ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ"

Transcript

1 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOF) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Ν. Κακλίδης 1, Γ. Πεκρίδης 1, Β. Κωστούλα 1, Β. Τακούλα 1, Κ. Αθανασίου 2 και Γ.Ε. Μαρνέλλος 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Μπακόλα & Σιαλβέρα, ΤΚ 51, Κοζάνη 2 Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, ΤΘ 361, ΤΚ 571, Θέρμη, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται η άμεση τροφοδοσία αερίων πυρόλυσης βιομάζας και των ατμών του παραγόμενου βιοελαίου (H 3 OOH) σε αντιδραστήρες κυψελών καυσίμου τύπου SOF (u-eo 2 /YSZ/Pt) με σκοπό την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Αρχικά εξετάστηκε η επίδραση της θερμοκρασίας λειτουργίας, της μερικής πίεσης του οξικού οξέος και της επιβολής ανοδικής υπέρτασης στην άμεση ηλεκτρο-οξείδωση του H 3 OOH σε ανοδικά ηλεκτρόδια u-eo 2 στην κατανομή των προϊόντων και στην μετατροπή του H 3 OOH. Διαπιστώθηκε ότι το H 3 OOH διασπάται τόσο θερμικά όσο και καταλυτικά προς,, O αλλά και σε μικρότερες ποσότητες προς O, 3 H 8, O 2 και H 4. Σε συνθήκες ανοδικής πόλωσης, παρατηρήθηκε ότι τα είδη τα οποία μετείχαν κυρίως στις αντιδράσεις ηλεκτροοξείδωσης, ήταν ο, το Η 2 και το O προς παραγωγή Ο 2 και Η 2 Ο. Το ηλεκτρόδιο u-eo 2 εμφάνισε υψηλή ενεργότητα ηλεκτρο-οξείδωσης τόσο ως προς το Η 2 όσο και ως προς το O, ενώ ο ρυθμός εναπόθεσης του άνθρακα μειώθηκε αισθητά. Σε συνθήκες λειτουργίας κυψέλης καυσίμου επιτεύχθηκαν υψηλές αποδόσεις (ακόμη και σε σύγκριση με το Η 2 ) τόσο κατά την άμεση τροφοδοσία με ατμούς H 3 OOH όσο και με αέρια προϊόντα πυρόλυσης βιομάζας (μίγματα O και ). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κυψέλες καυσίμου θεωρούνται από άποψη λειτουργικότητας-απόδοσης, ότι δύνανται να αντικαταστήσουν στο μέλλον τις συμβατικές θερμικές μηχανές, για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος φιλικής προς το περιβάλλον, σε υψηλές αποδόσεις. Όμως, το υψηλό κόστος αυτών των συστημάτων έχει παρεμποδίσει, προσωρινά, την εμπορευματοποίηση τους. Ένας από τους κύριους παράγοντες είναι η έλλειψη ευελιξίας που διακρίνει τις κυψέλες καυσίμου, όσον αφορά στην επιλογή του καυσίμου τροφοδοσίας [1]. Οι κυψέλες καυσίμου συνήθως λειτουργούν με καύσιμο Η 2, το οποίο αφενός δεν είναι εύκολα διαθέσιμο αφετέρου η αποθήκευσή και μεταφορά του δεν θεωρείται, με τα σημερινά δεδομένα, οικονομικά ελκυστική. Μία λύση για το παραπάνω αδιέξοδο θα μπορούσε να αποτελέσει η άμεση χρήση συμβατικών εμπορικών καυσίμων ή/και βιοκαυσίμων, μέσω είτε της απ ευθείας ηλεκτροοξείδωσης, είτε της εσωτερικής τους αναμόρφωσης σε κυψέλες καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών [1, 2]. Η βιομάζα συγκεντρώνει αρκετά πλεονεκτήματα ώστε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο τομέα της παραγωγής ενέργειας. Πυρόλυση είναι η θερμική αποδόμηση της βιομάζας απουσία οξειδωτικού μέσου (αέρα) και αποτελεί την πλέον καινοτόμο από τις τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας. Η συγκεκριμένη διεργασία λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασίες 5 8 και παράγονται αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα, οι σχετικές αναλογίες των οποίων, εξαρτώνται από τη θερμοκρασία, το χρόνο παραμονής, το είδος της πρώτης ύλης βιομάζας και τη χρήση καταλυτών [3, 4]. Το βιοέλαιο αποτελεί το κύριο προϊόν της διεργασίας πυρόλυσης και αποτελείται από τις παρακάτω οργανικές ενώσεις: οξέα, αλκοόλες, αλδεΰδες, εστέρες, κετόνες, σάκχαρα και φαινόλες. Tα αέρια προϊόντα της

2 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. πυρόλυσης αφορούν σε μίγματα Η 2, H 4, O, O 2 και ελαφρών υδρογονανθράκων [3, 4]. Τόσο τα αέρια όσο και οι ατμοί της υδατικής φάσης αποτελούν δυνάμει καύσιμο των κυψελών καυσίμου τύπου SOF. Τα πλέον διαδεδομένα ηλεκτρόδια ανόδου για SOFs, αποτελούνται από κεραμομεταλλικά μίγματα (cermets), τα οποία βασίζονται στο Ni [5]. Το Ni διακρίνεται από την υψηλή ηλεκτρονιακή αγωγιμότητά του τόσο για αντιδράσεις οξείδωσης όσο και αναμόρφωσης. Η χαμηλή σταθερότητα οξειδοαναγωγής και ανθεκτικότητα σε θειούχες ενώσεις και στις εναποθέσεις άνθρακα και η αυξημένη τάση για συσσωμάτωση των σωματιδίων του Νi σε συνθήκες παρατεταμένης λειτουργίας, αποτελούν τα κυριότερα μειονεκτήματα για την χρήση του ως ανοδικό ηλεκτρόδιο σε SOFs άμεσης τροφοδοσίας με συμβατικά ορυκτά καύσιμα [6-8]. Το πρόβλημα των εναποθέσεων άνθρακα είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί είτε μειώνοντας την θερμοκρασία της κυψέλης καυσίμου είτε με τη χρήση νέων ανοδικών ηλεκτροδίων υψηλής ανθεκτικότητας στις εναποθέσεις άνθρακα. Το μίγμα u- eo 2, έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα στις εναποθέσεις άνθρακα, η ηλεκτρονιακή και ιοντική αγωγιμότητα του είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ τέλος εμφανίζει υψηλή ενεργότητα για την απ ευθείας ηλεκτρο-οξείδωση των υδρογονανθράκων [9, 1]. Στην κατεύθυνση αυτή, στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η δυνατότητα τροφοδοσίας των αερίων της πυρόλυσης και των ατμών του βιοελαίου απ ευθείας σε κυψέλη καυσίμου τύπου SOF. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η επίδραση των λειτουργικών συνθηκών στην άμεση ηλεκτρο-οξείδωση του H 3 OOH (προσομοιάζει το μίγμα υδρογονανθράκων του βιοελαίου) σε ηλεκτρόδια u-eo 2 σε αντιδραστήρα μεμβράνης στερεού ηλεκτρολύτη (ΑΜΣΗ) αγωγού ιόντων Ο 2- (YSZ). Στην συνέχεια μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας δυναμικούπυκνότητας ρεύματος-πυκνότητας ισχύος (V-I-P) της κυψέλης καυσίμου τύπου SOF τόσο κατά την άμεση τροφοδοσία με H 3 OOH όσο και με αέρια πυρόλυσης (μίγματα Η 2 και O). ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η πειραματική διάταξη αποτελούνταν από το σύστημα τροφοδοσίας των αντιδρώντων, την κυψέλη καυσίμου-αντιδραστήρα και το σύστημα ανάλυσης [11]. Για την τροφοδοσία του αντιδραστήρα με ατμούς H 3 OOH, ροή καθαρού Ηe διερχόταν διαμέσου ενός συστήματος κορεσμού που περιέχει H 3 OOH, τοποθετημένο σε υδατόλουτρο σταθερής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει ατμούς H 3 OOH. H κυψέλη καυσίμου-αντιδραστήρας αποτελούνταν από ένα σωλήνα YSZ, κλειστό στο ένα του άκρο. Το ηλεκτρόδιο της ανόδου, αποτελούνταν από ένα κεραμο-μεταλλικό μίγμα u-eo 2 (7%-3% κ.β.). Για την παρασκευή του καταλύτη/ηλεκτροδίου χρησιμοποιήθηκαν κονιορτοποιημένες σκόνες μέσης κοκκομετρίας 1 μm και καθαρότητας 99.9% από eo 2 (Alpha Aesar) και u (Alpha Aesar). Στοιχειομετρικές ποσότητες των δύο υλικών διαλύθηκαν σε 2 ml αιθυλενογλυκόλης (MERK) καθαρότητας 99%. Το παραγόμενο διάλυμα τοποθετήθηκε σε ένα δοχείο και θερμάνθηκε στους 2 ο υπό πλήρη ανάδευση (5 rpm) για μισή ώρα. Αφού εξατμίστηκε η μεγαλύτερη ποσότητα του διαλύτη, το αιώρημα που δημιουργήθηκε εναποτέθηκε με τη χρήση πινέλου στον εσωτερικό πυθμένα του σωλήνα YSZ. Δημιουργήθηκαν τρεις επικαλύψεις, οι οποίες κατεργάστηκαν στους 9 ο για 4 hr η κάθε μία. Για τα ηλεκτρόδια μέτρησης και αναφοράς χρησιμοποιήθηκε αιώρημα Pt (Metalor), ενώ για την θερμική κατεργασία τους ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως και στην περίπτωση του u-eo 2. Η ανάλυση των αερίων μιγμάτων (αντιδρώντων και προϊόντων) πραγματοποιήθηκε με online χρήση αέριου χρωματογράφου (SHIMADZU 14B), καθώς και τριών αναλυτών αερίων (H 4, O, O 2 ). Για την περαιτέρω διερεύνηση του μηχανισμού διάσπασης του οξικού οξέος, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις υπέρυθρης φασματοσκοπίας (FTIR). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε φασματοφωτόμετρο NIOLET 67 το οποίο ήταν εφοδιασμένο με ένα ειδικό κελί υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης. Τα φάσματα ελήφθησαν με ανάλυση 4 cm -1 σε 64 σαρώσεις. Το δείγμα ( 5mg καταλύτη) τοποθετείται στο κελί υπερύθρου και η επιφάνεια του ομαλοποιείται ώστε να βελτιστοποιηθεί η ένταση της ανακλώμενης ακτινοβολίας. Πριν από τη λήψη φασμάτων το δείγμα υπόκειται διαδοχικά στους 85 ο : καθαρισμό με Ar

3 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. (3min), αναγωγή (6min) και τελικά καθαρισμό με Ar (3min). Τα φάσματα αναφοράς λαμβάνονται υπό ροή Ar στην επιθυμητή θερμοκρασία. Τέλος, για την εφαρμογή της τεχνικής της ηλεκτροχημικής άντλησης Ο 2- καθώς και για τις μετρήσεις των χαρακτηριστικών της κυψέλης καυσίμου, χρησιμοποιήθηκε ένας γαλβανοστάτης-ποτενσιοστάτης (AMEL 253), μία μεταβλητή αντίσταση (RESISTANE BOX 151) και δύο πολύμετρα για την επιβολή σταθερών δυναμικών και τη μέτρηση του αναπτυσσόμενου ρεύματος και της πυκνότητας ισχύος στην κυψέλη καυσίμου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ηλεκτρο-οξείδωση του οξικού οξέος Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση των λειτουργικών συνθηκών (θερμοκρασία, μερική πίεση του οξικού οξέος, ανοδική υπέρταση) στην αντίδραση της ηλεκτρο-οξείδωσης του H 3 OOH σε αντιδραστήρα μεμβράνης στερεού ηλεκτρολύτη (ΑΜΣΗ) αγωγού ιόντων οξυγόνου, Ο 2-. Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται η επίδραση της θερμοκρασίας (75-85 o ) στους ρυθμούς των προϊόντων και στην μετατροπή του H 3 OOH για P H3OOH = 1 kpa, τόσο σε ανοικτό (1α) όσο και σε κλειστό (1β) κύκλωμα για επιβολή ανοδικής υπέρτασης (ηλεκτροχημική άντληση Ο 2- προς το ηλεκτρόδιο εργασίας) ίση με η= 3 mv. Σε ανοικτό κύκλωμα, η μετατροπή του H 3 OOH αύξανε σχεδόν γραμμικά με αύξηση της θερμοκρασίας (65% στους 85 ο ). Τα κύρια προϊόντα κατά τη θερμική διάσπαση του οξικού οξέος είναι το O 2, το O, το, ο άνθρακας, το H 4, το 3 H 8 και το νερό. Συγκεκριμένα, μέχρι και τους 825 o η κατανομή των παραγόμενων προϊόντων δεν μεταβάλλεται, ενώ σε υψηλότερες θερμοκρασίες αυξάνει απότομα η εκλεκτικότητα σε, και Η 2 Ο. Η επιβολή θετικής υπέρτασης (Σχ. 1β) οδήγησε σε θεαματική αύξηση της μετατροπής του οξικού οξέος, η οποία προσέγγισε το 1% στην θερμοκρασία των 85 o. Ο αυξανόμενος ρυθμός διάσπασης του H 3 OOH οδήγησε σε αύξηση των ρυθμών σχηματισμού των O 2, H 4, 3 H 8 και O και μείωση των αντιστοίχων ρυθμών του O, και άνθρακα, υποδηλώνοντας την ισχυρή ενεργότητα ηλεκτρο-οξείδωσης του εξεταζόμενου ηλεκτροδίου. Ρυθμός Σχηματισμού Προϊόντων, mol/sec 8.E 7 7.E 7 6.E 7 5.E 7 4.E 7 3.E 7 2.E 7 1.E 7.E+ (α) Ανοιχτό Κύκλωμα P H3 OOH = 1 kpa O Θερμοκρασία, o O 3H 8 1 O 2 H 4 Μετατροπή H 3OOH, % ΡυθμόςΣχηματισμού Προϊόντων, mol/sec 8.E 7 7.E 7 6.E 7 5.E 7 4.E 7 3.E 7 2.E 7 1.E 7.E+ (β) Κλειστό Κύκλωμα η = 3 mv P H3 OOH = 1 kpa O Θερμοκρασία, o 3H 8 O 2 O H Μετατροπή H 3OOH, % Σχήμα 1. Επίδραση της θερμοκρασίας στον ρυθμό παραγωγής των προϊόντων και στην μετατροπή του H 3 OOH σε ανοικτό (1α) και σε κλειστό (1β) κύκλωμα. Η επίδραση της P H3OOH (.25-2 kpa) στον ρυθμό παραγωγής των προϊόντων και στην μετατροπή του H 3 OOH σε σταθερή θερμοκρασία, Τ = 85 ο, σε συνθήκες ανοικτού και κλειστού κυκλώματος, απεικονίζεται στο Σχήμα 2. Γενικά η αύξηση της P H3OOH αύξησε σχεδόν γραμμικά τους ρυθμούς των προϊόντων διατηρώντας την ίδια αναλογία μεταξύ τους. Αντίθετα η μετατροπή του H 3 OOH, μειωνόταν με αύξηση της P H3OOH από 1% σε 53% για P H3OOH από.25-2 kpa, αντίστοιχα. Η επιβολή θετικής υπέρτασης (Σχ. 2β) οδήγησε σε αύξηση του ρυθμού σχηματισμού των O 2, H 4 και O ενώ αντίστοιχα οι ρυθμοί σχηματισμού του O,, και 3 H 8 μειώθηκαν σημαντικά. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται η επίδραση της επιβολής ανοδικής υπέρτασης (-3 mv) στο ρυθμό παραγωγής των προϊόντων και στην μετατροπή του οξικού οξέος για Τ= 85 ο και P H3OOH = 1 kpa. Καθώς αυξάνεται η υπέρταση αυξάνεται η μετατροπή του H 3 OOH και η

4 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. παραγωγή των Η 2 O, 3 H 8 και O 2, ενώ μειώνεται ο αντίστοιχος ρυθμός των O, και Η 2. Ο ρυθμός σχηματισμού του H 4 στις παρούσες συνθήκες φαίνεται ότι αυξάνεται ασθενώς με αύξηση του ρυθμού ηλεκτροχημικής άντλησης των Ο 2-. Τέλος, η δραματική μείωση του ρυθμού του παραγόμενου άνθρακα, ο οποίος εξαρτάται από τους σχετικούς ρυθμούς εναπόθεσης και ηλεκτρο-οξείδωσης του, οφείλεται στην επικράτηση του ρυθμού ηλεκτροοξείδωσης έναντι του ρυθμού σχηματισμού του. Ρυθμός Σχηματισμού Προϊόντων, mol/sec 1.E 6 9.E 7 8.E 7 7.E 7 6.E 7 5.E 7 4.E 7 3.E 7 2.E 7 1.E 7.E+ (α) Ανοιχτό Κύκλωμα T= 85 o O Μερική Πίεση H 3OOH, kpa O 3H 8 H4 O Μετατροπή H 3OOH, % Ρυθμός Σχηματισμού Προϊόντων, mol/sec 1.E 6 9.E 7 8.E 7 7.E 7 6.E 7 5.E 7 4.E 7 3.E 7 2.E 7 1.E 7.E+ Κλειστό Κύκλωμα η = 3 mv T= 85 o Μερική Πίεση H 3OOH, kpa O 3H 8 O 2 H 4 Σχήμα 2. Επίδραση της P H3OOH στον ρυθμό σχηματισμού των προϊόντων και στην μετατροπή του H 3 OOH σε ανοικτό (2α) και σε κλειστό (2β) κύκλωμα. (β) O Μετατροπή H 3OOH, % Ρυθμός Σχηματισμού Προϊόντων, mol/sec 8.E 7 7.E 7 6.E 7 5.E 7 4.E 7 3.E 7 2.E 7 1.E 7.E Υπέρταση, mv O O P H3 OOH = 1 kpa T = 85 o 3H 8 O 2 Σχήμα 3. Επίδραση της ανοδικής υπέρτασης στον ρυθμό και στην Χ H3OOH H Μετατροπή H 3OOH, % Απορρόφηση (a.u.) T = 85 o T = 8 o T = 75 o T = 7 o T = 6 o T = 5 o T = 4 o T = 3 o T = 2 o T = 1 o T = 25 o Κυματαρυθμός (cm -1 ) Σχήμα 4. Φάσματα FTIR. Τροφοδοσία H 3 OOH σε καταλύτη u-eo Στο Σχήμα 4 απεικονίζεται ένα φάσμα υπερύθρου από ενεργά ενδιάμεσα είδη, τα οποία σχηματίστηκαν στην επιφάνεια του καταλυτικού συστήματος u-eo 2 κατά την θερμική διάσπαση του H 3 OOH (P H3OOH = 1 kpa). Τα φάσματα ελήφθησαν σε συνθήκες μόνιμης κατάστασης σε θερμοκρασίες μεταξύ ο. Εξετάζοντας τα φάσματα, παρατηρούνται τα ζεύγη των κορυφών στους κυμματαριθμούς cm -1 και cm -1, οι οποίες αποδίδονται στην αέρια φάση του O 2 και του O, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα το O, το οποίο προέρχεται από τη θερμική διάσπαση του οξικού οξέος, σχηματίζεται μετά τους 5 ο. Οι κορυφές στους cm -1 αποδίδονται στη δόνηση του O στο μόριο του H 3 OOH [14]. Οι συγκεκριμένες κορυφές παρατηρούνται από τους 25 ο και φθίνουν στους 5 ο, όπου και αρχίζει να παράγεται το O, γεγονός που συσχετίζει την συγκεκριμένη ομάδα. κορυφών. Οι κορυφές στα 1426 και 1294 cm -1 αποδίδονται στις δονήσεις των μεθυλικών (H 3 ) [12] και υδροξυλικών (ΟΗ. ) [13] ριζών που υφίστανται στο μόριο του οξικού οξέος. Παρατηρείται ότι η ένταση της κορυφής που αντιστοιχεί στις μεθυλικές ρίζες αρχίζει να μειώνεται σε θερμοκρασίες άνω των 7 ο, ενώ η αντίστοιχη μείωση της έντασης της κορυφής που αποδίδεται στις υδροξυλικές ρίζες ξεκινά από τους 4 ο. Και τα δύο όμως συγκεκριμένα είδη δονήσεων εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα και στους 85 ο, υποδηλώνοντας την ύπαρξη του H 3 OOH στην αέρια φάση (μη-πλήρης μετατροπή). Τέλος, στην περιοχή των κυμματαριθμών cm -1 παρατηρούνται ορισμένα οξυγονωμένα ανθρακούχα είδη

5 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. ( x H y O z ), τα οποία με τη σειρά τους εξαφανίζονται μετά τους 5 ο [15], επιβεβαιώνοντας τόσο την έντονη δραστικότητά τους όσο και το γεγονός ότι αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα είδη των οποίων η συμμετοχή στο μηχανισμό της αντίδρασης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η διεργασία της πυρόλυσης και αναμόρφωσης του H 3 OOH, περιγράφεται από ένα πολύπλοκο σύστημα χημικών αντιδράσεων, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την θερμική διάσπαση και κετονοποίηση του οξικού οξέος καθώς και ορισμένες παράπλευρες αντιδράσεις, το σύνολο των οποίων καταγράφεται παρακάτω [16]: Θερμική Διάσπαση H 3 OOH H 3 OOH 2O + 2 (1) H 3 OOH H 4 + O 2 (2) H 3 OOH + x H y (3) Κετονοποίηση H 3 OOH (H 3 ) 2 O + O + O 2 (4) Παράπλευρες Αντιδράσεις H 3 OOH H 4 + O O + 3 Ατμο-αναμόρφωση Μεθανίου (5) O + O O 2 + Αντίδραση Μετατόπισης του Υδραερίου (6) O H O Μεθανοποίηση (7) + O 2O + 2 Αεριοποίηση Άνθρακα (8) 2O + O 2 Αντίδραση Boudouard (9) Βασιζόμενοι στα πειραματικά αποτελέσματα, τα οποία αφορούσαν στην μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας λειτουργίας και της μερικής πίεσης του οξικού οξέος τόσο σε συνθήκες ανοικτού κυκλώματος όσο και σε συνθήκες ανοδικής πόλωσης (ηλεκτροχημική άντληση των ιόντων οξυγόνου, Ο 2-, προς το ηλεκτρόδιο εργασίας) καθώς και στα φάσματα υπέρυθρης φασματοσκοπίας, διαπιστώνεται ότι το H 3 OOH διασπάται τόσο θερμικά όσο και καταλυτικά κυρίως προς,, O αλλά και σε μικρότερες ποσότητες προς O, 3 H 8, O 2 και H 4. Οι υψηλές ποσότητες του παραγόμενου άνθρακα οφείλονται στις αντιδράσεις (3), (9) και στην αντίστροφη (8) καθώς και στην περαιτέρω θερμική διάσπαση των παραγόμενων X H Y. Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις φαίνεται ότι κυριαρχούν σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 8 o. Η παραγόμενη ποσότητα του Η 2 είναι δυνατό να αποδοθεί κυρίως στην αντίδραση (1) αλλά και στην πυρόλυση των παραγόμενων υδρογονανθράκων, ενώ οι αντιδράσεις (5) (8), διαμορφώνουν τον καθαρό ρυθμό παραγωγής υδρογόνου. Το Η 2 Ο οφείλεται κυρίως στην αντίδραση κετονοποίησης μολονότι δεν παρατηρήθηκε στα τελικά προϊόντα ακετόνη αφού στις συγκεκριμένες υψηλές θερμοκρασίες η ακετόνη διασπάται ποσοτικά και τα θραύσματά της συμμετέχουν ως ενεργά ενδιάμεσα είδη στον συνολικό μηχανισμό της αντίδρασης [16]. Οι αντίστροφες αντιδράσεις (6) και (8) καθώς και η αντίδραση μεθανοποίησης πιθανώς συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου Η 2 Ο. Το μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο όπως φαίνεται ξεκάθαρα και από το Σχ. 2β, αυξάνεται απότομα σε υψηλές μερικές πιέσεις του οξικού οξέος, αποδίδεται στην αντίδραση (1) της θερμικής διάσπασης του H 3 OOH προς O και Η 2. Η ποσότητά του βέβαια διατηρείται χαμηλή λόγω της αντίδρασης Boudouard και της αντίστροφης αντίδρασης αεριοποίησης του άνθρακα. To H 4 και το O 2

6 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. προκύπτουν από την αντίδραση (2), η οποία πιθανώς εμφανίζει τον χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες αντιδράσεις που περιγράφουν την θερμική διάσπαση του H 3 OOH. Τελικά, ο καθαρός ρυθμός παραγωγής των προαναφερόμενων συστατικών επηρεάζεται και από τους σχετικούς ρυθμούς των αντιδράσεων (4) (9). Κατά την επιβολή ανοδικής υπέρτασης (Σχ. 1β, 2β και 3), παρατηρήθηκε ότι τα είδη τα οποία μετείχαν κυρίως στις αντιδράσεις ηλεκτρο-οξείδωσης με τα ιόντα Ο 2-, ήταν ο, το Η 2 και το O. Συνεπώς, σε συνθήκες ανοδικής πόλωσης (Σχ. 3), οι ρυθμοί σχηματισμού του άνθρακα, του υδρογόνου και του μονοξειδίου του άνθρακα μειωνόταν θεαματικά με αύξηση της ηλεκτροχημικής άντλησης των Ο 2-, ενώ αντίστοιχα οι ρυθμοί παραγωγής του O 2 και του Η 2 Ο αυξανόταν υποδηλώνοντας την υψηλή ενεργότητα ηλεκτρο-οξείδωσης του ηλεκτροδίου u-eo 2. Συγκεκριμένα, το Η 2 ηλεκτρο-οξειδώνεται προς Η 2 Ο ενώ η περαιτέρω μείωσή του και η αντίστοιχη αύξηση της παραγόμενης ποσότητας του Η 2 Ο οφείλεται στην αντίστροφη αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου (6) και στην αντίδραση μεθανοποίησης (7). Λόγω επίσης της αντίδρασης (7) αυξάνει σε μικρό βαθμό και ο ρυθμός παραγωγής του μεθανίου. Η δραματική μείωση του παραγόμενου άνθρακα οφείλεται κυρίως στην ηλεκτρο-οξείδωσή του προς O και μετέπειτα σε Ο 2 καθώς και στην μείωση του ρυθμού της αντίδρασης Boudouard και της αντίστροφης αντίδρασης αεριοποίησης του άνθρακα σε συνθήκες ανοδικής πόλωσης. Συνεπώς, από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι τόσο το Η 2 όσο και το O δύνανται εξίσου να ηλεκτρο-οξειδωθούν στο ηλεκτρόδιο u-eo 2. Επίσης, όσον αφορά στον άνθρακα που παράγεται, είναι δυνατό η εναπόθεση του να μειωθεί δραματικά σε συνθήκες ηλεκτροχημικής άντλησης, αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο το πρόβλημα της απενεργοποίησης των ηλεκτροδίων σε κυψέλες καυσίμου άμεσης τροφοδοσίας με υδρογονάνθρακες. Κυψέλη καυσίμου άμεσης τροφοδοσίας με βιοέλαιο και αέρια πυρόλυσης βιομάζας Στη συνέχεια, μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου που τροφοδοτήθηκε με μίγματα H 3 OOH/Ηe και αέρια που προέρχονται από την θερμοχημική διεργασία πυρόλυσης της βιομάζας (μίγματα O και Η 2 ). Στο Σχήμα 5 απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά V-I-P της κυψέλης καυσίμου για P H3OOH = 1 kpa σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες λειτουργίας 75, 8 και 85 ο. Παρατηρείται ότι η συσχέτιση του δυναμικού της κυψέλης με την πυκνότητα ρεύματος είναι γραμμική, υποδηλώνοντας την επικράτηση της ωμικής υπέρτασης έναντι των υπερτάσεων ενεργοποίησης και συγκέντρωσης. Η ωμική υπέρταση οφείλεται κυρίως στην αντίσταση του στερεού ηλεκτρολύτη, των ηλεκτροδίων καθώς και όλων των υπολοίπων ηλεκτρικών συνδέσεων. Διαπιστώνεται ότι καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, η συνολική ωμική αντίσταση και κατά συνέπεια η ωμική υπέρταση μειώνονται. Η απουσία υπέρτασης ενεργοποίησης, σημαίνει ότι η ενεργότητα των ηλεκτροδίων u-eo 2 είναι αρκούντως ικανοποιητική για την ηλεκτρο-οξείδωση των παραγόμενων ειδών X H Y Δυναμικό, mv T = 75 o T = 8 o T = 85 o P H3 OOH = 1 kpa Πυκνότητα Ισχύος, mw/cm 2 Δυναμικό, mv T = 85 o P H3 OOH = 2 kpa P H3 OOH = 1 kpa P H3 OOH =.5 kpa Πυκνότητα Ισχύος, mw/cm Πυκνότητα Ρεύματος, mα/cm Πυκνότητα Ρεύματος, ma/cm 2 Σχήμα 4. Διάγραμμα V-I-P. Επίδραση της θερμοκρασίας Σχήμα 5. Διάγραμμα V-I-P. Επίδραση της P H3OOH

7 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε υπέρταση συγκέντρωσης, υποδηλώνοντας ότι στις συγκεκριμένες συνθήκες η επίδραση των φαινομένων μεταφοράς μάζας είναι αμελητέα. Σε αντιστοιχία με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, η πυκνότητα ισχύος αυξάνεται σχεδόν γραμμικά με αύξηση της θερμοκρασίας. Η μέγιστη πυκνότητα ισχύος, 15.5 mw/cm 2, επιτεύχθηκε στη θερμοκρασία των 85 o και αντιστοιχεί σε Ι= 33.8 ma/cm 2 και V= -459 mv. Στο Σχήμα 5 απεικονίζεται η επίδραση της P H3OOH (.5, 1 και 2 kpa) στα χαρακτηριστικά V-I-P της κυψέλης καυσίμου σε σταθερή θερμοκρασία ίση με 85 o. Σε κάθε περίπτωση η υπέρταση ενεργοποίησης θεωρείται αμελητέα υποδηλώνοντας ότι για Τ= 85 ο το βήμα της ηλεκτρο-οξείδωσης των καυσίμων σε ηλεκτρόδια u-eo 2 είναι ταχύ. Τα ευθύγραμμα τμήματα της καμπύλης V-I αντιστοιχούν στην ωμική υπέρταση, η οποία όπως διαπιστώνεται μειώνεται με αύξηση της P H3OOH. Η παραγόμενη πυκνότητα ισχύος αυξάνει με αύξηση της P H3OOH. Η μέγιστη πυκνότητα ισχύος, 2.1 mw/cm 2, επιτεύχθηκε στη θερμοκρασία των 85 o και αντιστοιχεί σε Ι= 38.2 ma/cm 2 και V= -526 mv. Δυναμικό, mv T = 85 o P O = 2 kpa P H2 = 2 kpa P H3 OOH = 2 kpa Πυκνότητα Ρεύματος, ma/cm 2 Σχήμα 6. Διάγραμμα V-I-P. Επίδραση του καυσίμου P H2 = P O = 2 kpa Πυκνότητα Ισχύος, mw/cm 2 Όπως διαπιστώνεται και στο Σχήμα 6, η παραγόμενη ισχύ της κυψέλης καυσίμου όταν αυτή λειτουργεί με αέριο μίγμα υδρογόνου και μονοξειδίου του άνθρακα (P H2 = P O = 1 kpa) βρίσκεται ανάμεσα στις αποδόσεις που επιτυγχάνονται όταν τα δύο αέρια τροφοδοτούνται μοναδιαία, δηλαδή για P H2 = 2 kpa και P O = 2 kpa. Παρατηρείται λοιπόν ότι το ανοδικό ηλεκτρόδιο u/eo 2, εμφανίζει υψηλότερη ενεργότητα για την ηλεκτρο-οξείδωση του Η 2 σε σχέση με την περίπτωση του O. Συγκεκριμένα, η μέγιστη παραγόμενη ισχύ ήταν ίση με 24 mw για την περίπτωση αποκλειστικής τροφοδοσίας του Η 2, 9 mw για το O, ενώ η απόδοση του ισομοριακού μίγματος βρίσκεται ανάμεσα στις αποδόσεις των άλλων δύο μιγμάτων τροφοδοσίας και ισούται με 18.8 mw. Για σύγκριση στο ίδιο διάγραμμα αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά V- Ι-P της κυψέλης καυσίμου κατά την τροφοδοσία σε αυτή H 3 OOH. Όπως διαπιστώνεται τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με την περίπτωση τροφοδοσίας καθαρού υδρογόνου, υποδεικνύοντας την δυνατότητα του u-eo 2 να χρησιμοποιηθεί ως ανοδικό ηλεκτρόδιο σε κυψέλες καυσίμου άμεσης τροφοδοσίας με υγρά βιοκαύσιμα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η άμεση τροφοδοσία αερίων πυρόλυσης βιομάζας και των ατμών του παραγόμενου βιοελαίου (H 3 OOH) σε αντιδραστήρες κυψελών καυσίμου τύπου SOF (u-eo 2 /YSZ/Pt) με σκοπό την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Αρχικά, και με σκοπό να διερευνηθεί η επικρατούσα κατάσταση σε συνθήκες λειτουργίας κυψέλης καυσίμου, εξετάστηκε συστηματικά η επίδραση της θερμοκρασίας, της μερικής πίεσης του οξικού οξέος και της επιβολής ανοδικής υπέρτασης στην άμεση ηλεκτρο-οξείδωση του H 3 OOH σε ανοδικά ηλεκτρόδια u-eo 2 στην κατανομή των προϊόντων και στην μετατροπή του H 3 OOH. Σε συνθήκες ανοικτού κυκλώματος, διαπιστώθηκε ότι το H 3 OOH διασπάται τόσο θερμικά όσο και καταλυτικά κυρίως προς,, O αλλά και σε μικρότερες ποσότητες προς O, 3 H 8, O 2 και H 4. Κατά την επιβολή ανοδικής πόλωσης, παρατηρήθηκε ότι τα είδη τα οποία μετείχαν κυρίως στις αντιδράσεις ηλεκτρο-οξείδωσης, ήταν ο, το Η 2 και το O προς παραγωγή Ο 2 και Η 2 Ο. Το ηλεκτρόδιο u-eo 2 εμφάνισε υψηλή ενεργότητα ηλεκτροοξείδωσης τόσο ως προς το Η 2 όσο και ως προς το O. Επίσης, ο ρυθμός εναπόθεσης του άνθρακα μειώθηκε αισθητά, αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο το πρόβλημα της απενεργοποίησης των ηλεκτροδίων σε κυψέλες καυσίμου άμεσης τροφοδοσίας με υδρογονάνθρακες. Τα παραπάνω συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων

8 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. (ακόμη και σε σύγκριση με το Η 2 ) στα SOFs, τα οποία τροφοδοτήθηκαν τόσο με ατμούς H 3 OOH όσο και με αέρια προϊόντα πυρόλυσης βιομάζας (μίγματα O και ). ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Συνδυασμένη διεργασία πυρόλυσης βιομάζας και κυψελών καυσίμου τύπου SOF για την ταυτόχρονη παραγωγή αερίων/υγρών βιοκαυσίμων και πράσινης ενέργειας, το οποίο συν-χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 7% και από την Ελληνική Πολιτεία κατά 3%, μέσω του προγράμματος Ε&Τ συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου για τα έτη Οι συγγραφείς θα ήθελαν επίσης να ευχαριστήσουν και τον Λέκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μ. Κονσολάκη για την εποικοδομητική συζήτηση που αφορούσε στον σχολιασμό των φασμάτων υπέρυθρης φασματοσκοπίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Irvine J.T.S. and Sauvet A., Fuel ells, 1(3-4) (21) 25. [2]. Gorte R.J., Vohs J.M. and McIntosh S., Sol. St. Ionics, 175(1-4):1 (24). [3]. Bridgwater A.V., hem. Eng. J., 91:87 (23). [4]. Yaman S., Energy onversion and Management, 45:651 (24). [5]. Sun. and Stimming U., J. Power Sources, 171:247 (27). [6]. Matsuzaki Y. and Yasuda I., Sol. St. Ionics, 132:261 (2). [7]. Singhal S.., Kendall K., High Temperature Solid Oxide Fuel ells: Fundamentals, Design, and Applications, Elsevier, (23). [8]. Atkinson A., Barnett S., Gorte R.J., Irvine J.T.S., Mcevoy A.J., Mogensen M., Singhal S.., Vohs J., Nat. Mater., 3:17(24). [9]. Park S., Vohs J.M., Gorte R.J., Nature 44:265 (2). [1]. Mcintosh S., Vohs J.M., Gorte R.J., Electrochim. Acta 47:3815 (22). [11]. Marnellos G., Zisekas S., Kungolos A., Appl. atal. B, 42(3):225 (22). [12]. Marechal Y., J. hem. Phys. 87:6344 (1987) [13]. Haurie M., Novak A., Spectrochim. Acta, 21:1217 (1965) [14]. Rachmady W., Vannice M.A., J. atal., 28:17 (22) [15]. Pei Z.F., Ponec V., Applied Surface Science, 13:171 (1996) [16]. Basagiannis A.., Verykios X.E., Apl. atal. A: General, 38:182 (26)

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων/ΕΚΕΤΑ & Τμήμα Χημείας/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Κ.Μ. Παπαζήση Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα