ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC _)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _)"

Transcript

1 INTERAMERICAN MASTERCARD STANDARD (SC _) Προ τη Millennium bank ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC _) ΑΙΤΩΝ - ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Κωδικό Συνεργάτη Interamerican (Συμπληρώνεται με λατινικού χαρακτήρε το ονοματεπώνυμό του αιτούντο όπω εμφανίζεται στο διαβατήριό του ΜΕΧΡΙ 26 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: / / ΑΡΙΘΜ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΑΦΜ: ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η ΧΗΡΟΣ/Α ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΟΛΗ: Τ.Κ.: ΧΩΡΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΙΝΗΤΟ: Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΛΛΟ..... ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Σε περίπτωση διαμονή μικρότερη των τριών ετών) ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ:..... ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΟΛΗ:..... ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.... ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ:..... Επισυνάπτονται αίτηση και δικαιολογητικά μεταφορά υπολοίπου (μονογραφέ ) Συμπληρώνεται από την τράπεζα: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΛΛΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΑΦΜ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ): ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΧΡΟΝΙΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΠΟΛΗ: Τ.Κ.: ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: ΚΑΘΑΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: ΠΗΓΗ: ΜΙΣΘΟΙ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΛΛΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΚΑΡΤΕΣ: VISA MASTERCARD DINERS ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ MILLENNIUM BANK (Συμπληρώνεται προαιρετικά) ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ: ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ KAT/MA MILLENNIUM BANK KΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ KINHTO Ελ. Βενιζέλου 25-29,10564, Αθήνα - Αρ. Μ.Α.Ε.: 46560/06/Β/00/70 - Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών Υπηρεσία Εξυπηρέτηση Πελατών: & ,

2 ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (Παρακαλώ να εκδώσετε πρόσθετη πιστωτική κάρτα στο όνομα του προσώπου με τα κατωτέρω στοιχεία. Σε περίπτωση πληρωμή τη κάρτα με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού μου, τότε η πρόσθετη κάρτα θα εξυπηρετείται όπω και η κύρια κάρτα με χρέωση του ίδιου λογαριασμού μου.) ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (Συμπληρώνεται ομοίω με λατινικού χαρακτήρε ΜΕΧΡΙ 26 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ:.. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:...../... /.... ΑΡΙΘΜ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ:.ΑΡΙΘΜΟΣ:... ΠΕΡΙΟΧΗ:.. ΠΟΛΗ:... ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. :..... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Οι υπογεγραμμένοι αιτούντε την κύρια και πρόσθετη κάρτα δηλώνουμε προ την Τράπεζα ότι τα παραπάνω στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών μα δεδομένων) που υποβάλλουμε και τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι αληθινά και ακριβή και εξουσιοδοτούμε την Τράπεζα να τα εξακριβώσει με οποιονδήποτε τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε ότι η αποδοχή ή η απόρριψη τη αίτησή μα είναι δικαίωμα τη Τράπεζα χωρί η τελευταία να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή τη. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997): 1. Δηλώνουμε ότι λάβαμε γνώση των κατωτέρω και παρέχουμε τη ρητή συγκατάθεσή μα στην Τράπεζα προκειμένου αυτή: (α) να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά μα δεδομένα με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση τη παρούσα συναλλακτική σχέση, (β) να διαβιβάζει τα προσωπικά μα δεδομένα στι συνδεδεμένε με αυτήν επιχειρήσει που βρίσκονται σε χώρε εντό ή εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτου συνεργαζόμενου με αυτήν για λόγου λειτουργική ή μηχανογραφική εξυπηρέτηση τη συναλλακτική σχέση ή για στατιστικού ή ιστορικού λόγου, (γ) να ανακοινώνει τα προσωπικά μα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων συναλλακτική συμπεριφορά, προ τρίτου, όπω ενδεικτικά τα Διατραπεζικά Συστήματα Συναλλαγών ή Αρχεία Πληροφοριών, με σκοπό την εκτέλεση συναλλαγών μέσω διατραπεζικών συστημάτων, τη διαφημιστική προβολή και την προώθηση από απόσταση χρηματοοικονομικών προϊόντων ή υπηρεσιών δικών τη ή τρίτων, την έρευνα αγορά και την εξώδικη ή δικαστική είσπραξη των απαιτήσεων τη Τράπεζα. 2. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνο επεξεργασία ), που εδρεύει στην οδό Αλαμάνα 2, Μαρούσι (τηλ ), τηρεί διατραπεζικό αρχείο συγκέντρωση χορηγήσεων, στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερε και σε καθυστέρηση οφειλέ από δάνεια και πιστώσει προ φυσικά πρόσωπα και μικρέ επιχειρήσει με ετήσιο κύκλο εργασιών έω 2,5 εκατ., ανεξαρτήτω νομική μορφή, το οποίο έχει σκοπό την προστασία τη πίστη και την εξυγίανση των συναλλαγών και ειδικότερα τον έλεγχο τη πιστοληπτική ικανότητα αυτών. Πηγή των δεδομένων του αρχείου είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία είναι και οι μόνοι (με εξαίρεση συγκεκριμένου φορεί του Δημοσίου) αποδέκτε των τηρούμενων δεδομένων. Ο χρόνο τήρηση των καταχωρούμενων δεδομένων στο ανωτέρω αρχείο είναι πέντε (5) έτη, κάθε δε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβαση στο αρχείο αυτό και αντίρρηση, σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997. Το δικαίωμα αντίρρηση ω προ την μετάδοση των δεδομένων του αρχείου προ του ανωτέρω αποδέκτε ασκείται με αίτηση που υποβάλλεται είτε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., είτε στην Τράπεζα που τη διαβιβάζει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., οπότε γίνεται σχετική καταχώρηση στο αρχείο. Εφόσον δεν σημειώνεται η αρνητική επιλογή στο τέλο του κειμένου αυτού, συναινώ ανεπιφύλακτα και επιτρέπω την πρόσβαση στο παραπάνω αρχείο και την αναζήτηση δεδομένων που έχουν νόμιμα καταχωρηθεί σε αυτό και με αφορούν. Ο αιτών την κύρια κάρτα Ο αιτών την πρόσθετη κάρτα ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ Η ανωτέρω συγκατάθεση ανακαλείται οποτεδήποτε με σχετική δήλωση στην Τράπεζα 3. Εξ άλλου δηλώνουμε ότι ενημερωθήκαμε από την Τράπεζα για τα δικαιώματά μα που απορρέουν από τον ν. 2472/1997 και ιδίω για τα δικαιώματα ενημέρωση, πρόσβαση και αντίρρηση, για την άσκηση των οποίων μπορούμε να απευθυνόμαστε στο Κέντρο Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών τη Τράπεζα, Λεωφ. Συγγρού 182, Καλλιθέα, τηλ και Τέλο, σε περίπτωση έγκριση χορήγηση τη αιτουμένη πιστωτική κάρτα, συμφωνούμε η παρούσα αίτηση να αποτελέσει ενιαίο σύνολο με την Σύμβαση Χορήγηση και Χρήση Πιστωτική Κάρτα που θα συναφθεί Υπογραφή αιτούντο την κύρια κάρτα Τόπο ημερομηνία Υπογραφή αιτούντο την πρόσθετη κάρτα Ελ. Βενιζέλου 25-29,10564, Αθήνα - Αρ. Μ.Α.Ε.: 46560/06/Β/00/70 - Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών Υπηρεσία Εξυπηρέτηση Πελατών: & ,

3 ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD [συµπληρώνεται το είδος της κάρτας] Στον τόπο και την ηµεροµηνία που αναγράφεται στη συνηµµένη Αίτηση, µεταξύ αφ ενός της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Ελ. Βενιζέλου (Αρ. ΜΑΕ 46560/06/Β/00/70, ΑΦΜ ΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών) και εκπροσωπείται νόµιµα από τους υπογράφοντες την παρούσα (εφ εξής η «Τράπεζα») και αφ ετέρου των αντισυµβαλλοµένων της τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στη συνηµµένη Αίτηση στα πεδία µε τίτλο «Κάτοχος Κύριας Κάρτας» και «Κάτοχος Πρόσθετης Κάρτας» (καλουµένων εφ εξής αντίστοιχα «Κάτοχος Κύριας Κάρτας» και «Κάτοχος Πρόσθετης Κάρτας», και από κοινού «Κάτοχος»), συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 1. ΕΚ ΟΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ - ΕΥΘΥΝΗ Η αναφερόµενη ανωτέρω πιστωτική κάρτα, κύρια ή/και πρόσθετη (εφ εξής η «Κάρτα»), εκδίδεται από την Τράπεζα υπό τη µορφή πλαστικού δελτίου, ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν και χορηγείται στον Κάτοχο για προσωπική του χρήση στην Ελλάδα και το εξωτερικό σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση ή µεταβίβαση αυτής. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση της Κάρτας από τον Κάτοχο µετά την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας, την λήξη ισχύος της Κάρτας ή την ακύρωσή της Η παράδοση της Κάρτας γίνεται, εκτός εάν η Τράπεζα αποφασίσει διαφορετικά, µε συστηµένο ταχυδροµείο στον Κάτοχο, ο οποίος µόλις την παραλάβει υποχρεούται να θέσει την υπογραφή του στην ειδική θέση που υπάρχει στο σώµα της. Εν συνεχεία αποστέλλεται στον Κάτοχο µε απλό ταχυδροµείο ο Προσωπικός Αριθµός Αναγνώρισης (Personal Identification Number, εφ εξής «ΡΙΝ») ο οποίος θα χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την Κάρτα για τις συναλλαγές που περιγράφονται κατωτέρω Ο Κάτοχος δικαιούται να χρησιµοποιεί την Κάρτα µε τους εξής τρόπους: (α) Για συναλλαγές µε επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την MASTERCARD. Η υπογραφή από τον Κάτοχο των ειδικών εντύπων-χρεωστικών δελτίων κατά τη χρήση της Κάρτας αποτελεί πλήρη απόδειξη των σχετικών συναλλαγών. Για κάθε συναλλαγή ο Κάτοχος θα υπογράφει το ειδικό παραστατικό χρέωσης που εκδίδεται µέσω είτε ηλεκτρονικής συσκευής είτε χειροκίνητου µηχανικού εκτυπωτή και αποτυπώνει τα στοιχεία της συναλλαγής, εκτός αν η Τράπεζα έχει επιτρέψει τις συναλλαγές µε επιχειρήσεις από απόσταση. Ο Κάτοχος παρέχει προς την Τράπεζα την ανέκκλητη εντολή κατά την έννοια του άρθρου 724 παρ. 2 του Α.Κ. να εξοφλεί για λογαριασµό του τις επιχειρήσεις καταβάλλοντας σε αυτές τα ποσά των κατά τα ανωτέρω σχετικών παραστατικών χρέωσης που προσκοµίζουν. Η εντολή αυτή και η παρεχόµενη µε αυτήν πληρεξουσιότητα παραµένουν σε ισχύ µετά το θάνατο, τη δικαστική συµπαράσταση ή την πτώχευση του Κατόχου κατά τα άρθρα 223 και 726 του Α.Κ. Η Τράπεζα δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν αδυναµία, άρνηση ή πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων έναντι του Κατόχου για συναλλαγές που διενεργήθηκαν µε την Κάρτα, µε την εξαίρεση των προβλεποµένων από την διάταξη του άρθρου 15 της Υ.Α Ζ1-699 (ΦΕΚ Β 917/ ).. (β) Για αναλήψεις µετρητών, λόγω δανείου, από τις αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜs) της Τράπεζας ή ATMs άλλων δικτύων που εµφανίζουν το σήµα MASTERCARD, χωρίς την υπογραφή παραστατικών από τον Κάτοχο, πάντοτε µέχρι το ανώτατο εγκεκριµένο από την Τράπεζα όριο ανάληψης µετρητών. Ο Κάτοχος αποδέχεται ότι οι σχετικές χρεώσεις όπως καταγράφονται στα ΑTMs και στα βιβλία της Τράπεζας αποτελούν πλήρη απόδειξη για τις σχετικές συναλλαγές και τα ποσά που ανέλαβε, επιτρεποµένης της ανταπόδειξης Η χρέωση του λογαριασµού της Κάρτας για κάθε µία από τις ανωτέρω υπό 1.03 συναλλαγές θα γίνεται από την Τράπεζα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα συγκέντρωσης/εκκαθάρισης της συναλλαγής αυτής, µε αξία (valeur) την ηµεροµηνία της πραγµατοποίησής της. Η Τράπεζα δικαιούται να απορρίψει οποιοδήποτε αίτηµα για έγκριση εάν δεν γίνεται νόµιµη χρήση της Κάρτας ή υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για παράτυπη ή ασυνήθιστη χρήση Ο Κάτοχος Κύριας Κάρτας δύναται να υπαναχωρήσει από την παρούσα Σύµβαση εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµέρα σύναψης της παρούσας σύµβασης ή από την ηµέρα που θα λάβει αντίγραφό της, ενηµερώνοντας εγγράφως τη Τράπεζα για την πρόθεσή του αυτή. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται εντός τριάντα (30) ηµερών, το αργότερο, από την ηµεροµηνία άσκησης του ανωτέρω δικαιώµατός του, να εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς το συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο της Κάρτας του, κύριας ή και πρόσθετης, καθώς και τους δεδουλευµένους τόκους της και να παραδώσει στην Τράπεζα το σώµα της Κάρτας (πλαστικό δελτίο) Ο Κάτοχος Κύριας Κάρτας και οι Κάτοχοι Πρόσθετης Κάρτας ευθύνονται ως αυτοφειλέτες και εις ολόκληρον για κάθε απαίτηση που έχει η Τράπεζα από τη χρήση της κύριας Κάρτας ή/και των προσθέτων Καρτών. 2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ Ο Κάτοχος θα χρησιµοποιεί την Κάρτα για τις συναλλαγές του µε επιχειρήσεις και για την ανάληψη µετρητών, εντός πιστωτικού ορίου το οποίο θα του γνωστοποιηθεί εγγράφως από την Τράπεζα µε επιστολή που θα του αποστείλει µαζί µε την Κάρτα κατά τον όρο Οι αναλήψεις µετρητών δεν µπορούν να υπερβαίνουν µηνιαίως το ανώτατο όριο ανάληψης µετρητών που θα του γνωστοποιηθεί

4 επίσης µε την προαναφερθείσα επιστολή. Σε περίπτωση κατά την οποία η Τράπεζα µετά από σχετική αίτηση του Κατόχου αυξήσει τα όρια αυτά, θα τον ενηµερώνει µέσω του εντύπου της Αναλυτικής Παρουσίασης της Τραπεζικής Σχέσης (Statement) που θα του αποστέλλει σύµφωνα µε το άρθρο Σε περίπτωση που ο Κάτοχος επέλεξε στην Αίτηση Χορήγησης της Κάρτας την αυτόµατη αύξηση του πιστωτικού ορίου της Κάρτας, η Τράπεζα δικαιούται, εφ όσον πληρούνται τα κριτήρια που εκάστοτε θέτει προς τον σκοπό αυτό, να αυξάνει το πιστωτικό όριο της Κάρτας ειδοποιώντας σχετικά τον Κάτοχο µε το έντυπο της Αναλυτικής Παρουσίασης της Τραπεζικής Σχέσης (Statement) ή µε επιστολή της. Εάν ο Κάτοχος παρ όλα αυτά για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυµεί την αύξηση του πιστωτικού ορίου, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ως άνω ειδοποίηση, άλλως θεωρείται ότι την αποδέχεται Η Τράπεζα δύναται, στα πλαίσια του άρθρου του 13 παρ. 2 της ΥΑ Ζ1-699 που ενσωµατώνει την οδηγία 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη, να µειώνει το πιστωτικό όριο της Κάρτας του Κατόχου. 3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ Η Τράπεζα θα αποστέλλει κάθε µήνα µε απλό ταχυδροµείο στον Κάτοχο το Statement, το οποίο αποτελεί ακριβές αντίγραφο από τα εµπορικά βιβλία της και παρέχει πλήρη απόδειξη για τα διαλαµβανόµενα σε αυτό, επιτρεποµένης της ανταπόδειξης. Στο Statement θα εµφανίζονται όλες οι καταβολές που έκανε η Τράπεζα κατά τον προηγούµενο µήνα στις επιχειρήσεις για λογαριασµό του Κατόχου καθώς και οι χρεώσεις λόγω αναλήψεων µετρητών. Στο εν λόγω έντυπο θα αναγράφονται επίσης οι καταβολές του Κατόχου, οι συµβατικοί τόκοι και οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας, οι φόροι και τα έξοδα και γενικά κάθε κίνηση κατά την αντίστοιχη µηνιαία χρονική περίοδο, το υπόλοιπο της οφειλής κατά το τέλος του µήνα που προηγήθηκε της έκδοσης του Statement και του προηγούµενου αυτού και το ύψος και η ηµεροµηνία που είναι καταβλητέα η Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή Συµφωνείται ότι η παράλειψη του Κατόχου να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα εγγράφως µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από το τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα τυχόν αντιρρήσεις του για το περιεχόµενο του Statement, θα θεωρείται τόσο ως ανεπιφύλακτη αποδοχή της ακρίβειας του περιεχοµένου του όσο και ως αναγνώριση εκ µέρους του Κατόχου του υπολοίπου της οφειλής και των επί µέρους χρεώσεων, επιτρεποµένης της ανταπόδειξης. Εάν ο Κάτοχος Κύριας Κάρτας δεν παρέλαβε το Statement οφείλει να το γνωστοποιήσει αµέσως επί αποδείξει στην Τράπεζα εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του µήνα που ακολουθεί το µήνα κατά τη διάρκεια του οποίου πραγµατοποιήθηκε οποιαδήποτε κίνηση στο λογαριασµό της Κάρτας, άλλως θεωρείται ότι αυτό παρελήφθη κανονικά. 4. ΕΞΟΦΛΗΣΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Για την εξόφληση του εκάστοτε συνολικού χρεωστικού υπολοίπου ο Κάτοχος υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα κάθε µήνα την Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή η οποία αποτελείται από (i) ποσοστό 2,5% του συνόλου των χρεώσεων της Κάρτας λόγω συναλλαγών µε επιχειρήσεις και αναλήψεων µετρητών και κάθε εν γένει ενήµερης οφειλής του βάσει της παρούσας Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των ποσών των εξόδων και επιβαρύνσεων που αναφέρονται στους όρους και κατωτέρω πλην των εξόδων επανέκδοσης Statement, πλέον (ii) τυχόν προηγούµενων ληξιπρόθεσµων οφειλών και των σχετικών τόκων υπερηµερίας και (iii) των ποσών των χρεώσεων καθ υπέρβαση του πιστωτικού ορίου. Σε κάθε περίπτωση, η Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ποσού των δέκα πέντε ευρώ ( 15,00), εάν το συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο της Κάρτας είναι ίσο ή µεγαλύτερο του ποσού αυτού. Η πληρωµή της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής θα γίνεται µε αυτόµατη χρέωση του αναφεροµένου στην συνηµµένη Αίτηση καταθετικού λογαριασµού του Κατόχου, τον οποίο αυτός υποχρεούται να τηρεί καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας, και µε χρηµατικά κεφάλαια που θα πρέπει να είναι αµέσως διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία πληρωµής που ορίζεται στο Statement. εδοµένης της αόριστης διάρκειας της παρούσας Σύµβασης, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα, λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες της αγοράς, να µεταβάλλει τον τρόπο υπολογισµού της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής, µετά από προηγούµενη ειδοποίηση του Κατόχου προ τριάντα (30) τουλάχιστον ηµερών. 5. ΕΠΙΤΟΚΙΟ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ Σε περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης θα υπολογίζεται τόκος για κάθε επί µέρους χρέωση από την ηµεροµηνία εγγραφής της στα βιβλία της Τράπεζας και µέχρι την εξόφλησή της µε το κυµαινόµενο επιτόκιο που εκάστοτε εφαρµόζει η Τράπεζα για την συγκεκριµένη κατηγορία χορηγήσεων, και το οποίο ανέρχεται σήµερα σε 17.75% για τις αγορές και 19,00% για τις αναλήψεις µετρητών ετησίως και, σε κάθε περίπτωση, πλέον της εισφοράς του ν.128/75 (0,6%). Ειδικά για τις αναλήψεις µετρητών ο τόκος υπολογίζεται από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησής τους. Η Τράπεζα δικαιούται, κάθε φορά που µεταβάλλεται το Ελάχιστο Επιτόκιο Προσφοράς για τις Πράξεις Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) να µεταβάλλει το επιτόκιο της συγκεκριµένης κατηγορίας χορηγήσεων. Η µεταβολή θα γίνεται προς την ίδια κατεύθυνση και µέχρι και το διπλάσιο της µεταβολής του ως άνω επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. Εντός τριάντα (30) ηµερών από τη µεταβολή του ως άνω επιτοκίου της Ε.Κ.Τ., η Τράπεζα θα δηµοσιεύει στον Τύπο την τυχόν απόφασή της για µεταβολή του επιτοκίου της συγκεκριµένης κατηγορίας χορηγήσεων και θα ενηµερώνει παράλληλα σχετικά τον Κάτοχο Κύριας Κάρτας µε µνεία στο έντυπο της Αναλυτικής Παρουσίασης της Τραπεζικής Σχέσης (Statement) που του αποστέλλει µηνιαίως. Πληροφορίες σχετικά µε τη νέα µεταβολή του Ε.Κ.Τ θα είναι διαθέσιµες στα καταστήµατα καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Το νέο επιτόκιο θα εφαρµόζεται στην παρούσα Σύµβαση την πρώτη εργάσιµη ηµέρα που έπεται της ηµέρας της δηµοσίευσης στον Τύπο της απόφασης της Τράπεζας για τη µεταβολή του επιτοκίου της Σε περίπτωση που ο Κάτοχος εξοφλεί ολόκληρο το χρεωστικό υπόλοιπο της Κάρτας εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στο Statement δεν χρεώνεται µε τόκο παρά µόνον για τα ποσά που αφορούν αναλήψεις µετρητών ή µεταφορές χρεωστικών υπολοίπων άλλων πιστωτικών καρτών Σε περίπτωση κατά την οποία ο Κάτοχος δεν καταβάλλει εµπροθέσµως το ποσό της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, τότε καθίσταται αυτοδικαίως υπερήµερος χωρίς να απαιτείται όχλησή του ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ µέρους της Τράπεζας. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύµβασης και κήρυξης της

5 συνολικής οφειλής ληξιπρόθεσµης και απαιτητής, θα οφείλεται τόκος υπερηµερίας στο καθυστερούµενο ποσό, συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων στους οποίους θα γίνεται ανατοκισµός ανά εξάµηνο, σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998. Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται µε επιτόκιο το ύψος του οποίου καθορίζεται σύµφωνα µε την Π../Τ.Ε. 2393/1996 και ανέρχεται σήµερα σε δύο και µισή εκατοστιαίες µονάδες (2,5%) πάνω από το ενήµερο επιτόκιο, όπως αυτό προσδιορίζεται στον όρο 5.01 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση επιταγής για πληρωµή ή άλλη όχληση ή ειδοποίηση του Κατόχου. Οι οφειλόµενοι και καθυστερούµενοι τόκοι εκτοκίζονται από την πρώτη ηµέρα καθυστέρησης και οι τόκοι που θα προκύπτουν θα κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά εξάµηνο, ακόµα και µετά το κλείσιµο του λογαριασµού της Κάρτας εφαρµοζοµένης κατά τα λοιπά της διάταξης του άρθρου 112 του ΕισΝΑΚ. Σε περίπτωση κατά την οποία καταργηθεί ο διοικητικός προσδιορισµός του επιτοκίου υπερηµερίας, τότε ως επιτόκιο υπερηµερίας θα ισχύει το εκάστοτε εφαρµοζόµενο από την Τράπεζα επιτόκιο υπερηµερίας Όλοι οι υπολογισµοί τόκων θα γίνονται µε βάση έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ηµερών, δηλαδή πολλαπλασιάζοντας: (i) το ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι τόκοι επί (ii) το επιτόκιο που ισχύει κατά τη σχετική περίοδο για το παραπάνω ποσό επί (iii) κλάσµα του οποίου αριθµητής είναι ο ακριβής αριθµός ηµερών της σχετικής περιόδου υπολογισµού και παρανοµαστής ο αριθµός Σ.Ε.Π.Π.Ε Η συνολική ετήσια πραγµατική επιβάρυνση του Κατόχου απεικονίζεται ποσοστιαία από το Συνολικό Ετήσιο Πραγµατικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία Υ.Α Ζ1-699 (ΦΕΚ Β 917/ , όπως ισχύει σήµερα). Το Σ.Ε.Π.Π.Ε., ενδεικτικά παραδείγµατα του οποίου παρατίθενται κατωτέρω στον όρο 6.02, θα µεταβάλλεται σε κάθε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων του κόστους που το συνθέτουν (συµβατικό επιτόκιο κ.λ.π.), οπότε ο Κάτοχος θα ενηµερώνεται σχετικά από την Τράπεζα (α) Παράδειγµα Σ.Ε.Π.Π.Ε. που αφορά τις Κάρτες Interamerican MasterCard Standard και Interamerican MasterCard Gold για υποθετική αγορά ύψους ευρώ που πραγµατοποιήθηκε στις 15/01/2011 και αποπληρώνεται σε 12 µηνιαίες δόσεις που περιλαµβάνουν έκαστη ίσο τµήµα του κεφαλαίου, µε ετήσιο επιτόκιο 17.75% πλέον εισφοράς του ν. 128/75 0,6%: Κεφάλαιο ευρώ,1η δόση 05/03/ ,00 ευρώ, 2η δόση 05/04/ ευρώ, 3η δόση 05/05/ ευρώ, 4η δόση 05/06/ ευρώ, 5η δόση 05/07/ ευρώ, 6η δόση 05/08/ ευρώ, 7η δόση 05/09/ ευρώ, 8η δόση 05/10/2011, ευρώ, 9η δόση 05/11/ ευρώ, 10η δόση 05/12/ ευρώ, 11η δόση 05/01/ ευρώ, 12η δόση 05/02/ ευρώ. Σύνολο καταβολών: 3.280,15 ευρώ, Σ.Ε.Π.Π.Ε %. Σε περίπτωση ύπαρξης µιας πρόσθετης κάρτας, το Σ.Ε.Π.Π.Ε. του παραδείγµατος παραµένει ίδιο. (β) Παράδειγµα Σ.Ε.Π.Π.Ε. που αφορά τις Κάρτες Interamerican MasterCard Standard και Interamerican MasterCard Gold για υποθετική ανάληψη µετρητών ύψους ευρώ που πραγµατοποιήθηκε την 15/01/2011 και αποπληρώνεται σε 12 µηνιαίες δόσεις που περιλαµβάνουν έκαστη ίσο τµήµα του κεφαλαίου, µε ετήσιο επιτόκιο 19,00% πλέον εισφοράς του ν. 128/75 0,6: Κεφάλαιο ευρώ, 1η δόση 05/03/ ,44 ευρώ, 2η δόση 05/04/ ,59 ευρώ, 3η δόση 05/05/ ,76 ευρώ, 4η δόση 05/06/ ,82 ευρώ,5η δόση 05/07/ ,07 ευρώ, 6η δόση 05/08/ ,04 ευρώ, 7η δόση 05/09/ ,66 ευρώ, 8η δόση 05/10/ ,05 ευρώ, 9η δόση 05/11/ ,88 ευρώ, 10η δόση 05/12/ ,36 ευρώ, 11η δόση 05/01/ ,11 ευρώ, 12η δόση 05/02/2012, 84,72 ευρώ. Σύνολο καταβολών: 1.106,50 ευρώ, Σ.Ε.Π.Π.Ε. 19,30%. Σε περίπτωση ύπαρξης µιας πρόσθετης κάρτας, το Σ.Ε.Π.Π.Ε. του παραδείγµατος παραµένει ίδιο. Τα ανωτέρω Σ.Ε.Π.Π.Ε. προκύπτουν από τις αριθµητικές υποθέσεις των αντιστοίχων παραδειγµάτων και δεν ισχύουν σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε από αυτές 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Οι χρεώσεις των συναλλαγών και των αναλήψεων που διενεργούνται σε χώρες εκτός της Ζώνης ΕΥΡΩ θα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την τιµή που θα ορίζει η MASTERCARD αντίστοιχα κατά την ηµεροµηνία επεξεργασίας τους. 8. ΛΗΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η Κάρτα ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφει. Ο Κάτοχος εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να ανανεώνει την Κάρτα εκτός εάν γνωστοποιήσει εγγράφως στην Τράπεζα την επιθυµία του για µη ανανέωση, το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες πριν την λήξη που αναγράφεται πάνω στην κάρτα Ο Κάτοχος Κύριας ή Πρόσθετης Κάρτας δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε από την Τράπεζα την ανάκληση της Κάρτας του, εξακολουθώντας να ευθύνεται για τις οφειλές που προκύπτουν από τη χρήση της έως την ηµεροµηνία της ανάκλησης, σύµφωνα µε τον όρο Ανάκληση της κύριας Κάρτας θα συνεπάγεται αυτόµατη ανάκληση και της πρόσθετης Κάρτας. Το αίτηµα του Κατόχου για την ανάκληση της Κάρτας ισοδυναµεί µε καταγγελία της παρούσας Σύµβασης εκ µέρους του. Μετά την ειδοποίηση του Κατόχου από την Τράπεζα για την ανάκληση της Κάρτας, ο Κάτοχος υποχρεούται να απέχει από κάθε χρήση της, να την αχρηστεύσει και να την επιστρέψει στην Τράπεζα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι Κάτοχοι Προσθέτων Καρτών. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο Κάτοχος Κύριας Κάρτας όσο και οι Κάτοχοι Προσθέτων Καρτών θα παραµένουν εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι της Τράπεζας για κάθε χρέωση που έγινε µε χρήση της κύριας ή των πρόσθετων Καρτών, έως την ανάκληση και την επιστροφή τους στην Τράπεζα ακυρωµένων. 9. ΑΠΩΛΕΙΑ - ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ο Κάτοχος έχει υποχρέωση επιµέλειας και ελέγχου για την ασφαλή φύλαξη της Κάρτας. Ως τέτοια επιµέλεια, επιβαλλόµενη τόσο από τις συναλλαγές όσο και εκ του παρόντος συµβατικού όρου, νοείται ο καθηµερινός έλεγχος από τον Κάτοχο ότι έχει στην κατοχή του την Κάρτα. Παράλειψη τέτοιου ελέγχου συνιστά βαρεία αµέλεια. Περαιτέρω, ο Κάτοχος οφείλει για λόγους ασφάλειας να µεριµνά για τη µη διαρροή του ΡΙΝ σε τρίτους, να το αποµνηµονεύσει και να καταστρέψει το έγγραφο µε το οποίο του γνωστοποιήθηκε, καθώς και να µην το αναγράφει υπό ευχερώς αναγνωρίσιµη µορφή ιδίως επί της Κάρτας ή άλλου αντικειµένου που φυλάσσει ή µεταφέρει µαζί µε αυτήν. Η αναγραφή από τον Κάτοχο του ΡΙΝ µε ευχερώς αναγνωρίσιµη µορφή επί της Κάρτας ή επί άλλου αντικειµένου που φύλασσε ή µετέφερε µαζί µε την Κάρτα συνιστά βαρεία αµέλειά του Ο Κάτοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Τράπεζα αµέσως µόλις αντιληφθεί: (i) την απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή του ΡΙΝ, (ii)

6 τον καταλογισµό στον λογαριασµό του οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε παρά τη βούλησή του και (iii) τυχόν σφάλµα ή άλλη ανωµαλία στην τήρηση του λογαριασµού του από την Τράπεζα. Η ειδοποίηση της Τράπεζας θα γίνεται µε οποιονδήποτε από τους τρόπους που γνωστοποιεί η Τράπεζα στον Κάτοχο για το σκοπό αυτό µε την αναφερόµενη ανωτέρω υπό 2.01 επιστολή Μέχρι την κατά τα ανωτέρω ειδοποίηση της Τράπεζας ο Κάτοχος ευθύνεται για τις ζηµίες που τυχόν υποστεί συνεπεία της απώλειας/ κλοπής της Κάρτας µέχρι του ποσού που εκάστοτε καθορίζεται από το νόµο (σήµερα ευρώ 150), εκτός εάν από βαρεία αµέλεια δεν τήρησε τις υποχρεώσεις των όρων 9.01 και 9.02 ή ενήργησε µε δόλο, οπότε η ευθύνη του θα είναι απεριόριστη. Από το χρόνο της ειδοποίησης της Τράπεζας ο Κάτοχος δεν φέρει πλέον ευθύνη για τις ζηµίες από την απώλεια ή κλοπή της Κάρτας εκτός εάν ενήργησε µε δόλο. 10. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 4 περί του τρόπου πληρωµής της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής, κάθε πληρωµή του Κατόχου στην Τράπεζα βάσει της παρούσας Σύµβασης θα γίνεται είτε (α) µε χρέωση του αναφεροµένου στην συνηµµένη Αίτηση καταθετικού λογαριασµού του, είτε (β) µε κατάθεση του ποσού της οφειλής στα ταµεία της Τράπεζας, είτε (γ) µε τη χρήση της Κάρτας στις αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜs) της Τράπεζας καθώς και µε άλλον τρόπο που τυχόν η Τράπεζα θα θέσει στη διάθεση του Κατόχου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ως ηµεροµηνία πληρωµής θα λογίζεται η ηµεροµηνία κατά την οποία τα χρηµατικά κεφάλαια είναι αµέσως διαθέσιµα Με την παρούσα ο Κάτοχος χορηγεί ρητή εντολή και εξουσιοδότηση στην Τράπεζα όπως αυτή προβαίνει σε χρέωση του ανωτέρω καταθετικού λογαριασµού του προς εξόφληση κάθε είδους οφειλής του στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης Κάθε καταβολή από τον Κάτοχο προς την Τράπεζα έναντι της οφειλής του συµφωνείται ότι θα καταλογίζεται µε την ακόλουθη σειρά: (α) στα έξοδα µε τους τόκους τους και ειδικότερα κατά σειρά: τα έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης (περιλαµβανοµένων και των εξόδων µαταιωθέντων ή αναβληθέντων πλειστηριασµών), τα λοιπά δικαστικά έξοδα, τις αµοιβές δικηγόρων και τα άλλα οφειλόµενα έξοδα, (β) σε φόρους και εισφορές µε τους τόκους τους, (γ) στους τόκους κατά την ακόλουθη σειρά: τόκους επί τόκων, τόκους υπερηµερίας, συµβατικούς τόκους και (δ) στο κεφάλαιο. 11.ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ Όλες οι πληρωµές του Κατόχου προς την Τράπεζα, µε βάση την παρούσα, θα γίνονται ελεύθερες και απαλλαγµένες από κάθε έκπτωση λόγω συµψηφισµού ή επίσχεσης εξαιτίας τυχόν ανταπαίτησης του Κατόχου έναντι της Τράπεζας, ο δε Κάτοχος παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωµά του συµψηφισµού ή επίσχεσης έναντι της Τράπεζας Ο Κάτοχος εξουσιοδοτεί από τώρα ανέκκλητα την Τράπεζα να χρεώνει µε κάθε ποσό ληξιπρόθεσµης οφειλής του οποιονδήποτε λογαριασµό του. Επίσης, η Τράπεζα έχει δικαίωµα τόσο επίσχεσης όσο και συµψηφισµού προς οποιαδήποτε άλλη ανταπαίτηση του Κατόχου, έστω και αν προέρχεται από εµβάσµατα ή καταθέσεις σε διαφορετικό νόµισµα. 12. ΕΞΟ Α - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ Ο Κάτοχος θα καταβάλλει όλα τα δικαστικά και µη έξοδα και δαπάνες της Τράπεζας που οφείλονται σε υπαιτιότητα ή σε υπερηµερία του Κατόχου ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την παρούσα, συµπεριλαµβανοµένων και των ευλόγων αµοιβών και εξόδων των νοµικών της συνεργατών, καθώς και οποιουδήποτε εκτιµητή ή άλλου εµπειρογνώµονα, για οποιαδήποτε υπηρεσία που η Τράπεζα µπορεί να θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιµο να λάβει αναφορικά µε την εξασφάλιση των σχετικών δικαιωµάτων της Ο Κάτοχος υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα τα εκάστοτε οριζόµενα στην τιµολογιακή πολιτική της έξοδα διαχείρισης της Κάρτας, τα οποία αφορούν τα πάσης φύσεως λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης και λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του Σ.Ε.Π.Π.Ε. Τα έξοδα που ορίζονται ως εφ άπαξ ετησίως καταβαλλόµενα, προκαταβάλλονται και δεν αναζητούνται από τον Κάτοχο ακόµη και αν η παρούσα καταγγελθεί για οποιονδήποτε λόγο πριν την παρέλευση του έτους το οποίο αυτά αφορούν Ο Κάτοχος βαρύνεται επίσης µε όλα τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις που ορίζονται εκάστοτε στην τιµολογιακή πολιτική της Τράπεζας και αφορούν αντικατάσταση Κάρτας, χορήγηση αντιγράφου απόδειξης συναλλαγής, επανέκδοση Statement, συναλλαγές και αναλήψεις µετρητών σε χώρες εκτός Ζώνης Ευρώ (αφορούν την ειδική επεξεργασία των συναλλαγών αυτών και την διαµεσολάβηση τρίτων φορέων που απαιτείται για την εκκαθάρισή τους) και υπερβάσεις του πιστωτικού ορίου Κάθε συµβαλλόµενος βαρύνεται µε τους πάσης φύσεως φόρους, τέλη και εισφορές που κατά νόµο επιβάλλονται σ αυτόν. Η εισφορά του ν. 128/75 συµφωνείται ειδικά ότι βαρύνει τον Κάτοχο. 13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η Τράπεζα δικαιούται οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης του Κατόχου. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας θα επέρχονται εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της σχετικής εγγράφου προειδοποιήσεως Επίσης η Τράπεζα δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα Σύµβαση στις εξής περιπτώσεις: (α) της καθυστέρησης από τον Κάτοχο της πληρωµής της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής ή του ποσού που έχει συµφωνηθεί ως αµέσως πληρωτέο, τριών µηνιαίων λογαριασµών, (β) της παράβασης από τον Κάτοχο οποιασδήποτε ουσιώδους υποχρέωσής του εκ της παρούσας (γ) εάν οποιαδήποτε υπεύθυνη δήλωση ή άλλη διαβεβαίωση που έγινε είτε από τον Κάτοχο σχετικά µε την παρούσα καθ οιονδήποτε τρόπο αποδειχθούν οποτεδήποτε ανακριβείς σε ουσιώδη σηµεία, (δ) της επέλευσης σηµαντικών µεταβολών στην οικονοµική ή νοµική κατάσταση του Κατόχου οι οποίες κατά την εύλογη κρίση της Τράπεζας δηµιουργούν πρόβληµα στην οµαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι αυτής στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης, (ε) εάν η Κάρτα δεν χρησιµοποιηθεί καθόλου επί δύο συνεχόµενα έτη (στ) της αποβίωσης του Κατόχου Κύριας Κάρτας, (ζ) της επίσπευσης πλειστηριασµού σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του Κατόχου. Ως αποτέλεσµα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας, η Τράπεζα θα ακυρώνει την ισχύ της Κάρτας, ο δε Κάτοχος θα εκπίπτει από τα δικαιώµατά του εκ της παρούσας και το σύνολο της οφειλής του (ήτοι ολόκληρο το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου, οι πάσης φύσεως τόκοι και οι λοιπές επιβαρύνσεις) θα καθίσταται αµέσως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και θα φέρει τόκο, µέχρι την ηµέρα της πραγµατικής

7 αποπληρωµής του, µε το επιτόκιο υπερηµερίας που προβλέπεται στον όρο Ο Κάτοχος δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα Σύµβαση, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, υποχρεούµενος να εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής του (ήτοι ολόκληρο το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου, τους πάσης φύσεως τόκους και τις λοιπές επιβαρύνσεις), εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του όρου 5.03 της παρούσας. 14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης, τους οποίους οι συµβαλλόµενοι συµφώνησαν όλους ως ουσιώδεις, τροποποιούνται µόνο ρητά και εγγράφως, ο δε έγγραφος τύπος είναι συστατικός. Ως τροποποίηση δεν θεωρείται η µεταβολή των στοιχείων τα οποία είναι ή συµφωνούνται µεταβλητά ή κυµαινόµενα (π.χ. έξοδα, συµβατικό επιτόκιο, επιτόκιο υπερηµερίας, Σ.Ε.Π.Π.Ε.). Ο Κάτοχος θα λαµβάνει γνώση των τροποποιήσεων και των µεταβολών αυτών καθώς και του χρόνου έναρξης της ισχύος τους είτε µε το έντυπο της Αναλυτικής Παρουσίασης της Τραπεζικής Σχέσης (Statement) είτε µε καταχώρηση στον Τύπο είτε µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. 15. ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλες οι γνωστοποιήσεις, οχλήσεις, αιτήσεις και εγκρίσεις κατά τους όρους της παρούσας θα γίνονται µόνο εγγράφως και θα αποστέλλονται στις αντίστοιχες διευθύνσεις των προσώπων στα οποία απευθύνονται, οι οποίες αναγράφονται στη συνηµµένη Αίτηση ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση την οποία κάθε συµβαλλόµενος µπορεί να γνωστοποιήσει στον άλλον εγγράφως για το σκοπό αυτό Όλες οι εντολές στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης συµφωνούνται ανέκκλητες κατά το άρθρο 724 εδάφ. 2 του Αστικού Κώδικα. Οι εντολές αυτές και η παρεχόµενη µε αυτές πληρεξουσιότητα παραµένουν σε ισχύ µετά το θάνατο ή τη δικαστική συµπαράσταση ή την πτώχευση, κατά περίπτωση, του Κατόχου κατά τα άρθρα 223 και 726 του Αστικού Κώδικα Η παράλειψη ή η καθυστέρηση της Τράπεζας να ασκήσει νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά της δεν θα µπορεί σε καµιά περίπτωση να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύµβασης κριθεί ως παράνοµος, ανίσχυρος, άκυρος ή ακυρώσιµος, το ελάττωµα δεν θα επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων Ως προς τις εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για παραβάσεις της παρούσας, αρµόδιες αρχές είναι για τις καταγγελίες η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και για την προσφυγή ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού ιακανονισµού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191Α ) Η παρούσα Σύµβαση αποτελεί ενιαίο σύνολο µε την Αίτηση που υποβλήθηκε για την έκδοση της Κάρτας. 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ - ΩΣΙ ΙΚΙΑ - ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Η παρούσα Σύµβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, και ιδίως από το ν.δ. της 17.7/ «Περί Ειδικών ιατάξεων επί Ανωνύµων Εταιριών» και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ1-983/91, όπως ισχύει σήµερα Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ή αξίωση που απορρέει από την παρούσα, τα καθ ύλην αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν συντρέχουσα αρµοδιότητα µε τις λοιπές καθιερωµένες από το νόµο βάσεις Ο Κάτοχος διορίζει ως αντίκλητό του σύµφωνα µε το άρθρο του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, το πρόσωπο που αναφέρεται στη συνηµµένη Αίτηση ως Αντίκλητος, προς τον οποίο η Τράπεζα δικαιούται (αλλά δεν υποχρεούται) να επιδίδει τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης και της κοινοποιήσεως επιταγής προς πληρωµή. Ο Κάτοχος δηλώνει ότι έχει ενηµερωθεί επαρκώς από την Τράπεζα και κατανοεί πλήρως τη φύση της παρούσας, τις συµβατικές υποχρεώσεις του και την έκταση των κινδύνων που αναλαµβάνει. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη η παρούσα σε τόσα όµοια πρωτότυπα όσα και οι συµβαλλόµενοι, έχοντα την ίδια ισχύ, έκαστος δε συµβαλλόµενος έλαβε ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή) (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή)

8 Τυποποιηµένες Ευρωπαϊκές Πληροφορίες Καταναλωτικής Πίστης Ονοµατεπώνυµο:. Ηµεροµηνία:.././ ΘΕΜΑ Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Πιστωτικός φορέας Τύπος πίστωσης Πιστωτικό όριο ιάρκεια της σύµβασης πίστωσης Εξόφληση- Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή Επιτόκιο χορηγήσεων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νοµικά δεσµευτική προσφορά. Τα αριθµητικά στοιχεία παρέχονται µε καλή πίστη και αποτελούν ακριβή εικόνα της προσφοράς που ο πιστωτικός φορέας µπορεί να προτείνει ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και βάσει των πληροφοριών που του έχουν παρασχεθεί. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά µπορούν να µεταβληθούν ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς. Η παροχή αυτών των πληροφοριών δεν συνεπάγεται υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να χορηγήσει πίστωση. «ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Ελευθερίου Βενιζέλου 25-29, τ.κ , Αθήνα Πιστωτικές Κάρτες Interamerican MasterCard Standard, Interamerican MasterCard Gold σε Ευρώ για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και κάλυψη βραχυχρόνιων προσωπικών αναγκών Ο Κάτοχος θα χρησιµοποιεί την Κάρτα για τις συναλλαγές του µε επιχειρήσεις και για την ανάληψη µετρητών, εντός πιστωτικού ορίου το οποίο θα του γνωστοποιηθεί εγγράφως από την Τράπεζα µε επιστολή που θα του αποστείλει µαζί µε την Κάρτα. Οι αναλήψεις µετρητών δεν µπορούν να υπερβαίνουν µηνιαίως το ανώτατο όριο ανάληψης µετρητών που θα του γνωστοποιηθεί επίσης µε την προαναφερθείσα επιστολή. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος επιλέξει στην Αίτηση Χορήγησης της Κάρτας την αυτόµατη αύξηση του πιστωτικού ορίου της Κάρτας, η Τράπεζα δικαιούται, εφ όσον πληρούνται τα κριτήρια που εκάστοτε θέτει προς τον σκοπό αυτό, να αυξάνει το πιστωτικό όριο της Κάρτας ειδοποιώντας σχετικά τον Κάτοχο µε το έντυπο της Αναλυτικής Παρουσίασης της Τραπεζικής Σχέσης (Statement) ή µε επιστολή της. Εάν ο Κάτοχος παρ όλα αυτά για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυµεί την αύξηση του πιστωτικού ορίου, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ως άνω ειδοποίηση, άλλως θεωρείται ότι την αποδέχεται. Αόριστη Για την εξόφληση του εκάστοτε συνολικού χρεωστικού υπολοίπου ο Κάτοχος υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα κάθε µήνα την Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή η οποία αποτελείται από (i) ποσοστό 2,5% του συνόλου των χρεώσεων της Κάρτας λόγω συναλλαγών µε επιχειρήσεις και αναλήψεων µετρητών και κάθε εν γένει ενήµερης οφειλής του, συµπεριλαµβανοµένων των ποσών των εξόδων και επιβαρύνσεων πλην των εξόδων επανέκδοσης Statement, πλέον (ii) τυχόν προηγούµενων ληξιπρόθεσµων οφειλών και των σχετικών τόκων υπερηµερίας και (iii) των ποσών των χρεώσεων καθ υπέρβαση του πιστωτικού ορίου. Σε κάθε περίπτωση, η Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ποσού των δέκα πέντε ευρώ ( 15,00). Η πληρωµή της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής θα γίνεται µε αυτόµατη χρέωση του καταθετικού λογαριασµού του Κατόχου, τον οποίο αυτός υποχρεούται να τηρεί καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης, και µε χρηµατικά κεφάλαια που θα πρέπει να είναι αµέσως διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία πληρωµής που ορίζεται στο Statement. Κάθε καταβολή από τον Κάτοχο προς την Τράπεζα έναντι της οφειλής του συµφωνείται ότι θα καταλογίζεται µε την ακόλουθη σειρά: (α) στα έξοδα µε τους τόκους τους και ειδικότερα κατά σειρά: τα έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης (περιλαµβανοµένων και των εξόδων µαταιωθέντων ή αναβληθέντων πλειστηριασµών), τα λοιπά δικαστικά έξοδα, τις αµοιβές δικηγόρων και τα άλλα οφειλόµενα έξοδα, (β) σε φόρους και εισφορές µε τους τόκους τους, (γ) στους τόκους κατά την ακόλουθη σειρά: τόκους επί τόκων, τόκους υπερηµερίας, συµβατικούς τόκους και (δ) στο κεφάλαιο. Κάθε πληρωµή του Κατόχου στην Τράπεζα θα γίνεται είτε (α) µε χρέωση του καταθετικού λογαριασµού του, είτε (β) µε κατάθεση του ποσού της οφειλής στα ταµεία της Τράπεζας, είτε (γ) µε την χρήση της Κάρτας στις αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜs) της Τράπεζας καθώς και µε άλλον τρόπο που τυχόν η Τράπεζα θα θέσει στην διάθεση του Κατόχου. Κυµαινόµενο επιτόκιο 17.75% για τις αγορές και 19,00% για αναλήψεις µετρητών ετησίως, πλέον της εισφοράς του ν.128/75 (0,6%). Η Τράπεζα δικαιούται, κάθε φορά που µεταβάλλεται το Ελάχιστο Επιτόκιο Προσφοράς για τις Πράξεις Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) να µεταβάλλει το επιτόκιο της συγκεκριµένης κατηγορίας χορηγήσεων. Η µεταβολή θα γίνεται προς την ίδια κατεύθυνση και µέχρι και το διπλάσιο της µεταβολής του ως άνω επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την µεταβολή του ως άνω επιτοκίου της Ε.Κ.Τ., η Τράπεζα θα δηµοσιεύει στον Τύπο την τυχόν απόφασή της για µεταβολή του επιτοκίου

9 Συνολικό Ετήσιο Πραγµατικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ). Πρόκειται για το συνολικό κόστος που εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό της συνολικής πίστωσης. Συναφή έξοδα Ασφάλιση Κάρτας Υποχρέωση τήρησης τραπεζικού λογαριασµού Επιβαρύνσεις σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής και υπέρβασης πιστωτικού ορίου ικαίωµα υπαναχώρησης Πρόωρη Εξόφληση Έρευνα σε βάση δεδοµένων ικαίωµα σε αντίγραφο του σχεδίου της σύµβασης πίστωσης Χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο πιστωτικός φορέας δεσµεύεται από τις πληροφορίες τις οποίες έχει παράσχει πριν από τη σύναψη της σύµβασης Όργανα εσωτερικού ελέγχου παραπόνων της συγκεκριµένης κατηγορίας χορηγήσεων και θα ενηµερώνει παράλληλα σχετικά τον Κάτοχο Κύριας Κάρτας µε µνεία στο έντυπο της Αναλυτικής Παρουσίασης της Τραπεζικής Σχέσης (Statement) που του αποστέλλει µηνιαίως. Το νέο επιτόκιο θα εφαρµόζεται στην παρούσα Σύµβαση την πρώτη εργάσιµη ηµέρα που έπεται της ηµέρας της δηµοσίευσης στον Τύπο της απόφασης της Τράπεζας για την µεταβολή του επιτοκίου της. (i)16,69% για ονοµαστικό επιτόκιο 17,75% πλέον 0,60% εισφορά Ν128/75, για υποθετική αγορά ύψους ευρώ και αποπληρωµή σε 12 µηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση ύπαρξης µιας πρόσθετης κάρτας, το Σ.Ε.Π.Π.Ε. του παραδείγµατος παραµένει αµετάβλητο. (ii) 19,30% για ονοµαστικό επιτόκιο 19,00% πλέον 0,60% εισφορά Ν128/75, για υποθετική ανάληψη µετρητών ύψους ευρώ και αποπληρωµή σε 12 µηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση ύπαρξης µιας πρόσθετης κάρτας, το Σ.Ε.Π.Π.Ε. του παραδείγµατος παραµένει αµετάβλητο. Τα ανωτέρω ΣΕΠΠΕ προκύπτουν από τις αριθµητικές υποθέσεις των συγκεκριµένων παραδειγµάτων και δεν ισχύει σε περίπτωση αλλαγής οιασδήποτε από αυτές. Οι Κάρτες Interamerican MasterCard Standard και Interamerican MasterCard Gold δεν επιβαρύνονται µε έξοδα διαχείρισης. Προαιρετική. εν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής, τότε ο Κάτοχος θα καθίσταται αυτοδικαίως υπερήµερος χωρίς να απαιτείται όχλησή του ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ µέρους της Τράπεζας και θα οφείλεται τόκος υπερηµερίας. Επίσης σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης και κήρυξης της συνολικής οφειλής ληξιπρόθεσµης και απαιτητής, θα οφείλεται τόκος υπερηµερίας στο καθυστερούµενο ποσό, συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων στους οποίους θα γίνεται ανατοκισµός ανά εξάµηνο. Το επιτόκιο υπερηµερίας ανέρχεται σήµερα σε 2,5% πάνω από το ενήµερο επιτόκιο, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση επιταγής για πληρωµή ή άλλη όχληση ή ειδοποίηση του Κατόχου. Οι οφειλόµενοι και καθυστερούµενοι τόκοι εκτοκίζονται από την πρώτη ηµέρα καθυστέρησης και οι τόκοι που θα προκύπτουν θα κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά εξάµηνο, ακόµα και µετά το κλείσιµο του λογαριασµού της Κάρτας. Για κάθε λογαριασµό που παρουσιάζει υπέρβαση πιστωτικού ορίου, ο κάτοχος επιβαρύνεται µε µε 5% επί του ποσού υπέρβασης. Ναι, υφίσταται το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη σύµβαση πίστωσης εντός αποκλειστικής προθεσµίας 14 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα σύναψής της ή τη µεταγενέστερη ηµέρα παραλαβής από τον πελάτη των όρων της σύµβασης. Το δικαίωµα υπαναχώρησης του πελάτη διέπεται από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 14 της ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ Β 917/2010). Ο Κάτοχος µπορεί να αποπληρώσει πρόωρα ολικά ή µερικά το µη ληξιπρόθεσµο κεφάλαιο της Κάρτας, µαζί µε τους τόκους που θα έχουν λογισθεί µέχρι την ηµέρα εξόφλησης χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση. Η τράπεζα υποχρεούται, µετά από σχετικό αίτηµα του υποψήφιου πελάτη -να παρέχει δωρεάν ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα της έρευνας της σε βάση δεδοµένων, εφόσον η αίτηση πίστωσης του υποψήφιου πελάτη απορρίπτεται βάσει της εν λόγω έρευνας. Κατ εξαίρεση όταν η παροχή των σχετικών πληροφοριών απαγορεύεται από άλλες νοµοθετικές πράξεις που ενσωµατώνουν κοινοτική νοµοθεσία ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια, η τράπεζα δεν υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά τον υποψήφιο πελάτη. Ο Κάτοχος µπορεί οποτεδήποτε να λάβει δωρεάν αντίγραφο του σχεδίου της σύµβασης πίστωσης που έχει µε την Τράπεζα. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται, εάν, κατά τη στιγµή της αίτησης ο πιστωτής δεν επιθυµεί να προβεί στη σύναψη σύµβασης πίστωσης µε τον καταναλωτή. Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν για διάστηµα 2 ηµερολογιακών ηµερών από την έκδοση του παρόντος εγγράφου. CUSTOMER CARE CENTER (Λεωφ. Συγγρού αρ. 182 και Ευαγγελιστρίας, Καλλιθέα), τηλ ηλώνω ότι έλαβα γνώση των ανωτέρω πληροφοριών και ότι µου εξηγήθηκαν αναλυτικά οι όροι του προγράµµατος. Υπογραφή πελάτη

10

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS G ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει) Α1α Α1β Α1γ Α1δ Α1ε Ιδιότητα (επιλογή μεταξύ των δύο) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομ/νία κ.λ.π.)¹ Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης¹ Ονοματεπώνυμο Αριθμός Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύµβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθµός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xρήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστημα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστηµα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την µορφή πλαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Συµπληρώνεται από την Εταιρεία Αριθµός πρότασης Αριθµός συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου Κ. Λ ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ LEASING ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ LEASING ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ LEASING ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.) Στοιχεία Μισθωτή Πλήρης Νομική Επωνυμία Διακριτικό Τίτλος Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Τηλ. Fax No. Διεύθυνση Εργοστασίων, Υποκαταστημάτων Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η PostCredit δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά εδοµένα σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η PostCredit δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά εδοµένα σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Προμήθεια και Χρήσης Εξοπλισμού

Όροι Προμήθεια και Χρήσης Εξοπλισμού 1. Αντικείμενο Όρων Όροι Προμήθεια και Χρήσης Εξοπλισμού 1.1 Οι παρόντες όροι διέπουν την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού κατάλληλου για την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες (εφεξής ο «Εξοπλισμός»)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» Με τη σύμβαση αυτή η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η οποία έχει έδρα επί της οδού Σταδίου αρ.40 Αθήναι, (εφεξής «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Πληρωμές στις on line B2C συναλλαγές (Γενικά) Βάσει ΚΥΑ Ζ1-891 Ø Προβολή συνολικής τιµής (συµπ. ΦΠΑ) και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστηµα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την µορφή πλαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής ΑΡΙΘ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Με τη σύμβαση αυτή, η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδος Σταδίου αριθμός 40) και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες την

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της ΚΥΑ Aριθμ. Ζ1 111/2012 (ΦΕΚ Β 627) και έχει κωδικοποιηθεί με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της ΚΥΑ Aριθμ. Ζ1 111/2012 (ΦΕΚ Β 627) και έχει κωδικοποιηθεί με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ Β 917) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της ΚΥΑ Aριθμ. Ζ1 111/2012 (ΦΕΚ Β 627) και έχει κωδικοποιηθεί με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ όροι χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Nivis Insurance Brokers (στο εξής Nivis ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 800548286 /ΔΟΥ Καλλιθέας. Εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ELECTRONET POSTPAY) ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ELECTRONET POSTPAY) ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ POSTPAY/OR.S_OKT.2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ELECTRONET POSTPAY) ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ Στοιχεία εκδότη: η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΗELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») διοργανώνει τρείς (3) κληρώσεις (εφεξής «Κλήρωση Α», «Κλήρωση Β» και «Κλήρωση Γ» και από κοινού «οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996 1α. Πληροφορίες που αφορούν τον προμηθευτή Προμηθευτής στη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα