Γραφικά Υπολογιστών: Φωτισμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραφικά Υπολογιστών: Φωτισμός"

Transcript

1 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Φωτισμός (llumination) Πασχάλης Ράπτης

2 2 Περιεχόμενα Μοντέλα φωτισμού στα γραφικά υπολογιστών Γιατί χρειαζόμαστε μοντέλα φωτισμού (illumination models); Διαφορετικά είδη φωτός (lights) Διαφορετικά είδη ανακλάσεων (reflections) Βασικό μοντέλο φωτισμού (Basic lighting model)

3 3 Γιατί έχουμε φωτισμό; Αποτέλεσμα επίδρασης του φωτισμού

4 4 Γιατί έχουμε φωτισμό; Αποτέλεσμα επίδρασης του φωτισμού

5 5 Γιατί έχουμε φωτισμό; (2)

6 6 Πηγή φωτισμού: Σημείο Το πιο απλό μοντέλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως πηγή φωτισμού Ορίζουμε: Την θέση της πηγής Τις τιμές RGB για το χρώμα του φωτός Το φως εκπέμπεται προς όλες τις κατευθύνσεις Χρήσιμο για μικρές πηγές φωτός

7 7 Ακτινωτή Εξασθένηση Έντασης (Radial ntensity Attenuation) Καθώς το φως κινείται από την πηγή η έντασή του ελαττώνεται Σε απόσταση d l μακριά από την πηγή η 1 2 ένταση μειώνεται κατά d l Χρησιμοποιώντας τον όρο ικανοποιητικά αποτελέσματα 1 2 d l δεν παράγει

8 8 Ακτινωτή Εξασθένηση Έντασης (2) Χρησιμοποιούμε την παρακάτω συνάρτηση: f radatten ( d l ) = a 0 + a d 1 1 l + a 2 d 2 l όπου a 0, a 1, και a 2 είναι συντελεστές (coefficients) που μπορούν να μεταβάλλονται για να δημιουργηθεί το καλύτερο αποτέλεσμα

9 9 Απείρως απομακρυσμένες πηγές φωτός (nfinitely Distant Light Sources) mages taken from Hearn & Baker, Computer Graphics with OpenGL (2004) Μια μεγάλη πηγή φωτός όπως ο ήλιος μπορεί να μοντελοποιηθεί ως ένα σημείο πηγής φωτός Έχει πολύ μικρή επίδραση στην κατεύθυνση Η ακτινωτή εξασθένηση έντασης (radial intensity attenuation) δεν χρησιμοποιείται

10 mages taken from Hearn & Baker, Computer Graphics with OpenGL (2004) 10 Κατευθυνόμενες πηγές φωτός & Spotlights (Directional Light Sources & Spotlights) Για να μετατρέψουμε ένα σημείο (πηγή) φωτός σε spotlight απλώς προσθέτουμε ένα διάνυσμα (vector) κατεύθυνσης (direction) και ένα όριο γωνίας (angular limit) θ l

11 mages taken from Hearn & Baker, Computer Graphics with OpenGL (2004) 11 Κατευθυνόμενες πηγές φωτός & Spotlights Έστω V light μονάδα διανύσματος στην κατεύθυνση του φωτός και V obj μονάδα διανύσματος από την πηγή φωτός σε ένα αντικείμενο Το εσωτερικό γινόμενο (dot-product) των δυο διανυσμάτων μας δίνει την γωνία μεταξύ των V obj V light = cosα Αν η γωνία α είναι μέσα στο όριο γωνίας του φωτός τότε το αντικείμενο είναι μέσα στο spotlight (2)

12 12 Εξασθένηση Γωνιακής Ένταση (Angular ntensity Attenuation) Καθώς η ένταση του φωτός ελαττώνεται όσο απομακρυνόμαστε από μια πηγή φωτός, η γωνιακή (angularly) ένταση ελαττώνεται επίσης Μια συνάρτηση για τον υπολογισμό της εξασθένησης γωνιακής εντασης (angular attenuation) είναι: al f ( φ) = cos φ 0 φ θ angatten όπου στον εκθέτη εξασθένησης a l δίδεται κάποια θετική τιμή και η γωνία φ μετράται από τον άξονα του κώνου

13 13 Ανακλώμενο Φως (Reflected light) Τα χρώματα που βλέπουμε ορίζονται από την φύση του φωτός που ανακλάται από ένα αντικείμενο Παράδειγμα. Το άσπρο φως => στο πράσινο αντικείμενο, όλα τα μήκη κύματος (wavelengths) απορροφώνται, το πράσινο White Light φως ανακλάται από το αντικείμενο Green Light Colours Absorbed

14 14 Επιδράσεις φωτισμού επιφάνειας (Surface Lighting Effects) Η ποσότητα του προσπίπτοντος φωτός (incident light) που ανακλάται από μια επιφάνεια εξαρτάται από το υλικό Γυαλιστερά υλικά ανακλούν περισσότερο από το προσπίπτον φως και θαμπές επιφάνειες απορροφούν το περισσότερο από το προσπίπτον φως (incident light) Για διαφανείς επιφάνειες ένα μέρος του φωτός εκπέμπεται δια μέσου του υλικού

15 15 Διάχυτη Αντανάκλαση (Diffuse Reflection) Επιφάνειες που είναι τραχείς (rough) ή κοκκώδεις (grainy) ανακλούν το φως σε όλες τις κατευθύνσεις Αυτό το απλωμένο-διάσπαρτο (scattered) φως ονομάζεται διάχυτη αντανάκλαση (diffuse reflection)

16 16 Κατοπτρική Ανάκλασης (Specular Reflection) Εκτός από την διάχυτη αντανάκλαση ένα μέρος από το ανακλώμενο φως συγκεντρώνεται σε κάποια λαμπερά (highlight) ή φωτεινά (bright) σημεία Αυτή το φως ονομάζεται κατοπτρική ανάκλαση (specular reflection)

17 17 Μια επιφάνεια που δεν εκτίθεται σε άμεσο φωτισμό μπορεί ακόμη να λάμπει από ανακλάσεις από άλλα κοντινά αντικείμενα Αυτό το φως ονομάζεται περιβάλλων φως (ambient light) Το ολικό ανακλώμενο φως από μια επιφάνεια είναι το άθροισμα των συνιστωσών από τις πηγές φωτός και από το ανακλώμενο φως Περιβάλλων Φως (Ambient Light)

18 18 Παράδειγμα Κατοπτρικό (Specular) Διάχυτο (Diffuse) Περιβάλλων (Ambient)

19 19 Παράδειγμα Περιβάλλων (Ambient) Διάχυτο (Diffuse) Κατοπτρικό (Specular) Τελική εικόνα

20 20 Nate Robin s Tutorial Nate Robin s OpenGL Tutorials available at:

21 21 Βασικό Μοντέλο Φωτισμού (Basic llumination Model) Θα εξετάσουμε ένα βασικό μοντέλο φωτισμού που δίνει αρκετά καλά αποτελέσματα και χρησιμοποιείται στα περισσότερα συστήματα γραφικών Τα σημαντικά στοιχεία είναι : Περιβάλλων φως (Ambient light) Διάχυτη ανάκλαση (Diffuse reflection) Κατοπτρική ανάκλαση (Specular reflection) Για το μεγαλύτερο μέρος θα εξετάσουμε μόνο μονοχρωματικό φως

22 22 Περιβάλλων φως (Ambient Light) Για να ενσωματώσουμε ανοιχτόχρωμο υπόβαθρο φόντο (background light) θέτουμε απλά ένα γενικό επίπεδο φωτεινότητας σε μια σκηνή Αυτό προσεγγίζει τις γενικές διάχυτες ανακλάσεις από διάφορες επιφάνειες μέσα στη σκηνή Δηλώνουμε την τιμή αυτή ως a

23 23 Διάχυτη ανάκλαση (Diffuse Reflection) Πρώτα, υποθέτουμε ότι οι επιφάνειες αντανακλούν το προσπίπτων φως με την ίδια ένταση σε όλες τις κατευθύνσεις Τέτοιες επιφάνειες αναφέρονται ως ideal diffuse reflectors (ανακλαστήρες ιδανικής διάχυσης) ή Lambertian reflectors (ανακλαστήρες)

24 24 Διάχυτη ανάκλαση (2) Μια παράμετρος k d έχει οριστεί για κάθε επιφάνεια που καθορίζει το ποσοστό του προσπίπτοντος φωτός που πρέπει διασκορπίζεται ως διάχυτες αντανακλάσεις από την επιφάνεια. Η παράμετρος αυτή είναι γνωστή ως συντελεστής διάχυτης-αντανάκλασης (diffuse-reflection coefficient) ή ως διάχυτη αντανακλαστικότητα (diffuse reflectivity) Στο k d δίδεται τιμή μεταξύ 0.0 και : θαμπή επιφάνεια που απορροφά σχεδόν όλο το φως 1.0: γυαλιστερή επιφάνεια που αντανακλά σχεδόν όλο το φως

25 Το φως του περιβάλλοντος μόνο του δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον γι 'αυτό χρειαζόμαστε και κάποια άλλα είδη φωτισμού σε μια σκηνή 25 Διάχυτη ανάκλαση - Περιβάλλων φως (Diffuse Reflection Ambient Light) Για εφέ φωτισμού φόντου μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάθε επιφάνεια είναι πλήρως φωτισμένη από το φως του περιβάλλοντος (ambient light) της σκηνής του a Κατά συνέπεια, η συμβολή του περιβάλλοντος στην διάχυτη ανάκλαση δίνεται ως: = k ambdiff d a

26 26 Διάχυτη ανάκλαση (3) Όταν μια επιφάνεια φωτίζεται από μια πηγή φωτός, το ποσό του φωτός που προσπίπτει εξαρτάται από τον προσανατολισμό της επιφάνειας σε σχέση με την κατεύθυνση της πηγής του φωτός

27 27 Διάχυτη ανάκλαση mages taken from Hearn & Baker, Computer Graphics with OpenGL (2004) Η γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης του προσπίπτοντος φωτός και της καθέτου στην επιφάνειας αναφέρεται ως η γωνία πρόσπτωσης (angle incidence) και δίνεται ως θ

28 28 Διάχυτη ανάκλαση (2) Έτσι, η ποσότητα του φωτός που προσπίπτει σε μια επιφάνεια δίδεται ως: = l, incident l cosθ Έτσι μπορούμε να μοντελοποιήσουμε τις διάχυτες ανακλάσεις ως: l, diff = = k k d d l, incident l cosθ

29 29 Διάχυτη ανάκλαση (3) mages taken from Hearn & Baker, Computer Graphics with OpenGL (2004) Ορίζουμε την κάθετο σε μια επιφάνεια ως N και τη μονάδα κατεύθυνσης διανύσματος στην πηγή φωτός, ως L, τότε: Έτσι: l, diff N L = cosθ = k d l ( N 0 L) if if N N L L > 0 0

30 30 Περιβάλλων φως και προσπίπτουσα Διάχυτη ανάκλαση (Ambient and ncident Diffuse Reflections) Για να συνδυάσετε τις διάχυτες ανακλάσεις που προέρχονται από το περιβάλλων (ambient) και από το προσπίπτων (incident) φως, τα περισσότερα πακέτα γραφικών χρησιμοποιούν δύο ξεχωριστούς συντελεστές διάχυσης ανάκλασης: k a για το περιβάλλων φως (ambient light) k d για το προσπίπτων φως (incident light) Στη συνέχεια, η εξίσωση της συνολικής διάχυτης ανάκλασης για μία και μοναδική πηγή-φωτός σημείο μπορεί να δοθεί ως: diff = k a a + k k d a l a ( N L) if if N N L L > 0 0

31 31 Παραδείγματα 1. Τιμές διάχυτης (diffuse) ανάκλασης 0.5, 1.0, Τιμές περιβάλλοντος φωτός 0.15, 0.25, 0.075

32 32 Κατοπτρική Ανάκλαση (Specular Reflection) Το φωτεινό σημείο που βλέπουμε σε μια γυαλιστερή επιφάνεια είναι το αποτέλεσμα του συνόλου σχεδόν του φωτός που προσπίπτει σε μια συγκεντρωμένη περιοχή γύρω από τη κατοπτρική γωνία ανάκλασης (specular reflection angle) Η κατοπτρική γωνία ανάκλασης ισούται με τη γωνία του προσπίπτοντος φωτός (incident light)

33 33 Κατοπτρική Ανάκλαση (2) mages taken from Hearn & Baker, Computer Graphics with OpenGL (2004) Ένας τέλειος καθρέφτης αντανακλά το φως μόνο προς την κατεύθυνση κατοπτρικής ανάκλασης Άλλα αντικείμενα εμφανίζουν κατοπτρικές αντανακλάσεις σε ένα περιορισμένο εύρος θέσεων θέασης γύρω από το διάνυσμα R

34 34 Μοντέλο κατοπτρικής ανάκλασης του Phong (Phong Specular Reflection Model) mages taken from Hearn & Baker, Computer Graphics with OpenGL (2004) Μοντέλο κατοπτρικής ανάκλασης του Phong ή μοντέλο του Phong model είναι ένα εμπειρικό μοντέλο για τον υπολογισμό της περιοχής (εύρος) κατοπτρικής ανάκλασης ακτίνας που αναπτύχθηκε το 1973 από Phong Bui Tuong. Το μοντέλο Phong ορίζει ότι η ένταση της κατοπτρικής ανάκλασης είναι ανάλογη με τη γωνία μεταξύ του διανύσματος (vector) προβολής (viewing) και του διανύσματος κατοπτρικής ανάκλασης

35 35 Μοντέλο κατοπτρικής ανάκλασης του Phong (2) Έτσι, η ένταση κατοπτρικής ανάκλασης είναι ανάλογη του cos n s φ Η γωνία Φ μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0 και 90, έτσι το cosφ κυμαίνεται απο 1.0 έως 0.0 Ο εκθέτης κατοπτρικής ανάκλασης (specularreflection exponent), n s καθορίζεται από το είδος της επιφάνειας που θέλουμε να εμφανίσουμε Γυαλιστερές επιφάνειες έχουν μια πολύ μεγάλη τιμή (>100) Αδρές-τραχείς (rough) επιφάνειες έχουν τιμή κοντά στο 1

36 mages taken from Hearn & Baker, Computer Graphics with OpenGL (2004) 36 Μοντέλο κατοπτρικής ανάκλασης του Phong (3) Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν τις επιπτώσεις του n s στο γωνιακό εύρος στο οποίο μπορούμε να περιμένουμε να δούμε κατοπτρικές αντανακλάσεις

37 37 Μοντέλο κατοπτρικής ανάκλασης του Phong (4) Για ορισμένα υλικά η ποσότητα της κατοπτρικής ανάκλασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γωνία του προσπίπτοντος (incident) φωτός Οι νόμοι ανάκλασης του Fresnel περιγράφουν με μεγάλη λεπτομέρεια το πώς συμπεριφέρονται κατοπτρικές αντανακλάσεις Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για αυτό και γιατί προσεγγίζουμε τα κατοπτρικά εφέ με ένα σταθερό συντελεστή κατοπτρικής ανάκλασης k s For an explanation Fresnel s laws try here

38 38 Μοντέλο κατοπτρικής ανάκλασης του Phong (5) Η ένταση της κατοπτρικής (specular) ανάκλασης δίδεται από: l, spec = k s l cos n s φ Γνωρίζοντας οτι V R = cosφ έχουμε: n k ( V R) s if V R > 0 and N s l l, spec = 0.0 if V R < 0 or N L L > 0 0

39 39 Παράδειγμα Διάχυτη Ανάκλαση Κατοπτρική ανάκλαση

40 40 Συνδυασμός Διάχυτης και Κατοπτρικής Ανάκλασης (Combining Diffuse & Specular Reflections) Για μια μόνο πηγή φωτός μπορούμε να συνδυάσουμε την επίδραση της διάχυτης και της κατοπτρικής ανάκλασης όπως παρακάτω: = diff + spec = k a a + k d l ( N L) + k ( V s l R) n s

41 41 Διάχυτη και Κατοπτρική Ανάκλαση από πολλαπλές πηγές φωτός (Multiple Light Sources) Μπορούμε να τοποθετήσουμε πολλές πηγές φωτός σε μια σκηνή. Υπολογίζουμε τις διάχυτες (diffuse) και τις κατοπτρικές (specular) ανακλάσεις ως άθροισμα των επιμέρους συνεισφορών από τις διαφορετικές πηγές = = k ambdiff a a + + n l= 1 n l= 1 l [ + ] l, diff [ ( ) + ( ) ] ns k N L k V R d l, spec s

42 42 Πρόσθεση της Εξασθένησης της έντασης (Adding ntensity Attenuation) Για να ενσωματώσουμε την ακτινωτή (radial) και την γωνιακή (angular) εξασθένηση της έντασης στο μοντέλο μας απλά ρυθμίζουμε τις εξισώσεις ώστε να τις υπολογίζουν Έτσι, η ένταση φωτός δίδεται από: = ambdiff + n [ f ( + )] l, radatten fl, angatten l, diff l, spec l= 1 όπου f radatten και f angatten είναι η ακτινωτή και η γωνιακή εξασθένηση της έντασης αντιστοιχα

43 43 Παράγοντες χρώματος RGB (RGB Color Considerations) Για την περιγραφή του RGB χρώματος κάθε ένταση περιγράφεται ως είναι ένα διάνυσμα τριών στοιχείων Για κάθε πηγή φωτός έχουμε: l (, ) =, Ομοίως όλες οι παράμετροι δίδονται ως διανύσματα: k ( k, k, k ) k = k, k, k a ar ag ab lr = ( ) lg d lb ( k, k k ) k =, s sr sg sb dr dg db

44 44 Παράγοντες χρώματος RGB (2) Κάθε συστατικό του χρώματος της επιφάνειας υπολογίζεται με μια χωριστή παράσταση. Παράδειγμα: lr lg lb, diff = kdrlr ( N L), diff = kdglg ( N L), diff = kdblb ( N L)

45 45 Σύνοψη Για να δημιουργήσουμε φαινομενικά ρεαλιστικές ή και ακόμη ημι-ρεαλιστικές (semi-realistic) σκηνές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα σωστό μοντέλο φωτισμού Για να δημιουργήσουμε ένα πετυχημένο μοντέλο (επίδρασης) φωτισμού πρέπει να λάβουμε υπ όψιν: Το περιβάλλων φως (Ambient light) Τις διάχυτες ανακλάσεις (Diffuse reflections) Τις κατοπτρικές ανακλάσεις (Specular reflections)

Κεφάλαιο 6 ο Φωτορεαλισµός

Κεφάλαιο 6 ο Φωτορεαλισµός Κεφάλαιο 6 ο Φωτορεαλισµός Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αναλύσαµε τις µεθόδους απόδοσης χρωµάτων σε επιφάνειες κατά τη σχεδίασή τους στη σκηνή. Ωστόσο, εάν ενδιαφερόµαστε για την απόδοση σκηνών που προσοµοιώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Αλγόριθμοι απόδοσης Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Αλγόριθμοι απόδοσης Εισαγωγή Κεφάλαιο 2: Αλγόριθμοι απόδοσης Εισαγωγή Για τους περισσότερους χρήστες, η γραφική με υπολογιστές είναι συνώνυμη με την απόδοση στιγμιοτύπων του κόσμου που μας περιβάλλει με τρόπο τέτοιο που, κατά το δυνατό,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2010 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Η/Υ

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Η/Υ 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Η/Υ Μια τυπική διάταξη συστήµατος σχεδιοµελέτης µε χρήσηh/y - CAD, αποτελείται από τον εξοπλισµό (Hardware), το Λογισµικό του συστήµατος σχεδιοµελέτης (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις ιδιότητες και στους θεμελιώδεις νόμους της ακτινοβολίας και στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2 θα εξετάσουμε την μετάδοση θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των Γραφικών με Η/Υ

Σύντομη παρουσίαση των Γραφικών με Η/Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συνολικότερα τα προϊόντα της πληροφορικής έχουν μεταμορφώσει (με τρόπο ο οποίος γίνεται άμεσα ή έμμεσα αντιληπτός) τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΜ: 2459

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΜ: 2459 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΜ: 2459 ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72.

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72. ΚΥΜΑΤΑ 2 Επαλληλία 48 Συμβολή 49 Στάσιμα κύματα 52 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55 Ανάκλαση και διάθλαση 63 Διασκεδασμός 70 Σύνοψη 72 Ασκήσεις 74 Εικ. 2.1 Κύμα στην επιφάνεια της θάλασσας. 2-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας Βήμα 1 ο -Υπολογισμός διάστασης οθόνης, γωνίας και απόστασης θέασης. Κάντε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας στην αρχιτεκτονική

Εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας στην αρχιτεκτονική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

1. Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία

1. Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία 1. Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία 1.1 Γενικά Η ροή της ηλεκτρομαγνητικής ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στο όριο της γήινης ατμόσφαιρας είναι περίπου 1368 Wm -2 και ονομάζεται ηλιακή σταθερά. Η τιμή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ΚΕΦ. 1, 2, 3 3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ΚΕΦ. 1, 2, 3 3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ΚΕΦ. 1, 2, 3 3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Αν το οπτικό μας πεδίο δε διαφοροποιείται, δε βλέπουμε τίποτε. Όταν αντιληφθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις για το Μάθημα «Εργονομία και Φωτισμός περιβάλλοντος» Του Ζ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής &

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό εμπορικών καταστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ευάγγελος-Νικόλαος Δ. Μαδιάς

Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό εμπορικών καταστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ευάγγελος-Νικόλαος Δ. Μαδιάς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό εμπορικών καταστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευάγγελος-Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Υ0118) 1. Η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. 1.1 Γενικά. 1.2 Ελαστικές σταθερές

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Υ0118) 1. Η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. 1.1 Γενικά. 1.2 Ελαστικές σταθερές . Η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. Γενικά Τα σεισμικά κύματα είναι φορείς μηνυμάτων που μεταφέρουν πληροφορία για τη δομή του εσωτερικού της γης. Τα κύματα αυτά προκαλούν την ταλάντωση των υλικών σημείων, γεγονός που

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Β Πειραματική Διδασκαλία της Φυσικής Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτορεαλισμός και απόδοση

Φωτορεαλισμός και απόδοση Φωτορεαλισμός και απόδοση Κοροβέσης Χαράλαμπος Επιβλέπων Καθηγητής:Νικόλαος Μπιλάλης Χανιά 2011 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Τι είναι φωτορεαλισμός. 1.2 Χρήσεις του φωτορεαλισμού. 1.3 Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Παναγιώτη Κεραμιτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΕΚΤΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΕΚΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΕΚΤΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα