NOVA Lite HEp-2 ANA Kit with DAPI Για In Vitro διαγνωστική χρήση CLIA Πολυπλοκότητα: Υψηλή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NOVA Lite HEp-2 ANA Kit with DAPI Για In Vitro διαγνωστική χρήση CLIA Πολυπλοκότητα: Υψηλή"

Transcript

1 NOVA Lite HEp-2 ANA Kit with DAPI Για In Vitro διαγνωστική χρήση CLIA Πολυπλοκότητα: Υψηλή Κωδικός προϊόντος Σκοπός χρήσης Το NOVA Lite HEp-2 είναι μια έμμεση ανάλυση ανοσοφθορισμού για τη διαλογή και τον ημιποσοτικό προσδιορισμό των αντι-πυρηνικών αντισωμάτων (ANA) σε ανθρώπινο ορό. Η παρουσία αντι-πυρηνικών αντισωμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες οροδιαγνωστικές δοκιμασίες και κλινικά ευρήματα για τη διάγνωση του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (ΣΕΛ) και άλλων νόσων του συνδετικού ιστού ή ρευματικών νόσων. Περίληψη και επεξήγηση της δοκιμασίας Ο όρος "αντι-πυρηνικά αντισώματα" περιγράφει μια ποικιλία από αυτοαντισώματα που αντιδρούν με συστατικά των πυρήνων των κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των DNA, RNA και διαφόρων πρωτεϊνών και ριβονουκλεοπρωτεϊνών. 1 Αυτά τα αυτοαντισώματα παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα σε ασθενείς με νόσους του συνδετικού ιστού ή ρευματικές νόσους, ιδιαίτερα σε ασθενείς με συστημικό ερυθηματώδη λύκο. Ουσιαστικά όλοι οι ασθενείς ΣΕΛ είναι θετικοί σε ANA. Αυτή η διαγνωστική ευαισθησία έχει οδηγήσει στην ενσωμάτωση της δοκιμασίας ANA στα αναθεωρημένα κριτήρια 1982 για την ταξινόμηση του συστημικού ερυθηματώδους λύκου από την επιτροπή του American College of Rheumatology. 2 Παρά το γεγονός ότι η δοκιμασία ANA αποτελεί μια άριστη δοκιμασία διαλογής για ΣΕΛ (ένα αρνητικό αποτέλεσμα αποκλείει με βεβαιότητα τον ενεργό ΣΕΛ 3 ), δεν αποτελεί ειδική δοκιμασία. Ασθενείς με άλλες νόσους του συνδετικού ιστού, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η σκληροδερμία και η δερματομυοσίτιδα, είναι συχνά θετικοί ενώ χαμηλοί τίτλοι ANA μπορούν να παρατηρηθούν σε άλλες καταστάσεις νόσων και σε φυσιολογικό πληθυσμό. Θετικά αποτελέσματα ANA μπορούν να παρουσιαστούν μετά από σοβαρά εγκαύματα ή ιογενείς λοιμώξεις και έχουν αναφερθεί σε ορισμένα φυσιολογικά, υγιή άτομα, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς μεγαλύτερης ηλικίας. Λόγω αυτής της απουσίας ειδικότητας, προτείνεται όλα τα θετικά δείγματα ANA να τιτλοποιούνται μέχρι το τελικό σημείο και να πραγματοποιείται πιο εξειδικευμένη δοκιμασία για αντισώματα σε δίκλωνα DNA (dsdna) και αντισώματα εκχυλιζόμενου πυρηνικού αντιγόνου (ENA). Ο έμμεσος ανοσοφθορισμός είναι η μέθοδος αναφοράς για δοκιμασία ANA. Τα κοινά υποστρώματα είναι λεπτά τμήματα οργάνων τρωκτικών ή διάφοροι τύποι κυτταρικών σειρών. Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα υποστρώματα κυτταρικών σειρών είναι προτιμότερα σε σχέση με τα τμήματα οργάνων δεδομένου ότι αυτά τα ταχέως διαιρούμενα κύτταρα έχουν υψηλότερα επίπεδα κλινικά σχετικών αντιγόνων, συμπεριλαμβανομένων των κεντρόμερων, SS-A(Ro), Scl-70 και PCNA/Cyclin. Εκτός από τον τύπο του υποστρώματος, τρεις άλλοι παράγοντες είναι κρίσιμοι για την απόδοση μιας δοκιμασίας ANA: 1) το μονιμοποιητικό που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του πλακιδίου, 2) η αναλογία φθοριεσκίνης προς πρωτεΐνη (F/P) και 3) η ειδικότητα υποκατηγορία ανοσοσφαιρίνης του συζεύγματος. Μερικά μονιμοποιητικά ή συνδυασμοί τους είναι γνωστό πως καταστρέφουν ορισμένα πυρηνικά αντιγόνα και η χρήση τους πρέπει να αποφεύγεται. Η ειδικότητα και μη ειδική χρώση παρασκηνίου ενός συζεύγματος καθορίζεται από την αναλογία F/P ενώ η ειδικότητα νόσου ενός συζεύγματος καθορίζεται από την αντιδραστικότητα της υποκατηγορίας ανοσοσφαιρίνης. Ουσιαστικά όλα τα κλινικά σημαντικά αυτοαντισώματα παρουσιάζουν ειδικότητα υποκατηγορίας IgG ακόμα και σε παρουσία ειδικών IgM και IgA ANA. 4 Αντίθετα, ANA που συναντώνται σε υγιείς αιμοδότες είναι γενικά υποκατηγορίας IgM και IgA. 5 Εξαιτίας αυτού, συζεύγματα ειδικά για IgG είναι πιο ειδικά ως προς τη νόσο. Η υποκατηγορία που επιλέχθηκε για το NOVA Lite HEp-2 ANA είναι ιδανικά μονιμοποιημένες επιθηλιακές (HEp-2) κυτταρικές σειρές και το σύζευγμα είναι κεκαθαρμένο από συγγένειες αντιανθρώπινο IgG με προσεκτικά επιλεγμένη αναλογία F/P. Αυτές οι παράμετροι αντιδραστηρίου επιτρέπουν στη δοκιμασία NOVA Lite HEp-2 ANA να ανιχνεύει κλινικά σχετικά αντισώματα (συμπεριλαμβανομένων των SS-A και Scl-70) τα οποία μπορεί να μην ανιχνεύονται από άλλες εμπορικές δοκιμασίες ANA. Επιπλέον, η ειδικότητα του συζεύγματος IgG εξαλείφει τα ψευδή θετικά αποτελέσματα λόγω των κανονικά εμφανιζόμενων αυτοαντισωμάτων IgM χαμηλής τιτλοποίησης, τα οποία συναντώνται συχνά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αλλά υγιή. Αρχές της διαδικασίας Στην έμμεση μέθοδο ανοσοφθορισμού, τα δείγματα επωάζονται με υπόστρωμα αντιγόνου και τα μη αντιδρώντα αντισώματα απομακρύνονται με πλύση. Το υπόστρωμα επωάζεται με ειδικό σύζευγμα σημασμένο με φθοριεσκίνη και στη συνέχεια το μη δεσμευμένο αντιδραστήριο απομακρύνεται με πλύση. Όταν προβάλλονται μέσω μικροσκοπίου φθορισμού, τα θετικά δείγματα αυτοαντισωμάτων εμφανίζουν φθορισμό στο χρώμα του πράσινου μήλου που αντιστοιχεί στις περιοχές του κυττάρου ή των πυρήνων όπου έχει δεσμευτεί το αυτοαντίσωμα. 2 1

2 Αντιδραστήρια Πλακίδια υποστρώματος HEp-2 (ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα), 12 πηγαδάκια ανά πλακίδιο με αφυγραντικό Αντι-ανθρώπινο IgG σύζευγμα (αίγας), σημασμένο με φθοριεσκίνη σε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει DAPI και 0,09% αζιδίου του νατρίου ANA τιτλοποιήσιμος ορός ελέγχου σχήματος τελικού σημείου, 1 φιαλίδιο ρυθμιστικού διαλύματος που περιέχει 0,09% αζιδίου του νατρίου και αντισώματα ανθρώπινου ορού σε HEp-2, προαραιωμένο Αρνητικός πρότυπος ορός ελέγχου συστήματος IFA, 1 φιαλίδιο ρυθμιστικού διαλύματος που περιέχει 0,09% αζιδίου του νατρίου χωρίς αντισώματα ανθρώπινου ορού σε HEp-2, προαραιωμένο Συμπυκνωμένο διάλυμα PBS II (40x), επαρκές για 2000 ml Μέσο συγκόλλησης (mounting medium) που περιέχει 0,09% αζιδίου του νατρίου Καλυπτρίδες Προειδοποιήσεις 1. Όλα τα αντιδραστήρια ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιούνται κατά την προετοιμασία των ελέγχων του κιτ αυτού του προϊόντος έχουν ελεγχθεί και είναι αρνητικά για αντισώματα έναντι HIV, HBsAg, HCV με εγκεκριμένες από τον FDA μεθόδους. Ωστόσο, καμία μέθοδος ελέγχου δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη διασφάλιση για την απουσία των HIV, HBV, HCV ή άλλων μολυσματικών παραγόντων. Για αυτόν το λόγο, ο ANA τιτλοποιήσιμος ορός ελέγχου σχήματος τελικού σημείου και ο αρνητικός ορός ελέγχου συστήματος IFA πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με ένα πιθανώς μολυσματικό προϊόν Το αζίδιο του νατρίου χρησιμοποιείται ως συντηρητικό σε ορισμένα συστατικά του κιτ. Το αζίδιο του νατρίου είναι δηλητήριο και δύναται να είναι τοξικό σε περίπτωση κατάποσης ή απορρόφησης μέσω του δέρματος ή των ματιών. Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με μολύβδινες ή χάλκινες σωληνώσεις με αποτέλεσμα την πρόκληση δυνητικά εκρηκτικών μεταλλικών ενώσεων αζιδίων. Ξεπλύντε τις λεκάνες απόπλυσης εάν χρησιμοποιούνται για την απόρριψη του αντιδραστηρίου, με άφθονο νερό ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση των αζιδίων. 3. Να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όταν εργάζεστε με τα αντιδραστήρια που παρέχονται. 4. Αντιδραστήρια που έχουν χυθεί πρέπει να καθαρίζονται αμέσως. Τηρείτε όλους τους ομοσπονδιακούς, εθνικούς και τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. Προφυλάξεις 1. Αυτό το προϊόν προορίζεται για In Vitro διαγνωστική χρήση. 2. Η αντικατάσταση συστατικών με διαφορετικά από τα παρεχόμενα σε αυτό το σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή αποτελέσματα. 3. Η μη πλήρης ή η αναποτελεσματική πλύση των πηγαδιών IFA ενδέχεται να προκαλέσει υψηλά ποσοστά παρασιτικών αποτελεσμάτων. 4. Η λειτουργία αυτής της μεθόδου σε αυτόματο αναλυτή και άλλες συσκευές διανομής, τμηματικά ή εξ ολοκλήρου, μπορεί να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που λαμβάνονται στη χειρωνακτική διαδικασία. Είναι ευθύνη του εκάστοτε εργαστηρίου να επιβεβαιώσει ότι οι αυτόματες διαδικασίες του αποφέρουν αποτελέσματα δοκιμασιών εντός των αποδεκτών ορίων. 5. Η απόδοση της ανάλυσης επηρεάζεται από μια ποικιλία παραγόντων. Αυτοί συμπεριλαμβάνουν τη θερμοκρασία εκκίνησης των αντιδραστηρίων, την ένταση της λυχνίας του μικροσκοπίου, την ακρίβεια και επαναληψιμότητα της τεχνικής χορήγησης με πιπέττα, τη λεπτομερή πλύση και τη διάρκεια των χρόνων επώασης κατά την ανάλυση. Προσεκτική τήρηση της συνέπειας είναι απαραίτητη για τη λήψη ορθών και επαναλήψιμων αποτελεσμάτων. 6. Με την πάροδο του χρόνου το αντι-ανθρώπινο IgG σύζευγμα μπορεί να αλλάξει χρώμα λόγω της έκθεσης στο φως. Ωστόσο, το χρώμα δεν επηρεάζει την απόδοση της μεθόδου. 7. Συνιστάται η ακριβής τήρηση του πρωτοκόλλου. Συνθήκες αποθήκευσης 1. Αποθηκεύστε όλα τα αντιδραστήρια στους 2-8 C. Να μην καταψύχονται. Τα αντιδραστήρια είναι σταθερά μέχρι την ημερομηνία λήξης, όταν η αποθήκευση και ο χειρισμός τους γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες. 2. Το αραιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα PBS II είναι σταθερό για 4 εβδομάδες στους 2-8 C. Συλλογή δείγματος Η διαδικασία πρέπει να εκτελείται με δείγματα ορού. Η προσθήκη αζιδίου ή άλλων συντηρητικών στα δείγματα της δοκιμασίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δείγματα που έχουν επιμολυνθεί με μικρόβια, έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή περιέχουν ορατά σωματίδια. Δείγματα έντονα αιμολυμένα ή λιπαιμικού ορού πρέπει να αποφεύγονται. 2

3 Μετά από τη συλλογή του δείγματος ο ορός θα πρέπει να διαχωρίζεται άμεσα από το ολικό αίμα. Το Έγγραφο CLSI (NCCLS) H18-A3 προτείνει τις παρακάτω συνθήκες αποθήκευσης των δειγμάτων: 1) Τα δείγματα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου όχι περισσότερο από 8 ώρες. 2) Εάν η ανάλυση δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 8 ώρες, ψύξτε το δείγμα στους 2-8 C. 3) Εάν η ανάλυση δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 48 ώρες ή απαιτείται η αποστολή του δείγματος, καταψύξτε στους -20 C ή σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Τα κατεψυγμένα δείγματα πρέπει να αναμιχθούν καλά μετά την απόψυξη και πριν από τη δοκιμασία. Διαδικασία Υλικά που παρέχονται Παρεχόμενο στοιχείο Πλακίδια υποστρώματος HEp-2 με 12 πηγαδάκια Αντι-ανθρώπινο IgG σύζευγμα FITC με DAPI Ποσότητα 20 x 12 πηγαδάκια 1 x 15 ml ANA τιτλοποιήσιμος ορός ελέγχου σχήματος τελικού σημείου 1 x 0,5 ml Αρνητικός ορός ελέγχου συστήματος IFA 1 x 0,5 ml Συμπυκνωμένο διάλυμα PBS II (40x) 2 x 25 ml Μέσο συγκόλλησης 1 x 7 ml Καλυπτρίδες 1 x 20 Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται Μικροπιπέτες για μεταφορά όγκου μL Απιονισμένο ή αποσταγμένο νερό Πιπέττες Pasteur ή συμπιεζόμενα μπουκαλάκια Θάλαμος υγρασίας Δοχείο 1L (για τη διάλυση του PBS) Δοχείο Coplin Μικροσκόπιο φθορισμού με διεγέρτη 495nm και φίλτρο φραγής 515nm Μέθοδος Πριν ξεκινήσετε 1. Όλα τα αντιδραστήρια και τα δείγματα θα πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου (20-26 C ) και να είναι καλά αναμεμειγμένα. 2. Αραίωση του συμπυκνωμένου διαλύματος PBS II: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αραιώστε το συμπυκνωμένο διάλυμα PBS II σε αναλογία 1:40 προσθέτοντας το περιεχόμενο του φιαλιδίου συμπυκνωμένου διαλύματος PBS II σε 975mL αποσταγμένου ή απιονισμένου νερού και αναμίξτε το καλά. Το ρυθμιστικό διάλυμα PBS II χρησιμοποιείται για την αραίωση δειγμάτων ασθενών και ως διάλυμα πλύσεων. Το αραιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα μπορεί να φυλαχθεί έως και 4 εβδομάδες στους 2 8 C. 3. Αραίωση δειγμάτων ασθενών: α. Αρχική διαλογή: Αραιώστε δείγματα ασθενών σε αναλογία 1:40 με αραιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα PBS II (δηλ. προσθέστε 50μL ορού σε 1,95mL ρυθμιστικού διαλύματος PBS II). β. Τιτλοποίηση: Κάντε διαδοχικές διπλές αραιώσεις από την αρχική αραίωση διαλογής σε όλα τα θετικά δείγματα με αραιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα II (πχ 1:80, 1:160,... 1:2560). Διαδικασία ανάλυσης 1. Προετοιμασία των πλακιδίων υποστρώματος: Αφήστε το πλακίδιο υποστρώματος να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν να το αφαιρέσετε από τη συσκευασία του. Σημαδέψτε το με μολύβι και τοποθετήστε το σε κατάλληλο θάλαμο υγρασίας. Προσθέστε 1 σταγόνα (20-25μL) από τον μη αραιωμένο θετικό και τον αρνητικό ορό ελέγχου στα πηγαδάκια 1 και 2 αντίστοιχα. Προσθέστε 1 σταγόνα (20-25μL) από το αραιωμένο δείγμα ασθενή στα υπόλοιπα πηγαδάκια. 2. Επώαση πλακιδίου: Επωάστε το πλακίδιο για 30 ± 5 λεπτά σε ένα θάλαμο υγρασίας (μια βρεγμένη χαρτοπετσέτα στον πυθμένα ενός κλειστού πλαστικού ή γυάλινου δοχείου μπορεί να διατηρήσει την κατάλληλη υγρασία). Μην αφήσετε να στεγνώσει το υπόστρωμα κατά τη διαδικασία ανάλυσης. 3

4 3. Πλύση πλακιδίων: Μετά από την επώαση ξεπλύνετε τον ορό με αραιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα PBS II χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό μπουκάλι που λυγίζει ή μια πλαστική πιπέττα. Τοποθετήστε το πλακίδιο και τη ροή του ρυθμιστικού διαλύματος PBS II σε τέτοια θέση, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η μεταφορά των δειγμάτων από τη μια θέση στην άλλη κατά το πλύσιμο. Αποφύγετε να κατευθύνετε τη ροή απευθείας πάνω στα πηγαδάκια, έτσι ώστε να μην καταστραφεί το υπόστρωμα. Εάν θέλετε, τοποθετήστε τα πλακίδια σε ένα δοχείο Coplin με αραιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα PBS II για χρονικό διάστημα έως και 5 λεπτών. 4. Προσθήκη φθορίζοντος συζεύγματος: Απομακρύνετε το ρυθμιστικό διάλυμα PBS II που έχει απομείνει. Τοποθετήστε το πλακίδιο σε θάλαμο υγρασίας και καλύψτε αμέσως κάθε πηγαδάκι με μια σταγόνα φθορίζοντος συζεύγματος. Επωάστε τα πλακίδια για επιπλέον 30 ± 5 λεπτά. 5. Πλύση πλακιδίων: Επαναλάβετε το βήμα Καλυπτρίδα: Οι διαδικασίες τοποθέτησης καλυπτρίδας διαφέρουν από εργαστήριο σε εργαστήριο. Ωστόσο, προτείνεται η παρακάτω διαδικασία: α. Τοποθετήστε μια καλυπτρίδα σε μια χαρτοπετσέτα. β. Προσθέστε μέσο συγκόλλησης (mounting medium) σε μια συνεχή γραμμή στο κάτω άκρο της καλυπτρίδας. γ. Αφαιρέστε το επιπλέον ρυθμιστικό διάλυμα PBS II και τοποθετήστε το κάτω άκρο του πλακιδίου στο άκρο της καλυπτρίδας. Τοποθετήστε προσεκτικά το πλακίδιο πάνω στην καλυπτρίδα με τέτοιο τρόπο ώστε το μέσο συγκόλλησης να μεταφερθεί στο πάνω μέρος του πλακιδίου χωρίς να δημιουργηθούν φυσαλίδες. Έλεγχος ποιότητας Ο ANA τιτλοποιήσιμος ορός ελέγχου σχήματος τελικού σημείου και ο αρνητικός ορός ελέγχου συστήματος IFA πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε πλακίδιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα αντιδραστήρια και οι διαδικασίες λειτουργούν σωστά. Πρόσθετοι κατάλληλοι οροί ελέγχου μπορούν να προετοιμαστούν διαιρώντας σε υποπολλαπλάσια δείγματα ανθρώπινου ορού πολλαπλών δοτών και αποθηκεύοντας σε θερμοκρασία < -70 C. Για να είναι τα αποτελέσματα της δοκιμασίας έγκυρα, πρέπει να πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια. Εάν κάποιο από αυτά τα κριτήρια δεν πληρείται, τα αποτελέσματα της δοκιμασίας πρέπει να θεωρούνται άκυρα και η ανάλυση πρέπει να επαναληφθεί. 1. Ο μη αραιωμένος ANA τιτλοποιήσιμος ορός ελέγχου σχήματος τελικού σημείου πρέπει να έχει τιμή > Ο αρνητικός ορός ελέγχου συστήματος IFA πρέπει να έχει αρνητική τιμή. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων Αρνητική αντίδραση. Ένα δείγμα θεωρείται αρνητικό όταν η ειδική χρώση είναι μικρότερη ή ίση με τον αρνητικό ορό ελέγχου συστήματος IFA. Τα δείγματα μπορεί να παρουσιάζουν διάφορους βαθμούς χρώσης παρασκηνίου λόγω ετερόφιλων αντισωμάτων ή χαμηλής συγκέντρωσης αυτοαντισωμάτων έναντι κυτοπλασματικών συστατικών, όπως συσταλτές πρωτεΐνες. Θετική αντίδραση. Ένα δείγμα θεωρείται θετικό εάν παρατηρηθεί ειδική χρώση μεγαλύτερη του αρνητικού ορού ελέγχου συστήματος IFA. Προσδιορίστε το βαθμό ή την ένταση φθορισμού χρησιμοποιώντας τα εξής κριτήρια: 4+ Πολύ έντονος φθορισμός "πράσινου μήλου" 3+ Έντονος φθορισμός "πράσινου μήλου" 2+ Ευδιάκριτος θετικός φθορισμός 1+ Ελάχιστος ειδικός φθορισμός που επιτρέπει την σαφή διαφοροποίηση μιας πυρηνικής ή/και κυτοπλασματικής χρώσης από τον φθορισμό παρασκηνίου. Ερμηνεία μοτίβου. Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια ποικιλία μοτίβων πυρηνικής ή/και κυτοπλασματικής χρώσης ανάλογα με τους τύπους και τις σχετικές ποσότητες αυτοαντισωμάτων που εμφανίζονται στο δείγμα. Μπορούν να παρατηρηθούν οι παρακάτω τύποι μοτίβων χρώσης: Ομοιογενές: Μια συμπαγής χρώση πυρήνα με ή χωρίς εμφανή κάλυψη των πυρηνίσκων. Παρουσία πυρηνικών αντιγόνων: dsdna, ssdna, ιστόνες Συσχετισμός νόσου: Οι υψηλοί τίτλοι υποδεικνύουν ΣΕΛ, ενώ χαμηλότεροι τίτλοι υποδεικνύουν ΣΕΛ ή άλλες νόσους του συνδετικού ιστού. Περιφερειακό: Μια συμπαγής χρώση πυρήνα γύρω από την εξωτερική περιοχή του πυρήνα, με ασθενέστερη χρώση προς το κέντρο του πυρήνα. Παρουσία πυρηνικών αντιγόνων: dsdna, ssdna, DNP, Ιστόνη Συσχετισμός νόσου: Οι υψηλοί τίτλοι υποδεικνύουν ΣΕΛ, ενώ χαμηλότεροι τίτλοι υποδεικνύουν ΣΕΛ ή άλλες νόσους του συνδετικού ιστού. 4

5 Κηλιδωμένο: Μια λεία ή κοκκώδους εμφάνισης χρώση του πυρήνα, γενικά χωρίς χρώση φθορισμού των πυρηνίσκων. Παρουσία πυρηνικών αντιγόνων: Sm, RNP, Scl 70, SS A, SS B και άλλα συστήματα αντιγόνων/ αντισωμάτων που δεν έχουν ακόμα χαρακτηρισμό. Συσχετισμός νόσου: Οι υψηλοί τίτλοι υποδεικνύουν ΣΕΛ (αντίσωμα Sm), μικτή νόσο του συνδετικού ιστού (αντίσωμα RNP), σκληροδερμία (αντίσωμα Scl 70) ή σύνδρομο του Sjogrenσύνδρομο ξηρότητας (αντίσωμα SS B), ενώ χαμηλότεροι τίτλοι μπορεί να υποδεικνύουν άλλες νόσους του συνδετικού ιστού. Πυρηνισκικό: Μεγάλη χρώση τραχιάς κηλίδωσης εντός του πυρήνα, γενικά λιγότερο από 6 στον αριθμό ανά κελί, με ή χωρίς περιστασιακές λεπτές κηλίδες. Παρουσία πυρηνικών αντιγόνων: 4 6S RNA και άλλα γνωστά πυρηνικά αντιγόνα. Συσχετισμός νόσου: Οι υψηλοί τίτλοι εντοπίζονται κυρίως στην σκληροδερμία και το σύνδρομο του Sjogren. Κεντρόμερο: Ένα διακριτό, κηλιδωμένο μοτίβο χρώσης. Οι πυρηνικές κηλίδες είναι πολύ διακριτές και συνήθως σε κάποιο πολλαπλάσιο του 46. Παρουσία πυρηνικών αντιγόνων: Χρωμοσωμικό κεντρόμερο (κινητοχώρος). Συσχετισμός νόσου: Υποδεικνύει ιδιαίτερα σύνδρομο CREST, μια παραλλαγή προοδευτικής συστηματικής σκλήρυνσης (PSS). Το σύνδρομο CREST είναι μια μορφή PSS με έντονη ασβέστωση, καθώς και φαινόμενο Raynaud, οισοφάγεια δυσκινητικότητα και περιορισμένη εμπλοκή του δέρματος (περιορισμένη συνήθως στα δάκτυλα ή στο πρόσωπο), τελαγγειεκτασία. Μιτοχονδριακό: Μια διακριτή κηλίδωση του κυτοπλάσματος με σχετικό περιορισμό της περιοχής του πυρήνα. Παρουσία αντιγόνου: Διάφοροι τύποι μιτοχονδριακών αντιγόνων. Συσχετισμός νόσου: Υψηλοί τίτλοι υποδεικνύουν πρωτοπαθή χολική κίρρωση. Είναι σημαντικό να προειδοποιείται ο χρήστης σχετικά με τον προσδιορισμό της ειδικότητας αυτοαντισωμάτων βάσει μοτίβων, με εξαίρεση τα πυρηνισκικά και κεντρομεριδικά μοτίβα στα οποία καθένα από τα αντιγόνα ορίζεται πολύ καθαρά και τα μοτίβα τους είναι χαρακτηριστικά. Δεδομένου ότι αυτοαντισώματα ή συνδυασμοί τους μπορούν να προκαλούν ομοιογενές ή κηλιδωμένο μοτίβο, συνιστάται η εκτέλεση ειδικής, επακόλουθης δοκιμασίας (όπως για dsdna και ENA) σε όλα τα κηλιδωμένα ή ομοιογενή δείγματα. Περιορισμοί της διαδικασίας 1. Υψηλή τιτλοποίηση ANA υποδεικνύει νόσο του συνδετικού ιστού αλλά δεν πρέπει να θεωρηθεί διαγνωστική. Το αποτέλεσμα ANA πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με άλλα οροδιαγνωστικά αποτελέσματα, καθώς και με το γενικό κλινικό ιστορικό του ασθενούς. 2. Τα μοτίβα ANA συχνά μεταβάλλονται καθώς το δείγμα τιτλοποιείται προς το τελικό σημείο. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται σε αντισώματα χαμηλότερου τίτλου τα οποία βρίσκονται κάτω από την ευαισθησία του συστήματος καθώς αναλύεται πιο αραιωμένο δείγμα. 3. Διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την ευαισθησία της δοκιμασίας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου μικροσκοπίου φθορισμού που χρησιμοποιείται, της έντασης και της παλαιότητας της λυχνίας, της μεγέθυνσης που χρησιμοποιείται, του συστήματος φίλτρου και του παρατηρητή. 4. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα ζωνοπερατό φίλτρο αντί ενός φίλτρου φραγής 515, ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη τεχνητή χρώση. 5. Χρησιμοποιείτε μόνο μολύβι για την σήμανση των πλακιδίων. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου γραφικού υλικού ενδέχεται να προκαλέσει τεχνητή χρώση. 6. Όλα τα δοχεία coplin που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα των πλακιδίων θα πρέπει να καθαρίζονται πλήρως από κατάλοιπα χρώματος. Αν χρησιμοποιηθούν δοχεία coplin που περιέχουν κατάλοιπα χρώματος, ενδέχεται να προκληθεί τεχνητή χρώση. 7. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κλινικά ευρήματα και άλλες ορολογικές εξετάσεις. 8. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης της ανάλυσης δεν έχουν διαπιστωθεί για μεσοκυττάριες ουσίες εκτός του ορού. Πλακίδια που πωλούνται ξεχωριστά ταξινομούνται ως "Αντιδραστήρια ειδικά για αναλύτη". Τα χαρακτηριστικά απόδοσης της ανάλυσης έχουν διαπιστωθεί μόνον ως τμήμα του Κιτ NOVA Lite HEp-2 ANA με DAPI. 5

6 Αναμενόμενες Τιμές Χρησιμοποιώντας το κιτ δοκιμασίας NOVA Lite HEp-2 ANA, εξετάστηκε ένα πλήθος ασθενών με νόσο του συνδετικού ιστού καθώς και 200 τυχαίοι αιμοδότες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω: Ομάδα ασθενών Αριθμός που Αριθμός θετικών εξετάστηκε ΣΕΛ Φαρμακογενής λύκος Ρευματοειδής αρθρίτιδα Σκληροδερμία Δερματομυοσίτιδα Σύνδρομο Sjogren Φυσιολογικοί

7 Βιβλιογραφία 1. Tan EM: Autoantibodies to nuclear antigens (ANA): Their immunobiology and medicine. Advances in Immunology 33: , Tan EM, et al.: The 1982 Revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis and Rheumatism 25: , Casalo SP, Friou GJ and Myers LL: Significance of antibodies to DNA in systemic lupus erythematosus. Arthritis and Rheumatism 7: , Gonzalez E and Rothfield N: Immunoglobulin class and pattern of nuclear fluorescence in systemic lupus erythematosus. The New England Journal of Medicine 274: , Wiik A: Antinuclear factors in sera from healthy blood donors. Acta Path Microbiology Scand. 84: , Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5 th Edition. Centers for Disease Control/National Institute of Health, 2009 Κατασκευαστής: INOVA Diagnostics, Inc Old Grove Road San Diego, CA United States of America Technical Service (U.S. & Canada Only) : Technical Service (Outside the U.S.) : Aντιπροσωπευτικός: Medical Technology Promedt Consulting GmbH Altenhofstrasse 80 D St. Ingbert, Germany Tel.: Fax.: GRC December 2012 Revision 2 Οι επωνυμίες NOVA Lite και INOVA Diagnostics, Inc. είναι σήματα κατατεθέντα. Πνευματικά δικαιώματα 2012 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος 7

NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού NOVA LITE TM HEp-2 χρησιμοποιείται για δοκιμασία ομαδικού ελέγχου και

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LITE ANA Plus Mouse Kidney & Stomach Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE ANA Plus Mouse Kidney & Stomach Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE ANA Plus Mouse Kidney & Stomach Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Κωδικός Προϊόντος: 708150, 708155 508150.30, 508155.10 Σκοπό Χρήση Η τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού NOVA

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη.

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη. NOVA Lite dsdna Crithidia luciliae Kits/Substrate Slides Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708200, 708205 508200.10, 508205.20, 508205.80 CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το NOVA Lite TM Thyroid είναι μια έμμεση ανάλυση ανοσοφθορισμού για τη διαλογή και τον ημι-ποσοτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

NOVA Lite ANCA Anti-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Σκοπό Χρήση Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Αρχη Μεθοδου

NOVA Lite ANCA Anti-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Σκοπό Χρήση Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Αρχη Μεθοδου NOVA Lite ANCA A n t i-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708290, 708296, 708298, 708299 508290.10, 508296.20, 508298.20, 508299.10 CLIA σύνθετος:

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite dsdna αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

% anti-c1q σε ενεργή νεφρική (# σημείων)

% anti-c1q σε ενεργή νεφρική (# σημείων) QUANTA Lite TM Anti-C1q ELISA 704565 Προς Εξαγωγή Μόνο. Δεν διατίθεται προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA Πολυπλοκότητα: Υψηλή Ενδεικνυόμενη Χρήση To QUANTA Lite TM

Διαβάστε περισσότερα

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ.

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ. QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή dsdna SC ELISA 704650 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση προορίζεται για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgG έναντι δίκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM sp100 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Gliadin IgΑ ELISA 708655 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Gliadin IgΑ ELISA 708655 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Gliadin IgΑ ELISA 708655 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM Glaidin IgA αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η δοκιμασία QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή Σκοπός χρήσης Το κιτ QUANTA Lite TM H. pylori IgG αποτελεί μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM ttg ELISA 708730 (Τρανσγλουταμινάση ιστού) Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή

QUANTA Lite TM ttg ELISA 708730 (Τρανσγλουταμινάση ιστού) Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή QUANTA Lite TM ttg ELISA 708730 (Τρανσγλουταμινάση ιστού) Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή Σκοπός χρήσης Η ανοσοενζυμική μέθοδος QUANTA Lite TM ttg χρησιμοποιείται για τον

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM M2 EP (MIT3) αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή C1q CIC ELISA 704620 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides (μόνο αντισώματα δέρματος)

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides (μόνο αντισώματα δέρματος) NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides (μόνο αντισώματα δέρματος) Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 704160, 704165 504160.10 504160 CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Αυτές οι κατεψυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM ASCA (S. cerevisiae) IgG 708865 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM ASCA (S. cerevisiae) IgG 708865 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM ASCA (S. cerevisiae) IgG 708865 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση To QUANTA Lite TM ASCA (S. cerevisiae) IgG είναι μία ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM GPA αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM β 2 GPI Screening ELISA 708660 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM β 2 GPI Screening ELISA 708660 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM β 2 GPI Screening ELISA 708660 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM β 2 GPI Screen είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση (ELISA) για την

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM h-ttg IgA ELISA 708760 (Human Tissue Transglutaminase) Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM h-ttg IgA ELISA 708760 (Human Tissue Transglutaminase) Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM h-ttg IgA ELISA 708760 (Human Tissue Transglutaminase) Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM h-ttg IgA αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA U1-snRNP REF 41417

ZENIT RA U1-snRNP REF 41417 REF 41417 ZENIT RA U1-snRNP Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA U1-snRNP είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413 REF 41413 ZENIT RA dsdna IgG Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA dsdna IgG είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA ANA Screen. ZENIT RA ANA Screen REF 41411 REF 41411. Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ZENIT RA ANA Screen. ZENIT RA ANA Screen REF 41411 REF 41411. Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ REF 41411 ZENIT RA ANA Screen Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA ANA Screen είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον προσδιορισµό,

Διαβάστε περισσότερα

CIC-C1q ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

CIC-C1q ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ CIC-C1q Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον ποσοτικό υπολογισμό των ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που κυκλοφορούν στον ανθρώπινο ορό ή πλάσμα MicroVue CIC-C1q EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA Jo-1 REF 41419

ZENIT RA Jo-1 REF 41419 REF 41419 ZENIT RA Jo-1 Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA Jo-1 είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό προσδιορισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Platelia Aspergillus IgG

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο REF BCSG IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα