Πρόβληµα Απόκρυψης. Ποιο είναι το εµφανές αντικείµενο (χρώµα) σε κάθε σηµείο του επιπέδου προβολής;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόβληµα Απόκρυψης. Ποιο είναι το εµφανές αντικείµενο (χρώµα) σε κάθε σηµείο του επιπέδου προβολής;"

Transcript

1 Πρόβληµα Απόκρυψης Ποιο είναι το εµφανές αντικείµενο (χρώµα) σε κάθε σηµείο του επιπέδου προβολής; Σ Εµφανές αντικείµενο στο σηµείο Σ Επίπεδο προβολής Χωρίζονται σε αλγόριθµους απόκρυψης ακµών και επιφανειών. Χρησιµοποιούν άµεσα ή έµµεσα ταξινόµηση στις διαστάσεις X Y και Z. 8.

2 Αλγόριθµοι Απόκρυψης Χωρίζονται σε αλγόριθµους χώρου αντικειµένων και αλγόριθµους χώρου εικόνας. Αλγόριθµοι χώρου αντικειµένων συγκρίνουν αντικείµενα µεταξύ τους για να βρουν το πλησιέστερο σε κάθε σηµείο του επιπέδου προβολής: Για κάθε αντικείµενο π {Εύρεση των ορατών τµηµάτων του π µέσω σύγκρισης (Χ,Υ,Ζ) µε όλα τα άλλα αντικείµενα; Χρωµατισµός των ορατών τµηµάτων του π στην οθόνη } Αλγόριθµοι χώρου εικόνας έχουν την εξής µορφή: Για κάθε pixel ρ της εικόνας {Εύρεση του πλησιέστερου αντικειµένου που τέµνεται από την ακτίνα προβολής που περνά από το ρ; Χρωµατισµός του ρ µε το χρώµα του πλησιέστερου αντικειµένου στο σηµείο τοµής } 2 ( ) Αλγόριθµοι χώρου αντικειµένων είναι O Π ενώ αλγόριθµοι χώρου εικόνας είναι O( Π Ρ) όπου Π οαριθµός των πολυγώνων και P οαριθµός των pixels. 8.2

3 Αλγόριθµοι Απόκρυψης Υπολογιστική ακρίβεια. Αλγόριθµοι χώρου εικόνας: ακρίβεια που απαιτεί η ανάλυση της εικόνας. Αλγόριθµοι χώρου αντικειµένων: ακρίβεια ορισµού αντικειµένων (=ακρίβεια υπολογιστή). Θέση στη γραφική σωλήνωση εξόδου. Αλγόριθµοι χώρου αντικειµένων: µετά την προβολή (διακεκοµµένη γραµµή). Αλγόριθµοι χώρου εικόνας: ενσωµατώνονται στη διαδικασία παράστασης στην οθόνη. ιαγραφή πίσω επιφανειών. Θέσεις αντικειµένων και φωτεινών πηγών Θέση παρατηρητή 3 Μαθηµατικά Μοντέλα ΣΣΑ 3 Μετασχ/σµοί Μοντέλου ΠΣΣ (WCS) 3 Μετασχ/σµός Παρατήρησης ΣΣΠ (ECS) ιαγραφή Πίσω Επιφανειών 3 Αποκοπή Είσοδοι (για κάθε καρέ) Παράσταση Στην Οθόνη: Σάρωση Αντιταύτιση Φωτισµός Υφή Απόκρυψη Ακµών/ Επιφανειών 2 D ΣΣΟ 2 (SCS) Προβολή 8.3

4 Αλγόριθµοι Απόκρυψης Τεχνικές βελτίωσης αποτελεσµατικότητας αλγορίθµων απόκρυψης. Εκµετάλλευση προοπτικού µετασχηµατισµού. Εκµετάλλευση συνάφειας. Περιβάλλοντες όγκοι. ιαµερισµός χώρου. 8.4

5 Προοπτικός Μετασχηµατισµός Σ ( ) ( ) Ζήτηµα απόκρυψηςµεταξύ δύο σηµείων x,y,z και Σ2 x2,y2,z2 υπάρχει µόνο αν τα δύο σηµεία βρίσκονται πάνω στην ίδια ακτίνα προβολής. Y Π Y Π Σ Σ 2 Ακτίνες προβολής Σ Σ 2 Ακτίνες προβολής X Π Παράλληλη προβολή Z Π X Π Προοπτική προβολή Z Π Συνθήκη απόκρυψης στην παράλληλη προβολή. ( x = x2 ) & ( y = y2 ) Συνθήκη απόκρυψης στην προοπτική προβολή. ( x / z = x2 / z2 ) & ( y / z = y2 / z2 ) Απαιτεί (ακριβή) διαίρεση µε z. Η διαίρεση αυτή γίνεται κατά την προοπτική προβολή. Η προοπτική προβολή µετατρέπει τις ακτίνες προβολής σε παράλληλες. Φυλάµε z συντεταγµένη για σύγκριση βάθους. 8.5

6 Συνάφεια Συνάφεια: ιδιότητα γεωµετρικών οντοτήτων να διατηρούν τοπικά σταθερές τις τιµές των χαρακτηριστικών τους ή να τις µεταβάλλουν οµαλά. Π.χ. αυξητικός υπολογίσµος z σηµείων πολυγώνου. Είδη συνάφειας: Συνάφεια ακµής. Συνάφεια επιφάνειας. Συνάφεια γραµµών σάρωσης. Συνάφεια καρέ. 8.6

7 Περιβάλλοντες Όγκοι Απλούστεροι όγκοι από τα αντικείµενα που περιβάλλουν για µείωση κόστους συγκρίσεων κατά την ταξινόµηση στις διαστάσεις Χ, Υ και Ζ. Συχνά έχουν τη µορφή ορθογώνιου παραλληλογράµµου (2 ) ή ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου (3 ). Οχι απαραίτητα κλειστοί. Αν οι περιβάλλοντες όγκοι δύο αντικειµένων δεν τέµνονται τότε ούτε τα αντικείµενα τέµνονται. Το αντίθετο δεν ισχύει πάντα. 8.7

8 ιαµερισµός Χώρου ιαµέριση χώρου σε σύνολο διατεταγµένων µερών (π.χ. voxels). Τα µέρη του χώρου που καταλαµβάνει ένα αντικείµενο ορίζουν έµµεσα τη διάταξή του σε σχέση µε άλλα αντικείµενα. 8.8

9 ιαγραφή Πίσω Επιφανειών Αν η γωνία µεταξύ V και N είναι > 90 τότε η επιφάνεια είναι πίσω (αόρατη). V N < 90 < 90 B Γ > 90 A Μια επιφάνεια είναι ορατή αν V N = Vx N x + Vy N y + Vz N Μειώνει όγκο δεδοµένων κατά ~50%. Λύνει πρόβληµα απόκρυψης για ένα κυρτό αντικείµενο. z > 0 8.9

10 ιαγραφή Πίσω Επιφανειών Λειτουργείστοχώροαντικειµένων και είναι O Π. V µπορεί να υπολογισθεί από µία κορυφή P της επιφάνειας. Αν ο παρατηρητής βρίσκεται στο κέντρο του ΣΣΠ τότε V = P µπορεί να υπολογισθεί από 3 διαδοχικές, µη συγγραµµικές κορυφές P P2 και N = A B = P P P N ( ) ( ) N 2 3 P P A B 3 P 2 ( ) Προσοχή A B B A. Χρήση σειράς κορυφών. P P3 8.0

11 Αλγόριθµοι Απόκρυψης Επιφανειών Ακολούθησαν την εµφάνιση της πλεγµατικής οθόνης. 4 Βασικές κατηγορίες. z-buffer (πιο διαδεδοµένος). scanline. ταξινόµηση κατά βάθος. υποδιαίρεση επιφάνειας. 8.

12 Αλγόριθµοι Απόκρυψης Επιφανειών Βασική πράξη: σύγκριση βάθους 2 στοιχείων µε ίδιοχυ. Η προοπτική προβολή διευκολύνει. Μετατρέπει ακτίνες προβολής ώστε να είναι παράλληλες του Z. Ίσες αποστάσεις στον Ζ π δεν µετασχηµατίζονται σε ίσες αποστάσεις στον Ζ ο. Ζ ο µεταβάλλεται ταχύτερα καθώς πλησιάζει τη µέγιστη τιµή του (). Y Π X Π Z Π Y O Πρoοπτική προβολή Z O X O 8.2

13 Αλγόριθµος z-buffer Απαιτεί ύπαρξη µνήµης βάθους (z-buffer) για κάθε pixel. Οι τιµές βάθους βρίσκονται (για τα περισσότερα σχήµατα) µε παρεµβολή. Έµµεση ταξινόµηση. Για κάθε pixel ο z-buffer φυλάει την ελάχιστη (ως τώρα) τιµή βάθουςστο pixel αυτό. Αρχικοποίηση στο µέγιστο z (πίσω επίπεδο αποκοπής). 8.3

14 Αλγόριθµος z-buffer /* Αλγόριθµος z-buffer */ /* Αρχικοποίηση: m,n οι διαστάσεις της οθόνης */ for (x=0; x<m; x++) { for (y=0; y<n; y++) { z_buffer[x,y]=f; frame_buffer[x,y]=background; } } /*Επεξεργασία πολυγώνων*/ for (π=0; π<number_of_polygons(); π++) { /*Επεξεργασία scanlines πολυγώνου ymin ymax*/ for (y=ymin; y<=ymax; y++) { } /*Βρες µε γραµµική παρεµβολή µεταξύ των αντίστοιχων κορυφών, τις τιµές τοµής µε scanline y :xleft,xright τις τιµές βάθους στις τοµές :zleft,zright τις τιµές χρωµατισµού στις τοµές :cleft,cright*/ for (x=xleft; x<=xright; x++) { } 8.4 /*µέγιστο βάθος*/ /*φόντο*/ /*Βρες µε γραµµική παρεµβολή µεταξύ xleft και xright την τιµή βάθους z και χρώµατος c σε κάθε pixel x,y*/ if (z<z_buffer[x,y]) { z_buffer[x,y]=z; frame_buffer[x,y]=c; } }

15 Αλγόριθµος z-buffer Τοµές πλευρών πολυγώνου µε scanlines βρίσκονται µε λίστα ενεργών πλευρών. Γραµµική παρεµβολή z. z z z a β γ = z = z = z α ( z z ) 2 ( z z ) 3 ( z z ) β α y y y y s 2 s 3 x x γ β y y y y x a x a Y o y 3 y 2 ( x, y z ) 2 2, 2 ( x, y z ) 3 3, 3 ( x, y, z ) γ s γ y s ( x, y, z ) a s a ( x, y, z ) β s β γραµµή σάρωσης y ( x, y z ), 8.5

16 Αλγόριθµος z-buffer ( ) O Π S, όπου Π οαριθµός πολυγώνων και S o µέσος αριθµός pixel ανά πολύγωνο. Για τυπικές σκηνές Π S m n (σταθερό). Πλεονεκτήµατα z-buffer: Ευκολία υλοποίησης σε H/W ή S/W. Επεξεργασία πολυγώνων µε τυχαία σειρά. υνατότητα χρήσης για µη πολυγωνικά αντικείµενα (µε συνάρτηση βάθους). Ανάγκη σε µνήµη: Ένας καλός z-buffer απαιτεί 32 bits/pixel. Για ανάλυση 024x024 αυτό συνεπάγεται 4Mbytes. 8.6

17 Ειδικές Εφαρµογές z-buffer Συνδυασµός εικόνων Έστω ( F A, Z A ), ( FB, ZB ) οι frame και z-buffer εικόνων A και Β. ΑκαιΒµπορεί να δηµιουργήθηκαν χωριστά. Συνδυασµός: for (x=0; x<m; x++) for (y=0; y<n; y++) {Z C [x,y]=(z A [x,y]<z B [x,y])?z A [x,y]:z B [x,y]; F C [x,y]=(z A [x,y]<z B [x,y])?f A [x,y]:f B [x,y]; } Τοποθέτηση 3 αντικειµένων σε σκηνή µεχρήσηz-buffer. 3 cursor. εν µεταβάλλουµεπεριεχόµενα z-buffer. 8.7

18 Αλγόριθµοι Απόκρυψης Ακµών Ανάπτυξη την εποχή της διανυσµατικής οθόνης. Σήµερα χρήσιµοι για παράσταση περιγραµµάτων (π.χ. δοκιµές animation). Εξετάζουµε γενικό αλγόριθµογια µη διαφανή πολυγωνικά αντικείµενα που δεν διαπερνά το ένα το άλλο: Βήµα : ιαίρεση ακµών σε τµήµατα που είναι είτε ολικώς εµφανή είτε ολικώς µηεµφανή. Βήµα 2: Καθορισµός, για κάθε τέτοιο τµήµα, εάν είναι εµφανές. 8.8

19 Αλγόριθµος Απόκρυψης Ακµών Λειτουργείστοχώροαντικειµένων µετά τον αποκλεισµόπίσωεπιφανειών, την αποκοπή και την προβολή: Ενα τµήµα ακµής δεν είναι εµφανές µόνο αν κρύβεται από κάποια επιφάνεια (πολύγωνο). Υπολογισµός των σηµείων τοµής της προβολής κάθε ακµής µε τις προβολές των ακµών όλων των άλλων πολυγώνων: Ο(e 2 ) για e ακµές. Με χρήση της παραµετρικής εξίσωσης. Εστω ακµή k = P P 2 και προβολή της k = P P2 k = P + µ ( P2 P ) µε µ [ 0,] Τα n(k') σηµεία τοµής της k' µε άλλεςακµές δίνονται από τιµές της παραµέτρου µ,µ 2,,µ n(k') µ µ 0 2 µ n ( k ) Κάθε ζεύγος (µ i, µ i+ ) ορίζει ένα τµήµα ακµής. 8.9

20 Αλγόριθµος Απόκρυψης Ακµών Καθορισµός ορατότητας τµήµατος ακµής: Αρκεί ο έλεγχος ορατότητας οποιουδήποτε σηµείου του. Εστω το µέσον m του k' µεπαραµετρική τιµή: σ 2 m = P + σ ( µ + µ ) = i i+ ( P P ) (8.) Ορατότητα m εξαρτάται από m της k: m δεν είναι απαραίτητα µέσον της k. 2 Y Π k m m Επίπεδο προβολής l k Z Π X Π 8.20

21 Αλγόριθµος Απόκρυψης Ακµών Απειρα σηµεία της l προβάλοντια στο m. Οµως γνωρίζουµε επιπλέονταάκραp και P 2 της k: m = v m (8.2) m = P + µ ( P2 P ) για κάποιο µ (8.3) Από τις (8.), (8.2) και (8.3) : v ( P + σ ( P2 P )) = P + µ ( P2 P ) (σ δοσµένο, ν, µ άγνωστα, µ το ζητούµενο) Από την προοπτική προβολή: Αρα: d P = = P P2 P2 z z2 P P2 P v d + σ = P + ( P2 P ) z z2 z µ (8.4) d 8.2

22 Αλγόριθµος Απόκρυψης Ακµών Η z-συντεταγµένη της (8.4) είναι: v d = z + µ z Λύνοντας ως προς v και αντικαθιστώντας στην (8.4): z z µ σ P σ µ P2 + σ µ P µ σ z z Η (8.5) ισχύει για οποιαδήποτε P και P2. Χρησιµοποιώντας τα σηµεία µε x = και x 2 =0 και παίρνοντας τη x-συντεταγµένη της (8.5): z σ ( µ ) µ ( σ ) 2 = 0 z Τελικά: σ z µ = σ ( z z2 ) + z2 ( ) 2 z ( ) ( ) ( ) ( ) 2 P 0 2 = 2 (8.5) 8.22

23 Αλγόριθµος Απόκρυψης Ακµών Για διερεύνηση ορατότητας m (συνεπώς k) εξετάζουµε σηµείο τοµής µε επίπεδο κάθε πολυγώνου π που δεν περιέχει την k. l = a m Η l τέµνει το επίπεδο του π στο w Για σηµείο του π, ισχύει w v 0 = a w 0 N = v ( ) 0 Αρα, υπολογίζουµε τοα w (και το ) από την m a w m v 0 N = w ( )

24 Αλγόριθµος Απόκρυψης Ακµών Αν a w > τότε το π βρίσκεται πίσω από την k. Αν aw τότε πρέπει να ελεγχθεί αν το w είναι εσωτερικό του π : Αν είναι, τότε το π καλύπτει το τµήµα τηςk. Αν όχι, τότε το π δεν καλύπτει το τµήµα τηςk (πρέπει βέβαια να εξετασθούν και τα άλλα πολύγωνα). Για αντικείµενα που διαπερνά το ένα το άλλο πρέπει να προστεθούν στη δοµή παράστασης οι ακµές τοµής. 8.24

25 Αλγόριθµος Απόκρυψης Ακµών Βελτίωση απόδοσης (εύρεση τοµών ακµών): Χρήση περιβαλλόντων ορθογώνιων παραλληλογράµµων για µείωση κόστους υπολογισµού τοµών ακµών: u min = min( u, u2), vmin = min( v, v2), umax = max( u, u2), vmax = max( v, v2) V P u max,v max ( ) V P 2 ( ) u max,v max k k P 2 u min,v min ( ) U u min,v min ( ) P U ύο ευθύγραµµα τµήµατα k και k 2 δεν τέµνονται αν: u < u ή u < u ή v < v ή v < v max, min,2 max,2 min, max, min,2 max,2 min, 8.25

26 Αλγόριθµος Απόκρυψης Ακµών Βελτίωση απόδοσης (εύρεση τοµών ακµών): Ταξινόµηση προβολών ακµών σύµφωνα µε αυξανόµενες u min τιµές. υαδική αναζήτηση στην ταξινοµηµένηλίσταπριναπόέλεγχοτοµής. Επεκτείνεται στις u max, v min και v max τιµές. Βελτίωση απόδοσης (έλεγχοι ορατότητας): Χρήση περιβάλλοντος ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου πολυγώνου π κατά τον έλεγχο τοµής µε l. 8.26

27 Αλγόριθµοι Scanline Επέκταση βασικού αλγόριθµου σάρωσης πολυγώνου (πολλά πολύγωνα): Ιδια είδη συνάφειας. Χώρος εικόνας. Τοµές πολυγωνικών 3 αντικειµένων µε επίπεδοy=y s είναι πολύγωνα: Προβολές ακµών των πολυγώνων αυτών στο ΧΥ διαιρούν γραµµή σάρωσης σε span. Σε κάθε span αντιστοιχεί ορατή ακµή (χρώµα αντίστοιχου πολυγώνου). Εύρεση ορατής ακµής µετά από ταξινόµηση ως προς z. Απαγορεύονται πολύγωνα που τέµνονται. Z o Τοµή y=y s s s2 s 3 s4 s Spans X o

28 Αλγόριθµοι Scanline /*Aλγόριθµος scanline*/ ηµιούργησε µε Bucket-sort ένα y-bucket µε πληροφορίες για κάθε πλευρά του πολυγώνου (κεφ. 2); /*Επανάληψη γραµµών σάρωσης*/ for (ys=0; ys<n; ys++) {/*Επανάληψη ενεργών πολυγώνων (που τέµνουν ys)*/ for (π=0; π<max_active; π++) {Εύρεση ακµής τοµής π µε επίπεδο y=ys; Εισαγωγή ακµής σε λίστα ακµών τοµής ταξινοµηµένη ως προς xs; Καθoρισµός span από λίστα ακµών τοµής; /*Επανάληψη span*/ for (s=0; s<max_span; s++) {Αποκοπή ενεργών ακµών (που τέµνουν s) σταόριατουs; Εύρεση βάθους αποκοµµένων ακµώνσεένααπόταάκρατουs; Επιλογή ορατής αποκοµµένης ακµής (ελάχιστο βάθος); Χρωµατισµός ορατής αποκοµµένης ακµής; } } } Χρήση ΛΕΠ για αποδοτικότητα. Απόδοση εξαρτάται από # πολυγώνων και # span. 8.28

29 Αλγόριθµοι Λίστας Προτεραιότητας Ταξινόµηση πολυγώνων κατά βάθος και εµφάνιση µε σωστήσειρά: Οχι πάντα δυνατή (επικάλυψη z-έκτασης, τεµνόµενα πολύγωνα). ιαµερισµός πολυγώνων. Μεγάλη πολυπλοκότητα. Χώρος αντικειµένων, αν αποτέλεσµα θεωρηθεί η ταξινοµηµένη λίστα.. Αλγόριθµος ταξινόµησης κατά βάθος (Newell 972). 2. Αλγόριθµος BSP δένδρου (Fuchs 983). 8.29

30 Αλγόριθµος Ταξινόµησης κατά Βάθος Ταξινόµηση κατά φθίνουσα απόσταση από κέντρο προβολής. Σύγκριση P προ Q δεν είναι πάντα εύκολη. Χρήση περιβάλλοντος παραλληλεπιπέδου [x min (P), y min (P), z min (P)], [x max (P), y max (P), z max (P)]. 8.30

31 Αλγόριθµος Ταξινόµησης κατά Βάθος Απόφαση P προ Q µε 5 ελέγχους αύξουσας πολυπλοκότητας:. εν επικαλύπτονται x-εκτάσεις P και Q. 2. εν επικαλύτπονται y-εκτάσεις P και Q. 3. To P βρίσκεται στον ηµιχώρο του επιπέδου που ορίζεται από το Q στον οποίο δεν βρίσκεται το κέντρο προβολής (σχήµα Α): Πρόσηµο A Q x + BQ y + CQ z + DQ ) Πρόσηµο( AQ 0 + BQ 0 + CQ 0 + D κορυφή (x, y, z) του P. 4. Το Q βρίσκεται στον ηµιχώρο του επιπέδου που ορίζεται από το P στον οποίο βρίσκεται το κέντρο προβολής (σχήµα Β). 5. εν επικαλύπτονται οι προβολές των P και Q στο ΧΥ. ( Q ) X o Q P X o Q P Κέντρο προβολής Α Z o 8.3 Κέντρο προβολής Β Z o

32 Αλγόριθµος Ταξινόµησης κατά Βάθος Αν κανένας από τους παραπάνω 5 ελέγχους δεν ισχύει, γίνεται εναλλαγή των P και Q και επαναλαµβάνονται οι έλεγχοι 3 και 4. Αν και πάλι κανένας δεν ισχύει, κόβουµε το ένα πολύγωνο µε το επίπεδο του άλλου και επαναλαµβάνουµε τους ελέγχους. 8.32

33 Αλγόριθµος BSP ένδρου (Binary Space Partitioning) Εστω επίπεδο Ε που διαχωρίζει σύνολο πολυγώνων σκηνής: Πολύγωνα που βρίσκονται στο ίδιο τµήµα µε σηµείο προβολής δεν µπορεί να αποκρύπτονται από πολύγωνα του άλλου τµήµατος. Χρήση διαχωριστικών επιπέδων που συνεπάγονται λιγότερες τοµές πολυγώνων. ιαχωρισµός σταµατάει όταν ένα σύνολο περιέχει πολύγωνο. Παράσταση σε δένδρο (BSP δένδρο): Εσωτερικοί κόµβοι: επίπεδα διαχωρισµού. Φύλλα = µη περαιτέρω διαχωριζόµενες περιοχές. Λύση προβλήµατος απόκρυψης για θέση παρατήρησης b µε ενδοδιατεταγµένη διαδροµή BSP δένδρου: Εστω διαχωριστικό επίπεδο (πολύγωνο) P (κόµβος δένδρου). Πρώτα παρίστανται τα πολύγωνα του τµήµατος που δεν βρίσκεται το b. Μετά παριστάνεται το P. Τέλος παρίστανται τα πολύγωνα του τµήµατος που βρίσκεται το b. Αναδροµική διαδικασία. 8.33

34 Αλγόριθµοι Υποδιαίρεσης Επιφάνειας Αναδροµική διαίρεση επιπέδου προβολής: Αν πολύγωνο καλύπτει τµήµα πλήρως, τότε αυτό παίρνει το χρώµα του πολυγώνου. Αναδροµήσταµατά επίσης στο µέγεθος του pixel. Εκµετάλλευση συνάφειας επιφάνειας (µεγάλα πολύγωνα, σταθερού χρώµατος). Αλγόριθµος Warnock: Αναδροµή σταµατάαναπόένατµήµα περνάτοπολύ ακµή πολυγώνου. Συγκρίσεις προβολής πολυγώνου P µε περιοχή οθόνης Β. Χρήση περιβάλλοντων ορθογωνίων: P : x P, y P, x P, y P B : [ min ( ) min ( )] [ max ( ) max ( )] [ x ( B), y ( B) ], [ x ( B), y ( B) ] min min max 4 περιπτώσεις σχέσης P και B: (D: Disjoint) P εξωτερικό της Β. (C: Contained) P εσωτερικό της Β. (S: Surrounding) P καλύπτον πλήρως την Β. (I: Intersecting) P τέµνον την Β. Π.χ. σχέση D εξασφαλίζεται εάν ισχύει: x P > x B ή x P < x B 8.34 max ( min ( ) max ( )) ( max ( ) min ( )) ( y ( P) > y ( B) ) ή ( y ( P) < y ( B) ) min max max min ή

35 Αλγόριθµοι Υποδιαίρεσης Επιφάνειας Περιπτώσεις αλγόριθµου Warnock:. Αν για όλα τα πολύγωνα ισχύει η σχέση D, τότε δίνεται στην B το χρώµα του φόντου. 2. Αν υπάρχει µοναδικό P µε σχέσηc µε τηνβ, τότε δίνουµε αρχικά χρώµα φόντου στην Β και µετά εµφανίζουµε τοp. 3. Αν υπάρχει Ρ µε σχέσηs µε τηνβ, χωρίς να υπάρχουν άλλα πολύγωνα πουναπεριέχονταιήνατέµνουν την Β, τότε η Β παίρνει το χρώµα τουρ. 4. Αν υπάρχει Ρ µε σχέσηs µε τηνβ και όλα τα άλλα πολύγωνα που περιέχονται ή τέµνουν την Β βρίσκονται σε µεγαλύτερη απόσταση από τον παρατηρητή, τότε η Β παίρνει το χρώµα του Ρ. 5. ιαφορετικά γίνεται αναδροµική διαίρεση της Β. Σχέση S προϋποθέτει: ( xmin ( P) < xmin ( B) ) & ( xmax ( P) > xmax ( B) ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ymin P < ymin B & ymax P > ymax B και εξασφαλίζεται αν καµία ακµή τουρ δεν τέµνει την Β (αλγόριθµος αποκοπής). & ( x ( P) y ( P) ) max, max ( x ( P) y ( P) ) min, min 8.35

36 Αλγόριθµοι Υποδιαίρεσης Επιφάνειας Αναδροµικές διαιρέσεις Warnock: Μείωση υποδιαιρέσεων µε βάση κορυφές πολυγώνων (Weiler - Atherton): Αλγόριθµοι υποδιαίρεσης περιοχής έχουν µεγάλο κόστος για πεπλεγµένες σκηνές. 8.36

37 Σύγκριση Μεθόδων Απόκρυψης Αλγόριθµος Αριθµός Πολυγωνικών Επιφανειών depth - sort 0,4 0 6, z-buffer 7, , ,5 0 6 Scan - line 0, , Υποδιαίρεση επιφάνειας,

38 Απόκρυψη 3 Μαθηµατικών Επιφανειών Αλγόριθµος κινητού ορίζοντα: Παράσταση F(x, y, z)=0 µε σύνολοκαµπυλών από τοµές της F µε επίπεδα παράλληλα στα XY, XZ ή YZ. Y Z z z 2 z z 5 z 4 3 X Πρέπει να αποκρυφθούν τα τµήµατα καµπυλών που δεν φαίνονται. 8.38

39 Αλγόριθµος Κινητού Ορίζοντα Βασικά βήµατα (έστω τοµές µε επίπεδα παράλληλα στο XY): Ταξινόµηση z-τιµών σύµφωνα µε απόσταση από παρατηρητή. Εύρεση σηµείων της y = f ( x, z) z από πλησιέστερο προς πιο αποµακρυσµένο, στην ανάλυση (x) της οθόνης. Αν, για κάποιο x, ητιµή τουy που παίρνουµε είναι µεγαλύτερη από οποιαδήποτε προηγούµενη τότε η καµπύλη είναι εµφανής στο σηµείο αυτό (χρήση array µέγιστων y-τιµών) Y z z 5 z 4 z 3 2 X 8.39

40 Αλγόριθµος Κινητού Ορίζοντα Πρόβληµα γιακαµπύλες που εµφανίζονται στο κάτω µέρος της επιφάνειας (π.χ. z 5,z 6 ). Y Λύση µε χρήση δεύτερου array y min τιµών και κατάλληλη τροποποίηση αλγορίθµου. z z 6 5 z 4 z 3 z z 2 X 8.40

41 Σκιές Παραµεληµένη περιοχή, παρά τη µεγάληοπτικήσηµασία των σκιών. Εύρεση σκιών εύρεση µη ορατών επιφανειών ως προς φωτεινή πηγή (για σηµειακή πηγή): Χρήση αλγορίθµων απόκρυψης. Για σταθερό σκηνικό και σταθερή θέση φωτεινής πηγής, εύρεση σκιών είναι ανεξάρτητη από θέση παρατηρητή. Απλός αλγόριθµος για σκιά αντικειµένου που βρίσκεται πάνω σε επίπεδη επιφάνεια (Blinn): S = P a L Για την z-συντεταγµένη ισχύει (S z =0): 0 = Αρα S P a l και S = P a l x = x x y y y P a l ή a = z z P l z z 8.4

42 Απόκρυψη και Παρακολούθηση Ακτίνας (Ray Tracing) Αλγόριθµος παρακολούθησης ακτίνας (Whitted): Ακτίνες που ορίζονται από σηµείο παρατήρησης και κάθε pixel ακολουθούνται ώσπου να συναντήσουν αντικείµενο. Εκεί διασπώνται ανάλογα µε µοντέλο. Ουσιαστικά λύνει πρόβληµα απόκρυψης. Επίπεδο προβολής (οθόνη) 8.42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Η/Υ

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Η/Υ 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Η/Υ Μια τυπική διάταξη συστήµατος σχεδιοµελέτης µε χρήσηh/y - CAD, αποτελείται από τον εξοπλισµό (Hardware), το Λογισµικό του συστήµατος σχεδιοµελέτης (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση & Απλοποίηση Μοντέλων

Αναπαράσταση & Απλοποίηση Μοντέλων Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 6 Αναπαράσταση & Απλοποίηση Μοντέλων Εισαγωγή Οι 3Δ εικόνες στα Γραφικά αποτελούνται από διάφορα σχήματα & δομές: Γεωμετρικά σχήματα (π.χ. σφαίρες) Μαθηματικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

«Ταχεία και ακριβής ψηφιοποίηση τρισδιάστατων σκηνών µε χρήση βαθµονοµηµένων καµερών»

«Ταχεία και ακριβής ψηφιοποίηση τρισδιάστατων σκηνών µε χρήση βαθµονοµηµένων καµερών» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ταχεία και ακριβής ψηφιοποίηση τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα Απαλλακτική εργασία 2012. Παπαπαύλου Χρήστος ΑΜ: 6609

Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα Απαλλακτική εργασία 2012. Παπαπαύλου Χρήστος ΑΜ: 6609 Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα Απαλλακτική εργασία 2012 0B Παπαπαύλου Χρήστος ΑΜ: 6609 Περιεχόμενα Πίνακας Περιεχομένων...2 Περιεχόμενα...2 Προγραμματιστικές λεπτομέρειες υλοποίησης...3 geom.h...3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2010 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφική με Υπολογιστή Computer Graphics

Γραφική με Υπολογιστή Computer Graphics Γραφική με Υπολογιστή Computer Graphics 1. Βασικοίγραφικοίαλγόριθμοι 2. Αρχέςγραφικώνπλεγματικώνοθονώνraster 3. Μετασχηματισμοί2 και3 διαστάσεωνκαι συστήματασυντεταγμένων 4. Προβολέςκαιμετασχηματισμοίπαρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφική µε Υπολογιστές Α. Ντελόπουλος Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άνοιξη 2003 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 1.1 Τί είναι η Γραφική µε Υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κρητης. Σχολη Θετικων Επιστημων. Διατμηματικο Μεταπτυχιακο Προγραμμα Σπουδων «Μαθηματικα και Εφαρμογες τους» Μεταπτυχιακη Εργασια

Πανεπιστημιο Κρητης. Σχολη Θετικων Επιστημων. Διατμηματικο Μεταπτυχιακο Προγραμμα Σπουδων «Μαθηματικα και Εφαρμογες τους» Μεταπτυχιακη Εργασια Πανεπιστημιο Κρητης Σχολη Θετικων Επιστημων Διατμηματικο Μεταπτυχιακο Προγραμμα Σπουδων «Μαθηματικα και Εφαρμογες τους» Μεταπτυχιακη Εργασια Κατασκευη Περιβαλλουσων Καμπυλων για Κυρτα Πολυγωνικα Αντικειμενα

Διαβάστε περισσότερα

7 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

7 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 7 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Τα στερεά µοντέλα αποσκοπούν στην δηµιουργία µοντέλων "πλήρους" απεικόνισης του φυσικού στερεού αντικειµένου, δηλ. δηµιουργεί απεικονίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές σκίασης/απεικόνισης βασισμένες στις φυσικές αρχές σχηματισμού εικόνας

Τεχνικές σκίασης/απεικόνισης βασισμένες στις φυσικές αρχές σχηματισμού εικόνας Τεχνικές σκίασης/απεικόνισης βασισμένες στις φυσικές αρχές σχηματισμού εικόνας Η αρχιτεκτονική αλυσίδας γραφικών (κάθε πολύγωνο περνάει χωριστά από την αλυσίδα) σε συνδυασμό με τοπικά μοντέλα σκίασης έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των Γραφικών με Η/Υ

Σύντομη παρουσίαση των Γραφικών με Η/Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συνολικότερα τα προϊόντα της πληροφορικής έχουν μεταμορφώσει (με τρόπο ο οποίος γίνεται άμεσα ή έμμεσα αντιληπτός) τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον

Διαβάστε περισσότερα

9 Τριγωνισμοί Delaunay

9 Τριγωνισμοί Delaunay 9 Τριγωνισμοί Delaunay Παρεμβολή καθ ύψος Ότανσεπροηγούμενακεϕάλαιααναϕερθήκαμεσεχάρτεςενόςτμήματοςτης επιϕάνειας της Γης, υποθέσαμε σιωπηρά ότι δεν υπάρχουν υψομετρικές διαϕορές. Η παραδοχή αυτή πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. Τέκτων 7 for Windows Vista Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 TEΚΤΩΝ 7 Πρόσθετες δυνατότητες 3 Πρόλογος Στο κείµενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακά προβλήµατα οπτικοποίησης ψηφιακών τρισδιάστατων µοντέλων εδάφους

Επικοινωνιακά προβλήµατα οπτικοποίησης ψηφιακών τρισδιάστατων µοντέλων εδάφους Πτυχιακή Εργασία Επικοινωνιακά προβλήµατα οπτικοποίησης ψηφιακών τρισδιάστατων µοντέλων εδάφους Πετράκης Στυλιανός Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σεπτέµβριος 2007 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Μετρητικός Βραχίονας R-SCANR OMEROMEGA 2025:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Αλγόριθμοι απόδοσης Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Αλγόριθμοι απόδοσης Εισαγωγή Κεφάλαιο 2: Αλγόριθμοι απόδοσης Εισαγωγή Για τους περισσότερους χρήστες, η γραφική με υπολογιστές είναι συνώνυμη με την απόδοση στιγμιοτύπων του κόσμου που μας περιβάλλει με τρόπο τέτοιο που, κατά το δυνατό,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ. Γενικές αρχές και έννοιες

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ. Γενικές αρχές και έννοιες ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ Γενικές αρχές και έννοιες Στο σύστημα προβολής κατά Monge δεν μας δίνεται η δυνατότητα ν αντιληφθούμε άμεσα τα αντικείμενα του χώρου, παρά μόνο αφού συνδυάσουμε τις δύο προβολές του αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Εκπαίδευσης και Μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων

Μέθοδοι Εκπαίδευσης και Μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων Νικόλαος Γλυνός Επίκ. Καθηγητής Τµήµα Μαθηµατικών Γεωργίου Β. Χάρης Μελισσόβας Β. Σπύρος Παπαδόπουλος Σ. ηµήτρης Μέθοδοι Εκπαίδευσης και Μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Ε. Άγα, Ε. Γκανιάτσα, Γ. Καρράς, Χ. Μπιτζιλέκη, Β. Νάκος Τοµέας Τοπογραφίας, Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods)

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλακτική Εργασία Γραφικά & Εικονική Πραγματικότητα. Παπαπαύλου Χρήστος ΑΜ: 6609

Απαλλακτική Εργασία Γραφικά & Εικονική Πραγματικότητα. Παπαπαύλου Χρήστος ΑΜ: 6609 Απαλλακτική Εργασία Γραφικά & Εικονική Πραγματικότητα Παπαπαύλου Χρήστος ΑΜ: 6609 Αναπαράσταση μοντέλου Το 3D μοντέλο το αποθηκεύουμε στην μνήμη με τις εξής δομές δεδομένων: Λίστα κορυφών Λίστα τριγώνων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτορεαλισμός και απόδοση

Φωτορεαλισμός και απόδοση Φωτορεαλισμός και απόδοση Κοροβέσης Χαράλαμπος Επιβλέπων Καθηγητής:Νικόλαος Μπιλάλης Χανιά 2011 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Τι είναι φωτορεαλισμός. 1.2 Χρήσεις του φωτορεαλισμού. 1.3 Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα