Κυτταρομετρία Ροής και Λοιμώξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυτταρομετρία Ροής και Λοιμώξεις"

Transcript

1 Κυτταρομετρία Ροής και Λοιμώξεις Δρ. Άρης Σπάθης Βιολόγος, ESCCA certified Cytometrist, SCYM (ASCP) Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Κυτταρομετρία Ροής Μια πολυπαραμετρική μέθοδος ανίχνευσης 2-20 διαφορετικών παραμέτρων σε εναιώρημα κυττάρων. 1. Τα κύτταρα σημαίνονται με φθορίζοντα αντισώματα, χρωστικές (ph, DNA, RNA) ή ιχνηθέτες 2. Τα κύτταρα υποχρεούνται να περάσουν από δίοδο τουλάχιστον μίας φωτεινής πηγής (Laser) σε νηματική ροή 3. Το προσπίπτων φως σκεδάζεται (διάθλαση, ανάθλαση, περίθλαση) σε διαφορετικές γωνίες 4. Φθορισμός ορισμένου μήκους κύματος εκπέμπεται από τα φθοριοχρώματα και τις χρωστικές 5. Πολύπλοκο σύστημα οπτικών καθοδηγεί το φως στον κατάλληλο ανιχνευτή (φωτοπολλαπλασιαστής, PMT) 6. Το φως μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα και μεταφράζεται σε παράμετρο μέσω λογισμικού

3 2010 Life Technologies Corporation. ( Σχηματικά

4 Φως Φωτόνιο Σωματίδιο ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας χωρίς μάζα ηρεμίας Ορατό φως nm Όταν το φως προσπίπτει σε άλλο σωματίδιο Έχουμε απορρόφηση, σκέδαση και εκπομπή ακτινοβολίας Σκέδαση περιλαμβάνει περίθλαση, διάθλαση και ανάκλαση Σωμάτιο Σκέδαση Φως Απορρόφηση Lecture 3: Light and Matter, J. Paul Robinson, Purdue University. Εκπομπή φθορισμού

5 Πρόσθια σκέδαση Forward Scatter, FSC Οφείλεται στην περίθλαση του φωτός. Σε μικρές γωνίες είναι σχετιζόμενη με την έκταση της επιφάνειας (μέγεθος των κυττάρων) Ανιχνεύεται παράλληλα με τον άξονα του προσπίπτοντος φωτός Υπάρχει blocker ώστε να μην προσπίπτει η αρχική ακτίνα Intro to flow cytometry, Video tutorial, 2010 Life Technologies Corporation. (

6 Πλάγια σκέδαση Side Scatter, SSC Οφείλεται στην ανάκλαση και διάθλαση του φωτός. Μετριέται, συνήθως, σε ορθή γωνία από τον άξονα του προσπίπτοντος φωτός Σχετίζεται με την πολυπλοκότητα της δομής στην οποία προσπίπτει το φως. Στα κύτταρα σχετίζεται με τη δομή, την κοκκίωση και τη πολυπλοκότητα Intro to flow cytometry, Video tutorial, 2010 Life Technologies Corporation. (

7 Φθορισμός Φυσικό φαινόμενο Παραγωγή φωτονίου κατά την επιστροφή ενός ηλεκτρονίου από διεγερμένη κατάσταση Πάντα μικρότερης ενέργειας = μεγαλύτερου μήκους κύματος (Stroke shift) Ενδογενής (πουρίνες, κ.α.) Εξωγενής (φθοριοχρώματα, φθορίζουσες χρωστικές) Εξασθενεί με το χρόνο (photobleaching) Lecture 5: Light and Fluorescence, J. Paul Robinson, Purdue University. Με τροποποιήσεις

8 Φθοριοχρώματα Ενώσεις με αρωματικούς δακτύλιούς και περίπλοκες δομές Έχουν επιλεχθεί ή κατασκευαστεί με στενά φάσματα απορρόφησης και εκπομπής Δυστυχώς υπάρχει αλληλοεπικάλυψη (spillover) Αύξηση χρωμάτων κάνει την ανάλυση πολύπλοκη Αναγκαία η αντιστάθμιση φθορισμών (compensation) 2010 Life Technologies Corporation

9 Φθοριοχρώματα Ενώσεις: Συζευγμένες αντισώματα με Στοιχειομετρική σύνδεση σε νουκλεϊκά οξέα (DAPI, PI) Υδρόφιλες (μη διαπερατά σε ζώντα κύτταρα) ή υδρόφοβες (διαπερατά) Έναντι ιόντων ή δομών (π.χ. μιτοχόνδρια) Partec CyFlow Space reference manual

10 Αντισώματα Τετραμερής πολυπεπτιδική αλυσίδα (ανοσοσφαιρίνη): 2 βαριές ( αμινοξέα) 2 ελαφριές ( αμινοξέα) Τάξη αντισώματος καθορίζεται από τις IgH αλύσους (Ισότυπος) Ειδικότητα αντισώματος από το συνδυασμό των βαρέων με τις ελαφρές αλύσους (κ, λ) Janeway C., Immunobiology, 4th ed., Garland Science, 2011 Dabbs D.J., Diagnostic Immunohistochemistry 3rd Ed., Elsevier 2010

11 Πρωτογενές αντίσωμα Το δείγμα επωάζεται με διάλυμα πρωτογενούς αντισώματος. Το διάλυμα περιέχει: Κατάλληλη ποσότητα αντισώματος (τάξη μεγέθους μg) Ρυθμιστικό διάλυμα (ισότονο, ουδέτερο) Ήπιο απορρυπαντικό και πρωτεΐνες (μείωση μη-ειδικής δέσμευσης) Αντιμικροβιακούς παράγοντες (Sodium azide, Proclin) Ο χρόνος επώασης εξαρτάται κυρίως από: Τον τίτλο του αντισώματος Τη θερμοκρασίας επώασης (4 ο C 12-18h, RT 15-60min) Υπάρχει η προτεινόμενη αραίωση από τον κατασκευαστή για εύρος κυττάρων (0, συνήθως σε 100μL). Συχνά απαραίτητος ο καθορισμός της βέλτιστης συγκέντρωσης (titration) Label στην κυτταρομετρία συνήθως φθοριόχρωμα. Renshaw S, Immunohistochemistry: Methods Express, Scion Publishing Ltd, Bloxham, UK, 2010

12 Αντιγόνο Αντιγόνο είναι οποιαδήποτε ένωση μπορεί να αναγνωριστεί ειδικά από τα Β ή Τ λεμφοκύτταρα. Προκαλεί παραγωγή αντισώματος από τα Β λεμφοκύτταρα. Το αντίσωμα είναι ειδικό έναντι περιορισμένου τμήματος του αντιγόνου 7-20 αμινοξέων (επίτοπος).

13 Cluster of Differentiation (CDs) Είναι επιφανειακά μόρια που εκφράζονται από λευκοκύτταρα (και άλλα κύτταρα) που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα Μέχρι σήμερα έχουν αντιστοιχηθεί 371 CDs Η ανάθεση ενός CD αφορά τόσο τα σύνολο των αντισωμάτων που αναγνωρίζουν το μόρια διαφοροποίησης όσο και το ίδιο το μόριο Το w (workshop, π.χ. CDw12) αφορά προσωρινές αναθέσεις Κεφαλαία μετά τον αριθμό (π.χ. CD45RA, CD45RO) αφορούν splice variants Μικρά γράμματα υποδηλώνουν: Μόρια με κοινές αλύσους (CD1a, CD1b, CD1c, CD1d που όλα περιέχουν b2mg) Μόρια της ίδιας οικογένειας (CD66a,, CD66f) Μόρια με τροποποιήσεις (CD15s, sialytated) Engel et al, (2015), CD Nomenclature 2015 Human Leukocyte Differentiation Antigen Workshops as a Driving Force in Immunology, J Immunol, doi: /jimmunol

14 Παράδειγμα Th Επώαση Th Tc Tc Τα Τ λεμφοκύτταρα π.χ.: Εκφράζουν ειδικά το CD3 ( αντίγραφα/κύτταρο) Τα βοηθητικά (Τ helpers) εκφράζουν CD4 ( αντίγραφα/κύτταρο) Τα κυτταροτοξικά (Τ cytotoxic) εκφράζουν CD8 ( αντίγραφα/κύτταρο) Αντιγόνο Αντίσωμα Φθοριόχρωμα

15 Παράδειγμα Th Tc cb Th Tc cb Αντιγόνο Αντίσωμα Φθοριόχρωμα

16 Κύρια μέρη Κυτταρομέτρου Πολλά εμπορικά διαθέσιμα συστήματα. Βασικά κοινά μέρη: 1. Fluidics: Τα μέρη που αφορούν την είσοδο, μεταφορά του δείγματος στο σημείο ανάλυσης (interrogation site) και έξοδο του δείγματος από το όργανο. Περιλαμβάνουν τις αντλίες πίεσης, σωληνάρια μεταφοράς του δείγματος, το υγρό περιρροής 2. Optics: Τα μέρη που αφορούν την φωτεινή πηγή, τη μεταφορά στο σημείο ανάλυσης και την μεταφορά του φωτός στους φωτοπολλαπλασιαστές 3. Electronics: Τα μέρη που μετατρέπουν το μετρούμενο φως σε ηλεκτρικό παλμό συγκεκριμένης έντασης (καναλιού) 4. Interpretation: Αναγνώριση παραμέτρων, σύνθεση δεδομένων και οπτική παρουσίαση μέσω λογισμικού Shapiro s 0 Law: There is no magic!!, 2010 Life Technologies Corporation. (

17 Fluidics Το εναιώρημα των κυττάρων: 1. Βρίσκεται συνήθως υπό πίεση. Μια αντλία ή σύριγγα λαμβάνει καθορισμένη ποσότητα από το εναιώρημα και τη διοχετεύει με καθορισμένο ρυθμό ροής και πίεσης. Ο ρυθμός καθορίζεται από το χρήστη ανάλογα με την εφαρμογή 2. Δεύτερη αντλία διοχετεύει με καθορισμένο ρυθμό ροής και πίεσης το υγρό περιρροής (PBS ή ddh 2 O). Ο όγκος του υγρού περιρροής είναι φορές μεγαλύτερος, ανάλογα με την εφαρμογή 3. Τα δύο υγρά ενώνονται στον θάλαμο ροής με το δείγμα να βρίσκεται στο κέντρο της ροής (νηματική ροή) χωρίς να αναμειγνύονται μεταξύ τους (υδροδυναμική εστίαση) 4. Το αναλυμένο μείγμα είτε καταλήγει στα απόβλητα είτε διαχωρίζεται (Fluorescence Activated Cell Sorting, FACS) V. Kachel, et al Properties of Flow Cytometry Instruments, in Melamed, et al, Flow Cytometry & Sorting, 1990, Wiley-Liss, 2nd Ed.

18 Θάλαμος ροής (Flow Chamber) Αποτελεί την καρδία του κυτταρομέτρου Υδροδυναμική εστίαση των κυττάρων Συνήθως σημείο προσπίπτουσας φωτεινής πηγής και σκέδασης Ανάλογα με την εφαρμογή περνούν κύτταρα / sec Κόστος > ος νόμος της Κυτταρομετρίας (Shapiro) : A 51 μm particle CLOGS a 51 μm orifice! D. Kin et al., Progress in Capillary Flow Cytometry, in Linger et al., The Microflow Cytometer, 2010 Pan Stanford Publishing

19 Optics Φωτεινές πηγές πολωμένου φωτός Συνηθέστερα Laser αερίων (Arg / 488nm, He-Ne / 633nm, Kr / 407nm). Σπανιότερα λάμπες υδραργύρου (Hg) ή LED Φακούς συλλογής φωτός Απλοί ή καταδυτικοί που συλλέγουν το φως μετά το σημείο ανάκρισης Φίλτρα, διχρωικοί καθρέπτες Φίλτρα από γυαλί, χαλαζία (quartz) ή πυρίτιο (silica). Κατευθύνουν το συλλεγμένο φως στον κατάλληλο ανιχνευτή Φωτοανιχνευτές Μετατρέπουν προσπίπτοντα φωτόνια σε ηλεκτρικό ρεύμα (παλμός) Φωτοδιόδοι (Photodiode), φωτοπολλαπλασιαστές (PMT) και CCD κάμερες

20 Φίλτρα Απορρόφησης, ουδέτερα και παρεμβολής (κυρίως) Επιτρέπουν να περάσει φως με μήκος κύματος μεγαλύτερου (LP), μικρότερου (SP) ή ορισμένου (BP) Σε γωνία 90 ο λειτουργούν ως φίλτρα. Σε γωνία 45 ο ως διχρωικοί καθρέπτες Περιορισμός στον αριθμό τους καθώς υπάρχουν απώλειες σε κάθε φίλτρο 2000 BD Biosciences, Introduction to flow cytometry: A learning guide

21 Εστίαση των Laser Lasers Laser focus point Interrogation point Τα laser εστιάζονται σε συγκεκριμένο σημείο της ροής ώστε: να είναι ορισμένος ο χρόνος που διανύει μεταξύ κάθε laser το κύτταρο και να μπορούν να μετρηθούν οι παράμετροι φθορισμού Partec GmbH. (

22 3 Laser 10 Παράμετροι Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

23 Παράδειγμα Th Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

24 Παράδειγμα Tc Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

25 Παράδειγμα cb Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

26 Electronics Φωτοδίοιδοι (silica): Εξωτερικοί ενισχυτές. Κατάλληλοι για μεγάλης έντασης σήμα (FSC,SSC) Φωτοπολλαπλασιαστές (PMTs): Ενισχύουν το σήμα (έως 10 7 e - / φωτόνιο) ανάλογα με την τάση που λαμβάνουν (gain) με σχεδόν λογαριθμική αναλογία Χρησιμοποιούνται κυρίως για φθορισμό όπου η ενίσχυση του σήματος είναι απαραίτητη CCD (Charged coupled devices): Μεγάλο χρόνο απόκρισης Lecture 8: Detectors, J. Paul Robinson, Purdue University. Με τροποποιήσεις

27 Electronics Σωματίδιο που προσπίπτει στο laser προκαλεί σκέδαση φωτός Το φως συλλέγεται στον κατάλληλο PMT και μετατρέπεται σε διαφορά δυναμικού Intro to flow cytometry, Video tutorial, 2010 Life Technologies Corporation. (

28 Electronics Η τάση είναι εξαρτώμενη από την ποσότητα (ένταση) του φωτός Στο άνω παράδειγμα το ύψος του παλμού ανάλογο με.? Intro to flow cytometry, Video tutorial, 2010 Life Technologies Corporation. (

29 FCS Data Το λογισμικό καταγράφει τις τιμές παραμέτρων για κάθε γεγονός που περνάει από το laser Οι τιμές αυτές αποθηκεύονται σε κατάλληλο αρχείο (FCS) Τροποποιώντας τα gain (voltage) αλλάζει η τάση του PMT και αλλάζει το κανάλι στο οποίο αντιστοιχεί Μένει στο χρήστη πως θα παρουσιάσει τα δεδομένα ώστε να μπορεί να γίνουν αντιληπτές οι μεταβολές που θέλει να διακρίνει A. Given Principles of Flow Cytometry. An overview, in Darzynkewicz, et al, Flow Cytometry, Elsevier, 3 rd Ed

30 Παράδειγμα Th Tc A. Given Principles of Flow Cytometry. An overview, in Darzynkewicz, et al, Flow Cytometry, Elsevier, 3 rd Ed

31 Software Τιμές παραμέτρων κάθε κυττάρου υπολογίζονται από το λογισμικό και αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένη τιμή (κανάλι τιμής, αυθαίρετες μονάδες). Παράμετροι που μετρούνται είναι: Πρόσθια σκέδαση (Forward Scatter, FSC), αντιστοιχεί στο μέγεθος του κυττάρου Πλάγια σκέδαση (Side Scatter, SSC), αντιστοιχεί στην πολυπλοκότητα ή κοκκίωση του κυττάρου Φθορισμός που παράγεται σε κάθε κανάλι από το κάθε φθοριόχρωμα (εδώ η έννοια κανάλι αφορά τον κάθε φωτοπολλαπλασιαστή, διαφορετικό μήκος κύματος φθορισμού) «Ηλεκτρονικός όγκος» (παράμετρος μεγέθους, σπάνια) Χρόνος (χρήσιμος για την απόλυτη μέτρηση, έλεγχος ομαλής ροής)

32 Από τα γεγονότα στο ιστόγραμμα Τα γεγονότα αναπαρίστανται σε ιστογράμματα Ιστογράμματα μιας παραμέτρου είναι ουσιαστικά ένα ραβδόγραμμα με χιλιάδες όμως γεγονότα Analyzing flow cytometry data, Video tutorial,

33 Ιστόγραμμα Ιστόγραμμα μίας παραμέτρου Ιστόγραμμα δύο παραμέτρων 2 παραμέτρων (contour plots) 2 παραμέτρων (dot plots) Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

34 Ιστόγραμμα Ρυθμίζουμε το όργανο κατάλληλα ώστε: Τα αρνητικά γεγονότα να είναι στο πρώτο τεταρτημόριο ή τάξη Τα ασθενώς θετικά στο 2 ο Τα θετικά στο 3 ο Τα ισχυρά θετικά (bright) στο 4 ο Για τον x άξονα θετικότητα αυξάνει προς τα αριστερά, για τον y προς τα πάνω Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

35 Ιστόγραμμα Th Tc 2 παραμέτρων (dot plots) cb Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

36 Ιστόγραμμα Πολλαπλών παραμέτρων (Band) Πολλαπλών παραμέτρων (APS) Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

37 Gates 21.8% Δεν έχουν αξία όλοι οι πληθυσμοί σε κάθε σωληνάριο: Περιοχές (Regions) ορίζονται για να μελετηθούν οι παράμετροι του πληθυσμού ενδιαφέροντος Με την οριοθέτηση (gating) μπορούμε να εξετάσουμε τα γεγονότα της επιλεγμένης περιοχής Ιεραρχικό (κληρονομούμενο) ή Boolean (πολύπλοκη επιλογή) 19.0% 4.2% 72.8% 51.8% Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

38 Compensation Η χρωματική αντιστάθμιση είναι απαραίτητη: Όταν υπάρχουν παραπάνω από ένα φθοριοχρώματα (πάντα σχεδόν) Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

39 Compensation Με το συγκεκριμένο φίλτρο και το συνδυασμό των Fl: 2% του μέγιστου φθορισμού του PE συνυπολογίζεται στο κανάλι του FITC Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

40 Compensation Με το συγκεκριμένο φίλτρο και το συνδυασμό των Fl: 25% του μέγιστου φθορισμού του FITC συνυπολογίζεται στο κανάλι του PE Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

41 Compensation Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

42 Compensation Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

43 Εφαρμογές Κυτταρομετρίας Ροής Πολυπαραμετρική μέθοδος ανίχνευσης διαφορετικών παραμέτρων σε εναιώρημα κυττάρων 1. Ανοσοφαινότυπος: 1. Οξείας λευχαιμίας (Λεμφοβλαστική, Μυελοβλαστική) 2. Μυελοϋπερπλαστικά /μυελοδυσπλαστικά νοσήματα 3. Πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών (PCD) 4. Λεμφοϋπερπλαστικών διαταραχών (LPDs) 2. Προσδιορισμός λευκοκυτταρικού πληθυσμού επιλογής 1. CD4+ Τ λεμφοκυττάρων σε HIV+ ασθενείς 2. Μέτρηση CD34+ αρχέγονων κυττάρων 3. Υπολειπόμενα λευκά σε παράγωγα αίματος 4. ENY - Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα Υγρά σωματικών κοιλοτήτων 3. Ανίχνευση με χρήση χρωστικών (Καρκινικά κύτταρα, Μικροοργανισμοί) 4. Ανίχνευση ιχνηθετών μετά από υβριδισμό (Μικροοργανισμοί, αναδιατάξεις γονιδίων, κ.α.) 5.

44 2. Προσδιορισμός λευκοκυτταρικού πληθυσμού επιλογής 2.1 CD4+ Τ λεμφοκυττάρων σε HIV+ ασθενείς: Αριθμός καθόριζε: 1. Συμπληρωματικά το στάδιο της νόσου (Στάδιο <200, , >500 κύτταρα/μl) 2. Την έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής (ART) Νεότερες μελέτες έδειξαν: 1. Σαφές όφελος της έναρξης ART ακόμα και με υψηλό αριθμό CD4 2. Έλλειψη οφέλους μέτρησης όταν υπάρχει διαθέσιμο ιικό φορτίο 3. Όφελος μέτρησης ως δείκτη της ανοσιακής και κλινική κατάστασης του ασθενούς, ειδικά σε περιπτώσεις προχωρημένου σταδίου νόσο Οδηγίες ΚΕΛΠΝΟ για τη μέτρηση των CD4: 1. Απόλυτος αριθμός και % των CD4, λόγος CD4/CD8 (ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης σοβαρών εκβάσεων) (προαιρετικά απόλυτος αριθμός και % των CD8) 2. Ετήσια παρακολούθηση για ασθενείς υπό αντιρετροϊκή αγωγή σε σταθερή κατάσταση (μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο ), με αριθμό CD4>350 κυτ./mm3 HIV Laboratory Guide Enumerating CD4 T Lymphocytes, WHO, 2007 Initiation of Antiretroviral Therapy in Early Asymptomatic HIV Infection START study group (NEJM, 2015) The evolving role of CD4 cell counts in HIV care (Current Opinion in HIV and AIDS, 2017) Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής και θεραπείας καιροσκοπικών λοιμώξεων σε ενήλικες και εφήβους με HIV λοίμωξη, 2017, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

45 2.1 CD4+ Τ λεμφοκύτταρα 2.1 CD4+ Τ λεμφοκυττάρων σε HIV+ ασθενείς: Απόλυτη μέτρηση: 1. Μέτρηση σε αιματολογικό αναλυτή του αριθμού και προσδιορισμός πληθυσμών με κυτταρομετρία ροής 2. Μέτρηση αριθμού και πληθυσμών με κυτταρομετρία ροής Για την απόλυτη μέτρηση με κυτταρομετρία ροής: 1. Χρήση σωληνάριών με γνωστή συγκέντρωση σφαιριδίων (π.χ. TrueCount, BD, BC). Λύση δείγματος σε ήπιες συνθήκες. Trigger/Threshold σε φθορισμό για την μέτρηση των σφαιριδίων που έχουν μικρότερο μέγεθος από κύτταρα 2. Χρήση ογκομετρικού συστήματος (Sysmex, Thermo). Χρώση και μέτρηση χωρίς λύση των κυττάρων. Trigger/Threshold σε φθορισμό για την αποφυγή μέτρησης ερυθρών που είναι >1.000 φορές σε αριθμό από τα λευκά

46 2.1 CD4+ Τ λεμφοκύτταρα Ταχεία μέτρηση με χρήση δύο αντισωμάτων (CD45 PECy5, CD4-PE) Μέτρηση χωρίς λύση κυττάρων (threshold στο CD45 για αποφυγή debri) Οριοθέτηση λευκοκυττάρων (R3) (CD45+, SSC low/med/high) Καθορισμός βασικών υποπληθυσμών Πολυμορφοπύρηνα R4(SSChigh, CD4-) Μονοκύτταρα R5(SSC med, CD4+dim) Λεμφοκύτταρα R2 (SSC low, CD4-), T CD4+ λεμφοκύτταρα R1 (SSC low, CD4bright+) Υπολογισμός αριθμού Τ CD4+ από την ογκομετρική ανάλυση Υπολογισμός ποσοστού Τ CD4+ από την αναλογία R1/R3 Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

47 2.1 CD4+ Τ λεμφοκύτταρα Καθορισμός λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών με χρήση τριχρωμίας με 5 αντισώματα Οριοθέτηση λεμφοκυττάρων με χρήση της κοκκίωσης και της θετικότητας σε δείκτες λεμφοκυττάρων (R1 or R2) T (R3) CD3bright+, CD8bright+ μόνο τα Tc ΝΚ (R4) CD56+dim (διαχωρισμός από τα Τ λόγω χαμηλότερης έντασης) Β (R5) CD19+dim (διαχωρισμός από τα Τc λόγω χαμηλότερης έντασης και απουσίας CD3) Gating μόνο των Τ σε νέο ιστόγραμμα CD4/CD8 και καθορισμός αναλογίας CD4/CD8 (Q1/Q4) Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

48 2.1 CD4+ Τ λεμφοκύτταρα CD cells/ul CD4/CD8 ratio 1,4 CD cells/ul CD4/CD8 ratio 0,3 Μέτρηση χωρίς λύση κυττάρων (threshold στο CD45 για αποφυγή debri) Ογκομετρικός προσδιορισμός Τ CD4+ λεμφοκυττάρων και των άλλων υποπληθυσμών βάσει αναγωγής στα ολικά λεμφοκύτταρα Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ

49 2.1 CD4+ Τ λεμφοκύτταρα Σφαιρίδια ταυτοποιούνται από μέγεθος κοκκίωση και τον έντονο φθορισμό τους (threshold στο CD45, λόγω μικρού μεγέθους των beads) Λεμφοκύτταρα από CD45/SSC, διαχωρισμός Τ(CD3+), Β (CD19+), ΝΚ (CD16/56+CD3-) BD Biosciences, BD Multitest 6-color TBNK insert

50 2.2 Ανίχνευση ανοσοανεπάρκειας Ετερογενείς ομάδα διαταραχών που έχουν αποτέλεσμα την εξασθένιση του ανοσοποιητικού και συχνές λοιμώξεις: Αφορούν την χημική ή/και κυτταρική ανοσία, ανεπάρκειες στον αριθμό, κατανομή ή λειτουργικότητα των υποπληθυσμών του ανοσοποιητικού, των παραγόμενων αντισωμάτων ή του συμπληρώματος Συχνά εκτός από βιοχημικά και γενετικά αποτελέσματα είναι απαραίτητη και η κυτταρομετρία ροής. Π.χ.: 1. Οxidative burst using DHR (λειτουργικότητα ουδετερόφιλων) 2. Μέτρηση των υποπληθυσμών των Β λεμφοκυττάρων στην CVID 3. Κατανομή των naive / memory T cells στην SCID Εμπορικά διαθέσιμα κιτ για ταχεία αναγνώριση απώλειας λευκοκυτταρικών υποπληθυσμών, π.χ. CD16, CD19, CD3, CD4, CD45, CD56, CD8, IgD, IgM, TCRgd (PIDOT, Cytognos) Flow Cytometry, a Versatile Tool for Diagnosis and Monitoring of Primary Immunodeficiencies (Clinical and Vaccine Immunology, 2016)

51 2.2 Ανίχνευση ανοσοανεπάρκειας Ανίχνευση οξειδωτικής ικανότητας αναπνευστικής έκρηξης ουδετερόφιλων: 1. Μη ειδική ενεργοποίηση από PMA (Phorbol myristate acetate) 2. Τα φυσιολογικά παραγόμενα ROS προκαλούν την μετατροπή της DHR (dihydroxyrhodamine) σε φθορίζουσα ροδαμίνη. 3. Ανίχνευση με κυτταρομετρία ροής Α. Normal Β. X linked CGD C. Autosomal CGD D. Autosomal CGD E. cmpo deficiency F. Atypical CGD Flow Cytometry, a Versatile Tool for Diagnosis and Monitoring of Primary Immunodeficiencies (Clinical and Vaccine Immunology, 2016)

52 2.2 Ανίχνευση ανοσοανεπάρκειας The EuroFlow PID Orientation Tube for Flow Cytometric Diagnostic Screening of Primary Immunodeficiencies of the Lymphoid System, (Front Immunol. 2019)

53 2.2 Ανίχνευση ανοσοανεπάρκειας The EuroFlow PID Orientation Tube for Flow Cytometric Diagnostic Screening of Primary Immunodeficiencies of the Lymphoid System, (Front Immunol. 2019)

54 2.3 Δείκτες σηψαιμίας 2.3 Σε ερευνητική χρήση: Τμήματα επειγόντων περιστατικών: 1. Μέτρηση αυξημένης έκφρασης CD64 στα Ουδετερόφιλα(n), απώλεια του HLADR στα μονοκύτταρα (m) ή αύξηση των Τ ρυθμιστικών κυττάρων (Tregs, CD4+CD25++CD127-). 2. Δείκτες οξείας αντίδρασης σε φλεγμονή. Πιθανή διάκριση του είδος του παθογόνου: 1. ncd64+ σημαντικά αυξημένα σε βακτηριακές λοιμώξεις, mcd169+ σε ιογενείς (86% ευαισθησία 90% ειδικότητα). 2. Μέτρηση με χρήση πρωτοκόλλου ενός σταδίου σε 15 λεπτά. Clinical review flow cytometry perspectives in the ICU - from diagnosis of infection to monitoring of injury-induced immune dysfunctions (Clin Care, 2011) Clinical research assessment by flow cytometry of biomarkers for infectious stratification in an ER Department (Biom Medic, 2019) A novel one-step extracellular staining for flow cytometry Proof-of-concept on sepsis-related biomarkers. (J Immunol Meth, 2019)

55 3. Ανίχνευση με χρήση χρωστικών 3.1 Αυτοματοποιημένη ανάλυση ούρων και υγρών σωματικών κοιλοτήτων: Χρήση χρωστικών που προσδένονται στοιχειομετρικά στο DNA/RNA μικροοργανισμών και δομών της μεμβράνης Ανάλυση ούρων για ύπαρξη μυκήτων, βακτηρίων (gram+ ή -), επιθηλιακών κυττάρων, λευκοκυττάρων (ουρολοιμώξεις) και ερυθρών (αιματουρία) Περίπου 120 δείγματα/ώρα αντί των ημερών που χρειάζεται μια καλλιέργεια αλλά που ακόμα αποτελεί το gold standard Systematic review and meta-analysis of flow cytometry in urinary tract infection screening (Clinica Chimica Acta, 2013) Diagnosis of Urinary Tract Infections by Urine Flow Cytometry (Disease markers, 2019) Evaluation of flow cytometry for the detection of bacteria in biological fluids (PLoS One, 2019)

56 3. Ανίχνευση με χρήση χρωστικών 3.1 Αυτοματοποιημένη ανάλυση ούρων και υγρών σωματικών κοιλοτήτων: 17 διαφορετικοί παράμετροι στα ούρα 7 σε άλλα σωματικά υγρά Ένα μπλε laser (488 nm), δύο σημεία ανάλυσης (επιφάνειας, SFch και πυρήνα, CRch). Μέτρηση FSC (μέγεθος), SSC (κοκκίωση, κρυσταλλικές δομές), φθορισμού χρωστικών (SFL) και depolarized side scattered light (DSS).

57 3. Ανίχνευση με χρήση χρωστικών 3.2 Χρήση χρωστικών που προσδένονται στο DNA: Διαφορετική ένταση χρώσης ανάλογα το μέγεθος του γονιδιώματος (Picogreen) Διαφορετική ένταση χρώσης ανάλογα με την αναλογία A:T (Hoechst 33342) Martin G. Wilkinson - Flow Cytometry in Microbiology: Technology and Applications - Caister Academic Press (2015)

58 4. Ανίχνευση μετά από υβριδισμό 4.1 Ανίχνευση υπερέκφρασης mrna του HPV: Σε κολποτραχηλικά επιθηλιακά κύτταρα από κυτταρολογία υγρής φάσης Χρήση πολλαπλών ιχνηθετών που αναγνωρίζουν το mrna των Ε6/Ε7 ογκογονιδίων του ιου Αποτελέσματα εντός 4 ωρών High-Throughput Cervical Cancer Screening Using Intracellular Human Papillomavirus E6 and E7 mrna Quantification by Flow Cytometry. (American Journal of Clinical Pathology, 2005)

59 4. Ανίχνευση μετά από υβριδισμό Συνδυασμός με χρωστική DNA (DAPI) για: την αναγνώριση των κυττάρων που πολλαπλασιάζονται την αναγνώριση κυττάρων με ανευπλοειδία (καρκινικά) Αρνητικό HPV L1 DNA-. Post G1 8%. E6/E % HSIL HPV L1 DNA- Post G1 13%. E6/E % Staging pre-cervical cancer using combined E6, E7 mrna quantification and cell cycle analysis (OncoTect 3Dx), EuroGin, 2016

60 4. Ανίχνευση μετά από υβριδισμό 4.2 Χρήση μοριακών ιχνηθετών (beacons) για in-vivo ανίχνευση παθογόνων : Πρωτόκολλο υβριδισμού 30 λεπτών. Ανίχνευση μολυσμένων (φθοριζόντων) κυττάρων με κυτταρομετρία ροής. Use of Flow Cytometry for Rapid, Quantitative Detection of Poliovirus-Infected Cells via TAT Peptide-Delivered Molecular Beacons (Applied and Environmental Microbiology, 2012)

61 5. Συνδυασμός χρωστικών ιχνηθετών, αντισωμάτων Πολλαπλές εφαρμογές χωρίς ευρεία κλινική χρήση που αφορούν: Άμεση ταυτοποίηση βακτηρίων, μυκήτων, παρασίτων και ιών (αντιγόνων ή νουκλεϊκών οξέων) Χρήση φθοριζόντων σφαιριδίων (πολυπαραμετρική ELISA) για ορολογική αναγνώριση των παθογόνων Χρήση της κυτταρομετρίας για την ταυτοποίηση ενώσεων με αντιμικροβιακή δράση (μέτρηση νεκρών κυττάρων ή αλλαγές στην μεμβράνη) Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας Φορτίο μικροοργανισμών στο νερό (πόσιμο, εμφιαλωμένο) Applications of Flow Cytometry to Clinical Microbiology (Clinical Microbiology Reviews, 2000) Martin G. Wilkinson - Flow Cytometry in Microbiology_- Τechnology and Applications. (Caister Academic Press, 2015)

62 Χρήστης Ένας χρήστης κυτταρομετρίας δυνητικά μπορεί να: Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δείγματα και το ιστορικό τους Εκτελεί τα πρωτόκολλα προετοιμασίας και χρώσης Εκτελεί τον έλεγχο λειτουργίας του κυτταρομέτρου Αναλύει τα δείγματα, το οποίο περιλαμβάνει: Επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων και πρότυπων αρχείων Ρύθμιση των PMTs, ταχύτητας, καθαρισμού ανεπιθύμητων γεγονότων Ως αποτέλεσμα είναι απαραίτητες: Εμπειρία στη λειτουργία του κυτταρομέτρου και γνώση κυτταρικής βιολογίας και ανοσολογίας Ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων τη στιγμή που αναλύεται το δείγμα και διόρθωση ή επανάληψη μετρήσεων

63 Κοινά λάθη (και πώς να τα αποφύγεις) Προετοιμασία δείγματος: Δείγματα με πήγμα, μυελός των οστών και όλα τα δείγματα που πιθανώς να έχουν ομάδες κυττάρων, τεμάχια ιστού ή εξωγενή σωμάτια (τροφή, βλέννα κ.α.) χρειάζονται διήθηση με φίλτρο (50-100μm, First Law) Σχεδιασμός panel, επιλογή κλώνων και τιτλοποίηση τους Τα πρωτόκολλα έχουν φτιαχτεί για να τηρούνται (Αυτός που το έφτιαξε συνήθως ξέρει καλύτερα) Μέτρηση και ανάλυση: Απουσία ενός αντισώματος σε μια 8χρωμία συνήθως καθιστά το αποτέλεσμα μη ερμηνεύσιμο Επιλογή σωστής ταχύτητας ανάλυσης ανά εφαρμογή (π.χ. για τον κυτταρικό κύκλο είναι απαραίτητο <200 cells/sec) Περιοχές και οριοθετήσεις έχουν τεθεί με βάση συγκεκριμένα αντισώματα, συνδυασμούς και ρυθμίσεις Shapiro s 3 rd Law: What s in the bottle isn t necessarily what s in the label Shapiro s 6 th law: There are some cell identification problems which even monoclonal antibodies can t solve

64 Β Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 1. Βίντεο: 2. Βιβλία: Practical Flow Cytometry, H. Shapiro, 2003, 4 th ed Willy 3. Παρουσιάσεις: 4. Ελληνικά: Καθηγητής Ι.Γ. Παναγιωτίδης Αν. Καθηγητής Π. Φούκας

Βασικές Αρχές Κυτταρομετρίας Ροής

Βασικές Αρχές Κυτταρομετρίας Ροής Βασικές Αρχές Κυτταρομετρίας Ροής Δρ. Άρης Σπάθης Βιολόγος Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κυτταρομετρία Ροής Μια πολυπαραμετρική μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την κυψελίδα ροής

Μετά την κυψελίδα ροής Μετά την κυψελίδα ροής 1. Οπτικά Συστήματα Διέγερσης (excitation optics) laser φακοί (shaping lenses) 2. Οπτικά Συστήματα Συλλογής (collection optics) φακοί συλλογής κάτοπτρα (dichroic mirrors) φίλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ FLOW CYTOMETRY

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ FLOW CYTOMETRY ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ FLOW CYTOMETRY ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ Γενικά χαρακτηριστικά Απεικόνιση των κυτταρικών πληθυσμών με βάση: το μέγεθος την κοκκίωση το φθορισμό ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ Υδροδυναμική ροή Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ FLOW CYTOMETRY

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ FLOW CYTOMETRY ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ FLOW CYTOMETRY Κυτταρομετρία Ροής Η Κυτταρομετρία Ροής είναι μια τεχνική που εκμεταλλεύεται την μέτρηση ορισμένων βιοχημικών και βιοφυσικών παραμέτρων των κυττάρων μεμονωμένα, όταν αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές κυτταροµετρίας ροής

Βασικές αρχές κυτταροµετρίας ροής Βασικές αρχές κυτταροµετρίας ροής Κυτταροµετρία ροής Πρόκειται για πολυπαραμετρική μέθοδο ανίχνευσης 2-20 διαφορετικών παραμέτρων σε εναιώρημα κυττάρων Η κυτταροµετρία ροής (flow cytometry ) είναι µέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ Μέτρηση επιπέδων CD20 σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που λαμβάνουν θεραπεία με χορήγηση ριτουξιμάμπης

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ Μέτρηση επιπέδων CD20 σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που λαμβάνουν θεραπεία με χορήγηση ριτουξιμάμπης ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ΠΤΥΧΙΟ Project No1 Πρακτικής Άσκησης ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ Μέτρηση επιπέδων CD20 σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που λαμβάνουν θεραπεία με χορήγηση ριτουξιμάμπης Ιπποκράτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρικών διεργασιών Κυτταρομετρία Ροής

Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρικών διεργασιών Κυτταρομετρία Ροής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης κυτταρικών διεργασιών Κυτταρομετρία Ροής Έλενα Κουιμτζόγλου Τμήμα Βιολογίας http://www.exetasis.gr/kittarometritis Κυτταρομετρία ροής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πειράματα σπάνιων γεγονότων και ανεπαρκών δεδομένων. Μαριάννα Τζανουδάκη Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

Πειράματα σπάνιων γεγονότων και ανεπαρκών δεδομένων. Μαριάννα Τζανουδάκη Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» Πειράματα σπάνιων γεγονότων και ανεπαρκών δεδομένων Μαριάννα Τζανουδάκη Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» Μικρή ποσότητα δείγματος (ανεπαρκή δεδομένα) Μικρή ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2013 PNH Σπάνια διαταραχή του αρχέγονου αιμοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ Σ.Β. % Α. ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος κυτταρομετρητή ροής με σύγχρονες τεχνικές κυτταρομετρίας ροής και διαχωρισμού κυττάρων με

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ λ η ν ι κ ή Ε τ α ι ρ ί α Κ υ τ τ α ρ ο μ ε τ ρ ί α ς Π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ό Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε λ λ η ν ι κ ή Ε τ α ι ρ ί α Κ υ τ τ α ρ ο μ ε τ ρ ί α ς Π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ό Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α 1 P a g e 8 o Π α ν ε λ λ ή ν ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ε λ λ η ν ι κ ή Ε τ α ι ρ ί α Κ υ τ τ α ρ ο μ ε τ ρ ί α ς Π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ό Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΙ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΙ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΙ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» Η αξιοποίηση του εύρους των δυνατοτήτων της κυτταρομετρίας ροής στην Ανοσολογία προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση δεδομένων

Απεικόνιση δεδομένων Απεικόνιση δεδομένων Παρουσίαση των δεδομένων ΙΣΤΟΓΡΑΜΜ Α Το ιστόγραμμα απεικονίζει την κατανομή των γεγονότων (events) μίας παραμέτρου. Ο οριζόντιος άξονας (x) αντιστοιχεί στην ένταση του σήματος ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ Σ.Β. % Α. ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος κυτταρομετρητή ροής με σύγχρονες τεχνικές κυτταρομετρίας ροής και διαχωρισμού κυττάρων με

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αίµατος. Καταµέτρηση των έµµορφων στοιχείων του αίµατος

Γενική αίµατος. Καταµέτρηση των έµµορφων στοιχείων του αίµατος Γενική αίµατος Αθανασία Μουζάκη, Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας, Εργαστήριο Αιµατολογίας, Αιµατολογικό Τµήµα, Παθολογική Κλινική, Τµήµα Ιατρικής, Παν/ο Πατρών Γενική αίµατος Καταµέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό σύστημα, μέρος 2 ο τροποποίηση και αποθήκευση σήματος Πρότυπα αρχείων κυτταρομετρίας

Ηλεκτρονικό σύστημα, μέρος 2 ο τροποποίηση και αποθήκευση σήματος Πρότυπα αρχείων κυτταρομετρίας Βασική εκπαίδευση στην Κυτταρομετρία Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 Γραφεία ΕΕΚΧ-ΚΒ, Αλωπεκής 47, Αθήνα Ηλεκτρονικό σύστημα, μέρος 2 ο τροποποίηση και αποθήκευση σήματος Πρότυπα αρχείων κυτταρομετρίας Γεώργιος Μαρκόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές τεχνολογιών Μοριακής Βιολογίας στην Γενετική

Εφαρμογές τεχνολογιών Μοριακής Βιολογίας στην Γενετική Εφαρμογές τεχνολογιών Μοριακής Βιολογίας στην Γενετική Πεφάνη Δάφνη 08.03.2019 Επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Βιολογίας Αλληλούχιση (Sequencing) Προσδιορισμός της Αλληλουχίας ενός τμήματος DNA Mέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Τζανουδάκη Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Μαριάννα Τζανουδάκη Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» ΙΙΙβ. Τ Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (T ALL) και Yπολειμματική Νόσος (ΜRD) Μαριάννα Τζανουδάκη Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» Η ωρίμανση των Τ λεμφοκυττάρων Τ και Β Λεμφοκύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (B ΟΛΛ) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (MRD)

Β ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (B ΟΛΛ) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (MRD) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Γ ΜΕΡΟΣ «Η ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» Β ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (B ΟΛΛ) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (MRD) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του ρόλου ανοσο-τροποποιητικής δράσεως της p38 µιτογονο-ενεργοποιηµένης κινάσης ( p38 MAPK ) Μαυρόπουλος Αθανάσιος, PhD ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Ι H p38 MAPK ενεργοποιείται από τις ιντερλευκίνες IL-12 και IL-18

Διαβάστε περισσότερα

Ο φυσιολογικός μυελός των οστών. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"

Ο φυσιολογικός μυελός των οστών. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός Ο φυσιολογικός μυελός των οστών Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός" μυελός των οστών πολύπλοκος όλες οι κυτταρικές σειρές από αρχέγονο αδιαφοροποίητο κύτταρο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

μαθητικό φροντιστήριο

μαθητικό φροντιστήριο σύγχρονο Φάσμα group προπαρασκευή για μαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 74 ΠΛ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 Πρωτεσιλάου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 6: Κυτταρομετρία ροής. Εργαστήριο Ανοσολογίας Εαρινό εξάμηνο 2019 Υπεύθυνες Διδασκαλίας: Βογιατζάκη Χρυσάνθη, Τσουμάνη Μαρία

Εργαστηριακή άσκηση 6: Κυτταρομετρία ροής. Εργαστήριο Ανοσολογίας Εαρινό εξάμηνο 2019 Υπεύθυνες Διδασκαλίας: Βογιατζάκη Χρυσάνθη, Τσουμάνη Μαρία Εργαστηριακή άσκηση 6: Κυτταρομετρία ροής Εργαστήριο Ανοσολογίας Εαρινό εξάμηνο 2019 Υπεύθυνες Διδασκαλίας: Βογιατζάκη Χρυσάνθη, Τσουμάνη Μαρία Εισαγωγικά ιστορικά στοιχεία Οι πρώτες μελέτες για αναλυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Ο ανοσοφθορισµός είναι η µέθοδος κατά την οποία χρησιµοποιούνται φθορίζοντα αντισώµατα για την ανίχνευση και εντόπιση αντιγόνου ή αντισώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» ΦΥΣΙΚΗ-ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ Φυσιολογικοί φραγμοί Κύτταρα Χημικές ουσίες Αποτελεί τη πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Στάδια μικροβιακής λοίμωξης δημιουργία αποικίας σε εξωτερική επιφάνεια διείσδυση στον οργανισμό τοπική μόλυνση συστηματική (γενικευμένη) μόλυνση H σημασία

Διαβάστε περισσότερα

T-NK LYMPHS B LYMPHS T LYMPHS CELLS GATE

T-NK LYMPHS B LYMPHS T LYMPHS CELLS GATE Οριοθέτηση (Gating) -Ανάλυση δεδομένων NK CELLS T-NK LYMPHS B LYMPHS T LYMPHS GATE Περιοχές/Regions - Παράθυρα/Gates Οριοθέτηση :Πότε, από ποιόν, σε τι βοηθάει? Είδη και σχήματα περιοχών και gates polygon

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗ Β-ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗ Β-ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗ Β-ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ Σ. ΝΤΟΒΑ Βιοχημικός, Msc, PhD Επιστημονικός συνεργάτης Μονάδας Μοριακής Βιολογίας- Αιματολογικό Εργαστηρίο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Β ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» IV Σχεδιασμός Πειραμάτων και Ανάπτυξη Δοκιμασιών ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Βικεντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΛΥΝΟΥ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΛΥΝΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΛΥΝΟΥ Τα λεμφοκύτταρα προέρχονται από την λεμφική σειρά, ενώ τα μονοπύρηνα, τα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα (κοκκιοκύτταρα) και τα βασεόφιλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ Σ.Β. % Α. ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος κυτταρομετρητή ροής με σύγχρονες τεχνικές κυτταρομετρίας ροής και διαχωρισμού κυττάρων με

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2013 Αρ. Πρωτ.: 9972/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2013 Αρ. Πρωτ.: 9972/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592160 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Απαντήσεις του κριτηρίου αξιολόγησης στη βιολογία γενικής παιδείας 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε τον αριθμό καθεμίας από τις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, και δίπλα σε αυτόν το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Φθορισμός Excited state excitation shorter wavelength, higher energy emission longer wavelength, less energy Ground state Φάσματα απορρόφησης και εκπομπής φθοριζόντων μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ REAL-TIME PCR

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ REAL-TIME PCR 6. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ I. Σύστημα αυτόματης απομόνωσης γενετικού υλικού παθογόνων. 1. Το σύστημα αυτόματης απομόνωσης γενετικού υλικού, να είναι τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΑΡΟΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ A. 1. O αναλυτής να είναι πιστοποιημένος για χρήση διαγνωστικών/κλινικών εξετάσεων

8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΑΡΟΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ A. 1. O αναλυτής να είναι πιστοποιημένος για χρήση διαγνωστικών/κλινικών εξετάσεων 8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΑΡΟΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ A Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. O αναλυτής να είναι πιστοποιημένος για χρήση διαγνωστικών/κλινικών εξετάσεων (CE-IVD marked βάση 98/79/EC). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Compensation (Αντιστάθμιση Φθορισμών) και Ψηφιακή Τεχνολογία. Μαρία Γεωργίου Χημικός, PhD Leriva Diagnostics

Compensation (Αντιστάθμιση Φθορισμών) και Ψηφιακή Τεχνολογία. Μαρία Γεωργίου Χημικός, PhD Leriva Diagnostics Compensation (Αντιστάθμιση Φθορισμών) και Ψηφιακή Τεχνολογία Μαρία Γεωργίου Χημικός, PhD Leriva Diagnostics Block Διάγραμμα Κυτταρομετρητή Sample Dynamic Range Determinant PMT Amp Peak Laser Optics Resolution

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ Β Α. ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος κυτταρομετρητή ροής με σύγχρονες τεχνικές κυτταρομετρίας ροής και διαχωρισμού κυττάρων με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS ΑΜΕΣΗ COOMBS Θεμελιώδες γνώρισμα του κάθε οργανισμού είναι ότι αναγνωρίζει τα κύτταρα των άλλων οργανισμών ως ξένα Αντιδρά με σκοπό την καταστροφή ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξεταστική Ιανουαρίου 2010

ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξεταστική Ιανουαρίου 2010 Εξεταστική Ιανουαρίου 2010 Ποιες είναι οι διαφορές μιας πρωτογενούς από μια δευτερογενή χυμική ανοσολογική απόκριση; Περιγράψετε τους μηχανισμούς ενεργοποίησης στις δυο περιπτώσεις. ΘΕΜΑ 2 (1 μονάδα) Περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ν. Κηφισιά 22/02/208 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.πρωτ.: 3294 Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 4

Διαβάστε περισσότερα

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ Kary Mullis (Nobel Χημείας, 1993) in vitro τεχνική ( molecular photocopying ) Εφαρμογή σε όλους τους τομείς της Βιολογίας Στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

όλοι αναπνευστική οδός στομάχι στόμα

όλοι αναπνευστική οδός στομάχι στόμα κεράτινη στιβάδα περιέχει σμήγμα λιπαρά οξέα Μηχανισμοί που παρεμποδίζουν την είσοδο Δέρμα περιέχει ιδρώτας φυσιολογική μικροχλωρίδα λυσοζύμη γαλακτικό οξύ μικροοργανισμών Βλεννογόνοι όλοι αναπνευστική

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα

Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα φυσική ή μη ειδική ανοσία δεν απαιτεί προηγούμενη έκθεση στο παθογόνο και δεν διαθέτει μνήμη. σε επίκτητη ή ειδική ανοσία χυμική ανοσία με παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Οι αποικοδομητές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Καθώς η επιστημονική γνώση και κατανόηση αναπτύσσονται, ο μελλοντικός σχεδιασμός βιοτεχνολογικών προϊόντων περιορίζεται μόνο από τη φαντασία μας Βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρομετρία ποσοτικού φθορισμού. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Κυτταρομετρία ποσοτικού φθορισμού. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» Κυτταρομετρία ποσοτικού φθορισμού Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» QFCM Quantitative fluorescence cytometry Κυτταρομετρία ποσοτικού φθορισμού ή Ποσοτική Κυτταρομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1. Aνίχνευση ακτινοβολίας και η επίδραση των οργάνων παρατήρησης. Εισαγωγή

ΑΣΚΗΣΗ 1. Aνίχνευση ακτινοβολίας και η επίδραση των οργάνων παρατήρησης. Εισαγωγή ΑΣΚΗΣΗ 1 Aνίχνευση ακτινοβολίας και η επίδραση των οργάνων παρατήρησης Εισαγωγή Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μελέτη αστρονομικών αντικειμένων είναι η μέτρηση των χαρακτηριστικών της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία Δεδομένων και Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Αρχεία Δεδομένων και Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Immunology-Immunopathology-Immunotherapy (UMRS 959 UPMC/INSERM, FRE3632 CNRS, http://www.i3-immuno.fr) Αρχεία Δεδομένων και Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ιωάννης Δράκος, PhD (drakos@phd.gr) Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

IV. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΩΝ IV. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Κώνστα Ευγενία, Χημικός, PhD Επιστημονικός Συνεργάτης, Β Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν

Διαβάστε περισσότερα

10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης"

10η Ενότητα: Το υποσύστημα αίσθησης 10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά μεγέθη γενική δομή και συγκρότηση ΤΕΙ Πειραιά Καθηγητής Γ. Χαμηλοθώρης ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ISL I nt el l i gent Syst ems Lab 1 Το υποσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ Σπυριδούλα Βασιλείου Βιολόγος, PhD Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, Γ.Ν.Α. Κυτταρομετρία Ροής (ΚΡ): απαραίτητο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, prb, κυκλίνες, κινάσες, Ki67. Τι από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός; Αλέξανδρος Λαµπρόπουλος

HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, prb, κυκλίνες, κινάσες, Ki67. Τι από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός; Αλέξανδρος Λαµπρόπουλος HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, prb, κυκλίνες, κινάσες, Ki67. Τι από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός; Αλέξανδρος Λαµπρόπουλος δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων Ø Ποιό HPV τεστ είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β.1 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 8 Β.2 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β Β.1 Α) Μονάδες 4  Μονάδες 8 Β.2 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 9 Β.1 O δείκτης διάθλασης διαφανούς υλικού αποκλείεται να έχει τιμή: α. 0,8 β. 1, γ. 1,4 Β. Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, έχει κινητική ενέργεια Κ, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια U και ολική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η κυτταρομετρία ροής στα Β λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. Ελένη Καψάλη Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας

Η κυτταρομετρία ροής στα Β λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. Ελένη Καψάλη Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Η κυτταρομετρία ροής στα Β λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα Ελένη Καψάλη Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Κατάταξη λεμφικών νεοπλασμάτων Τα νεοπλάσματα των Β, Τ, ΝΚ λεμφοκυττάρων είναι όγκοι από ανώριμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Το τρυπανόσωμα προκαλεί α. δυσεντερία β. ελονοσία γ. ασθένεια του ύπνου δ. χολέρα Τα ενδοσπόρια σχηματίζονται από β. φυτά γ. ιούς δ. πρωτόζωα Η σύφιλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ [1] ΘΕΩΡΙΑ Σύμφωνα με τη κβαντομηχανική, τα άτομα απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια με διακριτό τρόπο, με «κβάντο» ενέργειας την ενέργεια hv ενός φωτονίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΜΥΝΑΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: επιλέξτε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή συνέχεια της πρότασης. 1. Δυσμενές χημικό περιβάλλον στην επιδερμίδα προκαλείται από:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Ι ΕΝΟΤΗΤΑ «Εισαγωγή στη Βιολογία» ΑΣΚΗΣΗ 2. Οπτικό μικροσκόπιο - Χρώσεις Οι ζωντανοί ιστοί, τα περισσότερα κύτταρα και οι κυτταρικές δομές είναι άχρωμα λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων

Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων Μάθημα 9 ο Φασματοσκοπία Raman Διδάσκων Δρ. Αδαμαντία Χατζηαποστόλου Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Ύλη 9 ου μαθήματος Αρχές λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

LASER και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

LASER και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ LASER http://www.physics.upatras.gr/laserlab LASER και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Πέτρος Περσεφόνης

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή κυτταρική βιοχημεία Ανοσοποιητικό σύστημα

Μοριακή κυτταρική βιοχημεία Ανοσοποιητικό σύστημα Μοριακή κυτταρική βιοχημεία Ανοσοποιητικό σύστημα κωδικός μαθήματος: ETY-335 Χειμερινό εξάμηνο 2014 / 2015 Μαρία Χατζηνικολαΐδου mchatzin@materials.uoc.gr Έμφυτο και προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ι

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ι ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ι FLOW CYTOMETRY UNIT Operational Scientist: Dr. Sofia Grammenoudi grammenoudi@fleming.gr Scientist in Charge: Dr. D.L. Kontoyiannis ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του L.E.D Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του παρέχεται μία ηλεκτρική τάση κατά τη φορά ορθής πόλωσης

Διαβάστε περισσότερα

MRD ΠΜ ΧΛΛ. Σωσάνα Δελήμπαση ΓΝ<<Ο Ευαγγελισμός>>

MRD ΠΜ ΧΛΛ. Σωσάνα Δελήμπαση ΓΝ<<Ο Ευαγγελισμός>> MRD ΠΜ ΧΛΛ Σωσάνα Δελήμπαση ΓΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ MRD Κάθε προσέγγιση που έχει σαν στόχο την ανίχνευση και αν είναι εφικτό τη μέτρηση των υπολειμματικών καρκινικών κυττάρων πέρα από την ευαισθησία

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις.

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. FluoroSpheres Αρ. κωδικού K0110 6η έκδοση Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. (105799-004) SSK0110CE_02/GR/2015.12

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β ).

Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β ). Αθήνα, 30/5/2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β ). Η

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Ένταση Roentgen (1895): Παρατήρησε ότι όταν ταχέα ηλεκτρόνια πέσουν σε υλικό στόχο παράγεται ακτινοβολία, που ονομάστηκε ακτίνες Χ, με τις εξής ιδιότητες: Ευθύγραμμη διάδοση ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ. Γιώργος Λαλλάς, Βιολόγος PhD Επιστημονικός Διευθυντής Π. Ζαφειρόπουλος Α. Ε.

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ. Γιώργος Λαλλάς, Βιολόγος PhD Επιστημονικός Διευθυντής Π. Ζαφειρόπουλος Α. Ε. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ Γιώργος Λαλλάς, Βιολόγος PhD Επιστημονικός Διευθυντής Π. Ζαφειρόπουλος Α. Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ Σχεδιασμός πειράματος Προετοιμασία δείγματος Επιλογή μηχανήματος Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αίµατος. Καταµέτρηση των έµµορφων στοιχείων του αίµατος

Γενική αίµατος. Καταµέτρηση των έµµορφων στοιχείων του αίµατος Γενική αίµατος Αθανασία Μουζάκη, Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας, Εργαστήριο Αιµατολογίας, Αιµατολογικό Τµήµα, Παθολογική Κλινική, Τµήµα Ιατρικής, Παν/ο Πατρών Γενική αίµατος Καταµέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας H.M. Παράγοντες κινδύνου καρκινώματος τραχήλου Ηλικία κατά την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με λ [ m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με λ [ m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. ότι το αόρατο το «φώς» από τον σωλήνα διαπερνούσε διάφορα υλικά (χαρτί, ξύλο, βιβλία) κατά την

Διαβάστε περισσότερα

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσµα & Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε. Σαμπάνη 1, Μ. Στάγκου 1, Δ-Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Διευθύντρια Εργαστηρίου Μικροβιολογίας ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ φάση της κλινικής ιατρικής Η μικροβιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Καρκίνος του Λάρυγγα

HPV και Καρκίνος του Λάρυγγα Δρ Βασίλειος Νικολαΐδης Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Β Πανεπιστηµιακή ΩΡΛ κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου ü HPV Καρκίνος του Οροφάρυγγα Αίτιο Πρόγνωση Ανταπόκριση στη θεραπεία ü HPV?????? Άλλοι Καρκίνοι Κεφαλής και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι. Αθήνας Μάθημα 12 ο Κυτταρική Βιολογία (νανομετρικό μέγεθος) - Βιοδείκτες Διδάσκων Δρ. Ιωάννης Δρίκος Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων (ΠΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή ιάγνωση Γρίπης Μοριακή διάγνωση ή όχι?

Εργαστηριακή ιάγνωση Γρίπης Μοριακή διάγνωση ή όχι? Εργαστηριακή ιάγνωση Γρίπης Μοριακή διάγνωση ή όχι? Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπλ. Καθηγητής ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΜΗ ΙΩΝ ΓΡΙΠΗΣ ΓΟΝΙ ΙΑ ΙΩΝ ΓΡΙΠΗΣ Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Real Time PCR. Καραπέτσας Θανάσης PhD, MSc

Εισαγωγή στη Real Time PCR. Καραπέτσας Θανάσης PhD, MSc Εισαγωγή στη Real Time PCR Καραπέτσας Θανάσης PhD, MSc Μειονεκτήματα της κλασικής PCR Ανάλυση ύστερα από ηλεκτροφόρηση(συνήθως αγαρόζης) Τεχνική τελικού σημείου(end-point detection), Σύγκριση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας Να έχει έγκριση κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση CE Να λειτουργεί σε ρεύμα 220V /50Hz Να είναι τροχήλατο με μικρό όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία Ιωάννης Πούλιος Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54124

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Γ Λυκείου / Το Φως 1. Η υπεριώδης ακτινοβολία : a) δεν προκαλεί αμαύρωση της φωτογραφικής πλάκας. b) είναι ορατή. c) χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων. d) έχει μήκος κύματος

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΙΑΡΧΑΚΟ (Διευθυντή Πωλήσεων)

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΙΑΡΧΑΚΟ (Διευθυντή Πωλήσεων) ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗ: ΑΠΟ: Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΙΑΡΧΑΚΟ (Διευθυντή Πωλήσεων) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/4/2018 ΘΕΜΑ: Διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανοσολογία

Εισαγωγή στην Ανοσολογία Εισαγωγή στην Ανοσολογία ρ. Γιώργος Κρασιάς Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου Τµήµα Μοριακής Ιολογίας Τι είναι το Ανοσοποιητικό Σύστηµα (ΑΣ)? Το ΑΣ (Immune System) είναι ένα σύστηµα άµυνας του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ Τίτλος Εργαστηριακής Άσκησης: Προσδιορισμός Σχετικής Μοριακής Μάζας (Μ r ) Πρωτεΐνης με την Xρησιμοποίηση Φασματομετρίας Μάζας Ηλεκτροψεκασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 04-05 ΠΟΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΑΣ. Β. Στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α 1 δ 2 β 3 γ 4 β 5 α ΘΕΜΑ Β

ΘΕΜΑ Α 1 δ 2 β 3 γ 4 β 5 α ΘΕΜΑ Β ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α 1 δ 2 β 3 γ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)

Η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) Η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) 1 PCR: -βραβείο Nobel χημείας 1993 Η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR, Polymerase Chain Reaction) επινοήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι ιοί αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα