ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ Εισαγωγή Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος 7 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 1

2 1.3 Κύρια χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Βήματα Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Μεθοδολογική Προσέγγιση Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Λαγκαδά Η Γενική εικόνα της Περιοχής του Δήμου Συνοπτική Περιγραφή της Αναπτυξιακής Φυσιογνωμίας του Δήμου Σύντομη αναδρομή της κοινωνικο-οικονομικής εξέλιξης της περιοχής Συνοπτική παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των Δημοτικών Ενοτήτων Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δήμου Λαγκαδά Χωροταξική ένταξη του Δήμου Λαγκαδά στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» Φυσικό Περιβάλλον Υδάτινο Δυναμικό Κλιματολογικά στοιχεία Σεισμικότητα Οδικό Δίκτυο Ύδρευση Αποχέτευση Όμβριων Ακαθάρτων Ενέργεια Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων Πολεοδομικά δεδομένα Περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» Πρόσθετα θέματα που αφορούν στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής» Αξιολόγηση της Περιοχής του Δήμου και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, στο Θεματικό Τομέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στους θεματικούς τομείς «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου, στους θεματικούς τομείς «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες Υποδομές και Υπηρεσίες Υγείας Υποδομές και Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 152 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 2

3 Πολιτιστικές Υποδομές Αθλητικές Υποδομές και Δραστηριότητες Πρόσθετα θέματα που αφορούν στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία & Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός & Αθλητισμός « Περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία & Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός &Αθλητισμός» Αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, στον θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία & Δια Βίου Μάθηση και Πολιτισμός & Αθλητισμός» H Περιοχή του Δήμου και οι κάθετες Υπηρεσίες στο Θεματικό Τομέα «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου, στο Θεματικό Τομέα «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» Απασχόληση Τομείς Παραγωγής Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Τουριστικές Υποδομές Πρόσθετα θέματα που αφορούν στο θεματικό τομέα «Τοπική Οικονομία & Απασχόληση» Περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου στο θεματικό τομέα «Τοπική & Απασχόληση» Δράσεις άλλων φορέων που εκτελούνται στην περιοχή του Δήμου Αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής Ανάπτυξης στο θεματικό τομέα «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου Περιγραφή και αποτύπωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργιάς Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά Διάρθρωση Υπηρεσιών Αρμοδιότητες Επιτελικών Υπηρεσιών Δημοτικά Όργανα και Επιτροπές Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ανθρώπινο Δυναμικό 276 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 3

4 Συστήματα και εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη της οργάνωσης και της λειτουργίας του Βασικές συνεργασίες του Δήμου Πρόσθετα θέματα που αφορούν στο θεματικό τομέα Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου Αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης Οικονομικά Στοιχεία του Δήμου Καθορισμός του οράματος και της στρατηγικής του Δήμου Eισαγωγή Τ Ε ι ι σια Π γ α α Δή Λαγ α α ω γα σ ιασ αι σ α α ια ή σ α γι ή Δή. Σ ι αι γ α α α α αι β σ αι α α Δ ι ή Α ή αθώ αι ι αι α α ια σ ιασ σ ιφ ια αι θ ι. Α ώ σ Ε ι ι σια Π γ α α σ ι ισ αφ ω ιω ώ ω σ α γι ώ α ω ω σ θα ι ήσ ι Δή Λαγ α α α ια ή σ α γι ή α αι αφ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 4

5 α α γ α α για β ωσ φισ ι γ α ω ι ώ σιώ αι ω Ν ι ώ σώ ω αι α Δή. Πα α Ε ι ι σια Π γ α α α σ σ σ σ ω ι ω σ ι ή α α σω σ α ι ή σια ιαβ σ σ αι σ ασ ι ι ή Ε ι ή Διαβ σ ι σ γ θ σ Δή Λαγ α αι σ α σ α αι ήθ α αγωγι ώ φ ω ι ή. Μ σω α ή ια ι ασ α ι α γ ι σ αι ι αι σ ω ώ σ αι ω ι ώ ι ι ώ αι ι ω ι ώ φ ω ι ή α β αι αι σ ια φώ σ α γι σ ιασ Δή. Π ια α θ σ ι αι αι ιαβ σ Σ α γι Σ ιασ Δή αι σω ωσ ω ι ώ ια ι ή α αι σ γασ α. Ε σ α Ε ι ι σια Π γ α α ι ιώ ι α α α ι ι ισ α σ Δή α α ι α αι α σ α ι ια α α α ισ ι θ Δ ι ή Ε α α θ σ ια ω α βασ θα α φ ι α ασιασ ι φ για αι ι ι ι ήσ ι σ Δή Λαγ α. ασι ή ι σ ασ σ α ή σ θ ια α γ σ ή σ ω Δ ι ώ Ε ή ω σ σ ιασ σ ω σ αι α για ι ή ω σ ω α αι για σ Δή. Τ α ω σ ω α Ε ι ι σια Π γ α σ ι α β αι σ σ ω σ γιώ α Δή αι ω Ν ι ώ Π σώ ω αθώ αι σ ω α ι α σ φ ω ώ. Η σ α ι ι σια γ α α Δή Λαγ α α σ σ ισαγωγή ι ω σω ι ώ ια ι ασιώ αι σ σ ω γ α α ισ σ ω β θ ια α ι σ. Σ αι ια ι ασ α γ α α ισ α α θ σ αι σ ω α σ ω ω σ ω α α σ ι ια σ αθ ή σω ι ή ι γ α αι ια ι ασ α σ α θα σ ι σ ι φ σ ι σ γ ι α θ ώ ι α ι. 1.1 Τ θ σ ι α σι ω Ε ι ι σια ώ Π γ α ω Μ α θ α Κώ ι α Δή ω αι Κ ι ή ω Ν. 3463/2006 θ σ σ για ώ φ ωσ α ισ Ε ι ι σια ώ Π γ α ω α ω β θ ι Ο.Τ.Α.. Μ θ 266 Ν. 3852/2010 Π γ α α Κα ι ιβ βαιώ αι ωσ α ισ Ε ι ι σια ώ Π γ α ω α Ο.Τ.Α. α βαθ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 5

6 Τ Υ γ Εσω ι ώ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α σ ι γι α φ σ ι αι γ ωσ ωσ α θ σ ι σ ΟΤΑ A βαθ για α ισ ω Ε.Π. ω : 1. Υ γι ή Α φασ ΦΕΚ /4/2007 σ α αθ σ ή αι ι ω ι ι σια ώ γ α ω ω Ο.Τ.Α. 2. α. 45/58939/ Εγ ι Υφ γ Εσω ι ώ για σ ι θ ωσ αι σ ω Ε.Π. 3. α. 66/50837/ Εγ ι Υφ γ Εσω ι ώ σ ι ι ια ι ασ α ισ ω Ε ι ι σια ώ Π γ α ω ΟΤΑ α βαθ 4. Π ι Δι αγ α 185/2007 «Ό γα α αι ια ι ασ α α ισ α α θ σ αι α ι γ σ ω ι ι σια ώ γ α ω ω Ο γα ισ ώ Τ ι ή Α ι σ Ο.Τ.Α. α βαθ» αθ σ ια ι ασ α α ισ ω ι ι σια ώ γ α ω. 5. Υ γι ή Α φασ 5694/ σ φω α α ι αι ΥΑ 18183/ Π ι Δι αγ α α θ. 89/ Π.Δ ι αι ΠΔ185/2007 «Ό γα α αι ια ι ασ α α ισ α α θ σ αι α ι γ σ ω ι ι σια ώ γ α ω ω Ο γα ισ ώ Τ ι ή Α ι σ Ο.Τ.Α.) α βαθ». 1.2 Οι σ Ε ι ι σια Π γ α Οι σ Ε ι ι σια Π γ α ΕΠ αι: Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης του ΟΤΑ, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και ειδικότερα: Τ ΕΠ α ι γ θα σ ι ζ ι ι ασ ι θα ι α σ ι Δή σ α σι ω θ σ θ ω α ι ή ω α ώ σ : α] σ ασ α αι α αβ θ ισ φ σι αι ιβ ι ή αι ιασφ ισ ι α ζωή α β σ ι σ ι ι : - Τ σ ασ α αι α ιφ ια ισ φ σι ιβ - Τ β ωσ αι ια ισ α θ ω γ ιβ - Τω ι ώ ώ αι ω ι ω σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 6

7 β] β ωσ ι ω ι ή αι ι ι ή α ω α ω ι ή α β σ ι σ ι ι : - Τ Κ ι ω ι ή Π ι ι ή αι Κ ι ω ι ή Ε σω ωσ - Τ Υγ α - Τ Παι α / Δια β θ σ / Π ι ισ / Αθ ισ - Τ Ισ α ω Φ ω αι ω Ε αι ιώ γ] β ωσ ι ή ι α αι α ασ σ Σύνταξη Ολοκληρωμένου προγράμματος εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. Τ ΕΠ α ω γ α α σω ι ή α Δή α γ α α για β ωσ φισ ι γ α ω ι ώ σιώ αι ω φ ω αι α α αθώ αι για α σ γασιώ φ. Ει ι α ι σ ι σ ι α σ : - σ β ωσ α σ α ι α αι α ι α ω ασ ι ή ω αι σ α σ - σ β ωσ α αγωγι ή ι α α ω σιώ α φισ σω ι α γ ωσ ήθ ια ισ αι ασφ ισ γ αι ι ια ώ γ α ασ σ ω - σ β ωσ ι ι ή α σ ασ Δή σω σ θ σ ι ι γ α α ισ α α θ σ σ ω α ω σιώ αι θ γι ι ι ή ια ισ Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου Ο Δή ω ι θ ω α θ σ ι α σι α ι ή ω αι α ι για σ ι ή α ι ή. Η ι σ γ αι α ι ή ι ω ι σ για α ή ισ ω γιω σιώ Δή α ω ι α για σ ω ι ώ θ σ ω. Σ' α ή α θ σ Ε ι ι σια Π γ α α Δή θα ι α ισ α ι σ β ή α σ α ή Δή : - Οι ι ι ω ι αι ι ι φ ι ιω ι ι ι ήσ ι σ γ ι αι β ι γα ώσ ι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 7

8 - Οι γ ι ι ι Δή ι - Οι ι φ ι ι - ι ι ι σ σ ή α ώ α Κ ι φ αι Π ιφ ια Ε ω Ε ι ι σια Π γ α α α ι σ α γα αι ι θ σ ι για α α αι α ι Δή αι α α ζ ι ασ ι α ή σ α ι α ω φ ω αι α σ ι ζ ι ι α αγ α γ ι σ γασ α αι σ ισ α. Τ γ α α ω ω σ ι σ σ α αβ θ ισ ι σ γασ α Δή φ ι ιω ι σι αι ι ω ι α σ ι ια ιφ ια θ ι αι ι θ για σ ισ ώθ σ ι ή α αι α ι α ή σιώ ή σ σ ω αι σ φω ιώ. 1.3 Κ ια α α ισ ι Ε ι ι σια Π γ α Τ Ε ι ι σια Π γ α α Δή α γα για σ σ α α ια α ή α α ισ ι : α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ: Α γ α α α α ια ώ ώ αι ι ώ σ ω α αι γ α α για β ωσ φισ ι γ α ω ι ώ σιώ αι ω Ν ι ώ σώ ω αι α Δή. Ε αι γ α α α α α ή α θ α ι ώ α ι ι ω α σ ι φ σ α ω θ ω α ασ αθ ι ή ι γ α ΟΤΑ. Κα ι φ σ α ω α ι ή ω Δή αι ι σ ω ι ώ θ σ ω. β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: Σ ι αι γ α α α α αι β σ αι α α Δ ι ή Α ή αθώ αι ι αι α α ια σ ιασ σ ιφ ια αι θ ι. Τ α α σ ι ή α ή α ώ αι σ σ α γι ή αι α α αι σ α γ α α σ ΟΤΑ αι ω Ν ι ώ Π σώ ω αι σ ήσι γ α α σ θ σ α ή αι ω Ν ι ώ Π σώ ω. γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σ α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 8

9 ι ι σια γ α αι α ι ή φ σ ια ι ασ α γ α α ισ α α θ σ αι α ι γ σ σ Δή. Η ια ι ασ α α ή α ια α ι ασ σ ω αι ώ γ ω ω ϊσ α ω αι α ια Υ σ α Π γ α α ισ αι Α. δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: Σ σ α ήσι γ α σ αι ι σ σ ι α ι ι σια γ α σ ήσι γ α α ω σιώ. Ο ήσι γ α α ισ σ ι σ ι ισ ω σ ω α γ α σ ι σ ι ι ή α α ι ι σια γ α ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κα ια ι ασ α σ α ή σ σαφώ αθ ισ : - Αι γα α Δ. Σ β ι Ε ι Α ι ή α ι ΔΣ Ν ι ώ Π σώ ω Σ β ια Τ ι ώ αι Δ ι ώ Κ ι ή ω - Υ σια σ Π ϊσ ι σιώ Δι θ Ν ι ώ Π σώ ω σ Υ σ α Π γ α α ισ αι Α - Τ ι φ αι ώ σ α ι βαθ σ β ή σ ι ή α ή/ αι σ ι γ α ΟΤΑ - Φ ι ι ι σ σ ή α ώ α Π ιφ ια στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Τ ι ι σια γ α α ια ώ ι ήσι σ ω ω α α θ αι σω α ι σ σ σ ή α ι ώ σ. Για α α θ σ ι ι ή ω ι ώ α ι ι αι α σ ι α σ ω / α α ώ ω ώ α σ ω σ α αι σ ι β σ ι ω ω φ ια σ σ ή α Δή. Η ή ω α φ σ ω γ α α ισ σ ζ αι σ α σ φισ α σ ασ α αι σ ι α γ αι σ ω α ω αι α θ ώ ι α ι Δή ω α ια ώ αι σ ι διαδικασίες συμμετοχής. Τ ι ι σια γ α α α βασι α σι α θ σ σ ι ισ αι σ ισ ω γ ιώ ω ω γ ω ι σ αι σιώ αι αι α γ ωσ σ γαζ ΟΤΑ ι α ι θ ι σ ι. Τ ι ι σια γ α α α ϊ σ γι ή γασ α ω ω ώ Δή αι γ σ α σ σ ω α ω ια ι ώ ι α ι ώ ι ω σ ι αφ σ ή α σ α αι. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 9

10 1.4 ή α α Κα ισ Ε ι ι σια Βήμα 1 : Προετοιμασία και οργάνωση Σ βή α αι ι ασ α αι γ ωσ ια ι ασ α α ισ ι ι σια γ α. Τ βή α ώ αι ι ή γ ι : Σ γ σ α γ Δια ωσ ω α ι ώ α θ σ ω ι ή α ή Ο γ ωσ αι γ α α ισ γ Ε ωσ σω ι ω σιώ αι ω ΝΠ Δή Βήμα 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του δήμου Σ βή α αι σ ι ή ιγ αφή αι α ι γ σ φισ α σ ασ ι ή Δή αι ισ ω σ α ι ω ζ ω ι ή α θα ι α α ι ω σ ι Δή α α α. Για σ α α γ ιγ φ ι σ ι γ ι ή α σ ι ή ι α ι ή Δή αι α αφ ι α γ ωγ αφι θ σ ια ι ω ι ι ι ι ιβα ι αι α α ια α α ισ ι. Σ σ ια α γ α ι γ α σ ασ ι ή αι ζ ι α σι α ζ ή α α ι ή α σ θ θ α ι α.. «Π ιβ αι ι α ζωή» «Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Παι α Π ι ισ αι Αθ ισ» «Τ ι ή Οι α αι Α ασ σ» Κ σι α ζ ή α α αι α σ α ι σ α γι ή σ ασ α β ή α α ι ή ιγ ιθ α α α α α θα ι α α ι ω σ ι Δή α α ι ιώ α ι σ ι Δ α & Ε αι ι α ώσ ι α α α σ ή. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 10

11 Βήμα 3 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων του ως οργανισμών Σ βή α αι σ ι ή ιγ αφή αι α ι γ σ σω ι ιβ Δή αι ω ι ώ σώ ω αι ισ ω σι ω ζ ω σω ι ή α. Για σ α ι ϊσ ι ω σιώ Δή αι ω Ν ι ώ Π σώ ω σ ώ ω α γι σ ιγ φ αι α ι γ σ ι α βασι ι γι γα ω ι αι ι ι α α ισ ι ι α σ α σ ι ή : Α σ α Δ ασ ι & Δια ι ασ ι γ α σ α Ο γ ωσ αι Σ γασ Α θ ώ ι α ι & Υ ι ι ή ή Οι ι σ α Σ σ ια α γ α ι ιώ α ι α α ήσ ι σ α γ α ω α για σ θ ι γ ι ή ι α σω ι ιβ Δή αι ω Ν ι ώ Π σώ ω αι α αφ ι α βασι α α ισ ι σ ι ή : Δ ασ ι & Δια ι ασ ι γ α Ο γ ωσ αι Σ γασ Α θ ώ ι α ι & Υ ι ι ή ή Οι ι Τ α γ α ι γ α σ ι α σω ι ιβ ιγ φ α σ γ γ ια αι ζ ι α σι α ζ ή α α σω ι ή α σ θ α α ι γ θ α ι. Βήμα 4 : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου Σ βή α αι α ι γή σ α γι ή θα α θήσ ι Δή σω αθ ισ γ ι ώ σ ω αι ι ι ώ σ β α σ ω γ ι ώ σ ω σ Ά αι Μ α αι γ ια ωσ α αι ω α ώ ι γ α αι ια β σ. Οι γ ι α αι α α γ σ σ γασ α Δ ι ή α ή. α Η ια φωσ σ α γι ή Δή σ α ι : σ ι ισ ω σι ω ζ ω ι ή α θα α ι ω σ ι Δή γ ι σ ι ι ή α αι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 11

12 ια φωσ ω α ω σω ι ώ σ α γι ώ ι γώ θα ιασφα ζ ι ή σ γγισ ω ω ω γ ι ώ σ ω ι ή α γ ι σ ι σω ι ή α αι ι ι σ. Οι γ ι σ ι ι ή α θα α ι σ ω σι ω ζ ω ι ή α. Οι γ ι σ ι αι α ι γ α σι α ζ ή α α ι ή α α φασ ζ ι α α ι ω σ ι Δή α α α αι ια ώ αι α θ α ι α. Π..: «Π ιβ αι ι α ζωή» «Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Παι α Π ι ισ αι Αθ ισ» «Τ ι ή Οι α αι Α ασ σ» Οι γ ι σ ι σω ι ή α αι ι ι ι σ σ σ β ωσ ω α α ισ ι ώ σω ι ιβ Δή αι ι σ β ωσ α σ α ι α α ι α αι ι σ ι γ α. Δια ώ αι σ ι α θ : Δ ασ ι & Δια ι ασ Ο γ ωσ αι Σ γασ Α θ ώ ι α ι & Υ ι ι ή ή Οι ι Οι ι ι σ α γ ι α θ σ ι Δ ι ή α ή αθ γ σα α ζ ή ι ζ ι ι ι α φ σ ι ω σιώ α ι γή ω σ ω ω σ ω σ. β Οι σ αφ γ ι σ ι α ι αι σ αι Μ α αι α σ αφή Μ α α ι αι σ αι Ά. Ε σ ζ αι α ια σ α θα ι θ για θ α γ ι σ. γ Δια ώ αι α α για α ι ή Δή αι για σω ι ή α Δή ω γα ισ αθώ αι ι α θ ή ι α ι α ι ι γ α αι γ ι ι σ ω ι ώ θ σ ω. Βήμα 5 : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης Τ βή α ι α β ι ι ή γ ι : Έγ ισ σ α γι σ Δ σι σ σ α γι σ σω ω ιαθ σι ω σω ι ι ω α Δι γ ωσ σιω ώσ ω Σ ω σ ασ ω ω ια ι ασιώ ιαβ σ αι ωσ ω α ιω σιώ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 12

13 Βήμα 6 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης Μ σ φα γή σ α γι ή Δή σ βή α α α α ζ αι α σ ι σ για θ α γ ι σ σ α γι σ. Έ α σ ι σ ι α β ι σ αι σ ι ι ι σ α γι ή Δή αι α α ζ αι α σ α αι α ια για γ ι σ. Για α ισ σ σ α αι αι ι ή γ ι : 1. Π σ ι ισ ω σ ω 2. Π σ ι ισ ω σ ω 3. Σ ι ή ιγ αφή σ σ Α ι α α ζ αι α σ ια σ για γ ι σ ι ή α αι σ σ ια α α ζ αι α σ ια σ για γ ι σ σω ι ή α. Βήμα 7 : Προγραμματισμός των δράσεων Σ βή α αι α ι σ αι γ α α ισ ω σ ω ι α β αι σ α σ ια σ ι ι α ι σ β α σ γ αι ισ ι σ ω ω σ ω ΕΠ α α γ αι γ α α ι γ α α ισ ω σ ω ώ αι α. Α α ι α : α Η α ια σ α ι α α σ ι α σ ι σ σ σσ ι α α α βασι σ ι α γ α α ισ ω σ ω σ ι σ / α α γή α σ β Π ι α α θ σ γ ω ι ή ι α ω σ ω ΕΠ α γ ι γ σ γ ω ι α αι α ι : α γα Μ σ σ β α γα σ α αι θ για σή α γα Μ σω ω γ ω α ιήσ ω ι γ αι ι ι γ ι ω σ ω. γ Τ γ αι α ι α ι σ α α ι γ α α ισ σ ω σ ω ώ αι α σ ώ α σ ι. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 13

14 Βήμα 8 : Οικονομικός προγραμματισμός Σ βή α α α ι ώ αι α σ α Δή αι ω Ν ι ώ Π σώ ω α γή α σ για θ α α β γ αι α α ή ω σ ω σ ι σ ι ώ αι α γ α α ζ αι σ γ ω ι α α α α ώ α αι α αι σ σσ αι ι α ι α γ α. Σ γ ι α: α Π ι α α θ σ γ ω ι ή ι α ω ι ώ ω σ ω α ι ιθα γ α σ σ σσ αι α α ω σ ώ ω σ ω Δή, α γή α σ αι α. β Δ ι α σ α σ ήθω α για ω α α ώ ω ω σ ω α ι ι αι ι σ ω σ ω αι σ ι ζ αι ι σ ι θα α θ α αι α α θ γή α σ γ Π ι α α ήσ σ ι ή ι α ω α α ώ γ α αι α γ θ α α ή ω ι ι ώ ω α α ζ αι σ γ ω ι α α α α ώ α α αι. Τ σ σσ αι ι α ι α γ α α σ ι σ αι α σ σ σ ζ αι ι α α σ α. Βήμα 9 : Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες Τ βή α ι α β ι ι ή γ ι : - ή ωσ σ ι ι σια γ α α α γ αι β ή σ Ε σ ι ή Ε ι ή - Γ ω σ Ε ι ή Διαβ σ - γ ισ σ α Δ ι Σ β ι - γ ια ι ασ α α ισ γ α α Π ιφ ια - σι σ γ α α Δή 1.5 Μ θ γι ή Π σ γγισ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 14

15 Η σ α Ε ι ι σια Π γ α Δή Λαγ α Ά Φ σ Σ α γι Σ ιασ αγ α ιήθ β σ θ γ α ι α β αι σ Ο γ Κα ισ Ε ι ι σια ώ Π γ α ω Δή ω Ε ι ή Ε αι α Τ ι ή Α αι Α ι σ Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε α α ισ ι α σ β αι σ σ ι θ σ ι α σι Η ή ι αθώ αι θ γ α σ α Ε ι ι σια Π γ α α ώ αι α α ι σ α θ / ΦΕΚ 534/ Υ γι ή Α φασ ω α ή ιήθ α 5694/ ια ΦΕΚ 382/ Τα α α θ. 89/ Π.Δ. σ. α θ.185/ Π.Δ σ ι ια ι αθ ζ αι α ιβώ α γα α αι ια ι ασ α α ισ α α θ σ αι α ι γ σ ω ι ι σια ώ γ α ω ω Ο γα ισ ώ Τ ι ή Α ι σ Ο.Τ.Α. Α' βαθ. Τ Ε.Π Ά Φ σ Σ α γι Σ ιασ σ θ α ι θ α ι γασ α ι ισ ι ή α γ σ α α φασ Δ σ σ γασ α α γα α ι σ αι ι σ Δή αι ω Ν ι ώ σώ ω γ σ ι ή ι ή α αι ισ γ αι σ Δ ι Σ β ι. Ο Δή για α σ α ι σ ή ι α ισ Ε ι ι σια Π γ α οργάνωσε θεματικές ομάδες εργασίας κατ αντιστοιχία με τους 4 άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου και ειδικότερα : Άξονας 1 ος «Π ιβ αι ι α ζωή» Άξονας 2 ος «Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Υγ α Παι α Π ι ισ αι Αθ ισ» Άξονας 3 ος «Τ ι ή Οι α αι Α ασ σ» Άξονας 4 ος «ωσ Δι ι ι ή Ι α α αι Οι ι ή Κα σ ασ Δή» Η σ σ ασ αι γ ωσ ω ω α ώ ή α αι ι ή αι σ αι α ι σ ή ι Υ σ α Π γ α α ισ αι Α α ια ι ασ α α ισ Ε ι ι σια Π γ α. Δ ι Ο γ ωσ ια ι ασ α σ Ε ι ι σια σ ιασφα ζ ι α ή α σ αι σ φω α ι ιαγ αφ σ γα ω ι ή ασ σ γασ α ι ι ω α αι ι σ Έ γ α βα σα σ ασ α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 15

16 Λα β α Δή Λαγ α ισ α γα ω ι σ ή α ισ ι αι α α ή α ι α ι ή γ ωσ αι φασ α ι σ ια ή γ ι α αι α σ α ι α ι γ α αι ι ι ω α αθώ αι ω α α ω Ε ι ι σια σ Δ σ. Α α ι σ ι ισ µ ι ή µ α γ για σ α Ε ι ι σια Π γ µµα ι ήµ Λαγ α σ α ι: 1 α Α Ε ι Α ι ήµα ήµ Λαγ α 2. Κ µα µ Γ ώ γι Α ι ήµα ήµ Λαγ α 3. Κ µµ α Ασ ι Α ι ήµα ήµ Λαγ α 4 α Σ µ Χ σή Α ι ήµα ήµ Λαγ α 5. Σ ι Η α Α ι ήµα ήµ Λαγ α 6. Τζιαµ ζ Θ ω Α ι ήµα ήµ Λαγ α. 7. Αϊβαζ Χα αµ Π Ν µι Π σώ µ σ ι α Υ.Κ.Π.Α.Α.Π 8. Μ µή ι Π Ε ι σ Ε µ σ Ιαµα ι ώ Π γώ Λαγ α 9 α Ν α Λ ζ α β α Π µ ι ή Κ ι ωφ Ε ι σ Λαγ α 10). Τζαγγ α Η α Π µ ι ή Ε ι σ Ύ σ αι Α σ Λαγ α 11. Ρ γ α µή ι Π ϊσ µ ι θ σ Τ ι ώ Υ σιώ 12. Χα ζ α α σ Γ ώ γι Α α ω ή Π ϊσ µ ι θ σ Π µ α 13 α Τσα α ή Α ασ ασ α Α α ώ ια Π ϊσ αµ Τµήµα Π ϋ γισµ Λ γισ αι Π µ θ ιώ αι Τµήµα Ταµ 14. Ζ µή ι Α α ω ή Π ϊσ µ Τµήµα Εσ ω αι Π ι σ α 15 α α α σ Ό γα Π ϊσ αµ ι θ σ ι ι ι ώ Υ σιώ Ε ι φα ή ι ισ µ ι ή Οµ α γ θ αι Γ ι Γ αµµα α ήµ. Μα Αγγ ζ. Ει ι α σ α ι σ σ α ι ι α Ο α α : Η α ια σ γασ α ω βασι ω Σ ώ Ο α γ Η ια σ ή ι αι γα ω ι ή ι θ ωσ Ο α γ σ ι φ α α ι α α Ο α σ α ι σ ισ α γ σ σ α ήσ ι αι α ασ ήσ ι α Ε ι ι σια Σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 16

17 Η α σ ιασφ ισ ι α Η ή ω σ ώ α γ α θ σ ω σ βα ώ σ ι γ α α σ γ σ αι θ α ι ή ι σ αθ Τα σ Ο α Έ γ α α σ σ ι σ αι σ γ αι α ώ α α αι α ώ α σ Τ ι ή Α ι σ ιαθ γ ι α αι α ι θ α ι γ. Ε ισ α αι ι σ ή α σ Σ γγ αι σ ι α α γ αι σ ή γ ι α ω α α ω. Τ ι γα ω ι σ ή α ιασφα ζ ι θ αι α ή α σ Ε ι ι σια Σ Δ σ ασφα ζ α α α α σ α ι ή σ γασ α. Εσωτερικές διαδικασίες Προγραμματισμού Η σ α Ε ι ι σια Π γ α α ια αφ ή για ισαγωγή ια ι ασιώ γ α α ισ σ Δή αι σ ι σ. Οι ια ι ασ α α α σ ζ αι σ σ ή α θ ώ ι α ι Δή ι α αι ω ώσ α σ β ι σ σ σ ιασ σ αι σ σ σ. Κ θ ω α αγ α α ωσ α ι σω ι Δή αι ω Ν ι ώ Π σώ ω σω ω ϊσ α ω ω σιώ για ι ια ι ασ σ α Ε ι ι σια Π γ α αι ω σιώ σ α. Μ α θ. 9059/ γγ αφ Γ αφ Π γ α α ισ γι ωσ σω ι ω σιώ αι ω ΝΠ Δή για Ε ι ι σια Σ ι Δή Λαγ α αι α α σ ι γ α α σ γ. Σ α σι σ α Ε ι ι σια Π γ α Δή θ α αγ α α σ γ ωσ ω α ω αι ω σ ω ω Υ σιώ σ για α θ α α αφ σ ι α ι αι ασ ι α σ αι σ σω ι ή γ ωσ αι ι γ α. Μ α θ. 9059/ γγ αφ Γ αφ Π γ α α ισ, σ θ ι σ αι α ΝΠ Δή Ε ω α γι ιγ αφή αι α ι γ σ φισ α σ ασ α ι σ αι α ΝΠ σ α α σια Ε ι ι σια Π γ α Δή Λαγ α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 17

18 Τ γω αι α σ α ια σ ι ή σ θ ια α β ήθ α Δή Λαγ α αι ι σ γ ι α α : To Δή α. Γι Κα αγι Τ Α ι Τ Δ ι Σ β Τι σ Δή αι α σ Δι ισ ι ή α γ Τ ι ή ι ω α αι ι φ Δή 2.1 Σ ι ή ιγ αφή αι α ι γ σ φισ α σ ασ Δή Λαγ α Η Γ ι ή ι α Π ι ή Δή Σ α ή α αγ α ι αι ια σ ιγ αφή α σ ι ή ι α Δή Λαγ α α αφ ι ω ι ιβ αθώ αι ω σ σ ω αι ω α α ήσ ώ ι ή αι α α θ αι γ ωγ αφι θ σ ια γ αφι α α ια ι ω ι ι ι σ ι α ιβα γι αι α α ια α α ισ ι Δή Σ ι ή Π ιγ αφή Α α ια ή Φ σι γ ω α Δή Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 18

19 Γενικά Ο Δήμος Λαγκαδά α σ σ α ή Π ιφ ια Κ ι ή Μα α α φα γή Ν.3852/2010 «Ν α Α ι ι ή Α ι σ αι Α ω Δι σ Π γ α α Κα ι». Π α σ ωσ ω ϋ α ω Δή ω Ασσή σ Κ ώ ια Κα ι ω Λαγ α Λα α αι Σ ι αι ι α β ι ώ ( α. ι Δ ι ι : Σ Ασσή Λαγ ώ Ζαγ ιβ 2.171) Κ ι αι ι Τ ι ι : Αγ ασι Α 481 Α 633 Α α 251 Ασ ασι 673 σ 394 Γ α α Ε α φ 626), Η α Καβα α Κα ώ 648), Κ ιθι Κ Λα α 568 Λ ω 236 Λ φ σ 447 Ν ω Κα ι ω 563 Νι 134 Ξ 855 Όσσα 456 Π ιβ α 1160), Π σω 228 Σα α ή α 149 Χ σα γή 1.106). Ο Δή Λαγ α α α σσ αι σ.α. ή α Ν Θ σσα ώ α β σ αι σ α σ ασ 18 α Θ σσα. Η ασ Δή αι αι αγ α ι θ σ ι ι σ φω α α γ αφή Σ φω α α α σ α α α γ αφή 2011 ι θ σ α αι σ α Έ α Δή σ Λαγ α ώ ισ ι ή α Δή σ Λα α. Ο Δή Λαγ α ι ιαφ ι α α ισ ι αφι ι ι ι ω ι αι θ σ ια α α ισ ι α ι Ν. Ε αι α β σ αγ ι ή ι ή αι ι ιαφ ι θ α αθώ ι α β ι ι αι ι ι γ ω σ αθώ αι Κ ώ ια. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 19

20 Σ ή α 1. Τα γ ωγ αφι ια «Κα ι α ι» Δή Λαγ α Σ α α ή ι ω ι - ι ι ή ι ι ή Ο Λαγ α ή α α θ σ. Τ α Λαγ α αι α " αγ ι " ισ ι ω ι σα ω α "Λ γ " σ α ι ι α γ γ α ι αι αι α φ γ α φ ι ι ι ή αι ισ σή α Λαγ α ι 2000.Χ. σ αζ α α α Κ ώ ια Αγ ασι. Οι ώ ι ι ι Λαγ α α α ι α α ι Λ ή αι Ασσή γ ι α ι ή. Ο Λαγ α α αφ αι για ώ φ α α σ ισ ι ή ιγ αφή γ γ ω 1207.Χ. ι ή γα σ Σ γι. Ε ι σ ι α Λαγ α α α αι σ ι γ α γ α 6 αιώ α.. ώ ια γ α ή γή α αφ ι Λαγ α αι ια ιγ αφή για α θα α α Αγ Δ ια α φ α α Ε σ α Θ σσα Ιω Σ α α ζ σ σ ι α 13 αιώ α. Ε σ α ι φ α α α ι φι ια ια ισ ώ αι ι Λαγ α α α α ή α α ι ι ώ αι σ α ιω ι ώ α ώ. Η ι ή α αθ α σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 20

21 ή ι για α σ Θ σσα αθώ σ γ ω α α α ω ή α α: α για σ α σ θ ασφ ιζ φθ φ αι για θ ι σ α αι ι ι αι ή α αθ α α Θ σσα θ σ α α α σ ι ι ι αι α ω ήσ ι αθ α ω α. Τ 1430 Λαγ α α ώθ α Τ. Οι ι ι Λαγ α αβα σ Ε α σ ασ Χα ι ι ή Η α σ ασ α ή σ α ι «α ασ» για α α γ σ α α. Α θ ώθ α Μα Γι Ρ α σ ι 24 Ο ωβ 1912 ώ σ ι 26 ή σ Ε ι Σ α. Η σ ή ω α ω σ Μα ι Αγώ α ή α αθ ι ή. Τ 1904 ι θ "φι ω " γ ωσ α "Α αγ σι " α σ α σ ασ σ γα ι α ζή αι γι α ι ι Χ ισ ια ι ι Λαγ α. Δι σ ι Μα ι ι ή αι Γι Ρ α β γ αι Σ α Μ α Καζα ζή.ο Λαγ α γι Δή Ο Λαγ α φ ζ αι για ι Ια α ι Π γ ι αι ω αϊ ή ή α ή α 900.Χ. Μια α σ α αφ ι ι α Λαγ α ασ Μ γα Κω σ α α Αγ α Ε αι ισ α θ α α σ ι θ γ Λαγ α. Ο Λ ω Α αι α αι γι α ι α 4 αιώ α.χ. Π ι αι ιθα α α για ι βι. Α γα α α γ α α β θ σ αφι α ιφα ώ α ώ ή σ α σ ω σ. Σ ι α α α 1980 β θ σ ω φι ω ι Α Δ ι ή Ε α Λαγ α α ι ια γώ α. Τ γ θ αι σ α αι γι σ Θ σσα. Σ ι 4 Ν β 2014 ι σ β ι Λαγ α αι ήθ ισ φή γ σ θ σή σ α α ια φω ώ α γ ισ ι ή αι σ αισθ α ι ή α α. Α ισ ι σ ι α θ ι σ ιφ ια αι για Δημοτική Ενότητα Ασσήρου α ισ ι α ι ι α α ισ ι α α ι ισ σ φ Α Γιώ γ α ισ ι ή α ι ισ. Πι σ γ ι α σ ι ή Δ.Ε. Ασσή ισ αι α αγ ω ισ ω ι ι ι α α ω α αι γι ώ ι: Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 21

22 Άσσ Α ή Τ α : Π ι αι για ι ισ σ α ΦΕΚ 97 / ι ώσ ι Μ σ αι Ύσ Ε ή Χα αθώ αι Π ώι Ε ή Σι ή Χ.. Άσσ ή Κ σ : Α ω αι σ σι α αι γι ώ ΦΕΚ 97 / ι ισ Π ώι Ε ή Σι ή α ι αι α ι ασ ι Σ α γω β ή αι σ α α α ι. Άσσ Δ ή Αγ α Ά α : Ε α α αι γι ώ ΦΕΚ 97 / ) α σ ι ή θ α «Μ γ α» ι ιαβ ώσ ι 1/2 ώ. Άσσ Ε ή α Λ : Μι α αι γι ώ ΦΕΚ 92 / αι ΦΕΚ 97 / α σω β ια ι ισ Ασσή ια ι α ι βαθι α σ ι. Ο ι ισ α ή α γ αι σ Ύσ Ε ή Χα αι σ Π ώι Ε ή Σι ή. Ε α ι ή Σασ α Μ αϊ α : Α αι γι ώ ΦΕΚ 521 / β ια ι ισ Ε α ι ι ισ Ύσ Ε ή Χα Π ώι Ε ή Σι ή αι ω ισ ι ώ ω. Δια αι σ φή φ ω α ι β α α ι ισ. Τ αφ ι ισθ ΝΑ φ. Κ ιθι ή Τα : Α ω α αι γι ώ ΦΕΚ 521 / σ β α ώ ω α ι ι ισ Κ ιθι ι ι ι ι αι σ σι. Ο α α ι ισ γ αι σ Ύσ Ε ή Χα. Σ ή ι α β αι αι φ φ α σω ια ω ι α αι ισ ι ώ ω. Α αι γι ώ σ θ σ Αγ α Ά α α 2 5. Ν ι α α ι σ γ ι ισ γ Υ γι ή Α φασ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51462/3035../ ΦΕΚ 97/ / ). Μ σ α ι Τ σ Μα γ ω ισ ι ια ήζ ι ι ι ή α ι ή σ ασ α Υ γι ή Α φασ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/ 1/Φ34/22048/659/ ΦΕΚ 466/ / ). Ε ι σ Δ.Ε. Ασσή αι ι α α ω γ ι α αι γι ώ ι : Να Π φή Η α σ φ ω α ι ισ Ασσή. Τ ι σ γ ι ια ή βασι ι ή 19 αιώ α. Υ α α ω 1920 ι Τ α Τα σ Κ ιθι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 22

23 Για Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου ω ια ισ ώ αι β σ α α σ α α Α αι γι ή α σ Λ φ σ σ Όσσα αι σ ι ισ Γα ή ι ια σ α Όσσα ι ή σ α ι αι α Ύσ Ε ή Χα. Σ θ σ ι ω σ Όσσα α σι ζ αι ια ι ή α α αι σ Π ώι Ε ή Σι ή α αι σ Ισ ι Χ. Σ Όσσα αι σ γ ι α σ Γα ή ή α α Ε ισ ι ή αι Ρω αϊ ή ι ω αι α ι ια ισ ια ι α. Η ι ή α α αι α α ι α α ισ θ α φ γι ή φ ή σ γγ ι ή γ Κ ισ ω α α ι βασι ι αι φι ι σ σ ι Μ γ ω α ι ή ω ι ώ αι ι α Θ σσα. Κα Τ α α αι ι 19 αιώ α ι ι ισ ι ώ ι ώ α ω βασι ή α ι γ α γ ι ι ι α φ γ α ι θ ι σ θή ιαβ ωσ σ α ι αι α α σ ω ι ι ώ γ α φ γα σ α ι ιβ ω α σω ια α αγωγι ή ια ι ασ α α σ σ βι α φ α αι αγ ι ή α αγωγή για σω ι ή α α ωσ. Σ ι α ιγ α Όσσα ι α α ισ ι ι σ σ α ι α αι σ ι ι α σ α α ι α α σι ι α α «σ ια» α αι ι για σ σ γ ι ή. Α αι γι ώ ι β θ α α α ω ι α γ α ι σ αι β ή α σ α α α α γ ωσ ι σ ι. Ε ι ι α αφ αι ι α θ ι: Οι ισ -Τ α σ φ ι ώσ ι Ύσ ή α σ Λ φ σ Οι ισ Τ α ι ώσ ι Ύσ Ε ή Χα αι ω Ρω αι ώ ω σ Όσσα Τ α σ φ σι φ ι ώσ ι Ύσ Ε ή Χα αι Π ώι Ε ή Σι ή σ ι ισ Γα ή σ Όσσα Οι ισ σ φ ι ώσ ι Π ώι Ε ή Σι ή Κ ασσι ή Ε ισ ι ή αι Ρω αϊ ή ι σ Όσσα Οι ισ ι ώσ ι Ν Ν ι ή Π ώι Ε ή Χα αι ω ισ ι ώ ω σ ι ισ Π σ σ Ε φ Σ α ι θ σ ι ώ ι α αι αβ ζα ι σ α α 18 αι 19 αιώ α σ ι ή. Ε ι ι α αφ α α ω : Ι Να Αγ Γ ω γ αι Ι. Να Αγ. Αθα ασ 18 αιώ α Ι Να ω Πα γ σ ω Τα ια ώ 1804 σ Όσσα Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 23

24 Σ ι ή ι αι ισ α ι ι α ι γ μονές ι ή σ α ι ι α α ω: Ι Μ ή Αγ α Τ ι α 1969 Ι Μ ή Αγ Θ ω Γαβ Γαβ ή 1978 σ Ε φ Ι Μ ή Αγ α Α α σ Όσσα Μ ασ ή ια Αγ α Τ ι σ ι Π σ Αγ Ν α Αγ Λ ια Α α α α ι ή ι ι α αφ α α α ω: Η ι α Χα ζή-χα ζ ισ σ Όσσα α ια ι α ω ιώ φ α ι α αγι ι αι σα ισ α α ισ ι γ α ώ α ι ι ή ι Όσσα ω α ώ 19 αιώ α. Η ι α ι α α ισ α Υ γ Π ι ισ, ω ια ιβ α ώ, ΥΑ:ΥΠ.ΠΟ.Α./ΔΙΝΣΑΚ/1060/51240/1186/ ΦΕΚ: 1114/ / ) Οι α Δαβ Α ι ιθ ια α α ΥΠ.ΠΟ. ι α Τ ζ Α σ σ ι ισ σ Δ ι σ ι α α ισθ α ΥΠ.ΠΟ. ια α ω α Ιω Δ αι Πασ Π ιζι ι α Κω σ α Α ι ι α ω Δ ή Λ σ ι α Χ σ α Ο ζ ι α Μ σα σ Όσσα Δ ι σ ι α Α ζια σ ι ισ Χω α σ σ Σ Δημοτική Ενότητα Κορώνειας ι α αι γι ώ ι ζ αι σ ι α θ θ σ ι : Σ Άγι ασ ι ι ι ισ ι α σ α α αϊ ι Ρω αϊ ζ αι σ Κ ώ ια σ ι ή β ζα ι γ ώ α α αφ αι σ ώ σ γ ι ισ. Α αϊ φ ι β θ α σ α ώ α α Ν.Α. ι ισ. O γ Αγ ασι γ αι σ 14 αιώ α. σ αι σ ια θ Κ ώ ια α α ι α ι α ιασ ζ α β Χ ι σ Θ σσα ι β α α Εγ α α. Ο γ ιθα α α σ ιζ α ι σ α Θ σσα σ ήθ ια αγαθ α ι α αι γ ω γ α α α αι γ ω φ ι ή. Ά ωσ αι Τ α α ι ή ή α α ι ι ισ α για σ α φ α α ι α. Ο γ ι ιασ σ ι 10 5x10 5. Και 15. Σ θ ια φώ αι ω ι σσ ι α ιασ σ ω 1 0x0 4. α α α 2 α. Η ι ι α α θ α ι θ ισ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 24

25 σ σ α ιζ ια ια αγ α ι θ α β α για ή ωσ ω ώ αι ασβ σ α α ω σ ι ι. Α ιασ ή α α ισ αι ι ι σ σ α σιώ. α ι ή σ β σ αι σ α α ι ή αι αι για γ ασφα α ω. Τ σ φθ α ώ α ια. Η ι σ βα ή ζ ι ήθ σ ισ 1978 α α σ γ ή α α ω ή.τ γι α α α ασ ω ι γασ ι βα α αι α α α ασ ή ω γ ήσ ι ι ι α ι α ι. Ε σ σ Άγι ασ ι σ θ σ Λ Λ σ ώ ι ι ισ ω αϊ ώ αι β ζα ι ώ ω α σ Ε.Ο. Θ σσα Καβ α. Σ ι ή ασι ι Γ α α ι γ α αι γι ώ ΦΕΚ 354/ / ι ή : σ ασι ι σ θ σ «Πα αι σ» ι α σ φ σι φ α σα σ α α ι ισ Ύσ Ε ή Χα αι Π ώι Σι ή. Σ Γ α α σ θ σ «Δ γα ζή» ι ι ισ σ ι ή ζα ι α σ α Π ώι Ε ή Σι ή ι Ρω αϊ ώ σ θ σ «Α γ α ι» ι ι ισ ω αϊ ώ ω αι αφ ι ισ θ σ «Δ γα ζή». Σ Γ α α σ θ σ «Λ» ι ι ή ασ ι ισ ω αϊ ώ ω ια γ ώ αι α σ α ια ή Α α ι. Σ α Λαγ α ια ι α ή ζα ι ισ ισ ι ώ ω α σω ια ι ισ ω Λαγ α ι ω. Ο ώ ι σ ι ή α ασ φή α ι σ Ε.Ο. Θ σσα Καβ α. Ε ι σ ι ή α σ α α σ α ι α ι ι ιαφ. Σ γ ι α σ 19 αιώ α Ι.Ν. Αγ. Γ ω γ σ Γ α α Ι.Ν. Κ σ Θ 1836 σ Α α ι Ι.Ν. Αγ. Γ ω γ σ Αγ. ασ ι ω α ι γ σ β ζα ι ή ι αι θω α ι σ Αγ. ασ ι αθώ αι α ια ω α ώ 20 αιώ α σ ι ισ. Η Δημοτική Ενότητα Λαχανά α ισ ι ή α Δή Λαγ α γω ώ ισ ι ή Ι Η Μ Κι -Λα α ή α ι φ ι ώ ι ή ισ α. Οι α ώ ι ι σ α ή α αι α α. Πα α Μ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 25

26 α α ι ι σ ι θ ω α ια θι ωισ αι α α ω ι ώ ω. Α ι θ α α: -To Η ώ Λα α ι α γ θ α ι α σ ή ω σ ω Λα α αι α ισ ι α γγ α σ α ιώ -Τo Μ σ Λα α ι θ α α αι ι ή ια ισ ι ή -Τ Σ α ιω ι Κ ι ή ι σ β σ αι φ ι Ε ή ω Σ α ιω ώ -Τ α ι Κ ι ή ι σ φ ι 279 α ώ 16 γ ω αι 4 Ε ή ω σ α ιω ώ Μ γ ώσ ι αγ α ι αι σ ω ι αι ι ισ ι ή Λα α 21/6. Σ Ξ α ζ ι α α αφ θ σ σ α Αγ Γ ω γ α γ αι α 17 αιώ α αι α α ι γ ισ ι αφ ώθ α ι ι β αι σ γ σ ι α Ε ή ω αι γ ω. Σ Δημοτική Ενότητα Καλινδοίων ι γ α αι γι ιαφ. Σ Τ ι ή Κ ι α Ν ω Κα ι ω β σ αι α αι γι ώ ω Κα ι ω ι α β ι α α α α α ισ ι σ ή α. Σ α ι ι σ ιγ ή ή α α α ιθ α ιώ φ α ι φ αι σι ω αϊ ι α γ ωσ ω Σ γ α Σ βασ. Σ α α ω Ν ω Κα ι ω β σ αι Μ σ Φ σι ή Ισ α Κα α ω θ αι σ α ι ή α α α ιθω ω σ ώ ζώω ζ σα ι αι ι α 2 α ια ια Η Δημοτική Ενότητα Σοχού α ι αι α α α α α ια α αι α ισ ι α β ια ω α ι ήθ. Θ ω αι ι αι α α α α Ώσσ Ε α α ισα α Μα ι ασι. Οι σ ι ι ι Σ αι σ ι φ α ι ι. Ο Ασ ι θ σ ι α αιώ α. Πα αι α αζ α Για ια αι ι ι ή α σφ γ α α Ασ Α α ι ή Θ αι Π. Σ ι ή ια ισ ι α ώ α α α α α ια φώ αι ια για α θ ω γ ωγ αφι ή ι ι ή σα σ. Πι σ γ ι α σ ι ή 2 5 Ν-ΝΑ Α γή αι σ σ β σ αι σ σ β ή ω Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 26

27 α ασ αφι ή α α α ϊσ ι ι ισ 4 ι ι φ σ ι. Τα σ α α ω α αι ω ι ισ ώ ή α θ γώ ια ώ α φ σ ι. Σ α φ σ α ασ φ α γω ι. Θα ι α σ ιωθ σ α σ α αϊ ή α ι ή. Τ α α αι γι α α ω ήθ ω Τ α Ο α ι ασ σ α αι θ αι ι σ Ύσ Ε ή Χα αι Π ώι Ε ή Σι ή. Σ ια ή θ αι ι αι α ι ή Τ α Ασ β σ αι 2 5 Α- Α ω ι αι α α α β ι ασ 5 σ ω. Π ι αι για φ σι ή θ σ σ φώ ι ή ω ι ώσ ω φ ι α 5 α ώ γ ή α αι ιαβ ω α α α α. Σ ι αφ σ α α ω ώ ω ω σ α ι αι Ι.Ν. Αγ Γ ω γ σα σ ι ισ Σ. Χ ι θ αι 19 αιώ α Σ σα φα ώ ι ή α ια σ ω αγ ι ώ αι βι ι ώ ϊ ω ι ή ι ι Λαγ α αι Θ σσα. Π ι αι για ι βασι ι ή ι α σ ή σ γ. Τ ω α Σ ι ι αβ ζα ι ή γ φ α αι ι α ιθ σ ω ή 400 ω ώ ι ι ή Νιγ α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 27

28 Σ ι ή α σ ασ ω βασι ώ α α ισ ι ώ ω Δ ι ώ Ε ή ω Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά Η Δ.Ε. Λαγκαδά α ή ι σ Ν Θ σσα Π ιφ ια Κ ι ή Μα α ΠΚΜ. σ αι σ ι ή α σ α σ ασ 20 ι ι ω α ι ι Π ι Σ γ ή α Θ σσα ΠΣΘ. Σ ι Δ.Ε. Λαγ α ι ασ Ha σ φω α σ Γ ι Π ι Σ Λαγ α Ια ι Σ φω α ω α σ α σ ι α α α ή σ ω Εθ ι ή Σ α ισ ι ή Υ σ α Ε ΕΣΥΕ ασ Δ.Ε. Λαγ α αι γα αι α αι σ Ha. Έ σι Δ.Ε. Λαγ α Λαγ α σ θ ωσ αι ι σια σ ΜΟ ασ ω Ο γα ισ ώ Τ ι ή Α ι σ ΟΤΑ σ Ν Θ σσα αι Ha αι α σια α σ ι ΜΟ ω ΟΤΑ ΠΜΚ αι Ha. Σ φω α ι σφα α γ αφή θ σ ΕΣΥΕ 2011 Δ.Ε. Λαγ α ι θ σ α αι ή α 13 γα θ σ ια σ σ ι ή α α ω ΟΤΑ Ν Θ σσα. Έ α Δ.Ε. Λαγ α αι Λαγ α αι αι γα θ σ ια. Δι ι ι α αι α ι α θ Δ ι αι Τ ι Κ ι : 1. Δ ι ή Κ ι α Λαγ α ώ ι θ σ α αι σ ι ή ασ Ha. 2. Δ ι ή Κ ι α Λαγ ώ 3,591 α αι σ ι ή ασ Ha. 3. Δ ι ή Κ ι α Κ ι α. Τ σ ω ι ω α ω Κ ι 2011 ή α ι ι ώ σ Δ α ι ή α 231. Η σ ι ή ασ Δ ι ή Κ ι α Κ ι αι Ha. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 28

29 4. Τ ι ή Κ ι α Α 663 α αι σ ι ή ασ Ha. 5. Τ ι ή Κ ι α Η α α αι σ ι ή ασ 980 Ha. 6. Τ ι ή Κ ι α Καβα α α αι ασ Ha. 7. Τ ι ή Κ ι α Π ιβ α α αι σ ι ή ασ 760 Ha. 8. Τ ι ή Κ ι α Χ σα γή α αι σ ι ή ασ Ha Δημοτική Ενότητα Ασσήρου Η Δ.Ε. Ασσήρου α ι 23. β ια Θ σσα ω σ Εθ ι ή Ο Θ σσα Σ ώ. Η ι ή Δ.Ε. Ασσή α α σσ αι σ ι γ σ. Η Δ.Ε. Ασσή ή α ή Θ σσα σ σ θ γ α α Κα σ ια α σ ωσ α αι ω ι ή ω ι ή α σα σ σ ια ι ισ Δ.Ε. Ασσή. ισ α σ β ι ή α. Α α α 2 ι ια σ α α α α βα ασ αι σ ι ι θ σ α σ φω α α γ αφή Έ α ή ή α Άσσ. Δι ι ι Δ.Ε. Ασσή α αι α ι ή Δ ι αι Τ ι Κ ι αι α σ ι αγ α ι θ σ β σ α γ αφή 2011: 1. Δ ι ή Κ ι α Ασσή α Οι ισ Ε α ι 241 α 2. Τ ι ή Κ ι α Κ ιθι α Δημοτική Ενότητα Βερτσίσκου Η Δ.Ε. Βερτίσκου ή α ή Θ σσα σ σ θ γ α α Κα σ ια α σ ωσ α αι ω ι ή ω ι ή α σα σ σ ια ι ισ Δ.Ε. σ. Λ ι γ σ αι α α γήθ φα γή γ α Κα ι αι θ σ ή Λαγ α. σ αι σ β ι α α ι ή ι ή Ν Θ σσα. Ε ω α ω ι Όσσα ή α αι γα σ α ιθ α ω σ Δή. Α ι 30. α Θ σσα. Η ασ Δ ι ή Ε α σ σ φω α α σ ι α α γ αφή 1991 αι σ α α αι σ ι θ σ α ή θ σ α γ αφή 2001 σ α. Ο σ β σ αι σ ι α φ ώ ι γ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 29

30 Οι ι ισ β σ αι σ ι ή ζώ α ω 400 ω 600 ω αι 1000 ω Δι ι ι Δ.Ε. σ α αι α ι α θ Τ ι Κ ι αι α σ ι αγ α ι θ σ β σ α γ αφή 2011: 1. Τ ι ή Κ ι α σ 394 α ι ισ Χω α 51 α 2. Τ ι ή Κ ι α Ε α φ 626 α Οι ισ Π σαι 322 α Οι ισ Π 304 α 3. Τ ι ή Κ ι α Λ φ σ 447 α Οι ισ Α ή 186 α 4. Τ ι ή Κ ι α Όσσα 456 α Οι ισ Γα ή 69 α Δημοτική Ενότητα Κορώνειας Η Δ.Ε. Κορώνειας β σ αι σ β ι ή α Χ ι αι ια Κ ώ ια αι ή α ή Θ σσα σ σ θ γ α α Κα σ ια α σ ωσ α αι ω ι ή ω ι ή α σα σ σ ια ι ισ Δ.Ε. Κ ώ ια. Λ ι γ σ αι α α γήθ φα γή γ α Κα ι αι θ σ ή Λαγ α. Η Δ.Ε. Κ ώ ια αι γ ωσ ή για φ. Έ ι ασ σ ω αι ι θ σ α αι σ α Α γ αφή 2011) Έ α Δ.Ε. αι Γ α α β ι α α ι Θ σσα σ α ι θ ι ή Θ σ/ -Καβ α σ Χ ι αι θ α Κ ώ ια. Η ι ή ι ιβα ι ή α α αι για γ α σ α αι α σ ι α ισ ώ α Ε ω αϊ ή Έ ωσ α αι ι σ β σ ι Ramsar- α ώ - αι σ ια ι ή σ θ ια για ια ή σ α αι σ ασ α ώ ι ώ ιώ α φιβ ω θ ασ ι ώ α αι ώ. Η ασ Κ ώ ια αι ι ι σ α α. Α α ι. σ. ασ Δ ι ή Ε α 45% α αι α γ ω γι ή γ 28 6% α β σ 1% α γ α σ 20 8% α ώ 2 7% α ι 5 ι ισ. Σ Δ.Ε. Κ ώ ια ι α β αι ι ή Τ ι Κ ι : 1. Τ ι ή Κ ι α Αγ ασι α 2. Τ ι ή Κ ι α ασι 673 α 3. Τ ι ή Κ ι α Γ α α α 4. Τ ι ή Κ ι α Λαγ α ι ω 636 α 5. Τ ι ή Κ ι α Α α 251 α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 30

31 Δημοτική Ενότητα Καλινδοίων Η Δ.Ε. Καλινδοίων β σ αι σ ι α α ι ή α Ν Θ σσα σ α α σι ι γ Χ ι - Χ ώ α ι 40. α Θ σσα. Έ ι α Ζαγ ιβ ι αι σ ι α β ι α ω ι Α Κα α ω ι ισ Μ σ ω Π ασα αι Σα α ή α ι ισ Άγι Χα α. Ο ι ισ Ζαγ ιβ ι αι α Δ ι ή Ε α Κα ι ω α α σσ αι σ ια ι ή ι ή m. Η Δ.Ε. Κα ι ω ή α ή Θ σσα σ σ θ γ α α Κα σ ια α σ ωσ α αι ω ι ή ω ι ή α σα σ σ ια ι ισ Δ.Ε. Κα ι ω Λ ι γ σ αι α α γήθ φα γή γ α Κα ι αι θ σ ή Λαγ α. ισ α σ ι ή α. Έ ι σ ι ι θ σ α σ φω α α γ αφή 2011 ώ α ή ή α Ζαγ ιβ ι. Σ Δ.Ε. Κα ι ω ι α β αι ι ή Δ ι αι Τ ι Κ ι α σ ι αγ α ι θ σ σ φω α α γ αφή 2011): 1. Δ ι ή Κ ι α Ζαγ ιβ α 2. Τ ι ή Κ ι α Α 481 α 3. Τ ι ή Κ ι α Ν ω Κα ι ω 563 α Οι ισ Κα α ω 501 α 4. Τ ι ή Κ ι α Π σω 228 α 5. Τ ι ή Κ ι α Σα α ή α 149 α Οι ισ Άγι Χα α 78 α Δημοτική Ενότητα Λαχανά Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 31

32 Η Δ.Ε. Λαχανά σ σ θ 1998 αι α αι α 5 ι ι Λα α Ξ Λ ω Κα ώ αι Νι. Η Δ.Ε. Λα α ή α ή Θ σσα σ σ θ γ α α Κα σ ια α σ ωσ α αι ω ι ή ω ι ή α σα σ σ ια α ι ια σ α α ή. Λ ι γ σ αι α α γήθ φα γή γ α Κα ι αι θ σ ή Λαγ α. ισ α σ β ι ή α. Η Δ ι ή Ε α Λα α ι ασ σ α α αι β σ αι σ 634 Σ ώ. ω. σ αι β ια Ν Θ σσα σ α ια Ν Κι αι Ο σ ι ι θ σ Δ.Ε αι ι ι σ φω α α γ αφή 2011). Σ γ ι α α αι α ι α θ ι ι 1. Τ ι ή Κ ι α Κα ώ 648 α Οι ισ Δ α 372 α Μα 31 α αι Σ φ ια. Μ 58 α 2. Τ ι ή Κ ι α Λα α 568 α Οι ισ Ε αγγ σ ια 161 α Κ ω α 30 α 3. Τ ι ή Κ ι α Λ ω 236 α 4. Τ ι ή Κ ι α Νι ω 134 α 5. Τ ι ή Κ ι α Ξ ω 855 α Δημοτική Ενότητα Σοχού Η Δ.Ε. Σοχού αι γα α α Λαγ α. Οι ι ισ α α σσ αι σ σ σ Α ή α Θ σσα σ γα α 600. α ιφ ια θ ασσα αι ι 50 ι ι α α Θ σσα ια ι αι ι ι σ ι ή αι α ι ι ι αι α ή σιώ. Η ασ Δ ι ή Ε α Σ αι: Η Δ ι ή Ε α Σ α ή ι: Δι ι ι σ Δή Λαγ α Ν Θ σσα. Δι ασ ι σ Ει ι Σ. Οι ι σ Δ.Ο.Υ Σ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 32

33 Δασι σ Δασα Λαγ α ι θ σ Δασώ Θ σσα αι σ Δι θ σ Δασώ Π ιφ ια Κ ι ή Μα α. Ο σ ι ι θ σ Σ αι ι ι α γ αφή 2001 αι ι αι για ια ι ή αγ ι ή ι ή α σι ζ ι β α σ ωσ θ σ. Η Δ.Ε. Σ ή α ή Θ σσα ι γ σ σ ι σ α αι α α γήθ φα γή γ α Κα ι αι θ σ ή Λαγ α. Μ ι 1998 ι βα ι ισ Σ ώ α 1999 φα γή γ α Κα σ ια ι θ α σ ή ω ώ γ ι ι ώ ι ή ω Ασ αι Κ. Η Δ.Ε. Σ β σ αι σ β ι α α ι ή ι ή Ν Θ σσα σ ι ι αγι σ. Η α Δ.Ε. αι Σ ισ σ 630 α. Ο αγ α ι θ σ ή αι ι ι 2011). Σ Δ.Ε. Σ ι α β αι ι α α ω Δ ι αι Τ ι Κ ι α σ ι θ σ σ φω α α γ αφή 2011): 1. Δ ι ή Κ ι α Σ α 2. Τ ι ή Κ ι α Κ α Οι ισ Α γή 319 α Δ γ αφι Χα α ισ ι Δή Λαγ α Η θ σ ια ή α σ ι ή για 2011 αι α α αγω ι ι ι αι φα ζ αι α α α ή Θ σσα Π.Σ.Θ. α α αι σ α α α αγω ι ι ι αι α α ή Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 33

34 Π ιφ ια Κ ι ή Μα α α γ ζ αι σ α α αγω ι ι ι. Σ φω α α α σ α α α γ αφή αγ α ι θ σ α ι ιώ 2011 θ σ Δή Λαγ α α αι σ ι α α σι ζ α ωσ α α Σ σ ια α σι ζ αι σ ι α βασι γ αφι α α ισ ι θ σ ι ή ώ ι ια φασ αι σ Λαγ α. Πα α γ αι σ γ ισ ι αγ ι ι Θ σσα ι α ασφα ισθ α αγ α α ι γ ια ω σ ι ω α ι γ σ. Τα α ή θα α ι σ α γ αφ θ σ α ι ιώ Ε.Σ.Υ.Ε. ω ώ 2001 αι 2001 αι για ισ α α α σω ι α σ α α α γ αφή Πίνακας 2: Α σ α α Π σω ι ή Α γ αφή Μ ι Π θ σ Ε Δι ι ια ι ή σ Σ Ά Γ α Π α ι θ σ /. Δή Λαγ α ,37 Πηγή: ΕΣΥΕ 2011 Πίνακας 3: Π σ σ ια α α α ή Μ ι Π θ σ Ε α φ αι ιφ ια Δι ι ια ι ή σ Σ Ά Γ α Π α ι θ σ /. Π ιφ ια Κ. Μα α ,6 51,4 99,66 Π ιφ Θ σσα Δή Θ σσα ια ή α , ,30 Πηγή: ΕΣΥΕ 2011 Η θ σ ια ή α σ α θ γ αι ω β σ ι θ σ α ή α ιθ ω α ω σ ήθ ια ή σ Δή Λαγ α αι σ ι α γ αι αι β σ αγ α ι θ σ α ή α ιθ ω Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 34

35 α ω β θ α α α α αγ αφή θ σ α ΕΣΥΕ για γ σ γ ισ α αι ι Κατανομή και Εξέλιξη Πληθυσμού ανά Δημοτική Ενότητα Μ β σ α γ αφή 2011 ι θ σ ω Δ ι ώ Ε ή ω Δή Λαγ α α α αι ω ή : Δημοτικές Ενότητες Μόνιμος Πληθυσμός Δ..Ε. ΛΑΓΚΑΔΑ Δ..Ε. ΛΑΧΑΝΑ Δ..Ε. ΑΣΣΗΡΟΥ Δ..Ε. ΕΡΤΙΣΚΟΥ Δ..Ε. ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ Δ..Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Δ..Ε. ΣΟΧΟΥ ΕΣΥΕ 2011 Σ φω α α γ αφή θ σ 2001 β. Π α 4 αι 5 αγ α ι θ σ Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά α α σ α ώ ι ή α γ γα α 178 α α ή ι ι. Τ ι α α ισ ι γα α ή ι α αγ α ι θ σ α σι ζ αι ι 8 ι ισ α ω ω αι α Λαγ α. Ε ι ι α αφ αι ι ι θ σ Δ.Ε. Λαγ α 2011 ή α 16 φ ι α σ ι Δή Θ σσα ι ι αι α. Οι ι ισ Δ.Ε. Λαγ α α α ζ αι ω αγ ι σ φω α σ ι ή α γ ι σ ΕΣΥΕ α ι ή α σ ι ισ Λαγ α α α ζ αι ω ιασ ι. Η σ σ ια α σ ή αγ α ι θ σ σ α σ ι σ ι θ σ ω ω ι ώ ή ω σ ι σσ αι α α ι ια ι σ αθ ή σ σ σ σ ή σ σ ώ α 0 1% ώ α α ι σ αθ ή α ι α α αι σ αφ σ σ ή σ σ Π ιφ ια Κ ι ή Μα α. Η σ σ ια α σ ή σ θ σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 35

36 Θ σσα α αι σ 1 6% αι ι α σι σ ι ισ α σ σ σ σ α σ ι σ ή ι γ α 1 5%. Σ φω α α σ ι α α γ αφώ ΕΣΥΕ β. Π α α 4 Δ.Ε. Λαγ α α α ζ αι α α ι ια γ αφι α ισ σ ι ια ι σα α αθώ α σι ζ ι ια ή α σ αγ α ι θ σ σ α α γ θ φ ι α α. Οι α σ ι σ σ ια αβ α α α αι α σ γα ι ή α α α % α. Ο θ α σ α α ή αι γ α σ ι Ν Θ σσα 11 7% α ι α ΠΚΜ 9 6% αι ι σι σ σ σ α σ ι σ ώ α α αι σ 6 9%. Πι α α ι για ι γ ι α α α ι ω αι σ Δ ι ή Ε α Λαγ α σι αι ι ι ισ Λαγ ώ Καβα α Λαγ α, Π ιβ α αι Χ σα γή α σι ζ αι σ ι ια α ι σ ι. Α θ α σ ι ισ Χ σα γή αι Κ ι α σ ή α ι α α αι ι α α. Ο ι ισ Η α φα ζ ι ωσ α α α α α α σ α ι ή α σ α (19,5 % α. Τ ι ισ Α α ή ω α σ α ι ή α σ θ σ σ σ Δ.Ε α α ι σα α φα ζ ι αφ ωσ θ σ α α α α (-1,84% -63 α Πίνακας 5: Π αγ α ι θ σ αι σ σ ια α αβ ή α ι σα α ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΑΝΑΛΗΨΗ ,6-11,60-1,84 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,6 +27,9 +19,5 ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ,4 +6,25 +24,06 ΚΟΛΧΙΚΟ ,4 +4,29 +10,89 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ,0 +3,31 +18,07 ΛΑΓΥΝΑ ,3 +30,6 +46,35 ΠΕΡΙΒΟΛΛΑΚΙ ,5 +26,8 +17,39 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 36

37 ΧΡΥΣΑΥΓΗ ,7 +4,90 +17,83 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ,4 +11,45 +22,57 Πηγή: ΕΣΥΕ Α γ αφ αγ α ι θ σ αι 2011 Σ φω α α σ ι α α γ αφή ΕΣΥΕ για ι θ σ β. Π α α 5 Δ.Ε. Λαγ α α σι ζ ι α σ σ ι ια α α φ ι 11 45% αθώ α α 2001 ι α Σ ια α γ α α σ ι θ σ α ή αι 7 α 8 ι ισ. αι σ ωσ α ή ιβ βαιώ αι γ αφι α ισ ι ισ Λαγ ώ, φα ζ ι α σ α 30 6% (1064 α αι α θ ι ισ Η α 27 9% α αι Π ιβ α 26 8% α. Πα ια σ σ ια α ι α ι ι ή α σ α σι ζ α σ ι ι ι ισ Καβα α 6 25% Χ σα γή 4,90% -53 Κ ι 4 29% 88. Τ σ ι ι ι ή σ σ ια α α σ α γ α α σι ζ ι ι ισ Λαγ α 3 31% Τ ωσ 11 60% α σι ζ ι ι ισ Α α ή ω σ α α γ θ ιώθ α 63 α. Πίνακας 6: Μ ι θ σ αι σ σ ια α αβ ή α α α ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΑΝΑΛΗΨΗ ,65 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,93 ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ ,57 ΚΟΛΧΙΚΟ ,90 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ,50 ΛΑΓΥΝΑ ,69 ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ,89 ΧΡΥΣΑΥΓΗ ,03 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ,13 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 37

38 Π γή: ΕΣΥΕ Α γ αφ θ σ 2001 αι 2011 Για Δ.Ε. Ασσήρου α ιαθ σι α σ α ισ ι σ ι α ω 1991 α α ι ι ι σ ι θ σ Δ.Ε. Ασσή ω α ω α ώ αι γ αι ώ σ ι ι α 0-14 ώ αι 18 7% ω α ω ι α αι 66 7% αι α ώ ω ω 65 ώ αι 14 2%. Ε σ σ φω α α σ ι α για αθα σ ι θ σ Δ.Ε. Ασσή ω αθ α ή σ θ σ ω Δ ι ώ Ε ή ω αι α ιθ ω γ ήσ ω α α ι σ ι θ σ φ ι 20 2%. Ωσ σ φθ αι γ γ ι αι ι φ ι σ α Λ ια αι ΟΑΕΔ Λαγ α αι Θ σσα σ α ι αγ α ι ι σ ι θ σ αι γα 20 2% αι ι σαφώ ι α θ α α γ αφή Πίνακας 7: Δ γ αφι ή ι αγ α ι θ σ Δ.Ε. Ασσή ) Οικισμός Άσσ Κ ιθι * * Ε α ι Σύνολο Σ ωσ : Για Ε α ι ιαθ σι α σ ι α α αι ω α γ αφώ Όσ αφ σ ι θ σ Δ.Ε. Ασσή σ φω α α σ ι α α γ αφή 2011 α α ι γα σ γ ωσ θ σ ι σ ι ισ Ασσή α α θ Κ ιθι α ώ α θ α Ε α ι ι ι 1241 α. Πίνακας 8: Μ ι θ σ Δ.Ε. Ασσή Δημοτική Ενότητα / Τοπική Κοινότητα Μόνιμος Πληθυσμός Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 38

39 Δ.Ε. Ασσή Δ.Κ Ασσή Τ.Κ Κ ιθι Π γή: ΕΣΥΕ 2011, Σ ι Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου β σ α σι α σ ι α α γ αφή 2011 αγ α ι θ σ α αι σ α. Πι α α ι θ σ α α αι σ ι ισ Δ ι ή Ε α σ ω ή : Ο ι ισ Όσσα ι 537 α ι ισ σ 431 ι ισ Ε α φ 625 αι ι ισ Λ φ σ 445 α. Σ ι ισ Οσσα σ γ ώ αι 26 3 % σ ι θ σ Δ.Ε σ ι ισ σ 21 1% σ ι ισ Ε α φ 30,6% αι σ ι ισ Λ φ σ 21 8%. Πίνακας 9: Π αγ α ι Π θ σ Δ.Ε. σ Δημοτική Ενότητα / Οικισμός Σύνολο Δ.Ε σ Όσσα 537 σ 431 Ε φ 625 Λ φ σ 445 Π γή: ΕΣΕΥ 2011 Α σ ι α σ αφ σ ι θ σ Δ.Ε. σ ια ισ ώ ι ι φ α θ σ 26 3% αι 30 6% ια ι σ ι ισ Όσσ αι Ε α φ α σ ι α, ώ α θ α σ ι ισ σ ια ι 21 14% θ σ. Πίνακας 10: Μ ι Π θ σ Δ.Ε. σ Δημοτική Ενότητα / Τοπική Κοινότητα Μόνιμος Πληθυσμός Δ.Ε. σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 39

40 Τ.Κ σ 431 Τ.Κ Ε α φ 625 Τ.Κ Λ φ σ 445 Τ.Κ Όσσ 537 Π γή: ΕΣΕΥ 2011 Σ 10 α Δ.Ε. σ σ ωσ α ι σ ω ωσ αγ α ι θ σ 64 37% α., ώ σ ιώ αι ι σ 10 α Δ.Ε. σ σ ωσ α σ θ σ 26 32%. σ α α θ σ σ ι σ Δ.Ε. σ α ήθ α 28 12%. Γ ι α γ αφι σ ι α ιβ βαιώ ι ι ή α ι ω ζ ι β ή α α σ γ σ αι ια ή σ ω α ω α ή α θ σ ι ή φθ σα ι ια. Π ι σ α σ ιωθ ι α α αι σ α ι ια σ ι αγ α ι θ σ Δ.Ε. σ σ σ β α ια α β σ σ σ α ι ή α σαββα ια α α ω α ω σ ι α ι ή σ αι σ ι θ ι ή α ι ήσ ι ι ι ώ α ασ ώ. Σ φω α α σ ι α α γ αφή 2011 πραγματικός θ σ Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας α αι σ α α ώ α 0 46% Ν Θ σσα. Πίνακας 11: Π αγ α ι Π θ σ Δ.Ε. Κ ώ ια Δημοτική Ενότητα / Οικισμός Σύνολο Δ.Ε. Κ ώ ια Γ α α Άγι ασ ι Α α ι 258 ασι ι 678 Λαγ α ια 624 Π γή: ΕΣΕΥ 2011 Σ γ ι γ α σ θ σ ια ή ι Δ.Ε. Κ ώ ια α α ήθ γ ωσ α α ω 5 87% γω σω ι ή α σ σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 40

41 ι ασ ι Θ σσα. Α θ σ α σ θ σ α 15 82% σ α α αι α ωσ σ α α (-3,10%). Τ α α α α , φα ζ αι ωσ θ σ ω 5,41% ι ι. Ο θ σ ι ισ Δ.Ε. Κ ώ ια σ ι αζ α αι α Αγ ασι. Α θ ι ισ Γ α α αι α Λαγ α ια ασι ι αι ι ισ Α α. Π ω σ σ ω ι ισ ώ α Αγ ασι α σ ασ γα α ι ή σ σ ι γ α ώ α ι ι ισ α α σ ασα α ωσ ασι ι Α α ι ώ α α ήθ α σ θ σ σ ι ισ Λαγ α ι ω αι Γ α α. Τ α α α α α σι ζ αι σ αθ ι ι σ ι σ ι ισ Γ α α Αγ ασι αι ασι ώ ι σ α ι α ιώσ ι θ σ ι σ α σ ι ισ Λ γ α ι ω αθώ α α ήθ ωσ ω 16 8% αι Α α 19 3% α σ ι α. Πίνακας 12: Μ ι Π θ σ Δ. Ε. Κ ώ ια Δημοτική Ενότητα / Τοπική Κοινότητα Μόνιμος Πληθυσμός Δ ι ή Ε α Κ ώ ια Τ.Κ Αγ ασι Τ.Κ Α α 251 Τ.Κ ασι 673 Τ.Κ Γ α α Τ.Κ Λαγ α ι ω 636 Για Δημοτική Ενότητα Καλλινδοίων, σ φω α α γ αφή 2011 αγ α ι θ σ α αι σ ι α.. Σ α γ αφή 2001 θ σ ή α ι ι α ή α α α α α ωσ θ σ α 27 3% σ σ ι ή ι ια Δ ι ή Ε α. Πίνακας 13: Π αγ α ι θ σ Δ.Ε. Κα ι ω Δημοτική Ενότητα / Οικισμός Σύνολο Δ.Ε Κα ι ω Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 41

42 Ζαγ ιβ ι Α 480 Ν ω Κα ι ω 571 Π ασα 303 Σα α ή α 158 Π γή: ΕΣΥΕ 2011 Ό ω φα αι αι σ Π α α 13 σ φω α α σ ι α α γ αφή 2011 σ Δ.Ε. Κα ι ω α α αι γ σ γ ωσ θ σ σ Ζαγ ιβ ι 58 9%) ώ ι ισ Σα α ή α ι ι σ σ θ σ 4 29% Πίνακας 14: Μ ι θ σ Δ.Ε. Κα ι ω Δημοτική Ενότητα / Τοπική Κοινότητα Μόνιμος Πληθυσμός Δ.Ε Κα ι ω Δ.Κ Ζαγ ιβ Τ.Κ Α Τ.Κ Ν ω Κα ι ω 563 Τ.Κ Π ασω 228 Τ.Κ Σα α ή α 149 Π γή: ΕΣΥΕ 2011 Η Δημοτική Ενότητα Σοχού ι βα α α ω ι ισ α σ ι ι θ σ σ φω α α γ αφή 2011: Πίνακας 15: Μ ι Π θ σ Δ.Ε. Σ Δημοτική Ενότητα / Οικισμός Μόνιμος Πληθυσμός Δ.Ε. Σ Σ Ασ Κ ι Π γή: ΕΣΥΕ 2011 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 42

43 Πα α ι ι γ σ γ ωσ σ ι ισ Σ α 53% ώ α σ ι α ι ι ισ Ασ αι Κ σ γ ώ 24 5% αι 22 4% θ σ α σ ι α. Πίνακας 16: Δ γ αφι ή ι Δ.Ε. Σ ) Οικισμός Μόνιμος Πληθυσμός Σ Ασ Κ ι Σύνολο Α α α ω α α ι σ ωσ θ σ α ι α α σ σ ι ή α φα ώ φ αι σ φαι α σ σ θ σ ω ι αι ι σ γ α Θ σσα. Ε α σ α α α α α α σι ζ αι α σ θ σ ω αι ια ή. Πα α α α α ι α α α θ σ α σι ζ ι αι ι ωσ φθ α σ α α ώ α α ω α ω 50 ώ α 1961 ω 2001 γ γ φα ώ φ αι αι ι σ σ α σ θ σ ώ α α α α α α αι ια σ α ασ φή α ή ωσ. Σ σ ια α αφ αι αγ α ι θ σ Δ.Ε. Σ : Πίνακας 17: Π αγ α ι θ σ Δ.Ε. Σ Δημοτική Ενότητα / Οικισμός Σύνολο Δ.Ε Σ Σ Ασ Κ ι Π γή: ΕΣΥΕ 2011 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 43

44 Ηλικιακή σύνθεση Ι ια σ ασ α ι ι ια ή ι θ ωσ θ σ Δή αι α σ α θ βασ ζ αι σ ι θ σ β. Π α α 18. Πα α ι ι ι α αγωγι ι α γα σ σ θ σ α σ σ α Δ.Ε. Λαγ α 68% αι Δ.Ε. Ασσή 66 6% αι α Δ.Ε. σ 57 4%. Ο θ σ ω ω 65 α α σ 23% σ ι θ σ Δή Λαγ α «γ αι» θ σ α Δ.Ε. σ αι σ σ 29 33%. Τ ι σ σ σ ι ι 65 αι ω α α σ Δ.Ε. Λαγ α ι ι 65 αι ω α ι 15 52% σ ι θ σ. Πίνακας 18: Ηλικιακή Σύνθεση Δήμου Λαγκαδά Ηλικιακή Σύνθεση Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Δ.Ε.ΛΑΓΚΑΔΑ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 44

45 Ηλικιακή Σύνθεση Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Δ.Ε.ΑΣΣΗΡΟΥ Δ.Ε.ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 45

46 Ηλικιακή Σύνθεση Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 46

47 Ηλικιακή Σύνθεση Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Δ.Ε.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Δ.Ε.ΣΟΧΟΥ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 47

48 Ηλικιακή Σύνθεση Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Χω α ι ή α Δή Λαγ α σ ιφ ια ή α Θ σσα αι σ ιφ ια Κ ι ή Μα α Σ σ ια α σι ζ αι σ ι φ σι γ ω α ω ω ω ι ώ αι ι ι ι ώ ή ω σ ι σσ αι Δή Λαγ α ι αι Π ιφ ια Κ ι ή Μα α ΠΚΜ αι Ν Θ σσα. Σ α ή α σ αι α αγ ώ ισ ω α α ισ ι ώ ω α ι αισ Δή αθώ αι ω α α ια ώ ώ αι α ή ω - ι ώ α σφ αι για α α ια σ ιασ. Ο α αι ι ι α α γ α θ σ ι σ ι θα ι α α ζ αι ι α σ ι θ σ θ θ για α α ω ι α σ φω α φισ θ σ α Χω α ι Σ ιασ αι Α ιφ Α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 48

49 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Η Π ιφ ια Κ ι ή Μα α αι σ ασ ι ή ιφ ια Κ ι ή ια Ε α θ σ α σ φω α Α γ αφή Α α α ι α 13 ιφ ια ι ι ήσ ι ώ α. Τα σ α α α ζ Π ιφ ια Δ ι ή Μα α σ α ι Π ιφ ια Α α ι ή Μα α Θ σ α α α ι Αιγα Π αγ σ α ια αι Π ώ Γι γ σ αβι ή Δ α α Μα α αι γα α σ β. Η Π ιφ ια α αι α ω ι Η αθ α Πι α Π α Χα ι ι ή Σ Θ σσα αι 38 ή σ α α φα γή «Κα ι» 2010 για α α ια φωσ ω α ιώ αι ΟΤΑ ώ α. Η Θ σσα α ω σα Π ιφ ια σ γ ώ α 10% θ σ σ θ ι αι 59% θ σ Π ιφ ια. Η Π ιφ ια ή Ε α ω Σ ώ α ιφ ια θ σ ια ώ α Κι ι α θ σ ια ή σ γ ωσ σ Π ιφ ια 4.3%. Η Θ σσα γω γ ωγ αφι ή θ σ ωθ αι ω Ε ώ αι α α ια ια αι α α ισ ι ι ι ι αι βι α ι σ ια Ε α. Τ ι ι ι αι σ α ι για α ι ή α αι για γ ι ι ω ι ι ι ή α ώ α ω σ. Α αφ ι α γ ω φ γι α α ισ ι Π ιφ ια αι ι ή αι α Μ σ γ ια α α ιζ α ι ώ β ώσ ι αι ι ώσ ι ώ α α ι αι σ αι γ. Η Π ιφ ια ι α α α ι θώ α ι ω σ ι ω ια αι σ α ι σ ι α ω α αι α α. Α αι γ ωγ αφι Ό Άθω β σ αι σ ι ή α ή ι σ α ή ι ι ι αθώ α α α ι ι α α Ε ι. Σ ι α ασ σ θ σ % ή α αι 51% γ α. Η ιφ ια σ φα ζ ι σ σ α γ α ω σ ι α ω ω 25 ώ αθώ αι α α ια α γ α σ ι γ α. Για 2010 σ σ α γ α σ Π ιφ ια φ α σ 11 83% Θ σσα α ω σ α ώ ι Π ιφ ια ω Σ ώ αι Κι α φα ζ α σ σ α γ α. Ε σ α ι α ιφ ια σ ζ αι α ι γ σ ω γ ή α α αγωγή. Ωσ σ αι α αι ω αι α σ α ι α ήσ ι αι ι ισαγωγ αγ ι ώ ϊ ω. Η Π ιφ ια Κ ι ή Μα α σ ι σ α αγωγι ώ α σ σ σ 20.8% σ ω γ ή Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 49

50 α 16 4% σ γ ή αι 14.5% σ ι γ ή α θ ω αι αι ι ισ α ι για α ιφ ια. Ε ι σθ α σ φω α Εθ ι ή Σ α ισ ι ή Υ σ α % θ σ Π ιφ ια γαζ α σ ω γ ή α 21% σ γ ή αι 67% σ ι γ ή α σ ι ισ αφ ). Σ ι αι ι σ Π ιφ ια σ γ ώ αι 21% ω σ ι ώ ω αι ι ώ αι αθ ώ ω β θ ια αι β θ ια α σ σ θ ι ώ α α α α ισ ή ια αι γι ι α α σ γ ώ α 27% ω φ ι ώ σ θ ι ώ α α σ α ι α ω α ω ω αι α ω ω αι ι ώ ι ω για βιωσι α αι ι ω ι ι ι ή α ι ή. Ε α α ω ω α σ ασ ιφ ια ι ή Μα α ι α ισ αφ ώ ι αι σι ι σ ι ώ α α α ια αι Ε ώ. Η Εγ α α Ο αι ΠΑΘΕ α α βασι ι θ σ α α α ι θ α ι «Μα α» αι ι ι Θ σσα. Η α ασ ή Εγ α α β ήθ σ σ α ι σ σ α ωσ ώ α α σ ω ι ώ ω ι ώ αι αγ ι ώ ώ α α σ σ α αι ισ. Ε ι σθ α Π ιφ ια ι α ισ α α αφ ι α αφ ι α α α σσ αι σ α ή σ α ι α ι α α ήγ σ α ω αϊ ια ιασ ζ α Π ιφ ια φ α ω α σ α. Τ ι θ α ι «Μα α» αι γα α ι Ε α β σ αι σ α σ ασ 14 α Θ σσα αι 3 5 α. ιβ θ. Α αφ ι ισ ι ή σ Π ιφ ια Κ ι ή Μα α α ια ι ή σια ισ ι α 18.2% σ ι ή γ ώ ια ισ ι ή σ 3 21 α. σ Τ 2007 αγ ασ ι ή α σ Π ιφ ια Κ ι ή Μα α β ισ α σ 81% ω αϊ σ θ ώ α Π ιφ ια σ θ ι σ 90 5% α ω α Α ι ή σ σ 109%. Τ 2008 α φα ή ΑΕΠ Π ιφ ια Κ ι ή Μα α ή α Ό ι ι α αγωγι αι σ σ α ι για Π ιφ ια αι θ α σ ι σ σ α ι βαθ σ Α αθ ισ Π ιφ ια Π ϊ. Η ι ή αι σια σ φ σι γ σ ι γ ωθ ι γ αι α γ ι 16 7% γ ώ ι ΑΕΠ. 41% φ αι α ι γήσι 24% αι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 50

51 β σ ι 26% σ αι 9% αφ ήσ ι. Τ 42% α ι γήσι γ αι α γ. Σ Π ιφ ια Κ ι ή Μα α ι ι ι σ ι αι α σθ ι σ α αι α Δι θ Ε ω αϊ αι Εθ ι σ β σ ι. Οι ι σ α ι γ ι Π ιφ ια αι: Δι θ ώ σ β σ ω R R o o : Δ α Α ι Λ α Α ι α αι ι Α Κ σ Πι α ι Λ β αι Κ ια αι Λ Κ. Ά σ α ι γ : Δ ϊ Πι ι β Σ α ι β Γα ι α αι Κα ώ ι γ ι α. Νομός Θεσσαλονίκης Ο Ν Θ σσα α α α β ι ι ή α Π ιφ ια Κ ι ή Μα α αι ι ασ α ισ ι σ 1/5 20% σ ι ή ασή. Σ ι 5 α ι 6 ΠΚΜ αι σ γ ι α: σ α ι ι Ν Η αθ α σ α β ι ι Ν Π σ α β ια Ν Κι σ α β ι α α ι Ν Σ ώ ώ ή α β αι α Σ ι Κ αι σ α ι α α ι Ν Χα ι ι ή. Τ ι ή α β αι α Θ αϊ Κ. Η γ ωγ αφι ή θ σ αι σ α γι ή σ ασ α για β ια Ε α αι ια βα α ι ή ι φ αι ω ι ή γ θ σ ι σ ω θ ι ώ σ γ ι ω ια ώ ι ω ι : ΠΑΘΕ αι Εγ α α αι σι ι αθώ αι σ α σ α αφ ι ώ αι σ γ ι ω ια ώ βω ω αι ι ι αι α ι «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Θ σσα. Ε σ α ι ι ι ι σ σ ι Π ιφ ια αι ι ω σ. Η αφ φ γ α ι ι αθώ ιαι αι σ α ή α α α α α ι αι ια αφ α α α β ι σ α 2/3 64 5% σ ι ή ασή. Σ ή α α α ή ι αι ασ Δή Λαγ α. Τα ι α ή α α αι ι ι α α α β ι σ α ι σ σ ασ 28 7% αι ι α ι 6 8% Δι ι ι ή ι θ ωσ Χω α ι α ήσ ι ΟΤΑ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 51

52 Ο σ γ αι β σ 2539/1997 α 45 Ο γα ισ Τ ι ή Α ι σ. Η ω σα Θ σσα αθώ αι ι ι 15 ΟΤΑ σ α αζ α σ ι Δή Θ σσα Π ι Σ γ α α α α ια ή α σ σ αι ΠΚΜ αθώ σ γ ώ ι φ α θ σ αι ω α αγωγι ώ ασ ι ή ω. Έ σι ΠΣΘ α σ φω α α α ι ή ια αθ ισ ι σ ι ι ισ ι ι αι α ασ ι α α αι Δή Λαγ α. Δ γ αφ α Σ φω α α γ αφή θ σ ΕΣΥΕ 2001 ι θ σ Ν Θ σσα ή α ι ι α ή α 3/5 58% α σ ι θ σ ΠΚΜ ι ι. Τ σ ι ι ή ι φ α α ασ ι θ σ 93 7% ι ι. Ο ι θ σ α ι σ ιασ ι αι αγ ι ή ω αι σ α σ ι ι ισ. Α σ ι α αγ α ι θ σ 2001 ή α ι ι ώ 1991 ή α ι ι. Πα α αι α ή ια α σ 11 7% α αι γα α σ ι ΠΚΜ 9 6% αι α ή σ ώ α (6,9%). Γ ι Ν Θ σσα α σι ζ ι ια σ α σ θ σ αφ ι 4 γα αι α α σ σ φ σι ή α σ θ σ ή γ ήσ ω / 1000 α σ φω α α ι σφα α σ ι α α γ αφώ ΕΣΥΕ (2003. Π ω α αι γ αφι α σι ζ ι α ι ή σ α α αι σ α ια γή α σ θ σ ι ια α σ ι ι ισ ω αγ ι ώ ή ω. Οι ι φ Τ γ ω φ γι α γ φ ια φώ ι α ι α ω α αγωγι ώ ασ ι ή ω σ σ ι γ α αφ α αγωγι ω ω αι αφ α σ ι α θ. Έ σι σ ώ ωσ σ ασ ι Ο.Τ.Α. ια ισ ώ αι ια ω σ ι αφ α ι ι ή ι θ ωσ ώ σ αγ ι ΟΤΑ ια αγ ι ή ι α α α σια ώ αι α ι ώ α ι γ ιώ σ σ ασ γασ α ω ϊ ω ι γ α. Ο α γ ι 11 7% ΑΕΠ ώ α σ ι α 2005 ια ώ α α σ ή σ ι ια α α α α 10 4% Ο ι ι γ θ σ β σ ι α γ αφή ΕΣΥΕ για ι θ σ 2001 ή α αι α α ι α ασ ι ή α α. Η ι θ ωσ α ασ σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 52

53 α α ι ι σαφ σ α ή ι γ ή α 63% γ ή α α θ 27% αι ω γ ή α α σι ζ ι ι σ σ ι 5%. Τ ι 5% ω α ασ ω ή ωσ σαφή ια ι ι ή ασ ι α. Ει ι α σ γ ω γ α α γ ι 4 5% γ ω γι ϊ ώ α γ γ φ αι σ ι α α α ι α. Ε σ σ α ι ή αι σ ή φ α αθώ α 1 α αγωγ ι ή γ α αι 4 α αγωγ ι ή α ώ α. Πα α α σ ή ω γ ή α σ σ ι ή ια φωσ ισ ή α αι ι ή σ σ σ α σ ι ω ω ω. Ο α ι ι ή ασ ι α σ ι α ι σαφώ α α σ ι σ σ α ασ σ. Καθ ισ ι ή α θ σ α ή αι α σ α ι ι Θ σσα σ ι ή ι γ Ι.ΠΕ. σ Σ Ι.ΠΑ. σ Κα ώ ι Ν ω α Ω αι ασ -Ε α α αθώ αι ι σ α βι α ι -βι ι. Π α ι α β σ αι σ ι ή Λαγ α α ώ α σ βα β ή α α ιβ σ αι α σ σ Κ ώ ια. Σ ι α γ ι 15% γ ώ ι ϊ σ σ γ ι α σ αι α ασ. Όσ αφ α ιθ ω ω σ γ ώ ι α 2/3 σ Π ιφ ια. Τ α α ω α α αι σ α ι ή ωσ α ι ι ή ασ ι α ω σ ι α σ ια α ώ ια ι ι ω θ σ ω γασ α. Όσ αφ ι γ ή α σ ιώ αι ισ ι ή α γ γ φ αι σ α σ α ω σ γ ι ω ια ώ ι ω αι βω σ ι ισ ι Θ σσα α αι σ αζι α ι ισ σ α α ι ή ι ή Δή ι Θ αϊ Ε α ω ή Μ α ιώ α. Η α σ ασ α ή θ α θ α α γ α ισ α ι σ ι ι α αι σ αι β θ ισ ω φισ ω ω. Τ ι α σ ια α ι ι σ α ι ι ι ασ ι σ ι α 11% σ γασιώ αι ι ι ήσ ω ι αι ια ι ώ α. Σ α ι α θ σ α ή α ζ ι α σ α ι α Θ σσα ι ή σ σ ι γ ώ ι αι ω ι ι α σι ζ ι σ ή α σ αι α ι ή α. Τ α αφ αι ι α ή σιώ ι ια α α α α α α ια α ι ι ασ ω α ω σι ώσ α α γ ι 12% γ ω ϊ σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 53

54 α. Τ γ γ α φ αι σ α σ αφ ι ή -σ γ ι ω ια ή ι ή ι ι ι ή ασ ι α Θ σσα αθώ αι σ σ α ι ή α σ α αι α ι β θ ια α σ. Σ ι α γ α α αφ αι ι α ιθ ω α γω σ ι ι γ θ σ 2001 ή α α ώ α σ ι 1991 ή α α α αγ φ αι α ή σ ι ια α α ια α σ 84% σ α α ιθ ω α γω α αι γα α σ ι σ ώ α 64%. Όσ αφ σ σ α γ α αι ι α αγ φ αι ια α σ α 3 8% αθώ 2001 α αι σ 11 3% α ι 7 5% ή α Η α σ α ή αι αι ι α ι γα α σ ι ώ α σ ι ι σ α α σι ζ ι α σ α γ α α 3%. Ε αι σ α ι α α αφ θ αι ι α α σ σ σ σ σ ιώ αι σ ωσ σ ή ω ω αι ω γ αι ώ σ σ ω α γω. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 54

55 2.1.2 Η ι ή Δή αι ι θ σ σ θ α ι α «Π ιβ αι Π ι α Ζωή» Π ιγ αφή αι α ωσ ι ή Δή σ θ α ι α «Π ιβ αι Π ι α Ζωή» Σ α α ή γ αι ια α ωσ αι α ι γ σ ω α α ισ ι ώ ω φ σι ώ ω ω β ω α σ ω ώ σ ι ω αθα ι α ω ώ αι ω ι ώ α α ισ ι ώ Δή Λαγ α Φ σι Π ιβ Σ σ σ ασ.ε. Λαγκαδά αι ι ή αι σ α ή σσ αι σ ω ι ισµώ. Λ φώ ι σ µα ισµ ωσ σ ζ αι σ σ β ι σ αι σ ι µήµα µ ι ή Ε α ω α ή ι ω ι ώ γ ω σ αι Χ ι α σ ι α. Τ α γ φ ι ή µι γ α γ αφι ι ι ή µ φή, ι ω σ ι ή β ια Χ σα γή σ σ α α ήγ ι σ ιµ α α ασ. Η ι ή ήµ σσ αι σ Μ γ α αι µ ισ α σ ι µήµα α ή. Σ α ι α α ι αι ω γ ωγ αφι ώ ω ήµ Λαγ α αι µήµα µ Κ ώ ια σ α σ αγγ ζ αι ω ι γ ι ι ή σ αι β ι α α ι ή Χ ι. Σ φω α α σ ι α ΕΣΥΕ ι ασι σ ι ι α β αι σ α ια Δ.Ε. Λαγκαδά α α α β σ α α. Σ φω α α ιθ 149/ γγ αφ Δασα Λαγ α ασ Δή αι σ γ ι α ια Τ.Κ Καβα α αι Δ.Δ. Λαγ ώ α α ασω ι σ ι ή ασ σ ω Γ.Δ. 2328/ Ν α ια ή Α φασ. Ε ι α α ασω α α α ισ αι 230 σ. σ Δ.Κ. Κ ι σ θ σ Π ή ΓΔ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 55

56 2678/ Ν α ια ή Α φασ αθώ αι σ. σ ι ή Πα ι ώ ι Χ σα γή ΓΔ 2681/ Ν α ια ή Α φασ. 1 Α α ασώσ ι ω φ α α αγ α ι θ σ ι ι Δή αι σ γ ι α σ ι ή : σ α ια Δ.Κ Λαγ α Τ.Κ σ σ α α α ι Κ ι σ α β ια Δ α σ α β ι α α ι Α 3 α α ασω ι Οι ι σ ι αφ ω γ ω γι ή γ αι σ α αι α ι ι θ σ ι Ν 2945/2001 ΦΕΚ 223Α «Εθ ι Σ σ α Π σ ασ α Αγ ι ή Δ ασ ι α αι θ σ ι θ ω α ι α Υ γ Γ ω γ α». Πα α σ ι ή Δ.Ε. Λαγ α ζ αι αι σ ι α αι α. Τ γ ι σ σ α ω ι ώ Κ ώ ια αι β αι ω Μα ι ώ Τ ώ ι α α ισ ω «Εθ ι Π Υγ ω ω Λι ώ Κ ώ ια β αι ω Μα ι ώ Τ ώ». Ε ι σ γ Κ ώ ια σ αι α γ ι ι ή β α ή σ α Σ θή Ramsar α α ισ Υγ Δι θ Σ ασ α ώ ι ι ι α α ια ι N TUR 2000 σ α ι ι ω αϊ ή φ σ. Σχήμα 2: Π ι NATURA σ Π ιφ ια Κ ι ή Μα α 1 Πηγή: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης, Α Στάδιο: Ανάλυση Αναγνώριση Προοπτικές», Ιανουάριος 2006 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 56

57 Ε ω ω Δ.Ε. Λαγ α σ ι σ αι σα α ι ή γ ω α Κ ώ ια σ α αι α ι ι θ σ ι α σι. Σ ι ιφ ια αι σ ι θ Κ ώ ια ι αι α σ ι ισ ασ ι ω ισ ι ιαφ ώ αι σ ι ι ή ζώ ι ι α β σ ι φ α α θ θ γι ή ια ισ ι ή αθώ α ή γ ι ι ζ ι σ α ι ι γι σ σ ή α α. Σ ι αφ βι ι ι α ι ή α ή σ γ ώ αι ω σ α α ια ζώ. Σ σα α ασ γ ω α Κ ώ ια ζ αι ω βια α α ιώ αι ιϋ βια.. β α β σ σ. Ωσ σ β σ σ α ή αι ι ισ αθώ σ ι ή ασ αι α ι ι φ α ώ α α ω α α ι αι α α θ ω γ ή α σ. Ο ισ α φ ώ α α σσ αι σ ι ή Κ ώ ια σ α αι α ΠΔ 67/81 ΦΕΚ ). Η ια ι ή α σ ι σφα α σ α ι ια α ή φω ασ ιώ αι ζώω. Σ γ ι σ σ α ω ι ώ Κ ώ ια β ι α αγ αφ 58 3% σ ω ιώ Ε α 248. Σ α ι ή α θ σ ω ι ώ Λ α γ Σ α σι ι Γαϊ φα αι Τσι α ια. Α α φ βια αι β α ι ώ ώ σα α θ α ιαβι σ ι ή α αι α φαι α α σ α αι α ή α σ Κ ώ ια α σα αφ ισ α α α α ω. Ει ι α σι σ ασ α ω ι ώ α ώ ι ια φωθ σ α ι ή θ σ α ΠΔ 67/81 σ αι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 57

58 α ι θ σ θή Σ βασ. Ω ι θ α α 16 α ιώ α αγ αφ σ Κ ώ ια ώ α α α αι α ι φ α θ ασ ι ώ ω σ α ζ ι αγ α βι ζα ι αγ ι ι α σ σα ι φ σα ασβ αγ ι γα α.. Φαι α ω α ι σ γ ω γ α σ α ι ώ ω αι γ ήσ φ φα ω αι ι ασ ω α ι ή φ α β σ σ αι α γ ι θ σ ω ζωι ώ α β ή ω α γ α σ ασ βι α ι ώ αι βι ι ώ ω ι ή αι α α ισ γασ α ω α β ή ω ήγ σα σ β θ ισ σ ι σ αι σα ιβ Κ ώ ια α ασ φι σ ι για βι ι ι α ι ή. Όσ αφ σ Δ.Ε. Βερτίσκου ι φ σι ι αι ι α αγωγι ι ή α σ α ω α αγωγι ώ ω αι σ φ σι ιβ αι για θ ω ή θα σ α σι ι θ για ω α αγ ώ. Σή α ι ι φ σι ι θ ω αι : α ι α ι ι ώ ι φ σι ι ή ιω φώ γ ια ή ι α ώσ ι αγ ι ή γ β σ ι αι ω α αι α α ασι ή ιβα ι ή. Όσ αφ σ α ι α ι ω ι ή α αφ θ α ω ω σ σ Δ.Ε. σ αι α α σ ω γ ή α ι ι ι σ σ α ω σ ω α αι σ 1% σ ι ή ασ ή 2% - 4% σ ι α ι γ ασ σ σ ι α α α αι σ σ Θ σσα. Ό ω ι ι σ ι ή ι αφθ α ω. Τ γ γ α γ αι α ι ώ σ σ ώ α ω σ ω σ ι ή. Η Δ.Ε. σ ιαθ ι σι α γ φ αι α σι ζ ι ήθ φ σι ώ ι σ σ ω ι α α α α ασι αι α ιβα ι σια ω α αι α α. Τ σ ι ασ αι Η ω α σ α ιθ 707 α φ ή φ ι. Α α α 13 αι φ α αι α 694 σ α φ α. Α σ α α α α α ζ αι σ ια αι σ α αι α ι ή αι ι ι ή θ σ α. Η β σ σ σ α ή ι σ σ γ ια ή ζώ β σ σ ω φ β ω ασώ αι σ ισ α σ α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 58

59 σ σ ω αϊ ή ζώ ι. Α φ ι ω ι γι ή σσ αι σ σ Querco-Fag a. Πα σι ζ ι ι ή ιαβ θ ισ αι ια θ ώ αι σ 3 ια ι ζώ : i. ζώ ω α φ ω σ φ ω θ ω Os ryo- arp o or al s αι α θα σσι 400 ι α 700 α αι ια αι σ α α α α α θα ώ αι σ α α ώ α α α ιθα ή αι φ β α. ii. ζώ ω φ β ω ασώ Qu rc o fra o α ι ι θα σσι ι 1000 α. Σ ζώ α ή ι α α θ α φ β α β α ι ι. iii. ζώ ι Fag o mo s aca α α ι α ή α α ι ή α 900 ω 1100 α. Η α α ι ή σ αι ι ια α α ι γ αι ι α β ι θ ασ ι ώ β α αι αγ γ αθώ αι α α φιβ ω αι ώ ι ι α σ γ ια ή ώ α αι ι ή ώ α σ α αι α ι ι ή θ σ α 92/43/ΕΟΚ. Υ σ ω σα ι αι ζα ι θ ω αι σ ια αι ι α β αι σ ι βιβ ω α ι ω σ ζωω Ε α. Τα α ι α β αι σ α γ α ω ω ώ σ α α ή ω ω ι θ σ ιώθ α σ α ι α α α ια αι θ ω αι ι θα ι σ αφ ισ σ α σ α θ α σ α ι. Σ ι ή α α ώ αι σ αγ ι γα ι ασβ βια φ σ α αι αγ ι ι ι. Σ ι ή Δ.Ε. Κορώνειας σ α ώ αι βασι ι ι σ σ ω : α γ ι ι σ σ ή α α αι β σα α ι σ σ ή α α. Σ ι ώ φ σ α αι α α α α ια αι σ ι α α ω ζώ β σ σ : Μ σ γ ια ή γ θ α ιθα ή β σ σ α ιώ Qu rc o l c s. Α ι σω ι ι σ φ α φ θα ώ ι ια σ ι σ γ ια ώ α α β σ σ αι αι ι θα σσι 350. α α Qu rcus coccifera, Fraxinus ornus, Pistacia terebinthus. Υ σ γ ια ή θ φι α ιθα ή φ β ι ώ ζώ Os ryo arp o. Ε α ώ αι σ ήθω σ α ή α α ι ή αι φώ ζώ αθώ αι σ ή α α ι ι ή. Χω ζ αι σ α ι ώ : α Θα ώ β σ σ ι ώ ω cocc f r um σ ι ι ια α βαθ ισ α φ σ ι ι αι 700. β Θα ώ ι ασ ι ώ ω ω occ f ro arp um ια α σ α Qu rcus cocc f ra αι γ Η ι ώ ι ασ Π Γα arp um orientalis). Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 59

60 Όσ αφ σ α α ι ή α ι σ σ ή α α Δ.Ε. Κ ώ ια ι αι σ βι ι α ι αθ ισ αι σ σ θ σή σ α ι γι ισ ι ισσ σα α α α. Π αγ α ι ι ι β σ σ α ώ ω ι σ σ ω αι ι ια α γ αι σ σι ι ι αι σ ι α α. Α θ α ι φ ι ω ω α ώ θα ώ ω ι ώ ω α α ζ αι α ιω ι ι α ι ώ ώ σ α αγ ι σ σ ή α α β σ αι α α α αι σ α ι ή ι σ ω ι ι α αι αφθ α α ω α σ α φή ω ω θ σ ώ. Η α θ ώ ι ασ ι α ι ι α ι φω α ω ω θ σ ώ. Τα α α ώ αι αι α αι α θ 4 γ α 79/409/ΕΟΚ αι ι α β αι σ α α ΙΙ γ α 92/43/ΕΟΚ α σι ζ αι σ α α. Η ι ή.ε. Ασσήρου αι ι ή ω µ α ώµα α. Α α γ φ φ ω ζ µα ι σ γ ώ α µβ ια σ µα µ α σ µα «Μ γ». Σ.Ε. Καλλινδοίων ι ισµ Ζαγ ιβ β σ αι ω ω ω θ σµ θ µ ω ι ώ N TUR 2000 αι ω α ώ α ή ω α σθ ω ι ώ Π ιφ ια Κ ι ή Μα α αι Π Θ σσα - Π α - Ηµαθ α α ή ι σ ι σβ ζώ. Η.Ε. Σοχού α µια α ι σω ι ή ι ή αι µι ι ή ι ή αι α ιµ ω ζ ι α α α α ισ ι β ήµα α ιω ι ώ. Η ι ή µ α α α ισθ ω φώ. Σ αι µήµα.ε. α αι α ι γ σ µφα ζ αι α µ γα α µ α µ σ µ α φή σ α 1103 µ α. Πα αι α σ β θισµα ή α µ µ Μα α αι µ Λ ζα. Σήµ α ι α µ µ µβασ α θ ώ ι α γ α α σ αγγισ µ α ια γ α β θ σµα α α ι ή σ µα Κ ασι β σ αι σ Α θ σα. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 60

61 Υ ι Δ α ι Η Δήμος Λαγκαδά ιβ αι α φώ ι σ α ισ αι ι αφι σ ι ι γ α σι γ αφι. Τα σ α ιζ α α α α α ζ αι α σ α ι α ι α ι α ωσ αι α α ήγ σ Κ ώ ια. Ο α Μ γ α σ α ι ι ισ Λαγ α Κα σα α ω αι ω Καβα α αι α Κ ι α αζ Κ ώ ια α σ α ι α ιφα ια ι α σ ι α ι ή. Η γι ή Λαγ α α ι ή α Μ γ ια σ σ ή α. Τ γ αφι ι ι ι ή φή αι α σ αγγ ζ ι ι γ β ι α α ι ή Χ ι ι α α ι ή σ αι ω ω ω ι α α ι ι ι ή γ α ή Κ Λα α. Ο ι α αι Ρ α Μ γ ι αι ι Λαγ α αι β ι σ ι ή α Κ ώ ια. Σ α σ γγισ ι ή σσ αι αι α ι «Μαγγ» ια φώθ α Υ σ α Εγγ ω ιώσ ω Υ.Ε.. Υ γ Αγ ι ή Α αι Τ φ ω αι ι ι α Χ σα γή ι αι α α ι Λαγ α αι β ι σ ι ή α Κ ώ ια. Η ι β ια ι ή α σ αγγ ζ αι α α Ρ α α Ν φ Δ α αι Μ γ Ρ α ι αι α σ ι α α ι ισ Α Δ α αι Κ ι. Τ φ Καβα α α φ ζ ι ι α ι ι ή α γι ή. 2 Π ήθ ω Λαγ α α α ήγ σ ι σ α ι α Μ γ α ασ α ή 178 km2 Κ ι 86 km2 Α 53 km2 Χ ώ α γ ζ ι β ια Χ ώ α αι β ι σ σ ή α Κ ώ ια α α α Δ α ι Π α α α Γ α α ω σ αι φ Καβα α α σ αγγ ζ ι ι ή ι. Γ ι γ αφι α σι ζ ι ια α β ια αι ια. ια γ αφι αι α α α γ αι α ι α σ αι σα αφ ι ή ασ ι α αφ ω γ ω γι ώ σ αισ ώ ι α α α ια α α ώ α α. 2 Πηγή: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης, Α Στάδιο: Ανάλυση Αναγνώριση Προοπτικές», Ιανουάριος 2006 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 61

62 Η Λαγ α αι α ι γ Κα ή α αι ω α ώ Σ β -Σ α α ι ή α Μ γ α αι ι σ ή α α ζ γ β σ ι ή 38 km Μ ισσ ώ ι-σ β ι ή β σ ι ή 26 km Άσσ -Π φή αι σ αι γ ω σ α 12 km Άγι ασ ι -Α. Η Κ ώ ια αι φ σι α ια σ ι ι ω αι ω γ αφι σ γ α σ ι ή ιφ ια km2. Η α ή Κ ώ ια ιαι αι σ 20 ω α σ ι ω ω. Σ ή α 3: Λ Μ γ α ι σ αθ Κ ώ ια αι Η ι ή α ή ι σ γι ή Μ γ α ασ Η ζ αι α ι φ γ α ω β ώ Κ ια σ Χ ι αι Χ ώ α. Α αι Ν α β α 600 αι 1200 ω ω Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 62

63 α ιφ ια θ ασσα αι α σ 550 α ω α ιφ ια θ ασσα. Τα ιφα ια σ αγγ ζ σ α ι ι σ σ ια β σ ι. Σ σ γ ι α ή β σ αι α Κ ώ ια αι β σ α σ ι ή σ θ φ ζ αι ώ σω ω ι ή φ αι α Δ β. Ο σ ι ισ α ι ισ ζ γ σ Μ γ α α ι ω ζ ι σ α α γω ι α ώ ω γι ώ σ ι ω. Ωσ σ ι αι ι ι ήσι ισ σ σ αι *106 m3 αι ι ήσι *106 m3. Έ σι ι α α ι α ι ισ ζ γι ω 32 20*106 m3 / ώ ι ι ι α γ ι ή σ βα ιαθ σι α ι ήσι α α σ ι. Ει α 1. Δ φ ι ή ι α Μ γ α ή 2003 Η Μ γ α α ι σ Κ ώ ια αι γ ι ι ή β α Κ ώ ια ιζ σ α θ. Ο α Ρή ι σ ι β θ ασσα. Οι Κ ώ ια αι β σ α αι α Σ θή Ρα σ ω Υγ ι Δι θ Σ ασ α α α ι ω σ ι σ βα ι γι β ή α α ω α σ α ω ι ι ώ ασ ι ή ω σ Μ γ α. Ι ια α Κ ώ ια βαθ σ σ α ι α α α ι ή ώσ σ θ αι ισ ή ω α σ ια αι σ ια γ.. H µ θ γι ή σ σ ω α θ ώ ι ω ασ ι ή ω σ α ή µ Κ ώ ια ήγ σ σ α ια σ µ γ β θµισ ω ι γιώ ι σ σ µα γ / µ. Η β θµισ α ή φ σ µ σ µα ι ή ώσ σ θµ µ α ώ ια Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 63

64 ιαι µ ω αι ι θ θ σµώ ι φι σ θή αι µ α σ ι ι ώσ ι σ ι α α για θ ω α ι γ ι ι γ α ι ή ωσ βι ι ι α α ι ι ή... Καθεστώς προστασίας Η Κ ώ ια αζ µ β αι α Μα ι Τ µ α α γ ι σ σ µα ή ι γι ή α α. Η ι ή α α σ ι σ γ α ι σ σ ω Κ ώ ια αι β ια α θια σ α α ι σ Α ω α σ Ρ α α α ώ γ βα α θα ώ αι γ ω γι σ ι σ γ α σ α ι γ ι θ σ ασ α. Σ ι θ ω αϊ αι θ ι αι σ ι αφ σ αθ σ ώ σ ασ α ι ή ω Λι ώ Κ ώ ια β ι α α ισθ ω : Υγ Δι θ Σ ασ α ασ α «Λ β αι Κ ώ ια» β σ ι Δι θ Σ βασ Ρα σ «σ ασ α ω ι θ ιαφ γ ω» N.Δ. 191/74 ΦΕΚ 350/Α/ N. 1751/88 ΦΕΚ 26/Α/ N. 1950/91 ΦΕΚ 84/Α/ ) Ζώ Ει ι ή Π σ ασ α p c al Pro c d r a - P ω ι αι ασ α «GR Λ β αι Λαγ α αι Σ Ρ α» σ φα γή Ο γ α 79/409/ΕΟΚ «Π ια ήσ ω ω γ ιω ώ» ΚΥΑ 41498/ ΦΕΚ 757/ ΚΥΑ /98 ΦΕΚ 68/ /98 Τ Κ ι ι ή Σ ασ α s of ommu y I r s I για α σ Ε ω αϊ Οι γι Δ «Φ σ 2000» ω ι «GR Λ β & Λαγ α ι ή» αι «GR Σ Ρ α ι ή» σ φα γή Ο γ α 92/43/ΕΟΚ «Για ια ή σ ω φ σι ώ ι ω αθώ αι γ ια α α αι ω α» ΚΥΑ 33318/3028/98 ΦΕΚ 1289/ / ) Κα αφ γι Άγ ια Ζωή ι ασ «Λ Λαγ α» ΦΕΚ 398/ /83 «Π φή -Ν φ α» ΦΕΚ 423/ /83 «Ε β ή Ρή ι - β Μι ή β» ΦΕΚ 569/ αι «Πα α ι σ Π α ω Α ω α» ΦΕΚ 172/ ) Εθ ι Π Υγ ω ω ιµ ώ Κ ώ ια - β αι ω Μα ι ώ Τ µ ώ ΚΥΑ 6919 ΦΕΚ 248/ Σ ισ ι Κ ώ ια αι σ ι ή α σ ασ Τ 1970 Κ ώ ια 47 km2 αι β θ σ α 5 m. Η ισαγωγή γ α σ α ι για γ ω γ α σ σ Μ γ α αι ι α για βι α α σ ι ή Λαγ α ήγ σα σ α α ι ή ώσ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 64

65 γ ι φ α α α ι α σ σ ασ αι σ θ rak al Α 1977 ήσια α ώ ια σ θ ή α m αι σ ι α ι α α 2000 β θ φ ασ <1 m. Α ήσια ια α σ σ θ αι 0.33 m αι φ ασ 1 m σ σ ι ι α β ωσ r sma al Σ ια ή α αι ι ή ι α αι ι ι ισ α α αθισ ώ α α α ια ή σ α α α αγ θ σ α ιώ. Τα α α ι ή σ α φ α για γ ω γ α αι ω βι α α Κ ώ ια α γ σ θ ι ώ α ι σ α α γ ω γι ώ α ι γ ιώ α αι α ω ω ω ι ι α βι α ι α β α ω α α βαφ α ι ή αι γα ι φ α ι α α. Πα ι ή α φι ή ι α ω α ι ώ α θ ω γ ώ ι σ ω φι ή α σ ασ γι φι ή rak al αι φι γ α α ασ φ. Τα α σι α φ ι σα σ ι φ α ι ι ζω α ι ή ι α α ι α ασ θ α ι α ιθ ι ώ α θ ι ώ σ σ α ια σ α ια ιώθ α αι ι αφα σ α α ισ α ι αιφ ι αζι θα Α α ήθ µ ώ θ για Κ ώ ια ι ιβ βαιωθ ι α α ια β θµισή φ αι σ α ισ ι σ ι α θ ω γ ασ ι αµβ ώ α ι α α σ α ή. Οι α θ ω γ ασ ι σ σ ασµ µ ι µ ιωµ β ώσ ι σα α σµα µι γ α α ι γι ισ ζ γ αι ι ισµ φ σ α µ µ. Οι γ ω γι ασ ι α α ιφα ια αι γ ια α α µ φ φ µα α αι θ ι ω ζω φώσφ αι ι ώ ι βι µ α ι ασ ι αι θ για α σ ω ιφα ια ώ ω ω µ α α γα ι φ βα α µ α α αι ι σ. Δια ισ σ α ι ή Για ια ισ ω σ α ω α ι ι ω ι ή ι σ σ αθ σ γ θ αι ι γ Φ α Δια ισ «Λι ώ Κ ώ ια - β» Ν. 3044/2002 ΚΥΑ /357/ ΦΕΚ 126/ / ΥΑ /2466/ , ΦΕΚ 894/ / ι α ι αθ ζ αι σ φ. Ε θ 16 Ν. 2742/99. Όσ αφ σ ια ισ σ α ι ή α αφ αι ι ι : Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 65

66 Η Ει ι ή Π ιβα ι ή Μ «Π γ α α α ι ώ ισ ι ι ώ ιβα ι ώ β ω αι σ σ ή α ι γ α αι ια ισ σ α ι ή ω ι ώ Κ ώ ια β ω Μα ι ώ Τ ώ αι ι ή Α α α ζή Κα Η ΚΥΑ 6919/2004 ΦΕΚ 248/ «Χα α ισ ω ι α ω σα ω αι ι ω ι ώ γ ι σ σ ή α ω ι ώ β -Κ ώ ια αι Μα ι ώ Τ ώ ω ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ- ΟΛ ΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΕΜΠΩΝ». Σ ΚΥΑ αι σ ασ α ια ή σ αι ια ισ φ σ αι ω φ σι ή ι αι ι θ ι φ σι σ ι ι α σα αι ι ι γ ι σ σ ή α ω ι ώ β Κ ώ ια αι Μα ι ώ Τ ώ ια αι για γ βι γι ή ι γι ή αισθ ι ή ισ ι ή γ ω φ γι ή αι αι αγωγι ή α α. Μ ΚΥΑ αθ ζ αι ι ζώ σ ασ α σ ι ή αι ι ι ασ ι σ α. Τ θ για ια ισ ω ω α α θ σ αι φα γή ω για ι ι ή αι σ ι ή α σ ασ ω ιφα ια ώ αι γ ω ω α ή ι Δ/ σ Υ ω Π ιφ ια Κ ι ή Μα α σ φω α Ν. 3199/ ΦΕΚ 280/Α/ σω α ώ ι Ο γ α Π α σι για α Ν 2000/60/ΕΚ αι ΚΥΑ ΦΕΚ 1688/ / Η ΝΑΘ ι α ι γ α σ αθώ αι φα γή ω αγ ιβα ι ώ ω. Αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας Σ α σι α αγ αι α α α σ ασ µ Κ ώ ια αι α θώ α ω ώ αι σ ω α 1997 α α ή α 2005 α γ ιθ α α ια ι ή Ε ω αϊ ή Έ ωσ α mas r pla «Α α σ ασ Λ Κ ώ ια». Στο αναθεωρηµένο σχέδιο αι µ α σ ι µ ω αι γω σ σ σ σ ήµα µ / γ σ αι σ α ή για σ ω αι ιώ β θµισ αι ω ι ι ώ σ ώ α α σ ασ. Η α ω ω σ γγισ αι ωµ αι ι ι µ α µβ σ ι αι σ µφω µ ήφισµα VIII.10 Σ µβασ Ραµσ αι ι α αι ήσ ι Κ ι ι ή Ν µ θ σ α ω α αφ αι σ σ ι γγ αφ Δ/ σ Π ιβα ι Σ ιασµ µ α. ω /3395/ Μ ή ωσ α αθ ω ι ι σια σ α α σ ασ Κ ώ ια β αι α ισ θ α φ γι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 66

67 α α ισ ι ώσ α γ ι θ ι γ α. Λα β α ι ι σ αι σ σ σ α α ι σ σ α Κ ώ ια θα α ι ω ζ αι ω γ ι ή ωσ ω γω αι α α ι γ α ω βασι ώ α α ισ ι ώ γ γ θα ι ι α α θ σ ω βασι ώ βι γι ώ ι ώ αι θα αι α ή σ ι γι ή ι α σ φω α ι ιαγ αφ Ο γ α 2000/60/Ε.Κ. Τα τελευταία συμπεράσματα για την κατάσταση της λίμνης για το έτος 2015 ω ή : Η β θ ισ ι σ σ ή α Κ ώ ια α ι ω σ α ω σ ι α α σ ασ ι γα σ σ θ α αι ι γ α ιαι ω για α αφ βαθ ισ ω ω φι γ α. Π α α ια φωσ γ ω σ α ω φ ι ω ιώ αι β ωσ ι α ισ ιφα ια σ ι α ασ ασ β ι α ασ ή βαθι ιαι ή α. Σ βαθι α ια α αι α ι α ή ωσ βι γι ω α ιώ ια φωσ α ώ α α α αγωγή αι α αφ γ για ι ι α ή σ θ. Ω γ ι σ ασ α σ γω α αφ αι ι σ θ β σ αι σ αι ι σ σ σ σ σ θισ 2 αι γω ι ι ώ α γήθ ή α ι β ω σφα ω ω. Ο α γ ασ σ γ βαθ α ι α α α ισ ι σ ι α ι α α αιω ι. Τ ωσ σ ω α α ω α σ ασ ι ι ήσ ι σ Κ ώ ια α ι ια ω ι ω ή σ θ. Οι ι α α αι α α θ σ σ θισ ια ή ώ σ σ θ α ι ια α αι ι. Π α α α ιφα ια ι α α θ α α ι ή ιαθ ι αι σι γ ι ι α θ α. Ο φ φ αι ω α α ω β ώσ ω α αι α α σ σ ω ώ ω ω. Τα γ ια α ι ι αι α ι γ για αγ ι ή ήσ α για φι ή αι ισ α σ ι ή Κ ώ ια ζ αι 80 σι γ ω ήσ ι σ. Σ α σ θ αι αι α γ α ιθ ι ιω ι ώ γ ω ήσ ω. Στο αναθεωρηµένο σχέδιο αι µ α σ ι µ ω αι γω σ σ σ σ ήµα µ / γ σ αι σ α ή για σ ω αι ιώ β θµισ αι ω ι ι ώ σ ώ α α σ ασ. Η α ω ω σ γγισ αι ωµ αι ι ι µ α µβ σ ι αι σ µφω µ ήφισµα VIII.10 Σ µβασ Ραµσ αι ι α αι ήσ ι Κ ι ι ή Ν µ θ σ α, Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 67

68 ω α αφ αι σ σ ι γγ αφ Δ/ σ Π ιβα ι Σ ιασµ µ α. ω /3395/ Μ ή ωσ α αθ ω ι ι σια σ α α σ ασ Κ ώ ια β αι α ισ θ α φ γι α α ισ ι ώσ α γ ι θ ι γ α. Λα β α ι ι σ αι σ σ σ α α ι σ σ α Κ ώ ια θα α ι ω ζ αι ω γ ι ή ωσ ω γω αι α α ι γ α ω βασι ώ α α ισ ι ώ γ γ θα ι ι α α θ σ ω βασι ώ βι γι ώ ι ώ αι θα αι α ή σ ι γι ή ι α σ φω α ι ιαγ αφ Ο γ α 2000/60/Ε.Κ. Τα α α σ σ α α για α σ ασ για 2015 ω ή : Η β θ ισ ι σ σ ή α Κ ώ ια α ι ω σ α ω σ ι α α σ ασ ι γα σ σ θ α αι ι γ α ιαι ω για α αφ βαθ ισ ω ω φι γ α. Π α α ια φωσ γ ω σ α ω φ ι ω ιώ αι β ωσ ι α ισ ιφα ια σ ι α ασ ασ β ι α ασ ή βαθι ιαι ή α. Σ βαθι α ια α αι α ι α ή ωσ βι γι ω α ιώ ια φωσ α ώ α α α αγωγή αι α αφ γ για ι ι α ή σ θ. Ω γ ι σ ασ α σ γω α αφ αι ι σ θ β σ αι σ αι ι σ σ σ σ σ θισ 2 αι γω ι ι ώ α γήθ ή α ι β ω σφα ω ω. Ο α γ ασ σ γ βαθ α ι α α α ισ ι σ ι α ι α α αιω ι. Τ ωσ σ ω α α ω α σ ασ ι ι ήσ ι σ Κ ώ ια α ι ια ω ι ω ή σ θ. Οι ι α α αι α α θ σ σ θισ ια ή ώ σ σ θ α ι ια α αι ι. Π α α α ιφα ια ι α α θ α α ι ή ιαθ ι αι σι γ ι ι α θ α. Ο φ φ αι ω α α ω β ώσ ω α αι α α σ σ ω ώ ω ω. Τα γ ια α ι ι αι α ι γ για αγ ι ή ήσ α για φι ή αι ισ α σ ι ή Κ ώ ια ζ αι 80 σι γ ω ήσ ι σ. Σ α σ θ αι αι α γ α ιθ ι ιω ι ώ γ ω ήσ ω ι σ φω α σ ι α α ι α γ α α αι α α γ ι θ σ α α σια σ ω θ γι ή ια ισ ω ι ω ω ι ή. Π ω σ α σα φ σ α αγ φ αι β ή α α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 68

69 ια α σι γ ι ι α θ α αθώ σ α α αι ι α ι α γ ι ή. Έ α ι ια σ ι ι ή Δή Λαγ α ω γ ι ι αι α σ α θ ώ γ ιω ώ. Τ σ ι α α ι ι αι για θ α ι αι ισ ι σ αθώ σ α ι α α ι ι ισ Λαγ α ι γ γ α σ ασ ώ Λ Λαγ α Κ ι α γι σ ι α Σ ια φωσ γ ι α Δή σ ω βασι ι α ι α γ αι β ώσ ω αι θ ασ α α α. Σ α ι ή ω αι ασ α γ φ για ια φωσ ι α σ ι α αι γ ωγ αφι ω ω Δή. Σ γ ι γ α α ι ή σ α ζ αι α Θ σσα. Ε αι σ γ ια αι ζ αι α α αθα σσι α α ή α Ν α αι α α ι α γι α α ισ ι α α ι ή Χ σ ήσ. Όσ αφ σ Δ.Ε. Λαγ α ι ι α ζ αι σ ι α αι α ιαφ ι ω γι σ αθ σ Μ α σ αι Σ αθώ σ ισα α ι ή ιαφ. Τα ι α γι α α β αι α ω γι σ αθ Λαγ α α α σ σ α ή φ σ γή για σ ι ισ α ι ή αθώ σ αθ θ σ ι γ α ι Μ ι Η α β σ αι σ ι ή ω Λ ώ Λαγ α σ 87. γ ωγ αφι αι γ ωγ αφι ή 23,06 0. Α ή ι σ ι ι σ α Εθ ι Ασ σ Αθ ώ αι ι γ β Δ ι ή Α ώ Ε αι α Λ ώ Λαγ α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 69

70 Ό ω φα αι αι α α Διαγ α α 1 αι 2 ι γισ θ ασ σ ιώ αι Ι ι αι Α γ σ ι α β α α αγ αφ σ α ω γι σ αθ Μ α Θ σσα ώ α 40 0 C. Οι ισ α α αγ φ αι Ια ι αι ι ιαφ Φ β ι ι ι αι 14 0 ω C). Διάγραμμα 1: Α γισ θ ασ α α 1 ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (οc) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία (oc) Διάγραμμα 2: Α ισ θ ασ α α 1 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 70

71 ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (οc) 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0-12,5-15,0 Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία (oc). Οι β ώσ ι φα ζ αι ι ή Ν β αι Δ β β ή α αγγ ζ ι α 55mm. Όσ αφ α σ ι ή α σ φω α α α Π α α 1 α θ σ Δ. Η ασή ω σ ι ή Δ.Ε Λαγ α ιαφ ι αι σ σ σ α ή α αγ φ αι σ Θ σσα αθώ Δ.Ε. Λαγ α σ α αι α ι γ ι. Διάγραμμα 3: Ύ β ή σ mm α 1 60,0 50,0 ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ (mm) 40,0 30,0 20,0 Βροχόπτω ση (mm) 10,0 0,0 Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Μια σ γγισ ω ι α γι ώ α α ισ ι ώ ι ή α β ι α α αγ γ α α σ ι α α ω γι σ αθ Σ. Ο σ αθ α ή ι σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 71

72 Α ισ ι Πα ισ ή ι Θ σσα ΑΠΘ αι α γω σ ι α α Σ φω α α σ ήσι ω β ώσ ω αι mm αι α α ζ αι ω α α ι α σ ια Ε α. Η ια ή α α ή σ ι ια α σι ζ αι σ ι α ή ια γισ α α φθι ώ αι ι ώ α Ν β ι Δ β ι 57 mm ω α αι α αφ β ή αι α ι ια ι ι 45 mm. Τ α α ι φα ζ αι ισσ ή ιγ θ ι 14 mm α σ Α γ σ. Ι ια α γ αι α ιθ ώ α αιγ α 36 σ ω. Η σ ήσια ι ή θ ασ α αι Οι σ γισ θ ασ α ι ια α αι ι φ σ 32 2 Ι ι αι ι α σ ι ισ ι ώ α Ια ι 0 7. Η α γισ θ ασ α ι α αγ αφ αι 45 0 Io ι αι α ισ Ια ι. Οι ι α σ ι ι αι ι β ι ι ω ω α ω α Ο ώβ ι ω Μ ι αι φ αι ω σ α αι ισ αθ ι αι α ισ αι φ ι σ. Έ γ ασ α ι φ σ ι ω αι ι θ 8 B aufor. Α θ ι β ι ι ασ ω 9 B aufor αι ι ι ι- ι α α ι α θ ι ή. Μι σ σ α σι ζ ι α α ι ι ι α ι α Χ ι. Η σ ήσια ι ή γ ασ α αι 67 7% α σι ζ α γισ σ 77% Δ β ι αι Ια ι αι ισ σ 58% Ι ι. Οι σ ια ι σ ι ή γ ασ α αι αθ ι ια. Όσ αφ σ Δ.Ε Ασσήρου ια ισ ώθ σ α α α α Μ ω γι ή Υ σ α Α σ αι Δ/ σ ΠΕ.ΧΩ. ι ι ι σ ω αι α 80% α β ι ι θ σ ι. Σ ι α ι ή σ ι ή γ ασ α α αι σ ω α 78% ω 53 2% αι σ ι ή θ ασ α α αι ι ώ α σ 6 7 ι σ 14 2 θ σ 26 6 αι φθι ω σ Σ ι Δ.Ε. Κορώνειας για αγωγή σ ασ ω σ ι ώ α ι ή σι ιήθ α ήσ ι β ώσ ω αι θ ασ α α α ω σι σ ω αι ω α ι σω ι ω Μ ω γι ώ Σ αθ ώ α α α σι ζ αι σ α α ω α α. Οι σ γ ι ι Μ ω γι Σ αθ α ή σ ι ή αι σ θ ι ια ι α ι ή Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 72

73 Οι β ώσ ι σ ήσια θ ώ σ α σι ζ ι ή α σ. Τ ω γισ α α αι ή Ν β ι Δ β ι αι Μ ϊ. To ισ α α αι α ή α Α γ σ αι α α α ήθ α ω ώ Φ β α αι Α ι. ι ή αι ι Ο ώβ ι Ν β ι αι Δ β ι ώ ι Ι ι αι Α γ σ. Η α α ή α ή ι σα α σ α αγ α ι ή α ισι ια ή α αφαι α σ α ι α σ σ ω α θ ω. Μετ. Σταθμός Νομός Υψόμ. (m) Βροχόπτωση mm /έτος Φορέας Είδος παρατήρησης Χρονική διάρκεια Ζαγκλιβέρι Θεσ/νίκης ΥΠ.ΓΕ. ΒΡM, ΤΕΜ Λουτρά Θεσ/νίκης ΥΠ.ΓΕ. ΒΡM, ΤΕΜ Ν. Απολ/νίας Νικόπολη Θεσ/νίκης ΥΠ.ΓΕ. ΒΡM, ΤΕΜ Σοχός Θεσ/νίκης ΥΠ.ΓΕ. ΒΡΜ Αρέθουσα Θεσ/νίκης ΥΠ.ΓΕ. ΒΡΜ, ΤΕΜ Σταυρός Θεσ/νίκης Ε.Μ.Υ. ΒΡΜ, ΤΕΜ Άγ. Βασίλειος Θεσ/νίκης ΥΠ.ΓΕ. ΒΡΜ, ΤΕΜ Λαγκαδάς Θεσ/νίκης ΥΠ.ΓΕ. ΒΡΜ, ΤΕΜ ΒΡM=Μηνιαίες βροχοπτώσεις ΤΕΜ=Μηνιαίες θερμοκρασίες Σ ι σ ήσια θ ασ α α α ή α σι ζ ι γισ α θ ι ή Ι ι αι Α γ σ θ>23 αι ισ α ή α Ια ι θ>2. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 73

74 Δ α α ήσ ι για ι α α<1.000 m ω αι ι φαι ζ ι σ α ι ι ή. Η ι αι ασ αθή αι αβα ι ή α αγή ώ α α ισ ι ι ώ α αι θ. Τ φθι ω αι ι ή ι ια αι σ σ ι ώ α α αι σ αθ ή. Σ α α ω α α αι ι σ ια β ώσ ι ω σ αθ ώ Ν. Α ω α ( Α θ σα Ζαγ ιβ αι Σ ). ι α σ αθ ώ Μ γ α Σταθμός Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Μ.Ο. Ν. Απολλωνία 45,3 34,6 47,5 35,2 59,8 37,9 33,4 11,6 45,4 43,3 72,6 77,8 544,4 Αρέθουσα 72,2 64,5 55,5 44,1 66,1 31,5 29,4 35,4 59,4 64,6 75,4 79,5 713,4 Ζαγκλιβέρι 51,3 59,0 59,8 39,2 54,3 55,9 55,7 25,1 29,0 36,6 59,6 95,0 620,7 Σοχός 37,1 39,1 39,1 32,4 86,9 65,9 73,8 34,7 38,1 62,5 73,3 59,8 671,6 Σ α α ω α α αι α α θ ασ α ω σ αθ ώ Ν. Α ω α 37 για ι ι σ α αι Α θ σα 400 για ι σ α Μ σ ια θ ασ α Σταθμός Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Μ.Ο. Ν. Απολλωνία 6,1 6,1 9,3 13,8 18,5 23,1 26,0 25,6 21,5 16,7 11,6 7,0 15,4 Αρέθουσα 2,9 4,9 6,7 11,7 15,2 19,5 21,9 23,1 18,3 12,9 9,1 5,3 12,6 Η σ ια α αι ήσια β ωσ σ σ αθ Α α α αι Σ α αι σ α α ω α α αι σ ια α αι ήσια θ ασ α α αι ή : Μ σ ια αι ήσι β ωσ mm σ αθ ώ Α α α αι Σ α Σταθμός Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Μ.Ο. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 74

75 Αρναία 62,5 61,0 60,1 45,8 64,6 62,0 54,1 27,6 43,4 65, ,2 712,6 Σταυρός 54,8 32,5 60,5 31,3 45,5 33,9 14,1 7,8 12,5 61,5 67,2 63,.9 485,7 Τ α Δ.Ε. Σοχού α α σσ αι α γα σ ασθ ή σ - σ γ ια α α ή α ώ ια ή α α σ α β ια ια Δ.Ε. Σ αι σ γα α α α ή σ σ - σ γ ια α α ή α. Χα α ισ ι σ ω ι α ι ώ σ θ ώ ι ή αι ι ι ι ώ α αι α φ γ ι σ ισ θ ασ α ή α α 0 C αι 3 C ώ σ ι ή α α σ α β ια αι β ι α α ι ια ι ή ι ώ α α α ζ αι ω ι φ γ σ ισ θ ασ α ή α ι α 0 C. Η γισ θ ασ α θ ή α αι γα α 23 C. Η α α ή ω β ώσ ω αι α θ ή Μ ι -Ο ώβ ι αι α α ή Ν β ι -Α ι αι α ισ α ι α α Αγ. ασι αι β. Η σ α ι ώσ ω αι ι ή αι α φώ α γ φ α σι ζ ι. Σ ι ι γα β σ αι ω σ σ α σι ζ αι γα σ α ι ώσ ω. Ε σ σ αφ σ α γ ασ α α α αι γα α β ή αι ι ή α. Η σ ι ή γ ασ α γισ ι αι α ι ώ α αι α ισ ι αι α α ι Σ ισ ι α Η ι ή Θ σσα β σ αι σ ώ ω γ ω γι ώ ζω ώ Α ι Π ι ι ή αι Σ β α ι ή α Ν γ Τ α γ ι γήθ α γ α ι β θ σ α α αι για α ιγ α Α ι Α θ α Μ γ α. Η Σ β α ι ή ζώ α θ γ α ή Κ σ α γα α α β Γι γ σ αβ α Δ ϊ Μ γ α Λαγ α β Ι ισσ Άγι Ό Άθω αι αι ισσ γή σ ισ ι ή ζώ β ι α ι ώ αι α ασ σ ισ ι ή ασ ι α ζ ι σα ι ή Δή Λαγ α β σ αι σ ι ή α. Τα α ω γ ω σ ισ ώ α 1900 σή α ι θ σ γ ι ζώ α α σσ αι α ια ι θ σ Δ-ΝΝΑ σ ισ ι ή σ α ι γ α ζ αι σ ι ή Μ γ α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 75

76 Τ γ ω γι βαθ ι ή α αι α -α ι αι α ι ώ α α. Κα ι ια α ι ή α α φωσ σ α σθ α ήγ α α α σ φα αι ιζ ια α ισ αθώ αι α ι αι αγι α ι ι γήθ α ή α α ασ ι ιήθ α. Ε αι α ι α ι γ σα ι ι σ σ ια ώθ α ιζή α α α Ν γ αι Τ α γ. Ο σα α ισ ω ιζ α γ ώ α ώ ι ι α Α-ΝΝΔ σ Α-Δ α αι ι α σα ι θ σ αι Δ-ΝΑ. Τα ήγ α α α α Α-Δ αι γα σ α ιθ αι ι ή α αι γ αθώ αι β ισ α σα α ισ α σ σ ι -Ν φ σ. Όσ αφ ω σ ω σ ι ή β σ α ισ γ σ ι α φ σ ι σ ι -Ν ι θ σ Τ α αι ι ή γω α σ. Τ α γ σ α ϋ α α ι ήγ α α α σ ισα Μ γ α α α ώ Μ ι αι σα σ σ α ι ή ζα Σ β α ι ή αι σ σ ια α ή ώθ Ν γ ή αι Τ α γ ή ιζή α α ω α αφ θ. Η σ ισ ι α σ αι Μ γ α α α ι ή για Θ σσα αι ι ή. Τα ι ι ήγ α α Μ γ α θ ω αι α ι σ ια ζώ γ ω γ ιήθ α σ ισ Οι Tra os al α θ α θ ω ι σ σ ια σ ισ ι ή ζώ 1978 β σ αι ι ια ω ω Μ γ α αι ι α σ α ι ή α ι ή για ιθα ή γ σ αι α ή α γ σ ισ ι ή ζώ. Τ ι Σ β α ι ή ζα γω ι ή ασ ι α αι α ι ή ή σ ισ ι α αι ι ι α α α ω σ ισ ώ α σ γ ώ αι ω σ ι ι ι ια ήγ α α. Τ ι Σ β α ι ή Π ι ι ή ια φώ ι α ζώ σ ισ ι γή σ ι α β α σι αι Μ γ α Ps lo kos 1984 Vo doma s al Tra os al Σ φω α Papazachos al ι σ ισ σ α Σ β α ι ή αι ιφα ια αι α σ ια β θ ι α ω 17 km. Οι ι σ ισ ι ήσ ι αβα ώ α σ ι ή αι ι α α ω Vo doma s al : Τ γ σ ισ 05/ (Ms=6,6 σ Άσσ σ ι F-ΝΑ ι θ σ γ ήγ α Λαγ α. Ο σ ισ 29/09/1932 s=6 2 σ Σ σ ζ αι ήγ α α Α-F ω F F- ΑΝΑ ι θ σ. Τ θα ι α α αφ θ ω σ ισ ι ή σ 20/06/1978 s=6 5 σ Λ β σ ζ αι ιασ α ωσ ω ιω γ ω F- ΝΑ αι Α-ΝF ι θ σ αθ α α α σιασ ι α α ια ω Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 76

77 α ώ Μ γ α. Η α α σ ισ ι ή σ 1978 σ ισ σι β β σ ι ή α α ώ ή αι α θα ώ α ω ω αι α α σ α ι α σ Θ σσα. Όσ αφ σ σ ισ ι ή ι ι α ι ή α ή ι σ Ζώ ΙΙ ω α ή ζ αι α Ν Ε ι Α ισ ισ ι Κα ισ ΝΕΑΚ Τ ι β βα ι φα ζ αι ι ι ισ Α Δ α Κ ι α α ια ω ω ι αι γ ήγ α «Ασσή Α» αθώ αι ι ισ ω Λαγ ώ α ΝΔ ι ι αι γ γ ήγ α «Λ ή Λαγ ώ Αγ ασι» Ο ι Δ Η ϊ ή γ ωγ αφι ή θ σ ι ή ι σ β ι σ α ι σ α ω σ γ ι ω ια ώ ώ ω σ ι αφ σ σ σή σ ι. Πι σ γ ι α ω γ ωγ αφι ώ ω Δή ι αι ή α α ι Εγ α α Ο σ ι ή 16 ι ι ω. Ε ι σ ω ι ι ή α ή ι αι ή α α ι Εθ ι ή Ο Θ σσα Καβ α ι αι ια Τ.Κ Καβα α αι φ ι ι Κ ώ ια σ Τ.Κ Αγ ασι. Όσ αφ σ σ σ ω ι ι για Εγ α α Ο α ή αγ α ι αι σω α ισ β ι ια φωθ β ι ι ω Λαγ ώ αι ι ι Λαγ α α σ α β ισ σ Λαγ α. Τ ι ια φώσ ι β φθ για σ σ α ι Εθ ι ή Ο Θ σσα Καβ α ι Δή Λαγ α α σ α σ γ ι α α α σι ζ ι α ι ι α. Ε ι α γ ω ι α α ισ ι γω αι α α ή αθώ σ ι ω ω ω φ α σ αι ι ια ω ισ ι ή σ α σ α ια ή φ α ω. Μ α ι γ α σ αθ ι ω σ Τ.Κ. Α Ν β ι 2011 α α αι σ α ι ή α σ φ α βα ω ω σ ι α α α αι θ ω ι ώ θ ω Δή ω Λαγ α αι β. Η ι σ φ γώ ω α α ι ι ω Δή ω σ σ ασ φ ωσ ι ι α φ α αγ ι ώ ω ω α ω α ι σ αθ ι ή β σ ασφ ια ω ι ώ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 77

78 Σ α α α ω ι α σ θ ι ιβ σ ή ιβα γω α αι α σ ώ α γ γ α ι ι ι α σ α σ α α αι σ α ι ή α ώ ια σ ω για Ε ι Δ σι γω α α σ αθ ι ω α αγγ α γ. Σ ι αφ ι Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά α ι ω ζ ι ι σ αφ σ ι σ ω σ ω ι ώ α ι ήσ ω σ αι ω ι α ω σ ω ω. Σ ώ ωσ β α α ι ήσ ω α σι ζ αι για α α σ ι ισ Κ ι Δ α αι Α α ή ω αθώ ω ω ι ι ισ α β σ αι σ γ α σ ασ αι α β Εγ α α Ο. Ε ι α γ ω ι α α ισ ι ι ι ασφα ζ αι α α α σ α ω ι ισ ώ αθώ ιαθ α ω α α ι θ σ α σ α α α σι ζ αι αθ σ ήσ ι σ ωσ φ α βα ω ω. βαια σ α ι ή ωσ φ α ι θ ια φωσ Εγ α α Ο αι α φ σ α ια ι ι ή. Ω α ι ι α α ισ ι ι ι Δ.Ε. Λαγ α σ α ι αι α β ή α α α ι σ ή σ ι ω σ ή α σ ι ι ισ Λαγ α ι ισ Κ ι. Σ σω ι ι ω ι ισ ώ α ι α ω ώ αι σ γ ι γ α ι α ι ι ή αθώ σ φω α Γ ι Π ι Σ ι Δή 90% σω ι ι ι αι ασφα σ ω. Ωσ σ α γ για γασ σ ή σ αι α α σ ασ β αβώ σ ι αι σ ή. Ε γασ ι ι σ ή σ αι α α σ ασ ώ αι α Τ ι ή Υ σ α Δή ήσια ι ι α. Σ Δημοτική Ενότητα Ασσήρου για α ι α α α αφ θ ι σ α σ α ι β ή α α σ α. Η φ α σ Δ ι ή Ε α ι γ αι σ ι ή σ αι α α αι ι ιαφ σ α σ ασ ώ ι ι ι αι ασφα σ ω ι α ή φ α αι α ή α α. Για Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου γ ι ή α α ή σ αι ι α ια ι σ ι ή α σι ζ ι σ βα ι α ή α σ ασ σ ώ α αι α σ α ασ ή ώ ή α α αι α ι σ ω α. Κα σ ια αι σ ι αφ σ α ι ι α α ισ ι ι ι Δ ι ή Ε α σ γα σ σ ασφα σ ω ι ι ασ ι αι ωασ ι β σ αι σ α ή α σ ασ αι ι αι ω ήζ ι α γ ισ ή σ ή σ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 78

79 Π αι ω για Δ.Ε. σ α γ ισ ισ σ ι α αφ ι ι : Η ώ αφ σ ιαγ ισ αι α ή σή α σ ι ι ω ω ι α α σ ι ισ ι ή. Η αφ σ σωσ ή σ ή σ αι σ ισ α σ α ια σ α ια ι ι ώσ ι ι ω α α ω ι ισ ώ α αγ α ι αι γα ασφ ια αι α α. Σ Δημοτική Ενότητα Κορώνειας σ σ ι ή γ αι σω α αι θ ι ή Θ σσα -Καβ α α ι φ ια α. Η ι γ α Εγ α α σ β ι ω ι ώ Κ ώ ια αι β ωσ σ α ι ι φ α. Πα α α ω αφ φ ια φ σ Εγ α α σ ι ώσ ι σ ι ι ι ασ ι σ ζ αι α α α ω β ωσ ι σ θή για α ι γ ω ασ ι ή ω ω γ ή α αθώ αι α α ι ισ αγ ισ ια α ι ισ - β. Όσ αφ σ ι φα ζ αι σ ι γ αι α ια σ ι ή σ σ Α α ι. Η α σ ασ ι ι Δ.Ε. Κ ώ ια αι α ή σ σ σ 75% σ. Π β ή α α α σι ζ αι α ι ι ή σ α ι ή α ι ι ι. Τ ι ι α αι α 19. ω ω α 13 α θ ι αι α 6 α ια. Ε σ 190. αγ ι ώ ω αι 34 ασι ώ. Οι ι ισ β σ αι σ σ ι ι ή α σ ασ α. Ο Άγι ασ ι α ι α α Γ α α 10. Α α ι 8. ασι ι 2 5. αι α Λαγ α ια σ 2 5. Ο αι ασφα σ ω αι σ α ή α σ ασ α σ α σ ι Α α ι Γ α α αι σ ια α σ ασ. Σ Δημοτική Ενότητα Λαχανά σ ι ή ι ι αι 53. αι α σ ασή α α ζ αι α α ή. Η σβασ σ ι ισ Λα α γ αι αφ α ι ι ισ αι α ι ή σ γ ι ω α αι αγ α ι αι α ιαφ ι για σ ω α αι Θ σσα. Οι ι ι ι α σ σ ι ω ι ή ω α Θ σσα για ι Κα αι 37 για Ξ 46 αι για Μα 28. Η ι ή Δημοτικής Ενότητας Σοχού ιασ ζ αι α θ σ α ι α α ι α α ια ή Θ σσα Λαγ α Σ Νιγ α Σ ώ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 79

80 Ο ι αι ω α ι ισ Κ αι σα α Α γή αι Σ. Ε αι σ α ι α ι ή σ σ ω ι ισ ώ Λαγ α αι Θ σσα. Ά ή α α ια ι αι α σ ι Σ Ασ ιασ α ωσ α ια ή α Π φή Ρ α. Τα α α ω ή α α αι ασφα σ ω α ι ή α θ σ ια ω α φ α σ θ α θ σ ώ ι σ φ αι γ σ ι γω ι ή. Μ γ ι ι αι ω ιαγ ισ. Η σω ι ή ι α ω ι ισ ώ αι σ α ή α σ ασ Ύ σ Η ι ή Δή Λαγ α αι α α α σ αι α σ Δ.Ε.Υ.Α. Λαγ α για ι ι γω ασ ώ α ι α Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σ α ια Κα ι α ι Δή Λαγ α. Σ α ή α γ α ω ώ ζ αι ι ω σ α ι ι σ ι α ω ι ω σ α αιω ι αγωγ σ α α α & σι σω ή σ ισ ι ισ ώ α αβ αι σ α ι σ θ ι ασ ω αγωγώ αφ ω αι ω Ε.Ε.Λ. Ό ι ι ι ισ ιαθ α σ αι ω ι ω αι σ σ σ ω 99% α γ ω ήσ ι ι σ σ αι ι 1% αι α γ ώ ω α αφ θ α αγ φ αι σ α ι ι σ ι ια ισ ω γ ώ α β ή ω. Πι α α ι για Δ ι ή Ε α Λαγ α σ σ ω ι ισ ώ Δ.Ε. Λαγ α αγ α ι αι σ γ ι ι α ι. Δ ι ώ γ ω ήσ ω ασφα ζ ι ι α ι ι ή α ή α αι ι α σι για σ ω ι ισ ώ Δ.Ε. Η σ γ ι αφ σ ι α σ ω ι ισ ώ αι ια ή σ ι ι αι ι ι ήσ ι αγ α ι αι θ αι β Δ ι ή Ε ι σ Ύ σ Α σ Λαγ α Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Σ ι σ Δ.Ε. Λαγ α ι α β αι α ι σ σια α α θή σ α αγωγ α αι φ σι ι α αθ ι ι αγωγ αι α α σω ώσ ω για ια ή σ ι ι αι ι ι ήσ ι. Δ α α θή σ α α ή α αγ φ αι σ σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 80

81 σ ω ι ισ ώ ώ για ι ισ Λαγ α Η α Π ιβ α αι Χ σα γή αι α ι ή α ή β σ αι σ Χ σα γή. Σ σ γ ι ι ισ αφ αι φ σι ή ή α α ή Χ σα γή. Τα σω ι α ια ή σι γ α ασ αθ σ ι ισ Δ.Ε. Λαγ α α αι σ γα σ σ α ασ ι σω ή ώ α α ι σ σ 15% ι ω αγωγώ αι σ. Τ σ α ι β α ω ζ αι σ ι αγωγ αφ α ι γ ω ήσ ι ι ή α ή σ Χ σα γή αι ι ι σ σ α αι α αμίαντο. Η α αι α ι ιαφ ι αι α ι ισ ωσ σ α αι αι α της έδρας του Δήμου Λαγκαδά α ασ σ α α 70 αι α σι ζ ι σ α ι β β. Α γ α ι α σ ασ σω ώσ ω ω σ Δ.Ε. Λαγ α α αι σ ισ ω ω Δ.Ε. αι ι α ι ι για β ισ σ ω ι ώ αι α ια ισ ι α ι αι κυρίως για την προστασία της υγείας τους. Η α ι α σ ασ α αιώ ω ι α α σ ασ β αβώ σ α σ α σ σ ω αγωγώ αι ια ή γ φ ισ ια ώ α β ι α β ισ σ ι γ α ι αι σ ι σ αι θ γι ή ια ισ ω ι ω ω. Όσ αφ σ α ι ι α α ισ ι α γ αι σ αθ ή σ α ι ή αιγ α Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Σ γ ι α Δ ι ή Ε ι σ Ύ σ Α σ αγ α ι α 3 ή ιγ α σ ι φ γ ωγ αφι θ σ ι Δή Λαγ α σ α αι ω ι Τ ι & Δ ι Κ ι αι α αθ ι σ ι ι αι ισ ι ω ι γασ ή ι ι γ ια ι ι ώ γ ω αι α α σ ω. Κα α σ ι ζ αι ι ή σ σ ασ ια ιθ σ α ι βι γι α α ισ ι ώ α α ζ αι αι α ήθ ω α α ω σ ζ αι ι ι α σ φ φ α α βα α α α αι α ι α για α θ ώ ι γ α σ σ α ι. Τ α α α α σ α α ω α α ω α α σ ω α ι ισ ι α σι ια αι σ ι Δ.Ε. Λαγκαδά ι σ αι α α ι ι ω γ σ αι σ ή. Η α ι ι γ ω γ α αι α ι ή φ α γ α σ ασ ω γ α σ ι ή αι ι γ α ι ω σ ασ α ιβ α αι α σ α ώ ια ισ ω ασ ι ώ α β ή ω σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 81

82 ι φ α ω ι ισ ώ Δή Λαγ α θ αι για α ωσ ω ι ι ώ α α ισ ι ώ γ ι ι α θ α. Σ ισ ι ισ Α Δ α ι Κ ι ι α σ γ ώσ ι ι ι ώ αι φθ σ σι α σι σ γ ώσ ι α ι γισ ι γ σα ι για γ α ω σ ώ ω ι ώ ι ω σ. Σή α α α γα σ ώθ α σ ι ισ α ι ώ ιζα σ γ ι β α ιβα ι ή β θ ισ α ι βι α βι ι ι ισ σ γ βαθ αθώ γ ή α αγωγι ή ασ ι α σ ι ή φθ ι α α θ. Ω α γγ ι β ιω ι γα ώ Δ.Ε. Λαγ α ι ι α β σ ι ζ αι σ ι ισ Α α ή ω αι σ ι ισ Δ α. Σ ι α ι γ σ ι ι α β αι σ α ια ω σ γ ι ω ι ώ ή ω ι ια φωθ α ι αι ισ α ω σ ω αγ α ι αι β σ ι ω γ γ α σ α ια ισ α ι. Η σ γ αι α β σ α αι ισ ώ σ ι α α ώ ήσ σ σ ή α σ γ σ ω ι α ι θ ω α σ α ι για ι σ. Σ ι ι ι ι γγ ι β ιω ι α σι ζ σ σ αι σ α α ι αι γ γ. Σ Δημοτική Ενότητα Ασσήρου σ γα ώ αι α α ω σ ω ώ σ α ι α θα ι αι α σ αι θα ια αι σ ασ ω Δ ι ώ Ε ή ω. Τ σ σ Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου α σι ζ ι σ α ι β ή α α γω α αι α ι ια ω σα σ ι ισ αθώ αι σ ι ι ισ. Η α ή σ ι ισσ ι αι ι α ι ι ή α σ α αι ι ή σ α α αι ια ι γ αι ι ι ή ια ή σ. Ει ι α για ι ισ Όσσα ι α ώ ι ω αγωγώ αι γ αι α ω α α αι α ασ ή α α ι σα α ι ι σ αι αι α α αι σ ι ώσ ι γ ωσ. Ε σ ή α σω ή ω σ ι ισ Γα ή ή 350. αι α ασ ασ α α α. Σ ι ισ σ ι σ βα β α σ ι ή ώ α α αι ι ή αι β α ι ή σ ι ισ. Σ ι ισ Χω α γ α α φθ σ α ια φ ι αι σή α α γ α σ αθ α α α ι αι ω α αθ ισ ι ή α ι α σ ι σφα α α ασ σ σ. Ο ι ισ Π σώ ι α α ισ ι α ή ι α αθώ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 82

83 αι α ι ι α σ σ αι για γ α ι γ α ασ αθ α α α ια α α σι σ. Λ γω ισ ι ή σ α σι ζ ι ι ω α α αι ι ή φα ζ ι β ή α α σ. Ο ι ισ Π ω αι ι ισ ω Π σώ ι α ή ι α. Η α σ ασ ω ι & σω ι ι β σ αι σ ια α σ ασ α ή ω Π σώ αι σ βα α ή α σ α ω α ια σω ή ω. Τ ι ισ Α ή αι β α ι αι ι ζ αι ασ. Σ Δημοτική Ενότητα Κορώνειας αι ι ι α σ ι ισ Αγ ασι α σ ασ ι αι α α ή αι α για ω α αγ ώ ι ισ ω ι ζ αι ωσ ή α α φ ι ή γ ώ σ ι ι αι σα γ ώ σ αι α για ι α γ ι ισ α α α ι α α ι ή σ σ ωσ β β. Σ Α α ι αι α φ σι ή γή α α ι ω ζ ι β α ια α θ ι ή. Α β αι α α ι ω ισθ α γ ώ σ ή ι α α θ. Τ ασι ι α αι σ φ σι ή γή σ αι γ ώ σ α ι β α α αι α ι αθώ ι γ ι α ι α σ ασ ι α σ ι. Σ α Λαγ α ια αι σ Γ α α α αι ω α σω ή α ι. Γ ι γ σ σ αγωγώ αι α ι αι φα ζ ι γ α ώσ ι α σ α α ώ ια σ α ι ώ σ ή ω. Ο α ι σ ιασ ω ι ω σ βασ σ σ α ι ω σ σ α α σ α α ώ α ι ώ. Τα σ γ α α ιβ α ασ ή ι ω φ ια σ σ α ώσ α σ σι α α α. Σ ώ ι αι ι ι α α ι σ σ ω σω ή ω ώσ α αι φι ή σ ή ή. Τα α ι α σ θ ι ισ αι α ή : Οικισμός Αριθμός Εξυπηρετούμενη Αντλητικά γεωτρήσεων έκταση (στρεμ.) συγκροτήματα Αγ. ασ ι Α α ι ασι ι Γ α α Λαγ α ια Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 83

84 Τ θα ι α σ ιωθ ι σ Δ.Ε. Κ ώ ια α σ ω γ ω ήσ ω γα σ σ α α ζ αι α. Σ Δημοτική Ενότητα Σοχού σ ι ή α ασ σ 1936 αι α θ σα σ ι ή α ι α ι α ασ σ ι αι Η α γ αι α ια γή αι σσ ι γ ω ήσ ι ώ ι α ωσ ι. Σ Ασ α ασ σ 1963 ώ σ Κ ι Τ ι ι α ασ ή ω σω ή ω αι α α ώ α γ ι α ι α ασ αθ ασ ι σω ή. Σ Δ.Ε. Λαχανά α σι ζ αι ι ι β ή α α σ Κα α ω ι γ ή α α αγγα σ. Κα α ι φα ζ αι β α σ ι ή ια α αι ι ή σ ι ισ Ξ Λα α Νι αι Κα α. Όσ αφ Δ.Ε. Καλλινδοίων α β ή α α ζ αι σ α ι ισ. Έ σι σ Ζαγ ιβ ι α αι 24ω ι γ α ω φισ ω γ ω ήσ ω α σ ι για ω ι ώ α αγ ώ ι ισ ώ αι ι ι φα ζ ι α ιώσ ι ω α ω ι ι ώ. Σ ι ισ Α α ι α σ ι για ι α γ ω α ω φα ζ αι σ βα ή βασ ι ή ω ι ι ώ ω αι ι σια ι ή ι ή. Σ ι ισ Μ σ ω αι Ν ω Κα ι ω 20ω ι γ α ω γ ω ήσ ω α α φθ ι ι α γ ω ι ισ ώ. Οι ι ισ Σα α ή α & Άγι Χα α γω ι θ σ α ι ω ζ β α ια. Τ σ Τ.Κ. Π σω γω θ σ ια ή α σ α σι ζ ι ι ισ θ ι ή α αι 24ω ι γ α ω φισ ω γ ω ήσ ω σ σ ασ γή α σ ι για ω ι ώ α αγ ώ ι ισ Α σ Ό β ιω Α αθ ω Για α σ ω α αθ ω αι ω β ω Δή Λαγ α ιαθ ι ι ια α ι ισ α ι. Σ γ ι α για Δ.Ε. Λαγκαδά α Δ.Κ. Λαγ α αι Τ.Κ. Χ σα γή α ι ισ ιαθ ι α ι α αθ ω ή β ω. Τα ι ι αι ι ι ι ήσ ι ω ω ι ισ ώ αι α σ ι β θ ω ω θ ωσ αι σ ή σ α α α β ι ι ι ι. Η ια ι ασ α α ή α ι ι ή Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 84

85 ιβ σ σ γ αι για ι ισ ι α σ φ αι γ ι φ α αθώ ι α ι ή ωσ ή σ ή σ ω β θ ω σ γ σ β ή α α σ γα α αι α ιθ ια. Τ α ι α ι ώ αγωγώ ια γ ια ι ισ Λαγ α αι α ασ ασ α α α αι α ι ή α ασ ή θ αι σ α α 70. σ αι ω σ σ ι ή ωσ ω 90% ω ισ ι α ι ω Λαγ α α ασ ζ αι ασ ι σω ή PV. Τ Χ σα γή α ασ σ 1998 αι ι α ασ ή αι σ PV. Και σ ι ι ώσ ι σ γ γ φ α α ήγ ι σ ι σ ή ι αγωγ ια α ι ισ Λαγ α σ σ ια αφ αι για γασ α σ ΕΕΛ Λαγκαδά αι ι ή ι θ σ ω γασ ω ω αγ α ι αι σω ι Μ γ α σ Κ ώ ια. Η ΕΕΛ Λαγ α ι σ α α α αι σ ω ω αι 180m3 β θ ω α ι ισ Δή Λαγ α. Τα β ια α α α σ γ αι ι σ α ι ω α α ω ι ισ ώ σ ισ α σ α α θ αι αι α ϊ ώ α ιβα ι α γ ι ι α α α Μ γ α αι φ Μαγγ. Ο ι α ω β ω αι σ Κ ώ ια. Σ Δ.Ε. Βερτίσκου ι Εγ α σ ασ Ε γασ α Λ ω θ ω ώ γ ω σ Τ.Κ. Π α ι ισ ω α ι α α ή β θ ω. Σ Δ.Ε. Λαχανά ι σ Εγ α σ ασ Ε γασ α Λ ω θ ω ώ γ ω σ Δ.Κ. Ξ α ι ισ ω α ι α α ή β θ ω. Σ Δ.Ε. Κορώνειας αι σ γ ι α σ ι ισ Αγ ασι α ή σ ιγ ή α ασ ζ αι α ι ι ισ. Μ ι σ ιγ ή ι ωθ 10% σ ι γ. Τ σ σ ασι α β σ αι ι ιαγω ισ για α ασ ή α ι ι Ζαγ ιβ αι για ι ΕΕΛ Αγ ασι & Ζαγ ιβ γω α α σή α ΕΣΠΑ Ε γ ια Σ ι γ ια ι α β αι σ Δή α αι αγωγώ φ σι α. Τ ΔΕΗ α ι ι α γ σ α Δή Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 85

86 Λαγ α. Α α β ια ΟΤΑ ι αι γ α ή ή σ ώ ζ αι β ή α α σ. Ω ι φ σι α σ φω α σ ι α Γ ι Π ι Σ 2006 α ι ι Δ ι ή Ε α Λαγ α ι αι αγωγ φ σι α ή σ Κ Α α ι ή Θ σσα α α ι γ α ασ αθ αι ι γήσ ι φ σι α σ Δή Λαγ α. Α αφ ι σ ω ι ισ ώ ω ι ι ώ ή ω α αγ φ αι ι ια α β ή α α α ώ ω σ ω ι ω α ιω ι ω σ α ι γ α ι ι ι ισ. Τ σ ι γ ια θα ι α σ ι φθ αι ια ή γ ωθ ι ή γ ια σ Λαγ α. Πι σ γ ι α 1999 θ σ γ α α THER IE ήσ Γ/Θ γ ια σ θ α σ αι ι ω β ήθ ια α ιώ θ α. Τ γ α α α ήθ α Ε.Ε. σ ή Ν α α Θ σσα Δή Λαγ α Α.Π.Θ. αι Κ.Α.Π.Ε. αι αφ σ φ σ α ω α α ω ι ω γ ωθ ι σ για θ α σ αι : Κα α α ω ή Θ ι ή Α α σ [kw] Ψ ι ή Α α σ [kw] Ξ Λ ώ Γ σι -Λ ι Κ Υγ α Δ ι -Ν ιαγωγ Ε α Σ Τ γ ωθ ι σ θα αι α : - Τ γ ώ σ ΓΠ1 ια σ ώ ω ώ - Τ γ ώ σ ΓΠ2 ια σ ώ ω ώ - Τ γ ώ σ ΓΠ3 θα ια ι σ ώ ω ώ α σ ΓΠ2 - Τ α σ ω α ι ώ ή ω α ώ αι γ αι ώ σ α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 86

87 Η σ ω θ αι σ ι ι : i. Σ ώ ω ώ γ αι σ ω γ ωθ ι ώ σ ώ αι θ α σ - ω ώ σ ή α 8. ii. Σ ώ ι σ Λαγ α γ α ασ θ α ι α θ α ω ι ω α α α ω ώ αθώ αι α Γ/Θ σ αζ α α α α γι ισ σ ή α 9 iii. Σ ώ ω σφαγ ω θα γ αι α ισαγωγή ω γ ωθ ι ώ σ ώ. Σχήμα 6: Δ Γ ωθ ι ή Ε γ ια Λαγ α Σχήμα 7: Δ Γ ωθ ι ή Ε γ ια Λαγ α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 87

88 Υ ια ισ α ι ω Σ ι ή Ασσή Δή Λαγ α αι ι ι α σ θ σ «Κ φ ι α-ε θ Κα» Μα γ α ασ θ αι ι γ α 2008 Χώ Υγ ι ι ή Ταφή Α ι ω ΧΥΤΑ. Ο ΧΥΤΑ α α αφ ι α θ σ ω α ι ω ιφ ια ή α Θ σσα ι ή ω αι α ή Κ ι ή Μα α. Η θ σ γ β σ αι Γ Π ιφ ια ή Ζώ «Εθ ι Π γ ω Λι ώ β - Κ ώ ια αι ω Μα ι ώ Τ ώ» γ Ramsar. β Ν ια θ σ ΧΥΤΑ β σ αι ι ή Ε ω αϊ Οι γι Δι Na ura 2000 ω ι GR «Λ Κ ώ ια β Σ Ρ α αι ι ή». γ Σ φω α ι ήσ ι αθ ισ σ γ ι ΣΧΟΟΑΠ Δ ι ή Ε α Ασσή ώ θ σ α ι 300 m α Ζώ Ρ ω Χ ι ω Π ι ή Ει ι ή Π σ ασ α ΠΕΠ 2.1. Η ι ή γ α σ αγγ ζ αι α α Μ γ α ι ι α Κ ώ ια. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 88

89 Η ώ θ σ σ φω α ι φα α α ωσ σ ι σ ι ή α αι γι ιαφ. Ωσ σ σ α σ ασ m ι ι ώ β σ αι Π ι ή Ει ι ή Π σ ασ α α αι γι ώ ώ ω ΠΕΠ 1.2 ι αθ ισ β σ ι γ ι ΣΧΟΟΑΠ Δ ι ή Ε α Ασσή ΦΕΚ 627/ΑΑΠ/ για σ ασ α α αι γι ώ «Άσσ ή Κ σ». Σ ι αφ α αστικά στερεά απόβλητα kg ΑΣΑ/ ή α γ αι σ ΧΥΤΑ Μα Δ α. Ω ι ίλυες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας α ΕΕΛ ασ ι ώ ω β ια ώ ω γ βι α ι ώ ω σ α αι 3Μ/ α α σ α α Λαγ α ώ ια ισ φ α Δια ισ Δή Λαγ α γ αι ω α θω : Ξ ι γ α ή φ α ια Λαγ α Α ιζ γασ α γ Π ι γ α ή φ α ια Ο ισ ω αι σω α Μ γ α σ Λ Κ ώ ια Ω α στερεά απορρίμματα α ι ή αι ια ισή αγ α ι αι θ Δ.Ε. Λαγ α. Τα α ι α φ α Δ.Ε. Λαγ α β α ια ω για ω ι ισ ώ σ α αθ ζ αι α ι ι α γ. Για α σ ω γ ω ώ α ι ι ω σι ι αι φ γ Δ.Ε. Λαγ α. Τα α ι α α α αι αι ω ι α σ ώ α α α ι α αι α α α ω ϊ α ι ι ώ αι ω γ α ια ή φ σ ω γασιώ. Όσ αφ σ θ α της ανακύκλωσης απορριμμάτων Δ.Ε. Λαγ α α Μ ι 2008 σ γ ζ αι Ε ι ή Ε αι α Α ι σ Α α ωσ Α.Ε. ΕΕΑΑ Α.Ε. για σ γή αι ιβα ι ή ια ισ α ι γ α ι ασ ι αι α ι. Σ α σα φ σ 960 ι αι 67 ώ ω γ α ι για σ γή ω ω α α ώσι ω ι ώ α α ι α α σ ασ ω ι ισ ώ Δή. Σ ισ ι ωσ σ α αι αι ωσ ι ω ω αθώ ζ αι ι α σ ασ α σι σ α α ωσ βα ι α 500 m. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 89

90 Για α απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Ο Δή Λαγ α ι σ βασ α 2013 Α α ωσ Σ σ ώ Α.Ε. Η Ε αι α ιαθ ι σ γή ΑΗΗΕ σ γ ι αι γ ζ αι σ ώ. Για α ι ή ω α α ώσι ω ι ώ αγ α ι αι αθ ι 1 γι α ι ι α ι α φ α. Η αφ γ αι σ Θ σσα Κι σ ια γή ΕΕΑΑ Α.Ε. αι αγ α ι αι ια ω ισ ω ι ώ γ ω α ιφθ σ ι. Τ σ ι αφ α σ ια α β α για Κ Υγ α Λαγ α ι α αγ σ σ ια ώ α β ή ω αι 0 8-0,9 t/ αι ι θ σ γ αι α θή σ σ α α σ Κ Υγ α Λαγ α αι α α αβή θ ή α α Ε αι α Μ σ α ι ώ. Για Κ Υγ α Ζαγ ιβ ι α αγ σ σ ια ώ α β ή ω αι 0 3-0,4 t/ αι ι θ σ γ αι α θή σ σ α α σ Κ Υγ α Ζαγ ιβ αι αι α α αβή θ ή α α Ε αι α Μ σ α ι ώ. Για Κ Υγ α Σ ι α αγ σ σ ια ώ α β ή ω αι 0 3-0,4 t/ αι ι θ σ γ αι α θή σ σ α α σ Κ Υγ α Σ αι α α αβή θ ή α α Ε αι α Μ σ α ι ώ. Σ Δημοτική Ενότητα Ασσήρου α σ ω γα ι ώ αι γα ώ αι για ι ισ ι ώ γ ώ α γ α α ι θ σ ια γ θ. Τα α α σ γα ώ αι σ ι ι ισ αι ι α αγωγι Ζώ α α αθα ισ βι γι σ ι για θ ια ισ α αι ι α ιβ. Όσ αφ σ α α α α ι αι ι γ α αι σ ή σ ώ ω α γ ι θ σ α ι ω σ ι ή Δ.Ε. Ασσή. Τα ασ ι α α α σ γ ώ αι αι αφ αι σ ΧΥΤΑ Μα σ φω α ιφ ια αι α ια σ ι ια ισ α ι ω. Ε ω ω Δ.Ε. Ασσή σ α σ α ΧΥΤΑ ι αι ι γ α γ α ασ σ ω γασ α γ ώ α β ή ω ΧΥΤΑ σ ι α ι ι Μ γ α για γα σ ασ α ι ή α α Λαγ α. Σ Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου α ασ ι α α α σ γ ώ αι αι αφ αι σ ΧΥΤΑ Μα σ φω α ιφ ια αι α ια σ ι ια ισ α ι ω. Κ ι α α ισ ι σ Δ.Ε. σ α σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 90

91 α γ ω α ι ω σ ι ω α αθώ αι γ γ ι α α α α α α ώ αι σ ώ ω α ι ισ. Όσ αφ σ αποχέτευση, σ Δ.Ε. σ αγ α ι αι σ σ ι σ αι α φ ι β θ. Α ι ι σ ι ισ Ε α φ αι Όσσα α αι σ αγ α ι α ι αι για β ω α ι α γ ι α σ α αθ ω. Οι ι ισ σ αι Λ φ σ αι α β θ αθώ φ σ α αι α αθ ω. Τ δίκτυο των όμβριων α αι ω α α ι αγωγ σι α α αι σ α αι σ ι ισ Ε α φ αι Όσσα. Ει ι α α σ ασ ι β ω σ ι ισ Όσσα α ι α γ ι α σ α αθ ω ώ σ ι ισ Γα ή φ σ α αι β ω ω σ αι σ ι ισ σ Λ φ σ αι Π. Ω σ α ή ω σι ι α ω ι ισ. Ο ι ισ Χω α ιαθ ι γα ω ω αι ω φ σ α αι α γ ι ι. Σ ι ισ ω Π - σώ φ σ α αι ι β ω σ σ α α ι α γ α ι ι α αθ ω. Σ Δημοτική Ενότητα Κορώνειας σ αφ σ α σ ι ζή α α ι ι. Σ Δ.Ε. Κ ώ ια ι α γ α αι α ισ ι β θ ι ι σ ι φ α αι α φ ι σ 100% ω α ι ιώ. Α ι β θ ι ι γ σ α ι β α σ ω α αφ θ αι α α ω για ι σ ι ώσ ι α β θ α α β ι ι γ ι φ ζ α ω γ ω ήσ ω Τ β ω ω αι ι ισ α σ α γ γ α αι ι γω γασ α ω ω σ β ι σ ιβ σ ή α σθ ιβ γ ω α Κ ώ ια. Οι ι ισ Αγ. ασι ασι Γ α α αι ω Λαγ α ι ω αι α σι σ σ αι ασ σ ασ. Τα ασ ι α α α σ γ ώ αι αι αφ αι σ ΧΥΤΑ Μα σ φω α ιφ ια αι α ια σ ι ια ισ α ι ω. Όσ αφ σ Δημοτική Ενότητα Σοχού αι σ γ ι α σ ι ισ Σ ι ω ισ ι α ι ώ ι ι ι ι ισ α ι α σ α ι α ι α ιαθ β θ ι ι σ ι φ α ιαθ σ γα ι σ ι ή α ή. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 91

92 Τ α αφ ι Δημοτική Ενότητα Καλινδοίων ι α ι αι ι α ι ιαθ β θ ι ι ιαθ σ ι φ α σ γα ι σ ι ή α ή. Τα ασ ι α α α σ γ ώ αι αι αφ αι σ ΧΥΤΑ Μα σ φω α Π ιφ ια σ ι Π ι α Σ α α ή ιγ φ αι α ι ισ ι ή αι ι γι ή ι α ι ισ ι ιβ ώσ α γ ι ι σαφή ι γ ωσ ω β ω φα ζ α ι α α ισ γ θ ι ω ι Δή. Τα σ ι α α α θ αι αι α ω Γ ι Π ι Σ ι Δ.Ε. Λαγ α ΣΧΟΟΑΠ Δ ι ή Ε α Ασσή Υφισ Κα σ ασ Δ ι ή Ε α Σ ΕΕΤΑΑ «Ο ω ι γ α α βιώσι α Δ ι ή Ε α σ» σ α σι H BIT T GEND ΣΧΟΟΑΠ Δ ι ή Ε α Κ ώ ια. Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά Η Δ ι ή Κ ι α Λαγ α α σ ι σ ι 1929 σ ι 1981 ια σ ω α ι ή ια ή 1957 αι Τ 1981 α αθ ώ σ ι σ θ α α ι σ ω ι ώ ι ω σ α ι ή α ι ισ α φ αι σ ι α ιώσ ι σ. Α α ω ω α ι α ι ι ισ σ α σ α ι ισ. Ό ω ι ή α αφ θ σ ι ή ζ αι βι α γασ ή ια αι βι ι σ σ σ αι σ σ. Οι σ ι σ γ ωσ σ α ια Λαγ α Κ ι ήγ σ α α σ ΓΠΣ α σ ι β ι ασ α ΙΠΑ α ι ι θ. Τ σ ι αφ σ ι γ ή α α ή ι α Λαγ ώ Λαγ α α α σσ αι ια ι ή ζώ αι ια ι. Η γα σ γ ωσ α α αι σ ισ β Π ιβ ι αι Η ι. Οι σ α ι σ α ιθ σ ασ ι ζ αι σ ι αθ σ ώ σ ασ α ι ή Κ ώ ια γ ι α αι γι ώ ι α α σσ αι α α σ α ι β ή α α σ αι ι γα ω αι γ ζώ ιω ω. Σ α ι ι σ ι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 92

93 α α αι σ ι α ι ι ή α α θ ω γ ασ ι αγ ι βι α ι φι αι ασ ι α β α. Ει ι α ι ή σ ασ α Γ γ α α αι σ γ ωσ σ φι ώ σ αι βι α ι ώ ω. Α γ σ γ σ ι α α αι σ α ι ω σ Λαγ σ ι ή Π ιβ α - Η α Λαγ α αι α Λαγ α αι Χ σα γή. Η ωσ ω α σ σ ω σ Εγ α α Ο σ σ ασ φαι ασ ι σ Λαγ α αθώ αι σ γ ωσ βι α ι ώ αι βι ι ώ ω σ σα σ α σ ζή σ για ώ α ι α ι ι α σ ι σ ι ω ι ισ ώ Καβα α Λαγ ώ Λαγ α αι Χ σα γή σ ωσα γα θ σ ια ή α σ. Τ ώ Γ ι Π ι Σ ι ΓΠΣ ι ισ γ θ 1987 αι σι σ ΦΕΚ 1184/Δ/ Π β ι ι ή γ ωσ ι ισ για γ α α ι θ σ ια γ θ α ω ασ σ α αι αι α σ ι γ ι σ. Π αι ι γ α 5 ι ώ ή ω ι φα ζ αι σ α α ω α α: Πίνακας 19: Χα α ισ ι ω ι ώ ή ω α ΓΠΣ 1987 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Μ.Σ.Δ. 1. ΠΑΛΙΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ) 71 1,16 2. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ) 54 0,67 3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 63,5 0,91 4. ΝΟΤΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) 74 1,27 5. ΛΟΥΤΡΩΝ 53,5 0,66 Πηγή: Μ ΓΠΣ 2006 Ω ι ήσ ι γ ΓΠΣ β αθ ισ θ σ ω : ι ώ α ιγ αι γ ι ή α ι α ι ώ ι ώ ι γιώ σ ι ή ι ή ι ισ ι ώ ήσ ω.. α ια σ α ια Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 93

94 ω ι ω ζώ ισ ι ή α σ α Λ Ζώ Ει ι ή Ε σ σ σ ΠΕ 1. Ε ι ΓΠΣ θ ή ω σ ασ α α α ια ι ή α ή α γ βι σσ αι σ σ θή Ramsar γ ή α αγωγι α αθώ αι θ α α σ ασ α ω ιβα ι ώ ω. Τ αι α ΓΠΣ ι σ ι ι α α α α α γα αι ι ω ή αθώ αι α για ασφ ια θ σ α αγι ή α φ σι α ασ φ. H Π ι ή Μ Ε ασ γ θ ΠΔ/γ α 1988 ΦΕΚ 598/Δ/ αι α ή αθ σ α ι α θ ι ι σ : Ε ισ σω : Δ α 15 α Ε ισ βα : Μ γισ σ σ : 70% σή α ΝΟΚ 60% Σ σ ή σ : α 0 80: για ι α βα <200.. β 0 60: για ι α βα >200.. Μ γισ ι : 15 α Ε ιβ ή α σ ή γισ 1 5 ω α ι. Α αγ σ PILOTI Δια ώ αι σ α σ ι σ αφ α ι α αι Σ σ ή Δ σ. Η Α αθ ώ σ Ρ ι Σ γ θ α φασ Ν Θ σσα 1989 ΦΕΚ 246/Δ / Αφ σ σ ι ώ αι ι ι ώ γ α ώ γ ισ ήσ ω γ αι ι ι σ ω αι ι ωφ ώ ώ ω αι σ ω αι ι ισ ώ σ. Η σ ΓΠΣ γ θ α φασ Γ ι Γ α α α Π ιφ ια 2000 ΦΕΚ 524/Δ / αι ι α α ι θ ωσ ω ι ώ ή ω α σ ι σ ι α ιθ 1 Πα ι Λαγ α 2 Πα α ιαζή αι 5 Λ ώ. Οι α αγ αι σ ι ήσ ι αφ : αφ ω Δ ι ώ Σφαγ ω αι ι γ α ι ι σ θ σ ι γ α ω αφ αι α γ σ φισ ω αι ι ώ ω ι γ α γ α ασ σ ω ι ω ι ισ σ σ γ ι ΠΕ.. ΚΑΠΗ α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 94

95 Για ι ή Δ.Ε. Λαγ α σ ι ι ή ήσ ι : ι α ι ή ι ι ή ζώ αι Ζώ Χ ασ 730 σ. ι α α Λαγ α αι Κ ι α Κ ι σ α θ σ α ι ΓΠΣ ιζ ΙΠΑ α ή α ια ή Σ. Ζώ Τ ισ Α α ή αι Αθ ισ σ ι βα 800 σ. σ ι ή ω Λ ώ α ζώ ισ ι ή α ι α ι ΓΠΣ. Χώ ι γι Καθα ισ σ ασ 23 σ. ια ι ισ αι σ α σ ασ 1 5. α α. Χώ Ν σ σ α α ι ή ώ ω Λ ώ σ ασ 20 σ. Δή σ α θ σ α ι ΓΠΣ ιζ ώ γ α ια σ α αι αθ ι ή α. Η α αι σ σ σ ή σ για θ Π.Ε. αι σ α θ α α αι αι ω ή : Πίνακας 20: Π α αι σ σ σ ή σ θ Π.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ Γ.Π.Σ. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. Μ.Σ.Δ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ Γ.Π.Σ. Μ.Σ.Δ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. 1. ΠΑΛΙΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ) 2. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ) ,16 1, ,67 0,65 3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 63,5 52 0,91 0,71 4. ΝΟΤΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) ,27 1,29 5. ΛΟΥΤΡΩΝ 53,5 45 0,66 0,63 Πηγή: Μ ΓΠΣ 2006 Σ ι ι γι ή γ ωσ Δ.Ε. Λαγ α σ ι ισ ι α ήσ Α α ι α α γα ώ αι σ ήθω γ ω α α ι σ ι ιφ ια Π ι Ε. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 95

96 Τ θ ω ω ι ισ αι αφ ώ α α α γ αθώ ω θ αι ι σ α ι ι ι ι αι ι ι γ. Σ σ β ή ω ώ ζ ι ι 1 3 αι 4 β σ αι ι ή α α ; Λαγ α. Κα ή ω ώ α ώ α α σσ αι ζώ - α α ή ζα α ασ α α ι α αβ αφ α ω α sup r mark s α ι α ασ ή α α αι γ αφ α. Σ Π.Ε.4 «Κ» σ γ ώ αι ι σ α ι ι ι ι αι ι ωφ ήσ ι Δ α Ε α Ασ ι Τ ή α ΔΕΥΑΛ Δασα Υ α σ α ΟΑΕΔ Υ α ασ ή α α ΟΤΕ ΔΕΗ αι Τ α ζώ ΔΟΥ Τα Κ Υγ α ω αι α ασ ή α α αι ήσ ω αθώ αι γ αφ α. Όσ αφ σ ι γ α ασ σ ι α σ ι ι ι γ σ ι ΠΕ 2 αι 3 αι σ Δ ι ή Ε α. Ν ια σ ι Λαγ α Χ σα γή σ α ια ι ισ ι γ Τ ι Λ ι αι Ι σ ι Ε αγγ α ι ή Ε α σ. Κα ή α ι α ισ βι α ι γασ ή ια αι βι γ ι ι ζ ι σ ι γ α ασ σ ι. Ν ια Λαγ α αι σ α σ ασ 0 5. α σ ι ισ ι Δ ι Σ ι ώ α ι ΓΠΣ θ σ σα ι ή ασ ι γ α Αθ ι Π ή α. Σ ασ θ αι ι γ α Κ Ια ι ή Π θα σ 2000 α αι αφ θ σ ι ή ω Λ ώ. Σ φω α α σ ι α α γ αφή ι ω ΕΣΥΕ 2001 σ ω ι ω σ ι ισ Λαγ α ή α Π ω α α 2/3 α ώ 68 5% ή α α ισ γ ια ώ φα ισσ α α % α ιώ φα α ιγ α α ιώ φα 5 0% αι ι 3 8% α αώ φα 97. Σ ι α αφ αι ι 6 ια α ώ α α 2 ω ω αι α α ισ α ω «Ισ ι ια α α» αι αφ ώ α ι α αι α σ α σ αι α ιβ α ώ αι α γι ισ. Τα ι α 4 αι α α ισ α ω «Έ γα Τ» αι αφ ι ιω ι ια ιβ α ώ. Για α αι α ια 9 Εφ α Ν ώ ω Μ ω αι σ α αι σ φω α ι ια ι Ν. 3028/2002 «Π σ ασ α Α αι ή ω αι γ ι Π ι ισ ι ή Κ α». Τ σ ι αφ σ ι α ι σ φω α α γ αφή ι ω ΕΣΥΕ 2001 α αγ φ αι σ ι 3007 αι α αι ια Α α ι α σ σ 73% α θ ι α ι για ι ασ ή ώ σ 15 8% αι σ 11 2% Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 96

97 α αι σ σ ω ι ώ α ι ιώ 336 α ω ω ι ι αι ι. Πα α ω α σι ζ αι σ γ ω ι σ ι α για Μ σ Ν θ Σ σ ή Δ σ αθώ αι σ ι ή α σ α ι ισ ή Π ι ή Ε α. Πίνακας 21: Μ σ Ν θ Σ σ ή Δ σ αι Μι ή Π α σ α Π ι ή Ε α Πολεοδομική Ενότητα Μέσος Νομοθετημένος Συντελεστής Δόμησης Μικτή πυκνότητα (κατ./ha) Δ.Ε. Λαγκαδά Π.Ε.1. 1,01* 52 Π.Ε.2. 0,65* 29 Π.Ε.3. 0,71* 43 Π.Ε.4. 1,29* 65 Π.Ε.5. 0,63* 31 Πηγή: Μ ΓΠΣ 2006 * γ ι α σ ΓΠΣ 2000 Σ ι α ι σ ω ι ισ ώ σ γ ώ ι ω σ ήσ ι γ ι ή ι α ι α. Όσ αφ σ ι ι ωφ ι γ ι ισ Λαγ α ω γα θ σ ια αι ω α ή σ γ ώ ι ι ισσ. Βασικές κατηγορίες χρήσης / κάλυψης γης Η α α ή ασ Δ ι ή Ε α Λαγ α σ ι γ ι α γ ήσ / σ φω α ΕΣΥΕ σ ι α 2001 ι α β αι σ α α: Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 97

98 Σ σ ω Κα ι γ σ ι αι αγ α α α σ ι Δ σ σ ι Ε σ ι α α Έ ασ ι ι ισ ώ ια ι... Ά σ ι Πίνακας 22: Κα α ή ασ Δ Ε Λαγ α σ ι γ ι α γ ήσ / ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗ / ΚΑΛΥΨΗΣ 198,3 118,0 19,5 34,9 20,3 4,4 1,2 Π γή: ΕΣΥΕ 2001 Οι προτάσεις του ΠΠΧΣΑΑ για τη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά Χρήσεις γης Τ ΠΠΧΣΑΑ α γ ι ι ι ι φ ι σ σ σ σ σ α ι γιώ σ ή ι ι ι ή ι ή ΠΣΘ. Π α θ σ α ή αι ι ω α ι α θ σ ι για Λ ι ή Π ι ή ι αφ ι ι ω θ ήσ ι ήσ ω γ ω ή : Γ ω γι ασ ι Η ι ή Δ.Ε. Λαγ α α αι α ώ ι α α ή α γ ω γι ή γ α α ισ ω «ή α αγωγι α» αι α ια α ι σ α ι σ ι ή α αγωγι α Π ιφ ια. Σ ι ή β αι α ΠΠΧΣΑΑ ήσ ι αι γ α ασ σ ι σ αφ γ ω γ α α ή αγ ι α θή αι α σ αγ ι ώ ϊ ω ι σ ω ήσ ω σω ΓΠΣ. Χω θ σ α αγωγι ώ ζω ώ γ α Τ ΠΠΧΣΑΑ β ι α ι ι ή ζώ Λαγ α α ή ω θ σ αι γ ωσ α αγωγι ώ ζω ώ σ ι γ α σ α σ σ ασ α Κ ώ ια Αγ. ασι αι αγ ι θ σ ι σ βα α ήσ ω. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 98

99 Α ι σ ω ια α ι ώ γώ ιγώ Λαγ α -Α ω α -Θ Σ α α σια θ ισ ι ή ι ι ή ήσ ω γ β αι σ αι σ ασ α ω ι ώ Κ ώ ια Αγ. ασι β Ν Θ σσα σα α α σ θ ω σ ω αγ ισ - ια α ι ισ α α ή ι ισ. Φυσικό Πολιτιστικό περιβάλλον Για α αβ θ ισ αι α ι ισ ι αι φ σι ιβ Π ιφ ια β αι α Δ.Ε. Λαγ α σ α α ισ α α ή αι ι ισ ι ώ ι γιώ θ ι ι ώσ ι σ α ασ σ. Σ α σσ αι αι Πα ι Λαγ α ή α ι ισ Λαγ α ια ω σή α α α σια α α ή α. ασι ή ϋ θ σ αγ α σ σ α α α ΠΠΧΣΑΑ σ ι ι ή ι ή σ α α σια ή α α ι ι ισ α β σ ι σ ι ή ι ή ια ω ισ ω σ ω α α ι ι ισ θ σ ισ ι ι ώ ω σ σ ισ ι αι α σ α ιήγ σ ισ α α ή. Μεταφορικές συνδέσεις Η ι ή σσ αι σ ι θ ι α ια ι Π ιφ ια αι αι α α Θ σσα Λαγ α - Σ Νιγ α Σ ι σ σβασ σ α Εγ α α Ο αθώ σ αι α Εθ ι ή Ο Θ σσα Καβ α ια ω ι ώ. Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) Σ ΠΠΧΣΑΑ ι σ γ ι β ΣΟΑΠ για ι ή αθώ γ α α αφ α αι α α γ α ασ ι α ω ώ ΠΣΘ αι ι ι ι ια α β ή α α. Ωσ σ σ φω α ΠΠΧΣΑΑ α α ω γ α α α αθ σ ω ασ ι ώ ω ια ή α ισ ι ώ ω αι σ ι ισ ι αι α α σια ι ισ ω α ι Λαγ α. Δημοτική Ενότητα Ασσήρου Ο ι ισ Ασσή α σι ζ ι α ι ω ή α ι ι ή α α σ ι ι γω α ω ια φώθ α ι ισ 1923 α α ή α γ ι ή α ι α. Ο ι ισ αι α Δ ι ή Ε α αι ιαθ ι ι ω ι ή ή ι αι ι ισ. Η σ ι ισ βα ι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 99

100 σ σ σ ή σ 0 3 α α ισθ ι ισ ω ια α ι ή α βα 900 σ α α ι ι σ ι α βα α 400m 2 σ αι α 900m 2 σ ια ή. Οι αγ α ι γ ι σ Άσσ αι σ ι α ω σσ α σ α α. Η σ αθ ζ αι β σ ΠΔ / ΦΕΚ 289 ΑΑΠ/2011. Ο ι ισ Κ ιθι α σι ζ ι γ α ι ή α σ ι ι γω α θ αι θ ι α. Η ή ι ισ ι α α ή α γ ι ή α ι α ι ασ ι α ή ι α ι ισ. Η ι ω ι ή ή ι ισ ι ζ αι σ α αγ α α β α ή αι ι α ι ή β σ α σ γ α α αι σ ώ αι α ι ήσ ι ι ισ Ασσή. Ο ι ισ Κ ιθι βα ι σ σ σ ή σ 0 3 α α σ ι ισ ω ια α ι ή α. Οι ι ι σ ι α γ θ m 2. Τ σ ασ ι ισ ι βα 500 σ α α. Οι αγ α ι γ ι Κ ιθι αι γ θ 3-4 σ ω. Ο ι ισ Ε α ι α σι ζ ι σ γ ω α σ α ι α. Η ή ι α α ή α γ ι ή α ι α ισ ήσ ι ι ι ή α α. Η ι ω ι ή ή αι α α αι αι α Άσσ αι Κ ιθι. Όσ αφ σ σ ι ισ α ή βα ι σ σ σ ή σ 0 3 α α σ ι ισ ω ια α ι ή α. Οι ι ι σ ι α γ θ m 2. Τ σ ασ ι ισ ι βα 126 σ α α. Οι αγ α ι γ ι Ε α ι αι γ θ 3-4 σ ω. Όσ αφ σ ι ή γ ωσ ι ισ ώ ι ισ Ασσή αι ϋφισ 1923 ήθ σ ι α ι σ γ ισ ιώ ι ω α σ γ ω σ α θ σ ω ι ισ ω. Π ι ι ισ ι γ α ι ω ι ι ή α α σ γ ισ ω ω ια ω ιζ σ ι ή α α. Η ι γι α ι ισ α α ζ ι ω ια ι ή α. Π ι Δ ι ή Ε α Ασσή γα ώ αι σ 3 «Π ι Ε - Γ ι ι» α ι ή Ι.ΠΑ αι α ΙΟ.ΠΑ ω ή : ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Άσσ Π.Ε. 1 Κ ιθι Π.Ε. 2 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 100

101 Ε α ι Π.Ε. 3 Ι.ΠΑ Π.Ε. 4 ΙΟ.ΠΑ Π.Ε. 5 Η α Δ.Ε. Άσσ γα ώ αι σ ια Π ι ή Ε α Π.Ε.1 ω σ ΠΕ1.1 αι ΠΕ1.2. Ο ι ισ Κ ιθι α Π.Ε.2 ω σ ΠΕ2.1 αι ΠΕ2.2 αι Ε α ι Π.Ε. 3. Η ι ή Ι.ΠΑ α Π.Ε. 4 ώ ι ή ΙΟ.ΠΑ Π.Ε. 5. Οι σ ι ι ι Σ.Δ. αι ι α σ ι α Π.Ε. α αφ αι σ α θ α α: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΣ Σ.Δ. ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕ 1.1 Άσσ 0,8 33 ΠΕ 1.2 Ασσ 0,4 10 ΠΕ 2.1 Κ ιθι 0,8 22 ΠΕ 2.2 Κ ιθι 0,4 10 ΠΕ 3 Ε α ι ι 0,8 24 Οι ήσ ι γ ι ισ α α αι αφ : σ α ι α γ ι ή α ι α ι γ β θ ι σ α α α α ισ ι αγ ι ή ι ω α.. α θή σ γ α σ γα αγ ι ώ α ω ώ σ ι σ ω ι α ασ ή α α.. σ ι ω ι ή ή α α αι ι ι ϋφισ ι ισ α α ι φι ώ αι φι ώ ω. Οι α αφ ήσ ι ασ βα ι ισ ι ιβ β α ζ αι αι σ α θ σ α γι ι ή. σ θ σ ια γ θ ι ισ α α γιζ ώ αι α σ σ σ ι ι σή α σ α ισ ι σ ι α σι ζ ι α 24 α /Ha αι α ή ασ για ι γ α ι σ ω ώ ω. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 101

102 Ω α θ α γ σ ι ισ α α ζ αι α α α ι α α α γ σ 16 9% σ ι ισ. Τ ή α ασ α ή Α φασ Ν ι ι ια φωθ σ α ι ι γω α α α αι α α ι ι ωφ ώ ισ ω α σ ια αθ ισ... Ο ι ισ αι α αι α ι α ι γα ισ ι α ι ι σ ι α ιβ. Ο ώ ι ισ α ι ι ια ω ι ια ώ σ ι ω α α ζ αι α ι ή ια θ ισ αι α σα σ ι θ φ σι ιβ α ισ σα α ισ. Η Κ ιθι αι ι ισ σφ γι α α ή α α α θ σ ι α φ Κα ή α. Π ι ι ισ ι γ α ι ή ι ισ θ αι θ α ή α α σσ αι α ι ι γω α φισ σ. Οι σ ι ι ισ σ ι ζ αι Α φασ Ν. Ο ι ισ α α ζ αι ι γι ω ια ι ή α. Οι ήσ ι γ α α αι σ ι ισ αφ : α ι α γ ι ή α ι α ι γ β θ ι σ α α α α ισ ι αγ ι ή ι ω α.. α θή σ γ α σ γα αγ ι ώ α ω ώ σ ι σ ω ι α ασ ή α α.. ι ω ι ή ή α α αι α θ αι ασ ι γ ζ α ι ι ι ω ι αι αγγ α ι ασ ι ι ισ θ σ ια γ θ ι ισ α α γιζ ώ αι α σ σ σ ι σ α ισ ι σ ι α σι ζ ι α 30 α /Ha αι α ή θ ασ α ω φισ α ω σ α ια θ σ θ ι ισ σ ι φα σθ. Τ ή α ασ α ή Α φασ Ν ι θ αι ι α β ι σ α α. Τα ισ ι α ι ι α α ισ ι ι ισ ι ώ α ιφθ ω. ια ι ισ αι σ α ια Α φασ Ν α α αι ι ια σ ι α ω α αιώ ω α αφ αι ω ισ ι σ ι α ι ή. Τ Ε α ι αι ι ισ α α θ σ ι α φ φ σ Αγ. Γ ω γ α σφ γι θ σ σ θ σ α αι ι ισ. Π ι ι ισ ι γ α ι σ γ ι ι σ ι σ ι Α φασ Ν ή α ι θ. Ο ι ισ α α ζ αι ι γι ω ια ι ή α. Τ ή α Α φασ Ν ι θ αι ι α β ι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 102

103 σ α α. Ο ι ισ σ ι σ αι αισθ ι ι γ α ιφα ι ω α γ α ι αγ α. Οι ήσ ι γ α α αι σ ι ισ αφ : σ α ι α ι γ ω γ ι ή α ι α ω αι σ ι ισ σ ι ω ι ή ή γω ι γ θ ι ισ ι γ ω για ή ι θ σ. σ θ σ ια γ θ ι ισ α α γιζ ώ - α σ σ σ ι σ α ισ ι σ ι α σι ζ ι α 16 α /Ha αι α ή θ ασ. Π α ω φισ ω σ α ια θ σ θ ι ισ σ ι φα σθ. Ε ι σ Δ ι ή Ε α Ασσή ι ήθ α αι γι ώ ώ ω ω ι α αφ θ αι σ γ φ αι ι ήσ ι ω ω σ ι ζ αι α σ ι ή Α αι γι ή Ν θ σ α. Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου Σ Δ ι ή Ε α σ ι Γ.Π.Σ. Σ α σα φ σ β σ αι σ ΣΧΟΟΑΠ Δή. Έ ι ή ωθ ώ φ σ αι ι αι φ σ. Π αι ω Ζώ Ει ι ώ Ρ θ σ ω για ι ή αθώ αι Σ ι. Σ σ ια ι ι αι ια σ σ α ι ή α αγ αφή ω θ σ θ ω ι ώ ι ισ ι ή α αι α αγωγι ώ ασ ι ή ω αι ω ι ι ώ α α ισ ι ώ σ Δ ι ή Ε α αι ω ι ισ ώ. Ο ι ισ Όσσα σ α ι α ιθ. ΔΠ/ ΠΜ/ 38236/1144/ 93 α φασ Ν Δ/ σ Π α. Οι ι θ σ θ ήθ α ή α ισ βα ιζ α σ α Πα ισ α ι α θ σ α ι α ι βα α ΦΕΚ 181 / Δ / Π.Δ. Μ α φασ Ν α ιθ Π ω 3512/ αθ ζ α ιαφ ω ι ισ ω βαθ σ ασ α ω α ι ω α ι α. Τ αθ σ α γ ι ι σ ω Α ι α ι σ ι σ ι ι φ ω ι ω γ θ ω α α ήσ ω αι θ α ι ι ι σ. Σ ι α ι α ω ι ω ισ α ή : Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 103

104 1. Για ι α ι σ σ σ ι ή α ι ισ ζ αι βα Για ι α σ ι ή α ι σ αι ι ι ισ ζ αι βα Κα α ισ ια θ ω αι α ι α ι βα α α α σ σ α ΦΕΚ 181 Δ / ). Οι ισ Γα ή.. Όσσα Ο ι ισ Γα ή αι α ι ι ισ Όσσα. Μ α ιθ 3920/ α φασ Δ/ σ ι ισ Θ / αθ ζ αι ι ι αι ι ισ σ αθώ αι α σ α γ α ιαφ. Ο ι ισ σ α α σθ α α σια «αθ ισ ι ι ώ ω αι ι ισ ώ σ» ΦΕΚ 691 Π ι Δι αγ α θ 2 α αι α α σσ αι ω βαθ σ ασ α σ φω α α φασ Ν Θ σσα ΑΠ 4891/ σ «α ι γ» ι ισ θ σ ω ω 2000 α ω. Για ι ισ Π σώ αι σ αφ σ α ι α ω ι ω ισ α ή Α Ν 2847/86; 1. Για ι α ι σ σ σ ι ή α ι ισ ζ αι βα Για ι α σ ι ή α ι σ αι ι ι ισ ζ αι βα Έ ι γ ιθ α Δ/97 ι ή αι α 65 φα γή Κα α ισ ια θ ω αι α ι α ι βα α α α σ σ α ΦΕΚ 181 Δ / ). Για ι ισ Π αι σ αφ σ α ι α ω ι ω ισ α ή Α Ν 3923/86 ΦΕΚ 1151Δ/86: 1. Για ι α ι σ ή σ σ ι ή α ι ισ ζ αι βα Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 104

105 Κα α ισ ια θ ω αι α ι α ι βα α α α σ σ α ΦΕΚ 181 Δ / ). Για ι ισ Λ φ σ αι σ αφ σ α ι α ω ι ω ισ α ή Α. Ν 3923/86 ΦΕΚ1151Δ/86 : 1. Για ι α ι σ ή σ σ ι ή α ι ισ ζ αι βα Για ι α σ ι ή α ι σ αι ι ι ισ ζ αι βα Κα α ισ ια θ ω αι α ι α ι βα α α α σ σ α ΦΕΚ 181 Δ / ). Για ι ισ Α ή αι σ αφ σ α ι α ω ι ω ισ α ή Α. Ν. 1359/86 ΦΕΚ 1052Δ/86: 1. Για ι α ι σ σ σ ι ή α ι ισ ζ αι βα Για ι α σ ι ή α ι σ αι ι ι ισ ζ αι βα Κα α ισ ια θ ω αι α ι α ι βα α α α σ σ α ΦΕΚ Δ / ). Ε ιαφ α σι ζ ι α α α α ισ ω α ω ω ι ισ ώ ω βαθ σ ασ α αθώ αι ω α ι α. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Όσσα 2 Ε ιαφ ω Γ1 Δ α ι Γα ή 3 Α ι φ Γ2 Σ σι σ 1 Α ι γ Γ2 Σ σι Χω α - - Π σώ 3 Α ι φ Γ1 Δ α ι Π 3 Α ι φ Γ1 Δ α ι Λ φ σ 3 Α ι φ Γ2 Σ σι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 105

106 Α ή 3 Α ι φ Γ2 Σ σι Τα βα σ σ α α ω α α ω ι ισ ώ αι α α θα σ φω α α γ ι α ια: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟ ΠΡΟΫΦ/ΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Όσσα 1052 σ. 23: 340 σ. Γα ή 186 σ. 23: 116 σ. σ 614 σ. 23: 267 σ. Χω α - 23: 346σ Π σώ 317 σ. 23: 230 σ. Π 390 σ. 23: 390 σ. Λ φ σ 408 σ. 23: 356 σ. Α ή 570 σ. 23: 276 σ. Η ια σ ω ι ισ ώ σ α β σ ι ι γ αι ι ήσ ι ι αι σ αθ α α α αι α α ω α α ι : 5 Ε : Α ή ι ι θ σ ια γ θ ι ισ ή σ ι ισ βασι α ι α αι ι ισ ι σ θ ι ι α ιθ γ ι ι ώ ι ισ ώ γω ια ι γ α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 106

107 Ε ήσ ι ω θ αι σ α αι: Ν ιαγωγ Δ ι φ ια σ αθ Γή σφα αι γή ι ή ήσ. 4 Ε : Α ή ι ισ α ω. Οι ήσ ι ω θ αι ι α ώ γ α γ α αι: Γ σι Λ ι Π ιφ ια ια ιβ ι θή Α θ σα α ώ Τα Τ φω ι. Εφ σ αι α Ο.Τ.Α. ω θ αι ι ι αι ι ι ι σ ω Ασ ι Τ ή α Π σβ σ ι ή ΕΥΔΑΠ ΔΕΗ Υ α σ α Τ ζα αι Δ ι σ. 3 Ε : Α ή ι ισ α ω. Οι ήσ ι ω θ αι ι α ώ γ α γ α αι: Κ Υγ α Κ.Α.Π.Η. Αθ ι ή α Α Π α ι Κ Σ β ι Σ αθ Κι α γ φ Οι ι ή Εφ α Ει ι Π αισ α ι Υ θ φ ι Δασ. Σ φω α ασ ι θ ωσ Υ γ Χω α α Οι ισ αι Π ιβ Υ.Χ.Ο.Π./ Δ.Ο.Θ. Ν Θ σσα Π σ ι Χω α ι ή Ο γ ωσ 1984 ια ι ή ια θ σ ια γ θ αι ι ιαθ σι ι ω ι ήσ ι ω ι ισ ώ ι ι ι ισ Δ.Ε. σ α ή σ Κ α 5 ι Κ 4 ι Ξ 3 ι Σ αι αι α ι ι ισ 3 ι για ι θ Γ ι Π ι Σ ι αι 2 ι Λαγ α. Πίνακας 23: Δι θ ωσ ω Οι ισ ώ Δ.Ε. σ σ Ε α Κέντρο 3 ου Επιπέδου Κέντρο 4 ου Επιπέδου Κέντρο 5 ου Επιπέδου Λαγ α Λαγ α Π σ Π ι Α ή Λαγ α Ξ σ Όσσα Χω α Γα ή Σ Σ Λ φ σ Π γή: Μ ΥΧΟΠ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 107

108 Όσ αφ σ σ σ σ α α α ι ισ Δ.Ε. σ ζ αι ι ισ ι σ γ ώσ ι ω θ σ θ ω ι ισ ι ώ ι ώ α ι α α θα α ι σ. Ο βαθ σ ω ι ισ ώ Δ.Ε. σ αι α γ γ ισ αι αι α ι σ σ ή σ ι ή. Α α α γ α α γ ω α σι ζ αι σ Π α α 49 ια ισ ώ αι ω ι ή σ σ ι α σ α ι ή ι ή ω ι α. Ο βαθ σ σ ι ισ ώ α αι α 20% ω 40%. Ε ι ζή σ για α ι α σ ι ή σ σ ασ ι ώ α ι θ σ α ι αι γήσ ι σ ι για ω ι ισ ι ώ α αγ ώ. Σ α θα ι θ σ θ ι ισ ι σ ι θ ω αι α σ σ Δ.Ε σ. Ε ι σ αφ σ σ αι α α α ω σ ι ισ. Τ Δ ι ή Ε α σ ι σ αι σ ι ι. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 108

109 Πίνακας 24: Α σ ι ισ ι ώ σ ω ΣΥΝΟΛΟ OTA Οικισμοί ΌΣΣΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ ΕΞΑΛΟΦΟΣ ΛΟΦΙΣΚΟΣ Θεσμοθετημένες οικιστικές εκτάσεις (σε Ha) Κ ια α ι α Πα αθ ισ ι ή α ι α ΣΥΝΟΛΟ Αναλογία αδόμητης γης Σ ι ι ια α ι α 60% 60% 60% 60% 80% Σ ι ι α αθ ισ ι ή α ι α -% -% -% -% -% Εκτός σχεδίου οικισμένες περιοχές (σε Ha) Κ ια α ι α Πα αθ ισ ι ή α ι α ΣΥΝΟΛΟ Περιοχές υποδοχής οικ. ανάπτυξης Π γή: Υ σ ΟΤΑ γ ι α ια ι ισ ώ 1Ha = 10 σ α α Σ ι αφ σ ι σ / ι ωφ ώ σ Δ.Ε. σ γ ι α ω ι ώ ι α α σ ι α ι ι βαθ ι α αι α γ α β α αι ια ι ή θ ι ή ι ω ι ισ ώ Δ.Ε. σ α σ σω ι ισ Γα ή αι Α ή. Ει ι α σ σ ω ι σ ω / ι ωφ ώ ώ ω σ ι ισ Όσσα αι 11% σ ι ι για ι α γ ι ισ σ ι ισ Γα ή αι 20% αι α σ ι ισ σ 10 5% θ ω αι ω αι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 109

110 σ α ι α ι α αι α γ σ ι ισ Π ω αι σ ι ισ ω Π σώ 19% αι ια σ ι ισ Λ φ σ 24 5% αι σ ι ισ Α ή 11 5% θ ω αι ω ι α ι ι. Τ γα σ σ ω ι σ ω ώ ω ω ια ισ ώ αι αι α Π α α 43 αφ σ ώ φ α ώ ι γα ω ι ι σ ι ώ ι αι γ ι. Ε ισ α αι ω σ Δ.Ε. σ ώ ι ασ ι ασ. Σ γ ι α ι ώ ι φ α σ ι ισ α αι α 75 6% σ Όσσα ι 88 7% σ σ ζ αι αι γα β α ι ήσ ω ώ ω. Όσ αφ σ γα ω ι σ ώ α α αι σ ι ισ α 11 3 σ σ ω 24 4 Όσσα. Α αφ ι ι σ γ σ ι σ ι ήσ ι γ ι α α ισ ι ή αι β α ι ή ωσ ια ισ ώ αι σ Δ. Ε. σ αι ι ι σ α ι φι γ α ασ σ ι / σ α α ω σ ι α φ ι ισ σ αι σ α α ια φω α ι ι γω α Λ φ σ αι Α ή. Πίνακας 25: Π ι ή γ ωσ ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ Οικισμοί ΌΣΣΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ ΕΞΑΛΟΦΟΣ ΛΟΦΙΣΚΟΣ Α. Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων Σ σ σ ω [σ.] Οι ήσι ι ώ ι 85.3% 87.9% 89.4% 80.8% 84.2% Κ ι σ ι ώ ι 13.0% 10.4% 9.7% 16.9% 14.0% Κ ι ωφ ώ ι 1.7% 1.6% 0.9% 2.3% 1.7% Β. Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων Χώ ι φ α 83.3% 75.6% 88.7% 84.5% 84.1% Ο γα ω ι ι σ ι ώ ι 16.7% 24.4% 11.3% 15.5% 15.7% Χώ ι ασ ι ασ -% -% -% -% -% Π γή: Υ σ ΟΤΑ γ ι α ια ι ισ ώ ι ια α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 110

111 Τα σ ι α Δ ι ή Ε α σ αφ ι ισ σ αι ι γ α α ι ι ισ Χω α. Δημοτική Ενότητα Κορώνειας Η ασ Κ ώ ια αι ι ι σ α α. Α α ι. σ. ασ Δ ι ή Ε α 45% α αι α γ ω γι ή γ 28 6% α β σ 1% α γ α σ 20 8% α ώ 2 7% α ι 5 ι ισ. Σ ι θ σ ι α σι σ Δ.Ε. Κ ώ ια ισ α ή α ι ισ : Ο ι ισ Αγ ασι ι θ ήθ σ φω α 904/ α φασ Ν Θ σ/ σ ι α α 1 ω 46 ω φα αι σ σ ι γ α α σ α φασ αι θ σ ι α α ω α γ σ φω α 904/ α φασ Ν Θ σ/ : α Ω θ σ σ ώ : Α2 Πα α ια. β Ω βαθ σ ασ α : 3 Α ι φ. γ Ω α ι α: Γ2 Σ σι. Ω βαθ ιασ : Δ1 Σ ι. Ω γ θ : Ε3 Μ γ. Σ ι ισ γ ι σ ω ισ βα α ι α ω γ ω ζ αι σ φω α 904/ α φασ Ν Θ σ/ ω ιήθ ΦΕΚ 289 ΑΑΠ/2011. Π αι ω γισ ι σ σ ω ι ω ζ αι σ 70% ιφ ι. Ε ώ γισ ι ω ι ω ζ αι σ Ε ι αι βασ γισ ι για α ασ ή σ γ α σ α ώ σ θα βα ι α 2. Οι ι ι ι σ ι ισ Αγ ασι ζ α ή : 1. Τ σ γ : α ι ι ώ α σ ι 40%. Σ ι ι ώσ ι θ αι ια θ σ φω α ή σ γ ι ώ α ι ιώ αι σω ωσή σ σ γ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 111

112 2. Οι ώσ α αι α ι α ι α ια σ ι α σ γ αι α αι ι ι. Για α σ ι α α α α ω ι α α Ε ι ή Π ι αι Α ι ι Ε γ Ε.Π.Α.Ε. Όσ αφ σ ι ισ Γ α α θ σ ι α α ω α γ σ φω α 453/ α φασ Ν Θ σσα ω ιήθ ΠΔ / ΦΕΚ 289 ΑΑΠ/2011 α Ω θ σ σ ώ : Α3 Ο ιασ ι α α ια. β Ω βαθ σ ασ α : 3 Α ι φ. γ Ω α ι α: Γ2 Σ σι. Ω βαθ ιασ : Δ1 Σ ι. Ω γ θ : Ε3 Μ γ. Οι γ ι ι σ β σ αφ σ α ι α ω ι ω α ή : για ι α σ ι ή ι σ ή σ σ ι ή α ι ισ ζ αι βα για ι α σ ι ή α ι σ αι ι ι ισ ζ αι βα Κα α ισ ω ω ι ισ θ ω αι ια α ι α ι βα αι σω α σ ι α σ σ α Π.Δ. Ο σ σ ή σ ω ι ω ζ αι σ φω α 3910/ α φασ Ν Θ σσα ω ιήθ ΦΕΚ 289 ΑΑΠ/2011. Όσ αφ σ ι γ ι σ γισ ι σ σ ω ι ω ζ αι σ 60% ιφ ι ώ γισ ι ω ι ω ζ αι σ Ε ι αι βασ γισ ι για α ασ ή σ γ α σ α ώ σ θα βα ι α 2. Οι ι ι ι σ για ι ισ Γ α α β : Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 112

113 1. Τ σ γ : α ι ι ώ α σ ι 40%. Σ ι ι ώσ ι θ αι ια θ σ φω α ή σ γ ι ώ α ι ιώ αι σω ωσή σ σ γ. 2. Οι ώσ α αι α ι α ι α ια σ ι α σ γ αι α αι ι ι. Για α σ ι α α α α ω ι α α Ε ι ή Π ι αι Α ι ι Ε γ Ε.Π.Α.Ε. Ο ι ισ ασι θ σ ι α α ω α γ σ φω α 4567/ α φασ Ν Θ σσα : α Ω θ σ σ ώ : Α3 Ο ιασ ι α α ια. β Ω βαθ σ ασ α : 3 Α ι φ. γ Ω α ι α: Γ2 Σ σι. Ω βαθ ιασ : Δ1 Σ ι. Ω γ θ : Ε2 Μ σα Οι γ ι ι σ ισ σ αφ σ α ι α ω ι ω αι ι ή : για ι α σ ι ή ι σ ή σ σ ι ή α ι ισ ζ αι βα για ι α σ ι ή α ι σ αι ι ι ισ ζ αι βα Κα α ισ ω ω ι ισ θ ω αι ια α ι α ι βα αι σω α σ ι α σ σ α Π.Δ. Ο σ σ ή σ ζ αι β σ ΠΔ / ΦΕΚ 289 ΑΑΠ/2011 Σ ι σ σ ι γισ ι σ σ ω ι ω ζ αι σ 60% ιφ ι ώ γισ ι ω ι ω ζ αι σ Ε ι αι βασ γισ ι για α ασ ή σ γ α σ α ώ σ θα βα ι α 2. Σ ι ι ι σ ισ α ή : Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 113

114 1. Τ σ γ : α ι ι ώ α σ ι 40%. Σ ι ι ώσ ι θ αι ια θ σ φω α ή σ γ ι ώ α ι ιώ αι σω ωσή σ σ γ. 2. Οι ώσ α αι α ι α ι α ια σ ι α σ γ αι α αι ι ι. Για α σ ι α α α α ω ι α α Ε ι ή Π ι αι Α ι ι Ε γ Ε.Π.Α.Ε. Όσ αφ σ ι ισ Α α θ σ ι α α ω α γ σ φω α 4279/ α φασ Ν Θ σ/ : α Ω θ σ σ ώ : Α3 Ο ιασ ι α α ια. β Ω βαθ σ ασ α : 1 Α ι γ. γ Ω α ι α: Γ3 Φθ ω. Ω βαθ ιασ : Δ1 Σ ι. Ω γ θ : Ε2 Μ σα. Οι γ ι ι σ ισ β για α ι α ω ι ω ω ισ βα α ι α ω γ ω σ ι ι ι ισ ζ αι βα Κα α ισ θ ω αι ια αι ι ήσι α α ι α ι βα αι σω α σ ι α σ σ α Π.Δ. Ο σ σ ή σ ω ι ω ζ αι σ φω α 4279/ α φασ Ν Θ σσα ω ή : Για α ι α σ ι ι ι ισ σ σ ή σ ω ι ω ζ αι σ φω α θ 1 α. 2 α Π.Δ. ΦΕΚ 133Δ / ω ιήθ ΠΔ / ΦΕΚ 289 ΑΑΠ/2011. Όσ αφ σ ι σ γισ ι σ σ ω ι ω β σ αι σα σ α ια ι ισ ζ αι σ 70% ιφ ι ώ γισ ι ω ι ω ζ αι σ Ε ι αι βασ γισ ι για α ασ ή σ γ α σ α ώ σ θα βα ι α 2. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 114

115 Οι ι ι ι σ ισ β α ή : Οι α ασ α θ γ ι φ γι α α σια α ι ι ι ή αι ι α α αγ. Ω α α σια α ι ι σ α θ ω αι α σ ή ιθ ή ι φ αι ισ ι ώσ σ φ ι αι αγι ι σ ή α α. Τα ια α αι ω ι ι ή ι σ γ α ια ω αϊ ή β ζα ι σ ι 35%. Η σ γ α ι α ισσ α 0 5. α α ι ώσ ή ισ. Οι ω ι ι αι ιφ ι ω ι ω ια φώ αι ω ι φα ή ιθ ή ή ι ι σ α α ή σ ασ ω. Α αγ αι α ασ ή α ι ώ ωσ ώ ιφ ια ι αι σ ή βα ι ή ισ σ ι ή ω ω αθώ αι γω ια ώ ωσ ώ. Ε ι αι α ασ ή α ι ώ ωσ ώ ι ισ ή σ β ή σ ή σώ α ι α αι ω ι σ γ σ ζ αι σ ι α σ ώ α α α α α α σια α. Τα α γ α α ω φω ω ω α θ α ι α βα 30% ω ω ισ γ αι φ. Τα φώ α α ι α αι ι α. Α αγ αι α ασ ή ι ω σ σ ώ α α pilotis). Οι ιφ ι α ασ ζ αι α φα ή ιθ ή ή ι ι ζ αι ω ι. Η φ α α σω ι γ αι ισ α ι ι 0 8. Οι ι ι σ ι ι ι σ ιγ φ αι α α ι σ 4279/ α φασ Ν Θ σσα. Για α σ ι α α α α ω ι α α Ε ι ή Α ι ι Ε γ Ε.Π.Α.Ε. Ο ι ισ ω Λαγ α ι ω αι ϋφισ 1923 ώ ι γ ι ι σ ισ β σ ι α ι α ω ι ω α ή ΦΕΚ 337Δ/87 αι ΦΕΚ 1062Δ/87 : ΤΟΜΕΑΣ I Ε ισ σω 14. Ε ισ βα Κα α ισ θ ω αι ια αι ι ήσι α α ι α σ ι ιασ σ ι σώ αι βα ω α α ω ήθ α. ΤΟΜΕΑΣ II Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 115

116 Ε ισ σω 20. Ε ισ βα Κα α ισ ω ω ι ισ θ ω αι ια αι ι ήσι α α ι α φ σ : α α ισ σω 14. αι ισ βα β α ισ ι ή φα γή ι ή ή αι α ι ισφ σ γ σ φω α θ 8 Ν. 1337/83 ι ι ιασ σ ι ι α. Ε ι θ ω αι ια αι ι ήσι α α ι α σα σ α α γγ φ αι ι ισ ιφ ια 50.. αι ισ ι σ ασ 5. Ο σ σ ή σ α Τ α β αι ω ή : ΤΟΜΕΑΣ I : Σ σ ή σ 0 8 ΤΟΜΕΑΣ II: Σ σ ή σ 0 6 Κα α σ ζ αι σ σ ή σ 1 4 για ι α βα ι ω φ σ σ ι ή ιφ ια φω βα ι α Η α σ α ή ι φα γή σ ι α ι α α σ ι ι Για ι σ σ αφ σ σ σ ι γισ ι σ σ ω ι ω ζ αι σ 70% ιφ ι ώ γισ ι ω ι ω ζ αι σ σα αι ι 2. για α ασ ή σ γ γισ σ 30% α αι ω ι ή. Όσ αφ σ ι ήσ γ Δ ι ή Ε α Κ ώ ια α α αι ι α αγ αφ α θα σ σ ι ισ α α α ια ι ή Αγ ασι. Η ι φ α ω ισ ω αι α ι α ασ α α αι ισθ. Σ ι ισ ια ήσ γ αι α ή α ιγ α ι α. Σ ι ώσ ι ζ αι ι σι φ α αι α α ι. Δημοτική Ενότητα Λαχανά Σ Δ ι ή Ε α Λα α ι βασι α γ α α ή ω ήσ ω γ αι: 1. Κα ι γ σ ι αι αγ α α α σ ι 2. Οι β σ ι Α 3. Υ ι ι β σ ι 4. Δ σ 5. Ε σ ι α αι α 6. Οι ισ αι 7. Ά σ ι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 116

117 Πα α ω αι α α γ αφι σ ι α γ ω γ α φ α 1991 ω ι ισ ώ Δ.Ε. Λα α. Σ ι Κα γα ασ α ι β σ ι σ α α 1981 αι αι α θ ι α ι γ σ ι αι αγ α α α σ ι σ α α. Σ θ σ β σ αι α σ ασ σ α α. Α γ αφι σ ι α γ ω γ α- φ α 1991 Οικισμός Καρτερές Λαχανάς Λευκοχώρι Νικόπολη Ξυλόπολη Κα ι γ. Ε. Αγ α. σι ι 21,3 14,6 9,7 5, ,1 9,7 13,1 Ά β σ ι ι 47,8 12,1 0,3 0,5 Δ σ 1,1 7,2 0,3 1,8 Ν 0,4 1,6 2 3,3 Οι ισ 0,8 1,6 0,3 0,6 1,6 Ά σ ι 4 0,1 Σύνολο 71,2 47, ,3 34,4 Σ ι ισ Λα α γ αι ι β σ ι σ α α 1981 αι σ α α 1991 αι ι α ι γ σ ι αι αγ α α α σ ι σ α α 1991 αι ι σ ι α αι α σ α α 1981 αι σ α ι ή α σ σ α α. Σ ι ισ Λ ω ώ θ σ ι β σ ι σ α α 1981 αι σ α α 1991 α θ ι α ι γ σ ι αι αγ α α α σ ι σ α α 1981 αι σ α α 1991 αι ι σ ι α αι α σ α α 1981 αι σ α ι ή α σ σ α α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 117

118 Σ ι ισ Νι σ ώ θ σ β σ αι ι σ ι ω β σ ω σ α α 1981 αι σ α α 1991 σ ι α ι γ σ ι αι αγ α α α σ ι σ α α αι σ Τ α σ σ α α 1981 αι σ α α Σ ι ισ Ξ ι α ι γ σ ι αι αγ α α α σ ι α γα ασ σ α α αι α θ ι β σ ι σ α α αι ι σ ι α αι σ α α. Δημοτική Ενότητα Σοχού Όσ αφ σ ι ήσ ι γ σ Δ ι ή Ε α Σ ω φα αι αι σ α α ω Π α α ι α σ α ασ α γ α ήσ ω / γ σ ι ή αι ιβα ι ή. Ό ω ια ισ ώ αι α α ι. σ. α ή 41 1% σ ι ή ασ ι ή α ι αι ω ιβα ι ή. Η α γ α α ή α α ζ ι ω ι αι ι ή α ι ή α γ φ αι ή ι φώ. Σ γα α ή σ ι ισ α Δ.Ε. Σ αι ι ι α ι α ω α β σ ή 83 6% ιβα ι ή γ ώ α ή α β σ αι σ Σ 16 4% α ή ι σ ι ιώ. Α α α ή ιβα ι ή γ σ ι ζώ γα σ σ β σ αι σ α ή ζώ α ή σ ι ω 600. Σ ισ ι ώσ ι β σ ι αι σ σα α ζώ α ι ι ιβ ια ώ ι σ σ αι σ ή ζώ ω ω 800. ι ιβ ια. Σ Γ ω γι ή Δ. σ ι Ε σ ι Οι ισ Ά σ ω σ σ. γ ή ι. Ι ιω ι ή ι Δ σ α. α.. σ ι Σ 153,0 34,8 36,2 19,0 62,0 0,9 0,2 Ασ 69,8 22,2 40,9 2,3 1,3 3,1 Κ ι 58,7 24,9 19,5 12 1,7 0,6 Σ 281,5 81,9 96,6 19,0 76,3 3 4,6 0,2 Ε σ σ α ι ή α ασ φή αφ α σ Σ αι ασι ή α α α α β ι 21 7% σ ι ή ασ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 118

119 Α αι ω α σ γ α ω σ ω ασώ Σ ι ι σ Κ ισ α ι ισ ι ι σ αι ι σ α α ιβα ι ή αι γ ω γι ή γ ω ασ σ σ. Τ γα ω ασώ α ώ α α σσ αι σ α ιγή φή ω σ ι β ι αι β ι α α ι σ. Α θ α ι ω ασ σ σ σ α ώ αι ω σ α φώ ώ α α ι ή αι ια. Οι σ ι ασι ή γ αι γ ω ι ώ β ια Σ αι Κ. Η γ γ α α α β ι α ισ ή α ιφ ια ι ή 0 2% σ ι ή ασ ι ή αι ι α β αι ιφ ι ισ ή αθ α α α ιασ ή φή α ώ β σ σ. Η ασ ι ή γ α ι 1 6% σ ι ή ασ αι ι α β ι γ α αθώ αι γ α α ι ι ισ β σ αι ω ω Δ.Ε. Σ. Η γ ω γι ή γ ι α β ι 29 1% σ ι ή ασ σ ι ι ή ι φ α ω σ ω α ώ α α αι α α α α ι γ ι 94% α α ι γ ια α σι. Σ ια α γ α α ι γ ιώ σ α ι ή θ σ α α α β ι αι α ι γ ια βι α ι ώ φ ώ ι α σ α α βι α ι ω σ Ασ αι Κ ι α αι α θ σ Σ αι Κ ι. Έ α ι σ σ 4% α α α β α φι φ α α ι γ ια ι ή ιθα ι για σα αι σ γ. Τ ισ ασ <1% α α α β α ι γ ι σ α ι ώ αι α α α α ή α αι ι ή α α αι α ζι. Οι ώ ι α ι γ ι α α α β ι σ α ι ή α ι γ ω γι ή γ 4% ι α α ι γ ια α ή ι α ι ι α α ι α γ α ι αι αι ιγ ασι β σσι ι β ι α ι α αι ω ι. Έ α ι σ σ 1% σ ι ή γ ω γι ή ασ ι ή α ι γ αι α α ι ω α α α σα αι ιγ σ α ι ια φασ ια ι ζ σ α γγια αι σ α ή ι αι για α ια ω σ Ασ. Τ ι γ ω γι ή ασ 1% β σ αι σ αγ α α σ για 1 ω 5. Σ ι ι ισ ι ή ι θ ωσ Δ ι ή Ε α Σ ι ισ Σ ι ασ 630 σ α α αι αι ϋφισ Σ ι θ σ ι ισ ι ή α σ α ι ια α ισα ι ή φ σι αι φ αγ : Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 119

120 β ια Σ ι φ σι φ αγ ι γ σ. Τ σ α α ι σ αι ι σ α ι σ α ω ι θ α ι ισ. Π α ι σ φ αγ αι α ι ι α α α α θ ϊ α σ α α. Η σ ι ή ω ζ αι σ Α αι β σ α ια α ι α αι ι σι α ω ι ω ΦΕΚ 82 Α /55. Η ι ισ ι ή α Α ι α β ι ι ή α ι αι σ γ ωσ ω ι γιώ. Η α α ι ια ζώ ι γα ω α σ. Ο σ σ ή σ αι 1 2 αι αι ια για ι ισ. Η αι 70%. Μ γισ 7 5 α αι α ιθ φω. Σ ι σ ι α α θ α ι α θαι ω για α α φθ ι σ γασ ι α γ θ σ. Σ α ι ή ζώ α θαι ω θ αι σ ι ή α ι ισ αι α σω ω α α ια ισ σ. Έ ι γ ι ασ ι ισ Η ασ γ αι σ σι ι αι ι ιω ι σ ι σ ι ή ιφ ια 650 σ ω. Π ι α β ι ω ι ή ια ι ισ ι αι α θα σ σ. Π β αι σ σ ή σ 0 6 για ι ή ασ α ωσ Σ.Δ. ι ισ σ 1 0. Ο ι ισ Ασ ι ασ 1300 σ α α ισ ι ι σ ι σ θ 1960 αι ι γ ι φα γή. Α θα σ ι σ ι ισ. Έ ι γ ι ασ ι ισ α γ θ αι ισ ι. Η ι ή ασ αι 700 σ α α αι β αι 32 ι ι γω α α ι ώ ασ ώ ι ισ ι ΚΑΠΗ αθώ αι ώ ω α α ή. Ο ι ισ Κ ι σ ι ή ασ 610 σ α α. Σ ι ισ ι α θα σ Π ιγ αφή ω ι ω ασ ι ή ω ω σιώ Δή σ θ α ι α «Π ιβ αι Π ι α Ζωή» Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 120

121 Σ α α ή γ αι ιγ αφή ω ι ω ασ ι ή ω ω σιώ Δή ασ ι α σ θ α ι α «Π ιβ αι Π ι α Ζωή». Α θ ιγ αφή ω ι ω ασ ι ή ω ω σιώ Δή ασ ι α σ θ α ι α «Π ιβ αι Π ι α Ζωή» β σ ι Ε 3 Ο γ Ε.Ε.Τ.Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Πολεοδοµίας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας αρµόδιο για την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έκδοση και έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Σκοποί της Επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, έργων μεταφοράς, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητας της Π σθ α θ α α αφ σ θ α ι α «Π ιβ αι Π ι α ζωή» Σ α α θ ιγ φ αι α σθ α θ α α αφ σ θ α ι α «Π ιβ αι Π ι α Ζωή». Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 121

122 Διερεύνηση Επιπτώσεων από Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια σε Τοπικό Επίπεδο Ο ιφ ια / ω α ι σ ιασ σ β ι σ ι ω σ γ α ζ αι σα β ιω ι α ζωή αι σ θή αι ιαβ ωσ αι αι α α ή α σα σ α σα αι σ ι σ γ. Σ φω α ι α γ α Χω α α θ ω α αγ α α για ια θ γι ή α ω α ι ή σ α γι ή α ή βασι θ α α ισ ώ : φ σ για γ ι αι ι ι σ α ια ι ή. ι σ α ι ή ω ω α θα ι α σσ αι σ ι α γ ωφ σι ή αι α θ ω γ ή θ ι ή για ω αι σ ή α. ι σ ω αι ή ω α σ ι ι αι ι γή ια ι ασιώ αι σω φα γή α ιφ α α σ ω φ σι ώ αι α θ ω γ ώ ω θ γι ή γισ ωσ ι σ ω α. Η α Ν Θ σσα α αι ι σ ω ι ώσ ω ω Εθ ι ώ Χω α ι ώ Π αισ ω σ Ν. Η γ ια α ή θα ι α ι ω γ ώ α ισ ώθ σ σ σ α αγω ισ ι α ι ή ι α ι ω ι ή ι ι ή αι αφι ή σ ή αι σ ασ α φ σι ι ω ι αι ι ισ ι ιβ. Εξειδίκευση κατευθύνσεων Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου σε επίπεδο Νομού και Δήμου Μ ω α ι σ ιασ γ αι σ θ ια α αγ ώ ισ αι α ι ώ ισ ω β ω αι α αγ ώ ια ι ή σ σ γ α θα α αβαθ ζ ι ι α ζωή αι θα ασφα σ ι αι α α ή ω ω σ ι α σ αι ι γ α ιφ α. Ει ι ι σ ι ω α ι ή ι ι ή α θ αι ι ιώ β ισ ήσ αι σ ασ α ω φ σι ώ αι α θ ω γ ώ ω α αι α ι ή Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 122

123 σ α ω α αγωγι ώ ασ ι ή ω αζ ισ ή αι ι θ ωσ ι ω ι ισ ώ ώ α ώσ α α α σιασ ι σ ωσ ι α αι σ σ ι ω ι αι ι ισ ι α ισ θ ι ή αι σ ή ι σα α α ή ι ι ώ ώ. Η α Ν Θ σσα α αι ι σ Εθ ι Χω α ι Σ ΕΧΣ σ Ν. Η ι σ α ή θα α σ ΕΧΣ αι θα ι α ι ω γ ώ α ισ ώθ σ σ σ α αγω ισ ι α ι ή ι α ι ω ι ή ι ι ή αι αφι ή σ ή αι σ ασ α φ σι ι ω ι αι ι ισ ι ιβ. Η ια ή σ αι σ σ ι α ιβ ι γ ϋ θ σ ι για α α θ ώ αι α α ώ ι ω ι ώ σ θ ώ α σ γ ω α σ β ι σ αγ ωσ αι ω σ ω ω α σ α αγω ισ ι α ι ι ή γ θ σ α ι ω φώ ι ι ή σ. ι γι ισ αγ ισ ι γι ή γ ω γ α α αι αι α αι ι γ α θ σ ω α ασ σ. Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας Ο Π ιφ ια Σ ιασ Δια ισ Σ ώ Α β ή ω ΠΕΣΔΑ Κ ι ή Μα α Κ.Μ. γ θ α. ω. 639/ θή α : ) «Έγ ισ Π ιφ ια Σ ιασ Δια ισ Σ ώ Α β ή ω ΠΕΣΔΑ Κ ι ή Μα α» Α φασ Γ ι Γ α α α Π ιφ ια Κ ι ή Μα α αι ι ι ι ι γ ι α θ σ ι Εθ ι Σ ιασ Δια ισ Σ ώ Α β ή ω ΕΣΔΑ 3. Μ φα γή Ν. 3852/2010 «Ν α Α ι ι ή Α ι σ αι Α ω Δι σ Π γ α α Κα ι» αι σ γ ι α θ 186 «Α ι Π ιφ ιώ» ΣΤ α γ αφ 29 α ισ αι γ ισ ΠΕΣΔΑ 4, 3 ΚΥΑ Η.Π /2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ), παράρτημα ΙΙ του άρθρου 17 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 4 Άρθρο 186: ΣΤ. Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 29. Η κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού, ο οποίος αποσκοπεί, κυρίως, στη μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης, καθώς και στη χωροθέτηση των πάσης φύσεως σχετικών εγκαταστάσεων περιλαμβανόμενης και της έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Κατά το σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, καθώς και οι ειδικές συνθήκες της περιοχής. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 123

124 σ α σι α σ ι θ ι σ ιασ αφ θ α 1 Ια α 2011 α Α ω Δι σ σ ι α Π ιφ ια. Σ ι 13 Φ β α 2012 σι σ ΦΕΚ Α. Φ 24 Ν «Π ι ι ή σ ασ α ιβ Ε α ισ Ο γ α 2008/99/ΕΚ Π α σι α αγωγή αι ια ισ α β ή ω Ε α ισ Ο γ α 2008/98/ΕΚ Ρ θ ισ θ ω Υ γ Π ιβ Ε γ ια αι Κ ι α ι ή Α αγή» ι α β ι α αγ ω α ισ ΠΕΣΔΑ. Πι σ γ ι α αφαι α ι α σ ιασ αι α ισ ΠΕΣΔΑ ω α ή α α θ «Κα ι» - α ι α Π ιφ ια αι α αθ ι σ ιφ ια Φ ΔΣΑ Φ Δια ισ Σ ώ Α β ή ω. Η α ια σ α Δι θ σ Π ιβ αι Χω ι Σ ιασ /ΠΚΜ θα ισ γ αι αι ΠΕΣΔΑ θα γ αι α φασ Π ιφ ια Σ β Μ Γ Ά θ 35. Ε ι Ν. 4042/2012 α αφ ι Ε α Δ Ά θ 57 α γ αφ 7 ι γ ισ αι γ α σ ΠΕΣΔΑ σ α σι α σ ι ΕΣΔΑ α α ι α ω ιφ ιώ ιώ α θ 186 Ν. 3852/2010. Τ θ 64 σ γ ι Ν ι α β ι ι ι ή Δι α σ ι α α ωσ ω Δι ι ι ώ Σ β ω ω φισ ω Φ ΔΣΑ α α σ γ αι 30 ώ α σ σή Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Σ φω α ΚΥΑ 50910/2003 θ 13 : 2. Οι Γ ι Γ α α ω Π ιφ ιώ σ σσ α α α θ σ ι σ ι α αφ αι βαθ αι φα γή ω α θ σ ω αι ω ω ΠΕΣΔΑ α ιγ α α γ α α αι σ ι για α σ α ι ή σή αθώ αι ι ι ι ι γ ι ω αθισ α αγ α α α αθ ώ σ ΠΕΣΔΑ. Η α αθ ώ σ - σ ΠΕΣΔΑ β αι σ α γ αφ 6 θ 6 γω ΚΥΑ. Ά θ 6 α γ αφ 6: «6. Α αθ ώ σ Τ σ Τ ΠΕΣΔΑ α α αθ ω αι α α α φ σ α α ι γ σ ι γ αι α α γ αφ 2 θ 13 ι ια ισ ω α γ. Κα α σ αι α ή σή αι ι α α ι α α ι ω ισθ ζ ή α α α α : α α ώθ σ ή φα γή γ α ω αι σ ω ια ισ α β ή ω ω αϊ ιασ ια ια α ι ή θ ι α α ή α β α α α ισ ΠΕΣΔΑ β αι ι α γ α φ σι ή γι α ασ φ ή ι γ α γ α ισ α θ σ ι αι α β αι σ ΕΣΔΑ ή σ ι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 124

125 σ α αθ ω ήσ ι αι ιήσ ι ή α γ σα γή σ α α ήσ ι αι ι ήσια θ σ β αι α Γ ι Γ α α α Π ιφ ια σ φω α σα ζ αι ι ι α σ θ 13 α. 1 α σα α φασ. Η α αθ ώ σ ή σ ΠΕΣΔΑ γ αι σ φω α ια ι ασ α ιγ φ αι σ ι α αγ φ 4 αι 5 θ α.» Η α αθ ώ σ Π ιφ ια Σ ιασ Δια ισ Σ ώ Α β ή ω ΠΕΣΔΑ Κ ι ή Μα α αι σ Α αγ α α Σ α γι ή Μ Π ιβα ι ώ Ε ι ώσ ω β αι σ α ιθ. Π ω. 1332/ γγ αφ Υ γ Π ιβ Ε γ ια αι Κ ι α ι ή Α αγή. Η α αθ ώ σ ΠΕΣΔΑ α σ σ σα γή σ ι γ 2008/98/ΕΚ ι γ α α ι ή ι Η Ε ι σ Δια ι ισ ι ή Α ή Π.Κ.Μ α Π «α αθ ώ σ Π ιφ ια Σ ιασ Δια ισ Σ ώ Α β ή ω ΠΕΣΔΑ Κ ι ή Μα α αι Σ α γι ή Μ Π ιβα ι ώ Ε ι ώσ ω» σ Ά α Π αι α «10 Τ ι ή Υ σ ή ι φα γή ΠΚΜ ΠΔΜ Ε.Π «Μα α Θ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Διερεύνηση Επιπτώσεων από Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια σε Τοπικό Επίπεδο Εξειδίκευση κατευθύνσεων Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου σε επίπεδο Νομού και Δήμου Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 125

126 Α ι γ σ Π ι ή Δή αι ισ ω σι ω ζ ω ι ή α σ Θ α ι Τ α «Π ιβ αι Π ι α Ζωή» Τ σ α α α Ε 2 γ αι α ι γ σ α σ ασ ι ή Δή σ θ α ι α Π ιβ & Π ι α ζωή αι ζ αι Π β ή α α αι Δ α Ε αι αι Κ ι ή Π ι ισ. β σ ι Ο γ Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες Τομέας 1 Περιβάλλον Η περιβαλλοντική υποβάθμιση από τη ρύπανση των υδάτων, την απόθεση μη επεξεργασμένων λυμάτων Η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, από τα απόβλητα των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής (τοξικά βαφεία της παραλίμνιας περιοχής) Ανεπαρκή δίκτυα αποχέτευσης όμβριων - ακαθάρτων των οικισμών Παλαιότητα δικτύων ύδρευσης και αδυναμία ελέγχου διαρροών και έλλειψη γεωτρήσεων σε πολλούς οικισμούς Ελλείψεις σε έργα εγγείων βελτιώσεων Ύπαρξη σημαντικών φυσικών πόρων, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Συμμετοχή του Δήμου Λαγκαδά σε ευρωπαϊκά Προγράμματα, για την μετατροπή δημόσιων κτιρίων σε έξυπνα οικολογικά κτίρια Λειτουργία εξειδικευμένου και ανεξάρτητου γραφείου περιβάλλοντος με την ουσιαστική συμμετοχή στην διοίκηση του των περιβαλλοντολογικών συλλόγων και την συνδρομή εθελοντών επιστημόνων του τόπου Αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 126

127 Σημαντικές ανάγκες σε έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Ανάγκη επέκτασης ενίσχυσης του προγράμματος ανακύκλωσης Περιορισμένες δυνατότητες εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων (έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου, απουσία έργων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Περιορισμοί Ευκαιρίες Περικοπές των κρατικών πόρων που κατευθύνονται στους ΟΤΑ Α βαθμού για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος Χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση περιβαλλοντικών σχεδίων και μελετών Η ανυπαρξία Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Μη έγκαιρη εφαρμογή Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στους τομείς γεωργίας και κτηνοτροφίας, διαχείρισης υδατικών πόρων, διαχείρισης υγρών και στερών αποβλήτων, διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Προβλήματα/ανάγκες Ένταξη περιβαλλοντικών έργων στο Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για το Περιβάλλον (ΕΠΕΡΑ). Υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής συνείδησης. Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης εθελοντισμού στα θέματα πολιτικής προστασίας Η ενεργοποίηση σημαντικού αριθμού ΜΚΟ, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος Η ύπαρξη μελετητικής ωριμότητας για κρίσιμα έργα στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων Δυνατότητες Τομέας 2 Καθαριότητα/Διαχείριση απορριμάτων Ανάγκη αναβάθμισης της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων Ο όγκος διάσπαρτων απορριμμάτων που παράγονται από τη γεωργική δραστηριότητα (σακούλες, δοχεία φυτοφαρμάκων κ.α) Η ανεξέλεγκτη απόθεση στερεών αποβλήτων σε περιοχές του Δήμου Ελλείψεις, σε προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Έλλειψη μονάδων επεξεργασίας λυμάτων Ύπαρξη σημαντικού όγκου απορριμμάτων, που απαιτούν ειδική διαχείριση (π.χ. νοσοκομειακά, στρατοπέδων) Ανεπαρκής και με τεχνολογική υστέρηση εξοπλισμός ανακύκλωσης Παλαιότητα δικτύων ύδρευσης και αδυναμία ελέγχου διαρροών και έλλειψη γεωτρήσεων σε πολλούς οικισμούς Αδυναμία εξυπηρέτησης του συνόλου Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης σε όλες τις Δ.Ε του δήμου Εγκατάσταση κάδων για απόθεση σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων, στις γεωργικές περιοχές Δυνατότητας κάλυψης (μέσω προγραμματικής σύμβασης) μέρους του κόστους μεταφοράς των λυμάτων από ιδιωτικά βυτία των κατοικιών σε οικισμούς όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Ευνοϊκή η διέλευση αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από τα όρια του Δήμου Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 127

128 των οικισμών στον τομέα της αποχέτευσης των ακαθάρτων, αλλά και των ομβρίων Ελλείψεις σε έργα εγγείων βελτιώσεων Σημαντικές ανάγκες σε έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Περιορισμοί Ευκαιρίες Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, στο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων Η χρονική καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης των σχετικών έργων Προβλήματα/ανάγκες Η χρηματοδότηση σημαντικών δράσεων (αποκατάσταση ΧΑΔΑ, κατασκευή βιολογικών καθαρισμών κ.α) στο τομέα της καθαριότητας, από το ΕΣΠΑ Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, στο πεδίο της διαχείρισης απορριμμάτων Δυνατότητες Τομέας 3 Βασικές Υποδομές/ Δίκτυα Ανεπάρκεια οδικού δικτύου ανάγκη επιπλέον διασύνδεσης με την Εγνατία Οδό, ανάγκη βελτίωσης του ενδοδημοτικού οδικού δικτύου (προβληματική η επικοινωνία μεταξύ των Δ.Ε.), δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών, περιπτώσεις ελλιπούς συντήρησης οδοστρωμάτων Έλλειψη ηλεκτρονικής παρακολούθησης μηχανημάτων Φθορές οδοστρώματος, καθιζήσεις Πολλά σχολικά συγκροτήματα που απαιτούν συντήρηση Ελλείψεις σε λογισμικά και ηλεκτρονικά όργανα για σύνταξη διαχειριστικών μελετών Ευνοϊκή η θέση του Δήμου ως προς τα εθνικά οδικά δίκτυα και σημαντικό πλεονέκτημα η γειτνίαση με το ΠΣΘ και τις μεταφορικές υποδομές αυτού, τόσο για την οικιστική ανάπτυξη όσο και για την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών (π.χ. εμπορευματικές μεταφορές) Περιορισμοί Ευκαιρίες Οι χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση σχεδίων και μελετών Η αύξηση του κόστους των έργων (λόγω γενικής αύξησης των τιμών των πρώτων υλών), σε συνδυασμό με τη περικοπή των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ευκαιρία χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ - ΕΠΠΕΡΑ - ΟΠΑΑΧ Τομέας 4 Αστική Ανάπτυξη/ Πολεοδομικός Προβλήματα/ανάγκες Δεν υπάρχουν καθορισμένες χρήσεις γης στον εξωαστικό χώρο λόγω Δυνατότητες Ο Δ. Λαγκαδά χαρακτηρίζεται από το ΠΠΧΣΑΑ ως «Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης» Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 128

129 Σχεδιασμός έλλειψης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μικρή, ωστόσο με αυξητικές τάσεις η εκτός σχεδίου δόμηση Καθυστερήσεις στις διαδικασίες ολοκλήρωσης, έγκρισης και εφαρμογής των αναθεωρήσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ελλείψεις υποδομών τριτογενούς δραστηριότητας τουριστικές υποδομές, αλλά και υποδομές παροχής υπηρεσιών Έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης Ανάγκη επιπλέον διασύνδεσης με την Εγνατία Οδό μέσω της την ολοκλήρωση του κόμβου εισόδου και εξόδου στην πόλη του Λαγκαδά., ανάγκη βελτίωσης του ενδοδημοτικού οδικού δικτύου (προβληματική η επικοινωνία μεταξύ των Δ.Ε.), δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών, περιπτώσεις ελλιπούς συντήρησης οδοστρωμάτων Διαπιστωμένες ελκτικές τάσεις για Α κατοικία Προοπτικές επέκτασης στους περισσότερους οικισμούς Δυνατότητα βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος της Δ.Κ. Λαγκαδά, με ορθή διαχείριση της διαθέσιμης έκτασης του στρατοπέδου «Μπαρέτη» Περιορισμοί Ευκαιρίες Με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα (Ν.4030/2011) προβλέπεται πλήρης απαλλαγή λειτουργίας όλων των πολεοδομικών υπηρεσιών της χώρας. Οι αναπόφευκτες χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση σχεδίων και μελετών (ΓΠΣ, πολεοδομικές μελέτες, μελέτες αναπλάσεων κ.α.). Αυξημένη γραφειοκρατία που παρατηρείται στα έργα αστικής ανάπλασης Η χρονική καθυστέρηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης των έργων ανάπλασης. Περικοπές των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που κατευθύνονται σε έργα αστικής ανάπλασης Η διεκδίκηση οικονομικών πόρων από την κεντρική διοίκηση για την ανέγερση συντήρηση σχολικών κτιρίων Οι αξιοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού (Ν.2508/1997 και Ν. 2742/1999). Χρηματοδότηση πολεοδομικών μελετών (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, μελέτες αστικών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων), από το ΕΣΠΑ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Τομέας 1 Περιβάλλοντος / Τομέας 2 Καθαριότητας Σε ό,τι αφορά στο φυσικό περιβάλλον, η προστασία του αποτελεί επιτακτική ανάγκη.. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, σε συνδυασµό µε τις µειωµένες βροχοπτώσεις έχουν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία αρνητικού υδρολογικού ισοζυγίου και την περιορισµένη τροφοδοσία της λίµνης µε νερό. Οι γεωργικές δραστηριότητες ρυπαίνουν τα επιφανειακά και υπόγεια Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 129

130 ύδατα µε φυτοφάρµακα και θρεπτικά όπως άζωτο, φώσφορο και κάλιο, ενώ οι βιοµηχανικές δραστηριότητες είναι υπεύθυνες για τη ρύπανση των επιφανειακών κυρίως υδάτων µε άλατα, οργανικό φορτίο, βαρέα µέταλλα και τοξικές ουσίες. Επιπλέον η διευθέτηση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης θα επιδράσει θετικά στην επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή. Για το λόγο αυτό, χρειάζονται δραστικές και συντονισμένες ενέργειες για την αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως όταν οι περιβαλλοντικοί πόροι προβάλλονται ως πλεονέκτημα. Τομέας 3 Βασικές Υποδομές / Δίκτυα Ως προς τις τεχνικές υποδομές που καταγράφονται στην περιοχή μελέτης, οι εξυπηρετήσεις που παρέχουν αλλά και οι ελλείψεις και αδυναμίες που αντιμετωπίζουν είναι εξίσου σημαντικές. Η διέλευση εθνικής σημασίας οδικού δικτύου από τα όρια του Δήμου ενισχύει τις υπερτοπικές μετακινήσεις και μεταφορές, απαιτούνται ωστόσο τεχνικές διαμορφώσεις που να εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση από τους οικισμούς του Δήμου στο πρωτεύον οδικό δίκτυο. Η σιδηροδρομική σύνδεση απουσιάζει, με δυσμενείς συνέπειες τόσο για τις μετακινήσεις όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Από την άλλη, η πρόσβαση στις μεγάλες υποδομές μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο, λιμάνι, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ) είναι εξαρτημένη από την αστική συγκοινωνία. Στο θέμα της ενδοδημοτικής μετακίνησης, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δικτύου και η ποιότητα των οδοστρωμάτων εμφανίζονται κατά τόπους δυσλειτουργικά. Τα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης, αλλά και τα έργα εγγείων βελτιώσεων χρήζουν εργασιών βελτίωσης και επέκτασης, ενώ κρίσιμες περιβαλλοντικές υποδομές απουσιάζουν. Στην περίπτωση των ενεργειακών υποδομών, παρατηρείται υστέρηση του Δήμου σε ό,τι αφορά στην αντικατάσταση Τομέας 4 Αστική Ανάπτυξη/ Πολεοδομικός Σχεδιασμός Η θέση του Δήμου Λαγκαδά ως προς τα εθνικά οδικά δίκτυα έχει ισχυροποιηθεί με τη διέλευση της Εγνατίας Οδού καθώς επίσης και της καθέτου Προμαχώνας Εγνατία Οδός, και αποτελούν από τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματά του. Έτσι επιτυγχάνεται η εύκολη πρόσβαση στους οικισμούς του Δήμου και ιδιαίτερα στους ευρισκόμενους στο δυτικό τμήμα του, η άμεση σύνδεση με το ΠΣΘ, αλλά και η μετακίνηση σε υπερτοπικό επίπεδο (π.χ. Βουλγαρία, Θράκη). Παρόλα αυτά η ολοκλήρωση του κόμβου στο ύψος των Λουτρών Λαγκαδά θα ενίσχυε τη θέση τους στον περιφερειακό ανταγωνισμό. Η απουσία σιδηροδρομικής σύνδεσης αποτελεί ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα στην ανάπτυξη της, προαστιακού χαρακτήρα, σύνδεσης με τη Θεσσαλονίκη εξέλιξη η οποία θα ενίσχυε ιδιαίτερα την οικιστική ανάπτυξη και που μεσοπρόθεσμα μπορεί να επιλυθεί με την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Καβάλας, η οποία θα διέρχεται από το Δήμο, στο πλαίσιο της αναγνωριστικής μελέτης χάραξής της από την ΕΡΓΟΣΕ. Η υλοποίησή της θα ενισχύσει τη σημασία της θέσης των οικισμών του Δήμου, καθώς θα εξυπηρετεί τις υπερτοπικές μετακινήσεις και μεταφορές, με προοπτική τη δημιουργία πόλου συνδυασμένων μεταφορών. Ο Δήμος αναμένεται να γίνει πιο προσιτός, ενώ θα ενισχυθούν οι σχέσεις του με την ευρύτερη περιοχή σε νομαρχιακό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα η σύνδεση του Δήμου με το μετρό της Θεσσαλονίκης θα μειώσει το χρόνο προσέγγισης με το ΠΣΘ ενώ θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Επιπλέον κρίνεται επιτακτική η ανάγκη απευθείας διασύνδεσης με το αεροδρόμιο «Μακεδονία» καθώς και η ανάπτυξη της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας προκειμένου να διευκολύνονται οι δημότες στις μετακινήσεις τους. Με δεδομένη την παραπάνω κατάσταση και με εξασφαλισμένη τη μείωση των χρονοαποστάσεων λόγω της διέλευσης της Εγνατίας παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο, αύξηση της ζήτησης για Α κατοικία σε αρκετούς οικισμούς του Δήμου. Το φαινόμενο καταγράφηκε έντονα στους οικισμούς με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση, όπως είναι τα Λαγυνά, ο Λαγκαδάς, η Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και ο Ασκός και αφορά στις εκτός σχεδίου περιοχές τους. Η ανάγκη επέκτασης των οικισμών του Δήμου είναι επιτακτική, καθώς σύμφωνα με την αξιολόγηση της σημερινής χωροϊκανότητάς τους προκύπτει ότι οι περισσότεροι οικισμοί του Δήμου εμφανίζουν σημεία κορεσμού και παράλληλα δέχονται σημαντικές πληθυσμιακές πιέσεις από φυσική κίνηση και εγκατάσταση εσωτερικών μεταναστών, αλλά και οικονομικών μεταναστών. Οι νέες εκτάσεις για εγκατάσταση Α κατοικίας είναι ανάγκη να επεκταθούν στον οικισμό Λαγυνών, και να συρρικνωθούν στους οικισμούς Χρυσαυγής, Κολχικού και Περιβολακίου. Σε ό,τι αφορά στο Λαγκαδά, οι εκτάσεις που είχαν προβλεφθεί από την τροποποίηση του ΓΠΣ το 2000, καλύπτουν τις ανάγκες του οικισμού. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η μελλοντική οικιστική ανάπτυξη στους οικισμούς του Δήμου τίθεται υπό περιορισμούς και αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, λόγω της υπαγωγής της Κορώνειας σε καθεστώς προστασίας (συνθήκη Ramsar), λόγω των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και λόγω των προστατευόμενων δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή κρίσιμη είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του ΓΠΣ Λαγκαδά, καθώς και των υπόλοιπων πολεοδομικού χαρακτήρα μελετών σε επιμέρους Δημοτικές Ενότητες. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 130

131 Όσον αφορά στην πληθυσμιακή πυκνότητα διαπιστώνεται ότι είναι, σε όλους σχεδόν τους οικισμούς, αρκετά χαμηλή, γεγονός που επιβεβαιώνεται τον αγροτικό χαρακτήρα της, με εξαίρεση τα Λαγυνά, που αρχίζουν να εμφανίζουν τάσεις αστικοποίησης. Στην πόλη του Λαγκαδά καταγράφονται πολεοδομικές ενότητες με υψηλές πληθυσμιακές πυκνότητες (π.χ. Παλιός Λαγκαδάς, Κέντρο), οι οποίες προσδιορίζουν τον έντονο, συγκριτικά, αστικό χαρακτήρα τους. Οι υπόλοιπες χαρακτηρίζονται από χαμηλότερες πληθυσμιακές πυκνότητες και σαφώς μικρότερο βαθμό αστικοποίησης. Η σημερινή εσωτερική δομή των οικισμών ανταποκρίνεται κατά κύριο λόγο στις προδιαγραφές της αρχικής δημιουργίας τους (Προσφυγικοί διανομές Υπουργείου Γεωργίας). Από λειτουργικής άποψης οι πιο πολλοί από τους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων θεωρούνται ως ικανοποιητικής λειτουργικότητας, δηλαδή με σημαντική παρουσία κεντρικών λειτουργιών και υποδομών κοινωνικού εξοπλισμού. Ως προς τη χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών που καταγράφηκαν, οι οικισμοί θεωρούνται «μονοκεντρικοί», υπάρχει, δηλαδή, η σημειακή συγκέντρωσή τους, είτε επί βασικών οδικών αξόνων που συγκλίνουν σε ένα κοινόχρηστο χώρο, είτε περιμετρικά ενός κεντρικού ελεύθερου χώρου (π.χ. πλατεία) ή ενός μνημείου (π.χ. ναός). Κομμάτι από τους Oοικισμούς του Δήμου, παρουσιάζει ιστορική ταυτότητα, όπως το τοπικό διαμέρισμα Λαχανα, ενώ η περιοχή διαθέτει πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Δείγματα παραδοσιακού ιστού διατηρούνται στον Παλιό Λαγκαδά, Οσσα, Σοχό, Βερτίσκο, Αδάμ, καθώς στους άλλους οικισμούς (Ανάληψη, Χρυσαυγή, Ηράκλειο, Καβαλλάρι) κυριαρχεί τυποποιημένος ορθογωνικός κάναβος. Διασώζονται όμως αρκετά μεμονωμένα δείγματα, πολιτιστικής κληρονομιάς, κηρυγμένα ή μη, της παλαιοχριστιανικής (π.χ. κοιμητήρια στα Λαγυνά), της βυζαντινής (π.χ. λουτρά Λαγκαδά), της οθωμανικής αλλά και της νεώτερης περιόδου (π.χ. διατηρητέα κτίρια στο Λαγκαδά) διάσπαρτα σε θέσεις εντός των περισσότερων οικισμών. Σε όλους τους οικισμούς υπάρχουν, επίσης, περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, που τελούν υπό καθεστώς νομικής προστασίας λόγω της σημαντικής τους ταυτότητας. Από την άποψη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του δομημένου περιβάλλοντος διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των οικισμών κυριαρχούν οι πολύ χαμηλής αισθητικής αξίας κατασκευές, σχεδιασμένες σε τυποποιημένα μορφολογικά και τυπολογικά πρότυπα. Υπάρχουν, όμως, αρκετά δείγματα παλαιότερων περιόδων, όπως και λιγοστά δείγματα αξιόλογου σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Τομέας 1 Περιβάλλοντος ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη των τουριστικών πόρων που αποτελούν τη βάση της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Λαγκαδά. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών και πολιτισμικών πόρων και στη βελτίωση των υφιστάμενων τουριστικών και πολιτισμικών υποδομών Ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου Ενεργειακός Βιοκλιματικός σχεδιασμός Δημοτικών κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω χρήσης ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) Προστασία του περιβάλλοντος από ανθρώπινες παρεμβάσεις Προστασία βιοποικοιλότητας, της πανίδας και χλωρίδας Εφαρμογή προγραμμάτων προστατευόμενων περιοχών Ενίσχυση ομάδας εθελοντών για την Πολιτική Προστασία Τομέας 2 Καθαριότητας/Διαχείριση Απορριμάτων Λειτουργία του ΧΥΤΑ στην περιοχή με επίβλεψη της ορθής και νόμιμης λειτουργίας του Η ολοκλήρωση των σχεδιασμένων έργων για την συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων (συνεργασία με αρμόδιους φορείς). Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης με ένταξη των μελετών στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Διερεύνηση δυνατότητας κάλυψης (μέσω προγραμματικής σύμβασης) μέρους του κόστους μεταφοράς των λυμάτων από ιδιωτικά βυτία των κατοικιών σε οικισμούς όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Άμεσος στρατηγικός σχεδιασμός για την ένταξη των νέων έργων κατασκευής αποχετευτικών δικτύων του Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 131

132 δήμου μας στο νέο ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Η εφαρμογή και η επέκταση προγραμμάτων ανακύκλωσης Δημιουργία οργανωμένων συνεργείων συντηρήσεων και αποκαταστάσεων με κατάλληλο εξοπλισμό Ενίσχυση ομάδας εθελοντών για την Πολιτική Προστασία Αγορά λογισμικών και ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης Τομέας 3 Βασικές Υποδομές/ Δίκτυα Βελτιώσεις του εσωτερικού οδικού δικτύου και επιδίωξη ολοκλήρωσης των συνδέσεων με την με την Εγνατία Οδό Βελτίωση και ολοκλήρωση τοπικού οδικού δικτύου και του επαρχιακού άξονα με προτεραιότητα στις συνδέσεις μεταξύ οικισμών, στις συνδέσεις των οικισμών με την πόλη, καθώς και του Δήμου με όμορους Δήμους και Εθνικά Δίκτυα Κατασκευή αναβάθμιση οδικών τμημάτων για την προσπελασιμότητα και βελτίωση της εξυπηρέτησης των αστικών περιφερειακών μετακινήσεων Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας Τομέας 4 Αστική Ανάπτυξη/ Πολεοδομικός Σχεδιασμός Ανάγκη ολοκλήρωσης των υφιστάμενων πολεοδομικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα μελετών Ανάγκη διαμόρφωσης ενιαίου χωροταξικού προτύπου στο επίπεδο του νέου Δήμου Ρύθμιση συγκρούσεων χρήσεων γης στον αστικό και εξωαστικό χώρο Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε υποβαθμισμένα τμήματα των οικισμών - Ανάγκη οικιστικής αναβάθμισης (επεμβάσεις βελτίωσης της αισθητικής και της ποιότητας των κτιριακών υποδομών) Θα πρέπει μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου να καταστούν διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, πολεοδομικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολεοδομίας, όπως το ρυμοτομικό σχέδιο πόλης, οριοθετήσεις οικισμών, ρυμοτομικά σχέδια οικισμών (σχέδια διανομής) κλπ, καθώς και τα νομοθετήματα δόμησης των οικισμών Διερεύνηση Επιπτώσεων από Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια σε Τοπικό Επίπεδο Εξειδίκευση κατευθύνσεων Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου σε επίπεδο Νομού και Δήμου Η ι ή Δή αι ι θ σ σ θ α ι «Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Υγ α Παι α Π ι ισ αι Αθ ισ» Π ιγ αφή αι α ωσ ι ή Δή σ θ α ι «Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Υγ α Παι α Π ι ισ αι Αθ ισ» Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 132

133 Σ α ή α α ώ αι ι ι ω ι ή σ ή ι ι α σ & ια β θ σ ι ι ισ ι & ασ ι αι ι αθ ι & ασ ι Κ ι ω ι Υ αι Υ σ Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού αι α µ ια για σ ιασµ αι φα µ γή ι ω ι ή ι ι ή ω ι ι ώ ισ α ω φ ω αθώ αι για σ ασ α αι αγωγή µ σια γ α σ ι ή Δήµ µ ή ω α α ή ω µ ω αι θµισ ω σ ι ώ ασ ι ή ω. Πα ι σ β ι ή σ ή ι α ι ή ζ γ ι γ ια ή Δι γ ι ω ι ή σ ή ι ω ω ι ω ι ώ ω. Σ ζ ι ι γ ια αι αι σ γι ι ω ι αι σ β ι. Δι γ ι σ β ι ή θ α ι σ σ α αι ι γ ι. Π αγ α ι σ ι φ σ / ωσ αι γ ι ή ι ω ι ή σ β ι ή σ ή ι γ ι θ σ ή σ γ ι ω ω σ γ ι γ ϊ ι γ ι φ ισ ι ασθ ώ. αι α α σσ ι σ ι σ α σ α σ α ή ι ω ι ή σ ή ι σ αθ αι ι γ. Διασ αι ι α αι φ σ α ι ώ σ ω φ ζ ι για ι γ α Δ ώ για σ σ ΑΜΕΑ & φ α ι γ ια. Ψ γι ή Υ σ ή ι Υ αι α αι ή α α ω ω ώ αι α ω Δή Λαγ α αι αγ α ι α ι ή ι γ ια ή αι α ι ή σ β ι ή σ α φ ζ σ ι α α ι ή ω β α ή ι γ σ α ι ω ω βαθ ω σ γ ι γ ω αι ω α ή σ γ ζ αι ι γ ια ή α α α α α φ σ ι σ ι α α ΑΜΕΑ ι σ σ σ ασθ α ι ι ασ ήσ ι ώ σιώ α ή ι α α α. Σ γ ζ αι Φ Ψ ι ή Υγ α για α φ ήσ ι ιασ σ ι α αι α α φ σ ι φ ώ α για ι Υ σ ι α α α θ θ. Και ι γ ι σ β ι ή θ α ι σ σ α αι. Δι γ ωσ Κ ι ω ι ώ Ε ώ αι Μ ώ Μ ι ω ι φαι α σω ι γ ια ι ω ι ώ ώ γασ α ω γ ώ γ ώ ω. αι β ι σ ια Δ σ για α ι ώ ισή α α αι αι. Διασ ι Υ σ α ι α αι φ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 133

134 σ α ι ώ σ ω. Σ ι ζ ι ισ γ αι αι ι για φα γή γ α ω αι ω σ σ ι ω ι ή α αθώ ι ω ι ώ ω Π γ α α Κ ι ω ι ή Μ ι α α ή ι ώ ώ α γ ι α φι α σ / σ.α. σ αθ θ σ ι γ α Κ ι ω ι Πα ω α ή φα ω σ αθ θ σ ι γ α Κ ι ω ι Φα α α ή φ ιώ αι α θ σ ω ι γ α Γ αφ Δια σ β σ ι ι ισ σ ι για αι ι γ σ αι αιφ ι α ασ σ ι σ ισ ι ι ι ι ή α α α αι ισ ι ι ι ω ι ή σ ασ α για σ βιβ ια ω γ α α ασφα σ ω β σ ι α ι Ν. Κα ι α Κ ι ω ι ή Υ σ α θα αι αι α ι α α α α α. Τμήμα Προάσπισης και Προαγωγής της υγείας και Υγιεινής ασι σ Τ ή α αι σ ιασ γ α α ισ ι α αι φα γή ω σ ισ αι αγωγή σια γ α αι ι γ α ω Δ ι ώ Ια ω για α ή σιώ γ α. Τμήμα Δημόσιας Υγείας - Πρόνοιας Εφα ζ ι γ α α αι αγ α ι σ ι για αγωγή σια γ α αι ι ω ι ή σ ασ α. Ε ι αι θ ω α ι βιβ ι ι ήγ σ φα ω αι σ ια ή θα σ σ ι ι α α Εθ ι Σ σ ή α Υγ α σ α α ασφ ισ α γα αι ι ι α α α για ια φα α ι ή αι σ ια ή σ α ι ι α α α γ ω ι αι γ ι ώ ω ι αι ω α Ει ι ή Ε ι ή Κ ι ω ι ή Α ωγή Δή Λαγ α. Σ ι ω σ Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. ισ ι α Παγ σ ι Ο γα ισ Υγ α σ α ι σ ιασ σ ι αι γ α α α β σ β ισ α ή σιώ γ α αι ι ω ι ή ι α.. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 134

135 Στο Δήμο Λαγκαδά, λειτουργούν επίσης οι ακόλουθες δομές κοινωνικής υποστήριξης : Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Λ ι γ σ α α φισ ω ι ι α α ω ι ώ αι α α σ φ ώ ια αι α ια α α ι ι ή σ. Σ Κ ι ω ι Πα ω ια αι ω φι α αι α ώ α γ σ ι ι ή αι ι ω ι ή α α α α γ ω ι αι γ ι ώ ω αι ω α Ε ι ή Δια ισ Κ ι ω ι Πα ω. Σ γ ι α α Χ ισ γ α 2014 γήθ α φι α αι ώ α γ σ 750 ι αι Π σ α 2015 σ 950 αι θα αγ α ι θ α γ σ αι α Χ ισ γ α 2015 ώ ια ήθ α 184 σ ι σ αι γ αφι ή σ αθ ι ω ω ι γ αι γγ γ α ι σ Κ ι ω ι Πα ω. Κοινωνικό φαρμακείο - Κοινωνικό ιατρείο Δια αι ω φ α α αι α θ ι ή σφ ω ώ σ α α ασφ ισ α αι ι ι α α α. Ε σ α αι ω ια ι σ ι α θ ια σ ι αι. Οι ι αι ι α β ι ι ή α α ι α ω α σβασ σ Κ ι ω ι Ια - Φα α ϋ θ σ β βαια ι ιαθ ια ι ή σ αγή ή α α ι για α ήσ α. Οι ι αι ι α αθ ι ι αι γ ι σ ή α Δ σια Υγ α Π ια α α ζ αι α ι ι ή ι ή α α α ή ή α α αι Υ.Κ.Π.Α.Α.Π αι Δή Υ.Κ.Π.Α.Α.Π αθώ α α ια αι α φα α ι. Τράπεζα Αίματος του Δήμου Λαγκαδά Ι θ αι ι γ β ή α Δ σια Υγ α Π ια ι γα ώ ι θ ι αι σ για α α αι ι α γ ω ώ α για α α. Σ γασ α ή α αι σ α Ν σ Θ σσα Γ.Α.Ν.Θ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ. Σχολές γονέων Λ ι γ α σ ώ γ ω αι σ β ι ή σ σ γασ α α ω α ω ι ώ ΠΥΞΙΔΑ. Π αγ α ι αι α ι σ α ήσ ι σ σ ισ σ β 'ΠΥΞΙΔΑΣ για α ι θ φ σ για αι α ή ι σ ήσ σιώ. Α σ σ σ σω α ι ή ι ή α ι ή αι ι ω ι ή α α θ ώ σω α ι αι σ σ ω ι γι ώ σ ι ω σω ι α α σ σ αι α α σ ω Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 135

136 βασι ώ ι ω ι ώ θ σ ώ ι γ ια αι ι ή ι α γ ι ι ι ω ι.. αι θή αι γ φ σ για ι α σι γ σ αι β α σ. Κατασκηνώσεις Διαβ βασ ι αι γ ι ώ για σ ή α ασ ω ώ σ αι ι ή α ασ ή ωσ ια Δή β. Τηλεϊατρική Ο γα ώ αι σ σ α ι ή ι γ α α 2016 για α ια α ι α α Δή αι α α σβασ σ ι γ α. Μαθήματα ανώδυνου τοκετού σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Λαγκαδά Τα αθή α α αγ α ι αι θ ι αι ω α ι α Κ Υγ α. Τ γ α α α θ αι σ ι σ Δή Λειτουργία ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαγκαδά με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Ο Δή Λαγ α αι α α 13 ι Δή ώ α ι α α α σω α ώσ ι σ ι ΚΕΠ Υγ α. Αφ ι γ α Δι Κ ι ω ι ή Μ ι α αι Φ α για Π ιασφα ζ α Π αι Π αγωγή Υγ α σα α ι ι γ α : 1 ι ή ια ι ή αι 2 αισθ σ θ σ σ θ α α γ α. Τ ΚΕΠ Υγ α θα α ι σ γι α α α β αι σ σ ι σ ω α ι γ ι σήσ θα αισθ ι σ θ α α γ α αι αι θα ώ ι για ι α σβασ σ σ γ α ι ή. Σ α σι γ α ι αι α γ αι ω σ ω α ι γ σ 7 σή α α β σ ι ω ι θ ώ ω ω scr g ζ Παγ σ ι Ο γα ισ Υγ α αι Ε ω αϊ Κ Π αι Ε γ Ν σ ω. Μ σα σ KΕΠ θα ι γ θ Κ α Υγ α Π θ ιθ ι α α α θ αι σ ω α ι γ. Ο γ αφ σ γ ι ι ια σ θ σ για θ σ α ω ισ. Α σ ω α ι α γ ι θα α ι θ ω ι θα α α φθ σ θ για για αι ω γ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 136

137 Κοινωνικές Υποδομές υπό την αιγίδα το Ν.Π.Δ.Δ «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού-Παιδείας» (ΥΚΠΑΑΠ) Μ β σ ΦΕΚ 994/ αγ α ιήθ σ γ ώ σ σι ιώ 23 Ν ι ώ Π σώ ω Δ σ Δι α Δή Λαγ α α ι σ Κ ι ω ι ή Π σ ασ α αι Α γγ Παι α αι Αθ ισ. Τ Ν ι Π σω Δ σ Δι α ι θ φ ι ω α «Υ σ α Κ ι ω ι ή Π σ ασ α αι Α γγ -Αθ ισ -Παι α» ΥΚΠΑΑΠ αι ι α ι α Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Παι α αι Αθ ισ. Για ΥΚΠΑΑΠ γ αι α α ι ή α αφ σ α α ω φ αι α. Σ α ι ω ι ή ι ι ή σ ΥΚΠΑΑΠ αι φα γή ι ι ώ ή σ ή σ σ ι α σ σ σ ή ι αι ι ω ι ή φ α β φι ή αι αι ι ή ι α αι ι α. Ε ι ΥΚΠΑΑΠ α σ σ φα γή ι ι ώ ή σ ή σ σ ι αι γ α α σ σ ι α σ ή ι αι φ α αθώ ι ω ι ώ ω α ή σιώ γ α αι αγωγή ι ή γ α. Ε σ α ω σ ώ ΥΚΠΑΑΠ αι σ ιασ αι φα γή γ α ω ή σ ή σ γ α α αι σ ι για α α ι σ ω γ ώ α ασ ώ αι σφ γω σ ι ω ι ή ι ι ή αι ι ισ ι ή ζωή ι ή ι ω α αθώ αι ώθ σ αι α θ ισ αι ι ω ι ή α γγ. Όσ αφ σ ι ια σ ΥΚΠΑΑΠ σ γ ω θ α α ΚΑΠΗ σ ι α α ω Δ ι αι Τ ι Κ ι : Ασσή σ Ζαγ ιβ Κ ώ ια Λαγ α Χ σα γή Καβα α Κ ι Α Λαγ ώ Π ιβ α Η α Ε α Κ ιθι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 137

138 Σ Δ α ασι α ι ω ΚΑΠΗ αι: Η α ή ια ι ω ι ή σ ασ α σ α ι ιω α α ι ή Δή Λαγ α ώσ α α α α σ ι γ ια αι σ ι α. Η ι γ α ω ι ασ ι ώ ώ ω α θ σι ή γ α ι α γ φ α ι ώ αι ι ιώ αι ι ισ ι ώ ώσ ω. Η σ ή ι ω β ιώ αφ θ α α αι α αι ι ισ. Η α αι ώθ σ σ γασ α φ. Τ ι ή Α ι σ σ γ ι ι σω α σ ι ισ ι αι ι ω ι θ α α αθώ αι σ ή ή αι σ ι γ ωσ ι ω ι ι ισ ι ώ ώσ ω φ ω ι ώ αι Ε. Η α αι ώθ σ ζ ω α ασ α Δή. Η γ ω ι α φ σ αι αισθ σ ω ι ώ σ θ α α σ ασ α ιβ αι σια γ α. Μονάδα «Βοήθεια στο σπίτι» Τ σ γ ι γ α α ι αι α ΥΚΠΑΑΠ αι α ι ι ή Δ ι Ε : i) ήθ ια σ Σ ι Λαγ α α Δ.Κ. Λαγ α ήθ ια σ Σ ι Ζαγ ιβ α Δ.Κ. Ζαγ ιβ ήθ ια σ Σ ι Ν ω Κα ι ω α Τ.Κ. Ν.Κα ι ω ήθ ια σ Σ ι Σ α Δ.Κ. Σ ήθ ια σ Σ ι Λα α α Τ.Κ. Λα α ήθ ια σ Σ ι Κ ώ ια α Τ.Κ. Γ α α ήθ ια σ Σ ι σ α Τ.Κ. σ Π ι αι για α ω σ σ α α θ αι σ α ι ι ιω α α σ ι ιω α α α α σ γω σω ι ώ ή ω β ω γ α αι σ ι ιω α α α για β ωσ ι α ζωή. Οι α σ αι ι ή : Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 138

139 Δι σ α αγ αφή ω α αγ ώ ω ι ιω ω Κ ι ω ι ή γασ α Σ β ι ή ι γ ια Σ αισθ α ι ή σ ή ι Ε ωσ για α ια ι αιώ α α ω ω Σ γασ α ι ω ι σ σ γ α - ια αι α ι α γ ω ι ιω ω ασφα ισ ι γα ισ.) Ν σ ι ή φ α γ α ια ή σ γ ζα Αγωγή γ α Σ α αφ σ σ γ α Ν σ α Ε.Σ.Υ. Ι.Κ.Α. Υ σ ι γ ια ή β θ ι ή φ α α ι ήσ ι ώ ια φ σ γα ιασ ώ ι ια ή αθα ι α σ φι. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Τ γ α α ι αι σ α ΥΚΠΑΑΠ. Η ή ι ω σ ι γι ή α ασ σ αι ιώ ι α 6-12 ώ για ισ ι ι σ α α σ ι ω α. Τα αι ι α ασ αι ι γι α ι ι ή ισ ι ή α ι ασ ι α α θια σ ζ ήσ ι ι α ζια ζ σ γγισ σ σ ω γισ ώ σω α ι ή σ σ ζωγ αφι ή α ι ή.. Οι σ γ ι ι γ σ Δή Λαγ α αι; i Κ.Δ.Α.Π. Λαγ α α Δ.Κ. Λαγ α ii Κ.Δ.Α.Π. Ζαγ ιβ «Η αι ι ή φω ι» α Δ.Κ. Ζαγ ιβ iii Κ.Δ.Α.Π. σ ι ισ Π σ Παιδικοί Σταθμοί Η ΥΚΠΑΑΠ ι σ α ι αι ι γ α ω Παι ι ώ Σ αθ ώ Δή Λαγ α. Πι σ γ ι α σ Δή Λαγ α ι γ ι ή αι ι σ αθ : I. Δ ι Παι ι Σ αθ Λαγ α II. Δ ι Παι ι Σ αθ Σ III. Δ ι Παι ι Σ αθ Κ ιθι IV. Παι ι σ αθ Δ.Κ Ασσή V. Παι ι σ αθ Δή Λαγ α Δ.Δ Κ ι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 139

140 VI. Παι ι σ αθ Λαγ ώ «Τ ι σ ι σ ιβ ι» α Δ.Κ. Λαγ ώ VII. Παι ι σ αθ Καβα α «Η φω ι α γ» α Τ.Κ. Καβα α Υ αι Υ σ Υγ α Γ ι σ α Κ α Υγ α σ αι α Αγ ι Ια α σ ι ή Δή Λαγ α α σι ζ ι σ αι ισ αι α α α ήσ σ θ σ. Σ α ι α ιθ θ α ι ώ αι ιαγ ωσ ι ώ ω ι γ σ Λαγ α σ ώ α σ γισ αι ι ι Π ω β θ ια φ α γ α ι ή. Σ α ια Δή ι γ Δ β θ ι αι Τ ι β θ ι γ α α σ α ι ι ι Δή α αι α ι α σ ι Θ σσα. Σ α ι ι ι ια Δή Λαγ α ι γ αι α Κ α Υγ α σ ι ι ι ή θ ω ω γ αι ιφ ι ια α: 1. Κ Υγ α Λαγ α ι α β ι: Π ιφ ια Ια Καβα α Π ιφ ια Ια Ασσή Π ιφ ια Ια Όσσα Π ιφ ια Ια Δ Π ιφ ια Ια Λαγ ώ Π ιφ ια Ια Ξ Π ιφ ια Ια σ Π ιφ ια Ια Α α ή ω Π ιφ ια Ια Π φή 2. Κ Υγ α Σ ι α β ι : - Π ιφ ια Ια Α θ σα Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 140

141 - Π ιφ ια Ια Ασ - Π ιφ ια Ια Κ - Π ιφ ια Ια Φι α φ - Π ιφ ια Ια Α ή - Λ φ σ 3. Κ Υγ α Ζαγ ιβ ι α β ι : Π ιφ ια Ια Αγ ασι Π ιφ ια Ια Γ α α Π ιφ ια Ια Λαγ α ι ω Π ιφ ια Ια Δ ιώ Υ αι Υ σ Ε α σ Εκπαιδευτικές Υποδομές Σ Δή Λαγ α ι α σ θ ω αι α α ι α ι ι ώ φα ζ σ α ι α γ σ ήσ ω. Α αφ ι α ιθ ω γ α ασ σ ω α φα ζ αι ω ή : Οι σ ι αι ι α σ ι σ ι ι ω α σ γ ω θ α σ ω β θ ια αι β θ ια α σ αι για σ ι ή ι ή ω β θ ια α σ : Δ ι ή α Ασσή : Οι ώ 1 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Ν ιαγωγ Ασσή 2 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι -Ν ιαγωγ Κ ιθι Δ ι ή α σ : Οι ώ 1 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι ώ Σ ω Π σώ αι Π 2 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ Όσσα 3 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ Λ φ σ Δ ι ή α Κα ι ω : Οι ώ 1 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ αι Ν ιαγωγ Ζαγ ιβ 2 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ αι Ν ιαγωγ Κα α ω Δ ι ή α Κ ώ ια : Οι ώ 1 Σ ι ή Ε ι ή Ν ιαγωγ Δ ι Σ Δ.Δ. Αγ. ασι 2 Σ ι ή Ε ι ή Ν ιαγωγ Δ.Δ. ασι 3 Σ ι ή Ε ι ή Ν ιαγωγ Δ ι Σ Δ.Δ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 141

142 Γ α α 4 Σ ι ή Ε ι ή Ν ιαγωγ Δ ι Σ Δ.Δ. Λαγ α ι ω Δ ι ή α Λαγ α : Οι ώ 1 Σ ι ή Ε ι ή 1 Δ ι αι Ν ιαγωγ Λαγ α 2 Σ ι ή Ε ι ή 2 Δ ι αι Ν ιαγωγ Λαγ α 3 Σ ι ή Ε ι ή 3 Δ ι αι Ν ιαγωγ Λαγ α 4 Σ ι ή Ε ι ή 4 Ν ιαγωγ Λαγ α 5 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ αι Ν ιαγωγ Δ.Δ. Α 6 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ αι Ν ιαγωγ Δ.Δ. Η α 7 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ αι Ν ιαγωγ Δ.Δ. Καβα α 8 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ αι Ν ιαγωγ Δ.Δ. Κ ι 9 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ Δ.Δ. Λαγ ώ 10 Σ ι ή Ε ι ή α αι β Ν ιαγωγ Δ.Δ. Λαγ ώ 11 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ αι Ν ιαγωγ Δ.Δ. Π ιβ α 12 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ αι Ν ιαγωγ Δ.Δ. Χ σα γή Δ ι ή α Λα α : Οι ώ 1 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Ν ιαγωγ Λα α 2 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ Λ ω Δ ι ή α Σ : Οι ώ 1 Σ ι ή Ε ι ή Δ ι Σ αι Ν ιαγωγ Δ.Δ. Κ Για σ ι ή ι ή β θ ια α σ : Δ ι ή α Ασσή : Σ ι ή Ε ι ή Γ ασ Λ Ασσή Δ ι ή α Κα ι ω : Σ ι ή Ε ι ή Λ Ζαγ ιβ Δ ι ή α Κ ώ ια : Σ ι ή Ε ι ή Γ ασ Γ ι Λ Δ.Δ. Λαγ α ι ω Δ ι ή α Λαγ α : Σ ι ή Ε ι ή Γ ι Λ Λαγ α 2 Σ ι ή Ε ι ή ΕΠΑ.Λ ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΕΠΑΣ Λαγ α 3 Σ ι ή Ε ι ή 1 Γ ασ Λαγ α 4 Σ ι ή Ε ι ή 2 Γ ασ Λαγ α 5 Σ ι ή Ε ι ή 3 Γ ασ Λαγ α Νηπιαγωγεία Σ Π α α 26 αι σ ι α σ ι α Ν ιαγωγ α ι αι α ι γήσ α αι ι Θα ι α σ ιωθ γ γ ι α ισσ α ιαγωγ α ι γ αι ή α γ γ σ β ι σ σ ω ώ. Πίνακας 26: Νηπιαγωγεία Δήμου Λαγκαδά Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 142

143 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΙL ΤΗΛ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΚΟΥ ΑΣΚΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΑΣΣΗΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ ΚΟΛΧΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΘΙΑΣ ΚΡΙΘΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΟΥΤΡΩΝ 18 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΛΑΓΥΝΑ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 143

144 lagyn.thess.sch.gr 2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΛΑΓΥΝΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΣΣΑΣ ΟΣΣΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ vryson.thess.sch.gr ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΧΟΥ ΣΟΧΟΣ o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΧΟΥ ΣΟΧΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Πηγή: Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης Δημοτικά Σχολεία Δήμου Λαγκαδά Σ Π α α 27 σ γ ώ αι σ ι α αφ ι γ α ω ι ώ σ ω Δή για αι ι Οι ι α β 23 ι σ α σ ι ι ή ι φ α ω ω ι γ σ ή β σ. Πίνακας 27: Δημοτικά σχολεία Δήμου Λαγκαδά ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΙL ΤΗΛ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΟΥ ΑΣΚΟΣ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 144

145 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ ΚΟΛΧΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΘΙΑΣ ΚΡΙΘΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΟΥΤΡΩΝ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΛΑΓΥΝΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΠΟΛΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΣΣΑΣ ΟΣΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΧΟΣ ΣΤ. ΠΑΠΑΖΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 145

146 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΟΥ ΑΣΚΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πηγή: Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης Γυμνάσια - Λύκεια Σ Π α α α θ αι σ ι α σ ι α Γ σια αι Λ ια ι γ σ Δή Λαγ α. Πίνακας 28: Γυμνάσια - Λύκεια Δήμου Λαγκαδά ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΧΟΥ ΠΡΩΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 1ου & 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ ΠΡΩΙ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 146

147 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΠΡΩΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ) 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΛΑΓΥΝΑ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΠΡΩΙ 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ ΕΠΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΠΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ 1ο ΣΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΩΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΓΛΙΒΕΡΙΟΥ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΓΛΙΒΕΡΙΟΥ) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ ΠΡΩΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ ΠΡΩΙ Πηγή: Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης Π ι ισ ι Υ Σ α σα α γ αι ια ιγ αφή ω ι ισ ι ώ ώσ ω ι αι α ι ή α αι ω ι ισ ι ώ ώ ια α αγ αφή ω ι ισ ι ώ σ γω α ι σ αφ αι ω ασ ι ή ω ι ι αθώ αι ια α αφ σ α ι ήθ / θι α αι ι α σ ι ώσ ι. Μ β σ α φασ 46/2011 ΦΕΚ935/ ι θ Δ ι ή Κ ι ωφ ή Ε ι σ Λαγ α ΔΗΚΕΛ σ α σ γ ω θ α ι Κ ι ωφ Ε ι ι ήσ ι Δή Λαγ α. Α α ι ή α σ ασ ΔΗΚΕΛ γ αι σ α α ω φ αι α. Οι Κ ι ωφ Ε ι ι ήσ ι σ γ ω θ α σ ΔΗΚΕΛ αι ι ή : Κ ι ωφ ή Δ ι ή Ε ι σ Δ.Ε. σ Κ ι ωφ ή Δ ι ή Ε ι σ Δ.Ε. Κα ι ω Κ ι ωφ ή Δ ι ή Ε ι σ Δ.Ε. Κ ώ ια Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 147

148 Κ ι ωφ ή Δ ι ή Ε ι σ Δ.Ε. Λα α Κ ι ωφ ή Δ ι ή Ε ι σ Δ.Ε. Λαγ α Κ ι ωφ ή Δ ι ή Ε ι σ Δ.Ε. Σ Οι α ι ΔΗΚΕΛ αφ σ α ι ισ αι ιβ. Όσ αφ σ α ι ισ ι α ι ΔΗΚΕΛ αι ι ή : Η σ αι ι γ α ιβ ι θ ώ Η φα γή ι ι ώ για α ι αι σ ασ α ι ι ισ β ή ω ι ισ ι ώ αγαθώ αι ω σ γ ω ι ισ ι ώ γω α γ αι σ ι ι γ α αι ι γ α ι ισ ι ώ αι α ι ώ ω σ ω ι α θ ώ ι α γ φω αι θ ω φι α ι ώ αι σ ώ ι ασ α α σι ή σ ώ ζωγ αφι ή γ ι ή.. αθώ αι αι φα γή ι ισ ι ώ γ α ω. Η ι γ ωσ σ α ιώ θ α ι ώ α ασ σ ω αι ω ι ισ ι ώ ώσ ω ή σ ή σ α Η σ ω βιβ ω φ ω αι ι ι ώ Η ι γ α α α αγ αφ θ ω αι ι ώ σ ι ω σω βι σ ήσ ω γ αφήσ ω αι α σ ασ α ώ Η ώθ σ ι ισ ι ώ α α αγώ σ θ ι ω αϊ αι ι θ σ φω α θ σ α Η α ι ισ ι ισ Οι ι ισ ι φ Δή Λαγ α α αφ αι σ α α ω Π α α 29 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΕΑΣ Π ι ισ ι Σ γ Ασσή ΑΣΣΗΡΟΥ Π ι ισ ι Μ φω ι Σ γ Ε α ι «Ο Άγι Γ ώ γι» Μ φω ι Π ι ισ ι Σ γ Κ ιθι Π ιβα ι Σ γ Ασσή Ν Θ σσα ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Μ φω ι Π ι ισ ι Σ γ Α ή «Δι γ Σι ω» ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ Π ι ισ ι Σ γ Α ή «Γ σ Θ» Σ σ ισ ιω ώ Ε ι ισ ι Σ γ Γα ή Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 148

149 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΕΑΣ Ε ι ισ ι Σ γ Π σ ω Ε ω αϊσ ι Π ι ισ ι Σ γ Λ φ σ «Ο ια» Σ γ Οσσα ω «Η Αγ α Κ α» Φι / ι Ε ω αϊσ ι Π ια Σ γ Π Π ι ισ ι Σ γ Χω α «Άγι Αθα σι» Π ι ισ ι Σ γ Α Μ φω ι Π ι ισ ι Σ γ «Τ Α» Π ι ισ ι Σ γ Ζαγ ιβ Π ια Π ι ισ ι Σ γ Ν. Κα ι ω «Τ α» ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ Π ι ισ ι Σ γ Ν ω Κα α ω «Τα Κα ια» Φ ι Μ σ Κα ι ω ΜΑΣ Ο β ια Π σω Π ι ισ ι Σ γ Σα α ή α Π ι ισ ι Σ γ «Άγι Χα α» Ε ι ισ ι Σ γ Μ σ ω Π ι ισ ι Σ γ ασι «Αγ α Πα ασ ή» Ε ι ισ ι Σ γ Αγ ασι Π ι ισ ι Σ γ Γ α α «Τα γ ια» ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Μα ι ή Α α ια ή Π ι ισ ι ή Σ γασ α «ΣΑΡΙΣΑ» Π ι ισ ι Χ ι Σ γ Λαγ α ι ω Ε ι ισ ι Ε ω αϊσ ι Σ γ Α α Λα γ αφι Ό ι Κ ι «α σια» ΛΑΓΚΑΔΑ Έ ωσ Π ω Λαγ α αι Π ι ώ ω Π ι ισ ι Ο γα ισ «Μ γ α» Λαγ α Π ι ισ ι Αθ ι Σ γ Λαγ α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 149

150 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΕΑΣ Π ι ισ ι Σ γ Λαγ ώ Π ι ισ ι Σ γ Π ιβ α Π ι ισ ι Σ γ Σα α α σα α ω «Τα Σ α α φια Λαγ α & Π ι ώ ω» Π ια Σ γ Κ ι «Άγι Ε γ ι Τ α ζ α» Μ φω ι Π ι ισ ι Σ γ Δ α Ε ι ισ ι Σ γ Καβα α Γ αι Σ γ Π ι ισ αι Α Λαγ ώ αι Μα α Θ α ι ή Λα γ αφι ή Εσ α Λαγ α Π ι ισ ι Σ γ Δ α «Η ΔΟΡΚΑΣ» Ε ι ισ ι Σ γ Ε αγγ ισ ιω ώ «Η Τ ιθ α» Μ φω ι Ε ω αϊσ ι Σ γ Κα ώ Π ι ισ ι Σ γ Λα α ΛΑΧΑΝΑ Π ι ισ ι Σ γ Μα Σ σ Νι ι ώ «Ο Π φή Η α» Π ι ισ ι Σ γ Ξ Π ι ισ ι Σ γ Σ φα ω Π ι ισ ι Αθ ι Σ γ «Λ ω ια» Π ι ισ ι Μ φ. Λα γ αφι Σ γ «Έ ωσ Ασ» Σ γ Γ αι ώ Ασ -Π ΣΟΧΟΥ Π ι ισ ι Σ γ Α γή Θ σσα Σ γ Φ ω Αγ Γ ω γ Α γή Π ι ισ ι αι Μ φω ι Σ γ Κ Λα γ αφι Μ φω ι Σ γ Κ ι ώ Π ι ισ ι Σ γ Π ι ώ - Ασ ι ώ «Ο Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 150

151 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΕΑΣ Φ» Σ γ α ω Ν α Σ βασ α Φ α Σ γ Δια α ι ώ Π ι ισ ι ώ Α α αγώ Κ ι ωφ ή Σ γ Σ Θ σσα Άγι Χ ισ φ Σ γ Κα αγ αφή Διαφ α αι Π β ή Π ι ισ ι ή Π ι ισ ι ή αι Ε σιασ ι ή Κ ι Α ασ Π γή: ΔΗΚΕΛ Σ Δή Λαγ α αγ α ι αι ήθ ι ισ ι ώ ώσ ω αθ ι ια αι α ασ Δή. Πι σ γ ι α σ Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά ι γα ώ αι σ ήσια β σ α «Μ γ ια» αι ι α β ι φ ι ισ ι ώσ ι σ ι σ α α ι ισ ι ή α α Δ ι ή Ε α αι ι ι ισ ι σ γ ι α α σσ σ σ σ γ ι Δ ι ή Ε α. Η σ ω σ γω α ώ α ι α φ σ α ι ισ ι ή αι α ώ ι ισ αι αι σ ώ αι α ασ ι σ Δ ι ή Ε α Λαγ α σ θ α α αι α α αι θ σ ώ. Σ γ ι α αιγ α Δ ι ή Ε α Λαγ α ι γ ή α α ι ασ ι ή αι θ α ι ή αι α σι ι ι ή θ αι φω γ αφ α. Θα ι α σ ιωθ ω σ σ Λαγ α β σ αι Π α ι αι α α ι Κ Π ι ισ «Μ ι» ω ω α ω ή Ε α ή Μ αι ι α β ι 3 ια σ ι ή ι γι ή ιφ ια ώ σ ή α α ι ώ - α β ι σ ι ή ιφ ια ια φώ αι ώ ι α θ ιω ι ισ ι ώ ώσ ω. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 151

152 Σ ι ισ Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας αγ α ι αι α γ ια αι ασ ι ώσ ι ι γι ζ ι ώ σ. Πι σ γ ι α : Σ Άγι ασ ι σ ώ σ φ ώσ ι. Α γ αι ι ή ω σιώ ι ισ Αγ Γ ω γ αι Κ ι ήσ ω Θ. Σ ασι ι γι ζ αι σ Κ σ Θ αθώ σ ι ισ ι ώ σ α. Ε σ ώσ ι γ αι σ α ήσι Αγ α Πα ασ ή β σ αι ω α ι ισ. Σ Α α ι αι ι ι σ α Κ ι ήσ ω Θ αι α γ ι σ ι 15 Α γ σ. Ε σ ασ ι ώσ ι γ αι αι για α Αγ Π α ω α ι ισ. Σ Γ α α αι ι σ Αγ Γ ω γ αι Γ ήσ ω Θ 7 Σ β για ι ι γα ώ αι ώσ ι. Σ α Λαγ α ια ασ ι ώσ ι σ ι 27 Ι για ασ Αγ Πα ή α ώ σ α. Π ήθ ώσ ω αγ α ι αι αι σ Δημοτική Ενότητα Καλλινδοίων αθ ι ια αι ω α ι ια α αι ι. Οι ι ώσ ι αι ι ή : Μ σι ι ώσ ι α θ σ ι ιή Π σ ή ω α «ΟΜ ΡΙΑΝΑ». Γι ή Κ ασι Ι ι Γι ή Κ σ α Ο ώβ ι Θ σ ι ή Πα ήγ σ ι 20 Ι γι ή ι φή Η α ω ια ή φαγ. Πα γ ια σ α ω ήσια. Π ι ισ ι Α γ σ ι ώσ ι Α γ σ ι θ σ ι ι γήσ ι σι β α ι ι βασι α α ι α ι ι ι βασ σ α α σια ια σ σ ι γ αϊ γ ια. Α ια Σ β θή ι ισ ι ώσ ι α α σια α α ή α σι β α ι θ α ι ασ ι ι σ Ζαγ ιβ ι σ ή Αγ α Α α Ζαγ ιβ ι ή α σ 1700 αι ζ ι σ ι 27 Σ β. Σ Δημοτική Ενότητα Σοχού, φα α ή ωσ α Πα γ ι Αγ ω Α σ ω αγ α ι αι Ι. Κ α σ ι ω ώσ ω αι ι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 152

153 αγώ «ι σ ια» ή ζ ω. Η ι αι α θ ι α αισ α α ω ι. Τ ι β θ ι για α γ ισ α ι α αισ αι α α φ γ ι αβ α ι. Οι α αισ ζ αι ιβ α Π σι ή p hl ā σ α ι "ή ωα " ή " ω αθ ή " αι φ α ι α ι α α ια ζ αι ισ ια ή ι σ ια k sp ή k sp α α α ασ ζ αι α α α ζώω ω σ α ι ή β βα ιώ ή α σι ι β 10 ι ώ. Η ισ α ω αγώ ω ι α γ αι σ Π σι ή ή ια α ζ ι α 1065.Χ. σ φω α ι α hah am h βιβ ω βασι ω Φι σ. Τ α γ ι ω Αγ ω Α σ ω αι σα σ ζωή ω α ω Σ ώ φή ι σ ι α ια Ε α αθώ ισ αι α ι γ ι ι α α ι ώ. Σ α ι ή ι ισ ι ή ή ωσ αι α α σια α αβ ι Σ σ α σι αγ α ι αι ι φ ώσ ι α α ισ ι α ή α ασ ω Κ φ ω. Ε σ α Α ι αγ α ι αι αι ώσ ι ω α α σια α α ι σ γ ή α α σ α α α σια ή σι ή α σ ι α ω α φι σ α αβιώσ ι ι ώ θ ω.. α α α σ ασ ι γ. Ε σ σ ι 2 Ια α γ αι ασ «θι ια» ασ α ώ ω σ ι ή α α α Ι ι Σ γ Σ. Ε σ α α ισ ι ή αι σ ι 7 Σ β ή θα α γή ι α Πα αγ α Γ γ ϋ α Ι α Μ ή Δ ια Αγ Ό αι ι σ ι α Ι Μ ή Θ σ σ Σ.. Ε ι ι ι ι ισ ι σ γ ι Δ.Ε. Σ ιαθ ι σ γ ή α α α α σια ώ ώ αθώ ή α α σι ή ώ α σ αι Φι α ι ή. Τ Π ι ισ ι Κ α ιβ ι θή αι Α θ σ Π α ώ Χ ήσ ω. Π αι ω ι ι ισ ι Δή αι ι σ α σ ι Δ ι Ε αι ι α β α ω Π ι ισ ι Κ α Λα γ αφι Μ σ α Δ ι ιβ ι θή Χώ Π α ώ Ε ώσ ω αθώ αι Α φιθ α α. Ε σ α α α σ α Δή Λαγ α ιαθ ώ σφ αι για γ ωσ ι ισ ι ώ ώσ ω. Σ Δημοτική Ενότητα Αασήρου ι ι σ α ι ώσ ι αι γι ή Τ γ α α σια α Π ι ισ ι Σ γ σ Ε α ι, Γι ή ιθιώ ι α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 153

154 Μα αγ α ι αι Μ ι σ Κ ιθι. Σ «Γι ή Μα ι» σ σ ι ι ω ι φ ι σ ι ι αι ι σφ σ α ισ ώ ω ι ασ α γ αι γ α α ασ ζ α Π ι ισ ι Σ γ Κ ιθι. Τ σ Άσσ αγ α ι αι α «Α Λι ι α» α Π ι ισ ι Σ γ Ασσή Σ Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου Θ α ι ή Πα σ ασ Α γ σ σ Γα ή Μα αββα ι Ι ι σ ι Λ φ σ Κα αβ ι σ Α ή α ω Θ φα ω Γι ή ασι σ Όσσα Ι ι Ε ή ωσ Γ α ω Π ω σ ι Π σ Τσι ι α Ι ι σ ι Π σ Τ σ Δημοτική Ενότητα Λαχανά ι ι ώσ ι αι : Τα Λιγ β ια Σ β ι σ Ξ Οι Ε ώσ ι α θ ωσ σ Λα α Ι ι Δι φ ι ισ ι ώσ ι σ Μα αι σ ΤΚ Κα ώ Αθ ι Υ αι Δ ασ ι Ό ω α αφ θ αι α α ω α ω α ι ή ω ΥΚΠΑΑΠ ι αι αθ ισ. Σ ΥΚΠΑΑΠ σ γ ω θ α Δ ι Σ ι Λαγ α Δ ι Γ ασ ή ι Λαγ α αθώ αι Αθ ι Κ Δ.Ε. Λαγ ώ αθώ αι σ ω αθ ι ώ γ α ασ σ ω Δ ι ή Ε α Σ. Α α ι α σ α αθ ισ ι α ι ΥΚΠΑΑΠ αι ι ή : Κ ω ω αθ ι ώ ασ ι ή ω ι α γ ι ή. Η σ ή ι αι ι γ α αζι αθ ισ. Η σ ή ι αι ι γ α σω α ια αθ ισ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 154

155 Η σ ή ι αι ι γ α σ ι αθ ισ αθώ αι ι ώ φ ω αι φ ω α ω ι ι α γ. Η σ ή ι γ α ω Γ ι ή Γ α α α Αθ ισ. Π αι ω αθ ι γ α ασ σ ι αθώ αι αθ ι ι γα ώσ ι φ σ α αι σ ι ή ώ σι ι αι αι ι σ ι αθ ι γ α ασ σ ι ι α ω α αγ ώ ω αθ ώ αι ι γ α ω ω αζι αθ ισ αθώ αι ι γ α ω ω ή ω αθ ι ώ σ γω Δή. Ε ι σι ι αι αι ι γ α ασ σ ι ω Λ ώ Λαγ α. Πι σ γ ι α σ Δ ι ή Ε α Λαγ α ι ή γ α ασ σ ι Πίνακας 30: Δ ι αθ ι γ α ασ σ ι Δ ι ή Ε α Λαγ α Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Δ ι Σ ι Λαγ α 2 Δ ι Γ ασ ή ι Λαγ α 3 Αθ ι Κ Λαγ ώ 4 Α θ σα Γ ασ ι ή Π ώ Δ.Κ. Λαγ α 5 Αθ ι Εγ α ασ σ ι Λ ώ Λαγ α 6 Γή α Π σφα Λαγ ώ Καβα α Π ιβ α Η α Χ σα γή Κ ι αι Α 7 Γή Π σφα 5Χ5 σ Η ι Χ σα γή Π ιβ ι Καβα ι Λαγ Κ ι Α Σ ι γή σφα α αι ασ ι α ι ια ώ Κ ισ Γ ασ ή ι α ι γή α σ β ϊ αι ι Κ ισ Γ ασ ή ι αι γή σφα Α θ σα Γ ασ ι ή αι Χ Α ι Κ β ή ι 9 ια ώ ισ α θ σ γή α σφα σ beach volley ι αι ια α ω 1km αι 2km Γή α σφα α Γή Π σφα 5Χ5 ασ ι α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 155

156 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8 Α ι Γή α Μ σ σ ι ή Σα σ ι Λαγ α 9 Γή σφα 9x9 σ α Λαγ ι ή Καϊ ι φ σι α Α ι γή α Γή σφα 9x9 φ σι α Σ ώ ω Λ ώ Λαγ α ι α α ω αθ ι γ α ασ σ ι ι γ θ ω Λ ώ Λαγ α. Πίνακας 31: Αθ ι γ α ασ σ ι Λ ώ Λαγ α Α/Α ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1 Δ 2 ω ι ιισ ια ώ ιαγ αφώ 25x50 αι 12 5x25 ω 2 Δ 2 γή σ 3 Έ α 1 γή ι 4 Έ α 1 γή volley 5 Τ α 3 γή α σφα α ι ώ ιασ σ ω 6 Έ α 1 γή α σφα 5Χ5 7 Δια ή α ω 1km αι 2km Ω ι αθ ι ασ ι Δή Λαγ α ι σ ήσια β σ γ α α αζι αθ ισ ώ ι σ ζ ι σ ι αθ ισ α αι ισ ι σω α ια αθ ισ. Ε ι θ ι γα ώ αι σ Δή αθ ι αγώ σ α βασι αθ ή α α σφαι σ β σ β ϊ β σ. Οι σ ι ω ώσ ω α ώ αι: σ σ γ α ιθ αι ιώ ι α 6-12 ώ σ αθ ισ ι γ α ισ ώ ι ή ω ασ σ αθ ισ α Μαζι Αθ ισ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 156

157 σ ή ι ω αθ ι ώ σ γω Δή Πα α σ Δ ι ή Ε α Λαγ α ασ ι ι αι 25 αθ ι σ γ ι ι ι α α σσ α αθ ή α α σφα σ β ϊ σ β αι. Πίνακας 32: Αθ ι Σ γ ι σ Δ.Ε. Λαγ α Α/Α ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΜΑ 1 ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ σ 2 ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ Π σφαι 4 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Σ β 3 ΑΣΚ ΛΑΓΚΑΔΑ ϊ, Κα αθ σφα ισ 5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ Π σφαι 6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ Π σφαι 7 ΑΡΗΣ ΚΑ ΑΛΑΡΙΟΥ Π σφαι 8 ΑΜΣ ΛΑΓΥΝΩΝ Μ σ 9 ΔΟΞΑ ΠΕΡΙ ΟΛΑΚΙΟΥ Π σφαι 10 ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π σφαι 11 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ Π σφαι 12 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Π σφαι 13 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ 14 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 15 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Π Α ισφα ισ Κα αθ σφα ισ 16 ΚΟΛΥΜ ΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΑΥΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Κ β σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 157

158 Α/Α ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΜΑ 17 Α.Μ.Ο ΛΑΓΚΑΔΑ Μ α Αθ ισ 18 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Π σφαι 19 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΚΑ ΑΛΑΡΙΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 20 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ «ΓΟΥ ΣΟΥ ΚΟΥΑΝ» ΜΥΓΔΟΝΙΑ 21 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕ Κ Ο ΝΤΟ «ΜΕΓΑΣ» Π ι Τ Π ι Τ Π ι Τ 22 ΟΡΙΖΟΝ ΛΑΓΚΑΔΑ Π ι Τ 23 ΜΑΚΕΔΩΝ ΛΑΓΥΝΩΝ Π ι Τ 24 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ Σ ι 25 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σ β ή Σ Δ ι ή Ε α Λα α ι αθ ι αι ή : Γή α σφα σ σ ι ισ Α ι γή α α αθ σφα ισ Κ ισ β ή ι Γή σφα Ο ια ώ ιαγ αφώ Κ ισ Γή α αθ σφα ισ Κ ισ Γ ασ ή ι Α θ σα α ώ ήσ ω Γή α Π σφα ισ Γή Α ισφα ισ Α θ σα α ώ ήσ ω Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 158

159 Πα α σ Δ ι ή Ε α Λα α ασ ι ι αι ι (6 αθ ι σ γ ι ι ι ασ αι α ή αθ ή α α: Πίνακας 33: Αθ ι Σ γ ι Δ.Ε. Λα α Α/Α Σύλλογος ΑΘΛΗΜΑ 1 Έ ωσ Δή Λα α Κα αθ σφα ισ 2 ΑΠΟ Λα α Π σφαι 3 ΠΑΟ Ξ Π σφαι 4 ΠΑΟ Δ α Π σφαι 5 ΠΑΟ Κα ώ Π σφαι 6 Λ ω ια Π σφαι Οι αθ ι γ α ασ σ ι Δ ι ή Ε α Σ αι ι ή : Γή σφα φ σ α α β σ αι ι ισ Σ αι αι ιφ αγ α. Γή σφα φ σι α σ ι Μ α ασι ι Δ γή α σ α α α α αι ια ώ ιασ σ ω ώ αι ι ιασ σ ω για ι αι ι. Γή 5x5 σφα ασ ι α Α ι γή α ισφα ισ Η Δημοτική Ενότητα Σοχού ιαθ ι ι α α ω σ α σ ι ι ισ : Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 159

160 Σοχός Ασκός Κρυονέρι Αυγή Γήπεδα ποδοσφαίρου (11*11) Γήπεδα μπάσκετ Κλειστά γυμναστήρια Υ σ α ι αι ισ ώ ι θ σ σ α σ α ι ή. Πα α σ Δ ι ή Ε α Σ ασ ι ι αι φ 7 αθ ι σ γ ι ι ι ασ αι α ή αθ ή α α: Πίνακας 33: Αθ ι Σ γ ι Δ.Ε. Σ Α/Α Σύλλογος ΑΘΛΗΜΑ 1 Εθ ι Σ Π σφαι 2 Εθ ι Ασ α Σ Κα αθ σφα ισ 3 Δ α Σ Κ ασι αθ ισ 4 ΑΕ Π Ασ Π σφαι 5 Μα ι Ασ Π σφαι 6 Διγ ή Κ Π σφαι 7 Ι σω Α γή Π σφαι Η Δημοτική Ενότητα Ασσήρου ιαθ ι ι α α ω σ α σ ι ι ισ : Άσσηρος Κριθιά Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 160

161 Γήπεδα ποδοσφαίρου (11x11) Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου (9x9) Γήπεδα μπάσκετ 1 2 Γήπεδο αντισφαίρισης 1 - Υ σ ώ ι θ σ σ α σ α ι ή. Πα α σ Δ ι ή Ε α Ασσή ασ ι ι αι 2 αθ ι σ γ ι, ι ι ασ αι α ή αθ ή α α: Πίνακας 35: Αθ ι Σ γ ι Δ.Ε. Ασσή Α/Α Σύλλογος ΑΘΛΗΜΑ 1 Δ α Ασσή Π σφαι Κα αθ σφα ισ 2 Ε ήσ Κ ιθι Π σφαι Η Δημοτική Ενότητα Κορώνειας ιαθ ι ι α α ω σ α σ ι ι ισ : Αγιος Βασίλειος Αρδαμέρι Βασιλούδι Γερακαρού Λαγκαδίκια Γήπεδα ποδοσφαίρου (11x11) Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 161

162 Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου (9x9) Γήπεδα μπάσκετ Γήπεδο πετοσφαίρισης Γήπεδο αντισφαίρισης Υ σ ώ ι θ σ σ α σ α ι ή. Πα α σ Δ ι ή Ε α Κ ώ ια ασ ι ι αι ι 6 αθ ι σ γ ι ι ι ασ αι α ή αθ ή α α: Πίνακας 36: Αθ ι Σ γ ι Δ.Ε. Κ ώ ια Α/Α Σύλλογος ΑΘΛΗΜΑ 1 Μα ι Αγ ασι Π σφαι 2 ΑΣ ασι Π σφαι 3 Φ γα Λαγ α ι ω Π σφαι 4 Δ α Γ α α Π σφαι 5 Ν Α α Π σφαι 6 ΑΣ Γ α Π ι Η Δημοτική Ενότητα Καλλινδοίων ιαθ ι ι α α ω σ α σ ι ι ισ : Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 162

163 Ζαγκλιβέρι Καλαμωτό Πετροκέρασα Αδάμ Σαρακήνα Γήπεδα ποδοσφαίρου (11x11) Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Κλειστό γυμναστήριο αθλοπαιδιών Γήπεδα μπάσκετ Υ σ ώ ι θ σ.. γή α α αθ σφα ισ αι σφα ισ σ α σ α ι ή. Πα α σ Δ ι ή Ε α Κα ι ω ασ ι ι αι σσ ι 4 αθ ι σ γ ι ι ι ασ αι α ή αθ ή α α: Πίνακας 37: Αθ ι Σ γ ι Δ.Ε. Κα ι ω Α/Α Σύλλογος ΑΘΛΗΜΑ 1 Α ω Ζαγ ιβ Π σφαι 2 Π Α Π σφαι 3 Ο β ια Π σω Π σφαι 4 Μα α Κα α ω Π σφαι Η Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου ιαθ ι ι α α ω σ α σ ι ι ισ : Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 163

164 Όσσα Αρετή Λοφίσκος Βερτίσκος Πολυδένδρι Πέντε Βρύσες Γήπεδα ποδοσφαίρου (11x11) Γήπεδα μπάσκετ Υ σ ώ ι θ σ σ α σ α ι ή. Πα α σ Δ ι ή Ε α σ ασ ι ι αι σσ ι 4 αθ ι σ γ ι ι ι ασ αι α ή αθ ή α α: Πίνακας 38: Αθ ι Σ γ ι Δ.Ε. σ Α/Α Σύλλογος ΑΘΛΗΜΑ 1 Π ια ΑΟ Π Π σφαι 2 Ν σ ω Όσσα Π σφαι 3 Δ α Α ή Π σφαι 4 Μ γα Α α Π σώ Π σφαι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 164

165 Π σθ α θ α α αφ σ θ α ι α «Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Υγ α Παι α & Δια Μ θ σ Π ι ισ & Αθ ισ» Σ α α θ ιγ φ αι α σθ α θ α α αφ σ θ α ι α «Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Υγ α Παι α & Δια Μ θ σ Π ι ισ & Αθ ισ». Τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών σε αυτοδιοικητικό επίπεδο Π σφα α α ι α α α ω α α ισ ι ω Κ ι ω ι ώ Υ σιώ σ α ι σ Α βαθ )5: Σ α ι β α α ι γ ια σ σ σ ω ι ω ι ώ ι ι ώ σ ι ή α ι σ. Σ ι θ ισ α ω σ ι ι ω ι ή σ ασ α ι ια α σ ΟΤΑ Α αθ α σ α ω ι ή α θ σ α γ α α αι ι ι ι α αι α σ ασ α ι αι α ι γ ή. Σ α ι β ή α α α ω ι α ω α αι ώ α βασ σ ι ω ι ώ σ ω σ α Α θ ιω ΟΤΑ σ αι σ σ σ φ. 5 Κοντιάδης Ξενοφών, Θεόδωρος Τσέκος, (2008), Οι νέες λειτουργίες των ΟΤΑ στον Σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής πολιτικής, σε Κοντιάδης, Ξενοφών Τσέκος. Θεόδωρος Η αναδιάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο Παπαζήσης, σ.σ Κοντιάδης Ξενοφών, Θεόδωρος Τσέκος, (2008 β), Προτάσεις πολιτικής: Ζητήματα σχεδιασμού και οργάνωσης των κοινωνικών δράσεων της αυτοδιοίκησης, σε Κοντιάδης, Ξενοφών Τσέκος. Θεόδωρος Η αναδιάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο, Παπαζήσης, σ.σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 165

166 Η ι σ ισ α θ σ αι ι ωσ γ α α ασ α σ α σ α ι α ω σ ω ω α ι ι ι ώ φ ω. Ο α α ή α σ ιασ σ ι αι ασι «op dow» ω σ ή σ α ω ω ώ Ν α ια ώ σιώ αι ΜΚΟ/ Φ ω α Α αθ ω ΟΤΑ αι ω β α ισ ώ σ ισ ιζ ιω ι ι ώ Πα ή ι σ α γι σ ιασ ι ι α ώ αι φ ω γ α ιθ ω σιώ ι γ ωσ α αι γ α α ισ σ ι α σ α: o ι ι για σ ή ω ω σ ια φωσ ω ι ι ώ αι ι ή σή α γ α o α ι ώ ισ ω ι ω ι ώ β ω αι α αγ ώ α αι α σ ασ α ι ή o ώθ σ ω ω ι ι ώ αι γ α ω ι ω ι ή σ ασ α α αθ σ α αι σ ή Έ ι α - ι ι σ ιασ σ α ι ι ι θα ιασφ ιζ α ι α σ ι σ ισ για γή σ ή ω ΜΚΟ αι ι ω α ω ι ώ σ θ ι γ α α α α ι αι ω α α α σ α ι α β ή α α για ια αι σ ια ω α ήσ ω.. γ α α «ήθ ια σ Σ ι». Μ α ια γή α σ για α γ α α ι ω ι ή σ ασ α αι για α ΝΠΔΔ ι α ι ϋ γισ ω ω Υ γ ω για α ΜΚΟ γ ω αι ισφ ω ώ. Έ α γα ω ι ι γι β ή α α σ ι Κ ι ω ι Υ σ σ ι γι αι α αιω σω ι γ αφ ι α ι ι ι ωσ αι σ γασ α φ α σ α σ σ ω α α θ σ ω α σ ω ω ι ι ώ αι γ α ω αθώ αι ι ώ α ι γ σ ι γ α. Πα ή α σ α σ ή ω σ ώ ω σιώ ι ω ι ή φ α σ σ ιασ αι ή ω α φ σ ω σ ζ αι ια φωσ αι σ ω γ α ω α ώ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 166

167 Α σ α «σ σ ή α ι ω ι ή σ ασ α» σ ι θα α α ζ αι α : o «bo om up» α α ή α o σ α γι σ ιασ ω ι ι ώ ι ω ι ή σ ασ α o γα α σ σ α ι ή α α θ σ αι α ι γ σ ω α σ ω ω ι ι ώ αι γ α ω o α - ι ι σ ιασ θα ιασφα ζ ι ι α αι α ι α o ι ωσ ω αθώ ι ω ι ώ ω θ σ αι σ ή ιαβ σ ι σ ή για ια φωσ ω ι ι ώ αι γ α ω θα α ι ω ζ σ γ ι α ι β ή α α αι θα ι ώ αι α ισ ι σ ι α ι ή σ ή ι ω ω σ o ι ωσ ω ω σιω σιώ αι φ ω Μεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες του Τομέα Κοινωνικής Προστασίας στους Δήμους Σ φω α θ 94 Ν 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α /2010 «Π σθ α ι Δή ω» σ θ 75 α. Ι Κώ ι α Δή ω αι Κ ι ή ω α «Κ ι ω ι ή Π σ ασ α αι Α γγ» σ θ αι ι α α ω α ι : Η ή σ α ω γι ι ή ω σιω αι ι ιω ι ώ σ ω. Η ήγ σ ια σ αι ι γ α ι ω αι ι ή ια σ ι ιώ αθώ αι σ σ γ ή σω α α ι ιώ φι α θ ω ι σ. Η σ σ γ αι α σ α ι α α αι ι ή σ ασ α ι ιω ι ι α ι ιω ι αι ι σ αθ αι θ ι γ α ω αι ι ώ ώ. Η α ω φι α θ ω ι ώ σω α ω αι ι ω αθώ αι γ ισ ϋ γισ α α θ σ αι γ ω ι γήσ ω αι σ ι σω α ι ιω ι ι α ι ωφ σ. Η ι ι ή σ σ α σ γαζ ω σθωσ α ι ή ω θ ισ ιαφ ω θ ω ι ω ι ή α ι α αι ιβ ή ώσ ω για α αβ σ ι ι α θ σ α. Ο ι ισ ώ ι ι ι ώ σ β ω α αι θ ισ θ ω ι γ α ι ω σ ασ α αι αγωγή ι γ ια αι ι ω Κ ω Παι ι ή Μ ι α Παι ι ώ Σ αθ ώ Παι ι ώ Ε ώ α α ω ΠΙΚΠΑ αι ΚΕΠΕΠ. Ο ισ ια ώ ασ αγγ α ιώ αι γαζ ω σ α ασ ή α α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 167

168 γ ι ι ιαφ για ήγ σ σ α βιβ ια ω γ α. Η ήγ σ Κ α Α α α α σ ι ή γ ω σ α ια Ε ι ή Πισ σ Α α α. Η σ ισ ι ι ώ ι ι ή α α α. Η α αβ ή ι ω σ φ ωφ α α ασφ ισ α α γι α γι αι α ω ιασ ια ι αθ σ α α γασ α φ α γ φα ι ή α σ σ ασ ι α σ α ή ι φ α αι ι ή α αι α αι βα ι α αθώ αι σ ι α ι αι α α ή ι ω ι ή σ ασ α σ φω α ι ια ι.. 57/1973 ΦΕΚ 149 Α σ ι ή θ σ α αθώ αι ω ι ω α ισ ι ώ θ σ ω. Η ω α α ώ σ ήσ ι ω γω α α ή για σ βα γ. Η α αγ ώ ισ ι αι ω σ γασ ι ή σ ή. Η σ : α γ α ω σια γι ι ή γα ώ αι α Υ γ Υγ α αι Κ ι ω ι ή Α γγ ή α α Υ γ α σ ω ω βα ι α θ α ϋ γισ α σ ι Υ γ β ω γ α ω σια γ α α α αι α α σ γ γ α ω σια γ α α αι α Ε ω αϊ ή Έ ωσ. Η σ α φ σ ω α ή ι ω ι ή σ ασ α. Η ήγ σ ια σ αι ι γ α ι ώ αι ι ιω ι ώ αι ι ώ ή β φ ια ώ σ αθ ώ. Η ήγ σ α ιώ ι γ ια α ι φ ω αγ ώ ω αι φι α θ ω ι ώ αγ ώ. Η σ ι ώ γ ι ι ώ ια ω αι ή ω σ θ α α σια γι ι ή. Η φ σ ω ώ για θ α α σια γ α. Η ήγ σ ια ι γ α ι ιω ι ώ ι ι ήσ ω θα ι ιω ω ή α ω σ α α α α ι ι ή α α α. Η ιβ ή ώσ ω σ ια ι ι ω φ α α ω ια αθώ αι σ β ια ώ αι φα α ιώ για α ή ή ώ σ ιγ ω φα ω. Η γ ωσ α ώ ή σ σ γασ α ι α σ ι ιφ ια σ ι ι ώ γ α ω για σ ασ α αι αγωγή Δ σια Υγ α σ ι ή α ι α ι θ σ ι α. 7 θ /2003 ΦΕΚ 197 Α. Η φα γή γ α ω για α α σ ι ω ώ αι α ασι ι ώ σ ω ζώω. Η ιβ ή ή σ γ ι ι ώ ω γω φ ισ βα ι ιζω α για σ ισ ι ι ώ αφ ζώω. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 168

169 Ο ισ γ ή για Ο.Γ.Α. για α Ν.Π.Δ.Δ.. Ο ισ ώ Δι ι ι Σ β ω Τα ω Π ια αι Π σ ασ α Π ω α ή α α α. Η φα γή γ ωσ αι α ή σ α γ σ αι σ γ ισ σ ω ζώω. Η α ή γ ω σ α α ι α για γ ι ι ή α α α ω ζώω α ι αι για α ια θ σ ζώω». Διασφάλιση επαρκών πόρων για την κοινωνική δράση Η ια ω α ϋ θ σ ω για σ σ α σ α ι ή Κ ι ω ι ή Π ι ι ή σ α ι ι ι. Τ β α α α α σ ω ΟΤΑ σ ώ α α αι ω γ ωσ ω ιαθ σι ω ω για α ι ι ι ι ω ι σ αι ω ω α γ αι σ Δή αι α α ι β α ισ. Πα ι ω α σ ζ θ ώ ώ. Α α ιθ αι α ώ ισ ιθα α α ι ιασφ ισ α ώ ω για ι ω ι ή σ σ α θ σ ι α ι ή ι ήγ σ αι ι γ σθ ω ω : 1. ι ι ι α σι για ι σ ω ω για Κ ι ω ι ή Π ι ι ή σ ωσια α ι α σ γι γα α ω ΟΤΑ α αι α σ γι γα α ω σ ώ ω σιώ α ώ ω θ ι σ Α Α γ αι γα ώσ ι ω αϊ σ ι α.. 2. ι ι ι α σι για ι σ αι θ γισ ήγ σ ω ω α ι ή ι ήγ σ σ σ γασ α αι ι θ ι φ ω σ ώ 3. α α ι σ α α ι γ α ισ ή α 4. σ γασ α ασφα ισ ι α α για α ή ι γ ω σιώ α σ α ω ω θα α αι σ ι ω ι γ α α 5. σ γασ α φ ι ιω ι ή ασφ ισ.. για α ή ι γ ω σιώ ω β θ ια γ α σ β ι ή α ισ.. α σ α ω ω θα α αι ω σ ι ω ι γ α α Ανάπτυξη εφαρμογών της κοινωνικής λογιστικής και προϋπολογισμού του κοινωνικού ελέγχου και του κοινωνικού απολογισμού (Social Accounting Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 169

170 & Budgeting Social Auditing και Social Reporting) Οι ια ι ισ ι ια ι ασ ω σ ω Κ ι ω ι ή Π ι ι ή αι ι αι ι ια α σ. Η α ι α ωσια ιβα αι ωσ σ ι ια α σ θ ι. Α αι αι α σ σ σ σ ή α ια ισ αι σα γή ω ια ι ασιώ σ ι ω ι ω ι α ι ω σ ω σι ώσ α ιωθ ια ισ ι φ α αγωγή ι ι ι ή. Ο ι ω ι σ ιασ ασφ ι ασσ σ ια γι ή σ α α σια σ ιασ ι ώ ω Τ ι ώ Δ ω ι ώ.. αφ φ σ γα α α ια ώ... Π αι α α ι γ σ σ ω ήσ σ α ΤΔΕ ι ώ σ α σ α αι ι ώσ ω σι ώσ α α γ ι α σιασ ι ή α αγ αφή αι α σ ι ω ι ή ι ι ή σ ι ι αι σ ι. Αισθ ή γ αι σ σι σ φ ια σ σ ή α α αγ αφή αι α α θ σ ω ι ω ι ώ σ ω σα σ σ ι ια α α ή α Κ ι ω ι ή Π ι ι ή. Οι φα γ ι ω ι ή γισ ι ή αι ϋ γισ ι ω ι γ αι ι ω ι α γισ oc al ccou g & Budg g oc al ud g αι oc al R por g σή α σι ι αι θα σα α α α ήσ σ α ή α ιβώ α γ ι ι σ σ αι α ι γ σ ω ι ω ι ώ α σ ω α αι σ ασή σ ι ή αι ι ω α. Εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε αυτοδιοικητικό επίπεδο Α αι αι α α ή ι σ α θ ώ ι α ι αι σ σ σ Κ ι ω ι ή Π ι ι ή σ α ι ι ι. Τ αι α αγωγι ι ι φ σι ώσ για α σ α ι ή ι θ σ αι ια ισή α α σω ι γ ι ώ ι ι ι ώ αθ ω. Η ι σ σω ι θα ι α α ι: σ ι ω ι ή ι σ σ αι γ ωσ α «ι». Σ ώ α γ α σσ αι σω ι ι ι σ ζ ή α α ι ω ι ή ι ι ή σ α ι ή σ αι α ι ι ή σ γγισ. Ε σσ αι σ σω ι ι ι σ α ζ ι ω ι ώ σιώ. Σ α γ α ι α β αι σ ω γ ι ι ω ι ι γ αι ι ω ι γ ι ι ι ι σ θ α α α σ σ β ι ή αθ σια ώ β ω.. σ β φ ι ι αι ιαγωγ ω για Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 170

171 ω αθ γ ι αι γ ι ή ια ι ή α αι α ι γ θ α αι γ θ α.. Συμπληρωματικότητα των δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα που αναπτύσσονται από φορείς επάλληλης διοικητικής ή όμορης γεωγραφικής αρμοδιότητας Α α ή ω αι ι α ι ώ ή σ ω α ι ώ ώ α αι αι α α ι ι ισ σ ω α ι γ α α ισ ω σ ω α α σσ ι ή ι ή α α ι ω ι ή ι σ α ι ή ιφ ια ή ι ή α αι ΜΚΟ σ σ ι γ ωγ αφι α σι. Η σ ω α ι α α α ή αι α α α ω θ για α α φ θ ι ασ ι ή ω αι α ιασφα ισ α α ή α ι σ φισ σ ι α αγωγι α ι σ ωσ ι. Για α α α σ ω α ι α αι σ γ ια θα α αι θ ια ι ι α γ φ σ ω α αγ ώ αι α ή ω α ή ι ω ι ώ σιώ σ ι. Η α γ φ σ θα γήσ ι σ ω α Τ ι Σ φω α Κ ι ω ι ή Δ σ α α θα α α αι α ω σ ω φ ω Δίκτυο μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων Η σ γασ α ω ισ ι ώ - α γ αφι ώ σ ω αι σ γω Δή σω ι γ α θ α ι ι σ ή ι γή σ ή ι Τ ι ή Α ι σ αι ι α α ι θ ι ια α α σ α ι ή για σ α ι β ή ωσ αι ι σωσ αι ι σ ισ α α γ αφ α αι ι ι ισ ω ι ι ώ Δή α αι Ν σ ι. Η α σ α ι σ α ι ισ ιβ ι σ γασ σ α α α: ια ι αι ια ιφ ια. Α αισθ σ α αγ ι σ βασ σ ι ι ι ισ ι φ σ ι ι ή αι ισ α ια β α σ ι σα α σ γασ α. Μ α για σ γασ α αι ι ωσ ι ώ α αι α α ι ι θ θα φ σ α α α: ι ισ ι ω ι ή σ ή ι α. Δ ι σ α α ωσ α ιαφ γ ι γ γ ω ι ή α α αι α α σ σ ισ α ω ι σ β σ βι ι ι αι σ α αβ θ ισ ι α ζωή. Η ι ισ ι ή α α ια α α αι φ α ι ια ιαφ για α σ α ι ή ώθ σή». Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 171

172 Οργάνωση και λειτουργία των Πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Η γ ωσ αι ι γ α ω ι ισ ι ώ σ γω θα αι α α α σι α σ α ι ι ή Δή. Α α ι ι α ια φωθ ια α ι ή ι ι ή σ σ θα β θήσ ι α ι γήσ σ γ α αι ι ή ώσ α α αβαθ σ α αγ γ. Οι σ γ ι ι α γ αφ σ ια ή ω ι ι ώ α αι ι ισ ι ώ α αγώ α ζ ι ι «α σ ασ». Ανάπτυξη σύγχρονου Πολιτισμού Π α α Π ι ισ ι ή Κ ι α α σια σ γ ω ιαφ ι α αι ι γ ω σ ω α α 60 αι Σ γ Π ι ισ ισ α γ ω ζ ι α α ώ α σ ι ισ ι ώ ασ ι ή ω. Τ σ γ Π ι ισ γ αι α "αι ή " ι ι α ι ή ασ ι α αι σ ζ αι ι ώ α ι θ ι α. Οι σ ι αφ ι γ αφ σ ισαγωγή ω γιώ ι γώ α α α γ βι α.. ι α σ ι αι σι ή. Σ Ε α α σ ι α ια αι ια σ α σ ζή σ αι σφ σ γ ω ι ισ ι ώ αγαθώ αι σιώ. Πα σι ζ αι ι σ α ι ι ώ ι ια α σ ιφ ια αθώ 60% ω ώ β σ αι σ α Μ ι ι Κ α. Κ θ Δή θα ι α ι ω σ α αβ θ ισ ω ώ σ γ Π ι ισ ώσ α α σ γ ι α σ ι ω ω Δή ω β σ ω ι ώ α ισ ή ω σ α σ γ ι ισ ι γ α α ω ώ αι ι ω σ σ σφ ι ισ ι ώ σιώ αι αγαθώ α αι ώθ σ αι ω ϊ ω αι σιώ. Η α γ για σ γω αι α α ή α σ ι ω για α ιγ α α φ ια σ σ ή α για α ι σ αι ώθ σ ι ισ ι αι ισ ι ϊ Δή αι α ια φισβή σ σ ι ή α σ αι σ ι σωσ αι ι σ ω ισ ι ώ αι ι ισ ι ώ ω. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 172

173 Σ α θ ιγ φ αι α σθ α θ α α αφ σ θ α ι α «Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Υγ α Παι α &Δια Μ θ σ Π ι ισ & Αθ ισ» β σ Ε _Ε3 Ο γ Ε.Ε.Τ.Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τα α α ισ ι ω φισ ω Κ ι ω ι ώ Υ σιώ σ α ι ι ι Μ αβιβαζ Α ι Τ α Κ ι ω ι ή Π σ ασ α σ Δή Διασφ ισ α ώ ω για ι ω ι ή σ Α φα γώ ι ω ι ή γισ ι ή αι ϋ γισ ι ω ι γ αι ι ω ι α γισ oc al ccou g & Budg g oc al ud g αι oc al Reporting) Ε ι σ α θ ώ ι α ι αι σ σ σ Κ ι ω ι ή Π ι ι ή σ α ι ι ι Σ ω α ι α ω σ ω ι ω ι α α ή α α α σσ αι α φ ι ι ι ή ή γ ωγ αφι ή α ι α Δ α ω ι ισ ι ώ σ γω Ο γ ωσ αι ι γ α ω Π ι ισ ι ώ σ γω Δή Α σ γ Π ι ισ Π ιγ αφή ω ι ω ασ ι ή ω ω σιώ Δή σ θ α ι α «Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Υγ α Παι α &Δια Μ θ σ Π ι ισ & Αθ ισ» Α θ ιγ αφή ω ι ω ασ ι ή ω ω σιώ Δή ασ ι α σ θ α ι α «Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Υγ α Παι α & Δια Μ θ σ Π ι ισ & Αθ ισ» β σ ι Ε Ε3 Ο γ Ε.Ε.Τ.Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δι θ σ Η Δι θ σ Κ ι ω ι ή Π σ ασ α Παι α αι Π ι ισµ αι α µ ια Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 173

174 Κ ι ω ι ή Π σ ασ α Παι α αι Π ι ισµ Δ ι ή Κ ι ωφ ή Ε ι σ Λαγ α ΔΗ.Κ.Ε.Λ. Υ σ α Κ ι ω ι ή Π σ ασ α αι Α γγ Αθ ισ Παι α για σ ιασµ αι φα µ γή ι ω ι ή ι ι ή ω ι ι ώ ισ α ω φ ω αθώ αι για σ ασ α αι αγωγή µ σια γ α σ ι ή Δήµ µ ή ω α α ή ω µ ω αι θµισ ω σ ι ώ ασ ι ή ω. Σ γ ω Δι θ σ αι α µ ια για ώθ σ αι θµισ ζ µ ω ω β θµια αι β θµια α σ ώθ σ Δια Μ θ σ αθώ αι για σ ιασµ αι φα µ γή γ αµµ ω Π ι ισµ Αθ ισµ αι Ν α Γ ι. Η ι σ α α σσ ι ι φ ασ ι σ α ω ι ισ α αι ι α ασ α ι σ. Ε ι ι γ σ αι ω θ σ σι ώ γ ω ι ασ ι ώ φ ζ ι για θ ι γ α ω ιαφ ω ω Φι α ι ή Δή Λαγ α αι α σ α σ θ ή ωσ. Ε σ ι θ ι γ α ω ω ι ώ βιβ ι θ ώ. Σ Ν ι Π σώ Δ σ Δι α αι ι α ι ω ω Κ ι ω ι ή Π ι ι ή αι Α γγ Παι α αι Αθ ισ Α ι γ σ ι ή Δή αι ισ ω σ ω ζ ω ι ή α σ θ α ι α «Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Υγ α Παι α & Δια Μ θ σ αι Π ι ισ & Αθ ισ» Σ α α ή γ αι α ι γ σ α σ ασ ι ή Δή σ θ α ι α Κ ι ω ι ή Π ι ι ή Υγ α Παι α & Δια Μ θ σ Π ι ισ & Αθ ισ αι ζ αι Π β ή α α αι Δ α Ε αι αι Κ ι ή Π ι ισ. β σ Ε Ε3 Ο γ Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Τομέας 1 Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 174

175 Κοινωνική Πολιτική / Υγεία Εντοπισμένες ελλείψεις σε υποδομές και δομές πρόνοιας (έλλειψη κέντρων ημερήσιας απασχόλησης και φροντίδας ηλικιωμένων) Σημαντικές αδυναμίες στο τοπικό δίκτυο υποδομών υγείας (έλλειψη νοσοκομειακών υποδομών - εξάρτηση από τη Θεσσαλονίκη, ελλείψεις εξοπλισμού και προσωπικού στις υφιστάμενες υποδομές) Μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων κατοίκων στο σύνολο του δήμου, με αυξημένες απαιτήσεις ιατρικής φροντίδας Οι υποδομές και ο εξοπλισμός στα περιφερειακά ιατρεία χρίζουν περαιτέρω βελτίωσης Ποσοτική και ποιοτική ανεπάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού Ανάγκη ολοκλήρωσης υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ στα δημόσια κτίρια Περιορισμοί Λειτουργία περιφειακών ιατρείων στις περισσότερες Δημοτικές Ενότητες Λειτουργία δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων Η Δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των ατόμων τρίτης ηλικίας με υπηρεσίες που βοηθούν στη δραστηριοποίησή τους, προκειμένου να παραμείνουν κοινωνικά και πολιτιστικά ενεργά άτομα Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου Ενισχυμένο και αποκεντρωμένο δίκτυο Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, καθώς και δομών πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, με σκοπό κυρίως την πρόληψη εμφάνισης φαινόμενων κοινωνικού αποκλεισμού Ευκαιρίες Μείωση της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τελικούς αποδέκτες λόγω αλλαγής των κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων των αποδεκτών Αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής που συνεπάγεται αύξηση των ατόμων τρίτης ηλικίας Ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό υγείας στο σύνολο των μονάδων υγείας της χώρας λόγω υπό-χρηματοδότησης Αύξηση των αρμοδιοτήτων πρωτοβάθμιας υγείας των ΟΤΑ α βαθμού, χωρίς αντίστοιχη παροχή επιπλέον χρηματοδότησης. Υποβολή προτάσεων για ένταξη δράσεων ανάπτυξης πρωτοβάθμιας υγείας στο δήμο, στα Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Υγεία-Πρόνοια» του ΕΣΠΑ Συνεργασία με μέλη εθελοντικών οργανώσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (π.χ. Ερυθρός Σταυρός) για τη διοργάνωση προληπτικών δράσεων υγείας Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 175

176 Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες Τομέας 2 Πολιτισμός Αύξηση της κάλυψης των αναγκών των Δημοτικών Ενοτήτων σε επίπεδο πολιτιστικών εγκαταστάσεων Επέκταση των διαδικασιών συνεργασίας και δικτύωσης των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής Πλήρης αξιοποίηση του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος Περιορισμοί Ο Δήμος έχει όλες εκείνες τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και προσέλκυσης επισκεπτών Αξιοποίηση των σημαντικών αποθεμάτων αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της περιοχής Ύπαρξη μεγάλου αριθμού δραστήριων πολιτιστικών συλλόγων και συνδέσμων Πλούσια λαογραφική κληρονομιά (έθιμα, παραδόσεις) στη περιοχή Ύπαρξη λαογραφικών Μουσείων στην περιοχή του Δήμου Ύπαρξη οικισμών ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος Ευκαιρίες Περικοπές πόρων της κεντρικής κυβέρνησης που αφορούν πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες των ΟΤΑ Αυξημένη γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στις εγκρίσεις δαπανών για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού προϊόντος Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. για την προβολή του πολιτιστικού προϊόντος Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες Τομέας 3 Αθλητισμού λλειψη οικονομικών πόρων για διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και διενέργεια προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού των δημοτών Περιορισμοί Η διεξαγωγή αγώνων, η διοργάνωση μεγάλων αθλητικών συναντήσεων (η υποστήριξη του μαζικού και σχολικού αθλητισμού, του σωματειακού αθλητισμού, καθώς και η υποστήριξη ψυχαγωγικών, και πολιτιστικών εκδηλώσεων Η καλλιέργεια και ανάπτυξη αθλητικού πνεύματος σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, από πολύ μικρές, μέχρι πολύ μεγάλες ηλικίες Ευκαιρίες Περικοπές πόρων της κεντρικής κυβέρνησης που αφορούν πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες των ΟΤΑ Αυξημένη γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στις εγκρίσεις δαπανών για αθλητικές εκδηλώσεις Η έλλειψη βεβαιωμένης παραλαβής από τον Δήμο Λαγκαδά των αθλητικών εγκαταστάσεων που Χρηματοδότηση δράσεων μαζικού αθλητισμού και αναβάθμισης αθλητικών υποδομών από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα μαζικού αθλητισμού Αξιοποίηση προσκλήσεων ΣΕΣ για αθλητικές εγκαταστάσεις Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 176

177 υπάγονταν στη ΓΓΑ Αδιευκρίνιστο ιδιοκτησιακό καθεστώς αθλητικών χώρων Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες Τομέας 4 Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση Ανεπάρκεια συμπληρωματικών υποδομών Α βάθμιας και Β βάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές (υποδομές άθλησης, χώροι πολύ δραστηριοτήτων κλπ). Έλλειψη δομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για ΑμεΑ Περιορισμοί Εγκατάστασης σχολικών εκπαιδευτικών παραρτημάτων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων Δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της ανάπτυξης δημοτικού δικτύου εθελοντικών δράσεων (Κοινωνικό Φροντιστήριο) σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αξιοποίησης Ιαματικών Λουτρών με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Δημιουργίας δικτύου βιβλιοθηκών και χώρων πολυμέσων, στις Δημοτικές και στις Τοπικές Κοινότητες Ευκαιρίες Περιορισμός των κρατικών δαπανών που παρέχονται στους ΟΤΑ για την παιδεία. Καθυστερήσεις και γραφειοκρατία στις εγκρίσεις μελετών και έργων που αφορούν την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων Μεταφορά αρμοδιοτήτων σχετικών με την παιδεία στους ΟΤΑ α βαθμού χωρίς την παροχή αντίστοιχης επιπλέον χρηματοδότησης Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. για διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (e-learning). Αξιοποίηση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» που χρηματοδοτεί σχετικές δραστηριότητες. Συνεργασία με τον ΟΣΚ για την αναβάθμιση σχολικών μονάδων ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Τομέας 1 Κοινωνικής Πολιτικής Η σύγχρονη προσέγγιση στην κοινωνική πολιτική υιοθετεί μία διευρυμένη οπτική, η οποία πρωτίστως αντιλαμβάνεται την ολοκληρωμένη αναπτυξιακή δυναμική της. Αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και επομένως της κοινωνικής συνοχής, αλλά και στη δημιουργία νέων ειδικοτήτων και θέσεων εργασίας, στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και στην ουσιαστική ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών. Ο Δήμος Λαγκαδά ανέπτυξε πρόγραμμα κοινωνικών υπηρεσιών αντιδρώντας στα ερεθίσματα της κεντρικής διοίκησης. Παρέχει υπηρεσίες προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας αξιοποιώντας το πανελλαδικό πλαίσιο για τα ΚΑΠΗ και τα προγράμματα κατ οίκον βοήθειας («Βοήθεια στο Σπίτι»). Παράλληλα παρέχει παιδαγωγικές υπηρεσίες προσχολικής και παιδικης ηλικίας.. Αναφορικά με την πρόνοια και την κοινωνική φροντίδα, οι δομές που έχουν αναπτυχθεί υλοποιούνται από την Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Αθλητισμού Παιδείας η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση είκοσι τριών (23) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Λαγκαδά, με αρμοδιότητες στους τομείς Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 177

178 Οι παιδικοί σταθμοί αλλά και τα προγράμματα «ΚΔΑΠ» και «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργούν υπό την ευθύνη του προαναφερόμενου ΝΠΔΔ. Οι ωφελούμενοι των παραπάνω δομών συνίστανται σε παιδιά και ηλικιωμένους. Αναφορικά με την υποστήριξη των ΑμεΑ, υπό ίδυση βρίσκεται δομή ΚΔΑΠ Αμέα Τομέας 2 Υγείας Σε ότι αφορά στις υπηρεσίες υγείας ο Δήμος Λαγκαδά δεν διαθέτει νοσοκομειακές υποδομές. Η εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα υγείας πραγματοποιούνται από τα 3 Κέντρα Υγείας και τα Αγροτικά Ιατρεία που λειτουργούν στην περιοχή, τα οποία όμως αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις υποδομών, εξοπλισμού και προσωπικού ενώ η εξάρτηση από τις μονάδες υγείας του ΠΣΘ είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στον κλάδο της δημόσιας υγείας, η περιοχή αντιμετωπίζει μια σειρά σοβαρών προβλημάτων, τα οποία δυστυχώς τείνουν να διογκώνονται, λόγω της έλλειψης πόρων. Οι λόγοι αυτής της εξέλιξης εντοπίζονται σε δύο κύριους παράγοντες, την γήρανση του τοπικού πληθυσμού, δεδομένο που επιβαρύνει ιδιαίτερα όλες τις βαθμίδες υγείας αλλά και η έλλειψη πόρων, ή οποία έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των υποδομών υγείας. Στο περιβάλλον αυτό, οι ΟΤΑ α βαθμού, έχουν μάλλον περιορισμένο πεδίο παρέμβασης, με τις δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ενημέρωσης του πληθυσμού επί ιατρικών ζητημάτων να είναι οι πλέον ενδεδειγμένες, καθώς δεν απαιτούν υψηλά κονδύλια και παράλληλα περιλαμβάνονται στο πλέγμα των αρμοδιοτήτων τους. Ο Δήμος Λαγκαδά είναι ένας από τους 13 προνομιούχους Δήμους της χώρας που έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει στις δομές του το ΚΕΠ Υγείας. διασφαλίζοντας την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας μέσα από δύο κεντρικούς άξονες λειτουργίας: 1) την προληπτική ιατρική και 2) την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα υγείας. Επίσης μέσα από τις δομές Κοινωνικό φαρμακείο κοινωνικό ιατρείο που λειτουργούν στο Δήμου, διανέμονται δωρεάν φάρμακα που προέρχονται από εθελοντική προσφορά των δημοτών, σε άτομα ανασφάλιστα και οικονομικά αδύναμα ενώ ταυτόχρονα παρέχονται δωρεάν ιατρικές εξετάσεις από εθελοντές ιατρούς στους δικαιούχους. Τομέας 3 Αθλητισμού Ο Αθλητισμός αποτελεί μία από τις σημαντικές διεξόδους των ανθρώπων για την εσωτερική ισορροπία, την καταπολέμηση των ασθενειών, καθημερινού άγχους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι αθλητικές υποδομές κάθε περιοχής δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες για άθληση και αναψυχή ατομική ή στο πλαίσιο προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού. Συνεπώς καθίσταται κρίσιμη η ύπαρξη επαρκών και ποιοτικών υποδομών για την περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, που θα εξασφαλίσουν αποτελεσματικές και ασφαλείς αθλητικές δραστηριότητες. Με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λαγκαδά και κυρίως την ΥΚΠΑΑΠ του Δήμου Λαγκαδά, πραγματοποιούνται προγράμματα μαζικού αθλητισμού για διάφορες κατηγορίες πληθυσμού (παιδιά, νέοι, γυναίκες ) που γνωρίζουν σημαντική αποδοχή και συμμετοχή. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση των προγραμμάτων αυτών και η δημιουργία νέων δομών «αθλητισμού για όλους» ((άσκηση σε ΑμΕΑ, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, τρίτη ηλικία, ευρύτερο κοινό με αθλοχώρους), που σε αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και τη λειτουργία αθλητικών σωματείων της περιοχής, θα εξασφαλίζεται η εκγύμναση και η ψυχαγωγία σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό όλων των κατοίκων του Δήμου Λαγκαδά. Όσον αφορά στις υφιστάμενες αθλητικές υποδομές, υπάρχουν σε όλους τους οικισμούς γήπεδα τα οποία χρήζουν συντηρήσεων και αναβάθμισης του εξοπλισμού τους καθώς και γυμναστήρια αρκετά εκ των οποίων περιλαμβάνονται σε σχολικές εγκαταστάσεις. Τομέας 4 Πολιτισμού Στο Δήμο Λαγκαδά, το κυριότερο μειονέκτημα αναγνωρίζεται στο ότι οι υπάρχουσες πολιτιστικές υποδομές στις μικρότερες δημοτικές ενότητες παρουσιάζουν ελλείψεις Στα θετικά στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, είναι το ιδιαίτερα πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα στην περιοχή (τοπικά ήθη και έθιμα λαογραφικά στοιχειά) καθώς επίσης η λειτουργία μεγάλου αριθμού πολιτιστικών συλλόγων σε ποικιλία επί μέρους πολιτιστικών θεμάτων (παραδοσιακούς χορούς, λαογραφική ιστορία, αναβίωση παλιών Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 178

179 εθίμων), οι τακτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και ο πλούτος πολιτιστικών, αρχαιολογικών μνημείων. Σε ότι αφορά τις μελλοντικές ευκαιρίες, η διοργάνωση ετήσιων πολιτιστικών γεγονότων με επίκεντρο τοπικά προϊόντα ή παραδόσεις και η αξιοποίηση Τ.Π.Ε. για την ψηφιοποίηση των συλλογών και των αρχείων που βρίσκονται στην κατοχή του δήμου αποτελούν τις βασικότερες προκλήσεις. Τέλος, σε ότι αφορά τις περιοριστικές συνθήκες, η αυξημένη γραφειοκρατία που υφίσταται στην έγκριση υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και η μείωση των πόρων που αφορούν πολιτιστικές δράσεις και δομές, κρίνονται ως οι πλέον σημαντικές. Τομέας 5 Παιδείας και Δια Βίου μάθησης Αναφορικά με την παιδεία, οι υφιστάμενες εκπαιδευτικές μονάδες των διαφόρων βαθμίδων χρειάζονται ενίσχυση. Η μερική αύξηση του πληθυσμού του Δήμου, λόγω της αποκέντρωσης από τη Θεσσαλονίκη, δημιούργησε νέες ανάγκες και απαιτήσεις. Μέρος των υποδομών υπολείπονται κύριων χώρων διδασκαλίας, αλλά και βοηθητικών χώρων για την αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτηρίων. Βασικό πρόβλημα επιπλέον αποτελεί η έλλειψη ειδικών διαμορφώσεων για την προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα των υποδομών από τα ΑμεΑ. Η κατασκευή των σχολικών κτιρίων στο σύνολο των περιπτώσεων δεν τηρεί τους όρους της οικολογικής δόμησης, γεγονός που συνεπάγεται λειτουργικά προβλήματα (κυρίως προβλήματα θέρμανσης) και αναμφισβήτητα αυξάνει τα έξοδα λειτουργίας των μονάδων. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τομέας 1 Κοινωνικής Πολιτικής Δημιουργία δικτύου προστασίας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και όλων όσων πλήττονται από την οικονομική κρίση Δημιουργία νέων Παιδικών & Βρεφονηπιακών σταθμών, χρηματοδοτημένων από το νέο ΕΣΠΑ για απαλλαγή τροφείων από τους γονείς Δημιουργία νέων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που θα συμβάλλουν στην προώθηση στην απασχόληση ή επανένταξη ανέργων γυναικών στην αγορά εργασίας Δημιουργία ΚΔΑΠ για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), που θα εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό παιδιών και ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Υπό ίδρυση δομή Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η, που θα απευθύνεται σε ηλικιωμένους με χρόνια ή πρόσκαιρα οργανικά προβλήματα ή προβλήματα ψυχικής υγείας, που δεν αυτοεξυπηρετούνται, είναι οικονομικά αδύνατοι και έχουν κοινωνικά προβλήματα Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας Εξασφάλιση χρηματοδότησης, συνέχιση και διεύρυνση της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών Τομέας 2 Υγείας Επέκταση αναβάθμιση των Κοινωνικών ιατρείων που εξυπηρετούν μεταξύ άλλων ανασφάλιστους, και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δημιουργία διαδημοτικού δικτύου περίθαλψης των πραγματικά ανήμπορων πολιτών Αναβάθμιση και ενίσχυση των κοινωνικών φαρμακείων Συντονισμός των εθελοντικών ομάδων δράσης και των φορέων του δήμου που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας Ανάπτυξη δράσεων πρόληψης σε συνεργασία με φορείς του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και των Κέντρων Υγείας Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 179

180 πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών Η βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών και τη διασύνδεση των προσφερόμενων υπηρεσιών των Κ.Α.Π.Η. με το πρόγραμμα ''Βοήθεια στο Σπίτι'' Αγορά ιατρικών μηχανημάτων και παραχώρηση προς χρήση στα Κέντρα Υγείας (π.χ Συστημάτων τηλεϊατρικής) - Προμήθεια Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε χώρους Κοινωνικής Πρόνοιας και Άθλησης Τομέας 3 Αθλητισμού Ενίσχυση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών και κατασκευή νέων Επέκταση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και ανασχεδιασμός των τμημάτων γύμνασης Νέα προγράμματα μαζικού αθλητισμού σε άτομα με χρόνιες παθήσεις (ασθενείς με καρδιοπάθειες, νεφρικά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη κ.α.) Προγράμματα άσκησης στην Τρίτη ηλικία Υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού (επαγγελματικού και κυρίως ερασιτεχνικού) Καθιέρωση νέων αθλητικών γεγονότων Ανάπτυξη ορεινών αθλητικών δραστηριοτήτων (π.χ. ορεινή πεζοπορία, ποδηλασία βουνού κ.α.) Τομέας 4 Πολιτισμού Διαφοροποίηση και ταυτοποίηση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, μέσω της αξιοποίησης των ποικίλων φυσικών και πολιτισμικών πόρων και της ανάπτυξης και προώθησης του θεματικού τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, πολιτισμικός, θρησκευτικός, περιηγητικός κλπ. τουρισμός) Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εντάσσοντας τες σε ένα πλαίσιο πρότυπο τουριστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης με βασικό άξονα την ιστορική ταυτότητα του τόπου, τις ιδιαιτερότητες και τον πνευματικό και λαογραφικό του πλούτο, προβάλλοντας τις δράσεις των συλλόγων και αναβιώνοντας έθιμα και παραδόσεις Δημιουργία συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και προώθηση του τουριστικο και πολιτισμικού προϊόντος του Δήμου Λαγκαδά Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων που αποτελούν τη βάση της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Λαγκαδά. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών και πολιτισμικών πόρων και στη βελτίωση των υφιστάμενων τουριστικών και πολιτισμικών υποδομών Ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού, μέσω του χορού, του θεάτρου, της μουσικής και εν γένει των εικαστικών τεχνών (ζωγραφική-σχέδιο, γλυπτική, διακόσμηση, αρχιτεκτονική, κινηματογράφος, φωτογραφία, γραφιστική, κεραμική) Καταγραφή, προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση των τελευταίων δειγμάτων της νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Δήμου μας (παραδοσιακά σπίτια, βιομηχανικά μνημεία, εκκλησιαστικά μνημεία, μύλοι κλπ.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Βελτίωση, διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων των παραδοσιακών οικισμών του Δήμου Λαγκαδά και των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών τους (Όσσας, Βερτίσκου, Χωρούδας, Σοχού, Πετροκεράσων, παραδοσιακών κτιρίων Λαγκαδά κλπ.). Τομέας Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Σχεδιασμός για οριστική επίλυση των κτιριακών αναγκών των σχολείων Εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολείων του Δήμου με προγραμματισμό των εξόδων της κάθε σχολικής μονάδας Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της ανάπτυξης δημοτικού δικτύου εθελοντικών δράσεων (Κοινωνικό Φροντιστήριο) σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες Υλοποίηση Προγραμμάτων για την αντιμετώπιση εκδηλώσεων βίας και εκφοβισμού, ρατσισμού και ξενοφοβικών αντιλήψεων Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 180

181 Δημιουργία δικτύου βιβλιοθηκών και χώρων πολυμέσων, στις Δημοτικές και στις Τοπικές Κοινότητες Αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών με την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος H Π ι ή Δή αι ι θ Υ σ σ Θ α ι Τ α «Τ ι ή Οι α αι Α ασ σ» Π ιγ αφή αι α ωσ ι ή Δή σ Θ α ι Τ α «Τ ι ή Οι α αι Α ασ σ» Α ασ σ Ο ω γ ή α αι ω γ ω γ α αι φ α α ι ι ι ή ασ ι α ι ή Δή Λαγ α α σ θ αι α α σ ι ώ ι ια α γ ωγ αφι βι ι α ι αι ι γι α α ισ ι σ ια α ω ιαφ ιήσ ω α ω ι ω α αγωγή αι σ σια ι ι α σ α γ α αγωγή αι α ι σ. Η α αγωγή αβ αι α γα α σ σ α αγωγ αι α σα ιαθ ι ιαθ ι θ ι ή. Ο Δή Λαγ α α ι γ α ι ι ή ασ ι α ι ή α θ αθώ ι γ ω γι ή ή ι γ θ ω αγ ι ώ α σ ω σ σ ασ α α α σα γή σ αβα ζή σ ι γ σ θή σ ασι α α ι ώσ ι σ ισ α αι α ασ σ. Τ α α σ α αγωγή αι α α α ι γ α ι ιώ α α αθισ ι α σ ι ι ή α αγω ισ ι. Σ α α α ω θα ι α σ θ αι α βαθ ισ ι σ σ ω α ω σ ω αι σ θή α ω αγ ι ώ ϊ ω ι α α ι α α ισ ι ω σ θ ώ ω γ α. Η φ α βασ ζ αι ω σ φή β ι ώ αι αιγ β ω αι ω σ φή ι ώ αι ω. Η α α α σ ζωι φα α ι ή γ σ σ φι ή ασ ι α σ α φα ή α αθ ισ ϊ ω γ α αι σ ι α α α ζ α ι ή α αι α α ι σ ασ α σ ι ή ι α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 181

182 Σ ι ή ια σ ι α ϊ α α α θ α ήσ ι ι ια θ σ σ αγ ι ή ι α ι ή. Ω ια θα σα α θ ω θ α ι Λαγ α α ι Σ α ι γα α ι αι ι Δ α αι Σ α σ ι α. Σ α ι ή α βαθ α σ ω γ α αι σ α ι ι ήσ ι αι α β σ ι Ε.Ε. Ο βαθ σ ι ώ ω φ ι ή αι ζωι ή α αγωγή α ι ι ήσ ι αι σ α ι ώ ι ισσ ι ι ζωι ή α αγωγή αι α α α ι. Α αφ ι α α γ α σ ι ή Δή Λαγ α ια ισ ώ αι ι Μ γ α α σι ζ ι α α ι ι α Α ι γγ α ω ι ι ή ι ή α Εγ α α Ο αι αθ Π α ώ α Θ σσα ι γ σ α ι ή α α α α ι ι ώ ασ ι ή ω σ σ θή ι ι ή α. Πι σ γ ι α ι ή α σι ζ ι ι ή α ι ι ή ασ ι α αι ι α α ισ ι αι βι α ι ή αι βι ι ή ασ ι α ι γ θ σ ω α ιθ ω γαζ ω σ αι ω α αγωγι ή ασ ι α. Σ φω α σ ι ή α ι γ σ ΑΝΕΘ ι ω βι α ι ή αι βι ι ή σ γ ωσ α α σσ αι σ ι ι ω ι ώ ή ω Λαγ α Ασσή αι Κ ώ ια ώ α θ α ω Σ αι Κα ι ω. Σ ι αφ σ α ι ή ι θ ωσ ω ι ι ήσ ω α ω φ ω αι ώ αι α ω ω αι ϊ ω α α α σι ζ α ι σ ι ώ α θ σ θή ι α για ι ι ι ήσ ι σ. Ει ι α ι γα σ γ ώσ ι ι ήσ ι ζ αι σ ι ή α ω ι ισ ώ Λαγ ώ Λαγ α αι Καβα α αι α ή α αι Ε.Ο. Θ σσα -Καβ α γ σ γ ωσ σ α Ε.Ο. Λαγ α αι σ α ια ή Κ ι. Πα α ια ισ ώ αι α γ σ σ ω γ α α σ σ για α α ασ ι σ ι γ α θ σ ω γασ α σ αι για α σ σ ιθ α α ω α ι γω ϊ ω. Σ α α σι ι γ α ω γασ α σ αι α σ ϊ ω φ ι ή αι ζωι ή α αγωγή α ωθήσ ι ι α σ β α σ σ σ α ασ σ. Τ σ ι αφ σ ι γ ή α α αγ φ αι ι ια α α σ ή σ ι ΑΕΠ ώ γα ασ ι α α α αι σ ι ι ι ήσ ι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 182

183 ασ αι ι αι ια ι αι αι α ω σιώ. Τ α ι γ ασ ι α α α σσ αι σ ισ σ γω α ώ Λ σ αι σ α ια ή α ω ω αι αγ ω ι σ. Α αφ ι Λαγ α ι α σ ζ αι σ σ ασ ι α ω γ α α α αι σ ι ή σ γ ωσ γ ώ σ ι γ ή α ια ι σι ι ι σ αι ισ σ ζ σα σ ι ή ι ι ή ασ ι α ω Λ ώ Λαγ α. Διάρθρωση Απασχόλησης Σ φω α α γ αφή 2001 για ι θ ωσ α ασ σ σ Δή Λαγ α γα θ σ σ αζ ι ή ασ αι ι γ ή α. Α θ γ ή α α αγωγή αι σ σ ια ω γ ή α α αγωγή. Ι ια α σ α ι αι γ θ θ σ β θ γ ι α ι ι γ θ σ. Θα ι α σ ιωθ σ ι σ ι ι α α ή α.. Σ θ σ ασ αι ω ω γ ή α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 183

184 Πίνακας 39: Διάρθρωση απασχόλησης Δήμου Λαγκαδά Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σ ι ι ώ γ θ σ Σ α ασ / ω Π ω γ ή Τ α Απασχολούμενοι Δ γ ή Τ α Τ ι γ ή Τ α Δ ι ή ωσα ι ή ασ / α Άνεργοι Σ Οικονομικώς μη ενεργοί ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ.Ε ΛΑΓΚΑΔΑ Δ.Ε ΑΣΣΗΡΟΥ Δ.Ε ΕΡΤΙΣΚΟΥ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ Δ.Ε ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Δ.Ε ΛΑΧΑΝΑ Δ.Ε ΣΟΧΟΥ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

185 Ανεργία Σ φω α α α α σ ι α θα ι α σ ιωθ ι σ Κ ι ή Μα α σ σ α γ α β σ αι σ 27 9% για γή ΕΛΣΤΑΤ), α ω σ α α ι 26 1%. Καθώ α σ ι α α α α αφ α α γ αφή ΕΣΥΕ 2001 αι ι α α α ή σ ι ω α ΟΑΕΔ αφ α σ ω σ ι ω αι σ Π ιφ ια ι α α α σ ασ σ ω αι ι ι αι ι ω σ ι ω για α σ ασ α γ α σ Δή Λαγ α. Έ σι β σ α σ ι α α γ αφή 2001 α α θ αι σ Π α α 31 α α ι σ σ Δή Λαγ α ι γ ι α σα 9 79% σ ι ι ι γ θ σ ώ ι γ ι ι α σα 51 44% θ σ αι α α 55 53% ή α ώ 47 58% ή α γ α. Πα α σ ι α α γ α ω α αφ αι αι α α ω α α α σ ι ή αγ α ι α γω α α ι ή α σ α γ α αι α σ ι ι ή α σ ασ αι ι ι ι ια α σ σ σ ιώ αι σ. Πίνακας 40: Οι ι ώ γ αι γ αγ α ι θ σ α φ ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Άνεργοι νέοι Οικονομικώς μη ενεργοί ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Άνδρες Γυναίκες Δ.Ε. ΛΑΓΚΑΔΑ Ά Γ α Δ.Ε. ΑΣΣΗΡΟΥ Ά Γ α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 185

186 Δ.Ε ΕΡΤΙΣΚΟΥ Ά Γ α Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ Ά Γ α Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Ά Γ α Δ.Ε. ΛΑΧΑΝΑ Ά Γ α Δ.Ε. ΣΟΧΟΥ Ά Γ α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 186

187 Τ Πα αγωγή Ι ια σ ασ α ι α ή σ θ σ α ασ σ σ Δή Λαγ α αθώ σω α ή ι α αγωγι σα α ισ Δή. Σ Π α 36 αι 37 α σι ζ αι σ ι α α γ αφή 2001 σ ιαγ αφ ι α Δή. Τ 2001 γα σ σ ω ι ι γώ αφ σ α ασ σ ι γ ή α αι ή α 40 26%. Α θ ι α ασ ι σ ω γ ή α 30 98% ώ γ ή α α 28 74% θ σ. Τ ι ια α αι σ σ ω ω 21 5% α α α σ σ ω ω α γω. Ό ω φα αι α Π α α 36 σ αφ α ασ σ σ γ ή α σ σ α ασ σ 28 74% αι σ σ σ α Ν Θ σσα 25 6% αι Π ιφ ια Κ ι ή Μα α 22 9%. Α θ α σ ω γ ή α σ σ α ασ σ σ Δή Λαγ α αι 30 98% σ σ σ α Ν Θ σσα 4 8% αι α α ΠΚΜ α αι σ ώ α. Τ γ γ α ιβ βαιώ ι ι αγ ι α α ή α Δή σ γ ω γ α αι φ α αι ι α ι ω γ α. Σ ι γ ή α σ σ σ Δή Λαγ α 40 26% αι α Ν Θ σσα 59 0% α α θ α φα ζ αι σ σ σ α αγωγή. Πίνακας 41: Π σ σ α ασ σ α α ι ι ή ασ ι α ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 30,98% 28,74 40,26 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4,8% 25,6% 59,0% 15,2% 22,9% 51,4% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 13,6% 20,5% 55,3% Π γή: ΕΣΥΕ, 2001 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 187

188 Πίνακας : 42 Δι θ ωσ ι ι ή ασ ι α ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 2001 (που δήλωσαν τομέα οικονομικής δραστηριότητας) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ,98% ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ,74% ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ,26% Π γή: ΕΣΥΕ 2001 Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 188

189 Π ω γ ή Τ α Α α ι α α α ω φα αι αι σ Π α α 38 ι ι α ασ ι σ ω γ ή α α αγωγή α Δ ι ή Ε α α σι ζ α γ ια α σ φα α ή Δ.Ε. Σ σ σ α ασ σ σ ω γ ή α αι 45 07% ώ σ Δ.Ε. Λαγ α αι ιγ α ισ 19 40% αι φ αι σ αγ ι α α ή α Σ αι σ ιασ ι Δ.Ε. Λαγ α. Για ι ι Δ ι Ε α α ι α ω γ ή α αι σ α ασ σ α θ α α ασ σ α ι σ σ θ σ α σ φθ ι 31% ω Δ.Ε. Λαγ α αι Σ φα ζ α αι σ σ α σ ι α. Πίνακας 43: Α ασ ι σ ω γ ή α α αγωγή Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σ ι ι ώ γ θ σ Απασχολούμενοι Πρωτογενής Τομέας % Δ.Ε ΛΑΓΚΑΔΑ ,40 Δ.Ε ΑΣΣΗΡΟΥ ,35 Δ.Ε ΕΡΤΙΣΚΟΥ ,87 Δ.Ε ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ ,22 Δ.Ε ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 1,303 24,87 Δ.Ε ΛΑΧΑΝΑ ,11 Δ.Ε ΣΟΧΟΥ ,07 Π γή: ΕΣΥΕ 2001 Πι σ γ ι α σ Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου ω γ ή α α 34 87% αι α α σσ αι ι γ ή βασι ή α ασ σ α γ ω γ α φ α αι ασ α. Οι ι α φα ζ ιαφ ιήσ ι αι σια ι ι α σ α γ α αγωγή αι α ι σ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 189

190 Η α αγωγι ή α σ αβ αι α γα α σ σ σ ασ ω αφώ αι α σα α αγωγή ιαθ ι θ ι ή. Έ σι α α αι α α α α α α α ιαφ σ α α ι α ι γ ι ω α σι σ ι α ι ω α ι γ ια α ι ι ώ αι α α ι. Γ ι σ ι αφ γ ω γ α ι ι ι α αι ι α ια α ι γ ι. Ό ι ι α α ζ αι α α σ σ α ω σ ω αι σ γ ι α σ ι ή σ σ ω α ω σ ω αι 2%-4% σ ω α ι γ ω. Οι α σ ι ω σ γ αι β α αι γ ω ήσ ι. Σ ι ώσ ι α β θ ω γ ω ήσ ω αι γ α 200. αι σ γ αι α. Α ΙΓΜΕ για Θ σσα αθ α ασ ιφα ια ώ γω σ σ.. φ γ α α α ισ αι ι θα σ β α ι σ α σ ω σ ή ω θα αι σ ι θ σ ω αγ ώ ι ή για σ. Όσ αφ σ ι α ι γ ι ι α ι ήσι σι ι ιθ ι α α ι αι α ω αι σ ι ή Θ σσα. Ει ι α σ ι ή ζ αι ω α αφ ω αι ι α ι α ι γ ι ω ασι αι α ι. Π α α 39) Πίνακας 44: Σ θ σ αι α α ή ω φ ι ή α αγωγή σ Δ.Ε. σ ΚΛΑΔΟΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ Κα Α α ι Τ 458 Σι ι α α Σι ι σ Η α θ Κ ασι 350 Α ι ι ιήσι 185 Η φ α βασ ζ αι ω σ φή αιγ β ω αι ω σ φή β ι ώ. Α ασ ζωι ή α αγωγή α α 1991 αι 2000 α α αι ω για σ ι ή Θ σσα σ ιώ αι α σ ζωι φα α. Α ω σ ω ζωι ώ ω Θ σσα ι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 190

191 ή α σ ι α β αι αι ι ή αι ιγ «φι» α α α ι ή α. Η σ θ σ ω ω ζωι ή α αγωγή αι ω φα αι σ Π α α 40 α θ σ ι α Πίνακας 45: Σ θ σ αι α α ή ω ζωι ή α αγωγή σ Δ.Ε. σ Κ ι ζωι ή α αγωγή Α ιθ Ζώω ι ή 670 Αιγ βα α Χ ι 0 Ζωι Μ * ι ή 670 Αιγ βα α Χ ι 0 Σ ζωι ώ Μ ω * Μ α ζωι ή α = 1 β ι = 6 3 αιγ βα α Όσ αφ σ α ι ι σ σια α ισσ α αι ια α σ ασ. Οι φι γ α ασ σ ι β σ αι ω ω ι ισ ώ. Π β ή α α α σι ζ σ α α αι σα σ ι ισ αι φ ζ αι α γ α αφ θ. Έ α ι σ σ ω ζω φώ α ι γ αι α ι φ ώ γα σ α θ αι α. Σ α ασ α σ ω ασώ γ αι ω για ι ή α αι ω για α αγωγή α σ ω. Τα σ αι σ α α για α σιώ α α ή. Οι ασι σ ι ι ή αι σ σ ι γ σ αι ή α ι γ Κ ω αι γ αι σ α Δασα α Λαγ α Σ α σ Δι θ σ Δασώ Θ σσα αι σ Δι θ σ Δασώ Π ιφ ια Κ ι ή Μα α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 191

192 Η ι ή α α ή ι σ σ γ α Λα α -Ε αγγ σ ια - σ -Φ α ι φα ζ ι α σ σ ασ σ ασ σ Ν Θ σσα 56 4% ω α α σ α ι ι Δ σ αι βαθ ισ. Η ασ α σ γ α αι σ. ώ ι ι σ σ 397 σ. Σ α α ω Π α α 41 α θ α σι ζ αι ι ια ι ισ ι σ ι ι ή αι α α ή ασ σ ασ σ α. Πίνακας 46: Κα α ή ασ σ ασ ω σ γ ω α ια ι ισ ι ή σ Δασικό σύμπλεγμα Δασοσκεπής Διαχειριστική κλάση (έκταση σε στρέμματα) Πρεμνοφυής οξιά Μαύρη- Τραχεία Πεύκη Λοιπά πλατύφυλλα Πρεμνοφυής δρυς Υπό αναγωγή δρυς Υπό αναγωγή οξιά Δασικό Σύμπλεγμα Λαχανά Ευαγγελίστριας Βερτίσκου Φλαμουρίου Σοχού. Δ σι Δ σ Λα α Δ σι Δ σ Ε αγγ σ ια Δ σι Δ σ σ Δ σι Δ σ Φ α Δ σι Δ σ Σ ΣΥΝΟΛΟ Π σ α ι Δ σ Κ ι α σ 397 Τ σ α αι α α ή ασ ι : Π α φ α Χ ώ Δ Γα Φ.α. Π γή: Δασα α ι ή & Π ιφ ια Κ. Μα α Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 192

193 Α α α ι ι 61% ασ σ ασ α αι α φ ή 21% α α αγωγή 14% α Μα -Τ α α Π αι 4% α φ ή ι. Α α α α ω σ ι γ αι σ ι ι α ι ι ισ α σ ι ή α α αγωγή αι ι θ σ α σι α α σ α ια ή α σ ισ ι α αι α β σ ϊ α α ιαθ. Σ Δημοτική Ενότητα Κορώνειας ω γ ή α α ασ 24 87% ι ι γ θ σ αι αι γ ή αι ι γ ή α α αγωγή φα ζ σ σ α ασ σ 35 61% αι 39 52% α σ ι α Δ ι α α α φθ γ γ ι α ασ σ αι γασ α ω α ω Δ.Ε. Κ ώ ια σ γ ή α α αι α ι α ι ι βι α Δή α αι α α ι ι ή. Η ι ή Δημοτικής Ενότητας Σοχού αι σ σ ια αγ ι ή ι ή ι γ ω γι α σ ι ισ ω ι ώ αι ω φι ώ. Πίνακας 47: Α ιθ αι Ε Ε α σ ω Δ ι ή Ε α Σ Αριθμός και Είδος Εκμεταλλεύσεων Δημοτικής Ενότητας Σοχού Μικτές % Γεωργικές % Κτηνοτροφικές % Σύνολο Σ Ασ Κ ι Σύνολο Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 193

194 Τα σ α ι α β ή α α ζ αι σ α γ ω γ α αφ σ α ή : 1. Ο α ισ γ αθώ αι α γ α σ σ ι ιαζ γ. Α α σ σ ασ ω σ ι : ι σθ σ α αγωγή ω αγ ι ώ ϊ ω αι α ή φα γή γγ ι β ιω ι ώ γω αι α α ι ώ α ι γ ιώ 2. Η ι β ωσ φ. Λ γω γ σ γ σ ι α α ι γ αι σι ι αι ω β σ ι. 3. Η ι σ ισ ι. Οι α αγωγ βασ ζ αι σ γ βαθ σ ι β ώσ ι γ γ α ι α ζ αι σ ι γ ια σ ι α αγωγή. Α α ι α ι α ι α αγωγ α α σ αφ σ α ι α ι γ ι ισσ φ ι α αι γ σ. α α ι ι ). 4. Η ι ισ ισ ι ή β αι αθ ήγ σ ω α αγωγώ σ θ α α ω : φ σ ασ α: σ α α ισ ι α φα ζ αι ι ή θ. Γ αι ασ αι α α α ι αι ι σ ι αι α γα α σ ισ α ασ ασ ή. Α ι ω σ ια σ για α αγωγ α ασ φή φ α αι για σια γ α ια ισ ω γ ω γι ώ α ω γή ήσ σ ή σ α ι α σ ασ για γα α σ ι αι ιώσ ι σ α αγωγή α ι α σια θα σα α α θ αι ι φω ι σ ι ια. 5. Η γ ι α ω α γώ ω γ ω γι ώ α σ ω. Όσ αφ σ α φ α α α αι ι ια α α γ σ ι ή. Ε φ αι β ι ή σ γ βαθ γω ω ι ήσ ω σ ι ή. Η αιγ φ α αι σ ια α ι ή φή σ. Ο α ιθ ω αιγώ ι 8000 σ ι ή. Η βα φ α αι α α α α ι σ αθ α σ α αγωγή α σι ζ αι ισσ ιω σ α ιθ ζώω σ σ σ αιγ φ α. Η ι φ α αι γ α γ αι ι ισσ αι ι γ ια σ σ α ι. Α γ φα ζ αι α α αι ιθ φ α ω σ ιθ ω ι ή φή. Τ ω αϊ σ Σ αι ιγ σ Ασ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 194

195 Τα σ α ι α β ή α α ζ αι σ α φ α αι α ή : 1. Κ φι : ισ αι ι αι ή ω ισ αι β θ ι γ α ασ σ ι ώσ α θ ω αι σ γ. Α α γ ι αι ι α αγωγ φα σ ι ι ι γ α α γ α ασ σ ω ω. 2. Λ α α: ι α α γασ α ω. Σ ι ισσ ι ώσ ι ι αι σ α α α αι σ ι α. 3. Ε ι ήσ ι ι ι ω ζώω. 4. Χα ή ι ή ώ σ ω ϊ ω. Η ασι ή σ α σ α ι σ ι για α Σ αι Κ. Η α ι ή αφ σ α αγωγή ι αι. Σ Σ ι γ Δασι Σ αι ισ. Τ 50% ω ω γ ζ αι ια ώ ι 50% γ ζ αι ι α. Δασι σ αι ισ ι γ α σ Κ ι αι σ Α γή. Σ ι ι α α ασ σ αι ω ια ή. Τ γα ασι ή σ ζ αι για α 85% ω ι αι ω ω α σι α ώ ι 15% ι ι ή αι σι ι αι ω ω α σι α αι ω ώ για α γ α ι ή. Π β α για α α α α ή ασι ή ι α α α αγ ι αφ ω ω ή α ή α α 80% αφ αι α ζώα. Σ Ασ 2% ω σ ω γ α αι α σ. Η ι ή αι σ α α ω α Σ. Α α σ ω γ α α αγωγή ι ι α ασφα σ ι α ι α ι ι ισ α για αγ α σ α ι α ι α σ φ αι σ α ασ σ α ω γ ή ω σ ι γ ή α. Α ισ θ ισ α θα σ α α σ ι α ι ώ ισ ω β ω γ ω γ α αι φ α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 195

196 Δ γ ή Τ α Ο γ ή α α αγωγή σ σ Δή Λαγ α αι 28 74%) σ α Ν Θ σσα 25 6% αι Π ιφ ια Κ ι ή Μα α 22 9% αι α σ ώ α 20 5%. Ό ω α α αι σ α α ω Π α α α σι ζ ι ια σ ι σ σ σ ασ σ α 17 31% σ Δ.Ε. Σ ι 37 40% σ Δ.Ε. Λαγ α. Πα α βασι ι σ ι ασ α ι ισσ αγ ι ι σ ι ισσ ασ ι ι ασ σ γ ή α αι γα. Πίνακας 48: Α ασ ι σ γ ή α α αγωγή Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί Απασχολούμενοι ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σ ι ι ώ γ θ σ Δ Τ γ ή α % Δ.Ε ΛΑΓΚΑΔΑ ,40 Δ.Ε ΑΣΣΗΡΟΥ ,20 Δ.Ε ΕΡΤΙΣΚΟΥ ,09 Δ.Ε ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ ,16 Δ.Ε ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 1,303 35,61 Δ.Ε ΛΑΧΑΝΑ ,47 Δ.Ε ΣΟΧΟΥ ,31 Π γή: ΕΣΥΕ 2001 Σ ασ Δή Λαγ α ι φα ζ γα σ σ α ασ σ σ γ ή α α αγωγή αι ι α ι ι βι α ω α ασ ώ ώ ι ή ασ ι α α α σσ αι σ ι ή ασ ι α. Τ φαι α α α αι σ ι ή ώ α γα Δ ι ή Ε α α α ι σ ι ώσ ι ι γα ι σ.. σ ι α ασ Δ ι ή Ε α σ ή σ α αγωγή α α σια ώ ϊ ω Δ ι ή Ε α Σ. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 196

197 Πι α α ι σ Δ ι ή Ε α αι β σ α σ ι α ή α ιαθ σι α για ι α ι Δ ι Ε ια φώ αι ι α α ω α α ήσ ι. Όσ αφ σ Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου α σι ζ ι ι ή α ι ι ή ασ ι α αι ι α α ισ ι αι ι βι α ι ι ι γ θ α αφ ι σ α ιθ ω γαζ ω σ αι α αγωγι ή ασ ι α. Οι ι ι ήσ ι α ι ι α α ή σ ω ι ώ ια φή ω ώ αι ω βι α ι ώ ω. Σ α ι ι α ι ι ι ασ ι β ισ σ ιφ ια Π ι Σ γ ή α Θ σσα α ώ αι σ γ βαθ α α αθώ αι α α α ι ώ ι ή ω. Γ ι α ι ι ή ασ ι α σ ι ή αι α αγ α α σ αφ σ α ι σ ι α ω α αγ ω ι ώ ϊ ω ώσ α α α αγω ισθ α α σ ι α ϊ α αφθ σ Π ι Σ γ α Θ σσα αι α σ σ αγ ασ α α ή α ι ισ αι ι ή. Ο ω φ ω αι ώ α σι ζ ι α ι ή α σ ι ή ιαθ ι ι ι αι σ ι ι θα σα α α σ α α ϋ θ σ ασ ι σ αι α ι σ α θ ώ ι α ι. Ε σ φα ζ αι βι ι ή ασ ι α ι ώ αι σ α αγωγή ω. Σ σ ι α β σ αι α αβ ωσ α α σια ώ ώ ω γ ι ή αγγ ι ασ ι ή α αγωγή α ιώ α α σι ι α αι α αγωγή φα ώ. Ω φθ αι γ α ι ι θα σα α α α ισθ γ ι ι ι ι σ γ α α α ω ι ι ήσ ι ιθω ι ιήσ ι αι ι ια α α α α σ σ ι ή α σα σ α ι σ ή ιγ α ι α ω α ι α σ Όσσα αι α ι α α σι ι α «σ ια» αι γ ι ή σ σ. Ωσ σ ι ι α ι θα σα α α σ γα α α ι ή ισ θ ι αγγ α για α ή σ ισ ι. Ει ι α ι ι σ ιώ α σ ι ή ι σ σ ι ή α ώ αφ α σ ω γ ω γι ώ ϊ ω αι ι ι α φα αι ι β σ αι σ ι ιβ ωσ. Γ ι α ια ι ι ή σ ή ι α ι ι ή ασ ι α σ σ θ σ ι ή θα ι α ι α β ι α α α σ γ ισ βι α φ ω αι ώ α ι ι ώ βασι ι ή ι α αγωγή Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 197

198 ή ι α ϊ ω σι ώσ σ ιθ α α α ι σ ι ή. Η ι γ α ω γασ α αι σ αγ ι ώ αι φι ώ ϊ ω θα σ α ώσ ι α α ώθ σ σ α σ. Τ Δ.Ε. σ α σι ζ ι α σ ι α ι ή ασ ι α σ σ γ ι γω ι ή α αι σ ι σ ι ή α ω α α σια ώ ϊ ω. Η σ σ ω σ αι ισ ι ώ ω αι ασ ω ασ ι ή ω α βασι α α σ αγ ι ώ αι φι ώ ϊ ω. Οι ι ι ω βι ιώ ω σ ζ αι αγ ισ ι ϊ α ι α α σια α ασ σ α α αι ϊ α βι γι ή α ι γ ια γ ι ϊ α ή σ ιθ α α α αγ φ αι θ ι. Σ Δημοτική Ενότητα Σοχού α σ ι ώ ια φή α σ α ι φασ σ α σ γα α ι ώ ϊ ω αι ι ι α α. Λ ι γ 2 α σ ι ή α σ Σ αι α σ Α γή. Ά α ι ι ι ώ ια φή σ ι ή αι ι ή : Σ Σ ι Ε γασ ή ι Ε γασ α Μ ι ι ι θ α LEADER 2. Ε γασ ή ι Πα α σια ώ Τ φώ σ Σ ι ι θ αι α σ α LEADER 2. ι α ώ : σ Σ ι γ σ α αι α ια ι α α Ε φι ωσ Π ώ αι Α α ι ώ α ασ αι Δια σ αι Ε α Π ώ αι Α α ι ώ. ι ι ώ σ : σ Σ ι γ ι φασ ώ α αι α ι γ σ γ βι α ι ώ σ. Ε σ σ Ασ ι γ σ Υφα ι ή ι α α σ α ι σ ωσ ή α ω ι γ. Μ α σ ι ω. Τ σ σ Σ σ αι σ Ασ γ α α α α ασ ζ ι α. Κα ασ ι ώ ϊ ω α α : ι γ σι γ α σ Σ σ Ασ αι σ Κ ι. Ε σ ι γ φα ι α σ γ α βαφή α ι ή ω γ σ σι α ι ώ ω αι ι σ φω ω α ι. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 198

199 A σ ι ή α θ σ ω ω γ α ι ι α α α ι ώ ισ ω σω β ω ω γ ή α θα ι α θ ώθ σ αι σ ώθ σ γ α αγωγή γω ω φισ ω σ γ ι ι ώ ω σ α σ αγ ι ώ ϊ ω ω ω ι ισσ ι α α α α αι α ι ζώω ασι ϊ α. αθώ αι σ σ α αι α α α ι α αγ ω σι α ϊ α α ι ή ασ ι Σ Τ ι γ ή Τ α Ο ι γ ή α α αγωγή α σι ζ ι γα σ γ ωσ ι ι ώ γ θ σ Δή Λαγ α βα α 40% θ σ σ ισ ι ώσ ι.. Δ.Ε. Κα ι ω Δ.Ε. Λαγ α. Ο σ ασ σ ι γ ή α σ Δή Λαγ α αι 34 58% γ γ ι ι σ φή θ σ α α. Πα α α ι γ ή α α αγωγή σ σ Δή Λαγ α α αι σ γ ώ ι γα ι ι ή ασ ι α σ ι ή 40 26% α θ α αι α α σ α Ν Θ σσα 59 0% αι Π ιφ ια Κ ι ή Μα α 51 4% αθώ αι α σ ώ α 55 3%. ασι ι ι ασ ι σ ι γ ή α α ι αι ια ι ι ισ ή α ι ή ω ω. ι φι α αι σ ασ αθώ αι ι αφ α θή σ αι ι ι ι ω. Ε σ σ ι ισσ ασ ι ι ι ω.. Δ.Ε. Λαγ α α ω βασι ώ ι ι ώ ασ ι ή ω ι γ α σ ι α β αι ια ισ α ι σ α ι ισθώσ ι αι ι ι ι α ι ασ ι αθώ αι ι σια ι σ α σ αθώ αι γ α αι ι ω ι ή ι α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 199

200 Πίνακας 49: Α ασ ι σ ι γ ή α α αγωγή Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σ ι ι ώ γ θ σ Απασχολούμενοι Τ ι γ ή Τ α % Δ.Ε ΛΑΓΚΑΔΑ ,20 Δ.Ε ΑΣΣΗΡΟΥ ,45 Δ.Ε ΕΡΤΙΣΚΟΥ ,04 Δ.Ε ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ ,62 Δ.Ε ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 1,303 39,52 Δ.Ε ΛΑΧΑΝΑ ,42 Δ.Ε ΣΟΧΟΥ ,62 Π γή: ΕΣΥΕ 2001 Για ι Δ ι Ε Δή Λαγ α αι για σ ια θ αι α α ι σ ι α ι α α ω α α ήσ ι. Σ Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά αι α αθώ σ γ ώ ι 15% α ασ σ α ι γα α σ ι ώ α αι ΠΚΜ αι α ι ι α σ ι Ν Θ σσα. Οι σ αι 6 2% σ Δή Λαγ α. Α ή σ σ ια α σ ή αι σ ισή σ σ σ α σ ι αι σαφώ ι ι ή α σ ι ώ α αι ΠΚΜ. Σ Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου ι σ α ι α ιθ σ ω σιώ αι ι ι ι αι σ Λαγ α αι σ Σ. Οι ι ιω ι ι ι ήσ ι α ή σιώ α σι ζ σ ι ιώ ι θ ωσ αι σ γ ισ. Α αφ ι ι σ ι ή 2000 α αγ φ σα β ή α 70 ι ι ήσ ι. Οι ι ι ήσ ι ια ι αι α ι γ α ι αι αθα ι γ ια α α ή α α ασ ώ α σι ισ σω ι. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 200

201 Γ ι ια ισ ώ αι ι ι γ ή α σ ι ή Δή σ σ ιώ ι α α α γα α γ θ φα ζ αι ω αι γι σ Δ.Δ. σ σ σ γ ώ αι σ α ια ισ σ σ α ω. Τα Δ.Δ. Ε α φ αι Όσσα α α σσ σ σ ισ ώ αι ια σ σ σ ή ι γ α σ ι θ ωσ ι ϊ. Σ ι ασ ι ι γ ή α α ι σ βα ι ι ι ι ασ ι σ ι ι ω ι ι ι σ σ ή α ια ι ασ ι α ω α αγ ω ϊ ω ι ή. Τ α α σ ι ή Δή σ α α σσ αι ασ ι α α ι ισ α ω ι ή ι α α ι σ σι φ σι ιβ αθώ αι ισ ω ι ώ ϊ ω ια αι για ι α ή ασ α σ. Σ σ ια α ώ ω ασ ι ή ω α α αι α α α ια α α σ ω α ασ ασ ι ώ ασ ι ή ω ισ αι αι α φα γή σ ι ή α ι ώ γ α ω. Σ Δημοτική Ενότητα Σοχού ι γ ή α α σ ασ γ α σ α σα σ ι α γ αφ 1991 αι 2001 γ γ γ αι ι ια α αισθ σ ι ισ Σ. Σ α γ α «Ξ α-εσ ια ια» ισ α αι α αγ ισ ι α α α αι θ α Σ αι Α γή αι ι ι θ α LEADER 2 για σ ι ή σ Ε σ σ ια α γ α αι α ι σ ω γ α ιθ ώ ω σ ασ αι ιασ ασ σ ισ ι ώσ ι ι γ θ σ α σ ώσ αγ ι ισ α. Σ ασ α ι σ αφ σ ι γ ή α σ φω α α σ ι α α Δή φα ζ ι α α ισ ι σ α ια ισσ ι γ σ. Διαθ ι ι ή φ σι γ ω α ι α ι ι ή α σ α ω σιώ α αι ι α ισ θ ω γ α αι α σ. Όσ αφ σ γ ή α α θ α ι σ α ι ή α σ α α ι α ι α α ια θ ώσ ι αι σ α ια ή α ωσ α ι ι ή ασ ι α αι α ι ι α ασ α α θ α α ι. Η φισ ι γι ή ή Δή α θ α α α ζ αι ι ια α σ ι Δ ι Ε α ισ ή αι θ ι ή για ι α α σ α ω ω ω γ α. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 201

202 Π αι ω ι α α ω σ ι α σ ασ α α α ισ. Π α θ σ α ή σ α ι θα ια α α σ ι α ι σ φ σι ιβ. Η σ ασ α ω ασώ σ σ ασ γα α ι α α σ ι αι β ιώσ ι σ ι γ α ώ ω α θ ια α α ή θα α σ α βασι α γ α α ι ή Τ ισ ι Υ Η ι ή Δή Λαγ α α α ζ αι α α φ σι ώ ω ι α ώ α σ ι γ α σ ω α ι ισ ή α σ ι ή α α α α ι θ ωσ αι σ γ ισ ω γ αι γ α. Η Λαγ α ι ι αι ι ι ι Σ σ αι Λα α α ι σ α α ή α α ι σ αι α α α α ή σ σ ασ σι ι ισ ι γι αι ισ α ϊ α ω γ α α α σ αι ω ι α α σ ι ιαφ σ. Η γ ι ασ Π.Σ.Θ σσα α α σ α ι σ α γι α α ή α σ γ ι ι α ι α α σ ι α ι ι ή ω ζώ α α ή ασ ι. Οι ι α σ σ ι σβασ ι ι α ισ ι ϊ ια α ι ι ι ι ια γασ α ι ισ ι ή α σ σ γ α ϊ α σι σ σ. Π α θ σ α ή α α αι ή ια σ α ι ή ασ ι α σ ι ι ι ήσ ι σ ασ α α ή φι α αι ασ ι ή ω σ γ ώ α ια α ι ισ ασ α α ή α α θ αι α ι γ σ Π ι Σ γ α Θ σσα. Σ Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά β σ αι α θ ια α ι αι γ ωσ α ή Μ γ Κω σ α αι σ σ α ι ή α ι σ ισ Η α α σσ αι σ ώ ω α ιώ β ζα ι ώ γ α ασ σ ω αι ι α β ι α σ ια ια αφ ι α α ή ια β ή ια ια ώ ιαγ αφώ γή α αι αι ι α. Ε σ σ ώ ι αι Οθω α ι Λ. Τα ια α ι α αβ ζ σ ι ή ωφ σ α ι σ φ α αθήσ ι ω σ ώ ή ω α θ ώσ ω α α ι ή σ ι ι σ σ ή α α γ αι γι β ή α α ή β ή α α σ ή α αι ή αθώ αι α σ ι γ ι ι ι αι ι σ σ ή α. Τα σ ι ι Λ Λαγ α σφ α ισ αι γι ι ιβ φ α για σω ι ή γ α αι ασ. Η ιαθ ι θ α ή ι α ι αι Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 202

203 α ι ή φ σι θ α ή ι α α ια γ α ασ σ ι α α ή αι θ σ αι ω ι ισ. Ε ι σ Δ ι ή Ε α Λαγ α γ αι α ι γ ώσ ι ω α Α ασ ια αι α γ αφι α α σια θι βασισ σ βασ α αι Δι σια ή α α αι σ γ ι ισ ι ώσ ι α «Μ γ ια» γ αι α α ι. Πα α ι ι ή ι ή γ ω α Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου α α σσ ι ι ι α α θ ιω ασ ι ή ω σ α σι ή ια ι ισ ι ή α. Ε ισ ι α ι γήσ ι ι ισ Όσσα αι σ. Ε ι α αγ ισ ι ι γ σή α σ ι ή Δή Λαγ α σ β α σ ι ή ιαφ σ αι σ σ ι ισ ή α. Σ Λ ώ ι αθώ αι σ ι Κ ω ι Δημοτικής Ενότητας Λαχανά ι γ θ γ α ασ σ ι αγ ισ σφ ι ιασ ασ αι α ωσ. Ε α ι ι α α ι γ αι α αφ γι σ ι ισ Λα α ι γ α ασ σ ι α αγωγή για ι σ Δ α ώ ι γ α α σια αβ σ ι ισ αθώ αι ήθ ισ ι ώ α αι γι ώ αι φ σι ώ α ι θ α ω. Οι ι ι γ αι ια α ισ ώ α α αι. Έ σι α α αι α α αιθ α α ι ασ ι ω αι ι ασ α α α σ α ισ mou a b k. Ε αι α θ ι α σω αι ώ ισ ω ώ σ αφ σ ασή ι α γ α ζ σ α θ ι ώ. Ο α α α ιθ ω γ αφ ω α α ι ισ ι α ι α ιήσ ι α γ ω α α α ω ώ για α θ ι ασ ι σ φ σι ιβ. Ωσ σ σ ι ή σφ ω ώ ω για ασ ι α α ή σ φ σι ιβ αι ι ισ. Θα ι α θ γα φασ σ α γα ω α ια σή α σ σ σ α α σ α ι ια. Έ α σ σ α ι φ αι α αι ι ι φι ι ι ι ισ αι α ώ αι ι ι α ι α γ ω σ α ασ ή ω ϊ ω α γ α ι ασι αι ι ή γασ α α αι α αγ σ ι ϊ α. Η α α ι ή α ή α ι α ι αι α σα γ ωσ σφ σ ισ ι α ι ι α α ώ αζ ια. Σ σ ι γ α ασ σ ι α αι ι ιω ι α α σια ώ γ αι αι ι ι α ασ ή αζα ι. Τα ισσ α α α α ι α ι γ σ φι σ φ α α α ω α α α ι ι φι α για ιαφ ισ σι ώσ α σφ α γα ω αγ ισ ι ϊ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 203

204 Π σθ α θ α α αφ σ θ α ι α Τ ι ή Οι α & Α ασ σ Σ α α θ ιγ φ αι α σθ α θ α α αφ σ θ α ι α Τ ι ή Οι α & Α ασ σ. Ενίσχυση μηχανισμών ή κέντρων παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης στις ΜΜΕ Α α α ϋ θ σ για σ σ ασ ια ή σ ή ι ω ΜΜΕ αι σ β θ α σ ω α αγ ώ ι ι α ι ή ι α σ σ σ ι σ σφ αι ι ή ι α α α ή σιώ σ ι ι ι ήσ ι αι ι ι α ι ΜΜΕ. Ε σ α α α αι ι ισ σ ι α ι ι α ι ώ σιώ bus ss s r c s αι σιώ σ ή ι σ ι ι α ι α. Σ ώ α γ α ι α β αι ι σ σφ αι σ ι ι ι ήσ ι σ α φ ι ή sof a d hard co sul a cy γισ ι ή α α θ σ accou g co sul a cy mark g αι ιαφή ισ γι ή σ ή ι g r g ac s σ σω ι labour r cru m ασφ ια βι α ι ώ γ α ασ σ ω αι ad hoc σ. Σ α γ α σσ αι ι σ ωσ φ σ αισθ σ ι ι α ισ αι ι ή β ήθ ια α β σ ωσ ι ι α ι α σ ι γ α ω ι ι ήσ ω σ σ γγισ ι ι α ι ώ ω σ α α θ σ / α α ή ι γ α ω σ ι ωσ ι ι ήσ ω αθώ αι ι σ ια ισ γ α ω για σ σ ι ή α αγω ισ ι α. Π ι α β αι σ ι σ ι ι α ι ι σ ι αι σα σ αθώ αι α σ γ ι ι α ι ή ή βι ι α θ ι. Δ ι σ α α αβ αι γ γ ι ι ι ι α ι σ α α ή ι α ασ ι α ω ι ιω ώ σ β ω ι ι ήσ ω α αθ α α αγω ισ ι ώ σιώ αι ω σ ια ι ώ ι γιώ ω ι ι ήσ ω αι ω ω σ σω α ώ αι σ ι ή ια σ σ ϊ ω αι σιώ. Οι σ σ ή ι σ ι ι α ι α α θ α αι σ ι ι ι α ι α φασ ζ α α σ ι ι α ι ή ι α α α α ω α α σ αι ι α β σ α α ι ι α ι α σ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 204

205 θ σ αι σ ή ι ι ι α α σ ι σ ω θ ω α σ ι ή ω β α σ ια φωσ σ ι ή ή γ α σ ασ ω ω ι ι ήσ ω. Α ι σ σφ αι α α α α αι αι ι σ ή α α σ γι, σ α α α ώ αι γ ωσ ι ή ι ι ή ζωή αι ι ι ι γ αι β σ για α αζω γ σ ι ι ή ασ ι α σ ι ι. Οι σ ή ι ι ι α ι α σ ζ αι σ ια σ β θ α γ φ σ ι ι α ι ισ σ ι ι. Η ι γ ωσ ω α αγ ώ σ σ σ ή ι ϋ θ ι α βασι ή α γ φ σ ι ι ήσ ι ϊ α ω θ σ α αγωγι α ι α ασ ι ι ι αι ια γασ α γ α ω ι ι ήσ ω σ β σ ω ι ια ω α α ια ώ α α ισ ι ώ ω ι ι ήσ ω ι ή β ια ι ι ήσ ι α α σσ ι ι ήσ ι σ σι ι ι ι ήσ ι s ar - ups αβ βασ ι ι ι α. Η γ ωσ φα γή ω σιώ α ι γω α αι γ ι ή σ ι ή α ή α αφ ι ή α σ α α αγωγή αι α α γ ι ι ι σ για ισ ι ι ήσ ω α ι ή α αφ σ ασ ω α α ω. Ε α α ι θα γα ι ι ΜΜΕ αι α γ ι α α α σιώ σ ή ι ι α β ιώσ ι ι σ ι β α θ σ α αι γι α ι σ ι ια αγ σ β ω ι α ή α α ι α ι α γ ι α ι ι ω ω α α γιώ αι α β α ω ω σ σ σ β ω σ ι ι ή ιφ ια. Σ α ή αγ ι σι ι φ αι α ι σω ι φ θ ι αι ι αι α σφ σ ω α ι σ αφ α σ α α φ γγ α ζή σ α ι ι ι ήσ ι ι α α ωθ ι ω α φ α αι α -comm rc ι θ σ α ι ι ήσ ω α α ι γα α αγγ α ι ή α ισ. Οι ι α φ α σ γ α ω α σ - ι σ ι ιω σιώ αι σ α ι ι α ι ή α σ ι ή. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 205

206 Ενίσχυση επιχειρηματικών τοπικών συσπειρώσεων (δίκτυα) σε κλάδους τοπικής κλαδικής εξειδίκευσης Η ώθ σ ι ωσ ω ι ι ήσ ω α ι σ ι ι ή ω ω β ήσ ω Ε.Ε. για ιφ ια ή α αι σ σ α αγω ισ ι α ω ΜΜΕ. Οι ι ι α σ ήθω σ ι ζ αι σ ι ή β σ αι σ γ ι ι αι αι ι αι α ι ι αι ιφ ια α ι αι βαθ γ ώσ ω ι ιαι ή ω ι ή. Οι ι ι α ώσ ι φασ σ βι α α αι ι γ ι ισ β ια σ αγ ι ώ αι ι α ω ι. Τα γ α α α ι ωσ ώσ ι φασ σ σ ι αφ γ ωσ α α αι α αι ι ώ σ ω β ή αι ώθ σ αθώ αι σ ώθ σ σ γασ α ω ι ι ήσ ω ι α αι α ισ ή ια σ ιζ α ω σ ι γήσ ι. Η ι ι α ι ή α αι «ι ω ι φ αι» α α γ ι ι σ α αι σ ια ω ι ω. Ω «ι ω ι φ αι» ζ αι σ γι α α α σσ αι σ θ ι ή σω γ σ αγγ α ι ώ σ σ ω ι ω... Οι β ισ α ι ι ι ι α ι θ σ γ α α σ ι ω ι θ σ ι ισ αι α αγ αφή «α α ω ι ω» σ γ ώ ι ϋ θ σ ι για α σ γασιώ lus r app g. Ε σ α ι σ φ α θα α α β ι «ια ι ισ ή σ ή» ι α σι α γ α σ ι α. Η ι θ ή α ι ή ι ι α α α α β σ ήθω ι αι ιφ ια φ ι α α ια αι ιφ ια α αγγ α ι σ σ ι αι σ β ι ι ι ήσ ω. Οι ι σ ι α σ α ώ αι work brok rs ή work fac l a ors. Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός 206

207 Δημοτικό γραφείο για την απασχόληση Η σ ώ αι σ ώ α σ ι ώ αι α α α β ι Τ ι ή Α ι σ γ α α σ α γ α αι α α β ι ι σ ι α α γ αι α α ια. Τ β α α γ α ι α ασ α α α σ α ι α ι ω ι αι ι ι β ή α α α ι ω ζ ι σ γ ι ω. Σή α α γ α ή ι α ισ ι ια α θ σ ω ι αι α α ισ φω ι α σ ω ι ω ι - αγγ α ι ώ ω. Π θ ω ι α α α σ β σ ι ι ή αι ι ω ι ή α Χώ α ι ή &gam