ΠΕ2. Αποθετήριο τεχνολογικών και μη τεχνολογικών αναγκών και καινοτομιών. Andras Sebok, Agnes Szegedyne Fricz, Kinga Varsanyi 10/2/2021

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕ2. Αποθετήριο τεχνολογικών και μη τεχνολογικών αναγκών και καινοτομιών. Andras Sebok, Agnes Szegedyne Fricz, Kinga Varsanyi 10/2/2021"

Transcript

1 ΠΕ2 Αποθετήριο τεχνολογικών και μη τεχνολογικών αναγκών και καινοτομιών Andras Sebok, Agnes Szegedyne Fricz, Kinga Varsanyi 10/2/2021 European Union s research and innovation

2 Στόχοι Προσδιορισμός των ρητών/σαφών και των μη πρόδηλων/εμφανών αναγκών των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων: Ανάγκες των καταναλωτών (πολιτών) Ανάγκες των συμμετεχόντων στην αλυσίδα αξίας Συλλογή και περιγραφή καινοτομιών από: τις 18 περιπτώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, την εμπειρία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και τη βιβλιογραφία, τα αποτελέσματα από άλλα ομοειδή έργα. 2 European Union s research and innovation

3 Συνηθισμένα προβλήματα, εμπόδια και ανάγκες των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων (Ι) Περιορισμένος όγκος παραγωγής Ευπάθεια ορισμένων προϊόντων Περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους (υλικά πρώτες ύλες, υποδομές, τεχνολογία, τεχνικές γνώσεις, χρηματοδότηση) Περιορισμένη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού Υψηλό κόστος συστημάτων εφοδιασμού Φτωχή απευθείας πρόσβαση σε καταναλωτές χαμηλή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών Έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών 3 European Union s research and innovation

4 Συνηθισμένα προβλήματα, εμπόδια και ανάγκες των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων (ΙΙ) Χαμηλή διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών σε σχέση με λιανοπωλητές, μεγάλους πελάτες, μεσάζοντες, και την τοπική αυτοδιοίκηση Σχετικά υψηλές τιμές (πώλησης) - χαμηλή ικανότητα προσαρμογής στον ανταγωνισμό τιμών Έλλειψη ενημέρωσης και γνώσεων σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τις προηγμένες τεχνολογίες, το μάρκετινγκ, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από προγράμματα, τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις (π.χ. για τις τεχνικές προδιαγραφές) Έλλειψη συνεργασίας με ομοειδή εγχειρήματα και μέλη άλλων βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων 4 European Union s research and innovation

5 Περίληψη των αναγκών που αναφέρθηκαν από τις 18 περιπτώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Οι περισσότερες ανάγκες που αναφέρθηκαν σχετίζονταν με μεμονωμένα στάδια της αλυσίδας αξίας, π.χ. ζητήματα μάρκετινγκ και νομικές προδιαγραφές Λίγες ανάγκες αναφέρθηκαν σε σχέση με την προάσπιση της αυθεντικότητας, τη διαφάνεια, τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, τα πιστοποιητικά ποιότητας Ένα βασικό συμπέρασμα, λοιπόν, που προέκυψε είναι ότι οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων δε γνωρίζουν τις λύσεις/ που μπορούν να εφαρμοστούν στη λειτουργία της αλυσίδας αξίας/εφοδιασμού στο σύνολό της 5 European Union s research and innovation

6 Πως σχηματίστηκε το αποθετήριο για τις καινοτόμες λύσεις που «πέρασαν» τον έλεγχο Για κάθε καινοτόμο λύση παρουσιάζονται τα εξής: Η βασική περιγραφή της και τα πρακτικά οφέλη Οι απαραίτητοι πόροι για την εφαρμογή της Οι απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή της Για να προετοιμαστεί το αποθετήριο, όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και κατηγοριοποιήθηκαν 6 European Union s research and innovation

7 Ανάγκες των καταναλωτών (πολτιών) Αντιστοίχιση των αναγκών των περιπτώσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των αναγκών που εντοπίστηκαν από άλλες πηγές (Ι) Mεμονώμενα στάδια μιας βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων ασφάλεια τροφίμων ποιότητα τροφίμων εμπιστοσύνη βιωσιμότητα ηθικές πτυχές προσβασιμότητα καλλιέργεια πρωτογενής παραγωγή μεταφορά μεταποίηση & συσκευασία αποθήκευση εφοδιασμός πώληση Ευπάθεια προϊόντων, όπως φρούτων, λαχανικών, γαλακτοκομικών Φτωχή απευθείας πρόσβαση σε καταναλωτές χαμηλή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών Έλλειψη ενημέρωσης και γνώσεων Ευπάθεια προϊόντων, όπως φρούτων, λαχανικών, γαλακτοκομικών Περιορισμένη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού Φτωχή απευθείας πρόσβαση σε καταναλωτές χαμηλή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών Έλλειψη ενημέρωσης και γνώσεων Έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών Φτωχή απευθείας πρόσβαση σε καταναλωτές χαμηλή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών Φτωχή απευθείας πρόσβαση σε καταναλωτές χαμηλή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών Φτωχή απευθείας πρόσβαση σε καταναλωτές χαμηλή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών Υψηλό κόστος συστημάτων εφοδιασμού Φτωχή απευθείας πρόσβαση σε καταναλωτές χαμηλή ευαισθητοποίηση των καταναλωτών Έλλειψη ενημέρωσης και γνώσεων 7 European Union s research and innovation

8 Ανάγκες των συμμετεχόντων στην αλυσίδα αξίας Αντιστοίχιση των αναγκών των περιπτώσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των αναγκών που εντοπίστηκαν από άλλες πηγές (ΙΙ) Mεμονώμενα στάδια μιας βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων δίκαιη τιμή αύξηση διαπραγματευτικής δύναμης από κοινού χρήση των διαθέσιμων πόρων ανάπτυξη νέων προϊόντων πρόσβαση σε αγορές πρόσβαση σε υποδομές καλλιέργεια πρωτογενής παραγωγή μεταφορά μεταποίηση & συσκευασία αποθήκευση εφοδιασμός πώληση Σχετικά υψηλές τιμές (πώλησης) - χαμηλή ικανότητα προσαρμογής στον ανταγωνισμό τιμών Περιορισμένος όγκος παραγωγής Περιορισμένη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού Χαμηλή διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών σε σχέση με λιανοπωλητές και μεσάζοντες Έλλειψη συνεργασίας με ομοειδή εγχειρήματα και μέλη άλλων βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων Περιορισμένος όγκος παραγωγής Περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους (υλικά - πρώτες ύλες, υποδομές, τεχνολογία, τεχνικές γνώσεις, χρηματοδότηση) Έλλειψη συνεργασίας με ομοειδή εγχειρήματα και μέλη άλλων βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων Έλλειψη ενημέρωσης και γνώσεων Περιορισμένη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού Έλλειψη συνεργασίας με ομοειδή εγχειρήματα και μέλη άλλων βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων Περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους (υλικά - πρώτες ύλες, υποδομές, τεχνολογία, τεχνικές γνώσεις, χρηματοδότηση) Έλλειψη συνεργασίας με ομοειδή εγχειρήματα και μέλη άλλων βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων 8 European Union s research and innovation

9 Τυπικές «προτάσεις αξίας» (value propositions) για βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων (Ι) 1. Γνήσια, αυθεντικά, προστατευμένα από (χημικές) μολύνσεις που σχετίζονται με τον εφοδιασμό τροφίμων σε παγκόσμια κλίμακα, οργανικά, διαφανή, ανόθευτα - Ασφάλεια τροφίμων. Από ασφαλή, σίγουρη πηγή. 2. Φρέσκα, νόστιμα, φυσικά, υψηλής ποιότητας, διακριτά, παράγονται & μεταποιούνται με υπεύθυνο τρόπο, παραδοσιακά (από το ΠΕ4) Ποιότητα και αξία τροφίμων 9 European Union s research and innovation

10 Τυπικές «προτάσεις αξίας» (value propositions) για βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων (ΙΙ) 3. Φρέσκα, υψηλής θρεπτικής αξίας, φυσικά - Διατροφή, υγεία και ευεξία 4. Μικρότερες μεταφορές, τοπική προμήθεια, λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μικρότερο κόστος διανομής, δικαιότερη τιμή για τους παραγωγούς, κοινωνική υπευθυνότητα στην παραγωγή τροφίμων (λιγότερη χρήση χημικών ουσιών, λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών), απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενδυνάμωση των καταναλωτών - Βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα και επισιτιστική ασφάλεια 10 European Union s research and innovation

11 Τυπικές «προτάσεις αξίας» (value propositions) για βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων (ΙΙΙ) 5. Πιθανό μέρος για να μάθετε για την παραγωγή τροφίμων, για τη φύση, για να εκπαιδεύσετε τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού - Δεξιότητες και γνώσεις 6. Τοπικά, υποστηρίζουν την τοπική κοινότητα, διακρίνονται για την έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα (από το ΠΕ4) - Βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα και επισιτιστική ασφάλεια 11 European Union s research and innovation

12 Αιρθμός Αποθετήριο των καινοτομιών 129 τεχνολογικές και μη τεχνολογικές 28 προέκυψαν από το πρόγραμμα 101 προέκυψαν από άλλες πηγές Αριθμός καινοτομιών ανά κατηγορία και πηγή T2.1 T2.2 T2.3 T2.4 T2.5 T2.6 T2.7 T2.8 T2.9 Κατηγορίες Κατηγορία T2.1 Γεωργία και πρωτογενής παραγωγή T2.2 Θέματα ασφάλειας & υγιεινής τροφίμων και κανονιστικά ζητήματα που σχετίζονται με την καινοτομία T2.3 Ζητήματα ποιότητας τροφίμων T2.4 Συντήρηση και επεξεργασία τροφίμων T2.5 Ζητήματα εφοδιασμού και προσβασιμότητας των προϊόντων T2.6 Ακεραιότητα τροφίμων, ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια T2.7 Εργαλεία μάρκετινγκ και επικοινωνίας T2.8 Διαρθρωτικές και οικονομικές πτυχές T2.9 Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας Καινοτομίες από το πρόγραμμα Καινοτομίες από από άλλες πηγές 12 European Union s research and innovation

13 Αριθμός Αναλογία ψηφιακών μη ψηφιακών λύσεων Η αναλογία των ψηφιακών έναντι των μη ψηφιακών λύσεων ανά κατηγορία T2.1 T2.2 T2.3 T2.4 T2.5 T2.6 T2.7 T2.8 T2.9 Κατηγορίες Κατηγορία T2.1 Γεωργία και πρωτογενής παραγωγή T2.2 Θέματα ασφάλειας & υγιεινής τροφίμων και κανονιστικά ζητήματα που σχετίζονται με την καινοτομία T2.3 Ζητήματα ποιότητας τροφίμων T2.4 Συντήρηση και επεξεργασία τροφίμων T2.5 Ζητήματα εφοδιασμού και προσβασιμότητας των προϊόντων T2.6 Ακεραιότητα τροφίμων, ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια T2.7 Εργαλεία μάρκετινγκ και επικοινωνίας T2.8 Διαρθρωτικές και οικονομικές πτυχές T2.9 Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας Ψηφιακές λύσεις Μη ψηφιακές λύσεις 13 European Union s research and innovation

14 Προτάσεις Συστηματική ανασκόπηση της λειτουργίας των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων μέσα από το πρίσμα της έννοιας της «διαχείρισης αλυσίδας αξίας» (value chain management) Προσδιορισμός της «πρότασης αξίας» (value proposition) για κάθε βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αξία για το χρήμα, διαφοροποίηση 14 European Union s research and innovation

15 Προτάσεις Συστηματική εφαρμογή ψηφιακών λύσεων Χρήση των καινοτομιών που περιγράφονται στο αποθετήριο και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της απόδοσης μιας βραχείας αλυσίδας. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα εξής: Για το μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων Για την ενίσχυση της συνεργασίας των μελών της αλυσίδας 15 European Union s research and innovation

16 Εταίροι στο ΠΕ2 European Union s research and innovation

17 Καταμερισμός του έργου και περιγραφή των καινοτόμων λύσεων Συντονιστής έργου: CBHU Γεωργία και πρωτογενής παραγωγή Υπεύθυνος του υπο-έργου: WBF άλλοι εταίροι: KIS, UNITO Θέματα ασφάλειας & υγιεινής τροφίμων και κανονιστικά ζητήματα που σχετίζονται με τις τεχνολογικές και τη μη τεχνολογικές Υπεύθυνος του υπο-έργου: UNIBO άλλοι εταίροι: CBHU, KIS,UOB, WUR 17 European Union s research and innovation

18 2.2.1 Γεωργία και πρωτογενής παραγωγή ή των προβλημάτων Παρακολούθηση καιρού για τη γεωργία Έλλειψη εργατικού δυναμικού Ευέλικτη εγκατάσταση μεταποίησης με μικρό κόστος για μικρούς παραγωγούς Μετεωρολογικοί σταθμοί Vantage Pro2: agriculture/ Θεριστική μηχανή μούρων Agrobot: KyBzE Κινητό σφαγείο: mobile-slaughterhouses 18 European Union s research and innovation

19 2.2.1 Γεωργία και πρωτογενής παραγωγή ή των προβλημάτων Έλεγχος του συστήματος παραγωγής Έξυπνο θερμοκήπιο: 19 European Union s research and innovation

20 2.2.2 Θέματα ασφάλειας & υγιεινής τροφίμων και κανονιστικά ζητήματα που σχετίζονται με την καινοτομία ή των προβλημάτων Αλλοιώσεις στα λαχανικά που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς Ανίχνευση του επιβλαβούς τροφικού παθογόνου E. coli στο ωμό κατσικίσιο γάλα Μικροβιακό εμβόλιο για την αντιμετώπιση της μόλυνσης μετά τη συγκομιδή Μεταποίηση του κατσικίσιου γάλακτος σε τυρί, ανίχνευση του E.coli στο κατσικίσιο γάλα 20 European Union s research and innovation

21 2.2.2 Θέματα ασφάλειας & υγιεινής τροφίμων και κανονιστικά ζητήματα που σχετίζονται με την καινοτομία ή των προβλημάτων Συμμόρφωση με τους υφιστάμενους κανονισμούς ή / και η έλλειψη κανονισμών για τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων Συντήρηση τροφίμων χωρίς την προσθήκη συντηρητικών Καλές πρακτικές για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής των τροφίμων Τεχνολογία επεξεργασίας υψηλής υδροστατικής πίεσης (HHP) για την παραγωγή τροφίμων 21 European Union s research and innovation

22 2.2.3 Ζητήματα ποιότητας τροφίμων ή των προβλημάτων Παροχή/πιστοποίηση διακριτής ποιότητας Ταχεία μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας των φρέσκων προϊόντων, με επέκταση της διάρκειας ζωής τους και παράλληλη διατήρηση της γεύσης και της εμφάνισής τους Συστήματα ποιότητας (π.χ. βιολογική γεωργία, ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ) Ψύκτες Wyma: ucts/cooling-preserving/hydro-cooler/ 22 European Union s research and innovation

23 2.2.3 Ζητήματα ποιότητας τροφίμων ή των προβλημάτων Σύστημα βιοαισθητήρα που διασφαλίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στη βιομηχανία χυμών φρούτων Δημιουργία ετικετών διατροφικής δήλωσης, οι οποίες πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας Συστήματα βιοαισθητήρων: central.eu/content.node/i- CON/handbook-tool pdf Διατροφική ανάλυση χωρίς την πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών: 23 European Union s research and innovation

24 2.2.4 Συντήρηση τροφίμων και άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων ή των προβλημάτων Τεχνολογία μετά τη συγκομιδή για παράταση της διάρκειας ζωής και διατήρηση της ποιότητας των φρέσκων προϊόντων Βελτίωση της παραγωγικότητας για τις κονσέρβες τόνου Ψύξη κενού (τεχνολογία ψύξης σε κενό αέρος) - μέθοδος προψύξης μετά τη συγκομιδή Κοπή των τόνων με υπερήχους 24 European Union s research and innovation

25 2.2.4 Συντήρηση τροφίμων και άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων ή των προβλημάτων Παραγωγή χυμού φρούτων Διατήρηση της ποιότητας των ευπαθών προϊόντων Επέκταση της διάρκειας ζωής για λιγότερες οικονομικές απώλειες Ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα παραγωγής χυμών: cts/mobile-saftanlagen Εφαρμογή κρυοξήρανσης (λυοφιλίωσης) για την αποξήρανση προϊόντων διατροφής Μέθοδος συσκευασίας τροποποιημένης ατμόσφαιρας 25 European Union s research and innovation

26 2.2.4 Συντήρηση τροφίμων και άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων ή των προβλημάτων Διάγνωση φύλου σκουμπριού χωρίς άνοιγμα Ευφυή υλικά συσκευασίας Μετατροπή των γεωργικών αποβλήτων σε πόρους Χρωματομετρικός αισθητήρας για την αξιολόγηση του φύλου του σκουμπριού Βιοαποικοδομήσιμη συσκευασία με φυσικές ουσίες ένδειξης: /S Τα βιοπλαστικά είναι χρήσιμα για τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων: noaw2020.eu 26 European Union s research and innovation

27 2.2.5 Εφοδιασμός, προσβασιμότητα των προϊόντων και κανάλια βραχειών αλυσίδων ή των προβλημάτων Τοπικά προϊόντα διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας Απευθείας επαφή μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών Διανομή νωπού κρέατος Επικοινωνία «B2B» και «B2C» Μηχάνημα αυτόματης πώλησης: Κατάστημα παραγωγών Αποστολή μέσω «ψυχρής» εφοδιαστικής αλυσίδας Διαδικτυακές αγορές/«παζάρια» 27 European Union s research and innovation

28 2.2.5 Εφοδιασμός, προσβασιμότητα των προϊόντων και κανάλια βραχειών αλυσίδων ή των προβλημάτων Αγορά αυγών απευθείας από μικρούς παραγωγούς Διάθεση διαφόρων τοπικών προϊόντων διατροφής Οριζόντιες συνεργασίες Το εγχείρημα «YouTyúk» στην Ουγγαρία: Διάθεση σε πάγκους στην ύπαιθρο Κοινή διανομή με άλλους παραγωγούς 28 European Union s research and innovation

29 2.2.5 Εφοδιασμός, προσβασιμότητα των προϊόντων και κανάλια βραχειών αλυσίδων ή των προβλημάτων Παραγωγή τοπικών προϊόντων ως τουριστικό αξιοθέατο Διατήρηση των παραδοσιακών αξιών μιας χώρας Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων Αγροτουριστικά εγχειρήματα Το παράδειγμα του «Deák Mansion»: Το πρόγραμμα «TagItSmart»: 29 European Union s research and innovation

30 2.2.6 Ακεραιότητα τροφίμων, ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια ή των προβλημάτων Γνώση των διεθνώς συμφωνημένων πρότυπων για την παραγωγή και τη μεταποίηση Εμπιστοσύνη, κοινωνικά δίκτυα και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ παραγωγών Σύστημα εσωτερικού ελέγχου Τοπικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας γνωστά ως «Συμμετοχικά συστήματα εγγύησης (ποιότητας)» 30 European Union s research and innovation

31 2.2.6 Ακεραιότητα τροφίμων, ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια ή των προβλημάτων Διατομεακή ιχνηλασιμότητα Διαφοροποιημένη φορολογία Η εφαρμογή «ftrace» από το πρόγραμμα «SKIN»: Η χαμηλότερη φορολογία μικρών εκμεταλλεύσεων στην Αυστρία 31 European Union s research and innovation

32 2.2.7 Εργαλεία μάρκετινγκ και επικοινωνίας ή των προβλημάτων Δημιουργία αξιόπιστης εταιρικής ταυτότητας Δημιουργία και προσφορά νέων προϊόντων Εναλλακτική οικονομική στήριξη πελατών Μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram) Δημιουργία προϊόντων που να απευθύνονται σε πελάτες που τα δοκιμάζουν πρώτοι («lead users») Εκστρατείες πληθοπορισμού («crowdfunding») 32 European Union s research and innovation

33 2.2.7 Εργαλεία μάρκετινγκ και επικοινωνίας ή των προβλημάτων Σύνδεση των διαφόρων τύπων παραγωγών και υπηρεσιών σε μια περιοχή Ειδικά μέτρα για την προώθηση του ουγγρικού παραδοσιακού αποστάγματος φρούτων «pálinka» Το σύστημα δημιουργίας εμπορικής ταυτότητας «Éltető Balaton-felvidék»: Σύλλογος των «Ούγγρων Ιπποτών Pálinka», Ουγγρικά «παραδοσιακά οικήματα Pálinka»: 33 European Union s research and innovation

34 2.2.7 Εργαλεία μάρκετινγκ και επικοινωνίας ή των προβλημάτων Αγροδιατροφικά προϊόντα ως ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά Εργαλείο μάρκετινγκ για μικρούς παραγωγούς Το παράδειγμα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Qualivita» στην Ιταλία: Χρήση του εργαλείου «storytelling»: ghlandvillage/about 34 European Union s research and innovation

35 2.2.8 Διαρθρωτικές και οικονομικές πτυχές, ενίσχυση των συνεργατικών βραχειών αλυσίδων ή των προβλημάτων Καταμερισμός ρίσκου μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών μικρών τοπικών παραγωγών Κοινοτικά υποστηριζόμενη γεωργία (community-supported agriculture) Συνεργατικά καταστήματα λιανικής πώλησης (συνεργατικά «σουπερμάρκετ») 35 European Union s research and innovation

36 2.2.8 Διαρθρωτικές και οικονομικές πτυχές, ενίσχυση των συνεργατικών βραχειών αλυσίδων ή των προβλημάτων Διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών Μείωση της ετήσιας διακύμανσης των τιμών Ενδυνάμωση των παραγωγών μέσω της κοινωνικής καινοτομίας Χρήση του μοντέλου των «κυλιόμενων τιμών» 36 European Union s research and innovation

37 2.2.9 Τεχνολογίες για «έξυπνες» βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων ή των προβλημάτων Πωλήσεις προϊόντων σε όλη τη χώρα Ψηφιακή επικοινωνία για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά Ηλεκτρονικό κατάστημα στο διαδίκτυο Το παράδειγμα της εφαρμογής για «έξυπνα» κινητά (smartphones) «Virtual Farmers Market»: l-farmers-market 37 European Union s research and innovation

38 2.2.9 Τεχνολογίες για «έξυπνες» βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων ή των προβλημάτων Δίκτυο αισθητήρων για αγρoκτήματα Εναέριο σύστημα ανάλυσης καλλιέργειας που παρέχει ακριβή και έγκαιρα δεδομένα Η διαδικτυακή πλατφόρμα «AgroNET»: Εναέριο σύστημα ανάλυσης καλλιέργειας «SenseFly Ag 360»: ultural-drones-industry 38 European Union s research and innovation

39 Ανάγκη 1: Περιορισμένος όγκος παραγωγής Υψηλή αβεβαιότητα, διακύμανση του όγκου των προϊόντων Μεταβλητότητα στην προμήθεια πρώτων υλών Υψηλό κόστος κάλυψης των απαιτήσεων των λιανοπωλητών Τεχνολογικές / μη τεχνολογικές Μετεωρολογικοί σταθμοί: usecase/agriculture/ Κοινόχρηστος φορέας προμήθειας παραγωγών ή μεταποιητών Καινοτόμα ωριμαντήρια κρεάτων: Το παράδειγμα του «Natuurlijk Vleespakket BV» στην Ολλανδία 39 European Union s research and innovation

40 Ανάγκη 2: Ευπάθεια ορισμένων προϊόντων Η αποσύνθεση στα φυτά μετά τη συγκομιδή προκαλείται από παθογόνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι μειώνουν τη διάρκεια ζωής των φυτών Σύντομη διάρκεια ζωής Η ψύξη κενού (τεχνολογία ψύξης σε κενό αέρος) είναι μια μέθοδος προψύξης μετά τη συγκομιδή: Εφαρμόζεται από την «ARVAIA» στην Ιταλία σε βιολογικά λαχανικά Μέθοδος συσκευασίας τροποποιημένης ατμόσφαιρας: Εφαρμόζεται από την «LA TRUFA» στην Ισπανία για φρέσκια τρούφα 40 European Union s research and innovation

41 Ανάγκη 3: Περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους Έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων Έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων (ρευστότητας) Ηλεκτρονικό κατάστημα Εφαρμογή για την εμπορία νωπών προϊόντων Κοινοτικά υποστηριζόμενη γεωργία Εκστρατείες πληθοπορισμού Χρηματοδοτικά προγράμματα από τα διαρθρωτικά ταμεία 41 European Union s research and innovation

42 Ανάγκη 3: Περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους Περιγραφή των αναγκών Έλλειψη υποδομών παραγωγής (π.χ. κτίρια, μηχανήματα) Έλλειψη νομικής υποστήριξης Μικρές και κινητές μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, αλλά και σφαγεία Το παράδειγμα του «IntelliFod»: Κοινή χρήση οχημάτων για τοπικά προϊόντα Συλλογή κανόνων και κανονισμών, κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών από τον εταίρο «KIS» στην Ουγγαρία 42 European Union s research and innovation

43 Ανάγκη 4: Περιορισμένη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού Περιγραφή των αναγκών Δυσκολίες απασχόλησης ατόμων λόγω αδειών Δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου Θεριστική μηχανή «Agrobot» Ρομπότ συλλέκτης μήλων Σύστημα αυτόματης παρακολούθησης αρμέγματος, βοσκής και υγείας των αγελάδων Μηχανήματα αυτόματης πώλησης Αυτόματοι διανομείς αγροτικών προϊόντων 43 European Union s research and innovation

44 Ανάγκη 5: Υψηλό κόστος συστημάτων εφοδιασμού Περιγραφή των αναγκών Υψηλό κόστος μεταφοράς λόγω μικρού όγκου ή/και χαμηλού περιθωρίου κέρδους, υψηλό κόστος εξορθολογισμού των συστημάτων εφοδιασμού λόγω μικρής κλίμακας Αποστολή μέσω «ψυχρής» εφοδιαστικής αλυσίδας, π.χ. το παράδειγμα του «Natuurlijk Vleespakket BV» στην Ολλανδία Απευθείας αγορές για επαγγελματίες του τομέα εστίασης με υπηρεσία μίας στάσης: Το πρόγραμμα «PerishABLE»: 44 European Union s research and innovation

45 Ανάγκη 5: Υψηλό κόστος συστημάτων εφοδιασμού Έλλειψη αποτελεσματικής «ψυχρής» εφοδιαστικής αλυσίδας Τεχνολογικές / μη τεχνολογικές Δείκτες ασφάλειας τροφίμων, υγιεινής και απολύμανσης: Αποστολή μέσω «ψυχρής» εφοδιαστικής αλυσίδας - π.χ. το παράδειγμα του «Natuurlijk Vleespakket BV» στην Ολλανδία 45 European Union s research and innovation

46 Ανάγκη 6: Φτωχή απευθείας πρόσβαση σε καταναλωτές Έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις ανάγκες των καταναλωτών και τις τάσεις της αγοράς Περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά που σχετίζεται με την απουσία εθνικού νομοθετικού πλαισίου Πλατφόρμα mcommerce: Η χαμηλότερη φορολογία μικρών εκμεταλλεύσεων στην Αυστρία Διατροφική ανάλυση χωρίς την πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών 46 European Union s research and innovation

47 Ανάγκη 6: Φτωχή απευθείας πρόσβαση σε καταναλωτές Έλλειψη ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα Έλλειψη γνώσεων μάρκετινγκ Τεχνολογικές / μη τεχνολογικές Μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ. το παράδειγμα του «Biofruits» Η διαδικτυακή αγορά «Naaber» Επαγγελματικές συναντήσεις 47 European Union s research and innovation

48 Ανάγκη 7: Έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών Έλλειψη κατανόησης των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι βραχείες αλυσίδες Έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ασφάλεια και την αυθεντικότητα των προϊόντων Κακή εικόνα της γεωργίας στην κοινωνία Αγροτουρισμός Δημιουργία προϊόντων που να απευθύνονται σε πελάτες που τα δοκιμάζουν πρώτοι («lead users») π.χ. το «Alce Nero» στην Ιταλία Η οργάνωση «QUALIVITA» στην Ιταλία Το σύστημα δημιουργίας εμπορικής ταυτότητας «Éltető Balaton-felvidék» «Συμμετοχικά συστήματα εγγύησης (ποιότητας)» π.χ. το «Couleurs Paysannes» στη Γαλλία 48 European Union s research and innovation

49 Ανάγκη 8: Χαμηλή διαπραγματευτική δύναμη Κυμαινόμενες τιμές κατά τη διάρκεια της σεζόν Περιορισμένη διαπραγματευτική δύναμη σε σχέση με έναν μεγάλο λιανοπωλητή Έλλειψη τεχνογνωσίας για την επίτευξη άμεσων πωλήσεων Περιορισμένη διαπραγματευτική δύναμη για την επίτευξη δίκαιης τιμής Χρήση του μοντέλου των «κυλιόμενων τιμών» Πώληση μέσα από πολλαπλά κανάλια Σπίτι του Ουγγρικού ποτού «Pálinka» Δημιουργία κοινότητας παραγωγών καταναλωτών, π.χ. η κοινότητα «SOLAWI» στη Γερμανία Δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων π.χ. το «Lantegi batuak» στην Ισπανία Ειδική τιμή για ποιοτικά προϊόντα π.χ. το «Natuurlijk Vleespakket BV» στην Ολλανδία 49 European Union s research and innovation

50 Ανάγκη 9: Σχετικά υψηλή τιμή - χαμηλή προσαρμοστικότητα στον ανταγωνισμό τιμών Έλλειψη ικανότητας αντανάκλασης της αξίας στην τιμή Έλλειψη συνεργασίας για από κοινού πώληση σε λιανοπωλητές Έλλειψη στρατηγικής ανταγωνισμού Έλλειψη στρατηγικής διαφοροποίησης αντί για ανταγωνισμό τιμών Ενδυνάμωση των παραγωγών μέσω της κοινωνικής καινοτομίας Συστήματα ποιότητας European Union s research and innovation

51 Ανάγκη 10: Έλλειψη ενημέρωσης και γνώσεων Δυσκολίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, την καλή διαβίωση των ζώων, τις φυτοϋγειονομικές συνθήκες Δυσκολίες στην προστασία της αυθεντικότητας Έλλειψη γνώσεων για την προετοιμασία ετικετών που να είναι σύμφυτες με τις νομικές διατάξεις Έλλειψη δεξιοτήτων ανάπτυξης προϊόντων Έλλειψη δεξιοτήτων μάρκετινγκ και διαχείρισης επιχειρήσεων «Συμμετοχικά συστήματα εγγύησης (ποιότητας)» Ενδυνάμωση των παραγωγών μέσω της κοινωνικής καινοτομίας Καλές πρακτικές για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής των τροφίμων Καλές πρακτικές για την εφαρμογή της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων Μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram) European Union s research and innovation

52 Ανάγκη 11: Έλλειψη συνεργασίας με άλλα μέλη της βραχείας αλυσίδας Έλλειψη συνεργασίας με άλλα μέλη της βραχείας αλυσίδας Έλλειψη κατανόησης του αντικτύπου των εθελοντικών προτύπων και της πιστοποίησης Έλλειψη κατανόησης της προοπτικής των προϊόντων με μοναδικά χαρακτηριστικά Έλλειψη κατανόησης των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας Εγχειρήματα κοινωνικής καινοτομίας Συστήματα ποιότητας Αποθετήριο τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών European Union s research and innovation

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Τίτλος Δράσης Τίτλος υπό δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Κωδικός υπό δράσης 19.2.7.2 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη προσέγγιση στην εκπαίδευση για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα. Perrotis College Dr. Konstantinos Rotsios

Η σύγχρονη προσέγγιση στην εκπαίδευση για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα. Perrotis College Dr. Konstantinos Rotsios Η σύγχρονη προσέγγιση στην εκπαίδευση για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα Perrotis College Dr. Konstantinos Rotsios Η σημασία του Αγροδιατροφικού Τομέα Παρά τη γενική μείωση στις νέες επιδοτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές συνεργασίας και καινοτομίας στο νέο ΠΑΑ

Προοπτικές συνεργασίας και καινοτομίας στο νέο ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 Προοπτικές συνεργασίας και καινοτομίας στο νέο ΠΑΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Εγχειριδίου

Εκπόνηση Εγχειριδίου «Παρουσίαση Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Τροφίμων- Εκπόνηση Εγχειριδίου Εξαγωγών και Πλατφόρμα εκπαίδευσης στον πρωτογενή τομέα» Δρ. Αντώνιος Κ. Περδικάρης Γεωπόνος - Βιοτεχνολόγος 1 Στόχος Δίνει στα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 2020 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΑ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο Π. Καρανικόλας Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού Υστερούμε: στην ενίσχυση των

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα Κοντζικλίδης Ευθύµιος Περιφέρεια Θεσσαλίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα σήμερα Προσωρινά Αποτελέσματα Παραγωγής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Θωμάς Μπαρτζάνας Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ Συντονιστής πλατφόρμας Αγροδιατροφής ΓΓΕΤ Κύριος Πυλώνας Εθνικής μας

Διαβάστε περισσότερα

Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015

Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015 Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015 Να εμπιστευόμαστε την Τροφή μας?? Τα τρόφιμα και ο Καταναλωτής Τροφή είναι Διαθέσιμη? Προσιτή?

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές.

Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές. Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές. 27.9.2008 Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης Χρήση γάλακτος Η Γραβιέρα Κρήτης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) απορροφά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Βήματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ελληνικών Επιχειρήσεων Βήματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ελληνικών Επιχειρήσεων Μάγκυ Αθανασιάδη, Senior Advisor ΣΕΒ 18 Απριλίου 2019 Μια επανάσταση σε εκθετική εξέλιξη Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τεράστια Η συνδεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου - Msc, Μελετήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου - Msc, Μελετήτρια Πανεπιστημίου Πατρών ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έρευνα Αγοράς και Εκπόνηση Σχεδίου Μάρκετινγκ για την Ανάπτυξη και Εμπορία των βιολογικών προϊόντων στο νομό Αχαΐας Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Κάθε νέα ιδέα που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο Π. Καρανικόλας Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού Υστερούμε: στην ενίσχυση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Εναλλακτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 2020 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΑ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΥΔ ΠΑΑ Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Τι είναι Καινοτομία? «Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Θάνος Μπαλαφούτης Ερευνητής, Ινστιτούτο Βιοοικονομίας & Αγροτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Θάνος Μπαλαφούτης Ερευνητής, Ινστιτούτο Βιοοικονομίας & Αγροτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θάνος Μπαλαφούτης Ερευνητής, Ινστιτούτο Βιοοικονομίας & Αγροτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Thanos Balafoutis Researcher, Center for Research and Technology Hellas & Institute

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3: Ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες πιστεύετε ότι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τμήμα Customer Service (επιτρέπονται μέχρι 4 απαντήσεις)

Ερώτηση 3: Ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες πιστεύετε ότι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τμήμα Customer Service (επιτρέπονται μέχρι 4 απαντήσεις) Ερώτηση 1: Ποιος από τους παρακάτω 9 θεματικούς άξονες του νέου ΕΣΠΑ πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας (επιτρέπονται μέχρι 4 απαντήσεις) 1. Αγροδιατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επένδυση στην ελληνική αγροτική ανάπτυξη & στην καινοτομία, η προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή και το λιανεμπόριο

Επένδυση στην ελληνική αγροτική ανάπτυξη & στην καινοτομία, η προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή και το λιανεμπόριο Επένδυση στην ελληνική αγροτική ανάπτυξη & στην καινοτομία, η προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή και το λιανεμπόριο Νικήτας Ποθουλάκης CEO Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΩΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

KAINOTOMIA Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

KAINOTOMIA Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος KAINOTOMIA Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος την πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία, αφού η καινοτομία αποτελεί:

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α.

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. 1 Έννοιατωναγροτικώνπροϊόντων Αγροτικά προϊόντα είναι υλικά αγαθά που παράγονταιαπόφυτάκαιζώαµετο συνδυασµό των διαφόρων συντελεστών της αγροτικήςπαραγωγής, δηλαδήτουεδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Γ. Γαροφαλάκης Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών, ΕΦΕΤ Είδη οριζόντιων δράσεων Υποστηρικτικές δράσεις (διάχυση αποτελεσμάτων, διάλογος, μελέτες σκοπιμότητας, κ.λπ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αγροδιατροφικός Τομέας

Αγροδιατροφικός Τομέας Αγροδιατροφικός Τομέας Growth stories Συνεργασίες με άλλες ΘΟΕ Επόμενα Βήματα Λάρισα, 30 Δεκεμβρίου 2013 Τα Γενικά Συμπεράσματα: Το Παραγωγικό Σύστημα Ο Δευτερογενής Τομέας της Θεσσαλίας παρουσιάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

SMARTFARMER (2013-1-CY1-LE005-03114)

SMARTFARMER (2013-1-CY1-LE005-03114) LLP LdV TOI project SMARTFARMER (2013-1-CY1-LE005-03114) Τεύχος 3, Οκτώβριος 2014 SmartFarmer Ενημερωτικό Δελτίο Έκθεση Επαγγελματικών Προτύπων Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τι είναι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη; Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (ΑΜΚΕ), με σκοπό την ανάδειξη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και δραστηριότητες Grand Hotel Palace, θεσσαλονίκη, 2018

Περιβαλλοντική Πολιτική και δραστηριότητες Grand Hotel Palace, θεσσαλονίκη, 2018 Περιβαλλοντική Πολιτική και δραστηριότητες Grand Hotel Palace, θεσσαλονίκη, 2018 To ξενοδοχείο Grand Hotel Palace βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και στα Βαλκάνια Ποιότητα Ως ποιότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την ικανοποίηση ενός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστική Ανάπτυξη & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ορεινών Περιοχών

Τουριστική Ανάπτυξη & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ορεινών Περιοχών Τουριστική Ανάπτυξη & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ορεινών Περιοχών Δρ. Συρακούλης Κλεάνθης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας Κοινωνία πολιτών ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΡΙΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολίτης Μιχάλης Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων (ΣΕΣΣΠ )

Ανατολίτης Μιχάλης Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων (ΣΕΣΣΠ ) ΗΜΕΡΙΔΑ Προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής σποροπαραγωγής Μοχλός ανάπτυξης αγροτικής οικονομίας Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟ: ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διορατικότητα Ερευνητικό κέντρο καινοτομίας ανάπτυξης και προστασίας

Διορατικότητα Ερευνητικό κέντρο καινοτομίας ανάπτυξης και προστασίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Διορατικότητα Ερευνητικό κέντρο καινοτομίας ανάπτυξης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπικότητα & η δυναμική της τοποθέτησής της

Η Τοπικότητα & η δυναμική της τοποθέτησής της Ενότητα 1: Τοποθέτηση Κεφάλαιο 8 Η Τοπικότητα & η δυναμική της τοποθέτησής της Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Κεφάλαιο 8: Η Τοπικότητα και η δυναμική της τοποθέτησής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Αγροδιατροφή Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΤΘ Συντονιστής Πλατφόρμας Αγροδιατροφής Αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

Το S&OP Sales and Operations Planning

Το S&OP Sales and Operations Planning Γ. Γιαννόπουλος Διευθυντής Κεντρικού Προγραμματισμού και S&OP Coordinator Το S&OP Sales and Operations Planning Ως εργαλείο μετασχηματισμού των επιχειρήσεων BUSINESS TRANSFORMATION Η Kodak εφηύρε την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια 2.1. Κεφάλαιο 2 Ανάλυση αγοράς για δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου

Διαφάνεια 2.1. Κεφάλαιο 2 Ανάλυση αγοράς για δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου Διαφάνεια 2.1 Κεφάλαιο 2 Ανάλυση αγοράς για δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου Διαφάνεια 2.2 Διδακτικά πορίσματα Πραγματοποίηση, ως μέρος της ανάπτυξης μιας στρατηγικής, μιας ανάλυσης της διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» ( )

Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» ( ) Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» (2000-2006) Το τοπικό πρόγραμμα Leader+ της Αναπτυξιακής Κιλκίς δομήθηκε γύρω από την έννοια της υπεροχής συγκεράζοντας σε αυτή έννοιες όπως αυτή της ολικής ποιότητας, της αειφορείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 (ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(2011) 627/3 Άρθρα 4, 5) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Καινοτομία και Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Καινοτομία και Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δημήτρης Σκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Περιεχόμενα Καινοτομία στην αγροτική παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Φρέσκα βιολογικά φρούτα και λαχανικά με ένα κλικ στην πόρτα σας!

Φρέσκα βιολογικά φρούτα και λαχανικά με ένα κλικ στην πόρτα σας! Φρέσκα βιολογικά φρούτα και λαχανικά με ένα κλικ στην πόρτα σας! Ονομασία και περιγραφή της επιχείρησης Επωνυμία: To Bostanaki Έδρα: Αγία Κυριακή Αττικής Νομική μορφή: Ατομική επιχείρηση Αντικείμενο: Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2 1 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2 GAEA ΙΣΧΥΡΟ ΟΡΑΜΑ Ίδρυση:1995 Αφορμή: Έλλειψη ελληνικών ποιοτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές Στόχος και όραμα της να αποτελέσει την Κορυφαία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ο. ΤΗΣ ΕΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ο. ΤΗΣ ΕΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ο. ΤΗΣ ΕΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΑ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα Τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα Κώστας Βασιλάκης Τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Επιτροπή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Γενικά για την επιχειρηματικότητα Οι επιχειρηματίες μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.1: Ασφάλεια βιολογικών τροφίμων & προστασία καταναλωτών Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στην προώθηση γαλακτοκομικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Ανδρέας Χαρδαλούπας marketing manager Ελασσόνα 2018

Σύγχρονες τάσεις στην προώθηση γαλακτοκομικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Ανδρέας Χαρδαλούπας marketing manager Ελασσόνα 2018 Σύγχρονες τάσεις στην προώθηση γαλακτοκομικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές Ανδρέας Χαρδαλούπας marketing manager Ελασσόνα 2018 Δεν υπάρχει τύχη απλά καλό marketing Το marketing είναι δυστυχώς από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 25.2.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με «Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Από την ιδέα, στο τελικό προϊόν

Από την ιδέα, στο τελικό προϊόν Από την ιδέα, στο τελικό προϊόν Η αρχή της πρωτοβουλίας Η δημιουργία ενός κοινωνικού προϊόντος ξεκίνησε ως μία πρωτοβουλία της McCain, με μία πρόσκληση σε ανοιχτό διάλογο όλων των εκπροσώπων που θα συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

Α1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ταχ. /νση : Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43 Αιγάλεω Τηλέφωνο : 210 5385209 Ηµεροµηνία : 21.9.2018 FAX : 210 5385253 Αριθµ. Πρωτοκ.: EMail : marketing@teiath.gr Πληροφορίες : Μ. Παπαµιχαήλ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.3. 3.3.4. Νομοθετικό πλαίσιο,προδιαγραφές, Κανονισμοί ΕΚ 834/07,889/08 KA3 ICT SUB-PROGRAMME-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Δρ Τζουραμάνη Ειρήνη Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα tzouramani@agreri.gr Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του κλάδου των ταχυκινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCGs) στην Εθνική Οικονομία

H συμβολή του κλάδου των ταχυκινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCGs) στην Εθνική Οικονομία H συμβολή του κλάδου των ταχυκινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCGs) στην Εθνική Οικονομία Καθ. Γ. Δουκίδης Νοέμβριος 2016, Αθήνα Συνολικές Πωλήσεις FMCG: Σημαντικός Κύκλος Εργασιών 13.9 δις ευρώ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α.

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α. Επεξεργασία Μεταποίηση ΝτουµήΠ. Α. 1 Επεξεργασία Μεταποίηση Ως επεξεργασία ή µεταποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος χαρακτηρίζεται το σύνολο των χειρισµών και επεµβάσεων µετά τη συγκοµιδή του,

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποσαφήνιση διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης ροής υλικών μέσα σε μία κεντρική επιχείρηση και ανάμεσα σε εταίρους μιας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005 Ηµερίδα: Το αγροτικό µάρκετινγκ της ανάπτυξης. Η πορεία και οι προοπτικές των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Καινοτοµώντας στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων Βασίλης Θωµαΐδης Πρόεδρος Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση της Αυθεντικότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων του Αγρο-διατροφικού τομέα

Αναγνώριση της Αυθεντικότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων του Αγρο-διατροφικού τομέα ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Αναγνώριση της Αυθεντικότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων του Αγρο-διατροφικού τομέα Δρ Δημήτρης Τσάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Γεωπονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σκοπός της έρευνας Εισαγωγή Βιβλιογραφική Επισκόπηση Μεθοδολογία Έρευνας Ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων Συμπεράσματα

Περιεχόμενα. Σκοπός της έρευνας Εισαγωγή Βιβλιογραφική Επισκόπηση Μεθοδολογία Έρευνας Ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Περιεχόμενα Σκοπός της έρευνας Εισαγωγή Βιβλιογραφική Επισκόπηση Μεθοδολογία Έρευνας Ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Σκοπός της έρευνας Η συμβολή του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική ευφυΐα και τουρισμός

Επιχειρηματική ευφυΐα και τουρισμός Σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματική ευφυΐα και τουρισμός Σπύρος Αβδημιώτης Αθανάσιος Δερμετζόπουλος Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 Σε μια Ευρώπη/ Ελλάδα που επαναπροσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόν και μέλλον της λιανικής πώλησης αγροεφοδίων

Παρόν και μέλλον της λιανικής πώλησης αγροεφοδίων Διάθεση στην Αγορά & Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων Παρόν και μέλλον της λιανικής πώλησης αγροεφοδίων Εισήγηση: Ευθύμιος Ιακωβάκης Γεωπόνος Σύμβουλος Ανάπτυξης Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Ε.Γ. 1 Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα