βασικά σημεία Άρθρο... 1 Εξελίξεις. 2 Ποιες είναι οι συγκεκριμένο ατόμων με οργανωμένης βασική δυνητικά ευκαιριών για (2001) πολιτικής για τον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βασικά σημεία Άρθρο... 1 Εξελίξεις. 2 Ποιες είναι οι συγκεκριμένο ατόμων με οργανωμένης βασική δυνητικά ευκαιριών για (2001) πολιτικής για τον"

Transcript

1 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εταίρος έργου PALADIN) Full article available at: content/ /uploads/2010/11/7c.pdf *Assistant Professor of Continuing Education at Aristotle University of Thessaloniki (PALADIN Partner) «Μη Προνομιούχες» ομάδες ηλικιωμένων: βασικά σημεία προβληματισμού Γεώργιος Κ. Ζαρίφης* Ποιες είναι οι «μη προνομιούχες ομάδες ηλικιωμένων» και πώς μπορούν να εντοπιστούν; Αν και ο όρος "μη προνομιούχες ομάδες" αφορά σε μια ειδική περίπτωση (όπως αναφέρεται σε όσους είναι σε μειονεκτική θέση, άπορους ή στερούνται βασικών αγαθών ή πρόσβασης σε αυτό που θεωρείτε από τους περισσότερους δεδομένο) θα πρέπει να προσεγγιστεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ιατρικό, κλπ.). Σε γενικές γραμμές, η «μειονεκτική θέση» στην ευρωπαϊκή ατζέντα κοινωνικής πολιτικής είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα των ατόμων με ανεπαρκείς πόρους πρόσβασης στη μάθηση λόγω της περιορισμένης ή και ανύπαρκτης (λόγω ποικίλων παραγόντων) πρόσβασης σε παρόχους οργανωμένης εκπαίδευσης. Άνεργοι, άτομα που εγκατέλειψαν τη βασική εκπαίδευση, μετανάστες, ανειδίκευτοι ή με χαμηλή ειδίκευση, άτομα με αναπηρία (διανοητική ή σωματική) και ηλικιωμένοι (50+) μπορούν δυνητικά να συμπεριληφθούν σε αυτή την ομάδα χωρίς αυτό να αποκλείει ωστόσο επιμέρους διαφοροποιήσεις από άτομοο σε άτομο. Ειδικά για την τελευταία ομάδα -τη λεγόμενη «τρίτηη ηλικία»- η έμφαση στη δια βίου μάθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο δείχνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση σχετικά με το σκοπό στην παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί πρόκληση για όσους στηρίζουν τη δια βίου μάθηση. Η απάντηση για το ποιος ωστόσο είναι προνομιούχος ή μη δεν είναι απλή. Δεν είναι όλοι οι ηλικιωμένοι, ή 50+ ενήλικοι μη προνομιούχοι. Ο Glendenning (2001) επικαλούμενος τον Tyler (1978 & 1979) ), επισημαίνει ότι υπάρχουν δύο σημαντικές «υποθέσεις» στην ανάπτυξη πολιτικής για ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (που θεωρούνται σε μειονεκτική θέση) που πρέπει να αμφισβητηθεί: Πρώτον, ότι όλοι οι άνθρωποι πάνω από μια δεδομένα αυθαίρετη ηλικία (60 ή 65 για παράδειγμα) μπορούν να εξεταστούν από κοινού και να αντιμετωπίζονται σαν να ήταν μια ομοιογενή ομάδα, και δεύτερον, η υπόθεση ότι οι ηλικιωμένοι, ως ομάδα, είναι σε μειονεκτική θέση από εκπαιδευτική προσέγγιση, λόγω του παράγοντα της ηλικία. Αν αυτές οι δύο υποθέσεις αμφισβητηθούν τότε το ερώτημα κατά πόσον οι παροχές για ηλικιωμένα άτομα θα πρέπει ή δεν πρέπει να διαχωρίζονται από την πρόβλεψη για το γενικό πληθυσμό, γίνεται πιο εύκολο να απαντηθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να χωριστούν σε διάφορες ομάδες στόχους, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και με τον ενήλικο πληθυσμό γενικότερα. Είναι με βάση αυτή την άποψη που πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των ηλικιωμένων που συνειδητά αποφασίζουν να έχουν πρόσβαση και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, και εκείνων που δεν έχουν γιατί δεν μπορούν, προκειμένου να εντοπιστούν εκείνοι που επωφελούνται από τη μάθηση και αυτοί που δεν μπορούν να επωφεληθούν και ως εκ τούτου μπορεί θεωρούνται μη προνομιούχοι. Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: /2010/11/7c.pdf * Επίκουρος Καθηγητής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Άρθρο... 1 Εξελίξεις. 2 Δραστηριότητες Από την συντονίστρια του έργου Ένα από τα βασικά μηνύματα του 2001 ανακοίνωση της Επιτροπής «Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθησης» ήταν ότι τα παραδοσιακά συστήματα πρέπει να αναμορφωθούν για να γίνουν πολύ περισσότερο ανοιχτά και ευέλικτα, έτσι ώστε οι μαθητευόμενοι να έχουν ατομική πορεία μάθησης, κατάλληλη για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, και, συνεπώς, να επωφεληθούν πραγματικά από τις ευκαιρίες της ζωής τους. Το ιστορικό έγγραφο της τελικής διάσκεψης για την εκπαίδευση ενηλίκωνν σχέδιο δράσης (Μάρτιος 2011) συνιστά ότι οι πολιτικές πρέπει να ενισχύσουν "τους ηλικιωμένους με την ενθάρρυνση της αυτο-διαχειριζόμενης μάθησης και την υποστήριξη της ομάδες μάθησης»,, ενώ αναγνωρίζει ότι μέχρι στιγμής: «Η ευελιξία της εκμάθησης στρατηγική τροχιές είναι επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο τις δύο θεσμικών εμποδίων και των συγκεκριμένων συνθηκών, δεδομένου ότι επιδιώκει να παρέχει εκπαίδευση ενηλίκων σε ευέλικτο και προσιτό τρόπο που μπορεί να επιτρέψει ενήλικων μαθητών να συνδυάζουν τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με πολύπλοκη τη ζωή τους στην εργασία και τις οικογενειακές τους ευθύνες". Οι Κλίμακες Μέτρησης της Ετοιμότητας για Μάθηση σε 5 περιοχές δράσης (Υγεία, Οικονομικά, Δραστηριότητες, Αγωγή του Πολίτη και Εκπαίδευση) δοκιμάστηκαν με επιτυχία σε 12 σχετικές μελέτες σε 6 χώρες, με τη συμβολή περισσότερων από 670 ηλικιωμένοων, ηλικίας από 50 έως 100 ετών. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα του έργου PALADIN θα χαρούμε να την ακούσουμε. Επίσης,, εκτιμώ ότι θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία στην καθημερινή σας ζωή και θα τα διαδώσετε μεταξύ των άλλων πιθανών ενδιαφερομένων, γιατί είναι στο χέρι καθενός από εμάς να κάνουμε τον "Ευρωπαϊκό Χώρο της δια βίου μάθησης". Teresa Almeida Pinto, 1

2 Εξελίξεις Πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη έργου PALADIN Το έργο PALADIN θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2011 και τα κύρια προϊόντα του είναι πλέον διαθέσιμα στο κοινό. Σε αυτό το τεύχος του PALADINews, σας παρουσιάζουμε ένα σύντομο υπόμνημα του καθενός από αυτά. Αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση Η αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση δείκτης στοχεύει έργου PALADIN να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση και άλλα συναφή θέματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, σε ένα ευρύ κοινό, το οποίο περιλαμβάνει τους φοιτητές, ερευνητές, εκπαιδευτές, καθώς και άλλων επαγγελματιών στον τομέα της δια βίου μάθησης: τυπική, μη τυπικής και της άτυπης. Στη δημοσίευση αυτή, τα έγγραφα έχουν οργανωθεί σε πέντε τομείς σπουδών βάσει του έργου PALADIN: υγεία, τη δραστηριότητα (την απασχόληση, εθελοντισμό ή άλλη), την εκπαίδευση (είτε τυπική, μη τυπική και άτυπη), ιθαγένεια και οικονομικά. Η κατηγοριοποίηση του κάθε εγγράφου, κάτω από ένα μόνο πεδίο, δεν ήταν εύκολη υπόθεση, γι 'αυτό είναι πιθανό ότι, για παράδειγμα, ένα έγγραφο που πλαισιώνεται στην κατηγορία, "υγεία" μπορεί να διαπεράσει επίσης την κατηγορία "εκπαίδευση". Αυτό έργου PALADIN Το προϊόν έχει αναπτυχθεί από τον Σύνδεσμο VIDA, μετά από τις συνεισφορές όλων των εταίρων. Ένα PDF και μια ηλεκτρονική έκδοση αναζήτησης, είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο έργου PALADIN: Αυτόνομη μάθηση διδακτικών εργαλείων Με στόχο την παροχή αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση εργαλεία που επιτρέπουν τη χρήση και την ανταλλαγή μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται με ενήλικες (κυρίως ηλικιωμένους άνω των 50 ετών και με χαμηλά προσόντα). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες γενικά που επιθυμούν να εξουσιοδοτήσει ή να διευρύνει τις δεξιότητες μέσω της αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση. Κάθε ένα από τα 20 κλίμακες παρέχει πληροφορίες και βελτιώνει την ανάπτυξη, ιδίως σε 5 πεδία: δραστηριότητα (απασχόληση ή εθελοντική), η υγεία, τα οικονομικά, την ιθαγένεια, και της εκπαίδευσης (τυπική/άτυπη/ανεπίσημη). Αυτό έργου PALADIN Το προϊόν έχει αναπτυχθεί από τον Σύνδεσμο VIDA Τα διδακτικά εργαλεία είναι διαθέσιμα σε 6 γλώσσες: αγγλικά, πορτογαλικά, ισπανικά, ελληνικά, ουγγρικά. Ιταλίας και της Μάλτας, στο δικτυακό τόπο έργου PALADIN: εκπαιδευτικά σεμινάρια ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα περισσότερα από αυτούς ζουν σε αστικές περιοχές. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από διάφορους χώρους (σπίτια, κατοικίες, οίκοι ευγηρίας, κέντρα προστασίας ηλικιωμένων, και θεσμών για την κοινωνική και τοπική ανάπτυξη, κλπ.) και η ηλικία τους κυμαινόταν από 50 έως 100 χρόνια. Το μεγάλο αυτό ερευνητικό έργο, το οποίο όλα τα εμπλεκόμενα έργου PALADIN Partners, έχει διεξαχθεί από ομάδα του Πανεπιστημίου της Coimbra (συντονίζεται από Albertina Lima Oliveira), στην Πορτογαλία, με τη συνεργασία και τη βοήθεια του Γεώργιου Ζαρίφη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα. Κάθε κλίμακα διαρκεί περίπου 10 λεπτά για να απαντήσει και η πλειοψηφία των ηλικιωμένων δεν έδειξε δυσκολίες απάντηση των στοιχείων. Αντίθετα, φάνηκαν να είναι κατανοητή, ουσιαστική και ενδιαφέρουσα για την ηλικιωμένους. Μπορείτε να δοκιμάσετε τον εαυτό σας σε κάθε μία από τις κλίμακες, ακολουθώντας τους συνδέσμους: Κλίμακα Εκπαίδευση Κλίμακα Υγεία Κλίμακα Δραστηριότητα Κλίμακα Απασχόληση Κλίμακα Οικονομικά Κλίμακες έργου PALADIN Το πρωταρχικό προϊόν του έργου PALADIN είναι ένα σύνολο από 5 αυτοαποτελεσματικότητας για την αυτο-διεύθυνση κλίμακες για τους ηλικιωμένους μειονεκτική θέση όσον αφορά την υγεία, τη δραστηριότητα, την εκπαίδευση, την ιθαγένεια και οικονομικά. Η ανάπτυξη των κλιμάκων που συμμετέχουν μέχρι τώρα 12 μελέτες σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Μάλτα, Ουγγαρία και Ελβετία, με περισσότερους από 670 ηλικιωμένους. Με λίγες εξαιρέσεις, η πλειοψηφία από αυτούς ζουν στα σπίτια τους με τους συγγενείς, οι γυναίκες, έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, κανένα προσόν ή επίπεδο 1, οι παντρεμένοι, έχουν χαμηλό μηνιαίο εισόδημα, δεν συμμετέχουν σε 2

3 Ακολουθούν σχετικά παραδείγματα και για όλες τις κλίμακες. Προκειμένου να εξοικειωθείτε με την ακόλουθη κλίμακα μέτρησης, παρακαλώ απαντήστε για εξάσκηση στην παρακάτω ερώτηση με βάση τις οδηγίες. Αν σας ζητούσαν να κουβαλήσετε έναν αριθμό από πλαστικές σακούλες με ψώνια από το σούπερ μάρκετ (π.χ. τριών κιλών η κάθε μία), πόσο σίγουροι ή σίγουρες θα αισθανόσασταν ότι μπορείτε να τις μεταφέρετε; Δηλώστε το βαθμό αυτοπεποίθησης (π.χ. έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι μπορώ να κουβαλήσω ) επιλέγοντας έναν αριθμό από το 0 έως το 10 με βάση την παρακάτω κλίμακα. Παρακαλούμε επαναλάβετε αυτή την άσκηση σε κάθε μία από τις κλίμακες. Αριθμός από σακούλες με ψώνια από την αγορά που μπορώ να κουβαλήσω Βαθμός αυτοπεποίθησης Μπορώ να κουβαλήσω 1 σακούλα (δηλαδή 3 κιλά) Μπορώ να κουβαλήσω 5 σακούλες (δηλαδή 15 κιλά) Μπορώ να κουβαλήσω 15 σακούλες (δηλαδή 45 κιλά) ΥΓΕΙΑ Σε αυτό το κομμάτι θα βρείτε κάποιες προτάσεις οι οποίες αφορούν σε περιστάσεις σχετικές με την υγεία σας ή την σωματική σας κατάσταση. Παρακαλώ συμπληρώστε στα κενά της δεξιάς στήλης για κάθε πρόταση χωριστά, το βαθμό της επιλογής σας (από το 1 έως το 10) ώστε να αποδώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κατά πόσο αισθάνεστε σίγουροι ή σίγουρες ότι μπορείτε αντεπεξέλθετε σε ό,τι περιγράφουν οι παρακάτω προτάσεις. Συγκεκριμένα δηλώστε το βαθμό της αυτοπεποίθησης σας (π.χ. έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι μπορώ/είμαι σε θέση να ) επιλέγοντας έναν αριθμό από το 0 έως το 10 με βάση την παρακάτω κλίμακα (0 = Δεν μπορώ καθόλου, 10 = Σίγουρα μπορώ). Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση : 1. Να βρω κάποιον που να ασκούμαστε μαζί, γιατί έτσι αισθάνομαι ότι έχω πιο ισχυρό Εμπιστοσύνη 3

4 κίνητρο για σωματική άσκηση 2. Να κόψω το κάπνισμα 3. Να έχω μια ισορροπημένη ζωή με φυσικές δραστηριότητες, ελεύθερος χρόνο και ξεκούραση 4. Να κάνω μια διατροφή με μικρή κατανάλωση αλατιού 5. Να παρακολουθώ ενημερωτικά φυλλάδια, διαφημιστικό και άλλο ενημερωτικό υλικό για θέματα υγείας 6. Να αποφεύγω τα τηγανιτά στη διατροφή μου 7. Να κάνω μία δίαιτα βασισμένη σε βραστές και ψητές τροφές 8. Να καταναλώνω με μέτρο κρασί και άλλα οινοπνευματώδη ποτά 9. Να ξέρω τι να κάνω σε περίπτωση ενός επείγοντος περιστατικού υγείας 10. Να κάνω μια διατροφή με χαμηλή κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών 11. Να τα καταφέρω με δραστηριότητες φυσικής άσκησης, ακόμη και αν ο καιρός δεν βοηθά/δεν είναι καλός. 12. Να κάνω μια διατροφή η οποία θα περιλαμβάνει πολλές σούπες, φρούτα και λαχανικά 13. Να παρακολουθώ τηλεόραση και ραδιόφωνο, προκειμένου να εντοπίσω τις καλύτερες ενημερωτικές εκπομπές για θέματα υγείας 14. Να σκέπτομαι τα ευχάριστα συναισθήματα σε σχέση με τη φυσική μου κατάσταση ως αποτέλεσμα της σωματικής άσκησης (για παράδειγμα, όταν ασκούμαι αισθάνομαι ανάλαφρος και γεμάτος ενέργεια για να αντεπεξέλθω στις δραστηριότητες της καθημερινής μου ζωής) 15. Να ψάχνω για πληροφορίες στο διαδίκτυο σε περίπτωση που χρειαστεί 16. Να κάνω τακτικά τις ιατρικές εξετάσεις και αναλύσεις που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο της υγείας μου στον οικογενειακό μου γιατρό 17. Να οργανώσω το χρόνο μου έτσι ώστε να καταφέρω να ασκηθώ, ακόμη και αν είμαι πολύ απασχολημένος 18. Να φροντίζω να κοιμάμαι 7 με 8 ώρες ημερησίως 19. Να επιμένω και να επιβραβεύω τον εαυτό μου σε περίπτωση που κάνω κάποια σωματική άσκηση ακόμη και όταν δεν έχω διάθεση (για παράδειγμα να λέω στο εαυτό μου «ευτυχώς, έκανα τον περίπατο μου σήμερα») 20. Να φροντίζω την υγεία μου ζητώντας τη συμβουλή ειδικών όταν χρειαστεί 21. Συγκρίνοντας την υγεία σας σε σχέση με αυτή άλλων ατόμων της ηλικίας σας, πως θα την χαρακτηρίζατε; (σημειώστε με x το κουτάκι στο οποίο αντιστοιχεί η επιλογή σας) Πολύ καλή Καλή Φυσιολογική Κακή Πολύ κακή 22. Τι άλλο θα μπορούσατε να συμπληρώσετε σε σχέση με το βαθμό εμπιστοσύνης σας στο συγκεκριμένο ζήτημα; ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θα δείτε παρακάτω ορισμένες προτάσεις οι οποίες αφορούν σε επαγγελματικές, καθημερινές, οικιακές, κοινωνικές, εθελοντικές ή άλλες δραστηριότητες οι οποίες θεωρούνται σημαντικές στη ζωή των πιο πολλών ανθρώπων. Παρακαλώ συμπληρώστε στα κενά της δεξιάς στήλης για κάθε πρόταση χωριστά, το βαθμό της επιλογής σας (από το 1 έως το 10) ώστε να αποδώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κατά πόσο αισθάνεστε σίγουροι ή σίγουρες ότι μπορείτε αντεπεξέλθετε σε ό,τι περιγράφουν οι παρακάτω προτάσεις. Συγκεκριμένα δηλώστε το βαθμό της αυτοπεποίθησης σας (π.χ. έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι μπορώ/είμαι σε θέση να ) επιλέγοντας έναν αριθμό από το 0 έως το 10 με βάση την παρακάτω κλίμακα (0 = Δεν μπορώ καθόλου, 10 = Σίγουρα μπορώ). 4

5 Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση : Εμπιστοσύνη 1. Να συμμετέχω σε αθλητικές δραστηριότητες 2. Να επιλύω ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν στο επάγγελμά μου (ή σε σχέση με άλλες δραστηριότητες εάν έχω βγει σε σύνταξη) 3. Να επισκέπτομαι χώρους και ιδρύματα (π.χ. μουσεία, μνημεία κλπ.) που με ενδιαφέρουν πολύ 4. Να αισθάνομαι αυτοπραγμάτωση μέσω δραστηριοτήτων που επιλέγω 5. Να αναπτύξω δραστηριότητες (επαγγελματικές, καθημερινές, σωματικές, κλπ. ) που θα με ικανοποιούν 6. Να καθαρίζω το σπίτι 7. Να βοηθώ ανθρώπους σε ιδρύματα με εθελοντική εργασία (για παράδειγμα βοήθεια ασθενών, φροντίδα παιδιών, βοήθεια αυτών που το έχουν ανάγκη) 8. Να συναναστρέφομαι με ανθρώπους (οικογένεια, γείτονες, φίλους, άλλους), όταν το έχω ανάγκη 9. Να κάνω ψυχαγωγικά ταξίδια 10. Να συμβάλλω σε ενώσεις, ιδρύματα αλληλεγγύης ή ευεργεσίες (π.χ. πυροσβεστική, σπίτια για φτωχούς) 11. Να αφιερώνομαι σε δραστηριότητες που με κάνουν καλύτερο 12. Να μαγειρεύω καλά 13. Να κάνω δραστηριότητες που με κάνουν να νιώθω καλά (π.χ. θέατρο, μουσική, ζωγραφική, κλπ.) 14. Να αφιερώνομαι σε φυσικές και πνευματικές δραστηριότητες που με βοηθούν να αναπτυχθώ ως άτομο 15. Να συμμετέχω σε οργανώσεις και λέσχες που μ ενδιαφέρουν 16. Να βρίσκω ανθρώπους και πηγές που να δίνουν νόημα στη ζωή μου 17. Να πηγαίνω για ψώνια 18. Να βοηθώ την κοινότητα (καθαρισμός κήπων, δενδροφύτευση) 19. Να ετοιμάσω την αποχώρησή μου από μία δραστηριότητα την κατάλληλη στιγμή (πάνω στην ώρα) 20. Να έχω μια θρησκευτική πρακτική που θα έχει νόημα για μένα 21. Τι άλλο θα μπορούσατε να συμπληρώσετε σε σχέση με το βαθμό εμπιστοσύνης σας στο συγκεκριμένο ζήτημα; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Θα δείτε παρακάτω ορισμένες προτάσεις οι οποίες αφορούν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών σας. Παρακαλώ συμπληρώστε στα κενά της δεξιάς στήλης για κάθε πρόταση χωριστά, το βαθμό της επιλογής σας (από το 1 έως το 10) ώστε να αποδώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κατά πόσο αισθάνεστε σίγουροι ή σίγουρες ότι μπορείτε αντεπεξέλθετε σε ό,τι περιγράφουν οι παρακάτω προτάσεις. Συγκεκριμένα δηλώστε το βαθμό της αυτοπεποίθησης σας (π.χ. έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι μπορώ/είμαι σε θέση να ) επιλέγοντας έναν αριθμό από το 0 έως το 10 με βάση την παρακάτω κλίμακα (0 = Δεν μπορώ καθόλου, 10 = Σίγουρα μπορώ). Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση : 1. Να διαχειρίζομαι οικονομικά ζητήματα και λογαριασμούς 2. Να κατορθώσω να αποταμιεύω χρήματα μειώνοντας τα έξοδά μου σε προσφορές Εμπιστοσύνη 5

6 και δώρα 3. Να διαχειρίζομαι τον μηνιαίο προϋπολογισμό μου για μη σημαντικά έξοδα 4. Να κατορθώσω να αποταμιεύω χρήματα μειώνοντας τα έξοδά μου σε μεταφορές και ταξίδια 5. Να διαχειρίζομαι τον μηνιαίο προϋπολογισμό μου για ταξίδια και μεταφορές 6. Να μειώσω ανούσια και υπερβολικά μηνιαία έξοδα. 7. Να θέτω προτεραιότητες για τα ετήσια μου έξοδα 8. Να προβλέπω τα ετήσια μου έξοδα σε σχέση με θέματα υγιεινής 9. Να διαχειρίζομαι τον μηνιαίο προϋπολογισμό μου για τη διατροφή μου 10. Να προβλέπω τα μηνιαία μου έξοδα για τη διατροφή μου μέσα στο έτος 11. Να κατορθώσω να αποταμιεύω χρήματα μειώνοντας τα έξοδά μου αλλάζοντας την καθημερινή μου ρουτίνα σε ό,τι αφορά τα ημερήσια μου έξοδα (π.χ. καφενείο) 12. Να προβλέπω τα μηνιαία μου έξοδα για την υγεία μου μέσα στο έτος 13. Να συνεργάζομαι με άλλα μέλη της οικογένειας μου για τον έλεγχο των εξόδων 14. Να προβλέπω τα μηνιαία μου έξοδα για τις μεταφορές μου μέσα στο έτος 15. Να κατορθώσω να αποταμιεύω χρήματα μειώνοντας τα έξοδά μου στη διατροφή 16. Να περιορίσω ανούσια μηνιαία έξοδα κάνοντας μόνος μου όσα θα αγόραζα 17. Να διαχειρίζομαι το μηνιαίο προϋπολογισμό για την υγεία 18. Να περιορίσω ανούσια μηνιαία έξοδα από τις μεταφορές και τα ταξίδια 19. Να διαχειρίζομαι το μηνιαίο προϋπολογισμό για την ατομική μου υγιεινή 20. Να περιορίσω ανούσια μηνιαία έξοδα αναγνωρίζοντας ποια από αυτά είναι υπερβολικά 21. Τι άλλο θα μπορούσατε να συμπληρώσετε σε σχέση με το βαθμό εμπιστοσύνης σας στο συγκεκριμένο ζήτημα; ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Θα δείτε παρακάτω ορισμένες προτάσεις οι οποίες αφορούν στο να μπορεί να ανταποκρίνεται κανείς στην ιδιότητά του ως πολίτης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλώ συμπληρώστε στα κενά της δεξιάς στήλης για κάθε πρόταση χωριστά, το βαθμό της επιλογής σας (από το 1 έως το 10) ώστε να αποδώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κατά πόσο αισθάνεστε σίγουροι ή σίγουρες ότι μπορείτε αντεπεξέλθετε σε ό,τι περιγράφουν οι παρακάτω προτάσεις. Συγκεκριμένα δηλώστε το βαθμό της αυτοπεποίθησης σας (π.χ. έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι μπορώ/είμαι σε θέση να ) επιλέγοντας έναν αριθμό από το 0 έως το 10 με βάση την παρακάτω κλίμακα (0 = Δεν μπορώ καθόλου, 10 = Σίγουρα μπορώ). Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση : 1. Να είμαι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει στον κόσμο 2. Να μάθω ποια είναι τα δικαιώματά και οι υποχρεώσεις μου ως πολίτης 3. Να κάνω προσεκτική χρήση του νερού 4. Να συμπεριφέρομαι σε όλους ισότιμα 5. Να διαχωρίζω τα απορρίμματα σύμφωνα με το είδος τους (αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικό, γυαλί) 6. Να συμβάλλω με τη συμπεριφορά μου για ένα πιο υγιές περιβάλλον 7. Να πάω σε οικονομικές υπηρεσίες για την εξόφληση των φόρων μου Εμπιστοσύνη 6

7 8. Να χαρίσω υλικά αγαθά προκειμένου να βοηθήσω άλλους ανθρώπους να βελτιώσουν τη ζωή τους 9. Να σέβομαι όσους ζουν διαφορετικά από εμένα 10. Να προσδιορίζω περιστάσεις στη χώρα μας και έξω από αυτήν αναφορικά με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 11. Να βοηθώ στην ανακούφιση της φτώχιας 12. Να προσπαθώ να αλλάξω τις συμπεριφορές μου προκειμένου να γίνω καλύτερος πολίτης 13. Να αναζητώ στήριξη από ιδρύματα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα μου 14. Να αγωνίζομαι για τα δικαιώματά μου ότι αισθάνομαι ότι απειλούνται 15. Να επιλέγω μεταξύ «καλών» και «κακών» πληροφοριών όταν παρακολουθώ τηλεόραση ή ακούω ραδιόφωνο 16. Να αναγνωρίζω τα λάθη και τις αποτυχίες μου ως πολίτης 17. Να συμμετέχω ενεργά στα κοινά 18. Να διαβάζω και να καταλαβαίνω πληροφορίες που λαμβάνω μέσω αλληλογραφίας από υπηρεσίες 19. Να βοηθώ τους άλλους να επιλύουν τις φιλονικίες τους 20. Να είμαι εξοικειωμένος με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ιδέες από τις δικές μου 21. Τι άλλο θα μπορούσατε να συμπληρώσετε σε σχέση με το βαθμό εμπιστοσύνης σας στο συγκεκριμένο ζήτημα; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στο τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου θα βρείτε ορισμένες προτάσεις οι οποίες αφορούν στην εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και την κατάρτιση. Παρακαλώ συμπληρώστε στα κενά της δεξιάς στήλης για κάθε πρόταση χωριστά, το βαθμό της επιλογής σας (από το 1 έως το 10) ώστε να αποδώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κατά πόσο αισθάνεστε σίγουροι ή σίγουρες ότι μπορείτε αντεπεξέλθετε σε ό,τι περιγράφουν οι παρακάτω προτάσεις. Συγκεκριμένα δηλώστε το βαθμό της αυτοπεποίθησης σας (π.χ. έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι μπορώ/είμαι σε θέση να ) επιλέγοντας έναν αριθμό από το 0 έως το 10 με βάση την παρακάτω κλίμακα (0 = Δεν μπορώ καθόλου, 10 = Σίγουρα μπορώ). Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση : 1. Να ρυθμίζω τον χρόνο που διαθέτω μεταξύ κατάρτισης και εργασίας 2. Να αφιερώνω το χρόνο μου σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης 3. Να κατανοώ ότι μέσω της εργασίας μαθαίνω πολλά 4. Να εξισορροπώ τον χρόνο που διαθέτω μεταξύ εκπαίδευσης και ελεύθερου χρόνου 5. Να διατηρώ το ενδιαφέρον μου για δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης 6. Να επιλέγω τα καλύτερα προγράμματα κατάρτισης ώστε να βελτιωθώ στη δουλειά μου 7. Να επιλέγω την κατάρτιση που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά μου 8. Να μάθω τι είναι σημαντικό για τη ζωή μου 9. Να ρυθμίζω τον χρόνο που διαθέτω μεταξύ κατάρτισης και οικογένειας 10. Να δεσμεύομαι στην επιλογή και παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 11. Να προσδιορίζω τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους πρέπει να μάθω καινούργια πράγματα Εμπιστοσύνη 7

8 12. Να μαθαίνω μέσω αλληλεπίδρασης και συζήτησης με άλλους 13. Να μαθαίνω μέσω βιβλίων και εφημερίδων 14. Να μαθαίνω όλα όσα αφορούν τους στόχους που βάζω στη ζωή μου 15. Να γνωρίζω πότε χρειάζεται να μάθω καινούργια πράγματα 16. Να συνεχίσω να συμμετέχω σε δραστηριότητες και προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης παρόμοια με αυτά στα οποία συμμετείχα στο παρελθόν 17. Να συμμετέχω με ενθουσιασμό σε δραστηριότητες στο πλαίσιο οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 18. Να καταλαβαίνω τις ευκαιρίες μάθησης στην καθημερινή μου ζωή 19. Να κατανοώ την ευεργετική επίδραση της εκπαίδευσης στη ζωή μου 20. Να επωφελούμαι από όσα μαθαίνω κατά την κατάρτισή μου 21. Τι άλλο θα μπορούσατε να συμπληρώσετε σε σχέση με το βαθμό εμπιστοσύνης σας στο συγκεκριμένο ζήτημα; Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των κλιμάκων, ότι πρόσφατα (16 και 17 Ιουνίου 2011) παρουσιάζονται οι κλίμακες στο Συνέδριο "Το μέλλον της Εκπαίδευσης", που λαμβάνουν χώρα στη Φλωρεντία της Ιταλίας, πιστεύουν ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη τα εμπειρικά δεδομένα που λαμβάνονται, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει καλή ένδειξη ότι όλες οι κλίμακες παρουσιάζουν ενδείξεις των δεικτών εγκυρότητα (αξιοπιστία, εγκυρότητα, συγκλίνουσα εγκυρότητα και την εγκυρότητα), γεγονός που υποδηλώνει ότι εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έχουν χτίσει. Ωστόσο, οι περισσότερες αναλύσεις και μελέτες που απαιτούνται για την απόκτηση άλλων σημαντικών δεικτών κύρος, όπως η εσωτερική δομή και ελέγχου των αποδεικτικών στοιχείων κριτήριο. Σε μελλοντικές μελέτες, υπάρχει η ανάγκη να διευρυνθεί τα δείγματα και να τα αποκτήσουν με τυχαία επιλογή των μεθόδων. Όσον αφορά τις άλλες προϋποθέσεις για τις κλίμακες, έχουμε εργαστεί προς την κατεύθυνση που παράγουν ελκυστικό και απλό στη χρήση μέσων και πιστεύουμε ότι έχουν πραγματικά αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά μόνο η χρήση του με τους μειονεκτούντες ηλικιωμένους στο μέλλον θα μας δώσει μεγαλύτερη σαφήνεια τις πληροφορίες αυτές " Για να διαβάσετε το πλήρες έγγραφο επισκεφθείτε ιστοσελίδα έργου PALADIN: Το PALADIN καλωσορίζει τους νέους εταίρους του: ENTER και EAEA E.N.T.E.R. ιδρύθηκε με τον διακομιστή τέσσερις κύριες σκοπούς: Για να υποστηρίξει στρατηγικές της ΕΕ, μέσω της διάδοσης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών. Για την προσφορά της ΕΕ συντονιστές του σχεδίου η ευκαιρία για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα έργα τους και τα αποτελέσματά τους σε μια ευρεία κοινότητα ενδιαφερόμενων οργανώσεων και φορέων. να δοθεί στους Ευρωπαίους πολίτες και τις οργανώσεις την ευκαιρία να λαμβάνετε τακτικά πληροφορίες για τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα στην κοινότητα του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δώσουμε ενδιαφερόμενες οργανώσεις την ευκαιρία να βρουν ΕΕ ομάδες έργου και οι κοινοπραξίες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών του έργου. Επιπρόσθετα με τις υπηρεσίες του δικτύου, το ENTER EAEA (Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευση των ενηλίκων) είναι μια ευρωπαϊκή ΜΚΟ με 127 οργανισμούςμέλη από 43 χώρες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, που εκπροσωπούν περισσότερα από 60 εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες μαθητές ολόκληρη την Ευρώπη. Οι κύριοι ρόλοι της EAEA είναι οι εξής: υπεράσπιση της πολιτικής για τη δια βίου μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τα μέλη μας Ανάπτυξη πρακτικών μέσω προγραμμάτων, εκδόσεων και της κατάρτισης Η διεθνής συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα Η EAEA προωθεί την κοινωνική ένταξη των πτυχών της στρατηγικής της Λισαβόνας? Προωθεί την εκπαίδευση των ενηλίκων και τη διεύρυνση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην τυπική και μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων για όλους, ιδιαίτερα για ομάδες που υποεκπροσωπούνται. Η έννοια της μάθησης μπορεί να 8

9 Επίσης, δρα προληπτικά και το σχέδιο υλοποίησης, εταίρος του έργου και των εμπειρογνωμόνων για την προώθηση της διάδοσης και τα πρότυπα εκμετάλλευσης εντός της ΕΕ. Επαφές: Petra Kampf ιστοχώρος: είναι ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προσωπική ολοκλήρωση και της απασχόλησης συναφείς τομείς? Για κοινωνική αλλαγή και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά? Για την αειφόρο ανάπτυξη και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου? Για την πολιτιστική και της διαπολιτισμικής συνειδητοποίησης και της γνώσης. Επαφές: Marta Lottes ιστοσελίδα: Το PALADIN έχει παρουσιαστεί στο εξής συνεδρίων και εκδηλώσεων: Association VIDA (P1 - έργου PALADIN συντονιστής), παρουσίασε το έργο (τυπικά ή άτυπα), είτε στην Πορτογαλία όσο και σε ευρωπαϊκό Συνέδρια, και συγκεκριμένα: Εντός των πόλεων Έργου ηλικία τους ομοφυλόφιλους στην Πορτογαλία, έργου PALADIN παρουσιάστηκε σε 10 διαφορετικά εργαστήρια σε όλη τη χώρα, από Οκτώβριος Μάρτιος Το έργο ήταν έστω και άτυπα, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Είναι πάντα μια καλή στιγμή για να μάθετε: Τελικό Συνέδριο για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την εκπαίδευση ενηλίκων", που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη από τις 7 με 9 Μαρ 2011, που διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Παιδείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η Διάσκεψη AGORA "Μια γέφυρα προς το μέλλον - Ευρωπαϊκή πολιτική για την ΕΕΚ " που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 17, Μαρτίου 2011, που διοργανώθηκε από το CEDEFOP. οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο 9 σε Barbastro (Ισπανία). Το σεμινάριο παρουσίασε έργα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της διά βίου μαθησιακή εμπειρία κατά την οποία τους Paladin έργο εστιάζεται Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα - Τμήμα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών Επιστημών (P8) παρουσίασε έργου PALADIN στο Διεθνές Συνέδριο "Το μέλλον της Εκπαίδευσης", που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία, Ιταλία, Ιουνίου 2011, Ενημερωτικά δελτία που παραπέμπουν έργου PALADIN: Grundtvig e-flash - Ενημερωτικό Δελτίο της ECOTEC ESREA-ReNAdET Newsletter # 1 / 2010 ESREA-ReNAdET NEWSLETTER # 2 / ESREA ενημερωτικό δελτίο αρ. 2 Απριλίου 2011 Μεταξύ Αυγούστου 2010 και Ιουλίου 2011, έργου PALADIN ιστοσελίδα (www.projectpaladin.eu) είχε μοναδικές επισκέψεις ( επισκέψεις την ημέρα), από 30 διαφορετικές χώρες. Fundación Proyectos Europa (P3), έχει συμμετάσχει σε δύο διαφορετικές εκδηλώσεις όπου έχουν παρουσιάσει τους Paladin έργου. Ένα τοπικό πανηγύρι της περιοχής Illueca όπου Fundación Proyectos Europa διαχειρίζεται ένα από τα γηροκομεία τους, και έλαβε μέρος στην επίσημη στάση της περιοχής, που πραγματοποιήθηκε την 1, 2 και 3 Απριλίου Η ημέρα της δημόσιας διάχυση του διακρατικού σεμιναρίου του έργου του Resater telemedicina των οποίων Fundación Proyectos Europa είναι εταίροι, και η 9

10 Δρ ραστηριότητες Τελικό Συνέδριο του έργου PALADIN - Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων Το Τμήμα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Coimbra διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο «Η προώθηση της συνειδητής και ενεργητικής μάθησης και της γήρανσης: Πώς να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις;" που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2011 στο Polo II του Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα, Πορτογαλία. Περίληψη υποβολές μέχρι έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2011 έως την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγγλικά και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην περίπτωση των μεγάλων συνεδρίων. Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστ τε με: Albertina Oliveira (Συντονιστής) Αυτό το συνέδριο του έργου PALADIN απευθύνεται σε επαγγελματίες, ερευνητές και φοιτητές των Κοινωνικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών: εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, Ψυχολογία, Κοινωνική εργασία, Γεροντολογίας, Κοινωνιολογία, Ιατρικών Επιστημών, Νοσηλευτική, Εργοθεραπεία, κοινωνικών και εκπαιδευτικών Animation, Δήμοι αρχές, τους επαγγελματίες του Πολιτιστικού και ψυχαγωγικές ενώσεις και οι επαγγελματίες των άλλων πεδίων ενδιαφέρονται για εκπαιδευτικά και γήρανσης. Στο συνέδριο ως προσκεκλημένοι ομιλητές είναι οι ακόλουθοι: Rocío Fernández-Ballesteros (Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Autónoma de Madrid, Ισπανία): Πώς μπορεί να προωθηθεί η ενεργός γήρανση των ηλικιωμένων ανθρώπων; Phillipe Carré (Université Paris X Nanterre, Γαλλία): : Η ηλικία και η εκπαίδευση ενηλίκων: Η παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή ηλικιωμένων. Γεώργιος Ζαρίφης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα): Ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων στην προώθηση της ενεργητικής μάθησης και ανάπτυξης για τους ηλικιωμένους: Η γηραιά Ευρώπη σε μαθησιακή τροχιά. Barry Hake (σύμβουλος της δια βίου μάθησης και της κοινωνικής πολιτικής - EUROLEARN): Μιλώντας για τη «γενιά μου": Διαγενεακή μάθηση για βιώσιμες κοινότητες στην κοινωνία της γνώσης. *** Η συγκεκριμένη έκδοση έγινε με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι απόψεις οι οποίες περιέχονται σε αυτή αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά τους συγγραφείς της έκδοσης. Η Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τον τρόπο χρήσης και αξιοποίησης των πληροφοριών οι οποίες εμπεριέχονται στην έκδοση αυτή. ~~~ Το PALADINews εκδίδεται από την Association VIDA Επαφή: *** Στην οργάνωση της ύλης αυτού του τεύχους συνεργάστηκαν οι εξής: Teresa Almeida Pinto, Albertina Lima Oliveira, Georgios K. Zarifis, Sara Fernandes Υπεύθυνος μετάφρασης «PALADINews στα Ελληνικά»: Μαρία Λιακοπούλου & Γεώργιος Κ. Ζαρίφης Α.Π.Θ *** VIDA Επιτρέπεται η μη εμπορική αναπαραγωγή του περιεχομένου αυτού του τεύχους. Για να εγγραφείτε ως συνδρομητής στο PALADINews, επισκεφτείτε τον ιστοχώρο: 10

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

αποχαιρετισ προτεινόμεν νοι στόχοι ανανεωμέν αυτο διαχεί και για να ενδιαφέρον PALADINew υπηρεσιών, , καθώς και για το έργο του αυτής της μπορούν να

αποχαιρετισ προτεινόμεν νοι στόχοι ανανεωμέν αυτο διαχεί και για να ενδιαφέρον PALADINew υπηρεσιών, , καθώς και για το έργο του αυτής της μπορούν να Εκδοτικό σημείωμα Αυτό είναι το τελευταίο ενημερωτικό μας έντυπο, αλλά και ένα αποχαιρετισ στήριο δώρο του έργου PALADIN. Έχουμε τελειώσει αυτό το Εκδοτικό Σημείωμα... 1 έργο με μια αίσθηση ότι η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το PALADIN 1

Σχετικά με το PALADIN 1 Σχετικά με το PALADIN Το έργο PALADIN (Promoting Active Learning and Ageing of Disadvantage Seniors Προωθώντας την Ενεργό Μάθηση και Γήρανση σε Μη Προνομιούχους Ηλικιωμένους) στοχεύει στην ενδυνάμωση μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ο μικρός καταναλωτής Συμμετέχοντες: 1. Γωνιά Κυρατσώ, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ Υπεύθυνος εταίρος: CNTI Αριθμός συλλεγμένων ερωτηματολογίων (Εθνική γλώσσα και στα ΑΓΓΛΙΚΑ) Νεαροί/Ενήλικες/Ηλικιωμένοι Ε.2 Φύλο Ε. 3 Επάγγελμα (φοιτητές/επαγγελματίες/άνεργοι/συνταξιούχοι/neets)

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα από τον συντονιστή του έργου

Σημείωμα από τον συντονιστή του έργου Τι είναι η αυτοδιαχείριση της μάθησης; Όπως και κάθε έννοια η συγκεκριμένη (αυτοδιαχείριση της μάθησης) δεν τυγχάνει της κοινής αποδοχής των ερευνητών στο συγκεκριμένο πεδίο. Επομένως ίσως θα ήταν καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Not completed or Not displayed 0 0.00%

Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Not completed or Not displayed 0 0.00% Αποτελέσματα εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 41 Total records in survey: 330 συνόλου: 12.42% Στατιστικά Πεδίου για Θ9 Δήμος Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Στατιστικά Πεδίου για Θ7-1 [Όνομα] Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011 URBACT II Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011 2 ΕΝΑΣ ΓΗΡΑΣΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ACTIVE A.G.E URBACT II INFODAY: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ! Σε βάθος: Ένας πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ TAKE CARE BOOKLET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυντών Υγείας... 5 Δραστηριότητες...

Διαβάστε περισσότερα

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1 «Το πρόγραμμα Bridging the Gap θα μεταφέρει και θα προσαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης και εξέλιξης για επιχειρηματίες» Πρόγραμμα "Bridging the Gap" (BTG) Το

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων»

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Σχολικό έτος 2012-13 Εκπαιδευτικός: Αντωνογιάννη Βασιλική Τάξη: Β Εισαγωγή Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π.... Ημερ.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2014 Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο: «Μια γριά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια επιλογής θέματος Φιλομάθεια Ιστορικό ενδιαφέρον Δίψα για μάθηση Διεύρυνση των πνευματικών μας οριζόντων Απόκτηση κριτικής σκέψης Ενδιαφέρον για τα τεχνολογικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

No. 2011-1-ES1-LEO05-36437

No. 2011-1-ES1-LEO05-36437 Nº 2 / MΑΙΟΣ 2012 Nº 1 / DIC 2011 No. 2011-1-ES1-LEO05-36437 Εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς που θα βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν εγκάρσιες ικανότητες που αναζητούν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στην τελική διάσκεψη σχετικά με την επικοινωνία για τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς διευθυντές!

Στην τελική διάσκεψη σχετικά με την επικοινωνία για τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς διευθυντές! To COMET σας προσκαλεί να συμμετέχετε Στην τελική διάσκεψη σχετικά με την επικοινωνία για τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς διευθυντές! Πού; Castle Retzhof, Leibniz, Αυστρία (AT) Πότε; Πέμπτη, 23η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της υγείας του μαστού

Η σημασία της υγείας του μαστού Η σημασία της υγείας του μαστού y Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο κοινός γυναικείος καρκίνος παγκοσμίως, με περίπου 1.1 εκατομμύρια νέα περιστατικά και 411,000 θανάτους κάθε χρόνο. y Η σωματική άσκηση,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το φυλλάδιο αυτό διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε άλλο πρόσωπο που δρα εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το περπάτημα αποδίδει!

Το περπάτημα αποδίδει! Το περπάτημα αποδίδει! Γενικές Πληροφορίες Περίληψη Αυτή η εργασία είναι μια δεκαετής εκστρατεία που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του περπατήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Greece

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Greece ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Θα διαβάσω μια λίστα με ασχολίες ελεύθερου χρόνου. Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ERASMUS Το σχολείο μας τη φετινή χρονιά υλοποίησε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα. Το 1 ο αφορά τη δράση ΚΑ1 και το 2 ο τη δράση ΚΑ2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ERASMUS Το σχολείο μας τη φετινή χρονιά υλοποίησε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα. Το 1 ο αφορά τη δράση ΚΑ1 και το 2 ο τη δράση ΚΑ2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ERASMUS+ 04.06.2015 Το σχολείο μας τη φετινή χρονιά υλοποίησε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα. Το 1 ο αφορά τη δράση ΚΑ1 και το 2 ο τη δράση ΚΑ2 ΚΑ1 1 η διαφάνεια: Τον Ιούλιο του 2014 εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Greece

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Greece ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Greece FL08 European Youth EL D Τι ηλικία έχετε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ '99') D ΦΥΛΟ. Άνδρας Γυναίκα D Πόσων ετών ήσασταν όταν

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου

Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παρακαλούμε όπως το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο επιστραφεί το αργότερο ως τις 10 Απριλίου 2015 με τους εξής τρόπους: ταχυδρομικώς με τον προπληρωμένο φάκελο που έχετε λάβει στη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η AIESEC σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ανοίγει συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ σημαντικό μέρος της κοινωνικής συσχέτισης βάσηγιατηδημιουργίακοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Δράμα 09-01-2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δράμας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρακαλούμε αξιολογήστε την σπουδαιότητα του θέματος των διαδικτυακών ταυτοτήτων για τις παρακάτω ομάδες:

1. Παρακαλούμε αξιολογήστε την σπουδαιότητα του θέματος των διαδικτυακών ταυτοτήτων για τις παρακάτω ομάδες: Καλώς ήρθατε Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ο όρος "Διαδικτυακή ταυτότητα" περιγράφει το πλήρες σύνολο των χαρακτηριστικών που σας χαρακτηρίζουν και τα οποία μοιράζεστε μέσω του διαδικτύου (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του.

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του. Το ad hoc ερωτηµατολόγιο του έτους 2010 για το συνδυασµό της οικογενειακής ζωής και της εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους: Να εξετάσει κατά πόσο τα άτοµα που έχουν µικρά παιδιά ή φροντίζουν εξαρτώµενους

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες. του Δωδεκανησιακού Συλλόγου. Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων. με Αναπηρία. Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ»

Δραστηριότητες. του Δωδεκανησιακού Συλλόγου. Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων. με Αναπηρία. Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ» Δραστηριότητες του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ» ΠΛ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ 44, ΤΗΛ./ΦΑΞ: 2241034442, Email: elpida1999@hotmail.com 1 Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα