ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΥ Γενικής Παιδείας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΛΙΚΥ ΒΙΒΛΙΥ

2 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις Κεφάλαιο ο: Συστήματα Γραμμικά συστήματα Α ΜΑΔΑΣ Έχουμε: = 4 i = 6 = + = + = = Άρα, η λύση του συστήματος είναι το ζεύγος (, ) + = A (, ) = 4 ι ευθείες + = και = 4 τέμνονται στο σημείο Α(, ) i ii = = = = = + = 4 + = 7+ 7= Με πρόσθεση κατά μέλη προκύπτει = = = 4 και από την εξίσωση + = 4 προκύπτει = 4 = 4 Άρα, η λύση του συστήματος είναι το ζεύγος (, 4) = 4 4 = 6 4 =, () 4 + = + = = 4 8 8, ( ) Με πρόσθεση των (), () κατά μέλη έχουμε 8 = 6 = 4

3 Γραμμικά συστήματα Με αφαίρεση των (), () κατά μέλη έχουμε 6= 0 = Άρα, η λύση του συστήματος είναι το ζεύγος, 4 i Κάνοντας απαλοιφή παρονομαστών και εκτελώντας τις πράξεις στις εξισώσεις του συστήματος προκύπτει το ισοδύναμο σύστημα: 7+ 4= + = = = 7 Με πρόθεση έχουμε: 87 9 = 87 = = 9 Για = η εξίσωση = γίνεται: 7 + 4= 4= + 4 = 6, οπότε = 4 Άρα, η λύση του συστήματος είναι το ζεύγος (, 4) ii Κάνοντας απαλοιφή παρονομαστών και εκτελώντας τις πράξεις στις εξισώσεις του συστήματος προκύπτει το ισοδύναμο σύστημα: 8+ = 46, () + = 9, ( ) Αντικαθιστούμε στην () όπου = 9 και έχουμε: 89 ( ) + = = 46 = 6 = Η () για = γίνεται + = 9 = Άρα, η λύση του συστήματος είναι το ζεύγος (, ) = 4 i Το σύστημα = γράφεται = = 6 Άρα, το σύστημα είναι αδύνατο = + = ii Το σύστημα γράφεται = + = 0 + = 0 = Άρα, το σύστημα έχει άπειρο πλήθος λύσεων της μορφής κ, κ +, κ R

4 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις i Έχουμε: D = = ( ) = 0 = 0, D = 7 = ( ) 7 4 = 4= 9, 4 7 D = = 4 7 = 8 = 4 D Τότε = = 9 D = και = = = D D Άρα, το σύστημα έχει μοναδική λύση το ζεύγος (, ) = 8 ii Το σύστημα γράφεται + = Είναι: 8 D = = 9 + = 0, D = = 4 =, 8 D = = 8 = D Τότε = D = = D και = D = = Άρα, το σύστημα έχει μοναδική λύση το ζεύγος (, ) 6 i Είναι D = = = 44 0, άρα το σύστημα έχει μοναδική λύση 6 7 ii Είναι D = = = 0 Το σύστημα γράφεται: = = 4 6= 80 = 40 και επομένως έχει άπειρο πλήθος λύσεων iii Είναι D = = 9+ 9= 0 Το σύστημα γράφεται: 9 + = + = 9 = + = και είναι αδύνατο 4

5 Γραμμικά συστήματα 7 i Είναι D = + = ( ) ( + ) = = 0 Tο σύστημα γράφεται διαδοχικά ισοδύναμα: ( ) + = + ( + ) = Άρα, το σύστημα έχει άπειρο πλήθος λύσεων της μορφής: (( + ) ( κ+ ), κ), κ R) + 4 ii Είναι D = = ( + ) ( ) = = 0 Tο σύστημα γράφεται: ( ) + = ( ) = Άρα, το σύστημα είναι αδύνατο ( ) + = ( ) + ( ) ( + ) = ( + ) ( ) ( ) + = ( ) + = ( + ) + 4= 7 ( ) + ( + )( ) ( + ) + 4= 7 ( + ) + 4= ( + ) ( ) + = + 8 i Λύνουμε μια εξίσωση ως προς έναν άγνωστο πχ την πρώτη Από την πρώτη εξίσωση έχουμε ω =, (4) ι άλλες δύο εξισώσεις του συστήματος γίνονται: ( )= = ( ) 4 = 9 4+ = 9, ( ) + = = ι (), (6) σχηματίζουν το σύστημα: + = = ( 6) 4+ = 9, =,

6 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις από τη λύση του οποίου, κατά τα γνωστά, βρίσκουμε = 4 και = Με αντικατάσταση των τιμών και στην (4) βρίσκουμε ω = Άρα, η λύση του συστήματος είναι η τριάδα (,, ω) = (4,, ) ii Από τη δεύτερη εξίσωση έχουμε = ω +, (4) ι άλλες δύο εξισώσεις του συστήματος γίνονται: ( ω+ ) + = 4 ω = 4 4 = 6 7 = ( ) ω ω, ( ω+ ) + ω= 9 ω+ 6 + ω= 7 ω = 4, ( 6) 7 ω = ι (), (6) σχηματίζουν το σύστημα, που είναι αδύνατο 7 ω = 4 Άρα, το αρχικό σύστημα είναι αδύνατο + 4ω = 6 iii Μετά την απαλοιφή παρονομαστών το σύστημα γράφεται + + ω = 0 + ω = 6 Από την πρώτη εξίσωση έχουμε = 4ω + 6, (4) ι άλλες δύο εξισώσεις του συστήματος γίνονται: + ( 4ω + 6)+ ω= 0 + 8ω 4+ + ω = = 0 = ( ) ω ω, + ( 4ω + 6) ω= 6 + ω 6+ 8 ω= 6 ι (), (6) αποτελούν το σύστημα: + 0 = 0 = ( 6) ω ω, 0ω =, 0ω = που έχει άπειρες λύσεις της μορφής = 0κ +, με ω = κ, κ R Από την (4) έχουμε = 4κ (0κ + ) + 6 = 6κ + Άρα, το αρχικό σύστημα έχει άπειρες λύσεις της μορφής: (,, ω) = (0κ +, 6κ +, κ), κ R Β ΜΑΔΑΣ i Έστω = α + β η εξίσωση της ευθείας (ε ) Επειδή η ευθεία διέρχεται από τα σημεία (0, ) και (4, 0) έχουμε: = 0+ = β = α β β 0= α 4+ β 4α + = 0 = α 6

7 Γραμμικά συστήματα Άρα (ε ): = + Αν, τώρα, η = γ + δ είναι η εξίσωση της (ε ), τότε επειδή διέρχεται από τα σημεία (0, ) και (, 0) έχουμε: = γ 0+ δ δ = 0= γ + δ γ = Άρα (ε ): = = + ii ι εξισώσεις των ευθειών (ε ) και (ε ) ορίζουν το σύστημα, = του οποίου η λύση, όπως φαίνεται και από το σχήμα, είναι το ζεύγος (, ) Έστω ο αριθμός των δίκλινων και ο αριθμός των τρίκλινων δωματίων, τότε από τα δεδομένα έχουμε: + = 6 + = 68, η λύση του οποίου είναι το ζεύγος (, ) = (0, 6) Άρα, υπάρχουν 0 δίκλινα και 6 τρίκλινα δωμάτια Αν τον αγώνα παρακολούθησαν παιδιά και ενήλικες, τότε από τα δεδομένα έχουμε: + = 00,, + 4= 00 η λύση του οποίου είναι το ζεύγος (, ) = (00, 700) Επομένως, τον αγώνα παρακολούθησαν 00 παιδιά και 700 ενήλικες 4 Έχουμε ότι: για Τ = 0, είναι R = 0,4, οπότε: και για Τ = 80, είναι R = 0,, οπότε: 0,4 = α 0 + β 0α + β = 0,4, () 0, = 80α + β 80α + β = 0,, () Από τις εξισώσεις (), () προκύπτει το σύστημα Άρα R = T α+ β=, α = α+ β= 0, β = 0 7

8 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις Έστω ότι απαιτούνται ml από το πρώτο διάλυμα και ml από το δεύτερο διάλυμα, τότε + = 00, () Η ποσότητα του υδροχλωρικού οξέος σε κάθε διάλυμα είναι 0 00 στο δεύτερο Επομένως , + = ( ) ι εξισώσεις () και () ορίζουν το σύστημα: + = 00 + = = + = , του οποίου η λύση είναι το ζεύγος (, ) = (40, 60) Επομένως, πρέπει να αναμείξει 40 ml από το πρώτο με 60 ml από το δεύτερο στο πρώτο και i Λύνουμε ως προς τις εξισώσεις των ευθειών: + 4= 4= + = + Άρα λ 4 4 = α + = α = + α = + Άρα λ = ii Επειδή λ = λ, οι ευθείες ή είναι παράλληλες ή ταυτίζονται Επομένως, δεν υπάρχουν τιμές του α για τις οποίες τέμνονται iii Για να είναι παράλληλες, αρκεί α 4α 6 α 4 7 i α+ = α Βρίσκουμε τις ορίζουσες: + α= α D = = = ( + )( ) α α α α α D = = = ( )( + + ) α α α α α α D = = α α = α( α) Αν D 0, δηλαδή, αν α και α, το σύστημα έχει μοναδική λύση, οπότε οι ευθείες τέμνονται και το σημείο τομής έχει συντεταγμένες: D ( α ) ( α + + ) α + α+ D = = = και = = D α+ α α + D ( )( ) α( α) α α+ α α ( )( ) = + 8

9 Γραμμικά συστήματα ii Επομένως, αν α ±, οι ευθείες τέμνονται στο σημείο A α + α + α, α + α + + = Αν α =, το σύστημα γίνεται, το οποίο έχει άπειρο πλήθος λύσεων, που + = σημαίνει ότι οι ευθείες ταυτίζονται + = Αν α, το σύστημα γίνεται = και είναι αδύνατο που = = σημαίνει ότι οι ευθείες είναι παράλληλες α = α + α= α Επειδή D = = α + 0, για κάθε α R, το σύστημα έχει μοναδική λύση, α επομένως οι ευθείες έχουν μοναδικό κοινό σημείο για κάθε α R 8 i Βρίσκουμε τις ορίζουσες: D = λ 4 λ + ( ) = ( ) + ( ) ( )= λ λ 4 ( λ )+ 8 ( ) = λ + + 8= λ + 9= λ 9 ( )( ) = λ+ λ D = D = λ + ( ) = + ( λ ) ( ) ( )= λ 4= ( λ + ) λ = ( λ ) 4= λ+ 4= λ = ( λ+ ) 4 Αν D 0, δηλαδή αν λ και λ, τότε το σύστημα έχει μια λύση, την: ( ) ( )( ) = λ + ( λ+ ) ( λ ) D λ + = = D λ+ λ D λ + και = = D λ+ λ Αν λ =, τότε το σύστημα γίνεται: = =, που είναι αδύνατο 4 4= = Αν λ =, τότε το σύστημα γίνεται: 4 = 4 + =, που είναι αδύνατο 4+ = 4+ = ( ) ( )( ) = ( λ + ) ( λ+ ) ( λ ) 9

10 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις ii Βρίσκουμε τις ορίζουσες: µ D = + = ( )( + ) = = µ µ µ 4 µ 9 = ( µ + )( µ ) µ D = + = ( µ + ) = µ + 0 = µ = ( µ ) µ D = µ = ( µ ) = µ 0 = µ = ( µ ) Αν D 0, δηλαδή, αν μ ±, το σύστημα έχει μοναδική λύση, την: D = = D ( µ ) µ + µ µ ( )( ) = ( + ) D και = = D ( µ ) µ + µ µ ( )( ) = ( + ) Αν μ =, τότε το σύστημα γίνεται: + = που έχει άπειρο πλήθος λύσεων της μορφής (, ) = ( κ, κ), κ r + =, Αν μ =, τότε το σύστημα γίνεται: + = =, που είναι αδύνατο = = 9 Αν R, R και R οι ακτίνες των κύκλων με κέντρα, και αντίστοιχα, που εφάπτονται εξωτερικά, τότε έχουμε τις εξισώσεις: R + R = 6, () R + R = 7, ( ) R + R =, ( ) Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (), (), () που ονομάζεται «κυκλικό» Προσθέτουμε κατά μέλη τις εξισώσεις και έχουμε: (R + R + R ) = 8 R + R + R = 9, (4) Αν τώρα από τα μέλη της (4) αφαιρέσουμε τα μέλη των (), () και (), βρίσκουμε ότι: R + R + R R R = 9 6 R = R + R + R R R = 9 7 R = R + R + R R R = 9 R = 4 Επομένως, οι ακτίνες των κύκλων είναι cm, 4 cm και 4 cm 0

11 Γραμμικά συστήματα 0 Από τη Γεωμετρία γνωρίζουμε ότι τα εφαπτόμενα τμήματα από σημείο προς κύκλο είναι ίσα Επομένως ΑΖ = ΑΕ =, ΒΔ = ΒΖ = και ΓΔ = ΓΕ = z Έτσι έχουμε το σύστημα: + = γ, () + z= α, ( ) z+ = β, ( ) Με πρόσθεση των εξισώσεων κατά μέλη έχουμε: α+ β+ γ ( + + z) = α + β + γ + + z =, ( 4) α+ β+ γ α+ β+ γ Από (4) και () έχουμε γ + z = z = α+ β+ γ β+ γ α Από (4) και () έχουμε + α = = Από (4) και () έχουμε + β = α+ β+ γ = β+ γ α Παρατήρηση: Αν θέσουμε α + β + γ = τ, τότε: = β + γ α τ α = α = τ α και ομοίως = τ β, z = τ γ Έστω,, z οι ποσότητες σε lt από κάθε διάλυμα αντίστοιχα που θα χρησιμοποιήσει ο Χημικός Τότε από τα δεδομένα προκύπτει το σύστημα των εξισώσεων: + + z = + + z =, () z = z = 664, ( ) = z = z, ( ) Από () και () έχουμε + z =, οπότε = z και η () γίνεται: 0 z+ 0( z) + 0z= z+ 0 0z+ 0z= z= 44 z=, 44, oπότε z =,44 lt Επομένως =,88lt και = 7,68 lt Στην η περίπτωση, επειδή η γραφική παράσταση του τριωνύμου f () = α + β + γ τέμνει τον άξονα στο σημείο, θα ισχύει f (0) =, οπότε θα έχουμε γ =, επομένως το τριώνυμο θα είναι της μορφής f () = α + β +

12 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις Επειδή το τριώνυμο f () έχει κορυφή το σημείο Κ(, ) και K β f β, α α, θα ισχύει: β = β= 4α β = 4 α β f = = f( ) α = α Επομένως είναι f () = 4 + Στη η περίπτωση, επειδή η γραφική παράσταση του τριωνύμου g() = α + β + γ τέμνει τον άξονα στο σημείο g( ) = 0, θα έχουμε: α β + γ = 0, () Επειδή, επιπλέον, η γραφική παράσταση του τριωνύμου g() έχει κορυφή το σημείο Κ(, 4), θα ισχύει: β = β= α β= α α β g = 4 = g( ) 4 α+ β+ γ = 4 α Επομένως, λόγω της (), οι () και (4) γράφονται: α+ γ = 0 γ α γ = = α+ γ = 4 α α= 4 α = Άρα, είναι και α =, β = και γ =, οπότε έχουμε g() = + + Στην η περίπτωση, επειδή η γραφική παράσταση του τριωνύμου h() = α + β + γ τέμνει τον άξονα στα σημεία και 4 και τον άξονα στο σημείο 4, θα ισχύει: h ( )= 0 h ( 4)= 0 h ( 0)= 4 4α+ β+ γ = 0 4α+ β= 4 6α+ 4β+ γ = 0 6α+ 4β= 4 γ = 4 γ = 4 α+ β= β= α β = 4α+ β= 4α α = α= 0, γ = 4 γ = 4 γ = 4 Επομένως, είναι h() = 0, + 4

13 Μη Γραμμικά συστήματα Μη Γραμμικά συστήματα Α ΜΑΔΑΣ Λύνοντας τη δεύτερη εξίσωση ως προς προκύπτει =, (), οπότε αντικαθιστώντας στην πρώτη, παίρνουμε: + ( ) + ( )= = = 0, ( ) Η () έχει ρίζες = και =, οπότε λόγω της () είναι: = = + = και = = = Επομένως, το σύστημα έχει δύο λύσεις, τα ζεύγη (, ) και (, ) i Αντικαθιστώντας την τιμή του από την πρώτη εξίσωση στη δεύτερη προκύπτει η εξίσωση: = = 0 () ( ), Η εξίσωση () έχει διπλή ρίζα, την =, οπότε από την πρώτη εξίσωση του συστήμα- τος παίρνουμε = 4 Επομένως, το σύστημα έχει μοναδική λύση, το ζεύγος 4, Για να ερμηνεύσουμε γεωμετρικά τη λύση του συστήματος χαράσσουμε σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων την παραβολή = και την ευθεία = 4 Στο σχήμα παρατηρούμε ότι οι 4 δύο γραμμές έχουν ένα μόνο κοινό σημείο Μ, το οποίο έχει συντεταγμένες, = M = 4

14 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις ii Το σύστημα γράφεται: + = 9, (), = ( ) Η (), λόγω της (), γίνεται + = 9 A = + = 9 = 9 και έχει ρίζες τις = = και = =, οπότε επειδή = έχουμε: B = = και = = Άρα, το σύστημα έχει δύο λύσεις, τα ζεύγη, και, Για να ερμηνεύσουμε γεωμετρικά τις λύσεις του συστήματος χαράσσουμε σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων τον κύκλο + = 9 με κέντρο το σημείο (0, 0) και ακτίνα καθώς επίσης και την ευθεία = Στο σχήμα παρατηρούμε ότι οι δύο γραμ- μές τέμνονται σε δύο σημεία, τα Α, iii Από τη δεύτερη εξίσωση προκύπτει 0, 0 και = Η πρώτη εξίσωση γίνεται: = + 4= 4 + 4= 0, () Αν θέσουμε = ω, (), η () γίνεται ω ω = 4 = 0, () Αυτή έχει ρίζες ω = και ω = 4, οπότε λόγω της () έχουμε = ή = 4 Από αυτές παίρνουμε τέσσερις και Β, ρίζες =, = και =, 4 =, οπότε για το παίρνουμε τις τιμές = =, = = και 4 = =, = = A Β = B A + = 4

15 Μη Γραμμικά συστήματα Άρα, το σύστημα έχει τέσσερις λύσεις, τα ζεύγη (, ), (, ), (, ) και (, ) Για να ερμηνεύσουμε γεωμετρικά τις λύσεις του συστήματος χαράσσουμε σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων τον κύκλο + = το (0, 0) και ακτίνα, καθώς επίσης και την υπερβολή = Στο σχήμα παρατηρούμε ότι οι δύο γραμμές τέμνονται σε τέσσερα σημεία, τα (, ), (, ), (, ) και (, ) Από την v = v 0 + αt, οπότε α= v v0 Αντικαθιστούμε στην πρώτη και έχουμε: t v v v v t 0 ( 0 ) vt 0 + vτ v0t S= v0t+ αt = v0 t+ t = v0t + = t Άρα S = v+ v0 t Β ΜΑΔΑΣ Η δεύτερη εξίσωση λόγω της πρώτης γράφεται = ή, ισοδύναμα, + = 0, η οποία έχει ρίζες και Για = έχουμε + = = 6, οπότε = 4 ή = 4 Για = έχουμε = 0, οπότε = 0 Β = A Άρα, το σύστημα έχει τρεις λύσεις τις (4, ), ( 4, ), (0, ) Σχεδιάζουμε σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων την παραβολή = και τον κύ- κλο + = και παρατηρούμε ότι έχουν τρία κοινά σημεία Γ Από την πρώτη εξίσωση έχουμε ( ) = 0 = 0 ή = 0, οπότε το αρχικό σύστημα είναι ισοδύναμο με τα συστήματα: = 0 = 0, () και, ( ) = 4 + = 4 + Για να λύσουμε το () θέτουμε στη δεύτερη εξίσωση = 0, οπότε έχουμε 4 + = 0 ι ρίζες αυτής είναι = και =, έτσι το σύστημα () έχει δύο λύσεις, τα ζεύγη (, 0) και (, 0) Η πρώτη εξίσωση του συστήματος () γράφεται =, () και αν θέσουμε

16 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις στη δεύτερη παίρνουμε: = = 0 ι ρίζες αυτές είναι = και 4 = 4, οπότε λόγω της () είναι = = και 4 = 4 = Έτσι, το σύστημα () έχει δύο λύσεις, τα ζεύγη (, ) και (4, ) Επομένως το αρχικό σύστημα έχει τέσσερις λύσεις, τα ζεύγη (, 0), (, 0), (, ) και (4, ) Έστω, είναι οι διαστάσεις του ορθογωνίου, τότε είναι: = 0, () και ( + )( ) = 0, () Η () γράφεται + 6 = 0 και λόγω της () γίνεται: = 0 = 6 =, και αντικαθιστώντας στην () προκύπτει η εξίσωση: ( ) = + = + =, η οποία έχει ρίζες = και = Επειδή οι διαστάσεις είναι θετικοί αριθμοί θα έχουμε = cm, οπότε, λόγω της (), θα 0 0 είναι = = = 0 cm 4 Για να βρούμε τα σημεία, στα οποία η ευθεία = + κ τέμνει την παραβολή = λύνουμε το σύστημα () = + κ, = ι τετμημένες των σημείων τομής είναι ρίζες της εξίσωσης: = + κ + + κ = 0, () ι δύο γραμμές θα τέμνονται σε δύο σημεία, αν το σύστημα () έχει δύο λύσεις, που σημαίνει ότι η εξίσωση () θα πρέπει να έχει δύο λύσεις Αυτό συμβαίνει, μόνο αν είναι Δ = 4 4κ > 0 4κ > 4 κ < Αντικαθιστώντας το = + μ στην πρώτη εξίσωση προκύπτει: ( )= = () + µ µ 0,, η οποία είναι δεύτερου βαθμού, με διακρίνουσα Δ = 4 + 8μ = 4( + μ) Διακρίνουμε τις περιπτώσεις: 6

17 Μη Γραμμικά συστήματα = = 0, = + μ, μ > 0, = + μ, μ < 0, Δ > 0, δηλαδή μ > Η () έχει δύο ρίζες, που σημαίνει ότι το σύστημα έχει δύο λύ- σεις, οπότε η παραβολή και η ευθεία τέμνονται σε δύο σημεία Δ = 0, δηλαδή μ = Η () έχει διπλή ρίζα, που σημαίνει ότι το σύστημα έχει μία λύση, οπότε η παραβολή και ευθεία εφάπτονται σε ένα σημείο Δ < 0, δηλαδή μ < Η () δεν έχει πραγματικές ρίζες, που σημαίνει ότι το σύστημα δεν έχει λύσεις, οπότε η παραβολή και ευθεία δεν έχουν κανένα κοινό σημείο Γραφικά τα εξαγόμενα, εξηγούνται με τη βοήθεια του προηγούμενου σχήματος Ερωτήσεις κατανόησης Ι (Σ ) Β, (Σ ) Α, (Σ ) Γ, (Σ 4 ) Α ΙΙ Α, Ψ, Α, 4 Ψ 7

18

19 Κεφάλαιο ο: Ιδιότητες συναρτήσεων Μονοτονία Ακρότατα Συμμετρίες Συνάρτησης Α ΜΑΔΑΣ Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο (, ] και γνησίως αύξουσα στο [, + ) Η g είναι γνησίως αύξουσα στο (, 0], γνησίως φθίνουσα στο [0, ] και γνησίως αύξουσα στο [, + ) Η h είναι γνησίως φθίνουσα στο (, ], γνησίως αύξουσα στο [, 0], γνησίως φθίνουσα στο [0, ] και γνησίως αύξουσα στο [, + ) Η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για =, το f () = Η g δεν παρουσιάζει ούτε ολικό μέγιστο ούτε ολικό ελάχιστο Η h παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για = και για = το h( ) = h() = i Το πεδίο ορισμού της f είναι το R Αρκεί να δείξουμε τα f () f (), για κάθε R ( ), που ισχύει ii Το πεδίο ορισμού της g είναι το R Αρκεί να δείξουμε ότι για κάθε R ισχύει g() g() ( ), που ισχύει 4 i Η f έχει πεδίο ορισμού το R και για κάθε R ισχύει: 4 4 R και f ( )= ( )+ f ii Η f έχει πεδίο ορισμού το R και για κάθε R ισχύει: R και f f ( ) = + = ( ), άρα η f είναι άρτια ( )= + = + = ( ), άρα η f είναι άρτια iii Η f έχει πεδίο ορισμού το R και για κάθε R ισχύει: R και f( ) = +, οπότε δεν είναι ούτε άρτια, ούτε περιττή, αφού f ( ) f () iv Η f έχει πεδίο ορισμού το R και για κάθε R ισχύει: R και f 4 ( ) = ( ) ( ) = ( ) = f 4 ( ), άρα η f 4 είναι περιττή v Η f έχει πεδίο ορισμού το (, ) (, + ) που δεν έχει κέντρο συμμετρίας το 0 Άρα, η f δεν είναι ούτε άρτια, ούτε περιττή 9

20 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις vi Η f 6 έχει πεδίο ορισμού το R και για κάθε R ισχύει: f ( )= f ( ) + = + = + = ( ), άρα η f είναι περιττή { } i Η f έχει πεδίο ορισμού το R * = R 0 και για κάθε R * ισχύει: R και f( )= = = f( ) Άρα η f είναι άρτια ii Η f έχει πεδίο ορισμού το [, + ) που δεν έχει κέντρο συμμετρίας το Άρα, δεν είναι ούτε άρτια, ούτε περιττή iii Η f έχει πεδίο ορισμού το R και για κάθε R ισχύει: R και f ( ) = + = + = f () Άρα η f είναι περιττή iv Η f 4 έχει πεδίο ορισμού το R * και είναι περιττή, διότι ισχύει: + R και f 4 ( )= + = άρα f f 4( )= = 4( ) Τέλος, αν εργαστούμε όπως στην I, θα αποδείξουμε ότι: ( )= = = ( ), v Η f έχει πεδίο ορισμού το R και είναι άρτια, διότι f f για κάθε R vi Η f 6 έχει πεδίο ορισμού το [, ] και είναι άρτια, διότι: f 6 ( )= ( ) = = f ( ), για κάθε, 6 [ ] 6 i Η C f έχει κέντρο συμμετρίας το (0, 0) Άρα, η f είναι περιττή ii Η C g έχει άξονα συμμετρίας τον Άρα, η g είναι άρτια iii Η C h δεν έχει ούτε άξονα συμμετρίας τον, ούτε κέντρο συμμετρίας το (0, 0) Άρα, η h δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττή 7 μοίως: i Η f είναι άρτια διότι έχει άξονα συμμετρίας τον ii Η g είναι περιττή διότι έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων (0, 0) iii Η h δεν είναι ούτε άρτια, ούτε περιττή 0

21 Κατακόρυφη ριζόντια μετατόπιση καμπύλης 8 α Παίρνουμε τις συμμετρικές των C, C και C ως προς τον άξονα = g() = f() = h() β Παίρνουμε τις συμμετρικές των C, C και C ως προς την αρχή των αξόνων = f() = g() = h() Κατακόρυφη ριζόντια μετατόπιση καμπύλης Α ΜΑΔΑΣ Όπως γνωρίζουμε, η γραφική παράσταση της φ() =, αποτελείται από τις διχοτόμους των γωνιών O και O H γρα- C f φική παράσταση της f () = + προκύ- C φ πτει από μια κατακόρυφη μετατόπιση της =, κατά μονάδες προς τα πάνω, ενώ C g η γραφική παράσταση της f () = προκύπτει από μια κατακόρυφη μετατόπι- ση της =, κατά μονάδες προς τα κάτω (σχήμα)

22 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις Χαράζουμε πρώτα τη γραφική παράσταση της συνάρτησης φ() = Η γραφική παράσταση της h() = + προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της =, κατά μονάδες προς τα αριστερά, ενώ η γραφική παράσταση της q() = προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της =, κατά μονάδες προς τα δεξιά (σχήμα) C h C φ C q Χαράζουμε πρώτα τη γραφική παράσταση της συνάρτησης φ() = και στη συνέχεια χαράσσουμε την = +, που, όπως είδαμε στην προηγούμενη άσκηση, προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της = κατά μονάδες προς τα αριστερά Στη συνέχεια χαράσσουμε την = + +, που προκύπτει από μια κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης = + κατά μονάδα προς τα πάνω Επομένως, η γραφική παράσταση της F() = + +, προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της =, μιας οριζόντιας κατά μονάδες προς τα αριστερά και μιας κατακόρυφης κατά μονάδας προς τα πάνω (σχήμα) C F C φ C Q μοίως, η γραφική παράσταση της G() =, προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της =, μιας οριζόντιας κατά μονάδες προς τα δεξιά και μιας κατακόρυφης κατά μονάδα προς τα κάτω (σχήμα)

23 Κατακόρυφη ριζόντια μετατόπιση καμπύλης 4 i Επειδή: f () = ( ) + = ( + ) + = ( ) +, επομένως, η γραφική παράσταση της f προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης της g() =, μιας οριζόντια κατά μονάδα προς τα δεξιά και μιας κατακόρυφης κατά μονάδες προς τα πάνω ii Επειδή: f () = ( 4) 9 = ( + ) = ( ), επομένως, η γραφική παράσταση της f προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης g() =, μιας οριζόντια κατά μονάδες προς τα δεξιά και μιας κατακόρυφης κατά μονάδα προς τα κάτω i C f A C φ C g ii C h C φ C q

24 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις iii C F C φ C φ C G σχήμα δ 6 i f () = ( ) + = ( ) ii f () = ( ) = ( ) iii f () = ( + ) + = ( + ) iv f () = ( + ) = ( + ) Ερωτήσεις κατανόησης Ι Α, Α, Ψ, 4 Ψ, Α, 6 Α, 7 Ψ, 8 Α, 9 Α, 0 Ψ ΙΙ Γ 4

25 Κεφάλαιο ο: Τριγωνομετρία Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας Α ΜΑΔΑΣ Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΔΑΒ έχουμε ηµ0 =, οπότε = 6ηµ 0 = 6 = 6 Στο ορθογώνιο τρίγωνο, τώρα, ΔΑΓ έχουμε εφω = = =, οπότε ω = 4 Επομένως, επειδή ημω =, έχουμε ηµ4 =, οπότε: = = = 6 4 = 6 = ηµ Επειδή Β + Γ = 90 θα είναι Α = 90, οπότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο και είναι Άρα ( AB)= ηµ 0 = = ημ0 ( ) = AB Επίσης, είναι ημ60 ( ) = AΓ Άρα ( AΓ)= 60 = ηµ = i Γνωρίζουμε ότι S = α ρ, 6 = ω, άρα ω = 6 rad ii 6 = ω, άρα ω = rad iii 6 = ω, άρα ω = rad 4 Από τον τύπο α µ = έχουμε: π 80 i Για μ = 0, είναι α 0 α = = α = π π 80 π 6 6 Άρα 0 = π rad 6 ii Για μ = 0, είναι α 0 α π = = α = π 80 π Άρα 0 = π rad iii Για μ = 60, είναι α 60 α = = 7 α= 7 π Άρα 60 = 7π rad π 80 π iv Για μ = 48, είναι α 48 α = = α = π 80 π 4 Από τον τύπο α µ = έχουμε: π 80 π i 0 µ = µ = 8, άρα π rad = 8 π π Άρα 48 π = rad 4

26 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις π ii 6 µ = µ = 0, άρα π rad = 0 π π iii µ = µ = 460, άρα 9 π rad = 460 π 80 iv 00 µ = µ =, άρα 00 rad = π 80 π π 6 i Είναι 80 = , οπότε ημ80 = ημ( ) = ημ0 =, συν80 = συν ( ) = συν0 =, ακόμη εφ80 = εφ0 =, σφ80 = σφ0 = ii Είναι 940 = , οπότε ημ940 = ημ( ) = ημ60 =, συν940 = συν60 =, εφ940 = εφ60 =, σφ940 = σφ60 = iii Είναι 980 = , οπότε ημ980 = ημ( ) = ημ80 = 0, συν980 = συν80 =, εφ980 = εφ80 = 0, ενώ δεν ορίζεται η συνεφαπτομένη των 980 iv Είναι 600 = , οπότε ημ600 = ημ0 = 0, συν600 = συν0 =, εφ600 = εφ0 = 0, ενώ δεν ορίζεται η συνεφαπτομένη των 600 Β ΜΑΔΑΣ h Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΔΠΝ έχουμε εφω = ( Π ) Τότε Π h Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΔΛΝ έχουμε εφ70 = Τότε Λ ( Λ ) Επειδή (ΠΛ) = (ΠΔ) + (ΔΛ), λόγω των () και (), έχουμε: h εϕω, ( )= () ( )= h, ( ) εϕ70 h h + h εϕ h εϕω εϕω εϕ εϕω εϕ = = h εϕ70 + εϕω = 000 εϕω εϕ70 ( ) h 000 εϕω εϕ70 = ( ) εϕ70 + εϕω, 6

27 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας 000 εϕ0 εϕ70 i Αν ω = 0, τότε, λόγω της (), είναι h = 478 εϕ70 + εϕ0 000 εϕ4 εϕ70 Αν ω = 4, τότε έχουμε h = 7 εϕ70 + εϕ4 000 εϕ60 εϕ70 Αν ω = 60, τότε έχουμε h = 06 εϕ70 + εϕ60 ii Αν τώρα h = 000, τότε λόγω της (), είναι: 000 εϕω εϕ70 εϕω εϕ = = εϕ70 + εϕω εϕω εϕ εϕ εϕ70 = εϕ70 εϕω εϕ70 εϕω( εϕ70 )= εϕ70 εϕω = εϕ70, 7 και από τους τριγωνομετρικούς πίνακες βρίσκουμε ω 8 i Είναι AΓ B= 90 ως εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο και επειδή ΓAB = 4 θα είναι (ΑΓ) = (ΒΓ) Έχουμε όμως: ηµ4 A Γ ( ) ( AB) = AΓ, οπότε ( AΓ)= ηµ 4 = = = ( ) και επειδή (ΑΓ) = (ΒΓ), θα είναι ( BΓ)= ii Είναι A B= 90 ως εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο και στο ορθογώνιο τρίγωνο ΔΑΒ, οπότε έχουμε: ημ (, = B ) B AB ( ) = ( ) Επειδή τα ορθογώνια τρίγωνα ΔΑΒ και ΔΑΕ είναι ίσα διότι έχουν ΑΔ = ΑΔ (κοινή) και Δ Α Β = Δ Α Ε =,, τότε θα έχουν ΔΒ = ΔΕ Έτσι (ΕΒ) = (ΒΔ) = 4ημ, iii Από την ισότητα των τριγώνων ΔΑΒ και ΔΑΕ προκύπτει (ΑΕ) = (ΑΒ) = Άρα (ΕΓ) = (ΑΕ) (ΑΓ) = iv Από το πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο ΓΕΒ (σχήμα) έχουμε: Άρα EB = (ΕΒ) = (ΓΒ) + (ΓΕ) = ( ) + ( ) 7

28 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις ( ) v Έχουμε ημ ( ) EB, B ( EB ) = = = = 4 vi Μπορούμε να υπολογίσουμε το ημίτονο των γωνιών,,, κτλ, αρκεί να 4 διχοτομήσουμε τη γωνία BA κτλ Από το τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε ημ 0 6 AΓ 6 AΓ = = ( A )= ( ) ( ) Από τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΒΓ έχουμε BA = 0 Επομένως: B B εϕ0 εϕ0 B 6 εϕ0 6 AB 6 Άρα B = μονάδες μήκους Από το τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε ημ 60 Άρα ( BΓ)= 6 μονάδες μήκους ( ) ( ) = ( ) = ( )= = BΓ BΓ = ( ) = ( ) Έχουμε (ΓΔ) = (ΒΓ) (ΒΔ) = 6 = 4 Άρα (ΓΔ) = (ΔΑ) = 4 μονάδες μήκους Επομένως, περίμετρος = = + 8 μονάδες μήκους Γ AB 4 6 τετραγωνικές μονάδες Εμβαδόν = ( ) ( )= = Γ μονάδες μήκους 4 Όπως είναι ο γνωστό, ο λεπτοδείκτης εκτελεί μια πλήρη περιστροφή σε χρόνο ώρας ή 600 δευτερολέπτων Διαγράφει δηλαδή γωνία π rad σε 600 sec π Επομένως σε sec διαγράφει γωνία rad 600 Αν το μήκος του λεπτοδείκτη είναι ίσο με ρ, τότε σύμφωνα με τον τύπο S = α ρ, το άκρο π του λεπτοδείκτη σε sec θα διαγράψει τόξο μήκους ρ 600 π 600 Για να είναι το μήκος αυτό ίσο με mm αρκεί ρ = mm ρ = mm 7 mm 600 π 8

29 Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες Α ΜΑΔΑΣ Αν στην ισότητα ημ + συν = αντικαταστήσουμε το ημ με βρίσκουμε: συν = + συν = συν = 6 4 συν = = π Διότι για < <π ισχύει συν < 0 ηµ Επομένως εϕ = = συν 4 συν και σϕ = = 4 ηµ Αν στην ισότητα ημ + συν = αντικαταστήσουμε το συν με βρίσκουμε: 4 ηµ ηµ ηµ 9 + = + = = 9 Επομένως εϕ = ηµ = = 9 και σϕ = Διότι για π ισχύει ημ < 0 < < π σϕ = = = εϕ ηµ Είναι εϕ = = ηµ = συν, () συν Επειδή ημ + συν =, λόγω της (), έχουμε: συν + συν = συν + συν = 4συν = συν = συν = 4 Διότι για π < < π ισχύει συν > 0 Από την () παίρνουμε ηµ = = = 4 εϕ = = = σϕ ( ) = = 9

30 Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις συν Είναι σϕ = = συν = ηµ, () ηµ Επειδή ημ + συν =, λόγω της (), έχουμε: 4 ηµ + ηµ ηµ ηµ ηµ 4ηµ = + = + = 9ηµ = ηµ = ηµ = 9 Από την (), τώρα, παίρνουμε συν = = συν Είναι σϕ = = συν = ηµ ηµ Επειδή ημ + συν =, λόγω της (), έχουμε: ( ) + = = ηµ + ηµ = ηµ 4ηµ ηµ ηµ = ηµ = = Διότι για π < < π ισχύει ημ < 0 Από την () τώρα παίρνουμε συν = = Επομένως η αριθμητική τιμή της παράστασης ηµ συν ισούται με: + συν ( ) 8 0 = = = = ( + )( ) 6 Επειδή ημ + συν =, αν υποθέσουμε ότι: i ημ = 0 και συν = 0, τότε θα ισχύει =, δηλαδή 0 =, που είναι άτοπο ii ημ = και συν =, τότε θα ισχύει + =, δηλαδή =, που είναι άτοπο iii ημ = και συν = 4, τότε 4 + Άρα, υπάρχει τέτοια τιμή του =, που είναι αληθής 7 Αρκεί να δείξουμε ότι η απόσταση του Μ(, ) από την αρχή (0, 0) είναι ίση με ( ) = + = ( ) + ( ) = + Πράγματι OM ( ) = = = 9 συν θ+ ηµ θ 9 συνθ ηµθ 9συν θ 9ηµθ 0

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό σας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Συγγραφική ομάδα: Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Σβέρκος Ανδρέας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής μαθηματικών Βαρβακείου

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κεφάλαιο: Συστήματα

1ο Κεφάλαιο: Συστήματα ο Κεφάλαιο: Συστήματα Γραμμικά συστήματα i. Ποια εξίσωση λέγεται γραμμική; ii. Πως μεταβάλλεται η ευθεία y, 0 ή 0 για τις διάφορες τιμές των α,β,γ; iii. Τι ονομάζεται λύση μιας γραμμικής εξίσωσης; iv.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑΣ...με απάντηση

1 ΘΕΩΡΙΑΣ...με απάντηση 1 ΘΕΩΡΙΑΣ.....με απάντηση ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 0 Εξισώσεις Ανισώσεις 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση που περιέχει πράξεις μεταξύ αριθμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Α. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση που περιέχει πράξεις μεταξύ αριθμών. Ονομάζεται αλγεβρική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Κεφάλαιο 2 ο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο ο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Σε προηγούμενες τάξεις γνωρίσαμε την έννοια της συνάρτησης και μελετήσαμε ορισμένες βασικές συναρτήσεις. Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε στη γενική τους μορφή ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο.

ΘΕΜΑ 2 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. (Μονάδες 10) β) Να παραστήσετε γραφικά στο επίπεδο τις δυο εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

με παραμέτρους α, β, γ R α) Να επιλέξετε τιμές για τις παραμέτρους α, β, γ, ώστε το σύστημα αυτό να έχει μοναδική λύση το ζεύγος (1,-4).

με παραμέτρους α, β, γ R α) Να επιλέξετε τιμές για τις παραμέτρους α, β, γ, ώστε το σύστημα αυτό να έχει μοναδική λύση το ζεύγος (1,-4). Δίνεται το σύστημα: x 2y= 9 ax+ βy= γ με παραμέτρους α, β, γ R α) Να επιλέξετε τιμές για τις παραμέτρους α, β, γ, ώστε το σύστημα αυτό να έχει μοναδική λύση το ζεύγος (1,-4). (Μονάδες 13) β) Να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Να αντιστοιχίσετε καθένα από τα συστήματα: (Σ 1 ): { (Σ 2 ): { (Σ 3 ): { (Σ 4 ): { με εκείνη από τις απαντήσεις Α, Β, Γ που νομίζετε ότι είναι η σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - 2 ο ΘΕΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - 2 ο ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. β) Να παραστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ. f3 x = και

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ. f3 x = και 7 ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε πώς, με τη βοήθεια των πληροφοριών που α- ποκτήσαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να χαράξουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τη γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ 2ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. β) Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε πώς, με τη βοήθεια των πληροφοριών που α- ποκτήσαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να χαράξουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τη γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ f ( ) 1. Μορφή της συνάρτησης f ( ) Ιδιότητες Έχει πεδίο ορισµού ολο το R Είναι άρτια, άρα συµµετρική ως προς τον άξονα y y Είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστηµα (,0] Είναι γνησίως

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. Μιχέλης Μαθηματικός

Ιωάννης Σ. Μιχέλης Μαθηματικός 1 Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο Ερώτηση 1 : Τι ονομάζεται αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Μία παράσταση, που περιέχει πράξεις με αριθμούς ονομάζεται αριθμητική παράσταση. Μία παράσταση, που περιέχει πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Η συνάρτηση y = αχ 2. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Η συνάρτηση y = αχ 2. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Η συνάρτηση y = αχ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Η συνάρτηση y = αχ με α 0 Μια συνάρτηση της μορφής y = α + β + γ με α 0 ονομάζεται τετραγωνική συνάρτηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ομόσημοι Ετερόσημοι αριθμοί Αντίθετοι Αντίστροφοι αριθμοί Πρόσθεση ομόσημων και ετερόσημων ρητών αριθμών Απαλοιφή παρενθέσεων Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση ρητών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Β Λυκείου. Στέλιος Μιχαήλογλου.

Άλγεβρα Β Λυκείου. Στέλιος Μιχαήλογλου. Άλγεβρα Β Λυκείου Στέλιος Μιχαήλογλου wwwaskisopolisgr Το φυλλάδιο αυτό δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί ως επέκταση του σχολικού βιβλίου και όχι αυτόνομα δ έκδοση 0--06 Συστήματα Γραμμικές Εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ. 3 2 x. β)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ. 3 2 x. β) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x. Να λυθούν οι εξισώσεις: α) 3x x 3 3 5x x β) 4 3 x x x 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 04 ΘΕΜΑ Α Α. Θεωρία από το σχολικό βιβλίο σελίδα 60. Α. α) Θεωρία από το σχολικό βιβλίο σελίδα 3. β) Θεωρία από το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 2ο Θέμα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 2ο Θέμα Τράπεζα θεμάτων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 2ο Θέμα ΘΕΜΑ 2 (16950) α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. β) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Σχολικό βιβλίο: Ααντήσεις Λύσεις Κεφάλαιο ο: Συστήματα Γραμμικά συστήματα Α ΟΜΑΔΑΣ Έχουμε: y i 6 + y + y y Άρα, η λύση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας- Άλγεβρα Β ΓΕ.Λ.-Σχολικό έτος 2014-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ. Σχολικό έτος: 2014-2015

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας- Άλγεβρα Β ΓΕ.Λ.-Σχολικό έτος 2014-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ. Σχολικό έτος: 2014-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Σχολικό έτος: 014-015 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων από το Ι.Ε.Π. Γ ε ν ι κ ή Ε π ι μ έ λ ε ι

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (42)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (42) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (4) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Β Λυκείου - Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Β Λυκείου - Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ (Επαναλήψεις Συμπληρώσεις) Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

1.1 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ (Επαναλήψεις Συμπληρώσεις) Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας . ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ (Επαναλήψεις Συμπληρώσεις) Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας Έστω οξεία γωνία ω. Αν πάνω στη μία από τις δύο πλευρές της γωνίας πάρουμε τυχαία σημεία Μ και Ν και φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Β Λυκείου. Στέλιος Μιχαήλογλου.

Άλγεβρα Β Λυκείου. Στέλιος Μιχαήλογλου. Άλγεβρα Β Λυκείου Στέλιος Μιχαήλογλου wwwaskisopolisgr Το φυλλάδιο αυτό δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί ως επέκταση του σχολικού βιβλίου και όχι αυτόνομα δ έκδοση 0--06 Συστήματα Γραμμικές Εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ i) Να αποδείξετε την ταυτότητα α β γ αββγγα α β βγ γα ii) Να αποδείξετε ότι για όλους τους αβγ,, ισχύει Πότε ισχύει ισότητα; α β γ αβ βγ γα Λέμε ότι μια τριάδα θετικών ακεραίων β,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συνάρτησης ψ = α χ 2

Μελέτη της συνάρτησης ψ = α χ 2 Μελέτη της συνάρτησης ψ = α χ Η γραφική της παράσταση είναι μια καμπύλη που λέγεται παραβολή. Ανάλογα με το πρόσημο του α έχω και τα αντίστοιχα συμπεράσματα. αν α > 0 1) Η γραφική της παράσταση είναι πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση η Γραμμικά συστήματα Δίνονται οι ευθείες : y3 και :y 5. Να βρεθεί το R, ώστε οι ευθείες να τέμνονται. Οι ευθείες και θα τέμνονται όταν το μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΜΑ Α Άσκηση, μιγαδικοί αριθμοί να αποδείξετε ότι: Αν = Έχουμε: = ( ) ( ) ( ) ( ) = = =. Το τελευταίο ισχύει, άρα ισχύει και η ισοδύναμη αρχική σχέση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΑΞΗ: ΘΕΜΑ 1 ο. A. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού α ;

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΑΞΗ: ΘΕΜΑ 1 ο. A. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού α ; ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΑΞΗ: B ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο A. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού α ; B. Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε τις παρακάτω σχέσεις: i. Αν α 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σ. Ανδρεαδάκης Β. Κατσαργύρης Σ. Παπασταυρίδης Γ. Πολύζος Α. Σβέρκος Η συγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΘΕΜΑ ο GI_V_ALG 16950 1.1 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. β)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις :

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x 4x 3 x 6x 7. Να λυθεί στο Q, η ανίσωση :. 5 8 8 3. Να λυθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 4 ο (2) -2- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Β Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Β Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

δίου ορισμού, μέσου του τύπου εξαρτημένης μεταβλητής του πεδίου τιμών που λέγεται εικόνα της f για x α f α.

δίου ορισμού, μέσου του τύπου εξαρτημένης μεταβλητής του πεδίου τιμών που λέγεται εικόνα της f για x α f α. 3.1 Η έννοια της συνάρτησης Ορισμοί Συνάρτηση f από ένα συνόλου Α σε ένα σύνολο Β είναι μια αντιστοιχία των στοιχείων του Α στα στοιχεία του Β, κατά την οποία κάθε στοιχείο του Α αντιστοιχεί σε ένα μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Τόμος 1ος

Άλγεβρα Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Τόμος 1ος Άλγεβρα Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τόμος 1ος Συγγραφική ομάδα: Ανδρεαδάκης Στυλιανός Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Κατσαργύρης Βασίλειος Καθηγητής μαθηματικών Βαρβακείου Πειραμ. Λυκείου Παπασταυρίδης Στάυρος

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Τόμος 1ος 1η ΕΚΔΟΣΗ

Άλγεβρα Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Τόμος 1ος 1η ΕΚΔΟΣΗ Άλγεβρα Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τόμος 1ος 1η ΕΚΔΟΣΗ Συγγραφική ομάδα: Ανδρεαδάκης Στυλιανός Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Κατσαργύρης Βασίλειος Καθηγητής μαθηματικών Βαρβακείου Πειραμ. Λυκείου Παπασταυρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Γραπτών Απολυτήριων Εξετάσεων Στο Μάθημα των Μαθηματικών Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2007 Σχ. Έτος ΤΑΞΗ Γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα Γραπτών Απολυτήριων Εξετάσεων Στο Μάθημα των Μαθηματικών Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2007 Σχ. Έτος ΤΑΞΗ Γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Θέματα Γραπτών Απολυτήριων Εξετάσεων Στο Μάθημα των Μαθηματικών Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 007 Σχ. Έτος 006-007 ΤΑΞΗ Γ ΘΕΩΡΙΑ 1. α.) Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες : 3 ( α + β ) = ( β ) = α 3 3 3 β.) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Αριθμοί 1. ΑΡΙΘΜΟΙ Σύνολο Φυσικών αριθμών: Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Σύνολο Ρητών αριθμών: ακέραιοι με Άρρητοι αριθμοί: είναι οι μη ρητοί π.χ. Το σύνολο Πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο δείγμα Α1 Αν α> με α 1 τότε για οποιουσδήποτε θ1, θ> να αποδείξετε ότι ισχύει: logα(θ1θ) = logαθ1 + logαθ Α Πότε ένα πολυώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Κεφάλαιο 2 ο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο ο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Σε προηγούμενες τάξεις γνωρίσαμε την έννοια της συνάρτησης και μελετήσαμε ορισμένες βασικές συναρτήσεις. Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε στη γενική τους μορφή ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικά Συστήματα Δίνεται η εξίσωση 4x y 11(1). α) Ποια από τα ζεύγη (2, 3),(0, 11), (1, 8) κα (7, 0) είναι λύση της εξίσωσης (1);

Γραμμικά Συστήματα Δίνεται η εξίσωση 4x y 11(1). α) Ποια από τα ζεύγη (2, 3),(0, 11), (1, 8) κα (7, 0) είναι λύση της εξίσωσης (1); 8808Δίνεται η εξίσωση x y 7 Γραμμικά Συστήματα α) Να επαληθεύσετε ότι το ζεύγος αριθμών x, y, είναι μια λύση της εξίσωσης β) Να αποδείξετε ότι το, 88Δίνεται η εξίσωση x y 8 δεν είναι λύση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 Β' Λυκείου. Ύλη: Συστήματα Ιδιότητες Συναρτήσεων- Τριγωνομετρία

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 Β' Λυκείου. Ύλη: Συστήματα Ιδιότητες Συναρτήσεων- Τριγωνομετρία ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 Β' Λυκείου Ον/μο:. ΕΠΑ.Λ. Ύλη: Συστήματα Ιδιότητες Συναρτήσεων- Τριγωνομετρία 06-11-16 Θέμα 1 ο : Α.i. Τι ονομάζουμε γραμμική εξίσωση; (4 μον.) ii. Πότε μία συνάρτηση f ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ. Μ Ν Σ Υ Κ Σ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Ω Ρ Ι Σ. 1. Να γράψετε τους τύπους του εμβαδού των : (α) τετραγώνου (β) ορθογωνίου παραλληλογράμμου (γ) παραλληλογράμμου (δ) τριγώνου (ε) ορθογωνίου τριγώνου (στ) τραπεζίου.

Διαβάστε περισσότερα

1 x και y = - λx είναι κάθετες

1 x και y = - λx είναι κάθετες Κεφάλαιο ο: ΕΥΘΕΙΑ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» 1. * Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον άξονα. Σ Λ. * Ο συντελεστής διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επανάληψης Τάξη Δ Εν. 1: Διανύσματα

Ασκήσεις Επανάληψης Τάξη Δ Εν. 1: Διανύσματα Ασκήσεις Επανάληψης Τάξη Δ 016-017 Εν. 1: Διανύσματα 1. Να ονομάσετε τα στοιχεία ενός διανύσματος.. Δίνεται το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί

Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί Α. 7. 1 1. Τι είναι τα πρόσημα και πως χαρακτηρίζονται οι αριθμοί από αυτά; Τα σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικά Συστήματα. δεν είναι λύση του συστήματος. β) Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη είναι λύση του συστήματος

Γραμμικά Συστήματα. δεν είναι λύση του συστήματος. β) Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη είναι λύση του συστήματος 8808Δίνεται η εξίσωση x y 7 Γραμμικά Συστήματα α) Να επαληθεύσετε ότι το ζεύγος αριθμών x, y 4, είναι μια λύση της εξίσωσης β) Να αποδείξετε ότι το 4, 88Δίνεται η εξίσωση x y 8 δεν είναι λύση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

) = Απόσταση σημείου από ευθεία. Υπολογισμός Εμβαδού Τριγώνου. και A

) = Απόσταση σημείου από ευθεία. Υπολογισμός Εμβαδού Τριγώνου. και A [Επιλογή Ιαν.. Εμβαδόν Τριγώνου ΣΤΟΧΟΙ: Ο µαθητής ϖρέϖει: να είναι ικανός να υϖολογίζει την αϖόσταση σηµείου αϖό ευθεία να είναι ικανός να υϖολογίζει το εµβαδό ενός τριγώνου αϖό τις συντεταγµένες των κορυφών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου Συντεταγμένες Διανύσματος wwwaskisopolisgr wwwaskisopolisgr Συντεταγμένες στο επίπεδο Άξονας Πάνω σε μια ευθεία επιλέγουμε δύο σημεία Ο και Ι, έτσι το διάνυσμα i OI

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ 1. Να αναπτύξετε τις ταυτότητες: α. (α+8) β. (-) γ. (γ+k) δ. (+γ) ε. (3k-5λ) ζ. (5/κ - 4/λ) η. (/3-χ/4) θ. (χ - 3/χ) ι. (χ/3+3ψ/4) κ. (3χ+χ/) λ. (χ+8)(χ-8)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων: f ()=, g()= +3,h()= -3 Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ ρ α π ε ζ α Θ ε μ α τ ω ν

Τ ρ α π ε ζ α Θ ε μ α τ ω ν Τ ρ α π ε ζ α Θ ε μ α τ ω ν Α λ γ ε β ρ α B Λ υ κ ε ι ο υ Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς Α λ γ ε β ρ α B Λ υ κ ε ι ο υ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γ ρ α μ μ ι κ α Σ υ σ τ η μ α τ α 16950 16954

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφ. 1 - Συστήματα 1

ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφ. 1 - Συστήματα 1 ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφ. 1 - Συστήματα 1 1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η εξίσωση α + βy = γ 1. Υπάρχουν προβλήματα που η επίλυση τους οδηγεί σε μια γραμμική εξίσωση με δύο αγνώστους, y και η οποία είναι της μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Β Λυκείου Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ α φάση

Άλγεβρα Β Λυκείου Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ α φάση Άλγεβρα Β Λυκείου Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ 00-08 α φάση Συναρτήσεις Θεωρούμε τη συνάρτηση Α, 6 wwwaskisopolisgr f κ, με 4,4 και κ η οποία διέρχεται από το σημείο και τμήμα της γραφικής της παράστασης φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ . ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας A Οµάδας. = 4 Να λύσετε το σύστηµα + = αλγεβρικά γραφικά = 4 = 4+ + = + = = 4+ 4 + + = = 4+ = = 4+ = = 4 = = = = 4 = 4 παριστάνει ευθεία ε Για = 0

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: (α + β) =.., (α β) 3 = και (α + β)(α β) =.. Β. Να αποδείξετε τη δεύτερη. Θέμα ο Να γράψετε τα τρία (3) κριτήρια ισότητας τριγώνων. Να λυθεί η εξίσωση: 3 + 4 = 7 + 1 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΘΕΩΡΙΑ. 3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΘΕΩΡΙΑ. 3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΘΕΩΡΙΑ Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, με Α = 90 ο, κάθετες πλευρές β, γ και οξεία γωνία ω. απέναντι κάθετη Ορίζουμε, ημω = υποτείνουσα συνω = προσκείμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ρητοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν ή μπορούν να πάρουν τη μορφή

Ρητοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί που έχουν ή μπορούν να πάρουν τη μορφή ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)-ΘΕΩΡΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Το σύνολο των πραγματικών αριθμών Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο των πραγματικών αριθμώv αποτελείται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς και παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Λογισμός. Κεφάλαιο Συναρτήσεις. Κατανόηση εννοιών - Θεωρία. 1. Τι ονομάζουμε συνάρτηση;

Διαφορικός Λογισμός. Κεφάλαιο Συναρτήσεις. Κατανόηση εννοιών - Θεωρία. 1. Τι ονομάζουμε συνάρτηση; Κεφάλαιο 1 Διαφορικός Λογισμός 1.1 Συναρτήσεις Κατανόηση εννοιών - Θεωρία 1. Τι ονομάζουμε συνάρτηση; 2. Πως ορίζονται οι πράξεις της πρόσθεσης, της διαφοράς, του γινομένου και του πηλίκου μεταξύ δύο συναρτήσεων;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ. Αλγ ε β ρ α. Γενικής Παιδειασ

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ. Αλγ ε β ρ α. Γενικής Παιδειασ ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ Αλγ ε β ρ α Β Λυ κ ε ί ο υ Γενικής Παιδειασ Α Τό μ ο ς 3η Εκ δ ο σ η Πρόλογος Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό και στόχο αφενός μεν να βοηθήσει τους μαθητές της Β Λυκείου να κατανοήσουν καλύτερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Θεωρία Ορισμοί - Παρατηρήσεις

Συναρτήσεις Θεωρία Ορισμοί - Παρατηρήσεις Συναρτήσεις Θεωρία Ορισμοί - Παρατηρήσεις Ορισμός: Έστω Α, Β R. Πραγματική συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής από το σύνολο Α στο σύνολο Β ονομάζουμε την διαδικασία κατά την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ :

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ : ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θέμα 1 ον ΘΕΩΡΙΑ : α) Τι καλείται αριθμητική παράσταση και τι καλείται αλγεβρική παράσταση ; β) Να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο δείγμα Α. Θεωρία Α) Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; Β) Να δώσετε τον ορισμό της εγγεγραμμένης γωνίας σε κύκλο (Ο, ρ). (Να γίνει σχήμα) Γ) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ . ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ : ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ Η εξίσωση με και 0 ή 0 λέγεται γραμμική εξίσωση. Οι μεταβλητές είναι οι άγνωστοι της εξίσωσης αυτής. Οι αριθμοί λέγονται συντελεστές των αγνώστων

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα.

Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα. Μαθηματικά B Γυμνασίου Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα. Άλγεβρα. Κεφάλαιο 1 ο. 1. Να υπολογιστούν οι παρακάτω αριθμητικές παραστάσεις : 1 7 1 7 1 1 ) - 1 4 : ) -1 1 : 1 4 10 9 6. Να λυθούν οι εξισώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση του όγκου και του εμβαδού ορθών πρισμάτων Κανονική Πυραμίδα 1 Βάσης) (Απόστημα) 2 1 ό Βάσης) (Ύψος) 3

Μέτρηση του όγκου και του εμβαδού ορθών πρισμάτων Κανονική Πυραμίδα 1 Βάσης) (Απόστημα) 2 1 ό Βάσης) (Ύψος) 3 Βασικά σύνολα αριθμών -Σύνολο φυσικών: Ν = {0,., } ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -Σύνολο ακεραίων: Ζ= { -.-.0.,, } Συμβολίζουμε με ν=κ και τους άρτιους και τους περιττούς αντίστοιχα. * -Σύνολο ρητών: Q =, Z &

Διαβάστε περισσότερα

Β Γενική Τριγωνομετρία

Β Γενική Τριγωνομετρία Β Γενική Τριγωνομετρία 40 Γενικευμένη γωνία - Γενικευμένα τόξα - Το ακτίνιο Τριγωνομετρικός κύκλος - Τριγωνομετρικοί αριθμοί γενικευμένης γωνίας 1. Η γωνία ω του παρακάτω σχήματος είναι θετική. α) Συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α, λέγεται ο θετικός αριθμός, ο οποίος, όταν υψωθεί στο τετράγωνο, δίνει τον αριθμό α. Η τετραγωνική ρίζα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [Κεφ.3.7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [Κεφ.3.7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [Κεφ..7 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Άσκηση. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ α α (ii)

ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ α α (ii) ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1-13 1 Ποιοι αριθμοί ονομάζονται ομόσημοι και ποιοι ετερόσημοι; 1 Δίνονται οι αριθμοί: 1,,.1,,, 9, + 3, 3 3.1 Ποιοι από αυτούς είναι θετικοί και ποιοι αρνητικοί;.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1. Έστω ότι η συνάρτηση f: R R είναι γνησίως αύξουσα στο R και η γραφική της παράσταση τέµνει τον άξονα y y στο. Να λύσετε την ανίσωση: f(x 9)

Διαβάστε περισσότερα

f '(x 0) lim lim x x x x

f '(x 0) lim lim x x x x Α Θ Ε Μ Α A Θ Ε Ω Ρ Η Μ Α ( F e r m a t ) Έστω μια συνάρτηση ορισμένη σ ένα διάστημα Δ και ένα εσωτερικό σημείο του Δ Αν η παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΣΑΝΑΤΛΙΣΜΥ Β ΛΥΚΕΙΥ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ Να δώσετε τους ορισμούς: διάνυσμα, μηδενικό διάνυσμα, μέτρο διανύσματος, μοναδιαίο διάνυσμα Διάνυσμα AB ονομάζεται ένα ευθύγραμμο

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = και στην συνέχεια

f(x) = και στην συνέχεια ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ερώτηση. Στις συναρτήσεις μπορούμε να μετασχηματίσουμε πρώτα τον τύπο τους και μετά να βρίσκουμε το πεδίο ορισμού τους; Όχι. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης το βρίσκουμε πριν μετασχηματίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α Ερώτηση θεωρίας Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R και c είναι μια πραγματική σταθερά, να δείξετε ότι: ( c f( )) = c f ( ),. Έστω F( )

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ 6. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ονομάζουμε συνάρτηση από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β μια διαδικασία (κανόνα) f, με την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

Επομένως η εξίσωση αυτή παριστάνει ευθεία που έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = -

Επομένως η εξίσωση αυτή παριστάνει ευθεία που έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) Παράγραφος 1.1 (ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) Πότε μια εξίσωση λέγεται γραμμική; Η εξίσωση α + βy = γ Κάθε εξίσωση της μοεφής α + βy = γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση, παριστάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1ο «ΑΛΓΕΒΡΑ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1ο «ΑΛΓΕΒΡΑ» ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΥ ΜΕΡΣ ο «ΑΛΓΕΒΡΑ». Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: Α = ( + ) 4( ) 8, όταν = 0,45. Απλοποιούμε πρώτα την παράσταση : Α = ( + ) 4( ) 8 = = + 6 4 + 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Ξεφυλλίζοντας τα σχολικά βιβλία της Α και Β Λυκείου θα συναντήσουμε τις παρακάτω 10 "βασικές" συναρτήσεις των οποίων τη γραφική παράσταση πρέπει να γνωρίζουμε:

Διαβάστε περισσότερα

Bbs. ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΥΝΟΛΑ Σύνολο Φυσικών αριθμών: N = {0,1,2, } Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Z = {,-2,-1,0,1,2, } Σύνολο Ρητών αριθμών: Q = {

Bbs. ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΥΝΟΛΑ Σύνολο Φυσικών αριθμών: N = {0,1,2, } Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Z = {,-2,-1,0,1,2, } Σύνολο Ρητών αριθμών: Q = { ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΥΝΟΛΑ Σύνολο Φυσικών αριθμών: N = {0,1,2, } Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Z = {,-2,-1,0,1,2, } Σύνολο Ρητών αριθμών: Q = { Άρρητοι αριθμοί A: είναι οι μη ρητοί π.χ. Το σύνολο Πραγματικών αριθμών R=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ε.1 I. 1. α 2 = 9 α = 3 ψ p: α 2 = 9, q: α = 3 Σύνολο αλήθειας της p: Α = {-3,3}, Σύνολο αλήθειας της q: B = {3} A B 2. α 2 = α α = 1 ψ p: α 2 = α, q: α = 1 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 6ο κεφάλαιο: Συναρτήσεις ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ) Copyright 2014 Αποστόλου Γιώργος Αποστόλου Γεώργιος apgeorge2004@yahoo.com άδεια χρήσης 3η Εκδοση, Αύγουστος 2014 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 o Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος. Σ 0. Σ 9. Λ. Λ. Σ 40. Σ. Σ. Σ 4. Λ 4. Λ. Σ 4. Σ 5. Σ 4. Σ 4. Λ 6. Σ 5. Λ 44.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης Φυλλάδιο Φυλλάδι555 4 ο ο.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Άλγεβρας Β τάξης Γενικού Λυκείου 4o Θέμα. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (22/11/2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Άλγεβρας Β τάξης Γενικού Λυκείου 4o Θέμα. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (22/11/2014) ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Άλγεβρας Β τάξης Γενικού Λυκείου 4o Θέμα Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (//04) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς των Επιμελητών των φακέλων του Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα συναρτήσεων: f:[0,+ ) IR, f(x)=2+ x f:ir IR: f(x)=

Παραδείγµατα συναρτήσεων: f:[0,+ ) IR, f(x)=2+ x f:ir IR: f(x)= ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - 9 - ΚΕΦΑΛΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙ ο - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.. ρισµός Συνάρτηση από ένα σύνολο Α σ ένα σύνολο Β είναι ένας κανόνας µε τον οποίο κάθε στοιχείο του Α απεικονίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο του Β. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α Ερώτηση θεωρίας Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R και c είναι μια πραγματική σταθερά, να δείξετε ότι: ( c f) = c f, Έστω F = c f Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ημερομηνία: 02/12/2017 Ώρα Εξέτασης: 09:30-12:30 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Να λύσετε όλα τα θέματα, αιτιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1o. Θ Ε Μ Α Β Ε. Γ Κ Ο Ρ Α. βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο τετράγωνο ΑΒΓΔ.

1o. Θ Ε Μ Α Β Ε. Γ Κ Ο Ρ Α. βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο τετράγωνο ΑΒΓΔ. o. Θ Ε Μ Α Β Ε. Γ Κ Ο Ρ Α Δίνεται τετράγωνο με κορυφές τα σημεία Α,, Β,, Γ, και Δ, και μία συνεχής στο, συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο τετράγωνο ΑΒΓΔ. B. Nα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι γωνίες και που ονομάζονται «εντός εναλλάξ γωνίες» και είναι ίσες. «εντός-εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες» και είναι ίσες.

Οι γωνίες και που ονομάζονται «εντός εναλλάξ γωνίες» και είναι ίσες. «εντός-εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες» και είναι ίσες. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΘΑΛΗΣ» ΤΑΞΗ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1. Μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ονομάζεται η ευθεία που είναι κάθετη

Διαβάστε περισσότερα