Πρώιµα σηµεία νόσου (1) Ορισµοί ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Πρόβλεψη Εµφάνισης και Πρώιµη διάγνωση των Συστεµικών Αυτοανόσων Νόσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρώιµα σηµεία νόσου (1) Ορισµοί ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Πρόβλεψη Εµφάνισης και Πρώιµη διάγνωση των Συστεµικών Αυτοανόσων Νόσων"

Transcript

1 ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Πρόβλεψη Εµφάνισης και Πρώιµη διάγνωση των Συστεµικών Αυτοανόσων Νόσων Αθανάσιος Γ. Τζιούφας Παθολογική Φυσιολογία Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αθήνα, 29 Απριλίου, % στο γενικό πληθυσµό 2 η αιτίαεισαγωγώνσεπαθολογικές κλινικές 3 η αιτίανοσηρότητας/θνητότητας Οργανοειδικά Συστηµατικά ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ Αυτοδραστικά T-λεµφοκύτταρα Αυτοδραστικά Β-λεµφοκύτταρα (autoantibodies) = Αυτοάνοση απόκριση Βλάβη ιστού = Αυτοάνοση νόσος + Φυσικά και παθογενετικά αυτοαντισώµατα Υγιείς Χαµηλός τίτλος IgM Μικρή συγγένεια στο αυτοαντιγόνο Πολυδραστικότητα Κωδικοποίηση από το σπερµατικό DNA Υψηλός τίτλος IgG Μεγάλη συγγένεια στο αυτοαντιγόνο Παρόντα στη βλάβη ιστού Παραγωγή νόσου σε πειραµατικά πρότυπα Ελάττωση τίτλου στην ύφεση της νόσου Ορισµοί Υποκλινική νόσος: Παρουσία µόνον ορολογικών δεικτών χωρίς κλινική συµπτωµατολογία. Πρώιµη νόσος: Νόσος που υπάρχει για λιγότερο από 1-2 χρόνια. Ιστική βλάβη συνήθως µικρή και αναστρέψιµη. Εγκατεστηµένη νόσος: Νόσος που υπάρχει περισσότερο από 1-2 χρόνια. Ιστική βλάβη συνήθως µεγάλη και ίσως µη αναστρέψιµη. Πρώιµα σηµεία νόσου (1) Κλινικά Μή ειδικά Εργαστηριακά είκτες φλεγµονής Αυτοαντισώµατα Γενετικό υπόστρωµα Μελέτες πολυµορφισµών γονιδίων 1

2 Πρώιµα σηµεία νόσου (2) Κλινικά Πυρέτιο Αρθραλγίες-αρθρίτιδα Αδυναµία-κόπωση-καταβολή Εξανθήµατα Πρώιµα σηµεία νόσου (3) Ηλικία Φύλο Εκλυτικοί παράγοντες Φάρµακα Προηγούµενο ιστορικό Οικογενειακό ιστορικό Πρώιµα σηµεία νόσου (4) Ευαισθητοποίηση γενικών ιατρών-ιατρών άλλων ειδικοτήτων Συµµετοχή των νόσων στη ιαφορική διάγνωση Συνεκτίµηση κλινικών και εργαστηριακών δεδοµένων Προσοχή στην υποκλινική έκφραση! Θεραπείαµεβάσητηνκλινικήεικόνα! Αυτοαντισώµατα στην κλινική πράξη Σκοπός Ευαισθησία και ειδικότητα Χρησιµότητα Περιοδικότητα ελέγχου. Πότε? Ποιά? Κόστος Συστεµικά αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα Αυτοαντισώµατα οµή του κυττάρου Πρωτείνες ορού Aντι-ανοσοσφαιρίνη (ρευµατοειδής παράγων) Κυτταρικές µεµβράνες Αντιγόνα ερυθρών αιµοσφαιρίων (Coombs) Aντι-β 2 GPI (antiphospholipid syndrome) Πυρηνικά και κυτταροπλασµατικά αντιγόνα Αντιπυρηνικά αντισώµατα 2

3 Συστεµικά αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα Αυτοαντισώµατα ιαγνωστικά Νόσος Υποκατηγορίες νόσου ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ Αρχική µέθοδος Πρότυπο χρώσης κυττάρου (Τύπος) Τίτλος Πρόβλεψη ανάπτυξης νόσου ή έξαρσης Έµµεσος ανοσοφθορισµός ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ Ειδικοί τύποι Κεντροµερίδιο ακτυλιοειδής Μιτοχονδριακός Ριβοσωµικός Ειδικοί τύποι ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ Μη-Ειδικοί τύποι ιάχυτος Στικτός Πυρηνισκικός ACA AMA 3

4 Μη-ειδικοί τύποι Nucleolar F. Speckled nuclear ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Αραίωση 1:160 (ευαισθησία-ειδικότητα περίπου 90% Μικρότερες αραιώσεις:απώλεια της ειδικότητας Υποκλινικές µορφές νόσων Υγιείς υπερήλικες, ιογενείς λοιµώξεις, κά Diffuse nuclear Συστεµικά αυτοάνοσα νοσήµατα: Τα ενδοκυττάρια αυτοαντιγόνα είναι σηµαντικά µόρια για την κυτταρική λειτουργία Κυτταρική εντόπιση Νουκλεόσωµα Αυτοαντιγόνο dsdna. Histones, topoisomerase Ι Μέθοδοι ανίχνευσης αυτοαντισωµάτων Μέθοδοι ανοσοκαθίζησης Ανοσοενζυµικές µέθοδοι Ραδιοανοσοµέθοδοι Ανοσοποτύπωση Ματίσωµα Ριβονουκλεοπρωτείνες Σύνθεση πρωτεϊνών/µετάφραση Sm, U1RNP Ro/SSA, SSB Ribosomal P, t-rna synthetases Ανοσοπροσροφητική ενζυµική µέθοδος στερεάς φάσης(elisa) Η «ιδανική» µέθοδος Υψηλή ειδικότητα/ευαισθησία Επαναληψιµότητα (CV <5%) Εύκολη εφαρµογή στην κλινική πράξη Φθηνή 4

5 FANA test: screening test for the detection of ENA & anti-dsdna Πότε ζητάµε ειδικά αυτοαντισώµατα κατά ενδοκυττάριων αυτοαντιγόνων? Samples positive for ENA (%) Samples positive for anti-dsdna (%) < 1:80 1:80-1:160 1:320 1:1280 >1:5120-1:640-1:2560 ANA titer Manoussakis et al., Clin. Rheum.,1988 Αυτοαντισώµατα, ανεξάρτητες παράµετροι σε διαγνωστικά κριτήρια αυτοανόσων νοσηµάτων Systemic Lupus Erythematosus ANA, Sm, dsdna, Coombs Αυτοαντισώµατα:Ειδικότητα σύµφωνα µε τη µέθοδο Disease specificity >75% ds DNA SLE ELISA, Farr Assay Sjögren s Syndrome Rheumatoid arthritis Antiphosphlipd Syndrome Wegener s Granulomatosis Microscopic vasculitis Antisynthetase syndrome Ro/SSA, /SSB RF acl c-anca, PR3 p-anca, MPO Jo-1 Sm SLE CIE, DD, Immunoblot Ro/SSΑ SCLE,Neonatal lupus CIE, DD /SSB Sjogren s syndrome CIE, DD, Immunoblot Topoisomerase I Systemic sclerosis Immunoblot trna synthetase Polymyositis CIE, Immunoblot Centromere Limited scleroderma IIF PDH Primary Billiary Cirrhosis IIF C-ANCA Wegener s IIF Ειδικά αυτοαντισώµατα-δείκτες νόσου Υψηλής διαγνωστικής αξίας Αntι-dsDNA, - B2 GPI, -,-πρωτεινάση 3,- τοποισοµεράσης, - trna συνθετασών, Sm κλπ Χαµηλής διαγνωστικής αξίας Ρευµατοειδής παράγων, Αntι-Ro,- µυελουπεροξειδάση, κλπ ΕΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ; 5

6 Η ετερογένεια των αντι - Ro/SSA Νόσος Ποσοστό (%) Σχόλια Sjögren's syndrome 60 ιαγνωστικό κριτήριο SLE 30 Aτυπα ευρήµατα στο ΚΝΣ 20-30% ασθενών µε Devic Πνευµονική υπέρταση? SCLE Παθογενετικό NLS 100 Παθογενετικό RA 3-14 Παρενέργειες στη D-pen Scleroderma 2 Vasculitis 5 APS 3 Healthy 1-2 ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Συσχέτιση µε νόσο Αντι-Ro/SSA Σ. Sjogren Nεογνικός λύκος Όχι νόσος Νόσος Neonatal Lupus Syndrome clinical manifestations Cutaneous rash (50%) Congenital heart block (CHB) and/or cardiomyopathy (50%) CHB and cutaneous rash (10%) Congenital heart block (CHB): Incidence Autoantibody-positive Mothers Incidence anti-ro (+) 2% anti-ro/ (+) 3-5% Hematologic - Hepatic disorders (10%) After the birth of child with neonatal lupus 20% CHB is the most serious manifestation Boh et al, Clin Derm 2004 Rheumatology, Mosby 3rd edition Gordon et al, J.Rheum 2004 NLS & Idiotypic/anti-idiotypic responses to /SSB Idiotypic responses to /SSB Mothers with autoimmune disease Patients Number (Total 63) Group A NLS pregnancy 29 Group B healthy pregnancy/ (+) NLS history 10 Group C healthy pregnancy 24 Percentage (%) NS differences, Fisher s exact test Group A (n=29) Group B (n=10) Group C (n=24) pep pep All samples were provided by Research Registry for Neonatal Lupus, NY Jill Buyon and Robert Clancy, Hospital for Joint Diseases, New York University School of Medicine Stea et al., Arthritis Rheum, 54:2228, 2006 Α: NLS pregnancy, Β: healthy pregnancy, history of NLS C: healthy pregnancies Stea et al., Arthritis Rheum, 54:2228,

7 Anti-Idiotypic responses to /SSB (attested with complementary peptides) Hypothesis The presense of anti-id Abs directed against anti-/ssb autoantibodies seems to protect the fetus by blocking pathogenic maternal autoantibodies. Percentage (%) * p< (p=0.0151) ** cpep cpep NLS Healthy 0 Group A (n=29) Group B (n=10) Group C (n=24) Placenta Apoptotic cardiocyte Placenta Apoptotic cardiocyte Α: NLS pregnancy, Β: healthy pregnancy, history of NLS C: healthy pregnancies Fetal circulation Fetal circulation Stea et al., Arthritis Rheum, 54:2228, 2006 Tzioufas and Moutsopoulos. Rheumatology, 2007;46:1221. Αυτοαντισώµατα δείκτες έξαρσης νόσου Εξατοµίκευση ανα ασθενή Αντι-dsDNA, -πρωτεινάση 3???? κρυοσφαιρίνες Θεραπεία µε βάση την κλινική εικόνα Περιοδικός έλεγχος αυτοαντισωµάτων Ετήσιο κόστος > Ευρώ Στην πλειονότητα η εικόνα των ειδικών αυτοαντισωµάτων δεν αλλάζει. Στην πλειονότητα ο τίτλος δεν έχει κλινική σηµασία ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Υποκατηγορία ασθενών µε ΣΕΛ και νεφρίτιδα (αντι- DNA Αλλαγή κλινικής εικόνας (πχ νέο εξάνθηµα σε ασθενή µε ΣΕΛ) ΣΕΛ- νεφρική προσβολή Αντι-DΝΑ Anti ss- DNA: Μη ειδικά Anti-ds DNA: ειδικά για τον ΣΕΛ Κλινική σηµασία: - ιάγνωση - Συσχέτιση µε νεφρίτιδα (+ χαµηλό C3) - Πρόβλεψη έξαρσης (αυξανόµενοι τίτλοι+ χαµηλό C3 Cervera R, Medicine,

8 Aντισώµατα κατά κιτρουλλινοποιηµένων πεπτιδίων(ccp) Αντι-CCP. Συσχέτιση µε ΡΑ H N O H N O NH H 2 N NH 2 L-Arginine Peptidyl-arginine deiminase (PAD) Ca ++ NH O NH 2 L-citrulline VanVenrooij et al, 2006 Meta-analysis: Diagnostic Accuracy of Anti-CCP Antibody and RF for Rheumatoid Arthritis Ann Intern Med. 2007;146: studies of anti-ccp antibody and 50 studies of RF pooled sensitivity, specificity, and (+) and (-) LR s Anti- CCP RF Sens. 67% 69% Spec. 95% 85% (+) LR (-)) LR Αντι-CCP: Συνεισφορά στη διάγνωση της πρώιµης RA σε ασθενεις µε αδιαφοροποίητη αρθρίτιδας Avouac et al, 2006 Αυτοαντισώµατα και διαβρώσεις στη ΡΑ Συστεµικά αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα Αυτοαντισώµατα ιαγνωστικά Νόσος Υποκατηγορίες νόσου Πρόβλεψη ανάπτυξης νόσου ή έξαρσης 8

9 Αυτοαντισώµατα-υποκατηγορίες νόσου ΣΕΛ-Ψυχιατρικές εκδηλώσεις Περιορισµένο σκληρόδερµα Μυοσίτιδα Ειδικά αυτοαντισώµατα-κλινικά σύνδροµα Autoantibodies ιάχυτο σκληρόδερµα Φλεγµονώδεις νόσοι των µυών Anti-synthetases (Jo-1) Anti-SRP Anti-Mi-2 Fever Interstitial pulmonary disease Arthritis Mechanic s hands Acute severe myositis Heart attack Classic Dermatomyositis Συστεµικά αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα Αυτοαντισώµατα ιαγνωστικά Νόσος Υποκατηγορίες νόσου Πρόβλεψη ανάπτυξης νόσουαυτοαντισώµατα ιαβήτης τύπου 1. Πιθανότητα 10% µε την παρουσία 1 αυτοαντισώµατος, 45% µε την παρουσία 2 αυτοαντισωµάτων και 90% µε την παρουσία 3 αυτοαντισωµάτων (GAD, IA-2, ινσουλίνη). Θυρεοειδίτιδα µετά την κύηση (αντι-τρο) Πρόβλεψη ανάπτυξης νόσου Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος Ρευµατοειδής αρθρίτιδα Systemic Lupus Erythematosus Autoantibodies development before the onset of the disease Αντι-CCP: Πρόβλεψη εµφάνισης ΡΑ σε υγιείς Avouac et al, 2006 Arbuckle et al., N Engl J Med 2003;349:1526 9

10 Συµπερασµατικά. Επιβεβληµένη η διάγνωση της πρώιµης νόσου για την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση. Το εργαστήριο είναι πολύτιµος σύµµαχος για την πρόβλεψη της νόσου, την πρώιµη διάγνωση και την παρακολούθηση. Συµπερασµατικά. εν θεραπεύουµε το εργαστήριο αλλά τον ασθενή (υποκλινικές µορφές). Η επιλογή των εξετάσεων µε βάση την κλινικά εικόνα και συγκεκριµένα ερωτήµατα. Περιοδικός έλεγχος αυτοαντισωµάτων όταν χρειάζεται. 10

Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(4):316-323 Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Α. Δ. Γαρyφαλλος Περiληψη Tο ήπαρ δεν είναι από τα όργανα που προσβάλλονται συχνά στα διάφορα αυτοάνοσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος, MD, FACP, FRCP ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή διερεύνηση της λειτουργικής κατάστασης ανοσιακού συστήματος

Εργαστηριακή διερεύνηση της λειτουργικής κατάστασης ανοσιακού συστήματος Εργαστηριακή διερεύνηση της λειτουργικής κατάστασης ανοσιακού συστήματος Χριστιάνα Καλιούλη-Αντωνοπούλου Αν.διευθύντρια τμήματος Ανοσολογίας-ιστοσυμβατότητας ΓΝΝίκαιας-Πειραιά«Αγ.Παντελεήμων» Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α Το κάπνισµα αποτελεί έναν από τους κυριότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τόμος 22 Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012 Τεύχος 1 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 3697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΤΕΙΑ 2008 1 Ευχαριστήρια Ευχαριστώ θερµά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ Αγ. Αθανάσιος 23-25 Μαρτίου 2012

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ Αγ. Αθανάσιος 23-25 Μαρτίου 2012 ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ Αγ. Αθανάσιος 23-25 Μαρτίου 2012 Καθηγητής Γεώργιος Ν. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής & Ομώνυμου Ερευνητικού Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας www.med.uth.gr/internalmedicine/

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 Äåýôåñï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2005-2007 Πρόεδρος: Ε. Παπαφράγκας Αντιπρόεδρος: Ε. Μαλάμου-Λαδά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 15 KEΦΑΛΑΙΟ B ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Γ. ΒαϊOπουλος Μ. ΚανAκης Χ. ΦλοYδας Οι αθλητικές δραστηριότητες που αφορούν στα αθλήματα του υγρού στίβου λαμβάνουν χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Θεραπευτική Καραμπίδου Κ. Καλαποθάκου Κ. Αυγερινού Γ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

H ριτουξιμάμπη στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

H ριτουξιμάμπη στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας Á íá óêü ðç óç EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(3):203-211 H ριτουξιμάμπη στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας Π. ΑΘΑΝΑΣIΟΥ 1 Ι. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 1 Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας 2

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Εκλογικευμένη θεραπεία ΜΝ Μανουσάκης Παθολογική Φυσιολογία Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 5-2006 Ρευματοειδής αρθρίτιδα Χρόνια φλεγμονώδης νόσος Συμμετρική πολυαρθρίτιδα μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη Δημήτρης Μήτσιας Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων Επιστημονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικό Τμήμα Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Τις τελευταίες δύο δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 013697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ελένη Κομνηνού, Ρευματολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ρευματολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ General ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Οι ρευματικές παθήσεις αφορούν,σε ένα μεγάλο ποσοστό, νέες γυναίκες που βρίσκονται σε

Διαβάστε περισσότερα

2. Κοιλιοκάκη. Νεότερα δεδομένα για την παθογένεια, τις κλινικές μορφές, την επιδημιολογία και την αντιμετώπιση της

2. Κοιλιοκάκη. Νεότερα δεδομένα για την παθογένεια, τις κλινικές μορφές, την επιδημιολογία και την αντιμετώπιση της Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 61 2. Κοιλιοκάκη. Νεότερα δεδομένα για την παθογένεια, τις κλινικές μορφές, την επιδημιολογία και την αντιμετώπιση της Κωνσταντίνος Τζιούβας, Δέσποινα Δαμιανάκη-Ουρανού Παιδιατρική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογίας. oελληνικη ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & Συνέδριο ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.rheumatologycongress2014.gr ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ρευματολογίας. oελληνικη ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & Συνέδριο ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.rheumatologycongress2014.gr ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 24 oελληνικη ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Συνέδριο Ρευματολογίας www.rheumatologycongress204.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑIΓΙΔΑ Υπουργείο Tουρισµού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος («λύκος» ή ΣΕΛ);

Τι είναι ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος («λύκος» ή ΣΕΛ); Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Σκοπός αυτού του φυλλαδίου είναι να ενημερώσετε υπεύθυνα το κοινό για το συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (για συντομία «λύκος» ή ΣΕΛ) απαντώντας στα πιο συχνά ερωτήματα για

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

Yπερθυρεοειδισµός κατά την κύηση: Αντιµετώπιση του εµβρύου και του νεογνού ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ-ΧΑΡΩΝΗ, MD FAAP

Yπερθυρεοειδισµός κατά την κύηση: Αντιµετώπιση του εµβρύου και του νεογνού ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ-ΧΑΡΩΝΗ, MD FAAP 2 Yπερθυρεοειδισµός κατά την κύηση: Αντιµετώπιση του εµβρύου και του νεογνού ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ-ΧΑΡΩΝΗ, MD FAAP Παιδίατρος - Ενδοκρινολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Α Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ.

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ. Πρόληψη Να ζείτε συνετά, σε χίλιους ανθρώπους µόνο ένας θα πεθάνει φυσικά, οι υπόλοιποι θα υποκύψουν λόγω του παράλογου τρόπου ζωής τους Μαµµωνίδης 1135-1204 µ.χ. Τι θα διαπραγµατευτεί το µάθηµα Ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα