταν διαθέσιµα ~ 130MtCO 2 για αποθήκευση ανά έτος Όµως συνήθως οι Μονάδες παραγωγής αµµωνίας συνδυάζονται µε Μονάδες παραγωγής ουρίας οι οποίες µπορούν να καταναλώσουν ~ 70 90% του παραγόµενου CO 2. Αυτή τη στιγµή δεσµεύονται και χρησιµοποιούνται σε EOR (Enhanced Oil Recovery) στις Ηνωµένες Πολιτείες ~0,7MtCO 2 ανά έτος 11

13 έσµευση CO 2 µετά την καύση (1/9) 12

14 έσµευση CO 2 µετά την καύση (2/9) Αρνητικά στοιχεία δέσµευσης από τα καυσαέρια Μικρές συγκεντρώσεις CO 2 : % vol - 14% pulverized coal 9% coal IGCC 4% NGCC Μεγάλοι όγκοι καυσαερίων Παρουσία αζώτου Χαµηλή πίεση Παρουσία άλλων ουσιών (π.χ SO 2 ) που δηµιουργούν προβλήµατα στον εξοπλισµό δέσµευσης Υψηλές απαιτήσεις σε ενέργεια Μεγάλη πτώση της απόδοσης Θετικά στοιχεία δέσµευσης από τα καυσαέρια Οι πιο ώριµες τεχνολογίες σχεδόν διαθέσιµες για εµπορική εφαρµογή σε µεγάλη κλίµακα 13

15 έσµευση CO 2 µετά την καύση (3/9) Χηµική έσµευση µε διαλύτες υνατότητες έσµευσης µετά την καύση Οι περισσότερες εφαρµογές αφορούν τη δέσµευση µε διαλύµατα αµινών (ΜΕΑ,DEA,MDEA) συνήθως υδατικό δ/µα ΜΕΑ 15-30% (µεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι απαγορευτικές µε τους υφιστάµενουςδιαλύτεςλόγω διαβρώσεων) έσµευση έως και 98% Καθαρότητα CO 2 έως και 99% Προβλήµατα εξασθένισης της δράσης των διαλυτών στο οξειδωτικό περιβάλλον των καυσαερίων Θερµοκρασίες δέσµευσης ο C, Θερµοκρασίες αναγέννησης ο C 14

16 έσµευση CO 2 µετά την καύση (4/9) 15

17 έσµευση CO 2 µετά την καύση (5/9) Απαίτηση για µεγάλη καθαρότητα σε SO 2, σωµατίδια και H/C To 80% των ενεργειακών απαιτήσεων της µονάδας δέσµευσης αναγέννησης απαιτείται για την αναγέννηση του διαλύτη Για την κάλυψη αυτών των αναγκών µπορεί να µειώσει τον ατµό του στροβίλου χαµηλής πίεσης σε µια µονάδα κονιορτοποιηµένου άνθρακα έως και κατά 2/3 µε µείωση του βαθµού απόδοσης κατά ποσοστιαίες µονάδες 16

18 έσµευση CO 2 µετά την καύση (6/9) Φυσική Απορρόφηση υνατότητες έσµευσης µετά την καύση Το CO 2 απορροφάται φυσικά σε έναν διαλύτη. Η δέσµευση ευνοείται σε υψηλές µερικές πιέσεις CO 2 και χαµηλές θερµοκρασίες Ηχηµική δέσµευση προτιµάται σε µεγάλους όγκους µε µικρές µερικές πιέσεις ενώ η η φυσική απορρόφηση είναι κατάλληλη για µεγάλες µερικές πιέσεις CO 2 (syngas, NG processing) Υψηλά επίπεδα καθαρότητας και δέσµευσης, χαµηλές απαιτήσεις για ενέργεια, χαµηλές θερµοκρασίες (από 60 ο C µέχρι -5,-10 ο C) VGB

19 έσµευση CO 2 µετά την καύση (7/9) υνατότητες έσµευσης µετά την καύση Προσρόφηση Προσρόφηση του CO 2 σε στερεό µε µεγάληειδικήεπιφάνειακαι εκρόφηση για την αποµάκρυνση του CO 2 υο διαθέσιµες µέθοδοι ανάλογα µε τηµέθοδο εκρόφησης PSA (Pressure Swing Adsorption) όταν η αποµάκρυνση του CO 2 γίνεται µε µείωση της πίεσης και TSA (Temperature Swing Adsorption) όταν η αποµάκρυνση του CO 2 γίνεται µε αύξησητηςθερµοκρασίας 18

20 έσµευση CO 2 µετά την καύση (8/9) υνατότητες έσµευσης µετά την καύση Κρυογενικός διαχωρισµός (cryogenic separation ή low temperature distillation) Επαναλαµβανόµενες συµπιέσεις και ψύξεις του αέριου ρεύµατος - ενεργοβόρο Χρησιµοποιείται µόνο για ρεύµατα καθαρότητας CO 2 µεγαλύτερης από 90% και συµφέρει µόνο όταν το εισερχόµενο ρεύµα είναι διαθέσιµο σε µεγάλη πίεση 19

21 έσµευση CO 2 µετά την καύση (9/9) υνατότητες έσµευσης µετά την καύση Μεµβάνες Χρησιµοποιούνται για να αποµακρυνθεί το CO 2 απότοαέριορεύµα διαπερνόντας τη µεµβράνη Μπορούν να επιτύχουν πολύ καλό διαχωρισµό έχουν όµως µεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις, πολύπλοκες κατασκευές και κοστίζουν Ενδιαφέρον έχει παρουσιαστεί για την παράλληλη χρήση Μεµβρανών/Αµινών. Στην περίπτωση αυτή οι µεµβράνες δε χρησιµοποιούνται για διαχωρισµό αλλά για καλύτερη επαφή του υγρού διαλύτη µε το αέριο ρεύµα µειώνοντας το µέγεθος του scrubber και τις ενεργειακές απαιτήσεις της µεθόδου 20

22 έσµευση CO 2 πριν την καύση (1/2) υνατότητες έσµευσης πριν την καύση Παραγωγή καυσίµου χωρίς άνθρακα Για τον άνθρακα εφαρµόζεται αεριοποίηση µε οξυγόνοή/και ατµό και παράγεται αέριο CO,H 2,CO 2,CH 4 και Η 2 Ο Το CO και το CH 4 µετατρέπονται σε Η 2 και CO 2 µε τις αντιδράσεις CO- Shift και Methane reforming Το παραγόµενο αέριο περιέχει µόνο Η 2,CO 2 και Η 2 Ο Γιατοφυσικόαέριοεφαρµόζονται τα βήµατα CO-Shift και Methane reforming ΗαναλογίαCO 2 /H 2 στο προϊόν κυµαίνεται 15-60% (dry basis) και η πίεση είναι υψηλή 21

23 έσµευση CO 2 πριν την καύση (2/2) Οδιαχωρισµός του CO 2 γίνεται από µεθόδους που ευνοούνται από υψηλή πίεση όπως η φυσική απορρόφηση, η φυσική προσρόφηση PSA κ.α Το Η 2 καιγεται σε αεριοστρόβιλο από όπου παράγεται µόνο νερό και άζωτο Το ASU έχει µεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια Οι υπάρχοντες αεριοστρόβιλοι χρειάζονται µετατροπές και βελτιώσεις για να κάψουν καθαρό υδρογόνο Οι IGCC έχουν µεν εφαρµοστεί σε µεγάλη κλίµακα δεν µπορούν όµως σε καµία περίπτωση να θεωρηθούν ώριµη τεχνολογία Όλες οι άλλες απαιτούµενες τεχνολογίες είναι διαθέσιµες σε µεγάλη κλίµακα στη χηµική βιοµηχανία Εκτιµάται ότι το 2012 η τεχνολογία θα είναι έτοιµη για επίδειξη και το 2015 για scale up 22

24 Καύση σε συνθήκες καθαρού οξυγόνου oxyfuel (1/3) 23

25 Καύση σε συνθήκες καθαρού οξυγόνου oxyfuel (2/3) Επιτυγχάνεται η αποµάκρυνση του αζώτου από το σύστηµα Tο καύσιµο καίγεταιµε καθαρό οξυγόνο και παράγεται CO 2 και νερό Στη συνέχεια αποµακρύνονται οι ακαθαρσίες από τα καυσαέρια, ψύχονται για το διαχωρισµό τουco 2 απότονερόκαιτοκαθαρόco 2 αποµακρύνεται Χρειάζεται ανακυκλοφορία µέρους του CO 2 στην καύση για τη διατήρηση της θερµοκρασίας σε κανονικά επίπεδα Η απαίτηση για ASU αυξάνει το κόστος επένδυσης και λειτουργίας Η καύση µε οξυγόνο είναι ήδη διαδεδοµένη στη βιοµηχανία σίδηρου χάλυβα και υαλιού 24

26 Καύση σε συνθήκες καθαρού οξυγόνου oxyfuel (3/3) Ο κρυογενικός διαχωρισµός του αέρα για παραγωγή οξυγόνου εφαρµόζεται ήδη σε µεγάλη κλίµακα Χρειάζονται τροποποιήσεις στους υπάρχοντες λέβητες ή αεριοστροβίλους για να λειτουργήσουν σε συνθήκες καθαρού οξυγόνου Εκτιµάται ότι το 2012 η τεχνολογία θα είναι έτοιµη γιαεπίδειξηκαιτο 2015 για scale up 25

27 Reports µε σύγκριση σταθµών µε και χωρίς CO 2 capture efficiency penalties, CoE,, CO 2 avoidance cost 26

28 Reports µε σύγκριση σταθµών µε και χωρίς CO 2 capture efficiency penalties, CoE,, CO 2 avoidance cost 27

29 Reports µε σύγκριση σταθµών µε και χωρίς CO 2 capture efficiency penalties, CoE,, CO 2 avoidance cost Συνοπτικά από τη βιβλιογραφία µπορεί να εξαχθεί ότι η ένταξη τεχνολογιών δέσµευσης CO 2 µπορεί να προκαλέσει πτώση του βαθµού απόδοσης κατά 8 µε 10 µονάδες σε ανθρακικούς σταθµούς και 6 µε 12 µονάδες σε σταθµούς φυσικού αερίου Περίπου 3 µε 4 µονάδες στους ανθρακικούς σταθµούς και 2 µε τρειςµονάδες στους σταθµούς φυσικού αερίου οφείλονται στην συµπίεση του CO 2 στα 100bar για µεταφορά. Το υπόλοιπο σχετίζεται µε τηµέθοδο δέσµευσης που έχει επιλεγεί 28

30 Μελέτη ΕΜΠ/ΙΤΕΣΚ Μετασκευή ελληνικών µονάδων για δέσµευση CO 2 29

31 Μελέτη ΕΜΠ/ΙΤΕΣΚ Τεχνολογίες δέσµευσης CO 2 στην ελληνική αγορά ενέργειας

32 Μελέτη ΕΜΠ/ΙΤΕΣΚ Τεχνολογίες δέσµευσης CO 2 στην ελληνική αγορά ενέργειας

33 Μελέτη ΕΜΠ/ΙΤΕΣΚ Τεχνολογίες δέσµευσης CO 2 στην ελληνική αγορά ενέργειας

34 Μελέτη ΕΜΠ/ΙΤΕΣΚ Τεχνολογίες δέσµευσης CO 2 στην ελληνική αγορά ενέργειας

35 Τεχνολογίες δέσµευσης CO 2 στην Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας -1 34

36 Τεχνολογίες δέσµευσης CO 2 στην Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας -1 35

37 Μεταφορά (1/2) Για τη συµπίεση και µεταφορά µε αγωγούςσυνήθωςχρησιµοποιείται µια πίεση bar Για την υγροποίηση και µεταφορά µε πλοία συνήθως προτείνονται συνθήκες κοντά στο τριπλό σηµείο όπου παρουσιάζει τη µέγιστη πυκνότητα (6,5 bar & έως -52 O C). Για τις συνθήκες αυτές απαιτούνται περίπου 110kWh ανά τόνο υγρού CO 2 ξεκινώντας από τα 1,1bar 36

38 Μεταφορά (2/2) H µεταφορά του CO2, για µεγάλες ποσότητες (> µερικών εκατ. τόνων ανά έτος) και µέχρι χλµ. απόσταση γίνεται µε αγωγούς. Για µικρές ποσότητες ή για µεγαλύτερες αποστάσεις ακόµη και διασχίζοντας τη θάλασσα η µεταφορά µε τάνκερς µπορεί να είναι πιο οικονοµική. Στις ΗΠΑ η µεταφορά µε αγωγούς λειτουργεί ως ώριµη τεχνολογία. Εκεί χλµ. αγωγών µεταφέρουν >40 εκατ. Τόνους CO2ανά έτος. 37

39 Φάση ωρίµανσης τεχνολογίας 38

40 Γνωστικά κενά εν υπάρχουν ουσιαστικά γνωστικά κενά στις τεχνολογίες δέσµευσης και µεταφοράς CO 2 αφού όλες οι προτεινόµενες τεχνολογίες έχουν εφαρµοστεί λίγο ή πολύ σε µικρή ή µεγάλη έκταση Το συνολικό integration όλων των τεχνολογιών που θα συνδυαστούν και η εφαρµογή σε µεγάλη κλίµακααπαιτούνβέβαιαορισµένα χρόνια ωρίµανσης Ειδικότερα η έρευνα πρέπει να εστιάσει : στη µείωση της απαιτούµενης ενέργειας για την αναγέννηση των αµινών ή των διαλυτών γενικότερα στην καύση σε στροβίλους υδρογόνου στις συνθήκες καύσης µε καθαρό οξυγόνο και σε innovative concepts όπως το chemical looping, η χρήσηfuel cells για τη δέσµευση CO 2 κ.α 39

41 έσµευση και µεταφορά CO 2 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 40

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 2 Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου 2.1 Εισαγωγή Το φυσικό αέριο είναι ένα µίγµα αερίων υδρογονανθράκων µε κυµαινόµενες ποσότητες άλλων αερίων, που θεωρούνται ως ακαθαρσίες. Το φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΜΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ( ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (συμβολή στον ασφαλή, διατηρήσιμο, φιλικό προς το κλίμα ενεργειακό εφοδιασμό για την Ευρώπη) ΜΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Το πετρέλαιο, το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανθυποπλοίαρχος (Μ) Γεώργιος Γκουγκουλίδης Στις μέρες μας, η συντριπτική πλειοψηφία των αγαθών διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMIZATION STUDY AND SIMULATION OF A HYDROGEN GENERATION AND STORAGE SYSTEM COMBINED WITH WIND ENERGY, USING THE HOMER ENERGY SOFTWARE

OPTIMIZATION STUDY AND SIMULATION OF A HYDROGEN GENERATION AND STORAGE SYSTEM COMBINED WITH WIND ENERGY, USING THE HOMER ENERGY SOFTWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑ ΟΣ, Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙ ΟΥ, Εργ. Συνεργάτης ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ Άχυρα Σιτηρών, θερμοχημική μετατροπή, μέγιστο οικονομικό όφελος Του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CCS

ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CCS ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CCS Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής Σεµινάριο ΕΗ: «Τεχνολογικό δυναµικό περιορισµού εκποµπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν Ευέλικτες, πράσινες λύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας

εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν Ευέλικτες, πράσινες λύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας η καθαρότερη παραγωγή ενέργειας T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν Ευέλικτες,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΦΩΤΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ:

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΦΩΤΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΦΩΤΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ: Ο Ηλεκτρικός Σπινθήρας Η αστραπή / Ο κεραυνός Το Ηλεκτρικό Ρεύµα ( υναµικός Ηλεκτρισµός) Το βραχυκύκλωµα ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ Η ΚΑΥΣΗ Καύση : Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6/12/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κολιπέτρη Φανή Μαθητής Α3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα