(ii) X P(X). (iii) X X. (iii) = (i):

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ii) X P(X). (iii) X X. (iii) = (i):"

Transcript

1 Θεωρία Συνόλων Χειμερινό Εξάμηνο Λύσεις 1. Δείξτε ότι ισχύουν τα ακόλουθα: (i) ω / ω (με άλλα λόγια, το ω δεν είναι φυσικός αριθμός). (ii) Για κάθε n ω, ισχύει ω / n. (iii) Για κάθε n ω, το n δεν είναι επαγωγικό. (iv) Το σύνολο ω {ω} δεν είναι φυσικός αριθμός. (v) Το σύνολο ω {ω} είναι μεταβατικό αλλά όχι επαγωγικό. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι, γενικά, για την επίλυση ασκήσεων που αφορούν τους φυσικούς αριθμούς, η βασική μας εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τις διάφορες ιδιότητες που είδαμε στο Κεφάλαιο 3 των σημειώσεων. Ανάμεσα σε αυτές τις ιδιότητες, κυρίαρχη θέση κατέχει φυσικά η Αρχή της Μαθηματικής Επαγωγής (σε κάποια από τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένης και της Αρχής του Ελαχίστου). (i) Η Πρόταση 5 (σελ. 47) μάς λέει ότι κανένας φυσικός αριθμός δεν ανήκει στον εαυτό του. Επομένως, αν ίσχυε το ω ω, αν δηλαδή το ω ήταν φυσικός αριθμός, τότε θα έπρεπε να είχαμε και ότι ω / ω, το οποίο είναι άτοπο. Επομένως, ισχύει ότι ω / ω, δηλαδή το ω δεν είναι φυσικός αριθμός. (ii) Προς άτοπο, έστω ότι, για κάποιο n ω, έχουμε ότι ω n. Ομως τότε, από Πρόταση 3 (σελ. 46), δηλαδή από μεταβατικότητα, έπεται ότι ω ω, το οποίο όμως είναι άτοπο (από το προηγούμενο ερώτημα). Άρα, συμπεραίνουμε ότι, για κάθε n ω, ισχύει το ω / n. (iii) Εστω n ω. Αν το n ήταν επαγωγικό, θα είχαμε ότι ω n (αφού το ω είναι το ελάχιστο επαγωγικό σύνολο). Δηλαδή, θα είχαμε ότι ω = n (μιας που ισχύει και ο εγκλεισμός n ω). Αυτό όμως οδηγεί στο n ω = n, δηλαδή στο n n, το οποίο είναι άτοπο. Επομένως, για κάθε n ω, το n δεν είναι επαγωγικό. (iv) Εστω ότι ω {ω} ω. Από μεταβατικότητα, έπεται πάλι ότι ω ω, το οποίο είναι άτοπο. Επομένως, το ω {ω} δεν είναι φυσικός αριθμός. (v) Ξέρουμε ότι το ω είναι μεταβατικό σύνολο. Από Άσκηση 4 της 1ης Σειράς Ασκήσεων, έπεται ότι και το ω + = ω {ω} είναι μεταβατικό. Για να δείξουμε ότι το ω {ω} δεν είναι επαγωγικό, αρκεί να βρούμε ένα στοιχείο x ω {ω} τέτοιο ώστε x + / ω {ω}. Η προφανής επιλογή είναι η x = ω. Ας δούμε ότι x + = ω + / ω {ω}. Για αυτό, παρατηρήστε ότι αν ω {ω} ω {ω}, τότε έχουμε δύο περιπτώσεις: είτε ω {ω} ω ή ω {ω} = ω. Ομως, όπως και παραπάνω, και οι δύο περιπτώσεις οδηγούν στο ω ω, δηλαδή σε άτοπο. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι το ω {ω} δεν είναι επαγωγικό. 1

2 2. Θεωρήστε το σύνολο P(ω), δηλαδή το δυναμοσύνολο του συνόλου των φυσικών αριθμών. Δείξτε τα ακόλουθα: (i) Το σύνολο P(ω) δεν είναι φυσικός αριθμός. (ii) Το σύνολο P(ω) δεν είναι επαγωγικό. (iii) ω P(ω). (iv) P(ω)\ω. Μάλιστα, δώστε δύο παραδείγματα (διαφορετικών) συνόλων που να ανήκουν στο P(ω)\ω. (i) Παρατηρήστε ότι ω P(ω). Άρα, αν είχαμε ότι P(ω) ω, τότε θα είχαμε (ξανά από μεταβατικότητα) και ότι ω ω, δηλαδή άτοπο. Επομένως, το σύνολο P(ω) δεν είναι φυσικός αριθμός. (ii) Αρκεί να βρούμε ένα στοιχείο x P(ω) τέτοιο ώστε x + / P(ω). Η προφανής επιλογή, και πάλι, είναι η x = ω. Απλά παρατηρήστε ότι, αφού ω / ω, έχουμε άμεσα ότι ω {ω} ω. Επομένως, ω + / P(ω). (iii) Ξέρουμε ότι το ω είναι μεταβατικό σύνολο. Επομένως, αν n ω, τότε και n ω. Δηλαδή, αν n ω, τότε έχουμε ότι n P(ω), το οποίο δείχνει το ζητούμενο. Εναλλακτικά, και αφού ξέρουμε ότι το ω είναι μεταβατικό σύνολο, αυτό το ερώτημα έπεται και από την Άσκηση 3 παρακάτω. (iv) Εστω x = {{ }} = {1} και έστω y = {, {, { }}} = {0, 2}. Είναι εύκολο να δείξετε ότι, τόσο το x όσο και το y ανήκουν στο σύνολο P(ω)\ω (και φυσικά x y). 3. Εστω σύνολο X. Δείξτε ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα: (i) Το X είναι μεταβατικό (δηλαδή, αν b a X, τότε b X). (ii) X P(X). (iii) X X. (i) = (ii): Υποθέτουμε ότι το X είναι μεταβατικό σύνολο, δηλαδή: b a X b X. Επομένως, αν a X, τότε a X. Δηλαδή, αν a X, τότε και a P(X) που είναι και το ζητούμενο. (ii) = (iii): Υποθέτουμε ότι, για κάθε a, αν a X, τότε a X. Εστω τώρα κάποιο b X. Θέλουμε να δείξουμε ότι b X. Επειδή b X, υπάρχει κάποιο a X τέτοιο ώστε b a. Ομως τότε, από υπόθεση, έχουμε ότι a X και άρα b X. (iii) = (i): 2

3 Υποθέτουμε ότι X X. Εστω ότι, για κάποια a και b έχουμε ότι: b a X, από το οποίο θέλουμε να δείξουμε ότι b X. Από το b a X έπεται άμεσα, από ορισμό ένωσης, ότι b X. Τότε, η υπόθεσή μας ( X X) συνεπάγεται ότι b X, το οποίο είναι και το ζητούμενο Με αφορμή την Άσκηση 4 (iii) της 1ης Σειράς Ασκήσεων, ελπίζω να έχετε μάθει ότι αν ένα σύνολο A είναι μεταβατικό, τότε και το A είναι μεταβατικό. Ωστόσο, δείξτε ότι δεν ισχύει και το αντίστροφο, δίνοντας ένα γρήγορο αντιπαράδειγμα. Γρήγορο αντιπαράδειγμα: Εστω A = {{ }} = {1}. 4. Αυτή είναι ουσιαστικά η Άσκηση 3.10 (σελ. 60), από τις σημειώσεις του Σκανδάλη, με μόνη διαφορά το ότι εμείς γράφουμε x + για το επόμενο σύνολο του x (αντί για x που γράφει ο Σκανδάλης). Αποδείξτε ότι, για κάθε φυσικούς αριθμούς m, n ω, ισχύουν τα ακόλουθα: (i) m < n m + n. (ii) m < n m + < n +. (iii) m < n + m n. (iv) m n + m < n m = n +. (Λανθασμένη διατύπωση!) Θα χρησιμοποιήσουμε κατ επανάληψη την ακόλουθη βασική ιδιότητα της διάταξης στους φυσικούς αριθμούς (θυμηθείτε και την Πρόταση 7, σελ. 47). Για κάθε m, n ω: m n m n m n m = n (i) Αρχικά δείχνουμε άμεσα την κατεύθυνση. Εστω λοιπόν ότι m + n, για κάποιους φυσικούς αριθμούς m, n ω. Τότε, έπεται ότι m + n και, άρα, έχουμε ότι είτε m + n ή m + = n. Παρατηρήστε ότι και στις δύο περιπτώσεις, λόγω του ότι προφανώς ισχύει ότι m m +, έχουμε ότι m n. Δηλαδή, m < n. Για την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή για να δείξουμε ότι m < n m + n, κάνουμε επαγωγή στο n. Αν n = 0, η συνεπαγωγή ισχύει τετριμμένα (ψευδής προκείμενη). Υποθέτουμε ότι, για κάποιο n ω, ισχύει ότι m < n m + n. Εστω m < n +. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: (α) Αν m < n, τότε η επαγωγική μας υπόθεση δίνει m + n, και άρα m + n + (αφού n < n + ). (β) Αν m = n, τότε m + = n + και άρα m + n +. Σε κάθε περίπτωση, συμπεραίνουμε ότι m < n + m + n + και, άρα, το ζητούμενο έπεται από επαγωγή. Σημείωση: θα μπορούσαμε να δείξουμε αυτήν την κατεύθυνση και απευθείας, χωρίς επαγωγή. Σκεφτείτε πώς. (ii) Η κατεύθυνση προκύπτει άμεσα από το ερώτημα (i): αν m < n, τότε m + n και άρα m + < n + (αφού n < n + ). Για την άλλη κατεύθυνση, έστω ότι, για κάποια m, n ω, ισχύει ότι m + < n +, δηλαδή m {m} n {n}. Ομως τότε, έχουμε ότι είτε m n ή m = n. Παρατηρούμε ότι το m = n δεν μπορεί να ισχύει, αφού από υπόθεση έχουμε ότι m + < n +, δηλαδή m + n +. Συμπεραίνουμε επομένως ότι m n, δηλαδή ότι m < n. 3

4 (iii) Δείχνουμε πρώτα την κατεύθυνση. Εστω λοιπόν ότι m n, για κάποιους φυσικούς αριθμούς m, n ω. Τότε, έπεται ότι m n και, άρα, έχουμε ότι είτε m n ή m = n. Παρατηρήστε ότι και στις δύο περιπτώσεις, λόγω του ότι προφανώς ισχύει ότι n n +, έχουμε ότι m n +. Δηλαδή, m < n +. Για την άλλη κατεύθυνση, έστω ότι, για κάποιους φυσικούς αριθμούς m, n ω, έχουμε ότι m < n +, δηλαδή m n {n}. Τότε, είτε m n ή m = n, δηλαδή m n. (iv) Κατ αρχάς, για να υποδείξουμε το λάθος στο δεξί μέλος της ισοδυναμίας, επιλέγουμε m = n (για οποιουσδήποτε φυσικούς αριθμούς m, n ω). Τότε, προφανώς έχουμε ότι m m +. Ωστόσο, δεν ισχύει ούτε το m < m αλλά ούτε και το m = m +. Το πρόβλημα στο δεξί μέλος της ισοδυναμίας διορθώνεται αν γράψουμε «m n» αντί για «m < n». Τότε, η σωστή διατύπωση, την οποία και θα αποδείξουμε ευθύς αμέσως, είναι η εξής. Για κάθε m, n ω: m n + m n m = n + Ξεκινάμε με την κατεύθυνση. Εστω ότι, για κάποια m, n ω, ισχύει ότι m n +. Τότε, έχουμε ότι m n +, δηλαδή είτε m n + ή m = n +. Ομως, από ερώτημα (iii), το πρώτο μέρος αυτής της διάζευξης είναι ισοδύναμο με m n. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι είτε m n ή m = n +, που είναι και το ζητούμενο. Η άλλη κατεύθυνση είναι (σχεδόν) άμεση. Αν m = n +, τότε προφανώς m n +. Επίσης, αν m n, τότε πάλι m n + (αφού n < n + ). Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει το ζητούμενο. 5. Άσκηση 3.21 (σελ. 61), από τις σημειώσεις του Σκανδάλη. Αποδείξτε ότι, για κάθε φυσικούς αριθμούς k, m, n ω, ισχύουν τα ακόλουθα: (i) k (m n) = (k m) n. (ii) k (m + n) = k m + k n. (iii) m < n m + k < n + k. (iv) m < n m k < n k (για k 0). (v) k m = k n m = n (για k 0). Οι ασκήσεις αυτές είναι κλασικές περιπτώσεις Μαθηματικής Επαγωγής και σκοπό έχουν την επαναλαμβανόμενη εξάσκησή σας στη χρήση της μεθόδου. Σημειώνω ότι η παραπάνω σειρά με την οποία έχουν διατυπωθεί αυτές οι ασκήσεις στις σημειώσεις του Σκανδάλη δεν είναι καθόλου βολική. Για τη διευκόλυνσή μας, δείχνουμε πρώτα ότι ισχύουν μερικές σχετικές ιδιότητες (όπως, π.χ., οι επιμεριστικές), καθώς θα μας χρησιμεύσουν στις υπόλοιπες επαγωγές. (I) Δεξιά επιμεριστική ιδιότητα: για κάθε k, m, n ω, ισχύει (m+n) k = m k+n k. Το δείχνουμε με επαγωγή στο k. Για k = 0, έχουμε άμεσα ότι m 0 + n 0 = = 0 = (m + n) 0. Υποθέτουμε ότι, για κάποιο k ω, ισχύει το (m + n) k = m k + n k. Εχουμε: (m+n) k + = (m+n) k+(m+n) = (m k+n k)+(m+n) = (m k+m)+(n k+n) = m k + +n k +. 4

5 (II) Για κάθε m ω, ισχύει 0 m = 0. Αυτό αποδεικνύεται με μία απλή επαγωγή στο m (την οποία αφήνω να κάνετε εσείς, για εξάσκηση). Παρατηρήστε ότι αυτό χρειάζεται να το δείξουμε, διότι την πράξη του πολλαπλασιασμού την ορίσαμε ώστε, για κάθε m ω, να είναι m 0 = 0 (με αυτή τη σειρά). (III) Για κάθε m ω, ισχύει m + = m + 1. Αυτή είναι μία βολική ιδιότητα η οποία επίσης αποδεικνύεται με μία απλή επαγωγή στο m (και την οποία πάλι αφήνω να κάνετε εσείς, για εξάσκηση). (IV) Για κάθε m ω, ισχύει 1 m = m. Επίσης αποδεικνύεται με μία απλή επαγωγή στο m (την οποία ομοίως αφήνω να κάνετε εσείς, για εξάσκηση). Θα χρησιμοποιήσετε σε κάποιο σημείο την προηγούμενη ιδιότητα. (V) Για κάθε m, n ω, ισχύει m n = n m. Το δείχνουμε με επαγωγή στο n. Για n = 0, έχουμε άμεσα ότι m 0 = 0 m = 0. Υποθέτουμε ότι, για κάποιο n ω, ισχύει το m n = n m. Εχουμε: m n + = m n + m = n m + m = n m + 1 m = (n + 1) m = n + m. (VI) Αριστερή επιμεριστική ιδιότητα: για κάθε k, m, n ω, ισχύει k (m + n) = k m + k n. Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, η ιδιότητα αυτή έπεται από τη δεξιά επιμεριστική και την αντιμεταθετικότητα του πολλαπλασιασμού. Πάμε τώρα στις επαγωγές που μας ζητάει η εν λόγω άσκηση. (i) Κάνουμε επαγωγή στο n. Για n = 0, έχουμε άμεσα ότι k (m 0) = k 0 = 0 = (k m) 0. Υποθέτουμε ότι, για κάποιο n ω, ισχύει το k (m n) = (k m) n. Εχουμε: (k m) n + = (k m) n + k m = k (m n) + k m = k (m n + m) = k (m n + ). (ii) Το δείξαμε παραπάνω. (iii) Εστω m, n ω τέτοια ώστε m < n. Κάνουμε επαγωγή στο k. Για k = 0, έχουμε άμεσα ότι m + 0 = m < n = n + 0. Υποθέτουμε ότι, για κάποιο k ω, ισχύει το m+k < n+k. Τότε, από το ερώτημα (ii) της Άσκησης 4 παραπάνω, έχουμε ότι (m + k) + < (n + k) + και άρα, από τον αναδρομικό ορισμό της πρόσθεσης, m + k + < n + k +. (iv) Εστω m, n ω τέτοια ώστε m < n. Κάνουμε επαγωγή στο k, ξεκινώντας από k = 1. Για k = 1, έχουμε άμεσα ότι m 1 = 1 m = m < n = 1 n = n 1. Υποθέτουμε ότι, για κάποιο k ω (k 0), ισχύει το m k < n k. Εχουμε: m k + = m k + m < n k + m < n k + n = n k +. 5

6 (v) k m = k n m = n (για k 0). Παρατηρήστε ότι, λόγω αντιμεταθετικότητας του πολλαπλασιασμού, αρκεί να δείξουμε ότι m k = n k m = n (για k 0). Ισοδύναμα, μπορούμε να δείξουμε το αντιθετο-αντίστροφο, δηλαδή το: m n m k n k (για k 0). Ομως αυτό έπεται από το προηγούμενο ερώτημα, ως εξής. Εστω m, n ω με m n. Τότε, είτε m < n ή n < m. Από το προηγούμενο ερώτημα, έχουμε ότι (για k 0) είτε m k < n k ή n k < m k. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, έχουμε ότι m k n k, που είναι και το ζητούμενο. 6. Άσκηση 3.26 (σελ ), από τις σημειώσεις του Σκανδάλη. Τη σχέση R στο σύνολο ω ω την ορίσαμε ως εξής. Για κάθε m, n, k, l ω: m, n R k, l m + l = n + k. Αρχικά, δείχνουμε ότι η R είναι σχέση ισοδυναμίας. Η R είναι ανακλαστική: για κάθε m, n ω, ξέρουμε ότι m + n = n + m (έχουμε δείξει ότι η πρόσθεση είναι αντιμεταθετική). Επομένως, m, n R m, n. Η R είναι συμμετρική: έστω m, n, k, l ω και ας υποθέσουμε ότι m, n R k, l, δηλαδή m+l = n+k. Ξανά από αντιμεταθετικότητα της πρόσθεσης, έχουμε ότι k +n = l+m, δηλαδή k, l R m, n. Η R είναι μεταβατική: έστω m, n, k, l, s, t ω και ας υποθέσουμε ότι: m, n R k, l k, l R s, t, δηλαδή m + l = n + k καθώς και k + t = l + s. Επεται ότι: (m + l) + (k + t) = (n + k) + (l + s). Από προσεταιριστικότητα και αντιμεταθετικότητα της πρόσθεσης, έχουμε ισοδύναμα: (m + t) + (l + k) = (n + s) + (l + k), από όπου προκύπτει ότι m + t = n + s, δηλαδή m, n R s, t. Σημείωση: στο τελευταίο βήμα, χρησιμοποιήσαμε την ιδιότητα της «διαγραφής», δηλαδή την ιδιότητα: για κάθε k, m, n ω, m + k = n + k m = n. Αυτήν την ιδιότητα, παρόλο που δεν την έχουμε ελέγξει μέχρι στιγμής, είναι εύκολο να την αποδείξετε με απλή επαγωγή στο k (και σας προτείνω να το κάνετε, για εξάσκηση). Εχοντας δείξει ότι η R είναι σχέση ισοδυναμίας στο ω ω, θα δείξουμε τώρα ότι κάθε στοιχείο του ω ω είναι R-ισοδύναμο με κάποιο στοιχείο του οποίου τουλάχιστον η μία συντεταγμένη είναι ίση με μηδέν. Δηλαδή, θα δείξουμε ότι, για κάθε k, l ω, υπάρχει n ω τέτοιο ώστε είτε k, l R n, 0 ή k, l R 0, n. Εστω λοιπόν κάποια k, l ω. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: (α) Αν l k, τότε υπάρχει n ω (ίσως n = 0) τέτοιο ώστε l + n = k. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγχεται άμεσα ότι k, l R n, 0. (β) Αν k < l, τότε υπάρχει n ω (μάλιστα n 0) τέτοιο ώστε k + n = l. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγχεται και πάλι άμεσα ότι k, l R 0, n. 6

7 7. Δείξτε ότι, όπως τα ορίσαμε στο μάθημα, τα σύνολα Z και Q (των ακεραίων και ρητών αριθμών, αντίστοιχα) υπάρχουν. Με άλλα λόγια, δείξτε ότι η ύπαρξή τους προκύπτει από τα αξιώματα. Οπως σημειώνεται και στην υπόδειξη της άσκησης, δεν είναι απαραίτητο να καταγράψουμε πλήρως και λεπτομερώς τους ακριβείς τύπους (στη γλώσσα της συνολοθεωρίας) μέσω των οποίων ορίζονται τα σύνολα Z και Q (εξ άλλου, οι τύποι αυτοί είναι αρκετά μεγάλοι). Ωστόσο, μπορούμε να δώσουμε μία γενική περιγραφή που να δείχνει, πειστικά, ότι τα σύνολα Z και Q όντως υπάρχουν. Πριν από οτιδήποτε άλλο, ας θυμηθούμε ότι το ω ορίστηκε ως το ελάχιστο επαγωγικό σύνολο (με το αξίωμα του απείρου να μας δίνει την ύπαρξη τουλάχιστον ενός επαγωγικού συνόλου). Άρα, μπορούμε να γράψουμε το εξής τύπο: Φ ω (x) : A («το A είναι επαγωγικό» x A), όπου η συντομογραφία «το A είναι επαγωγικό» έχουμε ήδη δει πώς γράφεται στη γλώσσα της συνολοθεωρίας. Με άλλα λόγια, ο παραπάνω τύπος Φ ω (x) ισχύει αν και μόνο αν το x ανήκει σε κάθε επαγωγικό σύνολο, το οποίο ισχύει αν και μόνο αν x ω, δηλ., αν και μόνο αν το x είναι (συνολοθεωρητικός) φυσικός αριθμός. Για το σύνολο Z τώρα, ξεκινάμε με την εξής παρατήρηση. Το σύνολο Z των ακεραίων ορίστηκε ως το σύνολο πηλίκο ω ω/r, μέσω της σχέσης ισοδυναμίας R. Επομένως, ισχύει ότι Z P(ω ω). Αυτός ο εγκλεισμός υποδεικνύει ότι η σχετική εφαρμογή του αξιωματικού σχήματος του διαχωρισμού, η οποία ορίζει και τυπικά (μέσω των αξιωμάτων) το σύνολο Z, γίνεται στο σύνολο P(ω ω). Η ύπαρξη του τελευταίου προκύπτει από τα αξιώματα ως εξής: το αξίωμα του απείρου συνεπάγεται την ύπαρξη του ω (δηλ., του ελάχιστου επαγωγικού συνόλου), από το οποίο έπεται η ύπαρξη του καρτεσιανού γινομένου ω ω, το οποίο με τη σειρά του συνεπάγεται την ύπαρξη του P(ω ω) (με εφαρμογή του αξιώματος του δυναμοσυνόλου). Άρα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε τον κατάλληλο τύπο (στη γλώσσα της συνολοθεωρίας) με τον οποίο να διαχωρίσουμε στο P(ω ω), ώστε προκύψει το επιθυμητό σύνολο Z. Ο τύπος αυτός είναι αρκετά μεγάλος και δεν θα τολμήσουμε να τον καταγράψουμε λεπτομερώς. Ωστόσο, δεν είναι τίποτα το εξωτικό ο τύπος αυτός απλά «λέει» (στη γλώσσα της συνολοθεωρίας) αυτό ακριβώς που κάναμε όταν ορίζαμε το Z μέσω της σχέσης ισοδυναμίας R. Ολοι οι βοηθητικοί ορισμοί, οι πράξεις, και οι ιδιότητες (του ω) που χρησιμοποιήσαμε είναι ορίσιμα στη γλώσσα της συνολοθεωρίας, και απλά τα «βάζουμε όλα μαζί» σε έναν ενοποιητικό τύπο, ας τον πούμε Φ Z (x), ο οποίος είναι τέτοιος ώστε ο Φ Z (x) ισχύει αν και μόνο αν x Z. Δηλαδή, ο εν λόγω τύπος Φ Z (x) εκφράζει συνολοθεωρητικά το «ο x είναι (συνολοθεωρητικός) ακέραιος αριθμός». Με αρκετές (για την ακρίβεια, πολλές) συντομογραφίες, ο τύπος αυτός μοιάζει κάπως έτσι: Φ Z (x) : m n (Φ ω (m) Φ ω (n) y (y x (y ω ω y, m, n R))) Ο τύπος αυτός λέει ότι υπάρχουν φυσικοί αριθμοί m, n ω τέτοιοι ώστε το x να είναι ακριβώς (ίσο με) το σύνολο εκείνων των διατεταγμένων ζευγών από το σύνολο ω ω τα οποία είναι R-ισοδύναμα με το ζεύγος m, n με άλλα λόγια, ότι x = [ m, n ] R. Οι συντομογραφίες δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο (αν και κάπως βαρετό) να ξεδιπλωθούν εντελώς σε αυστηρούς συνολοθεωρητικούς τύπους. Για παράδειγμα, το «y ω ω» λέει απλά ότι το y είναι διατεταγμένο ζεύγος με συντεταγμένες φυσικούς αριθμούς (γράψτε το). Από την άλλη, το «y, m, n R» θέλει λίγη περισσότερη δουλειά, καθώς πρέπει πρώτα να ορίσουμε 7

8 (με τύπο) τη σχέση R. Αυτό, με τη σειρά του, χρειάζεται τον τύπο που ορίζει την πράξη της πρόσθεσης στους φυσικούς. Σε αυτό το σημείο δε θα σας κουράσω άλλο. Αρκεί να έχετε ήδη πειστεί ότι, αν θέλαμε να το κάνουμε, η καταγραφή του πλήρους τύπου Φ Z (x) δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερα δύσκολο: γίνεται με μία προφανή και μηχανική (απλά χρονοβόρα) διαδικασία. Με αρκετά ανάλογο τρόπο περιγράφουμε και την κατασκευή του συνόλου Q των ρητών. Η εύρεση του αντίστοιχου τύπου Φ Q (x), ο οποίος εκφράζει (στη γλώσσα της συνολοθεωρίας) το «ο x είναι (συνολοθεωρητικός) ρητός αριθμός» είναι κι αυτή αποτέλεσμα μίας αντίστοιχης (μηχανικής αλλά χρονοβόρας) διαδικασίας, η οποία ακολουθεί, βήμα προς βήμα, την κατασκευή μέσω της οποίας ορίσαμε το Q. Σημειώνω μόνο ότι, έχοντας τον τύπο Φ Q (x), το σύνολο στο οποίο διαχωρίζουμε για να αποδείξουμε την ύπαρξη του Q είναι το P(Z (Z\{0 Z })), μιας που το σύνολο των ρητών ορίστηκε ως το σύνολο πηλίκο Z (Z\{0 Z })/S, μέσω της σχέσης ισοδυναμίας S. Εύκολα βλέπουμε, δεδομένης της ύπαρξης του Z (την οποία δικαιολογήσαμε παραπάνω), ότι το P(Z (Z\{0 Z })) υπάρχει (από τα αξιώματα), και άρα έπεται και η ύπαρξη του συνόλου Q. Τέλος, παρατηρήστε ότι αντίστοιχα ισχύουν και για το σύνολο R των πραγματικών. Δηλαδή, είναι κι αυτό περιγράψιμο μέσω κάποιου (συνολοθεωρητικού) τύπου Φ R (x), ο οποίος επί της ουσίας λέει ότι «το x Q είναι τομή Dedekind». Για την ύπαρξη του R, δεδομένης της ύπαρξης του Q, διαχωρίζουμε στο P(Q) μέσω του τύπου Φ R (x). 8. Αυτή είναι ουσιαστικά η Άσκηση 3.28 (σελ. 62), από τις σημειώσεις του Σκανδάλη, με το συμβολισμό όμως που χρησιμοποιήσαμε στο μάθημα. Την ολική διάταξη Z στους ακεραίους Z την ορίσαμε ως εξής: για κάθε m, n, k, l ω, [ m, n ] Z [ k, l ] m + l n + k, όπου, στο αριστερό μέλος της παραπάνω ισοδυναμίας, οι κλάσεις ισοδυναμίας αναφέρονται στη σχέση ισοδυναμίας R στο ω ω (μέσω της οποίας ορίσαμε το Z), ενώ στο δεξί μέλος της παραπάνω ισοδυναμίας, τα + και αναφέρονται στην πρόσθεση και τη διάταξη στους φυσικούς αριθμούς. Για κάθε n ω, ορίσαμε το n Z = [ n, 0 ], το οποίο είναι ο αντίστοιχος ακέραιος αριθμός (και με αυτόν τον τρόπο ταυτίσαμε το σύνολο ω των φυσικών αριθμών με ένα υποσύνολο του Z). Επίσης, ορίσαμε και το n Z = [ 0, n ], ο οποίος είναι ο προσθετικός αντίστροφος (κοινώς, ο αντίθετος) του ακεραίου n Z. Με αυτούς τους ορισμούς, αποδείξτε τις παρακάτω ιδιότητες: (i) Για κάθε m, n ω, ισχύει m Z Z n Z m n. (ii) Για κάθε m, n ω, ισχύει m Z Z n Z n m. (iii) Για κάθε m, n ω, ισχύει m Z Z n Z. (iv) Η διάταξη Z στο Z δεν έχει ούτε μέγιστο ούτε ελάχιστο στοιχείο. (v) Κάθε ακέραιος αριθμός έχει (ακριβώς) έναν αμέσως επόμενο, καθώς και (ακριβώς) έναν αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό. Σημειώνεται ότι, όπως και στην επεξήγηση της άσκησης και όπου αυτό είναι δυνατόν, αποφεύγουμε να γράφουμε πολλούς δείκτες ώστε να είναι κάπως πιο ευανάγνωστο το κείμενο. Σε κάθε περίπτωση, οι κλάσεις ισοδυναμίας εδώ αναφέρονται στη σχέση R μέσω της οποίας ορίσαμε τους ακεραίους (από τους φυσικούς). 8

9 (i) Απευθείας από τον ορισμό της διάταξης Z έχουμε, για κάθε m, n ω: m Z Z n Z [ m, 0 ] Z [ n, 0 ] m n m n. (ii) Με αντίστοιχο τρόπο, για κάθε m, n ω: m Z Z n Z [ 0, m ] Z [ 0, n ] 0 + n m + 0 n m. (iii) Και πάλι από τους ορισμούς, για κάθε m, n ω: m Z Z n Z [ 0, m ] Z [ n, 0 ] m + n 0 m + n. Επειδή όμως προφανώς ισχύει 0 m + n, για κάθε m, n ω, το ζητούμενο έπεται. (iv) Εστω τυχόν x Z, όπου x = [ m, n ] για κάποια m, n ω. Θα βρούμε ένα στοιχείο y Z τέτοιο ώστε y < Z x, από το οποίο άμεσα έπεται ότι η διάταξη στο Z δεν έχει ελάχιστο. Για να βρούμε ένα τέτοιο y, θυμόμαστε ότι η κλάση ισοδυναμίας [ m, n ] (δηλ., το ίδιο το στοιχείο x) αναπαριστά τη «διαφορά» m n. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαφορά μικρότερη; Η προφανής επιλογή είναι να αυξήσουμε (π.χ., κατά 1) τη δεύτερη συντεταγμένη. Δηλαδή, έστω y = [ m, n + 1 ]. Τότε, παρατηρούμε ότι: y < Z x [ m, n+1 ] < Z [ m, n ] m+n < (n+1)+m m+n < (m+n)+1. Και επειδή, προφανώς, η τελευταία (γνήσια) ανισότητα είναι αληθής, έπεται ότι y < Z x που ήταν και το ζητούμενο. Με εντελώς ανάλογο τρόπο, για να δείξουμε ότι η διάταξη στο Z δεν έχει ούτε μέγιστο, δεδομένου ενός στοιχείου x = [ m, n ] Z (για κάποια m, n ω) δείχνουμε ότι το στοιχείο y = [ m + 1, n ] Z είναι τέτοιο ώστε x < Z y. (v) Οι ακέραιοι y και y που ορίστηκαν στο προηγούμενο ερώτημα είναι στην πραγματικότητα ο αμέσως προηγούμενος και ο αμέσως επόμενος, αντίστοιχα, του ακεραίου x (και ως τέτοιοι είναι μοναδικοί). Αυτό είναι εύκολο να το ελέγξετε, και αφήνεται ως άσκηση. 9. Άσκηση 3.32 (σελ. 62), από τις σημειώσεις του Σκανδάλη. Δείξτε ότι στο Q, < Q δεν υπάρχει ούτε μέγιστο αλλά ούτε και ελάχιστο στοιχείο. Επίσης, δείξτε ότι αν x, y Q με x < Q y, τότε υπάρχει z Q τέτοιο ώστε x < Q z z < Q y (δηλαδή, δείξτε την πυκνότητα του Q στον εαυτό του). Σε αυτήν την άσκηση, δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τους πολλούς και επαναλαμβανόμενους δείκτες, καθώς θα αναφερθούμε τόσο σε στοιχεία του Q όσο και του Z. Ετσι, όλες οι κλάσεις ισοδυναμίας με δείκτη «S» αναφέρονται στη σχέση που ορίσαμε στο σύνολο Z (Z\{0 Z }) και μέσω της οποίας ορίσαμε τους ρητούς (από τους ακεραίους). Εκείνες που έχουν δείκτη «R» αναφέρονται στη σχέση ισοδυναμίας μέσω της οποίας ορίσαμε τους ακεραίους (από τους φυσικούς). Υπενθύμιση: όπως παρατηρήσαμε και στο μάθημα, κάθε ρητός x Q έχει S-αντιπρόσωπο a, b για κάποια a, b Z με 0 Z < Z b. Δηλαδή, μπορούμε πάντα να επιλέξουμε τον «παρονομαστή» του ρητού x να είναι θετικός ακέραιος. Μάλιστα, ορίσαμε τη διάταξη < Q στο Q με χρήση αυτής της παρατήρησης. Ετσι, χωρίς βλάβη της γενικότητας, έστω x Q με x = [ a, b ] S, για κάποια a, b Z με 0 Z < Z b. Θα βρούμε ένα στοιχείο y Q τέτοιο ώστε y < Q x, από το οποίο άμεσα έπεται ότι 9

10 η διάταξη < Q στο Q δεν έχει ελάχιστο. Για να βρούμε ένα τέτοιο y, θυμόμαστε ότι η κλάση ισοδυναμίας [ a, b ] S (δηλ., το ίδιο το στοιχείο x) αναπαριστά το «λόγο» a. Πώς μπορούμε b να κάνουμε αυτό το λόγο μικρότερο; Μιας που ο παρονομαστής είναι θετικός ακέραιος, η προφανής επιλογή είναι να κάνουμε τον αριθμητή μικρότερο, δηλαδή να μειώσουμε την πρώτη συντεταγμένη. Παρατηρήστε ότι αυτό είναι εφικτό γιατί έχουμε ήδη δείξει, στην προηγούμενη άσκηση, ότι η διάταξη στο Z δεν έχει ελάχιστο. Για την ακρίβεια, έστω a ο αμέσως προηγούμενος ακέραιος του ακεραίου a. Θέτουμε y = [ a, b ] S. Τότε, έχουμε: y < Q x [ a, b ] S < Q [ a, b ] S a Z b < Z a Z b. Χρησιμοποιώντας το ότι 0 Z < Z b, θα δείξουμε ότι ισχύει η τελευταία (γνήσια) ανισότητα (στο Z), από το οποίο θα συμπεράνουμε το επιθυμητό y < Q x. Εστω λοιπόν ότι, για τα συγκεκριμένα στοιχεία a, b Z έχουμε ότι a = [ m, n ] R και b = [ k, l ] R, για κάποια m, n, k, l ω. Παρατηρήστε ότι τότε a = [ m, n + 1 ] R, αφού ο a (επιλέχθηκε να) είναι ο αμέσως προηγούμενος ακέραιος του a. Επίσης, παρατηρήστε ότι αφού 0 Z < Z b, δηλαδή αφού [ 0, 0 ] R < Z [ k, l ] R, έπεται (από ορισμό της διάταξης στο Z) ότι l < k. Με αυτά τα δεδομένα, έχουμε (χρησιμοποιώντας και τον ορισμό του πολλ/μού στο Z): a Z b < Z a Z b [ m, n + 1 ] R Z [ k, l ] R < Z [ m, n ] R Z [ k, l ] R [ mk + nl + l, ml + nk + k ] R < Z [ mk + nl, ml + nk ] R (mk + nl + l) + (ml + nk) < (ml + nk + k) + (mk + nl) (mk + nl + ml + nk) + l < (mk + nl + ml + nk) + k l < k, το οποίο ισχύει λόγω της υπόθεσης 0 Z < Z b. Συμπεραίνουμε ότι a Z b < Z a Z b και, άρα, y < Q x που είναι και το ζητούμενο. Παρατήρηση: Παρατηρήστε ότι η ιδέα της παραπάνω απόδειξης είναι εντελώς προφανής και αναμενόμενη: για να βρούμε έναν ρητό μικρότερο από τον ρητό a, όπου b > 0, απλά θεωρούμε τον ρητό b a 1. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που κάναμε παραπάνω. Οι κουραστικές λεπτομέρειες και οι b δυσανάγνωστοι συμβολισμοί που υπεισέρχονται, και οι οποίοι οφείλονται απλά στον τρόπο μέσω του οποίου ορίσαμε αυστηρά τα Z και Q αντίστοιχα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επισκιάσουν αυτήν την απλούστατη και προφανή ιδέα της απόδειξης. Το να δείξουμε ότι η διάταξη < Q στο Q δεν έχει ούτε μέγιστο είναι εντελώς ανάλογο. Οπως μάλλον φαντάζεστε, αυτήν τη φορά αυξάνουμε τον αριθμητή του λόγου, θεωρώντας, π.χ., τον αμέσως επόμενό του ακέραιο (δηλ., θεωρούμε τον ρητό a + 1 ). Για δική σας εξάσκηση, b προτείνω ισχυρά να καταγράψετε λεπτομερώς αυτήν την απόδειξη μόνοι σας. Δείχνουμε, τέλος, ότι το σύνολο Q είναι πυκνό στον εαυτό του (ως προς τη διάταξη < Q ). Εστω x, y Q με x < Q y. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υπάρχουν a, b, c, d Z με 0 Z < Z b και 0 Z < Z d, τέτοια ώστε x = [ a, b ] S και y = [ c, d ] S (δηλαδή, επιλέγουμε και πάλι τους παρονομαστές να είναι θετικοί ακέραιοι). Θέλουμε να βρούμε κάποιον ακέραιο z = [ u, v ] S Q (με u, v Z και 0 Z < Z v) τέτοιον ώστε x < Q z z < Q y. Η ιδέα είναι και πάλι προφανής και αναμενόμενη: για τους δεδομένους 10

11 ρητούς x = a b και y = c ad bc, οι οποίοι ισοδύναμα γράφονται ως x = και y = d bd bd αντίστοιχα, επιλέγουμε το μέσον του διαστήματός τους, δηλαδή τον ρητό z = ad + bc 2bd. Δηλαδή, κυριολεκτικά, θέτουμε u = a Z d + Z b Z c και v = 2 Z Z b Z d, οπότε: z = [ a Z d + Z b Z c, 2 Z Z b Z d ] S Q. Παρατηρήστε ότι 0 Z < Z v (μιας που 0 Z < Z b και 0 Z < Z d, και φυσικά 0 Z < Z 2 Z ). Ελέγχουμε (υπομονετικά) ότι όντως x < Q z z < Q y. Χωρίς να υπεισέλθουμε σε όλες τις λεπτομέρειες, για να δείξουμε, για παράδειγμα, την πρώτη ανισότητα, έχουμε: x < Q z 2 Z Z a Z b Z d < Z a Z b Z d + Z b Z b Z c a Z b Z d < Z b Z b Z c a Z d < Z b Z c x < Q y, με την τελευταία ανισότητα να ισχύει εξ υποθέσεως. Άρα, για τον συγκεκριμένο ρητό z, όπως τον ορίσαμε, έχουμε ότι x < Q z. Με εντελώς ανάλογο τρόπο δείχνουμε και ότι z < Q y. Σημειώνεται ότι οι διάφορες ιδιότητες των πράξεων και της διάταξης στους ακεραίους που χρησιμοποιήσαμε παραπάνω (όπως, π.χ., η ιδιότητα της διαγραφής, τόσο για την πρόσθεση, όσο και για τον πολλαπλασιασμό με θετικό ακέραιο) είναι εύκολο να αποδειχθούν και άρα αφήνονται ως άσκηση. 10. Εστω X ένα σύνολο τομών Dedekind (δηλαδή, κάθε στοιχείο του X είναι τομή Dedekind). Δείξτε ότι είτε X = Q ή το σύνολο X είναι κι αυτό τομή Dedekind. Παρατηρήστε επίσης ότι η διάζευξη είναι αποκλειστική: δεν μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Εστω ότι X είναι ένα σύνολο τομών Dedekind και έστω ότι X Q. Θα δείξουμε ότι το X είναι κι αυτό τομή Dedekind. Κατ αρχάς, το ότι X Q με X Q είναι ήδη σαφές (θυμηθείτε ότι X αλλά και ότι κάθε στοιχείο του X είναι μη κενό). Εστω q X και έστω p Q με p < Q q. Θα δείξουμε ότι και p X. Επειδή q X, υπάρχει κάποια τομή Dedekind z X τέτοια ώστε q z. Αφού όμως p < Q q, έπεται ότι και p z και άρα p X. Τέλος, έστω q X. Εστω κάποια τομή Dedekind z X τέτοια ώστε q z. Επειδή το z δεν έχει μέγιστο, υπάρχει p z με q < Q p. Επεται ότι p X και q < Q p, το οποίο δείχνει ότι το X δεν έχει μέγιστο και ολοκληρώνει την απόδειξη. Α. Αν x και y είναι τομές Dedekind, δείξτε ότι και το ακόλουθο σύνολο: {a + Q b : a x b y}, είναι τομή Dedekind (κάτι που δείχνει ότι η πρόσθεση x + R y στους πραγματικούς είναι καλώς ορισμένη). Εστω z = {a + Q b : a x b y}. Δείχνουμε ότι το z είναι τομή Dedekind. 11

12 Το ότι z είναι άμεσο από το γεγονός ότι τόσο x όσο και y. Δηλαδή, έστω κάποιο a x και κάποιο b y. Τότε, a + Q b Q και a + Q b z. z Q : αφού τα x και y είναι τομές Dedekind, έχουμε ότι τόσο x Q όσο και y Q. Εστω p, q Q τέτοια ώστε p / x και q / y. Θα δείξουμε ότι p + Q q / z, το οποίο είναι αρκετό. Αφού p / x, και αφού το x είναι τομή Dedekind (και, άρα, «κλειστό προς τα αριστερά»), έχουμε ότι, για κάθε a x, ισχύει ότι a < Q p. Με ανάλογο τρόπο, αφού q / y, και αφού το y είναι τομή Dedekind, έχουμε ότι, για κάθε b y, ισχύει ότι b < Q q. Επομένως, για κάθε a x και για κάθε b y, έχουμε ότι a + Q b < Q p + Q q. Από αυτό έπεται ότι p + Q q / z, και άρα z Q. Εστω q z και έστω p Q με p < Q q. Θα δείξουμε ότι p z (το οποίο δείχνει ότι το z είναι όντως «κλειστό προς τα αριστερά»). Εστω a x και b y τέτοια ώστε q = a + Q b. Δηλαδή, έχουμε ότι p < Q a + Q b = q. Ας υποθέσουμε, προς στιγμήν, ότι μπορούμε να βρούμε κάποιο a Q με a < Q a, τέτοιο ώστε p < Q a + Q b. Τότε, θα έχουμε τα εξής. Αρχικά, αφού a < Q a και a x, έπεται ότι a x. Κατόπιν, αφού p Q a < Q b και b y, έπεται ότι p Q a y (όπου το σύμβολο «Q» αναφέρεται στην αφαίρεση στους ρητούς). Τότε, άμεσα θα έχουμε ότι: a + Q (p Q a ) z, δηλαδή p z που είναι και το ζητούμενο. Το μόνο που μένει λοιπόν είναι να βρούμε ένα a Q με a < Q a, τέτοιο ώστε p < Q a + Q b. Αυτό θα το βρούμε με απευθείας απλούς υπολογισμούς (αν φτιάξετε ένα πρόχειρο σχήμα, θα σας βοηθήσει να δείτε την ιδέα αυτών των υπολογισμών). Εχουμε ότι p < Q a + Q b. Επομένως, 0 Q < Q a + Q b Q p. Αφού το Q είναι πυκνό στον εαυτό του, υπάρχει κάποιο c Q τέτοιο ώστε 0 Q < Q c < Q a+ Q b Q p. Θέτουμε a = a Q c, όπου προφανώς a < Q a. Είναι εύκολο να δείτε ότι και p < Q a + Q b. Επομένως το a = a Q c δουλεύει ακριβώς όπως θέλαμε. Τέλος, δείχνουμε ότι το σύνολο z δεν έχει μέγιστο. Εστω q z, όπου q = a + Q b για κάποια a x και b y. Αφού τα x και y είναι τομές Dedekind, και άρα κανένα εξ αυτών δεν έχει μέγιστο, έπεται ότι υπάρχουν a x και b y τέτοια ώστε a < Q a και b < Q b, αντίστοιχα. Τότε, προφανώς έχουμε ότι a + Q b z, και επίσης: που είναι και το ζητούμενο. q = a + Q b < Q a + Q b, Β. Εστω X ένα άνω φραγμένο σύνολο τομών Dedekind (δηλαδή, κάθε στοιχείο του X είναι τομή Dedekind, και το σύνολο X έχει άνω φράγμα). Δείξτε ότι X είναι το ελάχιστο άνω φράγμα του X. Αφού, εξ υποθέσεως, το σύνολο X έχει άνω φράγμα, υπάρχει τομή Dedekind z τέτοια ώστε r z, για κάθε r X. Ομως το z είναι τομή Dedekind, οπότε υπάρχει q Q\z. Επεται ότι q / X και επομένως X Q, δηλαδή, από την Άσκηση 10 παραπάνω, το X είναι τομή Dedekind. Το ότι το X είναι άνω φράγμα του X είναι άμεσο: αν r X, τότε r X εξ ορισμού της ένωσης. 12

13 Για να δείξουμε ότι το X είναι το ελάχιστο άνω φράγμα του X, θεωρούμε ένα οποιοδήποτε άνω φράγμα z του X. Για κάθε r X, έχουμε ότι r z, και επομένως X z, το οποίο είναι και το ζητούμενο. Γ. Αποδείξτε το Λήμμα της σελίδας 55 από τις σημειώσεις του Σκανδάλη, σχετικά με τις ιδιότητες της συνάρτησης T : ω ω. Θυμηθείτε ότι η συνάρτηση T : ω ω ορίζεται αναδρομικά ως εξής: T (0) = 0 και, για κάθε n ω: T (n + 1) = T (n) + n + 1. (i) Για να δείξουμε ότι η T είναι γνησίως αύξουσα, αρχικά δείχνουμε την εξής βοηθητική ιδιότητα: για κάθε n ω, ισχύει ότι T (n) < T (n + 1). Αυτό το δείχνουμε με την ακόλουθη απλή επαγωγή. Για n = 0, με απλό υπολογισμό έχουμε ότι T (0) = 0 < 1 = T (1). Υποθέτουμε ότι, για κάποιο n ω, ισχύει ότι T (n) < T (n + 1). Τότε, έχουμε: T (n+1) = T (n)+n+1 < T (n+1)+n+1 < T (n+1)+(n+1)+1 = T ((n+1)+1). Δεδομένου αυτού, δείχνουμε τώρα με επαγωγή στο n ότι, για κάθε m, n ω, ισχύει ότι m < n T (m) < T (n). Για n = 0, η συνεπαγωγή ισχύει τετριμμένα (αφού η προκείμενη είναι ψευδής). Υποθέτουμε ότι, για κάποιο n ω, ισχύει ότι m < n T (m) < T (n). Εστω κάποιο m < n + 1. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: (α) Αν m < n, τότε η επαγωγική υπόθεση συνεπάγεται ότι T (m) < T (n) και, επομένως, T (m) < T (n + 1) (αφού δείξαμε παραπάνω ότι T (n) < T (n + 1)). (β) Αν m = n, πάλι από την ιδιότητα που δείξαμε παραπάνω έχουμε άμεσα ότι T (m) < T (n + 1). Σε κάθε περίπτωση έχουμε ότι T (m) < T (n + 1), που είναι και το ζητούμενο. (ii) Αφού η T είναι γνησίως αύξουσα έχουμε άμεσα ότι η T είναι και 1-1. (iii) Για να δείξουμε την επιθυμητή ιδιότητα, θεωρούμε το εξής σύνολο: A = {y ω : x ω (T (x) y < T (x + 1))}. Θα δείξουμε ότι το A είναι επαγωγικό, από το οποίο έπεται άμεσα το ζητούμενο. Αρχικά, είναι εύκολο να δούμε ότι 0 A: T (0) = 0 0 < 1 = T (1) (δηλαδή, επιλέγουμε x = 0). Υποθέτουμε ότι, για κάποιο y ω, ισχύει ότι y A, δηλαδή, υπάρχει x ω τέτοιο ώστε T (x) y < T (x + 1). Θα δείξουμε ότι y + 1 A. Παρατηρήστε ότι, αφού y < T (x + 1), έχουμε ότι y + 1 T (x + 1). Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: (α) Αν y + 1 = T (x + 1), τότε έχουμε ότι T (x + 1) = y + 1 < T ((x + 1) + 1), όπου η ανισότητα προκύπτει από το ότι η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα. Με άλλα λόγια, θεωρώντας τον φυσικό αριθμό x + 1, έχουμε ότι: και άρα y + 1 A. T (x + 1) y + 1 < T ((x + 1) + 1), (β) Αν y + 1 < T (x + 1), τότε άμεσα έχουμε ότι T (x) y + 1 < T (x + 1) (δηλαδή, ο ίδιος φυσικός αριθμός x δουλεύει και για το y + 1). Επομένως, y + 1 A. Σε κάθε περίπτωση, δείξαμε ότι y + 1 A και άρα το A είναι επαγωγικό. Με άλλα λόγια, έχουμε ότι A = ω που είναι και το ζητούμενο. 13

i) Για να δείξουμε την επιθυμητή ισότητα, δείχνουμε πως A B {A x : x B} και πως {A x : x B} A B. Για τον πρώτο εγκλεισμό, έστω a A B, δηλάδη a A και a

i) Για να δείξουμε την επιθυμητή ισότητα, δείχνουμε πως A B {A x : x B} και πως {A x : x B} A B. Για τον πρώτο εγκλεισμό, έστω a A B, δηλάδη a A και a Θεωρία Συνόλων Χειμερινό Εξάμηνο 2016 2017 Λύσεις 1. Άσκηση 1.9 (σελ. 17), από τις σημειώσεις του Σκανδάλη. Εστω A, B δεδομένα σύνολα. Θα χρησιμοποιήσουμε τα αξιώματα αλλά αναφερόμενοι, αποκλειστικά, είτε

Διαβάστε περισσότερα

x < A y f(x) < B f(y).

x < A y f(x) < B f(y). Χειμερινό Εξάμηνο 2016 2017 Ασκήσεις στα Κεφάλαια 5 & 6 1. Αυτή είναι ουσιαστικά η Άσκηση 5.2 (σελ. 119), από τις σημειώσεις του Σκανδάλη. Εστω A, < καλά διατεταγμένο σύνολο και έστω στοιχείο a A. Αποδείξτε

Διαβάστε περισσότερα

B = {x A : f(x) = 1}.

B = {x A : f(x) = 1}. Θεωρία Συνόλων Χειμερινό Εξάμηνο 016 017 Λύσεις 1. Χρησιμοποιώντας την Αρχή του Περιστερώνα για τους φυσικούς αριθμούς, δείξτε ότι για κάθε πεπερασμένο σύνολο A και για κάθε f : A A, αν η f είναι 1-1 τότε

Διαβάστε περισσότερα

Φ(s(n)) = s (Φ(n)). (i) Φ(1) = a.

Φ(s(n)) = s (Φ(n)). (i) Φ(1) = a. 1. Τα θεμελιώδη αριθμητικά συστήματα Με τον όρο θεμελιώδη αριθμητικά συστήματα εννοούμε τα σύνολα N των φυσικών αριθμών, Z των ακεραίων, Q των ρητών και R των πραγματικών. Από αυτά, το σύνολο N είναι πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) =

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) = Παράρτημα Αʹ Αριθμήσιμα και υπεραριθμήσιμα σύνολα Αʹ1 Ισοπληθικά σύνολα Ορισμός Αʹ11 (ισοπληθικότητα) Εστω A, B δύο μη κενά σύνολα Τα A, B λέγονται ισοπληθικά αν υπάρχει μια συνάρτηση f : A B, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

LÔseic Ask sewn sta Jemèlia twn Majhmatik n I

LÔseic Ask sewn sta Jemèlia twn Majhmatik n I LÔseic Ask sewn sta Jemèlia twn Majhmatik n I Rwmanìc-Diogènhc Maliki shc Tetˆrth, 6 OktwbrÐou 2010 Άσκηση 1. Για τυχόντα σύνολα A, B, C, D, να δειχθεί ότι (α ) A (B \ C) = ((A B) \ C) (A C). (β ) (A \

Διαβάστε περισσότερα

x < y ή x = y ή y < x.

x < y ή x = y ή y < x. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εαρινό Εξάμηνο 011-1 Τμήμα Μαθηματικών Διδάσκων: Χ.Κουρουνιώτης Μ8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φυλλάδιο 1 Ανισότητες Οι πραγματικοί αριθμοί είναι διατεταγμένοι. Ενισχύουμε αυτήν την ιδέα με

Διαβάστε περισσότερα

B = F i. (X \ F i ) = i I

B = F i. (X \ F i ) = i I Κεφάλαιο 3 Τοπολογία μετρικών χώρων Ομάδα Α 3.1. Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος και F, G υποσύνολα του X. Αν το F είναι κλειστό και το G είναι ανοικτό, δείξτε ότι το F \ G είναι κλειστό και το G \ F είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, 17-10-13 Μ. Παπαδημητράκης. 1 Την προηγούμενη φορά αναφέραμε (και αποδείξαμε στην περίπτωση n = 2) το θεώρημα που λέει ότι, αν n N, n 2, τότε για κάθε y 0 υπάρχει μοναδική μηαρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΝΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΝΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΝΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, 5-10-13 Μ. Παπαδημητράκης. 1 Τώρα θα μιλήσουμε για την έννοια της περιοχής, η οποία έχει κεντρικό ρόλο στη μελέτη της έννοιας του ορίου (ακολουθίας και συνάρτησης). Αν > 0, ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Σημειώσεις από τις παραδόσεις Α. Γιαννόπουλος Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 2018

Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Σημειώσεις από τις παραδόσεις Α. Γιαννόπουλος Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 2018 Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Σημειώσεις από τις παραδόσεις Α. Γιαννόπουλος Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 08 Περιεχόμενα Το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Φυσικοί, ακέραιοι και ρητοί αριθμοί............................

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό εξάμηνο 2016 Λύσεις ασκήσεων προόδου

ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό εξάμηνο 2016 Λύσεις ασκήσεων προόδου ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό εξάμηνο 016 Λύσεις ασκήσεων προόδου Θέμα 1: [16 μονάδες] [8] Έστω ότι μας δίνουν τα παρακάτω δεδομένα: Εάν αυτό το πρόγραμμα ΗΥ είναι αποδοτικό, τότε εκτελείται γρήγορα.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 1. Μαθηματικό Υπόβαθρο 23, 26 Ιανουαρίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 1.1. Σύνολα Ορισμός : Σύνολο μια συλλογή από αντικείμενα Στοιχεία: Μέλη συνόλου Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

(β ) ((X c Y ) (X c Y c )) c

(β ) ((X c Y ) (X c Y c )) c Λύσεις Ασκήσεων στα Θεμέλια των Μαθηματικών II Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010 Άσκηση 1. Απλοποιήστε τις ακόλουθες εκφράσεις (α ) (D c F ) c (D F ) (β ) ((X c Y ) (X c Y c )) c

Διαβάστε περισσότερα

ή κανονικός ( regular ), αν για κάθε x και κάθε κλειστό αντιπαραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν.

ή κανονικός ( regular ), αν για κάθε x και κάθε κλειστό αντιπαραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν. 93 4 Διαχωριστικά αξιώματα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε τα λεγόμενα διαχωριστικά αξιώματα και εξετάζουμε τις βασικές ιδιότητές τους. Ένα από αυτά το έχουμε ήδη εισαγάγει δηλαδή το αξίωμα Husdorff ( ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

βαθμού 1 με A 2. Υπολογίστε τα χαρακτηριστικά και ελάχιστα πολυώνυμα των

βαθμού 1 με A 2. Υπολογίστε τα χαρακτηριστικά και ελάχιστα πολυώνυμα των Ασκήσεις 6 Ασκήσεις Ελάχιστο Πολυώνυμο Βασικά σημεία Ορισμός ελαχίστου πολυωνύμου πίνακα και ιδιότητές του Ορισμός ελαχίστου πολυωνύμου γραμμικής απεικόνισης και ιδιότητές του Κριτήριο διαγωνισιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

b. Για κάθε θετικό ακέραιο m και για κάθε A. , υπάρχουν άπειρα το πλήθος πολυώνυμα ( x) [ x] m και ( A) 0.

b. Για κάθε θετικό ακέραιο m και για κάθε A. , υπάρχουν άπειρα το πλήθος πολυώνυμα ( x) [ x] m και ( A) 0. Ασκήσεις4 46 Ασκήσεις 4 Τριγωνίσιμες γραμμικές απεικονίσεις, Θεώρημα των Cayley-Hamilton Βασικά σημεία Ορισμός τριγωνίσιμου πίνακα, ορισμός τριγωνίσιμης γραμμικής απεικόνισης Κριτήριο τριγωνισιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα, Αλγεβρικές και Αναλυτικές Ιδιότητες Πραγματικών Ακολουθιών

Ισότητα, Αλγεβρικές και Αναλυτικές Ιδιότητες Πραγματικών Ακολουθιών Ισότητα, Αλγεβρικές και Αναλυτικές Ιδιότητες Πραγματικών Ακολουθιών Συμβολισμοί Σε αναλογία με τους ορισμούς συμβολίζουμε μια ακολουθία: 1 είτε μέσω του διανυσματικού ορισμού, παραθέτοντας αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

sin(5x 2 ) sin(4x) e 5t 2 1 (ii) lim x 0 10x 3 (iii) lim (iv) lim. 10t sin(ax) = 1. = 1 1 a lim = sin(5x2 ) = 2. f (x) = sin x. = e5t 1 = 1 0 = 0.

sin(5x 2 ) sin(4x) e 5t 2 1 (ii) lim x 0 10x 3 (iii) lim (iv) lim. 10t sin(ax) = 1. = 1 1 a lim = sin(5x2 ) = 2. f (x) = sin x. = e5t 1 = 1 0 = 0. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι, Φυλλάδιο 3 Λύσεις Ασκήσεων. Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια. sia) i) ποιες συνθήκες πρέπει να ισχύουν για τα a, β ώστε να έχει νόημα το όριο;) 0 siβ) si5 ) si4) cos cos

Διαβάστε περισσότερα

n = r J n,r J n,s = J

n = r J n,r J n,s = J Ανάλυση Fourer και Ολοκλήρωμα Lebesgue (2011 12) 4ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Υποδείξεις 1. Εστω E [a, b] με µ (E) = 0. Δείξτε ότι το [a, b] \ E είναι πυκνό υποσύνολο του [a, b]. Υπόδειξη. Θεωρήστε ένα μη κενό

Διαβάστε περισσότερα

1 Οι πραγµατικοί αριθµοί

1 Οι πραγµατικοί αριθµοί 1 Οι πραγµατικοί αριθµοί 1.1 Σύνολα αριθµών Το σύνολο των ϕυσικών αριθµών N = {1, 2, 3,...} Το σύνολο των ακεραίων Z = {... 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3,...}. Οι ακέραιοι διαµερίζονται σε άρτιους και περιττούς

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Ανάλυσης Ι. Θεωρούμε γνωστούς τους φυσικούς αριθμούς

Σημειώσεις Ανάλυσης Ι. Θεωρούμε γνωστούς τους φυσικούς αριθμούς Σημειώσεις Ανάλυσης Ι 1. Οι ρητοί αριθμοί Θεωρούμε γνωστούς τους φυσικούς αριθμούς 1, 2, 3, και τις πράξεις (πρόσθεση - πολλαπλασιασμό)μεταξύ αυτών. Οι φυσικοί αριθμοί είναι επίσης διατεταγμένοι με κάποια

Διαβάστε περισσότερα

2. Να γράψετε έναν αριθμό που είναι μεγαλύτερος από το 3,456 και μικρότερος από το 3,457.

2. Να γράψετε έναν αριθμό που είναι μεγαλύτερος από το 3,456 και μικρότερος από το 3,457. 1. Ένα κεφάλαιο ενός βιβλίου ξεκινάει από τη σελίδα 32 και τελειώνει στη σελίδα 75. Από πόσες σελίδες αποτελείται το κεφάλαιο; Αν το κεφάλαιο ξεκινάει από τη σελίδα κ και τελειώνει στη σελίδα λ, από πόσες

Διαβάστε περισσότερα

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ).

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ). Κεφάλαιο 4 Συναρτήσεις μεταξύ μετρικών χώρων 4.1 Συνεχείς συναρτήσεις Εστω (X, ρ) και (Y, σ) δύο μετρικοί χώροι. Στην 2.2 δώσαμε τον ορισμό της συνέχειας μιας συνάρτησης f : X Y σε κάποιο σημείο x 0 X:

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση:

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση: Κατηγορία η Θεώρημα Βolzano Τρόπος αντιμετώπισης:. Όταν μας ζητούν να εξετάσουμε αν ισχύει το θεώρημα Bolzano για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] τότε: Εξετάζουμε την συνέχεια της f στο [, ] (αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, 15-10-13 Μ. Παπαδημητράκης. 1 Παράδειγμα. Ως εφαρμογή της Αρχιμήδειας Ιδιότητας θα μελετήσουμε το σύνολο { 1 } A = n N = {1, 1 n 2, 1 } 3,.... Κατ αρχάς το σύνολο A έχει προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων Μελετάμε εδώ τη συνθήκη της αύξουσας αλυσίδας υποπροτύπων και τη συνθήκη της φθίνουσας αλυσίδας υποπροτύπων Αυτές συνδέονται μεταξύ τους με την έννοια της συνθετικής σειράς

Διαβάστε περισσότερα

bca = e. H 1j = G 2 H 5j = {f G j : f(0) = 1}

bca = e. H 1j = G 2 H 5j = {f G j : f(0) = 1} Αλγεβρα Ι, Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Ασκησεις που συζητηθηκαν στο φροντιστηριο Το [Α] συμβολίζει το φυλλάδιο ασκήσεων που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος επιλέγοντας «Άλλες Ασκήσεις». 1. Πόσες

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ),

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ), Α Δ Ι Α - Φ 4 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού ΙΙ Πρόχειρες Σημειώσεις Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Περιεχόμενα Υπακολουθίες και ακολουθίες Cuchy Σειρές πραγματικών αριθμών 3 3 Ομοιόμορφη συνέχεια 3 4 Ολοκλήρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 5 Φεβρουαρίου 008 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 4 Μαρτίου 008

Διαβάστε περισσότερα

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i Κεφάλαιο 1 Μετρικοί χώροι 1.1 Ορισμός και παραδείγματα Ορισμός 1.1.1 μετρική). Εστω X ένα μη κενό σύνολο. Μετρική στο X λέγεται κάθε συνάρτηση ρ : X X R με τις παρακάτω ιδιότητες: i) ρx, y) για κάθε x,

Διαβάστε περισσότερα

Απειροστικός Λογισμός Ι Ασκήσεις

Απειροστικός Λογισμός Ι Ασκήσεις Απειροστικός Λογισμός Ι Ασκήσεις Μ. Παπαδημητράκης . Για καθεμία από τις ανισότητες ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ + >, +, + > +3 3+, ( )( 3) ( ) 0 γράψτε ως διάστημα ή ως ένωση διαστημάτων το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

a = a a Z n. a = a mod n.

a = a a Z n. a = a mod n. Αλγεβρα Ι Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Πράξεις: Πράξεις στο σύνολο S, ο πίνακας της πράξης, αντιμεταθετικές πράξεις. Προσεταιριστικές πράξεις, το στοιχείο a 1 a 2 a n. Η πράξη «σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για αυτόματα

Αλγόριθμοι για αυτόματα Κεφάλαιο 8 Αλγόριθμοι για αυτόματα Κύρια βιβλιογραφική αναφορά για αυτό το Κεφάλαιο είναι η Hopcroft, Motwani, and Ullman 2007. 8.1 Πότε ένα DFA αναγνωρίζει κενή ή άπειρη γλώσσα Δοθέντος ενός DFA M καλούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Ανάλυση Ι

Μαθηματική Ανάλυση Ι Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μαθηματική Ανάλυση Ι Ενότητα 1: Σύνολα, Πραγματικοί αριθμοί Επίκ. Καθηγητής Θ. Ζυγκιρίδης e-mail: tzygiridis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.Σύνολα Σύνολο είναι μια ολότητα από σαφώς καθορισμένα και διακεκριμένα αντικείμενα. Τα φωνήεντα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές»

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας) α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΣΕ 39 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΣΕ 39 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ 39 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μ. Παπαδημητράκης. ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατ αρχάς θα δούμε μια πολλή απλή πρόταση. l 0xx x x ΠΡΟΤΑΣΗ. Έστω ότι ο l έχει την εξής ιδιότητα: l x για κάθε x > 0. Τότε l 0. Απόδειξη. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό εξάμηνο 2019 Λύσεις ασκήσεων προόδου

ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό εξάμηνο 2019 Λύσεις ασκήσεων προόδου ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό εξάμηνο 2019 Λύσεις ασκήσεων προόδου Θέμα 1: a. Δείξτε κατά πόσον η πρόταση ((p q) r) ((p q) (q r)) αποτελεί ή όχι ταυτολογία. Κάποιος ιδιόρρυθμος δικαστής ρωτήθηκε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δύο λόγια από τη συγγραφέα

Δύο λόγια από τη συγγραφέα Δύο λόγια από τη συγγραφέα Τα μαθηματικά ή τα λατρεύεις ή τα μισείς! Για να λατρέψεις κάτι πρέπει να το κατανοήσεις, για τη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα μάλλον είναι λίγο πιο απλά. Στόχος αυτού του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

[(W V c ) (W c V c )] c \ W = [(W V c ) (W c V c )] c \ W = [(W V c ) c (W c V c ) c ] \ W = [(W c W ) V ] \ W

[(W V c ) (W c V c )] c \ W = [(W V c ) (W c V c )] c \ W = [(W V c ) c (W c V c ) c ] \ W = [(W c W ) V ] \ W ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ιανουάριος 2012 Τμήμα Μαθηματικών Διδάσκων: Χρήστος Κουρουνιώτης Μ1124 ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Παρατηρήσεις 1. Διαβάστε προσεκτικά τα θέματα πριν αρχίσετε να απαντάτε. Οι απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 3: Σύνολα Συνδυαστική Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ OΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Έστω Α ένα υποσύνολο του Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α ; Απάντηση : ΕΣΠ Β Έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά - Εαρινό Εξάμηνο 2018 Τελική Εξέταση Ιουνίου Λύσεις

ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά - Εαρινό Εξάμηνο 2018 Τελική Εξέταση Ιουνίου Λύσεις ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά - Εαρινό Εξάμηνο 018 Τελική Εξέταση Ιουνίου Λύσεις Προσοχή: Οι παρακάτω λύσεις είναι ενδεικτικές, μπορεί να υπάρχουν και άλλες που επίσης να είναι σωστές. Θέμα 1: [16 μονάδες]

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3 Πρόλογος Τα πρώτα μαθήματα, σχεδόν σε όλους τους κλάδους των μαθηματικών, περιέχουν, ή θεωρούν γνωστές, εισαγωγικές έννοιες που αφορούν σύνολα, συναρτήσεις, σχέσεις ισοδυναμίας, αλγεβρικές δομές, κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Σύνολα Συναρτήσεις και Σχέσεις Γραφήματα Λέξεις και Γλώσσες Αποδείξεις ΕΠΛ 211 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

2.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Ρητός ονομάζεται κάθε αριθμός που έχει ή μπορεί να πάρει τη μορφή κλάσματος, όπου, είναι ακέραιοι με 0. Ρητοί αριθμοί : Q /, 0. Έτσι π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

, για κάθε n N. και P είναι αριθμήσιμα.

, για κάθε n N. και P είναι αριθμήσιμα. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Διδάσκοντες: Δ.Φωτάκης Θ. Σούλιου η Γραπτή Εργασία Ημ/νια παράδοσης 5/4/8 Θέμα (Διαδικασίες Απαρίθμησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ118 Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό Εξάμηνο η Σειρά Ασκήσεων Λύσεις

ΗΥ118 Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό Εξάμηνο η Σειρά Ασκήσεων Λύσεις ΗΥ118 Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό Εξάμηνο 2016 3 η Σειρά Ασκήσεων Λύσεις Άσκηση 3.1 [1 μονάδα] Έστω p(x) και q(x) κατηγορήματα με πεδίο ορισμού Ω με σύνολα αλήθειας Α και Β αντίστοιχα (Σύνολα αλήθειας:

Διαβάστε περισσότερα

Shmei seic Paradìsewn Pragmatik c Anˆlushc (TrÐth èkdosh)

Shmei seic Paradìsewn Pragmatik c Anˆlushc (TrÐth èkdosh) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Shmei seic Paradìsewn Pragmatik c Anˆlushc (TrÐth èkdosh) Σπύρος Αργυρός Μάρτιος 2011 1 2 Perieqìmena 1 Οι ϕυσικοί αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2

0x2 = 2. = = δηλαδή η f δεν. = 2. Άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο [0,3]. Συνεπώς δεν. x 2. lim f (x) = lim (2x 1) = 3 και x 2 x 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO - ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους 121 5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους Στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να μελετήσουμε την έννοια της σύγκλισης σε γενικούς τοπολογικούς χώρους, πέραν των μετρικών χώρων. Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει ( πρβλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Εξέταση στο μάθημα Ανάλυση Ι & Εφαρμογές 26 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Εξέταση στο μάθημα Ανάλυση Ι & Εφαρμογές 26 Φεβρουαρίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Εξέταση στο μάθημα Ανάλυση Ι & Εφαρμογές 26 Φεβρουαρίου 25 Απαντήστε και στα 4 προβλήματα με σαφήνεια και απλότητα. Όσοι έχουν πάρει προβιβάσιμο βαθμό στην Πρόοδο (πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 3. Στις παρακάτω ασκήσεις κάθε δακτύλιος είναι μη τετριμμένος μεταθετικός δακτύλιος. N ( a)

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 3. Στις παρακάτω ασκήσεις κάθε δακτύλιος είναι μη τετριμμένος μεταθετικός δακτύλιος. N ( a) 11 Δακτύλιοι και Πρότυπα 2016-17 Ασκήσεις 3 Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα3, Ελεύθερα πρότυπα Στις παρακάτω ασκήσεις κάθε δακτύλιος είναι μη τετριμμένος μεταθετικός δακτύλιος 1 Δείξτε ότι το

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις4 48. P AP τριγωνικό. Αφού δείξτε ότι ο A δεν είναι διαγωνίσιμος, βρείτε αντιστρέψιμο A 1 3 1

Ασκήσεις4 48. P AP τριγωνικό. Αφού δείξτε ότι ο A δεν είναι διαγωνίσιμος, βρείτε αντιστρέψιμο A 1 3 1 Ασκήσεις4 48 Ασκήσεις4 Τριγωνισιμότητα Βασικά σημεία Ορισμός τριγωνίσιμου πίνακα, ορισμός τριγωνίσιμης γραμμικής απεικόνισης Θεώρημα: είναι τριγωνίσιμος αν και μόνο αν ( x ) γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 8. Πότε το γινόμενο δύο ή περισσοτέρων αριθμών παραγόντων είναι ίσο με το μηδέν ;

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 8. Πότε το γινόμενο δύο ή περισσοτέρων αριθμών παραγόντων είναι ίσο με το μηδέν ; ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ( ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το κεφάλαιο αυτό περιέχει πολλά θέματα που είναι επανάληψη εννοιών που διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο γι αυτό σ αυτές δεν θα επεκταθώ αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

of Mathematics των I.Stewart και D.Tall, Oxford University Press.

of Mathematics των I.Stewart και D.Tall, Oxford University Press. Σημειώσεις του Μαθήματος ΜΕΜ 103 Θεμέλια των Μαθηματικών Βασισμένες στο βιβλίο των I.Stewart και D.Tall Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2018 Εισαγωγή Αρχίζοντας τη μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα. 4.1 θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldstine.

4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα. 4.1 θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldstine. 8 Έστω (, ) 4 Ασθενείς τοπολογίες σε χώρους με νόρμα 4. θεωρήματα Mazur, Alaoglou, Goldste. χώρος με νόρμα. Υπενθυμίζουμε ότι η ασθενής τοπολογία T του έχει ως βάση ( ανοικτών ) περιοχών του όλα τα σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ 18 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Μεγιστικός τελέστης στην μπάλα 2 2.1 Βασικό θεώρημα........................ 2 2.2 Γενική περίπτωση μπάλας.................. 6 2.2.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, 8-11-13 Μ. Παπαδημητράκης. 1 Το Θεώρημα των Bolzano και Weierstrass συμπληρώνεται με την εξής Πρόταση (.16 του βιβλίου). ΠΡΟΤΑΣΗ. [α] Κάθε όχι άνω φραγμένη ακολουθία έχει

Διαβάστε περισσότερα

Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο Λύσεις τέταρτου φυλλαδίου ασκήσεων. ( n(n+1) e 1 (

Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο Λύσεις τέταρτου φυλλαδίου ασκήσεων. ( n(n+1) e 1 ( . Αποδείξτε ότι: Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο 08-9. Λύσεις τέταρτου φυλλαδίου ασκήσεων. +) 7 +) +), 5 +7 5 5, +log ) 7 log 4, +, ++ + + ) +4+4 + +4, + si +, +) +), + [ ], + + 0, + +, ) +,,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Να εξετάσετε αν είναι ίσες οι συναρτήσεις f, g όταν: x x 2 x x. x x g x. ln x ln x 1 και

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Να εξετάσετε αν είναι ίσες οι συναρτήσεις f, g όταν: x x 2 x x. x x g x. ln x ln x 1 και Α ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Να εξετάσετε αν είναι ίσες οι συναρτήσεις, όταν: () με R και (). Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Ε Ι Σ Το πεδίο ορισμού της είναι A R. Επομένως A A R Α Θα εξετάσουμε αν για κάθε R ισχύει.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις3 Διαγωνισιμότητα Βασικά σημεία Διαγωνίσιμοι πίνακες: o Ορισμός και παραδείγματα.

Ασκήσεις3 Διαγωνισιμότητα Βασικά σημεία Διαγωνίσιμοι πίνακες: o Ορισμός και παραδείγματα. Ασκήσεις 0 Ασκήσεις Διαγωνισιμότητα Βασικά σημεία Διαγωνίσιμοι πίνακες: o Ορισμός και παραδείγματα o H -στήλη του P P είναι E αν και μόνο αν η -στήλη του P είναι ιδιοδιάνυσμα του που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ημιαπλοί Δακτύλιοι Είδαμε στο κύριο θεώρημα του προηγούμενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισμα απλών προτύπων Εδώ θα χαρακτηρίσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Α λ γ ε β ρ ι κ έ ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις συμπληρώσεις) A. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Διδακτικοί στόχοι Θυμάμαι ποιοι αριθμοί λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Λογικής I. Εαρινό Εξάμηνο Καθηγητής: Λ. Κυρούσης

Σημειώσεις Λογικής I. Εαρινό Εξάμηνο Καθηγητής: Λ. Κυρούσης Σημειώσεις Λογικής I Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Καθηγητής: Λ. Κυρούσης 2 Τελευταία ενημέρωση 28/3/2012, στις 01:37. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 5 2 Προτασιακή Λογική 7 2.1 Αναδρομικοί Ορισμοί - Επαγωγικές Αποδείξεις...................

Διαβάστε περισσότερα

APEIROSTIKOS LOGISMOS I

APEIROSTIKOS LOGISMOS I APEIROSTIKOS LOGISOS I ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Λύσεις ασκήσεων φυλλαδίου. Άσκηση : Αποδείξτε με τον ορισμό ότι:. lim ( ) = +,. lim =,. lim ln( + ) = ln, + 4. lim + =. Λύση:. Θεωρούμε αυθαίρετο

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 25 Οκτωβρίου Ασκηση 1. Στο σύνολο των πραγματικών αριθμών R ορίζουμε μια σχέση R R R ως εξής:

Α Δ Ι. Παρασκευή 25 Οκτωβρίου Ασκηση 1. Στο σύνολο των πραγματικών αριθμών R ορίζουμε μια σχέση R R R ως εξής: Α Δ Ι Α - Φ 1 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

με Τέλος πάντων, έστω ότι ξεκινάει ένα άλλο υποθετικό σενάριο που απλά δεν διευκρινίζεται. Για το i) θα έχουμε , 2

με Τέλος πάντων, έστω ότι ξεκινάει ένα άλλο υποθετικό σενάριο που απλά δεν διευκρινίζεται. Για το i) θα έχουμε , 2 Άσκηση 75 Σε έναν οργανισμό, αρχικά υπάρχουν 04800 βακτήρια. Μετά από 1 ώρα υπάρχουν 10400 βακτήρια, μετά από ώρες 5100 βακτήρια, και γενικά ο αριθμός των βακτηρίων υποδιπλασιάζεται κάθε μια ώρα. α) Πόσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 8: Σχέσεις - Πράξεις Δομές Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά - Εαρινό Εξάμηνο 2017 Τελική Εξέταση Ιουνίου - Τετάρτη, 14/06/2017 ΛΥΣΕΙΣ

ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά - Εαρινό Εξάμηνο 2017 Τελική Εξέταση Ιουνίου - Τετάρτη, 14/06/2017 ΛΥΣΕΙΣ ΗΥ8: Διακριτά Μαθηματικά - Εαρινό Εξάμηνο 07 Τελική Εξέταση Ιουνίου - Τετάρτη, 4/06/07 ΛΥΣΕΙΣ Σημείωση: Οι παρακάτω λύσεις είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως, υπάρχουν και άλλοι σωστοί τρόποι επίλυσης. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψιν το Λήμμα του Urysohn, είναι φυσικό να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Αν

Έχοντας υπόψιν το Λήμμα του Urysohn, είναι φυσικό να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Αν 3 4.3 Τελείως κανονικοί χώροι ( ). 3 2 Έχοντας υπόψιν το Λήμμα του Urysoh, είναι φυσικό να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Αν κανονικός χώρος, x και κλειστό ώστε x. Υπάρχει τότε συνεχής συνάρτηση f :, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρουμε ότι: Συνάρτηση-απεικόνιση με πεδίο ορισμού ένα σύνολο Α και πεδίο τιμών ένα σύνολο Β είναι κάθε μονοσήμαντη απεικόνιση f του Α στο Β.

Ξέρουμε ότι: Συνάρτηση-απεικόνιση με πεδίο ορισμού ένα σύνολο Α και πεδίο τιμών ένα σύνολο Β είναι κάθε μονοσήμαντη απεικόνιση f του Α στο Β. Η έννοια της ακολουθίας Ξέρουμε ότι: Συνάρτηση-απεικόνιση με πεδίο ορισμού ένα σύνολο Α και πεδίο τιμών ένα σύνολο Β είναι κάθε μονοσήμαντη απεικόνιση f του Α στο Β. Δηλαδή: f : A B Η ακολουθία είναι συνάρτηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 2. Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 2. Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ Μ. Παπαδημητράκης. 1 ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ας θυμηθούμε από την περασμένη φορά ότι ένα σύνολο M σε έναν μετρικό χώρο (X, d είναι συμπαγές όταν: αν έχουμε οποιαδήποτε ανοικτά σύνολα που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης Φυλλάδιο Φυλλάδι555 4 ο ο.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τον ορισμό της συνέχειας σε μετρικούς χώρους. διατυπώνεται και με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε σφαίρα

Ας ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τον ορισμό της συνέχειας σε μετρικούς χώρους. διατυπώνεται και με τον ακόλουθο τρόπο: για κάθε σφαίρα 33.4.Συνεχείς συναρτήσεις Η έννοια της συνεχούς συνάρτησης είναι θεμελιώδης και μελετάται κατ αρχήν για συναρτήσεις μιας και κατόπιν δύο ή περισσότερων μεταβλητών στα μαθήματα του Απειροστικού Λογισμού.

Διαβάστε περισσότερα

β) 3 n < n!, n > 6 i i! = (n + 1)! 1, n 1 i=1

β) 3 n < n!, n > 6 i i! = (n + 1)! 1, n 1 i=1 Κεφάλαιο 2: Στοιχεία Λογικής - Μέθοδοι Απόδειξης 1. Να αποδειχθεί ότι οι λογικοί τύποι: (p ( (( p) q))) (p q) και p είναι λογικά ισοδύναμοι. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι: (p ( (( p) q))) (p q) p, ή με άλλα

Διαβάστε περισσότερα

mail:

mail: Λογισμός Ι - Τμήμα 1Β Κ. Δασκαλογιάννης Γραφείο 18, 3ος όροφος ΣΘΕ τηλ: 2310-998074 mail: daskalo@math.auth.gr ιστοσελίδα: users.auth.gr/daskalo 2014 ΛΟΓΙΣΜΟΣ CALCULUS (Διαφορικός Λογισμός, Απειροστικός

Διαβάστε περισσότερα

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac Σημειώσεις μαθήματος Μ1212 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Κεφάλαιο 1 Διανυσματικοί Χώροι Στο εισαγωγικό μάθημα Γραμμικής Άλγεβρας ξεκινήσαμε μελετώντας

Διαβάστε περισσότερα

Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο Λύσεις ενδέκατου φυλλαδίου ασκήσεων.

Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο Λύσεις ενδέκατου φυλλαδίου ασκήσεων. Απειροστικός Λογισμός Ι, χειμερινό εξάμηνο 8-9. Λύσεις ενδέκατου φυλλαδίου ασκήσεων.. (i) Βρείτε μία παράγουσα της + στο (, + ). Ποιές είναι όλες οι παράγουσες της + στο (, + ); (ii) Βρείτε μία παράγουσα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης γράφουμε συνήθως ο τοπολογικός χώρος X και χρησιμοποιούμε την σύντμηση τ.χ. (= τοπολογικός χώρος).

Όταν δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης γράφουμε συνήθως ο τοπολογικός χώρος X και χρησιμοποιούμε την σύντμηση τ.χ. (= τοπολογικός χώρος). 4 Τοπολογικοί χώροι. Στοιχειώδεις έννοιες της τοπολογίας Στην παράγραφο αυτή εισάγουμε τις βασικές έννοιες της τοπολογίας, δηλαδή αυτές του ανοικτού και κλειστού συνόλου, της κλειστότητας και του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 17 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 17 Οκτωβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 7 Οκτωβρίου 0 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 5 Νοεμβρίου 0 Οι ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

of Mathematics των I.Stewart και D.Tall, Oxford University Press.

of Mathematics των I.Stewart και D.Tall, Oxford University Press. Σημειώσεις του Μαθήματος Μ1124 Θεμέλια των Μαθηματικών Βασισμένες στο βιβλίο των I.Stewart και D.Tall Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2012 Εισαγωγή Αρχίζοντας τη μελέτη των μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

11. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες της διαίρεσης;

11. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες της διαίρεσης; 10. Τι ονομάζουμε Ευκλείδεια διαίρεση και τέλεια διαίρεση; Όταν δοθούν δύο φυσικοί αριθμοί Δ και δ, τότε υπάρχουν δύο άλλοι φυσικοί αριθμοί π και υ, έτσι ώστε να ισχύει: Δ = δ π + υ. Ο αριθμός Δ λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, 1-11-13 Μ. Παπαδημητράκης. 1 Άσκηση 2.2.7. Έστω ϵ 0 > 0. Αποδείξτε ότι x n x αν και μόνο αν για κάθε ϵ με 0 < ϵ ϵ 0 ισχύει τελικά x n N x ϵ). Λύση: Έχουμε να αποδείξουμε την

Διαβάστε περισσότερα

f(x) f(c) x 1 c x 2 c

f(x) f(c) x 1 c x 2 c Μαθηματικός Λογισμός Ι Φθινόπωρο 2014 Σημειώσεις 1-12-14 Μ. Ζαζάνης 1 Πραγματικές Συναρτήσεις και Ορια Εστω S R ένα υποσύνολο του R και f : S R μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το S και τιμές στους πραγματικούς

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 11: Αριθμητική υπολοίπων-δυνάμεις Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

(a 1, b 1 ) (a 2, b 2 ) = (a 1 a 2, b 1 b 2 ).

(a 1, b 1 ) (a 2, b 2 ) = (a 1 a 2, b 1 b 2 ). ΕΜ0 - Διακριτά Μαθηματικά Ιανουαρίου 006 Άσκηση - Λύσεις Πρόβλημα [0 μονάδες] Εστω L και L δύο κυκλώματα σε ένα γράφημα G. Εστω a μία ακμή που ανήκει και στο L και στο L και έστω b μία ακμή που ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ πιο πάνω έννοιες εκφράζουν όπως λέμε τη μονοτονία της συνάρτησης.

ΟΙ πιο πάνω έννοιες εκφράζουν όπως λέμε τη μονοτονία της συνάρτησης. 3 Μονοτονία συναρτήσεων 3 Μονοτονία συναρτήσεων 3Α Μονοτονία συνάρτησης Έστω f μία συνάρτηση με πεδίο ορισμού Γνησίως αύξουσα συνάρτηση Η συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα στο Δ αν για κάθε, Δ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό θα υπενθυμίσουμε τις βασικές έννοιες που αφορούν πρότυπα πάνω από ένα δακτύλιο Θα περιοριστούμε στα πλέον απαραίτητα για αυτά που ακολουθούν στα άλλα κεφάλαια Η κατευθυντήρια

Διαβάστε περισσότερα

i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1),

i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1), Κεφάλαιο 6 Συμπάγεια 6.1 Ορισμός της συμπάγειας Οπως θα φανεί στην αμέσως επόμενη παράγραφο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να εισάγει την έννοια του συμπαγούς μετρικού χώρου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι Επιμέλεια: Ι. Λυχναρόπουλος. Δείξτε ότι ο V R εφοδιασμένος με τις ακόλουθες πράξεις (, a b) + (, d) ( a+, b+ d) και k ( ab, ) ( kakb,

Διαβάστε περισσότερα

f x 0 για κάθε x και f 1

f x 0 για κάθε x και f 1 06 4.2 Το Λήμμα του Uysoh το Λήμμα της εμφύτευσης και το θεώρημα μετρικοποίησης του Uysoh. Ο κύριος στόχος αυτής της παραγράφου είναι η απόδειξη ενός θεμελιώδους αποτελέσματος γνωστού ως το Λήμμα του Uysoh.

Διαβάστε περισσότερα

a b b < a > < b > < a >.

a b b < a > < b > < a >. Θεωρια Δακτυλιων και Modules Εαρινο Εξαμηνο 2016 17 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Επανάληψη: Προσθετικές ομάδες, δακτύλιοι, αντιμεταθετικοί δακτύλιοι, δακτύλιοι με μοναδιαίο στοιχείο, παραδείγματα. Συμφωνήσαμε

Διαβάστε περισσότερα