1821 Wikipedia Challenge: Γίνε ένας Σύγχρονος Εγκυκλοπαιδιστής - Ο Ψηφιακός Πολιτισμός στα Χέρια της Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1821 Wikipedia Challenge: Γίνε ένας Σύγχρονος Εγκυκλοπαιδιστής - Ο Ψηφιακός Πολιτισμός στα Χέρια της Εκπαίδευσης"

Transcript

1 1821 Wikipedia Challenge: Γίνε ένας Σύγχρονος Εγκυκλοπαιδιστής - Ο Ψηφιακός Πολιτισμός στα Χέρια της Εκπαίδευσης Ε. Κεφαλάς 1, Β. Γεροντοπούλου 2, Ά. Κατωπόδης 3, Π. Στάμος 4, Φ. Κωνσταντινίδη 5 1 Σύλλογος Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας 2 Ιστορικός Επιστήμης και Τεχνολογίας, Υπεύθυνη Ωνασείου Βιβλιοθήκης, Ίδρυμα Ωνάση 3 Ιστορικός & Επιστημονικός Συνεργάτης Έργου 4 Συντάκτης της Wikipedia 5 Συντονισμός Ψηφιακών μέσων, Postscriptum Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας καινοτόμος ψηφιακός πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός λημματογράφησης στη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, που διεξήχθη εξ αποστάσεως κατά το σχολικό έτος από το Ίδρυμα Ωνάση για σχολικές ομάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του Ο διαγωνισμός αποτέλεσε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα οικοδόμησης συγγραφικών, ψηφιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων καθώς και απόκτησης ιστορικών γνώσεων για τους συμμετέχοντες, που ενίσχυσε την ελληνοφωνία και διέδωσε τεκμηριωμένες πληροφορίες με όχημα τη Wikipedia. Μαθητές και μαθήτριες 1, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικών, κλήθηκαν να συγγράψουν νέα λήμματα και να εμπλουτίσουν και να μεταφράσουν υπάρχοντα, σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αξιοποιώντας ιστορικά τεκμήρια ανοικτής πρόσβασης και συνδέοντάς τον ψηφιακό πολιτισμό με την εκπαίδευση. Λέξεις κλειδιά: ψηφιακός εγγραμματισμός, Wikipedia, λημματογράφηση, νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, εκπαίδευση από απόσταση, καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι. 1 Εφεξής μόνο μαθητές για συντομία.

2 10 14 th Conference on Informatics in Education Εισαγωγή Οι νέες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για να καταστεί το πολιτιστικό απόθεμα διαθέσιμο σε όλους. Οι ψηφιακές εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) διατρέχουν και εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων γνώσης, παρέχοντας απεριόριστες προοπτικές συλλογής, έρευνας και παρουσίασης γεγονότων, τεκμηρίων και δεδομένων. Επιπροσθέτως, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία, βελτιώνει την αποδοτικότητά της, αυξάνει την ποικιλία και την ελκυστικότητα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διευκολύνει την πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και ενισχύει το κίνητρο των μαθητών και την αυτοπεποίθηση (Hennessy et al., 2005). Οι ιστότοποι συνεργατικής γραφής θεωρείται ότι συμβάλλουν στη δημιουργία κοινοτήτων και στην εξοικείωση με την έννοια της ομαδικής παραγωγής έργου (Richardson, W., 2010, p. 69). Μεταξύ των εφαρμογών νέας γενιάς του read and write, η Wikipedia κατέχει ξεχωριστή θέση καθώς μπορεί να επεκταθεί από διαδικτυακό, συνεργατικό εργαλείο δημιουργίας εγκυκλοπαιδικών λημμάτων, σε ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον, ευπροσάρμοστο, ευέλικτο και διευρυμένο χωρικά και χρονικά με στόχο την ανακάλυψη και την οικοδόμηση της γνώσης. Η ευκολία στη χρήση, η υπερκειμενική μη ιεραρχική δομή, η ελεύθερη πρόσβαση, καθιστούν αυτή την παγκόσμια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια έναν ψηφιακό χώρο επικοινωνίας και συνεργασίας με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης περιεχομένου, τόσο ατομικά όσο και στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ομάδων ή κοινοτήτων (Roussinos & Jimoyiannis, 2011), (Proffitt, 2018). Με την κατάλληλη υποστήριξη, μαθητές που εργάζονται σε συνεργατικά περιβάλλοντα αναπτύσσουν κίνητρά τους, ενισχύουν το ενδιαφέρον και την επιτυχία τους στην τάξη και καθίστανται αποδεκτά μέλη της σχολικής κοινότητας αυξάνοντας την πιθανότητα μη εγκατάλειψης της προσπάθειάς τους και τη διεύρυνση των ορίων της ενδοσχολικής τους ανάπτυξης (Κεφαλάς, 2019). Σύμφωνα με τον διεθνή Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OCED), ο μαθητής καλείται να αναπτύξει σημαντικές δεξιότητες για την προετοιμασία του για τον επαγγελματικό κόσμο όπως τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία, τη συνεργασία και την πληροφοριακή παιδεία (Ananiadou & Claro, 2009). Η συμμετοχή σε δράσεις συνεργατικής λημματογράφησης, συμβάλλει στη δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ διαφορετικών διδακτικών αντικειμένων καθώς και στη βαθύτερη κατανόηση εννοιών και την αναγνώριση των αιτιοκρατικών σχέσεων (Heafner & Friedman, 2008). Η συγκεκριμένη ομαδοσυνεργατική διαδικασία καθίσταται αποτελεσματική για την εκμάθηση πολύπλοκων θεμάτων και κατά τη διάρκειά της ενδυναμώνει τις σχέσεις των συμμετεχόντων, επιτυγχάνει τη δέσμευση του μαθητή απέναντι στην ομάδα και στην επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος, ενώ παράλληλα ενισχύει την αυτοεκτίμηση των μελών της. Τέλος, εισάγει τους

3 Πρακτικά 14 th CIE χρήστες στη συμμετοχική φιλοσοφία, στόχος που προβλέπεται να αποτελέσει αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο εγγύς μέλλον (King et al, 2009). Λαμβάνοντας υπ όψιν τις παραπάνω μελέτες, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε έναν πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό συνεργατικής λημματογράφησης στη Wikipedia, με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του Περιγραφή του Προγράμματος 2.1 Ο Διαγωνισμός Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Wikipedia Challenge: Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση κατά το σχολικό έτος , στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αλλά και των 20 ετών από τη δημιουργία της Wikipedia. Η δράση εντάχθηκε στις εκδηλώσεις της Πρωτοβουλίας και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, την εταιρεία PostScriptum, τον Σύλλογο Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Αξιοποιώντας ψηφιακά τεκμήρια της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, τεκμηριώνοντάς τα και διαθέτοντάς τα με ανοιχτή πρόσβαση μέσω της πολυγλωσσικής διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας ελεύθερου περιεχομένου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνδυάσουν δημιουργικά τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος με τη διεξαγωγή ιστορικής έρευνας, αναπτύσσοντας στρατηγικές δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν στο μέλλον. Ο διαγωνισμός Wikipedia Challenge: Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής, αποτέλεσε ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακού εγγραμματισμού, ανάπτυξης της χρήσης του γραπτού λόγου, δημιουργικής σύνδεσης των ΤΠΕ με άλλα μαθήματα του σχολικού προγράμματος και εξ αποστάσεως (σύγχρονης και ασύγχρονης) εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια ομαδοσυνεργατική δράση συμμετοχικής ανάπτυξης περιεχομένου και εμπλουτισμού μιας παγκόσμιας δεξαμενής γνώσης. Αρωγοί σε αυτή την συλλογική προσπάθεια στάθηκαν μερικά από τα σπουδαιότερα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας, όπως το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Μουσείο Μπενάκη, η Βιβλιοθήκη της Βουλής, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, το Ίδρυμα B. & M. Θεοχαράκη και το Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τραπέζης.

4 12 14 th Conference on Informatics in Education Αντικείμενο και Στόχος του Διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η δημιουργία, ο εμπλουτισμός και η μετάφραση λημμάτων της ελληνικής Βικιπαίδειας σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, χρησιμοποιώντας εικονογραφικό υλικό και ιστορικά τεκμήρια και αντικείμενα των φορέων διοργάνωσης αλλά και άλλων αρχείων, μουσείων και βιβλιοθηκών που διατίθενται ελεύθερα σε ψηφιακή μορφή. Ακολουθώντας τις παγκοσμίως καλές πρακτικές, και πιλοτικές δράσεις εισαγωγής της Βικιπαιδείας (Wikimedia Israel, 2016), μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απ όλη την Ελλάδα και την ομογένεια, κλήθηκαν να αναζητήσουν και μέσα από δομημένες διαδικασίες να διαχειριστούν αρχειακά τεκμήρια συνεισφέροντας στην παγκόσμια γνώση για μια σημαντική ιστορική περίοδο. Ο διαγωνισμός είχε ως στόχο α) τη γνωριμία των εκπαιδευτικών και μαθητών με τη λειτουργία της Βικιπαίδειας, β) την αναγνώριση της σημασίας της και τη χρήση της από τους εκπαιδευτικούς ως παιδαγωγικού εργαλείου, γ) την ενεργή συνεισφορά στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της Wikipedia για τη θεματική του 1821 βάσει αξιόπιστων πηγών δ) τη διάδοση της ελληνικής ιστορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ε) την ενίσχυση της «ελληνοφωνίας», στ) τη μύηση στην ιδέα της εγκύκλιας γνώσης μέσα από μία σύγχρονη ψηφιακή δομημένη προσέγγιση της ελευθερίας του λόγου, η) την ανοικτή διάθεση ιστορικών αρχείων της χώρας, θ) την ενίσχυση του εθελοντισμού, της συλλογικότητας, του ανοιχτού περιεχομένου, ι) την ανάπτυξη ψηφιακών και συγγραφικών δεξιοτήτων, την ενθάρρυνση της συνεργατικότητας και τον παραδειγματισμό στην υιοθέτηση υγιών στάσεων ζωής από τους μαθητές, όπως αυτά αναλύονται στο αξιακό σύστημα και τις αρχές του Σχολείου Βικιπαίδειας (Κεφαλάς, 2019), που βασίζεται στους Πυλώνες Ντελόρ για την εκπαίδευση στον 21 ο αιώνα (UNESCO, 1996). 2.3 Μεθοδολογία Σχετικά με τη μεθοδολογία, ακολουθήθηκε συγκεκριμένη κατεύθυνση: επιλογή θεματολογίας, χαρτογράφηση του περιεχομένου για την συγκεκριμένη περίοδο/θέμα στην Βικιπαίδεια, δημιουργία βικι-επιχείρησης, εντοπισμός, εμπλοκή και εξοικείωση της εκκολαπτόμενης κοινότητας νέων βικιπαιδιστών - μαθητών/εκπαιδευτικών, σχεδιασμός του διαγωνισμού και της διαδικασίας αξιολόγησης, περιγραφή των στόχων και των βραβείων και επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους φορείς και τους επιστημονικούς υπεύθυνους καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία εμπεριείχε δύο στάδια: την προετοιμασία και την υλοποίηση Στάδιο Προετοιμασίας Κατά το πρώτο στάδιο, με αφετηρία τις γενικές αρχές και τους κανόνες της Βικιπαίδειας, σχεδιάστηκε από τους συγγραφείς του παρόντος άρθρου η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος και πραγματοποιήθηκε συλλογή υπάρχοντος και

5 Πρακτικά 14 th CIE ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την υποστήριξη των συμμετεχόντων και την εισαγωγή τους στη μεγαλύτερη παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια, αντλώντας από βέλτιστες πρακτικές και με έμφαση σε πορίσματα από αυτές. Με σκοπό την ευρύτερη διάχυση της δράσης όλο το υποστηρικτικό υλικό διατέθηκε τον Νοέμβριο του 2021 μέσω της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας Classroom του Ιδρύματος Ωνάση με ανοιχτή πρόσβαση, ανεξαρτήτως συμμετοχής. Η πλατφόρμα παραμετροποιήθηκε για τις ανάγκες του διαγωνισμού ενσωματώνοντας με δομημένο τρόπο την παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων, τις διαδικασίες του διαγωνισμού, το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό, τις οδηγίες συμμετοχής, τη δυνατότητα εγγραφής καθώς και όλες τις υπόλοιπες απαραίτητες πληροφορίες για την υποστήριξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Για πρώτη φορά σε διαδικασία ευρείας συμμετοχικής συγγραφικής δράσης στην Wikipedia σχεδιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν: α) πρόχειρος χαρτογραφημένος χώρος ανάπτυξης περιεχομένου στη Βικιπαίδεια, δεσμευμένος για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με σκοπό την ελάχιστη αλληλεπίδραση με την κοινότητα για την αποφυγή συγκρούσεων και την ευκολότερη καταμέτρηση λέξεων, β) φόρμες συγγραφής λημμάτων με προδιαμορφωμένο σκελετό και οδηγίες ανάπτυξης με βάση τη θεματική, π.χ. μάχη, πολιτική εξέλιξη κλπ. ώστε να προσλαμβάνεται, και στην επανάληψη να αποτυπώνεται, η αίσθηση του δομημένου λήμματος από τον αρχάριο συντάκτη γ) εκτενές βαθμολόγιο (point system) για αξιολόγηση των συνεισφορών με ποσοτικά (θετικοί πόντοι) και ποιοτικά κριτήρια (αρνητικοί πόντοι) με σκοπό την αντικειμενικότητα στη βαθμολόγηση, δ) δομημένη ψηφιακή πλατφόρμα συγκέντρωσης όλου του υποστηρικτικού υλικού του διαγωνισμού Στάδιο Υλοποίησης Το στάδιο της υλοποίησης του διαγωνισμού μπορεί να χωριστεί στα ακόλουθα βήματα: 1) Φάσεις υλοποίησης του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις, ορίζοντας σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους για τους συμμετέχοντες. Στην Α φάση, η οποία διήρκησε 3 περίπου μήνες, οι ενδιαφερόμενες σχολικές ομάδες έπρεπε να ολοκληρώσουν και να υποβάλουν προς αξιολόγηση την ακόλουθη σειρά εργασιών (i-iv) στην ελληνική Βικιπαίδεια με θέμα την Ελληνική Επανάσταση 1821: i) Δημιουργία (και παραμονή) νέου λήμματος της Βικιπαίδειας ή εμπλουτισμό περιεχομένου σε νέο ή υπάρχον λήμμα, ii) Μετάφραση υπάρχοντος λήμματος από τα ελληνικά στα αγγλικά ή σε άλλη γλώσσα ή και το αντίστροφο, iii) Επιφόρτωση φωτογραφίας στη Wikipedia και iv) Προσθήκη αναφοράς (παραπομπής τεκμηρίωσης) σε λήμμα. Ο διαγωνισμός κινητοποίησε περίπου 175 μαθητές και 22 εκπαιδευτικούς. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η δήλωση συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας Classroom και η δήλωση των μαθητικών

6 14 14 th Conference on Informatics in Education 2022 λογαριασμών στη Wikipedia από τον επικεφαλής εκπαιδευτικό. Από τις 17 προτάσεις που κατατέθηκαν συνολικά, 8 προτάσεις ήταν από Ιδιωτικά σχολεία και 9 από Δημόσια. 6 προέρχονταν από Λύκεια, 10 από Γυμνάσια ενώ υπήρξε και μια πρόταση από Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο. Επιπλέον, 2 συμμετοχές ήταν από ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (Στρασβούργο, Κορυτσά), 9 από την Αθήνα, 2 από τη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιπες από την Ελευσίνα, τη Νάουσα, την Κόρινθο και την Πάτρα. Κατά τη Β Φάση, η οποία διήρκησε 3 περίπου μήνες, οι προκριθείσες σχολικές ομάδες έπρεπε να συνεχίσουν δυναμικότερα τη λημματογράφηση, ολοκληρώνοντας περισσότερες εργασίες με σκοπό την αξιοποίηση όλων των τεχνικών και καλών πρακτικών με τις οποίες θα έχουν έρθει σε επαφή στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Για τη βαθμολόγηση της συνεισφοράς τους κατά τη Β φάση, αξιοποιήθηκε το ειδικό βαθμολόγιο που είχε προετοιμαστεί, με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης. Η βαθμολόγηση χτίστηκε με βάση τους κανόνες της Wikipedia, οι οποίοι αφορούν στο περιεχόμενο αλλά και στη συμπεριφορά των συντακτών. Η έμφαση δόθηκε στο περιεχόμενο. Οι σχολικές ομάδες έλαβαν θετικούς πόντους για την δημιουργία περιεχομένου ανά αριθμό λέξεων και αρνητικούς πόντους για μεμονωμένα συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη και παραβιάσεις της πολιτικής της Βικιπαίδειας. Η καταμέτρηση των λέξεων έγινε με ειδικό εργαλείο wiki που λάμβανε υπ όψιν μόνο το κείμενο χωρίς να περιλαμβάνει τις παραπομπές ή άλλα στοιχεία. Σκοπός του συστήματος πόντων ήταν η έγκαιρη συνειδητοποίηση των κανόνων της Wikipedia από τους συντάκτες και η συγγραφή βάσει αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της Β Φάσης, από τις 17 προκριθείσες προτάσεις κατατέθηκαν 16 συγκεντρωτικές αναφορές συνεισφορών στην παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια, ενώ μια σχολική ομάδα δεν τα κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο της εμπρόθεσμα, λόγω έλλειψης χρόνου αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών που επέφερε η πανδημία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την αξιολόγηση των εργασιών των ομάδων, ορίστηκε ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη με εμπειρία σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συγγραφής στη Βικιπαίδεια, διαχείρισης αρχειακών τεκμηρίων και ψηφιακού υλικού. Η επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε να απονείμει τρία (3) βραβεία με χρηματικά έπαθλα ευρώ με τη μορφή χορηγίας για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για τέσσερις (4) σχολικές ομάδες που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Το 3ο βραβείο μοιράστηκε εξ ημισείας σε δυο (2) σχολικές ομάδες που ισοβάθμησαν (χρηματικό έπαθλο 750 ευρώ/για κάθε ομάδα). Τα αποτελέσματα της Α και Β Φάσης του διαγωνισμού αναρτήθηκαν τον Ιούνιο 2022 στην πλατφόρμα Classroom. 2) Παράλληλες δράσεις του διαγωνισμού: Με σκοπό την ενδυνάμωση και υποστήριξη των σχολικών ομάδων, σχεδιάστηκαν και προγραμματίστηκαν οι κάτωθι δράσεις:

7 Πρακτικά 14 th CIE Διαδικτυακή εκδήλωση έναρξης διαγωνισμού: Για τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε ανοιχτή διαδικτυακή παρουσίαση με συμμετοχή όλων των συνδιοργανωτών φορέων καθώς και ανεξάρτητων ερευνητών και εμπειρογνωμόνων. Κατάλογος επιλεγμένων λημμάτων: Για τη διευκόλυνση των σχολικών ομάδων στον αγώνα λημματογράφησης, πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στη Βικιπαίδεια και δημιουργήθηκε κατάλογος προτεινόμενων λημμάτων. Πρόκειται για μια λεπτομερή καταγραφή από πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα των ετών της Επανάστασης ( ) και των προεπαναστατικών και μετεπαναστατικών χρόνων. Η χαρτογράφηση της Ελληνικής Επανάστασης εντός της ελληνικής Βικιπαίδειας ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας επιστημονικού υπεύθυνου με γνώσεις πάνω στην ιστορική περίοδο και δυο έμπειρων βικιπαιδιστών (in residence). Η διαδικασία ξεκίνησε με τον εντοπισμό ελλείψεων σε λήμματα και σχετικές κατηγορίες, στοχεύοντας στον προσδιορισμό γνωστικών περιοχών οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εντός της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η χαρτογράφηση οδήγησε στον εντοπισμό περίπου λημμάτων, βασισμένων σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες, όπως: 1) Πολεμικές εξελίξεις της Ελληνικής Επανάστασης, 2) Πολιτικές εξελίξεις της Ελληνικές Επανάστασης, 3) Πρόσωπα της Ελληνικής Επανάστασης, 4) Ελληνική Επανάσταση +. Η χαρτογράφηση είχε ως στόχο: α) να προσφέρει ιδέες στις συμμετέχουσες σχολικές ομάδες, β) να προσθέσει στο δημόσιο διάλογο ένα ακόμα προτεινόμενο πρίσμα θέασης της Ελληνικής Επανάστασης, γ) να προσδιορίσει στους συνεργαζόμενους φορείς, έστω σε αδρές γραμμές, τη λογική του εγχειρήματος, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν αντίστοιχο υλικό, αλλά και να προτείνουν νέα λήμματα. 4 θεματικά βίντεο για την Ελληνική Επανάσταση: Ακολουθώντας την εκτενή χαρτογράφηση δημιουργήθηκαν συμπληρωματικά τέσσερα θεματικά βίντεο με αφηγητή τον ιστορικό υπεύθυνο της δράσης και δημιουργική ένθεση σημαντικών ψηφιακών ιστορικών τεκμηρίων από τα αποθετήρια των συνεργαζόμενων φορέων. Τα βίντεο είχαν ως στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων, την έμπνευση και την εξοικείωση των σχολικών ομάδων με την εποχή και τα δρώμενα της Επανάστασης. Υποστηρικτικό υλικό συνεργαζόμενων φορέων: Οι συνδιοργανωτές φορείς και οι συνεργαζόμενοι πολιτιστικοί οργανισμοί δημιούργησαν και διέθεσαν ψηφιακό υλικό για την θεματική του 1821, προκειμένου οι σχολικές ομάδες να μπορέσουν να τεκμηριώσουν τις εργασίες τους, κάνοντας τις απαραίτητες αναφορές και λαμβάνοντας υπ όψιν τα πνευματικά δικαιώματα. Όλο το υλικό συγκεντρώθηκε στην πλατφόρμα Classroom. 12 βίντεο Wiki-How: Με σκοπό την ενθάρρυνση της συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά την έναρξη τη Α φάσης, δημιουργήθηκαν 12 σύντομα βίντεο εξοικείωσης (vidcasts) με το περιβάλλον και τα εργαλεία της ελληνικής Βικιπαίδειας (Κεφαλάς et al 2016), τα οποία πλαισίωσαν τις ζωντανές εκπαιδευτικές δράσεις, παρέχοντας

8 16 14 th Conference on Informatics in Education 2022 βασικές γνώσεις και πρακτικά βήματα ενός χρήστη της παγκόσμιας διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας. 8 ανοιχτά Webinars: Κατά τη διάρκεια της Α φάσης, πραγματοποιήθηκε μία σειρά από 8 ανοιχτά webinars για σχολικές ομάδες αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο με συγκεκριμένους στόχους. Η σειρά webinars στην Βικιπαίδεια είχε ως στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με δεξιότητες απαραίτητες για τον νέο κόσμο που ετοιμάζονται να εισέλθουν και να τους εισάγει στην τέχνη της συνεργατικής συγγραφής, οδηγώντας τους στη δημιουργία τεκμηριωμένων λημμάτων που θα άφηναν το δικό τους ψηφιακό αποτύπωμα στον παγκόσμιο ιστό. Διαδικτυακή εκδήλωση «Ο Ψηφιακός Πολιτισμός στα χέρια της Εκπαίδευσης»: Πραγματοποιήθηκε θεματική διαδικτυακή εκδήλωση με επίκεντρο τα οφέλη και τις θετικές επιδράσεις της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση. Εκπρόσωποι από βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς παρουσίασαν ψηφιακές συλλογές, διαδικτυακές εκθέσεις και online εφαρμογές που έχουν δημιουργήσει, με θεματικό άξονα την Ελληνική Επανάσταση του Αποτελέσματα Τα συνολικά ποσοτικά αποτελέσματα της συνεργατικής λημματογράφησης στη Wikipedia με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821 που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού συνοψίζονται στη δημιουργία 94 νέων λημμάτων και παραπομπών, στον εμπλουτισμό 157 υπαρχόντων λημμάτων, στην μετάφραση 65 λημμάτων, στην μεταφόρτωση 481 φωτογραφικών τεκμηρίων, στη δημιουργία 77 κουτιών πληροφοριών και 193 σελίδων στη Βίκιθήκη. Οι συνεισφορές της συνεργατικής λημματογράφησης που υποβλήθηκαν κατά τη Β Φάση του Διαγωνισμού ήταν αξιόλογες, αντανακλώντας την προσπάθεια, την επιμονή και το ενδιαφέρον μαθητών και εκπαιδευτικών να εργαστούν μεθοδικά και συλλογικά προκειμένου να παραδώσουν άρτιες εργασίες. Πέρα από τα θετικά αποτελέσματα, διαπιστώθηκαν αρκετές αδυναμίες στην ποιότητα της λημματογράφησης, οι οποίες προέρχονταν κυρίως από το γεγονός ότι στις εκπαιδεύσεις συμμετείχαν κυρίως οι εκπαιδευτικοί και όχι οι μαθητές που είχαν αναλάβει να ολοκληρώσουν τις εργασίες. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι αρκετές σχολικές ομάδες σε πολλές αναπαραγωγές ψηφιακών τεκμηρίων που μεταφορτώθηκαν στη Βικιπαίδεια ή στα Commons, έδωσαν λάθος αναφορά ή αδειοδότησαν με λανθασμένο τρόπο. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι θα πρέπει να γίνει περισσότερη προσπάθεια στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης των φορέων αναφορικά με την λελογισμένη χρήση των αδειών χρήσης αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης του ψηφιακού υλικού.

9 Πρακτικά 14 th CIE Συμπεράσματα Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Wikipedia Challenge: Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής, αξιολογήθηκε με ανώνυμα ερωτηματολόγια και σύμφωνα με τις απαντήσεις, αποτέλεσε μια συνθετική, διεπιστημονική πρωτοβουλία που συνένωσε τον τομέα της πληροφορικής, με την ιστορία, τη νεοελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνία και τις ξένες γλώσσες. Οι σχολικές ομάδες που συμμετείχαν ήρθαν σε επαφή με την ιστορία του τόπου τους, αξιοποίησαν ιστορικά τεκμήρια και με την καθοδήγηση ειδικών εκπαιδευτών εμπλούτισαν τη θεματική «Ελληνική Επανάσταση του 1821» στην ελληνική Βικιπαίδεια. Η κατανοητή δομή του διαγωνισμού, το υποστηρικτικό υλικό, οι παράλληλες δράσεις και οι εργασίες συνεργατικής λημματογράφησης μετέτρεψαν τους συμμετέχοντες σε μέλη της κοινότητας των εγκυκλοπαιδιστών, αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη, προωθώντας την ομαδικότητα και τη μεταξύ τους επικοινωνία και εξοικειώνοντάς τους με το περιβάλλον της Βικιπαίδειας. Η υλοποίηση του διαγωνισμού μέσα σε μία δομημένη, λειτουργική και εύχρηστη εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα (Classroom ) εξυπηρέτησε την εξ αποστάσεως επικοινωνία και διάδραση μεταξύ διοργανωτών και συμμετεχόντων διαφυλάσσοντας τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας, παρά την κατάσταση που επικρατούσε στα σχολεία λόγω της πανδημίας του Covid-19. Παράλληλα, η σωστή προετοιμασία των ομιλητών, οι χρήσιμες και ουσιαστικές παρουσιάσεις, το παρεχόμενο παιδαγωγικό υλικό και η συνεχής υποστήριξη ενίσχυσαν τη δημιουργικότητα και ενθάρρυναν την εμπλοκή στις διαδικασίες της Wikipedia. Ως προκλήσεις για μελλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις συναφούς χαρακτήρα εντοπίζονται η πολυπλοκότητα των διαγωνιστικών διαδικασιών, η εγκαθίδρυση πιο άμεσης και ουσιαστικής επαφής με τους ίδιους τους μαθητέςσυμμετέχοντες υπό την επιτήρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και η διάθεση περισσότερου χρόνου για τη βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών λημματογράφησης και εξοικείωση με το περιβάλλον της Βικιπαίδειας. Συνολικά, ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Wikipedia Challenge: Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής αποτέλεσε μια πρωτότυπη δράση με μεγάλη εκπαιδευτική αξία, η οποία λειτούργησε ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, προσφέροντας νέους τρόπους διδασκαλίας και αξιοποίησης ψηφιακών αρχείων στην εκπαίδευση, προωθώντας τη συνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς γνώσης και πολιτισμού (Proffitt, 2018) και ενισχύοντας παράλληλα την αυτογνωσία, την αυτοεκτίμηση και την εθνική συνείδηση των συμμετεχόντων. Μέσα από αυτή τη δημιουργική συνεργασία, έφηβοι και εκπαιδευτικοί κατανόησαν τη λειτουργία της Βικιπαίδειας, έμαθαν να συγγράφουν σε αυτήν τεκμηριωμένα εγκυκλοπαιδικά λήμματα και να επεξεργάζονται απόψεις και προβλήματα, συνδέοντάς τα με τον κόσμο στον οποίο ζουν. Επιπλέον, «βίωσαν» την ιδέα του Διαφωτισμού και της εγκύκλιας παιδείας (Εγκυκλοπαίδειας) μέσω μιας σύγχρονης ψηφιακής προσέγγισης της ελευθερίας του λόγου και της πληθοποριστικής διάδοσης της γνώσης

10 18 14 th Conference on Informatics in Education 2022 (crowdsourcing) με βάση τις αρχές της συλλογικότητας και του ανοιχτού περιεχομένου. Τέλος, ήρθαν σε επαφή με νέα διαδικτυακά εργαλεία και νέους τρόπους μάθησης, απελευθερώνοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες και διευρύνοντας τις ιστορικές τους γνώσεις και τις γλωσσικές τους δυνατότητες. Αναφορές Ananiadou, K. and M. Claro (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries, OECD Education Working Papers. No. 41, OECD Publishing, Paris. Heafner, T. L. & Friedman, A. M. (2008). Wikis and Constructivism in Secondary Social Studies: Fostering a Deeper Understanding. Computers in the Schools: Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, and Applied Research, 25(3-4), Henessy, S., Ruthven, K., & Brindley, S. (2005). Teachers perspectives on integrating ICT into subject teaching: Commitment, constraints, caution, and change. Journal of Curriculum Studies, 37(2) King, T., Duke-Williams, E., & Mottershead, G. (2009). Learning and Knowledge Building with Web 2.0 Technologies: Implications for Teacher Education Knowledge Building Summer Institute, Palma de Mallorca, Spain, August. Proffitt, M. (2018). Leveraging Wikipedia. Connecting Communities of Knowledge. American Library Association. Richardson, W. (2010). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Roussinos, D., & Jimoyiannis, A. (2011). Blended collaborative learning through a wiki-based project: A case study on students perceptions. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 2(3), UNESCO (1996). Learning: the treasure within: report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO PUBLISHING. ISBN , Wikimedia Israel (2016). Article Quality in Wikimedia Israel s Enterprises: Measurement System and Assessment Indicator. Κεφαλάς Εμμανουήλ, Μπάκου Μαρία, Παπαμήτσος Γεώργιος. (2016) Σχολείο Βικιπαίδειας, για τη συγγραφή λημμάτων στην Ελληνική. Πρακτικά 10 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής. ISSN

11 Πρακτικά 14 th CIE Κεφαλάς Ε. (2019). Το Σχολείο Βικιπαίδειας ως πρότυπο εκπαίδευσης για τον 21ο Αιώνα σε συνδυασμό με ειδικά ανεπτυγμένα ψηφιακά εργαλεία συγγραφής εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου που εξισώνουν τις ευκαιρίες συμμετοχής προς όλους. 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, ISSN: , ISBN: , τόμος Β, 934.

12 20 14 th Conference on Informatics in Education Wikipedia Challenge: Become a Contemporary Encyclopedist - The Digital Culture at the Hands of Education E. Kefalas 1, V. Gerontopoulou 2, A. Katopodis 3, P. Stamos 4, P. Konstantinidis 5 1 WikiCulture (former Wikipedia Community Schools Association Greece) 2 Science and Technology Historian, Onassis Library Coordinator, Onassis Foundation 3 Historian, Scientific Advisor 4 Wikipedia Author 5 Digital Media Coordination, Postscriptum Abstract This paper presents the case of an innovative national digital student competition of collaborative encyclopedia entries for Wikipedia, conducted remotely by the Onassis Foundation for secondary school groups on the topic of the Greek Revolution of The competition was aiming at upgrading digital, writing and collaborative skills, as well as acquiring historical knowledge, strengthening Greek language and disseminating documented information through participating in the largest online encyclopedia, Wikipedia. Students under the guidance of teachers were invited to write new Wikipedia articles and enrich and translate existing ones about the Greek Revolution of 1821, using open access historical documents and connecting digital culture with education. Keywords: digital literacy, Wikipedia, article writing, new technologies in education, distance learning, innovative teaching methods, open educational resources.

Αξιοποίηση της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία

Αξιοποίηση της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία Αξιοποίηση της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία Μ. Μαγιολαδίτης - Κ. Σταμπουλής Νοέμβρης 2016 Εκπαιδευτικοί στόχοι Ανάγνωση Συγγραφή Κριτική σκέψη Πληροφοριακή παιδεία Επισκόπηση της βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία

Οδηγίες χρήσης της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία Οδηγίες χρήσης της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία Η Wikipedia είναι μία πολύγλωσση, ανοικτή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια η οποία λειτουργεί με τις αρχές του wiki, όπου μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στο Διαδίκτυο

Αναζητήσεις στο Διαδίκτυο Αναζητήσεις στο Διαδίκτυο Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών Το Διαδίκτυο στις μέρες μας αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών. Οι Δάσκαλοι πρέπει να εκπαιδεύσουν τους μαθητές να αναζητούν σωστά και να αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Συμμετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο μελέτες περίπτωσης με τη χρήση wiki και ιστολογίου Δέγγλερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ»

Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Αρχείο της

Διαβάστε περισσότερα

έξυπνα Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχεία έξυπνοι πολίτες, έξυπνη πόλη Κώστας Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος PostScriptum

έξυπνα Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχεία έξυπνοι πολίτες, έξυπνη πόλη Κώστας Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος PostScriptum έξυπνα Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχεία έξυπνοι πολίτες, έξυπνη πόλη Κώστας Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος PostScriptum Ποιοι είμαστε ΜΜΕ παροχής υπηρεσιών από το 1991 παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

γνωστικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με σύγχρονες μεθόδους,

γνωστικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με σύγχρονες μεθόδους, Ενέργεια 2.1.3 : Ενίσχυση βιβλιοθηκών Η Ενέργεια των σχολικών βιβλιοθηκών με την ίδρυση των 499 πρώτων αποτελεί καθοριστικό εργαλείο υποστήριξης των Ενεργειών, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "διαδραστικών" συλλογώναποθετηρίων. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη.

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία διαδραστικών συλλογώναποθετηρίων. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη. Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "διαδραστικών" συλλογώναποθετηρίων γνώσης Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθηκονόμος MSc Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη gaitanou@benaki.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού σχολικής μονάδας Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία για τον εξοπλισμό των σχολείων όλων των βαθμίδων. Με εξοπλισμό STEM & εκπαιδευτικής ρομποτικής

Εκστρατεία για τον εξοπλισμό των σχολείων όλων των βαθμίδων. Με εξοπλισμό STEM & εκπαιδευτικής ρομποτικής Εκστρατεία για τον εξοπλισμό των σχολείων όλων των βαθμίδων Με εξοπλισμό STEM & εκπαιδευτικής ρομποτικής H προσέγγισή μας 1. Δημιουργούμε κίνητρα & ευκαιρίες ώστε τα σχολεία να αποκτήσουν τον απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ » ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Τεχνολογία και Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στο Διαδίκτυο

Αναζητήσεις στο Διαδίκτυο Αναζητήσεις στο Διαδίκτυο Πλεονεκτήματα από τη χρήση του Διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών (που περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος από media). Οι μαθητές καθίστανται «ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια.

Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια. Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια. Προσφέρουμε σημαντική τεχνογνωσία στην κοινότητα των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Διαθέτουμε ανοικτά καταλόγους με το

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ 2015-2016 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1015

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Σύστασης του Συμβουλίου. για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Σύστασης του Συμβουλίου. για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2018 COM(2018) 272 final/2 ANNEX CORRIGENDUM This document corrects the document COM(2018) 272 final. Concerns correction of date for all linguistic versions. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διαμόρφωση σύγχρονων Προγραμμάτων Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Ο ρόλος της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διαμόρφωση σύγχρονων Προγραμμάτων Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ο ρόλος της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διαμόρφωση σύγχρονων Προγραμμάτων Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νικόλαος Γραμμένος Σύμβουλος Γ Πληροφορικής @ Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική Ορολογία Ορισμοί Μέθοδος διδασκαλίας θεωρείται ένα πρότυπο (pattern) οργάνωσης του μαθήματος και συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού. Στρατηγική διδασκαλίας. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική τεκμηρίωση διαδικασιών του δημοσίου τομέα: To παράδειγμα του diadikasies.gr

Συνεργατική τεκμηρίωση διαδικασιών του δημοσίου τομέα: To παράδειγμα του diadikasies.gr Συνεργατική τεκμηρίωση διαδικασιών του δημοσίου τομέα: To παράδειγμα του diadikasies.gr Collaborative documentation of public sector procedures: case study diadikasies.gr Ευάγγελος Μήλιος Evangelos Milios,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+;

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: Βασική Δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΠΕ17.01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΠΕ17.01 - ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Νικόλ Βρυσούλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ17.01 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ «Τα Κτήρια της περιοχής μας μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Οι μαθητές αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.

Οι μαθητές αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διεξάγεται online και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (15-18 ετών). Οι μαθητές αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων Μπαρμπόπουλος Γεώργιος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ86

2 ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων Μπαρμπόπουλος Γεώργιος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ86 2 ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων Μπαρμπόπουλος Γεώργιος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ86 Η παιδαγωγική-διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου, των υπηρεσιών Web 2.0 και της δυνατότητας οι χρήστες να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των αρχών των digital humanities σε διαθεματικά σχολικά project

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των αρχών των digital humanities σε διαθεματικά σχολικά project Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των αρχών των digital humanities σε διαθεματικά σχολικά project Σωτήρης Φωτίου Μάριος Μαγιολαδίτης 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

School Education Gateway

School Education Gateway School Education Gateway Η διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρώπης για τη σχολική εκπαίδευση 09/12/2016, Αθήνα Κων/νος Μαγγιώρος, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού, Πρόγραμμα ERASMUS+ Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμός της διδακτικής πράξης μέσα από τις ΤΠΕ. Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Μετασχηματισμός της διδακτικής πράξης μέσα από τις ΤΠΕ. Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μετασχηματισμός της διδακτικής πράξης μέσα από τις ΤΠΕ Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Εισαγωγή How is technology transforming education -

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ.

Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. Τι θα παρουσιάσουµε; Εικονικές Ψηφιακές Τάξεις Εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας µε Τ. Π. Ε. Διαδικτυακά Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνεςσχεδιασµού (1/2) Οσχεδιασµόςθαπρέπειναέχειπάντοτεως κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης ΗχρήσητωνΝέωνΤεχνολογιώνθαπρέπεινα γίνεται µ

Κανόνεςσχεδιασµού (1/2) Οσχεδιασµόςθαπρέπειναέχειπάντοτεως κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης ΗχρήσητωνΝέωνΤεχνολογιώνθαπρέπεινα γίνεται µ Ταδιαθεµατικάσχέδιαεργασίας καιηδράση etwinning Το 1 ο δικτυοκεντρικόσεµινάριογιατηδράση etwinning στηνελλάδα Ιωάννα Κοµνηνού Μαρία Τεντζεράκη ηµήτρης Καρακώστας Κρύστα Ρακαλλίδου Κανόνεςσχεδιασµού (1/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το Όραμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι: να είναι ένα Ίδρυμα διεθνούς κύρους στο σύγχρονο Ακαδημαϊκό Χάρτη και να αναγνωρίζεται για: την αριστεία στην εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece JA Worldwide Σήμερα: O μεγαλύτερος οργανισμός εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στον κόσμο. JA Europe Αποστολή: Υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΣ Γεωγραφίας στα πλαίσια του Νέου Σχολείου

ΑΠΣ Γεωγραφίας στα πλαίσια του Νέου Σχολείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΑΠΣ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων. 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο

Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων. 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο Εφαρμογή συνεργατικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Towards a Creative Education in the Classroom. Methodologies and Innovative Dynamics for Teaching. Bilbao - Spain, 27/06/ /07/2016

Towards a Creative Education in the Classroom. Methodologies and Innovative Dynamics for Teaching. Bilbao - Spain, 27/06/ /07/2016 Δράση KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης I.P.O.Q. - Ionidios Plan for Openess and Quality (2015-1-EL01-KA101-013745) Towards a Creative Education in the Classroom. Methodologies

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου MENTEP (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) Καθοδηγώντας μια Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική

Παρουσίαση του έργου MENTEP (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) Καθοδηγώντας μια Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική Έργο MENTEP Καθοδηγώντας μια Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική Παρουσίαση του έργου MENTEP (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) Καθοδηγώντας μια Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση «Συμμετέχω» Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Δράση «Συμμετέχω» Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων Δράση «Συμμετέχω» Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε;

Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε; Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε; 4% 56% ΚΑΘΟΛΟΥ 4% 36% Θεωρείτε και σε τι βαθμό ικανοποιητικό τον συντονισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο 2

Εκπαιδευτικό Σενάριο 2 Εκπαιδευτικό Σενάριο 2 Τίτλος: Τα συνεργατικά περιβάλλοντα δημιουργίας και επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων Εκτιμώμενη διάρκεια εκπαιδευτικού σεναρίου: Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 3 διδακτικές ώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..."

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..." Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 29-30 Ιουνίου 2013 29/6/2013 Δημητριάδου_Βράντση 1 Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως όχημα διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδεικνύουμε τον πολιτισμό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περίπτωση του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Γιάννενα».

«Αναδεικνύουμε τον πολιτισμό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περίπτωση του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Γιάννενα». Τίτλος Εργασίας: «Αναδεικνύουμε τον πολιτισμό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περίπτωση του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Γιάννενα». Εκπαιδευτικός: Γεωργία Πάνου Ambassadors: Ευδοξία Σακελλαροπούλου - Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΕΚ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής Συντονίστρια: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Μουσένα [Σύγχρονες Τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη] «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Η δράση Η δράση «Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία με το Τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο του IENE5 για το MOOC

Το Μοντέλο του IENE5 για το MOOC ERASMUS+ Programme Key Action 2: Strategic partnership Agreement number 2015-1-UK01-KA202-013466 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SUPPORT SERVICES EPALE CY

SUPPORT SERVICES EPALE CY 8 Ιουνίου 2018 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία Η πλατφόρμα EPALE Λειτουργίες και Εργαλεία Μαρία Παρμακλή Συντονίστρια EPALE Κύπρου NATIONAL SUPPORT SERVICES EPALE CY Τι είναι η EPALE; t is EPALE? Ποια

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων

Ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων Ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων Τι είναι Είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης Προσφέρει πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές κλπ) ενός σχολείου που εργάζονται σε μια ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Μαθήματος. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση

Διάγραμμα Μαθήματος. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση Διάγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση 10 Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο Κανένα Παιδαγωγικών Σπουδών Χειμερινό/Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα