Περιεχόµενα / Contents

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα / Contents"

Transcript

1 Περιεχόµενα / Contents Εφαρµογές στην Ψυχολογία Εκπαίδευση I / Psychology & Education I E.-M. Παντούλη, Γ. Κιοσέογλου ιερεύνηση των σχέσεων σύνδεσης µεταξύ του δεσµού των εφήβων µε σηµαντικούς στη ζωή τους ανθρώπους, της προσαρµογής τους και του επιπέδου αυτοαντιλήψεων τους, µε εφαρµογή µεθόδων της ανάλυσης πολυδιάστατων δεδοµένων Μ. ροσινού, Π. Παπαλεωνίδα Τα ειδικά σχολεία: o άγνωστος κόσµος της εκπαίδευσης 7 Β. Γιαλαµάς,. Μάνεσης Στάσεις απέναντι στη στατιστική και επιδόσεις µελλοντικών δασκάλων σε ένα εισαγωγικό µάθηµα στατιστικής Ά. Μάρκος, Α. ραµαλίδης, Γ. Μενεξές ιαπολισµικές διαφορές στη χρήση ψυχοµετρικών κλιµάκων: Το ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήµες στο πρόγραµµα PISA 2006 Α. Στογιαννίδης, Ν. Κουτσουπιάς Από τη γλώσσα της επιστήµης στη γλώσσα της διδασκαλίας; Ανάλυση περιεχοµένου για τις Χριστολογικές και Εκκλησιολογικές έννοιες στο διδακτικό εγχειρίδιο του Μαθήµατος των Θρησκευτικών της Β Γυµνασίου Εφαρµογές στην Οικονοµία ιοίκηση Ι / Finance & Management Ι Β. Ισµυρλής, Ο. Μοσχίδης ιοίκηση ποιότητας µε την Ανάλυση εδοµένων 14 Γ. Φλώρου, Α. Μανδήλας, Γ. Πετασάκης, Θ. Καλαντζής Αποτελεσµατικότητα των Ελληνικών Τεχνολογικών Ιδρυµάτων A. Mandilas, G. Florou, D. Kourtidis, Y. Petasakis Accountancy curricular profile vs business demands in Greece X. Τζήµος Απογραφή Πληθυσµού και Κατοικιών 2011: ιερεύνηση Απογραφικής ιαδικασίας 19 T. Στυλιανού, J.C. Nwaubani Η σύγκριση του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε Μονάδες Αγοραστικής ύναµης από το 1997 έως το 2008 για 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προσκεκληµένοι Οµιλητές / Invited Lecture Ludovic Lebart Principal Axes for texts and images 23 Michael Greenacre, Patrick Groenen Weighted Metric Multidimensional Scaling 25 Maurice Roux A comparison of several hierarchical (agglomerative and divisive) clustering algorithms 27 Oleg Nenadić On the analysis of web site accesses 29 Εφαρµογές στο Περιβάλλον Γεωργία ασολογία Ι / Environment, Agriculture & Forestry Ι Σ. Αγγελόπουλος, Γ. Μενεξές, Ά. Μάρκος ιερεύνηση των Παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας: Μία συνδυασµένη Εφαρµογή της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών και της Κατηγορικής Παλινδρόµησης Ν. Θεοδωρίδης, Α. Χριστοδούλου, Γ. Μενεξές ιερεύνηση της Εξωτερικής και Εσωτερικής οµής της Κλίµακας ΝΕΡ µε µεθόδους της Πολυδιάστατης Ανάλυσης εδοµένων

2 Ε. Κόλλιας, Α. Χριστοδούλου, Γ. Μενεξές Τυπολογία καταναλωτών ως προς τη συµπεριφορά τους σε σχέση µε τα πιστοποιηµένα προϊόντα ξύλου, που προέρχονται από αειφορικά διαχειριζόµενα δάση Γ. Αραµπατζής, Ο. Μοσχίδης ιερεύνηση απόψεων για την συµβολή των µικρών υδροηλεκτρικών έργων στην ανάπτυξη, µε µεθόδους της Ανάλυσης εδοµένων (Η περίπτωση του Νοµού Σερρών) Β. Τσιτσιπάτη, Α. Χριστοδούλου Εφαρµογή των µεθόδων της Περιγραφικής και Πολυδιάστατης Ανάλυσης εδοµένων στην Ανάπτυξη Τυπολογίας Καταναλωτών Τρούφας Εφαρµογές στην Πολιτική - ΜΜΕ / Political Science & Mass Media Θ. Χατζηπαντελής, Ι. Ανδρεάδης, Γ. Παναγιωτίδου, Οι Περιφερειακές Εκλογές Ανάλυση δεδοµένων του helpmevote Ι. Ανδρεάδης, Θ. Χατζηπαντελής Πολιτικές Οµάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ανάλυση εδοµένων της Ευρωπαϊκής Εκλογικής Έρευνας 2009 Γ. Κωνσταντινίδης, Ά. Μάρκος Η αντιπαράθεση σε ζητήµατα µεταναστευτικής πολιτικής ως κάθετη τοµή στον παραδοσιακό άξονα «αριστερά-δεξιά» Ν. Κουτσουπιάς, Λ. Σιούλης Μηνύµατα από τις Αφίσες 47 Α. Μπιτλόγλου, Γ. Παπαδηµητρίου Η εξέλιξη της «αντιτροµοκρατικής» νοµοθεσίας στην Ελλάδα 48 Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις / Theory & Methods Γ. Μενεξές, Ά Μάρκος, Γ. Παπαδηµητρίου Πρόταση ιόρθωσης του Συντελεστή Συνάφειας V του Cramer Ν. Φαρµάκης, Ε. Γοργογιάννη Οι ρυθµοί απόκρισης στις δειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) N. Γκιτσάκης Νευρωνικά ίκτυα και Ανάλυση Αντιστοιχιών 54 Α. Καράκος, Θ. Βουγιουκλής, Π. Καµπάκη Βουγιουκλή Επί της αντικατάστασης της κλίµακας Likert στα ερωτηµατολόγια µε ράβδο Σ. Αναστασιάδου Σύγκριση των µεθόδων της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών, της Ιεραρχικής Ταξινόµησης, της Συνεπαγωγικής Στατιστικής Ανάλυσης και της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης Γ. Αθανασίου Η Λογοµετρία ως συµπληρωµατική στατιστική µέθοδος ανάλυσης κειµένων 60 Εφαρµογές στην Οικονοµία ιοίκηση ΙΙ / Finance & Management ΙΙ. Ασπάσιος, Γ. Μπακλαβάς, Χ. Νίκας Η Μεταβολή της Αποταµιευτικής και Επενδυτικής Συµπεριφοράς των Μεταναστών στην Ελλάδα Ο. Μοσχίδης Έλεγχος αξιοπιστίας κλιµάκων µε την Ανάλυση εδοµένων 64 Μ. Φραγκάκη Ανάλυση οικονοµικών δεδοµένων του έτους 2009 για τις χώρες της Ε.Ε Τ. Στυλιανού, J. C. Nwaubani Η σχέση Οικονοµικής Ανάπτυξης και Αµυντικών απανών µε το Κοινωνικό - Οικονοµικό Σύστηµα της Τουρκίας: Μια Εµπειρική Ερευνά µε την Ανάλυση Granger

3 J. C. Nwaubani Ένα Μοντέλο Συσχέτισης εικτών της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και της Κλιµατικής Αλλαγής: Οι συνολικές εκποµπές αερίων (CO2) σε πραγµατική ετήσια βάση = 100 για 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κ. Καλαµπούκα, Γ. Φλώρου, Η. Σιµιτσή Στατιστική Ανάλυση ικαστικών Αποφάσεων στο Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο Καβάλας Εφαρµογές στο Περιβάλλον Γεωργία ασολογία ΙΙ / Environment, Agriculture & Forestry ΙΙ Π. Αλµπανίδου, Γ. Μενεξές, Ε. Οξούζη, Β. Μπαγιάτης Οι απόψεις συµβατικών και βιολογικών καλλιεργητών του Νοµού Θεσσαλονίκης για τη Βιολογική Γεωργία Χ. Καρελάκης, Κ. Μώκος, Ε.Ζαφειρίου, Θ. Κουτρουµανίδης Η συµβολή των φυσικών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη: οι απόψεις των πολιτών του νοµού Γρεβενών Μ. Χρυσανθοπούλου, Γ. Μενεξές, Ε. Οξούζη, Β. Μπαγιάτης Οι απόψεις καταναλωτών τροφίµων για τα Βιολογικά Προϊόντα Μ. Τρίγκας, Α. Χριστοδούλου Η οικονοµική διάσταση της καινοτοµίας των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου επίπλου. Εφαρµογή της Περιβάλλουσας Ανάλυσης εδοµένων Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος, Β. Τελίδης, Χ.K. Σώκος, Π.Κ. Μπίρτσας Άγρια πτηνά και αεροδρόµιο «Μακεδονία»: ανάλυση των κινδύνων από πιθανές προσκρούσεις πτηνών σε αεροσκάφη Εφαρµογές στην Ψυχολογία Εκπαίδευση IΙ / Psychology & Education II Η. Αθανασιάδης, Π. Τραντάς Η κατανοµή των αλλοδαπών και των παλιννοστούντων µαθητών στους νοµούς της Ελλάδας Α. Μανδήλας, Ι. Πετασάκης, Μ. οµδούζη Η λογιστική εκπαίδευση και η επιρροή τους από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Περιπτωσιακή ανάλυση: Τµήµα Λογιστικής, ΤΕΙ Καβάλας Ε. Στέφος, Η. Αθανασιάδης, Ε. Παπαποστόλου Το µάθηµα της τεχνολογίας στο γυµνάσιο. Η συµβολή των σχολικών βιβλιοθηκών Μ. Γεωργιάδης, Α. Οικονόµου, Γ. Μενεξές ιερεύνηση των προσωπικών αξιών σπουδαστών του Ετήσιου Προγράµµατος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης ( ), ως µέρος διαχρονικής έρευνας Α. ραµαλίδης, Ά. Μάρκος, Χ. Σακονίδης, Γ. Παπαγεωργίου, Γ. Φαχιρίδης Κοινωνικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης: ανιχνεύοντας διαφοροποιήσεις κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες Εφαρµογές στην Πληροφορική Μάρκετινγκ / Informatics & Marketing. Καραπιστόλης Τµηµατοποίηση της αγοράς µε τη χρήση της ιακριτικής Παραγοντικής Ανάλυσης 94 Σ. Μοσχίδης, Γ. Ανωγειανάκις, Ν. Φωτιάδης Εξόρυξη γνώσης από ιατρικά δεδοµένα µε την χρήση της ανάλυσης των πολλαπλών αντιστοιχιών 96 3

4 Μ. Ζάµπογλου Η κίνηση ως έκφραση του σηµασιολογικού περιεχοµένου εικονοσειρών: µια πειραµατική διερεύνηση Σ. Βαλσαµίδης, Ι. Καζανίδης, Β. Μανδαµαδιώτη, Α. Καράκος Εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα ηλεκτρονικής διδασκαλίας του ΤΕΙ Καβάλας Γ. Σταλίδης,. Καραπιστόλης Ανάλυση εδοµένων στην υποστήριξη επιχειρηµατικού σχεδίου: εφαρµογή στο σχεδιασµό νέου διαδικτυακού ραδιοφώνου Εφαρµογές στην Πολιτική - ΜΜΕ ΙΙ / Political Science & Mass Media ΙΙ Ε. Μασούρα, Ν. Καπούλας Μέτρα και αποτελέσµατα από τον κόσµο της εργασίας και της οικονοµίας στην Ελλάδα: Μια διαχρονική προσέγγιση. Ωραιόπουλος, Ν. Κουτσουπιάς Συµβολισµοί σε Βαλκανικά Γραµµατόσηµα 106 Γ. αλακούρας, Γ. Παπαδηµητρίου Σύγκριση τηλεοπτικών ειδήσεων διαφορετικών τηλεοπτικών περιόδων Λ. Σιούλης, Α. Αθαναηλίδου, Ν. Κουτσουπιάς Τα σύµβολα των κοµµάτων στις βαλκανικές χώρες

5 ιερεύνηση των σχέσεων σύνδεσης µεταξύ του δεσµού των εφήβων µε σηµαντικούς στη ζωή τους ανθρώπους, της προσαρµογής τους και του επιπέδου αυτοαντιλήψεων τους, µε εφαρµογή µεθόδων της ανάλυσης πολυδιάστατων δεδοµένων Ε.-Μ. Παντούλη, Γ. Κιοσέογλου Τµήµα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις σχέσεις σύνδεσης µεταξύ της αντιλαµβανόµενης ποιότητας του δεσµού των εφήβων µε σηµαντικούς στη ζωή τους ανθρώπους, της προσαρµογής των εφήβων σε συναισθηµατικό, κοινωνικό και συµπεριφορικό επίπεδο και τέλος του επιπέδου αυτοαντιλήψεων τους. Λόγω της κατηγορικής µορφής των διαφόρων µεταβλητών, εφαρµόστηκαν µέθοδοι από τον χώρο της Ανάλυσης εδοµένων και συγκεκριµένα η Παραγοντική Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών και η Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων. Στην έρευνα συµµετείχαν αγόρια και κορίτσια ετών καλύπτοντας όλο το φάσµα της εφηβείας. Οι έφηβοι συµπλήρωσαν τα παρακάτω ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς. i) Το ερωτηµατολόγιο «Inventory of Parent and Peer Attachment» (Armsden & Greenberg, 1987), το οποίο αξιολογεί την αντιλαµβανόµενη ποιότητα του δεσµού των εφήβων ξεχωριστά µε τη µητέρα, τον πατέρα και τους στενούς τους φίλους και καταλήγει να ταξινοµεί τους εφήβους σε έχοντες ασφαλή ή ανασφαλή δεσµό µε το κάθε πρόσωπο. ii) Για την αξιολόγηση της προσαρµογής των εφήβων σε συναισθηµατικό, κοινωνικό και συµπεριφορικό επίπεδο, χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο «Youth Self Report» (Achenbach, 1991). Το ερωτηµατολόγιο εξετάζει οκτώ σύνδροµα (Άγχος/Κατάθλιψη, Απόσυρση/Κατάθλιψη, Σωµατικά Ενοχλήµατα, Κοινωνικά Προβλήµατα, Προβλήµατα Σκέψης, Προβλήµατα Προσοχής, Παράβαση Κανόνων, Επιθετική Συµπεριφορά) και για καθένα από αυτά οι έφηβοι ταξινοµούνται σε φάσµατα (φυσιολογικό/οριακό/κλινικό φάσµα) ανάλογα µε το βαθµό στον οποίο φαίνεται να έχουν χαρακτηριστικά του κάθε συνδρόµου. iii) Με το ερωτηµατολόγιο «Πώς Αντιλαµβάνοµαι Τον Εαυτό Μου» (Π.Α.Τ.Ε.Μ.-Μακρή-Μπότσαρη, 2001), εκτιµήθηκε το επίπεδο αυτοαντιλήψεων των εφήβων για τη σχέση τους µε τους γονείς τους, για τη διαγωγή-συµπεριφορά τους και για τη σχέση τους µε τους στενούς τους φίλους, ενώ συµπεριλήφθηκαν και ερωτήµατα για τη µέτρηση της συνολικής αυτοεκτίµησης. 5

6 Investigation of the relations of connection among adolescents attachment to important people in their life, their adjustment and the level of their self-perceptions by applying methods of multidimensional data analysis E.-M. Pantouli, G. Kiosseoglou School of Psychology, Aristotle University of Thessaloniki The aim of this study was to investigate the relations of connection among the perceived quality of attachment of adolescents to important people in their life, their emotional, social and behavioral adjustment and finally the level of their specific self-perceptions. Because of the categorical type of the different variables, methods from the area of Data Analysis and particularly Factorial Multiple Correspondence Analysis and Hierarchical Cluster Analysis were applied. In this study the participants were boys and girls (age 12-18) from the whole spectrum of adolescence. The adolescents completed the following self-report questionnaires. i) The Inventory of Parent and Peer Attachment (Armsden & Greenberg, 1987) which assesses the way adolescents perceive the quality of attachment with their mother, their father and their close friends separately and ends up classifying adolescents as having secure or insecure attachment to each one of these important people. ii) In order to assess adolescents' emotional, social and behavioral adjustment, Youth Self Report (Achenbach, 1991) was used. This questionnaire investigates eight syndromes (Anxiety/Depression, Withdrawal/Depression, Somatic Complaints, Social Problems, Thought Problems, Attention Problems, Delinquent Behavior, Aggressive Behavior) and for each one of them, adolescents are classified into groups (normal/borderline/clinical) according to whether they appear to have characteristics of each syndrome. iii) The questionnaire P.A.T.E.M. (Makri-Botsari, 2001) evaluates the level of adolescents' selfperceptions about their relationship with their parents, about their comportment-behavior and about their relationship with their close friends. Furthermore items assessing total self-esteem were included. 6

7 Τα ειδικά σχολεία: o άγνωστος κόσµος της εκπαίδευσης M. ροσινού 1, Π. Παπαλεωνίδα 2 1 ρ Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο, πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 2 ρ Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο, εκπαιδευτικός δευτεροβάθµιας Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται ο «άγνωστος κόσµος» της δευτεροβάθµιας Eιδικής Aγωγής και Eκπαίδευσης (ΕΑΕ), µέσω των απόψεων εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), σε Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ) σχολείων του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος ή σε συµβατικές τάξεις οι οποίες περιλαµβάνουν µαθητές που παρακολουθούν και το ΤΕ. Βασίζεται σε έρευνα πεδίου που πραγµατοποιήθηκε σε 21 σχολικές µονάδες των ανωτέρω τύπων κατά το τέλος του ιερευνά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, τις διαφοροποιήσεις που εφαρµόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για καλές πρακτικές, σε συνδυασµό µε το προφίλ τους. Με την εφαρµογή µεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης εδοµένων αναδύθηκαν διαφοροποιήσεις των απόψεων των εκπαιδευτικών οι οποίες σχετίζονται κυρίως µε τον τύπο της σχολικής µονάδας στην οποία εργάζονται και την εξειδίκευσή τους στην ΕΑΕ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάδειξη αναπηριών των µαθητών -ως σηµαντικών για την εκπαιδευτική διαδικασία- πέραν του αρχικού προσανατολισµού των σχολικών µονάδων στις οποίες φοιτούν, όπως της πολλαπλής αναπηρίας παράλληλα µε την κινητική ή την κώφωση, καθώς και του αυτισµού ψυχικής διαταραχής σε ΤΕ των σχολείων του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος, παράλληλα µε κάποιας µορφής ειδική γλωσσική διαταραχή. 7

8 The unknown world of the special secondary education M. Drossinou 1, P. Papaleonida 2 1 Dr of Psychology, Panteion University, assessor of Pedagogic Institute 2 Dr of Psychology, Panteion University, teacher of secondary education In this paper is approached the unknown world of the secondary Special Education Needs [SEN], via the opinions of teachers that work in School Units of Special Education Needs [SUofSEN] or in inclusion schools with common educational program, or in the Classroom of Integration (CI). Our work is based on research of field that was realized in 21 School Units of above types, at the end of It investigates the difficulties that face students - parents - teachers, the differentiations that are applied in the educational process, as well as the proposals of teachers for good practices, in combination with their profile. We applied methods of Multidimensional Data Analysis -Multiple Correspondence Analysis and Cluster Analysis- that elected differentiations of opinions of teachers that are related mainly with the type of school unit in which they work and their specialization in the SEN. Interest presents the appointment of SENs as resulting from important diseases of students, in spite of the initial orientation of School Units. In the [SUofSEN] we found to study students with multiple diseases, as or kinetic infirmity in step with the mental retardation or the deafness in step with the autism, or the mental disturbance. Finally, in the CI of high schools and lyceum we found to study students with disabilities of in step with some form of specific learning difficulties (dyslexia) and some in the autistic spectrum disorder. 8

9 Στάσεις απέναντι στη στατιστική και επιδόσεις µελλοντικών δασκάλων σε ένα εισαγωγικό µάθηµα στατιστικής Β. Γιαλαµάς,. Μάνεσης Tµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι η µελέτη της επίδρασης των στάσεων των φοιτητών/φοιτητριών απέναντι στην στατιστική, στην επίδοσή τους στο συγκεκριµένο µάθηµα. Οι συµµετέχοντες ήταν 213 φοιτητές/φοιτήτριες του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Για τη µελέτη των στάσεων απέναντι στη στατιστική χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο SATS το οποίο περιλαµβάνει τέσσερεις συνιστώσες των στάσεων: γνωστική, συναισθηµατική, αντιλαµβανόµενη δυσκολία και η αξία της στατιστικής. Οι στάσεις µετρήθηκαν πριν και µετά τη διδασκαλία ενός εισαγωγικού µαθήµατος περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Η επίδοση καταγράφηκε από δύο γραπτά τεστ πολλαπλής επιλογής, το πρώτο από τα οποία αφορούσε στη κατανόηση εννοιών και εφαρµογή στατιστικών µεθόδων µε χαρτί και µολύβι, ενώ το δεύτερο συνδεόταν µε τη χρήση στατιστικού λογισµικού στην απάντηση ερευνητικών ερωτηµάτων. Η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση ανέδειξε την καλή προσαρµογή του υποδείγµατος των τεσσάρων παραγόντων του SATS στα δεδοµένα της έρευνας. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µε τη χρήση Υποδειγµάτων οµικών εξισώσεων (SEM) συµπεραίνεται ότι οι στάσεις των φοιτητών/φοιτητριών δεν έδειξαν σηµαντικές µεταβολές που µπορεί να αποδοθούν στην επίδραση της εµπλοκής τους στο εισαγωγικό µάθηµα της Στατιστικής. Οι επίδοση τους σ αυτό συνδέεται σηµαντικά µε τις αρχικές στάσεις τους. 9

10 Attitudes toward statistics and performance of pre-service teachers in the educational science in an introductory statistics course V. Gialamas, D. Manesis Faculty of Early Childhood Education, University of Athens The purpose of this research is to study the impact of student's attitudes toward statistics on achievement in statistics. Participants were 213 students / students of the Department of Education and Early Childhood Education of the University of Athens. For the study of attitudes toward statistics used the SATS questionnaire comprising four components of attitudes: cognitive, affective, perceived difficulty and value of statistics. Attitudes were measured before and after teaching an introductory course of descriptive and inductive statistics. The course performance was recorded by two written multiple choice test, the first of which concerned the understanding of concepts and application of statistical methods with paper and pencil, while the second concerned the use of statistical software in answer research questions. Confirmatory factor analysis revealed a good fit of the model of the four factors of SATSto research data. The results of analysis using Structural Equation Model (SEM) concluded that the attitudes of student / students showed no significant changes can be attributed to the impact of their involvement in the introductory course in Statistics. Their performance in it related significantly to initial attitudes. 10

11 ιαπολισµικές διαφορές στη χρήση ψυχοµετρικών κλιµάκων: Το ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήµες στο πρόγραµµα PISA 2006 Ά. Μάρκος 1, Α. ραµαλίδης 1, Γ. Μενεξές 3 1 Σχολή Επιστηµών Αγωγής, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 2 Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Το ενδιαφέρον και οι αντιλήψεις των µαθητών για τις φυσικές επιστήµες (ΦΕ) αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικά ζητήµατα στα πλαίσια της διδακτικής των ΦΕ και της διαµόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εξάλλου, η συνιστώσα της συµπεριφοράς απέναντι στην επιστήµη θεωρείται ως ένα βασικό ψυχολογικό χαρακτηριστικό για την υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας και έχει χαρακτηριστεί ως σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας για την επιλογή σχετικών επαγγελµάτων. Το ζήτηµα του ενδιαφέροντος των µαθητών για τις ΦΕ έχει απασχολήσει στο πλαίσιο προγραµµάτων αξιολόγησης µαθητών µεγάλης κλίµακας, όπως το διεθνές πρόγραµµα PISA 2006 του ΟΟΣΑ, στο οποίο συµµετείχαν περισσότεροι από µαθητές από 57 χώρες. Ειδικότερα, στα ερευνητικά εργαλεία του διαγωνισµού χρησιµοποιήθηκαν κλίµακες τύπου Likert για την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος των µαθητών για τις ΦΕ. Μια συγκεντρωτική ανάλυση των δεδοµένων αυτών καταδεικνύει την ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης ανάµεσα στις επιδόσεις των µαθητών στις ΦΕ και το ενδιαφέρον τους γι αυτές. Ωστόσο, εντός της κάθε χώρας και σχεδόν για το σύνολο των χωρών, προκύπτει ότι το ενδιαφέρον των µαθητών συσχετίζεται θετικά µε τις επιδόσεις. Το παράδοξο αυτό εύρηµα µπορεί να αποδοθεί στην ύπαρξη διαπολιτισµικών διαφορών στο ύφος των απαντήσεων και τον τρόπο χρήσης των ψυχοµετρικών κλιµάκων. Κατά συνέπεια, η εφαρµογή περιγραφικών και επαγωγικών µεθόδων για την ανάλυση των δεδοµένων αυτών ελοχεύει τον κίνδυνο λανθασµένης συµπερασµατολογίας αν δεν ληφθούν υπόψη οι παραπάνω διαφορές. Βασικός σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση του βαθµού της ύπαρξης διαπολιτισµικών διαφορών στη χρήση των κλιµάκων του PISA 2006 που αξιολόγησαν το ενδιαφέρον των µαθητών για τις ΦΕ. Για το σκοπό αυτό εφαρµόστηκαν τεχνικές µε κεντρικό πηρύνα την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών και την Κατηγορική Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (βλέπε, για παράδειγµα, Blasius & Thiessen 2006). Επιπλέον, εντοπίστηκε µια συστηµατική σχέση ανάµεσα στην ποιότητα των παρεχόµενων δεδοµένων και την επίδοση των µαθητών σε κάθε χώρα. Η διερεύνηση αυτή συνεισφέρει στην κατανόηση των πηγών της ύπαρξης διαφορετικών προφίλ επιστηµονικού αλφαβητισµού σε διεθνές επίπεδο, όπως αυτά προκύπτουν από τα δεδοµένα του προγράµµατος PISA. References Blasius, J. and Thiessen, V. (2006). A three-step approach to assessing the behaviour of survey items in cross-national research. In M. Greenacre & J. Blasius (Eds.), Multiple Correspondence Analysis and Related Methods (pp ). Boca Raton, FL: Chapman & Hall. 11

12 Cross-cultural heterogeneity in response style and scale usage: The case of PISA 2006 science interest scales A. Markos 1, A. Dramalidis 1, G. Menexes 2 1 Faculty of Educational Sciences, Democritus University of Thrace 2 School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki Students interest and attitudes towards scientific issues across the world are generally regarded as central themes in science education and educational policy. The attitudinal component of science is regarded as a psychological trait supporting and maintaining the learning process, and it is highlighted as an important predictor for the choice of a science-related career. The issue of students interest and attitudes towards science has caught the attention of large-scale, international science assessment projects, such as the Programme for International Student Assessment (PISA), conducted by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The PISA 2006 survey of science incorporated conventional Likert-type scales of students interest towards science. Analysis of PISA data has indicated a negative correlation between student science interest and science performance at the country level. However, within nearly all countries, students interest in science was positively related to performance. This apparently paradoxical result may well be an artifact of cross-national differences in response styles. Secondary analysts of these attitudinal data are at risk of reaching erroneous conclusions if they ignore the issue of cultural differences in response style or scale usage heterogeneity, leading to descriptive statistics and inferences that may be biased and misleading. A key question is then to what extent rating scale responses reflect response style and substantive content of the items across PISA nations. In this work, we demonstrate evidence of cross-national response style variation in PISA 2006 science interest scales, using a set of data screening techniques based on Correspondence Analysis and Categorical Principal Component Analysis (see, for example, Blasius & Thiessen 2006). We also illustrate the systematic relationship between the structure of students reported attitudes and science achievement in each country. The ultimate goal is to contribute to understanding the sources behind the distinct profiles of scientific literacy across the world as expressed across the attitudinal items in PISA. References Blasius, J. and Thiessen, V. (2006). A three-step approach to assessing the behaviour of survey items in cross-national research. In M. Greenacre & J. Blasius (Eds.), Multiple Correspondence Analysis and Related Methods (pp ). Boca Raton, FL: Chapman & Hall. 12

13 Από τη γλώσσα της επιστήµης στη γλώσσα της διδασκαλίας; Ανάλυση περιεχοµένου για τις Χριστολογικές και Εκκλησιολογικές έννοιες στο διδακτικό εγχειρίδιο του Μαθήµατος των Θρησκευτικών της Β Γυµνασίου Α. Στογιαννίδης 1, Ν. Κουτσουπιάς 2 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 2 Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Με την παρούσα µελέτη επιδιώκουµε να αναλύσουµε θεµατικά το περιεχόµενο δύο βιβλίων: α. ενός σηµαντικού θεολογικού συγγράµατος (αρχιµ. Ι. Πόποβιτς, Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.) και β. ενός σχολικού εγχειριδίου: Γ. Τσανανά Α. Μπάρλου, Θρησκευτικά Β Γυµνασίου, εκδ Το πρώτο βιβλίο, κατά τη γνώµη µας, αποδίδει µε πολύ γλαφυρό τρόπο όλα τα θεµελιώδη στοιχεία της ορθόδοξης θεολογίας σχετικά µε το πρόσωπο του Χριστού και το περιεχόµενο της έννοιας Εκκλησία. Σκοπός της έρευνάς µας είναι να διαπιστώσουµε κατά πόσο τα βασικά αυτά εννοιολογικά στοιχεία της ορθόδοξης θεολογίας ενυπάρχουν στο διδακτικό εγχειρίδιο του Μαθήµατος των Θρησκευτικών της Β Γυµνασίου τηρουµένων των αναλογίων, πάντοτε, λόγω του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα ενός διδακτικού εγχειριδίου. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούµε στην παρούσα µελέτη είναι η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών και η Θεµατική Ανάλυση Περιεχοµένου. Τα πορίσµατα της εν λόγω µελέτης έχουν εφαρµογή στην επιστήµη της ιδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών καθότι αφορούν στην ύλη και στο περιεχόµενο του εν λόγω µαθήµατος. 13

14 ιοίκηση ποιότητας µε την Ανάλυση εδοµένων B. Ισµυρλής, O. Μοσχίδης Τµήµα Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις απόψεις που έχουν οι εταιρείες, για την ποιότητα και τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή συστηµάτων ISO. Ακριβέστερα σκοπός µας είναι, να εντοπίσουµε έντονες διαφορές ανάµεσα σε πιστοποιηµένες και µη εταιρείες, ή σε εταιρείες µε διαφορετικές δραστηριότητες, ή ακόµη σε εταιρίες που κάνουν εξαγωγές και άρα έχουν µεγαλύτερο ανταγωνισµό, σε σχέση µε εταιρείες που δραστηριοποιούνται µόνο στην τοπική αγορά. Τα ευρήµατα που συγκεντρώθηκαν ως απαντήσεις των εταιρειών σε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, επεξεργάστηκαν µε µεθόδους της Ανάλυσης εδοµένων. Η έρευνα έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. 14

15 Managing quality with Data Analysis V. Ismyrlis, O. Moschidis Department of Marketing and Operations Management, University of Macedonia The current work focuses on opinions that companies have, for quality and quality management systems, and also the effects from ISO systems implementation. More specifically our purpose is, to detect strong differences between certified and not certified companies, or companies with different activities, or even companies with exports and therefore facing bigger competition, in relation to companies that quicken only in local market. Our findings that have been collected as replies to a structured questionnaire have been processed with Data Analysis methods. The research has given interesting results. Keywords: Data analysis, ISO, Quality management systems 15

16 Αποτελεσµατικότητα των Ελληνικών Τεχνολογικών Ιδρυµάτων Γ. Φλώρου, Α. Μανδήλας, Γ. Πετασάκης, Θ. Καλαντζής Τµήµα Λογιστικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Στις µέρες µας, πολλές συζητήσεις γίνονται για το πλήθος των τµηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της χωροθέτησής τους στη χώρα µας. Στην εργασία µας αυτή συγκρίνουµε την αποτελεσµατικότητα των ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων σε ότι αφορά την χρηµατοδότησή τους, την πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων, το πλήθος των φοιτητών και αποφοίτων τους. Χρησιµοποιώντας ποσοτικά στοιχεία των ετών 2009 και 2010, όπως ακαδηµαϊκό προσωπικό, ενεργούς φοιτητές, ύψος χρηµατοδότησης, υπολογίζουµε δείκτες απόδοσης. Στη συνέχεια µε βάση τους δείκτες αυτούς, οµαδοποιούµε τα ελληνικά ΤΕΙ µε τη µέθοδο της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόµησης. Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατά µας. Λέξεις κλειδιά: ΤΕΙ, αποδοτικότητα, χρηµατοδότηση 16

17 Greek Institutes of Technology Efficiency G. Florou, A. Mandilas, Y. Petasakis, Th. Kalantzis Department of Accountancy, Technological Educational Institute of Kavala Nowdays there are many discussions about the number of university departments in Greece, and the selection of place of their establishment. In this study we compare the efficiency of Greek Institutes of Technology, in relation with their finance, their research programs implementation, their number of students and their graduates. Using quantitative data of the years 2009, 2010, like academic personnel, student, finance amount, we compute performance indicators. We use cluster analysis of these indicators, and we classify Greek Institutes of Technology. We present the results and our conclusions. Keywords: Institutes of Technology, efficiency, financing 17

18 Accountancy curricular profile vs business demands in Greece A. Mandilas 1, G. Florou 2, D. Kourtidis 3, Y. Petasakis 4 1 Technological Educational Institute of Kavala, Department of Accountancy 2 Technological Educational Institute of Kavala, Department of Accountancy 3 Glasgow Caledonian University, Business School, Glasgow, UK, 4 Technological Educational Institute of Kavala, Department of Accountancy The Department of Accountancy and the associated services have collaborated closely in creating an environment not only conducive to teaching and learning but most importantly in enabling students to put the actual skills gained to work. This study examines whether, and how, the curricular profile that business demand from their workers (especially in regard to university graduates), fits with the educational background that universities offer. Universities should educate their students following curricula that fit the needs of the labour market. The purpose of this study is to determine the competencies that Greek firms demand from the graduates of the Department of Accountancy, Technological Educational Institute of Kavala and emphasize if there are mismatches between the expectations of employers and the curricular content (regarding the lecturers perceptions). The results have provided evidences that various competences should improve upon in the students education. This study can be used as a starting point for the improvement of the curriculum in the Greek educational system. An immediate practical implication of the study is that Department of Accountancy can use the information obtained from this study to improve the curricular profile of their graduates. Keywords: curriculum, educational background, business demands 18

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 37 ΑΘΗΝΑ 2012 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΑΛΕΞΗΣ ΗΜΑΡΑΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κείµενα Εργασίας 2003/3 Working Papers 2003/3 BIBLIOGRAPHY OF SOCIAL SCIENCES ON MODERN GREEK

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 36 ΑΘΗΝΑ 2011 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΚΛΗΜΗΣ Γ. ΝΑΥΡΙ ΗΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Αθήνα Ιούλιος 2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2011 Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Εφαρμογές CLIL στο ελληνικό σχολείο: επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Κωνσταντίνος Οικονόμου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3919/2011: «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

RLDE 2015. Abstracts TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions

RLDE 2015. Abstracts TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions RLDE 2015 s TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions 2. Languages in Context: Heritage Languages, Languages in Diaspora, Immigrant, Minority, Indigenous

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ECP2015. Βιβλίο Περιλήψεων

ECP2015. Βιβλίο Περιλήψεων ECP2015 Βιβλίο Περιλήψεων Βιβλίο Περιλήψεων Επιμέλεια Έκδοσης: Μαρία Σακελλαρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ευγενία Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών Logo: Χρυσιάννα

Διαβάστε περισσότερα

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers Project no. 042941 UPDATE Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education Instrument: Specific Support Action Thematic Priority: Structuring the ERA / FP6-2005-Science-and-society-16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ WP 3.1 & 3.3

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ WP 3.1 & 3.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2000-2006 WISE: Western Greece Region Integrated Strategy for Employment Stimulation (Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο ια βίου µάθηση, Νέες Τεχνολογίες και ιαδικτυακή Επιµόρφωση από απόσταση : Αντιλήψεις συµµετεχόντων στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π. Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής,.Π.Θ., Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής

Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 2 Introduction: Adult Education in Greece 3-7 Κεφάλαιο 1: Η διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN. Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN. Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times ABSTRACT BOOK 13 th INTERNATIONAL - 2 nd WORLD CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times MAY 20-23,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Στάμου Λελούδα Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του όρου 'μουσική δημιουργικότητα' και η

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL)

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL) ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ X-FEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ NETWORK TO OPTIMIZE USE OF THE EUROPEAN X-FEL BY THE GREEK RESEARCH COMMUNITY FEASIBILITY STUDY

Διαβάστε περισσότερα