ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ"

Transcript

1 ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΕΠΟ22 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΑΪΟΣ 2007

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Από το νου στη γλώσσα Μορφές ζωής και γλωσσικά παιχνίδια Το Επιχείρημα της Ιδιωτικής Γλώσσας Οι συνέπειες Επίλογος...7 Βιβλιογραφία...8 Εκφώνηση εργασίας: Παρουσιάστε το επιχείρημα του ύστερου Wittgenstein ενάντια στην δυνατότητα ύπαρξης "ιδιωτικής γλώσσας". Εξηγήστε τις συνέπειες της αποδοχής αυτού του επιχειρήματος στο ως τότε παραδοσιακά αποδεκτό καρτεσιανό μοντέλο του εσωτερικά και ιδιωτικά συγκροτημένου εαυτού 2/9

3 1. Εισαγωγή Η στροφή προς τη γλώσσα που κηρύσσει η αναλυτική φιλοσοφία αποτελεί κατά τον Βαλλιάνο την πιο καινοτόμο και ριζοσπαστική διανοητική τάση του 20ου αιώνα 1. Η απόρριψη του αριστοτελικού οντολογικού ολισμού, της τελολογικής δηλαδή άποψης που κατατάσσει τα εμπειρικά πράγματα σε συγκεκριμένες οντολογικές κατηγορίες 2, οδηγεί στη συγκρότηση μέσα στη γλώσσα ενός «λογικού χώρου 3». Μιας δηλαδή λογικής δομής που αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά της ανθρώπινης γλώσσας 4. Η πολυμορφία και η ποικιλία των εκφραστικών τρόπων της ανθρώπινης γλώσσας υποβάλλει τον κίνδυνο της σύγχυσης: πρωταρχικό λοιπόν κριτήριο για την αναλυτική φιλοσοφία είναι η εξόρυξη του νοήματος μέσα από τις συστάδες φραστικών κατασκευών που αποτελούν τη γλώσσα. Αν αυτό το νόημα δεν είναι δυνατόν να βρεθεί μέσα σε μια πρόταση, τότε ανεξάρτητα από την ομορφιά ή την ρητορική της αξία, η πρόταση αυτή είναι εντελώς κενή, είναι μια α-νοησία 5. Η θεμελίωση της σύγχρονης λογικής έγινε από τον Φρέγκε, ο οποίος εισήγαγε και την διάκριση ανάμεσα στην αναφορά μιας έκφρασης και στο νόημά της 6. Ο Φρέγκε αντιμετώπισε τη γλώσσα ως ένα σύστημα νοηματικών συναρτήσεων, μια λογική διαπλοκή νοημάτων 7. Οι έρευνές του αποτέλεσαν την αρχή της γλωσσικής στροφής στην φιλοσοφία. Η στροφή αυτή συνεχίστηκε με τον Ράσελ. Με παρόμοιο τρόπο με τον Φρέγκε, ο Ράσελ θεμελίωσε τη θεωρία του «λογικού ατομισμού», όπου οι περίπλοκες δομές του λόγου αναλύονται στα απλά νοηματικά (ατομικά) συστατικά τους. Ο υπολογισμός έτσι της αλήθειας μιας πρότασης γίνεται με αναφορά στην αληθειακή αξία των ατομικών συστατικών της 8. Ο Βιτγκενστάιν ολοκλήρωσε τη στροφή προς τη γλώσσα που άρχισε ο Φρέγκε. Στο πρώτο του έργο, το Tractatus Logicophilosophicus, αναπτύσσει την «απεικονιστική θεωρία» του νοήματος. Σύμφωνα με αυτήν, η δομική ισομορφία που υφίσταται ανάμεσα στη γλώσσα και στον κόσμο είναι αυτή που επιτρέπει στη γλώσσα να περιγράψει τον κόσμο 9. Διαφοροποιείται έτσι από τον Ράσελ και τους λογικούς θετικιστές, καθώς θεωρεί ότι το νόημα σχηματίζεται αποκλειστικά μέσα στη γλωσσική περιοχή λόγω της παραπάνω δομικής ισομορφίας. Η σχέση γλώσσας-κόσμου δεν προκύπτει εκ των υστέρων μέσα από μια επαγωγική διαδικασία, αλλά αποτελεί μια πρωτογενή ταυτότητα 10. Βλέπουμε λοιπόν ότι η γλωσσική στροφή της αναλυτικής φιλοσοφίας είχε σημαντικές συνέπειες στην μέχρι τότε παραδοσιακή φιλοσοφία. Μια από αυτές θα εξετάσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Η σημασία που απέκτησε η γλώσσα στην φιλοσοφική έρευνα, γίνεται φανερή από τις συνέπειες που έχει το επιχείρημα που παρουσιάζει ο Βιτγκενστάιν στο ύστερο έργο του για την θέση της γλώσσας σε σχέση με το εγώ. 2. Από το νου στη γλώσσα Αναλύοντας τη δομή της σκέψης μέσω της γλώσσας, ο Βιτγκενστάιν προσπαθεί να ανακαλύψει μέσω αυτής της δομής τα όρια της σκέψης, ένα εγχείρημα παρόμοιο με αυτό του Καντ 1 Βαλλιάνος, Π. Φιλοσοφία στην Ευρώπη: Νεότερα και σύγχρονα ρεύματα (19 ος -20 ος αιώνας), ΕΑΠ, Πάτρα 2004 (συντομογραφία: Βαλλιάνος), σ Βαλλιάνος, σ Βαλλιάνος, σ Βαλλιάνος, σ Βαλλιάνος, σ Kenny, A. (επιμ.), Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2006 (συντομογραφία: Kenny), σ Βαλλιάνος, σ Βαλλιάνος, σ Βαλλιάνος, σ Βαλλιάνος, σ /9

4 στην «Κριτική του Καθαρού Λόγου 11». Ο Καντ χαρακτηρίζει απροσπέλαστο το «πράγμα καθαυτό» επειδή ο νους μας είναι έτσι κατασκευασμένος που δεν μπορεί να το αγγίξει 12. Ο Βιτγκενστάιν ζητά να μη μιλάμε για το «μυστικό», τα πράγματα δηλαδή που δεν χωράνε μέσα στις λέξεις: Για εκείνο περί του οποίου δεν μπορούμε να ομιλούμε θα πρέπει να σιωπούμε 13. Το κοινό των δύο αποφάνσεων είναι το όριο στο λόγο. Η διαφορά τους είναι το πώς τίθεται αυτό το όριο. Για τον Καντ, τίθεται από τον ίδιο το νου. Για τον Βιτγκενστάιν, τίθεται από τη γλώσσα. Η σημασία αυτής της διαφοράς γίνεται αντιληπτή αν εξετάσουμε τη λειτουργία της γλώσσας όπως αναλύεται από τον Βιτγκενστάιν. Ήδη από το πρώτο του έργο, το Tractatus, η γλώσσα κατανοείται ως ένα δημόσιο και αντικειμενικό σύστημα κανόνων, οδηγώντας έτσι στην υποταγή της υποκειμενικότητας στη διυποκειμενικότητα 14. Αν στον Καντ η υποκειμενική διάσταση της γνώσης παίζει βασικό ρόλο 15, στον Βιτγκενστάιν παραμερίζεται για να αντικατασταθεί από ένα νόημα ανεξάρτητο από τα υποκείμενα το οποίο υπάρχει σε έναν κοινό λογικό χώρο Μορφές ζωής και γλωσσικά παιχνίδια Αυτός ο θεωρητικός άξονας διατηρήθηκε και στο όψιμο έργο του Βιτγκενστάιν. Όμως η αυστηρότητα του λογικού ατομισμού υποχωρεί, δίνοντας τη θέση της σε μια πιο ολιστική άποψη περί γλώσσας 17. Η μοναδικότητα του νοήματος της κάθε πρότασης και η έννοια της «ιδεώδους γλώσσας» του Ράσελ ακυρώνονται καθώς ο Βιτγκενστάιν αναθεωρεί τις παλαιότερες απόψεις του. Στις «Φιλοσοφικές Έρευνες» εισάγεται η έννοια του «γλωσσικού παιχνιδιού»: η έννοια της σωστής χρήσης της γλώσσας, της σταθερότητας του νοήματος, αμφισβητείται. Σημασία έχει η πραγματική πρακτική των ομιλητών της γλώσσας 18. Αυτή η πρακτική διαφέρει ανάμεσα σε κάθε συγκροτημένη κοινότητα, ανάμεσα σε κάθε «μορφή ζωής» όπως τις ονομάζει. Έτσι, κάθε «μορφή ζωής» έχει το δικό της «γλωσσικό παιχνίδι», οι κανόνες του οποίου δεν είναι καν δεδομένοι εκ των προτέρων: καθορίζονται βάσει ενός περίπλοκου πλέγματος σημασιών, πρακτικών ενασχολήσεων, κοσμοθεωρητικών προσανατολισμών και με βάση τη χρήση της γλώσσας. Το νόημα του κάθε όρου δεν είναι μόνιμο και αιώνια καθορισμένο, αλλά αλλάζει συνεχώς ανάλογα με τη χρήση 19. Άρα, εφ' όσον το νόημα είναι αδιαχώριστο από το νου, τι είναι αυτό που δίνει νόημα στα λόγια μας; Είναι κάτι που βρίσκεται μέσα στο νου 20 ; Η απάντηση του Βιτγκενστάιν οδηγεί στην εξήγηση του υποκειμένου της γλωσσικής πράξης ως εξαρτήματος ενός δημοσίου λόγου, ενός κοινωνικού συστήματος νοημάτων 21. Η συνέπεια αυτής της εξήγησης είναι το Επιχείρημα της Ιδιωτικής Γλώσσας. 4. Το Επιχείρημα της Ιδιωτικής Γλώσσας. Ο Βιτγκενστάιν αναρωτιέται αν μπορεί να υπάρξει μία γλώσσα ιδιωτική. Μια γλώσσα που να αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα (αισθήματα, διαθέσεις) τα οποία γνωρίζει μόνο εκείνος που τη μιλάει 22. Δεν πρόκειται για την έκφραση αυτών των πραγμάτων στην κοινή 11 Kenny, σ Βαλλιάνος, σ Βαλλιάνος, σ Βαλλιάνος, σ Βαλλιάνος, σ Βαλλιάνος, σ Kenny, σ Kenny, σ Βαλλιάνος, σ Kenny, σ Βαλλιάνος, σ Wittgenstein, Ludwig, Φιλοσοφικές Έρευνες, εισαγωγή - µετάφραση - σχόλια Π. Χριστοδουλίδης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1977, (συντομογραφία: Φ.Ε.), σ /9

5 γλώσσα, αλλά για μια γλώσσα που αναφέρεται άμεσα σε αυτά τα ιδιωτικά αισθήματα. Προσπαθώντας να ορίσει την έννοια «ιδιωτικό αίσθημα», ο Βιτγκενστάιν χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τον πόνο. Όταν ένας άνθρωπος πονάει, οι υπόλοιποι μπορούν μόνο να υποθέσουν ότι πονάει. Μπορούμε ίσως να πούμε ότι «ξέρουν» ότι πονάει, αλλά όχι με την ίδια βεβαιότητα που το ξέρει το υποκείμενο του πόνου. Για να επιτύχει τον διαχωρισμό, ο Βιτγκενστάιν λέει ότι κάποιος «έχει» πόνο. Έτσι, αν οι άλλοι μαθαίνουν τα συναισθήματα μέσω της συμπεριφοράς και μπορούν να αμφιβάλλουν γι αυτά, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για το υποκείμενο: το υποκείμενο δεν «γνωρίζει» τα συναισθήματά του, τα «έχει 23». Αυτό που γνωρίζει λοιπόν ένας τρίτος όταν «ξέρει» ότι εγώ πονάω, είναι κάτι διαφορετικό από τον πόνο που «έχω» εγώ. Στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για ένα «ιδιωτικό αίσθημα». Η ουσία εδώ δεν είναι ότι ο καθένας έχει το δικό του υπόδειγμα για ένα ιδιωτικό αίσθημα, αλλά ότι δεν μπορεί κανείς να ξέρει αν και ο άλλος έχει το ίδιο υπόδειγμα. Θα ήταν δυνατόν λοιπόν να υποθέσει κανείς (αλλά όχι και να επαληθεύσει) ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα αίσθημα του κόκκινου χρώματος και κάποιοι άλλοι ένα διαφορετικό αίσθημα 24. Ο Βιτγκενστάιν ξεκινάει αναλύοντας το πώς μαθαίνεται η γλώσσα. Ως μια πρώτη δυνατότητα εξετάζει την περίπτωση μια λέξη να αντικαθιστά την πρωταρχική, φυσική έκφραση του αισθήματος που εκφράζει. Ένα παιδί φωνάζει ή κλαίει γιατί πονάει. Αργότερα μαθαίνει να λέει «πονάω» αντί να φωνάζει. Η λέξη δεν περιγράφει το ξεφωνητό - το αντικαθιστά 25. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν έχουμε μια σύνδεση των λέξεων με τις φυσικές, εξωτερικές εκδηλώσεις των αισθημάτων που εκφράζουν. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για «ιδιωτική γλώσσα 26». Εξετάζει επίσης την περίπτωση όπου κάποιος απλώς ονομάζει ένα αίσθημά του. Δημιουργεί δηλαδή έναν δεσμό ανάμεσα σε μια λέξη και ένα αίσθημα. Η ύπαρξη αυτού του δεσμού βασίζεται στη δυνατότητα ανάμνησης αυτού του δεσμού. Τότε όμως δεν υπάρχει κανένα κριτήριο για την ορθότητα της λέξης 27. Δεδομένου λοιπόν ότι η γλώσσα είναι μια επίκτητη δεξιότητα, ο Βιτγκενστάιν αναζητά την ύπαρξη ενός κριτηρίου ορθής εφαρμογής της. Αυτό το κριτήριο πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το υποκείμενο. Άρα, ένα τέτοιο κριτήριο δεν μπορεί να υπάρξει σε μια «ιδιωτική γλώσσα 28». Η γλώσσα είναι εξ ορισμού δημόσια και κάθε προσπάθεια δημιουργίας μιας «ιδιωτικής γλώσσας» αποτυγχάνει. 5. Οι συνέπειες Ο Βιτγκενστάιν ασχολήθηκε κυρίως με τα αισθήματα, αλλά το συμπέρασμα που προκύπτει από το επιχείρημα της ιδιωτικής γλώσσας είναι κατά τον Kenny φανερά γενικεύσιμο. Τα εξωτερικά κριτήρια είναι αναγκαία για τα εσωτερικά πράγματα, τα οποία εκτός από τα αισθήματα μπορούν να είναι πεποιθήσεις, σκέψεις, προθέσεις και σχεδόν κάθε τι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί νοητικό 29. Όταν ο Ντεκάρτ προσπαθεί να θεμελιώσει την πρώτη αρχή της γνώσης, ξεκινάει από το «εγώ». Το πρώτο πράγμα για το οποίο μπορεί να είναι σίγουρος, είναι ότι υπάρχει, ακριβώς επειδή αμφιβάλλει, άρα σκέφτεται: cogito ergo sum 30. Όμως η σκέψη, ο στοχασμός, προϋποθέτει κατά τον Βιτγκενστάιν την ύπαρξη μιας ιδιωτικής γλώσσας και εφ' όσον αυτή δεν μπορεί να υπάρξει, το επιχείρημα του Ντεκάρτ δεν έχει νόημα. Η γνώση για τον Ντεκάρτ βασί 23 Φ.Ε., σ Φ.Ε., σ Φ.Ε., σ Φ.Ε., σ Φ.Ε., σ Kenny, σ Kenny, σ Μολύβας, Γ., Φιλοσοφία στην Ευρώπη τόμος Β', ΕΑΠ, Πάτρα 2004 (συντομογραφία: Μολύβας), σ /9

6 ζεται σε ιδέες και οι ιδέες είναι προϊόντα της νόησης 31. Αν αυτή η νόηση χρειάζεται εξωτερικά κριτήρια ώστε να μεσολαβήσει για την γνώση του αισθητού (εξωτερικού) κόσμου, τότε η ενορατική θεμελίωση της γνώσης είναι κενή. Ο Ντεκάρτ λέει: σκέφτομαι άρα υπάρχω. Ο Βιτγκενστάιν του απαντάει: την έννοια «σκέφτομαι» την έμαθες μαζί με την γλώσσα 32. Η νοησιαρχία του παραδοσιακού μοντέλου είναι έκδηλη και σε άλλους φιλοσόφους που ακολούθησαν. Η «κοπερνίκεια επανάσταση» του Καντ είναι άλλο ένα παράδειγμα. Ο Καντ ξεκινάει από την παραδοχή ότι ο νους είναι εξοπλισμένος με έμφυτες έννοιες που δίνουν μορφή στην εμπειρική πραγματικότητα 33. Η αιτιότητα είναι για τον Καντ μια έννοια που αποτελεί συνθετική εκ των προτέρων γνώση 34. Τι εννοεί όμως ο Καντ όταν λέει «αιτιότητα»; Δεν είναι ακριβώς το γεγονός πως εννοούμε μια πρόταση που δίνει νόημα στην πρόταση, αναρωτιέται ο Βιτγκενστάιν 35. Ο Καντ θεωρεί πως η συνθετική εκ των προτέρων γνώση, οι «κατηγορίες» που πληρώνονται με υλικό περιεχόμενο μέσω των αισθήσεων, είναι ο τρόπος σύζευξης των εννοιών με τη φύση 36. Η νόηση είναι δηλαδή και πάλι στο επίκεντρο. Όμως η απαίτηση του Βιτγκενστάιν για την ύπαρξη κριτηρίων ορθής εφαρμογής των συνδέσεων μεταξύ των εννοιών και των πραγμάτων μετατοπίζει την ουσία στην γλώσσα. Όπως λέει ο Kenny, το Επιχείρημα της Ιδιωτικής Γλώσσας επανατοποθετεί τη γλώσσα στη θέση που της ανήκει στον ανθρώπινο βίο 37. Ή, με τα λόγια του Βιτγκενστάιν, την ουσία την εκφράζει η γραμματική 38. Μια ακόμα συνέπεια της παραδοσιακής νοησιαρχίας ήταν και η διχοτομία σώματος και νου. Για τον Ντεκάρτ, αυτό που μας κάνει πραγματικά αυτό που είμαστε είναι ο νους και όχι το σώμα 39. Ο Καντ εξέτασε κριτικά αυτήν την θέση μέσω της ανάγκης για εμπειρικά δεδομένα που θα δώσουν περιεχόμενο στις έμφυτες έννοιες. Όμως το επιχείρημα της ιδιωτικής γλώσσας ήταν αυτό που τελικά ανέτρεψε την καρτεσιανή φιλοσοφία του νου. Αν ακόμα και για τις πιο προσωπικές και ιδιωτικές σκέψεις βασιζόμαστε σε μια γλώσσα που δεν μπορεί να αποκοπεί από την δημόσια και σωματική της έκφραση, τότε η καρτεσιανή διχοτομία σώματος-νου είναι αστήρικτη. Όπως αναφέρει ο Kenny, αυτή η ανατροπή θεωρείται από πολλούς το μεγαλύτερο επίτευγμα του Βιτγκενστάιν 40. Στα θεμέλια του καρτεσιανού δυϊσμού βρίσκεται η προϋπόθεση της αμεσότητας της αίσθησης. Αυτήν ακριβώς την προϋπόθεση θέτει ως στόχο ο Βιτγκενστάιν όταν αμφισβητεί το γνωστικό περιεχόμενο μιας έκφρασης που αναφέρεται στα εσωτερικά αισθήματα του υποκειμένου. Δεν έχει νόημα η αμφιβολία για ένα αίσθημα που εγώ «έχω 41» τότε δεν έχει νόημα και η βεβαιότητα και συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε για «γνώση». Η άμεση υποκειμενική γνώση είναι η μόνη βέβαιη γνώση για τον κλασσικό αγγλικό εμπειρισμό και πάνω σε αυτήν θεμελιώνεται η εμπειρική γνώση. Αν υπήρχε η δυνατότητα μιας ιδιωτικής γλώσσας, θα επέτρεπε την υποκειμενική θεμελίωση κάθε εμπειρικής, αντικειμενικής γνώσης πάνω στην έννοια της άμεσης εμπειρίας ενός καθαρού υπερ-εμπειρικού «εγώ». Στην αντίθετη περίπτωση, όλα όσα μπορούμε να γνωρίσουμε τοποθετούνται στο ίδιο γνωστικό επίπεδο και ο συμπεριφορισμός απομένει ως ο μόνος ορθός τρόπος ψυχολογικής έρευνας. Ο Βιτγκενστάιν δεν δέχεται αυτήν την αναγωγή του αισθήματος στην συμπεριφορά, ούτε όμως και την καρτεσιανή θεμελίωση της γνώσης στο νου, θέτοντας έτσι ερωτήματα τα οποία αφήνει αναπάντη 31 Μολύβας, σ Φ.Ε., σ Βαλλιάνος, σ Βαλλιάνος, σ Φ.Ε., σ Βαλλιάνος, σ Kenny, σ Φ.Ε., σ Kenny, σ Kenny, σ Φ.Ε., σ /9

7 τα Επίλογος Το επιχείρημα της ιδιωτικής γλώσσας αποτελεί μέρος της πολεμικής του Βιτγκενστάιν ενάντια στην παραδοχή ότι η φιλοσοφία μπορεί να επιβάλλει τάξη και βεβαιότητα στο νου πριν ριψοκινδυνέψει στον φυσικό κόσμο 43. Τα πρώτα δείγματα αυτής της πολεμικής είχαν φανεί ήδη στο Tractatus με την μορφή μιας κριτικής του σολιψισμού. Ο Βιτγκενστάιν θέλει να ανατρέψει τη νοησιαρχία. Δεν δέχεται ότι τα θεμέλια της γνώσης μπορούν να τεθούν μόνο από τη διάνοια 44. Ανατρέπει την καρτεσιανή διχοτομία νου-σώματος και, μέσα από μια θεραπευτική στάση απέναντι στη μεταφυσική, διαμορφώνει ένα νέο φιλοσοφικό μοντέλο του εαυτού, πολύ πιο στενά συνδεδεμένο με τον φυσικό κόσμο. Δεν προσπαθεί να εξαλείψει τελείως την έννοια του «εσωτερικού» της συνείδησης 45, αλλά να βρει όπως λέει ο Kenny έναν μέσο δρόμο ανάμεσα στον αδιάλλακτο συμπεριφορισμό και τον αδιάλλακτο ενδοσκοπισμό 46. Η γλώσσα και κυρίως η χρήση της γλώσσας, το καθημερινό γλωσσικό παιχνίδι μέσα στις γλωσσικές κοινότητες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. Σε μια ιδιωτική γλώσσα απουσιάζει το κριτήριο για την ταυτότητα του αισθήματος. Η γνώση του παραδοσιακού καρτεσιανού μοντέλου και των κλασσικών εμπειριστών βασίζεται σε κάτι που δεν μπορεί να είναι φορέας γνώσης. Ο Βιτγκενστάιν, επισημαίνοντας αυτό το σημείο μέσα από το επιχείρημα ενάντια στην ιδιωτική γλώσσα, θέτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που, μέσω της γλώσσας, μετατοπίζει το επίκεντρο της φιλοσοφικής αναζήτησης από το εσωτερικό του ανθρώπινου νου στο εξωτερικό: Πώς αναγνωρίζω ότι αυτό το χρώμα είναι κόκκινο; - Μια απάντηση θα ήταν: «Έχω μάθει ελληνικά 47». 42 Φ.Ε., σ Kenny, σ Kenny, σ Βαλλιάνος, σ Kenny, σ Φ.Ε., σ /9

8 Βιβλιογραφία Βαλλιάνος, Π. Φιλοσοφία στην Ευρώπη: Νεότερα και σύγχρονα ρεύματα (19 ος -20 ος αιώνας), ΕΑΠ, Πάτρα 2004 Kenny, A. (επιμ.), Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2006 Wittgenstein, Ludwig, Φιλοσοφικές Έρευνες, εισαγωγή - µετάφραση - σχόλια Π. Χριστοδουλίδης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1977 Μολύβας, Γ., Φιλοσοφία στην Ευρώπη τόμος Β', ΕΑΠ, Πάτρα /9

9 You are free: to copy, distribute, display, and perform the work Under the following conditions: Attribution. You must give the original author credit. Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works. You may not alter, transform, or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Your fair use and other rights are in no way affected by the above. 9/9

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΕΠΟ42 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 2100 ΛΕΞΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΕΠΟ42 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 2100 ΛΕΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΕΠΟ42 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 2100 ΛΕΞΕΙΣ Εκφώνηση εργασίας: Απαντήστε στο εξής ερώτημα: «Ποια από τις δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΕΠΟ22 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Η ιδεατή πολιτεία του Πλάτωνα...3 3. Η τελεολογική

Διαβάστε περισσότερα

BACON ΚΑΙ NEWTON ΤΟ ΝΕΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ 17 ΟΥ ΑΙΩΝΑ

BACON ΚΑΙ NEWTON ΤΟ ΝΕΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ 17 ΟΥ ΑΙΩΝΑ BACON ΚΑΙ NEWTON ΤΟ ΝΕΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ 17 ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΕΠΟ31 ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ HOBBES ΚΑΙ RAWLS ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΟΙ HOBBES ΚΑΙ RAWLS ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΙ HOBBES ΚΑΙ RAWLS ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΟ43 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΝ 20 Ό ΑΙΩΝΑ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 2200 ΛΕΞΕΙΣ Εκφώνηση εργασίας: Το κοινωνικό συμβόλαιο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΠΑΟΥΜΑΝ ΚΑΙ ΓΚΙΝΤΕΝΣ

ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΠΑΟΥΜΑΝ ΚΑΙ ΓΚΙΝΤΕΝΣ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΠΑΟΥΜΑΝ ΚΑΙ ΓΚΙΝΤΕΝΣ ΕΠΟ41 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ό ΑΙΩΝΑ ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 2750 ΛΕΞΕΙΣ Εκφώνηση εργασίας: Παρουσιάστε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΕΠΟ41 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ό ΑΙΩΝΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 3000 ΛΕΞΕΙΣ Εκφώνηση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΟ42 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟ21, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΕΠΟ21, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΕΠΟ21, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 1. Ο «Δον Κιχώτης» και η πεζογραφία στα τέλη του 16 ου - αρχές 17 ου αιώνα... 3 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΛ ΠΟΛΑΝΥΙ

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΛ ΠΟΛΑΝΥΙ Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΛ ΠΟΛΑΝΥΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΟ41 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ό ΑΙΩΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 2900 ΛΕΞΕΙΣ Εκφώνηση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΠΟ30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 2250 ΛΕΞΕΙΣ Εκφώνηση εργασίας: Η Αναγέννηση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΗΣΑΝ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΗΣΑΝ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΗΣΑΝ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΈΛΗ ΤΟΥ 15 ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 18 ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ «ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ» ΤΟΥ ΦΛΩΜΠΕΡ

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ «ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ» ΤΟΥ ΦΛΩΜΠΕΡ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ «ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ» ΤΟΥ ΦΛΩΜΠΕΡ ΕΠΟ21, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Περιεχόμενα ΕΠΟ21 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ.

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ. 24 ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ. Οι σκεπτικιστικές απόψεις υποχώρησαν στη συνέχεια και ως την εποχή της Αναγέννησης κυριάρχησε απόλυτα το αριστοτελικό μοντέλο. Η εκ νέου αμφιβολία για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ IV: Από τον 19 ο αιώνα έως σήμερα. Σύντομη περιγραφή: Διδάσκων: Στάθης Ψύλλος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ IV: Από τον 19 ο αιώνα έως σήμερα. Σύντομη περιγραφή: Διδάσκων: Στάθης Ψύλλος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ IV: Από τον 19 ο αιώνα έως σήμερα. Διδάσκων: Στάθης Ψύλλος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα πιο κεντρικά φιλοσοφικά ρεύματα του 20 ου, κυρίως, αιώνα καθώς και η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein

Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 211-226, 2015 Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein Ευθυμία Σακαρέλλου sakarellouefi10@gmail.com Φιλόλογος, Διευθύντρια Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αναλυτική Φιλοσοφία

Εισαγωγή στην Αναλυτική Φιλοσοφία Εισαγωγή στην Αναλυτική Φιλοσοφία Εισαγωγή Η αναλυτική φιλοσοφία δεν είναι κλάδος ή επιμέρους αντικείμενο της φιλοσοφίας (όπως η ηθική, η γνωσιοθεωρία, η μεταφυσική κτλ). Είναι τρόπος διαξαγωγής της φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

DAVID HUME (1711-1776) «Δεν αντίκειται στο λόγο να προτιμήσω την καταστροφή του κόσμου από το να γδάρω το δάχτυλό μου» 28

DAVID HUME (1711-1776) «Δεν αντίκειται στο λόγο να προτιμήσω την καταστροφή του κόσμου από το να γδάρω το δάχτυλό μου» 28 47 DAVID HUME (1711-1776) «Δεν αντίκειται στο λόγο να προτιμήσω την καταστροφή του κόσμου από το να γδάρω το δάχτυλό μου» 28 Γενικά. Κύριος σκοπός του Hume είναι να περιορίσει τη μεταφυσική και να εγκαταστήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ (Μία «σύνοψη» ιδεών και φιλοσοφικού λόγου για τη Γνώση από τον Πλάτωνα ως τον Νόζικ)

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ (Μία «σύνοψη» ιδεών και φιλοσοφικού λόγου για τη Γνώση από τον Πλάτωνα ως τον Νόζικ) ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ (Μία «σύνοψη» ιδεών και φιλοσοφικού λόγου για τη Γνώση από τον Πλάτωνα ως τον Νόζικ) Η απορία είναι πάντα το κίνητρο δράσης του ανθρώπινου νου πριν φτάσει ώστε να φτάσει - στην κατάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. "Λόγος" και "Εμπειρία" στην Νέα Κοινωνική Ιστορία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Λόγος και Εμπειρία στην Νέα Κοινωνική Ιστορία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας "Λόγος" και "Εμπειρία" στην Νέα Κοινωνική Ιστορία Τρίγκα Χριστίνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Κεφάλαιο 1: Η ανάδυση της νέας κοινωνικής ιστορίας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1980 2000):

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΞΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΞΙΟΝΙΣΜΟΥ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 510007 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (γ έτος υποχρεωτικό) ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Συζητούν οι: ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ και ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Συζητούν οι: ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ και ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Συζητούν οι: ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ και ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ Η συζήτηση αυτή των Noam Chomsky και Michel Foucault Human Nature: justice versus power είναι μια από τις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ JOHN COTTINGHAM ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΟΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Μετάφραση: Σοφία Τσούρτη Επιμέλεια έκδοσης: Αλέξανδρος Χρύσης ΘΕΩΡΙΑ - Ι Δ Ε Ε Σ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ 2003 3 Υπόσταση Όπως ακριβώς δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟ21, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

ΕΠΟ21, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΠΟ21, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 1. Τα κείμενα...3 2. Ο κόσμος μέσα από την εικόνα της γυναίκας...5 2.1 Δάντης...5 2.2 Πετράρχης...7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1815 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1914

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1815 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1914 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1815 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1914 ΕΠΟ 10, ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Περιεχόμενα Πρόλογος...3

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφικά ρεύματα. Σχέδιο μαθήματος

Φιλοσοφικά ρεύματα. Σχέδιο μαθήματος Φιλοσοφικά ρεύματα Σχέδιο μαθήματος ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι όροι Φυσική και Φυσική Φιλοσοφία χρησιμοποιούντο εναλλακτικά για την επιστήμη που έχει ως στόχο της να ανακαλύψει και να διατυπώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Κριτική στη Μεταφυσική και η επιβεβαίωση της αναγκαιότητάς της.

Η Κριτική στη Μεταφυσική και η επιβεβαίωση της αναγκαιότητάς της. Η Κριτική στη Μεταφυσική και η επιβεβαίωση της αναγκαιότητάς της. Η επανέκδοση από τις «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ» του έργου του αείμνηστου Παναγιώτη Κονδύλη «Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για τις Επιστήμες -1

Σημειώσεις για τις Επιστήμες -1 Σημειώσεις για τις Επιστήμες -1 (Φιλοσοφία, Ιστορία και Κοινωνιολογία των Επιστημών) (β.1) η ιστορικιστική στροφή της δεκαετίας του 60... 1 (β).1.1. το «ιστορικιστικό» ρεύμα... 1 (β).1.a. Η παρέμβαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδασκαλία και status της Ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κείμενα Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας της Γλώσσας

ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κείμενα Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας της Γλώσσας Αλέξιος Καρπούζος ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κείμενα Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας της Γλώσσας Εργαστήριο Σκέψης Αλέξιος Καρπούζος ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κείμενα Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα