Περιεχόμενα. Πρόλογος 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Πρόλογος 3"

Transcript

1

2 Πρόλογος Τα πρώτα μαθήματα, σχεδόν σε όλους τους κλάδους των μαθηματικών, περιέχουν, ή θεωρούν γνωστές, εισαγωγικές έννοιες που αφορούν σύνολα, συναρτήσεις, σχέσεις ισοδυναμίας, αλγεβρικές δομές, κλπ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ο φοιτητής να διαβάζει σε διαφορετικά μαθήματα παρόμοιες έννοιες. Το μάθημα «Εισαγωγή στην Άλγεβρα» περιέχει όλα αυτά τα κοινά στοιχεία, με στόχο να απαλλάξει τα υπόλοιπα μαθήματα, από ανάλογες εισαγωγές. Ο δεύτερος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εφοδιάσει το φοιτητή με το κατάλληλο μαθηματικό υπόβαθρο, ώστε να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ευκολία άλλα περισσότερο θεωρητικά μαθήματα. Έννοιες απλές, και συχνά γνωστές, γενικεύονται ώστε να γίνουν πιο εύχρηστες, και πιο αποτελεσματικές. Οι αποδείξεις των προτάσεων δίνονται όχι τόσο για να πειστεί ο αναγνώστης για την αλήθεια της πρότασης, όσο για να διαπιστώσει τη λογική σειρά των επιχειρημάτων που οδηγούν βήμα-βήμα από την υπόθεση στο επιθυμητό συμπέρασμα. Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, και αποτελεί την ουσία των μαθηματικών. Η απόδειξη είναι εκείνη που θα εκπαιδεύσει τον αναγνώστη, και θα του δώσει το μαθηματικό υπόβαθρο που απαιτείται, ώστε να μπορεί να αναλύει ένα πρόβλημα, και να προσεγγίζει σιγά-σιγά τη λύση του χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα. Το βιβλίο «Εισαγωγή στην Άλγεβρα» περιέχει τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο α- φορά κυρίως τα σύνολα, τις συναρτήσεις, και τις σχέσεις ισοδυναμίας, και διάταξης. Το δεύτερο μελετά τους φυσικούς, και τους ακέραιους αριθμούς, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στους πρώτους αριθμούς, και τη διαιρετότητα ακεραίων. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στις αλγεβρικές δομές, ενώ το τέταρτο εισάγει έννοιες από τη συνδυαστική. Ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε ώστε η παρουσίαση των θεμάτων να είναι κατά το δυνατόν απλούστερη, έτσι ώστε το περιεχόμενο του βιβλίου να είναι κατανοητό από

3 4 Πρόλογος τον αναγνώστη. Σχεδόν κάθε παράγραφος συνοδεύεται από ασκήσεις, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία στο φοιτητή να ελέγξει αφενός τις γνώσεις που αποκτά σταδιακά, αφετέρου την ικανότητά του να συνδυάζει θεωρήματα που μαθαίνει, με στόχο να πετύχει νέα αποτελέσματα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει μια συλλογή ασκήσεων, η οποία καλύπτει όλα τα θέματα που αναπτύσσονται στο βιβλίο αυτό. Σε κάθε μια από αυτές, δίνεται αναλυτική υπόδειξη. Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2003 Ευάγγελος Ψωμόπουλος

4 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1 Σύνολα - Συναρτήσεις - Σχέσεις Σύνολα Ασκήσεις Συναρτήσεις Ασκήσεις Σχέσεις ισοδυναμίας Ασκήσεις Ισοδυναμία συνόλων Ασκήσεις Σχέσεις διάταξης Ασκήσεις Οι φυσικοί και οι ακέραιοι αριθμοί Μαθηματική επαγωγή Ασκήσεις Διαιρετότητα ακεραίων Ασκήσεις Μέγιστος κοινός διαιρέτης, και Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο Ασκήσεις Οι πρώτοι αριθμοί Ασκήσεις Ισοτιμίες Ασκήσεις

5 6 Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή στις αλγεβρικές δομές Νόμοι σύνθεσης ή πράξεις Ασκήσεις Η έννοια της ομάδας Ασκήσεις Ομομορφισμοί ομάδων Ασκήσεις Η έννοια του δακτυλίου και του σώματος Ασκήσεις Ομομορφισμοί δακτυλίων Ασκήσεις Εισαγωγή στη Συνδυαστική Θεμελιώδης Αρχή Απαρίθμησης Μεταθέσεις Συνδυασμοί και διατάξεις Ασκήσεις Γενικές Ασκήσεις 243 Βιβλιογραφία 315

6 Κεφάλαιο 1 Σύνολα - Συναρτήσεις - Σχέσεις Τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί πολλά στοιχεία από τη θεωρία συνόλων στη μέση εκπαίδευση. Έτσι, ο αναγνώστης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τους όρους σύνολο και συνάρτηση. Στο κεφάλαιο αυτό θα ξεκινήσουμε με αυτά τα γνωστά στοιχεία, και θα επιμείνουμε σε έννοιες λιγότερο γνωστές. 1.1 Σύνολα Μια διαισθητική προσέγγιση της έννοιας του συνόλου δύσκολα αποφεύγει τη χρήση ίδιων ή έστω ταυτόσημων όρων. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι σύνολο S είναι μια συλλογή αντικειμένων. Τα αντικείμενα αυτά λέγονται στοιχεία του συνόλου S. Για να δηλώσουμε ότι ένα στοιχείο a περιέχεται μεταξύ των στοιχείων του S, χρησιμοποιούμε το συμβολισμό a S, ο οποίος διαβάζεται «a ανήκει στο S». Αν το a δεν είναι στοιχείο του S, τότε χρησιμοποιείται ο συμβολισμός a / S, ο οποίος διαβάζεται «a δεν ανήκει στο S». Έτσι, αν S = {1, 2, 3, 4, 5}, τότε προφανώς θα ισχύει 2 S, αλλά 10 / S. Στα μαθηματικά, τα πλέον γνωστά σύνολα είναι N : Z : Q : R : C : Το σύνολο των φυσικών αριθμών Το σύνολο των ακεραίων αριθμών Το σύνολο των ρητών αριθμών Το σύνολο των πραγματικών αριθμών Το σύνολο των μιγαδικών αριθμών Ένα σύνολο προσδιορίζεται είτε αν γράψουμε όλα τα στοιχεία του, δηλαδή A = {2, 4, 6,...} ή B = {2, 4, 6,..., 20},

7 8 Σύνολα - Συναρτήσεις - Σχέσεις είτε αν περιγράψουμε τα στοιχεία του με μια ιδιότητα P, η οποία τα χαρακτηρίζει, δηλαδή C = {x/x έχει την ιδιότητα P }, για παράδειγμα, το σύνολο A μπορεί να γραφεί στη μορφή A = {x/x είναι θετικός άρτιος ακέραιος}. Μερικές φορές, θέλουμε να μάθουμε ή να αποδείξουμε αν ένα σύνολο S είναι μέρος ενός άλλου συνόλου T. Θα λέμε ότι το S είναι υποσύνολο του T, και θα το συμβολίζουμε με S T (διαβάζεται «S υποσύνολο του T»), όταν κάθε στοιχείο του S είναι και στοιχείο του T. Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τους συμβολισμούς που αναφέραμε, θα έχουμε την αμφίδρομη συνεπαγωγή S T (αν x S x T ). Η σχέση S T μπορεί να γραφεί και με τη μορφή T S, οπότε διαβάζεται «T υπερσύνολο του S». Είναι προφανές ότι, για οποιοδήποτε σύνολο S θα ισχύει η συνεπαγωγή αν x S x S, γεγονός που δείχνει ότι θα ισχύει η σχέση S S. Δηλαδή, κάθε σύνολο είναι υποσύνολο του εαυτού του. Η σχέση S T δεν αποκλείει την περίπτωση της ισότητας S = T, δηλαδή την περίπτωση που τα δύο σύνολα S και T περιέχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία. Αν θέλουμε να δηλώσουμε ότι το σύνολο S είναι υποσύνολο του T, αλλά όχι ίσο με το T, τότε χρησιμοποιούμε το συμβολισμό S T, και θα λέμε ότι το S είναι γνήσιο υποσύνολο του T. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ένα συμβολισμό, ο οποίος χρησιμοποιείται συχνά. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα σύνολο X, και θέλουμε να αναφερθούμε σε ένα υποσύνολο A του X, του οποίου τα στοιχεία έχουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα P. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε το συμβολισμό A = {a X/a ικανοποιεί την ιδιότητα P }, ο οποίος δηλώνει ταυτόχρονα ότι το a είναι στοιχείο του X, οπότε το A είναι υποσύνολο του X, και ότι το a ικανοποιεί την ιδιότητα P. Για παράδειγμα, το σύνολο {x Z / x < 10} είναι υποσύνολο του συνόλου Z των ακεραίων, και ταυτόχρονα

8 1.1 Σύνολα 9 περιέχει τους ακεραίους με απόλυτη τιμή μικρότερη του 10, δηλαδή πρόκειται για το σύνολο { 9, 8,..., 1, 0, 1, 2,..., 8, 9}. Συχνά θέλουμε να αποδείξουμε ότι ένα σύνολο S είναι ίσο με ένα άλλο σύνολο T. Ο συνηθέστερος τρόπος για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, είναι να αποδείξουμε ότι καθένα από αυτά είναι υποσύνολο του άλλου. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την αμφίδρομη συνεπαγωγή S = T (S T και T S). Ας δούμε ένα παράδειγμα, που αφορά την προηγούμενη αμφίδρομη συνεπαγωγή. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Θεωρούμε το σύνολο S, το οποίο περιέχει όλους τους πραγματικούς αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 2, και μικρότεροι ή ίσοι του 2. Θεωρούμε, επίσης, το σύνολο T, το οποίο περιέχει όλους τους πραγματικούς αριθμούς, των οποίων το τετράγωνο είναι μικρότερο ή ίσο του 4. Δηλαδή έχουμε τα σύνολα S = {a R / 2 a 2}, και T = {a R /a 2 4}. Αν x S, τότε θα ισχύει 2 x 2, οπότε θα έχουμε 0 x 2 4. Παρατηρούμε ότι το στοιχείο x του S ικανοποιεί τη σχέση, η οποία ορίζει το σύνολο T, δηλαδή το x είναι ένα στοιχείο του T. Επειδή το γεγονός αυτό ισχύει για το τυχόν στοιχείο x του συνόλου S, ουσιαστικά αποδείξαμε τη συνεπαγωγή αν x S x T, δηλαδή θα ισχύει η σχέση S T. Θεωρούμε, τώρα, ένα στοιχείο y του συνόλου T. Τότε προφανώς θα έχουμε τη σχέση y 2 4. Αυτό σημαίνει ότι το στοιχείο y θα πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση 2 y 2, δηλαδή τη σχέση που ορίζει το σύνολο S. Επειδή το γεγονός αυτό ισχύει για το τυχόν στοιχείο y του συνόλου T, ουσιαστικά αποδείξαμε τη συνεπαγωγή δηλαδή θα ισχύει η σχέση T S. αν y T y S,

9 10 Σύνολα - Συναρτήσεις - Σχέσεις Τελικά, επειδή ισχύουν ταυτόχρονα οι σχέσεις S T και T S, τα δύο σύνολα S και T είναι ίσα. Ένα σύνολο λέγεται πεπερασμένο όταν περιέχει ένα πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Διαφορετικά, λέγεται άπειρο σύνολο. Για παράδειγμα., το σύνολο A = {1, 7, 13, 27, 31}, είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, ενώ το σύνολο Z των ακεραίων είναι ένα άπειρο σύνολο. Συνήθως χρησιμοποιούμε το συμβολισμός S, για να δηλώσουμε το πλήθος των στοιχείων του συνόλου S. Έτσι, για το σύνολο A = {1, 7, 13, 27, 31} ισχύει A = 5. Είναι βολικό να επεκτείνουμε τη διαισθητική έννοια του συνόλου, σαν συλλογή αντικειμένων, και σε ένα σύνολο που δεν περιέχει κανένα στοιχείο. Το σύνολο αυτό λέγεται κενό και συμβολίζεται με το σύμβολο. Συμφωνούμε, επίσης, ότι το κενό σύνολο είναι υποσύνολο κάθε συνόλου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να κατασκευάσει νέα σύνολα, από σύνολα τα οποία είναι γνωστά. Παρακάτω θα περιγράψουμε κάποιους από αυτούς. Με τη βοήθεια δύο συνόλων A και B μπορούμε να ορίσουμε τις παρακάτω πράξεις συνόλων, οι οποίες ουσιαστικά οδηγούν σε νέα σύνολα. ένωση συνόλων τομή συνόλων διαφορά συνόλων A B = {x/x A ή x B}, A B = {x/x A και x B}, A B = {x/x A και x / B}. Σχηματικά οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να παρασταθούν ως εξής: Α Β Η ένωση A B είναι το γραμμοσκιασμένο τμήμα Α Β Η τομή A B είναι το γραμμοσκιασμένο τμήμα Α Β Η διαφορά A B είναι το γραμμοσκιασμένο τμήμα

10 1.1 Σύνολα 11 Η ένωση και η τομή συνόλων για περισσότερα από δύο σύνολα ορίζεται με ανάλογο τρόπο. Δηλαδή A 1 A 2 A n = {x/( i = 1, 2,..., n)(x A i )}, και A 1 A 2 A n = {x/( i = 1, 2,..., n)(x A i )}. Στις εφαρμογές, έχουμε συνήθως ένα συγκεκριμένο σύνολο X, και εκτελούμε πράξεις με υποσύνολα του συγκεκριμένου αυτού συνόλου, το οποίο μερικές φορές ονομάζουμε καθολικό σύνολο. Στις περισσότερες, αν όχι όλες, περιπτώσεις, το καθολικό σύνολο εννοείται από τις προϋποθέσεις του προβλήματος, και δεν χρειάζεται να αναφερθεί ειδικότερα. Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε το σύνολο A όλων των φοιτητών, οι οποίοι δήλωσαν το μάθημα Γραμμική Άλγεβρα Ι, και το σύνολο B όλων των φοιτητών, οι οποίοι δήλωσαν το μάθημα Διαφορικός Λογισμός ΙΙ, τότε το πιο πιθανό είναι να μιλάμε για το σύνολο όλων των φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών, που θα αποτελεί και το καθολικό σύνολο. Αν, όμως, θεωρήσουμε το σύνολο A όλων των φοιτητών, οι οποίοι δήλωσαν το μάθημα Άλγεβρα Ι, το σύνολο B όλων των φοιτητών, οι οποίοι δήλωσαν το μάθημα Σεισμολογία, και το σύνολο C όλων των φοιτητών, οι οποίοι δήλωσαν το μάθημα Χημεία Τροφίμων, τότε είναι πιθανότερο να μιλάμε για το σύνολο όλων των φοιτητών της Σχολής Θετικών Επιστημών, που θα αποτελεί το καθολικό σύνολο. Αν, λοιπόν X είναι το καθολικό σύνολο, και A ένα υποσύνολο του X, η διαφορά X A λέγεται ειδικότερα συμπλήρωμα του A, και συμβολίζεται με A. Δηλαδή ισχύει A = X A. Αν ένα σύνολο A είναι υποσύνολο ενός άλλου συνόλου B, τότε η διαφορά B A λέγεται συμπλήρωμα του Α στο B και συμβολίζεται με B A, δηλαδή θα ισχύει B A = B A. Τέλος, δύο σύνολα A και B θα λέγονται ξένα μεταξύ τους όταν ισχύει A B =. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Θεωρούμε το σύνολο Z των ακεραίων αριθμών, και τα υποσύνολα A = {1, 2, 4, 5, 7} και B = { 1, 2, 3, 6, 8, 10}, του Z. Από τους προηγούμενους ορισμούς προκύπτει A B = { 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}, A B = {2},

11 12 Σύνολα - Συναρτήσεις - Σχέσεις A B = {1, 4, 5, 7}, B A = { 1, 3, 6, 8, 10}, και A = {..., 2, 1, 0, 3, 6, 8, 9, 10, 11,...}. Τέλος, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα σύνολα A B και A B είναι ξένα μεταξύ τους. Από τους ορισμούς της ένωσης, της τομής και της διαφοράς συνόλων, προκύπτει ότι για οποιαδήποτε σύνολα A και B θα ισχύουν οι σχέσεις A B = (A B) (A B) (B A), (A B) (A B) =, (A B) (B A) =, (A B) (B A) =. Αν και οι σχέσεις αυτές είναι εμφανείς, και από τα προηγούμενα διαγράμματα, εντούτοις θα δούμε, στο επόμενο παράδειγμα, με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει ισότητες που αφορούν σύνολα. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Θέλουμε να αποδείξουμε την ισότητα A B = (A B) (A B) (B A), επομένως αρκεί να αποδείξουμε τις σχέσεις (A B) (A B) (B A) A B, και A B (A B) (A B) (B A). Η πρώτη είναι σχετικά εύκολη, εφόσον από τις σχέσεις προκύπτει A B A, A B A, και B A B, (A B) (A B) (B A) A A B A B. Όσον αφορά τη δεύτερη σχέση, έστω x A B. Προφανώς, υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: είτε x A, και x B, είτε x A, και x / B, είτε x / A, και x B.

12 1.1 Σύνολα 13 Αν ισχύει η πρώτη περίπτωση, τότε θα έχουμε x A B, οπότε θα ισχύει και x (A B) (A B) (B A). Αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση, τότε θα έχουμε x A B, οπότε θα ισχύει και x (A B) (A B) (B A). Αν ισχύει η τρίτη περίπτωση, τότε θα έχουμε x B A, οπότε θα ισχύει και x (A B) (A B) (B A). Άρα σε κάθε περίπτωση θα έχουμε x A B x (A B) (A B) (B A), δηλαδή θα ισχύει και η δεύτερη σχέση A B (A B) (A B) (B A). Με τη βοήθεια δύο μαθηματικών αντικειμένων a και b, κατασκευάζουμε ένα άλλο αντικείμενο (a, b), το οποίο ονομάζουμε διατεταγμένο ζεύγος, αν ικανοποιεί το αξίωμα: (a, b) = (a, b ) a = a και b = b. Ειδικότερα η ισότητα (a, b) = (b, a) θα ισχύει τότε και μόνον τότε όταν έχουμε a = b. Αυτό σημαίνει ότι η διάταξη των στοιχείων a και b στο διατεταγμένο ζεύγος (a, b) είναι σημαντική. Το καρτεσιανό γινόμενο A B δύο συνόλων A και B ορίζεται να είναι το σύνολο όλων των διατεταγμένων ζευγών (a, b), όταν το a διατρέχει το σύνολο A και το b διατρέχει το σύνολο B. Δηλαδή A B = {(a, b)/a A και b B}. Τα σύνολα A και B λέγονται παράγοντες ή συνιστώσες ή άξονες του καρτεσιανού γινομένου A B. Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να ορίσουμε και το καρτεσιανό γινόμενο n παραγόντων, δηλαδή θα έχουμε A 1 A 2 A n = {(a 1, a 2,..., a n )/a i A i, i = 1, 2,..., n}.

13 14 Σύνολα - Συναρτήσεις - Σχέσεις Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Αν θεωρήσουμε τα σύνολα A = {1, 2, 3} και B = {a, b}, τότε το καρτεσιανό γινόμενο A B θα είναι A B = {(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)}. Ενώ το καρτεσιανό γινόμενο των συνόλων Z και R θα είναι Z R = {(n, x)/n Z, x R}. Αν A είναι τυχόν σύνολο, δεχόμαστε ότι υπάρχει το δυναμοσύνολο του A, το οποίο περιέχει όλα τα υποσύνολα του A και μόνον αυτά. Ο συμβολισμός που χρησιμοποιείται για το δυναμοσύνολο είναι (A). Επομένως θα έχουμε (A) = {E/E A}. Ένας παραστατικός τρόπος που περιγράφει τη σχέση «A B» μεταξύ των στοιχείων ενός δυναμοσυνόλου (X) είναι το διάγραμμα Hasse. Σε ένα τέτοιο διάγραμμα, τα υποσύνολα του X συνδέονται μεταξύ τους με πολυγωνικές γραμμές, κατά τέτοιο τρόπο ώστε: όταν ένα υποσύνολο A συνδέεται με ένα υποσύνολο B με μια πολυγωνική γραμμή, της οποίας κάθε ευθύγραμμο τμήμα έχει κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω, αυτό θα σημαίνει ότι ισχύει A B. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε το σύνολο X = {1, 2, 3}. Εύκολα διαπιστώνεται ότι το δυναμοσύνολο του X θα είναι (X) = {{1, 2, 3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1}, {2}, {3}, }. Οπότε το διάγραμμα Hasse για το (X) θα είναι το παρακάτω. {1,2,3} {1,2} {1,3} {2,3} {1} {2} {3} Το δυναμοσύνολο είναι ένα παράδειγμα συνόλου, του οποίου τα στοιχεία είναι σύνολα. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να θεωρείται περίεργο, εφόσον οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να είναι στοιχείο ενός συνόλου. Όμως, δεν πρέπει να συγχέουμε το σύνολο {x} με το ίδιο το x.

14 1.1 Σύνολα 15 Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Με τη βοήθεια των δύο συνόλων A = {1, 2, 3} και B = {2, 4, 6}, σχηματίζουμε το σύνολο X = {1, 2, A, B, 6, 7}. Παρατηρούμε ότι το A είναι ένα στοιχείο του X, δηλαδή A X, ενώ το A δεν είναι υποσύνολο του X, εφόσον έχουμε 3 A αλλά 3 / X. Επίσης ισχύει B X αλλά B X, διότι το 4 είναι ένα στοιχείο του B, όμως δεν είναι στοιχείο του X. Φυσικά, το κενό σύνολο δεν είναι στοιχείο του X, ενώ είναι υποσύνολο του X, εφόσον το κενό είναι υποσύνολο κάθε συνόλου. Δηλαδή έχουμε / X, αλλά X. Τέλος, θα έχουμε τις σχέσεις {1, 2, 6} X, αλλά {1, 2, 6} / X. Ασφαλώς, οι πράξεις που ορίστηκαν για τα σύνολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε σύνολα με στοιχεία σύνολα. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Εύκολα διαπιστώνεται ότι για τα σύνολα X = {{1, 2}, {1, 3, 5}, {6, 7}} και Y = {{1, 3, 6}, {1, 2}, }, ισχύουν X Y = {{1, 2}, {1, 3, 5}, {1, 3, 6}, {6, 7}, }, και X Y = {{1, 2}}.

15 16 Σύνολα - Συναρτήσεις - Σχέσεις 1.2 Ασκήσεις Ά σ κ η σ η Δείξτε ότι ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις. (i) A B = B A (ii) A B = B A (iii) (A B) C = A (B C) (iv) (A B) C = (A C) (B C) (v) (A B) C = A (B C) (vi) (A B) C = (A C) (B C) όπου A, B, C είναι τυχόντα σύνολα Ά σ κ η σ η Αν A και B είναι τυχόντα σύνολα δείξτε ότι οι παρακάτω σχέσεις είναι ισοδύναμες. (i) A B, (ii) A B = A, (iii) A B = B, (iv) A B =. Ά σ κ η σ η Αν A, B, C είναι τυχόντα σύνολα δείξτε ότι ισχύουν οι παρακάτω ισότητες. (i) A (B C) = (A B) (A C), (ii) A (B C) = (A B) (A C), (iii) (A B) C = (A C) (B C), (iv) (A B) C = (A C) (B C). Ά σ κ η σ η Αν A και B είναι υποσύνολα ενός συνόλου X, δείξτε ότι ισχύουν οι σχέσεις: (i) (A B) = A B, (ii) (A B) = A B. Ά σ κ η σ η Να βρεθεί ο αριθμός των στοιχείων σε κάθε ένα από τα σύνολα:, { }, {{ }}, {, { }}. Ά σ κ η σ η Να βρεθούν όλα τα υποσύνολα του συνόλου X = {{1, 2}, {2, 3}}. Ά σ κ η σ η Να γραφούν αναλυτικά τα παρακάτω σύνολα: (i) ( ({1})), (ii) ( ( ({1}))). Ά σ κ η σ η Δείξτε ότι ισχύει A B = A B A = B.

16 1.3 Συναρτήσεις 17 Ά σ κ η σ η Θεωρούμε τρία τυχόντα σύνολα A, B και C, τέτοια ώστε να ισχύουν οι σχέσεις A, B και (A B) (B A) = (C C). Δείξτε ότι αναγκαστικά ισχύει A = B = C. Ά σ κ η σ η Έστω A, B, C και D τυχόντα σύνολα τέτοια ώστε να ισχύουν οι σχέσεις A, B και (A B) (B A) = (C D) (D C). Δείξτε ότι αναγκαστικά ισχύει A = C και B = D ή A = D και B = C. 1.3 Συναρτήσεις Δεν θα ήταν υπερβολή, αν λέγαμε ότι η έννοια της συνάρτησης ή απεικόνισης εμφανίζεται σε όλους τους κλάδους των μαθηματικών, και παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Θα μπορούσαμε να δώσουμε με αυστηρότητα τον ορισμό της συνάρτησης από ένα σύνολο σ ένα άλλο, χρησιμοποιώντας το καρτεσιανό γινόμενο των δύο αυτών συνόλων. Αποφεύγοντας, όμως, τον τυπικό ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια συνάρτηση f, από ένα σύνολο A σ ένα σύνολο B, είναι ένας νόμος, ένας κανόνας, με τον οποίο σε κάθε ένα στοιχείο a του συνόλου A αντιστοιχούμε ένα μοναδικό στοιχείο b του συνόλου B. Το στοιχείο a A λέγεται πρότυπο, ενώ το μοναδικό στοιχείο b B λέγεται εικόνα του a. Για παράδειγμα, αν X είναι το σύνολο όλων των αντικειμένων ενός καταστήματος, τότε μπορούμε να ορίσουμε μια συνάρτηση f από το σύνολο X στο σύνολο των πραγματικών αριθμών R, αν απεικονίσουμε το κάθε αντικείμενο στην τιμή πώλησής του. Πρέπει, όμως, να προσέξουμε ότι αν αντιστοιχίσουμε σε κάθε πραγματικό αριθμό x ένα αντικείμενο του καταστήματος, του οποίου η τιμή είναι x, τότε η αντιστοιχία αυτή δεν είναι συνάρτηση, διότι στον αριθμό x δεν αντιστοιχεί απαραίτητα ένα μοναδικό αντικείμενο. Συνήθως, λέμε ότι η f είναι μια συνάρτηση από το σύνολο A στο σύνολο B, και γράφουμε f : A B ή A f B. Επίσης, χρησιμοποιούμε το συμβολισμό b = f(a) για να δηλώσουμε ότι η εικόνα του στοιχείου a A είναι το στοιχείο b B. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας το συμβολισμό αυτό, για να είναι η f : A B συνάρτηση, θα πρέπει να ισχύει a 1 = a 2 f(a 1 ) = f(a 2 ), για κάθε a 1, a 2 A. Το σύνολο A λέγεται πεδίο ορισμού και το σύνολο B λέγεται πεδίο τιμών της συνάρτησης f.

17 18 Σύνολα - Συναρτήσεις - Σχέσεις Οι συναρτήσεις f : A B και g : C D θα λέγονται ίσες αν και μόνον αν ισχύουν A = C, B = D, και f(a) = g(a), για κάθε a A. Επειδή μια συνάρτηση μπορεί να απεικονίζει διαφορετικά στοιχεία του πεδίου ορισμού στο ίδιο στοιχείο του πεδίου τιμών, ή να υπάρχουν στοιχεία του πεδίου τιμών που δεν έχουν πρότυπο στο πεδίο ορισμού, προκύπτει η ανάγκη ταξινόμησης των συναρτήσεων. Έτσι, οδηγούμαστε στον παρακάτω ορισμό. Ο ρ ι σ μ ό ς Μια συνάρτηση f : A B λέγεται αμφιμονότιμη ή αμφιμονοσήμαντη αν απεικονίζει διαφορετικά στοιχεία του A σε διαφορετικά στοιχεία του B, δηλαδή, αν ισχύει a 1 a 2 f(a 1 ) f(a 2 ) ή ισοδύναμα f(a 1 ) = f(a 2 ) a 1 = a 2, για κάθε a 1, a 2 A. Μια συνάρτηση f : A B θα λέγεται επί αν κάθε στοιχείο του B είναι εικόνα κάποιου στοιχείου του A. Δηλαδή, όταν για κάθε b B υπάρχει ένα τουλάχιστον στοιχείο a A, τέτοιο ώστε να ισχύει b = f(a). Μια συνάρτηση που είναι ταυτόχρονα αμφιμονότιμη και επί θα λέγεται και συνάρτηση ένα προς ένα. Η συνάρτηση φ 1 : {1, 2, 3, 4} {a, b, c}, που ορίζεται με τις σχέσεις φ 1 (1) = a, φ 1 (2) = a, φ 1 (3) = a, φ 1 (4) = a, δεν είναι αμφιμονότιμη, εφόσον απεικονίζει διαφορετικά στοιχεία του πεδίου ορισμού, στο ίδιο στοιχείου του πεδίου τιμών. Επίσης, δεν είναι ούτε επί, διότι τα στοιχεία b και c του πεδίου τιμών δεν έχουν πρότυπο στο πεδίου ορισμού. Η συνάρτηση φ 2 : {1, 2, 3, 4} {a, b, c}, που ορίζεται με τις σχέσεις φ 2 (1) = a, φ 2 (2) = a, φ 2 (3) = b, φ 2 (4) = c, δεν είναι αμφιμονότιμη, εφόσον τα στοιχεία 1 και 2 απεικονίζονται στο ίδιο στοιχείο a, αλλά είναι επί, διότι κάθε στοιχείο του πεδίου τιμών έχει ένα πρότυπο στο πεδίο ορισμού.

18 1.3 Συναρτήσεις 19 Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Η συνάρτηση f : Z Z, που ορίζεται με τη σχέση f(m) = 2m, για κάθε ακέραιο m, είναι αμφιμονότιμη, όπως προκύπτει από τις σχέσεις f(x) = f(y) 2x = 2y x = y, και τον Ορισμό Δεν είναι όμως επί, διότι το στοιχείο 3, για παράδειγμα, του πεδίου τιμών, δεν έχει πρότυπο στο πεδίο ορισμού. Δηλαδή δεν υπάρχει ακέραιος t για τον οποίο να ισχύει 2t = f(t) = 3. Ένα τετριμμένο παράδειγμα αμφιμονότιμης και επί συνάρτησης είναι η συνάρτηση I X : X X, που ορίζεται με τη σχέση I X (x) = x, για κάθε x X. Η συνάρτηση αυτή λέγεται ταυτοτική συνάρτηση του συνόλου X, και ορίζεται για κάθε μη κενό σύνολο X. Συχνά, όταν δεν υπάρχει κίνδυνος παρερμηνείας, χρησιμοποιείται ο συμβολισμός I αντί του I X. Έστω f : X Y μια τυχαία συνάρτηση, και A, B υποσύνολα των X και Y αντίστοιχα. Ορίζουμε την εικόνα του A δια της f να είναι το σύνολο f(a) = {y Y /( a A)(y = f(a))}. Δηλαδή η εικόνα του συνόλου A περιέχει όλες τις επιμέρους εικόνες των στοιχείων του A. Επίσης, ορίζουμε την αντίστροφη εικόνα του B δια της f να είναι το σύνολο f 1 (B) = {x X/f(x) B}. Δηλαδή η αντίστροφη εικόνα του B περιέχει όλα τα στοιχεία του πεδίου ορισμού της f, των οποίων οι εικόνες ανήκουν στο σύνολο B. Αν θεωρήσουμε, για παράδειγμα τα σύνολα X = {1, 2, 3}, Y = {a, b, c}, και τη συνάρτηση f : X Y, που ορίζεται με τις σχέσεις f(1) = a, f(2) = a, και f(3) = b, τότε θα έχουμε f({1, 2}) = {a} και f 1 ({a, c}) = {1, 2}. Την εικόνα του πεδίου ορισμού X της f συμβολίζουμε ειδικότερα με Im f, δηλαδή ισχύει Im f = f(x). Είναι προφανές ότι μια συνάρτηση f : X Y είναι επί τότε και μόνο τότε όταν Im f = Y. Στο σημείο αυτό θα πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε

19 20 Σύνολα - Συναρτήσεις - Σχέσεις ότι η αντίστροφη εικόνα ενός υποσυνόλου B του Y ορίστηκε για τυχαία συνάρτηση f. Επομένως ο συμβολισμός f 1 (B) δεν συνεπάγεται την ύπαρξη της αντίστροφης συνάρτησης, έννοιας που θα οριστεί παρακάτω. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Θεωρούμε το σύνολο R των πραγματικών αριθμών, το σύνολο R + όλων των θετικών πραγματικών αριθμών και τις συναρτήσεις f : R R και g : R R +, που ορίζονται με τις σχέσεις f(x) = e x και g(x) = e x, για κάθε x R. Οι συναρτήσεις αυτές δεν είναι ίσες γιατί δεν έχουν το ίδιο πεδίο τιμών. Είναι γνωστό ότι οι συναρτήσεις f και g είναι αμφιμονότιμες. Επίσης η g είναι επί, ενώ η f δεν είναι. Αυτό σημαίνει ότι η g είναι συνάρτηση ένα προς ένα, ενώ η f δεν είναι. Συναρτήσεις μπορούμε να ορίσουμε σε οποιαδήποτε σύνολα, όπως φαίνεται στο επόμενο παράδειγμα. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Ας θεωρήσουμε το σύνολο M 2 (R) όλων των 2 2 πινάκων με στοιχεία από το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Ορίζουμε τη συνάρτηση f : M 2 (R) R, με τη σχέση f(a) = det A, όπου det A είναι η ορίζουσα του πίνακα A. Η συνάρτηση αυτή είναι επί. Πράγματι, για κάθε x R, μπορούμε να βρούμε τον πίνακα ( ) x 0 A = M 2 (R), 0 1 για τον οποίο ισχύει f(a) = det A = x. H συνάρτηση f δεν είναι αμφιμονότιμη, διότι αν θεωρήσουμε τους πίνακες ( ) ( ) a 0 0 a A = και B =, τότε ασφαλώς θα ισχύει A B, ενώ αντίθετα έχουμε f(a) = a = f(b). Ας δούμε και μερικά παραδείγματα που αφορούν την εικόνα και την αντίστροφη εικόνα συνόλων. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Ας πάρουμε τη συνάρτηση φ : R R, που ορίζεται με τη σχέση φ(x) = x 2, για κάθε x R. Είναι προφανές ότι τα διαστήματα A =

20 1.3 Συναρτήσεις 21 ( 2, 3) και B = ( 3, 1) είναι υποσύνολα του πεδίου ορισμού και του πεδίου τιμών αντίστοιχα. Η εικόνα του συνόλου A δια της φ θα είναι φ(a) = {y R /y = φ(a), για κάποιο a A} = = {y R /y = a 2, a A} = {a 2 /a A} = [0, 9). Η αντίστροφη εικόνα του B δια της φ θα είναι φ 1 (B) = {x R /φ(x) B} = {x R /x 2 ( 3, 1)} = ( 1, 1). Είναι εύκολο να παρατηρήσουμε ότι στο προηγούμενο παράδειγμα ισχύει φ( 2) = 4 = φ(2). Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση φ δεν είναι αμφιμονότιμη. Το γεγονός, όμως, αυτό δεν μας εμπόδισε να υπολογίσουμε την αντίστροφη εικόνα του συνόλου B, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση φ. Επομένως η αντίστροφη εικόνα ορίζεται ακόμη και όταν η αντίστοιχη συνάρτηση δεν είναι αντιστρέψιμη. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Θεωρούμε τη συνάρτηση g : Z R, που ορίζεται με τη σχέση g(n) = 2n, για κάθε n Z. Είναι προφανές ότι το σύνολο A = { 3, 0, 2, 6, 7} είναι υποσύνολο του Z, ενώ το διάστημα B = ( 2, 2) είναι υποσύνολο του πεδίου τιμών της συνάρτησης g. Η εικόνα του A θα είναι g(a) = {y R /y = g(a), a A} = = {y R /y = g( 3) ή g(0) ή g(2) ή g(6) ή g(7)} = = {y R /y = 6 ή 0 ή 4 ή 12 ή 14} = = { 6, 0, 4, 12, 14}, και φυσικά είναι υποσύνολο του R. Η αντίστροφη εικόνα του B είναι g 1 (B) = {n Z /g(n) B} = {0}, εφόσον δεν υπάρχει μη μηδενικός ακέραιος, του οποίου το διπλάσιο να βρίσκεται στο διάστημα ( 2, 2).

21 22 Σύνολα - Συναρτήσεις - Σχέσεις Θεωρούμε μια συνάρτηση f : X Y, και ένα υποσύνολο A του X. Από τον ορισμό της εικόνας του A προκύπτει ότι το σύνολο B = f(a) είναι υποσύνολο του Y. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε για την αντίστροφη εικόνα του B, δηλαδή για το σύνολο f 1 (B) = f 1 (f(a)). Έτσι, ξεκινώντας από ένα τυχαίο υποσύνολο A του X, βρίσκουμε ένα άλλο υποσύνολο του X, και συγκεκριμένα το υποσύνολο f 1 (f(a)). Το ερώτημα, βέβαια, είναι η σχέση που συνδέει τα δύο αυτά σύνολα. Όσον αφορά την αντίστροφη εικόνα, μπορούμε να κάνουμε ανάλογες σκέψεις. Ας θεωρήσουμε πάλι μια συνάρτηση f : X Y, και ένα υποσύνολο B του πεδίου τιμών Y της συνάρτησης. Από τον ορισμό της αντίστροφης εικόνας προκύπτει ότι το σύνολο A = f 1 (B) είναι υποσύνολο του X. Επομένως, μπορούμε να βρούμε την εικόνα του A, δηλαδή το υποσύνολο f(a) = f(f 1 (B)) του Y. Ξαναγυρίζουμε, δηλαδή, πίσω στο πεδίο τιμών της συνάρτησης, από όπου ξεκινήσαμε. Το ερώτημα είναι και πάλι η σχέση που συνδέει τα σύνολα B και f(f 1 (B)). Θ ε ώ ρ η μ α Αν f : X Y είναι τυχούσα συνάρτηση, τότε θα ισχύουν (i) A f 1 (f(a)), για κάθε υποσύνολο A του X, και (ii) f(f 1 (B)) B, για κάθε υποσύνολο B του Y. Α π ό δ ε ι ξ η. (i) Αν a είναι τυχόν στοιχείο του A, τότε προφανώς θα ισχύει a A f(a) f(a). Άρα από τον ορισμό της αντίστροφης εικόνας προκύπτει η σχέση a f 1 (f(a)). (ii) Θεωρούμε ένα στοιχείο a του συνόλου f(f 1 (B)). Από τον ορισμό της εικόνας ενός συνόλου προκύπτει ότι θα ισχύει a = f(b), για κάποιο b f 1 (B). Τότε, όμως, από τον ορισμό της αντίστροφης εικόνας θα έχουμε b f 1 (B) f(b) B. Δηλαδή θα ισχύει a = f(b), όπου f(b) B, οπότε ασφαλώς προκύπτει a B. Το παράδειγμα που ακολουθεί αποδεικνύει ότι γενικά δεν μπορούν να ισχύουν οι ισότητες A = f 1 (f(a)) και f(f 1 (B)) = B.

22 1.3 Συναρτήσεις 23 Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Θεωρούμε τη συνάρτηση φ : R R, που ορίζεται με τη σχέση φ(a) = a 2, για κάθε a R. Το διάστημα A = (0, 1) είναι φυσικά υποσύνολο του πεδίου ορισμού της συνάρτησης. Εύκολα υπολογίζεται η εικόνα του συνόλου A φ(a) = {φ(a)/a A} = {a 2 /a A} = (0, 1). Η αντίστροφη εικόνα του φ(a) θα είναι φ 1 (φ(a)) = φ 1 ((0, 1)) = {a R /φ(a) (0, 1)} = = {a R /a 2 (0, 1)} = ( 1, 1). Βλέπουμε, δηλαδή, ότι ισχύει A = (0, 1) ( 1, 1) = φ 1 (φ(a)). Θεωρούμε τώρα το υποσύνολο B = ( 1, 1) του πεδίου τιμών της συνάρτησης. Η αντίστροφη εικόνα του B είναι φ 1 (B) = {a R /φ(a) B} = {a R /a 2 ( 1, 1)} = ( 1, 1). Η εικόνα του συνόλου φ 1 (B) θα είναι φ(φ 1 (B)) = φ(( 1, 1)) = {φ(a)/a ( 1, 1)} = = {a 2 /a ( 1, 1)} = (0, 1). Επομένως, θα ισχύει φ(φ 1 (B)) = (0, 1) ( 1, 1) = B. Οι σχέσεις που είδαμε στο παραπάνω θεώρημα και ισχύουν για κάθε συνάρτηση, μπορούν να γίνουν ισότητες μόνον όταν οι συναρτήσεις έχουν επιπλέον ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα έχουμε το εξής. Θ ε ώ ρ η μ α Μια συνάρτηση f : X Y είναι αμφιμονότιμη αν και μόνον αν ισχύει A = f 1 (f(a)), για κάθε υποσύνολο A του X. Μια συνάρτηση f : X Y είναι επί αν και μόνον αν ισχύει f(f 1 (B)) = B, για κάθε υποσύνολο B του Y. Α π ό δ ε ι ξ η. Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση f είναι αμφιμονότιμη, και θα δείξουμε ότι ισχύει A = f 1 (f(a)), για κάθε υποσύνολο A του X. Επειδή για κάθε συνάρτηση ισχύει η σχέση A f 1 (f(a)), είναι αρκετό να δείξουμε ότι ισχύει και η σχέση f 1 (f(a)) A. Αν a f 1 (f(a)), τότε προφανώς θα έχουμε f(a) f(a).

23 24 Σύνολα - Συναρτήσεις - Σχέσεις Δηλαδή πρέπει να ισχύει f(a) = f(a ), για κάποιο a A. Από την υπόθεση η συνάρτηση f είναι αμφιμονότιμη, άρα προκύπτει a = a, όπου a A. Αντίστροφα, υποθέτουμε ότι ισχύει η σχέση A = f 1 (f(a)), για κάθε υποσύνολο A του X. Θέλουμε να δείξουμε ότι η συνάρτηση f είναι αμφιμονότιμη. Έστω ότι είναι f(a 1 ) = f(a 2 ). Τότε θα έχουμε f(a 1 ) f({a 2 }) a 1 f 1 (f({a 2 })). Από την υπόθεση ισχύει f 1 (f({a 2 })) = {a 2 }, οπότε θα πρέπει a 1 {a 2 }, δηλαδή a 1 = a 2. Επομένως, η συνάρτηση f είναι αμφιμονότιμη. Υποθέτουμε, τώρα, ότι η συνάρτηση f είναι επί, και θα δείξουμε ότι ισχύει f(f 1 (B)) = B, για κάθε υποσύνολο B του Y. Επειδή για κάθε συνάρτηση ισχύει η σχέση f(f 1 (B)) B, είναι αρκετό να δείξουμε ότι πρέπει να ισχύει και η σχέση B f(f 1 (B)). Αν b B, τότε θα υπάρχει κάποιο στοιχείο a X τέτοιο, ώστε να έχουμε f(a) = b, εφόσον η συνάρτηση είναι επί. Άρα προκύπτει f(a) = b B a f 1 (B) f(a) f(f 1 (B)) b f(f 1 (B)), δηλαδή θα έχουμε B f(f 1 (B)). Αντίστροφα, υποθέτουμε ότι ισχύει f(f 1 (B)) = B, για κάθε υποσύνολο B του Y, και θα δείξουμε ότι η συνάρτηση είναι επί. Αν b είναι τυχόν στοιχείο του Y, τότε, από την υπόθεση, για το μονοσύνολο {b} θα έχουμε f(f 1 ({b})) = {b}. Επομένως, b {b} = f(f 1 ({b})), δηλαδή θα πρέπει να είναι b = f(a), για κάποιο στοιχείο a f 1 ({b}) X. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε στοιχείο b Y υπάρχει κάποιο στοιχείο a X τέτοιο, ώστε να ισχύει f(a) = b, οπότε η συνάρτηση f είναι επί. Θεωρούμε, τώρα, δύο συναρτήσεις f : X Y, και g : Y Z. Είναι προφανές ότι αν a είναι ένα στοιχείο του X, τότε το f(a) είναι ένα στοιχείο του Y, οπότε με

24 1.3 Συναρτήσεις 25 f g X Y Z a f(a) g(f(a)) φ = g f τη συνάρτηση g το στοιχείο f(a) θα απεικονιστεί στο στοιχείο g(f(a)) του Z. Η διαδικασία αυτή ορίζει ασφαλώς μια νέα συνάρτηση φ : X Z, που ορίζεται με τη σχέση φ(a) = g(f(a)), για κάθε a X. Η συνάρτηση αυτή λέγεται σύνθεση των συναρτήσεων f, g, και συμβολίζεται με g f. Θ ε ώ ρ η μ α Αν f : X Y, g : Y Z, και h : Z W είναι τυχούσες συναρτήσεις, τότε θα ισχύει h (g f) = (h g) f. Δηλαδή η σύνθεση συναρτήσεων ικανοποιεί την προσεταιριστική ιδιότητα. Α π ό δ ε ι ξ η. Επειδή, για κάθε στοιχείο a του X ισχύει [h (g f)](a) = [h(g f)](a) = h(g(f(a))), και [(h g) f](a) = (h g)(f(a)) = h(g(f(a))), προκύπτει αμέσως η ισότητα h (g f) = (h g) f. Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει ότι η σύνθεση συναρτήσεων δεν έχει την αντιμεταθετική ιδιότητα, ούτε μπορούν να εφαρμοστούν οι νόμοι της απλοποίησης. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α Θεωρούμε τις συναρτήσεις f, g και h, oι οποίες έχουν πεδίο ορισμού και τιμών τo σύνολο των πραγματικών αριθμών R, και ορίζονται με τις σχέσεις: f(x) = x, g(x) = x, και h(x) = x 2, αντίστοιχα. Από τον ορισμό της σύνθεσης συναρτήσεων, είναι προφανές ότι, για κάθε x R, θα έχουμε: (h g)(x) = h(g(x)) = h( x ) = x 2 = x 2, και (h f)(x) = h(f(x)) = h( x) = x 2.

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3 Πρόλογος Η Γραμμική Άλγεβρα είναι ένα σημαντικό συστατικό στο πρόγραμμα σπουδών, όχι μόνο των Μαθηματικών, αλλά και άλλων τμημάτων, όπως είναι το τμήμα Φυσικής, Χημείας, των τμημάτων του Πολυτεχνείου,

Διαβάστε περισσότερα

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) =

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) = Παράρτημα Αʹ Αριθμήσιμα και υπεραριθμήσιμα σύνολα Αʹ1 Ισοπληθικά σύνολα Ορισμός Αʹ11 (ισοπληθικότητα) Εστω A, B δύο μη κενά σύνολα Τα A, B λέγονται ισοπληθικά αν υπάρχει μια συνάρτηση f : A B, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I Αλγεβρικές Δομές Ι 1 Ομάδα I Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω G μια προσθετική ομάδα S ένα μη κενό σύνολο και M(S G το σύνολο όλων των συναρτήσεων f : S G. Δείξτε ότι το σύνολο M(S G είναι ομάδα με πράξη την πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα Η εναλλάσσουσα ομάδα Η εναλλάσσουσα ομάδα Όπως είδαμε η συνάρτηση g : S { } είναι ένας επιμορφισμός ομάδων. Ο πυρήνας Ke g {σ S / g σ } του επιμορφισμού συμβολίζεται με A περιέχει όλες τις άρτιες μεταθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3 Πρόλογος Η χρησιμότητα της Γραμμικής Άλγεβρας είναι σχεδόν αυταπόδεικτη. Αρκεί μια ματιά στο πρόγραμμα σπουδών, σχεδόν κάθε πανεπιστημιακού τμήματος θετικών επιστημών, για να διαπιστώσει κανείς την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac Σημειώσεις μαθήματος Μ1212 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Κεφάλαιο 1 Διανυσματικοί Χώροι Στο εισαγωγικό μάθημα Γραμμικής Άλγεβρας ξεκινήσαμε μελετώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Δομές ΙΙ. 1 Ομάδα I. Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω R ένας δακτύλιος. Δείξτε ότι το σύνολο

Αλγεβρικές Δομές ΙΙ. 1 Ομάδα I. Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω R ένας δακτύλιος. Δείξτε ότι το σύνολο Αλγεβρικές Δομές ΙΙ 1 Ομάδα I Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω R ένας δακτύλιος. Δείξτε ότι το σύνολο C(R) = {a R/ax = xa, για κάθε x R} είναι υποδακτύλιος του R, και λέγεται κέντρο του δακτυλίου R. Ά σ κ η σ η 1.2

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3: Προτασιακή Λογική / Θεωρία Συνόλων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3: Προτασιακή Λογική / Θεωρία Συνόλων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3: Προτασιακή Λογική / Θεωρία Συνόλων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Στοιχεία προτασιακής λογικής Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

a = a a Z n. a = a mod n.

a = a a Z n. a = a mod n. Αλγεβρα Ι Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Πράξεις: Πράξεις στο σύνολο S, ο πίνακας της πράξης, αντιμεταθετικές πράξεις. Προσεταιριστικές πράξεις, το στοιχείο a 1 a 2 a n. Η πράξη «σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

(β ) ((X c Y ) (X c Y c )) c

(β ) ((X c Y ) (X c Y c )) c Λύσεις Ασκήσεων στα Θεμέλια των Μαθηματικών II Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010 Άσκηση 1. Απλοποιήστε τις ακόλουθες εκφράσεις (α ) (D c F ) c (D F ) (β ) ((X c Y ) (X c Y c )) c

Διαβάστε περισσότερα

B = {x A : f(x) = 1}.

B = {x A : f(x) = 1}. Θεωρία Συνόλων Χειμερινό Εξάμηνο 016 017 Λύσεις 1. Χρησιμοποιώντας την Αρχή του Περιστερώνα για τους φυσικούς αριθμούς, δείξτε ότι για κάθε πεπερασμένο σύνολο A και για κάθε f : A A, αν η f είναι 1-1 τότε

Διαβάστε περισσότερα

Δύο λόγια από τη συγγραφέα

Δύο λόγια από τη συγγραφέα Δύο λόγια από τη συγγραφέα Τα μαθηματικά ή τα λατρεύεις ή τα μισείς! Για να λατρέψεις κάτι πρέπει να το κατανοήσεις, για τη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα μάλλον είναι λίγο πιο απλά. Στόχος αυτού του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ).

f(f 1 (B)) f(f 1 (B)) B. X \ (f 1 (C)) = X \ f 1 (C) = f 1 (Y \ C) X \ (f 1 (C)) f 1 (Y \ C). f 1 (Y \ C) = f 1 (Y \ C ) = X \ f 1 (C ). Κεφάλαιο 4 Συναρτήσεις μεταξύ μετρικών χώρων 4.1 Συνεχείς συναρτήσεις Εστω (X, ρ) και (Y, σ) δύο μετρικοί χώροι. Στην 2.2 δώσαμε τον ορισμό της συνέχειας μιας συνάρτησης f : X Y σε κάποιο σημείο x 0 X:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 34 416 ασκήσεις για λύση ερωτήσεις κατανόησης λυμένα παραδείγματα 0 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγική ενότητα Το λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό θα υπενθυμίσουμε τις βασικές έννοιες που αφορούν πρότυπα πάνω από ένα δακτύλιο Θα περιοριστούμε στα πλέον απαραίτητα για αυτά που ακολουθούν στα άλλα κεφάλαια Η κατευθυντήρια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολα, Σχέσεις, Συναρτήσεις

Σύνολα, Σχέσεις, Συναρτήσεις Κεφάλαιο 2 Σύνολα, Σχέσεις, Συναρτήσεις Τα σύνολα, οι σχέσεις και οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε κάθε είδους μαθηματικές αναπαραστάσεις και μοντελοποιήσεις. Στη θεωρία υπολογισμού χρησιμεύουν,

Διαβάστε περισσότερα

[(W V c ) (W c V c )] c \ W = [(W V c ) (W c V c )] c \ W = [(W V c ) c (W c V c ) c ] \ W = [(W c W ) V ] \ W

[(W V c ) (W c V c )] c \ W = [(W V c ) (W c V c )] c \ W = [(W V c ) c (W c V c ) c ] \ W = [(W c W ) V ] \ W ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ιανουάριος 2012 Τμήμα Μαθηματικών Διδάσκων: Χρήστος Κουρουνιώτης Μ1124 ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Παρατηρήσεις 1. Διαβάστε προσεκτικά τα θέματα πριν αρχίσετε να απαντάτε. Οι απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

i) Για να δείξουμε την επιθυμητή ισότητα, δείχνουμε πως A B {A x : x B} και πως {A x : x B} A B. Για τον πρώτο εγκλεισμό, έστω a A B, δηλάδη a A και a

i) Για να δείξουμε την επιθυμητή ισότητα, δείχνουμε πως A B {A x : x B} και πως {A x : x B} A B. Για τον πρώτο εγκλεισμό, έστω a A B, δηλάδη a A και a Θεωρία Συνόλων Χειμερινό Εξάμηνο 2016 2017 Λύσεις 1. Άσκηση 1.9 (σελ. 17), από τις σημειώσεις του Σκανδάλη. Εστω A, B δεδομένα σύνολα. Θα χρησιμοποιήσουμε τα αξιώματα αλλά αναφερόμενοι, αποκλειστικά, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Διανυσματικοί Χώροι Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Διανυσματικός Χώρος επί του F Αλγεβρική δομή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 8: Σχέσεις - Πράξεις Δομές Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 17 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 17 Οκτωβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 7 Οκτωβρίου 0 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 5 Νοεμβρίου 0 Οι ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι σύνολο; Ο ορισμός αυτός είναι σύμφωνος με τη διαισθητική μας κατανόηση για το τι είναι σύνολο

Τι είναι σύνολο; Ο ορισμός αυτός είναι σύμφωνος με τη διαισθητική μας κατανόηση για το τι είναι σύνολο ΣΥΝΟΛΑ Τι είναι σύνολο; Ένας ορισμός «Μια συλλογή αντικειμένων διακεκριμένων και πλήρως καθορισμένων που λαμβάνονται από τον κόσμο είτε της εμπειρίας μας είτε της σκέψης μας» (Cantor, 19 ος αιώνας) Ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Διανυσματικοί Χώροι Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Διανυσματικός Χώρος επί του F Αλγεβρική δομή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Φ(s(n)) = s (Φ(n)). (i) Φ(1) = a.

Φ(s(n)) = s (Φ(n)). (i) Φ(1) = a. 1. Τα θεμελιώδη αριθμητικά συστήματα Με τον όρο θεμελιώδη αριθμητικά συστήματα εννοούμε τα σύνολα N των φυσικών αριθμών, Z των ακεραίων, Q των ρητών και R των πραγματικών. Από αυτά, το σύνολο N είναι πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Ενότητα: Θεωρία Συνόλων, Συναρτήσεις Πραγματικής Μεταβλητής, Όριο και Συνέχεια Ανδριανός Ε Τσεκρέκος Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

M. J. Lighthill. g(y) = f(x) e 2πixy dx, (1) d N. g (p) (y) =

M. J. Lighthill. g(y) = f(x) e 2πixy dx, (1) d N. g (p) (y) = Εισαγωγή στην ανάλυση Fourier και τις γενικευμένες συναρτήσεις * M. J. Lighthill μετάφραση: Γ. Ευθυβουλίδης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ FOURIER 2.1. Καλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Η συνεπαγωγή. Η Ισοδυναμία ή διπλή συνεπαγωγή. Ο σύνδεσμος «ή» Ο σύνδεσμος «και»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Η συνεπαγωγή. Η Ισοδυναμία ή διπλή συνεπαγωγή. Ο σύνδεσμος «ή» Ο σύνδεσμος «και» Η συνεπαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Αν P και Q είναι δύο ισχυρισμοί, τέτοιοι ώστε, όταν αληθεύει ο P να αληθεύει και ο Q, τότε λέμε ότι: «ο P συνεπάγεται τον Q» και γράφουμε P Q. Παράδειγμα: x=3 x 2 =9. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του συνόλου. Εισαγωγικό κεφάλαιο 27

Η έννοια του συνόλου. Εισαγωγικό κεφάλαιο 27 Εισαγωγικό κεφάλαιο 27 Η έννοια του συνόλου Σύνολο είναι κάθε συλλογή αντικειμένων, που προέρχονται από την εμπειρία μας ή τη διανόησή μας, είναι καλά ορισμένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. Αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο.

Κεφάλαιο 1 Πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο. Κεφάλαιο Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο Ορισμοί και Παραδείγματα Παραδοχές Στo βιβλίο αυτό θα κάνουμε τις εξής παραδοχές Χρησιμοποιούμε προσθετικό συμβολισμό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 3: Σύνολα Συνδυαστική Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #5 Ασκήσεις σε Συναρτήσεις Αρχή του Περιστερώνα 23/04/2015

Φροντιστήριο #5 Ασκήσεις σε Συναρτήσεις Αρχή του Περιστερώνα 23/04/2015 Φροντιστήριο #5 Ασκήσεις σε Συναρτήσεις Αρχή του Περιστερώνα 23/04/2015 Άσκηση Φ5.1: (α) Έστω οι συναρτήσεις διάγραμμα. f : A B, : g B C και h: C D που ορίζονται στο παρακάτω Υπολογίστε την συνάρτηση h

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 25 Οκτωβρίου Ασκηση 1. Στο σύνολο των πραγματικών αριθμών R ορίζουμε μια σχέση R R R ως εξής:

Α Δ Ι. Παρασκευή 25 Οκτωβρίου Ασκηση 1. Στο σύνολο των πραγματικών αριθμών R ορίζουμε μια σχέση R R R ως εξής: Α Δ Ι Α - Φ 1 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. x A αντιστοιχίζεται (συσχετίζεται) με ένα μόνο. = ονομάζεται εξίσωση της

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. x A αντιστοιχίζεται (συσχετίζεται) με ένα μόνο. = ονομάζεται εξίσωση της ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. IΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ [Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Διανυσματικός λογισμός συστήματα αναφοράς

Κεφάλαιο 2: Διανυσματικός λογισμός συστήματα αναφοράς Κεφάλαιο 2: Διανυσματικός λογισμός συστήματα αναφοράς 2.1 Η έννοια του διανύσματος Ο τρόπος που παριστάνομε τα διανυσματικά μεγέθη είναι με τη μαθηματική έννοια του διανύσματος. Διάνυσμα δεν είναι τίποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ημιαπλοί Δακτύλιοι Είδαμε στο κύριο θεώρημα του προηγούμενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισμα απλών προτύπων Εδώ θα χαρακτηρίσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

bca = e. H 1j = G 2 H 5j = {f G j : f(0) = 1}

bca = e. H 1j = G 2 H 5j = {f G j : f(0) = 1} Αλγεβρα Ι, Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Ασκησεις που συζητηθηκαν στο φροντιστηριο Το [Α] συμβολίζει το φυλλάδιο ασκήσεων που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος επιλέγοντας «Άλλες Ασκήσεις». 1. Πόσες

Διαβάστε περισσότερα

s G 1 ). = R, Z 2 Z 3 = Z6. s, t G) s t = st. 1. H = G 4. [G : H] = a G ah = Ha.

s G 1 ). = R, Z 2 Z 3 = Z6. s, t G) s t = st. 1. H = G 4. [G : H] = a G ah = Ha. Αλγεβρα ΙΙ Εαρινο Εξαμηνο 2017 18 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Ομάδες-Πηλίκο: Κρατήσαμε σταθερή μια ομάδα G με ταυτοτικό το ι και μια υποομάδα H της G. Συμβολίσαμε με G 1 το G/H (το σύνολο των αριστερών συμπλόκων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015.

Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015. Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015. 1 Αντικείμενα: δακτύλιοι Fraleigh, 4.1. Ορισμός έννοιας «δακτυλίου». Χαρακτηρισμοί δακτυλίων και στοιχείων αυτών: Δακτύλιος R Στοιχεία δακτυλίου R / (= δεν έχει μηδενοδιαιρέτες άρα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Σύνολα Συναρτήσεις και Σχέσεις Γραφήματα Λέξεις και Γλώσσες Αποδείξεις ΕΠΛ 211 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

β) 3 n < n!, n > 6 i i! = (n + 1)! 1, n 1 i=1

β) 3 n < n!, n > 6 i i! = (n + 1)! 1, n 1 i=1 Κεφάλαιο 2: Στοιχεία Λογικής - Μέθοδοι Απόδειξης 1. Να αποδειχθεί ότι οι λογικοί τύποι: (p ( (( p) q))) (p q) και p είναι λογικά ισοδύναμοι. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι: (p ( (( p) q))) (p q) p, ή με άλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 8. Πότε το γινόμενο δύο ή περισσοτέρων αριθμών παραγόντων είναι ίσο με το μηδέν ;

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 8. Πότε το γινόμενο δύο ή περισσοτέρων αριθμών παραγόντων είναι ίσο με το μηδέν ; ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ( ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το κεφάλαιο αυτό περιέχει πολλά θέματα που είναι επανάληψη εννοιών που διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο γι αυτό σ αυτές δεν θα επεκταθώ αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

x < A y f(x) < B f(y).

x < A y f(x) < B f(y). Χειμερινό Εξάμηνο 2016 2017 Ασκήσεις στα Κεφάλαια 5 & 6 1. Αυτή είναι ουσιαστικά η Άσκηση 5.2 (σελ. 119), από τις σημειώσεις του Σκανδάλη. Εστω A, < καλά διατεταγμένο σύνολο και έστω στοιχείο a A. Αποδείξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 1. Μαθηματικό Υπόβαθρο 23, 26 Ιανουαρίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 1.1. Σύνολα Ορισμός : Σύνολο μια συλλογή από αντικείμενα Στοιχεία: Μέλη συνόλου Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

B = F i. (X \ F i ) = i I

B = F i. (X \ F i ) = i I Κεφάλαιο 3 Τοπολογία μετρικών χώρων Ομάδα Α 3.1. Εστω (X, ρ) μετρικός χώρος και F, G υποσύνολα του X. Αν το F είναι κλειστό και το G είναι ανοικτό, δείξτε ότι το F \ G είναι κλειστό και το G \ F είναι

Διαβάστε περισσότερα

6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι

6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι 36 6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι Έστω R διάστημα και f : R συνεχής συνάρτηση τότε, όπως γνωρίζουμε από τον Απειροστικό Λογισμό, η f έχει την ιδιότητα της ενδιάμεσου τιμής. Η ιδιότητα αυτή δεν εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτή την παράγραφο θα γνωρίσουμε τέσσερις βασικές έννοιες της λογικής, οι οποίες θα μας φανούν χρήσιμες στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου.

Σ αυτή την παράγραφο θα γνωρίσουμε τέσσερις βασικές έννοιες της λογικής, οι οποίες θα μας φανούν χρήσιμες στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου. Σ αυτή την παράγραφο θα γνωρίσουμε τέσσερις βασικές έννοιες της λογικής, οι οποίες θα μας φανούν χρήσιμες στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου. Η προσέγγιση των εννοιών αυτών θα γίνει με τη βοήθεια απλών παραδειγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων

Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων Παράρτημα Α Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων Το παρόν παράρτημα βασίζεται στις σελίδες 671 8 του βιβλίου: Γ. Χ. Ψαλτάκης, Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ; Η επιστήμη των αριθμών Βασανιστήριο για τους μαθητές και φοιτητές Τέχνη για τους μαθηματικούς ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Εξάμηνο ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ή κανονικός ( regular ), αν για κάθε x και κάθε κλειστό αντιπαραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν.

ή κανονικός ( regular ), αν για κάθε x και κάθε κλειστό αντιπαραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν. 93 4 Διαχωριστικά αξιώματα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε τα λεγόμενα διαχωριστικά αξιώματα και εξετάζουμε τις βασικές ιδιότητές τους. Ένα από αυτά το έχουμε ήδη εισαγάγει δηλαδή το αξίωμα Husdorff ( ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

LÔseic Ask sewn sta Jemèlia twn Majhmatik n I

LÔseic Ask sewn sta Jemèlia twn Majhmatik n I LÔseic Ask sewn sta Jemèlia twn Majhmatik n I Rwmanìc-Diogènhc Maliki shc Tetˆrth, 6 OktwbrÐou 2010 Άσκηση 1. Για τυχόντα σύνολα A, B, C, D, να δειχθεί ότι (α ) A (B \ C) = ((A B) \ C) (A C). (β ) (A \

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι Θ Θ Α Ε Ι Μ : https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Α Δ Ι Θ Θ Α Ε Ι Μ :  https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Α Δ Ι Θ Θ Α Ε 2013-2014 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 12 Μαρτίου 2014 19:26

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων Μελετάμε εδώ τη συνθήκη της αύξουσας αλυσίδας υποπροτύπων και τη συνθήκη της φθίνουσας αλυσίδας υποπροτύπων Αυτές συνδέονται μεταξύ τους με την έννοια της συνθετικής σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 3. Εισαγωγή 7

Πρόλογος 3. Εισαγωγή 7 Πρόλογος Η σύγχρονη Άλγεβρα είναι ένα σημαντικό και ουσιαστικό κομμάτι της μαθηματικής εκπαίδευσης σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι πολλοί άλλοι κλάδοι των μαθηματικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Ανάλυση Ι

Μαθηματική Ανάλυση Ι Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μαθηματική Ανάλυση Ι Ενότητα 1: Σύνολα, Πραγματικοί αριθμοί Επίκ. Καθηγητής Θ. Ζυγκιρίδης e-mail: tzygiridis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Abstract Algebra: The Basic Graduate Year: Robert B. Ash

Abstract Algebra: The Basic Graduate Year: Robert B. Ash Περιεχόμενα I Εναρξη μαθήματος 2 II Βασική άλγεβρα. Αρχικά μαθήματα 4 1 Μάθημα 1 4 1.1 Πορεία μελέτης............................ 4 1.2 Διάφορα σχόλια............................ 5 1.3 Πορεία μελέτης............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερώτηση θεωρίας 1 ΘΕΜΑ Α Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή: Το θεώρημα του Burnside

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή: Το θεώρημα του Burnside ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή: Το θεώρημα του Bursde a b Θα αποδείξουμε εδώ ότι κάθε ομάδα τάξης pq ( p, q πρώτοι) είναι επιλύσιμη Το θεώρημα αυτό αποδείχτηκε από τον Bursde το 904 ο οποίος χρησιμοποίησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ),

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ), Α Δ Ι Α - Φ 4 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 3. Εισαγωγή 7

Πρόλογος 3. Εισαγωγή 7 Πρόλογος Η σύγχρονη Άλγεβρα είναι ένα σημαντικό και ουσιαστικό κομμάτι της μαθηματικής εκπαίδευσης σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι πολλοί άλλοι κλάδοι των μαθηματικών,

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Λογικής I. Εαρινό Εξάμηνο Καθηγητής: Λ. Κυρούσης

Σημειώσεις Λογικής I. Εαρινό Εξάμηνο Καθηγητής: Λ. Κυρούσης Σημειώσεις Λογικής I Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Καθηγητής: Λ. Κυρούσης 2 Τελευταία ενημέρωση 28/3/2012, στις 01:37. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 5 2 Προτασιακή Λογική 7 2.1 Αναδρομικοί Ορισμοί - Επαγωγικές Αποδείξεις...................

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις2 8. ; Αληθεύει ότι το (1, 0, 1, 2) είναι ιδιοδιάνυσμα της f ; b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της γραμμικής απεικόνισης 3 3

Ασκήσεις2 8. ; Αληθεύει ότι το (1, 0, 1, 2) είναι ιδιοδιάνυσμα της f ; b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της γραμμικής απεικόνισης 3 3 Ασκήσεις 8 Ασκήσεις Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα Βασικά σημεία Ορισμός ιδιοτιμων και ιδιοδιανυσμάτων, υπολογισμός τους Σε διακεκριμένες ιδιοτιμές αντιστοιχούν γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα Αν ΑΧ=λΧ,

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = 2x+ 3 / Α f Α.

f(x) = 2x+ 3 / Α f Α. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 8 ο ΜΑΘΗΜΑ.7. Σύνολο τιμών f(a) της f / A B Ορισμός: Το σύνολο τιμών της συνάρτησης f / Α Β περιλαμβάνει εκείνα τα y Β για τα οποία υπάρχει x Α : «Η εξίσωση y= f ( x) να έχει λύση ως προς x»

Διαβάστε περισσότερα

f I X i I f i X, για κάθεi I.

f I X i I f i X, για κάθεi I. 47 2 Πράξεις σε τοπολογικούς χώρους 2. Η τοπολογία γινόμενο Σε προηγούμενη παράγραφο ορίσαμε την τοπολογία γινόμενο στο καρτεσιανό γινόμενο Y δύο τοπολογικών χώρων Y, ( παράδειγμα.33 () ). Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, 5--3 Μ. Παπαδημητράκης. Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι για να έχει νόημα το όριο f(x) x ξ πρέπει το ξ να είναι σε κατάλληλη θέση σε σχέση με το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Η έννοια της συνάρτησης είναι θεμελιώδης στο λογισμό και διαπερνά όλους τους μαθηματικούς κλάδους. Για το φοιτητή είναι σημαντικό να κατανοήσει πλήρως αυτή

Διαβάστε περισσότερα

i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1),

i=1 i=1 i=1 (x i 1, x i +1) (x 1 1, x k +1), Κεφάλαιο 6 Συμπάγεια 6.1 Ορισμός της συμπάγειας Οπως θα φανεί στην αμέσως επόμενη παράγραφο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να εισάγει την έννοια του συμπαγούς μετρικού χώρου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

x 2 + y 2 + z 2 = R 2.

x 2 + y 2 + z 2 = R 2. Σημειώσεις μαθήματος Μ2324 Γεωμετρική Τοπολογία Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2011 Εισαγωγή Η Γεωμετρική Τοπολογία είναι ο κλάδος των μαθηματικών που μελετάει τα ολικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

G 1 = G/H. I 3 = {f R : f(1) = 2f(2) ή f(1) = 3f(2)}. I 5 = {f R : f(1) = 0}.

G 1 = G/H. I 3 = {f R : f(1) = 2f(2) ή f(1) = 3f(2)}. I 5 = {f R : f(1) = 0}. Αλγεβρα ΙΙ, Εαρινο Εξαμηνο 2017 18 Ασκησεις που συζητηθηκαν στο φροντιστηριο Φροντιστήριο 1. 1. Δίνεται η ομάδα G = Z 4 Z 8, το στοιχείο a = (1, 2) της G, και η υποομάδα H =< a > της G. Εστω G 1 = G/H.

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρημα Stone - Weierstrass

Το Θεώρημα Stone - Weierstrass Το Θεώρημα Stone - Weierstrass Θεώρημα 1 Έστω ¹ X συμπαγής χώρος Hausdorff και έστω C R (X η πραγματική άλγεβρα όλων των συνεχών συναρτήσεων f : X R. Έστω ότι ένα υποσύνολο A C R (X (1 το A είναι υπάλγεβρα

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα Ενότητα 2: Εισαγωγικές έννοιες

Γραμμική Άλγεβρα Ενότητα 2: Εισαγωγικές έννοιες Γραμμική Άλγεβρα Ενότητα 2: Εισαγωγικές έννοιες Ευάγγελος Ράπτης Τμήμα Πληροφορικής Μέρος I Εναρξη μαθήματος Γραμμική άλγεβρα Ι Ευάγγελος Ράπτης 1 Τα παρακάτω κείμενα, γράφονται και ενημερώνονται καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές

Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές Διδάσκων: Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα 07-08 Πεπερασμένες και Διαιρεμένες Διαφορές Εισαγωγή Θα εισάγουμε την έννοια των διαφορών με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Περιεχόμενα : Α) Προτάσεις-Σύνθεση προτάσεων Β)Απόδειξη μιας πρότασης Α 1 ) Τι είναι πρόταση Β 1 ) Βασικές έννοιες Α ) Συνεπαγωγή Β ) Βασικές μέθοδοι απόδειξης Α 3 ) Ισοδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό εξάμηνο 2016 Λύσεις ασκήσεων προόδου

ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό εξάμηνο 2016 Λύσεις ασκήσεων προόδου ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό εξάμηνο 016 Λύσεις ασκήσεων προόδου Θέμα 1: [16 μονάδες] [8] Έστω ότι μας δίνουν τα παρακάτω δεδομένα: Εάν αυτό το πρόγραμμα ΗΥ είναι αποδοτικό, τότε εκτελείται γρήγορα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο της θεωρίας αριθμών θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο της θεωρίας αριθμών θα πρέπει να είναι σε θέση: Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο της θεωρίας αριθμών θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει: την αποδεικτική μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής για την οποία πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αλήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

m + s + q r + n + q p + s + n, P Q R P Q P R Q R F G

m + s + q r + n + q p + s + n, P Q R P Q P R Q R F G Λύσεις Θεμάτων Θεμελίων των Μαθηματικών 1. Εστω A, B, C τυχόντα σύνολα. Να δειχθεί ότι A (B C) (A B) (A C). Απόδειξη. Εστω x τυχαίο στοιχείο του A (B C). Εξ ορισμού, το x ανήκει σε ακριβώς ένα από τα A,

Διαβάστε περισσότερα

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i

h(x, y) = card ({ 1 i n : x i y i Κεφάλαιο 1 Μετρικοί χώροι 1.1 Ορισμός και παραδείγματα Ορισμός 1.1.1 μετρική). Εστω X ένα μη κενό σύνολο. Μετρική στο X λέγεται κάθε συνάρτηση ρ : X X R με τις παρακάτω ιδιότητες: i) ρx, y) για κάθε x,

Διαβάστε περισσότερα

Ας θεωρήσουμε δύο πραγματικούς αριθμούς. Είναι γνωστό ότι:,. Αυτό σημαίνει ότι: «=», «

Ας θεωρήσουμε δύο πραγματικούς αριθμούς. Είναι γνωστό ότι:,. Αυτό σημαίνει ότι: «=», « .1 Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη διατύπωση μαθηματικών εννοιών, προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όταν δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης γράφουμε συνήθως ο τοπολογικός χώρος X και χρησιμοποιούμε την σύντμηση τ.χ. (= τοπολογικός χώρος).

Όταν δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης γράφουμε συνήθως ο τοπολογικός χώρος X και χρησιμοποιούμε την σύντμηση τ.χ. (= τοπολογικός χώρος). 4 Τοπολογικοί χώροι. Στοιχειώδεις έννοιες της τοπολογίας Στην παράγραφο αυτή εισάγουμε τις βασικές έννοιες της τοπολογίας, δηλαδή αυτές του ανοικτού και κλειστού συνόλου, της κλειστότητας και του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

7 Μάθημα Πορεία μελέτης Ακόμη μία Άσκηση

7 Μάθημα Πορεία μελέτης Ακόμη μία Άσκηση Περιεχόμενα I Εναρξη μαθήματος 3 II Αρχικά μαθήματα 5 1 Μάθημα 1 5 1.1 Εισαγωγή............................... 5 1.2 Πορεία μελέτης............................ 5 1.3 Γραμμικά συστήματα.........................

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες από τη Θεωρία Συνόλων και τον Προτασιακό Λογισμό

Βασικές έννοιες από τη Θεωρία Συνόλων και τον Προτασιακό Λογισμό Κεφάλαιο 1 Βασικές έννοιες από τη Θεωρία Συνόλων και τον Προτασιακό Λογισμό Κύριες βιβλιογραφικές αναφορές για αυτό το Κεφάλαιο είναι οι Kamke 1950, Halmos 1960 και C. L. Liu and C. Liu 1985. 1.1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης Φυλλάδιο Φυλλάδι555 4 ο ο.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα, Αλγεβρικές και Αναλυτικές Ιδιότητες Πραγματικών Ακολουθιών

Ισότητα, Αλγεβρικές και Αναλυτικές Ιδιότητες Πραγματικών Ακολουθιών Ισότητα, Αλγεβρικές και Αναλυτικές Ιδιότητες Πραγματικών Ακολουθιών Συμβολισμοί Σε αναλογία με τους ορισμούς συμβολίζουμε μια ακολουθία: 1 είτε μέσω του διανυσματικού ορισμού, παραθέτοντας αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

με μ,ν ακέραιους και ν 0 και δημιουργήθηκε το σύνολο Q ( ρητοί). Το σύνολο Ζ επεκτάθηκε με την προσθήκη αριθμών της τύπου

με μ,ν ακέραιους και ν 0 και δημιουργήθηκε το σύνολο Q ( ρητοί). Το σύνολο Ζ επεκτάθηκε με την προσθήκη αριθμών της τύπου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Η ΑΛΓΕΒΡΑ ασχολείται με τους αριθμούς και τις μεταξύ τους σχέσεις Οι φυσικοί αριθμοί (συμβολίζονται με το γράμμα Ν) Ν={ 1,,3 }επινοήθηκαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

f x 0 για κάθε x και f 1

f x 0 για κάθε x και f 1 06 4.2 Το Λήμμα του Uysoh το Λήμμα της εμφύτευσης και το θεώρημα μετρικοποίησης του Uysoh. Ο κύριος στόχος αυτής της παραγράφου είναι η απόδειξη ενός θεμελιώδους αποτελέσματος γνωστού ως το Λήμμα του Uysoh.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Galois. Πρόχειρες σημειώσεις (εκδοχή )

Θεωρία Galois. Πρόχειρες σημειώσεις (εκδοχή ) Θεωρία Galos Πρόχειρες σημειώσεις 0- (εκδοχή -7-0) Περιεχόμενα 0 Υπενθυμίσεις και συμπληρώματα Ανάγωγα πολυώνυμα Ανάγωγα πολυώνυμα και σώματα Χαρακτηριστική σώματος Απλές ρίζες πολυωνύμων Ασκήσεις 0 Επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

R ισούται με το μήκος του. ( πρβλ. την ιστορική σημείωση 3.27 στο τέλος

R ισούται με το μήκος του. ( πρβλ. την ιστορική σημείωση 3.27 στο τέλος 73 3. Συμπαγείς χώροι 3. Συμπαγείς χώροι και βασικές ιδιότητες Οι συμπαγείς χώροι είναι μια από τις πιο σημαντικές κλάσεις τοπολογικών χώρων. Η κλάση των συμπαγών χώρων περιλαμβάνει τα κλειστά διαστήματα,b

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Εννοιες. 1.1 Σύνολα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Εννοιες. 1.1 Σύνολα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Εννοιες Σ αυτό το κεφάλαιο ϑα αναφερθούµε συνοπτικά σε ϐασικές έννοιες για σύνολα και απεικονίσεις. Επιπλέον, ϑα αναφερθούµε στη µέθοδο της επαγωγής, η οποία αποτελεί µία από τις

Διαβάστε περισσότερα

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους

5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους 121 5 Σύγκλιση σε τοπολογικούς χώρους Στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να μελετήσουμε την έννοια της σύγκλισης σε γενικούς τοπολογικούς χώρους, πέραν των μετρικών χώρων. Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει ( πρβλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K =

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K = Α Δ Ι Α - Φ 5 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

sup(a + B) = sup A + sup B inf(a + B) = inf A + inf B.

sup(a + B) = sup A + sup B inf(a + B) = inf A + inf B. Ασκήσεις, Φυλλάδιο. Βρειτε το συνολο Φ A ολων των ανω ϕραγματων του A, και το συνολο φ A ολων των κατω ϕραγματων του A, οταν: a) A = m :, m N}, b) A = + m 2. Βρειτε το if και sup οποτε υπαρχουν) των συνολων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασμένων Ομάδων Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασμένων Ομάδων Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασμένων Ομάδων Ι Χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Weddebu για ημιαπλούς δακτυλίους, αναπτύσσουμε εδώ τις πρώτες προτάσεις από τη θεωρία των αναπαραστάσεων και αρακτήρων πεπερασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Ενότητα 2: Διαφορικός Λογισμός. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μαθηματικά. Ενότητα 2: Διαφορικός Λογισμός. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μαθηματικά Ενότητα 2: Διαφορικός Λογισμός Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

(ii) X P(X). (iii) X X. (iii) = (i):

(ii) X P(X). (iii) X X. (iii) = (i): Θεωρία Συνόλων Χειμερινό Εξάμηνο 2016 2017 Λύσεις 1. Δείξτε ότι ισχύουν τα ακόλουθα: (i) ω / ω (με άλλα λόγια, το ω δεν είναι φυσικός αριθμός). (ii) Για κάθε n ω, ισχύει ω / n. (iii) Για κάθε n ω, το n

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Σημειώσεις Ανάλυσης Ι (ανανεωμένο στις 5 Δεκεμβρίου 2012)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Σημειώσεις Ανάλυσης Ι (ανανεωμένο στις 5 Δεκεμβρίου 2012) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Σημειώσεις Ανάλυσης Ι (ανανεωμένο στις 5 Δεκεμβρίου 2012) Τμήμα Θ. Αποστολάτου & Π. Ιωάννου 1 Σειρές O Ζήνων ο Ελεάτης (490-430 π.χ.) στη προσπάθειά του να υποστηρίξει

Διαβάστε περισσότερα